ISL MINGGU 7 Kecemerlangan Peribadi

           

Nilai kendiri yang positif Berakhlak mulia Adil Bertimbang rasa Amanah Bertanggung jawab Kreatif Inovatif Kemas Sikap sedia berkongsi Bersikap terbuka Berpemikiran positif

Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran
   

Mengamalkan budaya ilmu Berkebolehan menyelesaikan masalah Membuat keputusan yang rasional serta objektif Sebagai pakar rujuk bidang masing-masing

Kecemerlangan Komunikasi
   

Kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej secara berkesan. Memula dan merintis sesuatu usaha sehingga berjaya. Berkeupayaan memelihara hubungan mesra. Menghormati semua ahli masyarakat sekolah atau institusi pendidikan.

Kecemerlangan Potensi

Keberkesanan sumbangan terhadap kejayaan sekolah atau institusi pendidikan dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum.

 Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu seperti kursus-kursus profesional.  Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui akademik dan penyelidikan. bengkel. seminar. Personaliti Unggul             Adil Sabar Tegas Konsep kendiri positif Kesungguhan Mesra Prihatin Kerjasama Menepati masa Bertanggung jawab Berakhlak mulia Kecindan (unsur jenaka) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful