k155093k--kMUSHROOMkkPHYLLOkkTARTS

k3/4kc.kdairyksourkcream 1k(3koz.)kp g.kcreamkcheese,ksoftened 1/4kc.kdrykbreadkcrumbs 1ktbsp.kdriedkdillkweed 1/2ktsp.ksalt 1-2ktbsp.klemonkjuice 1k(4.5koz.)kjarkGreenkGiantksliced kkkmushrooms,kdrained 1kgarlickclove,kminced 1/2kc.kbutterkorkmargarine 8k(18kxk14kinch)kfrozenkphyllokpastry kkksheets,kthawed 1k(4.5koz.)kjarkGreenkGiantkwhole kkkmushrooms,kdrained kHeatkovenktok350kdegrees.kkInksmallkbowl,kcombineksourkcream,kcreamkcheese,kbre adkcrumbs,kdillkweed,ksaltkandklemonkjuice;kblendkwell.kkStirkinkslicedkmushroom s.kkSetkaside.kkTokma ekgarlickbutter,kinksmallks illetkoverklowkheat,kcoo kgarl ickinkbutterkuntilktender,kstirringkconstantly.kkCoatk16kmuffinkcupskwithkgarlic kbutter.kkSetkaside.kkBrushklargekcoo ieksheetkwithkgarlickbutter.kkUnrollkphyll oksheets;kcoverkwithkplastickwrapkorktowel.kkBrushkonekphylloksheetklightlykwith kgarlickbutter;kplacekonkbutteredkcoo ieksheet.kkBrushksecondkphylloksheetklight lykwithkgarlickbutter;kplacekonktopkofkfirstkbutteredksheet.kkRepeatkwithkremain ingkphylloksheets.kkWithksharpk nife,kcutkthroughkallklayerskofkphylloksheetskto kma ek16krectangles.kkLightlykpresskeachkrectanglekintokgarlickbutteredkmuffinkc up.kkSpoonkheapingktablespoonfulksourkcreamkmixturekintokeachkcup.kkTopkeachkwit hkwholekmushroom,kpushingkstemkintokfilling.kkDrizzlekwithkremainingkgarlickbutt er.kkBa ekatk350kdegreeskfork18-20kminuteskorkuntilklightkgoldenkbrown.kk16kappe tizers.kk -----------------------k155094k--kFRIENDSHIPkkCAKE

k1kc.kgreetings 1/2kc.ksmiles 1klg.khug 2/3kc.klove 1ktsp.ksympathy 2kc.khospitality kCreamkgreetingkandksmileskthoroughly.kkAddkhugskseparately.kkSlowlykstirkinklov e.kkSiftksympathykandkhospitalitykandkfoldkinkcarefully.kkBa ekinkwarmkheart.kkS ervekoften.kk -----------------------k155095k--kSPICYkkCRABkkCAKES

k2klg.keggs 1/2klb.kfreshklumpkcrabmeat 1kc.kricottakcheese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1kc.k(4koz.)kshreddedkMontereykJac kkkcheesekwithkjalapenos 3ktbsp.ksnippedkchives 3/4kc.kfinekseasonedkdrykbreadkcrumbs 1/4kc.ksaladkoil 1k(7koz.)kjarkroastedkredkpeppers, kkkdrained 1/3kc.kmayonnaise kInkmediumkbowl,kwhis keggskuntilkblended.kkStirkinkcrab,kcheeses,kchiveskandk1/ 4kcupkbreadkcrumbs.kkFormkheapingktablespoonfulskofkcrabkmixturekintok1/4kinchkt hic kca es;konksheetkofkwaxedkpaper,kcoatkca eskwithkremainingkbreadkcrumbs.kkPr eheatkovenktok325kdegrees.kkLinekba ingksheetkwithkpaperktowels.kkInklargeks ill et,kheatkoilkoverkmedium-highkheat.kkInkhotkoil,kfrykcrabkca es,kakfewkatkaktime ,kuntilkgoldenkonkbothksides,kaboutk3kminuteskinkall.kkAskca eskcoo ,kremovekfro mkpan,kdrainkonkpreparedkba ingksheetkandk eepkwarmkinkoven.kkInkfoodkprocessor, kprocesskredkpepperskwithkmayonnaisekuntilksmooth.kkServekwithkcrabkca es.kk12ks ervings.kk -----------------------k155096k--kCAKEkkDOUGHNUTS

k2keggs,kbeaten 1kc.ksugar 1kc.kbuttermil 1/3kc.koil 1/2ktsp.ksalt 1ktsp.ksoda 1ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.knutmeg 3ktok3k1/2kc.kflour kMixkandkleavekinkrefrigeratorkovernightk(ma eskeasierktokhandle).kkRollkdoughko utkandkcutkdoughnutskwithkakcutter.kkPlacekinkverykhotkoil.kkTurnkdoughnutskasks oonkasktheyksurface.kkWithkhotkoil,kneedktokbekwatchedksoktheykwon'tkburn.kk -----------------------k155097k--kGRANDMA'SkkFRYkkCAKESkkkkkkkkk

k1k1/2kc.ksugar 3keggs 3ktbsp.kmeltedkbutter 1kc.kbuttermil 1ktsp.ksalt 1/4ktsp.knutmeg 1/4ktsp.kginger 1ktsp.ksoda 1ktsp.kba ingkpowder 4kc.kflour,ksifted 1ktsp.kvanilla kBeatkeggs,kaddksugar,kmeltedkbutter,kvanillakandkbuttermil .kkAddkdrykingredien ts,kmixkwell.kkCover.kkStorekinkrefrigeratorkovernight.kkRollkdoughkaboutk1/2kin chkthic ,kcutkout.kkFrykinkhotklardkorkshorteningkuntilkbrown.kkMa esk3kdozen.kk

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

-----------------------k155098k--kBAKEDkkPANCAKES

k1/4kc.kmargarinekorkbutter 1/4kc.kbrownksugar 1/3kc.kpanca ekorkmapleksyrup kMixkthesektogetherkinkpankoverklowkheatkuntilkbutterkiskmelted.kkPourkintokak9inchkroundkca ekpankorkpiekpan.kkPanca ekmixkforkaboutk10kpanca es.kk4-6kserving s.kkMixkaskdirectedkonkpac age.kkSpoonkbatterkoverksyrupkmixture.kkBa ekatk375kd egreeskforkaboutk20kminuteskorkuntilktopkspringskbac kwhenktouched.kkInvertkonto kservingkplate.kkAkfavoritekbrea fastkforkwhenkthek idskhavekak"sleep-over."kk -----------------------k155099k--kAPPLEkkPANCAKES

k2ktbsp.kbutter 3ktbsp.ksugar 1/2ktsp.kcinnamon 1/2ktsp.kba ingkpowder 1/2kc.kmil 1kegg 1ktsp.ksaladkoil 1kapple,kparedkandksliced 1/2kc.kpanca ekmix kMeltkbutter,kcombinekapple,ksugar,kandkcinnamon,kheatktogetherkuntilkbubbly.kCo mbinekpanca ekmix,k1ktablespoonksugar,kba ingkpowder,kegg,kmil ,kandkoil.kPourkt hiskmixturekoverkthekapplekmixture.kkBa ekatk400kdegreeskfork12kminutes.kServekw ithkpowderedksugarkorksyrup.kk -----------------------k155100k--kCRESCENTkkCHOCOLATEkkCHIPkkCHEESEkkCAKE

k2kp gs.kcrescentkrolls 2k(8koz.)kp gs.kcreamkcheese 1/2ktok3/4kc.ksugar 1keggkyol 1ktsp.kvanilla 1kbagkmil kchocolatekchipsk(reserve kkk1/2kc.kchips) kLinekak9kxk13kinchkpankwithk1kpac agekofkcrescentkrolls,kpressktokseal.kkMixkcr eamkcheese,ksugar,keggkyol ,kandkvanillakuntilkcreamy.kkAddkthekchocolatekchipsk lesskthekreservedkchips.kkSpreadkonkthekfillingktok1/4kinchkfromkthekedges.kkTop kwithksecondkpac agekofkcrescentkrolls.kkPinchkthekedgesktogether.kkBa ekatk350k degreeskfork25ktok30kminutes,kuntilkgoldenkbrown.kkRemove,kfrostkimmediatelykwhi lekhot.kkMeltkreservedkchipskinkmicrowavekandkdrizzlekonkicedkcheesekca e.k--FRO STING:--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

   

 

1kc.kpowderedksugar 1ktsp.kvanilla 1ktbsp.kwarmkmil kMixktogether.kkFrostkba edkcheesekca e.kkRefrigeratekwhenkcool.kkMa esk24ktok36 ksquares.kkCherylkWoodk -----------------------k155101k--kDIRTkkCAKE

k1klg.kbagkOreokcoo ies 1/2kstic kbutterkorkmargarine 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 2klg.kboxeskofkvanillakinstantkpudding 2kc.kmil 1k(8koz.)kcontainerkCoolkWhip 8kinchkflowerkpot Artificialkflowerk(ifkyoukdesire) kCrushkinkblender,korkfoodkprocessor,k1klargekbagkofkOreokcoo ies,ksetkaside.kkC reamktogether:k1/2kstic kbutterkorkmargarine 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese

-----------------------k155102k--kDIRTkkCAKE

kkNeedkakplanter,kputklidkinkbottomkofkplanterktok eepkca ekfromkdrippingkout.kk Usekplanterkonlykforkthiskdessert.k1k(12koz.)kcontainerkCoolkWhip 1klg.kp g.kOreokcoo ies 4ktbsp.kbutter 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 1kc.kpowderedksugar 3k1/2kc.kmil 2kp gs.kFrenchkvanillakpudding kkk(instant)kk(Ikfoundkpuddingkat kkkKrogers) kCrushkcoo ies,kcreamkandkallkcoo iesktogetherkandksetkaside.kkCreamktogetherk4k tablespoonskbutter,konek8kouncekpac agekofkcreamkcheesekandk1kcupkofkpowderedksu gar.kkMixkink3k1/2kcupskofkmil ,k2kpac ageskofkFrenchkvanillakpuddingkandk12koun cekCoolkWhip.kkLaykoneklayerkofkcrumbskoverktopkofklidkyoukplacedkinkbottomkofkp lanterkandkthenkaklayerkofkcreamkmixturekandkrepeatkandkma eksurekyourklastklaye rkiskcoo iekcrumbs.kkPutkinkrefrigeratorkovernight.kkBeforekservingkhavekakspeci alkartificialkflowerkyoukinsertkinkmiddlekofkca e.kkLoo skli ekakflowerkarrangem entkbutkonlykitsktokeat.kk ------------------------

 

kInklargekbowl,kmixk2klargekboxeskofkvanillakinstantkpuddingk(addkamountkofkmil kaccordingktokpac agekofkpudding).kkAddkcreamkcheesekmixturekandk8kounceskofkCoo lkWhip.kkBeatktogetherkuntilkmixed.kkInkank8kinchkflowerkpot,klayerkthekcoo iekm ixture,kthenkthekpuddingkmixture,kthenkthekcoo iekmixture,kandksokon.kkEndkupkwi thkthekcoo iekmixturek(thiskloo skli ekdirt).kkAddkankartificialkflowerkinktop.k k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

kvanillakandksugarkonkmediumkspeedkuntilkwellkblended.kkChill.kkPac ki                             .kmil 1ktsp.kkBa ek25kminu teskatk325kdegrees.kvanilla 2kc.kflour 1/2ktsp.kbutterkandk1/4kcupksugar.kkPourkoverkwafers.kba ingkpowder kPreparekpans.ksugar 1k1/2ktsp.kvanilla 2keggs kLinekmuffinktinkwithkfoilkcupca ekliners.kkSiftktogetherkflour.ksoftened 1/2kc.ksugar 2k(8koz.kvanilla kCombinek"crumbs"k(grahamkcrac erkorkcoo ies).kkTopkwithkfruit.kbrownksugar 1kc.kshortening 1kc.kpeanutkbutter 2keggs 1/2kc.)kp gs.k155103k--kMINIkkCHEESECAKES k12kvanillakwafers 2k(8koz.kkBa ekatk350k degreeskfork30kminutes.kkAddkslowlykandkbeatkink1kcupkbrownksugarkandk peanutkbutter.ksugar 1k1/2ktsp.knutskorkchocolate.kk -----------------------k155104k--kPEANUTkkBUTTERkkCAKE k1/3kc.kbrownksugar 1/2kc.kkAddke ggskandkmixkwell.kplusk1ktbsp.kbutter 1/4kc.kvanilla 1/2kpt.kkCreamkshortening.kk Addkthisktokthekfirstkmixturekandkbeatkwell.kkPourkmixturekintokpanskandkba ekatkoncekuntilkfirmkinkcenter.ksugar 1ktsp.kbeatktogetherk2keggskandk1/2kcupkbrownksugar.)kp gs.kcreamkcheese 5keggs 1kc.kkAddkdrykingredientskalternatelyktokfirstkmixturekwithk1kcupkmil kwithkvanil la.ksourkcream 6ktbsp.ksalt 2k1/2ktsp.kfillingkeachkonekalmostkfull.kkInkanotherkbowl.k preserves. kkMixkcreamkcheese.kfinekcrumbs 1/3kc.kkPlacek1kvanillakwaferkinkeachkliner.kk -----------------------k155105k--kHEAVENLYkkCHEESEkkCAKE k2kc.ksaltkandkpowd er.kkThesekarekquic kandkeasykandkcankbekcooledkquic l ykinkfreezer.kkRemovekfromkmuffinkpankwhenkcool.kcreamkcheese.

ksugar 1kc.kthenkpecanskonkcoconut.kk -----------------------k155108k--kCAKE k1kc.ksugar 1k(3koz.kpecans 1kGermankchocolatekca ekmix 1klg.kkEvenlykspreadkth eksugarkoverkthekrhubarb.kkSlowlykaddk1kcupksu garkandkvanilla.kkGentlykmixkc reamkcheesekandkeggs.kkSpreadkJellokoverkthektopkofktheksugar.kkSpreadkthekcoconutkinkpan.kba ingkpowder 1ktsp.kkButkdoknotkovercoo .kk -----------------------k155107k--kRHUBARBkkTORTE k4kc.kkAllowktokcoolkslowl ykatkroomktemperaturekandkthenkrefrigerate.kcreamkcheese 1kstic koleo 1kboxkpowderedksugar   kInkbottomkofk8kxk12kinchkpan.kvanilla 1ktsp.kmargarine 3kc.krhubarb 3/4kc.ki tkwillkbekstiff.kkMixkca ek bykdirectionskonkthekpac agekandkspreadkoverkpecans.)kp g.klemonkextract 1kc.kspraykrealkgoodkwithkBa er'skJoy.kkRemovekspringformkpanksides.kkBa ekatk300kdegreeskfork15kminutesklonger.kpourkoverkca ekmixkandkba ekfork1k hourkatk350kdegrees.kan dksugar.kmixkuntilksmoothkandkcreamy.kkAddkthiskoverkca ekmixkaskbestkyoukcan.kflour 1/2ktsp.kkPutkrhubarbkinkbottomkofkpan.kkEnjoy !kk -----------------------k155106k--kGRANDMA'SkkPOUNDkkCAKE kMixkallktogetherkandkba ekatk325kdegreeskfork60kminuteskorkuntilkdone.kkThenkcombineksourkcream.kdrizzlekoverkca ekmix:kk1kcupkwater.kkT               k4keggs 2kc.ntokbottomkofkspringformkpan.ksoda 1k1/2ktsp.kcoconut 1kc.kkBa ekatk300kdegreeskfork10kminutes.k6ktablespoonsksugarkandk1k1/2kteaspoonskvanilla.kkBa ek60kminutes.kkWillknotkstic kifkyoukusekthis.kkTo pkwithkmixture.kkPourkintokpan.ksourkmil korkbuttermil                             .kp g.kkMixkcreamkcheese.kkBeatkafterkaddingkeggskindividually.koleo.kstrawberrykJello 1kyellowkorkwhitekca ekmix kCutkrhubarbkintoksmallkpieces.kkBa ekatk350kdegreeskuntilktestskdone.kkMeltk1/3kcup kbutter.kkAllowktokcoolkfork10kminutes .

kvinegar 2ktsp.kmil 2ktbsp.kkCutkcooledkca ekinkhalfklengthwisekandkputkonkfilling.ksaltkandkvanillakinkmixingkbowl kandkmix.kremov ekfromkheatkandkcool.kflour 2kc.ksalt 1/2kc. kkPlacektopkbac konkandkfrostkwithkfavoritekicing.ksugar 1ktsp.kmil 1kc.kvanilla kBa ekca ekandkcool.k1/2kc.kkAddkcooledkflourkandkmil kmixturekandkbeatkatkhighkspeedkuntilkfillin gkiskli ekwhippedkcream.kCrisco 1/4klb.ksifted 2kc.kcoldkwater kMixkwellkandkba ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kk -----------------------k155111k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k3kc.kflour.kba ingksoda 1ktsp.kvegetablekshortening 1ktsp.k--ICING:-1kc.hiskiskrichkandkdelicious.ksalt 2/3kc.kkCoo koverklowkheatkuntilkthic .kcocoa 2ktsp.kflour kCoo kandkletkcool.kkAddkflourkandkmil kandkbeatkuntilkcreamy.koil 2ktbsp.ksugar 6ktbsp.kflour 1kc.ksugar 1/2ktsp.kbutter.kkMixkflourkandkmil .kk -----------------------k155110k--kWACKYkkCAKEkkWITHkkWHIPPEDkkCREAMkkICING k3kc.kk -----------------------k155109k--kTWINKIEkkCAKE k1k(9kxk13)kinchkchocolatekca e 5ktbsp.kvanilla 2kc.ksoda 1ktsp.kkPlacekshortening.kgranulatedksugar 1/2kc.kbutter 1ktsp.kvanilla kBeatkonkhighkspeed.ksalt                                 .

2kc.ksugar 2kc.kkCrushkvanillakwaferskandkplacekinktinykt inskinkakmuffinkpan.kchopped 1/3kc.knuts.ksoda.ksugar.kchopped 1ktsp.kkIcekwhenkca ekiskcool.)kcankcrushedkpineapple kkk(includekjuice) kPreheatkovenktok350kdegrees.kconfectionersksugar 1kstic koleo 1ktsp.kkMa eskakbigkca e.kk -----------------------k155114k--kMOUNTAINkkCAKE                         .kpecans.kchopped 1kc.)kcreamkcheese 2kc.kcinnamon 1k1/2kc.kkHandkmixkonly.kkGreasekandkflourk10kinchktubekpankorkbundtkpan.kkBa ek40k tok45kminuteskinkmetalkpan.kkComeskoutk verykmoist.kkChill.)kcankcrushedkpineapple --ICING:-1k(8koz.)kp gs.koil 1k(15koz.kkBa ekonekhourkandk10kminutes.ksaltkandkcinnamon.ksiftkflour.kkICING:kkMixk together.kbananas.kkVerykgood.kk -----------------------k155112k--kMEXICANkkFRUITkkCAKE k--CAKE:-2kc.kcreamkcheese 1ktsp.kflour 2ktsp.kkJanicekPearlkCurtsk -----------------------k155113k--kMINIATUREkkCHERRYkkCHEESECAKES k3k(8koz.k30ktok35kminuteskinkglasskba ingkdish.kkAddkremainingkingredientsk andkstirkuntilkmixed.kkPutkcheeseca ekmixturekinktins.kvanilla 2/3kc.kkStirkbykhandkuntilkcompletely kmixed.kCriscokoil 3keggs 1k(8koz.kba ingksoda 2keggs 1kc.kkTopkwithkcankofkcherrykpiekfilling.kkPourkintokgreasedkandkflouredk13kxk9kinchkba ingkpankorkdish.kvanilla kCAKE:kkMixkallkingredientskinklargekmixingkbowl.ksugar 3keggs Vanillakwafers kMixkfirstkflourkingredientsktogether.kkBa ekatk325kdegreeskfork1 5kminutes.kk Inkbowl.

)kcankevaporatedkmil . kkkchilled --GRAHAMkkCRACKERkkCRUST:-22ksqs.kfoldkca ekintokwhippedkcream.kflour 3/4kc.kthenkfoldkinkJellokandkcheesekmixture.kwhippedkcream kSeparatekeggskandkreservekwhiteskinksmallkbowl.ksugar 1/2kc.)kk -----------------------k155116k--kBLACKkkMAGICkkCAKE k2kc.k kUsek3/4kcrustkrecipekforkbottomkofkak9kxk13kinchkpankandkthenkputkJello-cheesek andkmil kmixturekinkandksprin lekremainingkcrumbskonktop.k6keggkyol s 2kc.kcrushed 2/3kcubekbutter.kkWhipk1kcankchilledkevaporatedkmil .kkPlacekinkrefrigerator .kvanilla 1k(13koz.kkPilekintokmountainkformkandkgarnishkwi thkcherries.kkBeatkeggkyol s.kkThiskcankalsokbekputkinkakchild'sksandkpainkandksprin ledkwithkcru shedkOreokcoo ies.kboilingkwater 2k(3koz.)kp gs.kmelted 1/4kc.kkGarnishkwithkakplastickflowerkandkuseksandkshovelkaskserving kspoon.kkBeatkeggkwhitekstiffkandkfoldkintokmixture.kcreamkcheese 1kc.kba ingksoda 1ktsp.knuts.kgroundknuts 3/4kc.kba ingkpowder 6keggkwhites 1kqt.ksourkmil                                       .kk -----------------------k155115k--kCHEESEkkCAKE k1k(3koz.klemonkJello 1kc.kkDissolvekJellokmixturekandkletkJelloksetks lightly.kkBefor ekserving.kcocoa 2ktsp.kcrumblekintokseveralkpieces.kba ingkpowder 1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork40kminutes.kkSoftenkcheesekandkcombinekwithksugarkandkvanillaktokaddktokJellokmixtu re.kandkba ingkpowderkonekatkaktime .)kp g.kkAddkbreadkcrumbs.ksugar 2ktsp.kgrahamkcrac ers.kfarina 1/2ktsp.kkWhenkcool.ksugar kMixktogetherkallkcrustkingredients.kbreadkcrumbs 1kc.kfarina.kaddksugarkgrad uallykandkbeat.kbeatingkafterkeachkaddition.kkWillkservek15.kk(Ikputkmykutensilskinkthekrefrigeratorkawhileksokthekmil kwil lkwhipkbetter.

ksourkcream 4ktbsp.ksugar 1ktsp.1ktsp.kkOverklowkheat.kbutter kPreparekgrahamkcrac erkcrustk(20kgrahamkcrac ers.kkPourkmixturekoverkcooledkca ekandkreturnktok ovenkfork5kminuteskatk500kdegrees.ksugar 1/4klb.kkSlowlykstirkinkthekentirekboxkofkconfectionersksugar.kk -----------------------k155119k--kNEWkkYORKkkCHEESEkkCAKE                                   .kvegetablekoil kMixkallkingredientsktogetherkthoroughly.kkBa ekatk350kdeg reeskfork35ktok40kminutes.k4ktablespoonsksugarkandk1/4kp oundkmeltedkbutter)kandkpresskintokspringformkpan.)kp g.kkMa ektopkdressingkusingk1kpintksourkcream.k2keggskandk1kcupksugar.kmeltkthekmargarinekandkcreamkcheese .kPhiladelphiakcreamkcheese 2keggs 1kc.kkCoolk20kminutes.k4ktablesp oonsksugarkandk1kteaspoonkvanilla.kpecans.kk -----------------------k155117k--kCHEESEkkCAKE k1klb.kcreamkcheese 1kboxkconfectionersksugar kCombinekthek1kcupkofkpecanskandk1kcupkofkcoconutkandkputkinkthekbottomkofkak9kx k13kinchkba ingkpan.kkMixkthekGermankchocolatekca ekaskdirectedkonkthekbox.kblac kcoffee 1ktsp.kkPou rkoverktheknutskandkcoconut.ksalt 1/2kc.kkSpoonkcreamkcheesekmix turekoverkca ekmix.ksugar 2keggs 1kc.kkBatterkwillkbekthin.kk -----------------------k155118k--kEARTHQUAKEkkCAKE k1kc.kvanilla 20kgrahamkcrac ers 4ktbsp.kvanilla 2kc.kkDoknotkspread.kgranulatedksugar 1kpt.kkBa ekca ekatk350kdegree skfork45kminutes.krefrigeratekseveralkhoursk beforekserving.kkkPourkmixturekintokcrustkandkba ek30kminuteskatk350k degrees.kkCreamk1kpoundkofkcreamkchees e.kkAfterkca ekcools.kcoconut 1kGermankchocolatekboxkca ekmix 1kstic kmargarine 1k(8koz.kchopped 1kc.kjustkdropkoverktop.

kgranulatedksugar 6ktbsp.kcrumbs kkkorkchocolatekcoo iekcrumbs --FILLING:-2k(8koz.k--CRUST:-1/4kc.kflour 1ktsp.kk -----------------------k155120k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k2kc.ksaltk(optional) 3keggs 2kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredk13kxk9kinchkpan.kpatkintokspringformkpan.kkPourkintokcrust.kkIfktookthic .kalmondkflavoring 3keggs kCRUST:kkMixkbutterkandkcrumbs.)ksourkcream 1kc.kcrushed.kkk--CREAMkkCHEESEkkFROSTING:-1kboxkconfectionersksugar 1kstic kmargarine 1k(8koz.kmelted 2kc.kdiced 1k(8koz.kcreamkcheese 2ktsp.ksoftkbutter 6ktbsp.)kp gs.ksugar 2ktbsp.kk -----------------------k155121k--kTOLLkkHOUSEkkCUPkkCAKES k1/2kc.ksugar 1ktsp.kkChi ll.kkB a ekink350kdegreekovenkfork45ktok60kminutesk(testkwithktoothpic ).koil 2kc.kblenderkorkwithkbeaters.kkBa ek atk350kdegreeskfork1khour.kkMixkallkfillingkingred ientskwell.kbrownksugar                               .kkMixkuntilkwellkblendedkbykhandkwithkakwirekwhis k orkspoonk(aboutk300kstro es).kbananas.kvanilla kBeatktogetherkwithkelectrickmixer.kkkTOPPINGkkSUGGESTIONS:kkFruitkpiekfillingkorkchocolateksquares.kturnkoffkovenkandkleavekinkovenkfork1kmorekhour.kkkkNOTE:kk Usek1/2krecipektokfrostk13kxk9kinchkca e.kbutter.kba ingksoda 1kc.kmeltedkork1 /2kcupksourkcreamkwithk2ktablespoonsksugar.kcinnamon 1ktsp.)kp g.kinkfoodkprocessor.kcreamkcheese 1k(16koz.)kcankcrushedkpineapplekwith kkkjuice kPutkallkingredientskinkbowl.kkCreamkcheeseskandkmargarinekshouldkbe katkroomktemperature.kaddkaklittlekmil .kgrahamkcrac ers.kkBa ek40kminu teskifkusingk2k(9kinch)kpans.

kvanilla kCombinekandkbeatkuntilkcreamykfirstkfourkingredientskthenkbeatkinkegg.kbrownksugar 1kegg 1ktsp.kkUsekpaperkliners.kkSpreadkintokakgreasedkandkflouredk9kxk13k inchkpank(orktwok8kxk8kinchkpans).kba ingksoda 1k1/2ktsp.kkStirkinkchocolatekchips.k(1kc.kvanilla kBeatktogetherkoil.kkC oolkinkpan.kflour 1ktsp.kkMa rykMirandak -----------------------k155123k--kGOODkkSTUFF.kba ingksodakandksalt.)kcankcrushedkpineapple                                 .kkAddkdrykingredientsktokap plekmixture.kflour.kk -----------------------k155122k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE k1kc.kkkkCombinekinkbowl:k1/2kc.kapple.ksugar 2keggs 2k1/2kc.kkSiftkto getherkandkstirkink1kcupkplusk2ktablespoonskofkflour.ksifted 1/2ktsp.kandksetkaside.kplusk2ktbsp.ksugar.koil 1k1/2kc.kSiftkto getherkflour.kkMAYNARD!kkCAKE k1k(20koz.kp g.kfinelykchopped 1/2kc.kkForkindividualkca es.kpowderkandkcinnamon.kkRemovekfromkoven.kkYieldk16.kba ingkpowder 4kc.kfirmlykpac ed 1kegg 1ktsp.kba ingksoda.kcinnamon 1ktsp.kkAddkapples.ksalt.kbrownksugar.kkTopkwithkkthekfollo wingkmixture.keggskandkvanilla.kba ingksoda 1/2ktsp.ksalt --TOPPING:-1/2kc.kvanilla 1kegg 1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork30kminutes.kkSpo onkbykroundedktablespoonk(onektokakcup)kintokpaperklinedk2kinchkcupca ekcups.ksalt 6koz.1/2ktsp.kcoconut 1/2ktsp.kkSpo onk1ktablespoonkoverkeachkcupca ekandkreturnktokovenk(375kdegrees)kandkba ek15km inuteskmore.kkDividekmixturekbykfillingk18ktok24kcupca e/m uffinktinsk3/4kfull.ksalt 1ktsp.kkB a ekatk375kdegreeskfork10ktok12kminutes.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kkAddkcoconut.kkMixkwell.kwalnuts.kchopped 1/2ktsp.ksalt kBeatkuntilkverykthic .kchoppedknutskandkvanilla.)ksemi-chocolatekchips 1/2kc.

kk Garnishkwithkfreshkstrawberrieskforkextrakappeal.kapples.kkBeforekba ing.kkBa ektenk minuteskandkcoolkbeforekplacingkthekca ekinkthekcrust.kkTOPPING:kkDanishkDessert kmixedkwithkfrozenkraspberries.kkCutkthawedkca ek lengthwisekintokfourths.kbutterkorkmargarine 1kegg 1/4ktsp.kk -----------------------k155124k--kFORGETkkTHEkkCALORIESkkANDkkFATkkGRAMSkkCHEESE-CAKE k3klbs.kcompletingkwithkthekmixture.kkAfterkba ingkcoolkfork30kminuteskbeforekplacingkinkthekcrust.kkNeedsknokfrosting.kk -----------------------k155125k--kAPPLEkkCAKE k1/4kc.kcinnamon 1/2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.)kfrozenkpoundkca e kMixkthekfirstkthreekingredients.kkBa ekforktwokhourskatk300kdegrees.kk -----------------------k155126k--kVANILLAkkBUTTERNUTkkCAKE k3kc.kkPutkbottomklayerkfirstkthenkaddkpineapplekmixture.kkMixkforkfivekminutes.kkPourkinto kakspringformkpan.kkAddkthekeggskandkmixkforkfivekminutes.kinstantkvanillakpudding 1k(16koz.kaboutk45kminutes.kkYoukmaykdoublekthiskforkak9kxk13kinchkpan. kkCRUST:kkChoosekone:kkA)kkcrushedkvanillakwafers.knuts.kork6kp gs.kmixedkwithkcrushedknutskandka klittlekbutterkor.kfrozenkwhippedkcream 1ksm.kkKeepkrefrigeratedkuntilkserved.kchopped 1/2kc.ksourkcream 9keggs kMixkthekcreamkcheesekandksugarktogether.ksugar                         .kPhiladelphiakcream kkkcheese 2k1/3kc.ksugar 1kc.kB)kkChocolatekwaferskcrushedkwithkaklittlekbutter.kkkkMykhusband'skgrandmotherkgavekmekthiskrecipekwhe nkwekwerekmarriedk40kyearskago.kkPutkintok8kxk10kork9kinchksquarekpan.ksoda 3/4ktsp.8koz.kp g.kkLetkstandkforkfivekminutes.kkThekoriginalkrecipekcalledkforkbutterktheksizek ofkankegg.kkCo ntinueklayering.kplacekca ekpankonkakpankthatkhaskaboutk3/4kinchkofkwater.kchopped kMixkallktogether.ksalt 1kc.ksugar 1kc.kflour 2kc.kkBa ekatk350kdegreesku ntilkdone.kkWrapkfoilkaroundkthektopkofkth ekspringformkpan.kkAddktheksourkc reamkandkmixkforktwokminutes.

kkBa ekink9kxk13kinchkpan.kDuncankHineskyellowkca ekmixk 1kp g.kwalnuts.katk350kdeg reeskfork40kminuteskorkuntilkca ekpullskawaykfromkside.kJelloklemonkinstantkpuddingk 1k(16koz.k--TOPPING:-1/2kc.kflour 1/2ktsp.ksoda 1ktsp.kbrownksugar 1/2kc.kkDoknotkopenkovenkdoorkduringkba ing.2kstic skmargarine 1/2kc.kkAddkeggs.kkPourkintokgreasedktubekpan.kk -----------------------k155127k--kRAWkkRHUBARBkkCAKE k1/2kc.kflour 1kc.kwhitekorkbrownksugar 1ktsp.kCrisco 6keggs 3kc.kvinegarkink1 kkkc.kkBa ek1khourkandk45kminutes.)kcankfruitkcoc tail 1kc.kshortening 1k1/2kc.kkNextkaddkflourkwithk1/2kteaspoonksalt kalternatingkwithk1kcupkofkmil .kcinnamon Pinchkofksalt 1ktsp.kchopped                                     .kkCombineksodakandksourkmil .kmil 4ktsp.kcutkrhubarb kCreamksugarkandkshortening.kvanilla 1k1/2kc.kbeatingkuntilksmoothkafterkeach.kMazolakoil 1/2kc.kkkAlternately kaddkmil kandkdrykingredientsktokcreamedkmixture.kk Removekfromkpankimmediately.kbutternutkvanillakflavoring Nuts kCreamktogetherksugar.kgreased.kkStirkinkrhubarbkandkvanilla.kbrownksugar 1kegg 2kc.k kMixktoppingkandksprin lekonkca e.kaddkegg.kmargarinekandkCriscokuntilkveryksmooth.kkFoldkinkflavoringkandknutsk bykhand.kcinnamon 1/2kc.konekat kaktime.ksourkmil k(2ktbsp.kmil ) 1ktsp.ksalt 1kc.kendingkwithkflour.kkPutkinkcoldkovenkandksetktemperaturekatk3 25kdegrees.kAngelkFla ekcoconut 4keggs 1/4kc.knuts k -----------------------k155128k--kUGLYkkDUCKLINGkkCAKE k1kp g.

ksugar 2ktsp.kkPourki ntok13kxk9kinchkgreasedkca ekpan.kkBe atkbykhandkuntilksmooth.kk -----------------------k155131k--kHELEN'SkkWHOLEkkFRUITkkCAKE                                                 .kgranulatedksugar 1/2kc.kaddingkallkingredients.kbutkcreamkcheesekicin gkiskdelicious.kthenkbeatkeggskuntilkfoamykandkaddktokca ekmixture.kkChec kwhenkcoo edkwithkdryktop.kvanilla kInklargekbowl.kba ingksoda 1/4ktsp.kchopped 1/2ktsp.kripenedkbananas.kkBa ekatk350kdegreeskaboutk30k tok35kminutes.kkInksmallerkbowl.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kkPourkonktopkofkca ek(whenkcooled).kkICING:kkOptional.ksalt 2ktsp.kmixkthekfirstksixkingredients.kgranulatedksugarkandkevaporatedkmil .kkBeatkaccordingktokdirections.kkCankalsokbekmadekwithkakscr atchkmadekchocolatekca e. kkkMa ekakwellkinkdrykingredientskandkcombinekthekcontentskofkthektwokbowls.kcinnamon 4keggs 1kc.kkStirkuntilkthoroughlykmixed.kgratedkcarrots 1/2kc.ksifted 2kc.kcoconutkandkoil.kBlendkca ekmixkandkinstantklemonkfillingktogetherkwithkmixer.kkAddkfruitkcoc ta il.kcombinekthekotherkingredients.kkBa ekinkpr eheatedk350kdegreekovenkfork35kminutes.kevaporatedkmil kMixkoleo.kkFoldkandkstirkthoroughlykbykhand .kblac kwalnuts.kkPourkintoktwok(9kxk1k1/2kinch)kroundkpans.ksmashed kkkorkcrushedkbeforekaddingktokmixture kEmptykboxkofkchocolatekca ekintokmixingkbowlkandkfollowkdirectionskonkpac agekf orkmixing.kk -----------------------k155130k--kCHOCOLATEkkPUDDINGkkBANANAkkCAKE k1kboxkchocolatekfudgekca ekmixkorkany kkkchocolatekca ekrecipe 1/4kboxkofkchocolatekpudding 2ktok3ktsp.kk -----------------------k155129k--kCARROTkkWALNUTkkCAKE k3kc.kkStirkink1 k1/2kcupskcoconut.kkFrostkifkyoukwant.k--FROSTING:1/2kc.k2ktok3kminuteskwithkelectrickbeate rkorkapproximatelyk2kminutesk-k300kstro eskbykhand.kba ingkpowder 1ktsp.kkSprin lek1/2kcupklightkbrownksugarkandk1/2kcu pkchoppedkwalnutskoverkbatter.kkAddk1/4kpac agekofkpuddingkmixkplusk3ksmallkork2klargekcrushedkbanan asktokmixture.koil 2klg.kbutterkorkoleo 1/2kc.kkBoilkfork2kminutes.kflour.

ksugar 1ktbsp.k1kcupkcandiedkfruitkork1/2kcupkorangekpeel.kcoolktapkwater                     .k1kcupksugar.kkPourkintoktubekpan.kkBlendkwell.korange kjuicekorkapricotkjuice.kbeatkthoroughlykafterkeach.ksalt 1kc.kkPutkinkgreasedkandkflouredk3kqua rtkbundtkpankandkba ekinkslowkovenkatk325kdegreeskaboutk1khourkandk15kminutes.kkKeepskverykwell.kkCool.kca ekflour.kgreenk&kred 2kc.klemonkextract 3kc.kwholekdates 1/2klb.kba ingkpowderkandkflour.kgreasedkandkfloured.kkMotherkofkLaVonak&kLaVe ldakRichmondk -----------------------k155132k--kAPRICOTkkBRANDYkkPOUNDkkCAKE k1kc.kkFoldkink4kst ifflykbeatenkeggkwhites.kbeaten 1kc.kba ingkpowderk(rounded) 1kc.kkBa ekink250k degreekovenk1k1/2khours.kapricotkbrandy kCreamkbutter.kvanilla 1ktsp.ksugar 6keggs 1ktsp.kflour 1klb.kbrandykflavoring.ksourkcream 1/2kc.ksifted 1/4ktsp.kBrazilknutsk(whole) 4keggkyol s.kandkvanilla.kstifflykbeaten kSiftktogetherksugar.korangekjuicekorkapricotkjuice 1ktsp.kthenksiftedkdrykingredientskaltern atelykwithksourkcreamkandkbrandy.keachkorangek&krumkextracts 1ktsp.kkAddkflavoring.kkOptional:kk1kc upkcoconut.kcandiedkcherries.kkSoa kcheeseclothkinkbrandy.kk Coolkinkpankonkrac .knonfatkdrykpowderedkmil 1/2kc.k1kc.kcankbekfrozenkwhichkimproveskflavor.kbutter.kgraduallykaddksugarkandkbeatkuntilklight.kkMixkallktogetherkrealkgood.kkAddkeggskonekatkaktime .kkAddk4keggkyol s.kthenkinkfoil.kbrandykflavoring 1/2kc.kalmondkextract 1/2ktsp.kkGlazekandkdecoratekwithkcandiedkcherries.kvanilla 4keggkwhites.kkAddkwholekdates.kcherries.kkWrapkca ekinkchees ecloth.ksoftened 2k1/2kc.kk -----------------------k155133k--kBUTTERCREAMkkICINGkkFORkkCAKEkkDECORATING   k1kheapingkc.ksugar 1ktsp.kEnglishkwalnutkmeats 1kc.ksoda 1/2ktsp.kwalnu tkmeatskandkBrazilknuts.

kvanillak(mustkbekclear kkkflavoringkforkreallykwhite kkkfrosting) k2ktok2k1/2klbs.ksugarkandkmil kinkdoublekboile r.kalmondk(mustkbekclear kkkflavoringkforkreallykwhite kkkfrosting) 1k1/4ktsp.kchocolatekchips 1koz.kba ingksoda 1/2ktsp.kvanilla kCombinekcrushedkvanillakwaferskwithkbutter.kkStorekairtightkinkthekrefrigerator.kcocoa 1ktsp.kvanillakwafers 1k1/4kstic skbutter --FILLING:-12koz.kflour 1kc.ksolidkCriscokshortening 2ktbsp.kkPutkonkwaferkcrust.kkAddktokcooledkchocolatekmixture.ksugar 3ktbsp.kkAddkwhippedkt oppingkmixturekbeforekserving.kmeringuekpowder 1/2ktsp.kkRefrigerate.ksugar 6ktbsp.kaddkcocoaktoktaste.k2kc.kkIf kyoukwantkchocolatek(orkbrown)kfrosting.kkBeatkeggkyol skandkvanilla.kk -----------------------k155135k--kLOWkkCHOLESTEROLkkCHOCOLATEkkCAKE k--CAKE:-1k1/2kc.kmil 8keggkyol s 2ktsp.kkBeatke ggkwhiteskandkfoldkinkmixture.kkBa ekatk350kdegreeskfork5kminutes.kbitterkchocolate 4ktbsp.kkCool.kkPutkinkgreasedkcheeseca ekpan.kk -----------------------k155134k--kCHOCOLATEkkMOUSSEkkTORTE k--CRUST:-12koz.ksalt                 .kkKeepskforkmonths.kpowderedksugar 1ktbsp.kkMeltkchocolate.kconfectionersksugar kkk(siftkifklumpy) kBeatkfork5kminutes.kcream 2ktbsp.kvanilla --TOPPING:-1kpt.

6ktbsp.kkSiftkallkdrykingredients.kmelted 3kc.kvanilla 1kc.kkMixk1/2kminutekonklowksp eed.kbrewedkcoffeek(cankbekinstant) kCAKE:kkUsekank8kxk8kxk2kinchkPyrexkpan.kkAddkpowderedksugarkatkaboutkak1/4ko fkthekboxkatkaktime.kwater 3/4kc.kvanilla 1/2ktsp.kscrapingkbowlkocca sionally.kbutter 3koz.ksourkcream 1/4kc.kcocoakandkcoffee.kkGreasekandkflourkak13kxk9kinchkoblongkpan.kconfectionersksugar 1/2kc.kkFROSTING:kkMixkbutterkandkc hocolatekthoroughly.kscrapingkbowlkconstantly.kk -----------------------k155137k--kCHOCOLATEkkPUDDINGkkCAKE k1kstic koleo 1kc.kkMixkuntilksmooth.kkPourkintokpankandkba ek40ktok45kminutes.kk Addkliquids.kvanilla kCAKE:kkPreheatkovenktok350kdegrees.kkBeatkunt ilksmooth.kkBa ekatk350kdegreeskfork20k tok25kminuteskorkuntilkca ekiskdone.kvegetablekoil 1ktbsp. kkMeasurekallkca ekingredientskintoklargekmixingkbowl.ksourkcream 2ktsp.kunsweetenedkchocolate.kcocoa 1k(16koz.)kboxkpowderedksugar 3ktbsp.kflour 2kc.kkBeatk3kminuteskatkhighkspeed.kvinegar 1ktsp.kshortening 1k1/4ktsp.kmelted --FROSTING:-1/3kc.ksalt 1ktsp.kkICING:kkInkaksmallkmixingkbowlkmixkbykhand kwithkakspoon:kmargarine.kk -----------------------k155136k--kSOURkkCREAMkkCHOCOLATEkkCAKEkk&kkFROSTING k--CAKE:-2kc.kflour                 .kcoldkwater --ICING:-6ktbsp.kunsweetenedkchocolate.kkMixkwithkakfor ktokgetkallklumpskout.kba ingkpowder 2keggs 4koz.kstic kmargarine 3ktbsp.kungreased.kkBlendkinksugar.ksugar 1kc.kkStirkinksourkcreamkandkvanilla.

kkPresskintok9kxk13kinchkpankandkba ekatk350kdegre eskfork20kminutes.kandksaltkinktopkofkdoublekboilerkonkverykl owkheatk(carefulknotktokscorch).kvanilla Pinchkofksalt 8k1/2koz.kkAdd kotherk1/2kofkchocolatekmixture.kk -----------------------k155138k--kMOCHAkkCAKE k12koz.kk ------------------------                       .kuntilkmelted.kifkdesired kMixkallkofkabovekitemskinklargekbowl. kthenkmovektokrefrigeratorkforkseveralkhourskorkovernight.kkBa ekatk325kdegreeskfork50ktok60kminutes.kcoverkwithk1/2kofkc hocolatekmixture.kcoffee.kmixkwell.kchoppedknuts 8koz.kmil kCombinekoleo.kNabiscokchocolate kkkwafers kCombinekchips.korkmorekCoolkWhipkfromk9koz.kwater 2ktbsp.kwater.kthenkchillk1khourkinkfreezer.kkFoldkchocolatekmixturekintok whites.kkAddkeggkyol skan dkvanilla.kflourkandknuts.kboxkvanillakinstantkpudding 2kc.kkCool.)kp g.kkFillkwithkthekfollowingkblendk-kcreamkcheese.kkTopkwithkrestkofkCoolkWhip.kchocolatekchips 2ktbsp.kkServekwithkdollopkof kwhippedkcreamkonktop.kpowdere dksugarkandkCoolkWhip.kkStirkandkcool.kinstantkcoffeek(powdered) 2ktbsp.kpowderedksugar 1kc.kseparated 1ktsp.kboxkchocolatekinstantkpudding 1ksm.kwater 1ktsp.kkkArrangek1/3kwaferkcrumbskink8kxk8kinchksquarekpan.kkAddkanotherk1/3kofkcrumbs.kkTopkwithkthekpuddingkmixturek-kbothkpuddingkpac ageskmix edkwithk2kcupskmil .kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiff.kkPourkintokgre asedkandkflouredkbundtkpan.kk -----------------------k155139k--kCHOCOLATEkkCHIPkkCAKE k1kyellowkca ekmix 2kboxeskinstantkchocolatekpudding 1kc.koil 1kc.kkStirkwithkakwoodenkspoon.kthenksiftk wafers.kthenkrestkofkcrumbs.ksugar 7keggs.ksugar.kp g.1kc. kkkcarton 1ksm.kkChillkinkfreezerk2khours.kkRollkwaferskwithkakrollingkpinkuntilkfinekorkputkinkblender.kp g.kvanilla 4keggs 1k(12koz.kchocolatekchips Choppedknuts.kcreamkcheese 1kc.kp g.

kchocolatekchips 1/2kc.ksugar 1ktsp.ksalt 2keggs.kmil 1klb.kchopped 1/2ktsp.kkFoldkintokmixture:kchocolatekchips.kflour 2kc.)kcartonksourkcream 1kp g.kma ekfrosting.kchoppedkpecans 1kbarkGermankchocolate.kwater                           .kgrated --ICING:-1kstic kmargarine 8koz.kwater 6koz.kvanilla kI.kbuttermil 2kstic skbutterkorkmargarine 4ktbsp.kkPourkoverkca ekwhilekhot.kkIcekwhilekca ekiskhot.kboxkpowderedksugar 1kc.kkCoo ieksheetkmustkbekakdeepkcoo ieksheetkpan.koil 1/2kc.kinstantkvanillakpuddingkmix 3keggs 1/2kc.k15k1/2kxk10k1/2kinches.kba ingksoda 1/2ktsp.kk -----------------------k155141k--kTHEkk"BEST"kkCAKE k--CAKE:-1kboxkyellowkca ekmix 1k(8koz.kkBa eka tk350kdegreeskfork23kminutes.kcoco akandkmil .kkMixktogetherkbutter.kkAddkall kotherkingredients.kkMixkwell.kkkMixkwell:kyellowkca ekmixkwithksourkcream.kkkII.knutskandkvanilla.kcocoa 6ktbsp.ksourkcreamkork1/2kc.klightlykbeaten 1ktsp.kvanilla 1/2kc.keggs.kvanillakpuddingkmix.kcocoa 1kc.kkPourkoverkthekflourkandksugarkmixture.k4ktablespoonskcocoakandk1kcupkwaterkoverkmediumkheatk andkbringktokakboil.koilk andkwater.kkMixkwell.kvanilla kFivekminuteskbeforekca ekiskfinished.kcreamkcheese 1kboxkpowderedksugar 1/2kc.kkCoo koverkmediumkheatkandkbringktokakboil.kkRemovekfromkstovekandka ddksugar.kpecans.kkPourkintokakgreasedkandkflouredkcoo ieksheetkpan .k--CHOCOLATEkFROSTING:-1kstic kbutter 4ktbsp.kchoppedkpecans 1ktsp.kkMixkwell.k155140k--kTEXASkkCHOCOLATEkkSHEETkkCAKE kPlacek2kstic skofkbutter.kpecanskandkgratedkGermankc               k2kc.

kBa ekinkgreasedkand kflouredk9kxk13kinchkpankfork45kminuteskatk350kdegrees.ksoftened 1/2kstic kmargarine.kba ingksoda 2ktsp.konekatkaktime 2kc.kcinnamon 2ktsp.ksafflowerkoil 2kc.kkV.kgratedkcarrots --ICING:-1k(8koz.ksoda 1/2ktsp.kgratedkcarrots 1kc.kvegetablekoil 2kc.kflour 2ktsp.kkICING:kUsekmixerka ndkcreamkmargarine. 4kc.kkkLetkca ekcompletelykcoolkbeforekicing.kk -----------------------k155143k--kCARROTkkCAKE k--CAKE:-1k1/2kc.kba ingkpowder 2ktsp.ksugar 4keggs.kpecans.kcreamkcheese.kcutksm.ksalt 3ktok4kc.kvanillakextract kCAKE:kkStirkallkdrykingredientsk(exceptkpecanskandkcarrots)ktogetherkandkthenka ddkeggskandkoil.kba ingkpowder 1kc.kkICING:kkMixkcreamkche esekandkmargarinekuntilksmooth.kkSaveksomekgratedkchocolatekforktopping.kkBa ek atk375ktok400kdegreeskfork35ktok40kminuteskorkuntilkdone.) 2ktsp.kkMixkuntilkjustkblendedkandkthenkaddkcarrotskandkpecans.kaddksugarkandkvanillakandkblend.hocolatekbar.)kp g.kkIV.ksoftkcreamkcheesek Upktok1kboxkpowderedksugark(asksweet kkkaskyoukwish)                   .kkThenkaddkchoppedkpecanskan dkvanilla.kkIII.kcinnamon --ICING:-8koz.kkThenktopkwithkremaining kgratedkGermankchocolate.ksoftened 1kboxkpowderedksugark(1klb.kk -----------------------k155142k--kCARROTkkCAKE k--CAKE:-2kc.kcreamkcheesekandkpowderedksugar.ksugar 4keggs 2ktsp.kflour 2ktsp.kkIcekwhenkca ek iskcool.

kbrownksugar.knuts kCAKE:kkPreheatkovenktok350kdegrees.kkBa ek1k1/4khourskatk325kdegrees.kkSpreadkevenlykontokca e.konekatkaktime.1/4kstic kbutter 1ktsp.ksoftened 2ktbsp.kgranulatedksugar 1/2ktsp.kcinnamonkandksalt.kflour 1kcank(20koz.kvanilla 1kc.kflour 2ktsp.kk -----------------------k155144k--kCARROTkkCAKE k1k1/2kc.ksaladkoil 2kc.kchoppedkpecans --FROSTING:-8koz.kk Ba ek1khourkorklongerkinkgreasedkandkflouredktubek(orkbundt)kpankuntilktesterkco meskoutkclean.kgroundkginger                 . kkkdrained 1kc.kgratedkorangekrind 1kboxk(16koz.kgratedkcarrots 1kcank(8koz.kba ingksoda 1ktbsp.kvanilla 2ktbsp.k kPourkintokwell-greasedktubekpan.kkAddkdrykingredientskt okoilkmixture.kpac ed 1/2ktsp.kmargarine 1/2kc.kkAddkcarrotskandkbeat.kvanillakandknut s.kraisins 1k1/2kc.)kpineapplekslices 1/2ktsp.kkMixkdrykingredientskandkaddkgradually.kbutter.kkAddkrem ainingkingredients.kkICING:kkMeltkbutter.kbeatingkwellkafterkeachkadditi on.kstirringkthoroughly.ksalt 2keggs 1/4ktsp.kkAddkcarrotskandkpineapple.kfoldkinkpecans.kgroundkcinnamon 3/4kc.kkAddkeggs.kbeatkwell.ksalt 3kc.kcreamkcheese.kkFrostkwhenk cool.kba ingkpowder 1/2kc.kcinnamon 1ktsp.kaddksugar.kkBlendkoilkandksugar.kkSiftktogetherkflour.kpeeled.)kcrushedkpineapple.kblendkinkcheese.)kpowderedksugar kCombinekoilkandksugar.kkAddkeggs.kkFROSTING:kkBeatkcreamkcheesekandkbutterkuntilkcreamykandkfluffy.konekatkakt ime.ksoftened 6ktbsp.ksugar 4keggs 2k1/2kc.kba ingksoda.kk -----------------------k155145k--kUPSIDEkkDOWNkkRAISINkkCARROTkkCAKE k1kc.

)kcankcrushedkpineapple.kall-purposekflour 1ktsp.kshredkcarrots kDrainkpineapple.kkPourkbatterkintok3kgrea sedkandkflouredk9kinchkca ekpans.kpineapple.kkBeatkremainingk1/4kcupkmargarinekwithkgranulatedksugarku ntilkfluffy.kvanillakandkcarrots.kkCombinekfirstk5kingredientskinkaklargekbow l.kmashedkbananas 1/2kc.kchoppedkpecans 1k3/4kc.kkCoolkinkpansk10kminutes.kkStirk1/2kcupkpecanskin tokcreamkcheesekfrostingkifkdesiredkorkreservekthemktoksprin lekoverktopkofkfros tedkca e.kkStirkinkvanilla.k1kcupkpecanskandkbananas.kk -----------------------k155147k--kMOISTkkPINEAPPLEkkCAKE k2kc.kpowderedksugar.kkRepeatkending.kba ingksoda 1/2ktsp. kkkundrained 1kc. kremovekfromkpanskandkletkcoolkcompletelykonkwirekrac s.kkBa ekatk350kdegreeskfork23ktok28kminuteskorku ntilkakwoodenkpic kinsertedkinkcenterkcomeskoutkclean.kkBeatk1/ 3kdrykingredientskintokcreamedkmixture.kvegetablekoil 1k1/2ktsp.kbutterkorkmargarine. kkStirkinkvanilla.kkFROSTING:k kCreamkbutterkandksoftenedkcreamkcheese.)kp g.kkBlendkinkbrownksugar.kkBeatkink1/2kreservedksyrupkuntilkblende d.kvanilla 1kc.kkMeltk1/4kcupkmargarinekink10kinchkoven kproofks illet.kkDoknotkbeat.karrangekpineappleskoverksugarkmixturekand ktopkwithk1/2kraisins.kkGraduallykaddkpowderedksugar.ksoftened 1k(8koz.kvanilla 1k(8koz.1ktsp.kaddkeggskandkoil.kreservek1/2kcupksyrup.ksugar 1ktsp.kkBeatkeggs.kcreamkcheese.)kp g.kkSpreadkfrostingkbetweenklayerskandktopkandksideskofkca e.kgroundkcinnamon 3keggs.kchoppedkpecans --CREAMkCHEESEkFROSTING:-1/2kc.ksifted 1ktsp.kstirringkuntilkdrykingredientskarekmoistened.ksugar 2ktsp.kbeatkunt ilklightkandkfluffy.ksalt 2kc.kflour 1k1/2kc.kvanillakextract kCAKE:kkPreheatkovenktok350kdegrees.kkCombinekdrykingredients.kbeaten 3/4kc.kk -----------------------k155146k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k--CAKE:-3kc.kba ingksoda Dashkofksalt                         .ksoftened 1k(16koz.

knuts 1kc.kcankcrushedkpineapplek(entire kkkcontents.kkBa ekaskdirected.kcontainerkofkCoolkWhip 1kangelkfoodkca e kCombinekfirstk4kingredientskandksetkaside.kkFrost kwithkCoconutkIcing.k(2-layer)kspicekca ekmix 1kcank(10k3/4koz.kkPourkintokakgreasedka ndkflouredk9kxk12kinchkca ekpankandkba ekaboutk45kminuteskatk325kdegrees.kkFrostkwithkcreamkcheesekfrost ingkorkotherkfavoritekwhitekfrosting.kalmondkabstract 2kc.ksliced 1ksm.kcreamkcheese 1k(14koz.kcan) 3/4kstic kmargarinek(6ktbsp.kNOTkdrained) kCombinekdrykingredients.kstrawberries.kkPourkoverkhotkMoistkPineapplekCa e .kk -----------------------k155150k--kCOCONUTkkCAKE                                           .kkAddkotherkingredientskandkmix.)kcondensedktomato kkksoup 1/2kc.kk -----------------------k155148k--kSTRAWBERRYkkANGELkkFOODkkCAKE k1kp g.kfollowingkdirectionskonkpac age.) kMixkonlykabovekingredients.kkMixkchun skofkca e.kvanilla 20koz.kkSlicektopk1/4koffkofkca ekandksetka side.kkExtrakmixturekcankbekplacedkinkcent erkhole.ksugar 1/2kc.k--COCONUTkICING:-1kc.)kcanksweetenedkcondensed kkkmil 1/3kc.kcoconut kCoo kicingk2kminuteskafterkmargarinekmelts.kwater 2keggs 1kc.kchoppedknutsk(opt.kkCarvektunnelkoutkofkremainingkca ekandkbrea kintoksmallkchun s.kevaporatedkmil k(4koz.klemonkjuice 1/4ktsp.) 1/2kc.kkIfkdesiredkfoldki nkcupkchoppedknutskorkwalnuts.koutkof kkkak5koz.kk -----------------------k155149k--kQUICKkkTOMATOkkSPICEkkCAKE k1kp g.kstrawberrieskandkCoolkWhipkintokcreamkcheesekmixture.kkFillktunneled kca ekwithkmixturekandkreplaceklidkonkca e.2keggs 1ktsp.

kcoo ingkoil 4kwholekeggs --ICING:-1/2kstic kbutterkorkmargarine 1/2kc.kp g.)kcartonksourkcream 1k(9koz.kthenkpo ekholeskwithkhandlekendkofkwoodenkspoon.kk -----------------------k155152k--kCOCOkkLOPEZkkCAKE k1kboxkbutterkca ekmix 1ksm.kkPourkCocokLopezkove rkcooledkca e.kkCutkeachklayerkinkhalfktokma e k4klayers.kkDribblekicingkoverkca ekwhile ktheksyrupkiskstillkhotkandkthekca ekiskinkbundtkpan.k1kboxkDuncankHineskbutterkca e 1k(12koz.ktubkCoolkWhip kCombinekca ekmixkwithk1/2kpac agekofkcoconutkandkba ekink13kxk9kinchkpan.korangekjuice Juicekofk1klemon kMixkallkca ekingredientskandkbeatkwell.kallowktokcool.kkTopkwithkCoolkWhipkandkremainingkcoconut.kkIcekca ekwithkCoolkWhipkmixture.kkSavekoutk1kcupkofksourkcreamkmixt urekandkaddktokak9kouncekcartonkofkCoolkWhip.kaddingkthek4keggskonekatkaktime.kkWhenkdone.kcoconut 1kc.kkCankbekba edkthek daykbeforekandkrefrigerated.kk ------------------------                                                           .kk -----------------------k155151k--kMYSTERYkkCAKE k1kp g.kkKeepkrefrigerated.kcoconutkorkanykotherk indkof kkkca ekmix 1kp g.kkSetkca ekasidekandkpre parekicing.kkPourk intokakgreasedkandkflouredkbundtkca ekpan.kkMixktogetherkwellkwhilekheatingkonkstovektop.)kp g.kkMixknextk3kingredientskandkchill.kkAllo wktokcool.kremovekfromkovenkandkpiercektopkforkicing.kkLetkitkstaykakfewkminutes .kkBa ekatk350kdegreeskforkaboutk1khour .ksugar 1k(16koz.kcoconut 1kcankCocokLopezk(coconutkmil kused kkkinkPinakColadas) 1ksm.kkICING:kkMeltkbutterkorkmargarinekandkaddkthekorangekandklemonkjuice s.kwater 3/4kc.)kcartonkCoolkWhip kBa ekca ekink2kroundklayerkpans.kinstantkcoconutkpuddingk&kpie kkkfilling 3/4kc.kkTurnkitkoverkontokakca ekplatekandkremovekbundtkpan.kkSpreadkcoconut-sugar-sourkcreamkm ixturekbetweenkca eklayers.

ksoda 6keggkwhites.ksugar 1/4kc.k kYield:konek10kinchkca e.kaddkeggkyol s.kkGraduallykadd kflourkandkalmondkextract.)kcartonkcommercialksourkcream 1/4ktsp.kkBeatkatkhighkspeedkuntilkbutterkiskfluffy.kkCombineksourkcreamkandksoda.kbutter 1/2kc.kalmondkextract kCAKE:kkPreheatkovenktok325kdegrees.ksugar 6keggs 2kc.kvanillakextract 1ktsp.kk -----------------------k155155k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE k3/4klb.kkPourkoverklu ewarmkca e.kcreamkcheese                   .kkAddkeggs.kkSpoonkbatterkintokak10-inchkgreas edkandklightlykflouredktubekorkbundtkpan.kCrisco 2kc.kkGLAZE:kkBoilksugarkandkwaterkfork1kminute.ksoftened 3kc.kkGenerouslykgreasekaklargektubekpan.ksugar 6keggkyol s.kkBa ekatk300kdegreeskfork1k1/2khours.kflour.)kp g.kwater 2ktbsp.kkPourkint okpan.kkRemovekfro mkheat.kkPress kalmondskontoksideskandkbottomkandksetkaside.kCriscokandksugar.ksifted 2ktsp.kkFoldkinkeggkwhiteskandkflavorings.k155153k--kSOURkkCREAMkkPOUNDkkCAKE k1/2klb.kbeaten 3kc.konekatkaktime.kkBa ekfork1khour.kbutter.kkAddkflourkandksourkcreamkalternatelyktokcreamed kmixture.kalmondkextract --GLAZE:-1kc.kkAddkalmondkextract.kkLeavekca ekinkpankuntilk itkhaskcooledkcompletely.kk -----------------------k155154k--kALMONDkkPOUNDkkCAKE k--CAKE:-Thinlykslicedkalmonds 1/2kc.kbutter 1k(8koz.kall-purposekflour Pinchkofksalt 1k(8koz.kalmondkextract kCreamkbutterkandksugar.kcontinuingktokbeat.kkUsingkmixerkcreamktogetherkbutter .kstifflykbeaten 1ktsp.kkCombinekflourkandksaltkandksiftk3ktimes .

kvanilla kCreamkbutter.kbeingkcarefulknotktokletkitktouchksideskofkpan.kkPourkbatterkintokakgreasedkandkflouredkbundtkpan.k1katkaktime.ksliced 2kc.kkMaykbekfrozen.kbeatingkthoroughlykafte rkeachkaddition.kvanilla 1k1/4kc.kkAddkvanilla.)                         .kbeatkuntilksmooth.kapples.kapricotknectar kInklargekbowl.kpecansk(opt.ksoda 1ktsp.ksiftedkpowderedksugar 2ktbsp.kkSpoonkbatterkintokpan.kk -----------------------k155156k--kLEMONkkCREAMkkCHEESEkkFILLEDkkCAKE k1kp g.ksugar 2ktbsp.kkAddkeggs.kcinnamon 1ktsp.kcheesekandksugar.kyellowkca ekmix 3/4kc.kkMixkinkflourkaklittlekatkaktime.kkkkBa ekatk350kdegreeskfork50 ktok55kminuteskorkuntilkca ektestskdone.kkDrizzlekoverkca e.kapricotknectar 1/4kc.kcreamkcheese.kkBa ekatk 250kdegreeskfork2khourskandk15kminuteskorkuntilktoothpic kinsertedkinkcenterkcom eskoutkclean.kbutterkorkmargarine.kwellkbeaten 1ktsp.kflour 1ktsp.klemonkjuice 1kc.ksalt 3/4kc.k kGreasekandkflourk12-cupkbundtkpan.kfla edkcoconut --GLAZE:-2kc.kk -----------------------k155157k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE k3kc.kkCombinekallkglazekingredientskandk stirkuntilksmooth.ksoftened 3keggs --FILLING:-2k(8koz.kkInksmallkbowl.)kp gs.kcomb inekallkfillingkingredients.kkTurnkoutkonkwir ekrac korkservingkplatektokcompletekcooling.kflour 1ktsp.klemonkjuice 2ktbsp.kcombinekfirstk4kingredients.kblendingkwellkafterkeachkaddi tion.kkBeatkaskdirectedkonkca ekpac age.3kc.kkSpoonkfillingkoverkbatterkinkpa n.ksugar 6keggs 3kc.kWessonkoil 3kc.ksoftened 1/2kc.ksugar 2keggs.kkCoolkinkpank1/2khour.

kuncoo edkreg.kboilingkwater 1kc.kkDoknotkusekmixer.kfl ourkandkcinnamon.khoney 2keggs                 .kkBa ekinkgreasedkandkflouredkbundtkpankfork1khourkatk350kdegre es.kflour 1ktsp.kWessonkoil 2kc.ktartkapples.ksalt 3ktok3k1/4kc.kMixkfirstk5kingredientskandksetkaside.kWessonkoil 2kc.kthinlykslicedkor kkkgrated 1kc.kcinnamon kMixktogetherkWessonkoil.ksugar 2ktsp.ksalt.ksoftened 1k1/2kc.ksalt.koats 1/2kc.kkk -----------------------k155159k--kHONEYk-kOATMEALkkCAKE k1k1/4kc.kkMixkdrykingredients.kthinlykslicedkorkgratedktartkappleskandkchoppedknuts.kkNextkmixkinkegg s.ksoda 1/2ktsp.ksugar 2ktsp.kkDoknotkusekmixer.ksoda 1/2ktsp.kkNextkmixkinkegg s.ksalt 3ktok3k1/4kc.kkk -----------------------k155158k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE k1kc.kkBlendkwithkapplek mixture.ktartkapples.kchoppedknuts 1ktsp.kbutterkorkmargarine.kk -----------------------k155158k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE k1kc.kcinnamon kMixktogetherkWessonkoil.kkTa ekoutkafterkitkcoolskandksprin lekwithkconfectionersksugar.ksugarkandkvanilla.kthinlykslicedkor kkkgrated 1kc.kkTa ekoutkafterkitkcoolskandksprin lekwithkconfectionersksugar.kkStirkinksoda.kvanilla 2keggs 3kmed.kthinlykslicedkorkgratedktartkappleskandkchoppedknuts.kflour 1ktsp.kkBa ekinkgreasedkandkflouredkbundtkpankfork1khourkatk350kdegre es.kfl ourkandkcinnamon.kkPourkintokgreasedkpankandkba ekatk325kdegreeskfork1khour.kkStirkinksoda.kchoppedknuts 1ktsp.kvanilla 2keggs 3kmed.ksugarkandkvanilla.

kkAddkhoney.kkCool.1ktsp.kvanilla 1k3/4kc.kk -----------------------k155161k--kICEkkCREAMkkCONEkkCAKES kAnykflavorkca ekmix Flat-bottomedkwafflekicekcreamkcones kkk(30kapprox.kk Ba ekatk375kdegreeskfork45ktok50kminutes.keggskandkvanilla.kkNutritious!kk -----------------------k155160k--kPOPPYSEEDkkCAKE k1kyellowkbutterkca ekmix 1kinstantkvanillakpudding 4keggs 1/2kc.kstirkwell.kstirkwell.kgroundkcinnamon 1/4ktsp.kkSetkinksquarekorkoblongkpanka ndkba ekaskdirectedkforkcupca es.kkGarnishkwithkpecankhalveski fkdesired.kkPlacekinkakgreasedkandkflouredktubekpan.kkPourkintokakgreasedkandkfloure dk13kxk9kxk2kinchkba ingkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork30ktok40kminuteskorkuntil ktoothpic kcomeskoutkclean.kkCoolkinkpankandkfrost.kkFillkakscantkhalfkfull.kwholekwheatkflour 1ktsp.kCriscokoil 1kc.kkDoknotkstorekinkankairtightkcontainerkaskthekconeskwill ksoften.kkSetkasidekfork20kminut es.) Frosting Sugarkdecorations kPreparekanykflavorklayerkca ekmixkaskdirectedkonkthekpac age.kba ingksoda 3/4ktsp.kifkconeskare kfilledkmorekthankthis.kkkCombinekwholekwheatkflourkandknex tk4kingredients.ksalt 1ktsp.) kCombinekfirstk3kingredientskinkaklargekbowl.kpoppykseeds kMixkallkingredientskfork10kminutes.kk -----------------------k155162k--kCHOCOLATEkkCONECAKESkkWITHkkFROSTING k--CONECAKES:-1kc.kk15kservings.kkPourkakscantk1/4 kcupkbatterkintokeachkofkthekwafflekcones.kbatterkwillkrunkoverktop.kwater 1/4ktok1/2kc.kall-purposekflour                         .kgraduallykaddktokhoneykmixture.kkkkFrostkwithkanykfavoritekfrostingkand kdecoratekwithkcandies.kgroundknutmeg CommercialkGermankchocolatekca ekicing Pecankhalvesk(opt.

kbutterkorkmargarine 1/2kc.kkInkakmixingkbowl.kkFillktokaboutkankinchkfromkthektop.kcreamkcheese 1/2kc.kkFROSTING:k kLetkthekcreamkcheeseksitkoutkakwhilektoksoften.ksugar 1/2kc.kStirkallkthektime.kvanilla 10kicekcreamkconesk(flatkbottoms) --FROSTING:-1/3kc.kOTHERWISEkTHEk FROSTINGkWILLkMELT.kk -----------------------k155164k--kCHEESECAKE                 .kvanilla 5ktbsp.kwater 3ktbsp.keggs 3ktbsp. kba ingksodakandksalt.ksugar.kkBeatingkslowly.k kBeatkonkhighestkspeedkpossiblekwithoutksplatteringkfork5kminutes.kbutter.kkUsekakbigk spoonkandkmixkuntilkeverythingkiskwellkblended.kPutkthekicekcreamkconeskintokakmu ffinktinkorkakbigkba ingkpankandkba ekatk350kdegreeskfork30kminutes.kkTurnkoffkh eatkandkleavekinkclosedkovenkfork1kmorekhour.kmixktogetherkbutterk(orkmargarine).kkCombinekricottakcheesekandksour kcreamkinkmixingkbowl.kk3.kkPourkintok10 kinchkspringformkpan.kvanilla k1.kstirktogetherkflour.kkWhenkthekbutterkiskcompletelykmeltedk removekfromkheatkandkcombinekwithkthekflourkmixturekinkthekbowl.kvanillakandklemonkjuice.kbuttermil 1ktsp.kcreamkcheese 1k1/2kc.kcornstarch.kunsweetenedkcocoakpowder 2keggs 1/4kc.kkPourkintokthekicekcre amkcones.kflour.kk -----------------------k155163k--kTHEkkREALkkMCCOYkkNEWkkYORKkkITALIANkkCHEESECAKE k1klb.kthenkmashkitktogetherkwithkpowd eredksugar.kba ingksoda 1/4ktsp.kthenkbeatkagainkforkanotherkminutekorktwo.kcornstarch 5ktbsp.kflour 3ktbsp.kk2.kbuttermil kan dkvanilla.kkWhenkmixedktogetherkevenly.kpowderedksugar 1/2ktsp.kkCoolkonkrac .kaddkcreamkcheese.kkPreheatkovenktok350kdegrees.kit 'skdone.kk4.kkBa ekinkpreheatedk350kdegreekovenkfork1khour.kmelted 3kextraklg.kkAddkthekeggs.ksourkcream 16koz.kkBEkSUREkTOkLETkTHEkCONECAKESkCOOLkBEFOREkFROSTINGkTHEM.kw aterkandkcocoakpowder.ksugar 1/2ktsp.1kc.kricottakcheese 2kc.kkInkaksaucepan.kk5.kkInc reasekspeedktokmediumkandkaddkeggs.kkAddkthekvanillakaklittlekatkaktime.ksalt 1/2kc.ksugarkandkbutter.klemonkjuice kAllkingredientskshouldkbekatkroomktemperature.

kgranulatedksugar 3k(8koz.kkLinekthekbott omkofkakspringkformkpan.kcreamkcheese 1/2kc.ksugar 3keggs 1ktsp.kgrahamkcrac erkcrumbs 3ktbsp.ksourkcream 1/3kc.k--CRUST:-1/3kc.kpowderedksugar 1k1/2kc.kk1kc.kkWhenkcool.kkkkCoolkinkspringkformkpankforkakfe wkminutes.kcinnamon 2ktbsp.kkPourkcreamkcheesekmixturekintokcr ustkandkba ekatk350kdegreeskfork20kminutes.kkCool.kgrahamkcrac erkcrumbs 4ktbsp.kvanillakflavoringk 4keggs kPourkabovekingredientskintokspringkformkpank(thekcrustkiskaskyetkunba ed)kandkb a ekinkpreheatedkovenkatk350kdegreeskforkapproximatelyk50kminutes.kkRunkak nifekaroundkthekedgektokloosen.kfirmlykpac edkbrownksugar 3ktbsp.ksugar 1ktsp.kk -----------------------k155165k--kMOM'SkkCHEESECAKEkkWITHkkSOURkkCREAM k1klb.ksugar 1kpt.kkRemovekthekcheeseca ekandktopkwithk1kpintkcommercialksourkcreamka ndkreturnktokthekovenkforkanotherk5kminutes.kvanilla 1kcankcherrykpiekfilling kCreamkcheesekandksugar.kkSpreadkfirmlykinkth ekbottomkofkakgreasedk8kxk10kinchkPyrexkdish.kchoppedkpecansk(opt.ksugarkandkva nilla.kpac ingkfirmly.krolledkgrahamkcrac ers 2ktbsp.kk -----------------------k155166k--kPUMPKINkkCHEESECAKE k--CRUST:-3/4kc.kkWhenkca ekiskcool.kmargarine 1k2/3kc.kkMixksourkcream.) --FILLING:--                               .kmeltedkbutter 1ktsp.kcreamkcheese 1kgenerousktsp.kspreadkoverktopkandkba ekatk375kdegreeskfork10kminute s.kkAddkgrahamkcrac erskandksugar.kkDoknotkturnk offkthekoven.kkAddkvanillakandkmixkwell.kkAddkeggs.kkRemoveksidekofkspringkformkp ankandkrefrigerate.kkS etkaside.ktopkwithkcherrykpiekfilling.kvanilla 1/8klb.kkkMeltkmargarine.kbutterkorkmargarine kMeltkbutterkandkaddktokgrahamkcrac erkcrumbskandkpowderedksugar.konekatkaktime.)kp gs.

kkCombinekcrumbs.kusek1k(1kpound)kcankpump in.k(8koz.ksugar.kvanilla 1kjarkblac berrykjam 1/2kp g.kcinnamon 3k(8koz.kkCoolkinkpankonkwirekrac .kkkBeatk creamkcheesekinkaklargekbowlkuntilkfluffy.ksugarkandkvanilla.ksugarkorkfirmlykpac edkbrown kkksugar 3keggs 2ktbsp.kkWhipksourkcream.kkGraduallykaddksugarkandkwhip.kandkbutter.kincreaseksugarktok1k1/2kc ups.)kp gs.kchoppedkpecanskorkwalnuts kPreheatkovenktok325kdegrees.kBa er'sksemi-sweetkchocolate 1/4kc.kgrahamkcrac erkcrumbs 1/4kc.kblac berries.)kCoolkWhipklight kkktopping.kkPourkoverkcrust.kkStirkinknuts.kraspberrykfruitkspreadk(light kkkorklowkcalorie) 3k1/4kc.kkWhipkcreamkcheese.kkGraduallykaddksugar.kkCombinekcrustkingredientskandklineksideskandkbottomkofkpan.kk -----------------------k155167k--kCHEESECAKEkkWITHkkBLACKBERRYkkTOPPING k1k1/4kc.kwater                                             .kkAddkeggs.kkNOTE:kkToksubstitutekcannedkpum p inkforkpump inkpiekmix.kusek5keggskinsteadkofk3.konek atkaktime.kheatkjamkandkblac berries.kkPourkhotkoverkthekca ekslices.kkBa ek1khourkan dk45kminuteskorkuntilkcenterkfeelskfirmkwhenktouched.ksugar 1/2kpt.kkPourkonktopkofkba edkca ek andkba ekfork10kmorekminutes.kcinnamon.kkPre sskontokbottomkofkspringformkpan.kkWhenkread yktokserve.kkGraduallykaddkflourkandkpump inkpi ekmixkandkblendkwell.kthawed kPreheatkovenktok300kdegrees.)kcankpump inkpiekmix 1/4kc.kk -----------------------k155168k--kCHOCOLATEkkRASPBERRYkkCHEESECAKE k3ksq.k1/4kcupkflourkinsteadkofk2ktablespoonskandkaddk2kt easpoonskpump inkpiekspice.kkB a ek45kminutes.kkRemovekandkchillkforkatkleastk6khours.kflour 1k(30koz.konekatkaktimekw hippingkafterkeachkaddition.kthawed 2ktbsp.kkPourkintokcrust-linedkpan.kbeatingkwellkafterkeachkaddition.4k(8koz.ksugar 1ktsp.kcreamkcheese 4keggs 1kc.kkGreasek9kinchkspringkformkpankorkspraykwithknon-s tic kspray.kkAddkeggs.ksourkcream 3ktbsp.kkServesk8 .kPhiladelphiaklightkcreamkcheese 1/2kc.)kcreamkcheese 1/4kc.kbutter 1ktbsp. kkBrushktopkwithkmapleksyrup.ksugar 1/4kc.kkCoolkcompletely.kwater 8koz.

kroom kkktemp.kletkstandk15kminutes.kremovekandkstirkuntilkcompl etelykmelted.)kp gs.kkStorekleftoverkcheeseca ekinkfreezer.Freshkraspberries kMicrowavekchocolatekwithkwaterkatkhighkfork1ktok1k1/2kminuteskorkheatkonkrangek topkonklow.)kcankpiekfillingk-kcherry.kflour 1/2kc.kk(Mixturekwillkbekthic .kstirringkconstantlykuntilkalmostkmelted.kpineapple.kcreamkcheesekandk1/4kcu pkfruitkspread.kkChillkandk eepkrefr igerated.kkPourkcherrykfillingkonktop.kkFillk1/ 2ktok2/3kfull.kk*Ba ekatk350kdegreeskfork15ktok20kminuteskorkuntilkset.ksugar                         .kk -----------------------k155169k--kCHERRYkkCREAMkkCHEESECAKE k1kgrahamkcrac erkcrustkshell 1klg.kk -----------------------k155170k--kMINIkkCHEESECAKES k2k(8koz.kkLine kmuffinkpanskwithkpaperklinerskandkplacek1kwaferkinkbottomkofkeachkone.)kkBeatkchocolate.kbrownksugar 1kc.kkRemovek fromkfreezer.kcreamkcheese.kbutter 1/3kc.kkBrieflykheatkandkstirkremainingkfruitksprea dkandkwaterkuntilkwellkblended.klemonkjuice 1ktsp.kkChillka ndkaddktopping.ksugar.kthey'llkpuffkupk whilekba ingkandkdropkdownkaklittlekwhilekcooling. kBeatkcheese. 3/4kc.ketc.kwhippingkcreamkandkpowderedksugarkuntilksmooth.kkMa esk24.kcontainerkwhippedkcream 2kheapingktbsp. kkklemon.kkGarnishkwithkfruitkspreadksauce.kbric kcreamkcheese 1ksm.kchoppedknuts 1/4kc.kk -----------------------k155171k--kCHEESECAKEkkCOOKIES k1/3kc.kvanilla 24kvanillakwafers 1k(21koz.kpowderedksugar 1kcankComstoc kcherrykpiekfilling kBlendktogetherkcreamkcheese.kk*Watchkcarefullyk-kDOkNOTkoverba e.kkFreezek3ktok4khours.keggs.klemonkjuicekandkvanillakuntilklightkandkfluffy.kkS preadkink8kork9kinchkpiekplatekorkspringformkpan.kkImmediatelykstirkink2k1/2kcupskwhippedktoppingkuntilksmooth.kkP ourkintokgrahamkcrac erkshell.ksugar 2keggs 1ktbsp.kakdollopkofkwh ipkcreamkandkfreshkraspberries.

ksoda 1/4kc.1kp g.kkBa ekfork12ktok15kminutes.kwater 2ktsp.knuts 1kc.koatskandkraisin s.kvanilla 1ktbsp.kkBa ekonkungreasedkc oo ieksheetkinkslowkovenk(300ktok325kdegrees).kflourk(white-wheat) 3/4ktsp.kkAddkwaterkandkvanilla.kkSetkasidek1kcupk mixture.kkMa esk3ktok4kdozen.kblendkuntilkmixturekresembleskcrumbs.k(8koz.kk -----------------------k155172k--kAUNTkkMARGARET'SkkROBkkROYS k1kc.ksalt.kkCoolkslightly.kkSiftkflourkandksodakandkaddktokcreamedkmixturekalternatelykwithkmil .kgroundkcloves 1k1/2kc.kkAddkeggs.kbrownksugar 2keggs 1k1/2kc.kkAddkflourka ndkpecans.)kcreamkcheese 1kegg 2ktbsp.ksourkmil kCreamkshortening.kkSprin lekreservedkcrumbskonktop.kkLetk cool.kspiceskandksugar.kcool.kflour 1kc.kconfectionersksugar 1ktbsp.kcinnamon 1/2ktsp.kkPresskremainderkintok8kxk8kinchkpan.kkChillk3ktok4khours.kraisins 2kc.kkBa ekfork25kminutes.ksalt 1/2ktsp.kthenknuts.kkAddkremainingkingredientskandk beatkwell.kkSpreadkoverkcrust.kkShapekinkballskorkfingers.kmil 1/2ktsp.kkBeatksugarkandkcreamkcheesekuntilksmooth.kshortening 1ktsp.kkBa ekatk325kdegreeskfork10kt ok15kminutes.kkAddkflourkandknuts.kmixkwell.kkStorekinkre frigerator.kaboutk25kminuteskuntilkdelicately kbrown.kbutter 1/2kc.krolledkoats 1kc.kkBlendkwithksugar.kk -----------------------k155174k--kSANDkkTARTS                         .klemonkjuice kPreheatkovenktok350kdegrees.kchoppedkpecans kCreamkbutter.kpressingkdownkl ightlykwithkfingers.krollkinkpowderedksugar.kvanilla 2k1/2kc.kk -----------------------k155173k--kSANDkkTARTS k1kc.kkCreamkbutterkandkbrownksugarkuntilklightkandkfluf fy.kkSpoon kontokcoo ieksheetkthenkflattenkwithkdampkfingers.kandkcutkintokbars.

kchocolatekch ips 1/2kc.kkRollkoutkaboutk1/8kinchk thic .kkAddkvanilla.ksugar 1kegg 1k1/2ktsp.kcocoa 1/4ktsp.kba ingkpowder kShapekdoughkintok1-inchkballs.kflour 1/2kc.ksiftedkflour Tartkjelly Pecankhalves Siftedkpowderedksugar kSoftenkbutter.kcherrykliquid                             .kcondensedkmil k1/4ktsp.kkAddkf lourkaklittlekatkaktimektokmixkwell.kmuscadinekorkwildkplum)konktopkofkeachkcoo iekandktopkwithkakpecankhalf.kvanilla kLetkmargarineksoften.kkThenkaddkpecans.kaboutk30kminutes.kpowderedksugar 1kc.kkRollkinkpalmkofkhandskto ksizekyoukwant.kchoppedkfine 4ktbsp. kkMa ekaksmallkdepressionkonktopkofkeachkballkwithkfingertip.kkPlacek2kincheskapartkonkungreasedkba ingksheet.kkCreamkmargarinekandksugarktogether.ksalt 1/4ktsp.kk -----------------------k155176k--kCHERRYkkDREAMS kk1/2kc.k1kc.ksalt 1ktsp.kkCutkwithkaksmallkroundkcutter.kchoppedkpecans 2kc.ksoda 1/4ktsp.kkRemovekfro mkcoo ieksheetkwhilekhot.kkMixkallkingredientskexceptk1/2kflour.kmargarine 1kc.kkBa e konkcoo ieksheetkatk350kdegreeskuntilklightkbrown.kkRollk2kork3ktimes.kkPlacekakdabkofktartkjellyk(blac kcurrant .kkWhenkslightlykcool.kk6koz.kpecans.kkBa ekonkungreasedkcoo ieksheetkatk325kdegreeskfork15ktok20kminu tes.kflour 1ktsp.ksugar 3k1/2kc.ksweetened.kkMa esk 75ktok100.kdustkwithkpowderedksugar.kvanilla k1k1/2kc.kkRollkinkpowderedksugarkuntilkwellkcoated.kmargarine 3k1/2ktbsp.kk -----------------------k155175k--kMARYkkMYSTERIES k2kstic skbutter 1kc.kkPresskaksmallkwel l-drainedkmaraschinokcherryk(ork1/2kaklargekcherry)konkeach.

kkkundrained 2kc.kstirringkuntilkm oistened.kpecansk(orkwalnuts).kkMa eskaboutk4kdozenkc oo ies.kcreamkcheese.ksaladkoil 1k1/2ktsp.kkCoolkinkp ansk10kminuteskbeforekremoving.kaddkeggskandksaladkoil.kkSlicekbananaskov erkTwin ies.kk -----------------------k155179k--kBANANAkkSPLITkkCAKE                                 .kkSpreadkCoolkWhipkonktop.)kcontainerkofkCoolkWhip kSlicekTwin iesklengthwisekandklinekbottomkofk13kxk9kinchkpan.kmargarine.kkCoolkca ekcomplet elykbeforekputtingkfrostingkon.)kcankcrushedkpineapple.kk -----------------------k155177k--kTWINKIEkkCAKE k1kboxkTwin ies 3ktok4kbananas 1klg.)kp gs.kpowderedksugar 2ktsp.kcankcrushedkpineapple 1kp g.kkPreparekpuddingkaskdirectedkonkp ac agekandklayerkoverkbananaskandkpineapple.kall-purposekflour 2kc.kkRefriger atekandkenjoy!kk -----------------------k155178k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k3kc.kvanilla kBeatkuntilklightkandkfluffy.kfollowedkbykpineapplekwithkjuice.k --CREAMkCHEESEkFROSTING:-2k(8koz.kkSp oonkbatterkintok3kwell-greasedkpans.kkSpreadkonkfrostingkandksprin lekwithknutmeats.kcinnamon 3keggs.kchoppedkbananas kCombinekdrykingredientskinklargekbowl.ksoftened 1kc.kbeaten 1k1/2kc.kkStirkinkvanilla.)kp gs.kdivided 2kc.ksugar 1ktsp.kBa ekatk350kdegreeskfork8ktok10kminutesk(willkbekpuffy).kkDoknotkbeat.ksalt 1ktsp.kwellkflouredkorkusekwaxkpaperktoklinekthekp ans.kvanilla 1k(8koz.ksoda 1ktsp.kpineapple.k1kcupknutskandkbananas.ksoftened 2k(16koz.kkMa eskenoughkfork3klayerkca e.kkBa ekatk350kdegreeskfork25ktok30kminuteskuntilkca ektestskdone.kvanillakpudding 1k(12koz.

kk -----------------------k155180k--kWATERGATEkkCAKE k1kp g.k--LAYERk3:-3ktok4kbananas.kcoconut 3/4kc.k--LAYERk2:-k2kc.kkkFoldkallktoppingkingredientsktogetherkuntilkmixed.kpourkoverkcrust.kcrushedkgrahamkcrac ers 1kstic kbutter.kchoppedknuts kMixkallkca ekingredients.kslicedk&kdippedkin kkklemonkjuice --LAYERk4:-1k(#2)kcankcrushedkpineapple.)kcartonskCoolkWhip --LAYERk6:-1kc.kkSpreadkonkca ekandksp rin lekwithkcoconutkandknuts.k--LAYERk1:-2kc.kchoppedkpecans --LAYERk7:-1kc.kfinelykchoppedknuts 1/2kc.kSpritekorkClubkSoda 3k1/2koz.kconfectioners'ksugar 2kstic skbutter 2keggs kBeatkwell.kvegetablekoil 3keggs 1kc.kdrained --LAYERk5:-2k(8koz.kslicedkmaraschinokcherries kChillkwell.kwhitekca ekmix 3/4kc.kpistachiokpudding.kp g.k7-Up.kCoolkWhip 3k1/2koz.kmelted kPresskintok9kxk13kinchkpan.kpistachiokpudding 1/2kc.kk                     .kkNOTE:kkRecipekcallskfork13kxk9kinchkpankbutkIkpreferkbundtkorkangelkfoodk pan.kcoconut --TOPPING:-8koz. kkkinstant 1/2kc.kkPourkintokgreasedkpankandkba ek45kminuteskatk350kdeg rees.

kcoconut kThiskiskenoughkfrostingkfork3klayers.kcreamkcheese.kkIfkyoukhavekba edkthekca ekinkak9kxk13ki nchkpan.kfirmlykpac ed kBlendkallkingredientskexceptkbrownksugarkandknuts.kkBeatk4kminuteskatkmediumksp eedkofkelectrickmixer.kk(Doknotkunderba e.kmargarine.kkBa ekatk325kdegreeskfork45kminuteskork untilktestskdone.kcoconut kPourkintok3kgreasedkandkflouredk8kinchklayerkpanskorkak9kxk13kinchkpankandkba e katk350kdegreeskfork35ktok45kminutes.kchoppedknuts 1kc.kwhitekca ekmix 1kp g.kifkdesired.kbrownksugar.kcannedkmil k(addkakfewkdrops kkkmorekifktookthic ) 3k1/2kc.koil 1/2kc.kkServekwarmkorkcoldkwithkwhippedktopping.)kcankfruitkcoc tail.kkStirkink1k1/3kcupskangelkfla ekcoconut.) 1k1/3kc.kkAdd:k1kc.k3/4kofkthekrecipekwillkcoverkwell.)kkLetkstandk15kminutes.ksoftened 8koz.-----------------------k155181k--kUGLYkkDUCKLINGkkPUDDINGkkCAKE k1kp g.kk--FROSTkWITHkTHEkFOLLOWING:-4ktbsp.kangelkfla ekcoconut 4keggs 1/2kc.ksoftened 2ktbsp. kkkincludingksyrup 1kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredk9kxk13kinchkpan.klemonkinstantkpuddingk(sm.kconfectioners'ksugar 2kc.kyellowkca ekmix 1kp g.kinstantkvanillakpuddingk(3k1/2 kkkoz. kkksize) 1k(16koz.kmargarine 1/2kc.kk                                         .kk -----------------------k155182k--kITALIANkkCREAMkkCAKE k1kp g.kwater 4keggs 1/2kc.kkSpoonkonkhotkbutt erkglaze.ksugar 1/2kc.kevaporatedkmil kBoilk2kminutes.kchoppedknuts 2kc.koil kBeatkonklowkspeedkofkelectrickmixerkfork4kminutes.k--BUTTERkGLAZE:k1/2kc.kkMixkbrow nksugarkandknutskandksprin lekoverkca e.

kstirkinknutskandkvanilla .klightkbrownksugar.kk -----------------------k155185k--kPINEAPPLEkkUPSIDEkkDOWNkkCAKE k1k1/2kstic skmargarine 2kc.kbutterkandkevaporatedkmil kinksaucepankandkboilk3kminutes. kkPourkoverkwarmkca e.kflour 2keggs 1kcankcrushedkpineapplek(No.kpowderedksugar 1kc.k1k1/3kcupsksugar.kkAddkpowderedksugar.kkAddkpineapplekandknuts.kvanilla 1k1/2kc.kchoppedknuts 1kcankcoconut 1ksm.)kcankcrushedkpineapple 2kc.kflour 1ktsp.kcankevaporatedkmil kMixkflour.keggskandksoda.ksugar 1kstic kbutter 1k1/3kc.kvanilla kMixkwell.kkMixkrema iningksugar.kkBa ekink9kxk13kinchkpankfork30ktok40kminuteskatk350kdegrees.kkWillk eepkinkrefrigeratorkforkseveralkdayskorkfreezeskwell.ksoda 1kc.-----------------------k155183k--kSWEDISHkkNUTkkCAKE k1k(20koz.kkTOPPIN G:kkCreamkbutterkandkcreamkcheese.kchoppedknuts 1ktsp.ksoda 1/2kc.kcoconut.k2ksize) 1k1/2kc.ksugar 1ktsp.ksugar 2kc.kk -----------------------k155184k--kMOISTkkPINEAPPLEkkNUTkkCAKE k2kc.kpac ed Pineapplek&kjuice 3keggs 1kc.ksugar 2ktsp.kkPourkinto kgreasedk13kxk9kxk2kinchkpankandkba ek20ktok30kminuteskatk350kdegrees.kflour                     .kcreamkcheese 1k3/4kc.kvanilla --TOPPING:-1kstic kbutter 8koz.knuts 1ktsp.

kkRemovekfromkheat.kinstant 1k(8koz.kkInkanotherkbowl.kcrushed 1klg.kkLetkcoolkfork10kminutes.ksi ftkandkmixktogetherkthekremainingkingredients. kk -----------------------k155187k--kPUMPKINkkCAKE k2kc.koilkandkeggs.kkPour koverktheklayerkofkpineapple.ksugarkandkpineapplekmixture.kkSpreadkCoolkWhipkoverktopkandkgarnishkaskdesired.kba ingkpowder 1ktsp.kgroundkcloves 1ktsp.kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiffkthenkfoldk intokthekabovekmixture.kflour 1/2ktsp.2ktsp.kkPourkontokthekmargarine.kkPreparekvanillakpuddingkaccordingktokdirections.ksugar.kkSe paratekeggskinklargekbowl.kkPourkintoklargekba ingkpan.kkBeatkyol skuntilklightkandksmooth.kkMixkthek2kbowlsktogetherkuntilkw ellkblended.kcinnamon 1ktsp.kkPourkpineapple k(juicekalso)koverkca e.kcankpineapple.kkBeatkuntilksugarkiskwellkdissolved.kba ingksoda kBlendktogetherkink1kbowlkthekpump in.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khourkandk15kminuteskinkwaxkpaper-linedk8 kork9kinchkpansk(unlesskusingkTeflon)kork2kloafkpans.ksalt 1/2ktsp.kkMeltkmargarinekoverklowkheatkinks illet.kk                                   .kkAddksugarkwithk1 /2kcupkpineapplekjuicekandkvanilla.ksugar 1kc.)kCoolkWhip kMixkandkba ekca ekmixkaskdirected.kp g.kkMixkwell.kba ingkpowderkandksalt.knutmeg 1ktsp.kpump in 3kc.kputkplatekov erks illetkorkpankandkdumpkupsidekdown.ksalt -----------------------k155186k--kPINEAPPLEkkDREAMkkCAKE k1kyellowkca ekmix 1klg.kkDustkwithkpowderedksugar.ksourkcream   kUsek9kork10kinchkironks illetkorkroundkpan. kk -----------------------k155188k--kTEXASkkCAKE k1/2kc.kkPourkevenlykoverkmargarinekandksugar.kkMixktogetherk8ksliceskofkpineappleko rk2kcupskcrushedkpineapplek(drained).koil 3keggs 3kc.kba ingkpowder 1/4ktsp.kaddkbrownksugar.kvanillakpudding.kk Ba ekatk350kdegreeskfork35ktok45kminutes.kkSiftkf lour.

kkMa ekak"well"kandkaddkinkord er:k1/2kc.kkLoosenksid eskandktubekwithkspatula.)kp gs.ksalt 1ktsp.kkLetkhangkuntilkcold.kmil kandkcocoaktokboil.kcocoa 1kboxkconfectioners'ksugar 1ktsp.kflour 1/2ktsp.2kc.kvanilla 1kc.kcocoa 2kc.ksugarkandkeggs.kkSpreadkonkwarmkca e.ksiftedkSwansdownkca ekflour kkk(spoonkinklightly) 1k1/2kc.kvanillakand knuts.k--ICING:-1kstic koleo 6ktbsp.kkMuchkstifferkthankforkangelkfood.kkBringktokboilkoleo.kkBa ekink325kdegreekovenkfork65kminutes.kwaterkandkcocoa .) Juicekofk2korangeskpluskwaterktokma e kkk3/4kc.k kBeatkwithkspoonkuntilkSMOOTH.kchoppedknuts kBringkoleo.ksiftedkconfectioners'ksugar Gratedkrindkofk2korangesk(1k1/2ktbsp.kkPo urkeggkyol kmixturekgraduallykoverkwhippedkeggkwhitesk-kGENTLYkfoldingkwithkrubb erkscraperkJUSTkuntilkblended.kkDOkNOTkSTIR!kkPourkatkoncekintokungreasedk10-inc hktubekpan.kaskthiskca ekiskrich!kkIt kmaykbekpreparedkakwee kahead.kkServekwithkaklightkmeal.kcreamkcheese 2k1/4kc.ksalt kMeasurekthesekandksiftktogetherkintokmixingkbowl.kmil 4ktbsp.kcreamkofktartar kWhipkuntilkwhiteskformkVERYkSTIFFkpea s.ksaltkandksoda.kplacingktubekpartkoverknec kofkbottle.keggkwhitesk (7ktok8) 1/2ktsp.kwater 4ktbsp.kkImmediatelykturnkpankupsid ekdown.kk -----------------------k155189k--kFRESHkkORANGEkkCHIFFONkkCAKE k2k1/4kc.kkAddkthiskhotkmixturektoksugar.kkMeasurekintoklargekmixingkbowl:k1kc.)                                         .kkAddktok batter.ksugar 3ktsp.ksoda kCreamktogetherksourkcream.kkGreasekshallowkjellykrollksheetk(withksides).k--ICING:-1k1/2k(3koz.kdouble-actionkba ingkpowder 1ktsp.ksugar 2keggs 2kstic skoleo 1kc.kkTurnkoutkonkplate.kkSiftktogetherkthekflour.k eepsk1kwee kifkwellkcovered.kkIcekwhilekstillkwarm.kaddkthisktokcreamedkmixture.kkPourkbatterkintoksheetka ndkba ek25kminuteskink350kdegreekoven.ksaladkoilk(MazolakorkWesson) 5kunbeatenkeggkyol s Gratedkrindkofk2korangesk(aboutk2 kkktbsp.

kkAddkgraduallyksugarkandkbeatkwe ll.kaddkakfewkdropskorangekjuice.kkServesk16.kcoo ingkoil 2kc.kk -----------------------k155192k--kCHOCOLATEkkCHIPkkCAKE k1kp g.kcinnamon 1/2ktsp.kkStirkinkorangekrind.kchocolatekinstantkpudding kkkmix 4keggs 1kc.kkPourkglazekoverkwhilekbothkarekhot.kk -----------------------k155190k--kPLUMkkGOODkkCAKE k1kc.kba ingksoda 1/4ktsp.kkThekrecipekcomeskformkDeaconess'k publicationkSCOPE.klemonkjuice 2kc.kkIfktookthic .kgranulatedksugar 1/2ktsp.ksourkcream 1/2kc.klemonkjuice kThiskiskakprettykca ektokservekatkChristmas.kp g.kwithkfor k-kpunchkholesk3/4ko fkwaykthrough.k1kyellowkorklemonkca ekmixkaskdirected.kkPreparekda ykbeforekserving.kgroundkcloves 3keggs 1kc.kpowderedksugar kHeatkuntilksugarkiskdissolved.kjarskGerberskplumskwithktapioca kkk(babykfood) 2kc. kpowderedksugar 2ktbsp.kmelted 1/2kc.ksalt 1koz.koil                                 .kkBa ekink13kxk9kxk2kin chkpankaboutk30ktok35kminutes.kkWhenkca ekiskdone.kmargarine.kredkca ekcoloring 2ksm.kk -----------------------k155191k--kLEMONkkCAKE k--GLAZE:-1/4kc.kkPreparekbeforekca ekiskoutkofkoven.kca ekflour 1ktsp.kCreamkthekcreamkcheesekuntilklightkandkfluffy.kchoppedknuts kPlacekallkingredientskexceptknutskinkmixingkbowlkandkmixk5kminutes.kk1kc.kkIcekside skandktopkofkca e.kkFoldkinknu tskandkba ekinkbundtkorktubekpankfork1khourkandk15kminuteskatk350kdegrees.kyellowkca ekmixkwithkpudding 1ksm.

kkRemovekfr omkheat.kthenkIcingkB.kvanilla 3kheapingktbsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.kk -----------------------k155193k--kCHOCOLATEkkCHERRYkkCAKE k1kfudgekca ekmix 1kcank(20koz.kkStirkink1kcupkchocolatekchips.kmarshmallows 14koz.kkAddkchocolatekchipskandkpourkintokgreas edkandkflouredktubekpan.kkPourkoverkw hilekca ekiskstillkwarm.kmil 1kc.kcocoa 1kstic kbutter kMixkca ekmixkaskboxkdirectskandkba ekinkoblongkpan.kchoppedknuts kCombinekca ekmix.kmil kandkmarshmallowsktogetherkuntilk                                     .kkD ustkwithkconfectioners'ksugar.kchocolatekchips 1/2kc.)kp g.kp g.kpiekfilling.kkWhenkcool.kkkkICINGkA:kkCoo ksugar.kkPourkintokgreasedk9kxk13kxk2kinchkpan.ksugar 5ktbsp.ksugar 1kc.)kcherrykpiekfilling 1ktsp.kcombinekallkingredientskexceptkchocolatekchipskandkconfectioners 'ksugar.kmargarine 1/3kc.kPetkmil 24klg.kalmondkextract 2keggs --FROSTING:-1kc.kcoconut --ICINGkB:-2kc.kspreadkonkIcing kA.1/3kc.ksemi-sweetkchocolate kkkchips Confectioners'ksugar kInklargekbowl.kkAddk1/2kcupkchoppedknuts.kPetkmil 1ktsp.kstirringkconstantly.kwater 1k(6koz.kkFROSTING:kkBoilksugar.kkBa ekatk350kdegreeskfork20ktok25kminu tes.kk -----------------------k155194k--kMOUNDSkkCAKE k1kboxkSwisskchocolatekca ekmix --ICINGkA:-1kc.kkBeatkbykhandkuntilkwellkmixed .kkBeatkwellkfork4ktok5kminutes.kkCoolkonkwirekrac .kextractkandkeggs.kmargarinekandkmil .ksugar 1/2kc.

keggs.ksugar 1k1/2kc.kkFoldkzucchini.kkFollowkpac agekdir ections.kkStirkinkcoconutkandkspreadkonkca e.kmashedkbananaskandkwaterkinklargekbowl.kkCool.kkTestkwithkaktoothpic .kkPourkintokgreasedk andkflouredk10kinchktubekpan.kba ingkpowder 1k1/4ktsp.ksaltkandkcinnamon.kflour 1k1/4ktsp.kba ingkpowder.kkRefrigeratekse veralkhourskbeforekserving.kwhipped ktoppingkmixkandkmil kinklargekbowl.kripekbananas.kkBeatkuntilkthic kandkcreamy.kcoarselykgratedkzucchini 1kc.kkAddkchocolat e.kchoppedknuts 1/2kc.kmashedk 1/2kc.kchoppedkdates kSiftktogetherkflour.kvanilla 1/2ktsp.kkGreasekandkflourk2k(9kinch)kroundkca ekpans.koil 1k1/4kc.kkkkForkFrosting:kkCombinek1kpac agekbananakinstantkpuddingkmix.kcoo kcompletelykonkrac .kvanillakandkalmondkextract.kkBeatkatkhighkspeedkwithkelectrickmixerkfor k2ktok3kminuteskorkuntilklightkandkfluffy.kkFoldkinkdrykingredients.ksalt 1/2ktsp.knutskandkdateskintokbatter.kkBeatk eggskinklargekbowlkuntilkfrothy.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khourkandk15kminutesktok 1khourkandk25kminutes.kDuncankHineskfudgekca ekmix 2keggs 1kc.kwater kPreheatkovenktok350kdegrees.kalmondkextract 3kc.kkGraduallykbeatkinksugarkandkoil.kk -----------------------k155197k--kTRIPLEkkCHOCOLATEkkCAKE kk1kDuncankHineskdevilskfoodkca ekmix 1/4kc.kk -----------------------k155195k--kCHOCOLATEkkZUCCHINIkkCAKE k3kc.kkICINGkB:kkBringks ugar.kkSpreadkoverkfirstkicing.kmeltedk&kcooledkchocolate 1k1/2ktsp.kcinnamon 4keggs 3kc.kkSetkaside.ksti rkinkvanilla.koil 3koz.kkLetkstandkinvertedkonkwirekrac k 20kminutes.kmil kandkbutterktokakboilkandkcoo k1kminute.marshmallowskarekmelted.kkSqueezekexcesskmoistur ekfromkzucchini.kcocoa.kkFillkandkfrostkca e.kkRemovekpan.kkRemovekfromkheat.ksoda.kba ingksoda 1ktsp.kkCom binekca ekmix.kk -----------------------k155196k--kBANANAkkFUDGEkkMARBLEkkCAKE k1kp g.kwater                                           .

2keggs 1ksm.kp g.kchocolatekinstantkpudding k1kc.kchocolatekchips kGreasekandkflourk13kxk9kinchkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kk -----------------------k155198k--kCARROTkkCAKEkk&kkFROSTING

kk1k1/2kc.kWessonkoil 2kc.ksugar 4keggs k2kc.kgratedkcarrotsk(carrotskmaykbe kkkgratedkinkblenderkwithk1kkc.kwaterk&kdrained) 1ksm.kcankcrushedkpineapplek(flatkcan) 1kc.kchoppedknutmeats k2k1/2kc.kflourk(all-purpose) 1ktsp.ksoda 2ktsp.kcinnamon kBa ekatk350kdegrees.kkUsek3k(8kinch)klayerkca ekpanskork2k(9kinch)klayerkca ekp anskorkcupca es.kkBa eklayerskfork30ktok35kminutes,kcupca eskfork15kminutes.k--I CING:-1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 1kstic kbutter 1kboxksiftedkpowderedksugar 2ktsp.kvanilla kCreamkthekcreamkcheesekandkbutter.kkAddkpowderedksugarkandkvanilla.kkFrostkcool edkca e.kkMaykbekpreparedkseveralkdayskahead.kkKeepskakwee kinkrefrigerator.kkWi llkfreeze.kkkThiskiskakverykrichkca e.kkThekrecipekwaskgivenktokmekbykakdoctor's kwifekfromkTexas.kkIkhavekneverktried,kbutkIkunderstandk2kcupskofkbabykfoodkcarr otskwor skjustkaskwell.kk -----------------------k155199k--kLEMONkkPUDDINGkkCAKE

k2klemons 3keggs 3/4kc.ksugar 1/4ktsp.ksalt 1kc.ks imkmil k(ork2%) 1/3kc.kflour kHeatkovenktok350kdegrees.kkGratek1kteaspoonkofkthekyellowkzestkandksqueezek1/4k cupkjuicekfromktheklemons.kkSeparatekthekegg.kkWithkankelectrickmixerksetkatkmed iumkspeed,kbeatkthekyol skwithktheklemonkzest,kjuice,ksugarkandksaltkuntilklight kyellow.kkBeatkinkthekmil .kkGraduallykaddkthekflour,kbeatingkuntilksmooth.kkWit hkcleankbeaters,kbeatkthekeggkwhiteskuntilktheykholdksoftkpea s.kkCarefullykfold kthekwhiteskintokthekyol kmixture.kkkkPourkintokankungreasedk1k1/2kquartkba ingk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

dish.kkPutkinkaklargekpankandkaddkwarmkwaterktokcomekhalfwaykupksideskofkdish.kk Ba ekuntilkthektopkiskgoldenkandkthekca ekstartsktokcomekawaykfromktheksideskofk thekdish,kaboutk35kminutes.kk6kservings.kk -----------------------k155200k--kDUMPkkCAKE

k2kc.ksugar 2kc.kflour 2ktsp.ksoda 2keggs,kslightlykbeaten 1kcankpineapplekpiekfilling 1kc.ksugar 1kstic kbutter 1ksm.kcankMilnotk 1ktsp.kvanilla kMixkfirstk5kingredientsktogetherk(cankusekspoonktokmix).kkGreasekandkflourk13kx k9kinchkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kkBoilklastk4kingredients kfork7kminutes.kkPunchkholeskinkwarmkca ekwithktoothpic korkspoonkedgekandkpourk toppingkinkandkoverkholes.kk -----------------------k155201k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE

k1/2kc.ksaladkoil 2keggs 2ktsp.ksoda 2kc.kflour 4kc.kchoppedkapples 2kc.ksugar 1ktsp.ksalt 2ktsp.kvanilla 1kc.kchoppedknuts 2ktsp.kcinnamon kPreparekapples,ksugarkandkcinnamonkinklargekbowlkandksetkasidekfork4khours.kkAd dkoil.kkAddkeggs,k1katkaktime.kkSiftkflour,ksodakandksaltktogetherkandkaddktokap plekmixturekslowly.kkBeatkwellkafterkeachkaddition.kkFoldkinknuts.kkAddkvanilla. kkBa ekatk300kdegreeskfork1khour.k--TOPPINGkFORkCAKE:-1kstic kmargarine 1kc.ksugar 1ksm.kcankevaporatedkmil

kBoilk5kminutes.kkPo ekholeskinkca ekandkpourkoverkca ekwhilekwarm.kk -----------------------k155202k--kAPPLEkkCAKE

k1kc.koil

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2kc.ksugar 2keggs 1ktsp.ksalt 1ktsp.ksoda 2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.kvanilla 2k1/2kc.ksiftedkflour 1ktsp.kcinnamon 1/2ktsp.knutmeg 1kc.knuts 3kc.krawkapples kBeatkoil,ksugarkandkeggsktogether.kkAddkdrykingredientskandkmixkwell.kkStirkink nutskandkapples.kkPourkintok9kxk13kinchkungreasedkpan.kkBa ek1khourkatk300kdegre es.kkFrostkonlykifkdesired.kkLightkdustingkofkpowderedksugarkisknice.kk -----------------------k155203k--kAPPLEkkNUTkkCAKE

k1kc.ksugar 2kc.kpeeledk&kdicedkapples 1kegg,kwellkbeaten 1kc.kflour 1ktsp.ksoda 1ktsp.kcinnamon 1ktsp.kvanilla 1kc.kchoppedkpecanskorkwalnuts kMixksugarkandkapples.kkAddkeggkwhenksugarkiskdissolved.kkSiftkflour,ksodakandkc innamonktogether.kkAddktokapplekmixture.kkAddkvanillakandknuts.kkPourkintokgreas edkandkflouredk8kinchkca ekpan.kkBa ekatk375kdegreeskfork40kminutes.k--HOTkBUTTE RkSAUCE:-kPourkoverkhotkca e.k1/2kc.ksugar 1/2kc.klightkbrownksugar 2ktbsp.kflour 1kc.kwater 1/2kc.kbutter 1ktsp.kvanilla kCombinekfirstk4kingredients.kkBringktokakboilkuntilkclear.kkAddkbutterkandkvani lla,kstirkuntilkbutterkiskmelted.kkDeliciouskbutkrich!kk -----------------------k155204k--kCHEESECAKEkkCUPCAKES

k4k(3koz.)kp gs.kcreamkcheese 2keggs 1ktsp.kvanilla 3/4kc.ksugar Vanillakwafers kMixkcreamkcheese,keggs,kvanillakandksugarkinkbowl.kkLinekmuffinkpankwithkba ing kcups.kkPlacekakvanillakwaferkinkeachkcup.kkFillkeachkcupk3/4kfullkwithkcreamkch

 

 

 

 

 

 

 

eesekmixture.kkBa ekatk350kdegreeskfork20kminutes.kkMa esk12ktok14.kkThesekmaykb ektoppedkwithkcherrykpiekfillingkorkotherktoppings,kifkdesired.kk -----------------------k155205k--kCHEESECAKE

k1ksm.kp g.klemonkJello 1kc.kboilingkwater 3ktbsp.klemonkjuice 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 1kc.ksugar 1ktsp.kvanilla 1ktallkcankMilnot,kwhippedk&kchilled 3kc.kgrahamkcrac erkcrumbs 2ktbsp.ksugar 1/2kc.kmargarine,kmelted kDissolvekgelatinkinkboilingkwater.kkAddklemonkjuice,kcool.kkCreamkcheesekwithks ugarkandkvanilla.kkAddkgelatinkmixture.kkThenkfoldkinkwhippedkMilnot.kkMixkcrumb skandkoleoktogetherkandk2ktablespoonsksugar.kkPatk2/3kofkcrumbskinkbottomkofkak9 kxk13kxk2kinchkpan.kkAddkfillingkonktopkofkcrumbs.kkSprin lekremainingkcrumbskon ktop.kk -----------------------k155206k--kANGELkkFOODkkCAKEkkICING

k1/3kc.kcornstarch 1/3kc.ksugar 2kc.kmil 1keggkyol 1kork2ktsp.kvanilla 1/2klb.kbutter 1kc.kpowderedksugar kMixkthekcornstarchkandksugar.kkAddkmil kandkeggkyol .kkCoo kuntilkthic ,kstirri ngkconstantly.kkAddkvanilla.kkCoolkuntilkCOLD.kkCreamkthekbutterkandkpowderedksu gar.kkAddkcoldkcustard.kkBeatk20kminutes.kk -----------------------k155207k--kMIRACLEkkICING

k2k1/4kc.ksugar 1/2kc.kwater 1/8ktsp.ksalt 3keggkwhites,kunbeaten 3/8ktsp.kcreamkofktartar 1k1/2ktsp.kvanilla kBoilksugar,kwaterkandksaltkfork3kminutes.kkAddkslowlyktokunbeatenkeggkwhiteskan dkcreamkofktartarkbeatingkallkthekwhile.kkBeatkexactlyk5kminutes.kkThiskma esken oughkforkaklargekca ekork2ksmallkones.kkIfkanykiskleft,kcankbekputkintokjarkinkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

kpineapple.kkAddkCoolkWhip.)kCoolkWhip kMixkpineapplekandkdrykpuddingkwell.kkSpoo             .kaddkeggskandkoil.ksalt 1ktsp.kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiff.kkSiftktogetherkdrykingredients.)kp g.ksoda 1ktsp.kkBa ekatk375kdegreeskfo rk50kminuteskorkuntilkca ekiskbrownedkandkbeginsktokpullkawaykfromksideskofkpan.kkFoldkintokbatter kalongkwithkfruitksandknuts.kJudgesk4.)kcankcrushedkpineapple 2kc.koil 1k1/2ktsp.knuts 2kc.kNumbersk17:8 6kofkJeremiahk17:11 1kc.kchoppedkbananas kCombinekdrykingredientskinkbowl.ksugar 1ktsp.kkAddktokcreamedkmixture kalongkwithkeggkyol skandkhoney.kIkKingsk4:22 1kc.kkTurnkintok9xkk13kinchkpan.kstirkinkvanilla.kcrushedkpineapple 1k(3koz.kk -----------------------k155208k--kPINEAPPLEkkICING k1k(20koz.kJeremiahk6:20 2kc.)kdrained.kNahumk3:12 2kc.kvanilla 1k(8koz.kvanillakpudding 1k(8koz.knutskandkbananas.kkDoknotkbeat.kk -----------------------k155209k--kSCRIPTUREkkCAKE k4k1/2kc.kJudgesk5:25 2kc.kbeaten 1k1/2kc.19 6ktbsp.kkMixkwell.kIkSamuelk30:12 2kc.kbutkdoknotkusekm ixer.efrigerator.kcinnamon 3keggs.kAmosk4:5k(ba ingkpowder) PinchkofkLeviticusk2:13 SeasonktoktastekIIkChroniclesk9:9 kCreamkbutterkandksugar.kflour 2kc.kIkSamuelk14:25 2ktsp.kkVerykgoodkonkangelkfoodkca e.kkStirkuntilkdrykingredientsk arekmoistened. kk -----------------------k155210k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k3kc.

kth ekbetterkandkbiggerkthekca e!!kkSiftktogetherkthekdrykingredientskandkfoldkcaref ullykintokeggkyol s.kcreamkofktartar kBeatkeggkwhiteskuntilkbubbly.ksalt 2ktsp.kvanilla 3/4ktsp.kca ekflour 1ktsp.ksalt 1/2ktsp.kcreamkcheese 1kc.kkFoldkinkvanilla.kkAddkcreamkofktartarkandkbeatkuntilkstiff.kkBa ekink angelkfoodkpankatk350kdegreeskforkonekhour.kkBa ekatk350kdegreeskfork25ktok30kminutes.kkTheklongerkyoukbeat.kkAddksugarkandkc ontinuekbeatingkuntilkmixturekiskveryklightkandkcreamy.k--ICING:-2k(8koz.kkk -----------------------k155212k--kGOLDENkkANGELkkFOOD k5keggs 1/2kc.kbutter 2kboxeskconfectioners'ksugar 1ktsp.nkintok3k(9kinch)kca ekpans.kaboutk35kminutes.kba ingkpowder 1k1/2kc.kkSetka sidekwhilekyoukbeatkthekeggkyol skwithkcoldkwaterkuntilkfluffy.kk -----------------------k155214k--kAPPLEkkCAKEkkWITHkkHOTkkSPICEDkkTOPPING k--CAKE:--                         .kcinnamon 4kc.kkFoldkwhiteskintokyol kmixture.kk -----------------------k155213k--kRAWkkAPPLEkkCAKE kk2keggs 1kc.ksoda 1ktsp.kdiced 2ktsp.kbrownksugar 1/2kc.kkCoolkin kpanskfork10kminutes.ksugar 1/4ktsp.koilk(scant) kAddktokabove:k2kc.kvanilla 1kc.)kp gs.kapples.kflour 1/2ktsp.kvanilla kMixktogetherkandkfrostkca e.knuts kBa ekink9kxk13kinchkgreasedkpankatk325kdegreeskuntilktopkdoesknotkdentkinkwhenk touched.kcoldkwater 1k1/2kc.

kkServekwarmkwithkwarmkspicek topping.kflour 2ktsp.kcornstarch 1kc.kkPourkoverkindividualkservingskofkc a ekandkservekwarm.kkTOPPING:kkMeltkmargarinekinksaucepan.ksalt 1ktsp.kmixkinkeggs.ksugar 3/4kc.kchopped 3kc.kk -----------------------k155215k--kAPPLEkkCAKE k1kc.kvanilla kCAKE:kkCreamksugarkandkshorteningktogether.kshortening 2keggs 4klg.kkStirkdrykingredients ktogetherkinkakbowlkandkaddktoksaucepan.kcinnamon 1ktsp.kflour 1ktsp.koil 2kc.kkRemovekfromkheatkandkstirkinkvanilla.ksugar 1/2kc.kbeaten 1k1/2ktsp.kwalnuts.kwater 3ktbsp.kmargarine 2kc.kaddkwater.kvanilla 3kc.kk -----------------------k155216k--kBLACKkkMAGICkkCAKE k1k3/4kc.knutmeg 2ktsp.ksliced kMixkallkingredients.ksoda 1ktsp.kmixingkwell.kapplesklast.ksalt 2ktsp.kcoo ingkandkstirringkconstantlykuntilkt hic .kcinnamon 1/2ktsp.kcocoa 2ktsp.ksugar 1/2ktsp.kba ingkpowder               .kflour 2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khourk20kminuteskin kgreasedkangelkfoodkpan.kcored.ksugar 3keggs.kkStirkdrykingredientsk togetherkandkaddkalternatelykwithkgratedkapples.kunpeeledk&kgrated 2kc.kapples.2kc.kba ingksoda 1ktsp.kkBa ekinkgreasedk1 3kxk9kinchkpankatk350kdegreeskfork40ktok45kminutes.kcinnamon 1/2ktsp.ksoda 1kc.knutmeg --TOPPING:-6ktbsp.kapples.

kcreamkcheese 1/2kc.)kkCool.kvegetablekoil 1ktsp.kvinegarkpluskmil kkktok=k1 kkkkkkcup) 1/2kc.kkSpreadkonkthekcompletelykcooledkca e.kvanilla 1/4kc.kboiling kkkwaterk(Ikusek2ktbsp.ksugar.kk -----------------------k155218k--kCHOCOLATEkkSHEETkkCAKE                         1ktsp.ksalt 2keggs 1kc.kmeasurekandksiftkwithkba ingkpowderkandksalt.kkAddkeggkyol s.kkAtkleastkIkcouldklearn.kcocoa..kCombinekflour.k--CREAM kkCHEESEkkFROSTING:-1k(3koz.korangekflavoring 1/2kc..kstrongkblac kcoffeek(ork2ktsp.kkFrostkwithky ourkfavoritekvanillakfrosting.kbutter 1/2ktsp.ksalt 2ktsp.kk(F rostingkwillkbeatkupkintokmorekvolumekifkcheesekandkbutterkarekusedkdirectlykout kofkthekrefrigerator.kvanillakorkalmondkflavoring 2kc. kkkinstantkcoffeekplusk1kc.)kk -----------------------k155217k--kBURNTkkSUGARkkCAKE kkHektoldkmekhekwantedkakBurntkSugarkCa e.kca ramelksyrupkandkflavoring.kkBeatkatkmediumkspe edkfork2kminutes.kkPourkintokwellkoiledklayerkc a ekpans.kk(Dissolvekinkwaterkandkboilkuntilksyrupkiskred ucedktok1/4kcup.kkAddkalternatelykwithkdrykingredientsktokfirstkmixtur e.kk(Batterkwillkbekthin!)kkPourkbatterkintokakgreasedkandkfloure dk13kxk9kxk2kinchkpankorktwok9kinchkca ekpans.kcoffee.kkCombinekmil .kkFoldkinkstifflykbeatenkeggkwhites.kbutterkorkmargarine 1ktsp.ksoda.koilkandkvanilla.kpowderedksugar 1ktbsp.k kAddkeggs..kkBeatkthorough ly..kkButkwhokinkthekw orldkkHaskgotksugarktokburn???k1k1/4kc.)kp g.kinstant kkkcoffee) 1kc.kkBeatkwell.kba ingkpowderkandksaltkinklargekmixerkbowl.kcocoak(optional) kCombinekallkingredients.kkBa ekinkakmoderatekovenkatk375kdegreeskaboutk20kminutes.korkCREAMkkCHEESEkkFROSTINGkklistedkbelow.kkCreamksugarkandkbutter.kbuttermil korksourkmil k(To kkksour:kk1ktbsp.kbuttermil korksourkmil .kca ekflour 2keggs 1ktsp.ksugar 1/3kc.kkAkca ekli ekthekonekhiskMotherkcould kma e.kvanilla                           .kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40 kminuteskforkoblongkpankork30ktok35kminuteskforklayerkpans.kwater kCarmelizek1/2kcupkofktheksugar.kkBeatkwell.kmil 1k3/4kc.kkSiftkflour.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkCool.kkIkthin kIkcouldkma ekone.

kbuttermil 1ktsp.kCrisco.ksugar 1/4ktsp.ksugarkandksalt.kcoldkwater kSiftkdrykingredientskintokak9kinchksquarekungreasedkpan.kCrisco 4ktbsp.kkAdd:k2keggs 1/2kc.kk -----------------------k155219k--kWACKYkkCHOCOLATEkkCAKE k1k1/2kc.kvanillakinkthird.kkMeasurekoilkinkone.kcocoa 1ktsp.kPour khotkmixturekoverkflourkmixturekandkbeatkwell.kThenkadd:k1klb.ksiftedkflour 2kc.ksugar 3ktbsp.kcinnamon 1ktsp.kpowderedksugar 1ktsp.kkRemovekformkheat.ksalt kBringktokakboilkoleo.kkDoknotkbeat.kvinegarkinksecond.kvanilla 1kc.kpecans.kkkMixkwithkrubberkspatulakuntilkblended.kmil 4ktbsp.) 1kstic koleo 6ktbsp.ksoda 1/2ktsp.kk -----------------------k155220k--kUPSIDEkkDOWNkkGERMANkkCHOCOLATEkkCAKE k1kc.ksoda kBeatkuntilksmooth.kkBa ekatk350 kdegreeskfork20ktok30kminutes.kkPourkinkgreasedkandkflouredkjellykrollkpan.kchopped                   .kvanilla 1/2ktsp.k1kstic koleo 1/2kc.koil 1ktsp.kcocoa 1kc.kvinegar 6ktbsp.kkFrostkifkdesired.kflour 1kc.ksalt 1ktbsp.kkMixkflour.kcocoa kBringktokakboil.kcool.kwater 2kc.kkPourkcoldkwat erkoverkall.k--\hkFROSTINGk( Preparek5kminuteskbefore kkkca ekiskdone.kkMa ek3kholeskinkdrykm ixture.kcocoakandkwater.kvanilla Nuts kPourkfrostingkonkca ekwhilekca ekiskhot.

knuts 1ktsp.)kp g.kkCreamkuntilksmooth.kkBa eka tk350kdegreesk30kminutes.kflour 1ktsp.ksoda 1/2ktsp.kflour 1/2ktsp.kmargarine 1/2kc.kbutter.kkCream ktogetherkcreamkcheese.kba ingkpowder 1/4ktsp.kkTurnkoverkonkcoo ieksheetkandkcut.^ik -----------------------k155222k--kFRUITkkCAKE k1/2kc.kbeaten 3k1/4kc.kkAddkdrykingredie ntskandkalternatekwithkmil .kkAddkfreshkfruitkandkblendkaga in.kkStirkdateskandknutskinklast.kcreamkcheese 1/2kc.kkHeatksaucekingredientskandkpourkoverkbatter.kbutter 2kc.kkAddkvanillaktokcreamedkmixtu re.1kc.knutmeg 1/2kc.kkkkk^iRememberkakprayerkbeforekeatingkiskthekessential kingredientskforkanykgoodkrecipe.ksoda 1ktsp.kmil 1kqt.kkAddkeggskandkblendkwell.kk -----------------------k155221k--kUPSIDEkkDOWNkkDATEkkCAKE k1ktbsp. kkkofkanykotherkfreshkfruit kMixkbutterkandkcreamksugarkbykhand.ksoftened 1/2kc.kcreamkofktartar 1/2ktsp.kkSiftkdrykingredients.kdates.kbutterkandkpowderedksugarkandkpourkoverkca e.kblueberrieskorklesskthankakqt.ksugar 1kc.kkPla cekbatterkinkgreasedkdish.ksugar 2keggs.kmil 1/2kc.kkPourkintokakbutteredkpan.kkMixkGermankcho colatekca ekaccordingktokboxkdirectionskandkpourkoverkpecanskandkcoconut.kvanilla --SAUCE:-3/4kc.kbrownksugar 1ktbsp.k13kxk9kinches.kpowderedksugar kSpreadkpecanskandkcoconutkinkbottomkofkgreasedk9kxk13kinchkpan.kkLetkstandkfork30kmi nutesktokcool.kthenkmil kalternatelykwithkflourkmixture.kcutkup 1/2kc.khotkwater kCreamkmargarinekandksugar.kkBa ekatk3 50kdegreeskfork45kminutes.kcoconut 1kGermankchocolatekca ekmix 1k(8koz.kkSprin lekwithkcinnamonkkandksugar                           .kmargarine 1kc.kkWhenkremovedkitkwillkbekwiggly.

klemonkJello.kflour 2keggs 2ktsp.kkAddk1/2kofkthekflourkmixturekandkmixkwell.klemonkca ekmix 1kc.kcoo ingkoil 1kp g.kaddedkonekatkaktime kBa ekatk350kdegreeskfork35kminuteskork45kminuteskifkangelkfoodkca ekpankiskused .kkRemovekfro mkoven.kkCombinekcandykorangekslices.kpourkoverkglazekmadekofk1kcupkpowderedksugarkkandk1/4kcupkR ealemon.kdissolvedkink1kc. kkkundrained 1kc.ksoda 1/2kc.kchopped 2ktsp.kwalnutskorkpecans.kkCombinek1kteaspoonkso                     .ksugar 2kc.kflour 1/2ktsp.kvanilla kMixkabovekitemsktogether.)kcankcrushedkpineapple.kkBa ekatk325kde greesk45ktok60kminutes.kchopped 2kc.kpittedkdates.kkPourkintok9kxk12kinchkungreasedkpan.)kcankork1kc.kk -----------------------k155225k--kORANGEkkSLICEkkFRUITkkCAKE k3k1/2kc.kk -----------------------k155224k--kLEMONkkJELLOkkCAKE k1kp g.kk -----------------------k155223k--kHAWAIIANkkFRUITkkCAKE k2kc.kpittedkdates.kkBa ekfork40kminutes.kchopped 1klb.kbrushkwithkbutterkandkletksetk15kminutes.kkAfterk10kminutes.ksalt 1klb.ksugar 4keggs 1ktsp.kcandykorangekslices.kwalnut skorkpecanskandkcoconut.kkAddk4keggs..klemonkextract 4keggs.kkCreamk1kcu pkbutterkandk2kcupskofksugar.knuts.konekatkaktime.kbutter 2kc.kkTopkwithkakcreamkcheesekicing.ksoda 1k(20koz.kkServekhotkorkcold.kchopped 1k(3k1/4koz. kkkhotkwater 1ktsp.kbuttermil kMixktogetherkflourkandksalt.kcoconut kkk(fla ed) 1kc.korkuntilkdonek(maybek1khour)katk350kdegrees.

knuts 1ktsp.knutskandkgumdropsk together.k--FROSTING:-1/2kstic koleo 1k(6koz.ksm.kpowderedksugar kFrostkwhilekca ekiskwarm.kkMixkcorn.kmarshmallows 8kc.kkStorekinkrefrigeratorkovernightkbeforekre movingkfromkpan.kbutter 1/2kc.)kp g.kpourkthekfollowingkmixturekoverkthektop.kmixedknuts kMeltkfirstk3kingredients.kgumdropsk(nokblac ) 2kc.kpoppedkcorn 1klb.kk -----------------------k155226k--kPINEAPPLEkkSHEETkkCAKE k2kc.kkTestkwithkaktoothpic .kkMk&kM'skcankbeksubstitutedkkfork thekgumdrops.kkCombinek1kcupkorangekju icekandk2kcupskpowderedksugar.kkLetkcool.dakandk1/2kcupkofkbuttermil .kthenkslice.kkOncekyouk havekthekorangeksliceskcutkupkyoukhavekitkunderkcontrol!kkIkhavekhadkmorekreques tskforkthiskrecipekthankanykother.kba ingksoda 2keggs 1kcankcrushedkpineapple 1/2kc.kkMixkuntilkveryksmooth.kkAddkmil kandkflourkmixturekalternatelykandkblendk afterkeachkaddition.kkBa ekatk300kdegreeskforko nekhourkandk45kminuteskinkaklargekangelkfoodkca ekpankthatkhaskkbeenkwellkgrease d.koil 1klb.kcreamkcheese 1k3/4kc.kkGreasekandkflourkpan.kkItkisknotkdifficultktokma e.korangekJello 4keggs                                           .kkDoknotkba e.kflour 2ktsp.kkk -----------------------k155228k--kPOUNDkkCAKE k1kwhitekca ekmix 3kp gs.kkAddkcandykmixturekandkmixkwell.ksugar 2kc.kvanilla kMixkingredientskinkorderkgiven.kkAsksoonkaskca ekiskremo vedkfromkoven.kkThiskiskaklargekca e.kkItkmaykta eklongerktokba e.kkU sekjellykrollkpan.kkCool.kkBa ekatk350kdegrees.kkPourkmeltedkmixturekoverkcornkmixturekandkquic lykstirkandkpourkintok tubekpan.kkBa ekfork25kminutes.kk -----------------------k155227k--kPOPCORNkkCAKE k1/2kc.

kwater kMixkandkba ekaccordingktokthekdirectionkonkca ekmix.kfinekchoppedk(figskJer.kba ingkpowder.kbuttermil 1k1/2kc.k1kteaspoonkcin namonkandk1kteaspoonkmeltedkbutterkandksprin lekoverkbatter.kkBa ekinkBundtkpankandkdus tkwithkpowderedksugar.k18:8 1k1/2kc.ksalt kCombinekegg.kkUsekak9kxk12kxk2kinchkpan.k(sugar)kJer.kkBa ekaccordingktokca ekdirections.kvanilla.k(salt)kIIkKingsk2:20 3ktsp.kchoppedk(almonds)kGen.koil.krhubarb.k24:5                                         .ksoftk(butter)kGen.kdiced 1/2kc.kflour 1ktsp.keachk(spices)kIIkChronicles kkk9:9 1/2kc.k(mil )kJudgesk4:19 3/4kc.kk -----------------------k155229k--kRHUBARBkkCAKE kkPreparekonekplainkca ekmixktokba e.kkStirkgood.kkMix:k2kc.koil 1kegg 2ktsp.ksaltkandksugar.kk -----------------------k155230k--kRHUBARBkkCAKE k1k1/4kc.ksug ar 6kc.kputkink9kxk13kinchkpan.kwalnuts 2k1/2kc.k(flour)kLeviticusk24:5 3/4ktsp.1/2kc.kma ingksurekit kiskwellkdone.kkTa ek1/4kcupksugar.k43:11 3/4kc.kk -----------------------k155231k--kSCRIPTUREkkCAKE k3/4kc.k6:20 5keggs)kIsaiahk10:14kseparated 3kc.kvanilla 1kc.koil 3/4kc.kkServekwarmkorkcoldkwithkwhippedkcream.k(ba ingkpowder)kAmosk4:5 1ktsp.kflourkandk rhubarb.k(cinnamon)kExodusk30:23 1/4ktsp.kkBa ek35kminuteskat k350kdegrees.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkThenkpourk1kpintkhalfk&khalfkgently kbac kandkforthkoverkrhubarb.kbrownksugar 1/2kc.krhubarb kMixktogetherkandksprin lekoverkca ekdough.kkAddkmil .

kkMix kwell.ksugar.kkBa ekatk350kdegreeskfork50kminuteskorkuntilkdone.kkSprin lekwithk1/2kofktopping.kkkFoldkinkstiffkeggkwhiteskandkfruit.k(raisins)kIIkSamuelk16:1 kCreamkbutter.ksourkcream --TOPPING:-1/2kc.kkRepeatkwithkremainingkbatterkandkt opping.kbutter 1kc.kba ingksoda 1ktsp.kkBlendkinkundrainedkjuicekandkvanilla.ksugar 3keggs 1/4ktsp.kflour 1/2ktsp.kbeatkinkeggkyol s.kcoo ingkoil 3keggs 1k(8koz.kbrownksugar kTOPPING:kkMixkallkingredientsktogether.kk -----------------------k155232k--kSOURkkCREAMkkCAKE k1kc.kkAddkeggskonekatkaktime.kkAddkeg gskandkvanilla.kwholekwheatkflour 1ktsp.kkPourk1/2kofkbatterkinkbottomkgreasedkandkflou redktubekpan.kbeatksugarkandkoil.kpecans.kbeatkwell.ksiftedkpowderedksugar 2kork3ktbsp.kcinnamon 2kc.kba ingkpowder.ksalt.kkAddkflour.kflour 1ktsp.korangekjuice   kInklargekbowl.kkAddksourkcreamkandkblend.kcinnamon 2ktsp.kba ingksoda 1/2kpt.kba                           .kaddkalternatelykwithkdry kmix.ksalt 1ktsp.kba ingksodakandksalt.kgranulatedksugar 1kc.kall-purposekflour 1kc.3/4kc.kkStirktogetherkflour.kvanilla 2kc.kmelted 3/4kc.kbutter.kchopped 2ktbsp.konekatkaktime.ksalt 1ktsp.kk -----------------------k155233k--kTOPICALkkDREAMkkCAKE k2kc.kkGlaze.kba ingkpowder 1ktsp.kbeatingkwellkafterk eachkone.kfinelykdiced 1k3/4kc.kkCAKE:kkCreamkbutterkandksugar.)kcankcrushedkpineapple kkk(juicekpac ed) 1k1/2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.kvanilla 2kc.kbananas.kkBa ekinkBundtkorkAngelkFoodkca ekpa nkfork1khourkandk10kminuteskatk325kdegrees.

kkPourkintokgreasedkand kflouredkloafkca ekpan.kba ingkpowderkandkcinnamon.k--GLAZE: -kCombinekpowderedksugarkandkenoughkorangekjuicektokma ekdrizzlingkconsistency.kapplesauce 1/2kc.kkAddkyogurtk andkmil .kcinnamon 1/2ktsp.kallspice 1/2ktsp.knuts.ksoda 1ktsp.kkMixkwell.kkFrostkwithky ourkfavoritekfrosting.kbrazilknuts 1kc.korkwhenkyoukputkitkwherekyoukcankseekitkbutkthenkyoukcan'tkhi tkit.kkBlendkintokpineapplekmixture.kchoppedkcoarse:k kkkwalnuts.kvanilla 1k(8koz.ksugar 2keggs 2ktsp.ksalt 1ktsp.kginger 2kc.kgreenkcandiedkcherries 1kc.kflour 2ktsp.kkAddklastk1kcupkofkflour.kfruitkjuice 4kc.kMaraschinokcherries 1kc.ksoda.kkCool.)kcartonkyogurt 2kc.kmil kCreamkbutterkandksugarktogether.kkStirkinkba nanas.ingksoda.kbut kyoukcan'tkseekit.kthenkputkonkrac .keachkred-green-yellowkcandied                       .kmargarine 2kc.kflour 1ktsp.kba ingksoda 1/2ktsp.ksalt 1/4kc.kkCoolkinkpankfork10kminutes.kkBa ekatk350kdegreeskfork30ktok35kminutes.kvanilla 1ktsp.kpecans.kcloves 1/2ktsp.kkPourkmixturekintokak10kinchkflutedktubekpankandkba ekatk350kdegreeskfork 60kork70kminutes.kkMixkwell.kkAddkeggskandkvanilla.kba ingkpowder 1/2ktsp.kgoldenkraisins 4k1/2kc.^ik -----------------------k155234k--kBARBY'SkkYOGURTkkCAKE k1/2kc.ksaltkandk1kcupkofkthekflour.kkMixkwell.kbutterkorkmargarine 1kc.kkAddkba ingk powder.kdates 1/2kc.kk(Maykusek1kteaspoonkvanillakandk1kteaspoonkflavoringktha tkiskcompatiblekwithkyourkflavorkused.kkMixkuntilkwellkblended.kk k^iIt'sktimektoklosekweightkwhenkyoukputkthekgolfkballkwherekyoukcankhitkit.kbrownksugar 2keggs 2kc.)kk -----------------------k155235k--kYULEkkCAKE k1kc.

kpeeledkapples 1kc.kkMixkzucchini.ksalt Dashkofkpepper 1kc.kkStirkinkba ingkmix.ksalt 1/2ktsp.kkFrykuntilkgoldenkbrown.kp arsley.kcheese.kshreddedkCheddarkcheesek(about kkk2koz.keggs.kfinelykchopped 1kegg 1ktsp.kkStorekinkcoolkplacekinktightkcontainers.kkk -----------------------k155238k--kAPPLEkkPOUNDkkCAKE k1k1/2kc.kkMa eskaboutk2kdozenkca es.ksugarkandkeggs.kclovekgarlic.kkDustkchoppedkfruitkandknutskwithkonekcupkofkthekflour.kegg.kkBa ekinkloafkpanskorkcupca ekpans.kcupca ekpansk30kminutes.kraisins kBeatkoil.kkBa ekatk350kdegreeskonekh ourkforkloaf.kaboutk1kminutekonkeachkside.kshredded.kunparedkzucchini.kaddkapplesaucekandkjuice.kgroundkcinnamon 1/2ktsp.kkCombinekdrykingredientsk andkaddktoksugarkmixture.kkSpoo nkbatterkintokgreasedkandkflouredkbundtkpan.kkAddkfruitkand knutsktokmixture.ksugarkandkvanillakuntilkwellkblended. kkkdrained 1/2kc.knutskandkraisins.kkStirkinkapples.ksugar 3keggs 2ktsp.ksoda 1ktsp.ksnippedkparsley 1klg.kkAddk3kcupskflourkan dkspices.kkBa ekatk375kdegreeskfork1khourkand k15kminutes.kkkpineapple kCreamkmargarine.ksaltkandkpepper.kgroundknutmeg 2kc.kchoppedkwalnuts 1/2kc.kflour 1ktsp.kbeatingkwell.kchopped.kBisquic kba ingkmix kHeatkoilk(1/2kinch)kink10kinchks illetktok375kdegrees.kgarlic.kk -----------------------k155239k--kBANANAkkSPLITkkCAKE                       .kkDropkbykroundedktabl espoonfulskintokhotkoil.kcornkoil 2kc.kvanillakextract 3kc.) 3ktbsp.kd rain. kkMilliekThompsonk -----------------------k155236k--kZUCCHINIkkCAKES kVegetablekoil 3kc.

kbu tkba ingktimekwillkvarykdependingkonksizekofkpan.kkSlicekbananasklengthwisekandkplacekonkpine apple.ksalt 1/4kc.ketc.kzucchinikandkapplesauce.ksoda 1/2ktsp.kkStirkinkflourkmixture.kkSp readkpineapplekoverkcreamedkmixture.ksetkaside.kkCoverkwithkwhip.kshreddedkzucchini 1/3kc.kk -----------------------k155241k--kCHOCOLATEkkZUCCHINIkkCAKE k3k1/2kc.)kcankcrushedkpineapple 4kbananas 1klg.kcoconutkcreamkinstantkpudding 4keggs 1kc.kapplesauce 1/4kc.kkGreasekandkflourk3k(9kinch)klayerkpans.k2kc.ksugar 1/2kc.kk*Cankbekba edkinktubekpan.sourkmil 2kc.kmargarinekandkvanilla.kkPourkintokprepa redkpanskandkba ekfork25ktok30kminuteskorkuntilktoothpic kcomeskoutkcleankwhenki nsertedkintokcenterkofkca e.kkPresskinkungreasedk9kxk13kinchkpan.kgrahamkwaferkcrumbs 1/2kc.kcinnamon 1/2ktsp.kaltern atekwithkmil .) kCombinekgrahamkcrumbskandkmargarine.ksheetkca ekpan.ksoftened 1k1/2ktsp.kmargarine.kk -----------------------k155240k--kBUTTERkkPECANkkPOUNDkkCAKE k1kBettykCroc kbutterkpecankca ekmix 1kp g.kflour 1ktsp.kifkdesired kPreheatkovenktok350kdegrees.kkBeatk2kminutes.kmelted 3kc.kkSpreadkonkgrahamkcrust.kaddksuga rktokeggskandkbeatkuntilkfluffy.kk                           .khotkwater kMixkallktogether.kcocoa 3keggs 2kc.kkSiftkdry kingredientsktogetherkinkakbowl.kba ingkpowder 1ktsp.kvanilla 1k(19koz.kconfectioners'ksugar 2keggs 1kc.koil 1kc.kkAddkoilkslowly.keggs.kmargarine.kkBeat kconfectioners'ksugar.kkGarnishkwithknutskandkcherries.kkBa ekinkwell-greasedkorksprayedkbundtkpanka tk325kdegreeskfork45kminutes.) Cherriesk(opt.kkAddknutskandkmixkwell.koil 1kc.kchoppedknuts.kkInkaklargekbowlkbeatkeggs.kkChill.kCoolkWhip Walnutsk(opt.

kkMixkdrykingredientskandkaddkaltern atelykwithkeggsk-k1kcupkflourkwithk2keggs.ksalt 1ktsp.kkBeatkuntilksmoothkandkcreamykwithkotherk ingredients.kkPutk1kvanillakwaferkinkakcupca ekba ingkcup.kkBa ekinkgreasedkand kflouredktubekpan.kkLetkcoolkfork1khour.ksugar 2keggs 1ktsp.kkAnkartificialkflowerkmaykbekputkinkthekmiddle kofkitktokaddkakdecorativektouch.kkBa ekatk300kdegreeskfork2khours.kkThenkaddkthekotherk1/2kpac agekofkcoo ieskonkp udding.kvan illa.)kcreamkcheese 6keggs 3kc.ksugarkandkcreamkcheesekuntilkcreamy.kvanilla 1klg.kflour 1ktsp.kkP ourkmixturekoverkcoo ieskinkpan.k4xkconfectioners'ksugar 2ksm.kandksugarkuntilkfluffy.)kcreamkcheese 1kc.kmil 1ktsp.kk -----------------------k155244k--kDIRTkkCAKE k1kp g.kalmondkextract 1ktsp.-----------------------k155242k--kCREAMkkCHEESEkkCUPCAKES k2k(8koz.kkThenktopkwithkCoolkWhip.kkRefrigerate.kmargarine 3kc.ksugar 1k(8koz.kOreokcoo iesk 1k(8koz.kvanilla kCreamkcheese.kk ------------------------                                 .koleo.k fillk1/2kfull.kcreamkcheese 3/4kc.kkAddkflavorings.kCoolkWhip kCrumblekcoo iesk1/2kpac agekandkcoverkbottomkofk9kxk13kinchkpan.kkMixkmil .kkTopkw ithkcherrykorkblueberrykpiekfilling.kvanilla Vanillakwafers kUsekcreamkcheesekatkroomktemperature.kboxeskvanillakpuddingk&kpie kkkfilling 3kc.kkAddkpuddingkandkmixkuntilkcreamy.kkBa ekatk350kdegreeskfork20kminutes.kkkk -----------------------k155243k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE k1k1/2kc.)kp gs.kkAddkcheesekmixture.kba ingkpowder 1/4ktsp.

kbrownksugar 1/3kc.ksalt 1/2ktsp.ksugar 2ktsp.kflour               .kgratedklemonkpeel 1ktsp.ksoda 1ktbsp.kkBa ekatk325kdegreeskfork50kminutes.kba ingksoda 2keggs 1kc.kk -----------------------k155246k--kPINEAPPLE-COCONUT-WALNUTkkCAKE k--CAKE:-2kc.kshredded 1kc.kk -----------------------k155247k--kCARAMELkkICING k2kc.kflour 2kc.kmil Pinchkofksalt 4ktbsp.k155245k--kONEkkSTEPkkPOUNDkkCAKE k2k1/4kc.kkCo olk15kminutes.ksugar 1/2ktsp.ksoftened 1kcartonk(8koz.kpowderedksugar 2ktsp.kmixkwellkuntilkcreamy.kpineapple 3keggs kCombinekallkinklargekbowl.k(8koz.kkBeatk3kminuteskatkmediumkspeed.kmargarine 1k1/2kc.ksoftened kCAKE:kkMixkallkingredientskforkca ektogether.kchopped 1kcank(20koz.kcoconut.kmargarine 4ktbsp.kkI CING:kkCombinekallkingredientskforkicing.kall-purposekflour 2kc.)kcrushedkpineapplekwith kkkjuice --CREAMkCHEESEkICING:-1/4klb.)kcreamkcheese.kkSpreadkonkcool edkca e.kvanilla 1kp g.kkGreasekbutkdoknotkflourk9kxk13ki nchkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kkPourkintokgreasedk andkflouredkpankorkbundtkpankdoeskwell.kvanilla 1kc.kkFrostkwithkCreamkCheesekIcing.)kyogurt.kmargarine.kwalnutskorkpecans.

kpitted 1/2kc.kk -----------------------k155250k--kIMPOSSIBLEkkCHEESECAKE k3/4kc.kflour 1/2ktsp.kwalnuts.kba ingksoda 1/2kc.kcut kkkintok1kinchkcubesk&ksoftened 1/2ktsp.kcoo kflourkandkmil kuntilkthic .kuntilkfluffy.kpac ed 1/2kc.ksugar 2keggs 2ktsp.kmargarinek(or kbutter)kandkshroteningkusingkhighkspeedkofkmixer.kgratedklemonkpeel                             .ksodakandksaltkandkaddktokcreamedkmixture.)kp gs.kkBoilk3kminutes.kbrownksugar.kkCoo koverkmediumkheat.kmil 1/4kc.kaddkeggkandkvanilla.kchoppedkcherriesk(candied) 1/2kc.kcreamkcheese.ksugar 1/2kc.kflour 1ktsp. kkStirktogetherkflour.kchopped 1/2kc.kkDropkbykroundedkteaspoonfulskontokcoo ieksheetkandkba ekatk325kdegreeskfork12kminutes.kkContinuekbeatingkuntilkthekicingkiskverykfluffy.kvanilla 1kc.kkkk -----------------------k155248k--kFLUFFkkFROSTING k1kc.kvanilla 1/2kc.k( eepkmixturekcoveredkaskitkcools).kkBeatkwell.ksalt 2/3kc.kchillkbatterkatkleastkonekhour.kkRemovek fromkheatkandkcoolkuntilkthic kenoughktokspread.kdates.kbutterkorkmargarine 1/2kc.kshortening kInkaksmallksaucepan.kkkkInkakbowlkbeatksugar.kk -----------------------k155249k--kFRUITkkCAKEkkCOOKIES k2/3kc.kcoarselykchoppedkpecans 1/2ktsp.kkSetkasidektok cool.kbutterkorkmargarine 1kegg 1ktsp.kkAddkthekmil km ixturekandkvanilla.kstirkwell.kcoarselykchopped kCreamksugarkandkbutterkuntilklightkandkfluffy.kBisquic 2k(8koz.kcandiedkpineapple.kkStirkinkfruitk andknuts.kMixkallkingredientsktogether.kwholekhazelnuts 1klb.kvanilla 1kc.

--CHEESECAKEkkTOPPING:-1kc.ksourkcream 2ktsp.kvanilla 2ktbsp.ksugar kHeatkovenktok350kdegrees.kkGreasekpiekplatek9kxk1k1/4kinches.kkPlacekallkingred ientskexceptktoppingskinkblenderkcontainer.kkBlendkonkhighkspeedk(onk&koff)kunti lksmooth,kaboutk3kminuteskorkbeatkinklargekbowlkonkhighkspeedkwithkmixerkfork2km inutes.kkPourkintokplate.kkBa ekjustkuntilkpuffedkandkcenterkiskdry,k3k0kminutes k(doknotkoverkba e).kkSpreadkcheeseca ekcarefullykoverktop.kkCoolkfork3khourskbe forekserving.kk -----------------------k155251k--kICINGkkFORkkDECORATING

k1/2kc.kshorteningk(Crisco) 4kc.k(1kbox)kconfectionersksugar 4ktbsp.kwater Dashkofksalt 1ktsp.kvanilla kMa eskakwhitekicing.kkForkdecoratingkusekaksmallkamountkandkaddkcoloring.kk -----------------------k155252k--kPINEAPPLEk-kCOCONUTkkFROSTING

k1ktallkcankcrushedkpineapple 1ktbsp.kcornstarch 1k1/2kc.ksugar 1kstic kmargarine 3keggkyol s kCoo kuntilkthic ened.kkAddkcankofkcoconut.kk -----------------------k155253k--kDUMPkkCAKE

k2kcankcherrykpiekfilling 1kcankcrushedkpineapple,kundrained 1kp g.kyellowkca ekmix,kwithout kkkpudding 2kstic skoleo,kmelted Coconut Pecans,kcrushed kSpoonkpiekfillingkinklargekpan;kspreadkevenly.kkSpoonkpineapplekoverkpiekfillin g.kkSprin lekdrykca ekmixkoverkpineapple.kkPourkmeltedkoleokevenlykoverkca ekmix .kkSprin lekcoconutkandknutskonktop.kkBa ek1khourkink325kdegreekoven.kkGoodkwarm korkcold.kk

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

   

-----------------------k155254k--kCHOCOLATEkkCAKE

k1kboxkyellowkca ekmix 1klg.kboxkinstantkchocolatekpudding 4ktok6keggs 1kc.kCriscokoil 1kc.ksourkcream 1kp g.kchocolatekchips kBlendkfirstk5kingredientskforkaboutk3kminuteskorkuntilkwellkmixed.kkFoldkinkcho colatekchipskbykhand.kkPourkintokgreasedkBundtkorktubekpan.kkBa ekatk325kdegrees k1khourkandk15kminuteskorkuntilkdone.kk -----------------------k155255k--kCARROTkkCAKE

k2kc.kself-risingkflour 2kc.ksugar 1k1/2kc.kcoo ingkoil 4keggs 3kc.kcarrots,kgrated 2ktbsp.kcinnamon kCombineksugarkandkoil;kaddkflourkandkeggs,konekatkaktime,kbeatingkuntilkblended .kkBatterkwillkbekstiff.kkkAndkcarrotskandkcinnamon.kkPourkintokflouredkgreasedk panskandkba ekatk350kdegreesk35ktok40kminuteskuntilkca eskspringskbac kkwhenktou ched.kkThiskcankbekba edkink2k(9kinch)kpanskork3k(8kinch)kpans.kICING: 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 1kstic kmargarine 1kboxkconfectionersksugar 1ktbsp.kvanilla 1kc.kpecans,kchopped kSoftenkcreamkcheesekandkmargarine;kmixkwell.kkAddkotherkingredients.kk -----------------------k155256k--kCHOCOLATEkkSHEATHkkCAKE

k2kc.flour 2kc.ksugar 1kstic kbutter 1/2kc.ksaladkoil 4ktbsp.kcocoa 1kc.kwater 1kc.kbuttermil 2keggs,kbeaten 1ktsp.ksoda 1ktsp.kvanilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kSiftkflourkandksugar.kkCombinekbutter,koil,kcocoakandkwaterkinksaucepan.kkBring ktokakboil.kkPourkoverkflourkmixturekandkbeatkwell.kkAddkremainingkingredientska ndkmixkthoroughly.kkPourkintokoblongkpankandkba ekatk400kdegreeskfork20kminutes. kICING: 4ktbsp.kcocoa 1kstic kbutter 6ktbsp.kcream 1kboxkconfectionersksugar kCombinekcocoa,kbutterkandkcreamkinksaucepan,kbringktokakboil.kkPourkoverkconfec tionersksugar,kstirringkconstantly.kkPourkoverkhotkca e.kk -----------------------k155257k--kSHEETkkCAKEkk(BAKEkk&kkFROSTkk45kkMINUTES)

kMixkflourkandksugarkinkbowlkandksetkaside.kkPutkoleo,kcocoakandkwaterkinkpankan dkboil.kkPourkthiskhotkmixturekoverkflourkandksugarkmixture.kkBeatktogetherkbutt ermil ,keggs,kvanilla,ksaltkandksoda.kkPourkintokgreasedkandkflouredksheetkpan.k kBa ek20kminuteskatk400kdegrees.kkImmediatelykstartkma ingkicing.kkUseksamekpank usedkforkca e.k--ICING:kk-1kstic koleo 3ktbsp.kcocoa 1/3kc.kbuttermil 1klb.kpowderedksugar 1ktsp.kvanilla 1kc.knutsk(optional) kBoilkoleo,kcocoakandkbuttermil kuntilkslightlykthic ened.kkAddkpowderedksugar,k vanillakandknuts.kkSpreadkonkhotkca e.kkkk -----------------------k155258k--kSHEETkkCAKE

k2kstic skmargarine Almostk3kc.ksugark 3kc.kregularkplainkflour,kbefore kkksifting 1kc.kwarmkmil 1ktsp.klemonkflavoring 1/2kc.kCrisco 5keggs

 

 

 

 

 

k2kc.kflour 2kc.ksugar 2kstic skoleo 3ktbsp.kcocoa 1kc.kwater 1/2kc.kbuttermil 2keggs 1ktsp.kvanilla 1/2ktsp.ksalt 1ktsp.ksoda

 

 

 

 

 

 

     

 

 

1/2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.korangekflavoring kBeatkmargarine,kCriscokandksugarkuntilkfluffy.kkAddkeggskonekatkaktime.kkSiftkf lourkandkba ingkpowder.kkAddkalternatelykwithkwarmkmil .kkAddkflavoring.kkPlacek inkcoldkovenkatk350kdegrees.kkBa ek1khourkandk15kminuteskinkak9kxk13kinchksheetk ca ekpan.kk -----------------------k155259k--kFLIPkkFLOPkkCAKE

k1kc.kpecans,kchopped 1kc.kcoconut,kshredded 1kGermankchocolatekca ekmix 1kstic kbutter 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 1kboxkpowderedksugarkk (Beksurekbutterkandkcreamkcheesekare kkkroomktemperature) kGenerouslykgreasekorkbutterkbottomkofk9kxk13kinchkpan.kkSpreadkbottomkwithkcoco nutkandkpecans.kkMa ekca ekmixkaccordingktokdirections.kkPourkoverknuts-coconut; kcreamktogetherkcreamkcheese,kbutterkandksugar.kkDropkbykspoonfulskoverkbatter.k kDoknotkstir.kkBa ekaccordingktokca ekboxkdirections.kkTurnkupsidekdownktokserve kandkcool.kkGreat.kk -----------------------k155260k--kZEBRAkkCAKE

k1kp g.kNabiscokchocolatekwafers 1kmed.ksizekCoolkWhip kUseklongkplatter.kkSpreadkcreamkonkoneksidekofkwafers,kstac ktogetherkintokaklo g.kkSavekenoughkcreamktokcompletelykcoverktopskandksideskofklog.kkCoverkwithkwax kpaper,krefrigeratek24khours.kkTokserve,kslicekdiagonally,kwaferskwillkhavekabso rbedkmoisturekfromkcreamkandkswirlktokzebrakeffect.kk -----------------------k155261k--kBANANAkkNUTkkCAKE

k1/2kc.kCriscokshortening 2klg.keggs 1/4ktsp.kba ingkpowder 3/4ktsp.kba ingksoda 3kripekbananas,kmashed CoolkWhip 1k1/2kc.ksugar 2kc.kflour 1ktsp.ksalt 1/4kc.kbuttermil k(orkmil kplus kkkvinegar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

kk -----------------------k155262k--kBETTY'SkkDATEkkNUTkkCAKE k1kqt.kba ingksoda kBeatkeggs.kall-purposekflour 1kc.kkMixkwell.ksetkaside.kself-risingkflourk(aklittle kkkatkaktime) 3kc.)kkBa ekatk350kdegreeskun tilkedgeskpullkawaykfromksidek(40ktok45kminutes).kkMixkwell.kvanilla 16koz.kkI fkma ingkaklayerkca ekba ek25ktok30kminuteskandkputkCoolkWhipkandkslicedkbananas kbetweenklayers.) 4kwholekeggs 1kc.kflouredkBundtkpan.kkGr easektubekpank(cutkwaxkpaperktokfitkbottomkofktubekpan.ksugarkandkvanillaktogether.1/2kc.ksoda 1ktsp.kkMixktogetherkflour.kapples.kkCreamkshorteningkandksugarkuntilkfluffy.ksalt 1ktsp.kk -----------------------k155263k--kAPPLEkNUTkkCAKE kkBlendktogether:k1kc.kba ingkpowder 1ktsp.kkSiftkflour.kcinnamon Nuts kBa ekatk350kdegreeskfork55kminuteskinkoiled. kkAlternatekaddingkflourkmixturekandkbuttermil .kkBe atkinkeggskthoroughly.kchopped kGreasekandkflourk9kxk13kinchkpan.kba ingkpowderkan dksaltkoverknutskandkdateskinklargekbowl.ksugar 2ktsp.koil 2kc.kcutkupkdates 1/4ktsp.kk -----------------------k155264k--kAPPLEkkCAKE k1k1/2kc.ksalt 2ktsp.ksugar 2keggs k2k1/2kc.kbananaskandknuts.kkAddkotherkingredients.kpecansk(4kc.kkB a ekatk350kdegreeskfork35ktok45kminutes.kfinelykchopped 1ktsp.kcinnamon 2kc.kvegetablekoil 1ktsp.knuts.ksugar                         .kvanilla 1ktsp.kkTopkwithkCoolkWhipkandkrefrigerate.kba ingkpowder.kba ingksodakandksalt.

krawkapples.kkAddktokmi xkandkstir.kvinegar 1ktsp.ksoftened 1ktbsp.kkAddkflour.koil 1/2kc.kkB a ekforkaboutk35kminuteskatk325kdegrees.kthawed 1kc.kmixkwell.3keggs 3kc.kvanilla 1kc.kthenkaddkoil.kfrozenkstrawberries.kk -----------------------k155266k--kSTRAWBERRYkkCAKE k1/2kc.kk -----------------------k155265k--kPINEAPPLEkkCAKE k2k1/4kc.kpineapplekjuicekandk1ktablespoonkpineapple.k onekatkaktime.kflour 4keggs 1kboxkstrawberrykca ekmixkorkwhite kkkca ekmix Topping kMixkJellokwithkca ekmixkandkflour.kwaterk(orkmil ) 1kp g.kchopped kBeatkeggskwithkoilkandksugar.kself-risingkflour 1k1/2kc.kkAddkconfectioner sksugar.kchopped 3ktbsp.keggskandksugar.kcreamkcheese.kkMixkwell.kkBa ekinktubekpankfork1k1/2khourskatk325kdegrees .ksugar 2keggs 1ktsp.kkBa ek25kminuteskatk375kdegrees.kkPourkintoktwokgreasedkpans.kkk--TOPPING:--                                 .kkMixkallktogetherkuntilksmo othkandkspreadkonkca e.)kp g.ksiftedkwithkotherkdrykingredients.kstrawberrykJello 1kc.kkInkseparatekbowl.ksoftened 1kboxkconfectionersksugar 1kstic kbutterkorkmargarine.kkPourkintokak9kxk13kinchkpanklinedkwithkwaxkpaperkandkgreased.kstir.kkGraduallykpourkinkbuttermil .kca ekflour 3kc.kWessonkoil 1ksm.kkk--IC ING:-kMixktogetherksoftenedkbutterk(orkmargarine)kandkcreamkcheese.kpineapplekwithkjuice kBlendktogetherkWessonkoil.knuts.kkLetkstandkforkonekmin ute.kkAddkapples.kstrawberrieskandkeggs.kkAddkthekeggkmixturekan dkvanilla.kbuttermil 1ktsp.kcankcrushedkpineapple 1k(8koz.kkDrainkpineapplekjuicekandkr eservekalongkwithk1ktablespoonkofkpineapplek(tokbekusedkinkfrosting).kmixkflourkandkba ingksoda.kba ingksoda 1kc.kmi xkwell.kwater.kkAddkvinegar.

kbeatingkuntilkstiffk pea skform.kkBeatkatkhighk speedkofkankelectrickmixerkaboutk5kminuteskorkuntilksmooth.kspreadingkevenlykwithkakspatula.kkAddkpecanskandkstrawberrieskuntilkrightkcon sistencyktokspreadkoverkca e.kchoppedkcoarse                                         .kbeaten 3/4kc.kaddkoil.kkCankusek3kca ekpans.korangekjuice kCombinekallkingredients.kcreamkofktartar FreshkOrangekGlaze kCombinekflour.ksiftedkca ekflour 1ktsp.kbrownksugar.k--FRES HkkORANGEkkGLAZE:-3kc.ksoftened 1/2kc.korangekextract 3k1/2ktok4ktbsp.kwhippingkcream 1kc.k2ktablespoonskatkaktime.korangekjuice* 1/2ktsp.ksteadykstreamkoverkentireksurfacek ofkeggkwhiteskandkgentlykfoldkwhiteskintokmixture.kfirmlykpac ed 3/4kc.kkPourkeggkyol kmixturekinkakthin.kstirkuntilksmooth.kkMa ekak wellkinkcenter.1kboxkconfectionersksugar 1/2kc.kk -----------------------k155268k--kCHOCOLATEkkPRALINEkkLAYERkkCAKE k--CAKE:-1/2kc.kdivided 3keggkyol s.kkInvertkpan.korangekrindkandkorangekjuice.kkBa ekatk325kdegreeskfork 1khourkorkuntilkca ekspringskbac kwhenklightlyktouched.kk -----------------------k155267k--kLIGHTkkASkkAIRkkORANGEkkCAKE k2k1/2kc.kkBeatkeggkwhitesk(at kroomktemperature)kandkcreamkofktartarkinkaklargekmixingkbowlkuntilksoftkpea skf orm.kkPlacekca ekonkca ekplate.kkYieldk1k(10 kinch)kca e.kremovekfromkp an.ksalt 2k1/4ktsp.kkkkPourkbatterkintokankungrea sedk10kinchktubekpan.kpecans.kgratedkorangekrind* 5keggkwhites 1ktbsp.ksugar.kkLoosenkca ekfromksideskofkpankusingkaknarrowkmetalkspatula.kgratedkorangekrind 1/4ktsp.kpecans.kdrizzlektopkwithkFreshkOrangekGlaze.ksaltkandk2/3kcupksugarkinkakmixingkbowl.ksalt 1/3kc.ksifted 1/8ktsp.keggkyol s.kbutterkorkmargarine 1/4kc.kchopped kMixksoftkmargarinekandksugarkwell.kkAddkremainingk2/3kcupksugar.kcoolk40kmin utes.kpowderedksugar.kk*Mayksubstituteklemonkjuicekandkrindkforkorangekifkdesired.kstrawberries 1kstic kmargarine.kvegetablekoil 3ktbsp.kba ingkpowder 1k1/3kc.kkYieldkaboutk1k1/4kcups.kba ingkpowder.

ksugar 3keggs.kpowderedksugar 1/4ktsp.kchopped kCombinekfirstk5kingredientskinkaklargekbowl.kmashedkbananas 1/2kc.kplacek1klayerkonkservingkplate.kvegetablekoil 1k(8koz.kkCoo koverklowkheatkjustkuntilkbutterkiskmelted.kkInksmallkheavyksaucepan.ksifted 1k(8koz.kPillsburykDevil'skFoodkca ekmix 1k1/4kc.kbeatkuntilkstiffkpea skform.kchopped 1k3/4kc.koil 3keggs --TOPPING:-1k3/4kc.kpralineksidekup.kwater 1/3kc.ksoftened                                           .kifkdesired kHeatkovenktok325kdegrees.kkTopkwithksecondklayer.kkHighkaltitudekoverk3.k--CREAMkkCHEESEkkFROSTING:-1/2kc.kkDOkkNOTkkBEAT!kkStirkinkvanilla.kkAddkeggskandkoil.kkInksmallkbowl.kbeatkatkhighestkspeedkfork2kminutes.kkkServeskupktok12.kba ingksoda Creamkcheesekfrosting 2kc.kall-purposekflour 1/2ktsp.kkInklargekbowl.kkBlendkinkpowderedksugarkandkvanilla.k1/4kcupkwhi ppingkcreamkandkbrownksugar.kk -----------------------k155269k--kHUMMINGBIRDkkCAKE k3kc.kk Storekinkrefrigerator.kspreadk1/2k ofktoppingkoverkfirstklayer.kremovekfromkpanskandkletkcoolkcompl etelykonkwirekrac s.kbeatk1k3/4kcupskwhippingkcreamkuntilksof tkpea skform.)kp g.kaddk2k tablespoonskflourktokdrykca ekmix.1kp g.kvanilla 1kc.kwhippingkcream 1/4kc.kkCarefullykspoonk batterkoverkpecankmixture.kpecans.kkIncreasekwaterktok1k1/3kcups.ksprin lekevenly kwithkchoppedkpecans.k kBa ekatk350kdegreeskfork23ktok28kminuteskorkuntilkwoodenkpic kinsertedkinkcente rkcomeskoutkclean.kkCoolkinkpansk10kminutes.kpralineksidekup.kgroundkcinnamon 3/4kc.kkRemovekimmediatelykfromkpans.)kcankcrushedkpineapple.kcombinekbutter.koilkandkeggskatkl owkspeedkuntilkmoistened.kkRemovekfromkpa nskandkcoolkcompletely. kkTokassemblekca e.500kfeet.kcreamkcheese.kst irringkoccasionally.kkBa ekatk350kd egreeskfork30ktok35kminutes.kpecans.kcombinekca ekmix.kpowderedksugar.kkPourkbatterkintok3kgreasedkandkflouredk9kinchkca ekpans.kbeaten 1k1/2ktsp.kkCoolk5kminutes.kkGarnishkwithkwholekpecanskand/orkchocolatekcurls.k1kcu pkpecanskandkbananas.kkBa ekatk325kdegreeskfork35ktok45kminuteskorkuntilkca ekspringskbac kwhenktouchedklightlykinkcenter.)kp g.kkPourkintok2k(8kork9kinch)kroundkca ekpans.kwater.kpineapple.kspreadkwit hkremainingkwhippingkcream.ksalt 1ktsp.kbutterkorkmargarine.kifkdesired Chocolatekcurls. kkkundrained 1ktsp.kstirringkuntilk drykingredientskarekmoistened.ksoftened 1k(16koz.kvanilla Wholekpecans.

kkIfktopkofkca ekstartsktokgetktookbrown.kkSpreadkfrostingkbetweenkandkonk topkandksideskofkca e.kspooningkinkflourkalternately.kkSiftkflourkandksodaktogetherkandkaddk1/2kcupkatka ktime.kkk -----------------------k155272k--kPOUNDkkCAKE k2kstic skmargarine 3kc.kmil 1/2kc.kcreamkcheese.ksugar 1k1/2ktsp.ksugar 3kc.kkAddksourkcream.kvanilla kCreamkbutterk(orkmargarine)kandksoftenedkcreamkcheese.)kp g.klemonkextract kPreheatkovenktok325kdegrees.1ktsp.kkBlendkwell.kcreamkcheesekandksugark(addksugarkslowly).kkAddksaltkandkvanilla. kkAddkeggs.kkGraduallykaddkpowderedk sugar.kk -----------------------k155270k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDCAKE k3kstic skbutter.kk -----------------------k155271k--kMELTkkINkkYOURkkMOUTHkkSOURkkCREAMkkPOUNDkkCAKE k3kc.kkBa ekink greasedkandkflouredktubekpank(orktwokloafkpans)katk325kdegreeskfork1k1/2ktok1k3/ 4khoursk(dependingkonkyourkoven).ksugar 1kc.kpre-siftedkSwanskDownkca ekflour 1kc.ksoftened 3kc.kkAddkeggskonekatkaktime.ksoftened 1k(8koz.kvanilla 1/4ktsp.kflour 1kc.keggs 1ktsp.kkThiskca ekfreezeskwell.kbeatkuntilklightkandkfluffy.ksourkcream 1ktsp.kifkdesiredkorksprin lekoverktopkofkca e.kkAddk1/2kcupkpecansktokfro sting.kkPourkintokpreparedkpans(s)kandkba ekatk325kdegreeskfork1k1/2khours.kkGreasekandkca ekflourktubekpankork2k(8kinchkloafk pans.ksalt                               .kcover klooselykwithkfoilkuntilkca ekiskdone.kplainkall-purposekflour 6keggs Dashkofksalt kCreamkbutter.kkStirkinkvanilla.krealkbutter 6klg.klemonke xtractkflavoringkandkvanilla.konekatkaktime.kvanilla 3kc.kkCreamkbutterkandksugar.kba ingksoda 3kc.kCriscokshortening 5keggs 1ktsp.

kspoons.kkSylviakcomeskinkandksuggestskKim.kalongkwithkStev ekandkRobbikplayingkakgamekofkPfefferkatkthek itchenktable.kkStirkallkthekingredientsktogether.kkGreasektubek pan.kkEveryonekalsokdecideskthatkasklongkas ktheykarekinkGrandkRapidsktheykmightkaskwellkplaykBingo.kkBru shkBenkoffkandkmeasurek2kmorekcupskofkflourktokreplacekspilledkflour.kkTurnkintokwellkgreasedkandkflouredktubekpa n.kkHeark idskscreamingkoutside.kkStirkinkflour.klanding kinkthekmiddlekofkthekca ekbowl.kkRescuek idskfromks quirrels.keggs 2ktsp.kyellkoutkwindowkforkTonyak tokcomektokthekphone.kalongkwithk5kcoffeekcups.kkMeasurek2kcupskofkflour.kk -----------------------k155275k--kHOWkkTOkkBAKEkkAkkCAKE kkLightkoven.kcomekbac kintok itchenkandkfindkDannykandkDavidkTietz.kkHavekallkthek idskinkcampkcrac knuts.kkPhonekrings.kkBanishkthemkandkthe irkcardsktoktheklodgektable.kwashkthektable.2ktbsp.khisksquirrelkweighskmorekthankGeorge'skNor thern.kDoriska ndkherselfkgoktokpic kupkca ekatkGordy's.kvanilla kCreamkmargarine.kDonna.ksayskshe'skgotkthekcatchk ofkthekday.kkAddkshortening.)kcreamkcheese 6klg.kkAddkeggs.kkAddkvanillakand keggsk(1katkaktime).ksugar 3kc.kkPutkinkcoldkovenkatk325kdegreeskforkatkleastk1khourkandk15kminutes.kkWashk itchenkfloor.kloadkupkc arkandkgo!kk -----------------------k155276k--kMANDARINkkORANGEkkCAKE                                                   .k(Drainkjuicekandkthic enkwithkaklittlekcorn starchkinkcoldkwater.kvanilla kCreamkbutterkandkcreamkcheese.kDic .kkAddkcinnamonkandkgingerktoktaste.kkBettykrunskin.kkGetkoutkbowls.kan dkPaul.kkAddksugar.kkLoo kupkjustkinktimektok seekKoz'skwildlykservedkvolleyballkcomekcrashingkthroughk itchenkwindow.kkTestk forkdoneness.kplainkflour 1k(8koz.kloo koutkwindowkandks eekthemkrunningkafterksquirrelskwhokhavekstolenkthekwalnuts.konekatkaktime.kkAddkeggs.kkComekbac kandkfindkBenkcoveredkinkflour.kJoe.kkAddkpeacheskandkheat)k orkfrozenkraspberrieskandkjuice.kkAddkrestk ofkdrykingredientsktokflour.kkTopkwithkhotkpeaches.kkBeatkuntilkfluffy.kRon.kkSuekwantskitkweighedkbecausektheykarekhavingkakcontestkagainstkGeor gekandkHelen.k7kfishingklures.kwashkthekdishes.kCriscokandksugarkwell.kkBa ekatk325kdegreeskfork1k1/2khours.kDebbie.kbeatingkbetwe enkeach.kkKesskwinskthekcontest.kmeasuringkcupskandkingredients.k4kspar kplugskandk1ktac lekbo xkfromkthektable.kkGreasekth ekpan.kkAlternatelykaddk(flourkandksalt)kandk(mil kandkvanilla).kkAddksugar.kwashkthekw alls.kkGrabkpurses.kk -----------------------k155273k--kMAMA'SkkPOUNDkkCAKE kk3kstic skrealkbutter 3kc.kkRemovekBernie.kkHearklaughterkandkgokdownkbykthekdo c kinktimektokseekthekguyskuntyingkGlynkandkDon'skboatkfromkthekdoc kbeforekthey kpullkthekdoc koutktokCenterkBar.

keggs.klemonkinstantkpudding 3/4kc.kdrained Nokshorteningkinkthiskca e kCombinekallkingredientskinkmixerkbowlkandkbeatkwithkmixerkuntilkwellkblended.kkFold kinkapples.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kminutes.kkAddkhoney.kwalnuts.kkSpoonkintokgreasedkandkflouredkangelkfoodkca ektu bekpankandkba ekatk325kdegreeskfork1k1/2khourskorkuntilktopkspringskbac kwhenkli ghtlykpressed.kmil kCombinekinksaucepankandkboilk3kminutes.krawkhoney 3keggs 1kc.kbutter 6ktbsp.ksugar 1ktsp.kkRochester.kILk -----------------------k155278k--kLEMONkkCAKE k--CAKE:-1kp g.ksoda 2kc.kwater 3/4kc.klemonkca ekmix 1kp g.korangekjuice 2k1/2kc.ksoda 3ktsp.kvanilla 1ktsp.knutskandkraisins.koilkandkjuice.kchopped Raisinskaskdesired kSiftktogetherkdrykingredients.kkServekwithkakdollopkofkwhippedkcreamkorkplain.k2kc.kgratedkapple 1k1/2kc.kcinnamon 1k1/2ktsp.kmixkwell.ksifted 1ktsp.knutmeg 1k3/4kc.kflour 2keggs 2ktsp.kmandarinkoranges.k--GLAZE: -1k1/2kc.kvegetablekoil 4keggs --FROSTING:--                             .kflour.kvegetablekoil 1/4kc.kkSomonau .kbrownksugar 6ktbsp.ksalt 2kc.kkPo ekholeskinkhotkca ekwithktoothpic k andkladlekthekhotkglazekontokthekca e.kk Pourkintokgreasedk9kxk13kinchkpan.kMNk -----------------------k155277k--kAPPLEkkCAKE k3kc.

kkBa e kfork40kminuteskatk350kdegrees.kkPressk3/4kintok9kxk13kinchkpan.kkChillkuntilkreadyktokserve.kinstantklemonkpudding 4keggs 1/3kc.ksugarkandkvanilla.kkSprin lekremainingkgrahamk crac erskonktop.kp g.kILk -----------------------k155280k--kLEMONkkPUDDINGkkCAKE k1kyellowkca ekmix 1ksm.kIAk -----------------------k155279k--kLEMONkkCHEESEkkCAKE k1k1/2kp gs.kkPourkmi xedkfrostingkoverkhotkca ekslowly.kkGreasekandkflourkak9kxk13kinchkpan.kkAddkpineapple.kkDon'tkoilksideskofkpanksokca ekwon'tkpullkaw ay.kILk -----------------------k155281k--kSTRAWBERRYkkCAKE k1kwhitekca ekmix 1kp g.klemonkjuice 1k(8koz.kcreamkcheese 3/4kc.kkAdd kintokhotkJellokandkmixkwell.koil 1kc.kpowderedksugar 2ktbsp.kfrozenkstrawberries.kkOttawa.kkMa ekholeskinkca ekwithkfor kallkover.2kc.)kp g.kkOttawa.kwater                                                       .kkSavekr estkforktopping.klemonkjuice kMixkca ekingredientskwellkandkba ekink9kxk13kinchkpankaccordingktokpac agekdire ctions.kkDavenport.klemonkJellok 3ktbsp.kkPourkthiskmixtur ekoverkca ekandkplacekbac kinkovenkfork5kminutes.koleo 1/3kc.koil 1kp g.)kp g.kstrawberrykJello 4keggs 3/4kc.kturnkandkfoldkuntilkwellkblended.kwater 2ktbsp.kmelted 1k(6koz.kpiercekwithkfor klotskofktimes.kkMixkoneksmallkcanklemonadekconcentratekandk2k1/ 2kcupskpowderedksugar.kkWhipkchilledkmilnotkuntilkstiffkandkpourkintokJel lokandkcheesekmix.kplusk2ktbsp.kwater kMixkabovekingredientskfork4kminutes.kthawed 1/4kc.kgrahamkcrac ers 1kstic koleo.kkCreamktogetherkcheese.kkCoolkandkserve.kkAfterkta ingkca ekoutkofkoven.kvanilla 1kcankchilledkmilnot kMixkgrahamkcrac erskandkoleoktogether.

kkFreezekforkatk leastk1/2khourklonger.ksugar 3keggs 1k(8koz.kcarrots. kkIkusuallykusekthekcannedkBettykCroc er.kSavek1/4kcupkofkstrawberrieskforkglaze.knuts.kkk--GLAZE:-1kc.kheavykcream 1/4kc.kreplacektopkofkca ekandkpresskdownkagainstkicekcre am.kkBa ekfork1khourkatk350kdegrees.kcinnamon 2ktsp.kMNk -----------------------k155283k--kCARROTkkCAKE k1k1/2kc.kkCutkintokwedgeskwithkelectrick nife.kbutterkpecankicekcream.ksetkaside.kchopped kPlacekca ekonkboardkorkheavykfoil.kstrawberries kMixkandkfrostkwhilekwarm.kkJustkdumpkintokthekbowlkatktheksamektime.kkMinneapolis.kkGreasekandkflourkak9kxk 13kinchkpan.kkMa ekakhollowkinkca ekbykcuttingkdownkintokit k1kinchkfromkthekouterkedgekandk1kinchkfromkthekmiddlekhole.kvanilla 1ktsp.kkRemovekexcesskca ektokformkakcavity.ksoda 2ktsp.kwhippingkuntilkstiff.kkWrapkca ekinkfoilkandkfreezekuntilkfirmkbutknotkhardk(aboutk2khours).kkAllkingredientskgetkmix edktogether.kkWithkelectrick nife.)kcankcrushedkpineapple kkk(don'tkdrain) 2kc.kcornkoil 2kc.kkFrostkwithkcreamkcheesekfrosting.kMNk -----------------------k155282k--kPECANkkFILLEDkkANGELkkCAKE k1k(10kinch)kangelkfoodkca e 1kqt.ksalt kMixkinkaklargekbowlkwithkakwoodenkspoonkuntilkblended.kslicekaklayerkofkca ek aboutk1kinchkfromktop.kpowderedksugar 1/4kc.kchopped 2ktsp.kkCoonkRapids.kkMixkandkba ekatk325kdegreeskfork1khour .kcoconutkfla es 1kc.kMNk -----------------------k155284k--kPETITEkkCHERRYkkCHEESECAKE                                     .kflour 2kc.kkWhip kcreamkuntilksoftkpea skform.kkAddksugar.kkSpoonki cekcreamkintokcavitykinkca e.kshredded 2k1/4kc.ktoastedkpecans.kkFrostktopkandks ideskofkca ekwithksweetenedkwhippedkcream.ksugar 1/3kc.kkCoonkRapids.ksoftened 1kc.kkGarnishkwithkpecans.kleavingkaksubstanti alk1-inchkbasekonkbottomkofkca e.

kcoldkcoffee 3kc.knuts.ksugarkandkvanillakandkbeatkuntilkcreamy.kkFillkcupsk2/3kfullkwithkmixture.kchopped 1/2kc.kkAddk2ktablespoo nskandk1kteaspoonkflour.k&k1ktsp.kcankcherrykpiekfilling kBeatkcreamkcheese.ksoftened 3/4kc.kkCool.kcinnamon 2ktsp.kflour 3keggsk&k1keggkyol 1k1/4kc.kkPourkintokcrust.kkBa ek15ktok20kminuteskorkuntilksetka tk375kdegrees.kmil kCombinekcreamkcheese.kkCoolk1/2khour.kcreamkcheese 1k1/4kc.kkMixkonlykuntilkcombined.kcreamkcheese.kbutter.kkTopkeachkwithk1ktablespoonkcherrykpiekfilling.kk Ba ekatk450kdegreeskfork10kminuteskandkthenkatk300kdegreeskfork55kminutes.ksugar 2keggs 1ktbsp.koleo 2keggs 2ktsp.ksalt 1kc.kkMari etta.ksoda 1/4ktsp.ksugar kCombinekandkpresskintokspringkpan.kvanilla 2ktbsp.kchopped                           .kremoveksideskofkpankandkallowktokcoolkcompletely.kkServesk24.kkTurn kovenkoffkandkcrac kdoorkfork10kminutes.kkRemovekexcesskcrust.kbrownksugar 1/2kc.kkk--FILLING:-4k(8koz. kkLinekmuffinkpanskwithkpaperkba ingkcupskandkplacekvanillakwaferkinkbottomkofke achkcup.kkSomonau .ksugar 1kc.krhubarb.)kp gs.kILk -----------------------k155286k--kRHUBARBkkCAKE k2kc.kkAddk1k1/ 4kcupskmil .klemonkjuicekandkvanillakuntilklightkandkfluffy.kGAk -----------------------k155285k--kGENUINEkkBAKEDkkCHEESECAKE k--CRUST:-2k1/8kc.kloosenkedgeskwithk nife .kmelted 3/8kc.)kp gs.ksugar 1ktbsp.kgrahamkcrac erkcrumbs 1/2kc.klemonkjuice 1ktsp.kvanilla Vanillakwafers 1klg.kflour 3kc.ksugar.k2k(8koz.kkBlendkandkaddk3keggskandk1keggkyol .kkBlend.keggs.

kkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.ksalt                         .kkAlternately kaddkcoffeekandkflour.ksifted 1/2ktsp.kdates.kall-purposekflour.kkSpreadkpineapplekonkbottomkofkpan.kboilingkwater 1ktsp.kGAk -----------------------k155289k--kDATEkkCHOCOLATEkkCHIPkkCAKE k1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork40kmin utes.kchopped 1kstic krealkbutter kMixkli ekpiekcrustkandkpatkink9kxk13kinchkpan.koleokandkeggsktogether.kvanilla kMixktogetherkandkspreadkonktopkofkbottomklayer.kcreamkcheese.kkBa ek45kminuteskatk350kdegrees.kILk -----------------------k155287k--kDUMPkkCAKE k1k(16koz.ksoftened 1kboxkpowderedksugar 3keggs 1ktsp.kpecans.kpecans.k GAk -----------------------k155288k--kCHOCOLATEkkYUMkkYUMkkCAKE k--BOTTOMkkLAYER:-1kboxkchocolatekca ekmix 1kc.kkDumpkinkpiekfill ing. kkkdon'tkdrain 1kcankcherrykpiekfilling 1kboxkyellowkca ekmix 1kc.kkPourkintok9kxk13kinchkba ingkpan.kk--TOPkkLAYER:-1k(8koz.kCreamksugar.)kcankcrushedkpineapple.kkMarietta.kkCutkintoksmallkbars.kkMarietta.ksugar 1kc.kshortening 2keggs.kchopped 2kstic skbutter kGreasekak9kxk13kinchkpan.kkDon'tkmixkup.kkSprin leknuts .kkTop kwithkbrownksugarkandknuts.kkStirkinkrhubarb.kkGentlykspreadkout.kkServekwithkwhipped ktoppingkorkvanillakicekcream.kwellkbeaten 1k3/4kc.kkDropkbutterkbykspoonfulskonktop.kkPourkca ekmixkoverkthis.kkSheridan.ksodakandksalt.kkAddkcinnamon.)kp g.ksoda 1kc.kchopped 1kc.

kkAddkvan illa.kmix.kkThenkturnkoutkonkakrac ktokcool.ksalt.kk -----------------------k155292k--kBLUEBERRYkkPOUNDCAKE k1kc.kkSiftk2kcupskflour.kbutter.kkTopkwithkchocolatekchipskandknuts.kkAddkdatekmixture.kkMa eskitskownkfrosting.kkBeatkuntilkfluffy.kkPourkallkofkcreamkofkcoconutkmil koverkca e. kthenkrefrigerate.kkBa ek40kminuteskatk325k degrees.kboilingkwaterkandksoda.kkLetksetkoutkovernight.kkAdd keggs.kkCool.kkCoolkca e.kchocolatekchips 1/2kc.kkMarietta.kkPutkink9k xk13kinchkca ekpan.knuts.kkCreamkshorteningkandksugar.kall-purposekflour 1kpt.kcocoa 1ktsp.kfreshkfrozenkshreddedkcoconut kBa ekca ekinkoblongkpankatk350kdegrees.kk -----------------------k155291k--kFRESHkkCOCONUT k1k(16koz.kfreshkblueberrieskork2kc.ksoftened 2kc.ksalt 3kc.kkCreamkCriscokandksugar .kaddktokcreamedkmixturekandkbea                                   .kkPutkfreshkcoconutkonktopkw hilekwarm.kkAddkeggs.kaddkflavoring.1ktbsp.kvanilla 1/2kp g.kbutternutkflavoring 2kc.kkCoolkon krac k10kminutes.ksaltkandkba ingkpowder.ksugar 4keggs 1ktsp.kkBa ekonekhourkorkuntilkdone.ksugar 6klg.kvanilla 1ktsp.kaddkvanilla.kcocoa.kdrained kCreamkbutterkandksugarkandkaddkeggskonekatkaktime.kCrisco 2kc.kGAk -----------------------k155290k--kBUTTERkkNUTkkPOUNDkkCAKE k1kc.)kcankcreamkofkcoconut 1kboxkvanillakca ekmix 1kp g.keggs 1ktbsp.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkTestkwithktoothpic .kbeatingkwellkafterkeach.kvanilla.konekatkaktime.kkSiftkflour.kchopped kCombinekdates.kkSlowlykaddk flourkandkmixkwell.kplainkflour kGreasekandkflourkaktubekpan.kkHeatkovenktok325kdegrees. kkkcannedkberries.kkCankbektoppedkwithkicekcreamkorkwhippedkcream .

kapples kSiftktwicekthekflour.kkPourkintokaktubekpankthatkhaskbeenkbutteredkandkcoatedkwithksuga r.kkAddkflour.kkAddkoilkandkvanillakandkbeatkuntilksmooth.kk -----------------------k155293k--kAPPLEkkCAKE k3kc.ksalt 1ktsp.kkDredgekberrieskinkremainingkcupkofkflour.kkBa ekink350kdegreekGASkovenk30ktok35kminutes.kkCoolkthoroughly.kcinnamon 1kc.kwater 2keggs 1k(3k1/2koz.kkRefrigerate. kkkdivided 1k(16koz.kkSprin lekpecanskoverkca e.ksoda.ksaladkoil 2ktsp.keggskandkhalfkofkthekcoconut.kmil 1/2kc.kk--SAUC E:-1/2kc.t.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk15kminutes.kkBeatkeggskandksugar kuntilkcreamy.kba ingksoda 1/2ktsp.kkCombinekremainingkcoconutkwithkwhippedktoppingkan dkspreadkoverkthekca e.kbrownksugar 2keggs 1k1/2kc.kbutter 1/2kc. kkAddkpecanskandkapples.kthawed 1/4kc.kchopped kCombinekca ekmix.)kcontainerkfrozenkwhipped kkktopping. kkRemovekfromkovenkkandkpunchkholeskinktopkwhilekhot.kwater.kk -----------------------k155295k--kHOOSIERkkCAKE                             .kkFoldkberrykmixturekgentlykintokcr eamedkmixture.kkSpreadkonktopkandksideskofkca e.kk -----------------------k155294k--kPINAkkCOLADAkkCAKE kk1k(18k1/2koz.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk15kminutes.kmixkwell.kvanilla 1kc.ksaltkandkcinnamon.)kcankshreddedkcoconut.kyellowkca ekmix 1k1/2kc.kkTurnkintokgreasedk9kxk1 3kinchkba ingkpan.korkuntilkdone.kpecans 3kc.kkPourkcreamkofkcoconutkove rkhotkca e.kkSetkaside.kplainkflour 1k1/2ktsp.kbrownksugar kBoilk5kminutes.kpecans.kwhiteksugar 1kc.)kp g.)kcankcreamkofkcoconut 1k(9koz.

kheat.ksalt 2kstic sk(1kcup)kbutter 4ktbsp.koil 3/4kc.kcocoa 1kc.kstirring.kkMa esk9kinchkdoubleklayerk ca e.kkBeatkuntilksmooth.korangekjuice kPourkwetkingredientskoverkdrykingredientskinkaklargekmixingkbowl.kkStirktokcombine.kkBa ekatk350kdegreeskfork40ktok45kminute skorkuntilkca ektestskdone.kvanillakextract --FROSTING:-1kstic k(1/2kc.kpeachkorkapricotknec tar.kthenkinvertk ontokrac ktokcoolkcompletely.kkBeatkwellktokblend.kkRemovektokrac ktokcoolkfork10kminutes.kp g.kwater 1/2kc.kba ingksoda 1/2ktsp.ksodakandksalt.kinstantkbutterscotch kkkpudding 1k3/4ktbsp.kkAddktokdrykingredients.kcocoa.kbuttermil .kcocoakandkwater.kcocoa 6ktbsp.kconfectionersksugar 1ktbsp.kk -----------------------k155296k--kPOPPYkkSEEDkkCAKE k--DRY:-1kp g.kkFrostkca ekwhenkca ekiskcom pletelykcoldkandkfrostingkiskjustkwarmktokthektouch.kall-purposekflour 2kc.keggskandkv anilla.kkCoolkonkwirekrac .kkBeatkfork4km inutes.ksugar Dashkofksalt 1ksm.kkStirkinkbuttermil .kButterkRecipekca ekmix 1/4kc.kkRemovekfromkheatkandkaddkc onfectionersksugarkandkvanilla.kstirringkuntilkbutterkmelt s.kpopppykseeds --WET:-3ktok4keggs 1/2kc.kkPourkintokakgreasedkandkflouredktubekorkbundtkpan.kkkkMa ekfrosting:kkInkakmediumksaucepankcombinekbu tter.kkDividekbatterkbetweenk29kinchkroundklayerkca ekp anskthatkhavekbeenkgreasedkandkfloured.kkkkNOTE:kkPineapple.kbuttermil 2keggs 1ktsp.ksourkcream 1/2kc.k2kc.kkInkakme diumksaucepan.kbringktokboiling.kkBeatkwellktokcombine.)kbutter 4ktbsp.ksugar.kkBa ekforkaboutk1kho urkatk325kdegrees.k                                             .kvanilla Choppedkwalnutskorkpecansk(optional) kInkaklargekbowlkcombinekflour.kcombinekbutter.kbuttermil 1klb.ksugar 1ktsp.

kk -----------------------k155300k--kBLACKkkWALNUTkkSPICEkkCAKE                               .kkAddksweetenedkcondensedkmi l .kkkTIP:kkAddkanykofkyourkfavoritekfruitkpiekfillingskorkto ppingsktoktopkofkthiskcheeseca ekrecipekandkservekchilled.kkBa ekatk350kdegreeskfork50ktok60kminutes.kkPourkintokcrust.kkThiskcankbekusedkaskakcenterpiecekandkfoolkeveryone.kOreokcoo ies Yourkfavoritekcheesekca ekrecipe 1k(16koz.ksifted 2kc.kkAlternateklayersk untilkflowerkpotkiskfilledktokthekrim.ksugar 3keggs 3/4kc.kbeatkcheesekuntilklightkandkfluffy. kkPlacekgummykwormskonktopkofkca ekandkplacekthekstemkofkflowerskinkthekpotktokm a ekitkloo kli ekakplant.)kp g.kcinnamon 2ksm.kself-risingkflour. kthenkaklayerkofkpiekfillingkandkthenkaklayerkofkOreokcrumbs.)kcanksweetkcherrykpie kkkfilling 1kbagkofkgummykwormsk(5kork6) 1kflowerkpot 1kstemkofkartificialkflowers 1kspadekshovel kCrumblekOreokcoo ieskinkbottomkofkflowerkpot.kkPlacekaklayerkofkthekcheeseca e.kcreamkcheese.kk -----------------------k155298k--kFLOWERkkPOTkkCAKE k1kp g.ksoftened 1k(14koz.klemonkjuice 1ktsp.kblendkthoroughly.kchopped kMixkallkingredientskinkaklargekmixingkbowl.kkStirkinklemonkjuicekandkvanilla.-----------------------k155297k--kPLUMkkGOODkkCAKE k2kc.kvanillakextract kInkmediumkbowl.kkChill k2khourskorkuntilkset.k k -----------------------k155299k--kEASYkkCHEESEkkCAKE k1k(9kinch)kgrahamkcrac erkcrust 1k(8koz.kkChillkinkrefrigeratorkforkaboutk6khours.)kcankEaglekBrandkmil 1/3kc.knuts.kkPourkbatterkintokakgreasedkandkflo uredktubekpan.koil 1ktsp.kjarskofkplumkbabykfood 1kc.

kgroundkcinnamon 1/2ktsp.kblac kwalnutkmeats 1/2kc.kk ------------------------                         .kgroundkcloves 1ktsp.k1kc.kbrownksugar 3keggs.ksugar 5keggs 3k1/2kc.kgroundknutmeg 1/2ktsp.kkAddknutmeats.kkFoldkinkwellkb eatenkeggkwhites.kba ingkpowder 3/4kc.kmil kPlaceknutmeatskinkboilingkwaterkforkakfewkminutes.kkBa ekinkthreeklayerskatk350kdegrees.kthenkflourkandk7-Upk andkthenkflavoring.kkCreamkshortenin gkandkaddksugar.kshortening 2kc.kplainkflour.klemonkflavoring 1ktsp.kthenkaddktheknextk2kingredientsksiftedktogeth er.kkMix.ksugar 6keggsk(1katkaktime) 3kc.kthenkdrain.kkSiftktogetherkdrykingredientskandk addkalternatelykwithkmil ktokthekcreamedkmixture.ksalt 1/2ktsp.kflour 1/2ktsp.kkCoo kinkthekmiddlekofkovenkfork1k1/2khourskatk325kdegreeski nkakpreheatedkoven.kseparated 3kc.kshortening 3kc.kk -----------------------k155302k--kOLDkkFASHIONEDkkPOUNDkkCAKE k1kc.kvanillakflavoring kMixktogetherkfirstk4kingredients.kba ingkpowder.kkBa ek1k1/2khourskatk325 kdegrees.ksifted 1kc.kk -----------------------k155301k--k7k-kUPkkPOUNDkkCAKE k2kstic skbutter 1/2kc.kvanillakflavoring 1k1/2ktsp.ksifted 1ktsp.)kbottlekofk7-Up 1ktsp.kkAddkwellkbeatenkeggkyol s.kplainkflour 1k(10koz.kmil 1ktsp.kCrisco 1kstic kbutter.ksoftened 3kc.kkMixktogetherksugarkandkeggs.kaddklastk4kingredientskandkmixktogetherkwell.klemonkflavoring kCreamkbutterkandkshortening.

kplainkflour 1kc.kk -----------------------k155304k--kCOCONUTkkPOUNDkkCAKE k2kstic skbutter 3kc.kkDoknotkusekelectrickmixer.ksugar 1k1/2kc.kshorteningk(Crisco) 6keggs 1ktsp.ksifted 4ktbsp.kslightlykbeaten 1k(20koz.kkAddkflo ur.kkBa ekatk300k degreeskfork1khourkandk30kminutes.kbutter 1kc.k1kteaspoonk atkaktime.ksalt 2kc.kaddkmorekmil .kkStirktokspreadingkconsistency.kkAddk1/2kpac agekofkAngelkFla ekco conut.ksugar 1ktsp.kkAddkcoconutkandkpecan s.k--TOPPING:-1k(5koz.k155303k--kDOkkNOTHINGkkCAKE k2kc.kkPlacekinktubekpan.kcoconutkflavoring kCreamkbutter.kcoconut 1kc.ksugar 3kc.kkBoilk5kminutes.kchopped kMixkmil .kkBeatkwell.kkBeatkwell.k --FROSTING:-1kstic kmargarine 1kboxkpowderedksugar.kmil kMeltkmargarine.kAngelkFla ekcoconut 2/3kc.kkPourkinto kakgreasedk9kxk12kinchkpankandkba ekfork30ktok35kminuteskatk350kdegrees.)kcankcrushedkpineapple.kkSpreadkoverkwarmkca e.kaddkeggs.kmil 1k(14koz.ksugarkandkmargarinektogether.)kcankmil 1/2kc.kba ingkpowderkandkmil kalternatelyktokeggkmixture.kpecans. kkkundrained 1ktsp.kaddkflavoring kandkbeat.kkSpreadkonkca e.kk -----------------------k155305k--kCHOCOLATEkkPOUNDkkCAKE                                               .kkIfktookstiff.kall-purposekflour 1/2ktsp.kkFoldkink1/2kofkpac agekofkcoconut.)kp g.kaddkmil kandkpowderedksugar.kshorteningkandksugarkuntilkfluffy.kba ingkpowder 2ktsp.)kkCoolkinkpan.kkSpread ktoppingkoverkca ekwhilekwarm.kba ingksoda kCombinekallkingredientskandkmixkbykhand.kkMa esk12kservings.kvanilla Toppingk(below) 2keggs.kk(Beksurektokusekrealkbutter.

ksaltkandkcinnamon.ksifted 1/4ktsp.kwalnuts.kba ingksoda.k--CONFECTIONERSkkICIN G:-1kc.kkBa ekink350kdegreekovenkfork55ktok60kminuteskorkuntilkca ektestskdone.kvanilla 4kheapingktbsp.kcocoa.kkBeatkatk mediumkspeedkfork3kminutes.kvanilla Mil                                   .kkDrizzlekwithkconfectionerskicing.ksalt 1ktsp.kcannedkmil k(1ksm.kkTurnkbatterkintokgreasedkandkflouredk9kinchktubekpa n.kbeatingkwel l.kcocoa kCombinekallktogether.kkGraduallykbeatkinksugar.kkAddkmil kandkflourkalternately.kstir ktogetherkflour.kkBeatkatkhighkspeedkofkelectrickmixerkfork2kminuteskorkuntilklight.kkInklargekmixerkbowl.kcocoa 2kstic skmargarine kMixkflour.kcoo ingkoil 1k1/2kc.ksugar 1kc.kkWhenkballkformskwhenkitkhitskthekwater.kba ingksoda 1ktsp.kstirringkconstantly.kappleskandk walnutskalternatelyktokcreamedkmixture.kgroundkcinnamon 1kc.kcorekandkfinelykchopkapples. kkCoolkandkspreadkonkca e.ksalt 2/3kc.ksugar 2kc.kCrisco 1/4ktsp.kpowderedksugar.kthekfrostingkiskdone.kcoo ingkapples 2keggs 1ktsp.ksugar 2ktbsp.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkAddkflourkmixture.kkCreamkCrisco.kbeatkwellkafterkeachkaddition.kcombinekeggskandkvanil la.k--FROSTING:-1/2kc.k3kc.kall-purposekflour 1ktsp.ksaltkandkba ingkpowderktogether.kkTestkbykdroppi ngkinkcoldkwater.kkAddkflavoring.kbeatingkinkwell.kkCoo kfork2kminutes.kmargarinekand ksugar.kkBa ekinkakgreasedktubekpankatk325kdegreeskfork1k1/2kho urs.kfinelykchopped kPeel.kCriscokshortening 1k1/4kc.ksalt 1ktsp.kcan) 2kc.kplainkflour 3kc.kkAddkeggs.kkGradual lykaddkoil.kk -----------------------k155306k--kDUTCHkkAPPLEkkCAKE k4kmed.kbeat.kkRemo vekfromkpankafterkcool.kvanilla 1kc.ksweetkmil 6keggs 1/2ktsp.kbeatingkfork2kminuteskorkuntilkthic .

kkInklargekmixerkbowl.kcoo ingkapples 2keggs 1ktsp.kvanilla.ksifted 1/4ktsp.kk -----------------------k155306k--kDUTCHkkAPPLEkkCAKE k4kmed.kvanilla.kkGraduallykbeatkinksugar.kba ingksoda.kstir ktogetherkflour.kbeatingkfork2kminuteskorkuntilkthic .kfinelykchopped kPeel.ksaltkandkcinnamon.ksalt 1ktsp.kplainkflour 1kc.kcombinekeggskandkvanil la.kwalnuts.kkRemo vekfromkpankafterkcool.kkTurnkbatterkintokgreasedkandkflouredk9kinchktubekpa n.kvanilla Mil kInksmallkbowlkcombinekpowderedksugar.kkDrizzlekwithkconfectionerskicing.kInksmallkbowlkcombinekpowderedksugar.kappleskandk walnutskalternatelyktokcreamedkmixture.kbeatkwellkafterkeachkaddition.kcoo ingkoil 1k1/2kc.k--CONFECTIONERSkkICIN G:-1kc.kkBa ekink350kdegreekovenkfork55ktok60kminuteskorkuntilkca ektestskdone.kkBeatkatk mediumkspeedkfork3kminutes.ksugar 4keggs 1kc.kk -----------------------k155308k--kCARROTkkCAKE                             .kk -----------------------k155307k--kPLAINkkCAKE k2kc.kkAddkflourkmixture.kcorekandkfinelykchopkapples.kself-risingkflour 2kc.kandkenoughkmil ktokma ekofkdrizz lingkconsistency.kandkenoughkmil ktokma ekofkdrizz lingkconsistency.kall-purposekflour 1ktsp.kgroundkcinnamon 1kc.kkBeatkatkhighkspeedkofkelectrickmixerkfork2kminuteskorkuntilklight.kmil 1ktbsp.koil Pinchkofksalt kGreasekandkflourktubekpan.ksugar 2kc.kvanilla 1kc.kba ingksoda 1ktsp.kflavoringk(yourkchoice) 1/3kc.kkBa ekatk350kdeg rees.kkMixkingredientskandkpourkintokpan.kpowderedksugar.kkGradual lykaddkoil.

ksugarkandknuts.konekatkaktime.kkBlendkwell.kplainkflour 1k1/2kc.kcreamkcheese 1kboxkpowderedksugar kMixktogetherkca ekmix.ksugarkandkeggkyol s.kplainkflour 1ktsp.kkAddkflourkandkvanilla.k1k1/2kc.k -----------------------k155309k--kCARROTkkCAKEkkICING k1k(8koz.kkPresskinkbottomkofkgreasedkPyrexkb a ingkdish. kkAddkgratedkcarrots.kDevilkFoodkca ekmix 1kstic kmargarine 3keggs 1k(8koz.kvanilla kCreamkmargarinekandksugar.kkAddkeggs.kcarrots.kkAddkenoughkmil kuntilkspreadingk consistency.kmargarinekandk1kegg.kk -----------------------k155311k--kEASYkkPOUNDkkCAKE k3kstic skmargarine 1kboxkpowderedksugar 6keggs 3kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork25kminutes.kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiff.kkSpreadkoverkca ekmix ture.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kkk ------------------------                                 .kseparated 4ktbsp.)kp g.kgrated 1ktsp.ksaladkoil 2kc.)kp g.kcreamkcheese 1/2kstic kbutter 1kboxk10Xksugar 1kc.kandkcinnamon.kcinnamon kMixkoil.kkMixkcreamkcheese.kk -----------------------k155310k--kBROWNIEkkCAKE k1kp g.kkBeatkwell.kkB a ekinktubekpankatk350kdegreeskfork1khour.k2keggs.knuts Mil kCombinekcreamkcheese.kbutter.ksugar 4keggs.kandkpowderedksugar.khotkwater 2k1/2kc.kaddkhotkwaterkandkflour.kaddktokflourkm ixture.

kkBa ekatk350kdegreeskfork20ktok25kminutes.k155313k--k1-2-3-4kkCAKE k1kc.kkEasy.kkDeliciouskwithkbroiledkmarshmallowkfros ting.kbeforekputtingkonkfrosting.kba ingkpowder 1ktsp.kkLargo.kkAddkeggs.kba ingksoda 1kc.kflour 4keggs 1kc.kinktheksecondkputk1kteaspoonkvinegar.kFloridak -----------------------k155315k--kMOTHER'SkkOATSkkCAKE k1k1/4kc.kvanilla                         .ksugar 3kc.kkAddkflourklast.kinkthekthirdkputk1kteaspoonkvan illa.kkPalmkHar bor.kkMaykbekba edkinklargektubekpankatk350kdegreeskuntilkdone kork4k(8kork9kinch)kpans.kbrownksugar 1kc.ksoda 1/2kc.kdeliciouskchoco latekca ekmadekrightkinkthekba ingkpan.kvanilla kCreamkbutterkwithkvanilla.kmil 2ktsp.koatmeal 1/2kc.kalternatelykwithk1/2kcupkofkmil katkak time.koleo 1kc.knuts 1ktsp.kbutter 2kc.ksalt 3ktbsp.kflour 1/2ktsp.kflour 1ktsp.ksugar kMa ekthreekholeskinkthiskmixturekwithkakspoon.kkMaykvarykbykaddingk1k1/2ksquareskofkmeltedkchocolatek tok1/2kofkthekbatterkbykaddingkalternatelykwithkplainkbatterktokma ekmarblekca e .kFloridak -----------------------k155314k--kWACKYkkCAKE kk1k1/2kc.kkPourk1kcupkofkwaterkoverkallkandkstirkuntilkmixed.kboilingkwater 1kc.ksalt 1k1/2ktsp.kkAddksugarkgradually.kkBa ekatk350kdegreeskfork30kminutes.k1katkaktimekandkbea tkuntilkcreamy.kcocoa 1ktsp.kkInkthekfirstkputk6ktablespoonsk saladkoil.kcinnamon --ICING:-1/2ktsp.kkAddkflourk1/3katkaktime.kwhiteksugar 2keggs 1k1/3kc.

kkBeatkinklittlekflourkwithkeggkbea terkthenkaddkrestkofkflourkgradually.ksoda.kkCombinekflour.kseparated 1/2kc.kkRefrigeratekfork3kdayskbeforekserving.kkAddksug arktokeggs.kkPalmkHarbor.kkAddkoatmeal.kcreamkofktartar Pinchkofksalt 1ktsp.kflourk(ca ek&ksifted) 1/4ktsp.ksugar 1k1/2kc.k2k(8kounce)kcartonsksourkcream.kkBeatkuntilkfluffy.kkFoldkintokotherkmixturekgradually.ksplitklayersktok4.kkkFrostingkwithkfollowing:kkMixk2k(6 kounces)kpac ageskcoconut.kk Ba ek45kminutesk(approximately)kinkak325kdegreekovenkorkuntilkitkspringskbac kaf terktouched.kfoldingkinkeachkadditionkthoroughly.kwhite ksugarkandkeggs.kaddkwaterkandkbeatkfewkmorekminutes.kcinnamonkandknuts.kbrownksugar 1/4kc.kF loridak -----------------------k155318k--kOURkkFAVORITEkkCAKE           6ktbsp.kalsokvanilla.kkA ddkmixturektogether. kkCombinekallkingredientskforkicingkandkicekwhilekwarm.kbrownksugar.kmeltedkoleo 1/2kc.kvanilla kBeatkeggkyol skuntilkpalekyellow.kfrozenkcoconut 2k(8koz.kkBa ekink350kdegreekovenkfork35kminuteskink8kxk10kinchkpan.)kp gs.kFloridak -----------------------k155317k--kEASYkkCOCONUTkkCAKE kDuncankHineskyellowkca ekmixkwith kkkbutter --FROSTING:-2k(6koz.kkWhenkcool.)kcartonsksourkcream 2kc.kkCombinekoleo.knuts                 .kkBeat keggkwhiteskseparatelykuntilkalmostkstiff.kkClearwater.kkTampa.kcoldkwater 1k1/2kc.k2kcupsksugarkandk1k(9 kounce)kcartonkCoolkWhip.)kcartonkCoolkWhip kBa ekandkmixkca ekaccordingktokdirectionskonkpac agekusingk2k(8kork9kinch)kroun dkca ekpans.kFloridak -----------------------k155316k--kAUNTkkELEANOR'SkkSUNSHINEkkCAKE k5keggs.kPourkboilingkwaterkoverkoatmealkandkletkcool.kcoconut 1/2kc.ksugar 1k(9koz.ksalt.kevaporatedkmil 1/2kc.

kflour 2keggs 2ktsp.knutmeg kPutkallkingredientskintokakbowl.kunbeaten 3/4kc.ksalt 1ktsp.kkPutkdollopskofkCoolkWhipkonkeachks lice.kba ingkpowder                                             .ksugar kBa ekca ekink9kxk13kinchkpan.kkSetkinkrefrigeratorktokchil l.ksugar 2kc.ksaladkoil 3/4kc.kkSpreadkCoolkWhipkoverkca ekandktopkwithkcoconut.kFloridak -----------------------k155320k--kCOUSINkkKATIE'SkkICEkkBOXkkCAKE k1kboxkDuncankHineskyellowkbutterkca e kkkmixk kCoo kaskdirected.kinstantkvanillakpudding 4keggs.kkPuncturektopkofkca ekwithktoothpic s.kkLargo.kFlori dak -----------------------k155319k--kBETTERkkTHANkkSEXkkCAKE k--STEPkI:-1kboxkyellowkca ekmixkwithoutkpudding kkkinkmix 1kcankcrushedkpineapple 1/2kc.ksherry 1ktsp.kkTampa.ksoda 1/2ktsp.k--STEPkII:-kCoo k1kpac agekvanillakpuddingkandkpourkoverkca e.kpunchkholeskallkoverkca e.kkPourkint okgreasedktubekpankorkmoldkandkba ekfork45kminuteskatk350kdegrees.kkBeatkfork5kminuteskatkmediumkspeed.kyellowkca ekmix 1kp g.kFloridak -----------------------k155321k--kYUMMYkkCAKE k2kc.kk Pourkover:k1kcankEaglekBrandkmil 1kcankwhitekcreamkofkcoconut kRefrigeratekfork24khoursk(coverkwithkfoil).k1kp g.kkMixksugar .kkRemovekfromkovenkandkwhilekhot.kkThiskcankbekcoo edkink2kroundklayerkpanskorkak9kxk13kinchkoblongkpan.kkLeavekca ekinkpankandk eep kinkrefrigerator.kkTa mpa.kpineapplekandkpourkoverkca e.

kthenkthekbeatenkeggkyol s.kkAddkconfectioners'ksugarkandkvanilla.kkBa ek45 kminuteskork1khourkatk325kdegrees.kbro en 1ktsp.1k(20koz.kkMeltkchocolatekand kaddkflourkandkba ingkpowderksiftedktogether.kkDunedin.kmil 2keggs 2ksq.kkChec kwithkstrawkorktoothpic kafterk50kminut es.kkAddkvanill akandkfoldkinkstifflykbeatenkeggkwhite.kmeltedkchocolate 1kc.kvanilla kCreamkoleokandksugar.kcreamkcheese 1/2kstic koleo 1kc.kconfectioners'ksugar 1/2ktsp.kkAddk2/3kcupsksugark andkflourkalternately.kkGreasekandkflourktubekpankork2ksmallkloafkpans.kkClearwater.kkAddksugarkslowly.knuts.k--ICINGkFORkYUMMYkCAKE:-1k(4koz.kba ingkpowder 1ktsp.kalternatingkwithkmil .ksugar 2kc.)kp g.kkTampa.k(8koz.kvanilla kMixksoftenedkoleokandkcreamkcheese.kvanilla kBeatkeggskandksugarktogether.kkAddkvanillakandkpineapple.kFloridak -----------------------k155323k--kLITTLEkkCHOCOLATEkkCUPCAKES k1/4kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40km inuteskinkak13kxk9kinchkpan.kcreamkwell.kpastrykflourk(Wondra) 1ktsp.kkSpr eadkonkca e.kFloridak -----------------------k155324k--kCHEESECAKEkkCUPCAKES k3kp gs.kgreasedkandkfloured.kkAddkvanillakandk5keggs.keach)kcreamkcheese                                   .kflour.kkBa ekinkgreasedkmuffinkpank--ktryk10kmi nuteskatk350kdegrees.ksugar 1/2kc.ksifted 5keggs 1ktsp.kkAddkdrykingredientsk eepingksomektokdredgektheknutsktokaddklast.)kcankcrushedkpineapple 1kc.kFloridak -----------------------k155322k--kDOLLY'SkkPLAINkkTUBEkkCAKE k2kstic skoleo 1k2/3kc.kvanilla kCreamkbutter.kbutter 1kc.

kaddk thekextrak1kork2ktablespoons.kkBa ekforkanotherk5k minutes.kbutterkorkmargarine 1k1/2ktsp.ksugar 1/2ktsp.kkTopkwithksourkcreamkmixedkwithksugarkandkvanilla.kchoppedkwalnuts 1/2kc.kCaliforniak -----------------------k155326k--kDUMPkkCAKE kCannedkpiekfillingk(cherry.kapple.kmelted 1ktsp.kkPourkintok24klinedkcupca ekpans.kCaliforniak -----------------------k155325k--kCHESSkkTARTS k--PASTRY:-2kc.kkBa ekandkremovekcarefullykafterk10kminutes.kmelted kkkbutterkorkmargarine 5ktok7ktbsp.kkThis kshouldkma ekaboutk22ksmallktartskork12kmuffinksizedktarts.ksugar 1kcankcherrykorkblueberrykpiekfilling 1kpt.ksourkcream 2ktsp.kshorteningk&k2ktbsp.kkCutkinkthekshorteningkandkbutter.ksugar 1/3kc. kkBa ekatk300kdegreeskfork40kminutes.k--FORkFILLING:-k1kc. kkkblueberrykarekgood) 1klayerkca ekmixk("Jiffy"kmix).kkCombinek5ktablespoonsk waterkandkthekvinegarkandkaddktokformkdough.kkSankD iego.kvanilla kPourkoverknutskandkraisins.kflour 1/2ktsp.kkFillkthekdentkwithkthekpiekfillingk(orkthic enedkb erries).kkIfkmorekcoldkwaterkiskneeded.kkAddkfillingkandkba ekatk350kdegreeskfork25ktok30kminutes.kkAkd entkwillkformkinkthekcenter.kcoldkwater 1ktsp.kba ingkpowder 2/3kc.5keggs 1/2kc.kkSankDiego.kbutter.kchoppedknuts                   .kvanilla kMixkwellkwithkbeaterkthekfirstk5kingredients.kkRemovekfromkovenkandkcoolk5kminutes.ksalt 1/2ktsp.kwhite kkkorkyellow 1kc.kvinegar kMixkdrykingredients.kvanilla 3/4kc.kkUsekwalnut-sizedkbitskofkdoughkandkpresskintokgre asedkgemkpansk(2kinch)korkmuffinktinsktokformkakshell.kkkkRefrigeratekakfewkhour skorkovernight.kraisinskorkchoppedkdates k2keggs 3/4kc.

kkSpreadkdrykca ekmixkoverkfilling.kkSprin lek nutskandkdrizzlekmeltedkbutter.kFloridak -----------------------k155328k--kWALLBANGERkkCAKE k1kDuncankHineskorangekorklemonkca ekmix 1kp g.1/4klb.)kcankcrushedkpineapple.kpowderedksugar 2ktbsp.kinstantkvanilla kkkpuddingkmix 1/4kc.k--FROSTING:-1kc.kkFourthklayerk-ksprin lekwi thkpecans.)kp g.kkSecondklayerk-kaddkpi ekfilling.kk9kgenerouskservings. kkkdrained.kyellowkca ekmix 1k(3koz.)kDevil'skfoodkca ekmix 1kc.kkServekwith kwhippedktoppingkorkvanillakicekcream.kkClearwater.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kvod a 1/4kc.kbourbon 4keggs 1/2kc.kmil                               .kkBa ekatk350kdegreeskfork40kminutes.kFloridak -----------------------k155329k--kBOURBONkkCAKE k1kp g.kkBa ek1 khourkatk350kdegrees.kkTampa.koil 1kc.kkPourkintokakgreasedkbundtkpankorkangelkfoodkpank orkak13kxk9kinchkpan.kkBundtkpankfork45kmin uteskatk350kdegrees.ksavekjuice 1k(21koz.ksm.kGalliano 4keggs kMixkallkingredientsktogether.kbutter kSpreadkfillingkink8kxk8kinchkpan.kchoppedkpecans 1/2kc.klayerkdrainedkpineapple.korangekjuice kCombine.korangekjuice 1/4kc.)kcankcherrykpiekmix 1k(18koz.kinstantkvanillakpudding.kkThirdklayerk-kdrykca ekmixkoverkfilling.kmeltedkoleo Whippedktopping kLightlykgreasek13kxk9kinchkpan.kkTucson.kArizonak -----------------------k155327k--kRUTH'SkkBLACKkkFORESTkkDUMPkkCAKE k1k(8koz. 1/2kc.kkCombinekmeltedkbutterkandkpineapplekjuicekandkpourkoverktop.

kkPourkbatterkintokankungreasedktubekpan.kkDoknotkunderbeat.kkBayside.kdoublekactingkba ingkpowder 1ktbsp.kchoppedknuts kDoknotkmixkabovekingredientskseparately.ksugar 1/4kc.ksugar 5keggs                               .kkSetktemperaturekatk350kdegreeskandkba ekfork1khour.kkPo ekholeskinkwarmkca ek andkpourkoverkthekfollowing.kbourbon kCombine.kbutterkCrisco 3kc.kFloridak -----------------------k155331k--kPOORkkMAN'SkkPOUNDkkCAKE k2kc.kkTampa.kFloridak -----------------------k155330k--kAFFITINITYkkCAKE k3/4kc.kvanilla 1kc.kNewkYo r k -----------------------k155332k--kSANDkkMOUNTAINkkPOUNDkkCAKE kkCOLDkOVENkTOkSTART.k1k1/2kc.kvanillakextract 1/2ktsp.kkB a ekatk350kdegreeskfork50ktok60kminuteskorkuntilkdone.kflour 2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.ksugar 4keggs 2kstic skmargarinek(ork1kstic kkkmargarinek&k1kstic kbutter) 1/2kc.1/2kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredktubekpan.klemonkextract kPutkallkingredientsktogetherkinkaklargekmixingkbowl.kmil 1ktbsp.k--GLAZE:-1/2kstic kmeltedkbutter 1/2kc.kkLargo.kbutter 2kc.kputkintokbowlkandkbeatkallktogetherk10 kminutes.kkPlacekink COLDkoven.kvegetablekoil kBeatkallkingredientsktogetherkwell.kkBeatkatkhighkspeedkfork10 kminutes.kbrownksugar 3keggs 1kc.kkWaitk1khourkbeforekremovingkca ekfromkpan.kmil 2k1/2kc.kunsiftedkall-purposekflour 1k1/2kc.kkBa ekinkakslowkoverk(325kdegrees)kfork50kminutes.

kFloridak -----------------------k155334k--kPEARkkCAKE k1k1/2kc.kconfectioners'ksugar 1ktbsp.kkSpreadkthekremainderkallkaroundkitsksidesk andktop.kkAddksaltkandkvanilla.kFlo ridak -----------------------k155333k--kMOCHAkkCAKE kk--CAKE:-4keggs 1/2kc.kk Fillkthekca ekwithk2/3kofkthekcream.krum 5ktsp.kkDunedin.kkTokma ekthekbutterkcream.kkAddk5keggs.ktables poonkbyktablespoon.kspreadkthekalmondskallkoverkthekca ekandkdustklightlykwithkconfectioner s'ksugar.kslicedkblanchedkalmonds Confectioners'ksugar kButterkandkflourkak9kinchkca ekpan.ksugar 1ktsp.kkInvertkontokakca ekrac .klightkinkcolorkandkspinningkakheavykribbon.kinstantkcoffeekpowder 1kc.kkBa ekatk275kdegreeskfork2khours.k1katkakti me.kkBa ekinktub ekca ekpan.ksaltkandkrumkinkaklargekbowlkandkbeatkwithkthekelectrickmixerkuntilkthekmix turekiskwhitekandkthic kandkspinskakverykheavykribbonkwhenkfallingkfromkthekbeat ers.kkCreamkinkthekbutter.kmargarine                                     .kmeltedkbutter k6keggkyol s 1k1/3kc.kkPutkeggs.ksugar.kuntilkitkhaskbeenkcompletelykabsorbed.kboilingkwater 1kc.ksiftedkflour 1/2kc.krum 1kc.kle tkcoolkcompletelykandksplitkintok2klayers.kk12ktok16kservings.krolledkoats 1/2kc.kandkcoffeekdissolvedkinkrumkinkaklargekmixingkbowl.kmil 3kc.kkAddkthekmil kandkthekflourkalternately.ksu gar.1kc.kkBeatkuntilkcreamy.kkSTARTkINkCOLDkOVEN.kkItkiskessentialkneverkt okstirksokasknotktokdeflatekthekbatter.kkDunedin.kkPreheatkovenktok325kdegrees.ksalt 1ktbsp.kpartkatkaktimektokCrisco.kkCool.kflour 1ktsp.kkTurnkintokakpreparedkca ekpankandkba ek 40kminuteskonktheklowestkrac kofkak325kdegreekoven.kfoldkinkthekflour.kkBeatkuntilkvery kthic .kthenkfoldkinkthekmeltedkbutter.kvanilla Pinchkofksalt kAddksugar.kunsaltedkbutter --DECORATIONS:-2kc.kkkToastkthekslicedkbl anchedkalmondskinkak350kdegreekovenkfork6ktok8kminuteskorkuntilkgolden.kputkeggkyo l s.

kkkkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok45km inuteskorkuntilkwoodenkpic kinsertedknearkcenterkcomeskoutkclean.kkPourkbatterkintok3kgreasedkandkflouredk9 kinchkroundkca ekpans.ktopkandksidekofkca e.kbrownksugar 3keggs 1ktsp.kmixkinksoda.kkRemoveklayerskfromkpanskandkletkcoolkcompletely.ksugar 1kc.kkCreamkbutterkandksugar.kcoredk&kfinelykchoppedkpears 1ktsp.k--ICING:-1k(15koz.kkInkaklargekbowl.kthawedk(CoolkWhip) 1k(3k3/4koz. kkkdrained 1k(9koz.kkLakMesa.)kcankmandarinkoranges.kplusk1ktbsp.kba ingksoda 1/2ktsp.keggskandkoil.kyellowkca ekmixk(without kkkpuddingkmix) 1k(11koz.kmandarinkoranges.kCaliforniak -----------------------k155335k--kMANDARINkkORANGEkkCAKE k1kp g.1kc.)kcankcrushedkpineapple. kkkboilingkwater.kkChillk2khourskbeforekserving.kkFoldkinkoatmealkandkeggkmixturekuntilkthoroughlykblended.ksalt kPourkwaterkoverkoatskandkallowktoksitkfork1/2khour.kkCool.kkBa ekatk350kdegreeskfork20ktok25kminutes.kspiceskandknuts.kchoppedknuts 2kc.kkFortkWorth.kvegetablekoil kCombinekca ekmix.kMiraclekWhip 2kc.kkBeatk2kminutes.ksa lt.kplacedkink1kc.kletkstandkuntilkcool                       .kkBeatk2kminuteskatkhighkspeed .ktosskpearskwithkflour.kkCoolkinkpansk 10kminutes.kkStorekinkrefrigerator.kflour 2ktsp.kginger.kcinnamon 1ktsp.kvanillakinstant kkkpuddingkmix kCombinekallkingredients.kbe atkinkeggskandkvanilla.)kcartonkfrozenkwhipped kkktopping.kkLetkstandk5kminuteskorkuntilkmixture kiskofkspreadingkconsistency.k kPourkintokgreasedkandkflouredkba ingkpan.kgranulatedksugar 1kc.kTexask -----------------------k155336k--kDATEkkCAKE k1kc. kkkundrained 4keggs 1/2kc.)kp g.kchoppedkdates.kbeatk1kminute.kflour 1/2ktsp.kcloves 1/2kc.kvanilla 1k1/2kc.kkReducektoklowkspeed.keachknutmeg.kkServek withkwhippedktopping.ksoda 1kc.kkSpreadkmixturekbetweenklayers.

1ktsp.k6kchocolatekwa fers.kkThek largerkcheeseca ekwillkrequirekonlyk45ktok50kminuteskba ingktime.kkBa ekink8kxk8kinchkpankfork30kminuteska tk350kdegrees.kkSprin lekbrownksugarkonktop.kkBa ekinkslowkovenk(325kdegrees)kfo rkaboutk1khourkandk10kminutes.kifkdesired.kgranulatedksugar 2kc.kgratedkrawkcarrots 1kc.kbutter kCombineksugarkandkcornstarchkinksaucepan.k thenkmixkinkpecans.klightkprocesskcreamkcheese kkkproduct 1kc.ksalt 1ktsp.kfreshklemonkjuice 2ktbsp.kgratedkorangekpeel 1kc.kFloridak -----------------------k155337k--kCOLONIALkkCARROTkkPECANkkCAKE k1kc.kvanilla kMixkall.kkPourkintoklightlykoiledk10kinchktubekpankorkflatkpankthatkh askbeenksprayedkwithkPamkorksimilarkproduct.k1%klow-fatkcottagekcheese 1/4kc.kunsweetenedkcocoa 1/4kc.kfinelykcrushed 1k1/2kc.kFloridak -----------------------k155338k--kCHOCOLATEk-kAMARETTOkkCHEESECAKE kkYoukcanksubstitutekank8-inchkpankforkthiskcheeseca ekrecipe.kkAdd keggs.ksalt 1kegg                       .kmixingkwellkafterkeachkaddition.ksalt 4keggs 3kc.kmixkwell.kplusk2ktbsp.kba ingksoda 2ktsp.kcornstarch 1/2ktsp.kkCoo koverklowkheatkuntilkthic kandkglossy.kkAfterkcoolingkinkpankremovekandkfrostkwithkOrang ekGlaze.kall-purposekflour 1/4kc.ksiftedkflour 2ktsp.kkAddkcarrotskandkmixkwell.kkAddkjuiceskslowlykandkstirkuntilksmo oth.kkCo olkandkspreadkonkca e.kamaretto 1ktsp.k1katkaktime.kcinnamon 1ktsp.kkAddkremainingkingredients.kkClearwater.ksaladkoil 2kc.kkClearwater.kfreshkorangekjuice 1kc.kfinelykchoppedkpecans kCombinekoilkandksugar.kba ingkpowder 2ktsp.kkSiftktogetherkremainingkdrykingredients.k--ORANGEkGLAZE:-1/4kc.kgranulatedksugar 2ktbsp.ksugar 1kc.kvanillakextract 1/4ktsp.

kfreshkstrawberries 3/4kc.kkSetkasid e.kkColchester.kkSlowlykpourkmixturekoverkcrumbskinkpan.kkFILLING:kkCombinekeggs.kkBlendkinksourkcream.kkPourk inkcrust.ksalt --GLAZEk(opt.kkBa ekatk375kdegreeskfork30kminuteskorkjustkuntilkset.kkRemoveksideskofkpan.kkPlacekatopkch illedkcheeseca e.kaddkcreamkcheesekandknextk7king redients.kcreamkcheese.kalmondkextractkandksalt.kva nilla.kkPourkglazekover.kfinelykchoppedkwalnutsk(opt.kkCoo kandkstirkuntilkmixturekiskt hic kandkclear.kandktransferkchee seca ektokakservingkplatter.kvanilla 1/4ktsp.kcinnamon --FILLING:-3kwell-beatenkeggs 1/2kc.) kSprin lekchocolatekwaferkcrumbskinkbottomkofkak7-inchkspringformkpan.kkChillkthorough lyk4ktok5khours.kkCoolkroomktemperature.kifkdesired.kkAddk waterkandkcoo k2kminutes.) 1/2kc.kkFillingkwillkbeksoft.kbutter.kkChillk2khours.kmelted 1/2ktsp.kkGLAZE:kkCrushk1kcupkstrawberries.kalmondkextract 2kc.kkLetkcoolkinkpankonkwirek rac .kfinekgrahamkcrac erkcrumbs kkk(aboutk20) 1/4kc.kkHalvekremainingkberries.ksugar 1/2ktsp.kkFol dkinkchocolatekmorsels.kkAddkeggkandkprocesskjustkuntilkblended.kkPositionk nifekbladekinkfoodkprocessorkbowl.2ktbsp.):-2kc.kkBeatkuntilksmooth.kkClearwater.kkServesk10.kFloridak -----------------------k155339k--kSTRAWBERRYkkGLAZEDkkCHEESECAKE k--CRUST:-1k3/4kc.kkYield:k12kservings.kwater 2ktbsp.kkCoverkandkchillkatkleastk8khours.kdairyksourkcream 2k(8koz.kkGarnishkwithkchocolatekcurls.k1/2kcupksugar.kVer montk -----------------------k155340k--kCHEESECAKE                           .)kcreamkcheese 2ktsp.kprocessingkuntilksmooth.kcornstarch 1/2kc.kstirringkconstantly.kkYield:k 12kservings.kkSideskshoul dkbek1k3/4kincheskhigh.kkCHOCOLATE-MINTkCHEESECAKE:kkSubstitutek1/4kcupkcremekdekmenthekfor kamaretto.ksemi-sweetkchocolate kkkmini-morsels Chocolatekcurlsk(opt.ksugar kMa ekcrustkandkpressktoksideskandkbottomkofk9kinchkspringformkpan.kkBa ekatk300kde greeskfork65ktok70kminuteskorkuntilkcheeseca ekiskset.

kchillkseveralkhours.ksoftened 1/2kc.kcreamkcheese.ksugar --FILLING:-1klb.ksourkcream 2ktbsp.kkAddkeggkyol s.k1katkaktime.kkAddkeggs.)kp g.kmil --TOPPING:-1kc.kmelted 1k(8koz.kvanilla 1ktsp.ksourkcream 1k1/2ktbsp.kspoonkoverktopkofkpie.kvanilla Dashkofksalt 2keggs 1/4kc.kgratedklemonkpeel 1ktbsp.kkPresskintokbottomkofk8kinchkPyrexkca ekdis h.kkkTampa.ksugar 1ktsp.klemonkjuice 2keggkyol s 2keggkwhites --TOPPING:-1k1/2kc.kcreamkcheese 1/2kc.kbeatingkwellkaft erkeach.kcinnamon 1/2ktsp.kgraduallykblendk1/2kcu pksugar.kkBlendkcheesekwithksugar.kpresskintokbutteredk8kinchkpiekplatekbuildingkupkthe ksides.kbutter 2ktbsp.ksugar 1/8ktsp.klemonkjuice.k2ktablespoonskofksugarka ndk1/2kteaspoonkofkvanilla.kbeatkcreamkcheesekuntilkfluffy.kkPourkonktopkofkcrustkandkba eka tk325kdegreeskuntilkyoukseekakcrac korktwokonktopkofkfilling.kvanilla.kkBeat keggkwhiteskwellkandkfoldkintokmixtureklightly.kvanillakandksalt.ksugar 1/2ktsp.kFloridak -----------------------k155341k--kHOLLYWOODkkCHEESECAKE k--CRUST:-1k1/2kc.kkCoo l.kkBa ekinkslowkovenk(325kdegrees)kfork25 ktok30kminuteskorkuntilkset.kkBa ekatk300kdegreeskfork5kminuteskandkcool.kkCoolkslightlykand konktopkofkca e.kkReturnkca ektokovenkfork10kminu                               .kbutterkorkmargarine.kkkkCombinektheksourkcream.kZwiebac kcrumbs 3ktbsp.kkTokma ekfilling.kvanilla kBlendkcrumbskwithkbutterkandksugar.k2k1/4kc.kkMixkwell.k1katkaktime.klemonkpeelkandkjuice.klemonkjuice 1/2ktsp.ksugar 1ktbsp.kvanilla kCombinekcrumbskandkbutter.kgrahamkcrac erkcrumbs 1/2kc.kkBa ek10kminutesklonger.kspreadktheksourkcreamktopping.kcinnam on.kkPourkfillingkintokcrumbkcrust.

kgroundkcinnamon 1/2ktsp.kkAddkshorteningkandk1/2kcanksoup.kkSi ftkdrykingredientsktogetherkintoklargekbowl.kkFillk ba edkcrustkandkchill.kkCreamkcheesekinkmixer. kkksiftedkall-purposekflour 1kc.ksiftedkca ekflourkork1k3/4kc. kkPourkintokpans.kkAddkcheesekmixture.kkFrostkwithkCreamkCheesekFrostingkorkusekyourkfavoritekwhitekf rosting.kgroundknutmeg 1/2kc.kkBa ek30ktok35kminutes.kkAddkremainingksoupkandkeggs.kkBeatk2kminuteskmore.kkGreasekandkflourk2k(8kinch)kroundklayerkpans.kcreamkcheese 1kp g.kkCoolkandkrefrigerate.k--VARIATIONS:-kDATEkANDkNUT:kkFoldk1k1/2kcupskchoppedkdateskandk1kcupkchoppedkwalnutskintokbat terkafterkmixing.kkBa eki nkak350kdegreekovenkforkaboutk1khour.kba ingkpowder 1/2ktsp.kFloridak -----------------------k155343k--kTOMATOkkSOUPkkCAKE kk2kc.kFloridak -----------------------k155342k--kLEMONkkCHEESECAKE k1/4kc.kremovek andkcoolkonkrac .kkPourkintok2kgreasedkandkflour edk8-inchkroundklayerkpans.kkBa ek15k minuteskinkmoderatekoven.kkLetkstandkinkpansk10kminutes.kgrahamkcrac erkcrumbs 8koz.kk Beatkonkmediumkspeedkofkelectrickmixerk2kminutesk(150kstro eskperkminutekbykhand ).)kcondensedktomato kkksoup 2keggs kPreheatkovenktok350kdegrees.kkTampa.klemonkJello 1kc.kkAddksugarkandkJellokmi xedkwithk1/4kcupkwater.ksugar 1kcankevaporatedkmil kMixkmeltedkbutterkandkcrac erkcrumbskinkpiekplatekandkpressktokshape.kgroundkcloves 1/2ktsp.kkDu nedin.kkNUTkORkRAISIN:kkFoldk1kcupkchoppedknutsko rk1kcupkchoppedkraisinskintokbatterkafterkmixing.kkWhipkCOLDkmil kuntilkthic .kscrapingkbowlkfrequently.kbutter 1k1/2kc.kFloridak -----------------------k155344k--kITALIANkkCREAMkkCAKE k1kstic kbutter                                 .khydrogenatedkshortening 1kcank(10k1/2koz.tes.kkPourkintokgreasedkandkflouredkpank(9kxk5kxk3kinches).kkBelleair.ksugar 3ktsp.kkCool.kkBa ekinkak350kdegreekovenkfork30ktok35kminutes.

kboilktokcustardkabovekingredients.kca ekflour 2ktsp.korangekjuice Juicekofk1/2klemon 1kbeatenkegg Sm.kkSplit k2klayerskofkca ek(nowk4).kkSiftkthekflour.ksalt 2ktsp.kFloridak -----------------------k155345k--kWHIPPEDkkCREAMkkCAKE k1kspongekorkpoundkca ek(loafksize) 2k1/2ktbsp.ksaltkandkcinnamonktogetherkandkaddktokmixturekslowlykwhilekbeating.kkAddktokcreamedkmixturekwithkbuttermil kalternately.kkAddkeggkyol skandkbeatkwell.kpiecekbutter kInkdoublekboiler.2kc.kkPreheatkovenktok325kdegreeskandkba ekfork30k-k45kmin utes.kba ing ksoda.kchoppedkpecans 1/2ktok1kc.kkCoolkonkrac s.kbuttermil 2kc.kFloridak -----------------------k155346k--kCARROTkkCAKE k2kc.kkDunedin.ksoda 1ktsp.kgratedkcarrots 1kc.ksugar 1k1/2kc.knuts 1kcankangelkfla ekcoconut kCreamkshorteningk(butterkandkCrisco)kandksugar.kraisins kPutksugar.kvanilla 1kc.kk Combinekflourkandksoda.ksugar 1/2kc.kCrisco 1kc.konktopkandkonksides.kkFoldkinkbeatenkeggkwhites.kkSt irkinkvanilla.kkServesk8ktok10.kcoconutkandknuts.kcarrotskandkpecans.kkREFRIGERATEkOVERN IGHT.kkWhenkmixturekcools.kkPourkbatterkintok3kgrease d.kkBa ekinkgreasedkan dkflouredkpanskatk350kdegreeskfork25kminuteskforklayers.kflour 3/4kc.koilkandkeggskinkakmixingkbowlkandkbeatkwell.kflour 5keggkyol s 5keggkwhites 1ktsp.kthenkicekwithkfrostingkbelow.kba ingksoda 1ktsp.kkAfte rkitkiskwellkblendedkaddkraisins.kaddk1/2kpintkofkheavykcreamkwhip ped.k--FROSTING:--                               .kkSpreadkfillingkbetweenkeachklayer.kcinnamon 3kc.ksugar Pinchkofksalt 1/2kc.kkSetkasidektokcool.kcoo ingkoil 4keggs 2kc.kkLargo .k9-inchklayerkca ekpans.

kk ------------------------                   .kba ingksoda 1/2ktsp.kkWhenkwellkblended.kkFrostkwhenkcool.kconfectioners'ksugar 2ktsp.kbutter.)kcankcrushedkpineapple.ksalt kMixkOreoskandk1/4kc.kmelted 1/2kgal.kcrushed 1/4kc.kvanilla kMixkbutterkwithkcreamkcheese.kpourkoverkfrozenkicekcreamkandkfreeze.kmil 1ktsp.kkAddksugar.ksugar 2ktsp.ksugar 1ktsp.kspreadkink9kxk13kinchkpankandkfreezekuntilk set.kcreamkcheese 1klb.kvanilla.kk -----------------------k155348k--kICEkkCREAMkkCAKE k24kOreos.kflour 2kc.kbutter.kchoppedkwalnuts --FROSTING:-2kc.kmeltedkbutter.kkCool.kevaporatedkmil 1/2ktsp.kpourkintokoblongkorkbundtkpan.kCoolkWhip 1/2kc.kkLayerkicekcreamkoverkcrustkandkfreeze.kvanilla 2/3kc.ksalt 1k(20koz.kicekcream 8koz.kconfectioners'ksugar 1k(8koz.ksoftened 2ktbsp.1kc.kvanilla kMixkallkca ekingredients.kcreamkcheese 1/2kc.kbutter 1k1/2ksq.kkBa ekatk350kdegreeskf ork30kminuteskorkuntilkdone.)kp g. kkkundrained 2keggs 1kc.kunsweetenedkchocolate 2/3kc.kslowlykblendkinksugarkandkvan illa.kkPatkMoorek -----------------------k155347k--kHAWAIIANkkWEDDINGkkCAKE k--CAKE:-2kc.kmil kandksalt.kbutterkorkoleo 8koz.kkSpreadkCo olkWhipktoppingkandkfreeze.kkBringktokakboilkan dkcoo kuntilkthic ened.kkMeltk1/2kcupkbutterkandkunsweetene dkchocolatekonklowkheat.

kflour 4keggs 1/2kc.kwaterkandkcocoa.kdrykandkwetkingredients.kkAddkoilkandkbeatk1kminu te.kk -----------------------k155351k--kTEXASkkCAKE k2kc.k155349k--kAPPLEkkCAKE k1kc.kchoppedkwalnuts 4k-k5kapples.kwater 4ktbsp.ksalt 1ktsp.kkAddkdrykingredients.kkAddkstrawberrieskandkjuice.knokpudding 1k(3koz.kwhitekca ekmix.kwater 5koz.ksugar 2ktsp.kflour.kCriscokoil 2kc.kkMa esk6kcupkca eskandk9kxk13kinchkca e.kkBeatk1kminute.kba ingksoda kMixkCriscokoil.kkMixkal lktogether.kthawed 1/2kc.kcocoa kMixkfirstk7kingredients.k1 kteaspoonkvanilla.k1kpoundkpowderedksugar.)kp g.k5kouncekthawedkberries.kkAddkwalnutskandkapples.kkPourkintokakgreasedkcoo ieksheetkwithkside sk11kxk17kxk1kinch.kkBa ek20ktok25kminuteskatk350kdegrees.k--ICING:--                               .ksourkcream 1ktsp.kfrozenkstrawberries.kflour 1ktsp.ksalt 1ktsp.kvanilla 2kstic skbutter 1kc.kstrawberrykJello 2ktbsp.koil 1ktsp.keggs.kkBa ekatk325kdegreeskfork70kminuteskinktubekpan.kpeeledkandkdiced 1kc.k--FROSTING:-kBeatktogetherk1/2kcupkbutter.ksugar 1/2ktsp.kba ingksoda 2keggs 1/2kc.kk -----------------------k155350k--kSTRAWBERRYkkDREAMkkCAKE k1kp g.kvanilla kMixktogetherkca ekmix.kvanilla 3keggs.kflour 2kc.kkBeatkatkmediumkspeedkfork 2kminutes.kwell-beaten 3kc.keggskandkwater.kkThenkbringktokakboilkbutter.ksugar.kJello.kkIfkfrostingkisktookthic kaddkaklittlekmil .

kbeatkatkmediumkspeedk2kminutes.kkStirkinkraisinskan dknuts.kkBeatkatklowkspeedk2km inutes.kkAddkeggskandkwater.kba ingksoda 1k1/2ktsp.kflour 1kc.kkBa ekatk350kdegreesk                       .kba ingksoda 3ktbsp.kk -----------------------k155352k--kEASYkkCHOCOLATEkkCAKE kkSiftkandkmixktogether.kk -----------------------k155353k--kMYkkMOM'SkkTOMATOkkSOUPkkCAKE k2kc.kkSpreadkonkcooledkca e.kwarmkwater 5ktbsp.1kstic kbutter 4ktbspkcocoa 6ktbsp.kmeltedkshortening kMixktogetherkandkba ekinkank8kinchksquarekpankatk350kdegreeskfork45kminutes.kmil .k-MILEkHIGHkFROSTING:-1kc.kvinegar 1kc.ksugar 4ktsp.knuts kMeltkbutter.kvanilla 1ktsp.kgroundkcloves 1/2kc.kraisins 1kc.kba ingkpowder 1ktsp.kcocoa.kallspice 1ktsp.kchoppedknuts kSiftkdrykingredientsktogether.ksalt kAdd:k1ktsp.kkAddksugar.kcocoa 1ktsp.kvanilla kBeatkuntilkstandskinkpea skinkelectrickmixer.k1k1/2kc.kvanilla 1kc.kwhitekKaroksyrup 1keggkwhite 2ktsp.kcinnamon 1/2ktsp.kkPutkicingkonkshortlyka fterkca ekcomeskoutkofkthekoven.kwater 1kc.kmil 1kboxkconfectioners'ksugar 1ktsp.kflour 1k1/3kc.kvegetablekshortening 1kcanktomatoksoup 2keggs 1/4kc.kkPourkintok10kinchktubekpank(greasedkandkfloured).ksugar 1ktsp.kvanillakandknuts.kkAddkshorteningkandksoup.

kflour 2kc.kpecans.koil 4ktsp.kkPlaceklayerkofkappleskandknutsk onktop.kba ingkmolasses 1ktsp.kputkink13kxk9kinchkba ingkdis h.kcombinekappleskwithkcinnamon.kkCoolkinkpank30kminutes.kchocolatekchips 1kc.kba ingkpowder 1kc.kchoppedknuts kInkmediumkbowl.kcinnamon 2kc.ksugar 2kc.kreservek1kcupkcrumbs.kflour 4ktsp.kbro enkup 1kboxkGermankchocolatekca ekmix.kkBa ekatk350kdegreeskfork1k1/2kho urs.kkAddkma rgarinekandkevaporatedkmil .kkGreasek10kinchkt ubekpan.kkI nklargekbowlkmixkremainingkingredientskuntilkbatterkisksmooth.kkSprin lekthekreservedkcrumbskoverkthektop.ksugar.kmo lasseskandkba ingksoda. kkkpreparedkaccordingktokp g.kshortening 2kc.)kbagkcaramels 1/2kc.kba ingksoda kMixkflour.kkPourksmallkamountkofkbatterkintokpan.fork45k-k50kminutes.ksugar 1kc.kkTestkwithktoothpic kuntilkbatterkiskdry.kpeeledkandksliced 4ktsp.kvanilla 4keggs 1kc.kkCombinekthektwokmixtures.k1/4kcupkofktheksugarkandknuts.kkPourkcaramelkmixture                                 .kandkshorteningktogether.kk -----------------------k155354k--kSHOOkkFLYkkCAKE k4kc.kevaporatedkmil 1kc.kmargarine 2/3kc.kwarmkwater 1kc.kkFrostkwithkcreamkcheesekfrostingkwhenkcool.kk -----------------------k155356k--kTURTLEkkCAKE k1k(14koz.kk -----------------------k155355k--kJEWISHkkAPPLEkkCAKE k4kapples.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminut es.kkPourk1/2kofkca ekbatterkinkakgreasedkandkflouredk9 kxk13kinchkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork12ktok15kminutes.kkMixkwater. kkkdirections kMeltkcaramelskinkyourkmicrowavekaccordingktokmanufacturer'skdirections.kkContinueklayeringkendingkwithkbatter.

ksprin lekwithkchocolatekchipskandkbro enkpecans.kall-purposekflour 1/4kc.ksugar 2ktbsp.kfirm kSiftkflourkinklargekbowl.kcinnamon kCrushkZwiebachkandkmixkcrumbskwithkmargarinekandksugarkandkcinnamon.kkkBa ek50kmorekminuteskatk275kdegrees.kkRefrigeratek30kminutes.kkPourkremaini ngkbatterkoverkallkandkba ekforkankadditionalk25k-k35kminuteskorkuntilkca ektest skdone.kbutter.kcreamkcheese 6keggs.kseparated 1k1/2kc.kcreamkcheese.kkBa ek15km inuteskatk475kdegrees.ksourkcream.kvanilla kBeatkcreamkcheese.k--FILLING:-1k1/2klb.kk Stirkinkpeelkandkjuiceskandkvanilla.kkAddkeggkandkwor ktokformksmoothkdough.ksugar Gratedkpeelkofk1/2klemon 1kegg.koverkba edkca e.ksourkcream 2/3kc.kkPresskintok8kxk3kinchkpan .ksugar.kflour 5keggkyol s 3keggkwhites Finelykgratedkpeelkandkjuicekofklemon kkkandkorange 1/2ktsp.ksugar 1k1/2ktsp.kkPresskint okbottomkofkspringformkca ekpankandkupksides.kbeaten 2/3kc.ksoftened 1kc.kflour Pinchksalt 1k1/2kc.kmargarine 2ktbsp.kkAddksugarkandklemonkpeel.kvanilla                           .ksugar 18koz.kkPreheatkov enktok475kdegrees.kkCutkinkbutterkuntilkcrumb ly.keggkyol skandkeggkwhiteskinklargekbowl.kkSpoonkintokcrust.ksourkcream 1ktsp.kkRollkdoughktok1/4kinchkthic ness.k--FILLING:-3ktbsp.kkBeatksmooth.kk -----------------------k155358k--kCHEESECAKE k--CRUST:-1kboxkZwiebach 2ktbsp.kk -----------------------k155357k--kDAD'SkkCHEESECAKE kk--CRUST:-2kc.

kIkCorinthiansk5:6 1/4ktsp.kkAddkvanilla.kIkCorinthiansk3:2 1/2ktsp.kboxkpowderedksugar 1k(8koz.kMatthewk5:13 1kc.kkInklarge kbowl.kkTopkwithkstrawberrykglaze.ksaltkandksugar.)kp g.kkBeat keggkyol skandkaddkinkflourkandkcreamkcheesekmix.kkTurnkoffkheatkandkletk coolkinkoven.kPsalmsk55:21 2kc.kkCutkinksquareskatkroomktemperature.kk -----------------------k155361k--kICING k1klb.kkChillk2khours.kSiftktogetherkflour.kk -----------------------k155360k--kSCRIPTUREkkCAKE k2/3kc.kkBeatkinksourkcreamkandkvanill a.kdrykroastedkpeanuts 1ktinkEaglekBrandkmil 2ktbsp.kEcclesiastesk5:12 3kc.kExodusk29:2 2ktsp.kvanilla kBeatkbutterkandkcreamkcheesekuntilklight.kminiaturekmarshmallows kMeltkchipskwithkEaglekBrandkmil kinkdoublekboiler.kk -----------------------k155362k--kDEVIL'SkkFOODkkCAKE                 .)kp g.)kp g.kkFoldkint okcheesekmixture.kkCreamkthoroughlykwithkcreamkcheese.kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiff.kkBeatkinksugarkaklittlekbitkatkaktime .kkSpreadkonkwax kpaper.kkBa ekfork1khourkatk300k-k325kdegrees.kgraduallykaddingk3ktablespoonsksugar.kkPeelkoffkwaxkpape r.kkLinek13kxk9kinchkpankwithkwaxkpaper.kcombinekmarshmallowskandknuts.kJeremiahk1:11 6kJobk6:6 kCombine.kkFoldkinkchocolatekmixture.kmargarine 1k(10koz.kk -----------------------k155359k--kROCKYkkROAD k1k(12koz.kchocolatekchips 2kc.kkThiskicingkdoesn'tkgetkhard.kkRemovekfromkheat.kcreamkcheese 1kstic kmargarine 2ktsp.

khotkwater 1kc.ksugar 5ktbsp.kkPourkintokpreparedkpan.kkLetkstandk10kminutes.ksalt 2kc.kkAddkdrykingredientsktoksugarkandkbutterktokmixturekinksmallkamounts.kkFoldkink1/2kcupkofkchocolat ekchips.kcocoa 2keggs 2kc.kbutterkorkmargarine 1/3kc.)kcankcherrykpiekfilling 1ktsp.ksugar 1/4klb.k--FROSTING:-1kc.kalmondkex tractkandkeggs.kkBa ekatk350kdegreeskfork40ktok45kminutes.kkSprin lekremainingkcho colatekchipskandknutskoverktop.kflour 1/2kc.kalmondkextract 2kbeatenkeggs kGreasekandkflourk13kxk9kxk2kinchkpan.kkAddkeggskandkbeatkwell.kk -----------------------k155364k--kCHOCOLATEkkCHERRYkkCAKE k1kp g.kkCre amksugarkandkbutter.kkAddksodakandkhotkwater.kbutterkorkmargarine 1/2kc.kkStirkbykhandkuntilkwellkmixed.)kfudgekca ekmix 1k(21koz.kvanilla 1kc.kflour 1ktbsp.ksoda 1kc.ksugar 1kc.kcocoa 1ktbsp.kk -----------------------k155363k--kCHOCOLATEkkCHIPkkDATEkkCAKE k1k1/2kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredk9kxk13kinchkpan.k2kc.ksemi-sweetkchocolatekchips                       .kdicedkdates 1ktsp.kchoppedknuts kPlacekdateskinksmallkbowl.kba ingksoda 1kc.kkBa eka tk350kdegreeskfork20ktok30kminutes.kkAddkeggskandkthen kcocoa.kmil 1kc.kkCreamkbutterkandksugar.kkPourkboilingkwaterkoverksodakandkaddkimmedia tely.kaltern atingkwithkdatekmixture.kkCombinekca ekmix.kkSiftkflour.kkAddkflourkandkbuttermil .kbutterkorkmargarine 2kbeatenkeggs 1/2ktsp.kbuttermil 1ktsp.kplusk3ktbsp.kkAddkvanillakandkmixkwell.kboilingkwater Vanilla kBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.ksaltkandkcocoaktogeth er.kpiekfilling.k(18ktok25koz.kchocolatekchips 1/2kc.

kk -----------------------k155366k--kGELATINkkPOKEkkCAKE k1kp g.kkUsektubekorkbundtkpan.kvanilla 1ksm.kkBoil.kkBa ekink9kxk13kinchkpan.kkStirkinkchocolatekchipskuntilksmooth.kcank(5k1/4koz.kbeatkinkeggs.ksugar 3keggs 2k1/4kc.kkCoolk15kmin utes.kkPourk2/3kbatterkintokba ingkpan.klemonkorkred 1kc.ksoftkshorteningk(halfkbutter) 1k1/2kc.kkSpoonkwarmkgelatinkov erkca e.kkPourkoverkbatterkinkpan.kwhitekorkyellowkca ekmix kkk(withoutkpuddingkinkmix) 4keggs 1kp g.ksalt 1kc.kinstantkvanillakpudding 1/2kc.)kJello.kcoldkwater CoolkWhip kPreparekca ekmixkaskdirectedkonkpac age.kkMi xkchocolateksyrupkwithkremainingkbatter.kgreenkcremekdekmenthe 1ktbsp.kbutkdoknotkmi x.kwater 1/4kc.kkRemovekfromkheat.kCombinekallkingredientskexceptkchocolatekchips.kkChillk3ktok4khours.kkSiftktogetherkdrykingredientskandka                                       .kvanilla kCreamkbutterkandkshortening.kstirringkconstantlyk1kmi nute.kboilingkwater 1kc.kk -----------------------k155367k--kGRANDPA'SkkYELLOWkkCAKE k2/3kc.kkBa ek45kminutes.kkServesk12.kkCombinekallkingredientskexce ptkchocolateksyrup.k(3koz.kba ingkpowder 1ktsp.kwhitekca ekmix 1kp g.kmil 1k1/2ktsp.kkBeatkaboutk4kminutes.kvegetablekoil 1/4kc.kflour 2k1/2ktsp.kkPourkoverkparti allykcooledkca e.kkPo ekwarmkca ekwithkakfor katkhalfkinchkintervals.kkTopkwithkwhippedktopping.kk -----------------------k155365k--kGREENkkMINTkkCAKE k1kp g.kkCoolkandkpourkchocolatekicingkoverkca e.)kHershey kkkchocolateksyrup kHeatkovenktok350kdegrees.korangekjuice 1/2kc.

k7-Up kPutkinktubekpan.ksugar k5keggsk(onekatkaktime) k2ktsp.kcoconut 4keggs 1/4kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork 45kminutes.kJello.klemonkextract 3kc.)kcankfruitkcoc tail.kchoppedknuts                                     .kk -----------------------k155370k--kUGLYkkDUCKLINGkkCAKE k1kp g.klemonkca ekmix 1ksm.kdry 1k(16koz.kcoo ingkoil 3/4kc.klemonkJello 4keggs 3/4kc.kca ekflour k3/4kc.kpowderedksugar 1ktbsp.ddktokmixture.kk -----------------------k155368k--k7-UPkkCAKE kk3kstic sksoftkbutter 3kc.kk--TOPPING:-1/2kc.kwater kMixkca ekperkdirectionskandkplacekink9kxk12kinchkpan.kyellowkca ekmix 1kp g.kbrownksugar 1/2kc.koil 1/2kc. kkkincludingksyrup 1kc.kp g.kkStirkinkmil kandkvanilla.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk15kmi nutes.kgreasedkandkfloured.kkFrostkwithkyourkfavoritekchocolatekfrosting .kkBa ekink2k(9kinch)klayerkpanskfork25k tok30kminuteskinkak350kdegreekoven.kmeltedkbutter kMa ekholeskinkca ekandkpourkabovekallkoverkca ekwhilekwarm.klemonkjuice 1k1/2kc.kkk -----------------------k155369k--kLEMONkkCAKE k1kp g.

kkLetkstandk5kminutes.kevaporatedkmil kBoilkfork2kminutes.kba ingkpowder.kchoppedkwalnuts kCombineksherrykandkmil .kkAddkCoolkWhip.kkPourkintokgreasedkand kflouredk9kxk13kinchkpan.kkAddkrestkofkingredien tskandkmixkwell.kcooledk&kchopped 1ktsp.kvegetablekoil 1kcank(11koz.kkSprin lekwithkbrownksugarkandknuts.kBlendkallkingredientsktogetherkexceptksugarkandknuts.kcinnamon 1kc.koil 1/2kc.kflour 2kc. kkkallspice.kkBeatkonkmediumkspeedkfork2kminutes.kkCoolk15kminutes.kblendkca ekmix. kkkba ingksoda.)kcrushedkpineapple.kk -----------------------k155371k--kSHERRYkkPRUNEkkCAKE k1kc.kkRefrigerate.ksherry 1/2kc.kmil 3keggs 2kc.kyellowkca ekmix.konklowkspeedkfork30kseconds.)kcartonkCoolkWhip kInkaklargekmixerkbowl. kkkundrained 4keggs 1kcank(20koz.kkPourkintok9kxk13kinchkca sserole.ksugar 1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork40kminutes.kpuddingktype 1/2kc.kp g.kcloves.kmandar inkorangeskandkeggs.kinstantkvanillakpuddingkmix 1k(9koz.kkTO PPING:kkCombinekpineapplekandkpuddingkmix. kkFrostkca ekwhenkcool.kkBa ekatk325kdegreeskfork45kminute s. kkkundrained 1klg.koil.ksugar 1/2kc.kkCoolkinkpan.kkPourkglazekoverkca e.kcoo edkprunes.kbutter 1/2kc.kkAddkoilkandkeggskandkmixkwell.k--GLAZE:-1/2kc.keach:ksalt.knutmeg.kk -----------------------k155373k--kBANANAkkCAKE                                 .kkStirkinkcoconut.)kmandarinkoranges.kkk -----------------------k155372k--kAMBROSIAkkCAKE k1kp g.kkBa ekinkaktubekorkbundtkpankatk325kdegreeskfork1ktok1k1/2khour skorkuntilkitktestskdone.

kba ingkpowder Pinchkofksalt 3kmed.ksugar 6keggs 3kc.kall-purposekflour 1/4ktsp.kba ingksoda 1ktsp.ksoftened 3kc.kvegetablekoil 3keggs kStirkallkingredientsktogetherkwithkwoodenkspoon.ksodak(inkbananas) 1/4ktsp.ksugarkandkbeatenkeggs.ksweetkmil 2ktsp.kkSiftkflourkseveralktimes.kkAddkvanillakandkbananask(sodakmixedkinkbananas).kflour 1/2kc.kkBa ekinktubekpa nkorkloafkpanskatk325kdegreeskfork45ktok60kminutes.kkMa esk2klayers.kmashed 1ktsp.)kcankcrushedkpineapplek& kkkjuice 3kdiced.kkChec kwithktoothpic .kkSpri n lekwithkpowderedksugark(optional).kbeginningkandkendingkwit hkflour.ksugar 1/2kc.ksalt 1kcartonk(8koz.kbutter 2kc.kvanilla kCreamkbutter.kbananas.ksugar 1ktsp.kk -----------------------k155374k--kCAKEkkTHATkkNEVERkkLASTS k3kc.)kdairyksourkcream 1kc.k2keggs.kkDOkNOTkBEAT.kchoppedknuts 1k1/2kc.kk -----------------------k155375k--kFRESHkkCOCONUTkkPOUNDkkCAKE k1kc.kvanillakextract 1ktsp.kfreshk(orkfrozen.kripekbananask(thekriperkthe kkkbetter) 1kc.kkAddksaltkandkb a ingkpowderktokflour.kba ingksoda 1/4ktsp.kcoconutkextract --ICING:-1/2kc.kkAddkmil kandkflourkalternating.ksalt 1ktsp.kthawed)kcoconut 1ktsp.kbutter.kkBa ekatk325ktok350kd egreeskforkaboutk20kminutes.kbeaten 1k1/2kc.kflour 2kc.kvegetablekshortening                         .kvanilla 1k(8koz.kcinnamon 1k1/2ktsp.

kkChillkovernig ht.keggs.ksugar 2kc.kkMeanwhile.ksaltkandkspicektogether.kkCoolk15kmi nutes.kkCombinekflour.) kMixkpump in.kkMeltkbutterkandkdrizzlekoverktopkofkca ekmix.kkPourkintokak9kxk13kin chkpan.kkStirkinkthekcoconutkandkbothkflavorings. kkmixkwell.kpump inkpiekspicekmix 1kyellowkca ekmix 1k1/2kcubeskbutter Nutsk(opt.kBa er'skAngelkFla ekcoconut 3k1/2kc.kkk ------------------------                                                                 .kreducekhea tkandksimmerk1kminute.kmil .kkYield:k16kservings.kkCoolkcompletely.kkBringktokakboil.ksugar 1/2ktsp.ksalt 4ktsp.kboxkofkconfectioners'ksugar 1/4kc.kkFoldk1/2kcupkofkthekcoconutkintokwhippedk toppingkandkspreadkoverkca e.kthawed kPreparekca ekmixkaskdirectedkonkpac age.kba ingkink13kxk9kinchkpan.kkAddk1 keggkatkaktime.kbeatingkwellkafterkeachkaddition.kcankpump in 13koz.kkSprin lekonknuts.kwater 1/8ktsp.kaddktokcreamedkmixturekalternatelykwithksourkcream.kkPourkbatterk intokakgreasedkandkflouredk10kinchktubekpan.kkSprin lekekwithkremainingkcoconut.kvanilla kCreamktogetherkbutterkandksugar.1klb.ksodakandksalt.kkSprin lekdrykca ekmixkoverktop.kcombinek mil .kkTokma ekicing.kkTopkwithkwhippedkcreamkifkdesired.kmil 1/2kc.ksugar.kkCarefullykspoonkoverkwarmkca e.kk -----------------------k155376k--kMOISTkk&kkCREAMYkkCOCONUTkkCAKE k1kp g.kkStorekleftoverkca ekinkthekrefrigerator.kcankevaporatedkmil 3keggs 1kc.kkCoolki nkpank10ktok15kminutes.kk -----------------------k155377k--kPUMPKINkkCAKE k1klg.kallowingkliquidktoksoa k downkthroughkholes.)kCool kkkWhipkwhippedktopping.ksugarkandk1/2kcupkofkthekcoconutkinksaucepan.kkBa ekatk350kdegreeskforkapproximatelyk50kminuteskork untilkbrown.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khourkand k20kminuteskorkuntilkwoodenkpic kinsertedkinkthekcenterkcomeskoutkclean.kremovekfromkpankandkcoolkcompletelykbeforekicingkorkcutt ing.kcombinekallkingredientskinklargekbowlkandkmixkatkhighkspeed kuntilkfluffy.ksalt 1ktsp.kbeginningkandken dingkwithkflourkmixture.kkFrostktopkandksides.k(2-layerksize)kyellowkca ekmix kkkorkpudding-includedkca ekmix 1k1/2kc.kork1kcontainerk(8koz.kthenkpo ekholeskdownkthroughkca ekwithkutilitykfor .kbeatkuntilkmixturekisklightkandkfluffy.

kkCool kandkfrost.kchoppedknuts kSiftkflour.kba ingksoda 1k1/2ktsp.kk -----------------------k155379k--k14kkCARATkkCAKE k2kc.kgratedkrawkcarrots 1k(8koz.kginger 1/2ktsp.kcool.kchill.ksugar 1k1/2kc.ksalt 2ktsp.kvanilla                                         .ksalt --FILLING:-1kc.k(3koz.kkRemovekca e kfromkoven.kkSpreadkinkgreasedkandkflouredk15 kxk10kxk1kinchkjellykrollkpan.kba ingkpowde r.kkStirkinkpump inkandklemonkjuice.kkRollkbac kup.kkYield:k10ktok12kservings.keach)kcreamkcheese 4ktbsp.krollktowelkandkca ektogether.koilkandkeggs.kspreadk withkfillingktokwithink1kinchkofkedges.ksugar 2/3kc.kbeatkinksug arkuntilkblended.kbutter 1/2ktsp.kkAddksugar.k155378k--kPUMPKINkkCAKEkkROLL k--CAKE:-3keggs 1kc.kkUnrollkcooledkca e.kba ingkpowder 1k1/2ktsp.kspiceskandksalt.kconfectioners'ksugar 2kp gs.klemonkjuice 3/4kc.koil 4keggs 2kc.)kcankcrushedkpineapple 1/2kc.kcreamkcheese 1ktsp.kflour 2ktsp.kcoo edkpump in 1ktsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kkStartingkatknarrowkend.kkStirkinkcarrots.kbeatkeggskinkmixingkbowlkatkhighkspeedkfork5kminutes.kflour 1ktsp.kba ingkpowder 2ktsp.ksaltkandkcinnamon.knutmeg 1/2ktsp.kkCombinekflour.km ixkwell.kturnkoutkonkcleanklinenktowelkliberallykdustedkwithkconfectioners'ks ugar.k--FROSTING:-1/2kc.kba ingkpowder.kvanilla kTokma ekca e.kcinnamon 2kc.kkDustkwithkadditio nalkconfectioners'ksugarkbeforekserving.kkTurnkintok3kgreasedkandk flouredk9kinchklayerkca ekpans.kbutter 6koz.kdrainedkpineapplekandknuts.kkBa ekatk375kdegreeskfork15kminutes.kfoldkintokpump inkmixture.ksoda.kcinnamon 1ktsp.kkkMa ekfillin gkbykcombiningkingredientskandkmixingkuntilksmooth.

ksugar 1ktbsp.kbrankorkc ornkmuffinkmixes.kkSNACKkCUPS:kkMa ekanyksnac kca ekmixkandkaddk1kc upkchoppedkpeanuts.kkBeatkuntilksmooth.kcinnamon 1ktsp.kraisins kCreamkbutter.ksiftedkflour 1k1/2ktsp.kkCoolkandkfrost.kadding kalternatelykwithkmolasseskcombinedkwithksherry.kbeaten 1ktbsp.kkPla cekremainingkbatterkinkregularkmuffinkcups.kba ingksoda 1ktsp.kkWhenkblended.kcottagekcheese 1kc.khotksherry kCreamkshorteningkandksugarkandkaddkbeatenkegg.1klb.kbeaten                     .kk -----------------------k155382k--kCHEESEkkCAKE k1klb.kkBa ekanykofkthesekaskabove.kk -----------------------k155381k--kSPICEkkTRADER'SkkREWARD k1/2kc.kcoconut 1/4kc.ktrykblueberry.kshortening 1/2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork30ktok35kmi nutes.kbeatkwell.kpowderedksugar 1/4kc.kaddkcoconutkandkraisins.kflour 1ksm.kcloves 1/2ktsp.kk -----------------------k155380k--kCAKEkkINkkAkkCUP kkkFillkeachkcupk(cone)kwithkakscantk1/4kcupkofkbatterk-ksuggestionskbelow.kkBa ekfork45kminutesk(30kminuteskin klayerkpans)kink350kdegreekoven.kifkdesired.kbutter 3keggkyol s.k--SUGGESTIONS:-kGINGERBREADkMIX:kkAddk1kcupkofkraisins.kkServekplainkwithkwhippedkcreamkorkwithkchocola tekicing.kkSiftkinkdrykingredients.kkNUTTYkBROWNIEkCUPS:kkMa ekbrowniekmixk andkaddk1kcupkchoppedkwalnuts.kcreamkcheesekandkvanilla.kkPourkintok greasedkoblongkpankork2k(9kinch)klayerkpans.ksalt 1kc.kmolasses 1kc.kcankmil 1ktsp.kkAddksugarkaklittlekatkaktim e.kkAlso.kvanilla 3keggkwhites.drykmustard 1/2ktsp.kgranulatedksugar 1kbeatenkegg 2k1/2kc.

kcankpineapple.ksugar 2kc.ksugar 2keggs 1ktsp.kwhippedktopping.kdrained kBeatkcreamkcheesekandkmil kuntilksmooth.kkFoldk1/2kcupkofkcoconutkintokwhippedktopp ingkandkspreadkoverkca e.kkChillkovernight.kkBa ek20kminutes.kp g.klemonkpudding 1klg.kbeatenke ggkwhitekandkvanilla.kyellowkca ekmix kkk(puddingkincludedkinkca ekmix) 1k1/2kc.kkChillkovernight.kmil 1klg.kcool.kkCoolkcompletely.kkMixk1/4kcupkmeltedkbutter.koil 1k3/4kc.kkMixkwell.kmargarinekork1/2kc.kork1k(8koz.kkHancoc k -----------------------k155385k--kZUCCHINIkkCHOCOLATEkkCAKE k1k1/2kc.kJiffykca ekmix kMa ekaskdirectedkonkpac age.kflourkandkeggkyol s.kcreamkcheese.kkCoolk15kmin utes.kthawed kPreparekca ekmixkaskdirectedkonkpac age.k k1k(8koz.kreducekhea tkandksimmerk1kminute.kkGlenwoodk -----------------------k155384k--kMOIST'NkkCREAMYkkCOCONUTkkCAKE kk1k(2klayerksize)kp g.kkPar erskPrairek -----------------------k155383k--kDESSERTkkCAKE k1kp g.kbutter.kvanilla                                                                           .kkBringktokakboil.kturnkitkupsidekdownkandkplacekonkakdish.kkAddktokcheesekmixture.kkBa ekink9kxk13kinchkpan.kcombinek mil .kkMeanwhile.kkAddkdrainedkpineapplektokmixedkpuddin gk(mixedkaccordingktokdirections).ksoftened 1kc.ksugarkandk1/2kcupkofkthekcoconutkinksaucepan.kkPourkoverkca ekandkc overkwithkCoolkWhip.)kcontainerkCool kkkWhip.kkBa ekatk375kdegreeskfork45kminutes.kmixkinksugar.kkBa ekink9kxk13kinchkpan.)kp g.kkForkbestkresults.kkCarefullykspoonkoverkwarmkca e.kkAddkmil .kwhenkca ekiskcoolin g.kkSprin lekwithkremainingkcoconut.kkThenkpo ekholeskdownkthroughkca ekwithkutilitykfor .kmil 1/2kc.kMashkthekcheese.kkPutk1/2kofkthekmixturekinkbottomkofk8k1/2kx k9kinchkpan.kkPutkinkcheesekmixturekandkcoverkwithkthekrestkofkthekcrac erskmixt ure.k6ktablespoonskofksugarkan dk1/4kteaspoonkcinnamon.kkS torekleftoverkca ekinkrefrigerator.kallowingkliquidktoksoa k downkthroughkholes.kBa er'skAngelkFla ekcoconut 3k1/2kc.kkk--CRUST:-kCrushk24kgrahamkcrac ers.

kvegetablekoil 1kc.)kp g.kkAlexandriak -----------------------k155387k--kCARROTkkCAKEk-kCUPCAKES k--CAKE:-2kc.kkSedank -----------------------k155386k--kCARROTkkCAKE k2kc.kkAd dkdrykingredientskandkzucchini.kkAddkeggskandkoilkandkmixkinkmixer.kkStirkinkcar rotskandknuts.ksalt 2k1/2kc.kba ingksoda 1ktsp.ksoda 2kc.kshredded kCreamktogetherkshorteningkandksugar.k--FROSTING:-1k(3koz. kkSprin lek1/4kcupkchocolatekchipskandk1/3kcupknuts.ksalt 2kc.kcarrots.kcinnamon 2ktsp.kmil 1kstic kbutter 2kc.kpowderedksugar kMixktogetherkandkspreadkonkca e.kshredded                           .kzucchini.kkPourkintok9kxk13kinchkgreasedkandkflouredkpan.kkBa ek40ktok45kminuteskatk3 25kdegrees.ksoda 4keggs.kcocoa 1/2ktsp.kflour 2ktsp.kwalnuts kSiftkdrykingredientsktogether.kvanillakandksourkmil .ksourkmil 1ktsp.kcoconutkfla es 2kc.1/2kc.kvanilla 1ktbsp.kflour 2ktsp.kvegetablekoil 3keggs 2ktsp.kvanilla 2k1/4kc.kcarrots.kshredded 2kc.kba ingkpowder 1ktsp.kkBa ekatk350kdegr eeskfork45kminutes.ksugar 2ktsp.kkAddkeggs.ksalt 1k1/2kc.ksugar 1k1/2kc.kcinnamon 2ktsp.kunbeaten 3kc.kcreamkcheese 1ktsp.kkSpoonkintokgreasedkandkflouredk9kxk13kinchkpan.kba ingkpowder 1ktsp.kmix.kflour 4ktbsp.

kkForkCupca es:kUsekcupca ekl inerskwithkcupca ektins.kkBeatkeggskslightlykinklargekbowl.kkForkca ekusekk9kxk13k inchkgreasedkpan.kkMixktogetherknextkfourk ingredientskandkaddktokfirstk4kingredients.k candiedkfruit.kba ingkpowder 2ktsp.kpecans.kwhiteksugar 1/2kc.kkBa ekuntilkwoodenkpic kinsertedkinkcenterkcomeskoutkclean.kkStarbuc k -----------------------k155388k--kMINCEMEATkkFRUITCAKE k2keggs 1k(28koz.k aboutk1khourkandk50kminutes.)kcanksweetenedkcondensed kkkmil 1kc.kcinnamon 2ktsp.kba ingksoda kHeatkovenktok300kdegrees.kremovekfromkpan.kkBa ekatk350kdegreeskforkaboutk50kminutes.kkLetkcoolkbeforekfrosting.)kcankcrushedkpineapplek(do kkknotkdrain) 1kc.) 1k(14koz.ksalt 3ktok4kc.kvanilla 1kcanktomatoksoup                                           .kcreamkcheese 1/2kc.kall-purposekflour 1ktsp.kmil 2ktsp.kcoarselykchopped 2k1/2kc.kshortening 2keggs 2ktsp.k--FROSTING:-6koz.kkPo urkbatterkintokpan.kpowderedksugark(orkmorekif kkkneededktokachievekdesired kkkconsistency) kNOTE:kkIkusuallykma ekatkleastk1k1/2ktimeskthekamountkcalledkforkinkthekfrostin gkrecipeksokasktokassurekthekcoveragekisn'tks impy.1k(8koz.kvanilla 1/4ktsp.kkCoolkcompletely .k(1kstic )kbutter 1/4kc.kkGenerouslykgreasekandkflourk12kcupkBundtkca ekpankor ktubekpank10kxk4kinches.ksweetenedkcondensedkmil kandkpecans.kkBa ekatk375kdegreeskfork15ktok20kminutes.kkkAddklastk4.kkStirkinkflourkandksoda.kmixedkcandiedkfruitk(aboutk2 kkkc.kchoppedk(optional) kMixkfirstk4kingredientskinkakbowlkwithkakwoodenkspoon.kkCoolk15kminutes.kkStirkinkmincemeat.)kreadyktokusekmincemeat 16koz.knutmeg 2ktsp.kkMa esk25kto k40kcupca esk(possiblykmore).kkElbowkLa ek -----------------------k155389k--kTOMATOkkSOUPkkCAKE k1k1/2kc.ksoda 1ktsp.kwalnuts.

kkAddk2ktablespoonskmil kandkbringktokakboil.kwhiteksugar 1kc.koil 1ktbsp.kcornstarch 1ktsp.kkAddkvanilla.ktopkwithkwhippedkcream korkicekcream.kkAddkraisinskandknutsklast.1/2kcankwater 1kc.kba ingksoda 1ktsp.kvanilla 1ktsp.knuts.kkSift kinkcombinedkdrykingredientskalternatelykwithkwater.kvinegar 1kc.kkAddk3/4kcupkplusk3ktablespoonskpowderedksugar.kkSiftkflour.kboilingkwater 2keggs 1ktsp.kkHoffmank -----------------------k155390k--kSPICEkkCAKE k1k1/4kc.kcool.kkAskakdessert.kcloves 1/2ktsp.k kRemovekfromkheat.kaddkeggs.kchopped kCreamksugarkandkshortening.koleo 1/2kc.kcinnamon 1/2ktsp.kflour 1kc.k--CARAMELkkFROSTING:-1/4kc.kkAddkoatmealkmixturektokrestkofkbatter.kcinnam onkandksodakandkaddktokall.kkDoknotkfrost.kcinnamon 1ktsp.ksalt kMixkallkdrykingredientskinkak9kinchksquarekpankwithkakfor .kespecia llykwithkmenkandksmallkfry.kkFrostkwithkCaramelkFrosti ng.kwater kMixkwell.kbrownksugar 1/2kc.kkMixkwell.kkMixkwellkandkba ekink9kxk13kxk2kinchkpankatk350kdeg                 .kbrownksugar kStirkoverklowkheatkfork2kminutes.koatmeal kPourkboilingkwaterkintokoatmeal.kkCreamkshorteningkandksugar.kflour 1kc.kshortening 1k1/2kc. kkBa ekonekhourkatk350kdegreeskinklargekloafkpankorkjellykrollkpan.kbrownksugar 1/4kc.kkThiskisknot kak"fancykdessert"kbutkaktastykandknourishingkca ekthatkma eskakbigkhit.kkAddkandkstirkin:k1 /3kc.kkAddkeggkandkbeat kwell.kallspice 1ktsp.ksoda 1k1/2kc.kraisins 1kc.kkAshbyk -----------------------k155391k--kOATMEALkkCAKE k1kc.kvanillakandktomatoksoup.kkBa ekatk350kdegreeskfork30kminutes.

kflour 1ktsp.ksugar 1kc.ksweetkmil Dashkofksalt 4ktbsp.kcream 1/2kc.kflour 1ktsp.kkBa ekink350kdegreekovenkfork20kminutes.kkThenkmixki nkorderkgiven.reeskfork35kminutes.krawkcranberries --SAUCE:-1kc.kmelted 2kc.knutmeg 1/2ktsp.ksugar 1/2kc.kkBa ekatk350kdegreeskink9kxk13kinchkpan.kba ingkpowder 1ktsp.kkServekwithkwarmksauce.ksoda 1/2ktsp.ksalt 2kork3kmashedkbananas 1ktsp.kba ingkpowderkandkmil .kkElbowkLa ek -----------------------k155393k--kCRANBERRYkkCAKE k2kc.kvanilla kMixktheksodakintokthekbuttermil kandkstirkhardkuntilkitkfoamskgood.kbrownksugar 2keggs 1k1/2kc.kbutter 2keggs 2/3kc.kkkkHermank -----------------------k155394k--kSPICYkkCRANBERRY k1/2kc.kkBrownksugarkfrostingkiskgoodkonkthiskca e.kshortening 1kc.kflour 1kc.kba ingkpowder 1kc.kbutter 1ktsp.kbutter.kvanilla kCombineksugar.kbuttermil 1k1/2kc.kcinnamon 1ktsp.kkAlexandriak -----------------------k155392k--kTHEkkBESTkkBANANAkkCUPCAKES k1k1/2kc.kkBoilksauc ekmixturekfork5kminutes.ksalt.ksalt                       .kkAddkflourkandkcranberrieskandkbut ter.ksugar 2ktsp.

kkCoolkca e.kkHoffmank -----------------------k155395k--kMANDARINkkORANGEkkCAKE k--CAKE:-1kyellowkca ekmix 1/3kc.kcinnamon.kkBa ekinkmuff inkpanskatk350kdegreesk20ktok25kminutes.kkBa ekink9kxk13kinchkpa nkatk350kdegreeskfork45kminutes.kkA ddkremainingkingredientskandkstirkonlykuntilkwellkmixed.ksiftkdrykingredientsktogetherkandkaddktokapples.kkAshby k -----------------------k155396k--kRAWkkAPPLEkkCAKE k2kc.ksliced 2kc.ksiftkflour.)kcankcrushedkpineapplekwith kkkjuice 1ksm.koil 2ktsp.kCreamkshorteningkandkbrownksugar.ksugar 4kc.koil 3keggs 1kcankmandarinkorangeskwithkjuice --FROSTING:-1k(12koz.knutmegkandks oda.ksalt 2ktsp.kkAddkthekcreamedkmixturekwithksourkcreamkandkcranberryksauce.kinstantkvanillakpudding kMixkallkca ekingredientsktogetherkfork2kminutes.kcinnamon 2keggs.kp g.kchopped 1/2kc.ksourkcreamkorkbuttermil 1/2kc.kflour 1k1/2ktsp.ksoda 1ktsp.knuts kSprin leksugarkoverkapples.kvanilla 1kc.knuts.kkBa ekaccordingktokboxkdirecti ons.ksoda 1/2kc.kkMorrisk -----------------------k155397k--kSTRAWBERRYkkSHORTCUTkkCAKE           1/2ktsp.)ktubkCoolkWhip 1k(20koz.kapples.kkAddkeggs.kkkkMixkallkfrostingkingredientsktogetherkandkfrostkca e.kcannedkcranberryksauce           .kbeaten 1kscantkc.

kwhipped 1kc.kkBa ekatk350kdegreesk35ktok45kminuteskorkuntilktooth pic kinsertedkinkcenterkcomeskoutkclean.kkAsksoonkaskca ekiskremovedkfromk oven.knuts 1/2ktok3/4kc.)kp g.kminiaturekmarshmallows 2kc.koilkandkeggs.kblueberrykor kkkstrawberry) 1kc.ksetkaside.kinstantkvanillakpudding 2kc.kcream.kwhitekca ekmixk(withkpudding) 1kc.kkServekwithkicekcreamkorkwhippedkcream.kjuicekandkall.kcankcrushedkpineapple 1/2kc.kkSpreadkthekcrushedkpineap plekoverkit. kkAlexandriak -----------------------k155398k--kDUMPkkCAKE k1kc.ktoastedktoklightkbrown kBa ekca ekaccordingktokdirectionskonkpac age.kkScatterkpineapplekoverkfruit.kmixkmil kandkpuddingkandkfold kinkwhippedkcream.kcombinekca ekmi x.kkCombineks trawberrieskandksyrupkwithkdrykJello.kkWhenkca ekhaskcooled.kfrozenkstrawberrieskinksyrup 1k(3koz.kkInklargekbowl.kwater 1/2kc.koil 2keggs kGreasekak9kxk13kinchkpan.kkScatterknutskandkcoconut konktop.kkBeatk2kminuteskonk highkspeed.kkWheatonk -----------------------k155399k--kDELUXEkkPINEAPPLEkkCAKE k1kp g.kcoconutk(fla ed) -----------------------k155399k--kDELUXEkkPINEAPPLEkkCAKE k1kp g.kcoconut.kkKeepskverykwellkinkrefrigerator.kpiekfillingk(cherry.kpo ekholeskallkoverkitkwithklargek2ktinedkfor .kmil 1kp g.ksliced 1/2kc.kkRefrigeratek fork8ktok10khours.kkSprin lekca ekmixkoverkfilling.kyellowkorkwhitekca ekmix   kSpreadkfillingkink9kxk13kinchkpan.kyellowkorkwhitekca ekmix 1klg.kwater.kkPourkbatterkevenlykoverkthekmarshmallowskinkpan.k1kc.kcrushedkpineapple 1kboxkca ekmixk(anykflavor) 1k1/4kstic kmargarine.kstrawberrykJello 1kp g.kkHoffmank                                                         .kkBa ekatk350kdegreeskfork40kminutes.kkDropksliceskofkmargarinekonkca e.kkSpoonkstrawberryk mixturekoverkbatterkevenly.kkSpreadkoverkca ekandktopkwithktoastedkcoconut.kkSprin lekmarshmallowskevenlykoverkbottom.kkDoknotkstir.kkBlendkatklowkspeedkuntilkmoistened.

kshortening 1kegg 1kc.kbeatkwell.kkRefrigeratek fork8ktok10khours.kcoconut.ktoastedktoklightkbrown kBa ekca ekaccordingktokdirectionskonkpac age.kkAddksiftedkdrykingredientska lternatelykwithkmil kandkvanilla.kkBa ek3 0ktok45kminuteskinkak350kdegreekoven.krhubarb.kshortening 2keggs 1kc.kwhiteksugar 1ktbsp.kcream.ksalt 2kc.ksalt 1ktsp.kkMixkrestkbykhand.kkPourkintokgreasedk9kxk 13kinchkpan.kbrownksugar 1/2kc.kcankcrushedkpineapple 1/2kc.kkSpreadkoverkca ekandktopkwithktoastedkcoconut.kkTopkwith:k1/2kc .knutsk(optional)                                 .kchopped 1/2kc.kkTopkwithkmixturekofk1/2kcupksugarkandk1kteaspoonkcinnamon.kpo ekholeskallkoverkitkwithklargek2ktinedkfor .kbuttermil 2kc.ksourkmil korkbuttermil 1/2ktsp.kbrownksugar 1/2kc.kcinnamon kBa ekink350kdegreekovenkfork40kminutes.kkKeepskverykwellkinkrefrigerator.kkSpreadkthekcrushedkpineap plekoverkit.kkWheatonk -----------------------k155400k--kRHUBARBkkCAKE k1k1/2kc.kkAddkeggs.kmil 1kp g.kkAshbyk -----------------------k155401k--kRHUBARBkkCAKE kCreamksugarkandkshortening.kkAddkrhubarbkandknuts.ksoda 1/2ktsp.kkWhenkca ekhaskcooled.kflour 1ktsp.kba ingksoda 2kc.kmixkmil kandkpuddingkandkfold kinkwhippedkcream.kkAsksoonkaskca ekiskremovedkfromk oven.kflour 1ktsp.kchopped kBeatkbrownksugarkandkshorteningkwithkmixer.krhubarb.kjuicekandkall.kinstantkvanillakpudding 2kc.kwhipped 1kc.1klg.kvanilla 2kc.kkMorrisk -----------------------k155402k--kRHUBARBkkCREAMkkCAKE     k1k1/2kc.

kfreshkrhubarb 1kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredk9kxk13kinch kpan.kflour 1kc.kfreshkorkfrozenkrhubarb 1kc.kkServekwarm.kbrownksugar 1/2kc.ksoda 1/2ktsp.kkArrangekrhubarbkevenlykonktopkofkca ekbatter.kkPo urkwhippingkcreamkoverkthis.ksugar 2kc.kkWheatonk -----------------------k155403k--kRHUBARBkkCREAMkkCAKE k1kp g.kwhippingkcream kPreparekca ekmixkaskonkboxkandkpourkintokgreasedkbottomkonlykofkak9kxk13kinchkp an.kbeaten 2kc.kkPourk2 kcupskcreamkevenlykoverkmixture.kkTopkwithkmixturekofk1/4kcupkwhiteksu garkandk1kteaspoonkcinnamonkmixedktogether.kkStorekinkrefrigerator.kkBrownskValleyk -----------------------k155404k--kRHUBARBkkCAKE k1/2kc.kkSprin lekonksugar.kkBa ekatk350kdegreeskfork40ktok50kminutes.kcornstarch 1ktsp.ksugar 1/4kc.kwhitekca ekmix 3kc.ksugar 2kc.kwhippingkcream kPreparekca ekmixkaskpac agekdirects.kwhiteksugar 1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutesk orkuntilkdone.kflour 2/3kc.kkWheatonk -----------------------k155405k--kBANANAkkCAKE k1k1/4kc.k1kyellowkca ekmix 3kc.ksalt                                 .kbutter 1kegg.kkSpreadkdoughkoverktopkofkrhubarb.kkPutk3kcupskrhubarbkonkbottomkofkgreasedk9kxk13kin chkpan.kkAkd eliciouskcustardkformskatkthekbottomkaskca ekba es.kkDoknotkba e.kbuttermil 1ktsp.ksoda 1/4ktsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork40ktok45kminutes.ksalt kMixktogetherkinkorderkgiven.kakcustar dkformskinkthekbottomkofkthekpan.kkStorekinkrefri gerator.kkPutkrhubarbkonkbatterkthenksprin lektheksugarkonkrhubarb.

kbananaskandkbeat .kminusk2ktbsp.kMixkallkdrykingredientskinkak9kinchksquarekpankwithkakfor .kba ingksoda 3/4ktsp.kkBa ekatk375kdegreeskuntilkdone.kcocoa 1/2ktsp.kkORR'SkkCHOCOLATEkkCAKE k2kc.kpowderedksugar 1ktbsp.ksalt 2ktsp.klemonkjuice kBlend.kmixkwell.ksourkmil kor kkkbuttermil 1kc.kkServekw ithkwhippedkcream.kkAshbyk -----------------------k155406k--kBANANAkkCAKE k2kc.kkAddkandkstirkin:k1 kc.k--LEMONkkF ROSTING:-1/3kc.kkAddkeggs.knuts kMixkshorteningkandksiftkinkdrykingredients.kboilingkwater 2keggs.kkBlendkdrykingredient sktogetherkandkadd.kbutter 1k1/2kc.kvanilla kMixkwellkwithkfor .kvanilla 2kc.kshortening 1ktsp.ksoda kCreamksugarkandkbutterktogether.ksugar 3/4kc.ksugar 1/2kc.kk -----------------------k155407k--kMRS.kba ingkpowder 1ktsp.kkAddk1/4kcupkmil .ksoftkoleo 1k1/2kc.koil 1kegg 1ktbsp.kvinegar 1ktsp.kbananas.kkAddkwaterkandkmixkwell.kmashedkbananas 1/3kc.kcool.kmashed 2keggs 1/2kc.kca ekflour 1ktsp.kkPourkintok 9kinchkloafkpan.kapproximatelyk1khour.kkAddkeggskandkvanilla.kflour 1/2kc.knutskandkthekremainderkofkmil .kkBa ekinkakgreasedk9kxk13ki nchkpankatk350kdegreeskfork35kminutes.kvanilla 1/2kc.kkElbowkLa ek                           .kkBa ekatk350kdegreeskfork30ktok35kminutes.kkBeatkuntilkwellkmixed.ksalt 1k1/2kc.kbeaten 1ktsp.

koil 3/4kc.ksalt 1ktsp.kshortening 2keggs 2ksqs.kwhitekca ekmix 1kp g.kflourk(usekca ekflour) 1ktsp.kkAddkwaterklast.korangekjuice 1/2kc.ksalt 1kc.kkBa ekatk350kdegrees.kboilingkwater) kkk(Addkthisklast) kMixkallktogetherkandkpourkintok9kxk13kinchkpan.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.ksodak(ink1kc.kboilingkwater kCreamksugarkandkshortening.kkBa ekatk350kdegreeskfork40kmin utes.ksourkmil korkbuttermil 2k1/2kc.k--GLAZE:-1kc.kpowderedksugar                       .kvanilla 2ktsp.kbuttermil 1ktsp.kkRemovekandkglaze.ksugar 3/4kc.kkAddkchocolateksyrupktokremainingkbatterkandkmix.ksoda 1ktsp.ksugar 2/3kc.kchocolate 2/3kc.kshortening 2keggs 1kc.kkPourkt hiskoverkfirstkbatterkinkpan.kchocolateksyrup kMixkthoroughlykthekfirstk6kingredients.kkGlenwoodk -----------------------k155410k--kCHOCOLATEkkPISTACHIOkkCAKE k1kp g.kkAlternatekflourkmixturekwithkbuttermil .kkPourk3/4kcupkofkbatterkintokakgreasedk andkflouredkBundtkpan.-----------------------k155408k--kREDkkDEVILSkkFOODkkCAKE k2kc.kaddk2keggs.kkMiltonak -----------------------k155409k--kCHOCOLATEkkCAKE k2kc.kkFrostkwithkyourkfavoritekfrosting.kflour 1/2kc.kinstantkpistachiokpudding 1/2kc.kvanilla 2k1/2kc.kkCoolkinkpankfork 10kminutes.kwater 4keggs 1/2kc.kcocoa 2ktsp.

kkAlexandriak -----------------------k155412k--kEASYkkCHOCOLATEkkCHERRYkkCAKE k1kboxkchocolatekfudgekca ekmix 1k(20koz.kkBa ek25ktok30kminu teskatk350kdegrees.k1kc.kbuttermil 1ktsp.kmil 1kc.)kcherrykpiekmix 1ktsp.kkBa ekatk350kdegre eskfork30kminutes.kkLetkcoolkverykwellkandkthenkcutkintokfourklayers.ksugar 5ktbsp.kflour 1kc.ksoda 2k1/4kc.kshortening 1k1/2kc.kchocolatekchips kCarlosk -----------------------k155413k--kSTIRkkUPkkCHOCOLATEkkCAKE                             .kalmondkflavoring kMa ekca ekaskdirectedkonkbox.kkAddk1kteaspoonkvine garkandk1kteaspoonkvanilla.kbutter kCoo kflourkandkmil kuntilkthic ened.kkAddkflourkmixturekandkblend.ksugar 1ktsp.kkPourkintoktwok9kinchklayerkpans.kkAddkthiskmixturektokcreamedkabove.kbutter 2ktok3ktbsp.kaddingkpiekmixkandkflavoring.kkCool.kca ekflour 1ktsp.kkMa ekpastekofk2kouncekbottlekredkfoodkcoloringkandk2ktablespoo nskcocoa.kmil korkwater kAshbyk -----------------------k155411k--kREDkkWALDORFkkASTORIAkkCAKE k1/2kc.kkCreamksugarkandkbutterkuntilkveryk fluffy.ksugar 2keggs kCreamktogether.k--WALDORFk kCAKEkkFROSTING:-3ktbsp.kbutter 1/3kc.kmil 1kc.k--ICING:-1kc.kvanilla 1kc.ksalt kSiftkdrykingredientskandkaddkalternatelyktokfirstkmixture.1ktbsp.

kkBa ekatk350kdegr eeskaboutk35kminutes.ksalt 1kc.kkBeatkuntilkchipskarekmelted.kkAddk1/2kcupkchocolatekchips.krolledkoats.ksoda 1/4ktsp.kuncoo ed 1k1/2kc.k1/2kcupkchoppedknuts.kbutter 6ktbsp.kcocoa.kcocoa 1ktsp.ksodakandksaltktogether. kCombinekallkinksaucepan.ksugar.kkRemovekfromkstove.kkSpreadkonkcooledkca e.kcocoa 1/2kc.k1kegg.kboilingkwater 1/2kc.kkVillardk -----------------------k155414k--kGRANDMA'SkkCHOCOLATEkkCHIPkkCAKE k1k3/4kc.kgranulatedksugar 1k3/4kc.kvanilla kMixkwell.kkLetkstandk10kminutes.kgranulatedksugar.k--CAK E:-1kc.kaddk1/4kcupkch ocolatekchips.kbrownksugar 2keggs 1ktsp.kflour 1/2kc.kkBa ekatk325kdegreesk forkaboutk50kminutes.kkAlexandria k -----------------------k155415k--kCHOCOLATEkkOATMEALkkCAKE k1kc.kkBoilkfork1kminute.kkWhenkca ekiskcool.kshortening 1k1/2kc.khotkwater kSiftkflour.ksourkmil 1ktsp.ksalt 1kc.kkPutkallkingredientsktogether kinkbowl.kmil 1k1/2kc.kmargarine 1kc.kboilingkwater 1/2kc.kkDoknotkusekmixer.ksugar                   .kkBeatkuntilkbatterkisksmooth.kflour 1ktbsp.k--FROSTING:-5ktbsp.kquic koatmeal kPourkthekboilingkwaterkoverkoatmealkandkmargarine.kshortening 1k1/2kc.kunbeaten 1/3kc.kcoverkwithk1kminutekchocolatekfrosting .kba ingksoda 1ktsp.kvanilla 1/2ktsp.ksugar 1/2kc.

kflour.kmelted 1ktbsp.kkStirkm il .k1/4kcupkcocoa.kkIcekwithkyourkfavoritekicing.ksalt 2ktbsp.kcocoa 1k1/2kc.kkCreamkshorteningkwith ksugarkandkeggs.ksaltkandk2ktablespoonskcocoa.kflour.kkWendellk -----------------------k155416k--kSOURkkCREAMkkCHOCOLATEkkCAKE kkThiskrecipekiskverykoldkandkma eskakveryklargekca ekorktwokmediumksizekca es.kkMa ekak hollowkinkcenterkofkmixture.kba ingksoda 1/2ktsp.kmeltedkbutterkandkvanilla.ksifted 1/2kc.kba ingksoda.ksoda 6ktbsp.kvanilla kSiftkflour.kmixkwell.ksalt 1ktsp.kcocoakandksaltktogetherkinklargekmixingkbowl.ksoda.kflour 2kc.kaddktheksourkcreamkandkvanilla .kkBeatkuntilksmooth.kcocoa 1ktsp.kba ingkpowder.kkBa ekatk350kdegreeskuntilkdone.kkSprin lekoverkba                           .ksugar.k 2k1/2kc.kkAddkoatmealkmixturekalongkwithkflour.ksugar 2ktsp.kcocoa 1ktsp.ksugar 1kc.k1/2kcupksugar.kwater kSiftk3/4kcupksugar.kbrownksugar 1/2kc.kflour 2ktsp.kba ingkpowder 1/4ktsp.ksalt kandkvanilla.kbutter.kkMixk1/2kcupkbrownksugar.kkBa ekink8kxk12kinchkgreasedkpankatk350kdegree skfork35kminutes.kcocoa.kkMixkwell.kkThenkaddktokdrykmixture.kkSpreadkbatterkinkgreasedk9kinchksquar ekpan.kcocoa 2ktbsp.kkGlenwoodk -----------------------k155417k--kPUDDINGkkCAKE k--1STkkLAYER:-3/4kc.2keggs 1kc.kwhiteksugar 1/4kc.kkBeatkeggskslightly.kmil --2NDkkLAYER:-1/2kc.ksourkcream 1ktsp.ksalt 4keggs 2kc.kkPourkintokakgreasedkandkflouredklargekpa n.kvanilla 1kc.kvanilla kMixkrolledkoatskandkboilingkwaterktogetherkandkletkcool.

kkLowryk -----------------------k155418k--kCHOCOLATEkkSHEETkkCAKE k2kc.ksoda 1/2ktsp.k cocoa 6ktbsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes. kkAdd:k2keggs.k(doknot kkksubstitute) 1kc.kbuttermil 2keggs 5ktsp.tter.k1/4kc.kkPutkintokgreasedkpankandkba ekfork40ktok45kminuteskinkmoderatekoven.kbuttermil k(orksourkmil ) 1ktsp.ksugar kPutkintoklargekbowlkandksetkaside.kkThenkusekelectrickbeaterkandkmixkgoodkallktog ether.kmil 1kstic kmargarine kAddkmixturektok2k2/3kcupkpowderedksugar.kmargarine 1kc.kkBrandonk -----------------------k155419k--kCHOCOLATEkkCAKE k1k3/4kc.kunbeaten 1/3kc.kkEl bowkLa ek -----------------------k155420k--kMOM'SkkSPRITZ k2kc.kcocoa.kvanilla kMixkwell.kkPourkoverkca ekasksoonkaskitkcomeskfromkoven.korkwhenkca ekto pkspringskbac ktoktouch.kcocoa 1kc.kbringkthekfollowingktokakboil:k1/3kc.ksalt 1k1/2kc.kbutterkork1klb.kkMixkwell.kkPourkhotkoverkflourkandksugarkandkmixkwell.ksugar                             .kwater kPutkinksaucepankandkboilkslightly.kkBa ekink10kxk15kinchkgreasedkjellykrollkpankatk400kdegreeskfork20kmi nutes.kkServekwithkvanillakicekcream.kflour 2kc.kkMa ekakholekinkthekcente rkandkputkrestkofkingredientskin.ksugar 3/4ktsp.kaddkcoffeek&kmix kPutkflourkandksugarkandksodakinkalternatelykandksift.kkAddk1kcupkchoppedknutskand k1kteaspoonkvanilla.kkPourkwaterkoverkall.kflour 1k1/2kc.ksoda 1ktsp.kkFivekminuteskbeforekca ekiskdone.kshortening 1kc.

keachkchoppedkredk&kgreen kkkcherries kMixkbutter.kkCool.kflour --FILLING:-1k(8koz.kkMorrisk -----------------------k155421k--kMERRYkkCHERRYkkCHEESECAKEkkBARS k2/3kc.kkStirkinkchoppedkcherries.                                 .kkReturnktokovenkfork5kminutes.ksugar.kkReservek1kcupkforktopping.kkBa ekink350kdegreekovenkfork10kto k12kminutes.ksugar 2keggs 2ktbsp.kbutter 2/3kc.klemonkjuice 1/2kc.kcreamkcheese 1kpt.kkkkPREPAREkkFILLING:kkBeatkcreamkcheese.kkPresskremaining kcrumbskmixturekinkak9kxk13kinchkgreasedkpan.) 1kstic kbutter.kkTopkwithktheksourkcream.1keggkyol 1ktsp.kscant --FORkkCAKE:-4keggs 3klg.kcreamkcheese.kvanilla 1/4ktsp.kcrushedk(1k1/2kc.kvanilla 1kcankblueberryk(orkcherry)kpie kkkfilling kCombinekeggs.kaddksugarkandkblendkwell.kmixingkwell.kkFillkpiekcrustkandkba ekatk350k degreeskfork45kminutes.kt henkaddkflour.kkMa eskaboutk8k1/2kdozenkcoo ies.kbrownksugarkandkflour.kkContinuekba ingkfork18ktok20kminutes.kkForcekthroughkcoo iekpresskonkungreasedkcoo iekshee tkandkba ekaboutk7kork8kminuteskink350kdegreekoven.ksugar 1kgenerousktsp.ksugar.kflour kCreamkbutter.kkSprin lekwithkremaining kcrumbkmixture.kp gs.kkSpreadkoverkba edkcrust.ksoftened 1/2kc.)kp g.kkStorekinkrefriger ator.kbrownksugar 2kc.kkBrandonk -----------------------k155422k--kCHEESEkkCAKE k--FORkkCRUST:-1/3kc.kalmondkextractk(optional) 3k1/2kc.kcreamkcheesekandkvanilla.kpowderedksugar 18kgrahamkcrac ers.kkAddkunbeatenkeggkyol kandkflavoring.ksourkcream 1kc.keggskandklemonkjuic e.

kcoarselykchopped kCreamktogetherkbutterkandkthek1/2kcupksugar.kkForkak9kinchkroundkca ekyoukwillkneed:k1 /2kc.kbutterkorkmargarine.kkLetkba ek 25kminuteskorkuntilkca ekspringskbac kwhenktouched.kk -----------------------k155425k--kQUICKkkAPPLEkkCAKE kkAkrichkbutterykca ekba eskupkaroundkappleksliceskplacekintokthekbatter.kvanillakextract 1kc.kkAlexandriak -----------------------k155423k--kONEkkEGGkkCAKE k1kegg 3kc.kkPourkca ekmixturekinkgreasedkformkorkloafkpan.kvanilla 1k1/2kc.kall-purposekflour 1klg.ksugarkandksaltktogether.ksalt 1ktsp.kbeatingkwell.knuts 2kc.kkAktop pingkofkchoppedkalmondskandkcinnamonksugarkfinisheskthekca eksokitkiskreadyktoks ervekwarmkaskitkcomeskoutkofkthekoven.kcandiedkpineapple 1kc.ksiftedktwice 1/2kstic koleo kCreamkoleo.kapple.kflour.kkHeat kovenktok350kdegrees.kmil 1/2ktsp.kkAddkeggskandkbeatkuntilkfluffy.ksalt kUsekloafkpank(greasedkwithkbrownkpaper).ksugar 1ktsp.kdates 2kc.ksugar 1/2kc.kcinnamon 3/4kc.kalmonds.kcandiedkorangekslices 2kc.kcandiedkcherries 1/2klb.kcoredk&kcutkinto kkk1/4kinchkthic kwedges 1/4kc.kkAddkvanillakandkmil .kcoconut 2kc.kthenkice.kCoo k2khourskatk300kdegrees.kk -----------------------k155424k--kFRUITkkCAKE k1/2klb.kkPourkcannedkpiekfillingkoverkthektopkandkrefrigeratekovernight.kk                                 .kEaglekBrandkmil 1ktsp.kpared.ksugar 3keggs 1/2ktsp.kkTurnkupksidekdownkonkca ekr ac sktokcool.kroom kkktemperature 1/2kc.

kkSprin lektopkwithkalm onds.ksugar 1k1/2kc.kk -----------------------k155427k--kLEMONkkCAKE k1kboxklemonkca ekmix 1kc.kmixingkwell.kkSpreadkevenlykinkbutteredk9kinchkroundk ca ekpan.kvanillakkMixkallkingredientskandkg reasekak13kxk9kxk2kinchkpan.kkPourkicingkonktopkwhilekhot .kkBa ekatk375kdegreeskfork40kminuteskorkuntilkakwoodenkpic kinsertedkinkthe kcenterkcomeskoutkclean.kkTa ekca ekout.kkMa ekicingkwhil ekca ekiskba ing.kkPlacekapplekwedgeskintokca ekbatterktokformkakcircularkpattern.ksoda 1/2ktsp.Stirkinkvanillakandkflour.kk -----------------------k155426k--kAUNTkkMARY'SkkAPPLEkkCAKE kkMixkinklargekbowl:k2kc.kba ingkpowder 1ktsp.kcinnamon 1/2ktsp.ksalt 1ktsp.koil 3keggs kSiftkinktogether:k1ktsp.krawkapples.kcoldkwater 1/2kc.kflour k3kc.kcutkintoksquares.kk -----------------------k155428k--kFRESHkkSTRAWBERRYkkCAKE kStrawberrykca ekmix 1ksm.kkAddk1kteaspoonkvanillakandkspoonko verkca e.kboxkstrawberrykgelatin 4keggs                                             .koil 1kboxklemonkpudding 4keggs kMixkandkba ekinkstemkpankatk350kdegrees.kslicedk1k1/2kc.kkBa ekatk350kdegreeskforkonekhour.kkGoodkservedkwith:kkScoopskofkvanillakorkcinnamon-flavo redkicekcream.knutmeg 3kc.kevaporatedkmil korkapple kkkjuicekorkjustkaddkregularkmil kCoo k2k1/2kminuteskafterkitkbeginsktokboil.knutsk1ktsp.kkSprin lekoverkca e.kkMixk togetherk1/4kcupksugarkandkcinnamon.ksugar 1k1/2kc.kk--ICING:-1kstic kbutter 1kc.

kkTopkwithkadditionalkberries.ksugar 3klayerskork1klg.kkCutkintok4kcircles.kslitkopenkandktoppedkwithkjuicykripekberries--with kakcrownkofkwhippedkcream.kkkWhilekstillkwarm.kkWarmkfromkthekoven.kkRollkdoughko utkontoklightlykflouredkboard.kba ingkpowder Gratedkrindkfromk1korange 1/2ktsp.kkSpreadkon kcoolkca ekonktopkonly.knutsk(pecans) 1kc.ksiftedkall-purposekflour 4ktbsp.kwhippingkcream 4ktbsp.kk -----------------------k155430k--kPRUNEkkCAKE                                       .kkTopkwithkdrainedkb errieskandksecondkhalfkofkca e.ksugark(optional) Whippedkcreamk(whipkcoldkcreamk(with kkksugar)kuntilksoftkpea skform kCombinekslicedkberries.kkBa ekatk400kdegreeskaboutk20kminuteskorkuntilkgolden.kkRefrigeratekovernight.kuse kfor kandksplitkca eskinkhalf.kfreshkorkfrozenkchoppedkup kkkstrawberries --ICING:-2k(8koz.ksugarkorkhoney 2ktsp.k3/4kinchkthic .kkCoolkca eskinkpan.kkAddkbutterkandkshorteningkandkwor kthemkintokflourkmixturekthorou ghly.koil 1/2kc.knutsk(pecans) 1kc.ksalt 1/4kc.kkMi xkallkofkicingkingredientskinklargekbowlkbykhandkatkroomktemperature.kboxeskfreshkstrawberries 1/4kc.kbutter 1/4kc.kkPlacekeachkonkdessertkplate.kmil 1/2kc.kkGarnishkwithkwhippedkcreamkandkakstrawberry.kkLightlykmixkinksourkcreamkwithkakfor ktokformkaksoftkdough.kkAdd korangekrind.)kp gs.kaboutk4kinch eskwidek(usekak2-poundkcoffeekcankaskakcutter).ksugarkorkhoneykandkorangekjuice.korangekjuice 2kc.kcreamkcheese 1/2kc.kladleksomekjuiceko nktop.ksolidkshortening 1/2kc.kkLetkstandkatkroomktem peraturekfork1khour.kk -----------------------k155429k--kALLk-kAMERICANkkSTRAWBERRYkkSHORTCAKE kkThekgranddaddykofkallkAmericankclassickdessertsk-khomemadekfreshkstrawberryksh ortca e.kstrawberries 1/2kc.ksheetkca e kMixkallkingredientskforkca e.ksourkcream 2kc.kkPutkink3k(8kinch)kpanskorkpourkintoklargeksheetk ca ekpan.kkBa ekfork45kminutesktok1khourkatk350kdegrees.kkWhatksummerkdessertkcouldkbekbetter?kkFork4kservings kyoukwillkneed:k3kpt.ksugar 4ktsp.kkPlacekonkungreasedkba ingksheet .1/3kc.kkSiftkallkdrykingredientsktogetherkintokakmediumkbowl.

kCriscokoil 4keggkyol s 2k1/4ktsp.kdrain) 2k2/3kc.kvanilla 1kc.kkCool.kcinnamon 1ktsp.kkBa ekatk300ktok325kdegreeskuntilkdone.kgratedkcarrots 2kc.kba ingkpowder 1kc.kcinnamon 3/4ktsp.kall-purposekflour 1k1/2kc.ksoda 3kc.)kp g.kk -----------------------k155431k--kCARROTkkCAKE k4keggs 2kc.kchopped kCreamkbutterkorkoleo.kkAddkotherkflourktokbutterkmixturekalte rnatelykwithkmil .kflour 2ktsp.kkFo rkfrostingkcream:k1k(8koz.kcoo ingkoil 2kc.kbutter 1kboxkpowderedksugar 2ktsp.kchopped                       .ksoftened 1/2klb.ksoda 1ktsp.ksalt 1k1/2kc.ksugar 2ktsp.ksoda 1kc.kkBa ekink325kdegreekovenkfork1khourkandk15kminuteskorkuntil kdone.knutmeg 1k1/2ktsp.knuts.kkSprin lekandkmix k1kcupkofkthiskflourkonkpruneskandknuts.kcoo edkprunesk(coo k10 kkkminutes.kkFoldkinkpruneskandknuts.k1kc.kpecans.kcreamkcheese.kbeatkinkeggs.kbutterkorkoleo 2kc.knuts.ksugar 2k1/4kc.kplainkflour 2k1/4ktsp.kcinnamon kMixkallktogetherkthoroughly.kaddksugar.kcloves Akpinchkofksalt 1/2ktsp.kgratedkcarrots 1k1/2kc.kbuttermil 1ktsp.konekatkaktime.ksugar 4keggs 1k1/2kc.kkPourkintokstemkpanklinedkinkbottom kwithkgreasedkpaper.kchopped k -----------------------k155432k--kCARROTkkCAKE k1k1/4kc.

kcrushedkpineapple.kcinnamon 1ktsp.kCrisco 1/2kc.kkAddkmil .kkBa ekatk450kdegreeskfork12kminutes.ksugar 3ktsp.kmil kCreamkallkingredientskandkspreadkonkca ekwhilekstillkwarm.kcreamkcheese 1kboxkconfectionksugar 2ktbsp.kCreamkoil.kflour.kcrushedk& kkksweetened kSiftkdrykingredientskandkcutkinkCrisco.kmil 1kqt.ksugar 2keggs 2kc.kvanilla kCreamkoil.kkBeatk4keggkwhiteskuntilkstiffkandkfoldkinkcaref ully.kk -----------------------k155434k--kCARROTkkCAKEkkWITHkkPINEAPPLE k1k1/2kc.kdrained 1kc.ksalt 1ktsp.ksugarkandkeggsktogether.kfreshkstrawberries.kkBa ekitkinkankattractive ktube-typekmoldkorkak6-cupkringkmold.kkCoo lkfork10kminutes.kkSplitkbiscuitskandk putkberrieskbetween.kk -----------------------k155435k--kPINEAPPLEkkRAISINkkCAKE kkMoistkandkfullkofkflavor.kcarrots.kthiskca ek eepskverykwell.kkBa ekinkgreasedkandkflouredktubekpankatk325kdegreeskfork1k1/2khours.kkTopkwithkwhippedkcreamkandkwholekberry.ksifted 3/4ktsp.k--ICING:-6koz.kmixingktoksoftkdough.kkAddkpineapplekandkgratedkcarrotskandklastl ykthekdrykingredients.ksugarkandkeggkyol s.kkFork1kca ekyoukwillkneed:k1/2kc.kba ingkpowder 1/2kc.kgrated 1kc.kkMixkinkcarrotskandknuts.kkServesk6.kbutterko                                 .knutsk(optional) 1ktsp.kk -----------------------k155433k--kSTRAWBERRYkkSHORTCAKE k2kc.kkCutkwithk3kinchkbiscuitkcutterkandkplacekonkba ingkshee tkgreasedkwithkCrisco.ksalt 2ktbsp.kWessonkoil 2kc.kkRollk3/4kinchkthic .kkBa ekinkaktubekpan.kkAddksiftedkdrykingredientskgraduallykwhilekbea ting.ksoda 1/2ktsp.kremovekfromkpan.kkKnead .kkBa ekfork1khourkatk350kdegrees.

kba ingksodakandksalt.ksubstitutekchoppedkdateskforkthekraisins .kkAddkeggskandkbeatkuntilk fluffy.kbutterkorkmargarine 1kc.kk -----------------------k155436k--kSPICEDkkRAISINkkPOUNDkkCAKE kkUsekyourkmostkattractivektube-typekca ekpankforkthiskold-fashionedkdeliciouskc a e.kkCardamom.kkGoodkservedkwith: kkCoffeekforkdessert.kkCreamkbutterkandksugarkuntilklight.ksugar 2keggs 1k1/2kc.kba ingksoda 1/4ktsp.kjuicekdrainedkfromkpineapple 1/2kc.kbuttermil kTIPS:kkForkvariation.knutmeg 1kc.k8ktok10kincheskinkdiameter.kkAddkflourk mixturekalternatelykwithkbuttermil ktokbutterkandksugarkmixture.kkItka ctuallykimproveskwithk24khourskofkstanding.kaddk1ktablespoonkgratedkorangekrindkinsteadkofkcardamomka ndknutmegktokthekca e.kmadekbykcombi ningk1kcupkwhippedkcreamkwithk2ktablespoonskpowderedksugarkandk1kteaspoonkcinnam on.kkStirkto getherkflour.kheatkjui cekfromkpineapplekandksugarktokboiling.kkCreamkbutterkandksugarkuntilklight.k kkkFork1k(8ktok10kinch)kringkca ekyoukwillkneed:k1kc.kkBeatkuntilkflu ffy.ksugar 2keggs.kkRemovekca ekfromkovenkandkimmediatelykp ourkpineappleksyrupkover.ksalt 1/2kc.kifkdesired.kkTurnkintoka kwell-butteredkandkflouredk6kcupkfancykca ekorkringkmold.kalthoughkitkiskalsokdeliciouskserved kwhilekstillkhot.kcardamomkandknutmeg.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkBa ekatk350kdegreeskf ork45ktok50kminuteskorkuntilkca ektestskdonekinkthekcenter.kmixingkwell.kdar kraisins 4ksliceskcannedkpineapple 1/2kc.kba ingksoda.kgroundkcardamom 1/2ktsp.kba ingksoda 1ktsp.kkMeanwhile.kkStirkinkthek raisins.kk                                                               .kkkTopkwithkspicedkwhippedkcream.ksugar kTIPS:kkThiskca ekiskakgoodkchoicekifkyoukwantktokba ekakca ekakdaykahead.kmuscatkraisinskorkregularkdar kkkraisins 1kc.knutmegkandkraisinskgivekthekca ekitskcharacter.kkAddkeggskandkbeatkuntilkfluffy.kkCutkpineapplekintok1/2kinchkpieceskandkaddktokthekbatter.kba ingkpowder.kkBa ekatk350kdegreeskfor k55ktok60kminuteskorkuntilkthekcenterkofkthekca ektestskdone.kyoukmaykcoatkthekgreasedkmoldkwithkgroundkalmondskorkfilberts.kkTokfurtherkenha ncekthekflavors.kkAllowktokstandk5kminutes.kthenkturnkoutkontokcoolingk rac .kkStirktogetherkflour.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkSprin lek1ktable spoonkofkthekflourkmixturekoverkthekraisins.ksetkaside.kba ingkpowder.kkAddktokcream edkmixturekalternatelykwithkthekmil .kkStirkinkraisinskandkmixkuntilkevenlykblended.kall-purposekflour 1ktsp.kkMixkuntilkbatterkisksmooth.rkmargarine.kall-purposekflour 1ktsp.kkTurnkintokak6-cupkcapacityk well-greasedktubekca ekpan.kifkdesired.kroomktemperature 2k1/2kc.kmil 1/2kc.kkOr.kroom kkktemperature 1kc.

kall-purposekflour 1/4ktsp.kmil kTIPS:kkButterkandkeggskmustkbekatkroomktemperaturekorkcreamedkmixturekwillknotk turnkoutklightkandkfluffy.kkBeatkuntilksmooth.kcoffeekpowder.kkStirkreser vedkcocoakmixturekintokremainingkbatterkandkpourkoverktop.kkItkiskverykattractivektokservekbecaus ekaskthekbatterkriseskitkcreateskakframekaroundkeachkpiecekofkfruit.kkInklargekmixingkbowl.kkBa ekatk350kdegreesk fork45ktok50kminuteskorkuntilkaks ewerkinsertedkinkthekcenterkcomeskoutkclean.kcinnamon 1/2kc.kyoukwillkneedk3/4kc.kusekakfancyktube-typekpankwithkank8ktok10kcupkcapacity.kroom kkktemperature 1kc.kcoredk&ksliced Powderedksugar 4kpearksliceskforkgarnish kTIPS:kkForkankinterestingkvariation.kkBeatki nkeggskuntilkfluffy.kkS                                       . kkSetkside.kkAddktokcreamedkmixturekalternatelykwithkthekmil .kba ingkpowder.kk -----------------------k155438k--kCHOCOLATEkkPEARkkCAKE kkThiskdessert.ksugar 3keggs 1/4kc.kba ingkpowder 1/4ktsp.kthenkproceedkbeatingkuntilkfluffy.kpeeled.kinstantkcoffeekpowder 1/8ktsp.kdar kcocoa 1/2ktsp.kkForkakmorekatt ractivekpresentation.ksugar 3keggs 2kc.knutmegkandkcinna mon.ksalt.k 8kservings.kba ingksodakandkhotkwaterktokma ekakpaste.ksalt 1k1/2ktsp.kcocoa 1ktbsp.kkCreamkbut terkwithksugarkuntilkwellkblended.kall-purposekflour 2ktsp.ksalt 2kpears.kvanillakextract 1kc.kiskba edkinkakthinklayerkan dkturnskca e-li ekinktexturekaskitkba es.kba ingksoda 2ktbsp.kkIfkmixturekiskcoldkandk"curdled"kinkappearance.kkSmoothkoutkwhitekbatterkinkpan.kkItkiskgrea tkservedkeitherkwarm.kbutterkorkmargarine 3/4kc.kgroundknutmeg 1ktsp.kkAddkeggskandkbeatkuntilklightkandkfluffy.kkFork1kca e.kbeginningkandkendingkwit hkflour.-----------------------k155437k--kNUTMEGkkPOUNDkkCAKE kkThiskspicykpoundkca ekhaskakmochakcenterkthatkjustknaturallykoccurskwhenkyoukp ourkthekcocoakportionkofkthekca ekmixturekoverktheklightkbatter.kusekappleskinkplacekofkpears.khotkwater 3/4kc.korkcompletelykcooled.kbutterkorkmargarine.kcreamkbutterkwithksugarkuntilksmooth.kkF ork1kca ekyoukwillkneed:k2ktbsp.kakcrosskbetweenkakca ekandkakpastry.ktoppedkwithkicekcream.komitkthekcoc oakandkaddk1kteaspoonkcinnamonktokthekbatterkbeforekpouringkintokpan.ktube -typekpankofk8ktok10kcupskcapacity.kkIn ksmallkbowlkmixkcocoa.kkPourk3/4kofkthekmixturekintokakwell-buttered.kplac ekbowlkoverkwarmkwaterkforkakfewkminutes.kkStirktogetherkflour.

ksoda 1/2kc.kkMix kwell.kba ingkpowder 5ktbsp.kCrisco 1kc.kflour 2kc.tirkinkcocoa.kbuttermil 1ktsp.kwater 3ktbsp.ksalt kSiftkflour.kkSpreadkintokbutteredkandkfl ouredk11kinchkroundkshallowkpankorktartkpankwithkakremovablekbottom.kvanilla.kkkBa ekinkgreasedkshallowk(9kxk13kinch)kpankatk325ktok350kdegreeskfork20k tok25kminutes.kmil kandkcocoa.kkHeatkoverklowkheatk(doknotkboil).ksugar 5keggs 1ktsp.kkPourkoverkflourkandksugar.kmil 1kboxkconfectionersksugar 1/2kc.kkPourkoverkca ekasksoonkaskremovedkfromkoven.kkMeltkbutterkandkcocoa.kvanilla 1/4ktsp.kkBa ekatk375kdegreeskfork30 ktok35kminuteskorkuntilkca ekiskfirmkwhenktouched.kp ecans.kvanilla kMixkmargarine.kpressingksliceski ntokbatterktokcreatekankattractivekkoverallkpattern.ksalt 1/2ktsp.kkAddkwaterkandkbringktokakb oil.kk -----------------------k155439k--kCHOCOLATEkkSHEETkkCAKE k2kc.ksugarkandksalt.kvanilla 1/2ktsp.kcocoa 2keggs.kkRemoveksideskofkpankwhenkreadyktokserve.kk -----------------------k155441k--kCHOCOLATEkkWITHkkBLACKkkWALNUTSkkPOUNDkkCAKE k1/4kc.kk -----------------------k155440k--kICINGkkFORkkCAKE k1kstic kmargarine 3ktbsp.kkBatterksho uldkbeknokmorekthank1/2kinchkdeep.ksugar 2kstic skofkbutterkorkmargarine 1kc.kwellkbeaten 1ktsp.kmixingkwell.kkCoolkandkdustkwithkpowderedk sugar.kkArrangekpearskoverkbatter.kkkGarnishkwithkfreshkpearkslice s.kkAddksugar.kvanilla.kpecansk(optional) 1ktsp.kcocoa                       .ksodakandkbuttermil kandkvanilla.kbutter 3kc.kcocoa 6ktsp.kkAdkeggs.kflourkandksalt.

kkStirkinkcarrots.kk -----------------------k155442k--kCHOCOLATEkkCARROTkkCAKE k2kc.kkFreezeskwell.kba ingkpowder Dashkofksalt 1/2kc.kkFork1kca e.kflour 1k1/2kc.kkBa ekatk325kdegreeskfork1ktok1k1/2khours.kvanilla 1kc.ksugar 1ktsp.kcarrots.ksalt 1ktsp.korkputkinkakca ekbox.kkSiftktogetherksalt.kkCAKE:kkBeatkeggska                                 .kcocoakandkflour.ksugar 1kc.kkCoverkafterk10kminuteskcooling.kmil 2ktbsp.kkkChec katk1kho ur.kflour kCreamkCrisco.korangekjuice 1/4kc.kkThenkaddk1kcupkbla c kwalnutskorkpecans.keggskandkvanilla.ksugar.kslicedkalmonds 2ktsp.kall-purposekflour 1ktsp.kcinnamon 1ktsp.kcocoa 2ktsp.kkBa ek atk350kdegreeskfork50ktok55kminutes.kkGreasekandkflourkak9kxk13kinchkpan.kkIcekifkdesired.kkAddkalternatelykwithk1kcupksweetkmil .3kc.kfla edkcoconut 1kc.kk -----------------------k155443k--kALMONDk-kGLAZEDkkPICNICkkCAKE kkPerfectkforkpicnicskiskthiskeasykspongekca ekwithkakbroiledkalmondktopping.kcoconutkandknuts.kkItkiskgoodkwithkfreshkfruitsks uchkasksweetkcherries.ksaladkoil 1/2kc.kvanilla 4keggs 2kc.kbutter.kkSpreadkwarmkoverkca e.kyo ukwillkneed:k2keggs 1kc.knuts.kstirring.kkFrostkwithkyourkfavoritekcreamkcheesekfros ting.kmix:k1/4kc.kcoconutkandknuts)kwellkfork3ktok4kminutes.kchoppedk(optional) kMixkallkingredientsk(exceptkcarrots.kstrawberrieskorkpeaches.ksugar 1/2kc.k6ktok8kservings.kmil kBringkmixturektokboiling.kba ingkpowd er.kflour 2ktbsp.kba ingksoda 1ktsp.kshredded 1k1/2kc.kkC arrykitkinkthekspringformkpankinkwhichkitkba ed.kbutterkorkmargarine AlmondkToppingk(recipekfollows) --ALMONDkkTOPPING:-kInkaksmallkpan.kbutterkorkmargarine 1/4kc.

kitkdoeskbetter.)kp g.kdissolvek&kcool 1kcartonkCoolkWhip                                                                   .kk -----------------------k155445k--kCREAMkkOFkkCOCONUTkkCAKE k1kp g.kkScaldkmil kinksmallksaucepan. kkRemovekca ekfromkovenkandkwhilekhot.kk -----------------------k155446k--kJELLOkkCAKE k1kyellowkca ekmixk(ma ekaskdirected) 2ksm.kgrahamkcrac erkcrumbs 1kstic kbutter 1/2kc.kba ingkpowderkandks alt.kstrawberries.kk -----------------------k155444k--kBANANAkkSPLITkkCAKEkkRECIPE k--CRUST:-2kc.k3ktok5kminutes.kkUsekak9kxk13kxk9kinchkba ingkpan.kkAddktokeggkmixturekandkmixktokblend.kkAddkmil kmixturektokflourkmixture.k--PUDDING:-1ksm.kwhitekca ekmix 1kcankEaglekBrandkcondensedkmil 1k(8koz.kboxeskstrawberrykJello 2kc.kaboutk35kminutes.kkPatkink9kxk12kinchkdish.)kCoolkWhip 1k(8koz.kkT henkloosenkedgekandkremovekpanksides.kkWhenkca ekiskcompletelykcooled.kkPourkbatterkintokakgreasedk8kinchkspringformkpan.ndksugarkuntilkthic kandkpale.kboilingkwater.kfrostkwithkCoolkWhipkandksprin lekwithkcoconu t.kstirringkuntilkmelted.kkLayerkfruitkandkpuddingkaskfollows:kkCrust.kthenknuts.kpric kholeskinkca ekwithkfor .kkWhenkfruitkis kcool.)kcankcreamkofkcoconut 1k(8koz.kbananas.kkFrozenkstrawberrieskwillkgreat.kkBa ekatk350kd egreeskuntilktopkofkca ekiskwellkbrownedkandkca ektestskdonekwhenkakwoodenkpic k iskinsertedkatkcenter.kkBeatkinkvanilla.kmil kMixkthesekitemskforkpudding.kmixingkjustken oughktokblend.kkMixkflour.kkAddkb utter.kvanillakinstantkpudding 1kenvelopekDreamkWhip 1k1/2kc.kkSpreadklightlykandkevenlykwithkAlmondk Topping.kfreshkfrozenkcoconut kBa ekca ekaccordingktokdirectionkonkpac age.kkPourkmixt urekofkEaglekBrandkmil kandkCreamkofkCoconutkoverkhotkca e.kkPlacekaboutk6kincheskbelowkbroilerkuntilkandkbroilkuntilktoppingkbubbl eskandkbrowns.ksugar kMeltkbutterkandkaddksugarkandkcrumbs.kpuddi ngkpineapplekchun s.kkLetkmixtureksoa kin .kkLetkca ekcoolkonkakwirekrac kaboutk5kminutes.kCoolkWhip.

kflour 3kc.kk -----------------------k155449k--kCHEESEkkCAKE k1kp g.kk                                     .ksugar 1kstic kbutter 2kstic skmargarine 1k(8koz.kkkCoolk10kmi nuteskbeforekturningkout.kkTopkwithkstrawberry.kmargarinekandkcreamkcheese. kkkmargarine 3kc.kandkba ingkpow derkalternatelykwithksweetkmil kandkvanilla.)kp g.kkAddksugarkandkcreamkuntilklightkinkc olor.konekatkaktime.kthe nkurnkovenkonktok325kdegrees.kkkAddkeggs.kcherrykorkblueberry kkktopping 1kgrahamkcrac erkpiekcrust kLetkcreamkcheesekgetkroomktemperature.kvanilla kCreamktogetherkbutterkorkmargarinekandksugar.kkBa eki nkgreasedk12kcupkBundtkpan.krumkflavoring kCreamkbutter.kba ingkpowder 1kc.kkGreasekpankwell.kvanillakflavoring 1ktsp.ksweetkmil 2ktsp.kkCheesekca ekcankbeks ervedkplain.kkMixkcreamkcheese.kkRefrigerate.kkPutkinkoven.kkPourkJellok(afterkitkhaskcooled)konktopkof kca e.kEaglekBrandkmil kandk lemonkjuicekuntilksmooth.kcreamkcheese 8keggs 1ktsp.kk -----------------------k155447k--kCOLDkkOVENkkPOUNDkkCAKE k2k1/2kstic skbutterkork1k1/4kc.kkBa ekatk250kdegreesk1k1/2ktok2khours.ksugar 4ktok6keggs 3kc.kcherrykorkblueberryktopping.kkDoknotkopenkfork1k1/2khourskorkmore.kkAddkflavoringkandkeggs.kflour.kPhiladelphiakcreamkcheese 1kcankEaglekBrandkmil 1/3kc.kplainkflour 1/2ktsp.kk -----------------------k155448k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE k3kc.klemonkjuice Strawberry.kPunchkholeskinkca ekafterkitkcools.kkAddkflourkandkblendkwell.kkSpreadkCoolkWhip.kkPourkintokgrahamkcrac erkpiekcrustkuntilkverykcoldkan dkfirm.kdownkinkthekholes.

kmixkandkfoldkinkeggs.kkLetkca ekcoolkinkba ingkpankforkaboutk15kminuteskbeforekta ingkout.kkGreasekandkflourktubekpan.kkSlowlykaddkthek1/4kteaspo onksodakandk3kcupskflourkwithk1kcupksourkcream.kwhiteksugar 1kstic kmargarine 2keggs.kk -----------------------k155453k--kCHESSkkKAKE                           .kpourkthiskmixturekoverkthekfirstkone.kbutter.ksourkcream kCreamkbutterkandksugar.knuts.kflour 1kc.kkPutkinkbottomkofk9kxk13kinchkpan.kseparated 1kc.kchopped kWithkhands.kcreamkcheese 2keggs.kpac ed 1/2kc.ksoda 3kc.k1kbo xkpowderedksugar 1k(8koz.kmixktogetherkuntilkcrumbly.kbeaten kMixktogether.kkF oldkintokbatter.kkBa ekatk350kdegreeskfork30 ktok40kminutes.kaddkeggkyol skonekatkaktime.kkk -----------------------k155451k--kGOOEYkkBUTTERkkCAKE k1kegg 1kboxkyellowkca ekmix 1kstic kbutter 1kc.kwhitesklast.kk -----------------------k155452k--kCHESSkkCAKE k1/2kboxkbrownksugarkork1kc.-----------------------k155450k--kSOURkkCREAMkkCAKE k1kc.kba ingkpowder 1/2ktsp.kba ekatk300kdegreeskfork1k1/2khours .kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiff.kseparated 1/4ktsp.kkPourkintok 8kinchkpan.knuts kMeltkbutterkandkpourkoverksugar.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kvanilla 1/2kc.ksugar 6keggs.kflour 1ktsp.)kp g.kmelted 3kc.

k1kboxkyellowkca ekmix 1kstic kbutterkorkmargarine.kkIcekwithkCoolkWhip.kkBa ekfork30ktok45kminute skatk300kdegrees.k8ktok10ks                                     .ksoftened 3keggs kMixktogetherkwellkandkspreadkinkbottomkofk33kxk32kxk5kinchkPyrexkdish.kkIfkyoukwish.kcreamkcheese 1kegg 1kboxkconfectionersksugar kMixkthesekitemsktogetherkandkputkonktopkofkmixkabove.kshavedkwithkakcheesekplanekorkvegetablekpeeler.kliquidkartificialksweetener 3/4kc.ksprin lekeachklayerkwithkaklittlekrumkt okflavorkthektorte.kkFork1kca e.kiskakhandsomekdesse rtkforkakspecialkoccasion.kall-purposekflour 1k1/2ktsp.k1k(8koz.kkAddkapplesauce.kraisins 2kc.kkLetkcoolkcompletely.kwater 1kc. )kp g.kmix.kkThen kaddk1kcupkpecansk(crushedkfine).kcoo kraisinskinkwaterkuntilkwaterkevaporates.ksaltkandkfat.kba ingksoda 2kc.kkPo ekholeskinkitkimmedia tely.kgroundknutmeg 1ktsp.kbeaten 2ktbsp.ke ggs.k2kc.kkkRefrigerate.kgroundkcinnamon 1/2ktsp.kunsweetenedkapplesauce 2keggs.ksweetenerkandkoil.kusekmil kchocolatekatkroomktem perature.kpourkoverk1kcankofkEaglekBrandkmil .kkTokma ekthekchocolatekcurls.kkCrushk4kHeathkbarskandksprin lekonktop.kk -----------------------k155456k--kCOCONUTk-kCHOCOLATEkkTORTE kkAkcoconutkspongekca e.kk -----------------------k155454k--kSUGARLESSkkSPICEkkCAKE kkThisktastykdishkusesklessksugar.kvanillakextract Whippedkcreamk(optional) kInkaksaucepan.kkThenkpourkcaramelkicekcreamktoppingk (Smuc ers).kfilledkwithkchocolatekbutterkcream.kkRecipekincludeskDiabetickExcha nges.kkk -----------------------k155455k--kTOFFEEk-kICEkkCREAMkkCAKE k1kGermankchocolatekca ekmix kMixkandkcoo kaccordingktokpac agekink9kxk13kinchkpan.kvegetablekoil 1ktsp.

kkGraduallykbe atkink1/2kcupksugar.kmelted.kflour.krumk(optional) 2koz.ksalt 4keggs.kyoukcankputkthiskdessertktogetherkinkminutes.kca ekflour.kcontinuekbeatingkuntilkstiffkpea skform.kmil 1/2kc.kyoukwillkneed:k3/4kc.kkGreasekank8kinchkspringformkpan.k(1/4klb.kkFork1k(10kinch)ktortekyoukwil lkneed:k1k(3ktok4koz. kkkcooled 3ktbsp.kjustkuntilkblended.kkUsingksamekbeater s.kkLetkcoolkinkpankonkrac .kmeltedka ndkcooled.kbeatkeggkyol s.kvanillakandkrumkuntilkfluffy. kkkhomemadekorkpurchased 1k1/2kc.kpowderedksugar Chocolatekcurlskorkshavedkchocolate kkkforkgarnish kTIPS:kkTokma ekchocolatekcurls.kkSprin lekeachkwithk1ktable spoonkrum.krumk(optional) ChocolatekButtercreamk Powderedksugar --CHOCOLATEkkBUTTERCREAM:-1/2kc.kkAddk2kouncekunsweetenedkchocolate.)ksoftkbutterkor kkkmargarine 1keggkyol 1ktsp.k1/2kcupksugar.kk -----------------------k155457k--kCHOCOLATEk-kFILLEDkkANGELkkTORTE kkEverykgoodkcoo koccasionallykneedsktokpreparekakquic kandkeasykdessertkthatklo o skspectacular.ksugar 1ktsp.kbutterkorkmargarine.kvanilla 1/4kc.kintokeggkwhites.kfla edkcoconut 1kc.kwhippingkcream 2ktbsp.kkFold keggkyol kmixture.kdar krumkorkcoconutkflavored kkkrum 1k(10kinchkangelkfoodkca ekpre-ba ed.kba ingkpowder 1/4ktsp.kkGraduallykbe atkink2kcupsksiftedkpowderedksugar.k(2ksqs.keggkyol .kkStirktogetherk1/2kcupkcoconut.kbeatkeggkwhiteskuntilksoftkpea skform.kba ingkpowde rkandksaltkinkaklargekbowl.ervings.kthenkflourkmixture.kkRemovekpanksides.kkSpr eadkbatterkinkpreparedkpan.kkBeatkuntilkfluffy.kkCutkca ekintok3kequalklayers.kkSiftkpowderedksugarkoverktop.kseparated 1kc.ksourkcream 1ktbsp.)kp g.kvanillakandkbutterkuntilkthic kandkpale.kkIfkyoukhavekakreadykba edkangelkfoodkca ekonkhandkinkthekfreez er.ksifted 1ktsp.kkBa ekatk325kdegreeskuntilktopkiskwellkbrownedkandkc a ekspringskbac kwhenklightlyktouched.kcoatkbottomkand ksideskwithk1/4kcupkcoconut.k55ktok60kminutes.kifkyoukwish.kkDecoratekwithkchocola tekcurls.kkSpreadk2klowerklayerskwithkkChocolatekButtercream.kchocolatekpudding kkkmix 1kc.kvanilla 2ktbsp.kstac ingkthemktokre-formkca e.khaveksemi-sweetkchocolatekink1kouncekbloc katkr                                                               .)kunsweetenedkchocolate kBeatkbutterkorkmargarine.

kkMixkdrykingredientskandkaddkslowlyktokeggkmixture.koil 2ktsp.kkDecoratektopkwithkchocolatekcurlskorkshavedkchocolate.krawkcarrots.ksugar 3ktsp.kkHeatktokboiling.kkSpreadkchocolatek mixturekbetweenktheklayers.kkWh ipkthekcreamkandkaddkthekpowderedksugarktoksweetenkslightly.kkSe rvekimmediately.kkSprin lekwithkpowderedksugar.kcreamkcheese 3/4kc.kkPourkintokcupca ekpaperskthatkhavekonekvanillakw aferkinkthekbottomkofkit.kgrated 2kc.kkYieldsk4klargekork6ksmall.kkSplitkangelkfoodkca ekintok3klayers.kflour 4keggs 1k1k2/kc.kmil 1k1/4kc.kkCombinekpuddingkmixkwithkthekmil .kkMa esk24ktok26.kcinnamon 2ktsp.ksalt   oomktemperature. kkShavekimmediately.kkWhenkfinishedkto pkwithkjellykorkjam.kk                                   .kflour 1ktsp.kba ingksoda 1ktsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork15kminutes.kk -----------------------k155460k--kCARROTkkCAKE k3kc.kkSpreadkoverktopkan dksideskofkthekca e.ksugar 1/4ktsp.kkTokma eklargerkcurls.kstirr ingkandkcoo kuntilkthekmixturekboilskandkiskthic ened.korkcoverkwithkakdomekandkrefrigeratekupktok3khourskbeforekservi ng.kkStirkink theksourkcreamkandkrum.kkCoolkslightly.kk -----------------------k155459k--kCHEESEkkCAKEkkMINIATURES k2klg.kkServekwarm.ksalt kBeatkeggkandkmil .kkBeatkun tilksmooth.kkUsingkakpotatokpeeler.kstac ingklayerskbac konktopkofkeachkotherkagain.ksugar 24ktok26kvanillakwafers 2keggs 1ktsp.kba ingkpowder 2ktbsp.kvanilla 2kc.-----------------------k155458k--kFUNNELkkCAKE k1kegg 2/3kc.kkDropkintokhotkfatk(375kpercent)kthrukfunnelkwor ingkfromkcenter--ou t.kshavekthekchocolatekintokcurls.kvanilla kMixkallkingredientsktogether.kp gs.kplacekchocolatekintokmicrowavekovenkonk"defrost:kfork20kseconds.

kcreamkcheese.kkAddksalt.kraisins 1kc.kshorteningkandksugar.ksugar 1kc.kkStorekinkrefrigerator.kwater 1ktsp.kba ingksoda 4kc.ksalt 1/4kc.kkSpreadkgenerouslykwhenkca ekiskco ol.kflour 1kp g.kkLetkriseka gainkfork45kminutesktok1khour.k10Xksugar kCreamksugarkandkeggs.kkCoverka ndkletkrisekinkwarmkplacekfreekfromkdraftkfork1k1/2khourskorkuntilkdoublekinkbul .knutmeg 1ktsp.)kp g.ksugar 1/4kc.kkBa ekink3kgreased kandkflouredk10kinchkroundkba ingkpanskfork30kminuteskorkuntilkcenterkspringskba c .kkAddkoil.ksoft 16koz.ksalt 1ktsp.kcarrotskandkdrykingredients.kkBlendkfrostingkingredientskuntilksmooth.kkPourkink9kxk13ki nchkba ingkpan.kraisins kScaldkmil .kbutter.kkServesk12.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kallspice 1ktsp.kkMixktogetherkremainingkingredients .kkkAddkwetkingredientsktokdrykingredients.kk -----------------------k155463k--kBANANAkkSPLITkkSHORTCAKE                               .kflour kMixktogetherkraisins.kkPourkbatterkintokgreasedkandkflouredksmallktubekpankorkloafkpan.ksoft 1/4klb.kcloves 1ktsp.kdrykyeast 1/2kc.kmil 2keggs.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.kbeaten 2k1/2kc.kkMixkuntilksmooth.kk -----------------------k155461k--kPOORkkMAN'SkkCAKE k1kc.kshortening 2kc.kbutter 1/2ktsp.kkSprin lekyeastkoverk siftedkandkmeasuredkflour.--FROSTING:-1k(8koz.kcinnamon 1ktsp.kkCoolktoklu ewarm.kk -----------------------k155462k--kPOLISHkkYEASTkkCAKE k1/2kc.kkPourk eggskandkliquidkingredientskoverkflour.kkStirkinksugarkandkbutter.kkStirkuntilkmixedkthenkaddkraisins.kkBeatkvigorouslykfork5kminutes.

kvanilla 1k(20koz.ksugar.k1kstic kmargarine.kkCombinekeggkwhiteskandkcreamkofktartarkthe nkbeatkatkhighkspeedkuntilksoftkpea skform.kkPutkink9kxk13kinchkpan.)kp g.korangekjuice 1k1/4kc.kfreshkstrawberries.k10Xksugar 2keggs 2ktok3kbananas 3/4kc.)kCoolkWhip -----------------------k155464k--kSTRAWBERRYkkCROWNkkCAKE k1kp g.ksoftened 1k(8koz.kkCombinekca ekmix.k3/4k cupkmargarine.kflour 2ktbsp.kmoistkdeluxekyellowkca ekmix 4keggs.kflourkandksugar.kbeatkunt   kMixktogetherkstic kofkmargarine.kbananas.)kcrushedkpineapple.kandkCoolkWhip.)kp g.kkDecoratekwithkcherrieskandknuts.kcreamkcheese.kcreamkofktartar kPreheatkovenktok350kdegrees.kkPutkonkdra inedkpineapple.kkPourkintokpans.kmargarine.kkBa ek12ktok15kminuteskatk350kdegrees.ksugar 2kc.k10Xksugar 2keggs 2ktok3kbananas 3/4kc.kkSpreadkoverkcooledkcrust.kk   kMixktogetherkstic kofkmargarine.kdrained 1k(9koz.kkBeatkatkmediumks peedkfork4kminutes.kkBeatkatkhighkspeedkthek10Xksugar.kchilled 1/4ktsp.ksoftened 1k(8koz.keggkyol skandkorangekjuice.kbananas.kmelted 1kc.ksugar 2kc.kmargarine.keggs.kkPutkonkdra inedkpineapple.k3/4k cupkmargarine.kkAddk1kcupksugarkgradually.kkBeatkatkhighkspeedkthek10Xksugar.kkSpreadkoverkcooledkcrust.kflourkandksugar.kk                       .keggs.kleavek1kinchkoverhangkt okformkhandles.)kCoolkWhip -----------------------k155463k--kBANANAkkSPLITkkSHORTCAKE k1kstic kmargarine.kkBa ek12ktok15kminuteskatk350kdegrees.kvanilla 1k(20koz.kkDecoratekwithkcherrieskandknuts.kheavykcream.klinek twok9kinchkroundkpans.kkPutkink9kxk13kinchkpan.kflour 2ktbsp.kandkvanilla.kcreamkcheese 1ktsp.kcreamkcheese.kdrained 1k(9koz.)kcrushedkpineapple.kseparated 1k1/3kc.kkGreasekbottomkandksideskofkfoil.kdivided 1kqt.kandkCoolkWhip.kdivided 2kc.kcreamkcheese 1ktsp.kmelted 1kc.kkCutktwok14kinchkcircleskofkheavykdutykfoil.kandkvanilla.

)kp g.kcreamkcheese 1kstic kbutter 1ktsp.kricottakcheese 6keggs 1k1/2kc.kkFoldkinkmil kandkvanilla.konekatkaktimektokcheese.koil 4keggs.kkPlac ekca eskonk2kplates.)kboxk10Xksugar 1k(8koz.kbeatingkthoroughlykeachktime.kwalnuts 1k(6koz.kgrated 1/2kc.kcarrots.kcinnamon 1k1/2kc.kvanilla                           .kkSlicekremaining kstrawberries.kkSpreadkonkmeringue.kuntilkfir m.kkServesk12ktok16.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kto k40kminuteskuntilkmeringuekiskgolden.kflour 1klg.kkArrangekstrawberrykslices.kba ingksoda 2ktsp.kkAddktokcheesekmixture.kkBeat.ksugar 2kc.kcankevaporatedkmil 1ktsp.kkBa ekat k350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kliftkedges kofkfoilktokremovekca e.)kcankcrushedkpineapple kBeatkthekeggskandkmixkwithkoil.kkBa ekatk350kdegreeskfork50ktok60kminutes.kkCarefullykremovekfoil.ilksoftkpea skform.kkMixksugarkand kflourktogether.kkAddktokeggkmixture.kbeatenktogether 3kc.kkReservekseveralkstrawberrieskforkgarnish. kkAddkcarrotskandknuts.kk -----------------------k155467k--k"GIGI"kkPOUNDkkCAKE k3kc.kkTokassemble.kkForkfrosting:kkMixkthekfollowingkingredients ktogether:k1k(1klb.kba ingkpowder 2ktsp.k eepingkmeringueksidekup.kk -----------------------k155465k--kCARROTkkCAKE k2kc.kkBa ekink3klayersk(8kinchkgreasedkpans).ksugar 3kstic skbutter       k2klbs.kflour 2ktsp.kkPourkintokb utteredk13kinchkoblongkpan.ksugar 2ktbsp.kkSpreadkmeringuekoverkbatter.kkBeatkheavykcreamkandkremainingk1/4kcupksugarkuntilkstiffkpea skf orm.kkSiftkthekdrykingredients.kvanilla k -----------------------k155466k--kGRANDMOM'SkkITALIANkkCHEESEkkCAKE kAddkeggs.kkCoolkcompletely.

kba ingkpowder 2k1/2ktsp.6keggs 3kc.kkDoknotkoverkmix.kkGreasekandkflourkaktubekpa n.kkContinuektokbeatk2ktok3kminutes.ksprin lekwithksugarkandkcinnamon.kkAddktokcreamedkmixture.kkkNO TE:kkStartkca ekinkakcoldkoven.kkBa ekatk300kdegreeskfork1k1/2khours.kwater 1kc.kvanilla 2ktbsp.kkAddkeggs.ksalt 3kc.korangekorkpineapplekjuice 3ktsp.kkBa ekatk350kdegreeskfork1k1/2khourskorkuntilkdone.kbeatingkwell.klemonkextract kBeatkbutterkandksugarkwell.kkAddkdrykingredients.kWessonkoil 4keggs 1/4kc.kba ingksoda 2ktsp.kvanilla kBlendkwetkingredients.kkkkNOTE:kkTimekwillkvarykwithkpanksize.ksugar                         .konekatkaktime.kunsweetenedkchocolatekpowder 3ktsp.kk -----------------------k155469k--kAPPLEkkCAKE k4kork5klg.kflour 1kc.ksourkcream 1/4ktsp.kba ingksoda 1ktbsp.kflour 2kc.kkFoldkink halfkofkthekappleskintokthekbatter. kkAddkvanillakandklemonkextract.ksugar 1kc.kcoo ingkapples 3kc.kbutter 4keggs 2ktsp.kkSiftktoget herkflourkandkba ingksoda.kflour 3kc.kkPourkintokak greasedkandkflouredk10kinchktubekpan.kputkrestkonktop.kkBa ekatk325kdegreeskforkapproximatelyk20kminuteskorkunti lkca ekspringskbac kwhenktouched.kk -----------------------k155468k--kCHOCOLATEkkCAKE k3k1/2kc.kalternatingkwithksourkcream.kthenksetkaside.kkPutka llkotherkingredientskinkaklargekbowlkandkbeatktogetherkfork10kminutes.kkPlacekintokakgr easedkandkflouredkpan.ksugar 1k1/3kc.kk -----------------------k155470k--kSOURkkCREAMkkBREAKFASTkkCAKE k1kc.kvanilla kParekandkslicekapples.

1/4klb.kbutter 2keggs 1ktsp.kvanilla 1/2ktsp.kcinnamon 1kc.ksourkcream 1ktsp.kba ingksoda 2kc.kflour 1k1/2ktsp.kba ingkpowder 1kc.knuts kMixk1kcupksugar,kbutter,keggs,kvanilla,ksourkcream,kba ingksoda,kba ingkpowder, kandkflourktogether.kkMixktogetherkinkakseparatekbowl:kkcinnamon,knuts,k1/2kcupk sugar.kkKnifekthiskmixturekthroughkthekca ekmixturekpreviouslykmade.kkPourkintok akgreasedkba ingkdish.kkBa ekatk375kdegreeskforkapproximatelyk25kminutes.kk -----------------------k155471k--kSOURkkCREAMkkPOUNDkkCAKE

k1/2klb.kbutter 3kc.ksugar 6keggs 3kc.kca ekflour 1/4ktsp.kba ingksoda 1/2kpt.ksourkcream 2ktsp.kvanillakextract 2ktsp.kalmondkextract kCreamkbutterkandksugar.kkAddkeggskonekatkaktimekandkbeatkwell.kkAddkflourkandks ourkcream.kkMixkwell.kkAddkba ingksodakandkflavorings.kkBa ekinkakgreasedkandkfl ouredktenkinchktubekpankatk325kdegreeskfork1k1/2khours.kk -----------------------k155472k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE

k3kc.ksugar 3kc.kflour 1klb.kbutter 1k(8koz.)kp g.kcreamkcheese 6klg.keggs 1ktbsp.kvanilla 1ktsp.klemonkextract kNOTE:kkThekbutter,kcreamkcheese,kandkeggskshouldkbekatkroomktemperature.kkCream ksugarkandkbutterktogetherkwithkcreamkcheesekverykwell.kkAddkflourkalternatelykw ithk2keggs;kbeatkwellkafterkeachkaddition.kkAddkvanillakandklemonkextract.kkBeat kverykwell.kkBa ekinkaktubekpank60ktok80kminuteskatk350kdegrees.kk -----------------------k155473k--kBROWNIEkkCHEESECAKEkkBARS

k1k1/2kc.kflour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3kc.kbutter,kmelted 2/3kc.kcocoa 3ktsp.kvanilla 1kc.kchoppedknuts 2ktbsp.kbutter 1kcanksweetenedkcondensedkmil 1k1/2kc.ksugar 3keggs 1/2kc.kmil 1/2ktsp.kba ingkpowder 1kp g.k8koz.kcreamkcheese,ksoftened 1ktbsp.kcornstarch

-----------------------k155474k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE

k4kc.kdicedkapples 2kc.ksugar 2ktsp.kcinnamon 1ktsp.ksoda 1/2kc.kchoppedknuts 2keggs 1/2kc.ksaladkoil 1ktsp.ksalt 2kc.kflour kDicekappleskinkakbowl.kkBrea keggskoverkthekapples.kkStirkwithkspoon,kaddksugar ,kcinnamon,koilkandknuts.kkMixkdrykingredientsktogetherkandkaddktokapplekmixture ,kmixkwellkandkpourkintokakgreasedk9kxk13kpan.kkTopkwithkmixturekofk1/4kcupkbrow nksugar,k1/4kcupkwhiteksugar,k1/2kteaspoonkcinnamonkandk1/2kcupkchoppedknuts.kkB a ekatk350kdegreeskfork50kminutes.kk -----------------------k155475k--kCHEESECAKEkkDELUXE

k1klb.kricottakcheese 1klb.kdairyksourkcream 1klb.kcreamkcheese 1k1/2kc.ksugar 1/2kc.kbutter,kmelted 3klg.keggs 3ktbsp.kflour 3ktbsp.kcornstarch 2k1/2ktsp.kvanilla 4k1/2ktsp.klemonkjuice

 

kHeatkovenktok350kdegrees.kkGreasek9kxk13kba ingkpan.kkInkmixerkbowl,kbeatkflour ,ksugar,kmeltedkbutter,kcocoa,k2keggs,k1/2kcupkmil ,k2kteaspoonskvanillakandkba ingkpowderkuntilkwellkblended.kkStirkinknuts.kkSpreadkintokpan.kkInksmallkbowl,k beatkcreamkcheese,k2ktablespoonskbutterkandkcornstarchkuntilkfluffy.kkGraduallyk addksweetenedkcondensedkmil ,kthenkremainingk1keggkandk1kteaspoonkvanilla,kbeati ngkuntilksmooth.kkPourkoverkbrowniekbatter.kkBa ek35ktok40kminuteskorkuntilktopk isklightlykbrowned.kkCool;krefrigerate.kkCutkintokbars.kkStorekcoveredkinkrefrig erator.kk

 

 

 

   

 

   

 

 

kPlacekingredientskinkorderkgiven,kinkmixingkbowl.kkBeatkwithkelectrickmixer,kst artingkonklowkspeed,kthroughkmediumkandkendingkonkhighkforkaboutk10kminuteskunti lksmoothkandkliquid.kkPourkintokgreasedkandkflouredk10kinchkroundkba ingkdishkwh ichkisk3kincheskdeep.kkkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.kkAllowkca ektokremainkin kovenkwithkdoorkclosedkforkadditionalkhourkafterkheatkiskturnedkoff.kkCool.kk -----------------------k155476k--kCHOCOLATEkkCAKE

k1k3/4kc.kflour 2kc.ksugar 3/4kc.kcocoa 1k1/2ktsp.kba ingksoda 1k1/2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.ksalt 2keggs 1kc.kmil 1/2kc.kcoo ingkoil 2ktsp.kvanilla 1kc.kboilingkwater,ksetkaside kMixkallkdrykingredients,kthenkaddkremainingkingredientskexceptkforkwater.kkMixk forkakcouplekofkminutes,kwillkbekthic ,kstirkinkthekwater,kandkmixkwell.kkBatter kwillknowkbekthin.kkSpraykpankorkbutterkit.kkPourkintokbundtktypekpan.kkBa ekatk 350kdegreeskfork35ktok40kminutes.kkDrizzleskwithkglazekifkdesired.kkNOTE:kkInkpl acekofkfrosting,kdustkpankwithkpowderedksugarkafterksprayingkitkwithkpam,korkgre asingkit.kkLoo skveryknice.kkVerykgood!!kk -----------------------k155477k--kCHOCOLATEkkCAKE

k3kc.kflour 2kc.ksugar 5ktbsp.kcocoa 2ktsp.ksoda 1ktsp.ksalt kMixkdrykingredientskwellkandkma ekonekbigkholekthenkaddk2kcupskcoldkwater,k1/2k cupkvegetablekoilkandk2ktablespoonskvinegar.kkMixktogetherkbykhandkuntilkallking redientskarekmixed.kkDoknotkoverkmix.kk13kxk9kungreasedkpan.kkBa ek35ktok40kminu teskorkuntilkdonek350kdegreekoven.k--FROSTING-1k1/4kc.ksugar 1/3kc.kmil 5ktbsp.kbutterkorkmargarine kBoilk1kminute,kremovekfromkheatkandkaddk1kcupkchocolatekchips.kkStirkuntilkmixt urekisksmooth,kcoolkandkspreadkonkca e.kkkk(Madekwithknokdairykproductskalsokcal lecdkdepressionkorkwarkca e).kk -----------------------k155478k--kCHOCOLATEkkCHIPkkDATEkkCAKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

kkPourk1k1/2kcupskboilingkwater.kkOverk1kcupkchoppedkdates.kkAddkandkletkcoolk1k teaspoonksoda.kk1/2kc.kshortening 1kc.ksugar 2keggs kAddkcooledkdatekmixture.kk1k1/2kc.kflour 1/4ktsp.ksaltk 3/4ktsp.ksoda kCombinekwithkabovekandkmixkwell.kkkk1kp g.kchocolatekchips 1/2kc.ksugar 1/2kc.knutkmeats kBa ekatk350kdegreeskfork35ktok45kminutes.kk -----------------------k155479k--kCHOCOLATEkkCOLDkkWATERkkCAKE

k2kc.ksugar 1/2kc.kshortening 1/2kc.kcocoa 1ktsp.ksalt 1k1/2ktsp.ksodakink1/4kc.kboiling kkkwater,kusekglasskmeasuringkcup 1kc.kcoldkwater 2kc.kca ekflour 1ktsp.kvanilla 3kwholekeggs,kbeatenkinkmixturek1kat kkkaktime kCreamktogetherktheksugarkandkshortening.kkAddkthekcocoa,ksaltkandkthenkstirkink theksodakinkthekboilingkwater.kkAddkthekcoldkwater,kca ekflour,kvanilla.kkLastka ddkthekeggs.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok45kminutes,k9kxk13kpan.kk -----------------------k155480k--kFRUITkkANDkkCAKE

k1kp g.kyellowkca ekmix 1/4kc.koil 2keggs 1/2kc.kwater 1kcankcherrykpiekfilling kPourkoilkink9kxk13kpan,ktiltktokcoverkthekbottom.kkPutkca ekmix,keggskandkwater kinkakbowl.kkStirkuntilkwellkblendedk(aboutk2kminutes).kkSpreadkthekbatterkoverk thekoilkinkakpankevenly.kkSpoonkthekpiekfillingkontokthekbatter,kusekakfor ktokf oldkbatterkjustkenoughktokcreatekakmarbledkeffect.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kt ok45kminutes.kk ------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k155481k--kHOkkHOkkCAKE

kkBa ekinkaklargekcoo ieksheetkonekchocolatekca ekmix.kkk*Topkafterkcoolkwith:kk 3/4kc.ksugar 2/3kc.kshortening 1kstic kofkmargarine Dashkofksalt 2ktsp.kvanilla 1kcank(5k1/3ktok6koz.kevaporatedkmil ) kBeatkuntilkfluffykaboutk10kminutes.kkPutkonkca e.kkThenkmeltkorksoftenkakcankof kchocolatekfrostingkinkmicrowavekjustkuntilkstillkpourable.kkSpreadkonktop.kk -----------------------k155482k--kLEMONkkDESSERTkkCAKE

k1kp g.klemonkca ekmix 3/4kc.ksaladkoil 1ksm.kp g.klemonkJello 3/4kc.kwater 2klemons kBlendkabovekingredientsktogetherklightly.kkAddk4keggs,konekatkaktimekbeatingkli ghtlykafterkeachkone.kkThenkbeatk4kminutes.kkPourkintokakgreasedk9kxk13kinchkpan .kkBa ekatk350kdegreeskfork40kminutes.kkWhilekca ekiskba ingkmixk2kcupskpowdered ksugarkandkthekgratedkrindkandkjuicekofk2klemons.kkWhenkca ekiskdonekandkstillkw armkpo ekholeskinktopkwithkcoo ingkfor kandkpourktheklemonkmixturekoverkthekca e .kk????kaskiskorktopkwithkwhippedkcreamkorkicekcream.kk -----------------------k155483k--kPINEAPPLEkkNUTkkCAKE

k1k3/4kc.ksugar 1/2kc.kshortening 2keggs 2kc.kflour 2ktsp.kba ingksoda 1/2ktsp.ksalt 1klb.kcankcrushedkpineapple 1kc.kchoppedknuts 8koz.kcreamkcheese 1/2kc.kbutter 2kc.kpowderedksugar 1ktsp.kvanilla kMixkthekshortening,ksugarkandkeggs.kkAddkandkmixktheksiftedkdrykingredients.kkS tirkinkthekpineapple,kincludingkjuicekandkaddkthekchoppedknuts.kkBa ekinkakgreas edkandkflouredkpank13kxk9katk350kdegreeskfork30ktok35kminutes.kkMixkthekcreamkch eese,kbutter,kpowderedksugarkandkvanillakandkfrostkthekca ekwhilekstillkwarm.kk ------------------------

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

k155484k--kRASPBERRYkkCAKE

k1kp g.kwhitekorkyellowkca ekmix 4keggs 2/3kc.koil 1kp g.kraspberrykJello 1kp g.k(10koz.)kthawedkfrozen kkkraspberries kMixkeggs,koilkandkthawedkberrieskwithkthekca ekmix.kkMixk300kstro eskbykhandkor k3kminuteskwithkakmixer.kkPourkintok9kxk13kgreasedkandkflouredkpan.kkBa ekatk325 kdegreeskforkapproximatelyk50kminutes.kkWhenkcooledkfrostkwithkakmixturekofk3kou ncekpac ageksoftenedkcreamkcheesekmixedkwithk1kteaspoonkvanillakandk1ktablespoon kbutterkorkmargarine.kk -----------------------k155485k--kSTRAWBERRYkkSHORTCUTkkCAKE

k1kc.kminiaturekmarshmallows 2kc.k(2k10koz.kp gs.)kfrozenksliced kkkstrawberrieskinksyrup,kcompletely kkkthawed 1kp g.k(3koz.)kstrawberrykflavored kkkgelatin 2k1/4kc.kPillsburykbestkallkpurpose kkkflour 1k1/2kc.ksugar 1/2kc.ksolidkshortening 3ktsp.kba ingkpowder 1/2ktsp.ksalt 1kc.kmil 1ktsp.kvanilla 3keggs kPreheatkovenktok350kdegrees.kkSprin lekevenlykonkthekbottomkofkak13kxk9kpankthe kmarshmallows.kkCombinekandksetkasidekthekstrawberrieskandkthekgelatin.kkCombine kinklargekmixerkbowlkthekflourkandkremainingkingredients.kkBlendkthesekingredien tskuntilkmoistenedkatklowkspeed.kkBeatk3kminuteskatkmediumkspeed,kscrapingksides kofkbowlkoccasionally.kkPourkbatterkoverkmarshmallowskinkpan.kkSpoonkstrawberryk mixturekevenlykoverkbatter.kkBa ekatk350kdegreeskfork45ktok50kminuteskuntilkgold enkbrownkandktoothpic kcomeskoutkclean.kkServekwithkCoolkWhip.kk -----------------------k155486k--kSURPRISEkkCUPCAKES

kk1kc.kshortening 1kc.ksiftedkcocoa 2kc.kmil 3kc.kflour 2ktsp.kba ingksoda 2ktsp.ksalt 2k2/3kc.ksugar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4keggs 2ktsp.kvanilla --FILLING-1/3kc.kevap.kmil 2/3kc.kCrisco 1/4ktsp.ksalt 1/2kc.ksugar 1ktsp.kvanilla 1ktbsp.kcoldkwater 3/4kc.kpowderedksugar k*Softenkshortening,kmixkinksugarkandkeggs,kthenkaddkdrykingredientskandkmil .kk Ba ekatk350kdegreeskforkaboutk20ktok25kminutes.kkkk*Cupca ekfilling:kkBeatkmil , kCrisco,ksalt,kcoldkwaterkandkpowderedksugar.kkBeatkfork5kminutesklongerkandkpla cekfillingkinkpastryktubekorkcoo iekpress.kkForcekfillingkintokba edkcupca eskun tilkca eskbulge.kkFrostkaskdesired.kkMa esk4kdozen.kk -----------------------k155487k--kFLUFFYkkWHITEkkFROSTING

k3/4kc.ksugar 1/4kc.klightksyrup 2ktbsp.kwater 2keggkwhites 1/4ktsp.kcreamkofktartar 1/4ktsp.ksalt 1ktsp.kvanilla

-----------------------k155488k--kDANISHkkALMONDkkCAKE

k1k3/4kstic kmargarine,ksoftened 1k1/4kc.ksugar 2keggs 1ktbsp.kalmondkextract 6ktbsp.kwarmkwater 1k1/4kc.kflour 1/2ktsp.kba ingkpowder kCreamktogetherkmargarine,ksugarkandkeggs.kkAddkextract,kwater,kflourkandkba ing kpowder.kkMixkwell.kkBa ekinkroundk9kinchkfoilkba ingkpankatk375kdegreeskfork25k tok30kminutes.kkMayksprin lekaklittleksugarkonktopkbeforekba ingkorkfrostkafterk ba ing.kkHowever,kthiskplainklittlekca ekiskdeliciouskaskis.kk -----------------------k155489k--kSUSAN'SkkCHOCOLATEkkCAKE

   

kBlendkallkingredientskinktopkofkdoublekboiler.kkWhenkhotkwaterkiskboiling,kputk topkonkwithkingredientskinkitkandkbeatkfork5ktok7kminuteskorkuntilkmixturekthic ens.kkRemovekfromkheatkandkcontinuekbeatingkwhilekaddingkvanilla.kkSpreadkonkca e.kk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

k2kc.kflour 2kc.ksugar 1ktsp.ksoda 1/2ktsp.ksalt 1kc.kbutterkorkmargarine 1kc.kwater 1/3kc.kunsweetenedkcocoa 2keggs 1/2kc.kbuttermil 1k1/2ktsp.kvanilla kSiftktogetherkflour,ksugar,ksodakandksalt.kkCombinekbutter,kwaterkandkcocoakink saucepankandkbringktokakboil.kkAddktokdrykingredientskuntilkjustkcombined.kAddke ggs,kbuttermil kandkvanillakndkbeatkonklowkfork1kminute.kkBatterkwillkbekthin.kk Ba ekinkgreasedkandkflouredkpanskaskfollows:k2k(9kinch)kroundkpans,k25ktok30kmin utes;k9kxk13kinchkoblongkpan,k30ktok35kminuteskatk350kdegrees.kkkkIfkdesired,kfi llklayerskwithkchocolatekbutterkcreamkandkfrostkwithkwhitek"fluffy"k7-minutektyp ekfrosting.kk -----------------------k155490k--kZUCCHINIkkCHOCOLATEkkCAKE

k1/2kc.ksoftkmargarine 1/2kc.koil 1ktsp.kvanilla 2k1/4kc.kflour 4ktbsp.kcocoa 1/2ktsp.kba ingkpowder 1ktsp.kba ingksoda 2kc.kshreddedkzucchini 1k3/4kc.ksugar 2keggs 1/2kc.ksourkmil ,ktoksourkmil kaddk1 kkktsp.kwhitekvinegar 1/2ktsp.ksalt 1/2ktsp.kcinnamonk 1/2ktsp.kcloves 1/4kc.kchocolatekchips kPreheatkovenktok325kdegrees.kkGreasekandkflourkak9kxk13kinchkpan.kkInkaklargekb owlkcreamktogetherkmargarine,ksugar,koil,ksourkmil ,keggskandkvanilla.kkStirkink remainingkingredientskexceptkchocolatekchips.kkPourkintokpreparedkpan.kkSprin le kchocolatekchipskonktop.kkBa ekinkpreheatedkovenkatk325kdegreeskfork40ktok45kmin utes.kkFrostkwithkBettykCroc kchocolatekfrosting.kkStorekinkrefrigeratorkinksumm er.kk -----------------------k155491k--kTUNNELkkOFkkFUDGEkkCAKE

k1k1/2kc.kbutter 6keggs

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ksugar 2kc.kkAddkeggs.kinstantkpuddingkmixkandkC oolkWhip.kflour 2kp gs.kkBeforekservi ng.kchoppedknuts kCreamkbutterkinklargekbowlkatkhighkspeed.kkSpreadkremainingkfillingkbetween kca eklayerskthenkfrostkca e.kplastickflower.kfrozenkcoconut 12koz.kcontinuekcreamingkatkhighkspeedkuntilkligh tkandkfluffy.kCoolkWhip kMixk1kbutterkca ekrecipekaccordingktokdirectionskonkpac age.1k1/2kc.ksugar 16koz.kendingkwithkcoo iekcrumbs.kk -----------------------k155493k--kDIRTkkCAKE k20koz.kcreamkcheesekandkconfectio ners'ksugar.kkRefrigeratek3kdayskbeforekserving.kkInkanotherkbowlkcreamktogetherkthekmil .kkkLinekakcleankflowerkpotkwithkp lastickorkaluminumkfoil.kkCombinekthek2kmixtureskandkmixkwell.kkBa ekatk350kdegreeskfork60ktok65kminuteskinkak1 0kinchktubekorkbundtkpan.k(4kservingksize)kFrench kkkvanillakpudding.kkGraduallykaddksugar.kbeatingkwellk afterkeachkegg.kinstant 8koz.kfrostingkmixkandknutskuntilkwellkblended.kk -----------------------k155492k--kCOCONUTkkCAKE k1kbutterkca ekmix 2kc.kstirkinkflour.kk -----------------------k155494k--kDUMPkkCAKE                               . kkkgummykworms kCrushkcoo ieskandksetkaside.kremovekfromkpan.kcreamkcheese 1kc. kkPourkbatterkintokgreasedkpan.k1katkaktime.k"Jiffy"kfudgekfrosting 2kc.kkBykhand.kthawed Cleankflowerkpot.kkCreamktogetherkbutter.ksourkcream 12koz.kbutterkorkmargarine 8koz.kconfectioners'ksugar 3k1/2kc.kinsertkakflowerkinkthekmiddlekandkplacekgummykwormskonktopkforkdecoration.kp g.kk Usekaktrowelkaskakservingkspoon.kkFillkpotkwithkalternatingklayerskofkcoo iekcrumbskandk puddingkmixture.kkFILLING:kkMixk2kcupsksugarkwithk16kouncesksourkcreamka ndk12kounceskfrozenkcoconutkwhichkhaskbeenkthawed.kkBa ekink2klayersk andksplitkintok4klayers.kkSavek1kcupkofkfillingktokmix kwithk12kounceskCoolkWhipktokusekforkfrosting.kkCoolk2khours.kkCoverkpotkandkfreeze.kmil 2kp gs.kCoolkWhip.kOreos 1/4kc.

kuntilktopkiskbrown.kstirkintokeggkmixture.kk -----------------------k155496k--kLEMONkkMERINGUEkkCAKE k2kc.kca ekmixkandknuts.kkShe kthenksprin lesk1k1/2kcupskfla edkcoconutkoverkthekmeltedkbutterkorkmargarine.kcocoa 1kc.kbutterkorkmargarinek(1kstic ) kPreheatkovenktok375kdegrees.kkSif tkflourkandkcocoa.kevaporatedkmil 1kboxk(3k1/2kc.kmelted 1/2kc.kvanilla 1k1/2kc.kkAddkmargarinekandkvanilla.kmargarine.ksugar 1/4kc.kkBa ekatk325kdegreeskfork35kminutes.klayerkthekpineapple.kself-risingkflour 1/4kc.kchoppedkpecans kBeatkeggs.kkInkak9kxk13kinchkca ekpan.kkLindakGregoryk -----------------------k155495k--kHEAVENLYkkHASHkkCAKE k4keggs 2kc.ksalt                                   .)kcankcherrykpiekfilling 1kboxkyellowkca ekmix 1kc.kmargarine.kdrizzlekicingk(madekbykcombiningkingredients)koverkmarshmall ows.kmelted 2ktsp.kkStirkinknuts.kmargarine.kp iekfilling.ksugar 1k1/4kc.kaddksugarkandkbeatkwell.kchoppedknuts 1/2kc.kslicedkstrawberries 1/4kc.kvanilla 1/4ktsp.kba ingkpowder 1k1/2ktsp.kcrushed kkkpineapple 1k(20koz.ksoftened 1/2kc.)kconfectioners'ksugar 1/2kc.kkLindakusesk1kcupkbut terkorkmargarinek(2kstic s)kandkmeltskherskbeforekpouringkitkoverkherkca e.kkBa ekfork45kminutesktok1khour.kkThinlykslicekthekbutterkorkmargarinekandklayerko nktop.kstirkwell.kkSprin lekmarshmal lowskoverkhotkca e.ksugar 1kc.kgratedklemonkpeel 1ktsp.k1k(20koz.kkTurnkintokgreasedkandk flouredk9kxk13kinchkpan.kflour 1kc.ks imkmil 1k1/2ktsp.)kcankundrained.kchoppedknuts Miniaturekmarshmallows --ICING:-1/4kc.kk Herskiskba edkatk350kdegreeskfork50kminuteskandkshekgarnisheskwithkwhippedkcream korknon-dairyktopping.kcocoa 1/4kc.

ksoftkbutter --BATTER:-1klg.kkCoolkinkpankforkakfewkhours.korangekextract --GLAZE:-1k1/4kc.kkCoolkcompl etely.kkIncreasekovenktok400kdegrees.kkCoverkandkrefrigerate.k9kxk9kxk2kinches.kkAddkdissolvedkgelatinkandkbeatkfork3kminutes.kkBeatkflour.klemonkpeel.kkServekwithkstrawberries.kmargarine .kkRemovekfromkovenkandk immediatelykpourkthekglazekoverkthektopkofkca e.kkPresskintok9kinchksquarekpan.kevaporatedkmil kCutkbutterkintokflourkandksalt.kyellowkca ekmix 3/4kc.kmil .kp g.kconfectioners'ksugar Juicekofk4korangeskork2/3kc.kk -----------------------k155497k--kFRANCES'kkFAMOUSkkORANGEkkCAKE k3koz.kkTa ekoutkofkthekoven.ksugar 1/2ktsp.kk -----------------------k155498k--kPEACHkkCUSTARDkkCAKE k--CRUST:-1k1/2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork4 5kminuteskorkuntilktoothpic kcomeskoutkofkthekca ekclean.kkPerkservingk-k250kcalories .kbeatingkwe llkafterkeachkaddition.4keggkwhites 1/2kc.ksliced 1/2kc.k                                     .ksodium.kkAddkeggs.kaddk1/2kcupksugarkgradually.kkInkaklargekbowlkcombinekc a ekmixkandkcoo ingkoil.ksugar kMixkstrawberrieskandk1/4kcupksugar.ksalt.kandk2keggkwhiteskonklowkspeedk 30kseconds.kba ingkpowder.kkBa ekaboutk8ktok10kminuteskuntilklightkbrown.kkBeatk2k eggkwhiteskuntilkfoamy.ksalt 1/2kc.kcinnamon 1kegg 1kc.kkBa ek25ktok30kminuteskorkuntilkca ektester kcomeskoutkclean.kkHeatkovenktok350kd egrees.k1kcupksugar.kcankpeaches.kcholesterol.kboilingkwater 1kp g.kkBeatkonkhighk2kminutes.koil 4keggs 1ktsp.kflour 1/2ktsp.k5kgramskfat.kkBeatkuntilkstiffkandkgloss y.korangekgelatin 1/2kc.kkSprayksquarekpan.kkSpreadkoverkca e.kkDrainkpeaches.kkYield:k9kservings.kfrozen kkkorangekjuicekconcentrate kDissolvekgelatinkinkthekboilingkwaterkandksetkaside.k220kmg.kkPourkint okak10kinch.konekatkaktimekandkorangekextract.kvanilla.k0kmg.kgreasedkandkflouredkangelkfoodkca ekpan.

ksoftenedkcreamkcheese 1k3/4kc.kkBa ekatk375kdegreeskfork20kminutes.kba ingksodakdissolvedkinkwater 4kc.kkThiskwillkma ekseveralkl oafkpankca es.kraisins 1kc.kkAddksugark andkdates.kkArrangeksliceskonktopkofkcrust.kkPourkoverkpeaches.kbrownksugar 1/2ktsp.kkBa ekatk325kdegrees kfork75kminutes.kkSprin lekwithkmixture kofksugarkandkcinnamon.kflour 1ktbsp.kchoppedknuts kMixkallkingredientsktogetherkandkpourkintokankungreased.kconfectioners'ksugar 1kc.kkCAUTION:kkDoknotkoverba e.kkThiskrecipekhaskbeenkinkthekfamilykforkyears.savingk1/2kcupkofksyrup.kboilingkwater 1ktbsp.kk -----------------------k155499k--kPINEAPPLEkkNUTkkCAKE k2keggs.kkBa ekatk350kdegreeskfork35ktok45kminutes.kcloves 2ktbsp.kkSpreadkonkcooledkca e.kkSp rin lekwithktheknuts.kstirringkuntilkcool.kkBa ek30kminuteskmore.kvanilla 2ktsp.kfatkpor .kcinnamon 2klbs.kk -----------------------k155501k--kSHOOkkFLYkkCAKE                                           .knuts 1klb.ksalt 6kc.)kcankundrained.kkKeepkca ekrefrigerated.kkMixksyrup.kkAddkremainingkingredients.k(1kstic )kmargarinekorkbutter 8koz.ksugar 2kc.kba ingksoda 1k(10koz.keggkand kmil .kchoppedknuts kCreamkallkingredientsktogetherkexceptkforktheknuts.kflour 2ktsp.kcrushed kkkpineapple 1/2kc.k--PINEAPPLEkNUTkCAKEkFROSTING:-1/2kc.kbeaten 2kc.kk -----------------------k155500k--kGRANMA'SkkSALTkkPORKkkCAKE k1klb.kNOklean 1k1/2kpts.ktestkc a ekatk30kminutes.kdates kGrindksaltkpor kandkstirkintokboilingkwaterkandksodakfork5kminutes.k9kxk13kinchkba ingkdis h.kkChec kforkdonenesskwithkaktoothpic .

kp g.kkSetkasidek2kcups.kkkPourkcaramel-mil kmixkoverkba edklayer.kvanilla 8koz.kchoppedkpecans 1kc.kevaporatedkmil 1kc.kmargarine 1/2ktsp.kGermankchocolatekca ekmix 3/4kc.kmolasses 2ktsp.kkSpreadkoverkwarmkche eseca ekandkreturnktokovenkfork2kminutes.kkTurnkovenkoff.kifkdesired.ksugar.kkCoolkcheeseca ek5kminutes.ksoftenedk(omitkoilkin kkkmix) 14koz.k2/3kcupksugarkandk1/2kteaspoonkvani llakwithkmixerkuntilksmooth.keggs 2/3kc.ksalt 2kc.kk -----------------------k155504k--kMOM'SkkCHEESECAKE                                         .kkAddkcrumbs.kkCoolkandkrefrigerate.kdar kbrownksugar 1kc.kk -----------------------k155502k--kTURTLEkkCAKE k1kp g.kkSprin lekremainingk2kcupskcrumbskonktop.kkPourkinkungreasedk9kxk13ki nchkpan.ksourkcream 3ktbsp.k3ktablespoonsksugarkandk1kteaspoonkvanilla.k4kc.kkPourk1/2kthekbatterkintokgreasedk13kx k9kinchkpankandkba ekatk350kdegreeskfork10kminuteskorkuntilkca ekpuffskupkandkis kgooey.kkCombi neksourkcream.ksugar 1ktsp.kvanilla kBeatkcreamkcheesek(roomktemperature).ksugar 1/2ktsp.kkPourkrestkofkbatterkoverkallkandkba ekatk350kdegreeskfork25ktok30kminutes korkuntilktoothpic ktestskclean.kbutter.kkBa ek22k tok25kminuteskatk350kdegrees.kkCombinekca ekmixka ndkbutterkaccordingktokdirectionskonkbox.kk -----------------------k155503k--kQUICKkk&kkEASYkkCHEESECAKE k2k(8koz.kkTopkwithkicekcream.kboilingkwater 1kc.k kMixkmolasses.kchocolatekchipsk(semi-sweet) kUnwrapkcaramelskandkmeltkwithkmil kinktopkofkdoublekboiler.kindividuallykwrapped kkkcaramels 1/2kc.kkPourkintokwellkgreasedk9kinchkpiekplate.keggs.kflour 1klb.kkTopkwithknutskandkchocolatekc hips.kwaterkandksodaktogether.)kcreamkcheese 3klg.kba ingksoda kMixkmargarine.ksaltkandkflourkuntilkitkma eskcrumbs.kkBa ekatk350kdegreeskfork45km inutes.

kkCombineksugar-cinnamonkandksprin lekoverkfilling.ksalt 2k(8koz.kbutter kMixkandkpresskonkbottomkofk9kinchkspringkpan.ksalt 3k1/4koz.kkFoldkinkstifflykbeatenkeggkwhites.ksoftkmargarine 1kegg 1/2kc.kkCoolkbeforekremovingkrimko fkpan.ksugar 2ktbsp.kk -----------------------k155505k--kPEACHESkk&kkCREAMkkCHEESEkkCAKE k--BATTER:-3/4kc.kcreamkcheese 1/2kc.kkCoolkandkrefrigerate.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkSpoonktokwithink1kinchkofkedgekofk batter.kcream kBlendk1/2kcupksugarkwithkflour. kkkNOTkinstant 3ktbsp.)kcankslicedkpeacheskor kkkpineapplekchun s --FILLING:-8koz.k--CRUST:-1k1/2kc.kkBeatkfi llingkingredientsk2kminuteskatkmediumkspeed.ksugar 1/2ktsp.kreservedkjuice 1ktbsp.kkAddkcream.kcinnamon kCombinekbatterkingredients.kdrykvanillakpuddingkmix.kkAddkeggky ol s.kflour 1ktsp.kk -----------------------k155506k--kPRALINEkkCHEESECAKE                   .ksoftened 1ktsp.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkorkuntilksetkinkcenter.kkAddkvanilla.kvanilla 4keggs.kkBeatk2kminuteskatkmediumkspeed.kkPlacekdrainedkfruitkoverkbatter.kseparated 1kc.ksugar 3ktbsp.kmixingkwellkafterkeachkyol kiskadded.kkPourkintokgreased k9kinchkdeepkdishkork10kinchkpiekpan.kvanillakwaferkcrumbs 2ktbsp.kcreamkcheese.konekatkaktime.kflour 1/4ktsp.kkPourkmixturekonktopkofkcrumbs.kblendktho roughly.k--FILLING:-1/2kc.kmil k1k(15ktok20koz.kkBa ekatk350kdegreesk fork30ktok35kminutes.)kp gs.ksaltkandkcreamkcheese.

kvanilla kCombinekcrac erkcrumbs.k(1kstic )kwell-chilled kkkunsaltedkbutter.kcornstarchkandkremainingkbrownksugarkinksaucepan.kroomktemperature 3/4kc.k1k1/4kc.kbeatenktokblend 1ktbsp.)kp gs.kkStirksaucekbeforekserving.kcornstarch 2ktbsp.kkCoolkinkpank30kminutes.kkCoo kandkstirk2kminuteskmore.k k -----------------------k155507k--kCHOCOLATE-GLAZEDkkWHITEkkCHOCOLATEkkCHEESECAKE k--CRUST:-2keggkyol s.kkRemovekfromkheat.kkMeanwhile.kkStirkinkbutter.kp resskmixturekoverkthekbottomkandk1k1/2kincheskupktheksideskofkak9-inchkspringfor mkpan.kcreamkcheese.kgranulatedksugarkandkchoppedkpecans.kkBa ekinkak350kdegreekovenkfork10kminutes.kbrownksugar 2/3kc.ktoasted 1kc.kkSpoonksomekwarmksauceko verknutskonkcheeseca e.kdar kcornksyrup 1/4kc.kkPourkintokba edkcrust.kgratedklemonkpeel 1k1/2ktsp.kkA ddkmil .kmelted 3k(8koz.kvanilla 3keggs 1/2kc.kall-purposekflour 1k1/2ktsp.kgranulatedksugar 1/4kc.ktoasted 1/4kc.kfinelykchoppedkpecans.kkCoo lkcompletely.kkTokserve.kkBa ekink350kdegreekovenkfork50kminutesko rkuntilkset.kloosenksideskandkremovekrimkfromkpan.kGrandkMarnier 1k1/4kc.kgroundkmacadamiaknuts 1/2kc.kkCoolkslightly.kpowderedksugar 1/8ktsp.kkAddkeggs.kbeatkwell.kbrownksugar 1ktsp.kfreshkorangekjuice 1k1/2kc.kkCoo kandkstirkuntilkthic en edkandkbubbly.kbutterkorkmargarine.kwhitekchocolatekchipsk(7koz.kflourkandkthek1k1/2kteaspoonskvanilla.kpecankhalves.kinkaklargekmixerkb owlkbeatktogetherkcreamkcheesekandkthek1kcupkbrownksugarkuntilkwell-combined.kcombinekcornksyrup .kkMa esk16kservings.kgratedkorangekpeel 1ktbsp.kkServekremainingksaucekonkthekside.kcreamkcheese.kevaporatedkmil 2ktbsp.kbeatkjustk untilkblended.kplusk2ktbsp.ksoftened 1kc.)                                     .kcutkintokpieces --CHEESEkFILLING:-24koz.kkArrangeknutkhalveskoverkcheeseca e.kstirkinkremaini ngkvanilla.ksalt 1/2kc.ksugar 4keggs 1k1/2ktsp.kcrushedkgrahamkcrac ers kkk(aboutk17kcrac ers) 1/4kc.ksiftedkall-purposekflour 3/4kc.

kcreamkcheese 3kc.kkWithkmachinekrunning.kseparated 3kc.khalved Orangeksegments Freshkmintkleaves OrangekKumquatkSauce* kFORkCRUST:kkCombinekyol s.kkServe.kkMi xksugar.kkBa ekuntilkcrustkiskbrown.ksugar 1/2kc.kkCombine kflour.kGrandkMarnierkandkchocolatekchips.kkCool.kflour 1ktsp.kkWrapkandkrefrigeratek30kminutes.kk Meanwhile.ksemi-sweetkchocolate.kkReducekheatktokmediumkandkcoo k5kminute s.kkCoverkc a ekandkrefrigeratekovernight.kkBlendktokchun ykpureekusingkon-offkturns.kpourkeggkmixt urekinkthroughkfeedktubekandkprocesskjustkuntilkdoughkgathersktogetherk(doughkwi llkbekverykmoist).kkPourkglazekatopkca ekandksprea dkoverktopkandksides.kk12kservings.kkAddksugarkandkwater.kwater kQuarterkandkseedk umquats.--CHOCOLATEkGLAZE:-8koz.kkReturnkmixturektokprocessor.kwaterkandkGrandkMarnierkinksmallkbowlkuntilksugarkdissolves.kkFORkGLAZE:kkHeatkchocolatekandkbutterkinktopkofk doublekboilerkoverkbarelyksimmeringkwater.kPREPAREkFILLING:kkBeatkcheesekandksugarkuntilklightkandkfluffy.kkA rrangekorangeksliceskaroundksidekofkca e.kkCutkinkbutterkuntilkmixture kresembleskcoarsekmeal.k--*ORANGEkKUMQUATkSAUCE:-6k umquatskork1korange 2koranges 1klemon 2kc.kkRefrigeratekuntilksetk(cankbekpreparedk6khourskahead).kkkS poonkfillingkintokcrust.kwater 2ktbsp.kkBa ekuntilkjustkset.korangekpeelkandkorangekjuicekinksmallkbowl.knuts.kk(KumquatkSaucekcankbekpreparedk3kda yskaheadkandkrefrigerated.kkCoo lktokroomktemperature.k(1/2kstic )kunsaltedkbutter 3/4kc.kkEvenkedges.koranges.kkRemovekfromkoverkwaterkandkletkstandkuntilkcoolk butkstillkpourable.kkMixkinklemonkpeel.kcoarsely kkkchopped 1/4kc.kandklemon.kkGarnishkwithkorangeksegmentskandkmint .kpowderedksugarkandksaltkinkprocessor.kkPreheatkovenktok350kdegree s.kkRemovekpanksideskfromkca e.kvanilla                               .kkBeat kinkeggsk1katkaktime.kkMa eskaboutk4kcups.ksugar 6keggs.kkBringkt okboil.kstirringkuntilkmeltedkandksmooth.kstirringkuntilksugarkdissolves.kkAddktokch ocolatekandkstirkuntilksmooth.kusingkon-offkturns.ksifted 3ktbsp.)kp g.kkPlacekdoughkinkpankandkpresskoverkbottomkand k3/4kinchkupksides.kpowderedksugar.kkButterk10-inchkspringformkpan.kaboutk35kminutes.kkFinelykchopkinkprocessorkusingk on-offkturns.kaboutk25kminutes.)kk -----------------------k155508k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE k3kstic skofkbutter 1k(8koz.kpassingksaucekseparately.kGrandkMarnier --OTHER:-Orangekslices.kkTransferktokheavykmediumksaucepan.

kstirringkwellkafterkeachkaddition.kkThenkcreamktogetherkuntilksm ooth.kbutter 1ktsp.kvanilla 1ktbsp.ksugar 3keggs 1k(15koz.kkStirkinkthekpeachkjam.kba ingkpowder 1ktsp.kkPourkinkakgreasedk11kxk19kpankatk350kdegreeskfork35kminu teskorkuntilkfirm.kkGradual lykbeatkinksugarktokma ekakstiffkmeringue.1/4kc.kbeatkthekeggkwhiteskuntilkstiff.kkFoldkinkM&M's.kkGently kfoldkintokbatter.kfork45kmi nutesktok1khour.kba ingksoda 1/2ktsp.kkSpoonkintokakwellkgreasedk12-cupkbundtkpan.kcinnamon --CREAMkkCHEESEkkFROSTING-3koz.kkPastelskforkEaster.kkBa ekatk250kdegreeskforkabou tk30kminuteskorkuntilkcoo ieskarekfirmktokthektouch.)kpump inkcank(Littys) 1kstic kmeltedkmargarine 2kc.kuntilkblended.ksalt 1ktsp.kflour 2ktsp.kk -----------------------k155509k--kCALICOkkMERINGUES k2keggkwhites Pinchkofkcreamkofktartar 1/2kc.kkAddksugarkandkbeatkatkmediumkspeedkofkelectrickmixer.kkServekwithkslicedkstrawberrieskorklightlyksugaredkpeaches.kpowderedksugar kMixkallkingredientskandkspreadkonkcooledkca e.kkAddkvanilla.kcreamkcheese 6ktbsp.kkGarnishkeachkcoo iekwithkankM&M.kmil 2kork3kc.kkk -----------------------k155511k--kFRESHkkAPPLEkkCAKE                               .kpeachkjam kHavekbutterkandkcreamkcheesekatkroomktemperature.k2kc.kkAddkflour.kk -----------------------k155510k--kPUMPKINkkDESSERTkkCAKEkk kkMixkallkingredients.kkGreasekandkflourklar gekcoo ieksheet.kkInk anotherkmixingkbowlkwithkcleankbeaters.kkAdd keggkyol skandkcontinuektokbeatkuntilkwellkblended.kkVARIATIONS:kkRedkandkgreen kforkChristmas.kM&M's kBeatkeggkwhiteskwithkcreamkofktartarkuntilkfoamykinkaksmallkdeepkbowl.konekcupkatkaktim e.kkBa ekatk350kdeg reeskonkaklowerkrac ksokthekca ekpankiskactuallykcenteredkinkthekoven.ksugar 3/4kc.

k1klayerkapples.ksugar 2/3kc.koil.kcinnamon 3ktsp.kflour 2kc.kba ingkpowder 2kc.kk kMixkdrykingredientskinksifterkafterksifting.kaddkeggskandkbeatkwell.kbutterkorkCrisco.kandk5ktablespoonsksugar.kkkkMixkandkba ekink2 kloafkpansk1khourkatk350kdegrees.kvanilla kMixkcinnamonkandksugarktogether.ksalt 1/3kc.kvanilla 3ktsp.ksetkaside.kbutterkorkCrisco 2keggs 3kc.kk Ba ek1k3/4khourskatk350kdegrees.kkPutkinkapples.knutskcutkfine kCreamksugar.ksalt 4keggs.kunsiftedkflour 2k1/2kc.kkAddklastk4kingredients.kk ------------------------               .kaddkrestkofkdoughkandkba ek1khou rk15kminuteskatk375kdegrees.kboilingkwaterkpouredkoverk2kc.kvanilla 2kc.kkInkanotherkbowl.ksugar 1kc.kkPutkintokgreasedkangelkfoodk ca ekpan.k2kteaspoonskcinnamon.kk -----------------------k155512k--kJEWISHkkAPPLEkkCAKE k3kc.kkPourkinkwaterkandkdates .kflour 1/2ktsp.kfreshkorkcanned 2k1/2ktsp.kk -----------------------k155513k--kNUTkkANDkkDATEkkCAKE k2kc.korangekjuice.kbeaten 1/4kc.kkPourkoverkslicedkappleskandkmix.kstirkandkaddkchoppedknutskandkaddkflourkandksoda.k1klayerkbatterkalternatelykuntilkapplesklastkonktop.kmixk4kork5kthinlykslicedkappl es.kcutkupkapples 5ktbsp.kkBeatktogetherkwithkwoodenkspoon.ksugar 1kc.kba ingkpowder kBeatkallktogetherkuntilksmooth.ksugar 3kc. kkkfinelykcutkdatesk(letkcool) 1ktsp.koil 1ktbsp.ksifted.kWessonkiskbest 4kunbeatenkeggs 1/2ktsp.kkMa ekwellkinkmiddlekofkdrykingred ients.korangekjuice 5ktsp.ksoda 1ktsp.kkGreasekbundtk pankandkputkink1/2kingredients.k5kc.

kkAddkeggskandkmil ktokbutterkandkCrisco.kkCoolkinkp ank15kminutes.kmargarine 6ktbsp.ksugar 1ktbsp.k155514k--kTEXASkkSHEETkkCAKE k1/2klb.kmargarine 12kc.kkCreamkwe llkandkaddkeggsksourkcreamksugarkandkba ingksoda.kcoconutkextract.kandknuts.kbutterkorkmargarine 1/2kc.ksalt 2keggs 1/2kc.kkSetkaside.ksugar 1/2ktsp.keach:klemonkextract.k3kc.kkAddkdrykingre dientsktokmixture.kCrisco 3kc.kandkvanillakextract kCreamkbutterkandkCriscoktogether.kkAddkflavoringsklast.kk -----------------------k155516k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE                         .kwater 4ktbsp.kkkkIcing:kkBringkmargarine.kbutter 4ktbsp.kkIcingkcoolkca e.kkMixkwell.kcocoa 2kc.krum kkkextract.kkBeatkwellkaddkvanilla.ksugarkandkba ingkpowderktogether .kmil 1ktsp.kvanilla 1kc.kandkcocoaktokbo ilkandkaddk10Xksugar. 3kc.kmil .kchoppedknuts kBringkwaterkmargarinekandkcocoaktokboil.kcocoa 1kboxk10xksugar 1ktsp.kkMixkwell.ksourkcream 2kc.kba ingkpowder 5keggs 1kc.kkAddkatkoncekflourkandksalt.kallkpurpose kkkminusk6ktbsp.kkBa ekinkakgreasedkandkflour edktubekpankinkakpreheatedk325kdegreekovenkfork1khourkandk15kminutes.kalmond kkkextract.kkMaryk Jacobink -----------------------k155515k--kFIVEkkFLAVORkkPOUNDkkCAKE k1/2klb.kflour 1/2ktsp.kkBa ekinkgreasedkcoo ieksheetk atk350kdegreeskfork20kminutes.kba ingksodak --ICING-1/2klb.kkInvertkontokservingkplatekandkcoolkcompletely.kkSiftkflour.kca ekflour.

klemonkjuice 1kpinchkmace 3kc.ksugar 6keggs 3kc.kvanilla 1ktsp.ksiftedkca ekflour 2ktsp.kcreamkcheese.kvanilla 3/4ktbsp.kkGraduallykaddksugar.ksifted 1ktsp.kkAddkeggskonekatkaktime.kkAddkeggs.konekatkaktime.)kp g.kkAd dkflourktokcreamedkmixture.kshortening 3kc.ksoftened 1/2kc.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk 45kminuteskorkuntilkca ektestskdone.k1kc.kstirringkuntilkcombined.ksugar 5keggs 3kc.kkAddkba ingkpowderkandkmixkwell.kbeatingkuntilk lightkandkfluffy.kkCoolkinkpank10kminutes.koil 1/4ktsp.kbutter.kkAddkeggskonekatkaktimeka ndkbeat.k kAddksaltktoksiftedkflour.kkCreamkbutter.kkBa ekatk 350kdegreeskfork1khourkinkgreasedkandkflouredktubekpan.ksoftened.ksalt 3kc.kkStirkinkvanilla.kflour 1kc.kbutter 1/2kc.kkkkDoughkiskli eksoftkicekcream.kdoknot kkksubstitute 1k(8koz.kba ingkpowder kBlendkoilkandkbutter.kkAddkflavorings.ksugar 6keggs 2ktsp.kbutter 1/2kc.kkRemovekfromkpanka ndkcoolkcompletely.ksalt 1kc.kkkkPourkb atterkintokakwellkgreasedk10kinchktubekpan.klemonkjuicekandkmacekalternatekflourkandkmil kbeatingkslo wly.kflour.kkAddkvanilla.kkAddkflourkmixturekandkmil kalternatelykstartingkandk endingkwithkflour.ksoftened 3kc.kmil 1/2ktsp.kmil 1k1/2ktbsp.kvanillakextract kCombinekfirstk3kingredientskcreamingkwell.kheatingkwellkafterkeachkaddition.kkPlacekinkovenkturnkheatktok315kdegreeskandkba ek                               .klemonkextract kDOkNOTkLIGHTkovenkuntilkafterkyoukputkthekca ekinkit.kkAddksaltkandksugarkblendkwell.kk -----------------------k155517k--kAUNTkkKATE'SkkPOUNDkkCAKE k1/2klb.kbeatingkwellkafterkeachkaddition.kCriscokand ksugarkuntilklight.kmargarine.kk -----------------------k155518k--kCOLDkkOVENkkPOUNDkkCAKE k1kc.kkPourkintokgreasedkandkflouredkangelkfoodkca esk(tube)kpankork2kloafkpans.

kkBeatkinksugarkandknutmegkthenkeggs konekatkaktime.ksuperkfineksugar 3kc.kkkSprea dkinkbutteredkandkflouredk9kinchkloafkpan.kflour 2kc.kba ingkpowderkandknutmeg.kvanillakextract 1ktsp.kk -----------------------k155519k--kDOROTHY'SkkOLDkkFASHIONEDkkPOUNDkkCAKE k1kc.kwrapkinkfoil.kaddkeggskonekatkaktime.ksoftened 1k2/3kc.kkBa ekinkslowkovenkatk325kdegreeskfork55ktok70kminutes.keggs 2kc.klemonkextract kCreamkbutterkandksugar.kkAddkeggkyol s.kblac kwalnuts 1/2klb.kk -----------------------k155521k--kWALNUTkkCAKE k5keggs 2kc.knutmeg 1ktsp.kk                                       .ksugar 1/2ktsp.kmil 2ktsp.kkRemovekfromkpankandkcoolkonkrac .kbutter 1/2kc.ksiftedkflour 5keggs 1kc.kgratedknutmeg 5klg.klemonkorkorangekextractkor kkkjuicekofk1/2korange kThoroughlykcreamkbutterkandksugar.kkPourkintokg reasedkandkflouredktubekpan.kkMaybek eptk1kork2kwee skinkca ektinkin kakcoolkplace.kunsaltedkbutter.kkkkUsekstaffkpan.kmil kwithklemonkextractkalternatelykwit hkflour.ksugar 3kc.kbeatingkafterkeachka ddition.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkNeedsknokicing.kkFoldkinkflourkalternatelykwithkcombinedkmil kandkextract.kkAddkwalnutskandkfoldkinkstifflykbeatenkeggkw hites.k k -----------------------k155520k--kSUPERkkPOUNDkkCAKE k3kstic skbutterkorkmargarine 3kc.kkWhenkverykcreamykfoldkinkflourkwithkakspatulakorkspoon.klu ewarmkmil 2ktsp.kkBa ekatk300kdegreeskfork1k1/2khoursk orkuntilkfirmktokthektouch. kkAfterkcoolingkthroughly.kca ekflour kCreamkbutterkinkelectrickmixerkuntilklight.1k1/2ktok2khoursk(untilkatktouchkitkspringskbac ).kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk15kminutes.

kinstantklemonkpudding 4keggs 1/2kc.kk(Chec kafterk1khour).kpourkintoklargekgreasedkandklinedktubekpan.klemonkflavoringkorkvanilla -----------------------k155524k--kPUMPKINkkCAKE k1kyellowkboxkca ekmix.kflour 1ktsp.kkPre sskintokbottomkofkak9kxk13kpankwithkyourkhands.kkWhenkwellkblended.kta ekoutk1kc.kandkpourkoverkdough.kkAddkmil kandkvanil la.kmil 1ktsp.k1katkaktime. kkkforkcrumbktopping 1/2kc.-----------------------k155522k--kCHOCOLATEkkPOUNDkkCAKE k1kc.ksolidkshortening 3kc.kkSiftkdrykingredients.kkCreamkbutter kshorteningkwithksugarkuntilkfluffy:kkaddkeggs.kaddktokcreamedkmixture.kkMa ekpump inkpiekfillingkforkak 9kinchkpie. kk -----------------------k155523k--kINSTANTkkPUDDINGkkCAKE k1kp g.kpourkintokakgreasedktubekpan.kkk--CRUMBkkTOPPING-1kc.kkChec katkthekendkofk50kminuteskwithkakca ektester.kmeltedkmargarine 1kunbeatenkegg 1kcankofkpump in kMixkeggkandkmeltedkmargarinekwithkakfor kintokca ekmixkuntilkwellkblended. kkYoukcankicekthiskca ekwithkaklightklemonkfrosting.kba ingkpowder 1/4ktsp.kcoldkwater 1/2ktsp.kbutkwekli ekitkplain.kcoo ingkoil 1kc.kbutterkorkmargarine 1/2kc.kcinnamon 1/4kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork1khour.ksalt 5ktbsp.kca ekmix 1ktsp.kwhiteksugar   kPutkallkingredientskinkaklargekbowlkandkbeatkwithkelectrickmixerkforkaboutk3kto k4kminutes.kcocoa kBa ek1khourkandk10kminuteskatk300kdegrees.kwhitekca ekmix 1kp g.kvanilla 3kc.kk                                           .ksugar 5keggs 1kc.

kkSprin lekoverkt hektopkofkthekfilling.ksugar 2/3kc.kmargarine kMixktogetherkthekfirstk3kingredientskandkcutkinkthekmargarine.kmargarineksoftened 1k(8koz.ksugar 3kc.kflour.ksalt 1ktsp.kba ingkpowder 1/2ktsp.)kcartonkeggkbeaters 2/3kc.kbutter 2kc.kkCool.kkBa ekatk350kdegreeskfor k30ktok35kminuteskorkuntilkdone.kkBeatkwell.knutmeg 2ktsp.kchopkwalnuts kCombinekbeatenkeggs.ksugar.kk -----------------------k155525k--kPUMPKINkkCAKE k4keggs.kwater 3kc.ks imkmil 1kc.kkCutkintok16kpieceskandktopkwithkcherryk piekfillingk(andkwhippedktoppingkifkdesired).kk -----------------------k155527k--kAUNTkkHELEN'SkkRAISINkkCAKE k1/2klb.kflour 1k1/3kc.kkCa ekiskdonek whenkak nifekiskinsertedkandkcomeskoutkclean.kflour 1kc.knutmeg.kwellkbeaten 2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork45ktok50kminutes.kkAddkba ingksoda.kkkkPla cekink3kgreasedk1kpoundkcoffeekcansk1/2kfullkork2kloafkpans.kcocoa 1k1/2ktsp.kkBeatingkagain.kbykhandkaddkwalnuts.kkBa ekatk350kdegree skfork1khour.kcankpump in 1/4klb.ksugar 1kc.kflour                             .kcinnamon 2/3kc.1/4kc.kba ingksoda 1ktsp.koilkandksalt.kk -----------------------k155526k--kRICHkkCHOCOLATEkkCAKE k2kc.kwaterkandkpump in.kba ingksoda 1kcankcherrykpiekfilling kWithkmixerkcombinekfirstk9kingredientskuntilkblended.kcinnamon.kkBeatkatkhighkspeedk3kmin utes.koil 1k1/2ktsp.kkSpreadkinkaklightlykgreasedk13kxk9kxk2kinchkpan.kvanilla 1k1/2ktsp.

kinstantkvanillakpudding 2kc.kkTheykmeltksoon.kkAlternatekwithkflourkandkmil .kkUsekakcoo ieksheetkwithksides.kmil 4keggs 1kbxkraisins.kyellowkca ekmix 1kp g.krightkawaykdotkoverca e: kk1kc.kvegetablekoil 1ktsp.kkkkBa ekatk350kd egreeskfork1khourkinkgreasedkandkflouredktubekpan.kba ingkpowder 2ktbsp.k kPourkbatterkintokgreasedkandkflouredktubekpan.kinstantkvanillakpuddingkmixk(3 kkk3/4koz.kkCa ek willkbeklightkcolor.kba ingkpowder 1ktsp.kDuncankHineskyellowkca ekmix 1klg.kmil 4keggs 1ktsp.kkThenksprin lek1k(12koz.kkButkedgeskwillkbekbrown.kkBa ekink350kdegreekovenkfork45k minutesktokankhour.kkAddkeggskonekatkaktime.kk -----------------------k155529k--kTANDYkkCAKE k2kc.kflour 2kc.k kCoolkonkakrac kbeforekcuttingkintokslices.kkSpraykwit hkba erskjoykorkgreasekandkflour.1kc.)kbagkminikchocolatekchipsk overkthektopkspreadkallkover.ksugar 2ktsp.kkBeatkwell.kkBa ek350kdegreeskfork15ktok20kminutes.kk -----------------------k155528k--kQUICKkkWINEkkCAKE k1kp g.korkuntilkca ekfeelskfirmktokthektouchkwhenkpressedklightly.)kcreamkcheese                                             .kmil 1k(8koz.kkkkTest.kfloured 3ktsp.kkAddkflourkwi thkba ingkpowder.kpeanutkbutterkspread.kvanilla kMixkallktogetherkandkbeatk3kminutes.) 4keggs 3/4kc.kgroundkmace Gratedkrindkofkonekorange kCombinekallkingredientskandkbeatkwithkmixerkuntilkbatterkisksmoothkandkfluffy.kmeltedkmargarine 1kc.kkAddkraisins.kkKeepkcoldkuntilkicingkgetskhardk enjoy!kk -----------------------k155530k--kYUMkkYUMkkCAKE k1kp g.kvanilla kCreamkbutterkandksugarkwell.

kkkkSpreadkonkca ekwhenkcoolkth enktopkwithk1klargekcontainerkCoolkWhipkorkdreamkwhip.kkkkLinekakbutteredkpankwithkhalfkofkremainingkcrumbs.kkRefrigerate.kaddk1k1/2kc .kkBeatkink8koz.kwater 1kcankcrushedkpineapple 3keggs 1kstic kmargarine kCreamkmargarinekandksugar.)kcankcrushedkpineapple 1k(12koz.kk -----------------------k155533k--kJOYCE'SkkLAYERkkCAKE k1kboxkca ekmixkyellow 2keggs 1kstic kmargarine 1k(8koz.)kboxkJellok Instantkpuddingkvanilla.kkSprin lekwithkcoconut.)kcreamkcheese                                             .kkBoilkpineapplekmixtur ek(juicekandkwater)kandkaddktokJello.kkAddkallkthisktokbutterkmixture.1kcankcrushedkpineapplek(16koz.klimekJello 1kc.kwellkdrained.kaboutk2kminutes.kkBa ekatk350kdegrees.ksourkcream 1k(1klb.kcoconutkopt.kkRollkwafers.kk -----------------------k155531k--kBETTERkkTHANkkSEXkkCAKE k1kbx.kkDissolvekJellokink1kcupkboilingkwater.k kFoldkinksourkcreamkandkspreadkoverkca ek(whenkcool).kvanillakwafers 1kp g.kkDrainkjuicekfromkpineapplekandkaddkenoughkw aterktokfillkcup.ksugar 1kc.kyellowkca ekmix 1kc.ksugar 1k(5k5/8koz.kkBa ekink13kxk9kpan.kkWhenkca eki skdonekpuncturekallkoverkwithkfor .)kCoolkWhipk Choppedknuts kPreparekca ekaccordingktokpac age.kkTopkwithkCoolkWhipkandksp rin lekwithknutskandkcoconut.k4koz.kgran.kaddkwellkbeatenkeggkyol s.kkAddkcrushedkpineapple.kkAddkbeat enkeggkwhitesklast. 1kc.kkPourk mixturekinkpankandkputkrestkofkcrumbskonktop.kk -----------------------k155532k--kICEkkBOXkkCAKE k3/4klb.kmixkvanillakpuddingkwithk2kcupskmil .kcrumbsktokbutterkandkeggkmixture.kkPourkpineapplekoverkhotkca ekma ekpudding.kcr eamkcheese.)kwell kkkdrained kBa ekca ekaskdirectedkink11kxk15kcoo ieksheetkwhichkhaskbeenkgreasedkandkfloure d.kkCombinekundrainedkpine applekandksugarkandkheatkuntilkitkcomesktokakboil.

kcankcr.kflour 1kc.kvanilla kmixture.kk1k1/2kc.kvanillakthenkbeatkallktogether.kmargarine.klemonkextract 2ktsp.keggskandksugar.kba ingkpowder 1kc.kwater.kbutterkorkmargarine 2kc.ksugar 4keggs 2ktsp.kcreamkcheese.kbeaten 1/3kc.kpineapplekandk1kcupksugar.kkFirstkaboutk1ktbsp.ksetkaside .kflour kCreamkbutterkandksugarktogetherkaddkeggskonekatkaktime.kkWhenkdone.keggs.kkPourkonktopk ofkfirstkmixture.k1/3kc.ksalt kSiftkallkdrykingredientsktogetherkthenkadd:k1kc.kkBa ekinkgreasedks taffkpankfork1khourkatk375kdegrees.k1ktsp.kmil 3kc.kkBa ekfork45kminuteskatk350kdegrees.kkBeatktogetherkcreamkcheese.kkBa ekfork18ktok20kminuteskatk350kdegrees.kkSpreadkinkbottomko fkgreasedk9kxk13kpan.kcoo ingkoil.kk -----------------------k155536k--kBETTERkkTHANkk"SEX"kkCAKE k1kboxkca ekmixkwhite.)kcreamkcheeseksoftened 1kegg.k1kt bsp.ksalt kBeatktogetherkuntilkcreamykstirkinkoneksmallkpac agekchocolatekchips.kba ingksoda 1/2ktsp.kchocolatekmixturekthenk1ktsp.kcocoak(aklittleklight) 1ktsp.kk -----------------------k155535k--kLITTLEkkCREAMkkCHEESEkkCUPkkCAKES kk1k(8koz.kma ekholeskwithkwoodenkspoonkh andlekinkca e.k                                 .kkSiftkba ingkpowderkand kflourktogetherkandkaddkalternatelykwithkmil kandkflavorings.kvinegar.kvanilla 1ktsp.kkkkSpoonkinksmallkmuffinkti nskwithkpaperkliners.2keggs 1kboxk10xksugar kBeatktogetherkca ekmix.ksugar 1/8ktsp.kkItkwillkbekthic .kyellowkorkdevils kkkfood kBa ekaccordingktokdirectionskonkbox.ksugar 1/4kc.kkHeatkuntilkdissolved:k1kmed.kk -----------------------k155534k--kBUTTERkkCAKE k1/2klb.

kmil 5ksq.kblendkink3kcupskconfectionersksugar. kkkBeatk3/4kc.korkuntilkca ektesterkinsertedkinkce nterskcomeskoutkclean.kkSlicek2kbananakandkputkonktopkofkpineapplek1kp g.kwater 1/2kc.kthenkbeatkatkmediumkspeedkofkelectrickmixerkfork4km inutes.kkRemovekandkfinishkcoolingkonkr ac s. 6kc.kkCoolkinkpansk10kminutes.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kminutes.kbutterkorkmarg.kmil kkMeltk5ksquareskBa er'skunsweetenedkorksemiksweetkchocolate.kinstant 3kc.kkKEEPkREFRIGERATED.koil Chocolatekfrosting kChopkchocolatekintoksmallkchun skandksetkaside.kkFoldkinkchoppedkchocolate.keggs. ksourkcreamkandkoil.kBa er'skunsweetenedkorksemi kkksweetkchocolate 2ktbsp.kBa er'sksemiksweetkchocolate 1kp g.kkPourkintok2kgreasedkandkflouredk9kinchklaye rkpans.kk -----------------------k155539k--kECLAIRkkCAKE kWholekgrahamkcrac ers 2ksm.kmil kuntilkofkspreadingkconsistency.kkk1k1/2kcoconutksprin ledkoverkCoolkWhipkandk1/2kc upkchoppedknutskoverkcoconutkifkdesired.kvanilla.kkAddk3kadditionalkcupskconfectionersksugarkaltern atelykwithk3ktbsp.k(2klayerksize)kchocolatekca e kkkmix 4keggs 3/4kc.kk -----------------------k155537k--kCHOCOLATEkkDECADENCEkkCAKE k3ksq.ksourkcream 1/4kc.kboxkvanillakpudding.kPourkoverkHOTkca e.kwater.k(1k1/2kstic s)kbutterkorkmarg.k kAddk1keggkandk1ktsp.kkBlend.kvanilla 3ktbsp.kmil 8koz.ksitkasidektokcool.kk1kcankC oolkWhipkspreadkoverkpudding.kkCombinekca ekmix.kconfectionersksugar 1kegg 1ktsp.kuntilksoft.kk -----------------------k155538k--kFROSTINGkkFORkkCHOCOLATEkkDECADENCEkkCAKE k3/4kc.kkkkAddkstepk1kandkstepk2 kingredientskalongkwithk2ktbsp.kmil kforksmoothkconsistency.kCoolkWhipk --TOPPING--                                         .kinstantk vanillakorkpistachiokpuddingkmixkbykdirectionskandkspreadkoverkbananas.

kk ------------------------                                                         .krefrigeratek1khour.k4klayerskofkcrac ers.kcocoa 1/2kc.kvanilla kLinek9kxk13kca ekpankwithkwholekgrahamkcrac ers.kkCoolkandkfrostkwithkchocol atekfrosting.kba ingksoda 1kc.kboxkgrahamkcrac ers 1kcankBettykCroc erkfudgekfrosting kGreaseksideskandkbottomkofk9kxk13kdish.kwater kUsekonek8kxk8kinchkpankforkba ing.1/2kc.kvanilla 1/3kc.kkCombinekvinegar.kkSiftkflour.kgranulatedksugar 1/4ktsp.k kFinishkwithkanotherklayerkofkgrahamkcrac ers.kkS tartingkwithkcrac ers.kkkkCoatkandksmoothkoutkchocolatek toppingkoverktopkofkthekgrahamkcrac ers.kCoolkWhipk Lg.kmargarine 2kc.kp g.kvanillakpudding 2kc.kgranulatedksugar 3/4ktsp.kkMixkvanillakpuddingkandkblend kinkCoolkWhipkandkputkhalfkofkpuddingkmixkonktopkofkgrahamkcrac ers.k3klayerskofkpudding.kvanilla.kkRefrigeratekca ekuntilkused.kkTherekisknokgreasingkofkpanskorkusingkextrakmixingkbowls.kkkkMa ekthreeklittlekholeskwithkyourkfingerkinktheksiftedkdrykingr edientskandkpourkinkthekoilkmixture.ksoda.kkHeatkfrosting kfork15ksecondskandksmoothkonktopkofklayeredkca e.kk Spreadkonktop.kkStirkandk mixkwell.kand kcoo ingkoil.kkInkmixerkblendkvanillakpuddingkandk2kc upskofkmil .kkAlsokanykunusedkshouldkbek eptkink refrigerator.kcocoa 1ktbsp.kCoolkWhipklayerkgrahamkcrac erskandkpudding.kkLetkcoolkandk eepkstirringkuntilksmoothkandkthic .kmil 1/2kc.kkEnjoy!kk -----------------------k155541k--kEASYkkRICHkkCHOCOLATEkkCAKE k1k1/2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork20ktok25kminutes.ksaltkandkcocoakrithkintokyourkba ingkpan.ksalt 1/4kc.kkAnotherkla yerkofkwholekgrahamkcrac erskinkpankandkrestkofkpuddingkmixturekonktopkofkthem.kcoo ingkoil 1kc.ksalt 1ktsp.kflour 1ktsp.kvinegar 1ktbsp.kkIriskFryerk -----------------------k155540k--kECLAIRkkCAKE k1klb.kkOverkallkthiskpourk1kcupkwater.kofkmil 8koz. ksugar.kkkTopping:kkMixkandkboilk1kminutekonlyk addkmargarinekandkvanilla.kkThisksamekpankiskusedktokmixkthekca ekbatte r.kkFoldkbykhandk8koz.

kkOverkallkthiskpourk1kcupkwater.k155541k--kEASYkkRICHkkCHOCOLATEkkCAKE k1k1/2kc.ksodakmixedkwithk1/2kc.kkBringktokboilk addktokflourkmixture.kkStirkandk mixkwell.kmil kmightkneedkmore kBringktokboilkandkaddk1kpoundk10xksugar.kkThisksamekpankiskusedktokmixkthekca ekbatte r.ksoda.kcocoa 1ktbsp.kkTherekisknokgreasingkofkpanskorkusingkextrakmixingkbowls.kk -----------------------k155542k--kCHOCOLATEkkSHEETkkCAKE k2kc.ksalt 1/4kc.kvanilla Dashkofksalt 2keggs kMixksugarkandkflourktogether.kvinegar 1ktbsp.kflour 1ktsp.kcocoakandkwater.kcoo ingkoil 1kc. ksugar.kkCoolkandkfrostkwithkchocol atekfrosting.kkSiftkflour.k--ICING-12koz.kkAddkbuttermil krestkofkingredients.kgranulatedksugar 3/4ktsp.kcocoa 6ktbsp.kchocolatekca e                                   .kba ingksoda 1kc.kcinnamon 1ktsp.k1kteaspoonkvanillakmixture.kkBa ekatk350kdegreeskfork20ktok25kminutes.kvanilla 1/3kc.ksaltkandkcocoakrithkintokyourkba ingkpan.kkBa ekinkpreheatedkovenkatk400kdegreeskfork20kminutesklongerkifkitk isksoftkonktopkdon'tkoverkcoo .kcocoa 1kc.kwalnutsk(Ikaddknutskonktopkof kkkca ekthenkthekicing) 6ktbsp.kkUsekpank1 1kxk13kinch.kkMixkwell.kwater 1ktsp.kwater kUsekonek8kxk8kinchkpankforkba ing.kkMeltkmargarine.kkkkMa ekthreeklittlekholeskwithkyourkfingerkinktheksiftedkdrykingr edientskandkpourkinkthekoilkmixture.kand kcoo ingkoil.kvanilla.kkIcekthekc a ekasksoonkaskitkcomeskoutkofkoven.ksugar 2kc.kkCombinekvinegar.kflourk 2kstic skmargarine 4ktbsp.kk -----------------------k155543k--kDEATHkkBYkkCHOCOLATE k1kbx. kkkbuttermil 2ktsp.

kkMixkwell.ksugar.ksugar.kba ingksoda 1kc.kmil 2ktsp.kkLayerkmousse.kba ingkpowder 3keggs 1/2kc.kk -----------------------k155544k--kEVA'SkkCHOCOLATEkkCAKE k2kc.ksaladkoil 1kc.kkMa eskalot.kba ingksoda 1kc.kkBatterkwillkbekthin.kkLetkcool.ksaladkoil 1kc.kKahlua.kcocoa 1ktsp.kba ingkpowder.kkRefr igeratekatkleastk2khours.ksugar   kBa ekchocolatekca e.kflour 2kc.kwhippedkcream.kcocoa 1ktsp.kkBa ekforkaboutk45kminutes.kkCoolk4khours.kkCrumblekca ekinkbottomkofktrufflekbowl.kkRepeat.kwarmkcoffee kMixkflour. -----------------------k155544k--kEVA'SkkCHOCOLATEkkCAKE k2kc.kcocoa.kwarmkcoffee kMixkflour.kkDissolvekba ingksodakinkcoffeekandkaddktokbatter .kcocoa.keggs. kkkinstantkpudding 2kmed.kchocolatekmoussekorkchoc.kkBatterkwillkbekthin.kba ingkpowder.kk                                           .kflour 2kc.korkchoc.kkMixkwell.kkThiskiskakverykm oistkca e.kkDissolvekba ingksodakinkcoffeekandkaddktokbatter .ksaladkoilkandkmil ktogetherkinkak largekbowlkuntilkwellkblended.kcandy.kk -----------------------k155545k--kCHOCOLATEkkSYRUPkkCAKE k1kstic kmargarine 1kc.kcartonskwhippingkcream 1/2kc.kkRecipekcankbekhalvedkforksmallerkbowl.2kboxes.keggs.ksyrup 4kS orkcandykbars.kkThiskiskakverykm oistkca e.kmil 2ktsp.kkDrizzlekinkKahlua.ksugar 3/4ktok1kc.ksugar 3/4ktok1kc.kopt.ksaladkoilkandkmil ktogetherkinkak largekbowlkuntilkwellkblended.kkBa ekforkaboutk45kminutes.kba ingkpowder 3keggs 1/2kc.

kchopped 1kstic kmargarine 1k(8koz.kkBa ek40ktok45kminutes.kkkkCoolk15kminuteskinkpankandkr emove.kBa ekatk350kdegreeskfork50ktok55kminutes.k--ICING-1/2kstic kmargarine 1kc.kmil 2keggs 1kp g.k(12koz.kmil .kkCoolkandkpourkonkicing.kvanilla 1ktsp.)kcreamkcheese 1kboxkpowderedksugar kPreheatkovenktok350kdegrees.kba ingkpowder kCreamkmargarinekandksugar.kkBeatkuntilkmeltedkandkpo urkoverkca e.keggs.kk -----------------------k155548k--kGRANDMA'SkkBLACKkkCHOCOLATEkkCAKE                                         .kkMixkca ekmixkaccordingktokdirectionskandkpourkintokpan.kchocolateksyrup.kkSprin lekpecanskand kcoconutkinkpan.kaddksugarkmixingkwellkandkpourkoverkca e kbatter.kkGreasekandkflourk9kxk13kpan.kflour 1kcankchocolateksyrup 1/2ktsp.kcoconut 1kc.kkUsekchocolatekicingkifkdesired.kkBa ekink9kxk13 kpankatk350kdegreeskfork35kminutes.kpecans.kkInksa ucepankmeltkmargarinekandkcreamkcheese.kcond.kkPourkintokakgreasedkandkflouredk10kinchkorkbund tkpan.kkAddkvanilla.ksalt 1ktsp.kba ingkpowderkandksalt.kkkkLetkcoolkandkremovekfromkpankorkslicekandktu rnkupsidekdownkk -----------------------k155547k--kTRIPLEkkCHOCOLATEkkCAKE k1kp g.kk -----------------------k155546k--kGERMANkkCHOCOLATEkkUPSIDEkkDOWNkkCAKE kGermankchocolatekca ekmix 1kc.ksugar 1/3kc.kchocolatekinstantkpuddingkmix 1k3/4kc.kcarnation kCombinekandkboilk1kminutekaddk1/2kcupkchocolatekbits.4keggs 1kc.kandkchocolatekchipskinklargekbowl.kdevilskfoodkca ekmix 1kp g.kmil .kkAddkthekeggskonekatkaktimekbeatingkafterkeach.kk Mixkbykhandkuntilkwellkblended.kpuddingkmix.)kchocolatekchips kCombinekca ekmix.kkShi ftkflour.

ksalt 2/3kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork50ktok60kminutes.kca ekflour 1k1/2kc.kmediumkspeedkfork2kminutes.kwater 1/2kc.kbrownksugar 1/2kc.kkBa ekinklayerskaboutk30kminuteskatk35 0kdegrees.kshortening 2keggs 1kc.kba ingksoda 2kc.kkAd dkvanillakandkmeltedkchocolatekandkwater.kkCreamkshorteningkandksugarktogetherk andkaddkeggs.kunsweetened 1kc.kconfectionersksugar 1/4kc.kunsweetenedkchocolatekmelted 1ktsp.kCriscokoil 2kp g.kkAddkeggs.kkAddkflourkandkchocolatekdissolvedkinkcupkofkboilingkwate r.kshreddedkunpeeledkzucchini kPreheatkovenktok350kdegrees.kwellkbeaten 1/2kc.kkGreasekandkflourk10kinchktubekpan.kkFoldkinkzucchini.kchocolate.kk -----------------------k155549k--kDEVILSkkFOODkkCAKE k2kc.kkAddkdrykingredientskalternatelykwithkmil ktokcreamedkmixture.kmil 1ktsp.kkAddk1/4ktsp.vanilla kCreamkbutterkorkmargarinekandksugarktogether.kcinnamon 3keggs 1k1/4kc.kthenkbeat.kflouredkandkli nedkinkwaxedkpaper.kkTu rnkbatterkintokpankandkspreadkevenly.kbutterk 2keggs.kboilingkwater Pinchkofksalt 1ktsp.kchoppedknuts 1kc.kkAddkeggs.kputkaside.ksugar 3/4ktsp.kkCoolkandkfrostkwithkbutterkfrosting.kDuncankHineskdar kfudgekca ekmix 1ktsp.kmil 3k1/2kc.kk -----------------------k155550k--kCHOCOLATEkkZUCCHINIkkCAKE k1kp g.kwat erkandkoil.ksourkmil 2ktsp.ksaltkandkvanilla.kvanilla 2ksq.kbutterkorkmarg.kwellkbeatenkandksodakd issolvedkinksourkmil .                                 .k(3koz.)kcreamkcheese.kblend.khotkwater kSiftkdrykingredientsktogether.k2kc.ksoftened 1k1/2ktsp.kvanilla 1ktsp.ksoftened 1/3kc.kflour 2ksq.kkBa ekink2k(9kinch)kca ekpans.kba ingksoda 1ktbsp.

kextrakserving 8koz.kk -----------------------k155552k--kELFINkkEASYkkCHEESEkkCAKE k1kgrahamkcrac erkcrust.kkSpreadkonkcooledkca e.k(4k8koz.kmelted 1/2kc.kmixkuntilksmoothkandkcreamy.kbutterkandkvanillakinkbowl.ksoftkcreamkcheese 1/3kc.kk -----------------------k155551k--kCHEESEkkCAKE k--CRUST-2k1/2kc.kslightlykthawed kBeatkcreamkcheesekuntilksmooth.ksugar 1k1/2ktsp.kaddksugarkandkcreamkagain.kextrakserving 8koz.kkSprin leknutskonktop.kfine kMixkandkpatkintokca ekpan.kkStorekinkrefrigeratorkun tilkreadyktokserve.ksugar                           .ksugar kCreamkcheese.kchop.kbeatkinksugar.kmarg.kCoolkWhip.kkFoldkinkCoolkWhip.kkSpoonkintokcrustkandkchillk4khours.kvanilla kBeatksourkcream.kofksourkcream 6ktbsp.ksugar 1kc.kkkkFrosting:kkBeatkcreamkcheese.kkBa ekink325kdegreekovenkfork30ktok35kminutes.k--TOPPING-1k1/2kpt.kkAddkeggs.kkReturnktok475kdegreekovenkfork5kminutes.kp g.kkSpreadkoverkcheesekca e.k--FILLING-2kcreamkcheese.kkCoolk15kminute s.kk -----------------------k155552k--kELFINkkEASYkkCHEESEkkCAKE k1kgrahamkcrac erkcrust.kcreamkwellkandkpourkinkcrus tklinedkca ekpan.kkMi xkwell.ksourkcream 2ktsp.) 8keggs 2kc.ksugarkandkvanillakuntilkspreadingkconsistancyk(aboutk20kminute s).kkAddkconf.kgrahamkcrac erkcrumbs 6ktbsp.ksugarka ndkmil .ksugar 1/2kc.kkAddkvanillakandksourkcream.kkAddkmoreksugarktokthic enkandkmorekmil kt okthin.kvanilla 8koz.ksoftkcreamkcheese 1/3kc.

ksugar 2keggs 2kc.kkBeatkeggkwhiteskuntilkstiffkaddktokcheese.kcottagekcheese 2ktbsp.kvanilla.kCoolkWhip.kkAddkflour.kcornstarch 1/2kraisin Cinnamonkaskdesired kCa e:kkCreamkbutterkandksugar.kk                                   .kgranulatedksugar.kkFoldkinkCoolkWhip.kkMix.ksiftedkflour 2ktsp.kvanilla kMixkwell.ksourkcream 2ktsp.kkSpoonkintokcrustkandkchillk4khours.kkRecipekcomeskfromkGermanykandkcoo edkonkovenkbottom.kblend kkkuntilkfluffy 4keggs.kkPresskthinkinkcorners.kaddkonekatkaktime 1ktsp.kslightlykthawed kBeatkcreamkcheesekuntilksmooth.k(8koz.k1/2kcupksugar.kvanilla 8koz.kp g.kkAddkpuddingktokcheesekmixture .)kcreamkcheese.kk -----------------------k155553k--kGERMANkkSMEARCASEkkCAKE k--CAKE-1kstic kbutter 3/4kc.kba in gkpowder.kkLetkstandk15kminuteskoutkofkoven.k3klg.kkFi lling:kkCoo kpuddingkaskdirectedkonkpac age.kkAddkeggs.kkMi xkwell.kkCool.kkAddkvanillakandksourkcream.kturnkupkovenktok450kdeg rees.kkSetkonkbottomkofkovenkorklowerkrac .kkMeanwhile.kkPresskdoughkintokgreasedk10kinchkpankwithkremovekallksides.kbeatkinksugar.kkMixk2kcupsksourkcream.kseparatedkandkbeaten 2ktsp.kboxkpuddingkmix 1klb.kkInkbowlkcombineksugarkandkbeatenky ol s.kk -----------------------k155554k--kCHEESEkkCAKE k1kboxkgrahamkcrac erkcrumbs.kk(10"kspringk pan).ksugar 2keggs.kkBa ekatk400kdegreeskfork50kt ok60kminutes.1kc. kMa ek1k1/2krecipekforkgrahamkcrac erkcrustkandkchillkinktubekpan.kkSpreadkoverkdoughkandksprin lekwi thkcinnamon.kkPourkintokcrust.kkBa ekatk350kdegreeskfork50kminuteskorkuntilkfirmki nkcenter.k2ktsp.kspoonkov erkca ekandkreturnktokovenkfork10kminutes.kkSlowlykmixkcornstarchkandkraisinskandkadd.kkMixkwell. kkksoftened 1k1/2kc.kpinchksaltkandkmix.kba ingkpowder Salt --FILLING-1ksm.

kcreamkcheese.kbutterksoftened 1k1/2klbs.kamaretto.k8koz.kkPourkbatterkintokcrustkandkba ekatk375kdegreeskkfork30kminutes. kkksoftened 1kcank14koz.kpres skevenlykonkbottomkofk9kinchkpiekpan.ktoastedkand kkkchopped 1/3kc.kk -----------------------k155556k--kCHOCOLATEkkALMONDkkCHEESECAKE k1k1/2kc.             k1k1/2kc.kgrahamkcrac er kkkcrumbs 1/3kc.ksweetenedkcondensedkmil 2keggs 2ktsp.kblanchedkalmonds.ksalt.kmargarine.ksugar 6ktbsp.krefrigerate.kkCombinekgrahamkcrac erkcrumbskandkmargarine.kservekchill ed.kkInklargekmixerkbowl.kallowktokcoolkinkovenk1khour.kmil 2kc.kcinnamon.kopt.kkTransferktokrac kandkcoolkcom pletelykthenkchill.ksoftened 1kc.kcreamkcheese.kkBa ek1khour.kkGraduallykaddksweetenedkcondensedkmil .ksugar 2keggs 1kc.kbeatingkuntilksmooth.kmixkwell.-----------------------k155555k--kNEWkkYORKkkCHEESECAKE kPreheatkovenktok300kdegrees.kwaferkcrumbs 1kc.kk -----------------------k155557k--kCINNAMONkkCAKE k1/2kstic kmargarine 1k1/2kc.kmelted 3k1/4kp g.kvanillakextract                 .kkCreamkthe kcreamkcheesekandksugarkandkeggskandkaddkheavykcream.kvanillakandkbeat kuntilklight.kk Transferktokrac kandkletkstandkfork5kminutes.kbeatkcreamkcheesekun tilkfluffy.ksugar.kflour 2ktsp.kkTurnkoff koven.kchoc.kkCombineksourkcream.kheavykcream kCombinekfirstk4kingredientskandkpatkintok9k1/2kinchkspringkformkpan.kkPourkintokpreparedkpiekpan.kkAddk eggskandkvanilla.kandkva nillakandkspreadkonkca ekandkba ek5kminuteskmore.kba ingkpowder 1/2ktsp.ksugar 4keggs 1/3kc.kkRemovekfromkoven.

kmelted 1k(12koz.k6kpowder.kcurrants 2keggs.)kp gs.kkkk -----------------------k155559k--kLIGHTkkCREAMYkkCHOCOLATEkkCHEESECAKE k2kc.kkPourkintokpreparedkpan.kk -----------------------k155558k--kWELSHkkCAKES k2kc.kcocoa 2ktsp.kkAddkmil kalternatelykwithkflour.kkStirkinkmeltedkchocolate.kkkk9kxk13kinchkpankork10kxk15kxk1kcoo iekpan.kbeaten 1ktsp.kcocoakandkvanilla.kkBeatkwellkcombinekflour.kkRemovek                                               .kkkkRollkoutkonkflouredkboardktokthi c nesskofk1/4kinch.kvanillakextract 1k(16koz.kgrahamkcrac erkcrumbs 3/4kc.)kp g.)kctn.kkCutkink2k1/2kinchkrounds.kkSprin lekwithksugar.kbutter 3/4kc.kkAddke ggskandkmil ktokma ekakdough.ksugar.kbeatkuntilkblended.kkStirkinksourkcream.kmixingkwell.kkBa ek atk350kdegrees.kfirmlykpresskonkb ottomkandksideskofkak9kinchkspringformkpan.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkTurnkuntilklightkbrownkonkbac kside.kbutter.knutmeg 1/4kc.kcreamkcheese.kblendingkwell.kwhiteksugar 1ktsp.kmixingkwell.kkBeatkcreamkcheesekwithkankelectrickmixerkuntilklightkandkfluffy.kkRubkbutterkuntilkblended.kandknutmeg.kkBa ekatk300k degreeskfork1khourkandk40kminutesk(centerkmaykbeksoftkbutkwillkfirmkwhenkchilled )kkLetkcoolktokroomktemperaturekonkakwirekrac .kkBa ekonkgreasedkgriddlekorkfryin gkpan.ksugar 2k1/2ktsp.kkMa esk2k1/2k dozen.ksalt.kcommercialksourkcream kCombinekgrahamkcrac erkcrumbskandkmeltedkbutter.kgradua llykaddksugar.kflour 3/4kc.ksalt 1/2kc.kkkkPlacekchocolatekmorselskinktopkof kdoublekboiler.kkM eltkmargarinekandkpourkoverkbatter.kcinnamon kCreamkmargarinekandksugar.kba i ngkpowderkandksalt.kaddkeggsk1katkaktime.kcoo kuntilkchocolate kmelts.konekatkaktime.kkSprin leksugarkandkspiceskoverkca e.kbringkwaterktokakboil.ksemisweetkchocolate kkkmorsels 3k(8koz.kchillkatkleastk5khours.kheatingkwellkafterkeachkad dition.kkStirringkwellkafterkeachk additionkspreadkinkgreasedkpan.kkReducekheatktoklow.ksugar 3keggs 1ktbsp.kkChillk1khour.--TOPPING-1/2kstic kmargarine 1/2kc.kmil kMixkflour.kkServe sk12.kkAddkeggs.ksoftened 1k1/4kc.

kkFoldkeggkwhiteskintokcheese kmixture.kheavykcream 1k3/4kc.kkGraduallykaddksugar.kkBa ekinkspringformkpank10kminuteskatk500kdegrees.kkBa ekatk275kdegreeskfork1khourkcenterkwil lkbeksoftkbutkwillkfirmkwhenkchilled.ksugar kCoatkak9kinchksprin foamkpankwithkcoo ingkspray.kvanillakextract 1k1/2ktsp.)katkhighkspeedkofkelectrickmixerkuntilksoftkpea skform..kpartks imkricott kkkcheese.sideskofkpan.kwaferkcoo ies.kcholesterolk163.)kctn.kifkdesi red.kNeufchatelkcheese.kkBeatkcheeseskinkaklg.)kp g.kk -----------------------k155563k--kBELIEVEkkITkkORkkNOTkkCAKE                               .klemonkjuice kSoftenkcreamkcheesekatkroomktemperature.kbeatingkwell.kkRemovekfromkoven.ksodium k427.kkSpoonkoverkcrushedkwafers.kfatk52.kplusk2ktbsp.kcarbohydratek53.)kp gs.kbowlkatkmed.kkAddkeggksubstitutekandkmil .kbeatingkwell.kk -----------------------k155560k--kCREAMYkkCHOCOLATEkkCHEESECAKE kVegetablekcoo ingkspray 8kchoc.kgratedkorangekrind 2keggkwhites 1/4kc.kcoverkandkchil lkatkleastk4khours.kbeatingkuntilkstiffkpea skform.kkDustkbottomkandksideskofkpank withkcrushedkwafers.3.kifkdesired.kflour 1/4kc. k1ktbsp.kpralinekliqueur 1ktbsp.kandkleavekcheeseca ekinkov enkfork30kminutes.kkRemoveksideskofkpan.kcrushed 1k(15koz.4.kt henkatk200kdegreeskfork1khour.kunsweetenedkcocoa 2ktbsp.kdrained 1k(8koz.kkProteink9.ksugar 5keggs Dashkofksalt 1/4ktsp.kkCreamkallkotherkingredientsktogetherk withksoftenedkcreamkcheese.katkaktime.3.kkGarnishkwithkchocolatekcurls.kkGarnishkwithkchocolatekcurls.k kAddkcocoakandknextk3kingredients.1.kvanilla 1ktsp.kspeedkofkankelectrickmi xerk2kork3kminuteskorkuntilksmooth.kcreamkcheese 3ktbsp.ks imkmil 1/4kc.kironk2. kkksoftened 1/2kc.kthawed 3ktbsp.kkTurnkoffkoven.kfrozenkeggksubstitute.kcalciumk114.kkk -----------------------k155562k--kNOkkCRUSTkkCHEESEkkCAKE k5k(8koz.kkkkBeatkeggkwhitesk(atkroomktem p.kandkletkcoolktokroomktemp.kkCalorieskperkservingk6 97.kkCoolkandkrefrigerate.

kk -----------------------k155565k--kCHOCOLATEkkIRISHkkCREAMkkFROSTING k1k(6koz.k beatingkbykhandkuntilksmooth.keggkwhites.kvanilla 2k1/2kc.kbeatingk1kminut ekbetweenkeach.kkCombinekflour.kba ingkpowderkandk1kteaspoonksalt.k1/2klb.kk -----------------------k155566k--kANGELkkFOOD k1k1/2kc.kbeat ingkwell.kba ingkpowder 2ktsp.kkGraduallykaddksugar.kkCoolk10kminutes.kcreamkofktartar                 .kkBa ek50ktok60kminuteskink375kdegreekoven.kmil kGreasekandkflourk2k(8kxk1k1/2)kork9kxk1k1/2kinchkroundkpans.kkStirkinkIrishkCreamkandkvanilla.kkAddkeggs.kkSplitkbetweenk2kpans.kkAddksugarkandkvanilla.kkAddkdrykingredients.kconfectionersksugar kInkak1kquartksaucepan.kflour 2k1/2ktsp.kflour 1kc.kkCoo lkbeforekfrosting.kstirringkfreque ntly.kkAddkdrykingredientskalternatingkwithkmil kandkIrishkCream.kkBeatkbutterkuntilklightlykandkfluff y.kvanilla kCreamkbutter.kBaileyskIrishkCream 3/4kc.ksetkaside.kBailey'skIrishkCream 1ktsp.ksugar 3kc.kba ingkpowder 1/2kc.kkBa ekatk375kdegreeskfork30ktok35kminutes.katkroom kkktemperature 1k1/2ktsp.kmil 2ktsp.kbutter 1/2kc.kkBeatkuntilkwellkcombined.kvanilla 2keggs 1/2kc.kkMixkwell.kbutter 1k3/4kc.kmeltkchocolatekandkbutterkoverklowkheat.kk -----------------------k155564k--kIRISHkkCREAMkkCAKEkkBROWN k2k3/4kc.kbutter 5keggs 1k1/2kc.kkFrostingkbecomeskstifferkwhenkcooled.)ksemi-sweetkchocolatekpieces 1/4kc.keggskandksugar.ksugar 1k1/2ktsp.kkPourkintokgreas edkflouredktubekpan.

kvanilla.kk -----------------------k155568k--kAPPLEkkCAKEkkWITHkkCREAMkkCHEESEkkFROSTING k2keggs 2kc.kk Whenkcool.kflour 1k1/2ktsp.kkGraduallykaddksugar.koil.kvanilla 1ktsp.katkroom                       .k--FROSTIN G:-1k(3koz.kkPourkintokakgreasedk13kxk9kxk2kinchkpan.)kp g.ksiftedktogetherkwithk 1k1/2kc.kandkba ekinkakpreheatedkovenkatk35 0kdegreeskfork45kminutes.kchopped kBeatkeggskuntilklightkandkfluffy.kba ingksoda 2ktsp.kpeeledkapples.keggs.ksalt.kcreamkcheese.kpeeledk&kchopped 1k1/2kc.kkSift ktogetherknextk5kingredientskandkaddktokfirstkmixture.kthenkspreadkwithkfrosting.kba ingksoda 3kc.kcoo ingkoil 2ktbsp.ktartkapples.ksugar 1/2kc.kdrizzlekwithkakglazekmadekwithk1kcupkpowderedksugarkandk2ktok3ktables poonsklemonkjuice.kkMixksugar.kkBa ekinkakgreasedkandkflouredktubekpankfork1k1/2khours.ksugar kBeatkeggkwhites.kkTa ekoutkofkovenkandkin vertkpankforkcooling.koil.1/4ktsp.ksalt Juicekofk1/2klemon 3kc.kvanilla 2kc.kca ekflour.kbeatkwell.kdiced 1kc.kchopped kPreheatkovenktok325kdegrees.kwellkbeaten 1ktsp.kalmondkextract 1kc.kvegetablekoil 1ktsp.kk -----------------------k155567k--kAPPLEkkCAKE k2kc.kandkalmondkextractkfork6kminut eskorkuntilkitkformskstiffkpea s.kvanilla 2keggs.kkSiftkflourkandksodakandkaddkgraduallyktokfirstkmixture.knuts.kkPutkinkungreasedktubekpankandkba ekapproximatelyk40kt ok50kminuteskonkthekbottomkrac kofkovenkatk350kdegrees.kkAddkap pleskandknuts.ksaltk(ifkyoukprefer) 1k1/2ktsp.kwalnuts.knutmeg 4kc.kcreamkofktartar.kkStirkinkappleskandkwalnu ts.ksalt.kandkvanilla.kall-purposekflour 1/2ktsp.kandklemonkju ice.kkLetkcoolkinkpan.kcinnamon 1/4ktsp.ksugar 1k1/2kc.kvanilla.kkThenkfoldkinksiftedksugarkandkflourk(approxim atelyk3/4kcupkeachktime).ksalt 1ktsp.kblend.

kk -----------------------k155571k--kCHEAPkkFRUITkkCAKE         k2keggs 1/3kc.kifkdesired                     .kblac kcoffee 1kc.koil 2ktsp.kvanilla kPreheatkovenktok350kdegrees.kshortening 1/3kc.kca ekflour 1k2/3kc.kba ingksoda 1ktsp.kmil 1/2kc.kkThiskca ekiskevenkmorekmoistktheksecondkday.kk -----------------------k155569k--kBANANAkkCAKE kk2k1/2kc.kstirkuntilkbatterkisksmooth.kflour 2kc.ksugar 1k1/4ktsp.kk -----------------------k155570k--kBLACKkkMAGICkkCAKE k2kc.ksoftened Pinchkofksalt 1/2ktsp.kkBa ek35kminuteskorkuntilkdone.kkBa ekatk350kdegreeskfork40ktok 45kminutes.kkTopkwithkbutterkcreamkicing.ksugar 3/4kc.kbuttermil 1k1/4kc.kkLinekthesekpanskwithkwaxkpaper.kkPourkink9kxk13kinchkgreasedkpan.kvanilla 1k1/2kc.kmashedkbananas kStirkorkbeat.kkPour kintokwellkgreasedk9kxk13kinchkpan.kbuttermil Nuts.kconfectionersksugar kMixkallkingredientsktogetherkuntilktheykareksmooth.ksalt k2/3kc.ksalt 2keggs 1kc.kbutterkorkmargarine.kba ingkpowder 1k1/4ktsp.kkSpreadkonkca e.kk(Batterkiskthin).kkktemperature 3ktbsp.kcocoa 2ktsp.kkC ankalsokbekba edkink8kinchkroundkpans.kkSiftkallkdrykingredientsktogetherkintokaklargekbo wl.kkAddkeggskandkliquids.kba ingkpowder 1/2ktsp.kkCoolkinkpan .kba ingksoda 1ktsp.

kcloves 1ktsp.kkPourkintokgreasedkandkflouredk9kxk13kinchkpan.kandk21kouncekcankcherrykfillin g.kandkwaterkinktopkofkakdoublekboiler.kk -----------------------k155573k--kCOCONUTkkCAKEkk kk1kc.kkPlacekoverkboilingkwater.kkBa ekatk300kdegr eeskfork1k1/4khours.kkThenkstirkink4kcupskflourkandk1kteaspoonkba ingksoda.ksugar 1/4ktsp.kwater 1ktsp.kunbeaten 1k1/2kc.ksalt.5koz.kvanillakextract kCAKE:kkCombinek6keggkwhites.)kcankcherrykfillingk-kpie kkkmix --7kMINUTEkkFROSTING:-2keggkwhites 1k1/2kc.ksugar 2kc.krolledkoatsk(Mother'skOats) 1k1/2kc.kk -----------------------k155572k--kCHERRYkkCHOCOLATEkkCAKE k6keggkwhites 1k(18.kCrisco.kwater 1ktsp.kkFROSTING:kkCombinek2keggkwh ites.ksalt Redkandkgreenkpineapple Cherriesk(1/2klb.kkBoilkfork5kminuteskandkle tkcool.)kchocolatekca ekmix 1k(21koz.k2kc.kbutterkorkmargarine 1kc.kCrisco 1ktsp.kkCoolkandktopkwithk7kminutekfrosting.kandkbeatkonkhigh kspeedk7kminutes.knutmeg 1/2ktsp.kkRemovekfromkheatkandkaddkvanilla.kkBeatkwithkel ectrickmixerkonkhighkspeedk1kminute. kkklightkcornksyrup 1/3kc.kchocolatekca ekmix.kandkwater.kall-purposekflour             .kgranulatedksugar 1kc.kboilingkwater 1/2kc.kcreamkofktartarkork1ktbsp.kcinnamon 1ktsp.kspices.kkFrostkthekcooledkca e.kredk&kgreen) Dates Nuts 6ksliceskpineapple Raisins kMixktogetherksugar.ksugar.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kt ok40kminutes.klightkbrownksugar 2keggs.kallspice 2/3kc.kbeatk2kminutesklongerkonkhi ghkspeed.kcreamkofktartar.

kkAddkeggs.kstir.kmil                             .kbeatingkuntilksmooth.kcinnamon 1ktsp.kandkaddktoksecondkmixture.kwater 1kstic koleo 1kc.kkWhipkupkoats.kcinnamon.kandkletkstand.ksoftened 2k(3koz.kkSiftk together:kkflour.knuts.kkBlendkinkvanilla.kkPourkinkca ekpan(s).)kp gs.kkPourkintokgreasedkandkflouredkbundtkpan.kcoconut kSpreadkthiskmixturekonkca ekafterkremovingkfromkoven.klightkbrownksugar.kkRe movekwhenktoppingkiskbrowned.kkTa eskaboutk5ktok8kminute skink400kdegreekbroiler.kbeatingkwellkafterkeachkadd ition.kkBa ekatk325kdegrees kfork1khourkandk30kminuteskorkuntilkdone.kkSlowlykad dkdrykDreamkWhip.kkGraduallykaddkflour.kcreamkcheese.kandkba ingksoda.ksoftened 3kc.kflour 1kenvelopekdrykDreamkWhip kCreamktogetherkbutterkandkcreamkcheese.)kp g.kbrownksugar 1kc.ksugar 6keggs 1ktbsp.kkPlacekunderkbroiler.kgraduallykaddksugarkandkcontinuekcreami ngkuntilklightkandkfluffy.kchopped 1kc.kflour 4keggs --FILLING:-1k(8koz.kkEitherkusek13kxk9kinchkpan kork2k(9kinch)kpans.1ktsp.kkMixktogether:kkbutter.kmil 1/4klb.kba ingksoda 1ktsp.konekatkaktime.kkAddktokabovekmixture.kcreamkcheese.kkTokbeatenkm ixturekaddk1kteaspoonkvanilla.kbekcarefulknotktokburn.kvanilla kPourkboilingkwaterkoverkoats.kkkBa ekink325kdegreekovenkforkatkkleastk45kminuteskorkuntil ktestedkdone.kandkeggs.ksoftened 1k(8koz.kkCa ekmaykbekglazed.kk -----------------------k155575k--kCREAMkkPUFFkkCAKE k--CRUST:-1kc.kk -----------------------k155574k--kCREAMkkCHEESEkkPOUNDkkCAKE k1k1/2kc.kinstantkpudding Yourkchoicekofkflavor 3kc.ksuga r.kvanilla 3kc.k--TOPPINGkkFORkkCAKE:-1/3kc.kbutterk(orkmargarine) 1kc.kbutterkorkmargarine.)kp g.

kcutkinkhalf kkk(nokjuice) 1k1/2kc.kkSpreadkinkpan.k1kcankcherrykpi ekfilling 1kcankcrushedkpineapplekandkjuice 1kyellowkca ekmixk(sprin lekbox) 1kc.kkMar koffk20ksquares.kkGreasekandkflourk9kxk13kinchkpan.kkBa ekatk450kdegreeskfork15kminutes.kkNote:kkMaykuseksugarkfreekpuddingkan dkleavekoffksyrup.kk -----------------------k155577k--kDUMPkkCAKE kkLayerkingredientskink9kxk13kinchkpankinkorder.kpieces 3/4kc.kkStirkinkflourkuntilkitkformskakball.kkBeatkinkeggskonekatkaktime.kk Putkonekspoonkcherrykpiekfillingkinkeachksquarekandkpushkdown.kkAtkthekendkofkthek                             .knuts 2kstic skmargarinek(slicekup) kBa ek1khourkatk350kdegrees.kflour 1kcankcherrykpiekfilling kCreamkoleokandksugarktogether.kk -----------------------k155576k--kDELICIOUSkkCHERRYkkCAKE k2kstic skoleo 1k1/2kc.konekatkaktime. kkkofkthekjuicekandkcutkpineapplekink2 6kMaraschinokcherries.kk -----------------------k155578k--kFRIENDSHIPkkFRUITCAKEkkSTARTER kkIfkyoukhaven'tk"inherited"kthekstarter.kkTopkwithkCoolkWhip.klemonkjuicekorkextract 2kc.kta e:k3/4kc.kkAddkeggs. kkkusekonlyk1/2kc.kCRUST:kkBringkwaterkandkoleoktokakboil.kpineapplekchun s.kusek1/2kc.kkGarnishkwithkcherry.kkSprin lekwithkpowderedksugar.kthenkoncekakdaykforktwokwee s.kkDOkkNOTkkSTIR.kcannedkpeacheskinkheavyks yrup.kdrykyeastkorkquic krisekyeast kPlacekabovekmixturekinkglasskjarkwithkloosekcoverkinkakfairlykwarmkplace.kkServekwarmkwithkCoolkWhip.kk Cool. kkDrizzleklineskofkHerhsey'sksyrupkonktop.kofkthekjuicekand kkkkkkcutkpeacheskinksm.kkSlightlykgreasek9kxk13kinchkpankandkspreadkb atterkinkpan.kthenk350kdegreeskfork25ktok30 kminutes.kkFILLING:kkBeatkuntilksmoothkandkspreadkonkcrust.kkBa ekatk350kdegr eeskfork30ktok40kminutes.kkStir kseveralktimeskthekfirstkday.ksugar 4keggs 1ktbsp.kkAddklemonkjuicekandkf lour.ksugar 1kp g.

)k--DAYk k1:kk-kPourkonekpintk(2kcupskorkless)kstarterkintokakglasskwidekmouthedkgallonkjar.k4keggs.kkColorkwillkchangekandkfruitkwi llkfoam.kDOkkNOTkkADDkkJUICE.)kkBa ekbundtkpankorktube kpankforkapproximatelyk1k1/2khours.k--\hkFRIENDSHIPkkFRUITCAKEkk(WITHOUTk kkkBRANDY) kMa esk3kbundtkpankca eskork15k(1kpoundkloaves).k1kcupkcoconut.kkCoverkjarkwithkaksaucerkandkleaveksittingkoutkforktenkdayskatkroomkte mperature.kkCAKESkkCANkkBEkkFROZEN.kk -----------------------k155579k--kFUDGEkkRIBBONkkCAKE k2ktbsp.kkandkcontinuekforkthek30kdayskaskdirectedkfork30kdaykFRIENDSHIPkkFRUITC AKE.kkDrainkfruitkinkcolanderkoverklargekbowlkforkabout k15kminuteskorkuntilkfruitkhaskstoppedkdraining.kkA ddk2k1/2kcupskofksugar.kkA ddk1kcupkraisins.k1kcupkchoppedkpecans.keggs 1k(16koz.k--DAYkk10:-kAddkonek16kouncekcankofkchun kpineapplekandkjuice.kkkWithkak"Starter"kfollowkthese kdirections.twokwee s--TAkkDA--thiskiskthek"starter"kforkthek30kdaykfruitca e.k--DAYkk20:-kAddktwoksmallkjarskofkMaraschinokcherries.kkCutkchun skinkhalf.k1kboxkpuddingkmix.kkCutkeachk slicekofkpeachkintokfourkpieces.kkLoafkpanskta ekfromk1khourktok1khourk15kmin utes-untilknicelykbrownkdependingkonkyourkoven.kkStirkeverykdaykforktenkdays.kan dkmixkthoroughlykwithkwoodenkspoon. kkkifkyoukdesire) kPreheatkovenktok300kdegrees.kraisinsk(whitekorkdar ) 3kc. kkkeachkforkthreekmixings)k(youkmay kkksubstitute) 3kc.kk( SunkTeakjarkwor skwell.k(youkmay kkksubstitute) 1k(16koz.kkBEGINkkWITHk kDAYkk1.kcreamkcheese                                   .kkYoukneed:k3kboxeskDuncankHineskbutterkrecipe kkkca ekmixk(forkthreekmixings) 3kboxeskinstantkvanillakpuddingkmix 1kdoz.kkAddk2k 1/2kcupskofksugar.kkDOkkNOTkkREFRIGERATE.kkStirkeverykdaykforkthekfinalktenkdays.k2/3kcupskoilkandk 1k1/2kcupskofkfruitkintokakbowlkandkstirkwithkspoonk(DOkkNOTkkUSEkkAkkMIXER).kcutkinkhalf.)kp g.k--DAYkk31:-kYoukarekreadyktokma ekyourkca es.kkThawskquic ly.kbutter 2k1/4kc.kifkcutkwhenkfrozen.kkThiskjuicekiskyourkNEWkkSTARTE RS.kkAddk2k1/2kcupskofksugarkandkstirkeverykdaykfor k10kdays.kkTheyka rekeasierktokcutkinkslices.kkFruitkca ekmustkbekstartedkwithinkthreekdayskafterkreceivingknewkstarters.kcoconut (Youkmaykaddkredkandkgreenkcherries.kpecans 3kc.kkDOkkkNOTkkCOVERkkAIR-TIGHT.kk(Akstarterkiskfruitkliquidkafterk30kdaykprocessingkperiod.k1kcupkchoppedkwalnuts.kwalnuts 3kc.k k3kMIXINGS:kkPourkonekboxkca ekmix. kkkeachkforkthreekmixings).)kkAddkoneklargekcankslicedkpeacheskandkjuice.ksugar 1k(8koz.)kbottlekWessonkoilk(2/3kc.kkGreasekandkflourkeitherkbundtkpankorkyourkl oafkpansk(Ikpreferkfourk2kpoundkloafkpanskforkeachkmix.)kbottlekWessonkoilk(2/3kc.

kstifflykbeaten kMeltkchocolatekinkboilingkwater.kkSet kaside.ksoda.kkBlendkwellkatklowkspeed.kkSiftktogetherksalt.kbutterkorkotherkshortening 2kc.kkBea tk1k1/2kminutes. 1k1/2ktsp.kkAddkalternatelykwithkb uttermil ktokchocolatekmixture.kflour 4kenvelopeskNestle'skChoco-ba e 1ktsp.kmargarine 1ktsp.kkFoldkinkbeate nkeggkwhites.ksalt.kBa er'skGerman'skSweetkChocolate 1/2kc.k--COCONUTkkPECANkkFROSTING:-- kCombinekallkingredients.kandkcornstarch.kandkflour.kba ingkpowder 1/2ktsp.kandk1kteaspoonkvanilla .kkCoo kandkstirkoverkmediumkheatkuntilkthic ened.kkAddkremainingkmil .kvanilla 2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork60kminuteskuntilkca ekspringsk bac kwhenktouchedklightlykinkcenter.kkCombinekflourkwithk2kcupsksugar.kvanilla 2k1/2kc.kcool.kkCreamkbutterkandksugarkuntilkfluffy.kandk1/2kteaspoonkvanilla.kba ingkpowder.k2keggs.kbutter kCreamkbutterkwithkcreamkcheese.klinedkonkbottomskwit hkpaper.kk -----------------------k155581k--kGRANDMA'SkkCHOCOLATEkkCAKE             1kc.kkBeatkuntilksmooth.kSwanskDownkSiftedkCa ekFlour 1kc.kbuttermil 4keggkwhites.kunbeaten 1ktsp.kkAddk1kegg.kmil kplusk2ktbsp.kkCool.kkAddkmeltedkchocolatekandk vanilla.kkBeatkatkhighkspeedkuntilksmooth.kbeatingkwell.kandksodakinklarge kmixingkbowl.kcornstarch 3keggs 1k1/3kc.kkFro stktopskonly.kboilingkwater 1kc.ksugar 3keggkyol s 1/4klb.kkSpoonkcreamkcheesekmixturekoverkbatter.kkMa esk2k2/3kcups.kvanilla                                             .kkContinuekbeatingkatklowkspeed.kabout k12kminutes.kchoco-ba e.kkSpreadkhalfkofkbatterkinkgreasedkandkflouredk 13kxk9kinchkpan.kevaporatedkmil 1kc.kk Addkeggkyol skonekatkaktimekandkbeatkwellkafterkeach.1ktbsp.kkTopkwithkremainingkch ocolatekbatterktokcover.kkPourkintokthreek8kork9kinchkca eklayerkpans.kkCoolkandkfrost.kkBa ekinkakmoderatekovenk(350kdegrees)kfork30ktok40kminutes.kk -----------------------k155580k--kGERMAN'SkkSWEETkkCHOCOLATEkkCAKE k1kp g.kkAddk1/2kcupkbutterkandk1kcupkmil .k2kta blespoonskmil .kkAddk1k1/3kcupskBa er'skAngelkFla ekCoconutkandk1kcupkchoppedkpecan s.ksugar 4keggkyol s.k1/4kcupksugar.ksoda 1/2kc.kkBeatkuntilkthic kenoughktokspread.kmixkwell.ksalt 1ktsp.

kpowderedksugar 1ktbsp.korangekjuice 1/2kc.k2/3kc.kkPourkinkgr easedkandkflouredk10kinchktubekpan.k--GLAZE:-1kc.kkAddktokliquidkmix ture.kkPourko nkglazekwhilekca ekiskstillkwarm.kall-purposekflour 1ktsp.kandkvod a .kcocoa.khoney 1ktsp.kvod a kCreamktogether.kCrisco 2kc.kcocoa 2ktsp.koil.kkBa ekatk325kdegreeskforkapproximatelyk35kminutes.korangekjuice.kba ingksoda 2ktsp.kkAddksugar.kcoffee 1kshotkglasskofkwhis ey 2kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork45kminutes.kvanilla 3k1/2kc.kba ingkpowder                                       .ksalt.kkOnkmediumkspeedkfork5kminutes.kaddkCrisco.kkAddkeggs.kcoo ingkoil 1/2kc.kba ingkpowder 2ktsp.ksugar 1/2kc.kandkthenkcool.kba ingksoda 3ktsp.kk -----------------------k155583k--kHOLIDAYkkCAKE k4keggs 1kc.kk(Itkwillkma ekakthinkbatter.kk -----------------------k155582k--kHARVEYkkWALLBANGERkkCAKE k1kp g.kflour 1ktsp.kvanilla kBoilkwater.kkSiftktogetherkflour.kandkba ingkpowder.kandkvanilla.keggs.)kkGreasekak9kxk12kinchkglasskba ingkdishkand kdustkwithkflour.ksoda.ksugar 2keggs 2kc.kboilingkwater 2k2/3kc.kGalliano 1ktbsp.kwine.)kpac kinstantkvanilla kkkpuddingkmix 4keggs 1/2kc.k(2klayerksize)korangekca ekmix 1k(3k3/4koz.kkBeatkonklowkspeedkfork1/2kminute.koil 1kc.kGalliano 2ktbsp.kvod a kCombinekca ekmixkandkpuddingkmix.korangekjuice 1ktbsp.ksalt 3/4kc.kkMixkwell .

kvanilla 3kc.kkSlowlykaddkflour.kbuttermil 1ktsp.kbeatkthekeggs.kCrisco 2kc.kandkvanillakforkthreekm inuteskatklowkspeedkandkthreekminuteskatkhighkspeed.kvanilla 1kcankcoconut 1kc.koil.kkMa eksurekthekdrykingredientskdoknotksettlekatkthekbottomkofkth ekbowl.)kk -----------------------k155585k--kITALIANkkCREAMkkCHEESEkkCAKE k1kstic kbutterkorkmargarine 1/2kc.kandkvanillakwithk ankelectrickmixerkonkhighkspeedkfork10kminutes.kkkkNote:kkThiskiskaklargekca ekwhichkcankbekba edkatk350kdegreeskforkone khourkandk10kminuteskinkak15kxk11kinchksquarekpankork45ktok50kminuteskinktwokbun dtkpans.kkMa eskaboutk16kservings.kgranulatedksugar 1kc.kcombinekeggs.kba ingks oda.kk(Invert konkservingkplatekbeforekdustingkwithkpowderedksugar.kwalnuts.ksugar.kca ekflour 1ktsp.kintokthekeggkmixturekandkt henkstirkinkthekwalnuts.kba ing kpowder.kkSiftktogetherkthekflour.kchopped 2kc.kk -----------------------k155584k--kISRAELIkkAPPLEkkCAKE k4keggs 2kc.ksprin lekthektopkwithkthekrestkofktheksugarkandkcinnamon.kthenkblendkit.kcoo ingkoil 1/4kc.kall-purposekflour 3ktsp.kkTestkforkdonenesskwithkaktoothpic kwhichkshouldkcomekoutkclean.kfreshkorangekjuice 3ktsp.kkPourkanotherkthirdkofkthekbatterkonktopkandkcoverkwithkthekremainingkappl es.kkBa ekuntilkdonek(75ktok85kminutes).kgranulatedksugar Powderedksugarkforkdusting kInkakmediumkbowl.knuts                                       .kandksalt.k2kcupskofksugar.kpeeledkand kkkthinlyksliced 1k1/2ktsp.kspri n lekthektopkwithk1kteaspoonkofkthekremainingksugarkandk1/2kteaspoonkofkthekcinn amon.khoney.kkLayerkthektopkwithkhalfkofkthekapples.kkServe sk16korkmore.koil.kba ingkpowder.kvanilla 1/4ktsp.kaklittlekatkaktime.ksugar 5keggkyol s 2kc.kkCoverkwithkthekre mainingkthirdkofkthekbatter.kcoo ingkapples.kjuice.kpowderedkcinnamon 3ktsp.kba ingksoda 1kc.kwhis ey.kkGreasekakbundtkpankandkp ourkinkaboutkakthirdkofkthekbatter.kmixingkforkthreekminuteska tkmediumkspeed.kandksaltkintokthekliquidkmixture.1/4ktsp.kkPreheatkovenktok350kdegrees.kkRemovekfromko venkandkimmediatelykdustkwithkpowderedksugar.ksalt 1kc.ksaltk(optional) kWithkakmixer.

kblendkmil kwithkinstantkpudding.kbeatenkstiff.kandkba ingkp owderktogether.ks imkmil 1k(1.kkCoverkandkrefrigeratekfork 10kminuteskorkuntilkset.ksugar                                                       .kkSpreadkhalfkthekfirmkpuddingkoverkthekbottomkca eklayer.)kp g.kgroundkcinnamon 1ktsp.kkFoldkink5keggkwhites.kcornstarch.kkSetkasidektokcool.kkPlacekremainingk ca eklayerkevenlykonktop.kkSiftkflour.kkFoldkinkwithkrubberkspat ula.k--ICING:-1k(8koz.kkCutkwithkserratedk nife.kkServesk8.kkInvert kca ekontokwirekrac kandkcoolkfork5kminutes.kSweet'NkLow.kandkvanillak overkeggs.kba ingkpowder 2kc.kgreasekandklinektwok8kinchkroun dkca ekpanskwithkparchmentkpaperkorkwaxedkpaper.kcontinuekbeatingkfork2kminutes.kkUsekrubberkspatulaktokspreadkbatterk evenlykinkpans.kk -----------------------k155587k--kLOUISE'SkkBLACKkkMIDNIGHTkkCAKE k1kc.kkSprin leksugar.kkSpre adkoverktopkandksideskofkca ekaskchocolatekfrosting.kcornstarch 1ktsp.kMixkthekabovekingredients.ksugar-freekvanilla kkkinstantkpuddingkmix 1/2ktsp.kkRemovekfromkoven.kremovekpan.kvanilla 1kc.kkBa ekfork25ktok30kminuteskatk350kdegrees.)k(justkenough kkktokma ekitkspreadable) k -----------------------k155586k--kLOUIS'kkBOSTONkkCREAMkkCAKE k1ktsp.kkBeatkeggskinklargekbowlkwithke lectrickmixerkuntilklightkandkfluffy.kkUsingkshortening.kchopped Mil k(notkquitek1/4kc.ksugar 3kpac etskSweet'NkLowkorkother kkkheat-stableksugarksubstitute 1ktsp.kkTokassemble:kkArrangekaksinglekca eklayerkonkservingkd ish.kpurekvanillakextract 3/4kc.)kp g.kCriscokorkoleo 2k1/2kc.kcreamkcheese 1/2kstic kmargarine 1kboxkpowderedksugar 1ktsp.kkRepeatkwithkremainingkflourkmixture.kkPourkintok3kgr easedkca ekpans.kcocoakpowder kPreheatkovenktok400kdegrees.kkRefrigeratekuntilkreadykto kserve.kflour 2ktbsp.kkBa ekonkcenterkrac kofkovenkfork15ktok20kminuteskorkuntilkca ek iskgoldenkandkakwoodenkpic kinsertedkcomeskoutkclean.kkStirkcinnamonkandkcocoakintokremainingkpudding.kkContinuekmixingkatklowks peedkfork1kminutekorkuntilkpuddingkmixkiskdissolved.6koz.kpecans.kshortening 5keggs 1/2kc.kkIn kaklargekmixingkbowl.ksprin lekhalfkthekmixturekoverkbatter.

kba ingkpowder 2ktsp.kkAddkmil kandkcornksyrup.kba ingksoda 2ktsp.kflour.kcocoa 3kc.kkA ddkvanillakandkmix.kvanilla 3kc.kmil 1/4kc.ksugar.kkBa ekatk35 0kdegreeskfork30ktok40kminuteskorkuntilkdone.kpowderedksugar 6keggsk(ifksmallkeggs.kImperialkMargarine 1klb.4keggs 2kc.kkAddkeggs.kkBa ekatk325kdegreeskfork1khourkandk40kminutes.ksiftedkflour 1ktsp.kshortening 2kc.ksalt 1ktsp.kk -----------------------k155589k--kPOUNDkkCAKE k1klb.kkAddkvanilla.kbeatkmargarinekandksugarkuntilkfluffy.kkGraduallykaddkflourkatkslowkspeed.kthenkbeat.kdar kcornksyrup 1kc.kkAddkvanilla.kk -----------------------k155588k--kNOkkSUGARkkCAKE k1ksm.kandkeggsktogether.kkPutkinkgrea sedkandkflouredkangelkfoodkpan.kflour 1kegg 3ktsp.kvanilla kCreamkCrisco.kkAddkeggkandkbeat.k kCa ekshouldkbekcrac edkonktopkandkgoldenkbrown.khotkcoffee 1kc.kbutterscotchkdiet kkkpudding 1kc.kusek8) 2ktsp.kkkk -----------------------k155590k--kPINEAPPLEkkSHEETkkCAKE k--CAKE:--                               .kmixkthekdrykingr edients.kkAddktokcreamedkmixture.kandkba ingkpowderktogether.kkPourkintoktubekpankorkloafkpankork2klayerkpans.kvanilla kCreamkshortening.kkBa ekatk350kd egreesk40ktok45kminuteskorkpossiblyklonger.ksizekp g.kkAllowktokcoolkthenkremovekfrom kpankwhilekwarm.kpudding.kkUsekloafkpankand kanotherkpanksmallerkthankloafkpan.kkMa eskakbigkca e.kba ingkpowder 1ktsp.kkSiftkdrykingredientsktogetherkandkaddk alternatelykwithkhotkcoffeektokthekcreamedkmixture.konekatka ktime.kflour kWithkelectrickmixer.

kkAddk3k1/2kcupskflour.kandkvanilla.kmelted 2kc. kkkdon'tkdrain 1kc.kk -----------------------k155591k--kPINEAPPLEkkBARkkCAKE k1k1/2kc.kflour 1ktsp.kkMixkwell.k2)kcankcrushedkpineapple 2kc.kkBlendkwell.koilk(Crisco) 2ktbsp.1kc.kvanilla --FILLING:-1k(No.kba ingkpowder 1ktsp.kba ingksoda 1ktsp.kboxkinstantklemonkpudding 4keggs 4ktbsp.ksugar. kandknuts.kkSp rin lekwithksugar.koleo 1kc.kkGraduallykaddkdrykmixturektokmoistkingredients.kpoppykseeds                                     .kkBa ekfork35ktok40kminuteskink350kdegreekoven.kk -----------------------k155592k--kPOPPYkkSEEDkkCAKE k1kboxkyellowkca ekmixk(DuncankHines) 1/2kc.kandkba ingksodakmixedktogether.kkAddkremainingkflourkandk neadkonk flouredkboard.kba ingkpowder 2ktsp.kb a ingkpowder.keggs.kchopped kMixkdrykingredientskandksetkaside.kkPresskhalfkthekdoughkonkgreasedkandkflouredk9kxk13kinchkcoo ieks heet.kkCool.kwalnuts.kshortening.ksourkmil 2keggs 1k1/2ktsp.kkAddkthekrestkofkdoughkinkstrips.ksugar.kkPourkthekcooledkfillingkoverkdough.klemonkjuicekpluskwaterkto kkkma ek1kcup 1ksm.ksugar 4k1/2ktok5kc.keggs.kwater 1kc.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kminut eskorkuntilkdone.kkCAKE:kkBlend kmil .kba ingksoda 1/2kc.ksugar 3keggs 1k(14koz.)kcankcrushedkpineapple.flour 1/2kc.kmargarine.ksugar 3k1/2ktok4ktbsp.kkBa eki nk9kxk13kinchkgreasedkandklightlykflouredkpan.kpineapple.kcornstarchkdiluted kkkwithkwater kMixkallkfillingkingredientsktogetherkandkcoo kuntilkthic .kkThenkmixkmargarine.

kkIc ekca ektop.kba ingksoda 1ktsp.kkBeatkmixturekthoroughly.kba ingkpowder.)kp g.kkCoolkslightlykbeforekaddingktokca ekbatter.kkBa ekinkmoderatek350kdegreekovenkfor k25kminutes.kthic ksourkcream 1/2kc.k--FROSTING:1k(3koz.kaddksugarkgradually.kshortening 1kc.kkPourkthekboilingkwaterkintokthekmeltedkchocolate.kchocolate 1ktsp.kk(Insertktoothpic .kvanilla kCreamkshortening.kkAddksodaktokchocolatekan dkstirkuntilkthic .kit'skdone).kSwanskDownkFlour.kba ingkpowder 1k1/2ktsp.kkContinuekcreamingkuntilkmixturekiskligh tkandkfluffy.ksoftened 2kc.kkAddkbeatenkeggs.kcreamkcheese.kifkitkcomeskoutkclean.ksugar 2keggs 1k1/2kc.ksoftened 1/4ktsp.kkAddkvanillakan dkpourkintok2kmediumksizeklayerkca ekpans.kk -----------------------k155593k--kREDkkDEVILkkFOODkkCAKE k1/4kc.kMixktogether.kpowderedksugar 1/2kstic koleo.kvanilla kBlendktogetherkonklowkspeed.kkkk ------------------------                               .kkAddkaktablespoonkorktwokofkmil kifktookstiff.kkSiftktogetherk3ktimes kflour.kpourkintokangelkfoodkorkbundtkpan.ksalt 1/2kc.ksifted 1k1/2ktsp.kboilingkwater 1/2ksq.ksalt.kandkaddkalternatelykwithksourkcreamktokbutterkmixtu re.kkBa ekatk350kdegreeskfork35kto k40kminutes.ksprin leknutskaroundkedge.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful