Genç Çeriler Kararname ve İlkeler

Çağrımız İslam’da dirilişedir!
Genç Çeriler 6 madde üzere toplanmıştır…

02.09.2012

Toplantı sonucu resmi olmayarak başkanlığa Barış Kurt başkan yardımcılıklarına Hilmi Alsancak ve Mesut Yılmaz genel sekreterliğe Nurgül Balta, kadın kollarının başına Serpil Memişoğlu seçilmiştir..

Samsun temsilcisi: Adil Kabadayı Konya temsilcisi: Erdem Silay Kıbrıs temsilcisi: Yunus Yiğit Erzurum temsilcisi: Resul Yılmaz İngiltere temsilcisi: Murat Sert

seçilmiştir. 18 yaşından büyük olanlar irtibata geçerek istediğim bilgileri verirlerse üyelik işlemlerini yapacağız. İtirazı olan, temsilciliği ve görevini bırakmak isteyen bunun altına yorum yazabilir.

Genç Çeriler 6 madde etrafında düşünce geliştirecek ve iş yapacaktır. Bu maddeler şunlardır: 1.Şeriat: Kur'an-Sünnet-İcma Kıyas dairesinde diğer 5 maddenin temelini oluşturan ayet, hadis, fıkıh, fetva çerçevesinde işlerdir. 2.İtikad: Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat olarak Ehl-i Bid'atten ayrılmış Peygamber ve Ashabının yolunda olmaktır. 3.İntisab: Zamanın herhangi bir mürşid-i kâmilinin elinden tutarak nice padişahların ve ecdadın evliyaullaha hürmetini göz önüne alarak Allah dostlarının elinden tutmak, onlardan himmet istemektir. 4.Fikrieylemcilik: Bildiğimiz kadarıyla amel edip ilim öğrenmeye çalışma ve her türlü dini ve fenni ilmi öğrenip ilk 3 maddeye bağlı olarak fikir geliştirme maddesidir. 5.Milliyetçilik: Irkçılığa ve kavmi düşünceye düşman olarak Hilafet'in son temsilcisi bu millete hizmet ve Sahabe'nin, Evliya'nın, Şehidlerin vatanı olan Anadolu'yu yeniden ilk 4 maddeye bağlı olarak müdafaa etmek. Türk olduğumuz için değil de Müslüman olduğumuz için Türk milliyetçisi olmak. Kemalist-Cumhuriyetçi bir milliyetçilik kavramı değil İslam'a hizmet edecek bir milliyetçilik kavramı… 6.Nizamcılık: İlk 5 maddeye bağlı olarak düşünce ve fikir üretip 21. yüzyılın şartlarına göre yeni bir ideolocya oluşturmak. Örneğin yürürken, otobüse binerken, hukuku, eğitimi, sağlığı sağlarken 5 maddeye bağlı olarak yeniden kendimize ve düzene şekil vermek.

Genç Çeriler Kültür Derneği'nde ve derneğin dışında yapılacak faaliyetler:

1. Dernekte her hafta cumartesi günü kadınlar, her hafta pazar günü erkekler (ayın ilk pazarı kadınların, ayın ilk cumartesi erkeklerin) olarak İlmihal, Mektubat ve Siyer dersleri olacak. Erkekler derslere 16 Eylül'de kadınlar ise kendi aralarında kararlaştıracakları tarihte başlayacak. Dersler Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali" kitabından, İmam-ı Rabbani k.s'nın "Mektubat-ı Rabbani" kitabından ve yine "Büyük İslam İlmihali" kitabındaki "Siyer" bölümünden yapılacaktır. Dersler kaç kişi olursa olsun devam edecektir.

2. Ayda bir defa toplumsal, şahsi veya İslam coğrafyası konusuyla resim sergisi, bildiri dağıtımı, imza kampanyası, eylem, mezar ve türbe ziyareti işlerinden biri düzenlenecektir.

3. Bundan sonraki süreçte dernek içerisinde gönüllü, yönetici kim varsa kendi arasında istişare edecektir. Sadat-ı Kiram'ın "İstişaresiz yapılan iş doğru da olsa razı değiliz, istişareli yapılan iş hatalı da olsa razıyız" sözüne riayet edilecektir.

4. Hiçbir kurum, ideoloji ve grup benimsenmeyecek ancak Allah için yaptıkları işe destek verilecektir.

5. Yapılan işler Genç Çeriler'in istikbali ve selameti için değil Allah rızası için yapılacaktır.

Temsilcilerin yapacakları: 1. Öncelikle bir teşkilatlanma sağlanıp maddi imkanlar doğrultusunda bi yer tutulabilirse resmi olarak temsilcilikler de açılabilecektir. Ancak imkanlar el vermiyorsa yine teşkilatlanma sağlanıp veyahut tek başına mezar, türbe ziyaretleri, aylık, haftalık buluşmalar yapılacaktır.

2.Okulda olanlar (lise, üniversite) için okuldaki kulüplerle görüşüp konferans, resim sergisi istekleri Genç Çeriler Kültür Derneği adına yapılacaktır. Gerekli prosedür bize bildirilecektir.

3. Temsilcisi olduğunuz illerdeki tarihi ve dini yerler, şahsiyetler ziyaret edilecek ve her etkinlik fotoğraflanacaktır.

4. Anadolu'da daha çok teşkilatlanmaya gidilip hem merkeze yani İstanbul'daki derneğe yardım edilecek hem de temsilci olunan illerde 6 madde doğrultusunda çalışmalarda bulunulacaktır. Daha çok internet ortamında faal olunacak ordan kardeşlerle görüşülüp tanışılacaktır.

Biz bu kararları aldık. Eklemek ve çıkarmak istediklerinizi bildirin ve yayınlanması gerekenleri sayfada ve sitede yayınlayalım. Allah razı olsun, yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Amin.

Genç Çeriler Kültür Derneği Genel Başkan Barış KURT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful