You are on page 1of 18

INTRODUCCI I JUSTIFICACI

La Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig deducaci al seu prembul fa referncia a lalumnat que sincorpora tard al sistema educatiu ordinari. Per aquest alumnat la resposta educativa adequada ha de ser des del punt de vista de la inclusi; ja que s aquesta inclusi lnica que garanteix la cohesi social , la no discriminaci i el afavoriment de lequitat. Concretament la L.O.E, al seu Ttol II: Equitat en lEducaci, secci tercera es refereix a lalumnat dintegraci tardana al sistema educatiu com alumnes que per procedir daltres pasos, sincorporen de forma tardana al sistema educatiu espanyol. Es per tot a que el Pla dAcollida (P.ACO) del C.R.A Mariola- Benicadell es defineix com una acci educativa de tota la comunitat docent destinada a lalumne nouvingut i a la seua familia, que pretn de garantir la inclusi de lalumnat i crear mecanismes daccs al nostre sistema educatiu tant, a nivell acadmic, social com cultural. Justifiquem el nostre PACO des de:

El P.E.C. Concretament des de la nota didentitat 2.6.INMERSI es refereix que:


A la vida del centre estar present la integraci de lalumnat nouvingut i extranger, contemplant la individualidat i elaborant un PLA DACOLLIDA I DE INTEGRACI DALUMNAT EXTRANGER Tamb trobem allusi als objectius del centre: 2.- Social: Solidaritat. Convivncia. Col.laboraci. Dialg. Integraci. Treball en equip. Competncia, que no competitivitat. 3.- tic i afectiu: No discriminaci. Reflexi. Sensibilitat. Educaci ecolgica i pacifista. Aix doncs el P.ACO respon a aquestes senyes didentitat oferint un model compensador que evite que les desigualtats culturals es transformen en desigualtats educatives.

El Pla de Convivncia.Tamb el nostre P.ACO es relaciona directament amb el


pla de Convivncia i comparteix amb ell els segents objectius: Facilitar la superaci dhbits discriminatoris de tipus sexista, racista, etc Fomentar el respecte per la diversitat.

OBJECTIUS:
- Crear un marc dactuaci amb lalumnat nouvingut, marc que materialitze el principi dequitat i digualtat en educaci. - Facilitar la incorporaci i integraci social i educativa de tot lalumnat. - Adquirir competncia lingstica en les dues llenges cooficials de la nostra comunitat. - Desenvolupar activitats consistents en la inclusi i posada en prctica de leducaci intercultural. - Estimular les actuacions per a eliminar la intolerncia i el racisme.
Pg. 1

- Motivar a lalumne cap al procs densenyament i aprenentatge. - Inculcar el respecte i la tolerncia cap als grups menys afavorits. - Potenciar la inclusi de lalumnat procedent daltres cultures. - Respectar les diferncies culturals, lingstiques de lalumne que sintegra tardanament al sistema educatiu espanyol. - Ordenar lacci educativa creant una eina que operativitze latenci a lalumnat immigrant. - Potenciar els mecanismes daccs al sistema educatiu. - Garantir els principis de normalitzaci, individualitzaci, integraci, qualitat de lensenyament i atenci a la diversitat.

MARC DACTUACI:
FASE I: Amb les famlies de lalumnat nouvingut.
Entrevista amb la famlia. Establir la persona de referncia. Trasps de la informaci.

FASE II: Amb lalumnat nouvingut:


Avaluaci inicial. Disseny de litinerari educatiu. Adscripci al grup i al curs. Preparar lentrada a laula.

FASE III: Amb lequip docent.


Creaci dun fons de material.

Pg. 2

Pla dacollida

1. ORGANIGRAMA DEL P.ACO. DEL CRA MARIOLA-BENICADELL

6. Adscripci grup 5. Disseny itinerari

TUT. ACO + EQ. DIREC E.O + EQ.DIREC.

4. Aval. Inicial

E. O. CREACI FONS MATERIAL

FAMILIES

ALUMNES

EQUIP DOCENT

1. Acollida fam. 2. Acollida alum. 3. Arreplega inform.

EQ. DIREC. + TUT. ACO TUT. ACO +AL. ACO TUT. ACO + AL. ACO

Pg. 3

Pla dacollida

FASE I : AMB LES FAMLIES DE LALUMNAT NOUVINGUT. TEMPORITZACI Quan arriba per primera vegada al centre i/o en el moment de la matriculaci. RESPONSABLE Membre de lEquip directiu Responsable daulari. Tutor dacollida. OBJECTIUS - Obtenir el mxim de dades possibles: Escolaritzaci anterior. Situaci econmica. Data d'arribada. Perspectives de futur. Llengua familiar. Llenges que parlen.

1.
ENTREVISTA FAMLIA

Observacions: - La primera persona de contacte, haur de ser cordial i crear un ambient agradable en la rebuda. Haur de localitzar al membre de lequip directiu, responsable daulari i al tutor dacollida, que estaran en tot moment acompanyant a lalumne. - Mostrar una actitud oberta i positiva respecte a les seves peculiaritats. - Es pot sollicitar el servei de traducci, en el cas que la comunicaci amb la famlia siga impossible pel desconeixement de la llengua. - Informar de les ajudes oficials que poden demanar (beques, serveis socials,...) - Tenir un coneixement bsic de com i on gestionar aquest ajuts. - Omplir amb la familia la sollicitud dadmissi, la confirmaci de la plaa i limprs de matrcula. TEMPORITZACI ESTABLIR LES Immediatament desprs PERSONES DE de lentrevista familiar REFERNCIA

2.

RESPONSABLE Equip directiu designa de lequip docent al tutor dacollida i aquest,de lalumnat amb perfil de mediador a lalumne dacollida (ser del grup de referncia preferentment).

OBJECTIUS - Servir en els primers moments de referncia a lalumnat nouvingut.. - Informar i mostrar el centre, espais, funcionament, serveis, horaris, beques... - Concretar moment d'entrada de l'alumne. - Presentar al tutor/a de laula ordinria.

Pg. 4

Pla dacollida

3.
TRASPS DE LA INFORMACI

TEMPORITZACI RESPONSABLE OBJECTIUS Abans de la incorporaci Tutor/a dacollida. - Assabentar al tutor/a i a tot lequip docent de lalumne a laula i en Alumne dacollida. sobre la major informaci replegada. qualsevol moment que es tinga informaci rellevant. Observacions: Aquestos traspassen la informaci en una reuni a: lequip directiu, equip dorientaci i equip docent responsable de lalumne.

FASE II: AMB LALUMNAT NOUVINGUT : TEMPORITZACI A partir del moment de la incorporaci al centre. RESPONSABLE Equip dorientaci OBJECTIUS - Obtenir el mxim de dades possibles de l'alumne : Nivell de llengua (bsic-independentcompetent) Nivell de matemtiques Nivell de procediments bsics Estil d'aprenentatge Nivell d'altres rees Coneixement d'altres llenges,... - Elaborar un informe psicopedaggic.

4.
AVALUACI INICIAL

Observacions: El desconeixement de la llengua, no significa que no tinga coneixement d'altres rees. Cal contemplar les diferncies dels sistemes educatius (diferents maneres de calcular, dibuix poc treballat,..) Docs. Annexos: Descriptors del nivell lingstic segons el Marc Europeu de Referncia/ Model dentrevista familiar.

Pg. 5

Pla dacollida

5.
DISSENY DE L' ITINERARI EDUCATIU

TEMPORITZACI RESPONSABLE Durant la primera quinzena Equip dorientaci. descolaritzaci. Equip docent de lalumne.

OBJECTIUS - Establir les rees que cal treballar. Coneixement de castell. Coneixement del valenci. Quant introduir la llengua no prioritzada - Establir el tipus de refor que necessita Primer nivell: usuari bsic (inicial-bsic) Segons nivell: usuari independent (llindaravanat) Tercer nivell: usuari competent (funcionalexpert). - Metodologies que poden afavorir el seu aprenentatge. - Establir les persones encarregades de refor (PT/prof. castell) i els horaris . - Programar els objectius mnims que cal assolir de totes les rees. - Establir el qu i el com avaluarem. - Donar seguretat i confiana a l'alumne. - Elaborar o cercar els materials adaptats a les necessitats de l'alumne. - Establir les reunions de seguiment.

Pg. 6

Pla dacollida

6.
ADSCRIPCI AL CURS I GRUP

TEMPORITZACI Abans de la incorporaci a laula. Pot tenir una adscripci provisional mentres sest dissenyant el seu itinerari.

RESPONSABLE Equip directiu. Equip dorientaci. Tutor/a dacollida Tutor/a

OBJECTIUS - Adscriure l'alumne al curs segons criteris possibles: Edat cronolgica. Nivell d'aprenentatge Nivell de maduraci Escolaritzaci anterior (com a molt un curs per sota que li correspondria) - Adscriure l'alumne al grup: Rtio Actitud dels alumnes i tutor/a ms acollidora Menys conflictivitat OBJECTIUS - Informar als alumnes de la incorporaci d'un nou company/a (trets culturals,...) - Sensibilitzar de com es pot sentir i el com el podem ajudar (dificultats, i estat emocional): Desconeixement de lorganitzaci del centre. Desconeixement de la llengua i cultura.

TEMPORITZACI PREPARAR LA Desprs de dissenyar el seu itinerari educatiu i ENTRADA A prvia avaluaci L'AULA psicopedaggica.

7.

RESPONSABLE Tutor/a amb la collaboraci del mestre/a d'acollida, assessorats per lequip dorientaci.

Observacions: Ensenyar el centre, presentar a tots els mestres. Presentar al tutor i a lalumne dacollida. Fer activitats dacollida a laula amb lalumnat nouvingut. Docs. Annexos: Dossier amb activitats dacollida/presentaci de lalumne./Doc. Rol de lalumne tutor/Doc. Rol del tutor dacollida.
Pg. 7

Pla dacollida

*FASE III: AMB LEQUIP DOCENT TEMPORITZACI De forma permanent RESPONSABLE Equip dorientaci, tutor/a acollida, tutor, equip docent de lalumne. OBJECTIUS - Adaptar materials de les diferents rees. - Llibres, vdeos i material informtic referent a d'altres cultures.

8.
CREACI FONS MATERIAL

Observacions: Procurar tenir els materials amb suport informtic. Molt daquest material pot ser utilitzat en altres circumstncies per a latenci a la diversitat del conjunt dalumnes del centre.

Alfafara, Agres i Gaianes, octubre de 2010

Pg. 8

Pla dacollida

ANNEX 1: Descriptors del nivell lingstic segons el Marc Europeu de Referncia.


USUARI BSIC
DESTRESES LINGSTIQUES

USUARI INDEPENDENT A2 (BSIC)


- Utilitza expressions i frases per a descriure amb termes senzills la seua famlia, altres persones, les seues condicions de vida, el seu origen educatiu, el seu treball actual o lultim que va tindre.

USUSARI COMPETENT B1 (LLINDAR)


- Sap enllaar frases de forma senzilla a fi de descriure experincies i fets, els seus somnis i les seues esperances i ambicions. - Pot explicar i justificar breument les seues opinions i els seues projectes. - Sap narrar una histria o un relat, la trama dun llibre o una pellcula i pot descriure les seues reaccions. - Sap reixir-se en quasi totes les situacions que se li presenten quan viatja a on es parla eixa llengua. - Pot participar espontniament en una conversaci que tracte temes quotidians dinters personal o que siguen

DESTRESES LINGSTIQUES B2 (AVANAT)


- Descriu de manera clara i detallada una srie de temes relacionats amb el seu nivell. - Explica un punt de vista sobre un tema, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

USUARI BSIC A1 (INICIAL)


- Presenta descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen uns altres temes, desenvolupa idees concretes i acaba amb una conclusi apropiada.

USUARI INDEPENDENT A2 (BSIC)


- Presenta descripcions o arguments de forma clara i fluida i amb un estil que s adequat al context i amb una estructura lgica i efica que ajuda loient a fixar-se en les idees importants i a recordarles.

A1 (INICIAL)
- Utilitza expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on viu i les persones que coneix.

PARLAR

INTERACCIO ORAL

- Pot participar en una conversaci senzilla sempre que laltra persona estiga disposada a repetir el que ha dit o dir-ho amb unes altres paraules i a una velocitat ms lenta i lajude a formular el que intenta dir.

- Pot comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe dinformaci sobre activitats i assumptes quotidians. - s capa de realitzar intercanvis socials molt breus, encara

- Pot participar en una conversaci amb certa fludesa i espontanetat, la qual cosa possibilita la comunicaci normal amb parlants nadius. - Pot prendre part activa en debats realitzats en situacions quotidianes on explica i defensa el

- Sexpressa amb fludesa i espontanetat sense necessitat de buscar de forma molt evident les expressions adequades. - Utilitza el llenguatge amb flexibilitat i eficcia per a finalitats socials i professionals.

- Pren part sense esfor en qualsevol conversaci o debat i coneix b modismes, frases fetes i expressions colloquials. - Sexpressa amb fludesa i transmet matisos subtils de sentit amb precisi. Si

Pg. 9

Pla dacollida
- Planteja i contesta preguntes senzilles sobre temes de necessitat inmediata o assumptes molt habituals. - Pot participar en una conversaci senzilla sempre que laltra persona estiga disposada a repetir el que ha dit o dir-ho amb unes altres paraules i a una velocitat ms lenta i lajude a formular el que intenta dir. - Planteja i contesta preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata o assumptes molt habituals. - Reconeix paraules i expressions molt bsiques que susen habitualment, relatives a ell mateix, a la seua famlia i al seu entorn immediat quan es parla lentament i amb claredat. que, generalment, no pot comprendre prou com per a mantindre la conversaci per a ell mateix. - Pot comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe dinformaci sobre activitats i assumptes quotidians. - s capa de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no pot comprendre prou com per a mantindre la conversaci per a ell mateix. - Comprn frases i el vocabulari ms habitual sobre temes dinters personal (informaci personal i familiar molt bsica, compres, lloc de residncia, ocupaci). - s capa de captar la idea principal davisos i missatges breus, clars i senzills. - Sap reixir-se en quasi totes les situacions que se li presenten quan viatja a on es parla eixa llengua. - Pot participar espontniament en una conversaci que tracte temes quotidians dinters personal o que siguen pertinents per a la vida diria (famlia, aficiones, treball, viatges, esdeveniments actuals). - Comprn les idees principals quan el discurs s clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en lescola, temps doci - Comprn la idea principal de molts programes de rdio o televisi que tracten temes actuals o assumptes dinters personal o professional, quan larticulaci s relativament lenta i clara. - Comprn textos redactats en una llengua ds habitual i pertinents per a la vida diria(familia, aficcions, treball, viatges, esdeveniments actuals). - Pot participar en una conversaci amb certa fludesa i espontanetat, la qual cosa possibilita la comunicaci normal amb parlants nadius. - Pot prendre part activa en debats realitzats en situacions quotidianes on explica i defensa el seus punts de vista. seus punts de vista. - Formula idees i opinions amb precisi i relaciona les seues intervencions hbilment amb les daltres parlants. - Sexpressa amb fludesa i espontanetat sense necessitat de buscar de forma molt evident les expressions adequades. - Utilitza el llenguatge amb flexibilitat i eficcia per a finalitats socials i professionals. - Formula idees i opinions amb precisi i relaciona les seues intervencions hbilment amb les daltres parlants. t un problema sorteja la dificultat amb tanta discreci que els altres quasi se nadonen. - Pren part sense esfor en qualsevol conversaci o debat i coneix b modismes, frases fetes i expressions colloquials. - Sexpressa amb fludesa i transmet matisos subtils de sentit amb precisi. Si t un problema sorteja la dificultat amb tanta discreci que els altres quasi se nadonen. - No t cap dificultat per a comprendre qualsevol tipus de llengua parlada, tant en conversa en viu com en discursos retransmesos, encara que es produsquen a una velocitat de parlant nadiu, sempre que tinga temps per a familiaritzar-se amb laccent.

INTERACCIO ORAL

COMPRENSI ORAL

- Comprn conferncies, discursos extensos i, fins i tot, segueix lnies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. - Comprn quasi totes les notcies de la televisi i els programes sobre temes actuals. - Comprn la majoria de pellcules en qu es parla en un nivell de llengua estndard.

- Comprn

discursos extensos, fins i tot que no estan estructurats amb claredat i quan les relacions estan noms implcites i no sassenyalen explcitament. - Comprn sense molt desfor els programes de televisi i les pellcules.

COMPRENSI LECTORA

- Comprn paraules, noms coneguts i frases molt senzilles,

- s capa de llegir textos molt breus i senzills.

- s

capa de llegir articles i informes relatius a problemes

- Comprn textos llargs i complexes de carcter literari o

- s capa de llegir amb


facilitat prcticament totes les formes de

Pg. 10

Pla dacollida
per exemple les que hi ha en rtols, cartells i catlegs. - Sap trobar informaci especfica i predicible en escrits senzills i quotidians com anuncis, mens, - prospectes publicitaris, horaris i Comprn cartes personals breus i senzilles. - s capa descriure notes i missatges breus i senzills relatius a les necessitats immediates. - Pot escriure cartes personals molt senzilles,per exemple agraint alguna cosa. quotidiana o relacionada amb el treball. - Comprn la descripci desdeveniments i desitjos en cartes personals. contemporanis en qu els autors adopten postures o punts de vista concrets. - Comprn la prosa literria contempornia. basats en fets, i aprecia distincions destil. - Comprn articles especialitzats i instruccions tcniques llargues, encara que no es relacionen amb la seua especialitat. - s capa dexpressarse en textos clars i ben estructurats i esposar punts de vista amb certa extensi. - Pot escriure sobre temes complexos en cartes, redaccions o informes i ressaltar el que considera que sn aspectes ms importants. - Selecciona lestil apropiat per als lectors als quals van dirigits els seus escrits. llengua escrita, incloent textos abstractes estructurals o lingsticament complexos com, manuals, articles especialitzats i obres literries. - s capa descriure textos clars i fluids en un estil apropiat. - Pot escriure cartes, informes o articles complexos que presenten arguments amb una estructura lgica i eficaz, que ajude loient a fixar-se en les idees importants

- s capa descriure postals curtes senzilles, per exemple, per a enviar felicitacions. - Sap emplenar formularis amb les dades personals.

ESCRIURE

- s capa descriure textos senzills i ben enllaats sobre temes que li sn coneguts o dinters personal. - Pot escriure cartes personals que descriuen experincies i impressions.

- s capa descriure textos clars i detallats sobre una mplia srie de temes relacionats amb els seus interessos. - Pot escriure redaccions o informes que transmeten informaci o proposen motius per a donar suport o refuten un punt de vista concret. - Sap escriure cartes que destaquen la importncia de determinats fets o determinades experincies.

SINOPSI DELS NIVELLS I DELS DESCRIPTORS DEL MERC (MARC EUROPEU COM DE REFERNCIA)

Pg. 11

Pla dacollida

Pg. 12

ANNEX 2: MODEL D'ENTREVISTA FAMILIAR


1. DADES PERSONALS Cognoms:______________________________________________ Nom:_____________ Data de naixement:_____________ Lloc:_______________________________________ Sexe:____ Lloc que ocupa dins de la familia:____________________________________ Domicili:__________________________________________ Telf:___________________ A quina edat va anar per primera vegada al collegi?:____________________________ En quants collegis ha estat escolaritzat?:_____________________________________ De quin tipus?:__________________________________________________________ Ha canviat de collegi? Per qu?:___________________________________________ No Ha promocionat (repetit) algn curs?:______________________________________ Ha tingut problemes d'adaptaci?______________ Assistncia:____________________ Rendiment:______________________ Per qu?:_______________________________ ________________________________________________________________________ Acudeix amb regularitat a classe?:___________________________________________ Altres dades:_____________________________________________________________ 2. DADES FAMILIARS Nom del pare:______________________________________ Edat:__________________ Estudis:_________________________________________ Professi:________________ Nom de la mare:_________________________________ Edat:_____________________ Estudis:_____________________________ Professi:____________________________ ALTRES FILLS NOM DATA.NAIX EDAT PROFES. TREBALL OBSERV.

Altres familiars:___________________________________________________________ Tutors:__________________________________________________________________ Altres dades:_____________________________________________________________ 3. SITUACI ECONMICA - AMBIENTAL a) Ingressos familiars: Pare:__________________________ Mare:__________________________ Fills:____________________________________________________________________

Altres ingressos: Orfandat:________________________ Vidutat:_____________________ Jubilaci:________________________ Discapacitat:_________________ Plusos familiars:_________________ Incapacitat:_________________ Observacions:____________________________________________________________ b) Vivenda: Prpia:___________________________ Llogada:________________________________ N d' habitacions:___________________ Ventilaci:_________________________ Humitat:_______________________________ Serveis: Aigua calenta:_______________ Vter:_________________________________ Bany:__________ Calefacci:__________Altres:_________________________________ Observacions:____________________________________________________________ c) Situaci escolar implcita: Utilitza transport per a desplazar-se a l'escola?:_____ A quina hora sala lalumne per anar a classe?_______ Quntes hores passa l'alumne fora de casa un dia de classe?_____ Altres dades:_____________________________________________________ 4. ANTECEDENTS FAMILIARS I AMBIENTALS a) Familiars: Algun familiar o avantpassat t el mateix problema?:____________________________ Hi ha en algunes de les dues families: Discapacitats fsics De quin tipus?:__________________________________________ Discapacitats psquics De quin tipus?:________________________________________ Altres dificultats:__________________________________________________________ Sn familiars o hi ha parentiu entre els pares?:____ b)Ambientals: Llengua materna:_________________________ Altres llenges:___________________ Ha patit el xiquet/a canvis de residncia?:____________________________________ Qun?_____________________________ Per qu?:__________________________ Ha hagut canvis forts de posici social?:______________________________________ Ha viscut el xiquet fora de la famlia?:________________________________________ Per qu?:_______________________ Amb qu?:______________________________ Quant temps?:________________ A quina edat?:______________________________ Amb qui dorm el xiquet?:___________________________________________________ A soles?:_____________________ Amb altres germans?:_______________________ Amb els pares?:________________ Altres?:__________________________________ 5. ANTECEDENTS PERSONALS a) Prenatals - embars: Va ser un embars desitjat?:________________________________________________ Com va reaccionar la familia a l'embars?:_____________________________________ L'embars va romandre sota control del metge?:________________________________ Durant l'embars va tindre algn problema mdic?:______________________________ Quin?:_______________________________ Qun?:___________________________

b) Circunstancies perinatals - part: La mare va estar preparada per al part?:_______________________________ Qunt de temps va transcrrer des de les primeres contraccions fins el part?:_______________________________________________________ Lloc del part:_________________________________________________ El part va ser normal o indut?:__________Si va ser indut? Com?:________________ Prematur: mesos de gestaci:______ Incubadora:__________________ Va tindre el xiquet dificultats durant o inmediatament desprs del part? Quin?:___________________________________________________ Va tindre la mare dificultats durant o inmediatament desprs del part? Quin?:_________________________________________________________________ Va naxer el xiquet amb alguna discapacitat?:__________________________________ Altres dades:_____________________________________________________________ c) Desenvolupament psicomotor: Quan va sostindre el cap?:_________________________________________________ Quan va aparixer el somriure social?:_______________________________________ Quan es va mantindre assegut?:____________________________________________ Quan va escomenar el gateig?:____________________________________________ Quan es va mantindre en peu?:____________________________________________ Quan va caminar?:_______________________________________________________ d) Control d'esfnters: Quan va comenar a fer "pipi?:_____________________________________________ Quan va escomenar a demanar "caca"?:_____________________________________ Va deixar de controlar en algun moment?:_____________________________________ Ha tingut enuresi diurna o nocturna?:_________________________________________ Des de quan i fins quin moment?:____________________________________________ Ha tingut encopresi?:______________________________________________________ Des de quan i fins quin moment?:____________________________________________ e) Com era el seu fill de xicotet?:___________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. MALALTIES O TRASTORNS Malalties prpies de la infancia:_______________________________________________ ________________________________________________________________________ Altres:___________________________________________________________________ Ha tingut medicaci a llarg pla?:____________________________________________ Intervencions quirrgiques i hospitalitzacions:___________________________________ ________________________________________________________________________

7. COMPORTAMIENT GENERAL a) Autonomia personal: Menjar:_________________________________ Vestit:___________________________________________________________________ Endre:_________________________________________________________________ _ T amics o s solitari?:____________________________________________________ Qu fa en el temps lliure?:__________________________________________________ Quins jocs li agraden?:____________________________________________________ Para esment en tot all que l'envolta?:________________________________________ Li permiteixen el desplazament a soles pel barri?:_______________________________ Per qu?:_______________________________________________________________ b) Conductes problemtiques: T comportaments agressius? Explicaci:_____________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ T tendencia a les enrabiades? Explicaci_____________________________________ ________________________________________________________________________ Li agrada molestar i emprenyar a la resta?____________________________________ _______________________________________________________________________ Es un xiquet hiperactiu? Explicaci:____________________________ ________________________________________________________________________ Mostra conductes d'autolessi?:_____________________________________________ ________________________________________________________________________ Mostra tendncia a agafar el que no es seu?:___________________________________ Es mentider?:____________________________________________________________ S'ha escapat alguna vegada de casa?:________________________________________ Altres comportaments problemtics:___________________________________________

ANNEX 3: ROL DEL MESTRE DACOLLIDA


El mestre/a dacollida ser escollit per lequip directiu al principi de cada curs. Sencarregar de que tot el procs dacollida es desenvolupe correctament. A implica: - Materialitzar el pla dacollida. - Fer lentrevista amb la familia i derivar les dades pertinents a lequip docent. - Ser intermediari entre lescola i la famillia (ajudar a gestionar els documents burocrtics, beques...) - Vetlar perqu el procs dacollida siga efica i eficient. - Vetlar perqu lalumne dacollida realitze la seua tasca. - Presentar lalumne a laula. - Ensenyar lescola i presentar a la resta de mestres. - Orientar al tutor del grup sobre possibles activitats per a integrar lalumnat nouvingut. - Ser un adult de referncia per a lalumnat de integraci tardana al sistema educatiu.

ANNEX 4: ROL DE LALUMNE DACOLLIDA


El mestre dacollida, tutoritzar i triar (preferiblement,del grup de referncia en que sescolaritze lalumne nouvingut) lalumne dacollida i aquest sencarregar de: Vetlar perqu lalumne estiga acompanyat e integrat al mxim a lescola. Vigilar en un primer moment en que lalumne entenga la dinmica de laula (normes de convivncia, responsables daula, horaris, explicar lagenda, deures...)

Ser un company referent perqu es materialitze amb xit lintegraci de lalumne a laula.

You might also like