BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE

II K 47924/2012

M. SOBOTA, 24.10.2012

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI ZA VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU

V skladu s pravnim poukom in na podlagi 2. odstavka 205. člena ZKP vlagam pritožbo zoper sklep senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K s 47924/2012-88 z dne 19.10.2012. Ker je zagovornik sklep prejel 22.10.2012 je skrajni rok za vložitev pritožbe 3 dni od prejema. Sodišče najprej naprošam, da mojo pritožbo obravnava predvsem smiselno in vsebinsko, ker nisem pravnik in nisem vešč pravnega jezika. Menim, da podaljšanje pripora iz v obrazložitvi navedenih razlogov ne s strani ODT ne s strani senata OSMS v nobeni točki ni utemeljen. Zaradi tega Višjemu sodišču v Mariboru predlagam: 1. Da zoper mene pripor odpravi, ker na podlagi 3. točke 1. odstavka 201. člena ZKP ni pripornih razlogov ne za odreditev, kot tudi ne za podaljšanje pripora, ker pogojev za odreditev pripora, kot tudi razlogi za njegovo podaljšanje ne obstajajo več. 2. Da zoper mene pripor odpravi tudi zaradi nezakonitosti samega sklepa senata OSMS o podaljšanju pripora z dne 19.20.2012, saj je več kot očitno, da je senat grobo kršil določila 39. člena ZKP s tem, da je isti sodnik opravljal funkcijo preiskovalnega sodnika, katerega sklep sem izpodbijal tako s pritožbo na senat in proti kateremu sem vložil tudi Zahtevo na varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kar sam senat nenazadnje navaja tudi v obrazložitvi! Zaradi tega je po mojem mnenju podaljšanje v nasprotju 4. in 5. odstavkom 39. člena ZKP in je sklep o podaljšanju tako po mojem mnenju nezakonit. 3. Da mi Višje sodišče, v kolikor mi ne odpravi pripora po prejšnjih dveh točkah, pripor vsaj nadomesti s hišnim priporom, čeprav tudi za ta ukrep po mojem mnenju ni nobenih razlogov.

1

OBRAZLOŽITEV: Višje sodišče bi najprej opozoril na kontradiktorne navedbe v glavi sklepa, kjer senat navaja, da naj bi že bil kaznovan, vendar senat ne navaja bistvenega dejstva, da nikoli nisem bil kaznovan za isto vrsto kaznivega dejanja, ampak za čisto drugo kaznivo dejanje, katerega sem že prestal in bi moralo po uradni dolžnosti moralo biti izbrisano iz evidence, saj sem bil kaznovan s 7 meseci zaporne kazni in to leta 2009, se pravi, da je od pravnomočnosti sodbe minilo že več kot 3 leta. Prav tako pa naj navedem tudi, da sem bil v tej zadeviobsojen brez zagovornika, čeprav sem ga zahteval in brez možnosti izreka pogojen kazni, kar je najmanj neobičajno. Senat na strani 5. V 3. vrstici obrazložitve namreč sam navaja, da še nisem bil pravnomočno obsojen za to vrsto kaznivega dejanja. Senat namreč sam navaja: »Dejstvo je, da obd. Do sedaj še ni pravnomočno obsojen, kar pomeni, da ga iz tega razloga ni mogoče obravnavati kot že obsojenega«. Po mojem mnenju gre v tem primeru ali za nedoslednost ali pa že v naprej izraženo (in nedovoljeno) tendenco, da me bo OSMS obsodilo na zaporno kazen. Po mojem mnenju OSMS to navaja iz razloga vplivanja na Višje sodišče, da bi potrdilo nezakonit sklep senata OSMS o podaljšanju pripora. Preiskovalni sodnik mi je odredil pripor v kazenski oz. kazensko preiskovalni zadevi 47924/2012 in sem v priporu le v zvezi z konkretno očitanim kaznivim dejanjem in tudi pripor se veže le na to dejanje. Senat navaja tudi, da sem se vedno zagovarjal iz istim »izgovorom«, da konopljo pridelujem izključno za lastne potrebe predvsem za potrebe samozdravljenja. Konoplja je mednarodno priznano zdravilo, registrirano tudi na področju EU. Že v nekaj dokumentih je navedeno, da konopljo uporabljam za zdravljenje kroničnega bronhitisa, povišanega krvnega pritiska, hemoroidov, zaradi hude bolezni ledvic prebone pred leti, povišanega holesterola in težav s prostato. Vse te bolezni so navedene tudi v mednarodni klasifikaciji o uporabi konoplje v medicini. Ob tem naj povem, da je uporaba konoplje tudi v skladu z doktrino samozdravljenja. Republika Slovenija je kot pravna naslednica SFRJ tudi podpisnica deklaracije o samozdravljenju, ki je bil sprejeta leta 1978 v Alma-Ati in jo kot tako zavezuje, da državljanom Slovenije ne sme odrekati pravico do samozdravljenja. Ponovno izjavljam, da mi tega, da konopljo uporabljam za samozdravljenjez nobenim dokazom do sedaj ni ovrglo ne ODTMS in ne OSMS. Nenazadnje iz nobenega dokumenta v spisu ni razvidno s čim mi ODTMS in OSMS to dejstvo izpodbijata. Kot dolgoletnemu uporabniku in uživalcu konoplje, kar sem nenazadnje neštetokrat izjavil tudi v javnosti in v medijih, mi nikakor ni mogoče očitati, da bi konopljo gojil za karkoli drugega kot za lastno uporabo, saj na preprodajo ali vsaj njen namen ne nakazuje ne nobena okoliščina niti en dokaz ne kaže na namen preprodaje. Zaradi tega je argumentacija, da bi že s samim gojenjem konoplje kogarkoli ogrožal kogarkoli, povsem nesprejemljiva in zavajajoča. Dejansko stanje je povsem drugačno, saj sem se s tem, ko sem si gojil konopljo za lastne potrebe skušal izogniti prav sodelovanju na »črnem« trgu! Glede očitanja senata, da naj bi moje zagovarjanje legalizacije, dekriminalizacije in uporabe konoplje v medicinske namene pomenilo negativen odnos do spoštovanja zakonov moram povedati, da je to nedopustno in predstavlja za mene grobo žalitev. Sem normalen državljan Republike Slovenije, ki se že dolga leta aktivno zavzema za ustrezno ureditev konoplje in nedopustne kaznovalne politike na 2

področju drog v Republiki Sloveniji, predvsem na podorčju Pomurja. Da je temu res tako dokazujem s tem, da sem se v zadnjih letih udeležil vseh konferenc, okroglih miz, forumov o problematiki drog v Sloveniji in v bližnji okolici. Tako sem tudi iniciator programa za zmanjševanje škod GLASIR II, katerega podpornika sta tudi Urad Predsednika Republike RS in Urad varuha človekovih pravic RS. Da se zavzemam za demokratčno ureditev tega vprašanja lahko dokažem na podlagi neštetih dopisov na MZ, IVZ, AJZ, in če je treba tudi s tem, da sem v obeh uradih (predsednika in varuha) kar nekajkrat osebno utemeljeval nujnost ureditve tega vprašanja. To nisem počel na pamet, ampak uporabo konoplje vedno utemeljujem na podlagi mednarodnih znanstvenih raziskavah in na družbeni škodi, ki jo povzroča predvsem kriminalizacija konoplje, saj s tem ko država uporabnikom in bolnikom, ki bi jim konoplja dokazano pomagala, prav ta država s svojo nemogočo politiko do konoplje povzroča veliko družbeno škodo. Tako po mojem mnenju moje zagovarjanje konoplje ne more in ne sme biti razlog ne za kriminaliziranje tako mene, kot tudi vseh ki bi jim konoplja lahko pomagala, kot tudi to ne more in ne sme biti razlog za odreditev pripora ali njegovo podaljšanje komurkoli. Sklepanje OSMS, ki temelji na logiki, da je konoplja najhujša droga (kot npr. heroin) je že zdavnaj preživeto. Nenazadnje je bila konoplja na podlagi »Pravilnika o razvrstitvi zdravilnih rastlin leta 2003 razvrščena kot zdravilna rastlin! Prav tako pa je lahko tudi sodišče v oddaji PREVERJENO dne 23.20.2012 (prav na dan, ko pišem to pritožbo) videlo, da je tak pristop do konoplje absolutno zgrešen in da večina vrhunskih zdravnikov priznava, da konoplja zdravi kopico najhujših bolezni. In prav to je tisto, kar pristojnim v Sloveniji skušam dopovedati že leta. Da je konoplja zdravilna rastlina je ne samo v Sloveniji, ampak v EU in širše znano že leta! Moje aktivnosti na tem podorčju si sodišče lahko ogleda tudi samo na: www.facebook.com/FreeBozidar in na www.freebozidar.blogspot.com, kjer so sproti objavljeni vsi dokumenti tega kazenskega postopka, vse medicinske raziskave, mednarodni dokumenti in vsa dokumentacija, ki zgovorno govori o »neumnosti« prepovedovanja konoplje. Konoplja jenenazadnje najbolj nestrupena znana zdravilna substanca. Zaradi navedb OSMS, da bi naj konoplja oziroma preprodaja le-te bil moj vir preživljanja se počutim globoko užaljenega, saj ne samo, da mi ODTMS in OSMS tega v nobenem primeru ne dokazujeta meni, da je ta očitek povsem na pamet in si ga senat ne bi smel privoščiti! Sam sem sicer res brez zaposlitve in prihodkov, vendar pa ne ODTMS in OSMS ne navajata, da je moja izvenzakonska partnerica samostojna podjetnica in skupaj s sestro vodita trgovino »CannaJoy« v Murski Soboti. Sam v okviru zakonskih določil pomagam moji partnerici in se dejansko s tem preživljava oba. Tako ostro zanikam te navedbe OSMS, ki so po mojem mnenju samo še en način, da bi me tako ODTMS, kot tudi OSMS ožigosalo kot »kriminalca«. Tako hude navedbe bi mi moralo tako ODTMS in predvsem OSMS, kot neodvisna veja oblasti, bistveno bolj določno dokazati, ne pa da tako hude obtožbe navaja pavšalno in za mene žaljivo. Če je siromaštvo in dejstvo, da sem brez zaposlitve razlog za moje kriminaliziranje, lahko kar takoj zaprejo vse nezaposlene in siromašne uporabnike konoplje v Sloveniji, ki si jo pridelujejo prav z namenom, da jim je ne bi bilo potrebno kupovati na črnem trgu! To so nenazadnje ugotovile že prav vse države EU, ki ne preganjajo uporabnikov konoplje, ki si jo gojijo za lastne potrebe! Policija mi namreč ob hišni preiskavi ni zasegla niti enega € ali kakršnega koli dokaza o namenu preprodaje, prav tako me ne PUMS, ne ODT in ne OSMS z nobenim dokazom UZ ali operativno informacijo ne bremenita prodaje ali vsaj namena prodaje. Vse utemeljujeta samo napodlagi posesti in to ob absolutni odsotnosti enega samega dokaza o preprodaji ali njenem namenu.

3

Na to, da se je »vojna« proti drogam zaradi nesposobnosti in škodoželjnosti politikov in tistih, ki bi morali delati v dobro svojih državljanov nenazadnje opozarja tudi GLOBALNA KOMISIJA ZA DROGE,ki v svojem poročilu iz leta 2011 poziva vlade vseh držav sveta, naj nehajo kriminalizirati in preganjati uporabnike drog! Člani komisije so najuglednejši politiki,nobelovci in humanisti sveta, kot so Sir Richard Branson, Kofi Anan, Javier Solana, George Papandreu.... (več si lahko pogledati sami na www.globalcommissionondrugs.org). Nenazadnje so to med prvimi spoznala prav evropska sodišča in tako je večina sodišč sprejela sodno prakso na podlagi katere več ne preganjajo uporabnikov drog. Tako je večina vrhovnih sodišč v EU že odločila, da gojenje konoplje ali posest katerekoli droge za lastne potrebe ne more in ne sme predstavljati kaznivega dejanja še posebej ob odsotnosti dokazov o preprodaji. Prav tako ostro nasprotujem navedbam ODTMS in OSMS, da bi moje zagovarjanje in uporaba konoplje za lastne namene pomenila tako hudo nevarnost za populacijo, da bi zaradi tega moralo proti meni uvesti najhujši ukrep oz. poseg v človekove svoboščine, kar pripor nedvomno je, še posebej pa podaljšanje pripora, ko več ni nobenega razloga zanj! To »konkretno nevarnost« bi mi OSMS obrazložiti dokazati vsaj v eni točki, saj če še NIKOLI nisem bil zaloten pri preprodaji (ker konoplje NIKOLI nisem preprodajal) ne morem predstavljati prav nikakršne nevarnosti za populacijo! Odreditev pripora in njegovo podaljšanje se lahko prvenstveno veže na sedaj očitano dejanje, vendar v ne vidim nobene sorazmernosti za odreditev pripora. Zaradi tega sem prepričan, da ne odreditev pripora ne njegovo podaljšanje ni na mestu. Še posebej, če me preprodaje ne bremeni noben dokument iz spisa, niti nobena navedba ne policistov, ne ODTMS. Pripor je najstrožji ukrep in pomeni najhujši poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine! V točki 7. Senat govori o sorazmernosti in navzočnosti za potrebe postopka. Pravzaprav pa o sorazmernosti sploh ne more biti govora, saj sodišča tudi za mnogo hujša kazniva dejanja ne izrekajo pripora, kar dokazujem na podlagi priloženih časopisnih odrezkov. Prav tako pripor in njegovo podaljšanje ne more biti naveden kot razlog zaradi oviranja preiskave, saj je preiskava že zaključena in ne more več predstavljati razloga za podaljšanje pripora. Menim, da mora pripor biti v korelaciji z kaznejšo kaznijo. Tako bi lahko podaljšanje pripora pomenil prejudiciranje sodišča, da bom obsojen in tako po mojem mnenju pripor in njegovo podaljšanje pomeni samostojno kazen in način maščevanja, kar pa v nobenem primeru ni dopustno. S tem je kršeno tudi načelo sorazmernosti, saj je presoja standarda sorazmernosti mnogo prestroga. V kolikor bi mi pripor bil podaljšan to pomeni že vnaprejšnjo obsodbo na vsaj tri mesece zaporne kazni, brez možnosti preizkusne dobe. Po mojem mnenju pa imam zadosti trdne argumente da utemeljeno predvidevam, da zaradi grobih kršitev ZKP, ZPol, PPP in eklatantnega kršenja človekovih pravic in svoboščin v postopkuvne bom obsojen po 186. členu KZ-1B ampak bi moral biti obravnavan na podlagi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), saj prav ta zakon ureja kaznovalno politiko deliktov s področja drog, če niso podani razlogi, se pravi dokazana preprodaja, kar je eden od bistvenih pogojev za kazenski pregon. Tako mi je nenazadnje neštetokrat zatrjevalo Ministrstvo za zdravje. To je bilo celo javno izpostavljeno na lanskoletni mednarodni »CORRELATION CONFERENCE« V Ljubljani, katerega pokrovitelj in organizator je bilo prav Ministrstvo za zdravje in so tako predstavniki ministrstva vehementno trdili, da je v Sloveniji posest drog za lastno uporabo dejansko dekriminalizirana s tem, ko naj v Sloveniji ne bi bilo mogoče izreči kazni zapora za posest katere koli droge za lastno uporabo! Prav tako je to nedvomno navedeno v uradni publikaciji Evropske skupnosti in sicer v poročilu EMCDDA na strani 24, kjer je to izrecno navedeno. Očitno pa v Sloveniji desna roka ne ve kaj počne leva, ali se pa naši politiki in predstavniki države širokoustijo pred mednarodnimi inštitucijami s figo v žepu, doma pa zganjajo nesluteno represijo prav nad uporabniki drog. 4

Menim tudi, da je šikaniranje uporabnikov konoplje in ostalih drog s strani organov pregona (PUMS), ODTMS in nenazadnje OSMS na območju Pomurja postalo prav drakonsko! V okviru programa GLASIR II sem namreč opravil analizo kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog v RS po posameznih PU v letih 2002-2011, iz katerega nedvomno izhaja po mojem mnenju nezakonito in nedopustno kriminaliziranje Pomurcev! Zaradi lažjega razumevanja Vam prilagam tozadevno analizo, ki temelji na podlagi javno dostopnih poročilih na www.policija.si. Nenazadnje to pomeni tudi nenamensko porabo proračunskega denarja, saj vsi navedeni dejansko ne preganjajo preprodajalcev, ampak si vsi skuapj lepo dvigujejo svojo »uspešnost« na hrbtih uživalcev drog. Da jih ni sram! Pravzaprav ne samo utemeljeno sumim, pravzaprav lahko to tudi dokažem, da je PUMS in ODTMS namesto, da bi to moje kritike vzela dobronamerno, saj sem večkrat zaprosil za sestanek na PUMS, pričela s še hujšim šikaniranjem mene in moje partnerice. Temu se pa na nedovoljen način pridružuje tudi ODTMS in nenazadnje tudi OSMS. Kot dokaz za to prilagam tudi kopijo elektronskega sporočila, ki sem ga vložil tudi v spis in v katerem prosim direktorja PUMS, da naj mi kriminalisti več ne hodijo ponoči domov grozit! Tako je PUMS grobo zlorabila moje elektronsko sporočilo in namesto, da bi naredila red v svojih vrstah priprla mene namesto tistega, ki mi hodi ponoči domov grozit zato, ker sem prijavil kaznivo dejanj, ki ga je storil. O tem sem že obvestil tako Varuha človekovih pravic, Urad predsednika Republike, Urad predsednika vlade, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje Protikorupcijsko komisijo, EMCDDA in Evropsko komisijo. Prav zaradi tega nedopustnega šikaniranja sem Varuhu človekovih pravic podal pobudo, da ukrene vse potrebno za spremljanje in snemanje sodnih postopkov saj menim, da je tako početje organov pregona in pravosodja na območju Pomurja nedopustno. Nenazadnje stališče, da mora za obsodbo po KZ-1B nujno dokazana preprodaja ali vsaj izkazan namen in sama posest ne more in ne sme prejudicirati preprodaje, saj je uživanje konoplje (in ostalih drog) ustavno zagotovljena človekova pravica in temeljna svoboščina izraženo v kar nekaj sodbah višjih in Vrhovnega sodišča RS! Prav zaradi tega pa država ne sme kriminalizirati uporabnikov drog ampak le preprodajalce in tako posledično mora preprodaja biti dokazana. Kazenski pregon tako ni dopusten samo na podlagi posesti za lastno uporabo, ampak mora bi preprodaja ali njen namen dokazana! . Še posebej, če so dokazi pridobljeni s kršenjem določil ZKP in kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Še posebej država ne sme kriminalizirati državljanov, ki konopljo imajo v posesti z namenom samozdravljenja, saj je tudi samozdravljenje osnovna človekova pravica in temeljna svoboščina Ali smo pa mogoče uporabniki konoplje in ostalih drog DRUGORAZREDNI državljani? Senat pravilno ugotavlja, da sem zoper sklep senata OSMS o zavrnitvi pritožbe o odreditvi pripora podal Zahtevo za preizkus zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, vendar do danes (24.10.2012) odločbe Vrhovnega sodišča še nisem prejel. Prav tako bi povdaril, da je nedopustno, da mi sodišče dokazuje obstoj utemeljenega suma za nazaj z zapisniki o hišni preiskavi, saj le-ta mora biti izkazan že v času izdaje odredbe o hišni preiskavi. Tako so nenazadnje neštetokrat razsodila tako Višja sodišča in Vrhovno sodišče RepublikeSlovenije in bi nižja sodišča to sodno prakso morala spoštovati. Ker pa OSMS sodne prakse očitno ne spoštuje, je v Pomurju stanje tako kot je in so uporabniki drog v Pomurju bistveno bolj kriminalizirani kot prebivalci ostale Slovenije! Navajanje senata, da naj bi »joint« in napol pokajen »joint« predstavljal

5

dokaz o nameravani prodaji nikakor ne vzdrži, saj to lahko pomeni edino dokaz o uživanju konoplje in nikakor namena preprodaje. Posebej izpostavljam, da mi preiskovalni sodnik prič oz. policistov ni dovolil povprašati o zakonitosti samega postopka,čeprav je to izrecno v nasprotju z določili ZKP, saj le-ta natančno določa, da se nobena sodna odločba ne sme izdati, če so dokazi pridobljeni s kršitvijo tozadevne zakonodaje in s kršitvijo osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako mi je pomojem mnenju preiskovalni sodnik grobo kratil človekove pravice in temeljne svoboščine, saj bi že v preiskavi lahko dokazal, da so policisti grobo kršili določila ZPol, PPP in predvsem ZKP! S tem mi je po mojem mnenju že v predkazenskem postopku bila grobo kršena Ustavna in Zakonska pravica do učinkovite obrambe in poštenega sojenja. S tem je preiskovalni sodnik izkazal svojo pristranskost in favoriziranje policistov v predkazenskem postopku, čeprav je iz pričanja policistov jasno razvidno, da sta najmanj dva policista, ki sta bila ključni priči v predkazenskem postopku krivo pričala! Senat navaja tudi, da je razlog za podaljašnje ta,da se razlogi za pripor niso spremenili. Saj se niti niso mogli, če sem od 21.9.2012 v priporu! Senat očitno pričakuje, do bom priznal kaznivo dejanje kljub temu, da ga nisem storil. Ponovno povdarjam, da nikoli nisem nikomur prodal kakršne koli droge in ne ODT ne OSMS tega dejstva v ničemer ne ovržeta in bi mi te trditve morale biti vsaj nekako dokazane. Za mene so prav tako globoko žaljive navedbe senata, da bi naj bil eden od glavnih razlogov za odreditev in podaljšanje pripora dejstvo, da »zelo vneto« zagovarjam uporabo konoplje! Naj ponovno povdarim, da kot dolgoletni aktivist in uporabnik konoplje ne morem izpovedati in delovati dugače, kot da zagovarjam uporabo konoplje, predvsem v medicinske namene in namene samozdravljenja. V tem primeru OSMS očitno zamenjuje pravico do svobode govora z izvrševanjem kaznivih dejanj! Ali pa v Sloveniji svoboda govora ni več ustavno zagotovljena pravica in tudi zaradi tega lahko državljan pristane v zaporu? Prav tako tudi ne vem, kaj je v mojem prejšnjem življenju bilo tako narobe, da bi bil to razlog za podaljšanje pripora. To je sicer dikcija ZKP, vendar pa bi senat in ODT morala vsaj malo obrazložiti in tudi dokazati! Mogoče je narobe to, da sem že leta zagovornik uporabe konoplje v medicinske namene in dejstvo je, da na nedopustne kršitve PUMS, ODT in OSMS opozarjam že nekajlet! Po mojem je edini razlog mojega pripora in posledično podaljšanja ta, da me enostavno hočejo utišati zaradi dolgoletnega opozarjanja na to problematiko v Pomurju. Mogoče jih moti to, da že desetletja delam z mladimi, da delam na ozaveščanju, da pomagam odvisnikom od drog po svojih najboljših močeh, da se zavzemam za demokratično ureditev vprašanja drog? Sklicevanje senata, da bi naj razlog za podaljšanjepripora bila dva postopka proti meni je nedopusten, saj ZKP v svojem 1. in 3. členu natančno določa, da kdor je obdolžen velja za nedolžega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo! Nenazadnje to isto navaja tudi sam senat, kar sem navedel že prej. Ali pa mogoče senat ima druge informacije in že vnaprej ve da bom obsojen? Zaradi nejasnosti na tem področju sem v skladu z zakonom v Državni zbor vložil pobudo za začetek postopka za obvezno razlago določil 186. Člena KZ1-B in ZPPPD.

6

Tako delo PUMS, ODTMS in OSMS je po mojem mnenju več kot diskriminatorno ne samo za mene, ampak tudi za vse Pomurce, na kar nenazadnje opozarjam že leta in kar nenazadnje izhaja iz analize prekrškov in kaznivih dejanj na področju drog v RS v obdobju 2002-2012 iz katere izhaja ne samo diskriminatorno, ampak predvsem nezakonito delo organov pregona in pravosodja na tem področju! Očitno sem pa v priporu samo kot primer, da je v Sloveniji treba biti tiho in prav noben organ ne prenese konstruktivne kritike! Ponovno povdarjam, da za mene predstavlja grobo žalitev in tudi kršenje svobode govora navajanje ODT in OSMS, da je moje zagovarjanje uporabe konoplje v medicinske namene in opozarjanje na tozadevno problematiko eden od glavnih razlogov za odreditev pripora! To je enostavno nedopustno. To je absolutno v nasprotju s slovensko zakonodajo in ustavo, saj mora biti kaznivo dejanje storjeno, da je lahko nekdo za njega tudi pravnomočno obsojen! Tak način dela ODT pomeni absolutno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj uživanje drog ne predstavlja kaznivega dejanja. Na koncu Višjemu sodišču še enkrat predlagam, da sklep senata kot nedopustnega zavrže in mi pripor odpravi. Izjavljam tudi, da ne nameravam nikamor oditi ali ovirati samega postopka, saj bom v samem postopku skušal dokazati nezakonito delo PUMS, ODTMS in OSMS in nezakonitost ter neupravičenost kazenskega pregona uporabnikov konoplje in ostalih drog. Naj povem še to, da pa v nobenem primeru ne zagovarjam in tudi obsojam preprodajo prepovedanih drog, vendar pa uporaba katere koli droge za osebno uporabo ne sme in ne more biti razlog za kazenski pregon! Senat je nedopustno in očitno zanalašč spregledal, da sem kot podredno zaprosil vsaj za odreditev hišnega pripora, saj posest 5 rastlin konoplje ob odsotnosti enega samega dokaza o preprodaji po mojem mnenju ne more predstavljati tako hudega kaznivega dejanja, da bi mi moral izreči najhujši možen poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pripor vsekakor predstavlja! Ne vem če je v skladu z določili ZKP in ali je običajno, ampak če jemogoče bi rad pri obravnavi moje pritožbe prisostvoval na Višjem sodišču v Mariboru. Na koncu naj izrecno navedem, da namen moje gladovne stavke ni vplivanje na pravosodje, ampak je to v taki »pravni« državi kot je Slovenija očitno edini način, da javnost opozorim na nedopustno kriminaliziranje Pomurcev prav s strani tistih, ki bi morali skrbeti za uveljavljanje pravne države! Božidar Radišič Priloge: Analiza kaznivih dejanj in prekrškov 2002-2012 Izrezki iz dnevnih časopisov Elektronska pošta Urada predsednik RS Elektronska pošta direktorju PUMS

7

Ljubljana, 14. september 2011 Št.: 092-07-59/2011 Spoštovani gospod Radišič, poročilo, ki ste nam ga posredovali smo prejeli že 23. junija 2011. Glede na to, da delam na tem področju in predsedniku predlagam posamične aktivnosti, vam sporočam, da odgovora niste prejeli, ker sem bil zaradi zdravstvenih razlogov dlje časa odsoten. Predsednik je seznanjen s tem poročilom, ki v nobenem oziru ni ugodno, ne z vidika omejevanja ali zmanjševanja pridelave, predelave, distribucije in uživanja drog. Dejstvo je, da dosedanji pristopi in načini boja proti drogam niso dali pravih rezultatov. Torej naj bi šla prizadevanja v prihodnje predvsem v smeri iskanja pravih poti in načinov za obvladovanje te nadvse resne in vedno večje problematike. Zavedam se, da je to lahko izreči in da je mnogo težje poiskati prave načine, ki bodo učinkoviti. Glede na to, da sem se s temi problemi pred časom ukvarjal, vas vabim na pogovor, da bi skupaj oblikovala pogled na ta problem.( kontakt; 01/ 478 1307) mag. Franc Hočevar
Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja ================================= URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE ERJAVČEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel.: 01 / 478 12 22, Fax: 01 / 478 13 57 http://www.up-rs.si/ OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ERJAVCEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIA Tel.: +386 1 478 12 22, Fax: +386 1 478 13 57 http://www.up-rs.si/
Od: Za: Datum: Zadeva:

bozidar radisic <secufin@yahoo.com>

"gp.uprs@up-rs.si" <gp.uprs@up-rs.si> 24.08.2011 15:40 Poročilo globalne komisije za droge

Spoštovani gospod Radišič, najprej se vam zahvaljujem za vaš obisk in še pred tem za opozorilo na poročilo GS OZN o drogah. Nadvse dragoceni so vaši pogledi in tudi izkušnje na tem področju, ki so lahko nadvse učinkoviti in koristni v boju proti zlorabi drog in drugih škodljivih substanc. Podpiramo vašo aktivnost in sem pripravljen sodelovati, skladno z dogovorom, pri posameznih aktivnostih in srečanjih s partnerji, ki jih vključujete v projekt. Menim, da ste ubrali pravo pot, še posebej zato, ker vabite k sodelovanju tako predstavnike državnih institucij, kakor tudi prostovoljce iz različnih društev. Program, ki ste ga zastavili je dovolj ravno prav nekonvencionalen in tak, da lahko pričakujemo povsem konkretne rezultate. Hvala za vaše iniciative in lep pozdrav,

8

mag. Franc Hočevar Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja

21. 10. 12 Print about:blank 1/1 S u bj e c t : [No Subject] Fr o m : secufin@yahoo.com (secufin@yahoo.com) T o : pums@policija.si; Dat e : Tuesday, September 11, 2012 1:47 PM Spoštovani! Vam se mogoce zdi zabavno, meni pa sploh ne, da mi ne morete vrnit mojih dokumentov. Še 1x vas prosim, da mi vozniško in prometno nemudoma vrnete. Prav tako bi vas prosil, naj mi policisti vaše PU ponoci ne svetijo v okna in naj mi ne hodijo ponoci grozit, ce sem prijavil kaznivo dejanje. Lp Božidar Radišic Poslano iz Samsung Mobile

Analiza tekstualnih in podatkovnih delov poročil na področju drog na kaže na nenormalno velika odstopanja po vseh kriterijih. PU M. Sobota v vseh poročilih izpostavlja problematiko drog kot tisto, kateri policisti in kriminalisti PU M. Sobota posvečajo največjo pozornost. Tako velika večina dela na SKP PU MS odpade na področje drog (povzeto iz poročil PUMS). PU M.Sobota vsako leto poudarja, da se razmere na področju drog poslabšujejo, čeprav podatki govorijo ravno nasprotno.

9

Na območju PU se ob analizi podatkov o številu kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog kaže nekaj nenavadnih gibanj na območju PU M. Sobota. Tako imamo na območju PU M. Sobota največ policistov na število prebivalcev v Sloveniji! Slovensko povprečje je 333, na območju PU M. Sobota pa je to število kar 160! Se pravi, da imamo v Pomurju za 50 % več policistov na število prebivalcev kot je slovensko povprečje! Ob tem je zanimivo to, da ima PU MS daleč najmanjše število kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog na policista v Sloveniji!

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 CELJE KOPER KRANJ LJUBLJANA MARIBOR MURSKA SOBOTA NOVA GORICA NOVO MESTO SKUPAJ

KZ-1 ZPPPD KZ-1 + ZPPPD

Graf št. 1 - POVPREČNO ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV S PODROČJA DROG NA POLICISTA 2003-2010

Ob tem najbolj izstopa dejstvo, da imamo na področju PU M.Sobota najmanjše število prekrškov po ZPPPD v Sloveniji! Slovensko povprečje je 30 % kaznivih dejanj in 70 % prekrškov, medtem, ko je v PUMS razmerje absurdno in sicer 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov. Primerjava podatkov vseh PU v RS kaže na to, da je PUMS najbolj neučinkovita na področju preprečevanja prometa s prepovedanimi drogami v RS. S tem si PUMS umetno zvišuje uspešnost tako, da policisti in kriminalisti PUMS kot kaznivo dejanje obravnavajo tudi tiste primere, ki bi jih pravzaprav morali obravnavati po ZPPPD! To je razvidno iz grafa št. 3, kjer je več kot očitno izstopanje PUMS od vseh ostalih PU v RS. Umetno zviševanje uspešnosti je razvidno iz grafa št. 4, ki nam kaže da imamo na območju PUMS najvišje število kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev in daleč najnižje število prekrškov po ZPPPD v RS.

KZ-1 % ZPPPD %

Graf št. 2 - Razmerje prekrškov in kaznivih dejanj s področja drog PUMS 2002-2010

10

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

% KZ-1 % ZPPPD

Graf št. 3 - RAZMERJE MED STORJENIMI KAZNIVIMI DEJANJI IN PREKRŠKI 2003-2010 V %

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

Graf št. 4 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV NA 1000 PREBIVALCEV 2003-2010 Modra KZ-1, rdeča ZPPPD Tabela 1. Podatki PUMS
PU M.SOBOTA ŠTEVILO POLICISTOV IN KRIMINALISTOV ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREBIVALCEV NA ENEGA POLICISTA ŠTEVILO KD 2002-2011 ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-2011 SKUPAJ KD IN ZPPPD 2002-2011 ŠTEVILO KD 2002-2011 / 1000 PREBIVALCEV ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-20011 / 1000 PREBIVALCEV SKUPAJ KD NA 1 PLOCISTA SKUPAJ PREKRŠKOV PO ZPPPD NA 1 POLICISTA 616 100.000 162 1.290 604 1.894 13 6 2,09416 0,98052 SLOVENIJA 5.996 1.994.978 333 9.408 22.020 31.428 5 11 0,00472 3,67245

Tabela 2. Število kaznivih dejanj in prekrškov v PUMS 2002-2011

11

2002 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ KZ-1 % ZPPPD % SKUPAJ % 166 115 281 59 41 100

2003 94 91 185 51 49 100

2004 121 43 164 74 26 100

2005 86 86 100 100

2006 209 55 264 79 21 100

2007 191 61 252 76 24 100

2008 209 61 270 77 23 100

2009 83 66 149 56 44 100

2010 97 77 174 56 44 100

2011 34 35 69 49 51 100

SKUPAJ 1.290 604 1.825 70 30 100

250 200 150 100 50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KZ-1 ZPPPD

Graf št. 5 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV PUMS 2002-2011 PUMS v vseh poročilih od leta 2002 naprej navaja, da se problematika drog na območju PUMS zaostruje in da število kaznivih dejanj iz leta v leto narašča, zato je bila tudi ustanovljena posebna skupina v SKP PUMS. To so absolutno zavajajoči podatki, saj je iz grafa razvidno, daje bilo povišanje v letu 2006 nenormalno in sovpada s prej omenjenim, da je PUMS veliko večino deliktov iz področja drog pričela obravnavati kot kazniva dejanja, namesto kot prekrške po ZPPPD. Ne glede na to umetno zviševanje števila kaznivih dejanj s področja drog pa nam tendenca gibanj kaže na to, da število kaznivih dejanj in prekrškov pada že od leta 2008.

Več kot očitno je, da sama PUMS brez sodelovanja ODTMS in OSMS ne bi mogla izvajati take represije nad Pomurci, kar po mojem mnenju pomeni nedopustno sistmesko korupcijo, ko si vsi skupaj dvigujejo »USPEŠNOST« na hrbtih uporabnikov konoplje in ostalih drog, ne pa da bi preganjali preprodajalce!

12