‫‪To Advertise call: 718.388.

7744‬‬

‫‪Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫מאנטאג פר’ וירא י”ג חשון תשע”ג לפ”ק ולמס’ ‪October 29 ‘12‬‬
‫עלות השחר‪6:11 :‬‬
‫‪7:23‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪9:25‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪10:01‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:29 :‬‬
‫סוז"ת גר"א ‪10:54‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:39‬‬
‫‪5:55‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫ך‬

‫‪1124‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°58 - °55‬‬
‫רעגן ‪ /‬ווינטן‬

‫דינסטאג‬

‫‪°59 - °48‬‬
‫רעגן ‪ /‬ווינטן‬

‫מיטוואך‬

‫‪°50 - °44‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°52 - °45‬‬

‫רעגן‬

‫‪°53 - °42‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°51 - °40‬‬
‫זוניג‬

‫צוליב דעם שווערן וועטער‪ ,‬איז אלטערנעיט סייט פאקינג סוספענדירט היינט א גאנצן טאג‬

‫שידוכים‬
‫הרה”ג ישראל שמחה שפיגעל שליט”א ‪ -‬וומ”ס‬
‫הרב חיים מאיר גרינבערגער שליט”א ‪ -‬ב”פ‬

‫הרה”ג ישעי’ טירנויער שליט”א ‪ -‬טאהש‬

‫הבה”ח כמר משה נ”י‬

‫מו”ץ בקרית טאהש‬

‫מו”ה דוד דוב קאללמאן הי”ו ‪ -‬ב”פ‬

‫הבה”ח כמר אברהם יוסף נ”י‬

‫מו”ה אברהם מאיר אלטמאן הי”ו ‪ -‬ב”פ‬

‫מו”ה יוסף אשר לעפקאוויטש הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫הבה”ח כמר שלמה נ”י‬
‫הבה”ח כמר מרדכי דוד נ”י‬

‫מו”ה גרשון קליין הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫‪New Mountain Buggy Twins in stock‬‬

‫וואך נאכט‬

‫מו”ה משה יודא פאלאטשעק הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫‪The Children’s Room · 718-218-6001‬‬

‫מו"ה משה שמשון ב"ר מרדכי בוימהאפט הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה ישראל שמואל מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪ - 42 Walton St. #4-A‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד באלחוב ‪ 446‬מארסי עוו‪ .‬קאר פלאשינג עוו‪ .‬שחרית ‪8:00‬‬

‫חתונות‬
‫בן‬

‫הרה”ג מנחם מאיר מיטטעלמאן שליט”א‬
‫מו”ץ בקהל יטב לב דסאטמאר‬

‫בן‬

‫מו”ה אברהם יושע ניימאן הי”ו‬
‫היות הרבה חזרו‪ ,‬נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫הבה”ח כמר יואל נתן נ”י‬

‫בת‬

‫הרב משה בער לאנדא שליט”א‬
‫נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫באולם אימפעריאל‬
‫הבה”ח כמר איתמר טובי’ נ”י‬
‫באולם ויואל משה‬

‫בת‬

‫מו”ה נחמי’ מאשקאוויטש הי”ו‬

‫הבה”ח כמר משהאלי’נ”י‬

‫בן‬

‫בת‬

‫מו”ה וואלף ברי”נ לאנדא הי”ו‬

‫באולם קאנטינענטאל‬

‫מו”ה צביאלימלךגראס הי”ו‬

‫הרב מרדכי נאה שליט”א‬

‫הבה”ח כמר שלמה יוסף נ”י‬
‫באולם תפארת רבקה‪ ,‬ב"פ‬

‫בת‬

‫הבה”ח כמר נפתלי הירצקא נ”י‬
‫באולם עטרת חי' שרה‪ ,‬מאנסי‬

‫בת‬

‫בן‬
‫בן‬

‫מו”ה דוד אהרן פריעדמאן הי”ו‬

‫הרב אלי’ הורוויץ שליט”א‬
‫מו”ה מנחם יודא אויש הי”ו‬

‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום ‪ -‬איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪ .‬אדער ביי מיר אין שטוב אויף ‪ 190‬ווילסאן סט‪#8A .‬‬
‫פון ‪ 8:30‬צופרי‪ ,‬אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם ‪917-817-018‬‬

‫הרה"צ המפורסם‬

‫משה טייטלבוים‬
‫שליט"א‬

‫פון ארץ ישראל‬

‫באקאנטער מומחה‬

‫אין אויסלעשן עין הרע דורך גיסן בליי‬

‫איז דאהי בלויז געציילטע טעג‬

‫רופט שוין פאר אפוינטמענט‬

‫‪718-513-7772‬‬
‫‪848-210-0242‬‬

‫‪STOP HAIR LOSS TODAY‬‬
‫´´‪$ÇÁº¯´´È¾´¯ÇÁ¿¸²É´¯¸ÃÇÁ²¯ǯ³ÁÇÁ¸¸¯·ÇÁ‬‬

‫‪$É´¯¸ÃÇÁ²¯ǯ³ÇÁ¸¸¯Ǹ¯·Ç¸»Ç¯Ã‬‬

‫‪1 month sply $100 ~ 3 month sply special $200‬‬
‫‪Summer blowout special‬‬
‫‪1 month sply $59.99 ~ 3 month sply $149.99‬‬
‫‪6 months sply $249.99‬‬

‫¯¸‪HAIR LOSS SERUMÁº¸»ÇÁ²¿´¯´´ǯ±¸²¾Á½´Æ¯°·ÅÁ¸·¿ÁÆÇ‬‬
‫´´¯‪³¸¯¾Á»¯ÃÀ¸´Ç¯·È¸¿ÇÁ½»¯½¿¸¸Æ»¯µÀÁÉ´¯¸Ã¾´¯ǯ³ÇÁ¸¸¯¾Á´´Á·¯Ç·Á´´À‬‬
‫½¸·‪ÇÁ±¿Á»¾´¯ÇÁ»¸ÃÇÁÆÇÁ·È¾ÁÇÁ´´·Á´´É´¯¸Ã¾´¯ǯ³ÇÁ¸¸¯µ¯·Ç¸·¿¯Ç¯±Ǹ¯·¿Áµ·Æ´²¯Çø²‬‬

‫‪CALL NOW‬‬

‫)‪1855-5REGROW(573-4769‬‬
‫‪718-913-4683‬‬
‫‪www.megaregrow.com‬‬

Brother, HP, Canon, Panasonic ‫מיר האבן "אין סטאק" אלע ערליי טאונערס‬
Lee Ave Photo, Lee Ave. corner ross st.

845-915-6798!‫ פארן סענט אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך רופט שוין ווילאנג מ'קען נאך‬Bank of America Home Equity‫איר קענט יעצט סעטלען אייער‬
Due to popular demand, a confidential care giver of elderly support group forming
Call 718-930-2234 - 718-809-4460

347-675-7456 ‫ביזנעס רופט‬/‫ שיינע אויפגעפיקסטע בעיסמענט צו פארדינגען פאר א סטאר‬- ‫ניי וומ"ס‬
HANDYMAN
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate

917-586-3774

718-483-0622 ‫ טיר צו טיר סערוויס‬-.‫ג‬.‫ד‬.‫ פלעטבוש א‬- ‫ ב"פ‬- ‫טעגליכע מעסענזשער סערוויס וומ"ס‬
347-432-3562 Excellent Mice Proofing ‫? רופט‬bed bugs water bugs & ants ‫האט איר מייזן אדער‬

,‫ פאר סיי וועלכע געלעגנהייט‬.‫ג‬.‫ד‬.‫ מאה שערים א‬- ‫ גאולה‬- ‫ בעלז‬- ‫ ירושלים‬,‫זוכט איר דירות אין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫ רופט‬,‫ ספעציעלע ביליגע פרייזן‬,‫מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגנטער‬
Plumbing

347-403-9933 ‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬

Plumbing

Lawyer for accidents, slip & fall injury, medical malpractice and more. call Howard Kagan, 718-258-8080

845-239-7378 ‫ שעה‬24 ‫ רופט‬- ‫ היימיש פארלעסליך‬- ‫ לאקאל לאנג דיסטענס‬- ‫כל טוב קאר סערוויס‬
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896

HANDYMAN

We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300

Citywide has Moved

Move Notice

its Corporate Offices and Showroom To

630 Flushing Ave

For more info call

718.858-2524

(Within Pfizer Building)

MEN’S HOURS

HAVE A HEALTHY NEW YEAR

SUNDAY 8-12 pm, MON,TUES, WED,THUR 10 TILL 12

JOIN THE GYM WITH A FRIEND AND GET A SPECIAL RATE
TREADMILLS • ELLIPTICALS • SPIN BIKES • WEIGHTS • STAIR CLIMBER • BOXING BAGS

232 VARET STREET BROOKLYN 347-599-0663 Off Flushing Ave and Bushwick Ave

:‫טראכט איר פון מאכן א‬
Line of Credit Settlement • Home Equity Settlement
845-915-6798 •• Business
!‫ צופרידנהייט גאראנטירט‬Short Sale • Credit Card Settlement • Loan modofication
!‫רופט דעם עקספערט‬

BMG

Brooklyn Marketing Group

917.426.1415

SPECIAL!

Á²¿Ã¯ºÇ¯Ã±¸´¯Áº¸»ÇÁ³ ¸¸»ÇÁÁ»¯¾Á½´Æ¯°Ǹ¯·¿ÁƵ¿´¯¸¸° 
·¿Á½µ¸¸·ÇÁ´´²¯ 

²ÇÁ»¯Æ»´Ã
µ¸´»°

¾º¸´Ç°Á±ÀƸÃÁDZ 
¸²¾´¯·Ç¯²¿¯·À¾·ÀºÁ³¾Ã¸´¯ 

¾µ¸¸ÇÃÁ·À±¸»¸°

CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF MONSEY, NY
Large 4 Bedroom Condominium
Homes With Spacious Layout

BUY TODAY
AND MOVE IN
BY CHANUKAH!

Tree-Lined
Outdoor Playgrounds
For Toddlers & Children

Family-Friendly
Amenities & Individual
Parking Spaces

PHASE II NOW BEING SOLD!

Private & Secured
Storage Units Included
With Each Home

LOCATED IN MONSEY, NY

800.572.7147

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful