Dragă frate musulman, Vreau să-ţi spun de ce am crezut

Walid <http://www.abrahamic-faith.com/Testimony/WalidTestimony.html>

Notă: Având în vedere cititorii vizaţi, această carte foloseşte un limbaj simplu. Pentru cititorii musulmani, multe nume au fost traduse în limba arabă.

Introducere
Astăzi peste jumătate din populaţia lumii este sau musulmană sau creştină, având două cărţi de învăţătură religioasă şi două credinţe separate, dar care învaţă că într-o zi toţi oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi. Fiecare din acestea pretind că ei şi doar ei au adevăratul mesaj de la Dumnezeu. Musulmanii pretind că Biblia pe care o avem acum este o versiune modificată faţă de original, în timp ce creştinii spun că Dumnezeu nu va permite niciodată ca “Biblia,” Cuvântul Său, să fie alterată. Cu toate acestea, judecata lui Dumnezeu care va decide destinul nostru etern – raiul sau iadul – depinde de acceptarea adevărului Său. Islamul pretinde că drumul spre cer este a-l declara pe Allah ca unicul şi singurul Dumnezeu şi pe Mohamed ca ultimul mesajer al său către omenire, mesagerul final. Creştinismul pretinde că doar credinţa în răscumpărarea lui Hristos prin moartea pe cruce, ca ultim act venit de la Dumnezeu, este calea spre cer. Concluzia este că una din aceste variante este corectă iar cealaltă trebuie să fie greşită. Alegerea corectă ne conduce la eternitatea în cer, iar cealaltă la eternitatea în iad. Voi împărtăşi cu voi de ce am ajuns eu să cred că alegerea creştină este singura cale spre cer. Pentru a înţelege diferenţele ar trebui să petrecem mult timp cercetând argumentele fiecărei părţi. După cum declară Coranul: “Arătaţi dovada că sunteţi cu adevărat credincioşi.” (Al-Baqarah[2]:112). Biblia pe de altă parte spune: “Apăraţi-vă pricina, zice Domnul, arătaţi-vă dovezile cele mai tari", zice Împăratul lui Iacov” (Isaia 41:21). Şi respectând ambele cereri şi în conformitate cu ele, voi reflecta la aceste lucruri şi voi cântări fiecare pretenţie într-o balanţă ştiinţifică. Mi-am dedicat câţiva ani studiind fiecare subiect în parte, comparând Biblia cu Coranul, şi acum împărtăşesc experienţa mea după ce m-am aplecat asupra Bibliei căutând să aflu presupusele modificări de care este acuzată. Rezultatele acestei comparaţii sunt uimitoare. Cititorii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele prin evidenţele adunate de mine în materie de profeţie, istorie şi ştiinţă.

Materialele vor include o comparaţie între Biblie şi Coran în ce priveşte subiecte, evenimente şi persoane, de exemplu: Pacea şi Războiul în Islam, Ştiinţa în Biblie şi Coran, Israel şi Naţiunile musulmane în profeţii, Profeţiile în Coran, Dovezile istorice, manuscriptice, profetice şi arheologice ale Bibliei. Scopul meu este să scot în evidenţă problemele referitoare la modul în care văd musulmanii credinţa creştină şi să pun la dispoziţie sute de adevăruri şi de evidenţe care să dovedească musulmanilor că creştinismul este singura cale. Trăind 18 ani în Ţara Sfântă, fiind crescut ca musulman, am trăit, am respirat şi am umblat pe cărările islamului, studiind Coranul şi practicând credinţa. Nădăjduiesc că cititorul va avea o minte şi o inimă deschisă în timp de citeşte aceste rânduri. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă inimile şi minţile să înţelegem mai bine adevărul Său. Fie ca Dumnezeu să fie cu fiecare din voi în timp ce cugetaţi la aceste lucruri. Lui îi dăm slava, şi Lui ne supunem.

Acceptă Provocarea Bibliei
În urmă cu câţiva ani am trecut pe lângă un stand care avea o reclamă: “Acceptă Provocarea Pepsi.” M-am gândit în mine însumi, “De ce nu, am băut Coke toată viaţa, să văd dacă îmi place mai mult decât asta.” Erau două pahare cu suc pe masă, fără etichete, nu puteam şti care e care una şi care alta, am gustat din fiecare şi am ales. A fost o simplă alegere, evident, şi probabil că nu era mare lucru pentru viaţa mea dacă alegeam Pepsi sau Coke. Pe de altă parte, n-aş fi ştiut niciodată pe care o prefer fără a gusta din amândouă. Îmi dau seama că această comparaţie nu este nici pe departe cea mai bună, dar nu există un mod mai bun de a şti dacă Biblia sau Coranul sunt mai bune, decât să gustăm cuvintele fiecăreia. Nu trebuie să le înghiţim, trebuie doar să le gustăm şi să decidem dacă vrem să le înghiţim sau să le respingem. Într-o zi, o mare dorinţă m-a făcut să deschid Biblia şi s-o compar cu Coranul, le-am pus una lângă alta şi am început să le studiez. Studiul a durat multe luni şi Dumnezeu m-a copleşit cu adevărul Său. Am jurat să nu mă opresc până nu voi afla dacă ele sunt egale, cântărite în balanţa ştiinţifică. A fost singura cale... am acceptat Provocarea Bibliei. Toată documentarea mea v-o pun la dispoziţie. Vă provoc să acceptaţi Provocarea Bibliei. Notă: Încercaţi să răspundeţi la întrebările prezentate, care se termină cu “?” îngroşat. Acestea vă sunt adresate vouă. Dacă puteţi răspunde, atunci cu adevărat aveţi o credinţă care se bazează pe adevăruri. Vă rog să-mi trimiteţi răspunsurile voastre. Aştept cu răbdare aceste răspunsuri.

Ce este Credinţa?
Indiferent în ce credem, fiecare din noi avem credinţă în cineva sau în ceva care dictează felul în care trăim. În cazul de faţă, din moment ce atât musulmanii cât şi creştinii cred într-un destin etern (rai sau iad), alegerea pe care o facem devine cea mai

importantă luptă pentru adevăr şi viaţă. Dacă-ţi este frică să citeşti aceste rânduri, aceasta este poate un indiciu că nu ai o cunoştinţă puternică despre ceea ce crezi. N-ar trebui să te temi dacă ştii că ceea ce crezi este adevărat. Pe de altă parte, din acelaşi motiv cineva ar putea să ignore complet acest subiect, gândindu-se că nu contează ce crede cineva, fiindcă oricum va afla la final ce a fost adevărat. Este alegerea ta, şi nimeni – chiar Dumnezeu – nu te va forţa, dar dacă greşeşti şi ajungi în chinul veşnic să nu mă acuzi pe mine. Eu mi-am făcut partea, ţi-am pus în faţă provocarea. Provocarea Coranului către credinţa Iudeo-creştină: În Islam, Coranul spune clar: “Ei spun: ‘Nimeni nu va intra în paradis dacă nu este evreu sau creştin.’ Acestea sunt poftele lor. Spuneţi: “Arătaţi dovada că sunteţi cu adevărat credincioşi.” (AlBaqarah[2]:112). Provocarea Bibliei: "Apăraţi-vă pricina, zice Domnul, arătaţi-vă dovezile cele mai tari", zice Împăratul lui Iacov. "Să le arate, şi să ne spună ce are să se întâmple, care sunt proorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi, ca să luăm seama la ele şi să le vedem împlinirea; sau, vestiţi-ne viitorul. Spuneţi-ne ce se va întâmpla mai tîrziu, ca să ştim că sunteţi dumnezei, faceţi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toţii. Iată că nu sunteţi nimic şi lucrarea voastră este nimic, o scârbă este cine vă alege pe voi.” (Isaia 41:21-24). Deci, pentru provocarea din ambele cărţi, şi din moment ce amândouă ne încurajează să aducem “dovezi” sau evidenţe la fiecare pretenţie, voi răspunde la fiecare provocare în parte. Trebuind să fie ascultători de Dumnezeu, creştinii trebuie să răspundă, să împlinească însărcinarea, să apere credinţa, să lupte lupta credinţei, adevărata luptă pentru suflete, nu prin sabie, ci prin Cuvânt. Ni se porunceşte de Dumnezeu să aducem dovezi şi să mărturisim celor pierduţi în întuneric, lumii pe care căutăm s-o aducem la Hristos. După cum spune Biblia: “Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). În Vechiul Testament, Dumnezeu încurajează dezbaterea şi face provocarea: “Veniţi, totuşi, să ne judecăm [să discutăm unul cu altul], zice Domnul” (Isaia 1:18a). Amândouă aceste provocări ne arată că nu este nevoie să luăm pietre şi să ne batem, nu este nevoie să ne aprindem de mânie sau să ne înfuriem. Doar să judecăm împreună, să aducem dovezi fiecare în favoarea părerii sale. Biblia afirmă că adevărata credinţă creştină este singura cale spre Dumnezeu, în timp ce Coranul islamului spune cu totul altceva. Am văzut multe dezbateri pe această temă şi problema cu aceste dezbateri era că nici una din părţi nu-şi putea exprima în întregime opinia. Timpul era întotdeauna un factor cheie şi discuţiile aprinse îi întărâtau tot timpul pe musulmanii prea grăbiţi să arunce cu sloganul “Allahu Akbar” (Dumnezeu este cel mai mare). Dar trebuie să vedem cum este Dumnezeu mare şi nu doar să strigăm asta. Avem nevoie de răbdare, lăsând la o parte judecăţile pripite.

Concluzia este că una din cele louă părţi (musulmanii sau creştinii) se înşeală, şi că pentru a înţelege înşelăciunea trebuie să înţelegem natura lui Satan. Biblia ne dă cea mai bună explicaţie despre el, arătând că el a fost cea mai inteligentă, capabilă şi frumoasă creatură a lui Dumnezeu. El a înşelat 1/3 din îngeri. El i-a înşelat pe Adam şi Eva. El îi poate înşela şi pe cei aleşi. Nu poţi avea nici o şansă în faţa şiretlicurilor lui dacă nu-L ai pe Dumnezeu şi Duhul Său în tine. Satan este cel mai bun scamator. El apare ca un “înger de lumină.” El a creat toată teologia falsă, pretinzând că e Dumnezeu. Biblia îl descrie ca fiind falsul dumnezeu al acestei lumi, cel ce vrea să stăpânească lumea. Pe de altă parte Coranul ne dă nişte descrieri diferite ale lui Satan. Coranul îl numeşte “Iblees” care este creatura de foc “jin,” cuvânt din care trage cuvântul englezesc “genie” sau spiriduş. Musulmanii neagă afirmaţia Bibliei că diavolul ar fi un înger, dar nu se poate ignora versetul din Coran: “Şi spunând îngerilor să se plece în faţa lui Adam, toţi s-au plecat cu excepţia lui Iblees (Satan) care a refuzat. El era unul dintre jini” (Al-Kahf [18][18]:50). Am putea întreba: De ce Dumnezeu, după ce a poruncit doar îngerilor să se plece, să aştepte să facă acelaşi lucru şi Satan, care – după cum declară Coranul – era un “jin” ? Este o referinţă logică la “jini” ca îngeri căzuţi, nu un alt fel de creaturi de foc, cum spune Coranul în alte versete. În Coran găsim că diavolii fac muncile lui Solomon la porunca lui Allah. De asemenea găsim că Allah îi protejează, aşa după cum scrie în Coran: “Şi diverşi diavoli se scufundau pentru el şi făceau alte munci pe lângă asta: şi Noi îi păzeam” (Alanbya [21]:82). Aceşti diavoli găsim în Coran că erau mesagerii lui Solomon: “El a spus (Solomon): ‘Voi căpeteniilor! care din voi îmi poate aduce tronul ei [al împărătesei din Seba] înainte ca ei să ajungă aici cu supunere? Un ifrit al jinilor [diavolilor] a răspuns: “Eu îl voi aduce înaintea ta înainte ca să se sfârşească sfatul: cu adevărat eu am putere deplină pentru această slujbă şi sunt vrednic de încredere” (Al-Naml [27]:38-39). Astfel de pretenţii sunt respinse de creştinătate, în nici un loc din Biblie diavolii nu sunt folosiţi să presteze vreo muncă fizică, mai ales să construiască templul lui Dumnezeu, la care Dumnezeu i-a folosit pe Solomon şi pe poporul său (poporul ales al lui Dumnezeu). Cea mai interesantă parte a descrierii pe care Coranul o face diavolilor este în Surah Saba [34]:14, unde Allah declară: “Apoi am decretat moartea lui Solomon, nimic nu le-a arătat (diavolilor) că este mort până când termitele au ros toiagul pe care se sprijinea corpul său. Şi când a căzut, diavolii şi-au dat seama că dacă ar fi ştiut...” Interpreţii musulmani spun că Solomon a murit brusc în timp ce se sprijinea pe toiag. A trecut un an întreg, timp în care trupul lui încă se sprijinea pe toiag. În final, termitele au ros o parte din toiag, acesta s-a rupt şi Solomon a căzut la pământ. Doar atunci au realizat diavolii că Solomon era mort. Şi noi întrebăm: Ce au făcut slujitorii lui Solomon, soţiile lui şi armata în timp ce el era mort sprijinit pe toiagul său timp de un an? Învăţaţii musulmani au concluzionat că demonii sunt fiinţe nătângi a căror principală lucrare este de a şopti la urechile oamenilor îndemnuri de a păcătui, o descriere diferită de a Bibliei, care ne avertizează că demonii sunt îngeri căzuţi, în stare să amestece un ciorchine de adevăruri cu o mână de minciuni, destul cât să provoace moarte. Jamal Badawi, un binecunoscut apologet musulman în dezbaterile cu creştinii acuză întotdeauna că conceptul Trinităţii din creştinism se trage din credinţele păgâne antice,

Deşi noi nu conştientizăm această bătălie. un impostor. Ea prevedea răstignirea lui Hristos când Satan avea “să-i zdrobească călcâiul” prin străpungerea mâinilor şi picioarelor (călcâielor) Sale.” Dumnezeu îi permite celui rău să continue. Femeia era Eva şi sămânţa ei era Hristos din moment ce Hristos nu este sămânţa lui Adam. şi le atribuie lui Antihrist. El este înşelătorul viclean care îl va prezenta la urmă pe fiul său. El neavând un tată uman. El va fi reprezentat de proorocul mincinos.6:12).” în timp ce Antihristul este numit “Minciuna. când Satan s-a înălţat să fie mai mare decât Dumnezeu: “Mă voi sui pe vîrful norilor. După cum Hristos. Proorocul mincinos) este o înscenare amăgitoare pusă la cale de Satan pentru a imita pe adevăratul Dumnezeu şi a-l atrage pe om să se închine Satanei. Profeţia îl prezintă de asemenea pe Antihrist ca sămânţa lui Satan. El a luat forma unei false trinităţi – Satan.” în timp ce Antihristul este numit “taina nelegiuirii. pe Antihrist.” şi “stăpânitorul lumii acesteia.” în timp ce Antihristul este numit “Cel nelegiuit. viitorul Antihrist (Al-Maseeh Al-Dajal). Această imitare este de la începuturi. între sămânţa ta şi sămânţa ei. şi pe cine credeţi că minte? Biblia arată nişte nume opuse Dumnezeului adevărat. ci împotriva căpeteniilor. Biblia îl descrie pe Satan ca “stăpânitorul întunericului.” Hristos este numit “Cel sfânt. Hristos este numit “Adevărul. o bătălie despre care nici nu se aminteşte în multe religii false. acela care se va angaja în cea mai mare misiune de înşelare – de a-l face pe om să se închine lui Satan şi de a se declara pe sine Dumnezeu al omului. prin ce sistem religios lucrează oare. fiul Mariei. Dacă el face acest lucru azi.” Hristos este numit “taina evlaviei. Ceea ce dl. Romani sau alt imperiu antic.” În această profeţie găsim promisiunea naşterii din fecioară a lui Hristos (sămânţa ei). el pretinde că este Dumnezeul cel Preaînalt. împotriva domniilor. ci tocmai de la relatarea căderii omului în grădina Edenului.” într-un fel tainic Antihrist va fi “sămânţa” lui Satan. Trinităţile false şi dumnezeii falşi au fost introduşi prin veacuri de către Satan într-un efort de a ascunde adevărul. deşi ar putea să-l distrugă.” El îl imită pe adevăratul Dumnezeu.” “tatăl minciunii. împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. La urmă el se va manifesta în trupul lui Antihrist pentru a conduce pământul pentru un timp. Aceasta este prima profeţie din Biblie referitoare la venirea lui Hristos. Trinitatea falsă (Satan. Biblia ne învaţă că în final Isus Hristos îl va .Badawi ignoră să spună este că ideea trinităţilor păgâne nu se trage de la Persani. voi fi ca Cel Preaînalt" (Isaia 14:14). şi Proorocul mincinos. Dumnezeu în Biblie ne avertizează: “Noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui. era în mod unic “sămânţa femeii. În Geneza 3:15 a fost arătată judecata lui Dumnezeu: “Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. Antihrist. Antihristul va fi sămânţa lui Satan. împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efes.” în timp ce Antihristul este numit “fiul pierzării. Biblia le dezvăluie ca fiinţe inteligente care nu încetează să promoveze scopurile lui Satan în bătălia reală dintre Satan şi Dumnezeu. gândind că-L urmează pe Dumnezeu. şi tu îi vei zdrobi călcâiul. Hristos va zdrobi până la urmă capul lui Satan manifestat în chip trupesc în Antihrist.de exemplu mithraismul [1]. Satan l-a sfidat pe Dumnezeu şi i-a înşelat pe Adam şi Eva. În timp ce toate religiile false cred că diavolii sunt simple fiinţe care încurajează păcatul şi discordia. Biblia arată în mod clar că Satan este o imitaţie. Cea dintâi profeţie din Biblie s-a referit chiar la acest subiect. Aceasta îţi va zdrobi capul.” Hristos este numit “Fiul lui Dumnezeu.

folosind concepţii teologice false. cât şi prin prigonirea creştinilor şi a evreilor.” Caracteristica de unitate a lui Dumnezeu este sprijinită atât de Vechiul cât şi de Noul Testament. El a introdus doctrine false. Dumnezeul nostru. Un hindus foloseşte meditaţia. În decursul veacurilor.” Dumnezeu ne descoperă adevărul. şi va propăşi până va trece mânia.nimici pe fiul pierzării. Ceea ce învaţă religia New Age nu este ceva nou ci are origini străvechi (în hinduism). fiindcă planul lui Dumnezeu este indestructibil. Voia lui Antihrist este voia tatălui său (tatăl minciunii sau diavolul). “şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Când Ilie a fost faţă în faţă cu preoţii lui Baal. aceasta nu face acea minciună să fie adevărul lui Dumnezeu. vom da câteva exemple. Doamne. în timp ce voia lui Hristos este voia Tatălui Său (Dumnezeul adevărului). Ilie a câştigat bătălia pentru că era de partea lui Dumnezeu. Doamne.18:21). ei îşi atrag adepţii prin oferindu-le abilitatea de a comunica cu forţele cosmice. Dumnezeul lui Avraam. Pentru a sumariza presupusele minuni ale religiilor lumii de azi. un fel de călătorie dincolo de . descoperă-mi te rog adevărul!” El este Dumnezeul cel drept şi credincios. iar dacă este Baal. El este Un Dumnezeu în Sfânta Trinitate: “Ascultă. Satan a fost întotdeauna înfrânt în misiunea sa de a distruge şi a cuceri. Un mormon are în inima sa un puternic sentiment că Joseph Smith este profetul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne avertizează de multe ori în Biblie în legătură cu Satan şi lucrările lui: “Împăratul va face ce va voi. chiar dacă cineva crede cu întreaga lui inimă şi minte o minciună. se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii.” Tactica principală a lui Satan în nimicirea planului lui Dumnezeu este aceea de a falsifica profeţiile biblice referitoare la venirea lui Hristos. acest sentiment este primul răspuns pe care l-am primit de la toţi mormonii pe care i-am cunoscut. căci ce este hotărît se va împlini” (Daniel 11:36). concentrarea şi contemplarea. Satan a încercat să distrugă planul lui Dumnezeu prin arderea. Isaac şi Iacov. Misterul naturii lui Dumnezeu este prezentat în Biblie. se va înălţa. Atunci Dumnezeu a trimis foc din cer care a mistuit jertfa de pe altar. Dumnezeul lui Avraam. Isaac şi Iacov. la fel cum un instructor New Age (o versiune modernă a hinduismului) foloseşte meditaţia şi îşi focalizează atenţia asupra sinelui. Israele! Domnul. Un sumar al Religiilor lumii Unde este adevărul? În ciuda a ceea ce cred cei mai mulţi oameni din toate religiile lumii. cărţi false şi profeţi falşi. doar să-L întrebăm şi să spunem. ci în fapt Biblia declară aceste minciuni ca fiind satanice. “O. Ascunderea Adevărului lui Dumnezeu sub minciuni a fost una din sarcinile principale ale lui şi ale demonilor săi. fiul lui Satan – Antihristul. este singurul Domn. planul celui rău pentru a conduce lumea prin confuzie. Profeţii falşi care sunt de partea lui Satan îşi pierd viaţa şi sufletul pentru veci. Până la urmă. şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. s-a ridicat în faţa poporului şi a strigat. “Până cînd vreţi să şchiopătaţi de amîndouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu. Rugăciunea lui Ilie am rostit-o şi eu: “O. mergeţi după El. mergeţi după Baal!" (1 Împ. interzicerea şi discreditarea Bibliei.

. se roagă ei. dacă-şi străpunge pielea nu are dureri nici nu sângerează. pentru că s-au convins pe ei înşişi de asta. Biblia ne atenţionează că chiar dacă cineva ar face să se coboare foc din cer şi ar spune că este Hristosul. Omul are în materie de destin etern doar două alternative. el meditează. ci să urmăm cu grijă planul făcut de Dumnezeu de la început. aşteaptă instrucţiunile ei. ridicarea şi căderea lui Adolf Hitler. Unii consideră că-L urmează pe Dumnezeul adevărat fiindcă profetul lor sau cartea lor le-a spus aşa. milioane de catolici cred în apariţia Mariei. de a avea experienţe mistice şi iluminare spirituală.” Îţi este eternitatea în joc dacă consideri că vei merge în cer doar pentru că aşa crezi sau aşa simţi. Vom da mai târziu câteva răspunsuri acestor aşa-zişi profeţi moderni. Mulţi din vremea noastră cred că aceste previziuni au fost adevărate miracole. contemplă în timp ce recită Coranul şi se roagă. Edgar Cayce şi alţii care au prezis lucruri ca moartea lui J. Similară lui Yoga este o sectă musulmană numită Darweesh sau Dervish.. etc. neştiind că Satan se preface în înger de lumină. Două locuri sunt în faţa lui: cu Dumnezeu sau cu cel rău. cum să deosebim adevăraţii profeţi de cei falşi. Unii consideră în mod fals că vor ajunge în paradis. Un membru al acestei secte are abilitatea de a-şi controla trupul până la nivelul la care. Un mulsulman poate demonstra că Coranul are un limbaj arab clasic fantastic şi poate susţine că el conţine evidenţe ştiinţifice pe care profetul islamului nu avea de unde să le cunoască. Biblia clarifică lucrurile. În ziua de azi mulţi oameni cred în profeţi ca Nostradamus. totuşi această credinţă nu-l va păzi pe sinucigaş şi nu-i va asigura “zborul. Pe de altă parte Biblia ne atenţionează să nu credem în aceste religii de origine omenească. Noi trebuie să urmăm Cuvântul neschimbat al lui Dumnezeu care ne-a fost dat deja.F. să nu-l credem. Biblia ne spune cum să cunoaştem pe adevăratul Hristos când va reveni. Poate să meargă în doar două locuri: în focul veşnic cu Satan sau în paradisul veşnic cu Dumnezeu. fiindcă în unele zile simt că mă cufund spre iad iar în altele că mă ridic spre cer. Folosind o tehnică numită Yoga omul poate accesa puteri incredibile de a-şi controla trupul. o adevărată hartă. Mulţumesc lui Dumnezeu că destinul meu etern nu depinde de ce simt. Biblia este busola pentru o lume pierdută. e plin de bucuria inexplicabilă “Khoshu`a” şi crede că Coranul este o minune de la Dumnezeu pentru om şi a fost dat să schimbe lumea. Kennedy. Mii din ei se urcă pe un munte ca s-o vadă pe fecioara Maria apărând pe cer. Jean Dickson. Destinul meu etern depinde de “dovada” reală pe care mi-o pune la dispoziţie teologia mea. se concentrează..ceea ce poate omul vedea. În Vest. Cineva care este pe o clădire poate să se apropie de margine şi să creadă 100% că dacă face un salt al credinţei şi sare va putea să zboare. candelă şi îndrumare dată omului pentru a şti ce cărare să urmeze în această lume de întuneric. cum să deosebim lupii de miei.

Dumnezeu a ştiut că omul nu poate proteja scrierile istorice. Eu nu Mă schimb” (Maleahi 3:6). Dumnezeu a răspuns cu dovada Lui care era mult mai puternică. aceasta ar fi o cntradicţie cu natura lui Dumnezeu şi acea religie sau acel profet trebuie tratat ca fals. după cum vom vedea. înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile” (Matei 5:18). indiferent de timpul când a fost ea dată. şi cu toate acestea nici una din aceste scrieri nu sunt considerate. Cele mai multe religii ale lumii pretind că au minunile divine de care este nevoie. ca fiind divine. Dumnezeu ne avertizează în Biblie în legătură cu profeţii mincinoşi: “Păziţi-vă de proorocii mincinoşi. întrucât toate profeţiile împlinite dovedesc că Dumnezeu îşi poate ţine promisiunile în cele mai mici detalii. “Cerul şi pămîntul vor trece. anume a profeţiei biblice care rămâne. şi totuşi când studiem aceste minuni cu atenţie ele nu pot rămâne în picioare. cîtă vreme nu vor trece cerul şi pămîntul. A susţine că oamenii pot strica sau modifica cuvântul lui Dumnezeu este împotriva a ceea ce a spus Dumnezeu de la început: “Căci adevărat vă spun.Este Transmisia Protejată o dovadă suficientă? Atât musulmanii cât şi creştinii cred că transmisia protejată este o dovadă suficientă a revelaţiei divine. nu este o dovadă suficientă. Chiar o carte religioasă cuprinde chestiuni ştiinţifice. dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). “Căci Eu sunt Domnul. . dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. din moment ce noi în toate ţările arabe învăţăm şi memorizăm multă poezie păgână. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Ei au folosit şiretlicuri rele. după cum vom vedea foarte clar în cazul Islamului. Cu toate acestea trebuie să ne amintim că revelaţia divină trebuie să fie “întotdeauna” protejată de Dumnezeu. Dacă o religie sau un profet vrea să schimbe un singur cuvânt al lui Dumnezeu. nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege. Faptul de a avea unele informaţii ştiinţifice într-o carte sfântă sau un limbaj excelent. lucrupe care-l vom examina în capitolul final. Culeg oamenii struguri din spini. Întrun alt verset se spune. de aceea a ales o metodă diferită. Pur şi simplu. sau smochine din mărăcini?” (Matei 7:15-16). Cel rău cunoaşte mai multă ştiinţă decât orice om şi poate să facă semne şi minuni şi să înşele chiar şi pe cei aleşi. este imposibil. acestea trebuie să fie evaluate pe o scală ştiinţifică. Moise l-a aruncat pe al său şi acesta i-a distrus pe toţi. tot aşa şi Cuvântul Său nu s-a pierdut şi nu se va pierde. nimeni nu poate schimba cuvintele Sale. Când magicienii lui Faraon şi-au aruncat toiegele şi le-au transformat în şerpi.” Amândouă religiile sunt de acord că Dumnezeu nu s-a schimbat şi nu se va schimba. iar în Apus filozofia păgână pre-creştină este încă intactă. atât de musulmani cât şi de creştini. fără scuze sau frică. Chiar în Coran în Surah 6:115 scrie: “Cuvintele Domnului sunt perfecte în adevăr şi dreptate. În Răsărit există încă multă poezie păgână pre-islamică. Luată în mod exclusiv aceasta constituie o problemă. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi.

ci nimai corabia de lemn care este mijlocul lui Dumnezeu. dar la sfârşit. Nimeni nu poate scăpa de potop dacă nu sare pe corabia de lemn.” demonii săi şi toate religiile lumii cred că Dumnezeu a creat totul. Ahmad . Provocarea Coranului pentru cei ce nu sunt musulmani Marea provocare a Coranului a fost şi încă este să poţi scrie ceva asemănător lui. obiceiurile biblice. Când Noe a început să construiască o corabie şi când a prezentat planul lui Dumnezeu oamenilor cu scopul de a-i salva de potopul care avea să distrugă totul. în planul Său de mântuire. Din moment ce însuşi Satan. Planul Său de mântuire a oamenilor. îl consideră ridicol. Ce nu înţeleg musulmanii este că păcatele noastre. Biblia ne prezintă sute de astfel de paralele.Te duce în cer credinţa în existenţa lui Dumnezeu? Cineva poate consideră că slujeşte adevăratului Dumnezeu. oamenii au râs de el. Israelul. postul şi dăruirea de pomeni – te poate duce în cer. singura diferenţă constă în mijlocul de a ajunge la Dumnezeu. altele ca islamul cred că faptele – de exemplu rugăciunea de cinci ori pe zi. jertfele de la Templu. “îngerul de lumină. şi să acceptăm ce a făcut Dumnezeu pentru oameni în loc să ne bizuim pe ceea ce poate face omul pentru sine însuşi. crucea Sa este podul dintre omul păcătos şi Dumnezeul sfânt. fiindcă consideră că fiecare trebuie să-şi poarte sarcinile şi păcatele proprii. A pretinde că simpla credinţă că există un Dumnezeu Adevărat te va duce în cer. Musulmanii până astăzi n-au putut produce ceva asemănător Bibliei. când a început să plouă. ceea ce contează este în ce sau în cine crezi ca mijloc de a ajunge la Dumnezeu pentru a fi iertat şi împăcat cu El. să creadă şi să se bazeze pe Dumnezeu şi lucrarea Sa. nici ştiinţa nu sunt în stare săi salveze pe cei ce pier. Cu toate acestea cineva ar putea să combată acest punct provocând lumea să scrie poezii asemănătoare celor scrise de Shakespeare. De fapt. toate arată în aceeaşi direcţie – mântuirea dată oamenilor prin Hristos. să accepţi şi să te încrezi doar în El şi în planul Său. Unele religii folosesc focul ca mediu între om şi Dumnezeu. sunt mari în ochii lui Dumnezeu. exodul. căci nu mai plouase înainte de potop. în mod asemănător. în natura Sa. să crezi în atributele Sale. a fost planul pentru mântuirea oamenilor. indiferent cât de mici ni se par a fi. în toate religiile importante. nici puterea. Au râs de mântuirea lui Dumnezeu (de misiunea de salvare). Nici sabia. În Biblie se cere ca omul să cunoască. Pentru oameni idea de ploaie era o tâmpenie. Hristos. aşa este şi cu crucea lui Hristos. nimeni nu mai râdea. Mulţi încă resping acest plan ca fiind absurd. este o eroare periculoasă. suntem atât de mult cufundaţi în păcate încât potopul păcatelor acoperă pe toţi oamenii. deşi o acuză că ar fi denaturată şi modificată. dar el trebuie să ştie cine este adevăratul Dumnezeu. Singura cale de a scăpa de potop este mai întâi să ne încredem în planul lui Dumnezeu şi să sărim pe podul d lemn care este crucea.

şi mai ales că multe din aceste profeţii se împlineau în generaţia mea. viaţa.Shawqi. editorul lucrării Profeţiile Complete ale lui Nostradamus. Din moment ce Dumnezeu este adevăr 100%. El susţine Biblia prin patru elemente pe care nu le are nici o carte din lume. totuşi după examinarea acestor evidenţe am descoperit că pus în balanţă Coranul este găsit uşor.. Jean Dickson sau alţi profeţi falşi care ocazional au avut norocul să nimerească câte ceva." de Grant Jeffrey. a admis în introducere că aceste scrieri profetice sunt “neinteligibile şi confuze pentru cei . Coranul nu se compară cu Biblia în materie de evidenţe. Gubran Khalil Gubran. Întâlnire cu destinul.. ignoră sutele de preziceri incorecte pe care aceştia le-au făcut. Nu împlineşte cerinţele Bibliei pentru dovada divinităţii. Acei ce arată spre Nostradamus. Nici un om n-a fost în stare să facă astfel de preziceri detaliate despre evenimente viitoare. Iată adevărul! Eu am înţeles islamul şi am crezut în învăţăturile Coranului. prin 1992. originea ei era Dumnezeu cel Atotputernic. Evidenţa din Profeţia Biblică Cândva. Capacitatea de a produce lucrări clasice sau poezie arabă nu presupune ca poeţii să aibă darul profeţiei. şi la reînfiinţarea statului Israel. (Jericho NY: Nostradamus. Multe profeţii biblice s-au împlinit deja. Biblia este singura carte religioasă care a îndrăznit să detalieze mii de profeţii. după cum îl încurajează şi islamul. Aş vrea acum să mă refer la evidenţa profetică. Ibrahim Al-Nazzam. Evidenţa Arheologiei. interzis. Aceste elemente de susţinere sunt: Evidenţa Manuscriselor.. Evidenţa Profetică şi Evidenţa Ştiinţei în Biblie (prescurtat MAPS). Aceste profeţii sunt variate. Roberts. din care unele se referă la ridicarea şi căderea unor imperii. 1976) şi unul din cei mai înfocaţi suporteri ai lui Nostradamus. Henry C.Ma'arri. În nici o altă piesă de literatură religioasă nu veţi găsi sute de preziceri care s-au împlinit cu precizie şi exactitate. ce a fost mai fascinant este că marja de eroare era zero. Musulmanii pretind că Coranul are şi el ultima din acestea (ştiinţa) lucru pe care îl voi discuta mai târziu. Multe din aceste profeţii se împliniseră exact cum le-a lăsat Dumnezeu în Biblie. AlKhayat şi mulţi învăţaţi moderni ca Taha Hussein. Ibin Hazm.. şi să cer cititorului să o examineze. Ce m-a mai mirat este că şansele ca cineva să prezică cu acurateţe sute de evenimente istorice cu sute şi mii de ani înainte de împlinirea lor sunt de unu la mii de miliarde. Inc. Chiar unii din cei mai mari învăţaţi în materie de limbă arabă nu au văzut nimic miraculos în elocvenţa limbajului arab al Coranului: Abul-Ala Al. moartea şi învierea Lui. Această carte relata despre profeţii detaliate referitoare la Isus: naşterea. am fost fost fascinat să citesc cartea "Armaghedon. Acest tip de evidenţă venea sigur dintr-o sursă divină. care a fost şi cel mai atacat iar materialul său referitor la acest subiect. Al-Mutanabi şi alţii.

a făcut multe afirmaţii false privitoare la localizarea resurselor de petrol şi a depozitelor de minerale. atunci să NU îl credem pe acel profet. şi profeţia este elementul lipsă în TOATE celelate cărţi sfinte ale religiilor lumii. şi nu este altul. arătaţi-vă dovezile cele mai tari". pentru a arăta atunci când acesta se îndeplineşte că El. vei accepta provocarea ? Şi El continuă în capitolul 42 versetul 9: “Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit. ca să luăm seama la ele şi să le vedem împlinirea. sau. Natura ciudată. În acest pasaj profetul Isaia declară că numai Dumnezeu ştie dinainte evenimentele viitoare.” Dumnezeu vede toată istoria. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:18). zice Împăratul lui Iacov. vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Astfel. vestiţi-ne viitorul. dezlânată şi deseori incoerentă a catrenelor. o cercetare cinstită şi o comparaţie cu Biblia va dovedi . şi nu este nici unul ca Mine. este o marcă a mediilor profetice. prezent şi viitor. Pentru ca Dumnezeu să-şi manifeste dragostea şi voia Sa faţă de oameni. aşazisul profet somnoros american. Ideea profeţiei biblice este că Dumnezeu îşi face un plan înainte de executarea lui (de la început).” Edgar Cayce. Dumnezeu a mai spus: “Căci adevărat vă spun. Iată că nu sunteţi nimic şi lucrarea voastră este nimic. "Să le arate. cum vedeţi că fac toţi profeţii falşi. Nici un om onest nu poate rămâne necredincios după un studiu chiar sumar al profeţiei. şi vă vestesc altele noi.neiniţiaţi. câtă vreme nu vor trece cerul şi pămîntul. El trebuia să se facă cunoscut în mod personal într-un aşa fel încât omul limitat să realizeze fără nici o umbră de îndoială că Dumnezeul infinit se revelează pe Sine Însuşi. zice Domnul. Toate prezicerile umane şi încercările de a prezice viitorul au fost fără rezultat: se poate să obţii o prezicere mai exactă cumpărând plăcinte cu “bileţelele destinului” în ele la restaurantul chinezesc. Aceste profeţii trebuiau să fie unice. Chiar şi azi prognozarea pieţelor pe termen apropiat este un joc imprevizibil. şi dacă acest element lipseşte. care sunt proorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi. El le hotărăşte şi apoi le aduce la îndeplinire. faceţi măcar ceva bun sau rău. Spuneţi-ne ce se va întâmpla mai târziu. Dumnezeu afirmă că abilitatea de a prezice şi de împlini profeţiile este un atribut unic al naturii Sale. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. Dumnezeul Bibliei te provoacă. ca să vedem şi să privim cu toţii. El nu ghiceşte ce va fi în viitor. nu doar afirmaţii generale. El ştie! Dumnezeu a spus că singura cale de a cunoaşte adevăratul Său mesaj este profeţia predictivă. o scârbă este cine vă alege pe voi” (Isaia 41:21-24). atât în limba franceză cât şi în limba engleză. trecut. şi să ne spună ce are să se întâmple. Deşi se pretinde că există profeţie în Coran. este în control – într-adevăr o dovadă reală. atunci când a zis: “Eu sunt Dumnezeu. Într-un alt loc din Biblie Dumnezeu ne provoacă: “"Apăraţi-vă pricina. Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu. Această verificare de netăgăduit este specifică doar Scripturii iudeo-creştine. ca să ştim că sunteţi dumnezei. Eu zic: Hotărârile Mele vor rămîne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea” (Isaia 46:9-10).

_Împlinirea în Noul Testament: "În vremea aceea. în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea ridică şi el călcâiul împotriva mea. " (Psalm 41:9). şi au aşezat pe Isus. a venit Ioan Botezătorul. Bhagavad-Gita. măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda.afirmaţia precedentă. profeţia constituie 25% din Biblie (8352 versete). cine-i cel mai tare? Citiţi următoarele exemple în Biblia dumneavoastră pentru a înţelege câteva profeţii: Despre Venirea şi Moartea lui Hristos Rămânem uimiţi când examinăm doar următoarele 8 profeţii despre Isus Hristos. _Împlinirea în Noul Testament: "Şi au adus măgăruşul la Isus. oamenii îşi aşterneau hainele pe dru. Iată că Împăratul tău vine la tine. şi propovăduia în pustia Iudeii. A doua: (Va fi precedat de un mesager) _Profeţia Vechiului Testament: " Un glas strigă: "Pregătiţi în pustie calea Domnului. fiica Sionului. El este neprihănit şi biruitor. călare deasupra. neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!" (Isaia 40:3). Prima: (Se va naşte în Betleem) _Profeţia Vechiului Testament: "Şi tu. Betleeme Efrata. iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim" (Matei 2:1). . cartea lui Mormon. Nici Vedele hinduse. A patra: (Va fi trădat de un prieten) _Profeţia Vechiului Testament: " Chiar şi acela cu care trăiam în pace. proverbele lui Buddha sau scrierile lui Mary Baker Eddy nu se pot pune alături Bibliei. Nici o altă carte religioasă nu are aşa ceva. sau. şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi. _Împlinirea în Noul Testament: "După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea. smerit şi călare pe un măgar. Pe când mergea Isus. fiica Ierusalimului. El zicea: "Pocăiţi-vă. Prin contrast. pe mânzul unei măgăriţe" (Zaharia 9:9). pe un mânz. A treia: (Va intra în Ierusalim călare pe un măgăruş) _Profeţia Vechiului Testament: "Saltă de veselie. până în zilele veşniciei" (Micah 5:2)." (Luca 19:35-36). în zilele împăratului Irod. Apoi şi-au aruncat hainele pe el. simplu spus. totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel. strigă de bucurie. căci Împărăţia cerurilor este aproape" (Matei 3:1-2).

ca plată. dacă nu. _Împlinirea în Noul Testament: "Când au ajuns la locul numit "Căpăţâna". şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi" (Isaia 53:5). trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului. _Se pot cita şi alte proorocii asemănătoare: Tăcut în faţa acuzatorilor. şi L-au pălmuit" (Matei 26:67). A cincea: (Mâinile şi picioarele străpunse) _Profeţia Vechiului Testament: "Căci nişte câini mă înconjoară. împlinită în Ioan 19:23-24. împlinită în Matei 27:12-14. profeţia în Isaia 53:7. _Împlinirea în Noul Testament: "Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba. pe când argintul nici nu era folosit ca monedă." (Zaharia 11:12). nu Mi-o daţi!" Şi Mi-au cântărit. mi-au străpuns mâinile şi picioarele" (Psalm 22:16). _Împlinirea în Noul Testament: "Ce vreţi să-mi daţi şi-L voi da în mâinile voastre?" Ei iau cântărit treizeci de arginţi. a căzut peste El. L-au bătut cu pumnii. Răstignit cu tâlharii. cu o gloată mare. profeţia în Psalm 22:18. care ne dă pacea. ca să fie răstignit. iar pe Isus. . o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu. unul din cei doisprezece. _Împlinirea în Noul Testament: "Atunci L-au scuipat în faţă. împlinită în Matei 27:38. ci doar aurul. daţi-Mi plata. A opta: (Va fi scuipat şi bătut) _Profeţia Vechiului Testament: "Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau. treizeci de arginţi. nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări" (Isaia 50:6).48). pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga" (Luca 23:33)." (Matei 26:15). L-a dat în mâinile lor. Pedeapsa. cu săbii şi cu ciomege. Oamenii vor trage la sorţi pentru hainele Sale. L-au răstignit acolo. Notă: Acest lucru a fost prezis cu 500 de ani înainte. iată vine Iuda. profeţia în Isaia 53:12. A şasea: (Va fi rănit de duşmanii Săi) _Profeţia Vechiului Testament: " Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. după ce a pus să-L bată cu nuiele._Împlinirea în Noul Testament: "Pe când vorbea El încă. zdrobit pentru fărădelegile noastre." Vânzătorul le dăduse semnul acesta: "Pe care-l voi săruta eu acela este." (Matei 27:26). A şaptea: (Va fi vândut pentru 30 de arginţi) _Profeţia Vechiului Testament: " Eu le-am zis: "Dacă găsiţi cu cale. şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba. să puneţi mâna pe el!" (Matei 26:47.

Notă: Există în Biblie 456 profeţii împlinite care se referă doar la Isus. Acum. ei au căzut de acord că aceste calcule erau demne de încredere şi corecte conform cu materialul ştiinţific prezentat.000. i-am spune că poate călători în voie în ce direcţie doreşte.8 x 10 la puterea a cincea. iar după ce am face asta am lua un om.] Numărul total de monede de care am avea nevoie la această grosime a stratului ar fi de 10 la puterea 17. din totalul de 456. împlinită în Ioan 19:33. şansa ca omul nostru să . Trupul Său nu va vedea putrezirea. au discutat în detaliu fiecare profeţie şi au examinat diferite circumstanţe care ar fi putut indica o posibilă conspiraţie sau înţelegere între anumiţi oameni pentru împlinirea unei profeţii specifice. În final. Estimările au fost calculate de către doisprezece clase diferite totalizând 600 de studenţi. să caute cu mâna prin stratul de monede şi să încerce să găsească banul marcat de noi. de 1 la 300. Mai multe despre acestea puteţi găsi în secţiunea Dovezi Istorice. am marca-o şi am arunca-o dintr-un avion. profeţia în Isaiah 53:9. După examinarea a 8 profeţii diferite. Stone a dat următoarea ilustraţie: imaginaţi-vă că am acoperi întreaga suprafaţă a statului Texas cu un strat de monede din argint gros de 2 picioare [aproximativ 60 cm. Niciunul din oasele Lui nu va fi zdrobit. Apoi profesorul Stoner le-a luat şi le-a făcut şi mai rezervate. împlinită în Matei 27:57-60. profesorul emerit în Ştiinţă la Colegiul Westmont. Stoner şi studenţii săi au determinat populaţia medie a Betleemului din timpul lui Mica până în prezent. El a încurajat şi pe alţi sceptici şi oameni de ştiinţă să facă propriile estimări şi să verifice dacă concluziile sale nu sunt mai mult decât corecte. profeţia în Amos 8:9. Peter Stoner. profeţia în Zechariah 12:10. împlinită în Fapte 2:31. apoi au împărţit această cifră la populaţia medie a lumii în aceeaşi perioadă. l-am lega la ochi. Estimările au fost suficient de rezervate astfel încât să întrunească aprobarea chiar şi a celor mai sceptici studenţi. Legea Probabilităţii După examinarea a numai 8 profeţii diferite. Deci. Va fi îngropat în mormântul unui om bogat. după care am amesteca cumva toţi banii de pe întreg cuprinsul statului Texas. în legătură cu Mica 5:2 unde se afirmă că Mesia se va naşte în Betleem. am lua una din aceste monede. Pentru a ilustra cât de mare este numărul 10 al puterea a 17-a (unu urmat de 17 zerouri). Aceştia au analizat cu grijă toţi factorii. De exemplu. profeţia în Psalm 34:20. dar undeva să se oprească. a calculat probabilitatea ca într-un singur om să se împlinească profeţiile majore referitoare la Mesia. Întunericul va acoperi pământul. împlinită în Matei 27:45. Au concluzionat că şansa ca un om să se nască în Betleem era de unu la 2. profeţia în Psalm 16:10. el a supus aceste calcule spre verificare unui Comitet al organizaţiei American Scientific Affiliation. au ajuns la concluzia că şansa ca într-un singur om să se împlinească toate cele opt profeţii era de unu la 10 la puterea a 17-a. După examinare. împlinită în Ioan 19:34.Coasta Lui străpunsă. sau rotunjit.

Ar trebui să multiplici acea minge uriaşă în toate direcţiile cu încă 6 x 10 la puterea 28! Cât de mare este asta? Este lungimea spaţiului necesar cuprinderii a trilioane de trilioane de trilioane de astfel de mingi uriaşe de electroni! De fapt spaţiul necesar să cuprindă toate aceste mingi gigantice aproape că ar ajunge “să fie aproape" de numărul de electroni de care ar fi nevoie când vorbim de 10 la puterea 157! Dar pretinzând că ne putem imagina numărul despre care vorbim. Cât de mare este numărul 10 la puterea 157? 10 la puterea 157 are 157 de zerouri! Să încercăm să ilustrăm acest număr folosind imaginea unui electron. Distanţa în kilometri a unui singur an lumină este de 10 trilioane de kilometri. Asta da minge! Dar tot n-ar fi de ajuns să cuprindă cei 10 la puterea 157 electroni. Toate acestea ilustrează că este absolut imposibil ca un om. Profesorul Stoner concluzionează: "Împlinirea a numai acestor opt profeţii ar fi o dovadă suficientă ca Dumnezeu a inspirat scrierea acestora cu o acurateţe formidabilă. există cineva care să nu dorească să investească într-o afacere la care şansa de faliment ar fi doar de 1 la 10 la puterea 17? Acest tip de investiţie sigură ni-l oferă Dumnezeu când ne cere să credem că Hristos este Mesia trimis de El. După care să numim pe cineva care să călătorească într-o rachetă cât timp doreşte. o minge solidă de electroni care s-ar întinde de la pământ în toate direcţiile pe o distanţă de vreo 6 miliarde de ani lumină.găsească exact banul dorit era şansa ca într-un om să fie împlinite toate cele opt profeţii. At trebui să pui alături 10 la puterea 15 din aceştia pentru a junge la un centimetru. probabilităţile sunt aşa de mici încât este imposibil să gândeşti măcar că se vor împlini vreodată. să fi împlinit din întâmplare toate profeţiile Mesianice. să ne imaginăm că marcăm doar unul din acei electroni." Un alt fel de a spune acest lucru este că oricine minimizează sau ignoră semnificaţia semnelor date în Biblie pentru identificarea lui Mesia este un nebun. cu sanşa de doar 1 la 10 la puterea 17 de a fi altfel decât absolute. Dar câţi electroni ne-ar trebui dacă am vrea să avem 10 la puterea 157 ? Imaginaţi-vă o sferă. afirmă în cartea sa Probabilităţile şi Viaţa că odată ce trecem de şansa de 1 la 10 la puterea 50. evident. Sunt mai mici decât atomii. În termeni financiari. în orice direcţie. să-i spunem apoi când doreşte el să culeagă un segment din spaţiu şi la un microscop super-sputernic să detecteze electronul marcat de noi! Care credeţi că sunt şansele să-l găsească? Sunt de 1 la 10 la puterea 157. . o mare autoritate în teoria probabilităţilor. Notaţi că aceasta este şansa ca 48 de profeţii să se împlinească toate într-un singur om. Emile Borel. Dar. există mult mai mult decât opt profeţii. apoi îi amestecăm. Dacă i-am număra câte patru pe secundă şi nu ne-am opri din numărat nici zi nici noapte. încă am avea nevoie de vreo 8 milioane de ani pentru a număra un şir de doar 1 centimetru. Într-un alt calcul Stoner a folosit 48 de profeţii (din totalul de 456) şi a ajuns la o estimare – foarte rezervată de altfel – că probabilitatea ca 48 de profeţii să fie împlinte într-un singur om ar fi de 1 la 10 la puterea 157. Electronii sunt entităţi foarte mici. oricare om. De fapt.

libertatea de a studia religia şi istoria noastră era ceva garantat de lege. toţi cunoscuţii mei îşi puteau urmări linia genealogică şi locul de unde veniseră străbunicii lor. Imaginaţi-vă pe cineva care călătoreşte la viteza de doar un centimetru la 6 miliarde de ani. dar programa şcolară era întocmită de către Iordania. în ciuda tonelor de dovezi existente în Muzeul memorial al holocaustului. Toată istoria învăţată se referea doar la naţiunile islamice. Trăind în Palestina. arabe şi europene.000 de triloane de triloane de triloane de triloane de universuri ca al nostru la o distanţă de 30 miliarde de ani lumină! Încă odată. mâna dreaptă a lui Yasser Arafat. în acest spaţiu de timp ar fi în stare să mute 600. Toţi ştiau că originea lor nu este din canaaniţi. Husseni. într-un program TV al lui Zola Levit. În ciuda afirmaţiilor palestiniene care acuzau Israelul de incorectitudine faţă de arabi. Scriitorii istoriei noastre în Orientul Mijlociu i-au omis intenţionat pe evrei. N-am cunoscut deloc istoria evreilor până când n-am început să citesc Biblia. Accentul principal era pe canaaniţi. De exemplu. Studiul istoriei antice în şcolile arabe nu menţionează pe evrei că ar fi locuit în ţară. Dacă ar putea căra doar un atom în spate. dar în mod ironic aşa ceva ni se preda referitor la Orientul Mijlociu. Istoria. schimbând clar – în faţa unei audienţe de americani care nu ştiu prea multe despre Istoria Răsăritului – faptul istoric că palestinienii de azi sunt imigranţi din naţiunile înconjurătoare. dintre care mii de versete s-au împlinit deja. ştiinţele politice şi studiile sociale n-au cuprins niciodată pe evrei: o greşeală majoră a guvernului israelian în sistemul şcolar. ci doar pe musulmani. Să ne amintim că acest calcul a fost făcut pentru doar 48 din 456 de profeţii Mesianice dintr-un total de 8000 de versete de profeţii existente în Biblie.Iată o ultimă ilustraţie despre imensitatea numărului de 10 la puterea 157 şi de ce ştiinţa probabilităţilor arată că avem de a face cu miracole. Husseni a pretins fără scrupule că palestinienii şi-au avut originea în Iebusiţi înainte ca Avraam să se fi mutat în Israel. Iată deci o dovadă că există un Dumnezeu care a lucrat în mod supranatural. Atrocităţile mogulilor şi a cruciaţilor în Ierusalim nu aminteau deloc pe evrei. Anumiţi politicieni fac încercări similare de a discredita orice pretenţie a evreilor referitoare la ţara lui Israel. holocaustul este negat. O singură privire asupra programei şcolare în ţările arabe ar fi suficientă pentru a dovedi că autorii manualelor de istorie arabe nu sunt cinstiţi şi integri. câţi atomi ar putea muta în 10 la puterea 157 de ani ? Chiar şi la această viteză inimaginabil de mică. Într-un interviu luat de Zola Levit lui Mr. o tendinţă comună astăzi multor ţări răsăritene şi europene. Am crescut ştiind bine istoria palestinienilor şi faptul că originile lor sunt în Yemen. din care pretind palestinienii că se trag. Arabia . Dumnezeu ne provoacă! Despre Restaurarea Israelului Evreii şi Arabii Am crescut sub guvernarea israeliană. Yad Vashem din Ierusalim. asta înseamnă că este imposibil ca 48 de profeţii să se împlinească într-un singur om doar la întâmplare. Rămâi uimit să vezi modul în care distorsionează şi deformează istoria pentru a creşte ura faţă de evrei. Mr.

Saudită. Naţiunea ebraică. lucru care avea să se împlinească cuvânt cu cuvânt. după care au reconstruit Ierusalimul şi Templul în anul 516 î. un om foarte renumit între palestinieni. liderul revoluţiei palestiniene. era să-şi piardă viaţa sub Abdul Qader Al-Husseni. Profetul Ieremia i-a avertizat despre invazia care urma să vină." În anul 130 d. Împăratul Solomon a construit Templul magnific de la Ierusalim. evreii l-au arestat pe profet şi i-au închis gura. musulmani din Bosnia şi iordanieni din ţara vecină. Grecia şi Roma şi au rezistat mai multor invazii. în timp ce evreii s-au relaxat după succesul lor. care mereu puneau la cale răscoale. a profeţit reîntoarcerea lui Israel şi cea dintâi venire a lui Mesia (Al-Maseeh). Pe măsura creşterii poporului Israel.Hr. Musulmanii şi arabii deopotrivă nu înţeleg istoria evreilor. Respingând pe Mesia lor şi bazându-se pe propriile puteri. care au suferit pierderi de peste un milion de oameni în doar cinci luni. Aceasta s-a transformat într-un război dezastruos pentru evrei. musulmani sherkas din Rusia. inclusiv data exactă a venirii Lui. Bunicul meu. Acum localitatea a ajuns la 30000 de locuitori. Ei au coexistat cu Persia. Un simplu studiu fără prejudecăţi al Istoriei evreilor ar reduce tensiunea dintre musulmani. după ce a fost acuzat că a vândut pământ evreilor. Daniel. şi când vine timpul promis al zilelor din urmă vă voi scoate din mijlocul multor popoare" (Al-Isra[17]:104). Mesia (Al-Maseeh) prezisese distrugerea Templului.Hr. Romanii pe timpul lui Hristos a pus biruri grele asupra evreilor din Israel. a profeţit despre marile naţiuni ale lumii. "Nu va rămânea piatră pe piatră. invazia babilonienilor lui Nebucadneţar (Nabukhath Nassar) şi a haldeilor (Al-Caldanieen). un alt profet care a studiat profeţiile lui Ieremia despre invazia şi exilul în Babilon (Babel). construind un templu . Husseni. dar fără succes. Maroc. naţiunile păgâne din nord au prins şi ele putere. am spus copiilor lui Israel. arabi şi poporul evreu. pe vremea împăratului Hadrian. urmând tatălui lor Avraam (Ibrahim). aşa cum a profeţit Isaia şi Ieremia. şi-au mărit capacităţile militare. a luat fiinţă la exodul Israelului din Egipt în jurul anului 1500 î. Locuiţi în ţara promisă. Binecunoscutele războaie civile şi tribale între Yemeniţi (din Yemen) şi Kessiţi (din Banu Kais în Arabia Saudită) au fost ignorate de Mr. Chiar şi Coranul admite acest fapt: "Şi după el [adică după Moise]. naţiunea ebraică a căpătat o importanţă mondială. Evreii au fost primul popor care s-au închinat Dumnezeului unic şi adevărat. despre distrugerea lor şi stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu sub conducerea lui Mesia (AlMaseeh). ca entitate politică. După captivitatea în Babilon (Babel). care a fost demnitar în Betleem. În loc să asculte avertismentul lui Dumnezeu. evreii au fost eliberaţi de către Cir (Darius). El ne povestea că satul său Beit Sahur (Câmpul păstorilor) din zona Betleemului a fost un loc viran înainte ca tatăl lui împreună cu alte şase familii să se stabilească în zonă. Ţara lui Israel a fost pământul promis de Dumnezeu. acesta i-a provocat pe evrei să se răscoale. ei au pus la cale o răscoală în anul 66 d. creştini din Grecia. Sub conducerea lui David (Daud) şi a fiului său Solomon (Sulaiman).Hr.Hr.

profesorii şi comercianţii evrei erau foarte căutaţi. Hanoch ben Moses. Flote de vase comerciale comandate de căpitani evrei navigau pe Mediterana. Nimeni n-a fost în stare să-i anihileze în totalitate pe evrei. Toate şcolile evreieşti au fost închise şi învăţaţii evrei au fost împrăştiaţi.Hr. Abdel-Mumen lea dat evreilor şi creştinilor posibilitatea să aleagă una din două alternative: islamul sau exilul. califul Abderahman III a avut un ministru evreu. când califul a început să fie gelos pe prosperitatea Gaonim-ilor el a adus nişte acuzaţii false. În timpul dinastiei Almohade (Al-Mahdeyeen). or Samuel Ha-Nagid. Şcolile Gaonim au înflorit până la 997 d. Ca şi Daniel în Babilon şi Iosif în Egipt. mulţimi fără număr dintre ei au fost înfometaţi şi ucişi în convertiri forţate în întreaga Europă. a purtat numele de Nagid. Maimonaides (1135-1204) şi mulţi alţii. Un alt evreu. a fost un teolog de prima categorie. Prigoana i-a urmărit până la capetele lumii. Hai a fost ultimul dintre aceşti Gaonim. Hai a scăpat din închisoare. la începutul secolului al optulea. după care evreii au fost împrăştiaţi în întreaga lume (Diaspora). Mulţi alţi bărbaţi evrei de seamă şi-au adus contribuţia în lumea islamică. ceea ce în acest caz a condus la influenţarea califului în sens pozitiv în întreaga sa politică în relaţia cu evreii. Doctorii. Biblia a fost tradusă pentru prima dată în arabă de către un evreu numit Saadia ben Joseph (892-942)." când vor fi atacaţi de o armată din toate ţările.păgân pe Muntele Templului. La începutul secolului al nouălea evreii numiţi Gaonim au dat mulţi savanţi şi şcoli renumite. Ultimul Gaonim a fost executat în 1036 din ordinul califului. un alt evreu care a avut putere mare şi privilegii. pe care l-a preţuit mult. atât evreii cât şi creştinii au dus-o greu. De atunci evreii au devenit duşmani ai aproape tuturor ţărilor din lume. Califul musulman Al-Mamun (813-832) şi alţi lideri musulmani au văzut că pot învăţa multe de la evreii din mijlocul lor. cu toate acestea au fost măcelăriţi ca animalele în timpul Inchiziţiei spaniole. În Spania califii au fost foarte interesaţi de învăţaţii evrei. O mare parte din succesul şi prosperitatea islamului se datorează evreilor răsăriteni. Dumnezeu a numit câte un evreu care să protejeze pe poporul Său ales. 1500 de familii au fost persecutate şi a trebuit să plece din Granada (1066) în alte părţi. Hasdai ben Issac. Palestina şi întregul Imperiu Bizantin au fost părăsite de evrei. care era o dinastie a războinicilor fanatici. Mulţi evrei şi creştini au preferat exilul convertirii la islam. Mai târziu evreii au fost acuzaţi în mod fals de convertirea vecinilor lor. în timpul domniei sale. Relaţiile dintre evrei şi musulmani s-au schimbat mereu. Această situaţie a durat până în anul 1948. fiind prigoniţi şi unii şi alţii. un poet şi slujitor al califului. În timpul lui Al-Mutawakil. . Rabinul Menachim ben Saruk a compilat şi completat primul dicţionar biblic. Întreaga naţiune ebraică a fost judecată istoric după specimene izolate. Solomon Ibn Gabirol (1021-1070) în poezie şi filozofie. şi nu după multă vreme un anume Ezechia a încercat fără succes să constituie ultima şcoală Gaonim. ei având o promisiune biblică în acest sens. Această situaţie va dura până la bătălia numită de Biblie "Bătălia de la Armaghedon. sau prinţ al comunităţii evreieşti din Spania. l-a arestat pe Hai şi pe tatăl său şi le-a confiscat averea. Evreii asupriţi din Persia i-au ajutat pe musulmani să ocupe şi să cucerească Persia. cum era numit. Samuel Ha-Levi ibin-Nagrela.

Mahmud este un fapt istoric şi biblic foarte important şi anume că Israelul a trecut prin două situaţii în care au făcut fărădelegea. Au fost pedepsiţi pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi n-au ascultat poruncile Lui. pentru care mă rog întotdeauna. Locuiţi în ţara promisă. şi în ambele situaţii Dumnezeu i-a făcut să plătească permiţând distrugerea Israelului. A terminat-o Dumnezeu cu evreii? Islamul învaţă o formă de teologie a înlocuirii cum n-a mai văzut Apusul.Hr). în anul 70 d. Ea nu se găseşte în programa şcolară în Răsărit şi a fost scoasă din şcoli în Apus. . A doua situaţie: Distrugerea Romană (Titus. israeliţii au fost duşi în captivitate.Mulţi din prietenii mei creştini m-au avertizat să nu menţionez Israelul în această carte. Unii musulmani. Aceasta a fost a doua distrugere a Templului din Ierusalim. de exemplu Mustafa Mahmud în cartea lui “Coranul: O înţelegere modernă” explică un verset coranic referitor la Israel: “Şi noi am dat un avertisment (clar) copiilor lui Israel în Carte. Mahmud comentează această profeţie din Coran astfel: “Şi iată că vedem astăzi pe evrei câştigând putere şi forţă şi făcând fărădelegi în ţară pentru a doua oară. De două ori au fost neascultători şi de două ori au fost distruşi. şi până acum a avut o precizie de 100%.Hr). Ei înlocuiesc toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut Israelului şi le dau Bisericii. Învăţatul musulman Abdullah Yusuf Ali interpretează corect aceste versete ale Coranului. nădăjduind în El. Cunoştinţa biblică vine de la Dumnezeu. Prima situaţie: Distrugerea Babiloniană (Nebucadneţar. Ea este busola pentru cunoaşterea lucrurilor care vor veni. evreii au fost dispersaţi în toată lumea (Diaspora). ci o repetare a ceea ce ne-a spus deja Biblia. Unii cred că Biserica este Israelul despre care vorbeşte Biblia. Israel: o profeţie în Coran Coranul spune referitor la restaurarea lui Israel: "Şi după el [adică după Moise]. Nu pot să stau şi să privesc cum poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă. arheologia şi studiul dezvoltării viitoare a lumii noastre. în acord cu faptele istorice şi în acord total cu adevărul (vezi pag. Înţelesul Coranului sfânt). Din nou n-au ascultat şi Templul a fost distrus. Biblia este cea mai exactă sursă în ceea ce priveşte Istoria Orientului Mijlociu.674. ca El să înmoaie inimile şi minţile oamenilor. În mod clar ce scrie în Coran n-a fost o profeţie. am spus copiilor lui Israel. dar eu trebuie să-i avertizez pe preaiubiţii mei fraţi musulmani. că de două ori vor greşi în ţară încurajaţi de o mare aroganţă (şi de două ori vor fi pedepsiţi)!” (Al-Isra[17]:4). şi eu trebuie s-o împărtăşesc după porunca Sa.” Ce ignoră dl. în 586 î. Aceasta a fost prima distrugere a Templului din Ierusalim. te provoc să o pui la încercare şi te implor să faci acest lucru pentru binele tău etern. ambele fiind înregistrate în istorie. şi când vine timpul promis al zilelor din urmă vă voi scoate din mijlocul multor popoare" (Al-Isra[17]:104). Cititorule. Dl.

Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său. intense şi grozave. Multe civilizaţii în istorie s-au născut. atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel. Pentru Palestina. care a făcut soarele să lumineze ziua. au prosperat şi au trecut: Babilonul.000 de evrei. Încă de la distrugerea Ierusalimului în anul 70 d. Titus a distrus Templul în anul 70 d. fiindcă Dumnezeu le-a promis că-i va păstra: aceasta a fost înţelegerea necondiţionată între Dumnezeu şi Avraam. Hristos a făcut profeţia cutezătoare. Timp de secole evreii au fost numiţi “ucigaşi ai lui Hristos. zice Domnul" (Ieremia 31:35-37). care – spre uimirea urmaşilor Săi – s-a împlinit literal. Pentru a se asigura de asta. a ucis peste un milion de evrei şi a dus 97. pe care l-a cunoscut mai dinainte” (Romani 11:1-2). Ironia este că toate acestea s-au făcut în numele lui Dumnezeu şi al dreptăţii. Evreii au fost obiectul exterminării în toate ţările la rând. al cărui Nume este Domnul oştirilor: Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea. El. Egiptenii au încercat să-i termine făcându-i robi şi ucigând pruncii de parte bărbătească. zice Domnul. Câteva încercări de a-i distruge total în cursul istoriei s-au terminat cu eşec absolut. Uniunea Sovietică a condus câteva pogromuri de chin şi umilire a evreilor. Chiar şi Regele Ferdinand şi Regina Isabella. Evreii Bibliei sunt indestructibili.Hr. şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate. ca împlinire a promisiunii lui Dumnezeu din Biblie: "A lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum! .. pământul dat de Dumnezeu evreilor.Pentru cei ce ţin teologia înlocuirii. Şi acest lucru rămâne în picioare. şi de multe ori au atins limita anihilării. care au fost idolatrizaţi în istorie prin faptul că l-au echipat pe Columb pentru călătoria lui.000 în captivitate la Roma. Provocarea este a găsi o singură naţiune sau un popor care a suferit în decursul istoriei măcar o parte din ceea ce au suferit evreii. care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea. şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!" "Aşa vorbeşte Domnul: "Dacă cerurile sus pot fi măsurate. Şi totuşi din toate rămăşiţele scăpate în urma tentativelor de exerminare.. mai mult ca pentru orice loc din lume. "Adevărat vă spun că nu va rămăne aici piatră pe piatră. Mii şi mii de evrei au pierit şi crucile înghesuite pe munţii dimprejur se întindeau cât putea cuprinde ochiul. populaţia evreiască de astăzi a crescut la câteva milioane. Sângele iudeilor a curs pe treptele Templului ca apa. Această idee a fost totuşi spulberată la stabilirea statului Israel. dar nici el n-a reuşit. acest loc a fost martorul multor orori şi vărsări de sânge. s-au bătut mulţi. care întărâtă marea şi face valurile ei să urle.. exact cum fusese profeţit în Biblie. Nimeni nu poate nega cu onestitate holocaustul înfricoşător care a avut loc pe vremea lui Hitler.Hr. apoi Nebucadneţar în anul 588 î. Antiochus Epiphanes a căutat să-i distrugă.Hr.” arşi pe rug sau condamnaţi să fie robi după porunca dictatorilor şi tiranilor. care să nu fie dărâmată" (Matei 24:2). Roma . În nici un loc din Biblie această ură împotriva evreilor n-a fost justificată. Acest popor ce nu s-a lăsat asimilat a trecut prin suferinţe de durată. Fanaticii musulmani învaţă însă că Israelul trebuie anihilat. pentru tot ce a făcut. Dumnezeu a declarat în Biblie: “Aşa vorbeşte Domnul. şi ei au lăsat fără adăpost 500. Grecia. În 170 î.Hr. După asta au urmat Asirienii. nu mai este nevoie de acum înainte de Israel.

El este acelaşi Dumnezeu care a despărţit Marea Roşie. Este o bătaie de joc când omul prin mândria lui nebunească încearcă să-i dicteze lui Dumnezeu. oamenii au criticat Biblia cu multele ei profeţii despre restaurarea lui Israel. naţiunea lui Israel a continuat să rămână. Dacă cineva în 1943 ar fi întrebat pe un creştin. Este El cel care hotărăşte modul în care vrea să fie onorat. vin zile. îi voi smulge din ţara lor. a Dumnezeului viu şi comunicativ care n-a încetat să vorbească lumii întregi." (Ieremia 16:14-15). "De aceea iată. Creatorul său. care se ating de moştenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: Iată. este şi va rămâne de pe vremea lui Iacov până astăzi: cuvântul “Israel. Israel este singura naţiune din lume care a încetat să existe şi apoi din nou a ajuns să joace un rol aşa de important în istoria lumii. voi avea iarăşi milă de ei. şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie" (Ieremia 29:14). pe care le-o dădusem părinţilor lor. care a distrus zidurile Ierihonului şi a adunat pe evreii împrăştiaţi prin lume.” Existenţa Israelului astăzi şi strângerea din nou a evreilor din toate părţile lumii sunt dovezi de netăgăduit că sfânta Biblie este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!" Ci se va zice: "Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările unde-i izgonise!" Căci îi aduce înapoi în ţara lor. Nimeni din lumea noastră nu poate ignora uimitorul Israel. Cu toate acestea. “Cum ar putea să fie adevărate aceste profeţii când evreii mor cu miile în lagărele de concentrare de la Auschwitz şi Treblinka?” au fost necesari doar câţiva ani pentru ca cineva să rămână cu gura căscată în faţa surprizei divine. În ciuda tuturor lucrurilor mica naţiune a evreilor a supravieţuit. când Dumnezeu şi-a împlinit promisiunile. nu doar în urma sutelor de profeţii vechi care s-au împlinit. deşi multe promisiuni despre restaurare au fost făcute în Vechiul Testament. cuvânt care a existat. Următoarele profeţii sunt atât de simple încât n-au nevoie de nici o interpretare pentru un martor al evenimentelor recente în viaţa poporului Israel: “Aşa vorbeşte Domnul despre toţi vecinii mei cei răi. şi pe fiecare în ţara lui (Ieremia 12:14-15). când nu se va mai zice: "Viu este Domnul. şi voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. şi-i voi aduce înapoi pe fiecare în moştenirea lui. zice Domnul. Marele exod din Egipt în vremea lui Moise este nimic comparat cu strângerea din nou a evreilor din toată lumea. zice Domnul. Dar după ce-i voi smulge. Măreţul Dumnezeu al lui Israel încă îi aduce din toate ţările şi . dar şi din cauza unui cuvânt rostit de Dumnezeu. când Dumnezeu a zis: “Vă voi strînge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit. cum să acţioneze în lume.şi altele. fiindcă Dumnezeu i-a împrăştiat în toată lumea şi El îi strânge din nou din TOATE naţiunile înapoi în ţara lor de origine ca împlinire a promisiunilor Sale din trecut până astăzi. Nici o persoană serioasă n-ar trebui să pună la îndoială Biblia Dumnezeului etern şi neschimbător. Deşi naţiunile arabe deţin o suprafaţă de cinci sute de ori mai mare. De ce ? Prin secole. totuşi au persistat în încercarea de a ocupa Israelul. în ciuda tuturor. Cum ar putea sărmanii evrei să-şi refacă ţara şi să se adune din nou? În final însă au trebuit să recunoască faptul că – fără nici o umbră de îndoială – Biblia este aur curat.

oricine îi schimbă numele sau face rău poporului Său va plăti un preţ mare. Dumnezeu n-a fost specific doar în legătură cu strângerea din nou. A fost o afirmaţie mare. aparţinând triburilor turco-mongole care caută o mai mare autonomie. ei vor fi poporul Meu. limba şi ţara. “M-a trimis El. după ce a fost moartă în toată această perioadă. când Hristos va veni a doua oară. La urmă. vă voi aduna iarăşi din ţările în care sunteţi risipiţi. şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate” (Zaharia 8:8). sunt destinate distrugerii alături de celelalte naţiuni islamice. Nu există în istorie nici o altă naţiune care să-şi fi pierdut limba şi mai târziu s-o fi recăpătat. în ciuda tuturor piedicilor. decât naţiunea lui Israel. Rusia a persecutat pe evrei încă din timpul ţarilor până la recenta dezmembrare a Imperiului Sovietic. sunt parte a planului Său. căci cel ce se atinge de voi. îi aduc înapoi din ţara de la miază-noapte. Chiar şi numele cetăţii pe care El a promis că le-o va da era inclus în înţelegere: “Îi voi aduce înapoi. dar profetul Zaharia a spus exact acest lucru: "Atunci voi da popoarelor buze curate [o limbă pură]. Este într-adevăr o avertizare pentru toţi cei ce fac rău evreilor. adunarea evreilor din Rusia (nordul extrem al Israelului) în ţara promisă este unul din cele mai tulburătoare evenimente efectuate de Dumnezeu în folosul poporului Său. Trebuie ştiut că dacă Dumnezeu a pus numele acelei ţări. ei vor . şi voi locui în mijlocul tău. şi vor locui în mijlocul Ierusalimului. Cum pot fi acuzaţi evreii care azi nu cred în Hristos de denaturarea Cuvântului său ? Cu toate acestea. femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii. Nu este de glumit când vorbeşte Dumnezeul cel Măreţ. căci El a zis referitor la Israel: “Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Miracolele împlinite de Dumnezeu pentru a le reda identitatea. ca toţi să cheme Numele Domnului. Ieremia mai are încă o referinţă la ţara de la miază-noapte: "Iată. El a declarat: “De aceea. Aceasta este o venire literală a Domnului (Dumnezeu întrupat) ca să locuiască în Ierusalim. se atinge de lumina ochilor Lui” (Zaharia 2:8). să le spui: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Vă voi strînge din mijlocul popoarelor. ei au păstrat aceste versete în ciuda respingerii creştinismului. Cele 40% populaţie musulmană din Rusia. fiica Sionului! Căci iată. ci şi în legătură cu numele pe care-l va purta ţara care timp de peste o mie de ani a fost numită Palestina. El trimite omului un mesaj care trebuie ascultat. şi vă voi da ţara lui Israel” (Ezechiel 11:17). Până şi limba vorbită de Israel cu mii de ani în urmă este astăzi limba principală în Israel. Marea revărsare. o mare mulţime se întoarce înapoi aici!” (Ieremia 31:8). Eu vin. A fost profeţit acest lucru prin profetul Zaharia cu mult înainte de venirea lui Hristos.din ţara de la miază-noapte (fosta Uniune Siovietică). zice Domnul" (Zaharia 2:10).” Cum putea Dumnezeu să-L trimită pe Dumnezeu altfel decât ca Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Dumnezeu Fiul ? Şi El continuă în versetul 10: “Strigă de veselie şi bucură-te. ca să-I slujească într-un gând” (Ţefania 3:9). după cum este prezis în Ezechiel 38. Acurateţea profeţiilor Bibliei este o avertizare pentru naţiunile musulmane că Dumnezeu va împlini şi restul promisiunilor Sale referitoare la duşmanii lui Israel. îi adun de la marginile pământului: între ei este şi orbul şi şchiopul. Remarcaţi şi faptul că Domnul (Dumnezeu) se adresează lui Dumnezeu când spune.

şi stâlpi de fum. Acesta este un avertisment de la Dumnezeu către naţiunile lumii. întrucât Îl mânie pe Dumnezeu. Ieremia 29:14. Şi această profeţie este similară profeţiilor împrumutate ale lui Mohamed (vezi secţiunea Marile semne profetice ale lui Mohamed). şi luna în sânge. şi totuşi lumea doarme când aude avertismentele Sale. Acolo. Israel va înflori şi va odrăsli. De ce ? Presiunea lumii asupra lui Israel pentru împărţirea ţării într-un stat palestinian şi unul evreiesc este temporară. Şi noi aici acoperim doar câteva din acestea: Zaharia 8:8. ceea ce a făcut posibil exportul a 90% din necesarul de citrice al Europei. Chiar şi deşertul înfloreşte în Israel datorită înmulţirii ploilor din ultima perioadă. în curs de desfăşurare. dar nu este fără repercusiuni. al evreilor din Rusia către Israel Citiţi Ieremia 16:14-15.Despre exodul recent. soarele se va preface în întuneric.chema pe Dumnezeu. Musulmanii refuză să înţeleagă această judecată logică şi nu-i văd consecinţele atunci când Hristos va reveni. voi strînge pe toate neamurile. după cum declară profetul Ioel: “Căci iată că în zilele acelea şi în vremurile acelea. şi Ţefania 3:9-10. foc. Ieremia 30:3. cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului. . Ieremia 31:8-10. Dacă am studia Legea probabilităţii referitor la aceste profeţii şi la multe altele am avea o dovadă dincolo de orice îndoială că Dumnezeu există şi că numele Lui este Iehova. -. Ezechiel 37. vă va trimite ploaie timpurie şi târzie. şi le voi coborî în valea lui Iosafat. Isaia 11:11-12. Ieremia 31:8. Ieremia 30:16 şi 30:24. Ezechiel 34. o creştere de 10% în fiecare decadă de ani. Mă voi judeca cu ele. împărţind între ele ţara Mea” (Ioel 3:1-2). Este profeţită şi abundenţa de fructe existentă azi în Israel. bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul. pe care l-au risipit printre neamuri. S-au plantat milioane de pomi şi Dumnezeu a transformat întregul mediu înconjurător al ţării despre care se spune: “Şi voi. Iacov va prinde rădăcină. Ieremia 32:37-38. şi va umplea lumea cu roadele lui” (Isaia 27:6). Dumnezeu a spus prin profetul Isaia: “În vremurile viitoare. Dumnezeul vostru. Isaia 46:13. A-L supăra pe Dumnezeu este totuna cu a-ţi atrage mânia Lui. copii ai Sionului. and Zaharia 2:6. pentru poporul Meu. Isaia 49:3. căci El vă va da ploaie la vreme. Biblia ne spune despre restaurarea lui Israel după care urmează judecata lumii. pentru Israel. răscumpărătorul lui Israel. moştenirea Mea. care reprezintă doar o fracţie infinitezimală când sunt comparate cu profeţiile Bibliei. ziua aceea mare şi înfricoşată” (Ioel 2:30-31). Ezechiel 39:2527. Ieremia 31:31-33. după cum El Însuşi a zis. ca odinioară” (Ioel 2:23). Cu câteva versete mai înainte se spune: “Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sânge. înainte de a veni ziua Domnului.

De aceea vedem încercări de răsturnare a guvernelor în ţări cu populaţie majoritară musulmană. Arabii au pierdut mereu războaiele împotriva lui Israel. căci îşi iubea ţara. .” Războiul s-a chemat "de şase zile" pentru că a fost câştigat în şase zile şi în a şaptea un rabin pe nume Goren a sunat din cornul de berbece pe zidul plângerii în Ierusalim declarând victoria. A început Războiul de Şase zile. Coranul învaţă: “Poporul meu va moşteni ţara. Mulţi cetăţeni arabi din Ierihon au început să jefuiască magazinele şi casele după ce oamenii fugeau şi căutau să treacă de cealaltă parte a Iordanului de frica israelienilor. vărsându-ne sângele mai mult între noi. dar vom intra cu forţa în orice casă care nu are semnul alb. dar de fapt el asculta pe o frecvenţă greşită. “Orice casă cu steag alb la poartă va fi cruţată. Am pierdut de fiecare dată. apoi în ziua a şaptea de şapte ori.” Dumnezeul lui Israel le-a promis că la restaurare. dar n-a fost cazul până acum.” adică musulmanii. au venit s-o ajute. făcând parte din rezistenţa Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei. de zgomotul bombelor şi ţăcănitul mitralierelor care n-a contenit timp de şase zile. şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o” (Amos 9:15). însă tatăl meu a refuzat şi le-a spus să plece. în timpul războiului iordanian civil din Septembrie negru. şi ziua şi noaptea. îmi amintesc încă de venirea la noi a celor de la Consiliul American din Ierusalim. exact cum este profeţit în Biblie. după cum se vede şi din exemplul arătat. Tot ce ne trebuie este unul în care să-i învingem. Staţiile radio israeliene anunţau adevărul despre apropiata lor victorie. “Îi voi sădi în ţara lor. cu toate acestea arabii şi lumea musulmană vor încerca să facă asta mereu şi mereu. în tot timpul războiului el asculta la radioul iordanian care spunea că arabii vor câştiga războiul. Îmi amintesc încă multe lucruri din timpul războiului. A fost o mare dezamăgire pentru arabii şi musulmanii din toată lumea. Lumea islamică continuă să încerce să distrugă Israelul. tatăl meu în schimb a ales să creadă pe arabi care spuneau că israelienii fac doar propagandă. Pentru tatăl meu în Ierihon s-a părut că zidurile s-au năruit asupra lui. după care preoţii au sunat din trâmbiţe şi toţi au strigat într-un glas şi au cucerit cetatea. Soldaţii israelieni au anunţat. în timpul războaielor sângeroase din Liban şi în timpul războiului de Yom Kippur.Profeţia Bibliei despre înfrângerea alianţelor arabe împotriva Israelului Pe când eram copil în Ierihon. în urma informaţiilor că un război era iminent. Cea mai bună metodă de a dovedi acest lucru este să luăm declaraţia preşedintelui sirian Hafez Asad: “Vor mai fi încă o sută de războaie cu Israelul. Ei începuseră să evacueze pe toţi americanii din zonă şi. Am trăit în Israel. din moment ce mama mea era americancă. Mulţi iudei spun că aceasta a fost paralela la izbânda lui Iosua care a înconjurat cetatea Ierihonului de şase ori. Musulmanii afirmă că Israelul este pedeapsa lui Dumnezeu pentru că au permis unor oameni răi să guverneze lumea islamică. în timpul Războiului de şase zile. fără nădejde de a câştiga împotriva Israelului. dar încă aşteptam acea singură victorie care să ne ajute să distrugem Israelul. Evreii au cucerit Ierusalimul vechi şi restul Palestinei.

Promisiunile lui Dumnezeu nu se schimbă în veci şi El le împlineşte până la ultima literă. Doamne!” (Psalmul 83:16). Filistenii (Palestinienii şi Sirienii). a început marea “Diasporă” şi ei au fost împrăştiaţi pe tot pământul.” Musulmanii au interpretat întotdeauna această frază ca referindu-se la un tată fizic. "să-i nimicim din mijlocul neamurilor. copii lui Lot (Iordania). Aşa a făcut Dumnezeu şi cu Faraon al Egiptului.” chiar dacă Dumnezeu ştia deja că Tirul va fi nimicit şi îndepărtat cu totul (Ezechiel 26). dintre care mulţi au plecat împreună cu Moise. remarcaţi versetul 4: "Veniţi". să creadă în mântuirea Lui. Moab. apoi când n-a vrut a început să-l pedepsească cu pedepse mici. În Psalmii lui David (Al-Zabur) în capitolul 83. Omenirea are trebui să renunţe la părerea că doar palestinieii sunt cei ce suferă. Aceasta este o declaraţie pentru vrăjmaşii lui Israel că Dumnezeul Bibliei nu-i urăşte pe arabi sau pe musulmani. Acestea sunt: (Psalm 83:5-8) Edom. separaţi de ţara lor şi departe de Ierusalim. Cum a ştiut David (Daud) acest lucru dacă a scris Psalmii (Al-Zabur) din mintea lui? De ce nu menţionează şi Coranul aceste adevăruri ? Remarcaţi şi cel mai important verset. “Ca să ştie că numai Tu. când realitatea arată că palestinienii au suferit mai mult din partea fraţilor lor decât din partea verişorilor lor evrei. ne iubeşte pe toţi. Dumnezeul lui Israel şi nimeni altul. “Acopere-le faţa de ruşine. Amalec. Dumnezeu este pentru noi ca un tată. Tu eşti Cel Prea Înalt pe tot pământul. • Despre distrugerea cetăţii Tir: citiţi Ezechiel 26. căci doar El este adevăratul Dumnezeu. El este ca un tată cu copiii săi: atunci când fac ce nu-i place trebuie să le aplice o pedeapsă pentru a-i readuce pe calea cea bună. .Dumnezeu a promis în Biblie că vor eşua. El este un tată prin adopţie. nu este aşa. broaşte. grindină şi altele. dar nu putem neglija mulţimea de versete care exprimă pedeapsa lui Dumnezeu asupra evreilor. După ce au respins pe Hristos. zic ei. Amon. ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!" Asta sună ca o cuvântare a lui Jamal Abdel-Naser sau a altor lideri arabi care au declarat război împotriva Israelului şi au pierdut. în istorie ei au fost refugiaţii lumii. În versetul 18 din Psalmul 83 scrie. Nu trebuie să simţim un nod în gât când creştinii se roagă “Tatăl nostru. Nici un alt popor din lume n-a gustat agonia războaielor şi durerii mai mult decât evreii. I-a iubit pe egipteni. al cărui Nume este Domnul. Este uimitor să vedem numele tuturor naţiunilor care s-au opus lui Israel în ultimii 50 de ani. ci le cere să se pocăiască şi să se întoarcă la el. Ghebal (Beirutul). ceea ce înseamnă în mod simbolic că El iubeşte pe oameni. locuitorii Tirului (Libanul). ca să caute Numele Tău. exact cum a spus Biblia cu mii de ani în urmă. adevăratul Dumnezeu. Asiria (Iraqul).” Aici Domnul vrea să redirecţioneze pe arabi şi musulmani către Sine. Remarcaţi că spune “locuitorii Tirului. Ismaeliţii şi Hagareniţii (Arabii). i-a poruncit să lase pe poporul Său să plece. Musulmanii cred că Dumnezeul Bibliei şi al creştinilor este părtinitor în favoarea evreilor. trupesc. Dumnezeu a permis să fie ucişi şi chinuiţi mai mult decât orice alt popor.

cum S-a luptat în ziua bătăliei. muntele Măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit şi spre apus. şi nimeni nu va trece pe ea. nu se va deschide. căci Domnul. Musulmanii se îndoiesc de Biblie. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor. care este în faţa Ierusalimului. Şi din nou El va intra prin ea a doua oară. aceste versete fac referinţă la Domnul Dumnezeul lui Israel care a intrat prin Poarta de Răsărit. Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit.Hr. (Împlinită) Despre Poarta de Răsărit • • În cartea lui Ezechiel 44:1-3. Mai important. la poarta dinspre răsărit. Şi Domnul mi-a zis: "Poarta aceasta va sta închisă. "M-a dus la poartă. (Împlinită) Despre Babilon: citiţi Ieremia 50. Dumnezeul lui Israel. "M-a adus înapoi la poarta de afară a sfântului Locaş.” Aceste versete se referă la frumoasa Poartă de Răsărit sau Poarta de Aur. localizată la 1035 de picioare [aprox. S-au făcut mai multe încercări de a o deschide. a ieşit şi va veni din nou. După cum spun aceste versete. Israelul a cucerit Ierusalimul în aceeaşi zi. şi va lupta împotriva acestor neamuri. 31 de metri] miază-noapte de colţul sud-estic al zonei Muntelui Templului (Al-Harm) pe care califul musulman Abdel-Malek bin-Marwanl a zidit Domul de Stâncă în anul 691 d. Poarta este deja sigilată. În 1917 liderii musulmani care controlau Ierusalimul au încercat dar n-au reuşit să întrerupă profeţia şi să deschidă poarta. ca şi musulmanii. a intrat pe ea. Această profeţie nu se poate referi la altcineva decât la Mesia (Al-Maseeh) şi Îl numeşte limpede: Dumnezeul lui Israel. “Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit. poarta este rezervată lui Mesia care va veni. De aceea va rămâne închisă! Acum citiţi Ezechiel 43:1. Dar evreii au privit totdeauna textele lor sacre din Biblie ca fiind sfinte. El este declarat “Dumnezeu. asta fiind afirmaţia creştinilor.” Şi în versetul 4. Iordania: citiţi Ieremia 49:3-6. Exact în ziua în care lucrătorii se pregăteau să demoleze stânca antică. cel care a intrat în Templu. dinspre răsărit. Niciodată nu le-au schimbat şi existenţa acestor versete este încă o dovadă în acest sens. versetele 3 şi 4: “Ci Domnul Se va arăta. Dar era închisă. Poarta prin care a intrat va fi rezervată pentru El până la a doua Sa venire. spre răsărit. A fost sigilată acum aproape o mie de ani. Ar fi un lucru imposibil din moment ce evreii. Dumnezeu a intervenit şi cetatea Ierusalimului a trecut din mâinile musulmanilor în mâinile britanicilor. Evreilor le-ar place să şteargă tot ce vorbeşte de Isus sau Dumnezeu întrupat. şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte . nu cred că Dumnezeu a venit sau va veni în trup. acuzând evreii sau Fariseii de schimbarea Vechiului Testament. Despre pustiirea cetăţii Petra: citiţi Ieremia 49. În 1967 s-a întâmplat la fel. Aceste versete cu profeţia despre Poarta de Răsărit se leagă şi de cartea lui Zaharia capitolul 14.” Biblia îl numeşte Dumnezeu întrupat.• Despre distrugerea şi reconstruirera cetăţii Aman.

care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni” (Apocalipsa 11:1-2). Din moment ce Domul de Stâncă a fost construit în zona numită “Curtea Neamurilor. şi-i vom strânge împreună. El a spus. la oameni şi personalităţi. iar jumătate spre miază-zi. acolo se va construi. Cu toate acestea Domul de Stâncă al musulmanilor este pe Muntele Templului (Al-Haram Al-Shareef). şi promisiunea Domnului meu este adevărată. căci a fost dată Neamurilor. vom sufla din trâmbiţă. care se va deschide la revenirea Sa. Când va reveni Mesia (şi El va veni) va coborî pe Muntele Măslinilor. şi mi s-a zis: "Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu.se va trage înapoi spre miază-noapte. Controverse încinse referitor la date precise.’ apoi când le-a făcut roşii ca focul a zis: ‘Aduceţi-mi plumb topit ca să-l torn deasupra. În ciuda tuturor problemelor din zonă referitoare la locurile sfinte. va intra pe Poarta de Răsărit şi va merge în Templu. când a avut Domnul Dumnezeu picioare ? Muntele Măslinilor este faţă în faţă cu Poarta de Răsărit.” este posibil că Templul să fie construit alături. Aceste profeţii biblice sunt remarcabile şi uimitoare. Profetul Ioan (Yohanna) a primit o vedenie despre rezidirea Templului în perioada Necazului cel Mare: "Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini. ‘Suflă cu foalele. din moment ce mormântul lui Avraam (Machpela) din Hebron include locuri de închinare atât pentru musulmani cât şi pentru evrei. Mulţi pun la îndoială posibilitatea ca un Templu evreiesc să fie construit lângă Domul de Stâncă musulman. este clar că Biblia face promisiunea rezidirii celui de-al Treilea Templu de către Israel. Cei mai mulţi învăţaţi şi comentatori musulmani sunt de acord că aceste versete sunt greu de . În acea zi îi vom lăsa să se lovească unii de alţii ca valurile mării. El a zis astfel: ‘Aceasta este o favoare din partea Domnului meu: dar când se va împlini promisiunea Domnului meu El îl va preface în praf. peste tot” (Al-Kahf[18]:94-100). altarul şi pe cei ce se închină în el. Din moment ce Hristos va intra prin Poarta de Răsărit ca să intre în Templu. Aduceţi-mi blocuri de fier din belşug. Şi în acea zi vom prezenta iadul necredincioşilor ca să-l vadă. un Templu evreiesc.” Acum să întreb. Dar curtea de afară a Templului lasă-o la o parte nemăsurată. inclusiv despre o “poartă de Răsărit sigilată” ? Despre rezidirea celui de-al Treilea Templu Despre Ierusalim (în viitor) citiţi în Amos 9:11. având un zid de separare între cele două. când a umplut spaţiul dintre doi munţi cu pante abrupte. Apocalipsa 11:1-2. par să fie iese la iveală când te apuci să cercetezi scrierile islamice în legătură cu aceste pasaje. va trece Valea Chedronului.. Gog şi Magog (Judecata la viitoarea invazie a musulmanilor din Rusia în Israel) Coranul a făcut aluzie la Gog şi Magog în Surah Al-Kahf[18]: “Ei au spus: "O Dhu al Qarnayn! Oamenii lui Gog şi Magog fac mari nedreptăţi pe pământ: Să-ţi dăm un tribut ca tu să poţi ridica o barieră între ei?.. după promisiunea lui Dumnezeu. Cum au putut profeţii să prezică totul. Astfel le-a luat putinţa de a-l sui sau de a-l săpa.

interpretat, adunându-se multă literatură scrisă de musulmani pe această temă. Interpretarea cea mai larg acceptată despre cine ar putea fi Dhu al-Qarnayn este că acesta ar fi Alexandru cel Mare, fiindcă numele Dhu al-Qarnayn în limba arabă înseamnă “cel cu două coarne.” Dovezile istorice şi arheologice îl zugrăvesc pe Alexandru cel Mare având coarne de berbec pe cap. Deşi numele lui Alexandru nu este menţionat, interpreţii musulmani sunt în general de acord că aceste versete vorbesc despre el. Problema cu acceptarea lui Alexandru cel Mare ca personalitatea despre care se vorbeşte în aceste versete este că Alexandru cel Mare este cunoscut în istorie ca un păgân – el se considera “Fiul lui Jupiter.” Pe când Coranul îl numeşte “Omul credinţei,” dacă Alexandru este persoana din textul acesta, atunci versetul 88 se referă la Alexandru când spune “acel ce crede şi face neprihănirea, el va avea o bună răsplată,” iar în versetul 98 Alexandru spune: “Aceasta este o favoare din partea Domnului meu ... şi promisiunea Domnului meu este adevărată.” Întrebarea este, cine ar putea fi Domnul lui Alexandru ? Şi cărui Dumnezeu i se adresează el când zice ” o favoare din partea Domnului meu” ? Dacă musulmanii aleg această interpretare, Atunci Alexandru cel Mare devine canalul de inspiraţie pentru revelarea acestei profeţii poporului la care se face referinţă în versetul 93. Unii interpreţi trag concluzia că aici e vorba de un eveniment istoric, nu de o profeţie, concluzionând că Gog s-ar putea ridica din nou în viitor, o pretenţie care nu se găseşte în Coran. În timp ce aceasta reprezintă o dilemă pentru majoritatea învăţaţilor musulmani, opinia generală în lumea islamică îl acceptă pe Alexandru cel Mare ca fiind "Dhu-al Qarnayn", o adevărată problemă a “celor două coarne” prezentă în cele mai importante comentarii despre Coran. Iar lăsarea la o parte a lui Alexandru cel Mare ca figură centrală a acestei relatări crează problema identităţii lui "Dhu-al Qarnayn," din moment ce acest nume este o identificare istorică a lui Alexandru cel Mare. O altă dilemă cu care se confruntă musulmanii în a-l accepta pe Alexandru ca "Dhu-al Qarnayn" este că Omar Ibn-Alkhattab, al doilea calif al islamului şi un prieten apropiat al profetului, în încercarea de a-l apăra pe Profet îl numeşte pe Dhu al-Qarnayn ca fiind “un înger.” Această dilemă ia condus pe învăţaţii musulmani la multe alte concluzii împărţite şi diferite, toţi făcând un sfânt din Alexandru, neglijând adevărurile istorice. Alexandru a ars un oraş din Fenicia pentru că locuitorii n-au vrut să aducă jertfe zeităţilor sale păgâne. A murit alcoolic şi păgân. Practic învăţaţii musulmani sunt de acord că Gog şi Magog sunt triburile sălbatice din Asia Centrală cunoscute ca Sciţi, dar detaliile evenimentelor acestei profeţii sunt nedesluşite. S-au făcut numeroase presupuneri privitor la blocurile de fier şi la munţii abrupţi; un musulman poate citi despre acestea în aproape orice comentariu despre Coran, de exemplu comentariul lui Abdullah Yusuf Ali. Dl.Ali cade într-o capcană. În momentul în care trage concluzia că acestea s-au împlinit în timplul lui Alexandru cel Mare; el intră într-o dezbatere despre diferitele interpretări ale porţilor de fier. Pornind de la presupunerea că “blocurile de fier” sunt porţi, el spune: “Abbasi Khalifa Wathiq (842-846 d.Hr.) a trimis o misiune în Asia Centrală pentru a face cercetări despre aceste Porţi de fier... Nimic nu putea corespunde mai exact cu descrierea din Surah 18:95-96)".

Capcana în care cade Dl.Ali este că oricine trece în revistă versetele 98-100 remarcă faptul că evenimentul se va petrece în ziua Judecăţii, din moment ce se aude trâmbiţa sunând şi este prezentat iadul. Concluzia că aceste versete ar fi profetice nici nu se pune. Motivul pentru care învăţaţii musulmani vor să le prezinte ca profeţie împlinită este evident, Alexandru cel Mare fiind mort de mult. Însăşi faptul că Dho al-Qarnayn (cel cu două coarne) este Alexandru sau un înger bun sau diavolul constituie o problemă, nici un învăţat serios nu poate contesta acest lucru. Pe de altă parte, în ce priveşte pe Gog şi Magog, profeţia Bibliei ne dă elementele lipsă nemenţionate în Coran. Detaliile adiţionale sunt de-a dreptul uimitoare: “Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi prooroceşte împotriva lui! Şi spune: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului. Te voi târî, şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi care toţi mânuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put [Libia], toţi cu scut şi coif. Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!... şi vei veni din fundul miază-noaptei... o puternică oştire! (Ezechiel 38:1-6, 15). Majoritatea celor care cercetează profeţiile biblice identifică aceste nume cu Rusia înainte de a deveni o super-putere. C.I.Scofield în 1909, pe timpul ţarilor, înainte ca Rusia să fi avut vreo semnificaţie sau putere mondială, comenta: “Toţi sunt de acord că referinţa primară este la puterile nordice (europene) în frunte cu Rusia... Referinţa la Meşec şi Tubal (Moscova şi Tobolsk) este un semn clar de identificare. Rusia şi puterile nordice au fost cei mai recenţi prigonitori ai Israelului dispersat.” În Geneza 10 aceste nume au fost date fiilor şi urmaşilor lui Noe. Iosephus, unul din cei mai mari istorici ai tuturor timpurilor nota că ţara lui Magog era numită de către greci Sciţia. Lexiconul Ebraic şi Haldeu al lui Gesenius, o autoritate majoră în ceea ce priveşte înţelesul precis al cuvintelor ebraice şi haldeene, spune că Magog era o ţară în nordul extrem al Ţării Sfinte. Profesorul G. Rawlinson le identifică şi el cu Rusia modernă. Istoria seculară îi demnează de asemenea pe sciţi, care au trăit în regiunile nordice mai sus de Munţii Caucaz, ca înaintaşi ai Rusiei moderne. Biblia confirmă această concluzie făcând trei referiri la o locaţie numită “fundul miază-noaptei” (Ezechiel 38:6,15, 39:2). Dacă se trage o linie din Ierusalim direct către miază-noapte, ea aproape că atinge Moscova. Lexiconul ebraic al lui Brown, Driver şi Briggs indică aici că numele Roş este numele unui popor şi a unei ţări, “Rusia” “ruşi.” Scriitorii arabi confirmă că Marele Zid Chinezesc este numit zidul lui Magog (Hait Al-Ma'ajooj), făcut să protejeze China de invazia ruşilor. Unii musulmani poate sunt de părere că Magog se referă nu la Rusia, ci la China. Asta este în contradicţie cu părerea multor istorici arabi. Următorul tabel arată numele antice ale naţiunilor şi numele naţiunii moderne care ocupă azi acelaşi teritoriu.

Naţiunile antice Gog şi Magog Meşec şi Tubal Persia Etiopia Libia Aşchenaz, Gomer Togarma Popoare multe împreună cu tine

Naţiunile moderne Rusia Moscova şi Tobolsk Iran, Iraq, Afganistan Etiopia şi Sudan Libia Blocul sovietic (Europa de Est) Sudul Rusiei Alte naţiuni aliate Rusiei

Întrebăm: Cum de există o diferenţă de claritate între versetele profetice ale Bibliei referitoare la Gog şi Magog, comparativ cu versetele vagi şi oarecum distorsionate despre "Dho al-Qarnayn" ? De ce ne dă Dumnezeu această informaţie ? Ce religie ne vine în minte, care permite şi încurajează prădarea (Al-ghana'em) şi jaful (ghazuat), şi în care sunt permise (halal) ? Care este religia aliaţilor Rusiei la care se face referinţă în aceste pasaje şi care au numele Persia, Etiopia şi Libia? Cum a ştiut Biblia ca aceste naţiuni vor fi cei mai buni aliaţi ai Rusiei dacă Rusia doreşte să atace Israelul? Cum de a prezis Biblia numele Libiei, din moment ce la vremea profeţiei Libia era un loc nesemnificativ ? [Nota trad.: În Biblia trad.Cornilescu se foloseşte “Put” acolo unde în Biblia engleză, traducerea KJV, se foloseşte “Libya,” vezi Ezechiel 30:5, 38:5]. Astăzi Rusia menţine o forţă militară consistentă în cele patrusprezece baze aeriene ale Libiei, cu mai mult de 550 avioane de luptă ruseşti. Rusia a poziţionat o forţă ameţitoare de 16000 tancuri şi vehicole blindate în Libia. Forţa tancurilor din Libia este mai mare decât a Franţei, Marii Britanii şi Germaniei adunate la un loc. De ce ? Este interesant că Ezechiel face referinţă la aceste naţiuni care sunt cele mai împotrivitoare Israelului. Cel mai important lucru asupra căruia vreu să-i atenţionez pe prietenii mei musulmani este că naţiunile aliate ruşilor în această profeţie sunt naţiuni musulmane care caută să instaureze modelul de guvernare islamic. Fundamentalismul islamic este cel mai mare pericol pentru evrei. Dovezile în acest sens sunt copleşitoare. Lucrul de care mă tem eu cel mai mult este că Biblia afirmă că aceste naţiuni vor fi distruse. Dumnezeu avertizează în Biblie, “Eu sunt împotriva voastră,” şi include aceste naţiuni. Într-un articol interesant din revista Insight se spune: “Islamul fundamentalist, care priveşte către Iran pentru inspiraţie şi sprijin, se răspândeşte în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord... Shimon Peres a declarat recent: “De la căderea Comunismului în Uniunea sovietică, considerăm Khomeinismul ca fiind cel mai mare duşman al Orientului Mijlociu... Are multe din caracteristicile Comunismului. Este fanatic, este ideologic, este religios şi pretinde, asemeni Comunismului, că scopul scuză mijloacele. Dar mai mult, are aceeaşi tendinţă de a-şi exporta ideile. Nu respectă graniţele

naţionale. Exemplul iranian s-a răspândit deja în Sudan... Algeria... Tunisia... Palestina. Ţinta generală a tuturor acestor eforturi este de a crea o centură islamică care să se întindă din Iran prin Orientul Mijlociu până în Africa de Nord. În mod ironic mulţi arabi atribuie înfrângerile lor în războaiele cu Israelul religiei. În timp ce Israelul este zidit pe religie” (Revista Insight, 9, 6, 1993). Pe lângă naţiunile lui Ezechiel, mai sunt menţionate şi zonele de coastă ale mării. Este oare aceasta o referinţă la Algeria, Tunisia, Maghreb, şi la alte cetăţi de pe coasta Mediteranei ? Repet, mulţi din prietenii mei m-au sfătuit să nu menţionez aceste profeţii referitoare la Israel, dar eu trebuie să avertizez poporul meu pentru care mă rog întotdeauna. Nu pot sta şi vedea cum poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă. Cunoştinţa biblică vine de la Dumnezeu, şi eu trebuie s-o împărtăşesc după porunca Sa, nădăjduind în El, ca El să înmoaie inimile şi minţile oamenilor. Biblia este cea mai exactă sursă în ceea ce priveşte Istoria Orientului Mijlociu, arheologia şi studiul dezvoltării viitoare a lui Israel şi a lumii noastre. Ea este busola pentru cunoaşterea lucrurilor care vor veni, şi până acum a avut o precizie de 100%. Provoc pe cititor să o pună la încercare şi-l implor să facă acest lucru pentru binele său etern. Înţelegerea islamică despre Gog şi Magog este greşită. Am adus dovezi la argumentele lor principale. Următoarea dovadă ar fi de ajuns să dovedească musulmanilor ceea ce vreau eu să spun.Să luăm ca exemplu versetul 12 din acelaşi capitol, Ezechiel 38: “Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii, şi locuieşte în mijlocul pământului." Şi întrebăm: Cum a putut o Biblie denaturată să ştie că Israel va fi strâns din nou din mijlocul neamurilor lumii? Finalul bătăliei este descris clar în Biblie. Biblia în cartea Ezechiel spune că finalul va nimicirea duşmanilor lui Israel: “În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel” (Ezechiel 38:19). “Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său” (Ezechiel 38:21b). "Îl voi judeca prin ciumă şi sânge...” (Ezechiel 39:22a). "Vei cădea pe munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale” (Ezechiel 39:4a). "Voi pune foc Magogului, şi celor ce locuiesc liniştiţi în ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul” (Ezechiel 39:6). "Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel sfânt, ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel!" (Ezechiel 39:7). În acordul din 1993, teritoriile din Apus (Munţii lui Israel) au fost cedaţi lui Yasser Arafat, făcând posibilă instalarea armatei lui în Munţii lui Israel. Remarcaţi şi faptul că Israelul nu va mai profana numele lui Dumnezeu de atunci înainte. Nu e de mirare că majoritatea în Israelul de azi nu se mai preocupă de Dumnezeu. Întrebăm: Se poate ca islamul să nu fie de la Dumnezeu? Dacă islamul nu este de la Dumnezeu, atunci de la cine este? Şi dacă islamul este de la Dumnezeu, atunci de ce să fie distruşi? În Ezechiel 39:23-24, Dumnezeul Bibliei face un rezumat al istoriei lui Israel: “Şi

Despre distrugerea viitoare a Iraqului Citiţi Isaia 13:19-22. Crezând în profeţia lui Mohamed. altfel de ce un popor acuzat de falsificarea Bibliei să fi lăsat versete care vorbesc despre ei ca necredincioşi. “Atunci voi strînge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. şi femeile batjocorite” (Zaharia 14:2). sau mii de galaxii nu le-ar putea încape. Allah şi profetul său Mahomed au promis acest lucru. mai ales la Dumnezeu. sau legea probabilităţii nu le poate calcula. şi o înţelegere rămâne înţelegere. săvârşite de ea împotriva Mea. păcătoşi. am urmat şcoli guvernamentale unde am fost educat în credinţa islamică. Ei s-au întors înapoi şi Dumnezeu va răscumpăra şi va curăţi inimile lor. Această profeţie se găseşte de fapt în Tradiţiile lui Mohamed (Al-Hadith) şi spune astfel: "Nu va veni ziua judecăţii până când o seminţie musulmană nu va birui o seminţie a iudeilor. ele vorbesc singure. Nu s-a anulat. casele vor fi jefuite." În timpul tinereţei mele tata a fost întotdeauna pe linia islamului şi a ceea ce spuneau învăţătorii musulmani. şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor. eu mi-am dedicat viaţa Jihadului sau Războiului Sfânt ca singură cale de a obţine victoria sau martirajul. indiferent cu câtă vreme în urmă a fost făcută. a fost dusă casa lui Israel în robie. de aceea le-am ascuns Faţa Mea. inclusiv lucrurile jenante pentru ei. ci vii cu Domnul lor şi primind binecuvântarea lui. Se pot scrie cărţi în detaliu despre fiecare din aceste profeţii. Le-am făcut după necurăţiile lor şi după fărădelegile lor. şi le-am ascuns Faţa Mea” Poate fi mai clar? Nu mai este nevoie de explicaţie pentru aceste versete." Cînd Mohamed a fost întrebat unde se va întâmpla acest lucru el a spus: "În Ierusalim şi în ţările din jurul lui. . Naţiunea Israel a fost necredincioasă lui Dumnezeu şi au plătit pentru asta timp de 2000 de ani. Ieremia 50 şi 51. am fost hrănit cu idea că într-o zi se va împlini o profeţie veche a profetului musulman Mohamed care prezicea o bătălie în care Ţara Sfântă va fi recucerită şi evreii nimiciţi într-un mare măcel." Mi-a fost greu să aştept în tot acest timp. Cetatea va fi luată.. Ei au păstrat Scriptura lor neschimbată. au primit ce au meritat.neamurile vor cunoaşte că din pricina nelegiuirilor ei. ca să piară toţi ucişi de sabie. În islam martirajul este singura cale de a-ţi asigura mântuirea şi intrarea în cer. Acest lucru trebuie să fie adevărat. ca să aflu dacă profeţia aceasta este adevărată sau nu. Încă din fazele de început ale vieţii. necuraţi. Ţara Israel a fost a lor în urma unui legământ al lui Dumnezeu. nu le puteţi nici imagina şi nu le puteţi calcula nici cu computerele. Şansele ca unele din profeţii să se fi împlinit printr-o simplă întâmplare sunt de 1 la atâtea triloane câte nu se pot număra sau explica. În urma citirii Bibliei am început să mă întreb de ce a profeţit Zaharia. Vă sugerez nici să NU vă gândiţi la aşa numere. Profeţia Islamică despre Ierusalim Crescând în Israel. după cum scrie în Coran: "Să nu vă gândiţi la acei care mor pentru cauza lui Allah (în războiul sfânt) că sunt morţi.. din pricina fărădelegilor ei..

Profetul islamului a mai făcut alte câteva profeţii adiţionale. După cum am menţionat. (4) Revolta Iraqului şi Siriei. 1956 şi 1967. depăşită. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu gelos şi vrea să te îndrepte şi pe tine către El. Iată-le: Semnele profetice mai mici (1) Slăbirea credinţei şi creşterea senzualităţii. Dumnezeu a vorbit şi încă vorbeşte musulmanilor: “Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie. o altă înscenare ca musulmanii să urmeze mesia falşi. în timpul victoriei va veni Antichristul. să le roşească obrazul de ruşine şi să piară! Ca să ştie că numai Tu. (2) Nelinişte şi răzvrătire peste tot în lume (3) Un mare război cu turcii şi un mare necaz în toată lumea. Naţiunile arabe deja au eşuat în 1948. al cărui Nume este Domnul. sub cele două explozii atomice care au distrus Hiroshima and Nagasaki. Semnele profetice mari (1) Semne cereşti: soarele care răsare dinspre Vest. va fi prea târziu pentru pocăinţa şi răscumpărarea celor ce n-au crezut. Ura faţă de evrei din islam nu este o idee veche. conform profeţiei islamice. deci cucerirea a fost o misiune sfântă pentru Japonia. Antiochus Epiphanes viitori. Singura diferenţă este că ei încă n-au strâns suficientă putere să copleşească Israelul. şintoismul i-a condus pe japonezi pe drumul expansiunii şi dominaţiei mondiale. în care se încredeau că nu-i va lăsa niciodată. După spusele Bibliei şi ei vor fi înfrânţi asemenea japonezilor. Biblia îşi pregăteşte cititorii. arătând că urmarea asediului din timpul necazului lui Iacov nu va fi anihilarea totală a evreilor. cu un ochi. (3) Antichristul (Al-Masih al Dajjal). Dumnezeul japonezilor. acesta va frânge crucea şi va jertfi un porc. Atunci şi doar atunci au realizat să fuseseră înşelaţi. Mehdi-ii.În Islam am învăţat că la a doua venire a lui Mesia. În mod similar. Contrar profeţiei lui Mohamed. islamul este hotărât să cucerească lumea. ci Hristos însuşi va coborî pe Muntele Măslinilor pentru a face judecată şi a lupta împotriva duşmanilor lui Israel. (5) Extinderea oraşului Medina. eclipse de lună şi fum pe tot pământul. Din păcate. dintr-un trecut îndepărtat. Ce tragedie au cules la înfrângerea lor în 1945. (2) Un război cu grecii şi capturarea Constantinopolului de către şaptezeci de mii de evrei. şi cea mai tristă parte este că va fi prea târziu! Să nu uităm: toate tentativele de a anihila Israelul vor eşua. Şi azi milioane de musulmani cred că într-o zi vor face cu toţi evreii din Ţara Sfântă la fel cum a făcut Mohamed cu evreii din Arabia Saudită. Tu eşti Cel Prea Înalt pe tot pămîntul” (Psalmul 83:17-18). şi literele (CFR) sau necredincios pe . a fost spulberat. La japonezi n-a existat separaţia între religie şi stat.

vă veţi întoarce înapoi?” Este interesant ce am semnalat şi mai înainte: N-a putut Allah prezice felul morţii profetului. Tatăl meu era musulman palestinian care preda limba engleză şi studii islamice în Ţara Sfântă. Dacă el moare sau este ucis. Şi totuşi. Alte versete în profeţia Coranului declară: “Mohamed este un profet numai. ca să-i amintească totdeauna de naşterea profetului musulman. la .fruntea sa. nici arabii întorcându-se la închinarea păgână. (6) Întoarcerea arabilor la închinarea păgână. El ne-a revelat o mare parte din ele. oamenii se întreabă: unde sunt profeţiile sale împlinite? Această întrebare îşi aşteaptă încă răspunsul. Din moment ce tatăl meu era musulman iar mama creştină. (8) Kaaba distrusă de armata etiopiană. adică invers de cum spune Mohamed? Dumnezeu n-a lăsat să fie descoperite toate evidenţele. apoi din nou în Ţara Sfântă. de data aceasta în cea mai joasă locaţie de pe pământ. capre şi un măgăruş. iată-mă născut şi pe mine în camera de sus a casei bunicului meu care avea pui. au decis să se căsătorească şi m-au conceput fără să-mi ceară consimţământul! În timpul celor nouă luni petrecute în confortul pântecelui matern. (4) Un război cu evreii cu participarea musulmanilor şi păgânilor (Yajuj şi Majuj). urmat de 70000 de evrei şi va fi ucis de către Isus. Aceste profeţii neobişnuite ale Coranului sunt amestecate cu profeţii împrumutate din Biblie. (9) Foc în Yemen. A fost o onoare pentru tatăl meu. S-au întâlnit cu mai mult de 40 de ani în urmă în America. Gog şi Magog. Schimbându-şi serviciul ne-am mutat în Arabia Saudită pentru câţiva ani. din contră arabii se întorc la islam – priviţi doar în ziare şi veţi vedea. ei întotdeauna aveau discuţii aprinse. ziua de naştere a profetului Mohamed (Al-Mauled Al-Nabawi). miei. În primele zile după sosirea lor la Betleem. în engleză "The Birth" (naşterea). să luăm profeţia sa despre vremurile din urmă: “Când musulmanii vor înfrânge pe evrei în Ierusalim. Nu vedem Yemenul în flăcări sau Kaaba distrusă sau aurul găsit sub albia Eufratului. la fel cum înţeleg şi creştinismul. atât cât să putem fi 100% siguri. (11) Trâmbiţele finale şi sfârşitul. El va apare în apropierea Iraqului şi Siriei călare pe un mânz. Nu vedem un mare război cu turcii sau cu evreii. tata de o parte iar mama de cealaltă. iar mama mea americancă se căsătorise cu el în timpul studiilor în Statele Unite în anul 1956.” Trebuie musulmanii să aştepte sfârşitul pentru a afla dacă vor câştiga vreodată împotriva evreilor sau va fi cum spune Biblia. dacă va muri de moarte naturală sau va fi ucis? Eu înţeleg islamul. s-au îndrăgostit unul de altul. (7) Descoperirea aurului sub râul Eufrat. au fost şi alţi profeţi înaintea lui. şi de aceea mi-a pus numele Walid. (10) Veirea lui Mahdi (descendent din profetul Mohamed). în consecinţă cum putem şti că Mohamed a vorbit adevărul? Să aşteptăm finalul? De exemplu. fiindcă era una din sărbătorile cele mai sfinte ale islamului. (5) Isus coborând la Damasc pentru a-l omorî pe Antichrist. nume care este înrudid cu cuvântul arab Mauled. părinţii mei au decis să se mute în Ţara Sfântă. Familia şi rudele s-au adunat la tata.

am plecat din Israel în Statele Unite pentru a primi o educaţie mai aleasă. Nu era nici o problemă. tatăl meu în schimb a ales să creadă pe arabi care spuneau că israelienii fac doar propagandă. Ma târziu am înţeles însă că aceasta a împlinit o promisiune biblică că evreu nu va fi bine primit oriunde va merge. Am ezitat mult dacă să . Islamul nu este o religie despre viaţa personală şi morală a cuiva. Walyahood Klabna. îmi amintesc încă pe cei de la Consiliul American din Ierusalim care veniseră la noi având informaţii că un război major era gata să înceapă. Încă îmi mai amintesc gluma favorită şi bolnavă pe care obişnuiam s-o spun prietenilor. Am aflat că evreii din Bani Kuraitha. şi evident m-am implicat în multe evenimente sociale şi politice anti-israeliene. dar de fapt el asculta pe o frecvenţă greşită. De fapt “islam” înseamnă “supunere lui Allah. era unul intitulat "Arabii . Îmi amintesc încă multe lucruri din timpul războiului. dar repetam împreună cu ceilalţi copii cuvintele.iubiţii noştri şi Evreii . Au început să evacueze toţi americanii din zonă şi din moment ce mama era americancă au venit să ne scoată de acolo. profesorii ne ajutau să rostim cuvintele fiindcă pentru ei era ceva corect să spună aşa. evreii au cucerit Ierusalimul vechi şi restul Palestinei. zgomotul bombelor şi ţăcănitul mitralierelor care n-a contenit timp de şase zile. Eram fascinat de istoria islamului şi am aflat că profetul Mohamed i-a învins pe romani. Fiind copil mic în Ierihon.” prin cuvânt sau prin sabie. ordonând decapitarea tuturor bărbaţilor şi luând femeile concubine. Fusesem crescut în credinţa tatălui meu şi fusesem învăţat să-i urăsc pe evrei. că lumea trebuie condusă doar de un calif (conducător islamic). dar tatăl meu a refuzat şi i-a alungat pentru că-şi iubea ţara." în arabă "Al-Arab Ahbabna. Credeam. Staţiile radio israeliene anunţau adevărul despre apropiata lor victorie. jefuirea magazinelor şi caselor de către arabii din Ierihon sau oamenii care căutau să treacă de cealaltă parte a Iordanului de frica israelienilor. Primul cântec învăţat la şcoală chiar înainte de războiul de şase zile." Pe atunci mă întrebam cine erau evreii. A fost o mare dezamăgire pentru arabii şi musulmanii din întreaga lume. trebuie să se înceapă lupta împotriva tuturor celor care nu se supun islamului. că-l urăsc enorm pe Hitler pentru că n-a dus treaba până la capăt. adică n-a rezolvat "odată pentru totdeauna" problema evreiască. aşa cum învaţă islamul. Pentru tatăl meu în Ierihon s-a părut că zidurile s-au năruit asupra lui. fără să am vreo idee despre înţelesul lor. A început Războiul de Şase zile. ci un sistem de legi şi de guvernare a lumii şi credeam că dacă acest scop nu poate fi atins prin mijloace paşnice. iar eu consideram că acest lucru se poate realiza ţinând cont că există un miliard de musulmani. Bani Al-Natheer şi Bani Qaynaqa'a fuseseră acuzaţi de colaborare în vederea uciderii profetului. Când am absolvit liceul. în tot timpul războiului el asculta la radioul iordanian care spunea că arabii vor câştiga războiul.câinii noştri.Ierihon. a exterminat o întreagă seminţie ebraică din Arabia Saudită.

Nu pot găsi o altă alternativă. naivi şi duşmani ai islamului. trebuie să facem două sugestii importante: Dacă creştinismul promovează uciderea oamenilor nevinovaţi. îl priveam pe Hitler ca pe un idol. în mână aveam Coranul şi pe Mohamed drept model. pe un creştin. şi din moment ce discutăm despre Coran şi Biblie. Un alt mod de a răspunde acestor probleme este căutarea sursei şi motivaţiilor fiecărui grup. Fusesem învăţat să cred că evreii erau ucigaşi de profeţi şi că ei au schimbat Scripturile pentru a servi scopurilor lor rele. este motivul principal pentru care şeicul Omar Abdull-Rahman . sau pe oricine nu era musulman. atunci islamul trebuie pus sub semnul întrebării. şi nu pot fi negate de nici un om cu mintea limpede. prin sabie. În multe rânduri în istorie găsim chiar musulmani ucigând aţi musulmani. Răzbunarea şi vărsarea de sânge erau un mod de viaţă. publicaţii ale Naţiunilor Unite. atunci creştinismul trebuie pus sub semnul întrebării. Musulmanii ştiu bine ce li se întâmplă acelor dintre ei care se convertesc în ţările islamice. Toate datele despre evenimente violente pot fi găsite în ziare. dar nu pot şterge cu burete lucrurile pe care deja le-am înfăptuit şi adevărul că milioane de oameni din Orientul Mijlociu gândesc în exact acest mod. Războiul este amar şi viaţa de ură îmi bloca posibilitatea de a iubi. când Cain (Kaeen) l-a ucis pe Abel (Habeel). Astăzi în Apus musulmanii sunt liberi să răspândească islamul.scriu sau nu aceste lucruri grave şi-mi dau seama de gravitatea lor. după cum spune profetul Mohamed. atitudinea musulmanilor faţă de ne-musulmani este: “în casa islamului sau în casa războiului. Islamul şi războiul În lumea islamică. Mai este alta? Din nou trebuie să subliniez învăţătura Coranului. germanii au ucis 6 milioane de evrei şi profetul islamului Mohamed a ucis 6000 de evrei la Al-Madina. cu excepţia Jihadului (războiul sfânt). Fără să am o înţelegere bună. Trăiam viaţa fără să pot stima pe un evreu. că guvernele musulmane trebuie să înceapă război şi să ridice armele împotriva lumii care respinge islamul. Credeam că-ntr-o zi întreaga lume se va supune islamului şi că lumea întreagă este vinovată pentru înfrângerile palestinienilor în luptele cu evreii. Musulmanii turci au ucis 1.5 milioane de creştini armeni. egoişti. Dacă islamul promovează uciderea oamenilor nevinovaţi. ignoranţi. Ni s-a spus şi că Mohamed este singurul răscumpărător şi profetul favorit al lui Dumnezeu. şi chiar şi în zilele noastre faptul că Saddam Hussein a ucis pe kurzi arată că păcatul este în natura omului de la căderea lui Adam. biblioteci. este evident că întotdeauna au existat atrocităţi şi războaie. Creştinilor în schimb nu li se permite să trimită misionari sau să construiască biserici în ţările islamice. Acest lucru este evident pentru oricine din momentul în care începe să privească în Coran şi este motivul principal pentru care tinerii palestinieni îşi pun centuri cu exploziv şi aruncă în aer autobuze evreieşti. Aşa fusesem toţi învăţaţi. Musulmanii de obicei răspund întrebând: “De ce croaţii (catolici) ucid şi violează musulmani din Bosnia în numele lui Dumnezeu şi al dreptăţii ?” Deşi cineva ar putea continua cu multe alte întrebări similare. Pentru mine americanii erau patetici. Aproape două milioane de creştini şi animişti au fost ucişi de musulmani numai în ultimii cinci ani.” sau în limba arabă Dar Al-Islam sau Dar Al-Harb.

Teroarea musulmană este cea mai cumplită de când a venit la putere dictatorul General Hassan El-Bashi.000 de musulmani în 48 de ore? Lucrul cel mai ironic este că distrugerea din Afganistan şi-au făcut-o afganii înşişi după ce au înfrânt pe ruşi. atunci de ce trebuie “protejaţi” musulmanii de Biblie? Uciderile din Sudan. dar dacă cauţi cuvintele musulman şi jihad în lumea de azi. Sabia fiecărui om se întorsese împotriva fratelui său. Pentru unii din Apus sugestia că se pune la cale un astfel de plan este neverosimilă. de exemplu războiul Ruso-Afgan unde odată într-o perioadă de doar 48 de ore au fost ucişi 80. şi întrebăm: De ce nu a condamnat lumea arabă şi musulmană tot sângele musulman vărsat de mâna ateilor ruşi? De ce există ură faţă de evrei când musulmanii în Afganistan au fost măcelăriţi în masă de către ruşi? Se pare că URSS-ul a fost prietenul cel mai bun al celor mai multe naţiuni arabe.” şi acolo au fost împuşcaţi. Musulmanii au atacat sate creştine. Răstignirea şi omorârea cu pietre a creştinilor şi torturarea cu bare de fier înroşit sunt o realitate înfiorătoare. şi fiecare facţiune pretindea că este musulmană. Împreună cu un prieten afgan am urmărit o înregistrare video din capitala afgană Kabul. China sau Japonia unde majoritatea sunt atei? În timp ce musulmanii caută să distrugă Israelul. Scrisul este o parte a planului de convertire a lumii la islam. dar nici un fundamentalist musulman nu poate nega că Jihad-ul (războiul sfânt) este o poruncă dată de Allah. Rapoartele UN vorbesc de alţii care au fost arşi de vii în colibele lor. le găsim zilnic în ziarele noastre. fiind principalul furnizor de arme al multor guverne musulmane şi arabe. Multe biserici au fost închise sau distruse. vedem că în istoria recentă au fost nişte războaie. Liderii triburilor animiste au fost invitaţi de autorităţi la o “conferinţă. Bărbaţii sunt tăiaţi împrejur. De ce fiecare armată a acestor naţiuni este dotată cu carabine AK47? Este posibil ca musulmanii să nu dorească să muşte mâna care-i hrăneşte? A ucis Israelul 80. vei constata curând că acestea nu mai sunt de mult cuvinte noi.ordonă bombardarea clădirilor americane din New York. Să luăm ca exemplu ultimii cinci ani în Sudan.000 de musulmani. dacă au deplină încredere că islamul şi Coranul sunt suficient de bune? Dacă musulmanii cred că orice minte logică poate găsi adevărul absolut în momentul în care citeşte Coranul. . ci este o poruncă din partea lui Allah. Este o parte a mândriei islamice evidentă în lumea de azi. Tineri între 13 şi 20 de ani au fost împuşcaţi fără nici o judecată. Nu exista nici o clădire întreagă şi întregul oraş era devastat. pot fi considerate pace şi justiţie? De ce sunt atât de hotărâţi musulmanii din lumea întreagă să distrugă creştinismul? De ce sunt musulmanii din întreaga lume aşa de hotărâţi să-i distrugă pe evreii din Israel? De ce nu se luptă musulmanii cu ţări ca Rusia. Sudanul este islamizat în mod forţat. Prietenul meu era întristat de distrugerea totală a oraşului său. Unii musulmani pot obiecta la bombardarea blocurilor World Trade Center din New York. Întrebăm din nou: De ce se tem musulmanii de misionarii creştini. în jurnale şi în dicţionare. în Africa. Chestiunea nu este doar una politică.

În India un om este lăsat să moară pentru că aşa este “karma” lor şi nu dieta. de Ahmad H. jafurilor. Sakr este mai uşor să tragă concluziile lor neobişnuite aruncând vina pe porc pentru comportamentul nostru.Sakr. Rata de incidenţă a tâlhăriilor.” Şi din moment ce comportarea noastră este dictată de ceea ce mâncăm. Rata violurilor şi obsesia generală referitoare la sex în societăţile vestice sunt dincolo de orice control. Cei ce-şi expun goliciunea şi nivelul de publicitate pe care-l primesc. credinţa hindusă în reîncarnare îi forţează pe oameni să lase şobolanii să le mănânce 1/4 din recolte. eu cred că este necesar şi un alt test suplimentar. Autorul cu teoria lui explică: “Astfel. violenţa şi ura faţă de musulmani în India este atribuită unei diete fără carne de vită. împuşcăturilor. a mânca din carnea porcului poate afecta caracterul şi personalitatea individului. lesbianismul. este periculos să mâncăm carne de porc. în 1991 cea mai mică rată a uciderilor a fost în statul Kashmir. cât şi societăţile de nudişti înfiinţate. În ea autorul încearcă să-şi dovedească părerile printr-un foarte cunoscut proverb: “Eşti ceea ce mănânci. După Dl. În India.” Întrebăm: Sunt toate acestea rezultatul mâncării cărnii de porc ? Asemenea materiale se distribuie în Apus şi sunt crezute de majoritatea musulmanilor. Posibile motive pentru interzicerea lui. Nu există între oameni un concept de etică şi moralitate. Sărmanului porc i se aduc şi acuze pe care nu le merită. fiindcă consideră că . ducând la creşterea imoralităţii. Sakr. S-a dovedit în decursul veacurilor că ceea ce crezi determină felul în care te comporţi. bătăilor. ci conceptul lor este doar delectare sexuală şi relaţii sexuale libere. înjunghierilor. Legăturile pre-maritale şi o rată crescută de sarcini nelegitime sunt trăsături predominante ale societăţilor vestice. nu carnea de porc. ştrangulărilor. Conform cărţii Guinness a recordurilor mondiale. Sunt multe publicaţii aşa-zis ştiinţifice bizare tipărite zilnic care se ocupă de dietă. uciderilor. se bombardează şi se fac bucăţele unii pe alţii. acumulării de armament şi a altor lucruri asemănătoare cu acestea este una din relele societăţilor moderne care nu mai pot fi tolerate. care nu conţine carne deloc. întrucât în China unul din elementele de bază ale dietei este carnea de porc şi totuşi de sute de ani China este considerată a fi una din cele mai morale societăţi din lume.Problema dietei Una din broşurile folosite de mine pentru a promova şi a dovedi pretenţiile islamice se intitula Porcul. Un alt motiv principal pentru respingerea ideii că dieta ar fi cauza violenţei este faptul că într-o ţară musulmană ca Afgansistanul dieta nu ar putea constitui o cauză pentru acumularea de armament. Este de asemenea evident următorul lucru: fundamentaliştii musulmani sunt agresivi faţă de evrei. sunt printre simptomele societăţilor bolnave poluate de mâncarea proastă pe care o mănâncă. incluzând homosexualitatea. Amestecarea liberă a sexelor care poate fi văzută în societăţile ne-musulmane este un lucru îngrozitor. adulterul şi prostituţia. în timp ce dieta evreilor şi musulmanilor este identică. Motivul tipăririi unor asemenea publicaţii este întotdeauna să promoveze produse şi idei. pentru faptul că se împuşcă. În timp ce pentru învăţaţi musulmani de genul Dlui. fiindcă ne vom purta… ca porcii. Autorul merge mai departe şi spune că motivul pentru care musulmanii sunt urâţi în India este dieta celor ce nu sunt musulmani. India.

Uciderea turiştilor în Egipt este rezultatul fundamentalismului în creştere. în mod deosebit islamul. chiar înainte de asasinarea preşedintelui Anwar Saddat în Egypt. În termeni direcţi Coranul spune: “Voi. ar putea exista motive întemeiate de a încuraja violenţa şi vărsarea de sânge împotriva lor? Şeicului Omar Abdullrahman. i s-a pus o întrebare referitoare la o fatwa (decret religios) de către unul din urmaşii săi. Versetul sabiei De fapt. asediaţi-I şi puneţi-le în cale tot felul de curse” (Al-Tawbah[9]:5). Este evident că păcatul este în natura omului de la început. Versetul sabiei spune astfel: “După trecerea lunilor sfinte. Acest verset a abrogat (sau anulat) peste o sută de alte versete ale Coranului. Când urmaşul său musulman l-a întrebat referitor . Astfel s-a întâmplat de multe ori că anumite versete din Coran au fost abrogate (Mansookh) de altele mai noi (Nasekh). deoarece unele versete s-au referit la un timp şi o eră specifică. El a făcut nule sau neînsemnate cele mai multe versete coranice care chemau la toleranţă. Legea Abrogării (Al-Nasekh Wal-Mansookh). în timp ce anumite religii. credincioşi adevăraţi. sau care nu interzic ceea ce Allah şi trimisul său au interzis… (Al-Tawbah[9]:29). “Faceţi război cu aceia cărora le-a fost dată Scriptura dar nu cred în Allah sau în ziua de pe urmă. Şi noi întrebăm: din moment ce creştinii nu interzic carnea de porc. lucru pe care-l vom discuta mai târziu. un bărbat orb acuzat că a fost liderul celor ce au bombardat The World Trade Center din New York. dar poate cineva nega poruncile evidente ale lui Allah de a-i ucide pe oameni doar pentru faptul că refuză credinţa islamului. credeţi că. ucideţi pe cei ce se ataşează de alţi dumnezei decât Allah oriunde îi veţi întâlni. Şi Allah nu va călăuzi pe astfel de oameni nelegiuiţi” (Surahs Al-Maa'idah[5]:51 şi Al-Baqarah[2]:120). spun că comportamentele păcătoase ţin de cucernicie. În Surah Al-Tawbah (pocăinţă). să nu-I priviţi niciodată pe evrei sau pe creştini ca prietenii voştri… şi dacă unul din voi se împrieteneşte cu ei. de la cădere. a fost dată de Allah în Coran. iertare şi pace cu necredincioşii. ca să nu mai vorbim de cei ce se convertesc de la islam la o altă credinţă? Ceea ce cred şi propovăduiesc este ceea ce le dictează fundamentaliştilor islamici cum să trăiască. marea parte a incitării la violenţă şi la război în întreg Coranul este direcţionată împotriva evreilor şi creştinilor care resping islamul. cu siguranţă este dintre ei.a omorî un şobolan este totuna cu a-ţi omorî unchiul. Lumea de azi nu poate evita natura violentă a fundamentalismului în creştere. cel mai faimos verset despre Jihad este numit Versetul sabiei. Mulţi musulmani nu sunt de acord cu comportamentul fundamentalist. nu carnea de porc. potrivit acestui verset. Dintr-o dată uciderea creştinilor şi vesticilor a devenit o poruncă a lui Allah.

În cartea lui Cum să perfeţionezi ştiinţa Coranului (Al-Itqan). călcătorii Sabatului) şi cu porcii (creştinii. Abu Abdullah Muhammad Ibn Hazm. Nazismul: Evreii nu sunt admişi în armată sau marină. Al-Syoti. Nu au voie să poarte arme. Şi astfel s-a dat ordin pentru uciderea preşedintelui celei mai mari ţări arabe din lume. Un steguleţ galben trebuie fixat pe umăr sau în jurul braţului.Sadat) dă mâna cu maimuţele (evreii în Surah 2:66. nu pot ignora ceea ce se învaţă în Răsărit. Islamul: Dhimmis (evreii şi creştinii) trebuie să poarte haine deosebite şi să locuiască în case marcate clar. salariate sau onorifice sunt închise evreilor. Islamul: Nu au voie să călărească sau să poarte arme. Pentru referinţe suplimentare vedeţi pe următoarele: Kitab Al-Nasekh Wal-Mansookh. Islamul: Dhimmis (evreii şi creştinii) nu pot depune mărturie în faţa tribunalelor decât în . Trebuie să locuiască în ghetouri evreieşti. Steaua lui David ca identificare cu cuvântul “Iudeu” trebuie să fie pe piept. Oamenii care trăiesc în Apus trebuie să fie treziţi. Un steguleţ galben trebuie fixat pe umăr sau în jurul braţului. de Al-Neesaburi. Legea islamică impusă de Coran şi de califi (conducătorii de după Mohamed) asupra Ahl-ul-dhimma (adică evreii şi creştinii) este aproape identică cu politica Germaniei din era holocaustului: Nazismul: Evreii trebuie să poarte un semn de identificare pe haine care să-i identifice ca evrei. Evidenţele privind abrogarea versetelor care cheamă la toleranţă şi răbdare nu pot fi respinse. el i-a răspuns: “El (Dl. Funcţiile statale locale. Al-Tasheel Lulum Al-Tanzeel.” Acest lucru a fost discutat de către cei mai de seamă interpreţi ai Coranului. Evreii nu pot fi judecători în procese criminale sau disciplinare şi nu pot servi ca juraţi. La toate demonstraţiile şi adunările islamice se pot vedea afişe care dovedesc motto-ul lor: “Islamul pentru întreaga lume. Muhammad Abdulsalam Faraj. pentru a fi recunoscut ca evreu.la Tratatul de pace pe care Sadat l-a semnat cu Israelul. Ar fi interesant de făcut un studiu comparativ între legile islamului şi legile germane din vremea holocaustului. Trebuie să cedeze trecerea musulmanilor. Al-Muhaqiq Abu Al-Qasim Hibatullah Ibn Salameh. Al-Sudy Wa-AlDahak. pentru a fi recunoscut ca evreu. scrie Dl. adică islamizarea Apusului.” Nazism sau Greaţă? Este greţos să urmăreşti filme despre holocaust. Al-Hafeth Ibnu Katheer Ibin Abas. care mănâncă carne de porc)". în volumul 2 pagina 37: “Versetul sabiei a abrogat (anulat) o sută douăzeci şi patru de versete coranice şi tot ce era în Coran referitor la iertarea şi ignorarea necredincioşilor a fost înlocuit (Mansookha) de versetul sabiei. Nazismul: Evreii nu pot deţine funcţii publice. pe motiv că a făcut pace cu Israelul. Al-Husain Ibn Fadl. în unele se pot vedea legile şi politicile naziste aplicate evreilor din Germania.

Să privim acum la roadele Dlui. Ştii ce-a spus? Eşti pregătit? Iată scrisoarea sa: “În ciuda unei decizii anterioare privitoare la eliminarea rasei armene. Vei spune: Dar cine este Tala'at Basha? Un musulman din Turcia.” Dumnezeu în Biblie ne atenţionează: “Păziţi-vă de proorocii mincinoşi. Tala'at Basha. Islamul: Ca o compensare pentru protecţia de care se bucură ca dhimmis (evrei şi creştini). având în vedere faptul că necesităţile de atunci nu au permis împlinirea acestei . În 1915 a emis un ordin către guvernatorul Halab Nuri Bek. Mulţi interpreţi moderni ai Coranului includ şi interzicerea căsătoriei între musulmani şi dhimmis (evrei şi creştini) considerându-i Mushrik. şi ceea ce crezi determină acţiunile tale. fără îndoială. Să dovedim acest lucru printr-un principiu biblic: faptele tale vorbesc despre cine eşti tu cu adevărat. un impozit special doar pentru dhimmis. Culeg oamenii struguri din spini. Islamul: Nu pot îngriji de un copil musulman sau fi proprietari al unui sclav musulman. test pe care Isus însuşi l-a lăsat. bărbaţii au fost pe rând decapitaţi şi aruncaţi într-un canal. sau fără asociere cu unicul şi adevăratul Allah. La fel este şi adopţia evreilor sau de către evrei. rezultatul a fost un măcel în masă a 6000 de evrei după ce s-au predat. Măcelul a continuat ziua şi noaptea. Poate spuneţi: Eşti prea aspru! Dar vă spun: este unul din testele de recunoaştere a unui profet adevărat. Mohamed. soţia liderului seminţiei. dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Înţelege! Poate vei spune: Poţi să-mi dovedeşti că islamul se încadrează în acest principiu? Îţi răspund: Am dovedit deja că ceea ce crezi determină acţiunile tale. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi. Nazismul: Căsătoria cu evrei este interzisă. ei trebuie să plătească "Jezzieh". Sakr despre carnea de porc). Femeile au fost împărţite între musulmani. A fost ministru de interne în guvernul otoman. Nazismul: Ca o compensare pentru protecţia de care se bucură ca străini. Musulmanii au negat totdeauna că ar fi fost un holocaust. profetul islamului. evreii trebuie să plătească taxe duble faţă de germani.chestiuni referitoare la alţi "dhimmis" (evrei şi creştini) şi nu pot fi judecători în tribunalele musulmane. explicându-l că a fost vorba de evrei care l-au trădat pe profet. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Trebuie să ne amintim întotdeauna că un holocaust evreiesc s-a petrecut în Arabia Saudită. sau smochine din mărăcini? (Matei 7:15-16). ca un trofeu “dat de Dumnezeu. A luat-o în aceeaşi noapte.În conformitate cu ceea ce spune Hristos. acţiunile tale sunt roada ta. Credeţi că Dumnezeu nu pune la îndemâna urmaşilor Săi anumite teste şi criterii de a-i testa pe cei ce pretind că sunt profeţi? Poate întrebaţi: Ce înseamnă “Îi veţi cunoaşte după roadele lor”? Este simplu: Rezultatul final al învăţăturii acestor profeţi este unul rău. după ce i-a ucis soţul şi fratele. făcut de însuşi profetul islamului. nu ceea ce mănânci (vezi răspunsul anterior la publicaţia Dlui. a luat-o pe Zaynab.

Să-ţi dovedesc. Dacă un evreu sau un creştin intră într-o baie publică. De aceea te-am însărcinat pe tine şi insistăm să nu cedezi la sentimente de milă când te vei ocupa de situaţia lor mizerabilă. Poate spui: Nonsens. şi mormintele lor nu trebuie să se ridice mai sus de suprafaţa solului” (referinţa în Faqeeh Al-Muluk. nu . astfel încât să fie deosebit de musulmani.. ele trebuie să poarte pantofi de culori diferite. şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie. pagina 43). zămislesc răul şi nasc nelegiuirea. cu un buzunar mare la piept. Na'aeem Bek. Este adevărul. şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri. Al doilea om ca importanţă după profetul Mohamed. Metoda de aplicare a sigiliului este următoarea: li se pune o zgardă în jurul gâtului. nici unul nu se judecă cu dreptate. căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite. Ştiu că Biblia nu are rime care să le egaleze pe cele din Coran şi nu este aşa de muzicală. gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Iată ce spune Biblia despre profeţii falşi şi despre tiranii cei răi: “Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge. aramă sau plumb. Zgarda nu trebuie dată jos până la plata în întregime a sumei. Cât despre femeile creştine. Să privim la Omar Ibn-Alkattab din nou. pentru a distruge total numele armenilor în Turcia. Şi dacă respectivul este evreu. moare. Nu vor fi salutaţi. Mă scoţi din sărite. Având dovada. Asta s-a făcut pentru a distruge creştinătatea în Imperiul Otoman islamic. Clocesc ouă de basilic şi ţes pânze de păianjen. vei cunoaşte Adevărul. şi în căile lor nu este dreptate. prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor. Iată legea lăsată de el în ceea ce el a numit Legământul lui Omar: “Gâturile dhimmi-lor (evreii şi creştinii) trebuie sigilate pentru colectarea Jezzieh (impozitul doar pentru evrei şi creştini). ci pentru inimă. buzele voastre spun minciuni. şi degetele de nelegiuiri.. trebuie să lucrezi cu toată puterea ta. şi Adevărul te va face liber. Nici unuia nu-i place dreptatea. trebuie să mai poarte şi un steguleţ galben sau roşu pe umăr. Ca urmare a acestui ordin un milion şi jumătate de armeni au fost măcelăriţi în 1915. Şi numai atunci vei fi liber cu adevărat. Picioarele lor aleargă spre rău.. odată pentru totdeauna” (referinţa în Armenian Atrocities. Ei nu trebuie să aglomereze drumurile publice. Acest lucru este în concordanţă cu versetul din Coran: ‘Până la plata unui Jezzieh mai mare să fie subjugaţi (umiliţi)’. trebuie să aibă în jurul gâtului o zgardă de fier. Nu este scrisă pentru ureche. Pentru cauza de a pune capăt existenţei lor. Cine mănâncă din ouăle lor. unul negru şi unul alb. Îţi aminteşti cine era? Al doilea calif al islamului. Niciodată un evreu sau un creştin nu are voie să-şi înalţe o casă mai mare decât un musulman. ei se bizuiesc pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri.intenţii sfinte şi acum. ca femeile. Ţi se cere să-l asculţi. vedem că este timpul izbăvirii naţiunii noastre de această rasă periculoasă. ca să fie recunoscut că este evreu.. şi se grăbesc să verse sânge nevinovat. şi dacă se sparge vreunul. Întreb: Cum de a ştiut Hitler să ceară ca un steguleţ galben să fie prins pe braţele evreilor? Este posibil ca inspiraţia acestor ordine să fi venit din aceeaşi sursă? Cum ar fi posibil acest lucru când între Hitler şi Omar a trecut atâta timp? De ce a ucis profetul islamului pe evrei după ce s-au predat? Gustaţi acum ce spune Dumnezeu în Biblie. Dacă este creştin trebuie să poarte haine aspre. ci trebuie să meargă pe poteci laterale şi pe uliţe înguste. volumul 2. apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele.. iese o năpârcă. Ei nu cunosc calea păcii. cu un plumb pe care se gravează suma de plată. după ce am eliminat toate obstacolele.. paginile 124-136).

care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri. nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. Pakistanul. Libanul. Siria. să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu” (Ioan 16:2b). Ea îi încurajează să fie gata pentru războiul pe care-l vor începe musulmanii şi alţii: Dar Eu vă spun vouă.8:35-37). Într-un alt verset Biblia prezice persecuţia: “Va veni vremea când. nu creştinismul – aceasta dorim noi să arătăm. faceţi bine celor ce vă urăsc. întoarce-i şi pe cealaltă. este diferit. Se estimează că 156. de ce sunt ele atât de diferite? Persecuţia împotriva creştinilor a început pe timpul romanilor şi continuă încă şi azi. sau lipsa de îmbrăcăminte. Musulmanii au încercat şi au reuşit. Sudanul. Dar oricine pretinde că este creştin şi umblă să ucidă pe musulmani. Înţelegeţi? Creştinişmul şi războiul Biblia spune credincioşilor adevăraţi să se pregătească de bătălie cu musulmanii. sau sabia? După cum este scris: "Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua. rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.000 de martiri creştini şi-au dat viaţa pentru Hristos şi au fost ucişi doar în anul 1995. Arabia Saudită." Totuşi. în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decît biruitori. poţi să stai la umbra lui. Pentru a fi creştin ar trebui să urmezi Biblia. chiar este plăcut. trebuie să tragem concluzia că ei nu au urmat principii creştine sănătoase. sau prigonirea. prin Acela care ne-a iubit” (Rom. Tunisia şi altele. după cum am arătat. Ca un smochin sălbatic. Iordania. Dacă Dumnezeu a inspirat atât Coranul cât şi Biblia. binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă. încurajează uciderea necredincioşilor. Ce spun ei sună plăcut. Principiul pe care-l urmezi ar trebui să fie titlul pe care-l porţi. are frunze verzi. În mod contrar însă. Iranul. Dacă îţi ia cineva haina cu sila. Marocul. în islam Coranul. dar numai la început. Biblia. Egiptul. Libia. subjugarea creştinilor şi evreilor. oricine vă va ucide. Etiopia. fiindcă naziştii au avut suportul catolicilor în prigonirea evreilor? Poate întrebi: Nu sunt Catolicii creştini? Eu spun: oricine urmează învăţătura lui Hristos este creştin: “Cine are poruncile Mele şi le păzeşte. şi imaginaţi-vă doar câţi vor fi ucişi în numele lui Allah dacă musulmanii vor înfiinţa în lume prin forţă state islamice. cu totul diferit de ceea ce scrie . Turcia. acela Mă iubeşte” (Ioan 14:21). sau strâmtorarea. Palestina. pe evrei sau protestanţi. Pentru acţiunile lor sunt ei responsabili. sau foametea. Şi din moment ce Biblia nu promovează felul de violenţe pe care l-au avut cruciaţii. pe de altă parte. Creşte numărul statelor care au fost sau sunt pe cale să fie islamizate: Africa de Sud. suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat. nu poate fi numit creştin. Algeria. mai înverşunată ca pe timpul împăratului Nero şi mai mult ca oricând în trecut.cunoaşte pacea “ (Isaia 59:3-8). Dacă te bate cineva peste o falcă. Arată ca un pom bun. dar nu vei gusta niciodată un fruct bun. Se potriveşte acest verset musulmanilor şi naziştilor. Afganistanul.” (Luca 6:27-28). Profeţii falşi produc roade rele. învaţă pe creştini cum să sufere: “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul. Biblia descrie în Ezechiel 38 soarta armatelor câtorva din aceste naţiuni care se vor îngrămădi pe munţii lui Israel. arată plăcut. sau primejdia.

că îngerii există şi că cărţile sale sunt adevărate. chiar dacă islamiştii ar atinge ţelul la care aspiră. relaţie care se va evidenţia în faptul că vom aduce roadă (fapte bune). că eşti sigur că vei fi cu El pentru eternitate. ca o făclie aprinsă sub snopi. de a converti lumea la islam. Iar noi întrebăm: “Când a fost El “străpuns” ? Sunt sigur că musulmanii au auzit de Zaharia în Coran. Nu prin credinţa că Dumnezeu există. vor mistui în dreapta şi în stânga pe toate popoarele de jur împrejur. şi în profeţi (Rusul). şi chiar pentru Iuda. omorâţi-l. ţara lui Avraam. în timp ce în creştinism aceste lucruri sunt rezultat al iubirii lui Dumnezeu şi al unei relaţii veşnice cu El. Este în urma evidenţelor date de Dumnezeu şi a folosirii intelectului că tu trebuie să crezi şi să te bizui pe El. omorâţi-l. Ele vor striga pentru Hristos dacă oamenii răi vor încerca să blocheze adevărul! Profetul islamului declară: "Nu va veni ziua judecăţii până când o seminţie musulmană nu va birui o seminţie a iudeilor. este eficient? În ţara mea. Crezi tu că sistemul unei ţări ca Iranul. jihad. adică ai nădejdea paradisului etern. Cu alte cuvinte: doar prin credinţa în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om. adică: tu trebuie să faci anumite lucruri (rugăciune. voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur." Biblia este clară în această privinţă: “Iată. post. Islamul şi toate celelalte credinţe din lume te învaţă contrariul. o încredinţare puternică (convingere) despre lucrurile care nu se văd. har sau rahma în arabă. În creştinism credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. că “pietrele vor striga: iată aici un evreu. că profeţii lui sunt adevăraţi. Dumnezeu va fi de partea evreilor: “În ziua aceea. Ce crezi sau în Cine crezi tu pentru a te mântui de iad (Jahannam)? În lumea de azi nu va exista pace reală. Este credinţa în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om.. unii ar putea arăta intervale istorice scurte .. voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn. Este foarte simplu. la împresurarea Ierusalimului” (Zaharia 12:2). în îngeri (Malaekah). credinţa (iman) este să crezi în Dumnezeu (Allah). unde printr-o revoluţie s-a schimbat guvernul şi s-a impus legislaţia islamică. dar credinţa reală se bazează pe evidenţe. hajj.” Acest lucru a fost profeţit în Zaharia capitolul 12 versetul 10 cu sute de ani înainte de Hristos. sau iată acolo un evreu. iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi” (Zaharia 12:6). pomeni.) pentru a câştiga merite şi favoare. dar câţi oare au citit cartea lui “inspirată de Dumnezeu” sau vreun oricare alt profet în afară de Coran? Ne cere oare Dumnezeu să ignorăm celelalte cărţi trimise de El? Credinţa oarbă nu cere gândire. Moise şi Isus.” Relatarea despre pietrele care vor striga se găseşte în Biblie (Luca 19:40). Vă reamintesc: şi diavolul cunoaşte şi crede aceste lucruri. Ce fel de credinţă bazată pe evidenţe are islamul care să depăşească creştinismul bibliei? În islam. nu în ceea ce poate omul face pentru Dumnezeu. în cărţi (kutub). în Ierusalim şi în jurul lui. Dumnezeu va deschide ochii şi inimile celor din Israel şi ei “îşi vor întoarce privirile spre Cel pe care L-au străpuns.profetul islamic despre soarta lui Israel.

în Arabia Saudită.. de ce nu se întorc înapoi afganii? Credeţi că afgano-americanii au găsit un mod de viaţă mai bun între mâncătorii de carne de porc? Nu contează dacă instalezi un sistem Hammas în Palestina. pacea ar fi prioritatea numărul unu. pentru tatăl meu în Ierihon s-a părut că zidurile s-au năruit asupra lui.. A asculta la o frecvenţă greşită poate fi tragic! Cu cât mai important este oare când ceea ce asculţi afectează destinul tău etern? . şi nu pot garanta că dacă Arafat ar fi dat afară din postul său de conducere în Teritoriile de Vest şi ar veni un guvern islamic. care spuneau că arabii vor câştiga războiul. Iran. a afirma că pacea este un atu al musulmanilor este contrar logicii pe care o promovează musulmanii. vărsarea de sânge şi ura vor continua să umple ţara şi oamenii. Îţi cer însă să verifici rezistenţa temeliei pe care stai. Priviţi doar în jur şi simţiţi cum merg lucrurile. dar de fapt el asculta pe o frecvenţă greşită. Este important să verifici sursa transmisiei pentru a şti cu siguranţă dacă auzi adevărul. voi fi cinstit: Prefer să trăiesc cu evreii în Israel decăt să fiu un Kurd în Iraq. Afganistan. dar viitorul apropiat va aduce noi dovezi în favoarea a ceea ce am spus.când conducătorii şi guvernanţii au avut acorduri de armistiţiu. nu-ţi cer să-ţi pui la îndoială credinţa ta şi să crezi în a mea cu ochii legaţi. în timp ce 30% au fost atribuite unei dorinţe misterioase de a ucide. Deci. Un vechi proverb arab grăieşte: “Arabul şi-a luat revanşa după 40 de ani. dar niciodată în istorie ţara noastră n-a ajuns la o pace reală. tatăl meu în schimb a ales să creadă pe arabi care spuneau că israelienii fac doar propagandă. Staţiile radio israeliene anunţau adevărul despre apropiata lor victorie..” Răzbunarea este un vechi obicei arab care se găseşte şi în Coran: “Oricine îţi face rău. Prietene. iar restul răzbunării unei crime împotriva unui membru al familiei. Când Rusia a atacat Afganistanul. în Egipt s-au comis 1070 de crime. sau orice altă ţară musulmană. mulţi au plecat în America în timpul războiului. Afganistan şi toate celelalte ţări care vor să impună stilul islamic de viaţă. la fel ca în Iran. fă-i şi tu rău exact cum ţi-a făcut şi el ţie” (Al-Baqarah:193). Într-un alt verset scrie: “După cum ţi-am poruncit: un om pentru un om. De asemenea. arată statisticile.. Asculţi tu pe o frecvenţă greşită? Adevărul este aşa de important încât reprezintă o chestiune de viaţă veşnică sau moarte veşnică! După ce am pierdut Războiul de Şase zile cu Israelul. Libia. Este stâncă sau nisip mişcător? Islamul şi răzbunarea În 1969.” (Al-Maidah:45). în tot timpul războiului el asculta la staţiile de radio iordaniene şi egiptene. Poate credeţi că sunt absurd. Războiul dintre ruşi şi afgani s-a terminat. un nas pentru un nas şi o ureche pentru o ureche. Din acestea 20% s-au comis pentru apărarea onoarei în familie.

” nu a început la întâmplare. Mormonism: Joseph Smith. Teologia Prosperităţii. prin lucrarea Sa prin Hristos. căutând voia lui Dumnezeu. şi astfel a luat fiinţă islamul. Romano-Catolicismul.” s-a dezlănţuit războiul spiritual total. Până nu se câştigă bătălia. Satana a început războiul împotriva lui Dumnezeu pentru stăpânirea lumii şi n-a încetat să prezinte oamenilor teologii false. Gavril. Acolo a văzut pe un îngerul de lumină strălucitor şi măreţ. se luptă pentru sufletele oamenilor. Adevăratul război nu este pentru teritorii şi câştiguri politice. Toate aceste religii critică părerea creştinilor adevăraţi că doar sângele lui Hristos face ispăşirea păcatului. a vizitat regulat şi a stat în meditaţie în peştera Ghar-Hira'a de lângă Mecca. îmbie cu un mod fals de câştigare a mântuirii prin faptele omului. toate pretind că cred în Hristos într-o formă sau alta. Wahi-ul sau îngerul l-a suprins cu porunca “Ridică-te şi propovăduieşte. Cu toate acestea ele învaţă un alt mesaj decât acela dat de Hristos despre o mântuire care nu este deloc mântuire. Tradiţiile islamice relatează că emoţia lui a luat forma unei transe sau vedenii. Mormonii. într-un anume loc unde punea înaintea lui Dumnezeu dorinţele sale. nemulţumit cu diferitele credinţe din lume a început să se ducă singur. În islam şi în mormonism găsim de exemplu următoarele similarităţi: Islam: Mohamed nemulţumit de diferitele credinţe şi de răul din lume. şi toate celelalte religii satanice ale lumii de cealaltă parte.Adevăratul război De la începutul creştinătăţii şi al răspândirii mesajului de “Veste Bună. Acest război. De atunci religiile satanice sunt împotriva Bibliei şi Biblia împotriva tuturor religiilor satanice. Pe de altă parte Dumnezeu ne-a adus la cunoştinţă calea Lui de mântuire. apelând la modul de gândire omenesc. nu va fi pace. lucru evident în toate religiile false ale celui rău. Toate aceste religii ale lumii prezintă un nou mod de a afla mântuirea prin faptele omului. şi Mişcarea New Age. după cum rezultă din mărturia lui proprie. în timp ce adevăratul creştinism stă singur împotriva tuturor. Islamul.” Apoi îngerul i-a spus că toţi creştinii şi evreii din timpul său erau greşiţi. “toţi împotriva creştinismului şi creştinismul împotriva tuturor. Biblia de partea lui Dumnezeu. Sun Yung Moon. în mod regulat. Nu este deloc o coincidenţă faptul că toate religiile de după creştinism folosesc şi citează eronat Biblia. Masoneria. Au început atacurile satanice ale religiilor făcute de om şi ale mesajelor înşelătoare. şi transmiterea de mesaje şi acuze false împotriva Sfintei Biblii n-a încetat niciodată. Martorii lui Iehova. credinţa Bahai. Ştiinţa Creştină. ci pentru sufletele bărbaţilor şi femeilor. şi atunci a văzut . Satanismul. Pe de o parte Satan. Imediat a fost cuprins de un fel de putere care l-a făcut să aibă o experienţă asemănătoare unei transe. De ce să ne mirăm că avem atâtea religii? Acesta este adevăratul război. Islamul şi mormonismul (ca sursă de inspiraţie) Este interesant să găsim anumite similarităţi între aceste două religii.

Toţi creştinii de azi sunt o scârbă şi cuprinşi de greşeală. Mormonism: Cartea lui Mormon. Coranul. Omm Habiba. Hafsa. Adevăratul creştinism s-a pierdut. El a promovat poligamia şi s-a căsătorit cu mai multe neveste: Khadija. Howarya. Maymuna din Hareth. Avraam trăieşte la Mecca şi împreună cu fiul său Ismael zideşte Kaaba pe locul original. iar Isus va reveni în Independence Missouri. A fost încurajată poligamia pentru toţi credincioşii . Hind. Mormonism: Joseph Smith a schimbat locul de revenire al lui Hristos de la Ierusalim la Independence Missouri. Habla. Maymuna. Islam: Mohamed a primit revelaţii care şi-au avut originea în nişte table săpate în piatră din ceruri. Maria Al-Kibtia. Arabii care sunt descendenţii lui Ismael au fost aleşi să descopere lumii pierdute adevărul. Zaynab din Jahsh. Sawda. cu Kaaba ca locul cel mai sfânt. Musulmanii sunt acum instrumentul prin care Dumnezeu descoperă lumii adevărul. Fatema. El înlocuieşte Biblia coruptă şi modificată. Ea înlocuieşte toate cărţile anterioare inspirate de Dumnezeu. Cele mai multe dispute sunt în legătură cu calitatea de profet a lui Mohamed şi cu revelaţiile sale noi. Islam: În Coran. Cartea lui Mormon este un testament adiţional. Islam: Disputele principale ale Coranului sunt cu credinţa iudeo-creştină. Mohamed a acuzat credincioşii iudeo-creştini că au deformat cuvântul lui Dumnezeu şi astfel s-au rătăcit. Islam: Mohamed a primit o revelaţie de la îngerul de lumină Gavril să ia de soţie pe soţia fiului său Zaid. iar mormonii sunt acum poporul ales prin care Dumnezeu descoperă lumii adevărul. Aesha.” Aşa a luat fiinţă Cartea lui Mormon şi ea înlocuieşte toate cărţile anterioare inspirate de Dumnezeu. şi toţi creştinii de azi sunt “kuffar” sau necredincioşi. A fost învăţat că toate credinţele contemporane lui sunt greşite. Safia. iar Coranul a înlocuit Biblia. Islam: Religia islamică promovată de Mohamed a schimbat “oraşul sfânt” de la Ierusalim la Mecca. istoriile biblice principale sunt schimbate pentru a arăta că alegerea lui Dumnezeu pentru transmiterea mesajului Său este chiar ţara profetului lor. Zaynab din Khozaymia.un înger strălucitor de lumină numit Moroni. Omm Salma. Poporul profetului. în totalitate greşiţi. a mutat seminţiile lui Israel în America. şi a avansat "Salt Lake city" la statutul de cartier general al mormonilor. S-a scris o nouă carte. Mormonism: Joseph Smith a primit revelaţia de pe originalele săpate pe tăbliţe de diferite metale şi această revelaţie i-a fost dată lui Joseph Smith de “îngerul de lumină. Israelul a fost înlocuit din statutul de popor ales al lui Dumnezeu. Zaynab (a 3-a) şi Khawla. Asma din Saba. Omm Sharik. şi astfel s-a născut mormonismul. Mormonism: Principalele dispute ale lui Joseph Smith cu credinţa iudeo-creştină au fost legate de calitatea de profet a lui Joseph Smith şi noile sale revelaţii. şi limba arabă este acum limba aleasă şi cerească a lui Dumnezeu. Asma din Muman. pe lângă Biblie. Rayhana. nu mai are semnificaţie. limba lor şi cetatea lor au devenit pline de semnificaţie. a lui Joseph Smith.

doresc să fac voia Ta. Partridge. A trebuit să renunţ la mândria mea socială. dar nu s-a întâmplat aşa.. Ştiu că acesta este un cuvânt aspru. Emily D. Dumnezeul lui Avraam. La sfârşit el va fi mijlocitorul pentru poporul său. şi multe altele. dar care oare.. Huntington. Tu eşti începutul şi sfârşitul. deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi. Tu ai rostit cuvintele adevăratei Scripturi. AMIN (ameen) !!!" Eram convins că în urma rugăciunii mele Dumnezeu mă va conduce la Coran. tânjesc după dragostea Ta şi în numele "Adevărului" mă rog Ţie. fără îndoială că aceste similarităţi evidente trebuie să ne facă să ne punem nişte întrebări. La un moment dat în timpul studiului m-am rugat astfel: "Dumnezeule. Nu pot fi doi răscumpărători asociaţi cu Dumnezeu. Hristos sau Mohamed este răscumpărătorul şi mijlocitorul pentru omenire. din moment ce în Biblie scrie că Dumnezeu este singurul răscumpărător. Huntington. dar n-am putut găsi un cuvânt mai blând fiind în acelaşi timp cinstit în ceea ce spun. Partridge. Dacă Mohamed pretinde tot ce pretinde. Biblia sau Coranul este corectă. cu toate acestea un studiu amănunţit poate scoate la iveală faptul că amândouă resping cele mai esenţiale învăţături ale Bibliei. să fie . şi să-mi deschid mintea la adevărul adevărat. Ar putea să fie inspiraţia din aceeaşi sursă? Amândouă cărţile. Eliza M. Eliza Roxey Snow. Tu eşti creatorul cerului şi al pământului. Voiam aur curat şi nu mă puteam mulţumi cu falsuri. voi primi toate răspunsurile şi evidenţele la problemele întâmpinate în studiul meu. Zina D. La un moment dat am citit în Biblie: “Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie. Tu eşti "Adevărul. familială şi religioasă. A trebuit să renunţ la mândria mea şi să-mi deschid mintea pentru adevăr." singurul Adevăr." am stat treaz multe nopţi târzii comparând detaliile Coranului şi Bibliei. Fanny Alger. atunci cine este Isus care se pretinde “singurul Mijlocitor” şi mântuitor? Această întrebare m-a tulburat mult: una dintre cele două afirmaţii era minciună. Doar profetul a avut privilegiul să aibă mai multe de 4. Isaac şi Iacov. una din ele este aur curat iar cealaltă un fals. Prescindia L.islamului (4 neveste pentru fiecare bărbat). trebuia să intru foarte adânc pentru a ajunge dincolo de suprafaţa religiilor lumii. O altă Evanghelie? Am rămas întotdeauna blocat să aud pe musulmani spunând că în ziua judecăţii profetul Mohamed va interveni pentru răscumpărarea tuturor musulmanilor. Desdemona Fullmer. Mormonism: Joseph Smith primea revelaţii din partea îngerului de lumină Moroni atunci când dorea să ia o femeie de la altul. Lucinda Harris. Poligamia a fost încurajată şi un mormon poate avea câteva neveste. Şi el a practicat poligamia şi s-a căsătorit cu mai multe femei: Louisa Beman. atât Coranul cât şi Cartea lui Mormon pretind că cred Biblia. Helen Mar Kimball. Deşi sunt multe diferenţe între cele două. Mă chinui să aflu adevărul Tău. unicul şi singurul cuvânt al lui Dumnezeu. ? Jurând să trec de partea "Adevărului. ci exact invers. Sarah Ann Whitney.

Este ilogic ca o persoană să moară în folosul altei persoane.” Musulmanii resping ideea că cineva să fie “Fiddieh” pentru altcineva. şi ea toată (Vechiul Testament şi Noul Testament) vorbeşte direct şi indirect despre El. care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. dacă VA ADĂUGA cineva ceva la ele. Şi totuşi. Jertfă în limba arabă înseamnă “Fiddieh. plan pe care doar Dumnezeu l-ar fi putut alcătui şi pune în aplicare. El declara răspicat că orice altă carte diferită de Evanghelie vine de la cel rău! Ce este “Evanghelia”? Mesajul Evangheliei [Evanghelie înseamnă Veste Bună] spune că Isus a venit jos din cer pentru a plăti păcatul prin moartea Lui pe cruce.anatema [respinsă complet]! (Galateni 1:3). despre moartea Sa pentru noi şi despre reîntoarcerea Sa ca să domnească. (2) El a descoperit planul Său omului în Vechiul Testament. descoperirea finală pentru om. scrise în cartea aceasta (Apocalipsa 22:18). altă carte sau altă revelaţie. Fiecare trebuie să plătească pentru faptele sale. înainte de a se fi întâmplat. despre venirea Sa. (4) Pe urmă El a completat Noul Testament (Evanghelia) ca o dovadă (evidenţă) a celor afirmate în Vechiul Testament. Ea pecetluieşte mesajul arătându-L pe Hristos ca ultim desăvârşitor al planului pe care El Însuşi l-a scris mai dinainte. M-am luptat mult cu acest verset.” Aţi auzit: “o dată pentru totdeauna. îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă. prin lucrările Sale supranaturale. Ce înseamnă l-a scris mai dinainte ? Pentru a vă ajuta. Nu înseamnă oare cuvântul "Fida'ee" “a-ţi sacrifica viaţa pentru o cauză”? Atunci de ce este dificil să acceptăm că Hristos a murit ca "Fida'ee" pentru noi?!!! Evanghelia Sa este simplă aşa cum se poate citi în Biblie. Citiţi deasemenea Iuda capitolul 1. Şi El a declarat că singur Noul Testament este ultima descoperire. Şi dacă SCOATE cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii. (3) Apoi El a împlinit şi a desfăşurat planul răscumpărării omului. cerul sau iadul. Acum vă rog să citiţi fără grabă şi cu mare atenţie ce urmează: Biblia nu dă loc la un alt mesaj. Este foarte simplu. musulmanii acceptă ca un sinucigaş cu o bombă să moară ca "Fida'ee" sau sacrificiu pentru cauza palestiniană. Mai adaugă ceva şi vei intra în încurcături! Pe ultimile linii din Biblie poţi citi: “Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că. De fapt eu aproape că am citit Biblia din scoarţă în scoarţă. Simplu şi clar. Întrebări? . versetul 3: “credinţa.” Este viaţa ta. vă rog citiţi fără să vă grăbiţi următoarele: (1) Dumnezeu a scris planul Său de la început. El a fost astfel jertfa adusă în folosul nostru.

fără să înţeleagă adevărata însemnătate a acestui obicei foarte răspândit. ziua aceea s-a numit Paşte. În Biblie. Mielul lui Dumnezeu Dragă frate musulman: În întreaga Biblie Mesia este simbolizat şi numit “Mielul lui Dumnezeu. Unii afirmă că este posibil să fi murit de “plaga bubonică” sau "Al-Humma. Aceasta înseamnă că sângele mielului opreşte moartea.” sau în arabă "Fa-in mata awo kutila" după cum scrie în Coran.” În Vechiul Testament mielul de Paşte simboliza moartea lui Hristos. Al-Taoon" în arabă. Coranul n-a fost în stare nici să profeţească moartea lui Mohamed: “Dacă moare sau va fi ucis. Aluatul este în Biblie simbolul păcatului. sau Trecere. De asemenea. fiindcă El n-a avut păcat. Dumnezeu i-a cerut lui Moise (Musa) să taie un miel şi să stropească sângele lui pe stâlpii şi pragul de sus al uşii. şi astfel să împiedice îngerul morţii să intre în casă. simbolizând faptul că El a fost străpuns pentru noi şi a purtat urmele vânătăilor . Cuvântul Coran înseamnă “revelaţie” care este acelaşi nume cu ultima carte a Bibliei în care se face această promisiune. iar sângele lui Mesia (Al-Maseeh) şi moartea Sa pe cruce opreşte moartea eternă. şi Hristos era azima sau pâinea nedospită. este tradus astfel: “Un blestem venit de la Dumnezeul Bibliei” sau "Al-Taoon. Alegerea între moartea naturală (Mata) sau a fi ucis de cineva (Kutila) n-a fost determinată de Allah. Tot în ziua de Paşte. În dicţionarul English-Arabic Al-Mawrid. peste ani.Moartea lui Mohamed Musulmanii au păreri diferite în ceea ce priveşte cauza morţii lui Mohamed. în 22:18. tradus în româneşte urgie. musulmanii din toată lumea odată pe an sacrifică un miel. în Exodul 12:7. de ziua ispăşirii sau a sacrificiului (Eid Al-Adha). pentru că îngerul a trecut pe lîngă casele israeliţilor care aveau sânge la intrare. se poate face totuşi comparaţie între moartea lui Mohamed şi moartea sacrificială a lui Hristos pentru păcatele noastre. a bătăilor şi biciuirii pe care a îndurat-o.. Motivul pentru care sângele era pus pe uşă este pentru a arăta că singura intrare către Dumnezeu este prin sângele Mielului Său. Aşa stă scris la finalul cărţii Apocalipsa. Dumnezeu a putut să prezică în Biblie astfel de evenimente viitoare. Toţi musulmanii din Israelul de azi atunci când zidesc o casă taie un miel pe care-l pun în fundaţie şi stropesc cu sângele lui tocul uşii. Când egiptenii n-au avut pe uşa lor sângele. fiecare întâi născut a fost ucis de îngerul morţii. profeţiile despre moartea lui Hristos au fost făcute în Biblie de la început." Simptomele descrise în istoria vieţii lui Mohamed se potrivesc cu cele ale plăgii bubonice. Dumnezeu a cerut israeliţilor să pregătească pâine nedospită şi s-o mănânce. Isaia a scris despre suferinţa şi moartea Lui cu sute de ani înainte. Citiţi Isaia 53 şi veţi afla mai multe. Exact în aceeaşi zi. Chiar dacă acest lucru nu ar fi adevărat. şi evreii pot înţelege . Pâinile au găuri şi urme de arsură. Unul din blestemele scrise în Biblie pentru cel ce adaugă la ea este că va avea parte de o plagă sau urgie. cu mii de ani înainte de venirea Sa în lume. avea să fie răstignit Hristos (la Paşte) şi El a fost Mielul de Paşte.. cuvântul plagă.

dar TOŢI OAMENII acceptă uciderea animalelor şi plantelor nevinovate cu scopul susţinerii vieţii lor. Acest nume a fost dat acestei cetăţi cu sute de ani înainte de naşterea lui Hristos. pentru a fi 100% sigur că ceea ce zideşte rămâne în picioare. Toate aceste n-au avut loc la întâmplare. El a promis acest lucru. care este logic doar privit prin logica lui Dumnezeu. ci abuzul de alcool. iar la ultima cină le-a spus ucenicilor Săi. ci a lui Dumnezeu. Hristos este numit în Biblie: “Mielul lui Dumnezeu. care înseamnă “Casa Hranei” sau “Casa Pâinii. Marea întrebare este. ştii totuşi că este voia lui Dumnezeu să se întâmple aşa. Acest nume.în sulul cărţii este scris despre mine. nici dar de mâncare. era o jertfă mistuită prin foc care avea rolul de a le reaminti zi şi noapte de “marea jertfă” sau “jertfa supremă” a lui Dumnezeu. “Pâine. Jertfa pentru păcat cerută de Dumnezeu israeliţilor. Biblia îl arată pe Hristos ca Piatra de temelie şi ca Mielul lui Dumnezeu. Un om înţelept îşi clădeşte întotdeauna casa pe stâncă solidă. În Psalmii lui David (Al-Zabur). dar nu alcoolul este problema. referindu-se la pâine: “Acesta este trupul Meu. la fel cum cineva care trăieşte în Ţara Sfântă ştie că trebuie să sapi adânc înainte de a zidi o casă. pentru a ajunge la un sol tare. Acesta este legământul încrederii şi credinţei şi prin el (acceptând moartea Lui în locul nostru) avem viaţa veşnică. deşi într-un fel ştii că nu e corect ca animalul să moară. Azima era în Vechiul Testament şi un simbol al lui Mesia care avea să vină. fiindcă găurile din ele arată că El a fost străpuns pentru fărăgelegile noastre şi urmele că El a fost lovit pentru noi. El era singura Pâine a vieţii veşnice.” fiindcă cuvântul evreiesc “Lechem” înseamnă atât carne cât şi pâine.Isaia 53 din azimile lor. Psalmul 40:6-8. Lasă-L în viaţa ta şi vei avea viaţa veşnică. De ce? Hristos a afirmat despre Sine că este Pâinea vieţii. şi oricine refuză această nedreptate şi nu mai mănâncă nimic va muri 100%. fără să te gândeşti că acesta conţine o doză mică de alcool care-ţi face bine. capitolul 10:5-7: . El a numit pâinea “trup” şi a spus că trupul Său este atât pâine cât şi carne (lechem). Cineva poate refuza să accepte că moartea lui Hristos. Eu înţeleg că islamul interzice alcoolul. nu ceri nici ardere de tot. cum poate cineva cunoaşte voia lui Dumnezeu şi cum poate cineva cunoaşte sigur planul Său adevărat pentru viaţa veşnică în paradis? Este ceva logic. Atunci am zis: "Iată-mă că vin! . Căile Lui nu sunt căile noastre. referindu-se la vin le-a spus că este sângele Său vărsat pe cruce. ci mi-ai străpuns urechile. suc nefermentat. În Biblie se spune vin şi la sucul strugurilor proaspăt storşi. nici jertfă de ispăşire. Te rog nu te împiedica în vin. citim: “Tu nu doreşti nici jertfă." Acestea s-au împlinit în Hristos şi sunt confirmate în Cartea către evrei. şi dacă te duci la McDonald's şi mănânci un Big Mac ai acceptat ca un animal inocent să moară ca tu să-ţi susţii viaţa.” a fost dat cetăţii Betleem [Bet-Lechem]. Tu îţi permiţi să bei sirop de tuse când eşti răcit. de accea creştinii să roagă: “Facă-se voia Ta!” Nu a mea sau a ta. în arabă. Mielul lui Dumnezeu sau Kurban. care ridică păcatul lumii!” Citiţi Ioan 1:29 şi de asemenea citiţi Luca 6:48 despre Mesia (Hristos) care este Stânca de temelie. Tot ce se vede în natură vorbeşte mesajul Biblic. Este singura garanţie a vieţii veşnice.” după care. poate da Viaţa veşnică şi poate şterge păcatul.

de ce a fost străpuns după cum a prezis Zaharia? Vă sugerez să citiţi ce au spus profeţii. Coranul doar menţionează 25 de profeţi. În acelaşi timp. El zice: "Tu n-ai voit nici jertfă. “odată pentru totdeauna” (versetul 10). şi profetul islamului confirmă Biblia când spune: “Nu va veni ceasul acela până când Mesia nu va coborî pentru a face o judecată dreaptă.” exact Hristosul a cărui puritate o confirmă profetul vostru spunând: “Cel fără păcat. cuvânt care este foarte important întrucât nu spune mulţi ci toţi şi fiecare om născut pe faţa pământului din Adam. te rog să ai şi tu o minte deschisă şi să-mi răspunzi dacă-ţi arăt eu unele erori. fără nici un păcat. cine este tatăl Său? Ştim amândoi că El s-a născut fizic din Maria dar fără să aibă tată fizic. Îmbrăcarea cu haine de pânză albă în timpul pelerinajului nu te îmbracă în puritate şi neprihănire. n-a spus profetul islamului: “Fiecare fiu din Adam este păcătos şi cei mai buni păcătoşi sunt acei ce se pocăiesc” adică în arabă "kul ibni Adama khatta'aun wa khayrul-khattayeena al-tawaboon". de la căderea lui .” Dragă frate musulman. doresc Pace tuturor. nici aruncarea cu pietricele în timpul pelerinajului către Mecca (Al-Hajj) nu-ţi va şterge păcatul. de ce s-a născut în Betleem după profeţia lui Mica. despre care învaţă Biblia. A te învârti în jurul unei pietre negre de şapte ori nu este de nici un folos şi nu se compară cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. n-ai primit nici arderi de tot.“De aceea. Nici un pelerinaj la Mecca n-ar putea să ne spele păcatul. nu doar musulmanilor. nu să faci afirmaţii generale fără să specifici clar greşelile. Ei bine. mi-ai spus că vrei cu bucurie să mi le arăţi şi să le dovedeşti. Cine este tatăl Său spiritual şi de ce s-a născut din fecioară după spusele lui Isaia. “mi-ai străpuns urechile. Acestea se capătă doar prin moartea sacrificială “odată pentru totdeauna” a Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor. iar cuvântul folosit aici este "kul" care înseamnă TOŢI. de ce i-au fost străpunse mâinile şi picioarele cum a profeţit David (profetul Daud în islam). Atunci cum poate fi Mesia fiul lui Adam când El n-are păcat? Şi dacă nu poate fi fiul lui Adam. ci Mi-ai pregătit un trup.” Aşa că spuneţi-mi. vin să fac voia Ta. pacea n-a fost şi nu va fi realizată decât la venirea Prinţului Păcii (Al-Maseeh). De ce să nu citiţi voi înşivă ce au spus profeţii aceştia şi să judecaţi voi înşivă? De la început. Dumnezeule!" Era obiceiul ca servului să i se străpungă lobul urechii. nici jertfe pentru păcat.” dacă dorea să-şi servescă stăpânul pe viaţă. dând numai nişte informaţii foarte sumare despre ce au spus ei. nici prinos. dar te rog să fii specific. De asemenea. Problema păcatului Acum aş vrea să răspund unei scrisori şi să alătur mărturiei mele câteva subiecte criticate ca fiind “pline de erori. dar eu sunt gata să fiu corectat şi dovedit dacă greşesc şi-mi voi cere scuze cu bucurie pentru orice eroare pe care o vei găsi. Atunci am zis: "Iată-Mă (în sulul Cărţii este scris despre Mine). prietenul meu musulman. ceea ce simbolizează pe Hristos străpuns pentru noi. deşi după cum cunoşti. nu le-ai numit încă. când intră în lume.

dacă alegem să-L acceptăm? Când a ales să nu asculte de Dumnezeu. căci în sângele lui Adam era deja păcatul. până când va veni din nou ca Judecător al lumii. Geneza 22:18. Geneza 28:14. şi acest Mesia este numit Dumnezeu tare. Geneza 9:26. prin familia lui Avraam. Moise spune că va fi un profet asemenea lui. Ştiţi de ce? Şi de ce a trebuit Dumnezeu să facă toate acestea? Ei bine. Pe scurt şi într-o frază. din timpul când au fost date până la împlinirea lor.tr. iar minunile nu se întâmplă decât dacă Dumnezeu lucrează. . iar anunţul făcut de Natan în 2 Samuel 7:16 determină mai departe faptul că mântuirea va veni prin casa lui David. cel coborât pe pământ pentru rezolvarea problemei păcatului (mântuirea) odată pentru totdeauna. Cum poate cineva scăpa de păcat? Poate-mi spui că prin rugăciune şi post. revenirea ultimă pentru a duce la îndeplinire restul istoriei. Aceste profeţii erau o parte şi o dovadă a revelaţiei. motivul tuturor profeţilor şi a tuturor revelaţiilor este de a ne spune despre cea mai importantă vizită din toată istoria: vizita lui Mesia. Geneza 49:10. Dumnezeu a dat profeţii despre venirea răscumpărătorului oamenilor (Mesia). Căderea lui Adam este problema umanităţii iar soluţia este mântuirea (eliberarea. Domn al păcii (Isaia 9:6). chiar dacă nu este nici vina soţiei nici a copiilor săi. şi poate nu ni se pare cinstit să moştenim noi păcatul de la Adam. Aria se limitează în trepte: Mesia va veni prin familia lui Sem (Sam). Tot ce a a fost declarat la început avea să fie împlinit prin copilul unei femei (Geneza 3:15). dar Biblia declară: NU.Adam. Este acceptat însă faptul că dacă cineva ia o boală cu transmitere sexuală o poate transmite soţiei lui şi copiilor care vor veni. iar faptele bune ale omului trebuie să fie rezultatul dragostei de Dumnezeu. Tot ce mai aşteptăm noi acum este a doua Sa venire. Deuteronomul 18:15. răspunsul este simplu: pentru a rezolva odată problema păcatului de la început prin căderea lui Adam şi a Evei. iar mai târziu Ioan Botezătorul vine şi anunţă venirea lui Mesia. a Israelului şi a tuturor profeţilor. Dumnezeu însuşi trebuie să lucreze pentru rezolvarea problemei păcatului. scăparea de păcat). De ce se împotrivesc atunci oamenii lui Hristos. Cum ar putea o femeie care şi-a pierdut fecioria prin păcat să şi-o recapete? Este imposibil.] Pentru omul firesc poate că nu sună corect ca Dumnezeu să pedepsească pe copiii lui Adam pentru ce a făcut el. omul a ales blestemul – aceasta este realitatea. pentru că trebuie să mănânce în medie de 3 ori pe zi. ar trebui să se întâmple o minune. nu omul. care a murit pentru noi ca noi să supravieţuim eternităţii. Profeţiile împlinite sunt dovada cea mai tare şi satisfăcătoare: căci cine poate şti viitorul decât Acela care-l hotărăşte? Dezvoltarea profeţiei mesianice a început în cartea Genezei. Imediat după căderea lui Adam în grădina Edenului în Geneza se arată speranţele restaurării şi mântuirii. Acest subiect este dezvoltat mai mult de însuşi profetul David în Psalmii Mesianici. a lui Isaac. Părintele veşniciilor. a lui Iacov. aceasta este întreaga istorie a Bibliei. nu să fie făcute dintr-un simţ al datoriei sau al dorinţei de a-ţi câştiga favoruri în faţa lui Dumnezeu. istoria fiind a Sa [în limba engleză: un joc de cuvinte – History is His-Story – n. după el n-a mai fost nevoie de un altul. fiindcă nu mai trebuia nimic făcut căci Dumnezeu completase planul Său de răscumpărare. a lui Iuda. Geneza 12:3. De asemenea este acceptat faptul că omul n-ar putea supravieţui dacă un animal sau o plantă n-ar fi omorâtă pentru hrana lui. Mesia a fost mesagerul final al omenirii.

El a fost pus în mormânt. Isus a spus unui om slăbănog: “Păcatele îţi sunt iertate! . dacă vor să fie iertaţi. Isus Hristos – El este Mântuitorul. doar El o poate face. închinaţi-vă Mie! Toate religiile necreştine spun la fel. dacă vor să aibă o relaţie cu Dumnezeu. urmaş al lui Hristos. Aşa a început Biserica. El este singurul care poate ierta păcatele. Numai Biblia explică calea îngustă a mântuirii lui Dumnezeu: “Intraţi pe poarta cea strîmtă. Când am început să înţeleg Biblia. Isus poate schimba viaţa ta. s-a întins în întreaga lume şi a ajuns până azi. El s-a dus la cruce. Scepticii de azi spun că Isus n-a zis niciodată că El e Dumnezeu. Dar. de ieri. Pe care poartă vei intra tu? Scriptura este demnă de încredere Obişnuiam să cred că îndoiala în credinţă este rea. "ridică-ţi patul. Isus a făcut întreaga lucrare. Nu există o altă explicaţie decât că Isus prin această minune a pretins că este Dumnezeu în trup.." Slăbănogul s-a sculat. Este gratuit. şi s-a dus acasă. a tuturor. Căci largă este poarta. îngustă este calea care duce la viaţă. este har. El este în ceruri acum şi este viu. acest lucru poate fi posibil chiar acum. Odată cu studierea Bibliei a început şi lupta lăuntrică: Cum am putut să mă îndoiesc de . Noi am arătat că această temă a păcatului şi mântuirii nu este de azi. şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dumnezeu vrea să fim siguri de ceea ce credem. Cînd au văzut noroadele lucrul acesta. Oricine poate rosti astfel de cuvinte. În momentul în care-L chemi. El a înviat a treia zi. Dar strâmtă este poarta. de ce să nu-i ceri să facă acest lucru pentru tine chiar acum? Cere-i să vină în viaţa ta şi să devii creştin. Am început să-L înţeleg pe Dumnezeu într-un mod cu totul diferit de ceea ce învăţasem despre El. s-au spăimîntat” (Matei 9:1-8). a murit pe cruce. El a plătit păcatele lumii. dar numai Dumnezeu poate vindeca şi ierta păcatele. "Scoală-te". Isus va pune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viaţa ta. şi puţini sunt cei ce o află. lată este calea care duce la pierzare. de aceea ne pune la dispoziţie toată cunoştinţa de care avem nevoie pentru eliminarea îndoielii şi promite să locuiască în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Prin citirea Bibliei însă mi-a fost plantată o sămânţă bună a îndoielii în ceea ce credeam. că n-a zis niciodată: Eu sunt Dumnezeu. Dacă vrei să ţi se ierte păcatele. şi du-te acasă. El a trimis pe martorii care au văzut cu ochii lor aceste evenimente să spună tuturor oamenilor că. am învăţat că punerea la îndoială a unui lucru fals este calea de a afla adevărul. iar noi azi propovăduim acelaşi mesaj. iar eu mă văd silit să repet din nou: “Toate religiile sunt împotriva creştinismului şi creştinismul împotriva lor. Lucrul acesta nu se poate face altfel. a zis El slăbănogului. Biblia promite un chin veşnic. Mă întreb dacă tu crezi că Isus este viu acum şi dacă L-ai rugat vreodată să te ierte de păcat? Dacă nu. ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele. (Matei 7:13-14). Pentru cei ce decid să respingă oferta Lui şi mor. El promite că te va mântui.” De ce? Într-o împrejurare în care era cât pe ce să fie omorât cu pietre..Scepticii de azi nu pot pretinde pe drept că Noul Testament a fost scris cu sute de ani după întâmplarea evenimentelor.

pe trei continente diferite şi într-o perioadă de 1500 de ani. Poate cineva lua oricare 66 de cărţi scrise de 40 de autori în trei limbi diferite. A trebuit practic să mă rog de unii prieteni să citească acest material şi ca de obicei parcă nişte solzi pe ochi îi împiedicau să vadă. Solzii sunt dovezile superficiale de care se ţine orice musulman. în trei limbi diferite. şi este . eram fascinat de ea. Nu lipsesc argumentele care să susţină afirmaţiile creştine. Această transformare nu este din lumea aceasta. Trebuie să se întâmple o minune şi solzii care acoperă ochii şi inima unui musulman să cadă. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului. cu sute de versete care prezic venirea lui Isus Hristos. Datarea acestor manuscrise prin metoda Carbon 14 a arătat că ele sunt cu aproximativ 200 de ani înainte de Hristos. În 2 Petru 1:20-21 citim: “Fiindcă mai întâi de toate. în trei continente diferite şi într-o perioadă de 1500 de ani. când însăşi ţara în care am crescut vorbea şi striga tare.Biblie. prin cunoaşterea Adevărului. Am studiat. care poate fi văzut de oricine care se îndoieşte. într-una din discuţiile noastre i-am spus răspicat că evreii (ucigaşii de profeţi) şi creştinii (porcii) au denaturat Biblia. să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. având orice fel de temă sau scop şi să găsească armonie şi unitate între ele? 2 Timotei. fără să realizez mărimea obrazniciei mele şi caracterul meu scandalos. mânaţi de Duhul Sfânt. confirmând Biblia Vechiului Testament de astăzi.” Hristos a promis că nu va veni sfârşitul lumii până Biblia nu va fi răspândită în întreaga lume. spunându-mi că nimeni nu putea arăta vreo eroare a Bibliei şi nu putea dovedi vreo denaturare. Ca răspuns ea m-a dus la muzeul sulurilor în Ierusalim şi mi-a arătat sulul încă intact al cărţii Isaia. Se poate ca o cauză să fie mândria? Populaţia musulmană şi arabă locală este rareori interesată de acest fel de materiale. De multe ori vizitam. capitolul 3. Pornind de la această descoperire au aflat şi restul Vechiului Testament (mai puţin cartea Esterei). Numele păstorului care a găsit-o a fost Muhammad Deib. Atunci se poate planta sămânţa cea bună a adevărului într-un pământ pregătit. Biblia se compune din 66 de cărţi. dar ea nu poate avea loc până când calea blocată de stânci şi gunoaie nu este curăţată. Din fericire. odată îndepărtaţi aceşti solzi. dovezile sunt la îndemână. considerând-o falsificată şi modificată de evrei. ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu. când mii de dovezi arheologice ieşeau la iveală din pământul Ţării Sfinte confirmând Biblia?!! Sulul cărţii lui Isaia a fost descoperit în peşterile de la Qumran de către un musulman dintr-un sat alăturat localităţii unde locuiam eu (Al-Ta'amreh). scrise de 40 de profeţi diferiţi. versetul 16 spune : "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. diferite muzee din Israel şi astfel m-am îndrăgostit de arheologie. Eu aveam mândria mea de musulman şi depindeam de dovezi superficiale pe care le consideram incontestabile. identică cu ceea ce avem astăzi. Şi eu am refuzat adevărul în ciuda tuturor evidenţelor. De ce? Lumea de azi se bazează pe dovezi şubrede ca să creadă evoluţia şi religiile false. dar oamenii resping adevărul în ciuda tuturor evidenţelor. împreună cu mama. o nouă transformare are loc. un musulman care căuta una din oile sale care s-a pierdut lângă peşterile înalte din valea Qumran de lângă Marea Moartă. am citit şi am găsit că nu lipsa dovezilor constituia o problemă. Dar Domnul a avut milă de sufletul meu." Toată este un cuvânt mare. ci mândria că eram musulman şi orbirea care-mi cuprinsese viaţa. Biblia a fost publicată până acum în 1800 de limbi.

Hr.) confirmând relatarea din Cartea Împăraţilor. şi împăratul Shalmanesser III. Manase. Ahaz. Museul de Istorie Naturală. istoria împăratului David a fost considerată de multe universităţi ca fiind mit.C. De fapt. Ioas. De asemenea. istorice şi ştiinţifice au demonstrat veridicitatea detaliilor biblice. Astăzi personalităţi biblice negate timp de sute de ani. sunt confirmate de ştiinţa arheologiei ca fiind adevărate. Nici o altă carte n-a fost tradusă în atât de multe limbi. Ar fi grozav să se arate o hartă cu ceva din cartea lui Mormon. un lucru atestat de cei mai de seamă arheologi. Şi cu aşa evidenţe puternice. s-au găsit 35. şi vom examina câteva dovezi. Belşaţar. iar toate cărţile care acuzau Biblia de născociri în legătură cu ei au trebuit scoase din rafturile magazinelor şi bibliotecilor. Articolul respinge orice pretenţii de veridicitate istorică. În 1960 în partea de nord-est a Turciei. Ioiachin and Osea. A fost găsit şi renumitul Obelisc Negru din ruinele Nimrodului. Aşa am făcut eu înainte de a mă preda lui Dumnezeu.000 de tăbliţe despre ei. Totuşi în 1993 arheologii au săpat la Tel Dan în Israel şi au găsit o tăbliţă de piatră care se referea clar la “casa lui David” (Bait Daveed). false pretenţiile Cărţii lui Mormon. De exemplu. istorici şi oameni de ştiinţă. Saragon II. Aceasta a fost prima inscripţie în afara Bibliei datată aproximativ în secolul al nouălea î. Imperiul hetiţilor a fost unul din cele mai mari din istorie. O altă inscripţie asiriană găsită în Ninive (Neenawa) în Iraq confirmă pe împăraţii Ahab.Hr. Ezechia. Pecahia. Putem scrie volume şi aduce mii de dovezi ale descoperirilor arheologice recente care să dovedească faptul că relatările Bibliei sunt 100% corecte. Ei sunt menţionaţi de Avraam în geneza 49. The Smithsonian Institute din Washington D. N-ar fi trebuit să aşteptăm până în 1960. identificându-l ca împărat al lui Israel. Din lipsă de spaţiu. Ozia. până s-a făcut descoperiri arheologice care au confirmat acurateţea Bibliei. în acest material vom menţiona doar câteva. Ahazia. Dumnezeu şi-a împlinit promisiunile până la ultima literă în toate cazurile. Pentru sute de ani. Darius şi împăratul David.cea mai citită carte din istorie. Iehu. ca Nebucadneţar.. au publicat o declaraţie de şapte pagini prin care documentează ca frauduloase. o referinţă la împăratul Omri. În ea Dumnezeu arată planul creatiei Sale şi ea este descoperirea scopului Său pentru vieţile noastre. O altă inscripţie în piatră a fost descoperită în templul lui Faraon la Teba în Egipt. multe evenimente şi personalităţi din Biblie au fost negate. S-ar fi scutit multă oboseală şi ruşine dacă oamenii ar fi crezut Biblia. este în Stela împăratului Mesha al Moabului. şi astăzi se pot face săpături ale unor cetăţi care dau la iveală evidenţe ale afirmaţiilor Bibliei: în toate cetăţile descoperite studiile geografice. Menahem. care confirmă relatările biblice despre victoria împăratului asirian Shalmaneser II asupra împăratului Iehu al Israelului (841-814 î. un alt împărat al lui Israel. Toate locurile numite în Biblie au fost găsite. Luaţi de exemplu cartea lui Mormon care pretinde că indienii americani sunt la origine iudei veniţi din Israel pe plute: are nume de cetăţi şi triburi despre care nu s-a auzit niciodată. Biblia a fost cea mai precisă carte din istorie. şi totuşi oamenii n-au cunoscut acest lucru până acum. arheologică sau ştiinţifică a cărţii. Pe de altă parte. De exemplu s-a spus că hetiţii sunt doar o născocire. care menţiona o invazie . Luaţi orice altă carte sacră şi comparaţi: toate au lipsuri. în cea mai mare descoperire a secolului. nici un învăţat onest nu poate respinge istoria biblică. care include şi trei împăraţi ai Asiriei: Tiglath-Pileser III.

Istoria despre “zidurile Ierihonului” a fost considerată şi ea mulţi ani o poveste. în sudul Siriei. În timp ce criticii neagă istoricitatea relatării biblice.." Şi confirmând acurateţea Bibliei în ceea ce priveşte arheologia. Comform relatărilor biblice. Acestea formează cuburi minuscule în mozaicul general al memoriei istorice aproape incredibil de corecte a Bibliei” (Nelson Glueck. De asemenea. S-au făcut numeroase descoperiri arheologice care confirmă în termeni generali sau în detaliu exact afirmaţiile istorice ale Bibliei. Dr.. 31). la sfârşitul acelei perioade aceştia au devastat fiecare cetate şi sat de la Ashtaroth Karnaim. Profesorii Oppert şi William Loftus. el sune: “Ca un fapt veritabil. mai mult încă. Şi.. Straus and Cudahy. Max Mueller. p. trecând prin Trans-Iordania şi Neghev până la Kadesh-Barnea în Sinai (Genesis 14:1-7). fără noimă rostind cuvintele lor. 1959]. putem totuşi afirma categoric că nici o descoperire arheologică n-a contrazis vreodată o referinţă biblică. până când profesorul John Garstang a făcut una din cele mai uimitoare descoperiri ale secolului. binecunoscutul cilindru de lut găsit în Iraq care menţiona pe împăratul Cir şi decretul său care permitea captivilor din diverse naţiuni să se întoarcă în ţările lor confirmă Cartea lui Ezra 1:1-3. Dr. după cum scrie el: “În legătură cu lucrul principal. având în vedere faptul că ruinele Turnului pot fi încă văzute. sprijinite de evidenţe arheologice.Hr. şi a trebuit să fie scoase din interpretările istorice reale. în tot timpul celor şapte ani de foamete în Egipt.” S-au găsit alte inscripţii confirmând managementul înţelept al rezervelor de hrană făcut de Iosif (Yusuf). un arheolog de frunte al secolului spune: “Cu secole în urmă o altă civilizaţie uimitor de avansată a înflorit între secolele 19-21 î. [New York: Farar. le-au tradus confirmând cea dintâi abandonare a turnului pe timpul lui Nimrod (Al-Namrood).Hr. Se pot cita şi alte exemple: Geneza 14 unde Dumnezeu ne spune în Biblie istoria referitoare la înfrângerea confederaţiei celor cinci împăraţi din răsărit de către mica armată a lui Avraam (Ibrahim). Nelson Glueck. lucru considerat de mulţi critici ai Bibliei drept ficţiune. Rivers in the Desert. confirmând prezenţa lui Israel pe vremea lui Iosua. şi tradusă în arabă de profesorul Schultens şi apoi tradusă de Reverendul Charles Foster care spune: “Apoi au venit anii sterpi şi arşi: când a trecut un an rău a venit altul după el. şi confuzia limbilor descrisă în Geneza 11:1-8 după cum a declarat Nebucadneţar: “Dintr-un timp îndepărtat l-au abandonat oamenii. Turnul Babel şi împrăştierea oamenilor după schimbarea sau încurcarea limbilor. o evaluare corectă a descrierilor biblice a dus deseori la descoperiri uimitoare. Istoria lui Nebucadneţar poate fi confirmată. poate fi confirmat de mai mulţi savanţi lingvişti şi de descoperirile arheologice.a egiptenilor împotriva Israelului.” În timp ce toate săpăturile confirmă o cădere spre interior . ea fiind gravată pe cărămizi de lut ars. Chiar şi numele lui Iosif este menţionat în una din aceste inscripţii. nu este nici o îndoială: zidurile au căzut spre exterior atât de mult încât atacatorii au putut să se caţere peste ruinele lor şi să intre în oraş. Cel mai mare lingvist oriental. până ce a fost lichidată sălbatic de împăraţii Răsăritului. declara că toate limbile umane îşi au rădăcina într-o singură limbă originală. Nenumăratele cărţi care criticau Biblia au ajuns perimate şi fără valoare.” Chiar şi relatarea istorică a lui Iosif şi cei şapte ani de foamete din Geneza 41 pot fi confirmaţi astăzi prin intermediul unei tăbliţe de piatră ieşită la iveală pe ţărmul de la Hadramaut în Yemen datând din 1800 î.

Schimbările textuale în Biblie pot uşor detectate. Dacă ar fi aşa. şi spun: ‘Auzim şi nu ascultăm’ şi ‘Auziţi ca să nu auziţi’. că schimbările textuale în Coran (Al-Tahreef Al-Lafthi).” să facă o afirmaţie şi apoi să ignore restul contextului. La acelaşi test trebuie supusă şi Biblia. arheologic. ştiinţific şi textual. ştergeri şi substituirea de cuvinte sunt imposibile. Totuşi. Coranul afirmă că evreii au încercat să ascundă în Biblie profeţiile lui Mohamed. Ca să fie dovedită divină. Cum ar fi putut să spună că o carte . a face schimbări verbale. din moment ce există originalele. Putem întreba: De ce nu există în Coran astfel de referinţe? Există câteva motive: (1) Mohamed a crezut că el este menţionat în Biblie. În cazul versetelor de mai sus.. profetic. le sucesc pe limbă. învăţaţii musulmani le-ar fi prezentat de mult. Mulţi abuzează de interpretări. Nimeni nu poate găsi în Coran versete referitoare la schimbarea sau denaturarea textului biblic.[London: Constable. fiecare drept înainte. Denaturarea Coranului Cine denaturează? Niciunde în Coran nu se spune că Biblia ar fi denaturată textual. a strigat tare. singurele ziduri care s-au găsit a fi căzute spre exterior au fost cele ale Ierihonului. voi. Versetele din Coran pe care le folosesc musulmanii pentru a acuza Biblia că ar fi textual denaturată sunt doar încercări ale unor musulmani de a apăra islamul. Asta ca să confirme Biblia în Cartea lui Iosua 6:20 unde scrie: “Poporul a scos strigăte. poporul s-a suit în cetate. în acuzaţia că Coranul sau Biblia ar fi deformate fiecare din ele trebuie luată separat. Este un fapt cunoscut azi că mulţi oameni care aud Coranul sau Biblia iau cuvintele spuse. dar textul rămâne protejat. prin adăugări. şi preoţii au sunat din trâmbiţe.” (Al-Baqarah[2]:75).. dar de fapt aceştia nu schimbă deloc textul. În ciuda acuzaţiilor pe care le fac unii. oameni ai credinţei) să păstraţi nădejdea că ei vor crede în voi?Văzând că unii din ei au auzit cuvântul lui Allah şi l-au pervertit cu bună ştiinţă după ce l-au înţeles. şi-l învârt cu limba şi defăimează credinţa. Totuşi. Între musulmani este o convenţie. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei. Denaturarea Bibliei vs. şi zidul s-a prăbuşit. 1931]).” Pentru confirmare: (John Garstang. ele se referă la o ceartă între Mohamed şi evreii din Medina. omisiuni şi contorsionări ale vresetelor în timpul citirii şi recitării sunt posibile. Chiar dacă Coranul ar acuza Biblia de denaturare. Este ceva obişnuit când discuţi cu musulmani despre denaturare ca ei să caute cuvântul “denaturare. Au pus mâna pe cetate. cartea Coranului trebuie pusă sub lumina cercetării şi examinată dacă este vrednică de încredere din punct de vedere istoric. “Dintre evrei sunt cei care scot cuvintele din locul lor (bun). Joshua Judges. la aceste acuzaţii se poate răspunde simplu prin examinarea câtorva versete: “Puteţi voi (o. şi au pervertit-o după ce au auzit-o (au înţeles-o). ar fi foarte dificil să dovedească acest lucru în contextul manuscriselor şi dovezilor arheologice existente astăzi.a zidurilor la toate celelalte cetăţi sub presiunea armatelor cuceritoare care loveau zidurile.” (Al-Nisa[4]:46a).

(3) Ar fi fost periculos să spui că cuvântul lui Dumnezeu poate fi stricat. însă mândria islamică îi face să ignore adevărul. Să luăm traducerea lui Abdullah Yusuf Ali.” Haideţi să traducem cuvânt cu cuvânt.” Aceste cuvinte au fost înlocuite cu “înainte de el. Poate întrebaţi: De ce doar Arab? Pentru că traducătorii Coranului în engleză şi în alte limbi au avut intenţia clară de a exporta credinţa lor în Apus. Poate spui: O astfel de acuzaţie are nevoie de dovezi! Pentru că se cer dovezi. şi pentru a face ca oamenii din Apus să adopte islamul trebuia să-i determine să lase Biblia. "O. aceasta fiind denaurată faţă de original (conform musulmanilor).” Priviţi la cuvintele subliniate mai sus. ea conduce (oamenii) la adevăr şi pe cărarea cea dreaptă. în traducerile majore făcute de musulmani. Ea spune: "Ei au spus. “între mâinile lui. Iată încă un exemplu din Abdullah Yusuf Ali: “Cel ce ţi-a trimis cu adevărat Cartea. integritatea şi puritatea Bibliei ar trebui să fie evidentă pentru oricine citeşte Coranul arab. popor al nostru noi am auzit o carte descoperită după Moise Arabă: Musadekan Engleză: confirmând ela Arabă: Yahdee Engleză: ea conduce la Lima ce este Bayna între Yadayehe mâinile lui al-hak wa-ela tareekin mustakeem adevăr şi pe cărarea cea dreaptă Priviţi la cuvintele îngroşate. cititorul ar trage concluzia că Biblia existentă pe timpul lui Mohamed (între mâinile lui) este corectă şi poate fi folosită ca pentru călăuzire pe cărarea adevărului.” aşezând astfel Biblia la un timp incert înainte de Coran. din moment ce Coranul mărturiseşte că cuvintele lui Dumnezeu sunt protejate de Dumnezeu. În limba arabă cuvintele nu sunt “înainte de el. lucru pe care musulmanii încearcă să-l acopere.” Aceasta s-a făcut pentru a călca peste cuvintele originale "bayna yadayehe" (între mâinile lui).” . iată-le: Să luăm ca exemplu Surah Al-Ahqaf[46] versetul 30. Deci contorsionarea cuvintelor şi coruperea textuală a traducerii Coranului era singura cale. noi am auzit o carte descoperită după Moise. Dacă cuvintele ar fi fost traduse corect. popor al nostru.pervertită vorbeşte despre el? (2) Mohamed încerca să-i convertească pe evrei şi anumite secte creştine. confirmând ceea ce este înainte de el. Cuvintele “între mâinile sale” se găsesc peste tot în Coran şi au fost schimbate în toată traducerea engleză cu “înainte de el. şi las cititorului arab posibilitatea să fie sincer cu sine însuşi când citeşte această traducere cuvânt cu cuvânt: ya kawmana Inna sami'ina kitaban unzila ba'd Musa Arabă: kaloo Engleză: Ei au spus O. care spun înainte de el. Din acest motiv. Ar fi fost imposibil să facă acest lucru acuzând Biblia lor că este modificată. confirmă ce este înainte de el. ştiind că Biblia din mâinile lui Mohamed este aceeaşi cu Biblia pe care o avem astăzi. şi el a trimis Legea (lui Moise) şi Evanghelia (lui Isus).

el este scrisoarea! Şi după ce vine şi te vizitează şi pleacă din nou în ţara aceea depărtată îţi poate scrie iar scrisori în care să-ţi spună despre întâia lui vizită şi despre a doua lui vizită în viitor. Yusuf:111. Luca.000 de cuvinte. de aceea a pus paranteza (lui Isus) după cuvântul Evanghelie. Musulmanii pretind că Evanghelia după Matei. Hristos şi istoria A cincisprezecea ediţie a Enciclopediei Britanice are listate la persoana lui Isus Hristos 20. Marcu se referă Coranul când spune de Biblia din timpul lui Mohamed. şi Al-Maida:51). vezi Fatir:31.. Yunus:37. Există în Enciclopedia Britanică mai multe cuvinte şi noţiuni legate de Isus Hristos decât de orice altă personalitate istorică. mesaj după mesaj care-ţi spun că va veni la tine curând. Trebuie să răspundem acestei întrebări referitoare la Evanghelia lui Isus. pe care o atestează şi o respectă.” iar adăugarea parantezei (lui Isus) după cuvântul Evanghelie insinuează o foarte cunoscută pretenţie musulmană modernă. când într-o zi vine şi bate la uşa ta ar trebui să aibă încă o scrisoare cu el? Nu. Şi ştiţi ceva? Nici unul din ele nu dă vreo sugestie că El n-a existat. Şi acum traducerea cuvânt cu cuvânt: alayka alkitabu bel-hakkee musaddekan lima bayna yadayehe Arabă: nazzala cartea cu adevărat confirmă ce este între mâinile lui Engleză: El a trimis ţie Arabă: wa-anzala Engleză: Şi El a trimis al-tawratah Torah wal-enjeel şi Evanghelia În modul de traducere al versetului. Este Apusul în favoarea creştinismului? Credeţi că mijloacele media din Apus scriu cu bucurie despre Isus? De ce credeţi că toţi . “şi Maria a crezut în cuvintele Domnului ei şi în carţile Lui” (Al-Tahrim[66]:12). şi anume că Evanghelia lui Isus a fost numele original al Evangheliei care s-a pierdut.. Am putea întreba: Ce a vrut să spună Coranul când s-a referit la Biblie în următoarele versete: “Oh Yahya (Ioan Botezătorul) se ţine de Carte cu toată puterea şi Noi i-am dat înţelepciune ca unui copil” (Mary:12). Ioan. “Şi el (Dumnezeu) îl va învăţa cartea şi înţelepciunea şi Tora şi Evanghelia” (Al-Imran[3]:48). La Evangheliile după Luca. şi nici unul din ele nu o acuză de deformare sau schimbare.(Al-Imran[3]:3). el schimbă “între mâinile lui” cu “înainte de el. Zeci de alte versete din Coran vorbesc cu respect de Biblia cea sfântă. sunt amintiri ale oamenilor şi întreabă: Ce s-a întâmplat cu Evanghelia lui Isus? (Pentru detalii. E simplu: Dacă tatăl tău dintr-o ţară depărtată îţi scrie scrisori timp de mai mulţi ani.

el spune: “Fiindcă mulţi s-au apucat [au pus mâna. Ei spun: Transmiterea “orală” de la început a fost bună. Marcu. din moment ce susţine pretenţia lor că “Biblia este denaturată. după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început. în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni. legendă. “Faptele Apostolilor. Asta este cumva pentru că Apusul este musulman? Sau pentru că toţi necreştinii sunt de fapt anti-creştini? Este exact ce spuneam eu: “Toţi împotriva creştinismului şi creştinismul împotriva tuturor. Este aproape imposibil să deduci adevăruri istorice din legendele şi descrierile minunilor făcute de Isus. hinduşi. nu neagă faptul că Isus a trăit cu adevărat şi a învăţat pe oameni. Oare aşa s-a întâmplat? În Evanghelia după Luca. n-au avut altă variantă decât să-L includă pe Isus Hristos în lucrările lor. S-au ţesut însă atâtea legende în jurul lui încât învăţaţilor le este imposibil să afle ceva despre omul real. Evanghelia lui Matei. Traducere: "Fiindcă mulţi au scris cu mâna. Savanţii. coruptă.. Unii n-au auzit-o corect.” Oameni ca Ahmad Deedat şi alţii înţeleg puţin sau deloc din ceea ce s-a afirmat mai sus. Aşa spun savanţii moderni.” Această frază se va repeta în toată această carte. nu se poate garanta că ceea ce s-a scris este adevăr sau este mit. sceptici sau agnostici. am scris cartea întâia. Luca şi Ioan sunt scrise la mult timp după răstignirea lui Isus şi nu dau informaţii istorice demne de încredere despre el. şi ea este o dovadă solidă despre Hristos în faţa unei lumi sceptice. Cum spun atunci criticii că totul s-a transmis pe cale orală timp de 200 de ani? Luca.istoricii care au trăit în prima sută de ani după Hristos şi au scris despre această perioadă. în formă scrisă evenimentele la care am fost martori şi pe care le credem toţi. Problema pe care o au ei este în legătură cu intervalul de 200 de ani scurs între perioada lui Isus şi perioada manuscriselor. cât şi cele mai multe religii ale lumii. istorii scornite.” (Luca 1:1-2). fie ei budişti. pentru a-ţi povesti . dar cu toată sinceritatea au transmis mai departe ceva care nu s-a petrecut deloc în realitate.] să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început.” Interpretare: Luca declară că mulţi au scris relatări istorice. alţii au adăugat ceva de la ei sau au scos ceva şi au transmis-o astfel mai departe. dar cu trecerea timpului istoria “orală” a fost denaturată. De ce? Răspuns: Pentru că Isus Hristos a fost şi încă este cea mai fascinantă personalitate a istoriei.. Ei au fost sinceri. Luaţi revista Newsweek în Apus. Evanghelia după Luca. şi au ajuns slujitori ai Cuvîntului.” Interpretare: "Teofile.” Musulmanii nu sunt singurii care acuză Biblia de schimbare. în ediţia engleză KJV – n...” El spune în Fapte capitolul 1 şi Luca capitolul 1: “Teofile. pe când s-a apucat el de scris existau deja în circulaţie rapoarte scrise despre Isus. a scris pe lângă “Evanghelia după Luca” şi cea de-a doua carte. Ce vedeţi? Profesorul Avrumm Stroll de la Universitatea Colombia declară astfel: “Isus probabil că a existat. şi fireşte că dacă ar fi aşa am fi în pericol. Drept urmare. În Apus ei au un mare sprijin în a promova această imagine a unei Biblii neveridice. dar primesc cu bucurie totul. de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer. Cu alte cuvinte. Ce vedeţi? Mergeţi la universităţi în Apus.tr.

în cartea sa “What do we know about Jesus?“ (Ce cunoaştem sigur despre Isus?) a spus aşa: “Nici un savant serios nu s-a aventurat să postuleze non-istoricitatea lui Isus. Adică. Pe tot globul poţi citi şi vedea minciuni despre istoria vieţii lui Hristos. El scrie: "Pentru Cartea Faptelor. a spus: “Fiecare carte pe care o aveţi în Noul Testament a fost scrisă între anii 50 şi 80 d." William F. Tot mai mulţi savanţi de azi nu au altă alternativă decât să recunoască adevărul. De ce? Istoria spune că era un lucru foarte periculos să pretinzi că eşti Mesia.” F.Hr. scriitorul liberal al cărţii Honest to God (Cinstit cu Dumnezeu) a fost provocat de colegii săi să cerceteze data scrierii cărţilor Noului Testament. a fost copleşit de evidenţe şi a ajuns să devină creştin.Hr. El a răspuns în cartea Re-dating The New Testament (Re-datarea Noului Testament). şi nici măcar nu ajunge la închisoare. în ziua de azi oricine poate pretinde că el este Mesia şi să înşele pe mulţi. orice încercare de respingere a istoricităţii ei de bază.” În filmul “Ultima Ispită a lui Hristos” este o scenă în care ucenicii stau în jurul focului şi gătesc mâncarea pentru cei 5000 de oameni. De ce? John Robinson. În acea carte el face afirmaţia uluitoare că Marcu a fost scrisă în jurul anului 40 d.” Otto Betz. Fără să verifice ce spun Scripturile sfinte. Scena a fost pusă ca să arate că aşa-zisele minuni ale lui Isus sunt false. F.Hr. Cum de a fost atunci copiată în 110 d.Hr. Cărţile lui sunt considerate clasice în ce priveşte istoria Noului Testament.Hr. Una din evidenţele majore scoase la lumină în secolul 20 este The Ryland's Papyri (Papirusurile Ryland) în care sunt incluse aproape opt versete din Evanghelia după Ioan. autorul cărţii “New Testament Documents: Are They Reliable” (Documentele Noului Testament: Sunt ele vrednice de încredere) este de acord: .? Toate cărţile şi materialele care criticau Biblia în legătură cu data scrierii Noului Testament sunt scoase din rafturi. De ce? Amintiţi-vă că Isus a murit în jurul anului 33. rescrierea celei mai adevărate istorii trăită vreodată: istoria Mântuitorului lumii. Bruce. Albright. confirmarea istoricităţii este copleşitoare. Sherwin-White.Hr. cel mai faimos arheolog mondial al Bibliei. şi de care suntem absolut siguri că s-au petrecut. A. unul din cei mai respectaţi savanţi mondiali. chiar şi în chestiuni de detaliu apare acum ca absurdă. care pentru sute de ani au pretins că Cartea lui Ioan a fost scrisă în anul 200 d. acceptând aproape orice imaginaţie de la Hollywood. un arheolog renumit în lume şi un savant care a călătorit mult căutând să demonstreze falsitatea Bibliei.. William Ramsay. Această descoperire i-a zdruncinat serios pe savanţii liberali şi musulmani.. de către evrei botezaţi.lucrurile din viaţa lui Isus care sunt crezute între noi. şi toate celelalte cărţi ale Noului Testament au fost scrise înainte de anul 70 d. Din nefericire. musulmanii se aliniază şi ei celei mai mari înşelătorii pe care a văzut-o lumea. la fel ca mine. Datarea cu Carbon a arătat că ele sunt din anul 110 d. N. un alt istoric clasic de la Universitatea Oxford a studiat comparativ evidenţele vaste cu acurateţea istorică a cărţii Faptele Apostolilor.

.c. Ei au folosit cele cinci cărţi ale Torei şi le-au acceptat ca fiind autentice. 80 î. dar ea totuşi a rămas şi încă stă în picioare ca fiind cea mai precisă carte scrisă vreodată. Library of History. fiind nemulţumit cu instituţiile de acolo a plecat şi a a venit în Iudea cu o mare mulţime de oameni care se închinau divinităţii” (Starbo. Atunci. un istoric şi geograf păgân care a confirmat istoria poporului evreu. în anul 37 d.” De asemenea. Geography. dacă nu vor izgoni din ţară pe toţi străinii. Cu toate acestea “nici măcar o relatare a Bibliei nu a fost dovedită a fi falsă.. lib. prieteni şi duşmani ai Israelului. lib. El a documentat fuga evreilor din Egipt sub comanda lui Moise.“Pentru un istoric fără prejudecăţi istoricitatea lui Hristos este la fel de axiomatică ca istoricitatea lui Iuliu Cezar. ignorând istoria. care a posedat o parte din ţară numită Egiptul de jos. ap Phot.Hr. xvi. Diorous Siculus. Istorie creştină Flavius Josephus (Yusefus). De ce? Evidenţe istorice În decursul istoriei mulţi învăţaţi au atacat Biblia.Hr. după cum ne spun mulţi scriitori. Aceşti emigranţi erau conduşi de Moise. nu departe de Egipt. care era mai înţelept şi mai brav decât toţi. 54 î. le-au păzit şi le-au păstrat cu gelozie timp de mii de ani. şi mulţi au atribuit cauza acesteia lui Dumnezeu. care a fost mâniat împotriva lor fiindcă în ţară existau mulţi străini care foloseau rituri şi ceremonii străine în închinarea la divinitate. Biblia a fost confirmată de mulţi istorici. Iată câţiva istorici mari care au confirmat relatările Bibliei: Strabo.. cei mai mulţi duşmani şi cei mai curajoşi din aceşti străini care erau în Egipt au fost obligaţi să părăsească ţara. Un preot egiptean numit Moise. în ciuda urii lor faţă de evrei..” De ce? Cu toate acestea unele universităţi şi unii savanţi musulmani învaţă aceste lucruri. fiindcă este un singur Dumnezeu care cuprinde toate lucrurile şi este Domn la toate” (Diodrous Siculus. un istoric grec. ci de oameni a căror singură dorinţă era să discrediteze Biblia.Hr. nu vor fi niciodată liberi de nenorocire. Egiptenii au înţeles deci că.. ei s-au retras în provincia numită acum Iudea. care pretindea că este Mesia lui Dumnezeu şi ştia că trebuia să facă o . vă rog să remarcaţi că arheologia Orientului Mijlociu nu a fost înfiinţată de oameni care iubeau pe Dumnezeu. şi care era în acele timpuri nelocuită. El le-a dat legi şi le-a ordonat să nu aibă imagini ale zeilor. a scris în cartea sa: “În timpuri îndepărtate asupra Egiptului a venit o mare plagă. faptul cel mai acceptat este că egiptenii sunt străbuni ai evreilor de astăzi.. 1.). Să luăm ca exemplu pe samaritenii care-i urau pe evrei şi care au fost trimişi în Israel de către asirieni în jurul anului 700 î. El a spus: “Între multele lucruri în legătură cu templul şi locuitorii Ierusalimului.2).Hr. The Antiquities of the Jews (Antichităţile evreilor) despre un om pe nume Teuda. scrie în cea mai semnificativă carte de istorie scrisă vreodată.

ameninţând cu mânie pe toţi acuzatorii creştinilor” (Apology 5:2). El scrie: “În consecinţă Tiberiu.). Thallus (52 d. Poziţia lunii a fost calculată în cele mai mici detalii pentru perioada zilelor de sărbătoare respective. şi fiindcă el însuşi primise ştiri despre adevărul divinităţii lui Hristos. încearcă să explice întunericul [din ziua în care a murit Hristos] ca fiind o eclipsă a soarelui. care făcea lucruri minunate. acei ce l-au iubit de la început nu l-au uitat. Ele îl menţionează pe Tiberiu care a trăit în timpul lui Isus şi a cunoscut despre viaţa Lui. după cât mi se pare mie. Atunci. dacă ne luăm după musulmani. Josephus a scris astfel: “Pe vremea aceea a venit Isus. de ce Dumnezeul care are sub control natura să fi transformat ziua în noapte pentru un om ticălos? Această înregistrare istorică confirmă Evanghelia care spune că “La ceasul al şaselea. Julius Africanus spune: “Thallus.Hr. a înregistrat în istoria sa întunericul miraculos de pe faţa pământului. la sugestia celor mai de seamă dintre noi. Aceste relatări au necesitat multă atenţie şi precizie.Hr. numiţi aşa după el. Hristos a murit în perioada lunii pline de la Paşte. dar el ştia că scrie adevărul. Cezar şi-a menţinut părerea. un scriitor palestinian.). lucru nejustificat. Senatul a respins propunerea. şi sămânţa creştinilor. până la ceasul al nouălea” (Marcu 15:33). dar şi mulţi dintre neamuri. în a treia carte a istoriilor sale. Tertulian a permis oamenilor să aibă acces la înregistrări guvernamentale oficiale şi risca. Există şi alte referinţe istorice vechi la întunericul supranatural de la moartea lui Hristos. A atras de partea Lui mulţi dintre evrei. căci li s-a arătat viu din nou în a treia zi. În legătură cu Isus. Chiar şi astronomii confirmă concluzia lui Africanus că o eclipsă normală ar fi fost imposibilă din punct de vedere astronomic în timpul lunii pline. după cum au prezis profeţii cei sfinţi acest lucru şi încă alte zeci de mii de alte lucruri minunate în legătură cu El. a scris câteva cărţi în apărarea credinţei creştine.” Întrebăm: De ce “nejustificat”? Fiindcă o eclipsă de soare nu poate avea loc la lună plină. l-a condamnat la moarte pe cruce. a adus acest subiect în faţa senatului. în încercarea de a-l convinge să . Acum. când scrie împăratului Antoninus Pius. aşa cum era cazul la Paşte. prezentând hotărârea sa în favoarea lui Hristos. nedând aprobarea. fiind o chestiune de viaţă şi de moarte. Tertulian. învăţător al celor care primesc adevărul cu plăcere. ape ale Iordanului!” Josephus a fost martor la evenimentele care au dus la războiul teribil care s-a terminat cu distrugerea Ierusalimului şi a Templului. Istoria ne arată că el a fost “ucis cu pietre” după ce s-a coborât la râul Iordan însoţit de o mare mulţime şi s-a rugat timp de câteva ceasuri: “Despărţiţi-vă. în caz de minciună dovedită. Iustin Martirul (148 d. un mare scriitor creştin. în acele zile în care numele de creştin şi-a făcut intrarea în lume.minune pentru a-şi dovedi afirmaţia. Josephus a descris în detaliu şi moartea lui Iacov şi a lui Ioan Botezătorul. îl confirmă pe Tertulian în Apologia sa (1:35). şi scrierile din perioada creştinismului timpuriu arată evidenţe fascinante. şi când Pilat. El era Hristosul. un om înţelept. A trebuit să fie un eveniment măreţ şi uimitor ca Dumnezeu să acopere soarele încât să nu lumineze lumea! Tertulian. ci Iuda Iscariotenul (un om ticălos) a murit în locul lui. să fie omorât. care a fost judecător şi teolog la sfârşitul secolului al doilea. s-a făcut întuneric peste toată ţara. Hristos n-a fost răstignit niciodată. dacă ne este îngăduit să-l numim om. 3:3). nu s-a stins până astăzi” (Cartea 18.

Hr. în cel de-al doilea secol după Hristos. şi poţi afla că aceste lucruri s-au întâmplat astfel din “Faptele” scrise de Pilat din Pont.” Tacitus a fost duşman al creştinătăţii. reprimată pentru un timp. aşa cum credeau.) în lucrarea sa “Viaţa lui Claudiu” se referă la creştini ca fiind alungaţi din pricina “instigaţiei lui Chrestus (Hristos). În Epistolele sale (X:96) el afirmă că aceşti credincioşi nu se vor închina lui Traian şi nu pot fi determinaţi prin tortură să-L blesteme pe Hristos. Din cele de mai sus. un istoric roman cu acces la arhivele guvernului roman.. Tacitus (112 d. după ce L-au răstignit. Mai mult. şi făceau legământ solemn nu să facă fapte rele. Acest raport trebuia să aibă explicaţii detaliate asupra acţiunilor intreprinse pentru pace şi conducere înţeleaptă. Conform Legii Romane. menţionează că: “Isus era venerat de urmaşii Săi şi a fost omul răstignit în Palestina pentru că a introdus un nou cult în lume.). ci până şi în cetatea Romei. cei ce L-au răstignit au dat cu zarurile pentru hainele Lui pe care le-au împărţit între ei. guvernator al provinciei romane Bitinia. într-o scrisoare către împărat cere instrucţiuni amănunţite despre felul în care ar trebui să-i interogheze pe creştinii prigoniţi.Hr. totuşi a înregistrat cu grijă istoria lui Isus. a fost dat la moarte de către Pilat din Pont. a ieşit iar la iveală. furt." Lucian. Iustin Martirul îl trimite pe împărat să caute în mod specific documentul “Faptele lui Pilat din Pont” din anul morţii lui Hristos. întrebăm: Cum pot musulmanii să pretindă ca Hristos n-a murit pe cruce? Pliney.Hr. procuratorul Iudeii în timpul domniei lui Tiberiu. spune despre Isus: “Hristos. nu s-au închinat lui Hristos. adulter. atât prieteni cât şi duşmani. în consecinţă aceşti istorici erau corecţi până la ultima literă în ce priveşte evenimentele istorice. când în toată istoria ei sunt văzuţi închinându-se lui Hristos. unde şi-a avut originea răul. dar această superstiţie distructivă. să nu-şi calce niciodată cuvântul şi să nu nege adevărul pe care au fost chemaţi să-l proclame. De ce oare? .adopte credinţa creştină. el spune că aceşti creştini “aveau obiceiul de a se aduna în anumite zile stabilite înainte de a se lumina de ziuă. nu doar în Iudea. cum pretind musulmanii că primii creştini. că El a venit în trup? Suetonius. întemeietorul numelui de creştin.” Atunci. Iustin Martirul scrie: “Mi-au străpuns mâinile şi picioarele – este o descriere a cuielor bătute în mâinile şi picioarele lui Isus pe cruce. consideraţi de ei ca fiind adevăraţii creştini. Exista pedeapsa cu moartea pentru cei ce ar fi trucat arhivele guvernamentale.” În alt pasaj din scrisoarea sa el scrie: “El a făcut aceste minuni şi tu te poţi încredinţa uşor de asta din “Faptele” lui Pilat din Pont. care conţineau toate rapoartele procuratorilor şi guvernatorilor provinciilor.” Moartea Lui şi pretenţia Lui de a fi divin au fost recunoscute de cei mai de seamă istorici ai lumii antice. istoricul oficial al Romei în timpul împăratului Hadrian (125 d.” Din nou spunem: să trimită împăratului Romei o scrisoare cu născociri ar fi însemnat pentru Iustin Martirul moartea. ci să nu comită niciodată vreo înşelătorie. 112 d. fiecare guvernator trebuia să dea un raport anual asupra tuturor evenimentelor excepţionale de sub jurisdicţia lor. unde cântau în versuri felurite un imn lui Hristos ca unui Dumnezeu. El îl îndeamnă pe împărat să caute şi să cerceteze dovezile existente în arhivele guvernamentale imperiale din Roma.

spune în Dezbaterea Musulmană avută cu Anis Shorrosh. (înainte de Hristos) şi d. de exemplu dl.. un foarte cunoscut apologet islamic. Isus va pune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viaţa ta. iar noi azi propovăduim acelaşi mesaj.” De ce? Într-o împrejurare în care era cât pe ce să fie omorât cu pietre. urmaş al lui Hristos. şi du-te acasă. În momentul în care-L chemi. moartea şi învierea Lui. El este în ceruri acum şi este viu.” Musulmanii nu sunt singurii care fac acestă afirmaţie. Aşa că. o creştină palestiniană: “Isus n-a spus niciodată că este Dumnezeu. şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor” (Marcu 2:9-12). viaţa. doar El o poate face. de ce să nu-i ceri să facă acest lucru pentru tine chiar acum? Cere-i să vină în viaţa ta şi să devii creştin. Lucrul acesta nu se poate face altfel. dar numai Dumnezeu poate vindeca şi ierta păcatele. în timpul cât minunile Lui erau încă vii. Aceasta înseamnă în timpul vieţii celor care L-au văzut pe Isus. dacă te gândeşti că Biblia pe care o avem azi este modificată. "scoală-te. Ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. El este singurul care poate ierta păcatele. Aşa a început Biserica. El s-a dus la cruce. Oricine poate rosti astfel de cuvinte. s-a întins în întreaga lume şi a ajuns până azi. acest lucru poate fi posibil chiar acum." Şi îndată. slăbănogul s-a sculat. este fără dovezi şi împotriva oricărei . După cum am dovedit. Nu există o altă explicaţie decât că Isus prin această minune a pretins că este Dumnezeu în trup. acest lucru nu are nici o bază reală. Isus poate schimba viaţa ta. Isus a spus unui om slăbănog: "Păcatele îţi sunt iertate" . Mă întreb dacă tu crezi că Isus este viu acum şi dacă L-ai rugat vreodată să te ierte de păcat? Dacă nu.Hr. dacă vor să fie iertaţi. Cu toate dovezile arheologice şi istorice. Mai sus am arătat doar câteva exemple de istorici timpurii care vorbesc despre Isus. Isus a făcut întreaga lucrare. El a trimis pe martorii care au văzut cu ochii lor aceste evenimente să spună tuturor oamenilor că.Hr. El a plătit păcatele lumii. ci la fel fac “toate celelalte religii. (după Hristos) şi a influenţat lumea ca nimeni altul! A pretins Isus că este Dumnezeu? Musulmanii şi scepticii de azi nu pot susţine că Noul Testament a fost scris la sute de ani după întâmplarea evenimentelor. au auzit învăţăturile Lui. Musulmanii şi scepticii de azi.Hr. a zis El slăbănogului. Dacă vrei să ţi se ierte păcatele. a murit pe cruce. El a împărţit istoria între î. El n-a spus niciodată: Sunt Dumnezeu. închinaţi-vă Mie. dacă vor să aibă o relaţie cu Dumnezeu. ridică-ţi patul. "Ţie îţi poruncesc". şi eu repet fraza “Toţi împotriva creştinismului şi creştinismul împotriva tuturor. El promite că te va mântui. El a înviat a treia zi. El a fost pus în mormânt. şi 70 d.Hr. Isus Hristos – El este Mântuitorul. dragă prieten musulman. a mai susţine aşa ceva este anacronic şi nu mai e la modă. Este gratuit. savanţii de azi nu pot nega data scrierii evangheliilor şi mulţimea datelor istorice care dovedesc evenimentele de atunci..Concluzie: Există evidenţe ample că Evangheliile au apărut între anii 40 d. Ahmad Deedat. este har. Mulţi martori şi istorici au scris despre ele.

din moment ce o astfel de schimbare trebuia să includă lideri şi comunităţi din toată lumea şi toate copiile existente trebuia să fi fost sau distruse. David (Daud). atunci şi Coranul este la fel. Voi pune acum întrebarea cea mai importantă. cu ce a spus Moise (Musa). Dacă răspunzi “înainte. Dacă cineva priveşte în traducerile Coranului va găsi peste tot o greşeală de traducere: “scriptura dinainte. fiindcă îl acuzi pe Mohamed că este profet fals. examinaţi descoperirilor recente ale sulurilor de la Marea Moartă unde există aproape întreg Vechiul Testament. Coranul se referă întotdeauna la Biblie ca fiind adevărată. Dacă răspunzi “după. Zaharia. te rog fă-o la aceasta. dând impresia unor scripturi sau cărţi pierdute. Ioan (Yohanna) şi restul profeţilor.” cu sensul de anterioară. şi dacă ai decis să nu răspunzi la nici o altă întrebare. fie aur. din moment ce Coranul se referă în mod clar la Sfânta Scriptură ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. şi cu revelaţiile date de Dumnezeu lor? Oare n-a protejat Dumnezeu Cuvântul Său. fiindcă Biblia a fost deja tradusă în mai multe limbi şi distribuită peste tot în lumea antică! Şi întrebăm: Cine a modificat-o? Când a fost modificată? Ce spunea ea înainte de a fi fost modificată? Cum de n-a fost observat acest lucru. din moment ce Dumnezeu în curgerea anilor îşi transmite şi îşi păstrează neschimbat cuvântul Său. înainte ca să fie acuzate traducerile Bibliei. Îţi sugerez. acest lucru fiind imposibil. modificată. Voi fi satisfăcut dacă vei avea amabilitatea să răspunzi doar acestei întrebări: A fost Biblia modificată înainte de Mohamed sau după Mohamed? Dă-mi voie să te ajut. cineva ar trebui să se uite la traducerile în engleză ale Coranului şi să vadă abuzarea limbii engleze. totdeauna examinează produsul şi refuză să se mulţumească cu falsuri. Ce s-a întâmplat cu tot ce au spus profeţii în decursul anilor. Biblia care a fost în “mâinile” profeţilor şi a credincioşilor din timpul lui Mohamed. Şi noi întrebăm: Ce a spus acel Coran? Cum se poate garanta că este acelaşi cu cel anterior? Nu există altă opţiune decât să ne încredem în Othman Ibin Afan? Cum se poate cineva aştepta ca noii convertiţi la islam să accepte prin credinţă pe Othman Ibin Afan? Haide să fim sinceri. prietenul meu musulman. ştiu cât de riguroşi sunt palestinienii când cumpără ceva. ci din contră. îţi amintesc că în Coran nu există nici un singur verset care să arate modificarea textuală a Bibliei şi să aducă dovezi la aceasta!!! Din contră.” eşti într-o dilemă.” eşti într-o altă dilemă.logici. fără nici o modificare. În mod deosebit dacă eşti din Palestina. Aceasta este o sabie cu două tăişuri: dacă Biblia este coruptă. când califul Othman Ibin Afan a hotărât să adune şi să ardă toate Coranurile tipărite înainte de ultima sa ediţie. Pe de altă parte. prietene musulman. să examinezi evidenţele. e foarte logic să faci asta. petrol sau hrană. pentru a se potrivi unor interpretări favorabile musulmanilor. În Biblie toate revelaţiile făcute prin mai mult de 40 de profeţi sunt încă intacte în ziua de astăzi şi nu există vreo dovadă care să susţină acuzaţia de modificare. această muncă a fost atât de dificilă şi remarcată de întreaga lume islamică încât n-a putut fi făcută în ascuns. De asemenea. revelaţiile trimise oamenilor prin ei? Nu este logic ca Dumnezeu să permită modificări textuale cuvântului spus prin aceşti profeţi şi să lase aceste erori să treacă neidentificate. de către nişte musulmani care au .

” căci dacă o vei examina vei găsi minuni şi dovezi mai mult decât te-ai gândit. dar dacă faci asta vei fi judecat de Dumnezeu. Ridicarea şi căderea naţiunilor este prezisă cu mii de ani înainte. Musulmanii par să accepte toate aceste lucruri. din moment ce auzim sunetul şi am . nu le vom vedea niciodată dar trebuie să le acceptăm ca un fapt. pur şi simplu pentru că aşa este scris în Biblie şi aşa a promis Dumnezeu. dar şi eu şi tu acceptăm acest lucru?!! Noi credem în capacitatea lui Dumnezeu de a depăşi logica noastră! Pentru a crede că Dumnezeu este Dumnezeu.” Musulmanii acceptă că albuşul unui ou este ou. Dumnezeu vrea să gândeşti. Ascultăm la radio şi nu vedem undele electromagnetice. dar putem merge şi mai departe. Vă pot spune din Biblie ce se va întâmpla. că aici este vorba de destinul etern. Pentru că este Dumnezeu Puternic. El trebuie să fie complex. trebuie să ne depăşim logica: El poate fi oriunde în acelaşi timp şi El este dincolo de timp. Musulmanii declară: conceptul de trinitate este încurcat.ajustat traducerile pentru gândirea apuseană. dar el este un musulman. planul lui Dumnezeu pentru omenire este deja stabilit şi prezentat în Biblie. Dacă copilul tău vine la tine şi te întreabă despre un cuvânt pe care l-a citit: “Tati. Voi fi bucuros să-ţi arăt alte dovezi dacă vrei. nu să-ţi închizi mintea. dar te rog. dar nu sunt trei ouă ci un singur ou. complicat şi ilogic. Minunat. Căile Lui nu sunt căile noastre. un trup şi un suflet. El nu poate să ne explice lucruri pe care nu suntem în stare să le pricepem. mai pe sus de înţelegerea noastră.” Este bine când cineva arată erorile şi greşelile. nu trei musulmani. Cum răspunde cineva unui copil când întreabă: “De unde a venit Dumnezeu?” Sunt sigur că şi tu ai pus astfel de întrebări tatălui tău. nu acuza Biblia că este greşită înainte de a o examina. Creator. Mă îndoiesc că ai “examinat-o deja. Aceşti traducători au folosit de asemenea cuvinte de termeni ştiinţifici care nu existau în Coran pentru a spune că Coranul are în el minuni ştiinţifice. Musulmanii acceptă că un musulman are o gândire. Ştiu că este un exemplu prea simplu poate. mamei tale sau profesorului tău pe vremea când erai copil. dar ai acceptat aceste concepte ilogice după ce ai învăţat că Dumnezeu este omnipotent şi omniprezent. prietene musulman. De exemplu: este imposibil să distrugi Israelul. Biblia învaţă că iadul nu este ceva temporar – trebuie să examinezi adevărul. Dumnezeu este Unul. într-o zi după ce vei creşte şi va veni timpul potrivit vei putea să guşti şi tu. minuni pe care Coranul nu le-a putut şi nu le poate prezenta vreodată. că gălbenuşul este ou şi că coaja este tot ou. Hitler a încercat să-i distrugă pe evrei – priveşte ce s-a ales de el. un Dumnezeu puternic şi trinitar. ce este sexul?” vei rămâne blocat de întrebare şi îi vei răspunde: “Este ceva dulce ca mierea. Prezintă-ţi şi tu dovezile dacă eşti cu adevărat credincios!!! Ce este cu trinitatea? Să fie clar: Creştinii cred într-un singur Dumnezeu. Noi întrebăm: De ce accepţi faptul că Dumnezeu ne-a creat din lut – asta nu este încurcat. Poţi încerca dacă vrei. lucru pe care-l vom discuta în capitolul “Coranul şi Ştiinţa. dar ţine minte. complicat şi ilogic. şi dacă Biblia este adevărată tu vei merge în iadul veşnic. prietene musulman. nu să ai doar o credinţă oarbă sau o credinţă fără dovezi.

Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. căci auzim sunetele emise de radio. Dumnezeirea. F. şi Cel care-L revelează pe Dumnezeu omului. să accepte să creadă în Dumnezeu. aceste cuvinte sunt urmate în capitolul următor de un mesaj privitor la Sine Însuşi a Robului Domnului care se prezintă ca restaurator al lui Israel şi lumina Neamurilor. 253) spune bine: “Profetul n-a mai vorbit la modul personal înainte. Chiar dacă nu poate fi găsit un astfel de verset. Luaţi cartea Isaia. învăţătura despre trinitate se găseşte peste tot în Biblie. Când musulmanii vor putea explica logic Creaţia. Mulţi au lansat provocarea de a arăta un verset din Vechiul Testament care să vorbească despre trinitate. Trebuie să ascultăm la vocea Bibliei.” pierzând astfel pentru totdeauna mântuirea. scrisă cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos. Să ştie mai întâi de toate că oamenii nu pot acuza cărţile lui Dumnezeu de modificare textuală. Este evident că vorbitorul este Dumnezeu. Undele n-au probleme să călătorească pe la toate radiourile. Eu am fost de faţă” = “El era la început cu Dumnezeu. Eu am fost de faţă. Dar să nu rămânem agăţaţi de fraza “Trinitatea este ilogică. chiar şi ale evreilor care nu cred în trinitate spunând.” Isaia este mesagerul lui Dumnezeu.” Aceste versete confirmă în mod categoric ceea ce scria Isaia în versetul din Vechiul Testament. În Ioan 1:1-3 Hristos este identificat ca Dumnezeu şi Creator al tuturor lucrurilor: “La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu. pe de altă parte. deşi n-au luat să studieze multele referinţe la trinitate din Vechiul Testament. Îi spui: Sunt altfel de unde. Prezentăm doar un exemplu din cartea Isaia 48:16: “Apropiaţi-vă de Mine. Tu-i spui: Nu. Cel ce este Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu şi de către Duhul lui Dumnezeu. Este o confirmare a versetului din Noul Testament în 1 Ioan 4:14: “. în Scripturi. El era la început cu Dumnezeu.” şi de aceea au respins. şi ascultaţi! De la început Eu n-am vorbit în ascuns. la fel ca musulmanii: “Nu înţelegem.” apoi “de la obârşia acestor lucruri. omniprezenţa. Musulmanii acceptă sute de lucruri care sunt ilogice. Şi acum.” . Copilul tău întreabă dacă în radio sunt omuleţi mici care vorbesc. n-a fost făcut fără El.. şi deci nu poate fi Israel ca naţiune” nici Isaia. şi am arătat câteva. Musulmanii trebuie să abandoneze ideea modificării şi stricării Bibliei. să înţelegem dovezile logice şi să acceptăm ce este dificil.Delitzsch (p. Doar câteva astfel de referinţe sunt suficiente pentru a dovedi că acest lucru vine de la Dumnezeu.studiat despre asta la şcoală. atunci vor putea cere creştinilor să explice de ce Dumnezeu este un Dumnezeu trinitar. inclusiv în Vechiul Testament. Ea a sfărâmat afirmaţiile oamenilor. Şi el se roagă de ei după cum auziţi. neputând să dovedească această acuzaţie. sunt unde. când vorbitorul era Dumnezeu: “De la început Eu n-am vorbit în ascuns” = “La început era Cuvântul. de la obârşia acestor lucruri. în îngeri şi în profeţii Lui. omnipotenţa. Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Am fi acceptat această realitate şi dacă n-am fi studiat despre ea. şi Cuvântul era Dumnezeu.” Biblia face referinţă la trinitate în peste 700 de locuri. El afirmă: “Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său. care merge împotriva naturii lui Dumnezeu: El îşi împlineşte promisiunea că Cuvântul Său rămâne în veac.” o referinţă clară la cele trei personalităţi distincte care sunt în Dumnezeul Unic. nici vreun altul decât Însuşi Isus Hristos.. Cel care a vorbit de la început. Toate lucrurile au fost făcute prin El. El zice: Dar nu văd apa. şi nimic din ce a fost făcut.

în ceea ce priveşte evaporarea. a şaptea. şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc. Cum a ştiut o carte considerată mai prejos de Coran acest lucru? Despre circuitul apei în natură şi despre vreme Spre deosebire de Coran. şi numără stelele dacă poţi să le numeri. de exemplu. când a dat legi ploii şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului” (Iov 28:24-26). trebuie să clarificăm următorul lucru: Evidenţe ştiinţifice din Biblie care nu se găsesc în Coran Despre stele Multe subiecte legate de ştiinţă găsite în Biblie nu sunt nici măcar menţionate în Coran. zăreşte totul sub ceruri. că tiparele mişcării aerului şi a vântului sunt guvernate de greutatea acestora. Biblia detaliază sistemul complex al vremii mult dincolo de pretenţiile savanţilor musulmani. care confirmă ceea ce au descoperit oamenii cu doar un secol în urmă. formarea norilor şi ploaia.” Aceasta se referă la o constelaţie de şapte stele cunoscută ca “Pleiades” sau Cloşca cu pui. Despre circuitul apei în natură şi despre vreme. ca iarăşi să pornească de acolo” (Eclesiastul 1:7).În concluzie. unde Dumnezeu declară: “Toate râurile se varsă în mare. Când a rânduit greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor. În Geneza 15:5 Dumnezeu îi vorbeşte lui Avraam: “Uită-te spre cer. O altă descoperire a ştiinţei moderne se poate găsi în cartea Eclesiastul. Biblia revendică o cunoaştere ştiinţifică pe care nici un savant musulman onest nu i-o poate contesta. Cel mai recent studiu făcut de Departamentul de Agricultură al Statelor Unite a demonstrat că cea mai mare parte din apa care constituie norii de pe întreg pământul vine din apa . Orionul Cartea lui Amos 5:8 vorbeşte despre o constelaţie cunoscută: “El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul. În traducerea engleză King James Version traducătorii au spus că textul original ebraic al lui Amos despre “cele şapte stele” se referă la Cloşca cu pui. Coranul nu relatează aşa o descoperire ca aceea din Iov. În cartea Iov Dumnezeu declară: “Căci El vede până la marginile pământului.” Şi apoi îi spune: “Aşa va fi sămânţa ta. care poate fi detectată doar cu telescoape moderne. dar numai galaxia noastră are peste 200 de miloane de stele în Calea Lactee. care pretinde totuşi a fi o carte superioară Bibliei. Cu toate acestea ştiinţa modernă de astăzi confirmă existenţa unei alte stele.” Avraam probabil se gândea poate că va avea peste o mie de urmaşi. în timp ce traducătorii moderni traduc “Cloşca cu pui şi Orionul.” Asta pentru că traducătorii din vechime erau încurcaţi ştiind că Cloşca cu pui sau ochiul gol este o constelaţie de şase stele.

După ce am citit-o. şi ceea ce am găsit a fost chiar răspunsul pe care-l căutam. locuinţa lui să fie afară din tabără. În cartea Leviticul. Într-un alt verset Iov descrie izvoarele mărilor: “Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? (Iov 38:16). Era despre miracolele ştiinţifice din Coran. pentru că conţinea legi ştiinţifice moderne şi doar o carte de origine divină putea să aibă adevăruri ştiinţifice scrise cu mai mult de o mie de ani înainte de descoperirea lor. . Întrebări care priveau subiecte şi doctrine în favoarea islamului. În cartea Leviticul 13:46 Dumnezeu a declarat privitor la molime şi boli: “Să locuiască singur. apoi iarăşi se întoarce. dar de multe ori când puneam întrebări primeam drept răspuns insulte.Hr. batjocură sau ţipete. Mâncarea din animale care au murit din cauze naturale şi atingerea corpurilor oamenilor morţi erau considerate lucruri necurate. Cum a ştiut Iov. Dumnezeu a instituit legi care să ghideze pe oameni şi să-i ferească de pericole. Într-un alt verset Dumnezeu declară prin Iov: “Înţelegi tu plutirea norilor. o examinare modernă. în urma explorărilor subacvatice făcute în părţile cele mai adânci ale oceanului? Cum a ştiut împăratul Solomon că vânturile planetare urmează un model circular dinspre miazăzi spre miazănoapte şi apoi din nou spre miazăzi. de unul singur am început să caut în Biblioteca Moscheei. care a decimat o treime din Europa între 1200 . În cartea Numeri 19:14-17 se poruncea spălarea cu apă curgătoare după atingerea unui trup mort. am crezut în Coran ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită? (Iov 37:16).” Dumnezeu ştia că infecţiile sunt provocate de germeni care nu pot fi văzuţi cu ochiul liber. îmi puneam întrebări pe care n-aş fi îndrăznit să le pun profesorului meu.1400 d. Într-un alt verset Dumnezeu descrie întregul ciclu al apei. de Mustafa Mahmud. Unele din acestea cereau un răspuns. Am început să caut. lucru care determină tiparul vremii pe întreg pământul. pe când eram în pat. şi se întoarce spre miază-noapte. Plaga bubonică. şi începe din nou aceleaşi rotituri” (Eclesiastul 1:6) ? Despre ştiinţa medicală Biblia a fost în toate aspectele vieţii ghidul poporului Israel după ce au ieşit din Egipt. Nu erau permise decât anumite întrebări. a fost rezolvată în final căutând pe paginile Bibliei şi aplicând legile de carantină instituite de Dumnezeu. Şi cine poate pricepe ruperea norului şi bubuitul cortului Său? (Iov 36:27-29). fiind potenţiale surse de boli infecţioase. Aceste reguli date de Dumnezeu pentru păstrarea vieţilor oamenilor au fost redescoperite de oameni doar cu câteva secole în urmă. Într-o zi. Aveam nevoie de o temelie puternică. Dumnezeu a instituit de mult legi de sănătate publică şi de carantină. le preface în abur şi dă ploaia. De multe ori noaptea.evaporată din oceanele care acoperă 70% din suprafaţa globului. doream dovezi. în urmă cu mai mult de 30 de secole. numită Plaga Neagră. Evidenţe ştiinţifice în Coran Pe măsură ce creşteam în credinţa islamică. aşa cum ne-a descoperit Dumnezeu prin el: “Vântul suflă spre miază-zi. lucru neamintit în Coran: “Căci El trage la El picăturile de apă. ceea ce au descoperit cercetările oceanice moderne cu doar 3 decade în urmă. Cartea se numea Coranul. pe care norii o strecoară şi o picură peste mulţimea oamenilor.

comentează câteva versete coranice care conţin elemente de ştiinţă modernă.” Mustafa Mahmud. dacă pentru un verset din Coran găsim un verset egal sau mai bun în Biblie. Este corect. o examinare simplă şi cinstită poate demonstra că ele sunt “erori ştiinţifice” care nu au nimic de a face cu ştiinţa. De ce? Ar fi foarte uşor pentru învăţaţii creştini să respingă aceste pretenţii odată ce s-ar face o comparaţie între “versetele minunilor” şi versetele echivalente din Biblie. Nu era corect să facă aşa. Un răspuns simplu la “versetele minunilor” din Coran este că ele au fost împrumutate neintenţionat din Biblie. După examinarea acestor materiale vă veţi putea da seama de ce învăţaţii musulmani nu se referă niciodată la ştiinţă şi Biblie. în cartea sa Coranul. argumentul că versetele coranice sunt originalul nu poate sta în picioare. şi din moment ce acelaşi Dumnezeu i-a inspirat pe toţi profeţii. Spre uimirea mea. Eram într-un nor întunecos de îndoială. De ce? Fiindcă n-au dat credit cui trebuia să-l dea. . Şi creştinii sunt de acord cu asta. o examinare modernă. este evident că putem găsi similarităţi între ei. Piatra tare s-a transformat în nisip mişcător. Deşi este exagerat să le numim ştiinţifice. din moment ce Biblia ar fi trebuit creditată mai întâi şi referinţa la ea ar fi prima. care m-au făcut pe mine şi pe mii de alţi musulmani să credem în Coran. dacă cineva studiază astfel de materiale. am găsit toate “versetele cu miracole ştiinţifice” corecte din Coran. indiferent de care parte. Musulmanii afirmă că Dumnezeu a inspirat descoperirile tuturor profeţilor. trebuie în toate cazurile să fim deschişi în a respinge un verset. Au aruncat la o parte adevărurile inspirate de Dumnezeu în trecut. toate acestea erau deja în Biblie. Ca principu. Toate afirmaţiile savanţilor musulmani cum că Coranul ar include minuni ştiinţifice sunt combătute uşor printr-un studiu comparativ al versetelor. Trebuie de asemenea să analizăm exclusiv ceea ce spune Coranul sau Biblia. Spre uimirea mea. Cu toate acestea. pa care-l respectam cel mai mult dintre toţi învăţaţii. să respingem acel “verset al minunilor” şi să lăsăm la o parte toate comentariile ştiinţifice care creditează Coranul. Aceasta mi-a zdruncinat temelia. Toţi musulmanii acceptă că Biblia a fost inspirată înainte de Coran. cu atât mai puţin în Coran. Nimeni nu poate nega faptul că Biblia a existat înainte de Coran. Este evident motivul pentru care învăţaţii musulmani refuză să abordeze subiectul “Biblia şi ştiinţa. La prima vedere. Vom prezenta câteva referinţe ştiinţifice ale Bibliei şi Coranului. Mi-am dat seama că nu pot să mai am încredere în aşa-zişii “învăţaţi” musulmani.” Acurateţea Bibliei în materie de ştiinţă nu-şi are egal în nici o scriere antică. Era o “trădare. fiindcă ştiinţa ca studiu se bazează pe dovezi şi cercetare. Să dăm credit celui ce-l merită. Am găsit apoi în Coran mai multe erori decât adevăruri ştiinţifice. nu va găsi menţionate decât foarte puţine referinţe biblice sau deloc.În ultimii ani. lăsând la o parte informaţiile adiţionale nemenţionate în versetele cu pricina – lucru pe care cei mai mulţi savanţi musulmani nu-l respectă. se ridică un semn de întrebare: Din moment ce Biblia a fost prima. de multe ori am căutat cu ajutorul unui program pe computer indicii ştiinţifice în Biblie. În câteva cazuri putem găsi versete coranice fără corespondent în Biblie.

” _ Al doilea: Faptul că acest obiect numit Frisbee este azvârlit cu mâna de la unul la altul arată că nu are acest “motor electromagnetic de putere termonucleară.O altă întrebare importantă este următoarea: Dacă Coranul este inspirat de Dumnezeu. din moment ce era un avion Raţionament: În dicţionar. În ţările islamice se vând tone de cărţi cu astfel de pretenţii bizare. fraza fiului meu ar fi trebuit să includă referinţa la un “motor electromagnetic de putere termonucleară. Singura mea concluzie este că puterea de înşelare . Ei formează o comisie de investigare a cazului. să zicem că copilul meu scrie în caietul de şcoală astfel: “Am făcut un zmeu şi l-am înălţat să zboare." atunci toate afirmaţiile pretins ştiinţifice ale Coranului ar trebui să fie superioare ştiinţei din Biblie. mediumuri. n-ar fi normal să nu conţină erori ştiinţifice? Dacă Coranul este mult superior Bibliei.” Lucrul uimitor şi trist este că milioane de musulmani înţeleg aceste aşa-zis miracole ca fiind realitate. Îi întâlnesc. Iată. după care mă duc şi fac o cerere de bursă de studii ca să-l duc la Harvard. Câteodată dintr-un motiv sau altul chiar şi oamenii logici vor privi lucruri ilogice ca realităţi. "Wa-Muhayminan A'alayh. _ Primul: Pentru a dovedi că cuvântul “Frisbee” este o farfurie zburătoare. soţia lui Ronald Reagan." Fiul meu: Am făcut un Frisbee Interpretare: Fiul meu a făcut prima Farfurie zburătoare din lume Raţionament: Un Frisbee este un obiect de forma unui disc care zboară Evident. comisia va considera că am făcut o glumă proastă. s-a dus şi ea. Apoi am luat o bucată de plastic şi ne-am confecţionat un Frisbee. după cum afirmă. L-am luat pe fratele meu mai mic şi ne-am distrat aruncând de la unul la altul şi privind un obiect ca un disc care se învârtea zburând încoace şi încolo între noi. eu pretind că fiul meu de 6 ani prin minune este om de ştiinţă şi geniu.” Acum. cititori în palmă şi oameni care prezic viitorul? Doamna Reagan. Şi totuşi nici un musulman nu le respinge ca false. Raportul conţine fraza scrisă de fiul meu cu analiza mea: Fiul meu: Interpretare: Am făcut un zmeu Am făcut un obiect zburător cu aripi Sigur că avea elice. va chema gardienii şi le va cere să mă conducă imediat afară. zmeu are definiţia "Obiect zburător. De ce? Fiindcă în scrisoarea fiului meu lipsesc elemente importante care să susţină pretenţiile mele. Este foarte uşor să explicăm jocul de cuvinte folosit de învăţaţii musulmani. le zâmbesc şi le înaintez un raport pe care l-am pregătit pentru a-mi susţine cererea. spre exemplu. De ce? Cineva ar putea întreba: De ce se duc oameni cu educaţie foarte bună la astrologi. Orice persoană cât de cât educată ar putea să respingă astfel de afirmaţii când citeşte interpretări ale Coranului.

El îşi explică afirmaţia cu o dovadă: la examinarea oricărei fiinţe vii găsim apă. În schimb Coranul n-a spus că Allah a făcut ca “în toate vieţuitoarele să existe apă. Căutăm în anumite lucruri crezând orbeşte că sunt adevărate. în istoria lor embriologică.” Ce se spune e că “Allah a făcut viaţa din apă. Acest tip de concluzii falsifică ceea ce a spus Allah – lucru de care musulmanii îi acuză pe creştini. Şi noi întrebăm: Crezi tu că dl.” În arabă "min al-maa" înseamnă “din apă." Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele.” după cum apare în toate traducerile Coranului. în loc de a adăuga lucruri care nu se găsesc în ele. . Pretenţia musulmană: Mustafa Mahmud. Mahmud sunt corecţi în a trage astfel de concluzii din versetele de mai sus? Ce concluzie poţi trage din versetul Geneza 1:21 citat? De ce i se dă Coranului tot creditul.copleşeşte câteodată puterea noastră umană. şi atunci cădem în greşeală. căci înălţimea medie a terenului nivelat ar fi cu 7000–10000 de picioare sub suprafaţa oceanului. Ultimele descoperiri ale ştiinţei biologiei ne duc de asemenea către concluzia că întreaga viaţă a început în apă. incluzând omul. Despre crearea omului Coranul: “Nu văd necredincioşii că cerurile şi pământul au fost amândouă o masă solidă şi că noi le-am despărţit. fiindcă cuvântul folosit este “orice vieţuitoare. după soiurile lor. baza originală a materiei vii. Aceasta arată predominarea apei pe glob.” Dovada: Cititorul versetelor coranice descoperă nebunia şi jocul de cuvinte al acestor scriitori.” El îşi susţine afirmaţia cu alte versete: “Şi Allah a făcut orice animal din apă” (Al-Nur[24]:45). Pe lângă faptul că protoplasma. Încă câteva versete din Coran sprijină această creaţie din apă. Interpretarea Coranului este foarte greşită. mai este şi faptul că animalele terestre cât şi vertebratele superioare. un om de ştiinţă egiptean. Această interpretare este corectă. după cum vom vedea mai jos. Versetele ar trebui traduse să spună ceea ce spun. a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. şi că prin apă dăm viaţă oricărei vieţuitoare? Nu vor crede ei asta?” (Al-Anbiyaa'[21]:30) Biblia: “Dumnezeu a zis: "Să mişune apele de vieţuitoare. indicând originea fluidă al habitatului lor original. Ali şi dl. şi se estimează că dacă s-ar nivela toată suprafaţa globului întreaga suprafaţă ar fi sub apă. Oh. au aceleaşi origini ca peştii. este lichidă sau semi-lichidă şi într-o stare de flux şi instabilitate continuă. cât suntem de slabi ca oameni. dar învăţaţii care dau drept reale interpretările lor sucite poartă într-adevăr o responsabilitate mare. a concluzionat că aceasta este o referinţă la un fapt necunoscut pe vremea lui Mohamed – că orice fiinţă are apă în ea. Dumnezeu a văzut că erau bune” (Geneza 1:20-21). Este evident că aceste versete spun că Dumnezeu a creat (a făcut) viaţa din apă. Abdullah Yusuf Ali în comentariul său asupra acestui verset trage alte concluzii: “Aproximativ 72% de pe suprafaţa globului nostru este încă acoperită de ape. Următoarele exemple vor dovedi ceea ce am spus. Acest lucru este adevărat şi la fiinţele microscopice. În nici un fel nu acuz Coranul că foloseşte jocuri de cuvinte. iar musulmanii trebuie să obiecteze unor astfel de lucruri.

amestecat cu pământ. au exprimat acest verset aşa: “… că El a creat sexele. Odată Dumnezeu spune că viaţa a fost creată din apă. dar e mai bine să rămânem la înţelesul exact a ceea ce spune versetul. în Psalmul 24:1-2 citim: “Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Biblia: “Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul tău. bărbătesc şi femeiesc. Nu este logic a afirma că toate vieţuitoarele sunt din praf şi sămânţă (spermă). din noroi turnat în formă” (Al-Hijr[15]:28). din germenii difuzaţi ai vieţii.când aceste versete au existat cu 200 de ani înainte de scrierea Coranului? Am putea să facem presupuneri şi pe baza versetului din Geneza 1:21. Lăsăm la îndemâna musulmanilor şi a conştiinţei lor să hotărască care din versetele de mai sus conţine mai mult adevăr ştiinţific. Pretenţia musulmană: Mustafa Mahmud face următorul comentariu la acest verset: “… te-a creat în perechi – bărbat şi femeie – dintr-o sămânţă implantată. în Iov 33:6. cum fac învăţaţii musulmani. şi apoi confirmă că este din mâl mirositor.” El spune: “Ştim că sperma hotărăşte sexul noului născut.” Dovada: Mă întreb ce poate însemna “germenii difuzaţi ai vieţii”? Fiindcă în întregul Coran nu se pomeneşte de nici un fel de germeni. ci doar sperma având facorii determinării sexului. era descoperit acest fapt cu mii de ani înainte prin profetul? Profetul musulmanilor n-a venit cu o noutate. În cartea Psalmilor lui David (Al-Zabur).” Cum a ajuns Coranul într-un aşa acord cu rezultatele ştiinţei şi cercetării… după sute de ani de coincidenţe? Şi dacă acceptăm că există o şansă. şi acest lucru este într-o armonie ciudată dar deplină cu descoperirile ştiinţei după 1400 de ani. lucru pe care ştiinţa de azi îl confirmă. cum de generalizăm? Alţi traducători ai Coranului.” Coranul: “Iată. Pretenţia musulmană: Mustafa Mahmud scrie: “Mâlul este noroi fermentat şi mirositor. cum explică savanţii musulmani faptul că în Biblie. în alte locuri spune că a fost creată din praf. Această traducere este mai dificilă . şi eu ca şi tine am fost făcut din noroi” (Iov[Ayub] 33:6). În Noiembrie 1982 batjocura a trebuit să înceteze. Era un lucru din Biblia care era “între mâinile lui. apoi te-a modelat în om?” (Al-Kahf[18]:37). după ce au batjocorit relatarea biblică a creării omului din praful pământului ca fiind simplă şi naivă. M. cu o picătură de sămânţă. de exemplu J.” Ai mai putea tu astăzi să pretinzi că ai descoperit becul electric? De ce nu citează musulmanii versetele biblice în cărţile lor? Coranul: “Poţi să-l tăgăduieşti pe cel ce te-a creat din praf. lumea şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri. Domnul tău spune îngerilor: Sunt gata să fac pe om din mâl. Invităm pe musulmani să guste din afirmaţiile ştiinţifice mai puternice ale Bibliei. Totuşi. dacă va fi bărbat sau femeie. Rodwell. nu să adăugăm alte lucruri la el. când oamenii de ştiinţă de la NASA's Ames Research Center au descoperit cu intrigare că lutul şi pământul conţin absolut toate elementele care se găsesc în corpul uman. nu ovulul.” Dovada: Viaţa umană a fost creată din noroi. Este mai bine să lăsăm Coranul să spună ce a vrut Allah să spună. dacă Coranul a descoperit acest lucru care este în concordanţă cu ştiinţa.

[Un joc de cuvinte în limba engleză. curgea sânge… se simţea rău. aşa făceau cu sclavii şi cu anumite animale.” ci Coranul spune simplu că Dumnezeu a creat ceea ce noi observăm în viaţă ca bărbaţi şi femei din fluidul care ţâşneşte din organul masculin. apoi la fetus care se lipeşte de uter prin placentă. Mai întâi aş vrea să vă dau o traducere cuvânt cu cuvânt a versetului. cum de a venit dl. Cum? Din moment ce fetusul nu are nimic de a face cu sângele. Ştiau de asemenea cum să provoace lipsa de fertilitate a bărbaţilor. Ei bine. sau cum spunem în limbajul programatorilor de computere. O astfel de traducere ar fi corectă.decât… Coranul în arabă. Oamenii din antichitate cunoşteau metoda fertilizării vacilor şi oilor. În versete anterioare omul era creat din praf. corectă dar necomplicată – n. fraiere”. să are pământul. În timpurile antice ei îşi închipuiau totul astfel: un bărbat lua de soţie pe o femeie. două sexe. din sperma bărbătească. Simplu: sămânţa bărbătească ajunsă în trupul femeii avea ca urmare naşterea de copii. Bucaille spune că acest verset din Coran reprezintă o descoperire ştiinţifică majoră. adică referitor la traducerea de mai sus. Descoperiri ştiinţifice sau erori? Judecă tu! Coranul: “L-a făcut pe om dintr-un cheag de sânge” (Al-Alaq[96]:2). întreabă pe un doctor şi va fi bucuros să-ţi răspundă zâmbind. ca să înţelegem ce vrea să ne spună versetul cu adevărat. nu mai mult. Să adăugăm sânge la .tr. “kiss” (Keep It Simple Stupid). a se lipi)." Şi totuşi ei intră într-un joc de cuvinte de la “cheag de sânge” “Alaqa" la "Aliqa" (a se înfinge în ceva. Dovada: Cum poate fi adevărat acest lucru? Absolut toţi traducătorii şi interpreţii Coranului traduc cuvântul "Alaqa" cu "cheag de sânge. să păstreze numele familiei… într-o zi femeia nu mai avea ciclul obişnuit… din nou… "Walla" n-a mai curs sânge… au aşteptat încă o săptămână sau două să fie siguri că acesta s-a făcut cheag în trupul ei… femeile s-au adunat şi au discutat… este însărcinată cu băiat sau fată… oricum… un bebelaş… O eroare ştiinţifică a devenit dintr-o dată descoperire ştiinţifică. Coranul n-a descoperit ceva nou sau miraculos în acest domeniu. apoi la o săptămână se culcau… udau plantele din grădină… vor avea un băiat sau o fată. însemnând “Las-o simplă. Mahmud cu o astfel de interpretare? Versetul nu spune că “el a determinat sexele. bărbătesc şi femeiesc. şi-l voi lăsa pe cititorul arab să aleagă dintre cele trei traduceri pe cea mai exactă: Arabă: wa-anahu khalaqa al-zawjayni al-thakara wal-untha min nutfatin itha tumna a creat perechile bărbat şi femeie din o picătură care ţâşneşte Engleză: Şi el Acum. fie ei băieţi sau fete. de preferat gemeni… să pască oile. Poate-mi spui că nu-s doctor. apă şi sămânţă care ţâşneşte. Pretenţia musulmană: Dr.] Această idee se cunoştea cu mii de ani înainte de Coran. femeia avea ciclul ei menstrual normal.

Eu m-am născut în localitatea "Bait Lahm" sau Betleem. Şi apoi rosteşti mirat: Uau!! Dovada: Cum de a ajuns dl. Noi spunem: În versetele originale în arabă nici nu se pomeneşte despre “muşchi..” deci să facem o traducere cuvânt cu cuvânt a ultimului verset: Arabă: Fa-Kasawna Engleză: Am îmbrăcat Al-Ithama Oasele Lahman Carne Nici într-un caz muşchi!! Toţi interpreţii şi traducătorii Coranului sunt de acord că "Lahm" înseamnă carne. Pretenţia musulmană: Mr. apoi l-am pus sub forma unei picături de sămânţă într-un loc al odihnei. Mahmud la concluzia că versetele din Coran menţionează cuvântul “muşchi”? Căci el spune că muşchii se formează după oase.această combinaţie. Nu există în Coran vreun cuvânt cu acest înţeles. răspunde musulmanul. zice musulmanul. stagii intermediare… aceste stagii anterioare au pregătit omul modern… apoi Coranul ne spune despre diferite stagii ale fetusului. ele m-au întocmit în întregime. mai ales că versetele biblice din Iov (Ayub) sunt mult mai precise când folosesc un cuvânt [cuvântul “vine”. m-ai ţesut cu oase şi vine” (Iov 10:8-11). înseamnă “Casa cărnii..” Cuvântul de care avea nevoie . în traducerea română Cornilescu] care înseamnă ţesut de nervi şi muşchi? De ce nu fac referinţă comentatorii Coranului şi la versetele care existau dinainte deja în Biblie? Nu cumva te gândeşti că au fost… părtinitori? O ultimă întrebare: De ce arătăm toate aceste versete din bunul şi bătrânul Iov (Ayub)? Cuvântul ebraic "hannashesh" înseamnă tendon sau nerv. Am schimbat apoi sămânţa într-un cheag de sânge coagulat. cel mai bun creator” (Al-Mu'minum[23]:14). după cum ştie oricine. fixat puternic. Din studiul embriologiei se cunoaşte foarte bine că şira spinării se formează înaintea muşchulor. apoi din el am dezvoltat o altă făptură. Ce este cu toate aceste versete? Coranul: “l-am făcut pe om dintr-o chintesenţă de lut. Mahmud explică aceste versete spunând: “Omul n-a fost creat din noroi de la început… ci între noroi şi om există diferite stagii de creaţie. Dar nu este corect. şi Tu să mă nimiceşti! Adu-Ţi aminte că Tu m-ai lucrat ca lutul.. După care îl duci la o librărie ca să-i aplici un şoc. şi vrei din nou să mă prefaci în ţărână? Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza? M-ai îmbrăcat cu piele şi carne. Nu există "hannashesh" sau "Asab" sau "Adal" în versetele coranice. Fie binecuvântat Allah.. ci doar “carne. nume care. că oasele au fost create înaintea muşchilor (“din acel bulgăre am format oase pe care le-am îmbrăcat cu carne”). din nou bunul bătrân Iov! Acolo versete spun: “Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit.” Şi întreb: Cum s-a ajuns să se spună că sămânţa bărbătească a devenit cheag “de sânge”? Şi cum a ajuns Coranul să fie numit “Carte mai bună” decât Biblia. apoi am făcut din cheag un bulgăre (fetus) şi din acel bulgăre am format oase pe care le-am îmbrăcat cu carne.” Lăudat fie Allah. doar putem să facem cum ne place. Cumperi o Biblie şi o deschizi la… să vedem… Iov 10:8-12.

Din .” Musulmanii n-ar accepta o astfel de modificare în textul Coranului şi nu-i condamn pentru asta. el intră într-o discuţie detaliată despre diferitele tipuri de pânze de păianjen despre care a găsit informaţii într-o enciclopedie. se vor mira citind Cartea Iov (Kitab Ayub) capitolul 8 versetele 13-15: “Aşa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu. sufli peste ea şi se rupe. Mahmud l-a pus el în interpretarea lui. Încrederea lui este zdrobită şi sprijinul lui este o pânză de păianjen. dar nu este tare. cu trup şi oase. este o descoperire majoră în biologie. din moment ce biologia modernă a descoperit că rasa păianjenilor este cea mai crudă din regnul animal. Pretenţia musulmană: Învăţaţii musulmani pretind că Coranul ştia dinainte că amprentele digitale ale fiecărui individ sunt unice. Aceasta este o descoperire modernă pe care doar Dumnezeu o putea şti la timpul scrierii Coranului. Pretenţia musulmană: Mustafa Mahmud comentează versetul din Coran: Aceasta. ar fi trebuit să modificăm textul astfel: “Crede omul că noi nu putem să-i adunăm oasele? Nu doar atât. după cum se vede clar din versetul 3: “Crede omul că noi nu putem să-i adunăm oasele?” Nu se spune nimic despre faptul că amprentele fiecărui individ ar fi unice. şi noi l-am subliniat în citatul de mai sus. În poliţie amprentele digitale sunt folosite pentru a găsi pe criminali. dar când vine vorba de cunoştinţa superioară a Bibliei. şi nădejdea celui nelegiuit va pieri. Dacă citim traducerea Coranului făcută de dl. dar cu adevărat cea mai slabă casă este cea a unui păianjen” (Al-Ankabut[29]:41). Ali. se prinde de ea. Versetul spune despre adunarea sau împreunarea oaselor. spune el. nu despre “diferenţierea amprentelor fiecăruia.” Ca să spună asta. ci putem să-i deosebim şi amprentele degetelor. Se bizuie pe casa lui. Ciudată descoperire în biologie pe care Mohamed n-a cunoscut-o! Dovada: Oricine ştie că pânza de păianjen este slabă. dar dacă musulmanii vor să spună că Coranul a descoperit asta pentru prima dată. pentru a adăuga varietate şi a da forţă Coranului. Tot ce spune aceste verset este că în ziua judecăţii Dumnezeu îi va învia pe cei morţi într-o ordine perfectă. dar acest cuvânt se găseşte doar în Biblie. femela omoară pe mascul şi puii mănâncă pe mamă. referinţele la Biblie lipsesc.dl. Pun alte întrebări: De ce nu citează dl. Mahmud şi alţii acest verset? Ei totdeauna citează versete biblice scoase din context. Dovada: Nu există în aceste versete dovezi pentru susţinerea acestei pretenţii. dar nu ţine” (Iov [Ayub] 8:13-15). Despre Biologie Coranul: “Pilda potrivita celor care iau ca protectori pe altul decât Allah este cea a păianjenului care-şi zideşte o casă. Despre amprentele digitale Coranul: “Crede omul că noi nu putem să-i adunăm oasele? Nu doar atât. ci putem să-i ordonăm şi vârfurile degetelor” (Al-Qiyamah[75]:3-4).

cuvântul Walla n-are nici o legătură cu numele folosit pentru Dumnezeu (Allah). Iov n-a amintit doar despre munţi.nou. Oamenii au ştiut despre eroziune de mult. de ce să nu lăsăm Coranul să vorbească pentru el însuşi? Cum de era deja în Biblie această informaţie? Musulmanii pot spune că nu este o problemă dacă un profet a inspirat altor profeţi versete similare. ca în adâncimile pământului” (Psalmul 139:15). şi s-ar ridica până acolo de să cutremure munţii” (Psalmul 46:2-3). Din nou Iov (Ayub) a spus aceste lucruri cu mii de ani înainte. Dl. Ai o altă părere? Prezintă-ţi dovezile atunci. adică Cartea lui Iov. care se referă la munţi: “Cum se prăbuşeşte muntele şi piere. Atunci se pune întrebarea: Ce noutăţi a adus Coranul în ştiinţă? Şi noi afirmăm: Nici una. El a făcut munţii să stea tari. Într-un alt verset coranic citim referitor la crearea omului: “Am creat pe om din cel mai bun sol. şi-i răstoarnă în mânia Sa” (Iov 9:5). Alte versete spuse de Iov.” El explică: “… că munţii acţionează ca contragreutăţi care ţin coaja pământului la locul ei. Este asta o descoperire ştiinţifică? Eu spun nu. la fel ca prietenii noştri: Walla !!! o minune a ştiinţei. De ce? . să vezi că Iov a fost inspirat de Dumnezeu! De asemenea trebuie să punem o altă întrebare: Este de acord tot materialul din Coran cu Biblia? Şi ce este cu tonele de versete împrumutate din surse păgâne. Iar în alte versete munţii sunt descrişi ca “stâlpi. dacă eşti credincios. ţesut în chip ciudat. ci este doar o exclamaţie: Uau!! În continuare din Iov: “Omul îşi pune mâna pe stânca de cremene şi răstoarnă munţii din rădăcină” (Iov 28:9). Concluzia pe care dl. de aceea în Orient se folosesc ziduri de piatră de susţinere în jurul terenurilor agricole. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării.” Despre pământ şi geologie Cităm din Coran în legătură cu munţii: “Când te întreabă despre munţi spune-le: ‘Domnul îi va scoate din temelii şi îi va împrăştia ca praful.’” În Ziua Judecăţii vor avea loc explozii în munţi. De ce nu citeşti Kitab Ayub. Mahmoud comentează că Coranul numeşte munţii stâlpi: “El a creat cerurile fără nici un stâlp pe care să-l putem vedea. chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. cum este mâncată piatra de ape. apocrife şi fictive? Vom dovedi acestea mai târziu în capitolul “Sursa Coranului. ca să nu se clatine cu tine. Mahmud a vrut să o scoată din versetul coranic. era deja în Biblie. Sau un alt verset din Biblie: “De aceea nu ne temem. Fără să jignim. nepermiţându-i să alunece în marea de flăcări din adâncul pământului. “Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului. Aceste “explozii” sunt menţionate şi în Biblie: “El mută deodată munţii.” Este de mirare cum ar interpreta dl. apoi l-am coborât în cele mai mari adâncuri” (Al-Tin[95]:4-5). cum piere stânca din locul ei. şi cum este luat pământul de râu: aşa nimiceşti Tu nădejdea omului” (Iov 14:18-19). şi a împrăştiat pe ei tot felul de fiare” (Luqman[31]:10). Am putea şi noi acum să privim într-o enciclopedie şi apoi să expunem o teorie. Mahmud versetul biblic: “Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii." (Psalms 75:3). înaintea Domnului întregului pământ” (Psalmul 97:5). Şi totuşi el nu citează deloc Biblia. ci a vorbit şi despre eroziune. În Biblie citim: “Trupul meu nu era ascuns de Tine cînd am fost făcut într-un loc tainic.

” (Isaia 40:22). Oare de ce n-a împrumutat acesta versete din Biblie pentru a-şi argumenta explicaţia? Din nou. şi spânzură pământul pe nimic” (Iov 26:7). şi noi apelăm din nou la traducerea cuvânt cu cuvânt: Arabă: Wa-lardu ba'ada thalika dahaha Engleză: şi pământul după aceea a întins Asta n-are nimic de a face cu oul. ca să locuiască în el. Vrem să amintim prietenilor noştri musulmani că Biblia deja făcuse declaraţii clare despre forma pământului: “El [Dumnezeu] întinde miază-noaptea asupra golului. Biblia sau Coranul? Şi o altă întrebare: Când s-a născut Isaia? Te voi ajuta ştiind că ai mult de studiat. din moment ce te poţi învârti şi în jurul unei pieţe pătrate.Despre crearea omului. şi ea stă nemişcată în timp ce tu te roteşti. după cum spune şi versetul următor: “Soarele şi luna se mişcă. având în vedere că cuvântul "Duhia" înseamnă “ou. de exemplu încolăcirea unei sârme pe o bucată de scândură. “El şade deasupra cercului pământului. adică în total aproximativ 1400 de ani înainte de apariţia Coranului… Nu mai am întrebări! Într-un alt verset din Coran Allah spune: “Încolăceşte ziua peste noapte şi noaptea peste zi. De fapt în ambele traduceri ale Coranului pe care le am. şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui. Un alt factor important care nu trebuie ignorat este că în versetul coranic se face referire la noaptea şi ziua (lumina) care se învârtesc în jurul pământului. Este evident că scriitorul Coranului s-a gândit la soarele şi luna care se încolăcesc în jurul pământului. M. Isaia s-a născut cu aproximativ 700 de ani înainte de Hristos. în capitolul 17. El spune: “Acest lucru este în conformitate cu cele mai moderne păreri ale astronauţilor despre forma pământului. Cuvintele "Dahaha" şi "Duhia" nu sunt sinonime. Deşi… cineva poate obiecta că “încolăcit” se poate referi şi la o formă plată. având deci forma unui ou.” lucru care pentru un musulman constituie o dovadă clară că pământul e rotund. în Evanghelia după Luca. Mahmud face un comentariu asupra versetului “Şi după accea am întins pământul.” Cu toate acestea. este descrisă venirea lui Hristos în timpul zilei: “Tot aşa va fi şi în ziua cînd se va arăta Fiul omului” (versetul 30). şi de obicei nu-ţi învârţi capul pentru a-ţi forma turbanul. Mahmud. Din nou el stâlceşte înţelesul cuvintelor pentru a le face să slujească scopului său. Mahmud să deducă este că pământul este mai turtit la polul nord decât la polul sud. Biblia conţine cuvântul lipsă căutat de dl.” Dl. traducătorii sunt de acord cu traducerea mea cuvânt cu cuvânt.” Ce a vrut dl. în timp ce în versetele imediat următoare Luca descrie venirea lui Hristos în timpul . Rodwell traduce astfel: “Şi după aceea am întins pământul. J. dl. Cuvântul "yukawir" (a roti) a fost folosit în vremurile antice drept exemplu la învârtirea turbanului pe cap. El întinde cerurile ca o măhramă subţire. şi le lăţeşte ca un cort.” concluzionând că în Coran era făcută cunoscută o mare descoperire ştiinţifică referitoare la pământ. care este mai exactă. iar cuvântul “încolăceşte” sigur că se referă la o formă rotundă peste care vine una sau cealaltă. Ali traduce: “Şi pământul mai mult l-a întins (o expansiune mai mare)” paranteza lui. din moment ce întunericul vine peste lumină şi lumina peste întuneric. Adevărul este că pământul se învârte în jurul axei sale. ceea ce nu implică în mod necesar faptul că pământul este rotund.

În Psalmul 19:6 împăratul David (Daud) prin inspiraţie de la Dumnezeu scrie referitor la soare: “… răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul [circuitul] la celălalt capăt.” Până la construirea şi folosirea telescopului Hubble oamenii de ştiinţă nu au cunoscut că soarele se mişcă prin spaţiu într-un circuit enorm pe o orbită imensă care se poate parcurge în peste 260 milioane de ani. în cuvintele “îşi isprăveşte drumul [circuitul] la celălalt capăt [al cerurilor]. Acesta este cuvântul pe care-l căuta dl. 27. Mahmud. Acest “gol în spaţiu” de aproximativ 300 de milioane de ani-lumină i-a luat pe cosmologi prin surpriză şi este diferit de toate celelalte direcţii. Undele electromagnetice Despre undele electromagnetice dl. Undele radio ricoşează înapoi spre pământ. atât din Apus cât şi musulmani. Cu toate acestea această expresie a fost considerată întotdeauna “familiară. Mă voi reţine acum şi nu voi pune nici o altă întrebare. ci cerul reflectă. 1981). În ultimele secole mulţi critici ai Bibliei au denunţat anumite versete care vorbeau de mişcarea soarelui. tari ca o oglindă turnată?” (Iov 37:18). au criticat pe nedrept Biblia că se referă la un pământ drept sau plan în Isaia 11:12 şi Apocalipsa 7:1. unul va fi luat şi altul va fi lăsat…” (versetul 34). Fără ca să se întâmple acest lucru am pierde unda. Nov. "Delving the Hole in space. Dumnezeu a declarat prin Iov: “El întinde miază-noaptea asupra golului” (Iov 26:7). unde expresia “cele patru colţuri ale pământului” s-ar referi la o suprafaţă plană. la fel ca şi un alt verset scris de profetul Iov: “… spânzură pământul pe nimic” (Iov 26:7). Pentru mai multe detalii asupra acestui subiect vedeţi Mitchell Waldrop.nopţii: “Vă spun că. în noaptea aceea. Versetul “El şade deasupra cercului pământului…” (Isaia 40:22a) confirmă clar ştiinţa modernă. astfel încât noi putem auzi sunetul la radio. Pe prietenii musulmani care cred că Coranul este plin de elemente ştiinţifice îi sfătuim să examineze cu atenţie orice astfel de pretenţie. care sunt pline de stele. Acest lucru a fost criticat timp de sute de ani ca fiind o contradicţie: cum putea un singur eveniment să aibă loc şi ziua şi noaptea? Dar aceasta dovedeşte faptul că pământul are o parte din el pe care este noapte şi alta pe care este zi.” referindu-se la cela patru extremităţi ale globului privite dintr-o poziţie centrală. nimic nu se ascunde de căldura lui.” Acuzaţia era că Biblia pretinde că soarele se mişcă pe o orbită în jurul pământului. Criticii moderni. doi inşi vor fi în acelaşi pat. când se referă la zona din nordul axei pământului spre steaua polară care este aproape fără stele.” El comentează că: cerul se comportă a un reflector al undelor electromagnetice. Pe de altă parte. Noi suntem de acord cu teoria undelor electromagnetice. Încercarea de a dovedi că profetul . pe ce bază trage el concluzia că Coranul vorbeşte despre undele electromagnetice? În Biblie scrie: “Poţi tu să întinzi cerurile ca El [Dumnezeu]. Această falsă afirmaţie din antichitate nu se găseşte de fapt în Biblie. aşa cum privea Dumnezeu globul. Science magazine. Aici nu doar că cerul trimite înapoi. Iov confirmă de asemenea un adevăr ştiinţific necunoscut Coranului.Mahmud arată spre o descoperire a Coranului: “Cerul care trimite înapoi (Wa-ssama'e That Irrajj'a) şi pământul care deschide.

fiindcă nu ţi-ai făcut tema de casă studiind în mod real Biblia. O altă referinţă în acest sens este în cartea scrisă de Dr. pe tine şi pe mine.” şi la şcoală sunt îndrumaţi să se aşeze la rândul lung al celor ce intră la clasa de Studii islamice. După cum am prezentat şi eu. Bucaille n-a folosit metode ştiinţifice pentru concluziile sale. fiindcă fusese descoperită deja în Biblie. martirajul sau pelerinajul la locurile sfinte nu sunt destule.islamului cunoştea legi şi teorii ştiinţifice descoperite doar în vremurile recente pretinde mai mult decât jocuri de cuvinte. Ştiu că unii au idei formate sau citesc anumite cărţi care nu au un punct de vedere favorabil credinţei creştine. înainte de a hotărî cineva trebuie să studieze ambele poziţii. adevăratul şi unicul Cuvânt al lui Dumnezeu. Acesta este singurul motiv pentru care te provoc. nu există suficiente fapte bune pe care omul să le ofere lui Dumnezeu pentru mântuire: faptele bune. . Coranul în lumina ştiinţei. nelăsând nici o oportunitate de dovedire a adevărului. în timp ce puţinii creştini intră la Studiile creştine? După care un profesor musulman le prezintă punctul de vedere islamic şi punctul “său” de vedere asupra creştinismului. pe tine şi întreaga lume. Din această lucrare n-am câştigat nimic decât bucuria dată de Împăratul Adevărului. îmi pasă cu adevărat de musulmani. Concluzie (Ce crezi tu?) Cât de tare este fundamentarea ta în islam? Ce dovezi pune la dispoziţie islamul pentru ne-musulmanii care se îndoiesc de islam? De ce ar trebui să credem că Mohamed este un profet adevărat al lui Dumnezeu? De ce să credem că Coranul este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu? De ce să ne clădim credinţa pe islam? Ce dovezi poate prezenta islamul? Cât de mult sapă musulmanii când îşi clădesc credinţa pe islam? Sau sunt ei musulmani pentru că majoritatea au părinţi musulmani şi au certificat de naştere pe care este ştampila “musulman. O examinare atentă a fiecărei pretenţii formulate poate dovedi foarte uşor că toată cunoaşterea lui era deja ştiută. William Campbell's. Totuşi majoritatea musulmanilor nici nu s-au obosit să analizeze sau să adâncească subiectul. Problema predominantă în lumea islamică de astăzi este că musulmanii nu permit deloc prezentarea punctului de vedere creştin şi închid uşa discuţiei. Hristosul care a murit ca să ne răscumpere. după părerea mea nu ai făcut destul. unde sunt examinate mai multe pretenţii de acest fel. Poarta cel strâmtă Cel puţin sper că v-am convins că îmi pasă. pentru El. să citeşti Biblia lui Dumnezeu. majoritatea creştinilor fiind prea speriaţi să comenteze când li se pune întrebarea “Este Isus Dumnezeu?” Şi apoi un musulman frecventează Masjid-ul local şi-şi întăreşte credinţa ascultând predici în Vinerea de rugăciune şi începe să primească educaţia islamică fără să fi auzit măcar adevărul întreg despre creştinism. Spun “unicul” fiindcă până acum nici o altă credinţă nu a venit cu dovezi comparabile Bibliei. dovedind că Dr. Dacă eşti dintre acestea. Coranul şi cele mai multe religii ale lumii promovează o mântuire prin fapte. Conform Bibliei.

lată este calea care duce la pierzare. şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14). şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Alegerea ta este sau chinul etern în iad. Căci largă este poarta. îngustă este calea care duce la viaţă. sau gloria eternă cu Dumnezeu.ci mântuirea este doar prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om. Prin care poartă alegi TU să intri? . Doar Biblia explică calea îngustă spre mântuirea lui Dumnezeu: “Intraţi pe poarta cea strâmtă. Dar strâmtă este poarta.