Γλώσσα

Αντίστροφα συμφωνικά συμπλέγματα
1. Γράφω σωστά τις παρακάτω λεξούλες:

Ενότητα: 4η Ετοιμασίες για το ταξίδι

στίρκο

………………………………………….

τακσίδι

……………………………………………

πσηστιέρα

……………………………………………

διπσάω

……………………………………………

πσαράς

……………………………………………

κάλστα

……………………………………………

έπσακσα

………………………………………………

Κσινό

………………………………….…………..

ατσραπή

………………………………………………

τσαυρόλεκσο

………………………..……………………..

άνοικση

…………………………….…………………

2. Μπορείς να γράψεις σωστά τις λέξεις ;
...………………………………….…
πακσιμάδι

...……………………………………

τακσίδι

...……………………………………

πσήνω

…………………………….………..

διπσάω

..……………………………………

κόπσιμο

..……………………………………

πσαράς

…………………………………….
……………………………………..

Όνομα:________________________ Ημ/νια:___ /___ / 20___

Τάξη Β’