You are on page 1of 5

Borlar Hukuku SORU I :Ceren yakn arkada Ayeyi kendisi iin bir radyo sipari vermesi hususunda yazl

olarak yetkilendirir. Ancak Ceren, maazaya gitmek zere yola koyulan Ayeyi cep telefonundan arayp radyo almaktan vazgetiini bildirir. Cerenin bu kadar ksa srede karar deitirmesine sinirlenen Aye ona bir ders vermek ister ve maazaya girerek, yetki belgesini ibraz edip Ceren adna radyo sipariinde bulunur. Firma radyoyu teslim edip satm bedelini tahsil etmek istediinde Ceren radyoyu istemediini bildirir. Cerenin bu davrann ve sonularn hukuken deerlendiriniz. SORU II: adam (A), otomobil galerisi sahibi (B)den bir teklif alr. Bu teklife (B), Mercedes 500marka arabay satmaya veya kiralamaya hazr olduunu belirtip, satn veya kira bedelini bildirir. Teklif zerinde biraz dnmek isteyen (A), karar verdiinde gecikmemek iin sekreterinden deiik ihtimallere gre mektup hazrlamasn ister. Birinci mektupta satn almak istediini, ikinci mektupta kiralamak istedii nc mektupta da teklifin reddedildii yazldr. (A), sonuta arabay kiralamaya karar verir,ancak aceleyle satma ilikin birinci mektubu imzalar ve mektup (B)ye gnderilir. a) Yanlln ayn gn fark edilmesi halinde (A)nn yapabilecei ey var mdr? b) Yanll fark edilmemesi ve (B)nin arabay teslim edip satm bedelini talep etmesi halinde, (A)ya hangi hukuki yollara bavurmasn nerirsiniz? Neden? SORU III: (A), Ankara da bir kuyumcu dkkan iletmektedir. (A)nn yardmcs vitrinde sergiledikleri mcevher takmlarndan birinin etiketini yanllkla 13800 Dolar yerine 1380 Dolar olarak dzenlemitir. Bu fiyat son derece elverili bulan (B) dkkana girmi ve hatadan hala habersiz olan (A)nn yardmcsndan 1380 dolar deyerek sz konusu taky alm ve ikametgahnn bulunduu stanbula dnmtr. Ertesi gn yanll fark eden (A), adresini tespit ettii (B)den mcevher takmnn iadesini talep etmektedir. (A)nn bu talebini hukuki dayana nedir? (B) hangi haklara sahiptir? Gerekeleriyle birlikte aklaynz. SORU IV: Sahip olduu bir bankann Mevduat ve Sigorta Fonuna devredilmesi zerine dier mal varlklarna el konulmasndan endie eden (M) holdingi, i merkezi olarak kullandklar binay, sz konusu tehlike geinceye kadar (T)ye devretmek ister. Taraflar arasnda tapuda bir satm szlemesi yaplr ve gayrimenkul (T) adna tescil edilir.

SORU V: Otomobil merakls (A) her yl Monakoda dzenlenen Formula 1 Grand Prix yarlarn izlemek zere (D) otelinde rezervasyon yaptrr. (D) oteli yar pistinin ok yaknnda olup, odalarn bolkonundan yarlar rahatlkla izlemek mmkndr. (D) oteli, yarlarn yaplaca hafta sonu iin bo olan son odalar (A) iin rezerve eder. Otelin gecelii 1000 Fransz Frang tutarndadr. Yarlarn yaplaca tarihten 2 gn nce sponsorlarn dzenledii yemekte srclerin byk bir blm zehirlenir ve organizasyon komitesi yarlar iptal etmek zorunda kalr. Durumu Monakoya hareketinden ksa bir sre nce internetten renen (A), seyahatten vazgeer ve rezervasyonu iptal ettirir. (A)nn rezervasyon iptali iin ileri srebilecei hukuki gereke sizce ne olabilir? Bunun iin gerekli artlarn somut olayda mevcut olup olmadn belirtiniz. (30 Puan) SORU VI: A tanmaz zerinde Cnin sahip olduu ufa hakknn kullanlmasna engel olmak iin,bu tanmaz satmak hususunda mutabk kald Bye tapu memurunun dzenledii bir szleme ile balam, fakat B ile anlaarak satm bedelini peinen ve gizli olarak almtr. 1) A ile B arasnda yaplan balama szlemesi geerli midir? Neden? 2) B bu ilem sonucu tanmaz zerinde mlkiyet hakkn kazanm mdr? Neden? 3) A ile B arasndaki satm szlemesi geerli midir? Neden? Deiik ihtimallere gre cevaplandrnz. (20 Puan) SORU VII: (S), 01.03.2001 tarihinde tannm ressam (X)in resimlerinin sergilendii (G)ye ait resim galerisini ziyaret eder. (S), 10.03. 2001 gn (G)ye telefon ederek, tehir edilen 8,9 ve 10 numaral tablolar satn almak istediini bildirir. (G),(S)in bu teklifini kabul eder. (S), 15.03.2001 tarihinde tablolar teslim almak iin galeriye geldiinde aadaki hususlar renir: (G)nin yannda alan (M), numaral tabloyu 08.03.2001 tarihinde (C)ye satmtr. 9 numaral tablo, ayn gn dikkatsiz bir ziyaretinin arpmas sonucu duvardan dp, tamamen paralanmtr. 10 numaral tablo ise, orijinal deil taklit olup, yanllkla sergiye getirilmitir. (G) btn bu durumlardan habersizdir. 1) (S) ile (G) arasndaki satm szlemesi ne zaman kurulmutur? 2) 8 numaral tabloya ilikin olarak taraflar arasndaki szleme geerli midir? Neden? 3) 9 numaral tablo ynnden taraflar arasndaki hukuki ilikiyi ve bunun sonularn deerlendiriniz. 4) 10 numaral tabloya ilikin olarak (S),(G)ye kar hangi hukuki

sebeple hangi hukuki imkanlar kullanabilir. Bunun iin gerekli artlar nelerdir? SORU VIII: Antika eyaya merakl olan (A) yakndan tand antika satcs (B)yi onun maazasnda gzne kestirdii 12 kiilik porselen yemek takmn satmaya ikna etmek zere k bir lokantada yemee davet eder. Taraflar yemek srasnda anlarlar. Satm bedeli olarak bir buuk milyar denecektir. Oysa (B)nin yeni yardmcs (C),kendisine o sabah verilen temizlik ii srasnda bu porselen takmn 8 taban krmtr. Yemekten sonra maazaya dndnde durumu renen (B),(A)ya telefon ederek 8 taba eksik yemek takmn be yz milyon karlnda teslime hazr tutulduunu bildirir.(B)nin (A)dan yemek takmnn parasn istemeye hakk var mdr? Gerekeli olarak aklaynz. SORU IX: Kiraya verdii tek katl evine kombi taktrmak isteyen (E), (H) ile bir szleme yapar. Kombinin taklmas esnasnda (H)nin iilerinin birinden dikkatsiz bir davran nedeniyle meydana gelen doal gaz patlamas sonucunda ev byk lde hasar grr. Ayrca kirac (M)nin eyalar da kan yangndan tamamen tahrip olur. 1) Evin hasar grmesi nedeniyle (E)ye kar kimler hangi gerekeyle sorumludur? Sorumluluun artlarn ve sorumluluktan kurtulma imkannn mevcut olup olmadn belirtiniz. 2) (M) eyalarnn yanmas nedeniyle urad zararn tazmini iin kimlere hangi gerekeyle bavurabilir?

Borlar Hukuku I- Pratik alma CEVAPLAR Soru I: Bu soru bize metin sorusu olarak gelseydi u ekilde olurdu: yetkisiz temsilde iyi niyetin ksmen korunduu haller hangisidir aklaynz eklinde olurdu. BK m 36ya gre eer temsilciye bir yetki belgesi verilmi ise temsil yetkisi sona erdiinde o yetki belgesinin geri alnmas gerekir vermiyorsa da dava edilmesi gerekir. Bu yaplmad taktirde yaplan ilem yine temsil edilen kiiyi balamaz fakat 3. ahslarn bu yzden urad zararlarn tazmini ile ykml olur. Soru II:

a) Burada icabn geri alnmasnn anlatlmas istenmektedir. Geri alma haberi, icaptan nce ya da onunla ayn anda veya daha sonra varmasna ramen nce geri alma haberi renilmi ise icap geerli olarak geri alnm olur. c) Beyanda hata vardr. Beyanda hatann trlerinden szlemenin hukuki niteliinde hataya girmektir. Borlar kanunumuza gre szlemenin niteliinde hata esasl bir beyan hatasdr bu sebeple A, szlemeyi iptal edebilir. Soru III: Burada beyan hatas vardr. Beyan hatas trlerinden miktarda hata, hataya denin stlendii bor gerekte kastedildiinden nemli lde fazla veya kar tarafn edimi nemli lde az ise oluan hatadr. Bu soruda kuyumcu (A) hata sebebiyle szlemenin iptalini isteyebilir. Fakat (A) kendi kusuruyla hataya dt iin kar tarafn (B)nin szlemenin iptal edilmesiyle urad zararlar gidermekle ykmldr. (B), (A)nn gerekte kastettii haliyle de szlemeye hazr olduunu bildirirse (A) artk szlemeyi iptal edemez. Hata sebebiyle szlemeyi ptal hakk drstlk kuralna aykr kullanlamaz. Soru IV: 1- Mutlak muvazaa sz konusudur. Bu olayda mutlak muvazaa durumunda taraflarn gerek iradesine uymad iin szleme geersizdir. 2- T adna yaplan tescil ilemi, hukuki sebebe ballk ilkesinin geerli olmas nedeniyle tescil ileminin temelini oluturan satm szlemesi geersiz olduu iin ortada hukuki bir sebep de yoktur ve tescil ilemi geersizdir. Soru V: Saikte hata sz konusudur. Buradaki saikte hata gelecekteki olaylara ilikin bir saikte hatadr. Gelecekteki olaylara likin saik hatasnda baz grler mevcuttur. Bir gre gre hata sadece gemite veya mevcut durumlara ilikin olabilir gelecee ilikin sadece bir tahmin olabilir. Bir baka gre ise gelecee ilikin saikte hatada mmkndr. En son federal mahkemenin verdii karar taraflardan en az birinin kar tarafa da fark edilebilir biimde bir olayn gerekleeceine yada gereklemeyeceine kesin gzyle bakmas gerekir. Bu soruda saikte hata nedir ve artlar nelerdir aklamasnn da yaplmasnn gerektiini hocamz belirtmitir. Soru VI: 1) Nisbi muvazaa vardr. Nisbi muvazaa da taraflarn 3. ahslar yanltmak amacyla yaptklar grnrdeki ilemin arkasna iradelerin uygun baka bir ilemi gizlemeleridir. Soruda grnrdeki ilem balama szlemesidir. Gizli ilem sat szlemesidir. Grnrdeki ilem, balama szlemesi taraflarn gerek iradelerine uygun olmad iin geersizdir. 2) Kanunda tanmazlar bakmndan aka hukuki sebebe ballk ilkesi kabul edildiinden borlandrc ilem geersiz olduuna gre tapudaki tescil ilemi bunun sonucu olarak kendiliinden geersiz olacaktr.

3) A ile B arasndaki satm szlemesi gizli ilemdir. Gizli ilem kanunun arad geerlilik koullarn tayor ise geerli olacaktr. Geerlilik koullarnn ierisine ekil de girmektedir. A ile B arasndaki satm szlemesi kanunun arad ekil artna uymad iin geersiz olacaktr.

Soru VII: 1) Taraflar telefonla grtkleri iin hazr olanlar arasnda gereklemitir. Hazr olanlar arasndaki szleme ayn anda kurulur, hkm ve sonu dourur. 10.03.2001 tarihinde kurulur. 2) 8 numaral tabloya ilikin olarak taraflar arasndaki szleme geerlidir. Ayn eyin birden fazla kiiye satlmas da mmkndr bu szlemeler geerli szlemelerdir. Fakat tasarruf ilemi mmkn olmayacaktr. 3) 9 numaral tablo 08.03.2001 tarihinde tahrip oluyor. Szleme 10.03.2001 tarihinde yaplyor. Szlemenin kurulmasndan nceki imkanszlk sz konusudur. Szleme geersizdir, bataki imkanszlk sz konusudur. Szleme batl bir szlemedir. Balangtaki imkanszlk taraflardan birinin kusurundan kaynaklanm ise szlemenin hem batl hem geersiz olmas sebebiyle uranlan zararlarn tazmini istenebilir. 4) Bu soruda saikte hata sz konusudur. (Soru da hileye varmay gerektirecek bir durum yoktur. Buna dikkat edilmesi gerektiini hocamz vurgulamtr.) Szleme saikte hata sebebiyle iptal edilebilir. Saikte hatann objektif ve subjektif olmak zere 2 art vardr. Subjektif art: Hataya denin yanl tasavvurlar szlemenin olmazsa olmaz artn oluturmas yani geek durumu bilseydi szlemeyi hi veya bu haliyle yapmayacak olmas gerekirdi. Objektif art: Hataya dlen hususlarn i hayat grleri ve drstlk kural uyarnca da szlemenin iptalini hakl gstermesi gerekir. Ancak bu durumun kar tarafa da bilinebilir olmas gerekir.