TEST DE VERIFICARE

GENUL EPIC
1.Recunoaşteţi cărui dintre momentele subiectului aparţine fragmentul dat şi povesteşte-l în
3-5 rânduri:
2p.
“Şi scurtă vorbă,văzând că m-am pus rău cu mama,îi giuresc eu că ce-am făcut n-oi mai
face.Apoi umblu tot cu bineşorul pe lângă dânsa şi nu ies din cuvântul ei afară nici cu
fapta,nici cu vorba,căci:”Vorba dulce mult aduce”;la trebi-s hărnicuţ cât se poate:derdicam
şi măturam prin casă ca o fată mare,de n-avea mama grijă când se ducea”.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
2.Argumentaţi prin două trăsături că fragmentul dat aparţine genului epic.
1p.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3.Definiti opera literară.
1p
………………………………………………………………………………………………
4.Explicaţi sensul următoarelor expresii:
2p
m-am pus rău cu mamaumblu tot cu bineşorul pe lânga dânsaderdicam şi măturam prin casă ca o fată mare5. 4.Transcrieţi două însuşiri prin care Nică se autocaracterizează.
1p.
.......................................................
..........................................................................
6. Rezumaţi în 7-10 rânduri fragmentul din manual „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă.
3p.
.........................................................
..............................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful