edu3108 struktur: 1. isu2 & etika guru (tajuk 3) - kesantunan, kepedulian, penampilan, kerjaya sambilan, pengurusan masa, wang 2.

peringkat perkembangan guru (tajuk 4) 3. peranan guru sek rendah (tajuk 5) 4. kepimpinan guru (tajuk 6) esei: 1. struktur organisasi pendidikan (tajuk 7) 2. perkembangan profesional guru: pbelajaran spjg hayat (tajuk 8) 3. kod etika & akauntabiliti keguruan (tajuk 2) edu 3109 struktur: 1. tajuk 1 - integrasi; pendemokrasian pddk; unesco 2. tajuk 2 - peraturan pgawai awam; akta pendidikan 3. stress/ burnout/ langkah mgurus tekanan emosi 4. tajuk 5: strategi pengajaran inovatif; penggunaan teknologi dlm pnp; persekitaran; reka bentuk resos esei: 1. globalisasi dalam pendidikan; kepelbagaian budaya; pengaruh tmk; gejala sosial 2. tanda2 awal gangguan emosi; langkah tangani emosi; hak asasi kanak2 3. strategi pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan; adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful