UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

CENTRUL DE INGINERIE GEOTEHNICĂ Tel: 021-2429350, Fax: 021-2420866 E-mail: cig@utcb.ro

Normativ
pentru

proiectarea structurilor de fundare directă
Redactarea finală
Contract Nr. 147 / 2002 Beneficiar M.T.C.T. Rector, Prof.univ. dr. ing. Dan Stematiu Şef de proiect, Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Colectiv de elaborare: Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Prof. univ. dr. ing. Iacint Manoliu Prof. univ. dr. ing. Marius Gabor Prof. univ. dr. ing. Alexandrina Pretorian Conf. univ. dr. ing. Rodica Vierescu Şef lucrări univ. ing. Andrei Olteanu Şef lucrări univ. ing. Manole Şerbulea

- Bucureşti 2004 -

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

Cuprins
Lista notaţiilor şi simbolurilor ..............................................................................................................4 1. Prevederi generale ............................................................................................................................7 2. Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor ..................................................7 2.1. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei .......................7 2.2. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor ......................................................................................7 2.3. Cerinţe privind proiectarea substructurilor................................................................................8 3. Alegerea tipului de fundaţie .............................................................................................................9 3.1. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie .................................................................9 3.1.1. Sistemul structural al construcţiei ..........................................................................................9 3.1.2. Condiţiile de teren ..................................................................................................................9 3.1.3. Condiţiile de exploatare ale construcţiei ................................................................................9 3.1.4. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii ................................................................................9 3.2. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare............................................................10 4. Materiale utilizate la fundaţii .........................................................................................................11 5. Solicitări transmise infrastructurilor...............................................................................................11 5.1. Prevederi generale ...................................................................................................................11 5.2. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări..........................12 5.3. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări ..................................12 6. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei.........................................................................................13 6.1. Condiţii generale .....................................................................................................................13 6.2. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale ...........................................14 6.3. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii ...................................................16 6.4. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă......................................17 7. Proiectarea fundaţiilor izolate ........................................................................................................18 7.1. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit.........................................................................19 7.1.1. Fundaţii tip talpă de beton armat ..........................................................................................19 7.1.2. Fundaţii tip bloc şi cuzinet .............................................................................................22 7.2. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi...................................................................24 7.2.1. Dimensiunile secţiunilor de beton ........................................................................................25 7.2.2. Monolitizarea paharului .......................................................................................................28 7.2.3. Armarea paharului................................................................................................................28 7.2.4. Verificarea tălpii fundaţiei pahar..........................................................................................28 7.3. Fundaţii pentru stâlpi metalici.................................................................................................29 8. Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi ............................................................31 8.1. Domeniul de aplicare...............................................................................................................31 8.2. Alcătuirea fundaţiilor ..............................................................................................................32 8.2.1. Secţiunea de beton................................................................................................................32 8.2.2. Armarea fundaţiilor ..............................................................................................................33 8.3. Calculul grinzilor continue......................................................................................................34 8.3.1. Calculul cu metode simplificate ...........................................................................................34 8.3.2. Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren ...................35 9. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie .............................................39 9.1. Prevederi generale de alcătuire................................................................................................39 9.2. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă ............39 9.2.1. Fundaţii la clădiri fără subsol ...............................................................................................39 9.2.2. Fundaţii la clădiri cu subsol..................................................................................................44 9.2.3. Dimensionarea fundaţiilor ....................................................................................................44 9.3. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată ..........47 9.4. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali .................................................................................47 9.5. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite ...........................................49 1

.....60 11......................3.................................5...............2.............................................. Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice ......................3.......1...................................................69 11................ Alcătuire generală şi domenii de aplicare .............................4.........................................62 11......................7....................51 9...........80 2 ............................. Infrastructuri............................2......1............................ Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile .......................... Proiectarea radierelor de beton armat.................1..............3...........63 11........1.....3................................5................. Fundaţii la rosturi de tasare ................67 11.......................................1.........55 10......................................76 12...................4............................................1..........3...70 12.....3.........................57 10..............74 12............... Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii ........................Boussinesq .............................76 12.............................71 12.......... Verificarea fundaţiilor .................................. Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat ....3.................................4.......................................................................................72 12........... Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide ...... Verificarea pereţilor ................... Calculul radierelor pe mediu Boussinesq ................57 10..................................................................................... Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate........ Prevederi generale .................. dimensionare şi verificare ........1..............................................4..............57 10........................69 11.........57 10.........9.............................................................70 12............ Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat .. Dimensionarea tălpii fundaţiilor........73 12..1.........74 12................................2................ Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire ..........................................................70 12...4.................70 12.....................................................74 12...................... Dimensionarea elementelor infrastructurii .................51 9..........51 9......................2.....................................................3.........4...............3.................. Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare ................................. Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor ............................................. Verificarea planşeelor..... Prevederi generale .......... Calculul radierelor ......... Calculul eforturilor în elementele infrastructurii................................ Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor ............................... Principii generale de proiectare ...................................... Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari ............6.......................2........1.....2....72 12.......7.......................3...... Calculul radierelor pe mediu Winkler .................“efectul de menghină” ............................1..........................................76 12................................................... Calculul radierelor pe mediu Winkler .. Elemente constructive şi de proiectare..........2...............3...1...... Schematizarea pentru calcul a infrastructurii ............................... Elemente de calcul............................................................2..........7.............................70 12............ Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor ...........................3...................78 13............62 11..............................................................5...........71 12....... Reglementări tehnice de referinta...........................3..........71 12................................. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat ....................4...........2............4...68 11.......................................

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B1. PRESIUNI CONVENŢIONALE A2.ANEXA A A1. VALORI ORIENTATIVE A3. METODE NUMERICE DE CALCUL ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER – BOUSSINESQ ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ 3 . METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE B2. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII A4.

rigiditatea fundaţiei. cota z a punctului pentru care se calculează tasarea Coeficientul presiunii laterale a pământului în stare de repaos Indice de rigiditate pentru radiere generale de formă dreptunghiulară Rigiditatea relativă Dimensiunea cea mai mare a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan.Lista notaţiilor şi simbolurilor Notaţia sau simbolul A Aas Aav AP AS Awf B Ba Bp D E Es Es * E' I C UM [m2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [m2] [m] [m] [m] [kNm] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] Semnificaţia Aria secţiunii transversale a sistemului de fundare Aria de armătură de suspendare Aria armăturii verticale Aria minimă a plăcii Aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului Suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă) Dimensiunea cea mai mică a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan. H2 HC Hf Hî Hmin HP I IC If IP K K0 KG KR L L0 L1 [kPa] [kN] [kPa] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m4] [-] [-] [%] [-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] Rigiditatea fundaţiei Forţa tăietoare transmisă între pereţii cu planuri mediane intersectate Modulul transversal (de forfecare) Înălţimea fundaţiei Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc Înălţimile treptelor blocului din beton simplu Înălţimea secţiunii fundaţiei continue Grosimea fundului paharului Adâncimea de îngheţ Înălţimea minimă a fundaţiei Înălţimea paharului Momentul de inerţie al secţiunii transversale a sistemului de fundare în lungul axei longitudinale Indicele de consistenţă Momentul de inerţie al unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Indicele de plasticitate Coeficient care depinde de forma în plan a fundaţiei. Lăţimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Lăţimea activă a fundaţiei Lăţimea sau diametrul plăcii utilizate pentru determinarea caracteristicilor de compresibilitate prin incercarea pe teren Rigiditatea cilindrică a radierului Modulul de elasticitate Modulul de deformaţie liniară al terenului de fundare Modulul dinamic de deformaţie liniară al terenului de fundare Rigiditatea aproximativă a construcţiei E' I F F G H H’ H1. Lungimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Distanţa dintre doi stâlpi vecini Lungimea treptei blocului din beton simplu 4 .

cap Mx My N N N1cap Ni NP NST. Rezultanta încărcărilor axiale în centrul de greutate al [kN] secţiunii fundaţiei Numărul de lovituri necesare penetrării instalaţiei SPT pe o adân[-] cime de 30 cm pentru un diametru al tijei de penetrare de 50 mm [kN] Forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare [kN] Forţa axială în stâlpul i [kN] Forţa de întindere în pereţii longitudinali Forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii [kN] prefabricate [kN] Rezultanta presiunilor pe peretele frontal [kN] Forţa tăietoare Forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii asociată [kN] mecanismului de plastificare la acţiuni seismice [kN] Forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu [kPa] Rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare [N/mm2] Rezistenţa de calcul de bază la compresiune a betonului [kN] Reacţiunea în reazemul i 2 [N/mm ] Rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp [m] Perimetrul secţiunii de forfecare Modulul de rezistenţă al tălpii fundaţiei având forma 3 [m ] dreptunghiulară în plan.La. Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a sistemului de fundare [m] [kPa] [m] [-] [mm] [m] [mm] [m] Lăţimea unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Rezistenţa la compresiune monoaxială a pământului (coeziunea nedrenată) Distanţa din centrul de greutate al tălpii fundaţiei la axul stâlpului i Indicele porilor Înălţimea secţiunii transversale a grinzii Grosimea radierului Înălţimea cuzinetului. M c MST.montaj P Q Qas Qinf Ra Rc* Ri Rt U W bf cU di e h h hc hd Valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază Valoarea de calcul a forţei de lunecare transmisă planşeului superior Momentul încovoietor rezultant în centrul de greutate al secţiunii [kNm] fundaţiei [kPa] Modulul edometric Coeficient de corelaţie între valoarea modului edometric în [-] intervalul de presiuni 200÷300 kPa şi modulul de deformaţie liniară Momentul încovoietor transmis paharului prin presiuni pe peretele [kNm] frontal Modulul edometric determinat pentru intervalul de presiuni [kPa] 200÷300 kPa [kNm] Momentul încovoietor în stâlpul i Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii [kNm] superioare a peretelui frontal [kNm] Momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea x-x [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea y-y Forţa axială. Lb Ls M M M0 M1 M2-3 Mi M r. Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în câmp Înălţimea diafragmelor 5 [m] [kN] .

bs m mbt p qc td vp vs z z0 [mm] [kN/m ] [kN/m3] [kN/m3] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [kPa] [kPa] [m] [cm/sec] [cm/sec] [m] [m] ca 3 Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în reazem Coeficientul de pat obţinut prin încercarea de probă cu placa de latură sau diametru Bp Coeficientul de pat obţinut din încercarea cu placa de 1m2 Coeficientul de pat al mediului deformabil Lungimea de ancorare Lungimea cuzinetului Lungimea elastică Dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului Coeficient de corecţie care depinde de raportul între grosimea z0 a stratului deformabil şi lăţimea B a sistemului de fundare Coeficientul condiţiilor de lucru Presiunea de contact fundaţie-teren Rezistenţa pe vârf (CPT) Grosimea diafragmelor Viteza de propagarea a undelor longitudinale (principale) prin teren Viteza de propagarea a undelor trasversale (secundare) prin teren Deplasarea tălpii fundaţiei pe direcţie verticală Grosimea stratului deformabil Rigiditatea cadrelor din componenţa construcţiei Factorul de transformare de la valoarea k’s la valoarea ks Unghiul blocului din beton simplu Unghiul cuzinetului Deformaţia longitudinală specifică Diametrul barei de armătură Coeficient de flexibilitate pentru radiere sub stâlpi uniform distribuiţi pe suprafaţa acestora Coeficient de frecare Coeficient de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Coeficient dinamic de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Densitatea Efortul unitar normal Efortul unitar normal vertical Efortul unitar tangenţial mediu pe suprafaţa de lunecare ∑ E' I α α β ε φ λ μ νs νs * ρ σ σz τmed (kPa) [-] [º] [º] [%] [mm] [m-1] [-] [-] [-] [g/cm3] [kPa] [kPa] [kPa] 6 .hr k’s k1 ks lancorare lc le ls.

Fundaţiile trebuie proiectate astfel încât să transmită la teren încărcările construcţiei. 2. Terenul de fundare constituie suportul construcţiei şi reprezintă volumul de rocă sau de pământ care resimte influenţa construcţiei respective sau în care pot avea loc fenomene care să influenţeze construcţia. Substructura este zona poziţionată între suprastructură şi fundaţii. La proiectarea structurilor de fundare directă în condiţii speciale de teren (pământuri sensibile la umezire.1.2 şi în reglementările tehnice conexe. substructura (B). Normativul se referă la următoarele tipuri de fundaţii directe: a) fundaţii izolate b) fundaţii continue c) fundaţii radier 1.1). 2.1. Prezentul normativ se aplică la proiectarea structurilor de fundare directă pentru clădirile de locuit şi social – culturale. asigurând îndeplinirea condiţiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită. infrastructura este alcătuită din fundaţii. inclusiv cele seismice.1. 2. 7 .2. Elementele structurale pot fi grupate în patru subsisteme: suprastructura (S). aceasta prezintă diferenţe de alcătuire şi conformare.2. La construcţiile care nu au substructură. 1.6.2.1. reprezintă ansamblul elementelor de rezistenţă situate deasupra 2.1. Fundaţiile reprezintă ansamblul elementelor structurale care transmit încărcările la terenul de fundare.1.1.3. Infrastructura este alcătuită din substructură şi fundaţii. 2.2. Sistemul structural reprezintă ansamblul elementelor care asigură rezistenţa şi stabilitatea unei construcţii sub acţiunea încărcărilor statice şi dinamice. terenul de fundare (T) (fig. La proiectarea structurilor de fundare directă se va avea în vedere respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 2. fundaţiile (F). Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor 2. inclusiv cele din acţiuni seismice. Prevederi generale 1.1. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor 2.1.4. Suprastructura infrastructurii (I). care conduc la capacităţi de rigiditate şi rezistenţă majorate.5. În raport cu suprastructura. 2.3. construcţiile industriale şi agrozootehnice. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei 2. pământuri lichefiabile) se au în vedere şi măsurile suplimentare din reglementările tehnice în vigoare specifice acestor cazuri. 2. Reglementările tehnice de referinţă sunt enumerate în capitolul 13. 2.1. pământuri contractile.1.

Substructura (B). 2.00 B F T c d e Fig.2).3.3.6. din elemente structurale verticale (pereţi. Fundaţiile ca elemente structurale se vor proiecta astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale.1.2. de regulă. 2.3.). Această condiţie nu este obligatorie în zonele seismice de calcul E şi F definite în reglementarea tehnică de referinţă NP100-92. 2. Eforturile din acţiuni seismice transmise substructurii se vor asocia mecanismului de plastificare al suprastructurii (fig. Cerinţe privind proiectarea substructurilor 2. grinzi etc.4. La proiectarea substructurilor se vor lua în considerare încărcările proprii. 2.2.3. 2. Ιnfrastructura (Ι) 2. Terenul de fundare (T). Fundaţiile (F). 2. 5. stâlpi) şi elemente orizontale sau înclinate (plăci. 2.S T T T T S F T T T T F a b S S 0. încărcările transmise de suprastructură şi de teren conform prevederilor de la cap. Infrastructura se va proiecta astfel încât să fie solicitată. In aceste situaţii se vor lua măsuri care să asigure o comportare ductilă a substructurii şi accesul pentru intervenţii post seismice. 2.5.1 Componentele sistemului structural Suprastructura (S).2. în domeniul elastic de comportare. La proiectarea elementelor structurale ale substructurii vor fi îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale. Se admite proiectarea mecanismului de plastificare a structurii la acţiuni seismice severe cu dezvoltarea de articulaţii plastice şi în substructură. Substructura are rolul de a prelua încărcările provenite de la suprastructură şi de a le transmite fundaţiilor.3. de regulă. Proiectarea substructurii trebuie să ţină cont de conlucrarea cu fundaţiile şi suprastructura.3. Substructura este alcătuită.3.00 F B F T B T S 0.3. 8 .

zidărie etc. .condiţiile hidrogeologice (nivelul şi variaţia sezonieră a apelor subterane. eforturile transmise fundaţiilor etc. înălţimi – suprateran şi subteran).3. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii . . metal.2 Sisteme structurale cu mecanisme de plastificare în suprastructură 3. . .1. . .materiale (beton.condiţiile hidrologice (nivelul apelor de suprafaţă.2.1.eforturile transmise fundaţiilor în grupările fundamentale şi speciale de încărcări. travei.1. Alegerea tipului de fundaţie 3.1. Sistemul structural al construcţiei . .). Condiţiile de teren . . . cu pereţi etc.4. 9 . . 3. agresivitatea apelor subterane. a fenomenului de afuiere etc.influenţa deformaţiilor terenului de fundare asupra exploatării normale a construcţiei.mecanismul de disipare a energiei induse de acţiunea seismică (poziţia zonelor potenţial plastice.).alcătuirea substructurii.).Perete Stâlp Grindă Articulaţii plastice S S T B Ι F F T Fig.adâncimea săpăturii pentru realizarea fundaţiilor construcţiei şi modul de asigurare a stabilităţii săpăturii. furnale etc.).încălzirea terenului în cazul construcţiilor cu degajări mari de căldură (cuptoare.).eforturile transmise la fundaţii (din sarcini statice şi dinamice – vibraţii produse de utilaje etc. 2. . .1.dimensiuni (deschideri.posibilitatea pierderilor de apă sau substanţe chimice din instalaţiile sanitare sau industriale. . Condiţiile de exploatare ale construcţiei .condiţiile de stabilitate generală a terenului (terenuri în pantă cu structuri geologice susceptibile de alunecări de teren etc.limitarea tasărilor în funcţie de cerinţele tehnologice specifice. posibilităţi de producere a inundaţiilor.tipul de suprastructură (în cadre. caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pământ sau de rocă şi evoluţia acestora în timp. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie 3.). circulaţia apei prin pământ etc. 3.natura şi stratificaţia terenului de fundare.).1. 3.sensibilitatea la tasări a sistemului structural.degajări de gaze agresive care poluează apele meteorice şi accentuează agresivitatea chimică a apelor subterane. .).

00 Hî+20 50 80 50 H≥2. pământuri contractile.2.sistemul de epuismente. argilă grasă 50 Hî+10 H≥2.condiţiile tehnologice. Adâncimea de fundare este distanţa măsurată de la nivelul terenului (natural sau sistematizat) până la talpa fundaţiei.6. de energie electrică etc.2.1. 40 Hî H≥2. Pentru construcţiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire.50 prăfoasă şi nisipoasă Hî>70 H<2. 3.5. 3.prezenţa reţelelor de apă-canal. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 3.nivelul apei subterane. 3. adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice de referinţă specifice acestor cazuri. pământuri lichefiabile etc.2.2. argilă 50 Hî+10 H≥2. 3.2.natura terenului de fundare. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare 3.2. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte în funcţie de: .4. Talpa fundaţiei va pătrunde cel puţin 20 cm în stratul natural bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătăţit. Adâncimea de îngheţ are valorile indicate în reglementarea tehnică de referinţă STAS 6054/77. 10 .50 Hî+20 50 *) Observaţie – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii. .3.înălţimea minimă constructivă a fundaţiei.00 Hî>70 H<2.2.). . .1 în funcţie de natura terenului de fundare. de gaze..existenţa unor construcţii în vecinătate care pot fi afectate de lucrările de execuţie a infrastructurii (instabilitatea taluzului. adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane.00 Hî+10 mijlocii curate 80 50 H≥2. afuierea terenului la realizarea epuismentelor etc.50 Hî≤70 Nisip fin prăfos.2.00 oricare nisipuri mari şi 40 H<2. 3. praf H<2.50 90 50 argilos.00 Hî≤70 Pietriş sau nisip H<2.adâncimea de îngheţ.).00 90 50 argilos. . Tabelul 3. .1 Hî H Adâncimea minimă de fundare adâncimea de adâncimea apei (cm) îngheţ subterane faţă de Terenul de fundare Terenuri cota terenului Terenuri ferite supuse acţiunii natural de îngheţ*) îngheţului (cm) (m) Roci stâncoase oricare oricare 30÷40 20 Pietrişuri curate. . 3.

presiunea apei etc. 11 .1. Solicitările transmise infrastructurilor se determină considerând eforturile transmise de suprastructură. fundaţii supuse la solicitări importante şi fundaţii supuse la acţiuni dinamice. 4. 4. fundaţii monolite tip pahar. Tipul de ciment ce se utilizează la prepararea betonului pentru fundaţii se stabileşte în funcţie de influenţa condiţiilor mediului de fundare ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99.1. 4. Fundaţiile se pot realiza din zidărie de piatră sau beton ciclopian.4. de regulă.zidărie de piatră. oţel OB37 iar pentru armătura de rezistenţă rezultată din calcul se utilizează oţel OB37. Caracteristicile betoanelor utilizate la executarea fundaţiilor se stabilesc de proiectant în funcţie de destinaţie. Materiale utilizate la fundaţii 4. din încărcări de exploatare. egalizări şi bloc (la fundaţiile tip bloc şi cuzinet).7.5.2. încărcările aplicate direct infrastructurii (încărcări din greutatea proprie.). Pentru fundaţiile continue ale construcţiilor cu cel mult un nivel amplasate în mediul rural se pot aplica şi soluţii constructive bazate pe folosirea materialelor locale.4. . Orice acţiune semnificativă pentru proiectarea elementelor infrastructurii sau pentru verificarea terenului de fundare se va considera în categoria de solicitări transmise infrastructurii. Prevederi generale 5. radiere şi reţele de grinzi neexpuse la acţiuni agresive. forţe seismice etc. acestea sunt definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99. condiţiile mediului de fundare şi influenţa acestora asupra durabilităţii betonului din fundaţii.3. În condiţii de agresivitate caracteristicile betoanelor se stabilesc ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99 respectiv C215-88. Pentru fundaţiile din zidărie de piatră se aplică prevederile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 2917-79. cu procente optime de armare. 4. cuzineţi. 4. 4. Solicitări transmise infrastructurilor 5. C12/15 pentru fundaţii prefabricate tip pahar. Mortarul întrebuinţat este din var şi ciment de marcă minim M10 indicat în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1030-85.beton simplu.6.1. Clasele minime de beton se stabilesc astfel: a) Beton simplu C4/5– pentru umpluturi. Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 438/1-89 respectiv STAS 438/2-91. PC sau plase sudate din STNB. . solicitări. presiuni sau împingeri ale pământului.1. Fundaţiile se alcătuiesc în mod obişnuit din: . Pentru armătura rezultată din criterii constructive se utilizează. b) Beton armat C8/10 pentru fundaţii izolate sau continue. 5.beton armat.

2.1).2. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări 5.1.1. Solicitările transmise infrastructurilor se determină cu valori corespunzătoare proiectării elementelor de beton ale infrastructuturii şi cu valori corespunzătoare verificării terenului de fundare.3. solicitările transmise infrastructurilor se determină corespunzător forţelor generalizate (N.2. De regulă. se vor considera 8 direcţii în plan orizontal. 5. 5. În gruparea specială de încărcări la acţiuni seismice. Solicitările transmise infrastructurilor proiectate corespunzător unei comportări elastice de către suprastructura plastificată sunt asociate mecanismului de disipare a energiei induse de acţiunile seismice.) dezvoltate în secţiunea de la baza suprastructurii (fig 5. 5. de regulă. 5. 5.1. 5.1.2.5.3.3. condiţionată de dimensionarea completă a suprastructurii.1 Solicitările transmise infrastructurii de suprastructură.3. de regulă. infrastructură şi teren de fundare. Fig. 12 . 5.1. La verificarea rezistenţei infrastructurii şi a terenului de fundare vor considera valorile de calcul ale eforturilor transmise de suprastructură.5.1.2. Calculul va considera orice direcţie de acţiune seismică semnificativă pentru proiectarea infrastructurii. corespunzătoare direcţiilor principale şi direcţiilor oblice (la 45º şi 135º) ale construcţiei.4. Prevederile de la pct. Stabilirea solicitările transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări este.3. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări 5. sunt aplicabile grupărilor speciale de încărcări în care se consideră acţiunile seismice aplicate construcţiei. Valorile solicitărilor transmise infrastructurii se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0-75 şi coeficienţii încărcărilor se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0A-77. se acceptă plastificarea suprastructurii şi dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei induse de cutremur. Structurile considerate în calcul în stadiul de comportare liniară (elastic) se recomandă să fie schematizate ca ansamblul constituit din suprastructură. 5. Q etc.2. Solicitările transmise infrastructurilor se determină în grupările fundamentale de încărcări şi în grupările speciale de încărcări. 5. M. când.

3. .6.pentru verificarea terenului de fundare se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări majorate cu coeficientul kF dat de (5. dacă deformaţiile terenului împiedică exploatarea normală a construcţiei. 5.1.3.Valorile forţelor generalizate transmise infrastructurii sunt determinate prin majorarea forţelor capabile dezvoltate de mecanismul de plastificare a suprastructurii cu coeficientul kF: (5.5αks 6.1) kF = 1.starea limită de deformaţii (SLD).3. a cărei depăşire conduce la întreruperea exploatării normale a construcţiei. Solicitările transmise infrastructurilor de către suprastructurile acţiunile seismice se consideră cu valorile date la pct. Dimensiunile bazei fundaţiei se stabilesc pe baza calculului terenului de fundare definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/1-85 respectiv STAS 3300/2-85. 5. pentru a se împiedica apariţia unor stări limită care să perecliteze siguranţa construcţiei şi/sau exploatarea normală a construcţiei. pentru calcul se consideră următoarele valori ale solicitărilor transmise de suprastructură: . Stările limită ale terenului de fundare pot fi de natura unei stări limită ultime (SLU). Dacă mecanismul de plastificare care asigură disiparea energiei induse de cutremur implică dezvoltarea de deformaţii inelastice şi în elementele substructurii.3.2. în cazul fundaţiilor sensibile la forţă tăietoare/străpungere (radiere tip dală groasă etc.) valorile coefientului seismic de calcul pe direcţie verticală sunt ±2ks.3. în parte sau în totalitate. a capacităţii funcţionale a construcţiei sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLEN). Dimensiunile bazei fundaţiei se aleg astfel încât presiunile la contactul între fundaţie şi teren să aibă valori acceptabile.3. Condiţii generale 6. În grupările speciale de încărcări care cuprind şi acţiunea seismică se consideră acţiunea de lungă durată a încărcărilor aplicate direct elementelor infrastructurii precum şi forţele seismice de calcul stabilite pe baza unui coeficient seismic cu valoarea minimă: (5.00 5. Dacă forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele medii ale materialelor valoarea coeficientului kF este: (5. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei 6.1.3.pentru calculul elementelor infrastructurii se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări. Efectul componentei verticale a acţiunii seismice se va lua în considerare la proiectarea sistemelor de fundare în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă P100-92. care răspund elastic la 5.1.U).EN).1.1.5. 6.3) cs = 1.4.1). 6. 13 .35 Forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele de calcul ale materialelor. care poate fi de natura unei stări limită ultime (SLD.3. a cărei depăşire conduce la pierderea ireversibilă. dacă deformaţiile terenului conduc la deplasări şi deformaţii ale construcţiei incompatibile cu structura de rezistenţă sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLD. 5. stările limită ale terenului de fundare sunt: . Având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/1-85.2) kF = 1.

ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de capacitate portantă (SLCP).construcţii fără restricţii. În schimb. pconv. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de următorii factori: a) Clasa de importanţă .2.starea limită de capacitate portantă (SLCP) corespunde unei extinderi a zonelor în care se îndeplineşte condiţia de rupere (efortul tangenţial efectiv este egal cu rezistenţa la forfecare a materialului) astfel încât are loc pierderea stabilităţii terenului şi a construcţiei.7. Condiţiile de efectuare a calculului terenului de fundare alcătuit din pământuri. tabelele cuprinzând aşa-numitele valori de bază ale presiunilor convenţionale. . În anexa A sunt reproduse. Din punctul de vedere al construcţiei.EN) sau calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP).8.construcţii obişnuite. IV. 6.4. c) Existenţa restricţiilor de deformaţii în exploatare .1.1.EN). Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale 6. .5. Din punctul de vedere al terenului de fundare.2.ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de deformaţii (SLD.1.6. o singură condiţie este suficientă pentru a face obligatoriu calculul la starea limită de deformaţie (la SLD. calculul terenului de fundare pe bază de presiuni convenţionale impune îndeplinirea simultană a patru condiţii. 6. în vederea stabilirii unor dimensiuni ale bazei fundaţiei care să conducă la presiuni acceptabile pe teren. V). starea limită de capacitate portantă a terenului de fundare este întotdeauna de natura unei stări limite ultime. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85..1. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85. cu excepţia construcţiilor speciale când se impune calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP). CS (din clasele de importanţă I şi II). b) Sensibilitatea la tasări .2. . . în parte sau în totalitate. sunt sintetizate în tabelul 6. ţinând seama de experienţa de construcţie din ţară. 6.2. situaţiile in care terenul de fundare aparţine categoriei TB. În funcţie de particularităţile construcţiei şi ale terenului de fundare.construcţii speciale. 6. 6.1.U şi SLD. CO (din clasele de importanţă III. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de apartenenţa terenului la una din următoarele categorii: a) terenuri bune (TB) b) terenuri dificile În tabelul 6. În cazul fundării pe rocă. După cum rezultă din tabelul 6.construcţii nesensibile la tasări diferenţiale.1 sunt date. p conv.ca presiuni convenţionale. în trei moduri: . . corespunzătoare unor 14 . 6. în cazul fundării directe.construcţii cu restricţii (CRE).1. Presiunile convenţionale sunt presiuni acceptabile stabilite pe cale empirică. presiunile acceptabile pe terenul de fundare se pot stabili. folosirea presiunilor convenţionale ca presiuni acceptabile este admisă în toate cazurile.U sau SLD.construcţii sensibile la tasări diferenţiale (CSEN).

în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 3 Pământuri coezive cu plasticitate redusă: nisipuri argiloase. 1. Totuşi. prafuri nisipoase-argiloase. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 5 Pământuri coezive cu plasticitate mare: argile nisipoase. fără posibilitatea drenării apei din porii pământului. având e ≤1. având e ≤ 0.. îndesate sau de îndesare medie. Condiţiile care trebuie respectate în cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale se diferenţiază în funcţie de tipul încărcării şi de gruparea de încărcare (gruparea fundamentală GF. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale (având înclinarea mai mică de 10%) 2 Pământuri nisipoase.2 Modul de Terenul Construcţia calcul Pământ Restricţii de (stabilirea Bun Sensibilitatea la Dificil coeziv saturat Importanţa deformaţii în presiunii (TB) tasări diferenţiale încărcat rapid exploatare acceptabile) Cu Obişnuită Specială Sensibilă Fără Nesensibilă restricţii (CO) (CS) (CSEN) restricţii (CRE) pconv x x x x SLD.U x SLD. gradul de saturaţie. bolovănişuri sau pietrişuri conţinând mai puţin de 40% nisip şi mai puţin de 30% argilă. crt.2.fundaţii convenţionale având lăţimea tălpii B = 1. precum şi regulile de stabilire a corecţiilor de lăţime CB şi de adâncime CD .1 şi Ic ≥ 0.5) pot fi considerate terenuri bune în accepţia tabelului 6. prafuri nisipoase şi prafuri.0 m.0 m şi adâncimea de fundare Df = 2.U x SLD. 7 şi Ic ≥ 0. conţinând materii organice sub 5% Notă: Pământurile coezive saturate de consistenţă ridicată (Ic > 0. fără a se face uz de cunoaşterea proprietăţilor mecanice (compresibilitatea şi rezistenţa Tabelul 6. 15 .5 .EN x SLCP x SLCP x 6. în situaţia în care încărcarea transmisă de fundaţia directă asupra acestor pământuri se realizează rapid.5 . starea de consistenţă.2.1 Nr.. Tabelul 6.U x SLD. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 4 Pământuri coezive cu plasticitate medie: nisipuri argiloase. Terenuri bune (TB) crt. gruparea specială GS) şi sunt sintetizate în tabelul 6. inclusiv nisipuri prăfoase. 1 Blocuri. devine necesară o verificare a terenului la starea limită de capacitate portantă (SLCP). având e ≤1 şi Ic ≥ 0. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 6 Roci stâncoase şi semistâncoase în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 7 Orice combinaţie între stratificaţiile precizate la nr. indicele porilor). Caracterul empiric al presiunilor convenţionale este evidenţiat de faptul că valorile de bază din tabele se obţin în funcţie de caracteristici ale naturii pământurilor (granulozitate. argile prăfoase şi argile.6 8 Umpluturi de provenienţă cunoscută realizate organizat.5 .3.1. plasticitate) şi ale stării pământurilor (starea de îndesare.

Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiei este necesară. turnuri etc.2.Δ t : aceeaşi semnificaţie ca şi Δs calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLEN. îndeplinirea tuturor condiţiilor specificate în tabelul 6. Prin calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii se cere îndeplinirea a două seturi de condiţii.6. după caz. Tabelul 6. 6.6 pconv 6.3.4 pconv p’ef max ≤ 1. nepermanente.4 Tipul stării limită de deformaţie Condiţia de îndeplinit SLD. calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLU.3 Cu excentricitate după două direcţii Gruparea de încărcare GF GS pef ≤ pconv p’ef ≤ 1.4 pconv pef max ≤ 1. 6. Prin aceasta se consideră implicit îndeplinite condiţiile calcului terenului de fundare la starea limită de deformaţie şi la starea limită de capacitate portantă.2.3.2. Modul de calcul al lui pef pentru excentricitate pe două direcţii este prezentat în anexa F.3. Pentru situaţiile în care în gruparea fundamentală intervin solicitări orizontale importante.3.5. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se stabilesc astfel ca rezultanta încărcărilor provenite din acţiuni din grupări fundamentale să fie aplicată în cadrul sâmburelui central.2 pconv pef max ≤ 1.2 pconv p’ef max ≤ 1. 6.1. sintetizate în tabelele 6.4 şi 6. Excentricităţile maxime admise pentru rezultantele încărcărilor din grupări speciale trebuie să fie limitate astfel încât secţiunea activă a suprafeţei tălpii fundaţiei să se extindă cel puţin până în dreptul centrului de greutate al acesteia. 6. Centrică Tipul încărcării Cu excentricitate după o singură direcţie Tabelul 6.7.6. ca stări limită ultime.4 au semnificaţia: . nu se admite desprinderea fundaţiei de pe teren în grupările fundamentale de încărcări. 16 . Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii 6.EN Δs ≤ Δs Δt ≤ Δt Condiţiile specificate în tabelul 6.2.2. În cazul construcţiilor de tipul castele de apă. .Δs : deplasări sau deformaţii posibile ale construcţiei datorate tasărilor terenului de fundare.5.U SLD.4. se admite ca rezultanta încărcărilor să se aplice în afara sâmburelui central cu condiţia ca secţiunea activă a tălpii fundaţiei să nu fie mai mică de 80% din aria totală a acesteia.

specificate de proiectantul tehnolog. 6.3..6. a zonei plastice în terenul de fundare. In lipsa unor valori stabilite de proiectant pot fi luate în considerare. B fiind lăţimea fundaţiei. Presiunea plastică ppl este o presiune acceptabilă. Prin calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă. 6.3. în care terenul este asimilat cu un mediu liniar-deformabil iar utilizarea relaţiilor din Teoria Elasticităţii este admisă. Prin zonă plastică se înţelege zona pe conturul şi în interiorul căreia se îndeplineşte condiţia de rupere în pământ.2. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă 6. Tabelul 6.3. ppl (presiunea plastică) reprezintă presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate pe o adâncime egală cu B/4. stabilite de proiectantul structurii. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii.4 ppl pef ≤ ppl îndeplinit În condiţiile definite în tabelul 6.4. reprezintă condiţii de valabilitate a calculului de deformaţii.5. 6. în cazul fundării directe. orientativ.Δ t : deplasări sau deformaţii admise din punct de vedere tehnologic. Condiţiile din tabelul 6.4.5.Δs :deplasări sau deformaţii de referinţă admise pentru structură. valorile specificate în anexa A pentru construcţii neadaptate în mod special în vederea preluării tasărilor neuniforme . se cere respectarea condiţiei generale Q ≤ mR .5 Cu excentricitate după Cu excentricitate după o Centrică două direcţii singură direcţie Tipul încărcării Condiţia de pef max ≤ 1.1. a căror îndeplinire precede efectuarea calculului deformaţiilor probabile ale terenului de fundare.2 ppl pef max ≤ 1. 17 . cu cele trei forme particulare date în tabelul 6.

Fundaţiile izolate pot fi utilizate şi în cazul unor elemente structurale continue.fundaţii tip pahar. .fundaţii tip talpă de beton armat. stabilit funcţie de condiţiile de teren. Proiectarea fundaţiilor izolate Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor izolate ale stâlpilor de beton armat şi de metal.1 SLCP.8Ms N ≤ 0. . Tipurile de fundaţii izolate care fac obiectul prezentului normativ sunt: a) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat monolit: .fundaţii tip bloc şi cuzinet. execuţie şi suprafaţa fundaţiei. R reprezintă valoarea de calcul a rezistenţei terenului de fundare. dacă structura este proiectată considerând rezemările concentrate.3 calcul Condiţia T ≤ 0.fundaţii tip bloc şi cuzinet (fundaţii rigide). . 18 .2 SLCP. 7. provenită din acţiunile din grupările speciale.4. m reprezintă coeficientul condiţiilor de lucru.alte tipuri de fundaţii adaptate sistemului de îmbinare dintre stâlpul prefabricat şi fundaţie. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor izolate se stabilesc conform prevederilor de la capitolul 6. centrat în axul stâlpului. Proiectarea fundaţiilor izolate de beton armat se face având ca referinţă prevederile definite în reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. b) sub fundaţiile de beton armat prefabricat se prevede un pat de nisip de 70÷150 mm grosime. de regulă. c) fundaţiile se poziţionează.fundaţii tip talpă de beton armat (fundaţii elastice). c) Fundaţiile pentru stâlpi metalici: . La alcătuirea fundaţiilor izolate se va ţine seama de următoarele reguli cu caracter general: a) sub fundaţiile de beton armat monolit se prevede un strat de beton de egalizare de 50÷100 mm grosime.6 Fundaţie pe taluz sau în apropiere de taluz Tipul lucrării T N Cazul de SLCP. 6. b) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat prefabricat: .Fundaţie de suprafaţă Fundaţie solicitată transversal Tabelul 6. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă.9L’B’pcr Q ≤ mR unde: Q reprezintă încărcarea de calcul asupra terenului de fundare.2.8μN Mr ≤ 0.

7. 7. de regulă verificarea secţiunii de beton armat la starea limită de rezistenţă la încovoiere nu implică modificarea înălţimii secţiunii de beton stabilită conform punctelor a şi b.1. d) valoarea minimă a înălţimii fundaţiei este Hmin = 300 mm. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit 7.1. Betonul utilizat la realizarea fundaţiilor tip talpă armată va fi de clasă minimă C8/10.a) sau formă de obelisc (fig.1. 7.1. Fundaţii tip talpă de beton armat Fundaţiile tip talpă de beton armat pot fi de formă prismatică (fig.d) pentru stâlpii de calcan. Se vor considera situaţiile de încărcare (presiuni pe teren) care conduc la solicitările maxime în fundaţie. realizată ca o reţea din bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei Armătura rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului.1. Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc (H’) rezultă în funcţie de următoarele condiţii: a) înălţimea minimă necesară pentru ancorarea armăturilor de pe talpa fundaţiei (15φmax). Înălţimea fundaţiei (H) se stabileşte funcţie de următoarele condiţii: a) asigurarea rigidităţii fundaţiei de beton armat.1.1 (ultima coloană) este admisă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe teren.1. În calculul momentelor încovoietoare din fundaţie se consideră presiunile pe teren determinate de solicitările transmise de stâlp. de rost sau situaţii în care există în vecinătate alte elemente de construcţii sau instalaţii se pot utiliza fundaţii excentrice în raport cu axul stâlpului. 7. 19 .1. în acest caz momentul transmis tălpii fundaţiei se poate reduce prin prevederea de grinzi de echilibrare. 7.2) este compusă din: a) armătura de pe talpă. secţiunea de beton poate prelua forţa tăietoare nefiind necesare armături transversale. Fig.1 Fundaţii tip talpă de beton armat c) verificarea fundaţiei la încovoiere.1. b) panta feţelor înclinate ale fundaţiei nu va fi mai mare de 1/3. b) verificarea fundaţiei la forţă tăietoare. Armătura fundaţiei (fig.b).1. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7.1. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7. 7.2. 7. c) valoarea minimă este H’min = 250 mm.

distanţa minimă este de 100 mm.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. Etrierii din fundaţie au rol de poziţionare a armăturilor verticale pentru stâlp. cu diametrul de minim 12 mm.10 % pentru armături OB37 şi 0. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. aflată deasupra fundaţiei. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.2 Armarea fundaţiilor tip talpă de beton armat 20 . c) armătura transversală pentru preluarea forţelor tăietoare se realizează ca armătură înclinată dispusă în dreptul stâlpului Forţa tăietoare în secţiunea de calcul se determină considerând o fisură înclinată cu 45º şi presiunile dezvoltate pe teren de forţele transmise de stâlp. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. a umpluturii peste fundaţie şi a sarcinilor aplicate pe teren sau prin repartizarea momentului încovoietor transmis de stâlp. distanţa minimă este de 100 mm. Armăturile din fundaţie (mustăţile) se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului. d) armături pentru stâlp (mustăţi) Armăturile verticale din fundaţie. se dispun la distanţe de maximum 250 mm şi cel puţin în 3 secţiuni. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat.075 % pentru armături PC52. considerând momentele încovoietoare negative rezultate din acţiunea încărcărilor din greutatea fundaţiei. La fundaţiile care lucrează cu arie activă. Fig. Dacă fundaţia lucrează cu arie activă. realizată din 3÷4 bare dispuse în dreptul stâlpului sau ca o reţea dezvoltată pe toată suprafaţa fundaţiei Fundaţiile tip obelisc care nu au desprindere de pe terenul de fundare au armătură constructivă la partea superioară. Distanţa maximă între armături este de 250 mm. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. Armătura trebuie prelungită în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lancorare + 250 mm. b) armătura de la partea superioară. 7. armătura de la partea superioară rezultă din calculul la încovoiere. Dimensionarea armăturii se face în secţiunile de consolă cele mai solicitate. Distanţa maximă între armături este de 250 mm. unde lancorare se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. la calculul forţei tăietoare se vor considera presiunile efective pe teren. barele de armătură să fie continue (fără înnădiri). unde se dispun pe fiecare direcţie principală minimum 3 bare de armătură OB37. În această situaţie de solicitare armătura se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei.

având semnificaţia de presiune maximă pe teren. Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe două direcţii (solicitare oblică).22 0.1 H/L minim pentru care nu Presiunea H/L minim pentru este necesară verificarea la efectivă care nu se verifică forţă tăietoare a fundaţiei maximă rigiditatea fundaţiei pe teren (kPa) Beton C12/15* Beton C8/10 100 0. se determină cu relaţiile indicate în Anexa F.1 stabilit în funcţie de condiţia de rigiditate a tălpii şi pentru care aria activă este de minimum 80%.27 0.39 0.1 şi 7.25 150 0.25 0.32 0. armătura calculată funcţie de momentele încovoietoare (Mx şi My) se distribuie uniform pe talpa fundaţiei.27 0. 21 .23 0. p med = ( p1 + p2 ) / 2 (7. Calculul momentelor încovoietoare în fundaţie Pentru calculul momentelor încovoietoare în fundaţie se consideră secţiunile de încastrare de la faţa stâlpului şi presiunile pe teren pe suprafaţa delimitată de laturile tălpii şi planul de încastrare considerat (fig.Tabelul 7.30 0.35 0.29 0. Calculul simplificat al momentelor încovoietoare în talpa fundaţiei se face cu relaţiile 7.26 0.3).2: ⎡ l2 l2 ⎤ M x = B ⋅ ⎢p o x + (p1 − p 0 ) x ⎥ (7.30 0.2 se înlocuieşte pmed cu valoarea p1.3 În cazul fundaţiilor la care se respectă condiţiile privind raportul minim H/L din tabelul 7.35 *) pentru betoane de clasă superioară se utilizează valorile date în tabelul 7.28 300 0.1.3. Dacă aria activă este mai mică de 80%.20 0.29 400 0.1) 3⎦ ⎣ 2 M y = L ⋅ p med l2 y 2 .27 250 0.1. 7.33 600 0.1.2) Fig. p1. în relaţia 7.26 200 0.29 0. 7.7. pentru clasa C12/15.

1.15 1. Blocul de beton simplu se realizează respectând următoarele condiţii: a) înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă.30 1.1.50 ÷ 0.05 1. 7.1. Fig.40 1.50 1.65 22 . b) blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm. Fundaţii tip bloc şi cuzinet Fundaţiile tip bloc de beton şi cuzinet sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu pe care reazemă un cuzinet de beton armat în care se încastrează stâlpul (fig.2. Presiunea efectivă pe teren (kPa) 200 250 300 350 400 600 Tabelul 7.40 1. d) înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7. 7.4). Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele: a) cuzinetul se realizează cu formă prismatică.să fie mai mari decât dimensiunile care asigură limitarea presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.4).2. e) rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel încât să se asigure condiţii pentru realizarea unui coeficient de frecare supraunitar între cele două suprafeţe.30 1.60 1.2.4 Fundaţii cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat . înălţimea treptei inferioare este de minimum 400 mm.se recomandă următoarele intervale pentru raportul lc/L respectiv bc/B: • bloc de beton cu o treaptă: lc/L = 0. 7. această condiţie va fi realizată şi în cazul blocului realizat în trepte (fig.2. c) clasa betonului este minim C4/5.15 1. b) dimensiunile în plan (lc şi bc) vor respecta următoarele condiţii: .2.00 1.1.50 2. dacă în bloc sunt prevăzute armături pentru ancorarea cuzinetului clasa betonului este cel puţin C8/10.7. . 7.2 Valori minime tgα funcţie de clasa betonului C8/10 sau C4/5 mai mare 1.85 7.

• bloc de beton cu mai multe treapte: lc/L = 0.7Rc stâlp). sunt forţa axială şi momentele încovoietore la nivelul tălpii cuzinetului. atunci se admite pc2=0 iar pc1 se determină cu relaţiile (7. Momentele încovoietoare în cuzinet se calculează cu (7.3.1.hc/lc ≥ 0. clasa betonului rezultă şi din condiţia de rezistenţă la compresiune locală a betonului din cuzinet în secţiunea de încastrare a stâlpului (de regulă.c 2 = C ± 2 (7.3): 6M C ( x ) 6M C ( y ) N N ≥ 0 sau pc1.tgβ ≥ 0.4). 7. 7. funcţie de care se determină eforturile secţionale în cuzinet.5 Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc. cel puţin.c 2 = C ± pc1. Rc_cuzinet ≥ 0. dacă tgβ ≥ 1.40 ÷ 0. cu lungimea lancorare + 250 mm.5) 2 3⎦ ⎣ p + p c2 bc21 (7. 7.6): ⎡ lc21 lc21 ⎤ + ( pc1 − pc 0 ) ⎥ M x = bc ⋅ ⎢ pc 0 (7.valori minime impuse de condiţia de ancorare a armăturilor pentru stâlp. sunt determinate de solicitările din stâlp (nu se ţine cont de greutatea cuzinetului).50 c) înălţimea cuzinetului (hc) va respecta următoalele valori minime: . p cmed = c1 2 2 Dacă aria activă de pe suprafaţa de contact cuzinet – bloc este mai mică decât 70% din talpa cuzinetului (lcxbc): M Y = lc ⋅ pcmed 23 .4) ⎟ ⎟ 3 ⋅ bc ⎜ c − 3 ⋅ lc ⎜ c − ⎜2 ⎟ ⎜2 NC ⎠ NC ⎟ ⎝ ⎝ ⎠ unde: NC. dacă nu apar desprinderi sau aria activă este cel puţin 70%.25.00 nu este necesară verificarea cuzinetului la forţă tăietoare.2. .0 (definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90). . d) clasa betonului este minim C8/10.4): 2NC 2NC sau pc1 = pc1 = M C ( x) ⎞ ⎛l ⎛ b M C( y) ⎞ (7.6) .65 (fig. condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1. Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi blocul de beton.5) şi (7. Calculul momentelor încovoietoare pozitive în cuzinet se face considerând încastrarea consolelor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig. MC(x) şi MC(y).3) lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc2 dacă: pc2<0. 7. . unde lancorare este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. e) rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau. se determină cu relaţiile (7.hc ≥ 300mm. Fig.5).

My= MC(y) 7. .4.armăturile din cuzinet se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului. . 7. Armarea cuzinetului va respecta următoarele condiţii: (7. 24 .b.armăturile verticale din cuzinet.1.aria de armătură pe fiecare direcţie rezultă din: • verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de beton armat pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc. 7.5).2. 7.10% pentru armături OB37 şi 0. respectiv. . pentru dimensionarea armăturilor de ancorare în bloc se poate considera şi o schemă de calcul bazată de preluarea de armătură a rezultantei volumului de eforturi unitare de întindere de pe suprafaţa de contact. .4) şi se dimensionează având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.2.distanţa între armături va fi de minim 100 mm şi maxim 250 mm. •dacă zona comprimată pe talpa cuzinetului este mai mare de 70% din aria tălpii.4. 7.075% pentru armături PC52. .cuzinet * Rc = (7.6). după modelul din fig.se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului şi ancorate în blocul de beton simplu. în verificare se va considera rezistenţa de calcul a betonului (Rc*) cu valoarea: + 2M cap. b) Armătura de la partea superioară : .armăturile înclinate se dispun pentru preluarea forţei tăietoare în consolele cuzinetului dacă tgβ < 1 (fig. obţinută dintr-o distribuţie liniară a presiunilor.5). . barele de armătură să fie fără înnădiri. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat. .procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0.8) 2 bclc unde: bc este lăţimea tălpii cuzinetului (fig. • verificarea la moment încovoietor negativ a cuzinetului încărcat cu forţele dezvoltate în armăturile de ancorare.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.se dispune dacă cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundaţiei . Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi Fundaţiile izolate pentru stâlpi de beton armat prefabricat pot fi realizate ca fundaţii tip pahar (fig.Mx= MC(x) şi. aria de armătură rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig. distanţa minimă este 100 mm. aflată deasupra fundaţiei.etrierii din cuzinet au rol de poziţionare a armăturiilor verticale pentru stâlp şi se dispun în cel puţin în 2 secţiuni.7) a) Armătura de la partea inferioară: -se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului.distanţa maximă între armături va fi de 250 mm. c) Armăturile pentru stâlp (mustăţi): . 7.armăturile trebuie prelungite în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lungimea de ancorare majorată cu 250 mm. 7. . -armătura se distribuie uniform pe lăţimea cuzinetului şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. . . .

.10): N ST .condiţiile de aderenţă sunt stabilite funcţie de modul de realizare a stâlpului prefabricat. ancorată corespunzător pe fiecare parte a planulului de cedare la străpungere. 7. Nav = σavAav. ls ≥ bs. Rt rezistenţa de calcul la întindere a betonului din fundaţia pahar. bS . montaj L ⋅ B − (l S + H f )(b S + H f ) ≤ 0.momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului.2. Înălţimea paharului HP Înălţimea paharului HP se stabileşte respectând următoarele cerinţe: .montaj este forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii prefabricate.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av L⋅B (7.cap .9) 3 ⋅ lS bS R t unde: MST. cu paharul nemonolitizat. Dimensiunile secţiunilor de beton 7. HP se poate reduce dacă armătura este întoarsă la baza stâlpului.2.1.1.lS b1 bp bS lb B bp b1 l1 bp la L bp l1 mm Beton de monolitizare la lS bp l1 Hp Hf 20÷30 mm ≥100 mm H β Ht bp’ Beton de egalizare 50÷100 la’ L Fig. verificarea la străpungere este dată de condiţia (7. σav = 100 N/mm2 şi Aav = aria de armătură verticală dispusă pe faţa interioară a paharului.2.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp.1.cap HP ≥ (7.10) unde: N ST.6 Fundaţie tip pahar pentru stâlp prefabricat 7.2. U = 2lS+2bS+4Hf este perimetrul secţiunii de forfecare. Grosimea Hf Grosimea fundului paharului (Hf) rezultă în urma verificării la străpungere.dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului. Condiţii constructive generale: • HP ≥ 1. 25 . considerând condiţii normale de solicitare. Rt . în calcul se va considera situaţia cea mai defavorabilă de solicitare la străpungere.asigurarea lungimii de ancoraj (lancoraj) a armăturilor longitudinale din stâlp: HP ≥ lancoraj + 250mm.2ls în cazul stâlpilor cu secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile ls şi bs. .1. • HP≥ HS/11 la fundaţiile stâlpilor de hale cu poduri rulante şi ai estacadelor. În faza de montaj. HS este înălţimea liberă a stâlpului de la faţa superioară a fundaţiei până la rigla acoperişului.limitarea efectului forţei tăietoare pe lungimea de stâlp introdusă în pahar: M ST .lancoraj se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. • HP ≥ 500 mm în cazul stâlpilor la construcţii etajate. 7. . din faza de montaj sau exploatare a construcţiei. lS.

12): L ⋅ B − (lS + H f )(bS + H f ) NST .7). max ≤ 0. 7.max (valoare de calcul) trebuie să respecte relaţiile (7. mbt = 0 în cazul halelor cu poduri rulante cu regim mediu sau greu de lucru sau al construcţiilor solicitate dinamic din încărcările curente de exploatare. Fig.8. Verificarea paharului (bP) Verificarea pereţilor paharului în plan orizontal Eforturile transmise pereţilor paharului de solicitările din stâlp (M şi Q) sunt reprezentate în figura 7.11) L⋅B N1cap = AS mbt Rt (7.25M1/HP+QST Fig. mbt .1.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av + N1cap (7.13) 3⎠ ⎝ Rezultanta presiunilor (P) pe peretele frontal este: (7. AS .13): a⎞ ⎛ M 1 = 0.30 în cazul construcţiilor fără poduri rulante sau cu poduri rulante cu regim uşor de lucru.4M ST (7.este forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare (Fig.aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului: AS = (2lS+2bS)Hp. Momentul încovoietor (M1) transmis paharului prin presiuni pe peretele frontal se determină cu relatia (7. forţă axială maximă NST.7 Transmiterea forţei axiale din stâlpul prefabricat la fundaţia pahar 7.8⎜ M ST − N ST ⎟ ≥ 0. 7.14) P = 1.În faza finală.3. 7.coeficientul condiţiilor de lucru. Rt . cu valoarea mbt = 0.rezistenţa de calcul la întindere a betonului de monolitizare.2.8 Solicitări în pereţii paharului 26 .12) unde: N1cap .11 şi7.

045Plb (7. Armătura rezultată se dispune simetric pe feţele peretelui. e) Verificarea în secţiunea orizontală de la baza paharului consideră secţiunea chesonată cu dimensiunile exterioare a0b0 şi grosimea pereţilor bp’.9 Direcţia armăturii pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali ai paharului Dacă armătura se dispune pe direcţie verticală în peretele paharului (a0 ≥ HP−Δ).17) NP = P/2 Secţiunea de beton şi de armătură în pereţii paharului trebuie să repecte următoarele: a) Peretele frontal se verifică la acţiunea momentelor încovoietoare Mr şi Mc stabilite cu relaţia (7. armătura se dimensionează ca etrieri. 7.9). distribuită în treimea superioară a paharului (fig. b)Verificarea peretelui frontal la forţă tăietoare implică limitarea eforturilor principale în peretele paharului. respectiv (7. 7. armătura se distribuie în pereţii longitudinali pe direcţia corespunzătoare dimensiunii mai mici a pereţilor longitudinali (fig. În situaţiile în care condiţia 7. condiţie care impune: 1.19) NP ≤ 0.20) aoR a Dacă: bo < HP−Δ. în funcţie de direcţia acţiunii în stâlp şi forţa tăietoare de calcul cu valoarea NP. bp ≥ b) Cazul: b0 < HP−Δ a) Cazul: a0 ≥ HP−Δ Fig.6 P P (7. Armătura rezultată se dispune în treimea superioară a peretelui şi se prelungeşte cu lungimea de ancorare măsurată de la jumătătea grosimii peretelui lungitudinal al paharului (fig.18) HP ⋅ R t c) Pereţii longitudinali se verifică la întindere centrică cu forţa NP.9). 7. 7.020Plb (7.16) Forţa de întindere în pereţii longitudinali (NP) rezultă: (7.5P (7.5bp’a0Rt (NP ≤ 0. d) Verificarea pereţilor longitudinali la forţă tăietoare consideră secţiunea activă cu dimensiunile bp’a0 sau bp’b0 (fig.10).5bp’b0Rt) armătura pentru preluarea forţei tăietoare nu este necesară şi se dispune pe considerente de armare minimă. aria totală necesară (Aav) într-un perete rezultă: N H A av = 0.19) sau se dimensionează ca etrieri. determinate astfel: 27 . conf.15).15) Mc = 0. Dacă: (7.18 nu este respectată se dimensionează armătura pentru preluarea forţei tăietoare cu relaţia (7.Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii superioare a peretelui frontal: Mr = 0. Secţiunea se verifică la compresiune excentrică cu valori ale eforturile de calcul N şi M. STAS 10107/0-90.10).16). 7.

Distanţa maximă între armături este 250 mm. 7.6 l1 Procentul minim de armătură în talpa fundaţiei este 0. se înnădesc.diametrul minim φ10 mm în treimea superioară a paharului şi φ8 mm în restul paharului. uniform distribuită pe laturile secţiunii. Armătura orizontală din pahar trebuie să respecte următoarele condiţii: .cap (valoare calculată cu relaţia (7. Îmbinarea dintre stâlp şi fundaţie se realizează prin betonarea spaţiului din pahar.2. ca bare întinse (fig. 28 .150 mm la paharele din beton armat prefabricat.2. distanţa între aceştia va fi cel puţin 50 mm pentru a se asigura betonarea completă a spaţiului dintre stâlpi şi a paharului.procentul minim de armătură orizontală este 0. 7.075% pentru armături PC52. Diametrul minim al armăturilor este 10 mm.10% pentru armături OB37 şi 0.3.distanţa maximă între armături este 250 mm.2). h) Armătura dispusă în pereţii paharului trebuie să respecte şi următoarele cerinţe minimale: . . g) Grosimea minimă a pereţilor paharului (bP) este de . 7. . Calculul momentelor încovoietoare se face cu relaţii de tipul (7. Armăturile verticale se ancorează în talpa fundaţiei (fig.procentul minim de armătură verticală este 0. Armarea paharului Schema de armare recomandată a paharului este dată în figura 7.200 mm în cazul paharelor din beton armat monolit. după caz.4.Forţa axială N = N1. să fie suficientă pentru preluarea momentului încovoietor din secţiunea de la faţa paharului. Dacă într-un pahar se montează mai mulţi stâlpi (în dreptul unui rost). 7. Verificarea tălpii fundaţiei pahar Talpa fundaţiei pahar se verifică la moment încovoietor şi la forţă tăietoare. Suprafeţele stâlpului şi paharului se curăţă şi se umezesc înainte de montare în pahar şi monolitizare.6): • Ht ≥ Hf +100mm • Ht ≥ 0. cu înălţimea Hf. Barele verticale din pahar au diametrul minim φ8 mm şi se dispun la cel mult 250 mm distanţă. Betonul de clasă minimă C16/20 va avea dimensiunea maximă a agregatelor de 16 mm. Armăturile orizontale se ancorează sau. Monolitizarea paharului Dimensiunile golului paharului se aleg mai mari decât ale secţiunii stâlpului pe fiecare direcţie şi sens cu 50÷75 mm la baza paharului şi cu 85÷120 mm la partea superioară a paharului.10a şi b).075% pentru armături PC52.cel puţin 2x3 bare orizontale în treimea superioară a paharului. Se recomandă ca înălţimea Ht să fie stabilită astfel încât armătura calculată în secţiunea din axul stâlpului.21) M = MST+QSTHP f) Armătura rezultată din calculul paharului la compresiune excentrică se dispune pe direcţie verticală.075% pentru armături tip PC52. . Varianta de armare din figura 7. Se vor respecta şi condiţiile (fig.10% pentru armături tip OB37 şi 0.10c). Momentul încovoietor : (7. Verificarea la moment încovoietor şi forţă tăietoare se face în secţiunile de la faţa paharului şi din axul stâlpului prefabricat.1) şi (7.12)).10a.10% pentru armături OB37 şi 0. 7. 7. . pe fiecare direcţie principală a fundaţiei.2.2.10b corespunde situaţiilor în care nu rezultă armătură pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali şi din verificarea secţiunii de la baza paharului (la compresiune excentrică) nu rezultă necesară o armătură verticală.

22) l1≤Ht şi b1≤Ht forţă tăietoare este preluată de beton. de formă prismatică.3.1.10 Armarea paharului 7.3. 7. 7.11 29 . Fundaţii pentru stâlpi metalici 7.11).22) nu sunt realizate se dimensionează armătura transversală din bare înclinate. b1 − fig. Fig. 7. Dacă condiţiile (7. 7. Se pot utiliza şi modele de fundaţii tip talpă armată. Fundaţiile izolate ale stâlpilor metalici se realizează ca fundaţie cu bloc şi cuzinet (fig.Armătura se distribuie uniform pe lăţimea tălpii şi se prevede la capete cu ciocuri având lungimea minimă de 15φ. Fig. Dacă înălţimea secţiunii (Ht) şi lungimile consolelor (l1. Verificarea la forţă tăietoare este semnificativă în secţiunile de la faţa paharului. dacă înălţimea acestora asigură lungimea de înglobare necesară pentru şuruburile de ancorare ale stâlpului şi este adecvată adâncimii de fundare.6) respectă: (7.

11) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (15φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia nu este nervurată dar la capătul şurubului este prevăzută o placă metalică rigidă şi rezistentă pentru ancorare. 7.se recomandă ca raportul bc/B (lc/L) să se situeze în intervalul 0.înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel ca valoarea tgα să respecte limitele minime din tabelul 7. Lungimea minimă a şuruburilor de ancoraj prelungită în fundaţie este determinată astfel: .2.2 pentru betonul de clasă C8/10. . Lb (fig. se stabilesc în funcţie de momentul încovoietor capabil al stâlpului. (fig. .3. Dimensiunile şi poziţia şuruburilor de ancoraj definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10108/90 .4.dimensiunile în plan ale cuzinetului se stabilesc şi în funcţie de condiţia de limitare a presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului. . . 7. aria minimă a plăcii (AP) rezultă din verificarea presiunilor transmise betonului pentru ancorarea şurubului (7.3. .2.turnarea blocului de beton se va realiza astfel încât să fie asigurată continuitatea betonului.rezistenţa la compresiune a betonului din cuzinet. . condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1. Secţiunea de beton 7.3.11)).3. Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele condiţii: . . Betonul din cuzinet este de clasă minimă C8/10.înălţimea cuzinetului hc va respecta următoalele limite minime: • hc ≥ 300mm.50÷0.11)) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (30φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia este nervurată.4.înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă.3.3. . Stâlpul metalic se realizează cu o placă de bază prevăzută cu rigidizări care asigură transmiterea presiunilor la fundaţie şi a forţelor la şuruburile de ancorare. această condiţie se impune şi în cazul blocului realizat în trepte.valoarea maximă La sau Lb. Presiunea pe placa de bază se determină considerând solicitările capabile ale stâlpului (Ncap şi Mcap) şi forţa de pretensionare a şuruburilor.3. Secţiunea în plan a plăcii de bază rezultă din condiţiile privind limitarea presiunii maxime pe suprafaţa de contact cu betonul la următoarele valori: . 7. dacă în bloc nu sunt dispuse armături de rezistenţă.1. Betonul din bloc este de clasă minimă C8/10 dacă armăturile cuzinetului sunt ancorate în blocul fundaţiei.7.0 (având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90). Blocul de beton se realizează respectând următoarele condiţii: .4. clasa minimă este C4/5.65.22)conform relaţiei 7.23) 0 .4 R c unde: NS este forţa de întindere din şurub 7.valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază (La sau Lb(fig.3. 7.2.rezistenţa la compresiune a mortarului de poză.rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau. • hc se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7.cuzinetul se realizează cu formă prismatică.dimensiunile în plan ale cuzinetul (lc şi bc) vor fi mai mari cel puţin cu 300 mm decât dimensiunile plăcii de bază a stâlpului (La. .blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm. cel puţin. . 7.4. 7. 30 .23: NS AP = (7.

Soluţia de fundaţii continue sub stâlpi poate fi impusă.5.φ8/200 mm. . în cazul următoarelor condiţii: a) fundaţii independente care nu pot fi extinse suficient în plan (construcţii cu travei sau deschideri mici care determină ”suprapunerea” fundaţiilor independente. 7.11.1)). Domeniul de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor continue ale stâlpilor de beton armat monolit. Armarea fundaţiei se realizează după modelul din fig.12 Armarea fundaţiei cu bloc şi cuzinet pentru stâlpi metalici 8. 8. Fig. eforturile de calcul din secţiune au valori asociate momentului de dimensionare a şuruburilor de ancoraj ale stâlpului.3. .1. 8.distanţa dintre armături va fi cuprinsă între minim 70 mm şi maxim 200 mm. 7. dispuse pe perimetrul cuzinetului sunt: . d) armăturile orizontale minime. l2. şuruburi de ancorare). din figura 7. şi l3. . în general. se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului. Prin adaptarea sistemelor de fixare ale stâlpilor (pahar. Se vor respecta următoarele condiţii: a) armătura verticală din cuzinet rezultă din verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de rost dintre bloc şi cuzinet. dispusă la cel mult 100 mm sub placa de bază a stâlpului. fundaţiile continue pot fi utilizate şi pentru stâlpii de beton armat prefabricat sau la structurile cu stâlpi metalici.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. 31 . Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi 8.12 să fie cel puţin egale cu lungimea de ancorare (definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90). c) armătura verticală de pe fiecare latură a cuzinetului se prelungeşte în bloc cu o lungime care asigură ca distanţele l1. b) armătura de la partea superioară a cuzinetului.2) etc. prelungite pe verticală în cuzinet şi bloc. (fig. b) fundaţii izolate care nu pot fi centrate sub stâlpi (fig. stâlpi lângă un rost de tasare sau la limita proprietăţii etc.7.1/4 din armătura verticală din cuzinet.

3). Ht.2 c) alcătuirea generală a construcţiei în care stâlpii structurii în cadre au legături (la nivelul subsolului) cu pereţii de beton armat rezemaţi pe teren prin fundaţii continue (fig.în cazul grinzilor cu vute (fig.fundaţiile continue se dispun pe o direcţie sau pe două direcţii. lungimea vutei. de obicei sub stâlpi. Fig. Hc (fig. 8.1 pentru raportul Ht/B. se determină pe baza condiţiilor descrise în capitolul 6. 8. se determină în funcţie de valorile indicate în tabelul 7.Fig. ⎝6 4⎠ Hv. diagrama presiunilor de contact are o distribuţie neliniară. 8. Alcătuirea fundaţiilor 8.20÷0. 8. B. iar înălţimea vutei.25L0.4b).deschiderile marginale ale fundaţiilor continue pe o direcţie se prelungesc în consolă pe lungimi cuprinse între 0. 8. L v = ⎜ ÷ ⎟ ⋅ L 0 . pct. 20%.lăţimea grinzii.2. Secţiunea de beton La proiectarea fundaţiilor continue sub stâlpi (cazurile a şi b. d) terenuri de fundare susceptibile de deformaţii diferenţiale importante şi unde nu se poate realiza o creştere a rigidităţii în plan a ansamblului structural. această majorare este necesară pentru că. 8.1 Fig. Se recomandă majorarea valorii lăţimii obţinute prin calcul cu cca. .2.1) având alcătuirea de grindă se recomandă respectarea următoarelor condiţii: .1. . ⎛1 1⎞ . rezultă din condiţiile: 32 . cu concentrări de eforturi în zonele de rigiditate mai mare. 8. . înălţimea tălpii.înălţimea secţiunii grinzii de fundaţie. datorită interacţiunii dintre grinda static nedeterminată şi terenul de fundare.3 8.4a) se alege cu valori cuprinse între 1/3÷1/6 din distanţa maximă (L0) dintre doi stâlpi succesivi.

Prin calibrarea eforturilor capabile se urmăreşte evitarea dezvoltării deformaţiilor plastice în grinzile de fundare continue în cazul acţiunilor seismice. T. Diametrul minim al etrierilor este 8 mm. Procentul minim de armare în toate secţiunile (sus şi jos) este de 0. nu este necesară verificarea consolelor la forţă tăietoare.2%. Clasa minimă de beton este C12/15.4 8. 8.2.condiţii constructive: • Ht ≥ 300 mm • H’ ≥ 200 mm (pentru grinzile cu vute) • b = bs+50÷100 mm.) se pot utiliza metode aproximative de calcul.1) .2. Dacă structura rezemată pe grinda de fundare este rigidă (de exemplu cadre cu zidărie de umplutură etc. Procentul minim de armarea transversală este de 0. Armarea fundaţiilor Armătura de rezistenţă din grinda de fundare rezultă din verificarea secţiunilor caracteristice la moment încovoietor. 8. Dacă se respectă condiţiile privind secţiunea de beton date la pct. Pe feţele laterale ale grinzii se dispun armături minim φ10/300 mm OB37. forţă tăietoare şi. Eforturile secţionale în lungul grinzii de fundare (M.2. 8.clasa betonului şi tipul de ciment se stabilesc funcţie de nivelul de solicitare a fundaţiei şi condiţiile de expunere a elementelor de beton armat. moment de torsiune. 33 . Armătura longitudinală dispusă la partea inferioară a grinzii se poate distribui pe toată lăţimea tălpii.1%. Se recomandă dispunerea de armături drepte şi înclinate.1. dacă este cazul. Mt) se determină conform pct. Fig. Etrierii rezultă din verificarea la forţă tăietoare şi moment de torsiune. Armătura de rezistenţă a tălpii fundaţiei în secţiune transversală rezultă din verificarea consolelor la moment încovoietor.3. în cazul structurilor flexibile (cadre) se recomandă aplicarea metodelor exacte. Diametrul minim al armăturilor longitudinale este 14 mm. .2 ÷ 1 .tgα = Hv 1 ≥ Lv 3 H + Hv = 1 . Dacă lăţimea grinzii (b) este 400 mm sau mai mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri).5 H (8.

di – distanţa de la centrul de greutate al tălpii la axul stâlpului i. 8.4) unde: Ni .1. 34 . Mi .1.3.3) n M = ∑ Nidi + ∑ Mi 1 1 n (8. Prin calcul static se determină reacţiunile Ri în reazeme adică în stâlpi. Fig. în console se dispune armătura de repartiţie (procent minim 0.2) A W unde: N = ∑ Ni 1 n (8. 8.1.min = ± (8.5 Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Pentru o lăţime B constantă a grinzii.1% dar nu mai puţin decât bare de 8 mm diametru la distanţe de 250 mm. Armăturile pentru stâlpi (mustăţi) rezultă din dimensionarea cadrelor de beton armat.forţa axială în stâlpul i. rezultată din aplicarea relaţiei: N M p max.1% şi 1/5 din armătura transversală a consolei). Calculul cu metode simplificate Metodele simplificate sunt cele în care conlucrarea între fundaţie şi teren nu este luată în considerare iar diagrama de presiuni pe talpă se admite a fi cunoscută.3. 2 = ± 2 (8. 8.5) L L Fundaţia se tratează ca o grindă continuă cu reazeme fixe. Se acceptă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe talpă. Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Fundaţia se asimilează cu o grindă continuă având reazeme fixe în dreptul stâlpilor (fig. Calculul grinzilor continue 8.3. Nu se admite înnădirea armăturilor londitudinale ale stâlpilor în secţiunile potenţial plastice de la baza construcţiei.Armătura minimă trebuie să corespundă unui procent de 0. Dacă grinda de fundare este solicitată la momente de torsiune consolele se armează pe direcţie transversală cu etrieri iar longitudinal se dispune armătură dimensionată corespunzător stării de solicitare. Longitudinal grinzii.moment încovoietor în stâlpul i. încărcarea pe unitatea de lungime este: N 6M p1.5). 8. Mustăţile pentru stâlpi se prevăd cu etrieri care asigură poziţia acestora în timpul turnării betronului. acţionată de jos în sus cu încărcarea variabilă liniar între p1 şi p2 şi rezemată pe stâlpi.

8. Fig.2. denumit coeficient de pat.3. Fig.2. aşezată pe un mediu Winkler. În cazul în care condiţia (8.6) nu este îndeplinită. În figura 8. 8. În grinda static determinată astfel rezultată.2.3. care caracterizează rigiditatea resortului. Metoda grinzii continue static determinate Grinda este încărcată de jos în sus cu reacţiunile terenului şi de sus în jos cu încărcările din stâlpi. 8.7) se calculează considerând momentul tuturor forţelor de la stânga secţiunii.8b) 35 .3.7 8. ceea ce contravine observaţiilor din realitate care arată că deformaţiile se extind şi în afara zonei încărcate (fig.1.7) unde: p este presiunea într-un punct al suprafeţei de contact între fundaţie şi mediul Winkler iar z este deformaţia în acel punct.2 (8. 8. Deformaţia terenului modelat prin resoarte independente se produce numai sub grinda încărcată. Se trece la determinarea în secţiunile semnificative a eforturilor secţionale (M. 8. Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren Metodele care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren se diferenţiază în funcţie de modelul adoptat pentru teren.8a se consideră o fundaţie foarte rigidă solicitată centric de o forţă concentrată sau de o încărcare uniform distribuită. ks este un factor de proporţionalitate între presiune şi deformaţie. pentru a reduce diferenţa între încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme se poate adopta o diagramă de presiuni pe talpă obţinută prin repartizarea încărcărilor (N. 8.6 8. T). Metode care asimilează terenul cu un mediu elastic discret reprezentat prin resoarte independente (modelul Winkler) Relaţia caracteristică pentru modelul Winkler este: p = ksz (8. Se consideră că încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme coincid.6) Ni utilizarea metodei este acceptabilă.1.6). momentul încovoietor într-o secţiune x (fig.Dacă: R i − Ni < 0. M) fiecărui stâlp pe aria aferentă de grindă (fig.

Stabilirea valorii coeficientului de pat ks Coeficientul de pat ks nu este o caracteristică intrinsecă a terenului de fundare ca de pildă modulul de deformaţie liniara Es.9 În ciuda acestor limitări. 8. coeficientul de pat se obţine: p ks = (8.1. ks.2. avantajele care decurg din simplitatea modelului şi a soluţiilor matematice prevalează astfel încât metodele bazate pe modelul Winkler sunt utilizate pe larg în proiectare. 8.9b).8 În figura 8. fapt care nu este evidenţiat de modelul Winkler (fig. Acest fapt este pus în evidenţă printr-o încercare cu placa pe teren (fig. în realitate.3. în zona de comportare cvasi-liniară.Fig. O problemă esenţială este alegerea coeficientului de pat.1. Trecerea de la coeficientul de pat ks’ obţinut printr-o încercare cu placa de latură Bp la coeficientul de pat ks de utilizat în cazul unei fundaţii de latură B. 8. 8.8) z Pentru un acelaşi teren. 8.9a se consideră o fundaţie foarte flexibilă supusă la o încărcare uniform distribuită şi aşezată pe un mediu Winkler. 8.10). Fig. Şi în acest caz. impune introducerea unui coeficient de corelare α: ks= α ⋅ ks ' (8.9) 36 . deformaţia terenului se extinde şi în afara fundaţiei. a b Fig. de utilizat în calcul. diagrama de încărcare – tasare depinde de dimensiunile şi rigiditatea plăcii. Coeficientul de pat ks reprezintă un parametru al metodelor de calcul bazate pe modelul Winkler.z) aparţinând diagramei de încărcare – tasare.10 Pentru un punct de coordonate (p.

50 0.30 m.11) În relaţia (8.50÷0.1353 37 .2836 80. a α = unde a este semilăţimea iar b semilungimea suprafeţei de contact a fundaţiei.50 0.1705 2.00 0.00 ks (kN/m3) 14000÷25000 25000÷72000 72000÷130000 Tabelul 8.pentru pământuri coezive : α = p B (8.00 0.00 0.10) ⎛ ( B + 0.3.1378 100.1868 2.00 3 ks (kN/m ) 7000÷34000 34000÷63000 63000÷100000 Estimarea valorii coeficientului de pat ks în funcţie de: • modulul de deformaţie liniara Es şi de coeficientul lui Poisson νs ale pământului: Es ks = km ⋅ (8.10) şi (8.67÷1.4357 8.12) 2 α ⋅ (1 − ν s ) unde: km este un coeficient funcţie de raportul dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei de contact a fundaţiei (conform tabelului 8.75÷1.75 0.2584 1.1442 4.00 0.00 0.00 0.25 0. Es este modulul de deformaţie liniară a terenului.2226 2.3663 20.50 0.00 0. În lipsa unor date obţinute prin încercări pe teren cu placa.00 0.4740 7.1606 3.2370 1.3093 60.00 0.1 Pământ Pământ Pământ Pământuri necoezive afânat de îndesare medie îndesat ID 0÷0.00 0.00 0.50 0.2 Pământ Pământ Pământ Pământ Pământuri coezive plastic curgător plastic moale plastic consistent plastic vârtos IC 0÷0.00 0.30 m se pot utiliza valorile date în tabelele 8.34÷0.66 0.25÷0.3) ⎞ ⎟ .4070 9.1537 3.3275 50.pentru pământuri necoezive : α = ⎜ p ⎜ ⎟ 2B ⎝ ⎠ 2 (8.1481 4.11) B se exprimă în metri. a a α= α= km km b b 1.1 şi 8.00 0.5283 6.25 0.75 0.2739 90.11) sunt valabile numai în cazul încercării cu placa de formă pătrată având latura de 0.3512 30.2953 70.Terzaghi a recomandat următoarele expresii pentru α: B . νs este coeficientul de deformaţie transversală a terenului.00 0.33 0.00 0.2.00 0.3. Relaţiile (8.75 0. pentru valorile ks’ corespunzătoare unei plăci cu latura de 0.3385 40.2465 1.3845 10.00 0. b Tabelul 8.1407 5.00 0. Tabelul 8.).50 0.2292 2.00 0.25 0.

3.1. .3÷0. K0. b) Determinarea modulului de deformaţie liniară. 8.3. în kilopascali. în metri. 8.• modulul de deformaţie edometric M: ks ⋅ B = 2 ⋅ M (8.coeficienţi adimensionali indicaţi în Anexa A.2.2.coeficientul mediu de deformaţie transversală (Poisson) determinat ca medie ponderată în funcţie de valorile ν si ale diferitelor straturi de pământ din cuprinsul zonei active : ν s _ med = c) Limitele tabelul 8. stabiliţi pentru adâncimile z=z0 şi z=0.14) Es _ med = m ⋅ pnet ⋅ B ⋅ 1 ⋅ 1 − ν s2_ med s ( ) unde: m. de ∑ν ⋅ h ∑h si i i . s. pnet.3 0. ν s _ med . Metode care asimilează terenul cu un semispaţiu elastic (modelul Boussinesq) Mediul Boussinesq este un semispaţiu elastic caracterizat prin modulul de deformaţie liniară Es şi coeficientul lui Poisson νs.prin încercări pe teren cu placa. K1.2. (Anexa A) . -în funcţie de datele din încercarea de penetrare dinamică standard.4 Pământul Argilă saturată Argilă nesaturată Argilă nisipoasă Praf Nisip νs 0. definite în reglementarea tehnică de referinţă C 159/89.2.tasarea absolută probabilă a fundaţiei.5 0. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1242/5-88.4÷0. Es med.3.2. unde z se măsoară de la nivelul tălpii fundaţiei.4 38 . Stabilirea caracteristicilor Es şi νs pentru solicitări statice a) Metode de obţinere a modulului de deformaţie liniară Es .presiunea netă pe talpa fundaţiei.3 0.în funcţie de datele din încercarea de penetrare statică cu con. definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/1-89.lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. . în metri. B. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/3-80. în cazul terenului stratificat K − K0 [kPa] (8. sunt prezentate în variaţie Tabelul 8.2.4.în funcţie de modulul edometric M.coeficient de corecţie prin care se ţine seama de adâncimea zonei active z0 (Anexa A).2÷0.35 0. νs . Metode de calcul bazate pe modelul Winkler În anexa B sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundaţie în cazul utilizării modelului Winkler.3÷0.13) 8.1÷0.1. hi – grosimea stratului i ale coeficientului lui Poisson.

2.clădiri parter (P) sau clădiri parter şi etaj (P+1E) • redus .2.3. Fundaţiile bloc cu o treaptă (fig. în anumite situatii pot fi avantajoase şi fundaţiile cu descarcări pe reazeme izolate. Coeficientul lui Poisson pentru condiţii dinamice. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie 9. excentric faţă de pereţii pe care îi suportă. simplificat: E s* = ρv 2 E s = ρv p p * 1 −ν s unde: ρ reprezintă densitatea pământului.2. Fundaţiile se pozitionează.1) se recomandă atunci când lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu cel mult 50÷150 mm de fiecare parte.2. Fundaţii la clădiri fără subsol Tipurile de fundaţii cele mai frecvent utilizate sunt cele prezentate în figurile 9.3.3 şi 9. Soluţia indicata în fig.zonele A÷D • seismicitate redusă .4. se calculează cu relaţia: * ν* * 2 1 +ν s 1 − 2 s sau .1.2 se recomandă în situaţiile în care lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu mai mult de 150 mm de fiecare parte. 9.8.2. 39 .3. se calculează cu relaţia: ⎛ vp ⎞ ⎜ ⎟ −2 ⎜v ⎟ s * νs = ⎝ ⎠ 2 ⎛ vp ⎞ 2⎜ ⎟ − 2 ⎜v ⎟ ⎝ s⎠ Modulul de deformaţie liniară în condiţii dinamice. Fundatiile pereţilor sunt de tip continuu. 2 (8. 9. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă 9.clădiri cu puţine niveluri (P+2E÷P+4E) d) clădire cu sau fără subsol.1.1÷9.8. Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* pentru solicitări dinamice Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* în condiţii dinamice impune determinarea pe teren a vitezelor de propagare ale undelor primare (vp) şi ale undelor secundare (vs) utilizând metode indicate în reglementarea tehnică de referinţă C241-92. Prevederi generale de alcătuire Alcătuirea fundaţiilor se diferenţiază funcţie de următoarele condiţii: a) condiţiile geotehnice de pe amplasament. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq În anexa C sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundare bazate pe modelul Boussinesq. Es*.2.15) ( )( ) (8. 9. 9.16) 8. Fundaţiile cu soclu şi bloc având una sau două trepte sunt prezentate în figurile 9. centric şi. de regulă. numai în anumite situaţii particulare. b) zona seismică de calcul a amplasamentului: • seismicitate ridicată .zonele E÷F c) regimul de înaltime al construcţiei: • foarte redus .2. νs*.

9.Fig.1 Fundaţie bloc cu o treaptă Fig.2 Fundaţie bloc cu două trepte 40 . 9.

4 Fundaţie cu soclu şi bloc cu două trepte 41 .Fig.3 Fundaţie cu soclu şi bloc Fig. 9. 9.

9. 9. faţa exterioară a soclului se retrage în raport cu faţa exterioară a peretelui de deasupra cu cca 50 mm.5÷9. cu componenta termoizolatoare la exterior sensibilă la umezeală (fig.La fundaţiile pereţilor exteriori se vor avea în vedere particularităţile de alcătuire şi protecţie exemplificate în figurile 9.8.7) sau pereţi având alcătuire mixtă.6 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului deasupra cotei trotuarului) 42 . Sub pereţi exteriori realizaţi din zidărie de blocuri BCA (fig. Fig.8). 9.5 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului la aceeaşi cotă cu trotuarul) b tencuiala hidrofuga hidroizolatie perete structural exterior placa suport a pardoselii placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie CF B strat de separare pietris umplutura compactata Fig. 9.

9.Fig.8 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire mixtă 43 .7 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire simplă (monostrat) b componenta termoizolanta a peretelui hidroizolatie termoizolatie componenta structurala a peretelui placa suport a pardoselii termoizolatie soclu pietris placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie B umplutura compactata Bs CF Fig. 9.

9.2.peretele ce sprijină pe fundaţie trebuie să fie legat de construcţie la partea superioară prin placa planşeului sau centura planşeului. Dimensionarea fundaţiilor Lăţimea blocului de fundaţie B se stabileşte funcţie de: a) calculul terenului de fundare la eforturile transmise de fundaţie conform prevederilor de la capitolul 6. b) grosimea peretelui (sau soclului) care reazemă pe fundaţie: B ≥ b+100 mm. 9. fundaţia poate prelua presiunile de pe deschiderea golului.50 h>1.11b). În cazul pereţilor de subsol din zidărie (cărămidă plină. Se recomandă realizarea pereţilor de la subsol din beton armat.5b (Fig. cu următoarele condiţii: .70<h≤1.1.40<h≤0. În cazul fundaţiilor sub pereţi cu goluri pentru uşi (fig. precum şi prin ziduri transversale suficient de dese (recomandabil la maximum 6 m distanţă).10. (B ≥ Bs+100 mm).25b (Fig. 9. Fundaţii la clădiri cu subsol Pereţii subsolului se prevăd sub pereţii structurali.40 0.10 0.valoare dată în tabelul 7.2.2.presiunea ce se dezvoltă între perete şi fundaţie să nu depăşească rezistenţele de calcul ale materialelor din care sunt alcătuite peretele şi fundaţia.30 h≤0. 9. pe cât posibil axaţi faţă de aceştia şi realizaţi din beton armat sau din zidărie de cărămidă. Dacă relaţia (9.45 0. dacă se dispune armătură.1) 44 . Tabelul 9. .1) este îndeplinită.2.3.9 şi 9.12) se verifică condiţia: ⎛ Rt 2 ⎞ ⎟ L o ≤ H⎜ + ⎜p ⎟ ⎝ efectiv tgα ⎠ unde: tgα.11a) nu satisface din punct de vedere al presiunilor efective acceptabile la teren. (9. În acest caz fundaţia se poate realiza din beton simplu sau. se ţine seama de efectul favorabil al deformării terenului şi a blocului de fundaţie si se admite o lăţime activă Ba = 2. Fundaţiile supuse la solicitări excentrice (de exemplu fundaţiile zidurilor de calcan) se dimensionează astfel încât rezultanta tuturor forţelor N să se menţină în treimea mijlocie a bazei pentru ca întreaga lăţime să fie activă la transmiterea presiunilor pe teren. Rt. La determinarea înălţimii blocului şi a treptelor se va respecta valoarea minimă tgα dată în tabelul 7. c) dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor conform tabelului 9.40 0.1 Adâncimea săpăturii h (m) Lăţimea minimă (m) 0.2.10 Inălţimea soclului şi a treptelor blocului de fundaţie va fi de cel puţin 400 mm.9.70 0. piatră) fundaţiile se alcătuiesc conform detaliilor din figurile 9. aceasta poate corespunde procentului minim de armare (pmin = 0.10%). Când acest lucru nu poate fi realizat iar lăţimea activă Ba = 1.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din blocul fundaţiei. În acest caz se vor respecta indicaţiile de conformare de la capitolul 10.

1) nu este respectată fundaţia se calculează la încovoiere şi forţă tăietoare ca o grindă pe mediu elastic. 9. planseu peste subsol zidarie de protectie a hidroizolatiei hidroizolatie dop de bitum placa trotuar pietris perete exterior de subsol din zidarie umplutura de pamant hidroizolatie placa suport a pardoselii B bloc de fundatie Fig.În cazul în care relaţia (9.9 Fundaţie sub perete exterior de subsol 45 . Armătura se calculează şi se dispune avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.

9.12 46 .11 Determinarea lăţimii active Ba la fundaţia peretelui de calcan Fig. 9.10 Fundaţie sub perete interior de subsol a b Fig.b perete interior de subsol din zidarie hidroizolatie placa suport a pardoselii pietris bloc de fundatie H B Fig. 9.

1. comportare elastică. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată 9. placa se realizează de minim 80 mm grosime cu o armatură suplimentară dispusă în lungul peretelui (fig. de regulă.14 a.40 m. 9.4. Soluţiile de rezemare pot fi realizate astfel: a) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare de maxim 4 kN/m şi au cel mult 3 m lungime. 9. Încărcarile transmise fundaţiilor se stabilesc conform principiilor prezentate la capitolul 5.3. placa se va realiza cu o îngroşare locală de minim 200 mm grosime (fig.3. 9. Solicitarile la nivelul terenului de fundare se determină funcţie de eforturile transmise de suprastructură considerând comportarea de ansamblu a infrastructurii (fig. Placa trebuie aşezată pe teren bun sau umpluturi bine compactate de cel mult 0. 9.). 47 .9.16). În grupările speciale de încărcări solicitările transmise infrastructurii de către suprastructură sunt stabilite în funcţie de comportarea specifică a pereţilor din zidărie sub aceste încărcări (cedare ductilă la compresiune excentrică.15 pentru constructiile cu subsol. Fundaţiile se realizează.3.80 m grosime. Situaţiile care nu se încadrează la punctul a) sau b) se rezolvă ca fundaţii ale pereţilor structurali (fundaţii continue sau cu rezemări izolate).3. etc. b) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare între 4÷10 kN/m şi au cel mult 3 m lungime.3. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali Pereţii nestructurali reazemă. 9. b pentru construcţiile fără subsol şi în fig.17). Armăturile suplimentare longitudinale dispuse în placă sub pereţi vor avea diametrul minim φ10 mm. 9.2. Fig. Dacă umpluturile se pot umezi (prin pierderea apei din instalaţii etc. grosimea maximă admisă a acestora se va limita la 0.13 9. sub forma unor grinzi continue de beton armat şi se calculează după modul de calcul al grinzilor continue prezentat la capitolul 8.). Dimensionarea secţiunii de beton şi a armăturilor se defineşte în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. 9. de regulă.13). Alcătuirea fundaţiilor este prezentată în fig. pe placa suport a pardoselii. 9.

b hidroizolatie centura min.a. agrafe 6/60/60 OB37 < Ht B beton de egalizare 10/20 PC52 12(14)/20 PC52 stâlpisor din b.a. 6 12 PC52 grinda de fundatie 10/30 PC52 10/30 PC52 < Ht 10 PC52 12 PC52 etrier 8(10)/20 PC52 a. 9.14 Fundaţii armate pentru construcţii fără subsol 48 . a-a 2 6/3 asize PC52 a 12 PC52 stâlpisor din b. exterior a interior mustati 4 12 PC52 b. etrier 6/25 OB37 <Ht <Ht B beton de egalizare grinda de fundatie Fig.

5.amplasament pe terenuri în pantă sau stratificaţie înclinată.intersecţii de fundaţii având cote de fundare diferite (fundaţie perete exterior – fundaţie perete interior etc.65.înălţimea treptelor se limitează la 0. .50 m în terenuri puţin coezive. 9.18): . Se recomandă respectarea următoarelor condiţii (fig. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite Racordarea în trepte a fundaţiilor este necesară în următoarele situaţii: .linia de pantă a treptelor să respecte condiţia tgδ ≤ 0. .70 m în terenuri coezive sau compactate.racordarea între cotele de fundare diferite să se realizeze în trepte. .). 49 . . 9. respectiv 0.15 Fundaţii armate pentru construcţii cu subsol 9.clădiri cu subsol parţial. .Fig.cota superioară a blocului de fundaţie se păstrează la acelaşi nivel pe cel puţin întreaga lungime a zonei de racordare.

9. 9.b perete despartitor (nestructural) pardoseala 0.17 Îngroşarea şi armarea locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural 50 .16 Armare locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural Fig.00 placa suport a pardoselii parterului strat de separare pietris ~ 1.00 umplutura de pamant compactata Fig.

. Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile Prezentul normativ se referă la fundaţiile construcţiilor amplasate pe următoarele tipuri de terenuri dificile: .7.pământuri contractile (argile sau pământuri argiloase cu umflări şi contracţii mari). pământuri argiloase de consistenţă redusă sau nisipuri afânate). .1.pământuri foarte compresibile (argile. după cum urmează: . Fundaţii la rosturi de tasare Rosturile de tasare separă atât suprastructura cât şi infrastructura a două tronsoane de clădire alăturate. să se decidă asupra soluţiei optime: .pentru tasări inegale mici se pot utiliza fundaţii cu rigiditate sporită. 9. Se recomandă ca.pentru tasări inegale mari se poate opta fie pentru realizarea unei rigidităţi sporite a 51 .îmbunătăţirea terenului dificil de fundare şi utilizarea de soluţii de fundare pentru terenuri bune. Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire În cazul în care sunt de aşteptat tasări neuniforme. definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996.pământuri sensibile la umezire (loessuri şi pământuri loessoide) definite în reglementarea tehnică de referinţă P7/2000.18 Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite 9.7.6. structura trebuie astfel alcătuită încât construcţia să poată prelua eforturile suplimentare ce rezultă ca urmare a acestor tasări. 9.utilizarea de fundaţii adaptate terenurilor dificile de fundare. . 9. Lăţimea rostului între fundaţii nu va fi mai mică de 40 mm.hidroizolatie a -a perete structural din zidarie b-b c-c fundatie a b B B fundatie B c Fig. . în urma unei analize tehnico – economice.

fundaţiile pereţilor să formeze contururi închise (fig.19). 9.20 52 . Nerecomandat Recomandat Fig. 9.ansamblului suprastructură – infrastructură. Fig.realizarea de elemente de legătură între fundaţiile pereţilor structurali (fig. fie pentru o structură flexibilă adaptabilă la deformaţii mari. 9. 9.19 .20). La alcătuirea planului de fundaţii se cere respectarea următoarelor condiţii: .

În cazul în care este necesară o lăţime B a tălpii mai mare decât lăţimea elementului din beton armat se prevede un bloc din beton simplu de clasă minim C8/10 (fig. devierea pe verticală fiind admisă cu respectarea unei pante de 1:4. Centurile se realizează în mod curent cu o înălţime de 15÷20 cm. fundaţiile se prevăd cu două zone armate dispuse la partea superioară şi inferioară. 9. Barele longitudinale se înădesc prin petrecere pe o lungime de 45φ respectând regula armării unghiurilor intrânde (fig.1. iar betonul trebuie să fie de clasă minim C12/15 (fig. Fig.1 Fundaţii pentru construcţii fără subsol La construcţiile fără subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă. 9. armătură longitudinală de 6÷8 bare φ12 mm÷φ16 mm. 9. 53 .21 b). 9. 9.21 a). pe unul sau două rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm.22 Se urmăreşte dispunerea într-un singur plan a armăturilor inferioare respectiv superioare. În cazul construcţiilor fără subsol dar cu adâncime mare de fundare se pot introduce centuri suplimentare pe înălţimea zidului (de exemplu în dreptul pardoselii parterului).2%. 9.7.21 Astfel de fundaţii se recomandă a se utiliza în cazul în care fundaţiile au o înălţime suficientă pentru a prelua eforturile datorate diferenţei de tasare (tasărilor diferenţiale).. Fig. procent minim de armare 0.lungimea fundaţiilor fără legături pe direcţie transversală nu trebuie să depăşească 6 m.22 a şi b).

în caz că zidul de deasupra fundaţiei este de beton acesta va fi de cel puţin clasa C12/15. centurile se armeză mai puternic la planşeul peste primul nivel de deasupra fundaţiilor (cu o armătură corespunzătoare celei din centura fundaţiilor). pentru cazurile curente centurile pot avea lăţimea zidului şi înălţimea de 15÷20 cm cu armătura longitudinală de 6÷8 bare φ12÷16 mm.Se va sigura realizarea unei aderenţe cît mai bune a suprafeţelor de separaţie între centuri şi betonul simplu. d) izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se aşează astfel încât să nu creeze în zid rosturi de lunecare între centuri.23): a) dispoziţia zidurilor longitudinale şi transversale trebuie să alcătuiască un sistem spaţial cît mai simplu şi clar (de exemplu se vor evita zidurile în şicană). la maximum 6. f) zidurile construcţiei se execută din cărămizi marca C100 şi cu mortar minim M50.3.00 m. 9.3. ale peretelui din beton simplu se aplică prevederile de la punctul 9.1. prevăzându-se totodată ziduri transversale suficient de dese. Fundaţii pentru construcţii cu subsol Fundaţiile construcţiilor cu subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă se realizează. pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere.23 54 . b) fundaţiile zidurilor se prevăd cu centuri de beton armat. În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9. pe unul sau doua rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm. în caz că poziţia acestei izolaţii nu poate fi schimbată se recomandă executarea centurii superioare sub nivelul izolaţiei orizontale.2. Pentru stări de eforturi care depăşesc capacităţile de rezistenţă la forţă tăietoare. atât la planşeele monolite cât şi la cele prefabricate. pe toată lăţimea zidurilor. betonul de clasă minim C12/15. respectându-se următoarele măsuri (fig.compresiune excentrică etc. 9. 9. În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9.3. pentru ziduri până la 37.5 cm grosime.7. e) se execută centuri de beton armat. de regulă. Fig. c) se asigură conlucrarea centurilor din fundaţii cu zidul de deasupra prin executarea unor centuri de beton armat şi la nivelul planşeului de peste subsol.

în afară de măsurile de la punctul 9. Fundaţii continue Pentru prevenirea degradării fundaţiilor se recomandă ca. 9. acesta se aşează pe un strat de 20 cm de pământ stabilizat şi se prevede la margine cu un pinten de 20x40 cm (fig.9. 9.50 m.1.24). executarea de rigole etc. . 40÷50 cm mai mare decât lăţimea fundaţiei respective. imediat după turnarea betonului în fundaţie spaţiul rămas liber între fundaţie şi peretele săpăturii se umple cu pământ stabilizat definit în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996 (fig. Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari În cazul anumitor pământuri argiloase.executarea construcţiei să se facă pe cât posibil într-un anotimp în care nu sunt de aşteptat variaţii mari ale umidităţii pământului şi anume primăvara sau toamna. ca efect al umflării datorită umezirii şi contracţiei prin uscare. g) trotuarul din jurul construcţiei va avea o lăţime minimă de 1. e) se iau toate măsurile necesare pentru scurgerea şi îndepărtarea apei din vecinătatea clădirii. apare pericolul degradării sau ruperii fundaţiilor.2. .0 m şi se prevede cu o pantă de 5% spre exterior.24). în scopul evitării fundării în zona cu variaţii mari de umiditate pentru pământ. ca presiunea efectivă transmisă la teren să fie mai mare decât presiunea de umflare. de regulă. prin rigole speciale prevăzute în acest scop. din beton C12/15 şi armate simetric cu minim 4φ12 mm din OB37.7.locul ales pentru construcţie să fie bine curăţat şi nivelat înainte de începerea săpăturilor astfel ca să nu se permită stagnarea apelor meteorice.. Fig. fenomen însoţit de apariţia de fisuri profunde în pereţii structurali din zidărie. 9. 5 cm grosime de nisip grăunţos curat.24 55 . h) proiectul va cuprinde măsurile speciale ce trebuiesc luate în timpul execuţiei. astfel se recomandă ca: . 9. de regulă. centurile se realizează. c) sub talpa fundaţiei se prevede un strat de cca.2. cu o înălţime de 15÷20 cm. se recomandă utilizarea burlanelor care conduc apa în condiţii mai bune. măsurată de la cota trotuarului.7. f) apele meteorice trebuie evacuate cât mai departe de construcţie. să se prevadă şi următoarele: a) adâncimea de fundare de cel puţin 1.turnarea fundaţiilor să se facă imediat după terminarea săpăturilor pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare.7. La proiectarea fundaţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari se va urmări. d) pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere ce pot să apară în fundaţii se prevăd centuri de beton armat continue pe întreaga lungime a pereţilor. sporul de lăţime dându-se către exterior. prin nivelarea terenului. b) lăţimea excavaţiei pentru realizarea fundaţiilor sub zidurile exterioare se alege cu cca.2.

În cazul pereţilor nestructurali cu încărcări foarte mici pentru o adâncime de fundare mai mare de 1. în cazul grinzilor din beton armat monolit se va turna şi un strat de beton de egalizare peste stratul de pietriş. Grinzile se fac. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt alcătuite din: .25). Faţa inferioară a elementelor de descărcare se aşează la cel puţin 10 cm sub nivelul trotuarului. Izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se pozează. În cazul reazemelor executate din zidărie din piatră sau cărămidă. Elementele de descărcare sunt alcătuite din grinzi de beton armat care constituie suportul zidurilor şi care transmit încărcările la reazemele izolate. Fundaţii cu descărcări pe reazeme izolate Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate transmit terenului încărcările exterioare prin blocuri de fundaţie dispuse discontinuu în lungul pereţilor. 2. Reazemele izolate se dispun obligatoriu în punctele de intersecţie ale zidurilor sau în cele în care sunt concentrate încărcări importante. aceste reazeme se dispun în conformitate cu traveile construcţiei şi în dreptul plinurilor (spaleţilor) de zidărie.2. Reazemele izolate dispuse în lungul zidurilor au în plan o secţiune de formă dreptunghiulară.20m soluţia reazemelor izolate se impune faţă de cea a fundaţiilor continue. . În zonele de intersecţie în „L” sau „T” a zidurilor. De asemenea ele se vor evita în regiunile cu seismicitate ridicată. depăşind cu cel puţin 25 cm cota trotuarului construcţiei. 9. se pot folosi diferite forme în plan (fig.7. la partea superioară a blocului se prevede un cuzinet de beton armat pentru repartizarea încărcărilor transmise de elementele de descărcare ale suprastructurii. în mod obişnuit.25 Poziţia în plan a blocurilor de beton simplu se va alege astfel încât centrele de greutate ale bazelor lor să coincidă pe cât posibil cu axul peretelui.0 m. 2.2. 56 .5 cm de fiecare parte. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate nu sunt indicate în cazul când sunt de aşteptat tasări inegale ale acestora.grinzi de beton armat. la partea superioară a grinzilor. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt folosite în cazul pământurilor cu umflări şi contracţii mari pentru ca presiunea efectivă pe teren să depăşească presiunea de umflare a pământului. 9. Sub elementele de descărcare se prevede un strat de pietriş de cca. În general. mai late decât zidul de deasupra cu cca. de regulă.9. Soluţia se poate dovedi mai avantajoasă decât soluţia fundaţiilor continue în cazul unor adâncimi de fundare mai mari decât cca. În cazul obişnuit al construcţiilor fără subsol elementele de descărcare alcătuiesc şi soclul zidului. Presiunea acceptabilă a terenului de fundare trebuie să fie suficient de mare pentru a face o posibilă distanţarea raţională de-a lungul zidurilor a blocurilor de fundaţie. 8 cm.blocuri de beton simplu. Fig.

1) sau de infrastructuri cu rezistenţă şi rigiditate foarte mare. 57 . De regulă.10. Grinzile prefabricate se recomandă în cazul construcţiilor cu ziduri având o dispoziţie regulată în plan şi cu încărcări mici. ca grinzile să aibă aceeaşi înălţime. în general.26). insuficient lestaţi (forţă axială mică). Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat 10. în general. Pentru uşurinţa execuţiei se va urmări. 10. în general. pe cât posibil. deformaţiile plastice sunt dirijate în suprastructură iar infrastructura este proiectată să răspundă în domeniul elastic de comportare (fig. Schema de aplicare a încărcărilor transmise de pereţii structurali infrastructurii se conformează prevederilor de la pct. alcătuite din pereţi de beton armat. Q) transmise de pereţii infrastructurii pot fi preluate. 9. de fundaţii dezvoltate în plan ca o reţea de fundaţii continue.). 12. 10.3. Prin calibrarea rezistenţei elementelor sistemului structural (suprastructură şi infrastructură) se realizează dirijarea mecanismului de plastificare în cazul acţiunilor seismice intense.4) poate fi acceptată în unele situaţii.1. Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat Valorile eforturilor transmise de pereţii structurali de beton armat la infrastructuri se determină conform prevederilor de la cap. mult peste cerinţele proiectării antiseismice.26 10. 5. planşee şi fundaţii de tip radier considerate ca o structură spaţială (fig. . Dimensionarea tălpii fundaţiilor Dimensionarea tălpii fundaţiilor se face conform prevederilor de la capitolul 6. Grinzile sunt continue având. ca de exemplu: .2. Solicitările mari (M. din beton armat turnat monolit.2.în elementele suprastructurii trebuie limitate degradările produse de cutremure (spitale etc. înălţimea constantă (fig. . pe una sau două direcţii (fig. 9. ⎛ 1 ⎞ Pentru asigurarea unei rigidităţi corespunzătoare se recomandă h ≥ ⎜ ⎟⋅L. Principii generale de proiectare Pereţii structurali de beton armat având rigiditate şi rezistenţă mare transmit infrastructurii în grupările speciale de încărcări eforturi semnificative (momente încovoietoare şi forţe tăietoare) şi sunt. 10.intevenţiile postseism la elementele infrastructurii se pot realiza cu uşurinţă. 10.10. ⎝ 6 ÷8⎠ a Sectiune a-a Izolatie hidrofuga Trotuar h Beton de egalizare Pietris a L Fig. Dirijarea articulaţiilor plastice în elementele infrastructurii (fig.Grinzile se realizează.suprastructura dezvoltă rezistenţe foarte mari datorită alcătuirii acesteia.3).2). de regulă . astfel încât soluţia de fundaţie independentă nu poate fi utilizată decât în unele cazuri particulare.

10.1 Fundaţii pentru pereţi de beton armat. 10. Perete structural Perete structural a 1 b c 1 1 1 1 1 Perete de subsol Perete suprastructură Perete structural 1-1 Infrastructură hs Fundaţie d Fig. Calculul presiunilor pe teren (şi implicit dimensionarea tălpii fundaţiilor) se poate face acceptând ipoteza secţiunilor plane. În cazul infrastructurilor cu deformaţii semnificative calculul presiunilor pe teren se face pe baza unui model care permite luarea în considerare a interacţiunii dintre infrastructură şi terenul de fundare.Dacă infrastructura este suficient de rigidă şi rezistentă pot fi acceptate distribuţii liniare de presiuni pe teren (fig.5). 58 .

perete . 10. b .fundaţie independentă.infrastructură Directie actiune seismica stâlp perete structural Ta C QP I stâlp perete structura Nod rigid zona de articulaţie plastică în infrastructură Zona de nod rigid. 10.2 Infrastructură rigidă supraterană pentru construcţii cu pereţi de beton armat Direcţia acţiunii seismice Stâlp Perete structural MP QP Np Zona comprimată a peretelui H Ns1 Qs1 Ms1 NP Qp MP Nf Ns2 Qs2 Ms2 I L a fundaţie b Mf Fig. 10.Nucleu din pereţi de beton armat Perete de beton armat Infrastructură rigidă Fig.4 Infrastructură cu articulaţii plastic Articulaţii plastice 59 .3 Fundaţii cu comportare elastică: a .fundaţie zona de articulaţie plastică in infrastructuri Fig.

10. 10. 10.1. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt următoarele: • raportul H / B are valorile minime date în tabelul 7.7).4.4. • înălţimea la marginea fundaţiei (H sau H’) se stabileşte astfel încât să fie asigurată lungimea de ancoraj a armăturilor transversale de pe talpa fundaţiei (la ≥ 15 φ) . Fundaţiile tip radier se conformează şi se dimensionează conform prevederilor de la cap.6. 10. 60 . Clasa minimă de beton în fundaţie este C8/10. Fundaţii continue sub pereţii substructurilor Fundaţiile sub pereţii care compun substructura pot fi realizate ca fundaţii continue sau radier general. În unele cazuri. • H’ are valoarea mai mare de 250 mm. Armarea fundaţiilor pereţilor de beton armat se realizează. Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în fig.4. 10. Fundaţiile continue sub pereţi pot fi realizate ca tălpi de beton armat (fig. y B Mx G My B x B 1 2 3 4 5 pef pef Fig.2. Q) transmise terenului. armăturile (1) pot rezulta şi din verificarea fundaţiei la momente de torsiune.5 Considerarea presiunilor pe teren pentru ansamblul fundaţiilor 10. 11 al prezentului normativ.7. în care peretele este excentric pe talpa fundaţiei. 10. • H are valoarea minimă 300 mm.1 Fundaţii continue tip talpă de beton armat. Fundaţiile sunt conformate şi dimensionate ca şi fundaţiile sub reţeaua de pereţi ai substructurii.2. Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat 10.4. ca în figura 10. ●Armătura transversală (1) rezultă din verificarea consolei tălpii la moment încovoietor în secţiunea de la marginea peretelui.6) sau cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat (fig. de principiu.1 Fundaţii independente sub pereţi de beton armat se pot realiza în situaţii rare datorită eforturilor mari (M.

conform schemei de solicitare din figura 10.6 Fundaţii continue sub pereţii de beton armat ai substructurilor 3 H B 2 1 Fig. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. distanţa minimă este de 100 mm.7).10% pentru armături OB37 şi 0. a. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt cele date la cap.2.1.2 Fundaţii continue cu bloc de beton simplu şi cuzinet Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în figura 10.10. 10.10% Distanţa maximă între armături este de 250 mm iar distanţa minimă de 100 mm.1.2. 7. Armătura minimă (3) trebuie să corespundă armăturii de repartiţie corespunzătoare mărcii (1). Fig.7.4.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. armătura rezultată din această condiţie nu poate depăşi aria corespunzătoare greutăţii fundaţiei. în tabelul 7. ●Armăturile longitudinale (3) rezultă din verificarea secţiunii verticale a peretelui la încovoiere. 10. 10.8. • verificarea la forţă tăietoare a peretelui substructurii. 61 .1 şi în tabelul 7. b.7 Schema de armare a fundaţiei peretelui de beton armat ●Armătura de conectare cu peretele substructurii (2) poate rezulta funcţie de următoarele condiţii: • verificarea la lunecare în rosturile de turnare ale betonului (fig. în calcul se poate consideră şi efectul favorabil al forţei axiale din perete. • verificarea la moment încovoietor şi forţă axială a peretelui substructurii. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. pmin= 0. • verificarea secţiunii de la baza peretelui la moment încovoietor determinat de presiunea pământului pe planul peretelui.075% pentru armături PC52.2. Distanţa maximă între armături este de 250 mm.

În cazul unor încărcări mari se pot realiza grinzi cu vute. 11.3).1) hg/lmax=1/3÷1/6. Condiţiile privind armarea minimă a cuzinetului sunt cele date la pct. hr ≥ 1/8 lmax • radier cu grosime variabilă (fig. realizată ca un planşeu întors şi care asigură o suprafaţă maximă de rezemare pe teren a construcţiei. 11. în care elementele verticale (stâlpi sau pereţi structurali) sunt rezemate direct pe acesta: • radier cu grosime constantă (fig.terenuri dificile sau neomogene. c) radier tip placă şi grinzi (drepte sau întoarse) dispuse pe una sau două direcţii (fig.prezenţa apei subterane impune realizarea unei cuve etanşe. hr/lmax=(1/15÷1/20) De obicei. 10. .construcţii cu înălţime mare care transmit încărcări importante la teren.11.terenuri cu rezistenţă scăzută care impun suprafeţe mari ale tălpii fundaţiilor. .4). soluţia poate fi adoptată în cazul unei construcţii cu pereţi structurali din beton armat care transferă eforturi secţionale importante într-o zonă centrală a acestuia b) radier general tip planşeu ciupercă (fig. 11.5).8 Fundaţie tip bloc şi cuzinet sub pereţi de beton armat 11. .1. 11. 62 . în următoarele situaţii: . . pereţi) sunt dispuse la distanţe mici care fac dificilă realizarea (execuţia) fundaţiilor izolate sau continue. Fundaţiile tip radier se utilizează. Alcătuire generală şi domenii de aplicare Fundaţia tip radier general reprezintă tipul de fundaţie directă. . se recomandă alegerea înălţimii grinzii (hg) şi a plăcii radierului (hr) conform relaţiilor: (11. cu risc de tasări diferenţiale. 10.radierul împreună cu elementele verticale structurale ale substructurii trebuie să realizeze o cutie rigidă şi rezistentă.1.2).elementele verticale (stâlpi. Proiectarea radierelor de beton armat 11.1). grinzile au secţiune constantă. de regulă.Fundaţiile tip bloc şi cuzinet ale pereţilor nu sunt admise în cazurile în care peretele este rezemat excentric faţă de talpa blocului de beton.4.2. Fig. d) radier tip placă cu vute (fig. Radierul general se poate realiza în următoarele soluţii constructive: a) radier general tip dală groasă.

Proiectarea radierelor trebuie să ţină seama de compatibilitatea deformaţiilor terenului cu cele ale elementelor structurale. Calculul eforturilor secţionale (M.2.2. 11.2. Radierul poate fi folosit şi la construcţii situate sub nivelul apei subterane (fig.1 Radier general tip dală groasă Beton de egalizare Perete structural hr1 hr2 -radier -beton de egalizare Fig. lmax 1 1 1-1 Radier tip dală groasă hr Fig.1. De asemenea. Elemente constructive şi de proiectare 11.e) radier casetat alcătuit din două planşee solidarizate între ele prin intermediul unor grinzi dispuse pe două direcţii (fig. 11. suprafaţa interioară a pereţilor structurali perimetrali se tratează pentru a asigura impermeabilitatea necesară. 11.7.2 Radier cu grosime variabilă 63 . Q) în secţiunile caracteristice ale radierului se obţin de regulă cu programe de calcul care permit modelarea fenomenului de interacţiune fundaţie-teren. Etanşarea cuvei se obţine prin dispunerea hidroizolaţiei la exteriorul radierului şi a pereţilor perimetrali conform figurii 11. 11. În acest caz subsolul împreună cu radierul realizează o cuvă etanşă.7). Dacă în radier apar eforturi axiale de compresiune sau întindere ca efect al conlucrării acestuia cu substructura. la dimensionarea secţiunilor de beton şi armătură la moment încovoietor şi forţă tăietoare se va considera şi efectul acestora. 11.6). 11.2.

radier tip placă şi grinzi drepte hr Fig. b .3 Radier de tip planşeu ciupercă hr 64 . 11. 11.1 Capitel 1 Perete perimetral stâlp 1-1 a hr 45o stâlp 1-1 Capitel cu o pantă Capitel drept Capitel cu două pante c b Fig.radier tip placă şi grinzi întoarse.4 Radier tip placă şi grinzi pe două direcţii a .

6 Radier casetat Fig.Fig.7 65 . 11.5 Radier tip placă cu vute Fig. 11. 11.

3): M M L1− 2 = 1 − 2 (11. Procentele minime de armare pentru placa radierului sunt 0. a b Fig. Turnarea betonului se va face continuu. precum şi etanşeitatea contra infiltrării apelor freatice.7bhrRt Este posibil ca în zona lifturilor. dispuse pe feţele plăcii pentru preluarea momentelor pozitive şi negative. 66 . a) se face cu relaţia (11.11.11.. se face verificarea la forţă tăietoare a secţiunii de beton simplu cu relaţia: (11. Pentru realizarea acestor rosturi se foloseşte o plasă de ciur amplasată vertical la faţa întreruptă a elementului şi rigidizată pentru a rezista la împingerea betonului proaspăt.8 b) Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de turnare se realizează prin armătura orizontală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor.8 c • rosturi verticale de turnare (fig. Turnarea betonului în volume prestabilite asigură consumarea practic totală într-un anumit interval de timp a deformaţiilor din fenomenul de exotermie (degajarea de căldură din procesul chimic de hidratare a cimentului). Armarea radierelor se realizează cu reţele orizontale de armătură. Rosturile de turnare şi măsurile care trebuie prevăzute în proiectare din punctul de vedere al rezistenţei şi tehnologiei de execuţie ( reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99). în straturi orizontale de aproximativ 40cm grosime.3) Z1 Z2 Dimensionarea armăturii de conectare în rost se face în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.4. transportul auto. 11.2) Q≤0. φ40). În varianta în care nu se prevăd armături înclinate. a continuităţii. Prin poziţiile rosturilor de turnare se va asigura împărţirea radierului în volume de beton pentru care pot fi asigurate condiţiile optime şi sigure pentru lucrările de preparare a betonului. iar intervalul de timp între turnarea a două straturi suprapuse (pe întreaga suprafaţă a acestora) să fie mai scurt decât durata prizei celor două straturi suprapuse.8. 11. În acest caz se pot prevedea local etrieri şi armătură de bordaj a golurilor.2. micşorându-se capacitatea betonului simplu la forţă tăietoare . Dimensionarea radierului se realizează în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. • calculul efortului de lunecare L în rost (fig. este necesară şi o armare pe zona centrală a plăcii pentru fenomenele de contracţie.2.3. De asemenea. înălţimea radierului să se reducă. turnarea şi vibrarea acestuia în vederea realizării monolitismului total. Înnădirea barelor se face prin petrecere sau prin sudare pentru barele cu diametre mari (φ25.15% pentru fiecare faţă. 11.

6) 4EI f unde: bf şi If se definesc ca lăţimea.9 Împărţirea radierului în fâşii 67 .• rosturi orizontale de turnare (fig. după cum urmează: k b λ=4 s f (11. mărimea şi distribuţia încărcărilor. 11. 11.5) L B • În cazul radierelor încărcate de forţe concentrate din stâlpi dispuşi echidistant pe ambele direcţii iar încărcările din stâlpi nu diferă cu mai mult de 20% între ele.9). caracteristicile de deformabilitate şi de rezistenţă ale terenului.4) 2 E ⎝ 2h ⎠ 2h 1 − νs Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiţia: 8 KG ≤ (11. Fig. Se remarcă faptul că bf este egal cu distanţa dintre două axe consecutive ale stâlpilor. λ. În calcule. • Pentru radierele generale având forma dreptunghiulară în plan (LxB) şi grosimea uniformă (h) indicele de rigiditate se determină cu expresia: 2 12 ⋅ π(1 − ν 2 ) E s ⎛ L ⎞ B ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⋅ KG = (11. Calculul urmăreşte determinarea presiunilor de contact şi a deformaţiilor precum şi a momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare. Calculul radierelor În calculul radierelor trebuie luaţi în considerare numeroşi factori între care cei mai importanţi sunt rigiditatea şi geometria radierului. Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de betonare va fi realizată de armătura verticală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor.8 c). respectiv momentul de inerţie ale unei fâşii de radier considerată între mijloacele a două deschideri consecutive între stâlpi (fig. radierul poate fi considerat ca rigid sau flexibil. 11. etapele de execuţie.3. Principalele criterii de apreciere a rigidităţii relative a radierelor prin raport cu terenul de fundare sunt prezentate în continuare.11. se defineşte un coeficient de flexibilitate.

Această valoare se calculează cu ajutorul relaţiei: t h3 E' I C = E' I F + ∑ E' I ca + E' d d 12 unde: E ' I F este rigiditatea radierului ∑ E' I ca este rigiditatea cadrelor td şi hd sunt grosimea şi respectiv înălţimea diafragmelor Dacă valoarea KR este mai mare de 0.8) Figura 11.se determină presiunile pe talpa radierului cu relaţia: ∑ N ± N ey y ± N ex x p (1÷4) = (11.9) ∑ I ∑ I A x y . care permite evidenţierea conlucrării dintre structură.75/λ. Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului (fig. KR.7) E s B3 unde: E ' I C reprezintă rigiditatea construcţiei şi a radierului.3.1.1. (11. se defineşte rigiditatea relativă. Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide 11.se determină centrul de greutate al suprafeţei radierului . 11. 11.5 atunci radierul poate fi considerat rigid. atunci radierul poate fi considerat flexibil. • În cazul în care structura de rezistenţă a construcţiei este realizată din cadre (stâlpi şi grinzi) şi din pereţi portanţi (diafragme) iar fundaţia este un radier general. 68 .10) Etapele de calcul sunt următoarele: .10 Forţa tăietoare totală acţionând în orice secţiune dusă prin radier este egală cu suma aritmetică a tuturor încărcărilor şi presiunilor de contact la stânga secţiunii considerate.1.Dacă bf este mai mare decât 1. radier şi terenul de fundare: E' I C KR = (11.3.se examinează radierul ca un întreg pe fiecare dintre cele două direcţii paralele cu axele x şi y.

3. Calculul radierelor pe mediu Winkler În anexa D sunt prezentate unele metode de calcul pentru radierele rezemate pe un mediu discret alcătuit din resoarte independente de tip Winkler. y) − p( x . introducerea unor simplificări. 11.11 Ecuaţia suprafeţei mediane deformate a plăcii radier este: ∂4z ∂4z ∂ 4 z q ( x . Fiecare fâşie de calcul este încărcată de forţele corespunzătoare stâlpilor ce reazemă pe fâşia respectivă. admiţându-se o lege de variaţie liniară de tip Navier.1. în consecinţă.3. 11.10) 69 . 11.Momentul încovoietor total acţionând în aceeaşi secţiune este egal cu suma momentelor aceloraşi încărcări şi presiuni faţă de secţiunea considerată. y) + 2⋅ 2 + 4 = D ∂x 4 ∂x ⋅ ∂y 2 ∂y unde: D este rigiditatea cilindrică a plăcii de grosime h: (11. 11.3.3. Se impune. Se determină diagrama presiunilor de contact.2. 11.11). radierul poate fi împărţit în fâşii de calcul independente. Metoda nu permite determinarea distribuţiei forţei tăietoare totale şi momentului încovoietor total în lungul secţiunii. Metoda împărţirii radierului în fâşii de calcul (fig.9) Atunci când încărcările din stâlpi şi distanţele dintre stâlpi nu diferă între ele cu mai mult de 20%. valorile obţinute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare în secţiunile semnificative pot fi folosite pentru armarea radierului. Calculul radierelor pe mediu Boussinesq Se porneşte de la ecuaţia diferenţială de ordinul 4 a plăcii supuse la încovoiere (fig.2. 11. Deşi poziţia rezultantei încărcărilor din stâlpi nu coincide cu poziţia centrului de greutate al rezultantei presiunilor de contact. Fig.

În acest caz. consideră efectele determinate de conlucrarea acestora în ansamblul infrastructurii. Rezistenţa infrastructurii este calibrată cu solicitările transmise de suprastructura plastifiată. la construcţiile proiectate să dezvolte deformaţii plastice în cazul acţiunilor seismice exclusiv în suprastructură.presiuni pe toată suprafaţa tălpii fundaţiei (fundaţie fără desprinderi de pe teren). silozuri etc. fundaţiile şi elementele substructurii să fie degradate. turnuri cu o singură fundaţie.construcţiile rezemate pe fundaţii izolate (structuri în cadre etc.80 din suprafaţa fundaţiei. deci vor fi adoptate doar dacă conduc la comportări structurale avantajoase verificabile.11) se bazează pe Metoda elementelor finite.) vor avea pentru fiecare fundaţie aria activă minimă 0.Boussinesq În anexa E este prezentată metoda hibridă de calcul pentru radierele rigide rezemate pe un teren de fundare modelat printr-un mediu compus Winkler – Boussinesq. Prevederi generale Infrastructura cuprinde elementele substructurii şi fundaţiile. adică rezistenţa la acţiuni verticale să fie micşorată ca urmare a deformaţiei plastice dezvoltate în infrastructura ductilă. • Infrastructuri ductile la construcţiile în care.1.1. presiunile pe teren să fie cât mai uniforme. Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice • Infrastructuri cu comportare elastică. Zonele potenţial plastice ale infrastructurii se proiectează astfel încât să prezinte o comportare favorabilă în domeniul postelastic (deformaţii limită mai mari. . infrastructura nu se conformează cerinţelor specifice menite să îi asigure o comportare ductilă. mecanismele de disipare a energiei induse de cutremur bazate pe dezvoltarea de articulaţii plastice în elementele infrastructurii nu elimină în totalitate plastificarea suprastructurii.11) 11. castele de apă. Fundaţiile.50. Distribuţia de presiuni pe terenul de fundare în cazul grupărilor speciale de încărcări care cuprind şi acţiuni seismice pot fi: .3. 12.005 radiani. rotirea ansamblului construcţiei pe teren. se va limita la 0. Calculul radierelor pe mediu Winkler . fără degradare de rezistenţă etc.E ⋅ h3 12 ⋅ (1 − ν 2 ) Rezolvarea ecuaţiei (11. În cazul încărcărilor gravitaţionale nu se admite ca terenul de fundare.compresiuni pe o porţiune limitată a tălpii fundaţiei. . 12.1. deformaţiile plastice se dezvoltă şi în substructură. 70 . în grupările speciale de încărcări. Infrastructuri 12.1. 12. Prevederile privind fundaţiile. Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare În grupările fundamentale de încărcări toată suprafaţa fundaţiilor trebuie să fie în contact cu terenul de fundare (arie activă 100%). aria activă (Aa) minimă este 0. când fundaţia se desprinde parţial de pe teren. De regulă. sunt tratate în capitolele 4÷11.2. Aria activă a tălpii fundaţiei trebuie să respecte următoarele limite în cazul grupărilor speciale de încărcări: . considerate ca elemente care transmit eforturile la terenul de fundare. prezentate în continuare. rotirea fundaţiei pe teren se determină considerând caracteristicile terenului de fundare corespunzătoare acţiunilor statice.).). prin calibrarea capacităţilor de rezistenţă. D= (11.4.la construcţii la care distribuţia de presiune pe teren pentru ansamblul fundaţiilor este cvasiliniară (construcţii cu subsol rigid.

în grupările fundamentale de încărcări se admit simplificări ale schemei de încărcare a infrastructurii.dacă înălţimea secţiunii transversale a elementului vertical (h) respectă condiţia (12.1 Încărcări transmise infrastructurii 12. 12.3. Fisuri în radier Fisuri Tasări diferenţiale Tasări diferenţiale Fig. în grupările speciale de încărcări. solicitările infrastructurii în fazele intermediare să fie inferioare solicitărilor rezultate din calculul ansamblului construcţiei.3).12. 12.1. în centrul de greutate al secţiunii elementului vertical (fig.2.1) nu este realizată. infrastructură şi terenul de fundare.a): h ≤ 0. Se recomandă ca prin măsuri adecvate de etapizare a execuţiei etc. de teren de fundare. Eforturile din fazele intermediare de execuţie ale construcţiei vor fi considerate la proiectarea infrastructurilor (fig.b. Calculul eforturilor în elementele infrastructurii Eforturile în elementele infrastructurii construcţiilor se determină pentru încărcările precizate la punctul 12.1) unde: hp este înălţimea secţiunii transversale a peretelui substructurii.12. 12. precizate în proiect. acestea vor fi luate în considerare la proiectarea elementelor structurale (fig.12.1.2 Solicitări ale elementeleor infrastructurii în faze intermediare de execuţie ale construcţiei Dacă condiţiile de exploatare ale construcţiei.dacă condiţia (12.5 ⋅ h p (12.1.3. tasări diferenţiale etc. . eforturile transmise infrastructurii se pot considera aplicate punctual. acţiunile transmise de elementul vertical. 12.1). înălţimea secţiunii transversale în zona de rezemare a elementului vertical. Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii Încărcările transmise infrastructurilor se stabilesc conform prevederilor de la pct.2). determină şi alte situaţii de încărcare semnificative. Fig. se consideră ca în figura 12. Schematizarea pentru un calcul riguros implică considerarea ansamblului suprastructură. Acţiunile transmise de suprastructură la elementele infrastructurii pot fi considerate pentru calculul static astfel: . Schematizarea pentru calcul a infrastructurii Modelarea infrastructurilor pentru calculul eforturilor se va adapta caracteristicilor sistemului structural al construcţiei precum şi influenţelor determinate de proprietăţile mecanice ale terenului de fundare.2. 5. Calculul eforturilor implică utilizarea de programe de calcul 71 .

. planşeu/planşee şi fundaţii tip radier general se modelează în ansamblu prin metoda elementelor finite. • goluri mici care reduc secţiunea de forfecare cu mai puţin de 25% din aria totală de forfecare (fig. 12.5). eforturile în elementele infrastructurii se determină prin integrarea eforturilor în elementele finite. • goluri mari la care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe lăţimea golului (fig.infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat.3.3. Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor La pereţii infrastructurilor care se pot modela ca un sistem de grinzi pe mediu elastic. Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor Dacă în calculul eforturilor infrastructura poate fi considerată ca un sistem de grinzi de fundare sunt admise modelările date la capitolul 8. 12. b). Piloţi/pereţi mulaţi pt. . terenul de fundare se poate modela ca un mediu elastic tip Winkler.specializate în care structura este ”fidel” modelată iar terenul de fundare este considerat ca un mediu continuu.a). 12.3. 12.infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat. calculul fiind abordabil cu programe specializate.3 Solicitări ale elementelor infrastructurii datorită încărcării excentrice a fundaţiilor Sunt recomandate următoarele modelări simplificate ale infrastructurii pentru calcul: .4. planşeu peste subsol şi fundaţii continue sub pereţi se pot modela ca un sistem de grinzi de fundare rezemate pe mediu elastic tip Winkler. 72 . sprijinirea săpăturii 1 CG – centrul de greutate CR – centrul de rezistenţă Subsol CG 1 CR CG CR F1 F2 Tasări diferenţiale determinate de solicitarea excentrică Fig. 12. infrastructura se caracterizează prin rigiditate şi rezistenţă apreciabile la momente de torsiune în secţiuni verticale.2. 12.infrastructurile alcătuite din grinzi de fundare şi fundaţii izolate pot fi modelate în calcul ca un sistem de bare cu reazeme elastice (incastrări parţiale).4. zonele cu goluri se pot considera în calculul static astfel: • goluri mari care reduc secţiunea transversală de forfecare cu mai mult de 1/4 din aria de forfecare totală. la care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe lăţimea golului (fig.

Dimensionarea elementelor infrastructurii Elementele de beton armat ale infrastructurilor se dimensionează în concordanţă cu prevederile generale din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.Aw1.A2 1 2 1 I1.Aw1.Aw1.Aw1.25hp hp ≥2.A1 1 2-2 I3.A2 2 I2.A2+I3.A1 Lo+0.4.A1 Fig.Aw2.Aw1.12.Aw2.A3 hp Lo≥0.A1 1 I1.Aw2.5 hg 1-1 I1.25hp hg ≤ 0.5 Goluri mici în pereţii infrastructurilor 73 .25hp 1 b) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe deschiderea golului Fig.Aw3. 1 Zona comprimată 2 1 hrc Lo 1-1 hrc I1. 12.A1 Aw1 2-2 Aw2 I2.A1 I2.4 1 Lo ≤ 0.A1 Lo+0.Aw1.Aw3.35hp I1.A2 I1.Aw1. 12.A3 I1.7hrc a) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe deschiderea golului 1 2 1 1-1 I1.Aw2.A1 I2.Aw1.

de regulă fără elemente verticale încărcate axial. Verificările specifice grinzilor pereţi se vor aplica în situaţiile în care comportarea pereţilor infrastructurilor este asimilabilă acestora: .4. Diafragmele orizontale se verifică şi la eforturile locale în zonele de intersecţie cu elementele structurale verticale (pct.3. 12.eforturile unitare verticale (σz) sunt semnificative pentru solicitarea peretelui. Dimensionarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. Ra . 12. presiunea apelor subterane etc.4.2) Ra unde: F . Reacţiunea maximă transmisă prin intersecţia de pereţi determină armătura de suspendare necesară (fig. Verificarea planşeelor Planşeele care conlucrează în ansamblul infrastructurilor sunt solicitate cu sarcini semnificative în planul lor (comportare specifică de diafragmă orizontală) şi cu încărcări normale pe plan (comportare de planşeu). Secţiunea de beton a pereţilor se verifică ca în secţiunile curente. În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice.12. 74 .forţa tăietoare transmisă între pereţi cu planuri mediane intersectate.rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare.4. Aria de armătură de suspendare Aas este: F A as = (12. Verificarea pereţilor Verificarea pereţilor va considera solicitările determinate de participarea la preluarea eforturilor infrastructurii şi a incărcărilor aplicate direct acestora (împingerea pământului. Verificarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice planşeelor şi diafragmelor orizontale.7). Intersecţii de pereţi structurali ai infrastructurii cu rezemări indirecte Intersecţiile de pereţi cu formă în plan L. Armăturile de centură se dimensionează considerând valoarea maximă a forţei tăietoare din pereţii structuali (fig. 12. pot realiza rezemări indirecte care impun şi verificări ale armăturilor de suspendare. T etc. Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate 12.6).12.1.5). Perete structural Planşeu Aa=Q/Ra Q Perete subsol Fisură de cedare la forţă tăietoare Fig.diagrama de momente încovoietoare se anulează la distanţe mai mici decât înălţimea secţiunii.).12.3. .6 12.2.. Armătura de suspendare se ancorează în zona de dezvoltare a diagonalelor comprimate din beton.4.1.

Forţa de lunecare unitară se poate aproxima ca fiind constantă între secţiunea de moment încovoietor maxim şi secţiunea de moment nul sau secţiunile de aplicare a forţelor concentrate semnificative. plăci şi fundaţii impune calculul la încovoiere cu metoda generalizată. Golurile de mici dimensiuni se recomandă să fie de formă circulară şi cofrate cu ţeavă de oţel. Armăturile se vor ancora conform regulilor specifice nodurilor. avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. fundaţii) la încovoiere cu forţă tăietoare (fig.3.secţiune prefisurată. planşee şi fundaţii şi schema de armare. planşee. Armarea peretelui în zona cu goluri la moment încovoietor se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. cu armături cuprinse în centuri. Planşeu Perete M x Rosturi de turnare (secţiuni de lunecare) Rc M AaiRa M AaiRa M x Rc Fundaţie Fig.) se vor verifica secţiunile de beton şi armături ale pereţilor şi planşeelor. Dacă planşeele transmit momente încovoietoare semnificative la pereţi (reazeme marginale etc. distribuite în pereţi. 12. Intersecţii de pereţi şi planşee la infrastructuri (secţiuni prefisurate) Verificarea intersecţiilor dintre pereţi şi planşee la forţă tăietoare consideră forţa de lunecare maximă transmisă prin rostul de turnare . aplicabilă prin utilizarea de programe specializate.7 Rezemări indirecte .12.4.8 ⋅ R a În secţiunea curentă armătura verticală se dimensionează ca etrieri. 12.4.Armături de suspendare Diagonale comprimate în pereţii de beton Diagonale comprimate Armături de suspendare Pereţi de beton armat Pereţi de beton armat Fig.4) 0.2. 75 .dispunerea armăturilor de suspendare 12.8). Pentru verificarea secţiunilor cu goluri la forţă tăietoare.3) 2⋅Rt Armătura verticală de bordaj a golurilor mari (fig. 12. Pereţi cu goluri Golurile în pereţi se recomandă să aibe colţurile rotunjite sau teşite. Alcătuirea secţiunilor compuse din pereţi.3.8 Distribuţii de efoturi unitare considerate în verificarea la lunecare a secţiunilor prefisurate (rosturi orizontale de turnare) 12. Forţa de lunecare rezultă din verificarea ansamblului infrastructurii (pereţi.9) se dimensionează cu relaţia: Q A av = (12.3. secţiunea de beton trebuie să asigure respectarea condiţiei: Q A w ≥ max (12.

Stâlpii de beton armat la care se realizează efectul de menghină sunt.).20% .armătura transversală verticală 0.armătura longitudinală concentrată la marginea secţiunii (sus/jos) 0. e) existenţa unor elemente verticale rigide (pereţi ai infrastructurii) care să poată prelua reacţiunile planşeelor şi să le transmită terenului de fundare (fundaţii suficient lestate etc.11) se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) conectarea dintre elementul vertical şi planşeul superior poate asigura transmiterea forţei de legătură (lunecare). 12. În aceste situaţii verificarea la lunecare a secţiunilor de 76 . rigide şi rezistente. conectaţi cu planşeul superior prin riglele de cadru. Prevederi generale Transmiterea eforturilor (M.9 Armătura verticală de bordaj a golurilor mari 12.15% .10a şi b). 12. 12. c) rezistenţa la forţă tăietoare a elementului vertical pe porţiunea dintre elementele care realizează efectul de menghină.armătura longitudinală distribuită pe înălţimea secţiunii 0.5. de regulă. cu deplasări neglijabile în plan orizontal (fig. distribuită pe înălţimea secţiunii peretelui. moment de torsiune şi forţă axială) determinate de participarea acestora la infrastructură şi de transmitere a încărcărilor la terenul de fundare.6 ⋅ A av (orizontală Aao). Fixarea elementelor verticale prin efectul de menghină (fig. intersectează cel puţin două planşee ale infrastructurii.4.1.Armătura longitudinală va respecta minimum: A ao ≥ 0. Verificarea secţiunilor de beton şi armătură se face conform prevederilor din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.“efectul de menghină” 12. (12.20%. 1 1 1 Fig. Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor . Verificarea fundaţiilor Verificarea fundaţiilor va considera eforturile secţionale (moment încovoietor. b) planşeul superior poate prelua forţa transmisă prin efectul de încastrare – condiţia de rezistenţă la forţă tăietoare şi moment încovoietor a diafragmei orizontale superioare. Q) la infrastructură se realizează prin efect de menghină dacă elementele verticale ale suprastructurii.5.4.5) Procentele minime de armătură sunt: . forţă tăietoare. care transmit forţele orizontale. d) preluarea forţei orizontale de către planşeul inferior sau de către fundaţia elementului vertical. 12.

PERETE STRUCTURAL PLANŞEE S1 PERETE STRUCTURAL a).conectare precum şi a eforturilor în diafragma superioară realizată de planşeul superior nu este semnificativă.11 77 . 12. PLANŞEU Subsol RADIER S2 RADIER b). Fig.10 Fig. 12.

planşeu este insuficientă se poate realiza o centură (fig. secţiunea de beton şi armătură longitudinală a centurii se verifică la efortul axial determinat de forţa transmisă planşeului. Awf . Elemente de calcul.6). Transmiterea forţei de lunecare la planşeul superior (fig. (12.12 b şi c). dacă suprafaţa de contact perete .12 12. Verificarea secţiunilor de conectare la lunecare Efortul tangenţial mediu τmed pe suprafaţa de lunecare se limitează la: L τ med = s ≤ 2 ⋅ R t (12. valoarea de calcul se determină acoperitor: 1.5.suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă).8) A wf unde: Ls .2.11 şi fig. Qinf . 12.2.rezistenţa de calcul la întindere a betonului. 78 . 12. 12.13b).forţa de lunecare calculată cu (12. Rt .2.7) Hs Valoarea forţei tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical.12.2.forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii.5M cap Q inf = (12. sub planşeul superior este dependentă de gradul de încastrare asigurat de fundaţie (fig.1. 12. 12.5.12 a) şi de schema de rezemare asigurată de planşeele subsolurilor (fig.5. asociată mecanismului de plastificare la acţiuni seismice.6) unde: Qas. dimensionare şi verificare 12. a) PLANSEU Qas Qinf RADIER Minf Ls Mcap Hs PLANSEE PERETE STRUCTURAL M Q b) S1 S2 RADIER M PLANSEE PERETE STRUCTURAL Q c) S1 S2 RADIER Fig. 12. în interacţiune cu restul pereţilor substructurii.12) Valoarea de calcul a forţei de lunecare (forţa transmisă planşeului superior Ls) este: L s = Q as + Q inf .forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu.

11) A bp 79 . Armătura în zona de conectare Armătura de conectare din planşeu dispusă perpendicular pe planul de lunecare.5. 12.2. calculată în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.3 ⋅ N fundatie (12. Blocarea deplasărilor şi preluarea reacţiunilor de la partea inferioară se poate asigura de către fundaţii (independente. Verificarea elementului vertical (stâlp. tot = (12. 12. stâlp) se consideră cu valoarea dată de relaţia 12. min Q inf ≥ 0.2. este cel puţin: Ls A a .13 12. lt2 Fig. 12. prin reducerea corespunzătoare a secţiunilor de forfecare în zona de conectare şi în verificarea planşeelor ca diafragme orizontale.10). În cazul fundaţiilor independente. Rezemarea elementului vertical la partea inferioară. perete) pe înălţimea infrastructurii se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. Efortul tangenţial mediu este limitat la valoarea: Q inf ≤ 4⋅Rt (12.2.10) 12. Forţa tăietoare din elementul vertical (perete.5. reţele de grinzi sau radier) sau de o diafragmă orizontală (planşeu intermediar de subsol).11 şi se consideră la determinarea reacţiunii aplicate fundaţiei sau diafragmei orizontale de la partea inferioară.13).5.Verificarea la lunecare va lua în considerare efectele determinate de prezenţa golurilor din planşee.8 ⋅ R a Armătura se dispune pe lungimea de transmitere corespunzătoare secţiunilor de lunecare (fig.4. atunci fundaţia se fixează în plan orizontal prin legături cu diafragme orizontale sau grinzi (“centuri”) de fundare. Subsol ≥lt/2 Perete structural Awf1/2 Subsol Awf2/2 lt1 lt b). Perete structural a).5.9) 0.3. dacă forţa orizontală (Qinf) verifică condiţia (12.

Clasificare şi condiţii tehnice Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii şi consolidării pământurilor prin încercarea în edometru Teren de fundare. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercarea pe teren cu placa Acţiuni in construcţii. beton armat şi beton precomprimat 80 . penetrare dinamică. Cercetarea terenului prin penetrare dinamică în foraj Lucrări de zidărie din piatră naturală. Reglementări tehnice de referinţă C159/89 C215-88 C241-92 NE 001-96 NE 012-99 P7-2000 P100-92 STAS 438/1-89 STAS 438/2-91 STAS 1030-85 STAS 1242/5-88 STAS 2917-79 STAS 3300/1-85 STAS 3300/2-85 STAS 6054-77 STAS 8942/1-89 STAS 8942/3-90 STAS 10101/0-75 STAS 10101/0A-77 STAS 10107/0-90 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.Principii generale de calcul Teren de fundare. Prescripţii de alcătuire Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. executare şi exploatare) Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale. Condiţii tehnice generale de calitate Sârma rotundă profilată Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. beton armat şi beton precomprimat Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare. penetrare statică. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale Construcţii civile şi industriale. agrozootehnice şi industriale Oţelul beton laminat la cald. vibropenetrare Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţiile fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Zonarea teritoriului RSR Teren de fundare.13. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton.Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe Teren de fundare.Clasificarea şi gruparea acţiunilor Acţiuni in construcţii.

b) În intervalul indicat.. Tabelul A.4. Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se calculează cu relaţia: pconv = pconv + CB + CD [kPa] (A. valorile se aleg ţinând seama de consistenţa pământului argilos aflat în interspaţii. Presiunile convenţionale pconv se determină luând în considerare valorile de bază pconv din tabelele A.. conform tabelelor A.. 2. în kilopascali.... 1 100 600 .1 pconv . în kilopascali.corecţia de adâncime. care se corectează conform prevederilor de la pct. kPa Denumirea terenului de fundare Roci stâncoase Roci semiMarne..500b) 600 500 350 250 300 200 150 Pământuri necoezive 700 600 500 350 350 250 200 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate.. stabilirea gradului de îndesare se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice....600b) 600 550 350 350. în kilopascali. interpolând între valorile minime pentru Ic = 0. 2.4 corespund presiunilor convenţionale pentru fundaţii având lăţimea tălpii B = 1.1 ÷ A.1) unde: pconv -valoarea de bază a presiunii convenţionale pe teren. Pentru pământurile sensibile la umezire stabilirea valorilor presiunii convenţionale se face pe baza prescripţiilor speciale. A-1 . Denumirea terenului de fundare Blocuri şi bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip şi pietriş Blocuri cu interspaţiile umplute cu pământuri argiloase Pietrişuri curate (din fragmente de roci cristaline) Pietrişuri cu nisip Pietrişuri din fragmente de roci sedimentare Pietrişuri cu nisip argilos Nisip mare Nisip mijlociu uscat sau umed Nisip fin foarte umed sau saturat uscat Nisip fin prăfos umed foarte umed sau saturat Tabelul A. 850 Observaţie .corecţia de lăţime.0 m.. Ele nu variază cu adâncimea de fundare şi dimensiunile în plan ale fundaţiilor. Valorile de bază din tabelele A..4. CD .În intervalul indicat.. argile şistoase şi nisipuri cimentate 1 000 . PRESIUNI CONVENŢIONALE 1. CB .5 şi maxime corespunzătoare lui Ic = 1.1 ÷ A.2 Îndesatea) Îndesare mediea) pconv . kPa 750 350..1. 6 000 350 . valorile pconv se aleg ţinând seama de compactitatea şi starea de degradare a rocii stâncoase sau semistâncoase. marne argiloase şi argile marnoase compacte stâncoase Şisturi argiloase.ANEXA A A.1 ÷ A.0 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2.

argilă.5 ≥ 0.2 pconv pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. •Pentru B > 5m corecţia de lăţime este: CB = 0.1 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. praf argilos. argilă nisipoasă.4 Pământuri nisipoase Nisipuri prăfoase. b) Sr ≤ 0. kPa Umpluturi din pământuri omogene realizate şi compactate în mod organizat (perne. CB = 0. b) Pentru valori 0. praf nisipos argilos. în metri.4 pconv pentru pământuri necoezive. praf ( ) Tabelul A. se admite interpolarea liniară a valorii presiunii convenţionale de calcul după Ic şi e succesiv.10 .Denumirea terenului de fundare Cu plasticitate redusă Ip ≤10% : nisip argilos.8 1.2) A-2 .5 0. argilă prăfoasă-nisipoasă.8 valorile presiunii convenţionale se determină prin interpolare liniară. argilă grasă ( ) 0. ramblee) compactate controlat Depozite omogene a) rezultate în urma unor Umpluturi necompactate. cu excepţia nisipurilor prăfoase.7 300 275 300 275 200 550 450 300 225 350 300 350 300 250 650 525 350 300 Cu plasticitatea mijlocie 10% < Ip ≤ 20% : Pământuri coezive nisip argilos.5 Ic = 1 pconv . argilă prăfoasă.05 B lăţimea fundaţiei.pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase). K1 = 0.3 Indicele porilorb) Consistenţaa) b) e Ic = 0. b) La pământuri coezive având valori intermediare ale indicelui porilor e şi indicelui de consistenţă Ic.1 Corecţia de lăţime •Pentru B ≤ 5m corecţia de lăţime se determină cu relaţia: CB = pconv K1 (B − 1) [kPa] unde: K1 coeficient . stabilirea consistenţei se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice. K1 = 0.8 ≤ 0. dar activităţi sistematice având o vechime de de depunere de depunere de minimum pământuri şi reziduri doi ani mineraliere 250 250 180 200 200 150 180 180 120 150 150 100 a) Umpluturi cu conţinut de materii organice mai mic de 5%. şi zguri (cu excepţia pământuri coezive. 2. praf nisipos.5 0. nisipurilor prăfoase) cenuşi etc.7 1.5 ≥ 0.0 0. kPa 0.pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive.5 0. argilă prăfoasă Cu plasticitate mare şi foarte mare (Ip > 20%): argilă nisipoasă.6 0.5 < Sr < 0.8 pconv . (A. Denumirea terenului de fundare Tabelul A.

f încovoiere relativă.3 La construcţiile cu subsol se adoptă corecţia de adâncime corespunzătoare celei mai mici dintre valorile Df şi D'f . smax tasare absolută maximă.5 2.2 Corecţia de adâncime se determină cu relaţiile: D −2 [kPa] • pentru Df < 2m: CD = pconv ⋅ f 4 • pentru Df > 2m: CD = K 2 γ (Df − 2) [kPa] unde: Df adâncimea de fundare. sm 0. smax 80 120 80 120 150 Tipul construcţiei Construcţii civile şi industriale cu structura de rezistenţă în cadre: a) Cadre din beton armat fără umplutură de zidărie sau panouri b) Cadre metalice fără umplutură de zidărie 1 sau panouri c) Cadre din beton armat cu umplutură de zidărie d) Cadre metalice cu umplutură de zidărie sau panouri Construcţii în structura cărora nu apar 2 eforturi suplimentare datorită tasărilor neuniforme Construcţii multietajate cu ziduri portante din: a) panouri mari b) zidărie din blocuri sau cărămidă. în metri K2 coeficient conform tabelului B.2.5 2. sm 100 100 150 0. unde Df este adâncimea de fundare măsurată de la cota terenului sistematizat la exteriorul zidului de subsol: q D'f = γ unde: q supraîncărcarea permanentă aplicată la nivelul tălpii fundaţiei în partea interioară a zidului de subsol.004 0. la interiorul zidului de subsol.4) Denumirea pământurilor Pământuri necoezive.5 K2 2. γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).3) (A. în kilonewtoni pe metru cub. admisă mm tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă 0. f 0.2. VALORI ORIENTATIVE Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă. în kilopascali.0012 tasare medie. cu excepţia nisipurilor prăfoase Nisipuri prăfoase şi pământuri coezive cu plasticitate redusă şi mijlocie Pământuri coezive cu plasticitate mare şi foarte mare Tabelul A. smax tasare absolută maximă. smax tasare absolută maximă. A. smax tasare absolută maximă. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE.0007 tasare medie.5 γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).0 1. (A. sm A-3 . în kilonewtoni pe metru cub. f încovoiere relativă.002 0. fără 3 armare c) zidărie din blocuri sau cărămidă armată sau cu centuri armate încovoiere relativă.001 tasare medie.006 tasare absolută maximă.002 0.001 0.

-continuareTipul construcţiei Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă, admisă mm înclinare transversală 0,005 tgθ tr înclinare longitudinală sau transversală tgθ 0,003 tasare medie, sm

d) independent de materialul zidurilor Construcţii înalte, rigide a) Silozuri din beton armat: - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule sunt turnate monolit şi reazemă pe acelaşi radier continuu - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule 4 sunt din beton armat prefabricat şi reazemă pe acelaşi radier continuu

400

înclinare longitudinală sau transversală tgθ

0,003 0,003

tasare medie, sm tasare medie, sm

300

înclinare transversală - turnul elevatoarelor rezemat pe un radier tgθtr independent înclinare longitudinală tgθl - grupuri de celule turnate monolit înclinare longitudinală rezemate pe un radier independent sau transversală tgθ - grupuri de celule din beton armat înclinare longitudinală prefabricat rezemate pe un radier sau transversală tgθ independent b) Coşuri de fum cu înălţimea H: înclinare, tgθ H < 100 m

250
250 400 300 400 300

0,004 tasare medie, sm
0,004 0,004 0,005 1 2H∗ 1 tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm

4

100 ≤ H ≤ 200 m 200 < H ≤ 300 m

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

H > 300 m c) Alte construcţii înalte, rigide, cu înălţime până la 100 m *) H in metri

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

2H∗ 1 2H∗ 0,004

200 100 200

tasare medie, sm tasare medie, sm

A.3. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII
1. Condiţii generale 1.1 Se consideră că deformaţia suprafeţei terenului de fundare coincide, în fiecare punct, cu deformaţia tălpii de fundare, prin păstrarea permanentă a contactului între aceste două elemente. 1.2 Sub acţiunea încărcărilor verticale transmise de construcţii şi a altor supraîncărcări (rambleuri, depozite de materiale etc.) se ia în considerare numai deplasarea pe verticală a terenului de fundare (tasarea). 1.3 Tasarea unui strat se consideră compusă din: - tasarea instantanee datorată preponderent schimbării instantanee de formă sub volum constant, precum şi deformaţiei bruşte de volum (reducerii volumului de goluri) în cazul pământurilor nesaturate;
A-4

- tasarea din consolidarea primară datorată reducerii progresive în timp a volumului de goluri şi disipării excesului presiunii apei din pori; - tasarea din consolidarea secundară care se poate produce în anumite situaţii prin deformarea lentă a pământului sub efort constant, după disiparea completă a presiunii în exces a apei din pori. Deformaţiile terenului calculate pe baza prezentelor prescripţii reprezintă deformaţii finale rezultate din suma tasării instantanee şi a tasării din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, ca şi în situaţiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, se folosesc metode de calcul corespunzătoare. Oportunitatea calculului evoluţiei în timp a tasării din consolidare primară se apreciază în funcţie de grosimea straturilor coezive saturate (având Sr > 0,9) cuprinse în zona activă z0 a fundaţiei, de posibilitatea de drenare a acestor straturi, de valorile coeficientului de consolidare cv precum şi de viteza de creştere a presiunii pe teren în faza de execuţie şi de exploatare a construcţiei. Tasările din consolidare secundară pot apare numai la unele pământuri coezive. Capacitatea pământurilor de a suferi tasări din consolidare secundară sub efortul transmis stratului de încărcările exterioare se apreciază în funcţie de valoarea coeficientului de consolidare secundară cα , având în vedere prevederile din tabelul A.6. Tabelul A.6 Compresibilitatea secundară a pământului cα < 0,004 0,004....0,008 0,008....0,016 0,016....0,032 > 0,032 foarte mică mică medie mare foarte mare

1.4 Calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare se efectuează în ipoteza comportării terenului de fundare ca un mediu liniar deformabil. 1.5 În calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare trebuie luate în considerare: - influenţa construcţiilor învecinate; - supraîncărcarea terenului din imediata vecinătate a fundaţiilor (umpluturi, platforme, depozite de materiale etc.). 1.6 Acţiunile se iau în gruparea fundamentală. 1.7 Caracteristicile geotehnice ale terenului se iau cu valorile de calcul, stabilite conform STAS 3300/1-85. Valorile de calcul Φ , c şi γ se determină corespunzător unui nivel de asigurare α = 0,85 . 2. Calculul presiunii plastice, ppl Presiunea ppl pentru fundaţii cu formă dreptunghiulară în plan se calculează cu relaţiile: - pentru construcţii fără subsol: p pl = ml γ ⋅ B ⋅ N1 + q ⋅ N 2 + c ⋅ N3 [kPa]

(

)

(A.5)

- pentru construcţii cu subsol: 2q + q ⎛ ⎞ p pl = ml ⎜ γ ⋅ B ⋅ N1 + e i N 2 + c ⋅ N3 ⎟ [kPa] (A.6) 3 ⎝ ⎠ unde: ml coeficient adimensional al condiţiilor de lucru, conform tabelului A.7; γ media ponderată a greutăţilor volumice de calcul ale straturilor de sub fundaţie cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, în kilonewtoni pe metru cub; B latura mică a fundaţiei, în metri; q suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, în kilopascali; qe,qi suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul şi respectiv interiorul fundaţiei de subsol, în kilopascali; A-5

c valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, în kilopascali; N1,N2,N3 coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei, conform tabelului A.8.
Observaţii: a) Se admite determinarea presiunii ppl cu relaţiile de mai sus şi pentru fundaţii a căror formă în plan diferă de un dreptunghi. Pentru tălpi de fundaţii în formă de cerc sau de poligon regulat se ia valoarea B = F , în care F este suprafaţa tălpii fundaţiei de formă dată. b) La stabilirea suprasarcinilor de calcul (q, qe, qi) se iau în considerare greutatea pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei precum şi alte sarcini cu caracter permanent.

1 2

Denumirea terenului de fundare Bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip, pietrişuri cu excepţia nisipurilor fine şi prăfoase Nisipuri fine: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Nisipuri prăfoase: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic ≤ 0,5 Pământuri coezive cu Ic ≥ 0,5 Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic < 0,5 Pământuri coezive cu Ic < 0,5

Tabelul A.7 ml 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3

3 4 5

1,4 1,1 1,1

6 7

Tabelul A.8
φ

N1 0,00 0,03 0,06 0,10 0,14 0,18 0,23 0,29 0,36 0,43 0,51 0,61 0,72 0,84 0,98 1,15 1,34 1,55

N2 1,00 1,12 1,25 1,39 1,55 1,73 1,94 2,17 2,43 2,72 3,06 3,44 3,87 4,37 4,93 5,59 6,35 7,21

N3 3,14 3,32 3,51 3,71 3,93 4,17 4,42 4,69 5,00 5,31 5,66 6,04 6,45 6,90 7,40 7,95 8,55 9,21
A-6

0o 2 4 6
o o o

8o 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34
o o o o

18o
o o o o o o o o

φ

N1 1,81 2,11 2,46 2,87 3,37 3,66
o o o o o

N2 8,25 9,44 10,84 12,50 14,48 15,64

N3 9,98 10,80 11,73 12,77 13,96 14,64

36o 38 40 42 44 45

3. Caracteristici de compresibilitate ale pământurilor de utilizat în calcul Caracteristicile de compresibilitate ale straturilor de pământ care intervin în calculul deformaţiilor probabile ale terenului de fundare sunt următoarele: - modulul de deformaţie liniară, E (în kilopascali); - modulul de deformaţie edometric, M (în kilopascali); - coeficientul de contracţie transversală (coeficientul lui Poisson), ν . 3.1 Pentru calcule definitive la construcţiile încadrate în clasele de importanţă I şi II se recomandă ca modulul de deformaţie liniară E să se determine pe teren prin încărcare cu placa, în sondaje deschise sau în foraje. 3.2 În lipsa încercărilor corespunzătoare de teren, pentru calculul deformaţiilor în faze preliminare de proiectare la construcţiile din clasele I şi II, cât şi pentru calcule definite la construcţiile din clasele III, IV, V, se admite utilizarea valorilor modulului de deformaţie edometric determinat conform STAS 8942/1-89, corectate conform prevederilor de la pct. 3.5. 3.3 În aceleaşi condiţii ca la pct. 3.2, se admite determinarea indirectă a valorilor modulului de deformaţie liniară E, pe baza unor corelaţii stabilite cu datele altor tipuri de încercări pe teren (încercări presiometrice, penetrare statică şi, în terenuri necoezive, penetrarea dinamică). La predimensionarea şi verificarea preliminară la starea limită de deformaţii a fundaţiilor de suprafaţă, indiferent de clasa de importanţă a construcţiei, precum şi la verificarea definitivă la starea limită de deformaţii pentru fundaţiile de suprafaţă în cazul construcţiilor sensibile la tasări din clasele de importanţă III, IV şi V, se admite, potrivit standardului 3300/1-85, utilizarea valorilor modulului de deformaţie liniară Es date în tabelul A.9. 3.4 În cazul amplasamentelor cu stratificaţie uniformă, dacă se dispune de valori ale tasărilor efective măsurate la construcţii existente, modulul de deformaţie liniară se poate stabili prin calcul invers, pe baza deformaţiilor măsurate ale straturilor de pământ. Aceste valori ale modulului de deformaţie E pot fi utilizate în calculul tasărilor probabile ale unor construcţii proiectate, cu condiţia verificării uniformităţii caracteristicilor fiecărui strat prin sondaje executate pe amplasamentul fiecărei noi construcţii. 3.5 În condiţiile specificate la pct. 3.2, modulul de deformaţie liniară E se poate determina pe baza valorilor modulului de deformaţie edometric M, cu relaţia: E = Mo . M [kPa] (A.7) unde: M valoarea de calcul a modulului de deformaţie edometric pentru stratul respectiv, determinată în intervalul de presiuni cuprinse între presiunea geologică existentă la nivelul probei σgz şi presiunea medie ce apare în stratul comprimat în urma încărcării fundaţiei σgz + σmed , în z kilopascali; Mo coeficient de corecţie pentru trecerea de la modulul de deformaţie edometric la modulul de deformaţie liniară (determinat pe teren cu placa); valoarea coeficientului Mo se determină A-7

(

( )

)

1..2 1.argilos.85 0.00 0. argilă grasă υ 0.1.5÷0. argilă glaciare prăfoasă.1 1. valorile Mo se pot adopta.0.75÷1 28000 24000 21000 18000 15000 12000 0. argilă grasă Ic 0.30 0.75 0.35 0.10.00 0.75 21000 18000 15000 12000 9000 0. ν .0.05 Valori de calcul ale modulului Es.1 1.61.. argilă prăfoasă Argilă.3 1.10.55 Indicele porilor e 0.3 1.0 1.3 1.5 1.1.00 0. argilă prăfoasă Argilă. praf argilos. în cazul în care nu se dispune de asemenea date.00 1.75 32000 25000 19000 14000 11000 0.3 1. conform tabelului A. argilă Aluviale.3 1.60 0. kPa 50000 40000 30000 48000 38000 28000 18000 39000 28000 18000 11000 Nisipuri cu pietriş Nisipuri fine Nisipuri prăfoase Praf nisipos Praf..6 Coeficientul lui Poisson.75÷1 40000 33000 27000 21000 0.76.2 1.65 0.0. se poate accepta Mo = 1. dacă nu se dispune de date experimentale.experimental.. argilă nisipoasă.00.76.45 0.41.5 1.6 2.0 1...50.7 1.10 Denumirea pământurilor Nisipuri (cu excepţia nisipului argilos) Nisip argilos.25÷1 33000 24000 17000 11000 7000 0. prăfoasă.80 0. orientativ.11.0 1. parf Fluvio .9 Caracterizarea pământurilor Originea Pământuri necoezive Compoziţie granulometrică IC 0.10 Mo 1.1.8 1..75 Indicele porilor e 0...27 0.0 1.11 Denumirea pământurilor Bolovănişuri şi pietrişuri Nisipuri (inclusiv nisipuri prăfoase şi nisipuri argiloase) Praf. Tabelul A..0 3. Pentru pământuri prăfoase şi argiloase având Ic < 0..75 35000 28000 22000 17000 14000 Tabelul A.. deluviale. argilă nisipoasă 0.50.95 1.0.8 şi maximum 5% materii organice 34000 27000 22000 17000 14000 11000 8000 0.5÷0.9 1.81. poate fi adoptat cu valorile precizate în tabelul A. praf nisipos.5÷0...75 0...01. praf argilos.1.. argilă lacustre nisipoasă Argilă.5 sau e > 1.. praf argilos.42 A-8 . Tabelul A. argilă nisipoasă Praf.5 1.75÷1 32000 24000 16000 10000 7000 Pământuri coezive având Sr≥0. argilă grasă Praf nisipos Praf.25÷1 0.

la limitele de separaţie ale straturilor elementare.1 Calculul tasării absolute prin metoda însumării pe straturi elementare (fig.1 • Efortul unitar net mediu pnet pe talpa fundaţiei se calculează cu relaţia: p net = pef − γ ⋅ Df [kPa] Q unde: p ef = A Q suma încărcărilor de calcul provenite din construcţie inclusiv greutatea fundaţiei şi a umpluturii de pământ care stă pe fundaţie. γ greutatea volumică medie a pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei. A suprafaţa în plan a tălpii fundaţiei. pentru calculul tasărilor în domeniul de presiuni pef < γDf. (A. cu relaţia: σz = α0 ⋅ p net [kPa] unde: α0 coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale.12. Df adâncimea de fundare. în kilonewtoni. (A. L lungimea fundaţiei dreptunghiulare. se calculează eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise de talpa fundaţiei.9) A-9 . până la adâncimea corespunzătoare limitei inferioare a zonei active. • Pământul situat sub nivelul tălpii de fundare se împarte în straturi elementare. în gruparea fundamentală. Calculul tasării probabile 4.4. fiecare strat elementar se constituie din pământ omogen şi trebuie să aibă grosimea mai mică decât 0.8) Observaţie – În cazul gropilor de fundare cu lăţimi mari (B > 10 m) executate în terenuri coezive. în metri pătraţi. pentru presiuni uniform distribuite pe talpă. Pe verticala centrului fundaţiei. efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei se acceptă pnet = pef fără a considera efectul de descărcare al greutăţii pământului excavat. în centrul fundaţiei. A. se pot utiliza valorile modulului de deformaţie liniară la descărcare E . Figura A. în metri.4 B. în metri. când există posibilitatea ca fundul săpăturii să se umfle după excavare. în funcţie de rapoartele L/B şi z/B. determinate conform STAS 8942/3-80. dat în tabelul B.1). în metri. În acest caz. B lăţimea fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. în kilonewtoni pe metru cub.

conform relaţiei A.13 0.09 0.32 0.37 0.0 4.0 1.04 Tabelul A.04 0.10) În situaţia în care limita inferioară a zonei active rezultă în cuprinsul unui strat având modulul de deformaţie liniară mult mai redus decât al straturilor superioare.98 0. Ei modulul de deformaţie liniară al stratului elementar i. calculat cu relaţia: zi sup inf med = σzi + σzi kPa σ zi 2 sup unde: σzi .00 0.00 0.45 0. n numărul de straturi elementare cuprinse în limita zonei active.38 0.19 0.02 0.01 1 1.9).21 0.8 1.22 0.87 0.55 0.2 1.32 0.88 0.z adâncimea planului de separaţie al stratului elementar faţă de nivelul tălpii fundaţiei.11 0.98 0.0 cerc 1. σmed efortul vertical mediu în stratul elementar i.44 0.12 z/B 0.63 0. sau până la îndeplinirea condiţiei: σz < 0.39 0.39 0.08 0.000 kPa) şi există siguranţa că în cuprinsul acestuia. până la adâncimea corespunzătoare atingerii condiţiei A.06 0. în metri. în kilopascali.10 • Zona activă în cuprinsul căreia se calculează tasarea straturilor se limitează la adâncimea z0 sub talpa fundaţiei.03 1. la care valoarea efortului unitar vertical σz datorat încărcării fundaţiei devine mai mic decât 20% din presiunea geologică σgz la adâncimea respectivă: σz < 0.11) În cazul în care în cuprinsul zonei active stabilită apare un strat practic incompresibil (E > 100.26 0. în kilopascali.61 0.75 0.53 0.0 6.4 1.2 0.34 0.27 0.76 0.10.02 0.88 0.0 0.96 0.04 0.6 0. nu apar orizonturi mai compresibile.20 0. Fundaţii în formă de: dreptunghi.00 0.17 0.80 0.4 0.02 0.42 0.31 0.96 0.8 în kilopascali.8. A-10 . calculat cu relaţia (A.73 0.16 0.02 ≥10 1.05 0.16 0.12) E si 1 unde: β coeficient de corecţie egal cu 0.05 0. Tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n σ med ⋅ h i s = 10 3 ⋅ β ⋅ ∑ zi .00 0.03 0.0 3. σinf efortul unitar la limita superioară.48 0. sau având E ≤ 5000 kPa . respectiv limita inferioară a stratului zi elementar i. în metri.48 0. cu raportul laturilor L/B 2 3 α0 1.0 5. [mm] (A.13 0. adâncimea z0 se majorează prin includerea acestui strat.13 0.95 0.29 0.00 0. hi grosimea stratului elementar i.53 0.55 0.1 σgz (A.75 0.6 2.64 0. adâncimea zonei active se limitează la suprafaţa acestui strat.10 0. pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei. 2 σgz (A.24 0.

0127 0. Observaţie – Pentru fundaţiile de formă specială în plan.2342 0. pentru dreptunghiul BEPH. eforturile σz la limitele straturilor elementare se pot determina conform prevederilor din cap. Pentru distribuţii de presiuni pe talpă.2500 0. L lungimea suprafeţei încărcate. Pentru fundaţiile de formă specială în plan.2046 0.2500 0.2196 0.2500 0. încărcată cu o presiune uniform distribuită pnet (fig.0270 0.1999 0. A-11 .0447 0.1482 0.0 5.0435 0.0603 0.0758 0.2486 0. Prin suprapunerea efectelor se poate determina efortul σz pe verticala unui punct P sub o fundaţie aflată la o distanţă oarecare de o suprafaţă dreptunghiulară ABCD.2 0.2176 0. z adâncimea punctului considerat.0870 0.1374 0.4 1.2500 0. în kilopascali.0840 0.1870 0.0 4.13 în funcţie de rapoartele L/B şi z/B. prin aproximarea formei reale a fundaţiei cu un număr de suprafeţe dreptunghiulare şi suprapunerea efectelor.0 0. pnet presiunea uniform distribuită pe suprafaţa încărcată.0610 0.2443 0. la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă.1567 0.2034 0.2491 0.0325 0. care se ia conform tabelului A.2229 0. la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă.0 6.0238 0.2492 0.1999 0.13 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1 2 3 z/B αc 0.6 2.2329 0. sub influenţa încărcărilor transmise de fundaţiile învecinate şi a supraîncărcării terenului în vecinătatea fundaţiei respective.0328 0.6 0.0732 0.2401 0.8 1.2202 0.1123 0. Tabelul A. eforturile σz corespunzătoare se determină prin metoda punctelor de colţ.1202 0. diferite de cea uniformă.1604 0. 2. calculul eforturilor σz se efectuează cu metode corespunzătoare.2442 0.1308 0. eforturile σz pe verticala diferitelor puncte ale fundaţiei se pot determina cu ajutorul metodei punctelor de colţ. se calculează cu relaţia: (A.0 1. în metri.1314 0.2439 0.13) σz = αc ⋅ p net [kPa] unde: αc coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale la colţul suprafeţei încărcate. în metri.0987 0.2 1.0 0.1752 0. pentru dreptunghiul HPFC.0506 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor αc . B lăţimea suprafeţei încărcate.0 3.Observaţii: 1.1818 0. pentru dreptunghiul GPFD.2339 0. αc4 idem. faţă de nivelul de aplicare a încărcării.0179 0. în metri.2): σz = p n (αc1 + αc2 − α c3 − αc4 ) [kPa] (A.1740 0. αc2 idem.1888 0.1516 0.3. A.4 0.0474 0.1712 0.2492 0. αc3 idem.1644 0.14) unde: αc1 coeficientul de distribuţie al eforturilor pentru dreptunghiul AEPG. • Pentru calculul tasării suplimentare într-un punct al unei fundaţii. Efortul σz la adâncimea z a unui punct aflat pe verticala colţului unei suprafeţe dreptunghiulare încărcată cu presiunea uniform distribuită pnet.

luând în considerare cea mai defavorabilă situaţie de încărcare..14 m 1.51.. În acest caz tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n K − Ki −1 2 (A. ( ) Observaţie . stabiliţi pentru nivelul inferior.4 1. în kilopascali. care se împarte în straturi cu caracteristici geotehnice de deformabilitate distincte. A-12 ..8. cu atât numărul valorilor tasărilor absolute probabile pe baza cărora se calculează tasarea medie trebuie să fie mai mare. în kilopascali.1..50 1. iar stratul care constituie zona activă se caracterizează prin valori E > 10000 kPa..1 1. În cazul în care zona activă este constituită dintr-un strat omogen... z /B 0.Figura A. conform rel.1. dat în tabelul A. Ki... pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei.2...0. A. în metri.4 Calculul tasării relative Tasarea relativă probabilă se calculează ca diferenţa între tasările absolute probabile a două fundaţii învecinate raportată la distanţa între ele.00 1..5 1. coeficienţii Ki şi Ki-1 se stabilesc numai pentru adâncimea z = z0 şi. 4.15) s =100 m ⋅ p net ⋅ B ∑ i 1 − υi [cm ] Ei 1 unde: m coeficient de corecţie prin care se ţine seama de grosimea stratului deformabil z0. la nivelul tălpii fundaţiei: z = 0 (calculul efectuându-se. tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită.0 4.51.50 0 Tabelul A. respectiv superior al stratului i.2 4. pentru un singur strat). υi coeficientul lui Poisson al stratului i.Calculul tasării se extinde asupra zonei active.3 1.00. deci.26.. Cu cât suprafaţa construcţiei este mai mare.15..2 1.3 Calculul tasării medii Tasarea medie probabilă a construcţiei se calculează efectuând media aritmetică a tasărilor absolute probabile a cel puţin 3 fundaţii izolate ale construcţiei..14. B lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. Ei modulul de deformaţie liniară a stratului i.0. Ki-1 coeficienţi adimensionali daţi în tabelul A. respectiv.25 0.2 Calculul tasării absolute prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită În cazul în care în limita zonei active apare un strat practic incompresibil (având E > 105 kPa) sau atunci când fundaţia are lăţimea (sau diametrul) B > 10 m.01.50 0.50 > 2.

902 0.3 0.382 0.641 0.625 0.955 0.000 1.362 0.437 0.764 0.892 0.657 0.881 0.456 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor coeficientului K.5 2.0 1.8 0.824 0.3 1.499 0.592 0.869 0.100 0.0 3.525 0.857 0.208 0.3 3.5 1.7 1.197 1.772 0.955 0.415 0.050 0.722 0.250 0.474 0.888 0.104 0.604 0.179 0.000 0.808 0.977 0.776 0.588 0.2 3.100 0.862 0.737 0.476 0.038 1.411 0.000 0.661 0.640 0.569 0.885 0.183 0.117 1.524 0.998 1.091 1.655 0.100 0.8 2.605 0.674 0.200 0.215 1.986 1.798 0.442 0.001 1.15 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1.714 0.732 0.913 0.8 1.664 0.150 0.525 0.791 0.730 0.542 0.939 0.138 1.708 0.700 1 0.250 0.051 1.073 1.300 0.200 0.260 0.000 0.604 0.484 0.763 0.311 0.308 0.839 0.233 0.908 0.971 0.5 2 3 5 (fundaţii continue) K 0.1 3.395 0.025 1.604 0.z/B Fundaţii în formă de cerc 0.150 0.668 0.777 Tabelul A.951 0.921 0.349 0.2 0.751 0.233 1.309 0.057 1.719 0.668 0.831 0.205 1.688 0.482 0.976 1.841 0.107 1.150 0.437 0.630 0.052 0.736 0.682 0.4 1.412 0.299 0.0 2.2 2.040 1.741 0.596 0.697 0.262 1.626 0.595 0.949 0.850 0.573 0.090 0.484 0.1 1.679 0.932 0.606 0.158 1.250 0.566 0.861 0.511 0.645 0.827 0.653 0.050 1.300 0.897 0.683 0.522 0.726 0.924 0.050 0.348 0.095 1.014 1.074 1.791 0.0 0.446 0.635 0.707 0.027 1.618 0.630 0.558 0.200 0.484 0.853 0.018 1.1 2.397 0.624 0.560 0.687 0.3 2.462 0.397 0.703 0.674 0.050 0.200 0.5 5.640 0.000 0.123 1.660 0.5 0.1 0.7 2.150 0.751 0.442 0.138 1.250 0.501 0.935 0.461 0.546 0.000 0.651 0.816 0.543 0.601 0.918 0.5 4.921 0.511 0.728 0.381 0.045 0.904 0.050 0.2 1.676 0.863 0.100 0.4 0.959 0.316 1.943 0.000 0.178 1.766 0.100 0.868 0.000 0.390 1.691 0.9 1.561 0.349 0.649 0.6 2.773 0.577 0.9 2.300 0.934 0.809 0.798 0.618 0.266 0.690 0.708 0.830 0.050 0.843 0.647 0.764 0.648 0.397 0.111 1.995 1.836 0.022 1.349 0.752 0.532 0.300 0.349 0.611 0.150 0.7 0.4 3. A-13 .640 0.151 1.045 0.200 0.517 0.709 0.0 4.0 0.250 0.9 3.893 0.808 0.566 0.855 0.724 0.6 0.787 0.062 1.442 0.156 0.818 0.579 0.342 0.560 0.135 0.706 0.6 1.4 2.

5 Calculul înclinării fundaţiei • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide. în kilonewtoni. în metri. r raza fundaţiei.4. în metri. considerând raza egală cu: A . Em. în kilonewtoni. în metri. Em. K1. pentru întreaga zonă activă. circulară. după graficele din figura A. L. măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare paralel cu latura mică. dreptunghiulare. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară.18) 4E m ⋅ r3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. A – suprafaţa poligonală. pentru întreaga zonă activă.B lungimea. în metri pătraţi r= π A-14 . e excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centru.K2 coeficienţi adimensionali determinaţi în funcţie de raportul laturilor L/B. Figura A.3. e1 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare.16) 1 Em ( L / 2 )3 •înclinarea transversală: 1 − υ2 m K N ⋅ e2 (A. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. încărcată excentric se determină cu relaţia: 3 1 − υ2 N ⋅ e m tg θ = (A.3 • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide.17) tg θtr = 2 Em ( B / 2 )3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. paralel cu latura mare. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei. se determină cu relaţiile: •înclinarea longitudinală: 1 − υ2 m K N ⋅ e1 tg θ1 = (A. încărcată excentric. în metri. ( ) Observaţie – Înclinarea unei fundaţii având în plan formă poligonală se calculează cu aceeaşi relaţie. e2 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. în metri.

pentru întreaga zonă activă. stabilit de către proiectant în funcţie de importanţa construcţiei şi gradul de cunoaştere a terenului de fundare.22) p'ef < mc ⋅ pcr [ kPa ] V unde: p'ef = L' B' unde: V componenta verticală a rezultantei încărcării de calcul provenită din gruparea specială. în kilonewtoni.B lungimea. e1. în metri.s2 tasările absolute probabile pentru verticalele fiecărei margini a fundaţiei. măsurată faţă de axa longitudinală a tălpii continue. L' . în metri. 04 1 − υ2 m N ⋅e tg θ = ⋅ Em ( B / 2 )3 ( ) (A.23) ' =B−2 e B 2 unde: L.12. mc coeficient al condiţiilor de lucru. încărcată excentric se determină : 0. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. A. se calculează: s −s s −s tg θ = 1 2 sau tg θ = 1 2 (A.1 Condiţia de îndeplinit În cazul fundaţiilor directe cu talpa orizontală. l distanţa între punctele având tasările probabile s1 şi s2. Em. de regulă.L dimensiunea fundaţiei după direcţia înclinării. B. calculate conform rel. B' dimensiunile reduse ale tălpii fundaţiei. • Înclinarea probabilă a fundaţiilor.4. în kilopascali. A.19) unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia.9. B lăţimea tălpii fundaţiei. mc se considera egal cu 1. verificarea capacităţii portante se poate face cu relaţia: (A.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei. determinate cu relaţiile: L' = L − 2 e1 (A. 4. în metri. s3 tasarea absolută probabilă maximă sau minimă pentru porţiunea respectivă a fundaţiei. A-15 . CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ 1.• Înclinarea probabilă a unei fundaţii continue de lăţime B. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei.20) B L unde: s1. e excentricitatea punctului de aplicaţie a forţei N. în metri. produsă în urma influenţei fundaţiilor vecine.s2 tasările absolute probabile ale capetelor porţiunii încovoiate care se analizează. în kilonewtoni. pcr presiunea critică.6 Calculul încovoierii relative a fundaţiei Încovoierea relativă probabilă a fundaţiei se determină cu relaţia: 2s − s − s f= 3 1 2 (A.21) 2l unde: s1. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. mc coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0. Cazul fundaţiei de suprafaţă (SLCP 1) 1.

1 6. Nc coeficienţi adimensionali de capacitate portantă care depind de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară. B' lăţimea redusă a tălpii fundaţiei.6 33.0 47.1 37. Φ∗ şi c∗ se introduc cu valorile de calcul corespunzătoare unui nivel de asigurare α ≥ 0.0 14.16 Nc 5.3 45.2 10.9 134. Nq .0 120. 2 .7 13. presiunea critică se poate calcula cu relaţia: (A.4 8. q suprasarcina de calcul care acţionează la nivelul tălpii fundaţiei.1 0.9 Tabelul A.8 17. în kilopascali.7 1.5 3.0 1.9 Tabelul A.9 6.0 46.8 64.6 20.16.0 1 – 0.5 Forma fundaţiei .6 0. conform STAS 3300/1-85.9 18.17 λγ 1. N γ .1 9.2 91. în kilopascali.3 B’/L’ 1. A-16 .2 Calculul presiunii critice. cerc 1.5 20.4 31.6 2.9 30.Continuă . în kilonewtoni pe metru cub.24) pcr = γ∗ ⋅ B' ⋅ N γ ⋅λ γ + q ⋅ Nq ⋅λ q + c∗ ⋅ Nc ⋅λ c [kPa] unde: γ∗ greutatea volumică de calcul a straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei.8 2.4 B’/L’ 0.3 11. conform STAS 3300/1-85.5 8.0 13. în metri.1 58.2 0.7 75.3 133.7 24.Dreptunghiulară B / L ≥ 0. pcr Când rezultanta încărcării de calcul prezintă o înclinare faţă de verticală mai mică de 5o şi în condiţiile unei stratificaţii aproximativ orizontale. c∗ valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei.1 6. λ q . λ γ .95 .7 4. Φ∗ 0o 5o 10o 15o 20o 22o30’ 25o 27o30’ 30o 32o30’ 35o 37o30’ 40o 42o30’ 45o Nγ Nq 1.0 1 + 0. conform tabelului A.17.Pătrat. La determinarea valorilor Φ∗ şi c∗ trebuie să se ţină seama de starea terenului de fundare şi de viteza de aplicare a încărcărilor pe teren.1.0 0.4 24. Φ∗ al straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei conform tabelului A.4 75.3 Caracteristicile geotehnice γ∗ . λ c coeficienţi de formă ai tălpii fundaţiei. lateral faţă de fundaţie.3 Caracteristici geotehnice λc λq i 1.3 99.

A-17 . c∗ şi γ∗ ca medii ponderate cu contribuţia fiecărui strat. trebuie să se ţină seama de reducerea greutăţii volumice a pământului prin efectul submersării. în metri.În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de rezistenţă la forfecare Φ∗ şi c∗ nu variază cu mai mult de 50% faţă de valorile medii se pot adopta. c∗ şi γ∗ intervin în stabilirea presiunii critice.92 1. • La fundaţiile circulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: e / r ≤ 0.70 2. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei. 1. conform tabelului A.27) unde: r raza fundaţiei.26) + ≤ L2 B2 9 unde: e1. în metri.25) t = B ⋅ f Φ∗ [ m] ( ) unde: t grosimea zonei de pământ. L. e excentricitatea rezultantei încărcărilor de calcul.18 f Φ∗ ( ) 0. se va verifica capacitatea portantă a acestui strat ca şi când fundaţia dată s-ar rezema direct pe stratul slab transmiţându-i o presiune efectivă egală cu efortul vertical la cota z calculat în funcţie de încărcarea reală aplicată la cota de fundare.59 (A. în metri.85 0. În condiţiile în care nivelul apei subterane se găseşte deasupra cotei de fundare sau în cuprinsul zonei de pământ dintre talpa fundaţiei şi adâncimea t.80 0. f Φ∗ coeficient adimensional în funcţie de unghiul de frecare interioară al stratului de ( ) pământ în contact cu talpa fundaţiei. se poate determina cu relaţia: (A.4 Limitarea excentricităţilor • La fundaţiile dreptunghiulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: 2 2 e1 e2 1 (A. având rezistenţa la forfecare sub 50% din valoarea rezistenţei la forfecare a straturilor superioare.20 În cazul în care în cuprinsul zonei active la o adâncime z măsurată de la talpa fundaţiei apare un strat mai slab.00 1.70 0.18. ale cărei caracteristici geotehnice Φ∗ . în metri. pcr.75 0.10 1. Grosimea zonei de pământ de sub fundaţie. în metri. valori Φ∗ . B lăţimea fundaţiei.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei.B lungimea. Φ∗ 0 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o o Tabelul A.30 1. pentru calculul capacităţii portante. în metri.

20 0.60 3.45 0. având caracteristicile de rezistenţă la forfecare puţin diferenţiate. în kilonewtoni metru.50 0. respectiv paralelă cu planul tălpii a rezultantei încărcărilor de calcul la nivelul tălpii fundaţiei. mr coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0.75 Argile nisipoase.8.28) T ≤ m h ⋅μ⋅ N [kN] unde: N.29) M r ≤ mr .75 Ic ≥ 0.19 Denumirea pământului 0. nisipuri argiloase şi pământuri prăfoase Nisipuri fine Nisipuri mijlocii şi mari Pietrişuri şi bolovănişuri Terenuri stâncoase μ 0. Cazul fundaţiei pe taluz sau în apropiere de taluz (SLCP 3) În cazul construcţiilor fundate pe un teren cu înclinări pronunţate sau pe o platformă situată în apropierea unui versant sau taluz.25 0. se recomandă verificarea stabilităţii generale pe suprafeţe circular-cilindrice de alunecare.8.2. μ coeficientul de frecare pe talpa fundaţiei. în kilonewtoni metru. A-18 .19. Ms momentul de stabilitate al prismei de pământ în raport cu acelaşi centru.T componenta normală.30 0.40 0.5 ≤ Ic < 0.5 Argile având: 0.30 0. în lipsa unor rezultate experimentale se pot adopta valorile din tabelul A. în kilonewtoni.Ms [kNm] unde: Mr momentul de răsturnare al prismei de pământ în raport cu centrul suprafeţei de cedare circular-cilindrice cea mai defavorabilă. respectându-se relaţia: (A. trebuie să se verifice atât stabilitatea locală a fundaţiei cât şi stabilitatea generală a ansamblului teren-construcţie. Tabelul A. Cazul fundaţiei supusă la solicitări transversale (SLCP 2) În cazul în care este posibilă deplasarea fundaţiei sub acţiunea componentei încărcării paralelă cu planul tălpii trebuie să se facă verificarea la alunecare cu relaţia: (A.25 < Ic < 0. mh coeficientul condiţiilor de lucru egal cu 0. Dacă terenul este constituit din straturi de pământ aproximativ orizontale. se determină prin încercări de teren sau de laborator.

5) (B.pentru x = ±∞ : M=0. B.1) (B. Între p şi presiunea de contact la nivelul tălpii de fundare se poate scrie următoarea relaţie: p = pB (B. Grindă de lungime infinită încărcată cu o forţă concentrată (fig.4) (B. 1.1.ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B. dx . Ecuaţia diferenţială devine: 4EI (B. Grinda continuă pe o singură direcţie Pentru calculul momentelor.2) unde: B lăţimea grinzii.1. i=1÷4.7) (B. Înlocuind ecuaţia (B. forţelor tăietoare şi săgeţilor grinzii se porneşte de la ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate a unei grinzi care lucrează la încovoiere: d4z (B.1) obţinem: d 4z (B.3) EI 4 + pB = 0 dx Luând în considerare ecuaţia p = k s z se obţine: d4z EI 4 + k s zB = 0 dx 4 d z ksB + z=0 EI dx 4 d 4 z 4k s B + z=0 4EI dx 4 Se introduce notaţia λ = 4 ksB .pentru x = 0 : = 0 deci C3=C4 dy B-1 .2) în ecuaţia (B.1) EI 4 = p dx unde: p încărcarea pe unitatea de lungime EI rigiditatea grinzii.6) d4z + 4λ4 z = 0 dx 4 Soluţia generală a acestei ecuaţii diferenţiale este: z = e λx (C1 cos λx + C 2 sin λx ) + e − λx (C 3 cos λx + C 4 sin λx ) Constantele de integrare Ci. unde λ se măsoară în m-1.8) Figura B.1 Din condiţiile de margine se obţine: . T=0 deci C1=C2=0. se determină din condiţiile de margine. METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE 1.

760 3.400 3.280 3.160 3.480 0.12) Tabelul B1 λx 0 0.400 4.560 2.360 4.080 1.266 0.680 2.800 f1 3 0.160 2.560 3.390 0.040 -0.043 -0.040 0.763 0.010 -0.320 3.640 4.920 f1 9 -0.043 -0.200 1.200 3. unde le este lungimea elastică.878 0.120 3.037 -0.760 f1 1 1.760 2.320 1.484 0.368 0.036 -0.240 1.200 4.520 2.015 -0.240 2.038 λx 6 3.436 0.600 1.137 0.840 3.040 0.320 4.015 -0.680 0.010 -0.320 2.520 1.965 0.240 4.123 λx 4 2.600 4.460 0.413 0.640 3.600 2.305 0.400 2.738 0.015 -0.000 0.987 0.008 -0.212 0.011 0.001 -0.280 4.048 0.787 0.022 -0.025 -0.440 0.760 1..835 0.sin λx ) M = − Pl e k B 2P s d 3z T 2Pλ4 −λx 4EI e −λx cos λx =− =− e cos λx = − EI ksB k s Bλ dx 3 1 1 T = − P e −λx cos λx = − Pf 4 (λx ) 2 2 . f 3 (λx ) .017 0.042 -0.520 3.480 2.640 1.840 f1 5 0.899 0.028 -0.720 4.640 2.200 0.720 3.935 0.240 0.150 0. (B.160 4.120 2.014 -0.160 1.720 1.019 -0.010 -0.019 -0.680 4.800 4.017 -0.480 4.247 0.031 -0.029 λx 8 4. f 2 (λx ) .080 0.560 0.720 0.043 -0.951 0.006 -0.800 3.360 0.035 -0.520 0.280 0.240 3.440 4.035 -0.013 -0.011 -0.021 -0.440 2.918 0.pentru x = 0 : T = P P Pλ deci C 3 = C 4 = = = 3 2 8EIλ 8EIλ4 Pλ Pλ = k B 2k s B 8EI s 4EI Soluţia ecuaţiei diferenţiale devine: Pλ .030 -0.640 0.020 -0.10) (B. λ 2 3 d z M Pλ − λ x Pλ4 −λx =− =− e (cos λx − sin λx ) = − e (cos λx − sin λx ) EI ksB k s Bλ dx 2 ksB = − 4EI e −λx (cos λx − sin λx ) k s Bλ P 1 − λx 1 e (cos λx − sin λx ) = Pl e f 3 (λx ) 4 4 unde: f 3 (λx ) = e -λx (cos λx .998 0.080 2.196 0.720 2.037 -0.840 4.560 1.440 3.680 1.440 1.038 -0.811 0.400 1.680 3.000 0.9) unde: f1 (λx ) = e -λx (cos λx + sin λx ) dz Pλ2 -λx Pλ2 =θ=e sin λx = f 2 (λx ) dx ksB ksB unde: f 2 (λx ) = e -λx sin λx 1 Se introduce notaţia l e = .032 0.200 2.034 -0.038 -0.120 1.006 -0.040 1.360 3.857 0.346 0.009 -0.994 0.712 0.480 3.007 -0.λ x Pλ z= e (cos λx + sin λx ) = f 1 (λx ) 2k s B 2k s B (B.280 1.033 -0.007 -0.661 λx 2 1.800 2.018 -0.325 0.880 4.280 2.039 -0.032 -0.λx unde: f 4 (λx ) = e cos λx Valorile funcţiilor f1 (λx ) .687 0.360 2.016 -0.024 0.600 0.760 4. f 4 (λx ) sunt date în tabelele B1÷B4.005 -0.560 4.360 1.520 4.977 0.880 f1 7 -0.042 -0.285 0.041 -0.012 -0.180 0.120 0.165 0.320 0.041 -0.160 0.043 -0.031 -0.480 1.11) (B.230 0.006 B-2 .600 3.400 0.

172 -0.920 f3 -0.840 4.600 3.136 0.023 4.300 0.261 0.800 0.080 f2 0.610 0.600 0.920 0.760 0.922 0.012 -0.520 4.160 4.000 -0.280 4.073 -0.360 0.192 -0.206 -0.160 2.360 2.006 0.201 -0.004 -0.020 0.880 4.010 -0.000 0.440 2.880 3.139 -0.800 1.400 1.043 3.033 λx 1.320 0.560 3.960 3.128 -0.480 0.009 -0.480 4.123 -0.680 4.310 λx 1.181 0.040 0.461 0.106 0.200 1.840 3.200 3.011 -0.263 0.960 2.162 -0.029 -0.015 0.317 0.031 0.235 0.038 -0.009 0.005 -0.120 1.240 2.040 0.774 0.600 2.195 -0.584 0.005 -0.009 0.078 0.009 0.001 -0.520 0.920 1.207 -0.560 2.760 0.080 2.000 0.187 -0.051 0.009 -0.880 0.520 2.440 4.314 0.680 1.126 -0.560 2.123 0.077 0.014 -0.360 4.042 -0.200 4.160 1.356 0.440 1.120 2.144 -0.286 0.138 0.680 2.520 4.440 3.111 0.508 1.000 f2 0.116 λx 2.194 0.320 0.001 -0.400 3.558 0.635 0.008 0.259 0.600 1.102 0.920 2.120 -0.041 -0.011 -0.000 f2 -0.840 0.090 0.218 0.240 4.200 2.720 4.517 0.640 2.920 3.080 4.720 3.960 f3 -0.007 0.014 -0.920 0.920 4.006 Tabelul B3 λx 0.320 0.040 4.082 -0.025 -0.080 1.480 2.320 2.200 0.042 0.009 0.251 0.680 1.102 -0.002 -0.009 -0.360 0.003 -0.320 2.064 λx 3.010 -0.206 -0.017 -0.209 0.800 0.000 0.165 -0.097 -0.170 -0.400 4.040 1.042 -0.308 0.840 1.014 -0.120 2.720 2.204 -0.480 2.480 4.920 4.305 0.200 2.202 0.009 0.009 0.155 -0.760 1.160 4.400 1.880 f3 -0.640 0.012 -0.280 4.200 3.009 -0.009 0.360 1.027 -0.080 0.210 0.120 3.440 0.287 0.310 0.560 0.800 3.150 -0.266 0.320 3.040 3.480 0.012 -0.840 2.720 1.000 0.880 2.092 -0.480 1.007 0.400 4.600 3.061 0.680 3.360 3.017 -0.006 0.533 0.800 3.240 3.017 0.013 -0.008 -0.400 3.057 2.005 0.440 2.005 -0.169 0.000 4.014 -0.130 0.040 1.040 4.640 2.280 2.960 4.960 2.007 -0.920 3.246 0.720 1.280 0.920 2.160 0.078 -0.319 0.005 Tabelul B2 λx 0.160 -0.008 0.080 2.099 0.024 0.010 -0.007 0.204 -0.014 -0.880 1.760 3.009 -0.920 1.160 3.199 -0.120 1.640 0.112 -0.107 -0.520 0.240 3.160 3.440 4.013 -0.600 1.600 2.026 -0.013 -0.840 4.108 0.008 0.640 1.067 0.960 1.007 -0.274 0.163 0.080 -0.560 0.760 2.320 3.197 -0.000 2.920 3.000 0.840 1.028 -0.161 0.360 1.640 3.000 3.705 0.011 -0.720 0.560 4.400 0.240 4.038 0.322 0.520 3.520 1.800 1.440 0.200 1.027 0.880 3.009 -0.228 0.680 0.560 3.208 -0.032 -0.012 -0.480 3.240 1.187 0.013 -0.047 0.280 3.192 λx 2.013 -0.840 f3 1.560 1.321 0.880 1.006 -0.009 0.640 1.221 0.360 3.109 0.207 -0.800 4.227 0.680 2.240 0.800 2.760 4.295 0.087 -0.009 0.009 0.096 0.315 0.005 0.026 -0.880 2.152 -0.040 -0.400 2.013 -0.000 3.274 0.000 0.640 3.040 3.080 4.720 2.067 0.153 0.180 -0.200 0.043 -0.040 f2 0.294 0.035 -0.004 -0.800 0.440 3.201 -0.960 5.075 0.407 0.009 0.069 -0.680 4.321 0.243 0.208 -0.011 -0.480 3.440 1.0.118 -0.360 4.280 3.760 4.160 1.840 0.520 2.240 0.840 3.177 0.280 0.040 0.000 f3 0.024 -0.013 -0.083 0.480 1.520 3.322 0.840 1.001 λx 4.680 3.360 2.760 2.720 0.800 4.012 0.120 3.281 0.007 -0.013 -0.014 -0.720 4.074 0.280 2.012 -0.600 4.240 1.134 -0.008 B-3 .280 1.880 4.000 4.400 2.577 0.010 -0.072 0.145 0.320 4.042 -0.143 0.000 2.560 1.011 -0.045 0.009 -0.640 0.080 1.760 1.600 0.960 5.960 4.014 -0.008 -0.038 0.034 0.160 0.056 0.120 0.320 4.320 1.160 2.120 0.320 1.880 2.014 -0.520 1.080 0.960 3.001 0.640 4.600 4.800 2.009 0.008 -0.185 0.280 1.013 λx 4.560 4.045 -0.680 0.960 1.880 0.012 -0.400 0.200 4.120 f2 0.003 λx 3.007 -0.720 3.024 -0.240 2.840 2.009 0.139 -0.303 0.021 -0.640 4.014 -0.760 3.846 0.960 5.019 -0.088 0.008 0.

080 f4 -0.360 0.726 0.160 3.920 0.960 4.000 3.520 0.840 1.060 -0.080 0.041 -0.440 3.480 4.3 sunt date diagramele de săgeată. funcţii ce pot fi utilizate pentru calculul lui z.008 -0.010 -0.600 4.067 -0.280 4.680 3. Grindă de lungime infinită acţionată de mai multe forţe concentrate În situaţia în care grinda este acţionată de mai multe forţe concentrate Pi.880 0.080 2.046 λx 3.004 -0.720 4.400 3.027 -0.109 0.032 -0.000 0.320 1.060 -0.003 -0.617 0.680 0. M şi respectiv T.800 0.184 -0.583 0.600 0.600 3.063 -0.840 3.037 -0.800 1.007 -0.920 0.13) ∑ Pi f1 (λx i ) 2k s B 1 θ= λ2 n ∑ Pi f 2 (λx i ) k s B i =1 1 n l e ∑ Pi f 3 (λx i ) 4 i =1 (B.000 0.400 1.200 0.320 2. f 3 (λx ) şi f 4 (λx ) cu argumentul λx .056 -0.003 0.840 0.005 -0.0.549 0.040 0. θ.200 3.056 -0.920 1.960 1.240 1.881 0. θ.640 1.320 0.802 0.000 0.002 -0.880 0.240 3.200 1.484 0.054 -0.006 -0.055 -0.011 0.920 0.000 -0.065 -0.015 -0.600 1.640 0.040 1.094 -0.160 2.120 1.240 2.002 0.076 -0.029 -0.053 -0.760 1.653 0.002 -0.15) M= T= 1 n ∑ Pi f 4 (λx i ) 2 i =1 (B.003 -0.339 0.179 0.680 2.002 0.14) (B.011 -0.080 4.880 2.000 3. 1.520 1.600 2.960 3.640 3.120 0.052 -0.160 4.125 0.560 4.067 -0. valorile funcţiei f4 vor fi luate cu semnul prezentat în tabel atunci când forţa este situată la stânga secţiunii de calcul şi cu semn schimbat când forţa este la dreapta secţiunii de calcul.840 2.080 -0.094 0.320 4.520 4.960 2.009 λx 4.039 -0.053 -0.280 0.313 0.360 2. determinarea valorilor pentru z.453 0.689 0.057 -0.002 -0.025 -0.720 3.175 2.031 -0.423 0. Deoarece diagrama de forţă tăietoare este antisimetrică faţă de punctul de aplicaţie al forţei.054 0.001 -0.014 -0.120 3.16) B-4 .000 f4 -0.066 -0.220 0.001 0.680 4.020 -0.960 5.007 -0.067 -0.000 0.042 -0.064 -0.040 4. moment încovoietor şi forţă tăietoare pentru grinda de lungime infinită acţionată de forţă concentrată.520 2.920 2.066 -0.516 0.400 2.013 -0.067 -0.004 Tabelul B4 λx 0.042 0.200 2.520 3.040 3.960 1.160 0.280 2.400 0.064 -0.061 -0.680 1.002 În figura B.920 1.080 4.056 -0.067 -0.880 4.560 3.059 λx 2.036 -0.038 -0.760 3.560 0. rotire.800 2.001 0.000 4.004 0. i=1÷n. În figura B.000 0.000 4.400 4.042 -0.288 0.160 0.188 -0.880 3.001 0.006 -0.480 0.640 4.760 2.179 -0.394 0.034 -0.120 2.264 0.013 -0.111 1.000 f4 1.480 2.480 1.360 4.880 1.001 0.012 -0.061 -0.800 3. f 2 (λx ) .240 0.080 0.002 0.480 3.841 0.040 3.023 -0.120 f4 -0.044 -0. B.960 2.440 1.046 -0.2.920 3.032 -0.840 4.028 -0. T într-o secţiune dată se face prin suprapunerea efectelor (fig.720 2. λ n z= (B.051 -0.360 1.199 λx 1.760 4.560 2.049 -0.440 2.000 2.066 0.026 -0.440 0.366 0.142 0.050 -0.022 -0.960 3.040 4.320 3.059 -0.800 4.040 -0.440 4.920 4.048 -0.200 4.004 -0.065 -0.021 0.000 2.960 0.080 1.560 1.240 4.720 1.760 0.764 0.120 0.063 -0.065 -0.031 0.640 2.280 3.040 f4 0.720 0.280 1.4).049 4.019 -0.020 -0.241 0.016 -0.018 -0.2 este prezentată variaţia funcţiilor f1 (λx ) .160 1. M.360 3.

λx (-) -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 f(lx) (-) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0

f1 f2 f3 f4

π 1 4

π 2

2

3π 4

3 π

4

5

Figura B.2

1.3. Grindă de lungime infinită acţionată de un moment încovoietor Momentul încovoietor M0 este înlocuit în calcul prin cuplul PΔx (fig. B.5). Pentru determinarea tasării grinzii într-o secţiune situată la distanţa x faţă de punctul de aplicare al cuplului se utilizează relaţia (B.11) în cazul a două forţe concentrate: Pλ Pλ dx λ z=f 1 (λx ) + f 1 [λ ( x - dx )] = P{f1 (λx ) - f 1 [λ ( x - dx )]} = 2k s B 2k s B 2k s B dx (B.17) M 0 λ f 1 (λx ) - f1 [λ( x - dx )] M 0 λ df 1 M 0 λ2 -λx M 0 λ2 e sin λx = = = f 2 (λx ) 2k s B dx 2k s B dx 2k s B 2k s B Astfel, pentru calculul săgeţii în cazul grinzii infinite acţionată de un moment încovoietor M0 este utilizată funcţia f 2 (λx ) , funcţie care descrie rotirea în cazul grinzii infinite acţionate de o forţă concentrată P. Aceasta înseamnă că pentru θ, M şi T se vor utiliza, prin permutare, tot funcţiile f1, f3 şi f4 după corespondenţa descrisă în tabelul B.5. 1.4. Grindă de lungime finită Pentru folosirea funcţiilor determinate în cazul grinzii de lungime infinită, grinda de lungime finită se calculează prin metoda forţelor fictive. B-5

P

z

3π 4λ
x

π λ

x M
π 4λ

x
π 2λ

T

x

Figura B.3

Figura B.4

Se consideră grinda de lungime finită care este transformată în grindă infinită prin prelungirea fictivă a capetelor A şi B (fig. B.6). Asupra grinzii de fundare considerată ca grindă infinită acţionează sistemul de încărcări Pi, i=1÷n, împreună cu forţele fictive Vi, i=1÷4 amplasate de o parte şi de cealaltă a grinzii cu valori astfel determinate încât starea de eforturi şi deformaţii în grinda de lungime finită să nu se modifice. Pentru determinarea forţelor fictive se impun condiţiile pentru capetele libere ale grinzii şi anume: MA=0, TA=0, MB=0, TB=0. B-6

Figura B.5

z θ M T

Tabelul B.5 Funcţii utilizate în cazul grinzii acţionate de: P M0 f1 f2 f2 f3 f3
f4 f4 f1

Figura B.6

Utilizând funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) definite anterior şi impunând condiţiile pentru capetele libere ale grinzii se obţin patru ecuaţii liniare pentru determinarea valorilor forţelor fictive. Pentru simplificarea calculelor se alege distanţa de la forţa V1 la capătul A al grinzii astfel încât momentul încovoietor să fie egal cu zero, iar punctul de aplicaţie pentru V2 astfel încât forţa tăietoare corespunzătoare în secţiunea A să fie egală cu zero. În acelaşi mod se procedează şi cu forţele V3 şi V4 cu privire la momentul şi forţa tăietoare în capătul B al grinzii. Din tabelele pentru funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) rezultă că, pentru ca forţele fictive care apar într-o ecuaţie să se anuleze alternativ, distanţele de la capetele grinzii finite la punctele de aplicaţie ale forţelor fictive să fie alese după cum urmează: π ⎛π⎞ x= pentru care f 3 ⎜ ⎟ = 0 (B.18) 4λ ⎝4⎠ π ⎛π⎞ x= pentru care f 4 ⎜ ⎟ = 0 (B.19) 2λ ⎝2⎠ Forţele Vi, i=1÷4 astfel obţinute se introduc în schema de încărcare a grinzii finite iar calculul deformaţiilor şi al eforturilor secţionale se poate face utilizând tabelele şi diagramele pentru grinda infinită.

B-7

B. conform ipotezei Winkler z = .săgeata (tasarea) grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i trebuie să fie egală cu săgeata (tasarea) grinzii transversale (direcţia y) în nodul i. Ipoteza nodurilor articulate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii doar forţa concentrată Vi ce acţionează în nodul i. relaţia B.20) şi ecuaţia de continuitate (relaţia B. B. Ecuaţia de echilibru (relaţia B. Grinzi continue pe două direcţii 2. După determinarea încărcărilor pe noduri. Celelalte 3n ecuaţii se obţin din condiţiile de continuitate care exprimă egalitatea săgeţilor (tasări) cât şi a rotirilor şi anume: . Ecuaţiile de echilibru pentru nodul i sunt : ⎧Vi = Vix + Viy ⎪ (B.23) ⎨M ix = M ix_incovoiere + M iy_torsiune ⎪M = M iy_incovoiere + M ix_torsiune ⎩ iy Rezultă 3n ecuaţii cu 6n necunoscute.1. Cel de-al doilea set de n ecuaţii se obţine exprimând condiţia de continuitate exprimată în termeni de tasare. B-8 . Ipoteza nodurilor încastrate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii atât forţa concentrată Vi cât şi momentele Mix şi Miy (fig.22) exprimate pentru fiecare nod formează sistemul de 2n ecuaţii cu 2n necunoscute prin rezolvarea căruia se determină încărcările în noduri. fiecare din tălpile reţelei se calculează ca talpă continuă pe o singură direcţie.22) condiţie care exprimă egalitatea presiunilor datorate încărcărilor Vix. determinând diagramele M şi T necesare pentru dimensionarea acestora. Se scrie relaţia: z ix = z iy (B. Rezultă n ecuaţii cu 2n necunoscute. Viy pe cele două direcţii.20) Pentru i=1÷n se pot scrie n ecuaţii pentru cele n noduri ale reţelei de grinzi.7 Se poate scrie condiţia de echilibru: Vi = Vix + Viy (B.21) p Deoarece.7).2. Mix şi Miy se transmit integral tălpilor pe care acţionează (fig. 2.2. Figura B.21 devine: ks p ix = p iy (B.7). Momentele încovoietoare se descompun în momente care determină încovoierea grinzii pe care acţionează şi momente care produc torsiunea grinzii pe direcţie transversală.

rezemate pe un mediu elastic tip Winkler.8) se poate exprima în diferenţe finite cu relaţia: ⎛ Δz ⎞ ⎛ z i +1 − z i ⎞ ⎛ dz ⎞ ⎟ ⎟ =⎜ ⎜ ⎟ ⇒⎜ (B. Metoda diferenţelor finite Eforturile secţionale în grinda de fundare pot fi calculate utilizând metoda diferenţelor finite..rotirea din încovoiere a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din torsiune a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i. Panta fibrei medii deformate a grinzii de fundare în secţiunea i (fig.26) permit determinarea valorilor eforturilor secţionale prin utilizarea relaţiilor: EI (z − 2z n + z n −1 ) = M n (Δx )2 n +1 (B. Rezolvarea sistemului de ecuaţii permite determinarea eforturilor secţionale M şi T prin utilizarea relaţiilor (B. Se obţin 11 ecuaţii cu 11 necunoscute pentru valorile z.27) EI (z − 2z n +1 + 2z n −1 − z n −2 ) = Tn (Δx )3 n + 2 Pentru rezolvare este recomandat ca numărul de intervale Δx sa fie limitat la 10 (un număr de intervale mai mic decât 10 conduce la rezultate greşite iar unul mai mare decât 10 va mări volumul de calcul dar nu şi preciziea soluţiei rezultate). 2. a relaţiei care exprimă egalitatea între forţele ce acţionează pe direcţie verticală. Metoda se poate aplica la grinzi continue pentru orice număr de stâlpi care aduc la fundaţie forţe axiale şi momente încovoietoare concentrate. B. . B. moment încovoietor egal cu zero la capetele grinzii şi.rotirea din torsiune a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din încovoiere a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i.28) B-9 .2 METODE NUMERICE DE CALCUL 1. respectiv.27). obţinându-se următoarele relaţii: ⎛ Δz ⎞ Δ⎜ ⎟ 2 2 d z ⎛ dz ⎞ ⎝ Δx ⎠ = Δ z = 1 ⋅ ⎛ z i +1 − z i − z i − z i −1 ⎞ = d⎜ ⎟ = ⎟ ⎜ Δx ⎠ Δx d2x Δx 2 Δx ⎝ Δx (B.24) ⎝ Δx ⎠ i ⎝ Δx ⎠ i ⎝ dx ⎠ i Pentru aceeaşi secţiune i se poate determina valoarea celei de-a doua derivate a tasării z.25) ⎝ dx ⎠ d 2 z z i +1 − 2z i + z i −1 = d2x Δx 2 Pentru cazul general (n secţiuni de calcul) expresiile derivatei de ordinul II şi respectiv de ordinul III se scriu sub forma: d 2 z z − 2z n + z n −1 z' ' = 2 = n +1 dx ( Δx ) 2 (B. Metoda elementelor finite Metoda elementelor finite utilizează relaţia: Pi = A i ⋅ Fi (B. necesită scrierea relaţiilor care exprimă momentul încovoietor în fiecare secţiune i. Metoda diferenţelor finite aplicată la grinzi continue de fundare.26) d 3 z z n + 2 − 2z n +1 + 2z n −1 − z n − 2 z' ' ' = 3 = dx 2(Δx ) 3 Expresiile derivatelor din ecuaţiile (B. Din considerente legate de rezolvarea numerică se recomandă ca Δx să fie constant.

9). se poate scrie relaţia matriceală: B-10 . e. considerând. B. şi forţele care acţionează pe elemente. şi deplasările nodale externe. X. B. Notaţiile Fi şi Pi sunt utilizate pentru forţe şi momente încovoietoare. z i ) Figura B.pentru fiecare nod al structurii analizate (fig.8 F1 + F2 L F3 = K1 ⋅ e3 F4 = K 4 ⋅ e 4 F1 + F2 L Figura B. prin intermediul constantei Ai. că există o discretizare în elemente finite a acesteia. Fi.9 Pentru toate nodurile structurii analizate se poate scrie relaţia matriceală: (B.29) P = A⋅F Pentru deformaţiile elementelor (definite de două noduri). în prealabil. R i = f (k s . Δx. Relaţia exprimă egalitatea între forţele nodale externe. Pi.

32) Relaţiile (B.30) e şi X pot reprezenta rotaţii (exprimate în radiani) sau translaţii.30) şi (B. Prin utilizarea relaţiilor anterioare. pentru obţinerea deplasărilor nodale externe se utilizează exprimarea matriceală de forma: −1 (B. (B.e = B⋅X (B. Matricea B reprezintă matricea A transpusă ceea ce conduce la rescrierea relaţiei anterioare sub forma: (B. B-11 .33) X = ASA T P ( ) unde matricea ASA T poartă numele de matrice globală.32) reprezintă ecuaţiile fundamentale în analiza grinzilor de fundare cu metoda elementelor finite.29).31) e = AT ⋅ X Între forţele care acţionează pe elemente şi deformaţiile acestora poate fi scrisă relaţia matriceală: F = S⋅e (B.

în lungul suprafeţei de fundare (fig. se înlocuieşte contactul continuu dintre fundaţie şi teren prin contacte în punctele izolate de egală interdistanţă l. împărţind suprafaţa de fundare în suprafeţe dreptunghiulare cu lăţimea B şi lungimea l.2).1) şi. ca fiind uniformă.2 Considerând presiunea pi. articulate la capete dispuse în centrul de greutate al suprafeţelor dreptunghiulare de dimensiuni în plan B ⋅ l (fig. distribuită pe o suprafaţă dreptunghiulară i de arie B ⋅ l . Se aproximează diagrama reală de presiuni pe teren cu o diagramă în trepte. Sistemul fundaţie .1 Pentru determinarea presiunilor de contact fundaţie-teren se consideră o distribuţie continuă conform diagramei prezentată în figura C.teren se substituie cu sistemul echivalent al unei grinzi flexibile rezemată pe terenul deformabil prin intermediul unor bare rigide verticale. cu atât calculul aproximează mai bine diagrama continuă de presiuni de contact fundaţie . R poate fi privită ca reacţiunea într-o bară rigidă. Cu cât numărul de puncte de contact este mai mare.3). În acest mod. C. din punctul analizat va avea valoarea: R i = B ⋅ l ⋅ pi (C. C.2. ca urmare.ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ Metoda Jemocikin L ≥ 7 sunt considerate ca fiind nedeformabile în direcţie transversală B (fig. C. forţa axială în bara rigidă.teren. Ri B⋅l Figura C. Grinzile având raportul Figura C. presiunea pe lăţimea B se consideră a fi uniform repartizată.1) C-1 . Fie R rezultanta presiunilor uniform distribuite aferente suprafeţei Bxl.

ceea ce echivalează cu introducerea a două noi necunoscute. z0 şi θ0 se scrie următorul sistem de ecuaţii: R1δ 11 + R2δ 12 + R3δ 13 + . + Rnδ nn + δ np − z 0 − an tgθ 0 + δ np = 0 (C.... deplasarea z0 şi rotirea θ0.. se face considerând separat deplasarea verticală a capetelor superioare.. i=1÷n din barele de legătură cu terenul şi... grinda de fundare cu încărcările Pj...2) ∑ Ri = ∑ Pj 1 1 n m ∑Ra = ∑Pa i i j 1 1 n m j Coeficienţii δik se compun din deformaţiile pământului şi ale grinzii de fundare în secţiunea i sub acţiunea unei sarcini unitare aplicate în secţiunea k...........aj P1 P2 Pj Pm-1 Pm R1 R2 ai Ri-1 Ri Ri+1 Rn-1 Rn Figura C...3) Deformaţia grinzii produsă de reacţiunea Rk=1. după deformare.....4 Se consideră grinda încastrată la capăt..... de o parte. R1δ n1 + R2δ n 2 + R3δ n 3 + .............. i=1÷n... Deplasările grinzii continue de fundare se stabilesc prin referire la un sistem static de bază de tipul grindă încastrată în secţiunea de capăt (fig..... articulate pe teren ( z iteren )...... Din condiţia de continuitate ca............ + Rnδ 2 n + δ 2 p − z 0 − a2tgθ 0 + δ 2 p = 0 R1δ 31 + R2δ 32 + R3δ 33 + .......... + Rnδ 1n + δ 1 p − z0 − a1tgθ 0 + δ 1 p = 0 R1δ 21 + R2δ 22 + R3δ 23 + ..... Figura C.. Pentru a scrie deplasările pe verticală ale unui punct i de pe talpa fundaţiei şi de pe suprafaţa de fundare se consideră. Pentru determinarea necunoscutelor Ri. δ ik = z ik _ teren + z ik _ fundatie (C.4).... articulate în talpa fundaţiilor ( z ifundatie ) şi deplasarea verticală a capetelor inferioare ale barelor.... .. terenul solicitat de forţele (Ri). transmise prin barele de legătură...... se calculează după metodele din statica construcţiilor: C-2 .. j=1÷m şi reacţiunile Ri..... de altă parte....... zik_fundaţie...... talpa fundaţiei să păstreze legătura cu terenul rezultă că deplasările capetelor barelor trebuie să fie egale obţinându-se astfel un număr de ecuaţii egal cu numărul forţelor necunoscute Ri..3 Determinarea forţelor Ri. C.. + Rnδ 3n + δ 3 p − z 0 − a3tgθ 0 + δ 3 p = 0 .

000 4 128. n a a Pentru situaţia în care rapoartele i respectiv k sunt multipli întregi de 0.750 2.5 0.AriaMz m (C.000 28.000 40.5 3 3.500 11.750 78.000 4.375 68. ordonată măsurată în dreptul centrului de greutate al diagramei M (fig.000 6.250 23.250 3.750 10.500 8.5 Se obţine pentru deformata grinzii de fundare următoarea relaţie de calcul: a2 ⎛ a ⎞ E⋅I ⋅ z ik _ fundatie = i ⎜ a k − i ⎟ (C.000 59.000 C-3 2 .625 5 250.1 ai/c 0.625 50.000 22.250 152. rezultată din aplicarea unei forţe fictive egală cu unitatea în direcţia deplasării zik_fundatie.500 5.000 176.5 31.500 16.125 13.250 40.5 1 1.5 182.000 52. valorile pentru c c ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ .⎟ se regăsesc în tabelul C.000 2.5 5 ak/c 0.1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎝c⎠ ⎝ c c⎠ Tabelul C.500 14.4) EI În relaţia (C.000 12.4) Aria M este suprafaţa diagramei de momente M pentru grinda încastrată din sistemul de bază solicitată în punctul k de o forţă concentrată egală cu unitatea.5 6.000 94.875 3.5 2 2.500 2.000 67.000 30. C.6) ⎜ ⎟ ⎜ 6 E⋅I ⎝ c ⎠ ⎝ c c⎠ x unde: c = cu n multiplu întreg de 0.000 9.500 140.625 1 2.5).250 0.125 3 54.000 3.000 34.5) 2 2 ⎝ 3⎠ 1− ν de unde: 2 c 3 1 − ν 2 ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ z ik _ fundatie = − ⎟ (C.5.000 1.5 4 4.750 104.000 3.875 20.500 108.125 122. ∫ EI dx = Mm Figura C.625 27.5.250 212.000 1.000 46.500 81.625 1.375 1. zm este ordonata diagramei de moment m.5 87.125 2. în punctul i.375 2 16.

336 0.490 0.330 0.265 1.305 0.678 0.7) se calculează cu relaţia: 2 1 1 − νs ⎛ x B ⎞ z ik _ teren = ⋅ F⎜ .249 B =3 l 1. ⎟ π Es ⋅ B ⎝ l l ⎠ 1 B⋅l (C.251 B =1 l 3.469 0.237 C-4 .525 1. C.Pentru obţinerea valorilor zik_teren se analizează următoarele situaţii: a) deformaţia într-un punct la distanţa r faţă de o forţă concentrată P (fig.7) π ⋅ Es ⋅ r ( ) Figura C.333 0. l l 3 ⎝l l⎠ Tabelul C.8) p= 1 B⋅l Figura C.867 0.500 0.508 0. ⎟ pentru = 0 ÷ 20 şi = ÷ 5 sunt date în tabelul C.6) se calculează cu relaţia lui Boussinesq: 2 P 1 − νs z ik _ teren = (C.323 0.038 0.424 0.335 0.7 x B 2 ⎛ x B⎞ Valorile F⎜ .315 0.6 b) deformaţia într-un punct i la distanţa x de un dreptunghi încărcat uniform cu sarcina p = având centrul într-un punct k (fig.242 B =5 l 1.746 0. C.322 0.2 x l B l F 0 1 2 3 4 ∞ 1 0.542 0.246 B =4 l 1.829 0.446 0.251 B =2 l 2.069 0.406 0.505 0.929 0.250 B 2 = l 3 4.2.

056 0.143 0.125 - 0.111 0.077 0.200 0.125 - 0.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.124 0.163 0.050 0.100 0.053 0.165 0.193 0.050 0.059 0.200 0.067 0.091 0.199 0.140 0.1) se pot determina valorile Ri.143 0.071 0.091 0.167 0.124 - 0.071 0.141 0. C-5 .200 0.166 0.067 0.196 0.063 0.063 0.125 0.125 - 0. i=1÷n cu ajutorul cărora se determină ordonatele în diagramele de forţă tăietoare şi moment încovoietor.143 0.059 0.142 0.167 0.083 0.123 - Înlocuind valorile δ ik în sistemul de ecuaţii (D.056 0.053 0.164 0.197 0.143 0.111 0.077 0.100 0.083 0.167 0.

Etapele calculului sunt următoarele: •se determină înălţimea h a radierului în secţiunile critice la forţă tăietoare şi se calculează rigiditatea cilindrică D. Suprapunând zonele de influenţă se poate determina efectul într-un punct al tuturor încărcărilor concentrate transmise de stâlpi. în marea majoritate a situaţiilor este suficient să se considere o distanţă definită de două rânduri de stâlpi faţă de punctul considerat.1 •se trec momentele din coordonate polare în coordonate carteziene: M x = M r cos 2 θ + M t sin 2 θ z= (D. •se calculează momentul pe direcţie radială Mr. Z’3. •se calculează raza rigidităţii efective cu relaţia: D L=4 (D. momente încovoietoare şi forţe tăietoare egale şi de semn contrar cu cele calculate. Din moment ce efectul unei încărcări se transmite radial prin radier. D-1 .3) (E.1) ks iar zona de influenţă a încărcării din stâlp se consideră egală cu 4L. pe direcţie tangenţială Mt şi săgeata z a radierului: ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M r = − ⎢ Z 4 ⎜ ⎟ − (1 − μ) (D.6) M y = M r sin 2 θ + M t cos 2 θ unde: θ unghiul definit în figura D. Z4 şi Z’4 funcţii de r/L a căror variaţie este prezentată în figura D.5) (D. ca încărcări.2 •Forţa tăietoare pe unitatea de lăţime de radier poate fi determinată cu ajutorul relaţiei: N ⎛r⎞ Q=− Z' 4 ⎜ ⎟ (D. se aplică următoarele corecţii: -se calculează momentele încovoietoare şi forţele tăietoare perpendicular pe marginea radierului în ipoteza că radierul ar fi infinit de mare.4) (D. Deoarece zonele de influenţă nu sunt foarte mari. resimţindu-se asupra unei arii reduse din jurul ei. -se aplică pe margine.ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER Metoda Hetenyi Efectul unei forţe concentrate pe un radier flexibil se amortizează relativ rapid. cea mai bună formulare este cea în coordonate polare. -se utilizează mai departe ipoteza grinzilor pe mediu Winkler.7) 4L ⎝L⎠ Când marginea radierului se găseşte în zona de influenţă r.2) r 4 ⎢ ⎝L⎠ ⎥ ⎢ L ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M t = − ⎢μZ 4 ⎜ ⎟ + (1 − μ) r 4⎢ ⎥ ⎝L⎠ ⎢ L ⎥ ⎣ ⎦ NL2 ⎛ r ⎞ Z3 ⎜ ⎟ 4D ⎝L⎠ unde: r distanţa de la punctul considerat la încărcare Z3.

momentele încovoietoare şi forţele tăietoare pentru fiecare stâlp se suprapun şi se obţin valorile finale totale ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare. după cum se prezintă în ecuaţiile (D.3b÷D.1 Figura D. Figura D. Coeficienţii deplasărilor fiecărui nod în funcţie de poziţia faţă de nodul de calcul. sunt prezentaţi în figurile D.8) şi utilizând metoda diferenţelor finite. pe planul median al plăcii radier.2 Metoda diferenţelor finite Presiunile de contact cu terenul şi eforturile secţionale în radierele flexibile. ∂ 4z ∂ 4z ∂ 4z q − ksz + 2⋅ + = (D.8) D ∂x 4 ∂x 2 ⋅ ∂y 2 ∂y 4 Pentru rezolvare se consideră puncte dispuse în nodurile unei reţele pătratice.3g. se stabilesc. în fiecare nod. Ecuaţiile depind de poziţia nodului de calcul în reţeaua de discretizare.9)÷(D.14). aşezate pe medii deformabile de tip Winkler pot fi determinate ţinând seama de ecuaţia diferenţială a suprafeţei lor mediane deformate redată de expresia (E. notaţi cu indici după punctele cardinale conform figurii D. D-2 . având în vedere expresiile derivatelor parţiale.•în cele din urmă.8). la interdistanţe d. ecuaţia diferenţială (D. În cazul unei forme dreptunghiulare în plan a radierului. ecuaţiile cu diferenţe finite care aproximează.3a.

9) Cazul din figura D.10) D-3 . Cazul din figura D.3b: = qd 4 + Qd 2 D 20z a − 8(z n + z e + z s + z v ) + 2(z ne + z se + z sv + z nv ) + z nn + z ee + z ss + z vv = (D.Figura D.3c: 19 z a − 8( z e + z s + z v ) + ( − 6 + 2 ν ) z n + 2 ( z se + z sv ) + ( 2 − ν )( z nv + z ne ) + + z ee + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.3.

este folosită pentru a lua în considerare voalarea plăcii.16) d2 Precizia utilizării metodei diferenţelor finite depinde de desimea reţelei de noduri considerate.3d: (8 − 4ν − 3ν 2 )z a + (−4 + 2ν + 2ν 2 )(z e + z v ) + ( −6 + 2ν )z s + (2 − ν )(z se + z sv ) + + z ss = qd 4 + Qd 2 D (D. D.5(1 − ν 2 ) z vv = qd 4 + Qd 2 D (D. Metoda reţelei finite În această metodă radierul este discretizat într-un număr de grinzi cu rezistenţă la încovoiere şi torsiune (fig. 5 − 4 ν − 2 . După ce se află tasările se poate calcula momentul încovoietor pe fiecare direcţie. fără influenţa momentului pe direcţia x Astfel. Utilizând relaţiile din Teoria Elasticităţii. considerând o fâşie pe direcţia e-v.14) În relaţiile (D. Figura D.Cazul din figura D.12) Cazul din figura D.15) unde: Mx momentul încovoitor pe o fâşie unitară pe direcţia x M’x momentul încovoietor pe direcţia x.14) prin q se înţelege reacţiunea terenului pe unitatea de arie iar Q este forţa concentrată în punctul a.13) Cazul din figura D.9)÷(D.3e: 18z a + ( −6 + 2ν)(z n + z e ) − 8(z s + z v ) + 2(1 − ν) z ne + (2 − ν)(z se + z nv ) + 2z sv + + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D. caracterizată de modulul de forfecare G.5(1 − ν 2 )(z ss + z vv ) = qd 4 + Qd 2 D (D. se scrie: M x = M ' x + νM ' y (D.3f: ( 7 . se poate exprima momentul încovoietor pentru un punct interior ca: D M e − v = − [(z e + z v − 2z a ) + ν(z n + z s − 2z a )] (D.3g: (3 − 2ν − ν 2 )(−z a + z s + z v ) + 2(1 − ν 2 )z sv + 0. metoda reţelei finite foloseşte elemente neconforme deoarece compatibilitatea între deformaţiile elementelor este asigurată numai în noduri.4 D-4 . Exprimându-se ecuaţiile diferenţiale pentru toate nodurile reţelei se obţine un sistem de ecuaţii care. În terminologia elementelor finite. conduce la obţinerea tasărilor în fiecare nod. prin rezolvare.4).11) Cazul din figura D. Rezistenţa la torsiune.5 ν 2 ) z a + ( − 3 + 2 ν + ν 2 ) z v + ( − 6 + 2 ν ) z s + ( − 4 + 2 ν + 2 ν 2 ) z e + + ( 2 − ν )( z se + z sv ) + z ss + 0 . fără influenţa momentului pe direcţia y M’y momentul încovoietor pe direcţia y.

ci să cuprindă şi restul structurii. iar pământul printr-un mediu Winkler.Metoda elementelor finite Această metodă transformă problema radierelor pe mediu Winkler într-o analiză matricială a structurii. Discretizarea radierului poate să nu fie doar izolată. Nodurilor structurii li se atribuie un număr de grade de libertate în funcţie de tipul analizei. În acest caz gradele de libertate sunt o translaţie pe direcţie verticală (tasarea) şi două rotaţii (după axele din plan).5 prezintă un exemplu de analiză în care radierul este discretizat printr-un element de tip placă. Figura D. Radierul este modelat printr-un set de elemente interconectate la noduri.5 D-5 . Figura D. în timp ce pământul se modelează prin resoarte izolate.

. se obţine în modul următor: . + p1 A i α 1i + .... + p1 A i α ji + .. respectiv scurtă ale dreptunghiurilor de suprafaţă Ai...se împarte suprafaţa de fundare în n suprafeţe dreptunghiulare mici Ai.1 Valorile coeficientului de formă (ω) se iau din tabelul E.2) unde: xi..BOUSSINESQ Metodă hibridă de calcul pentru radierele rigide În cazul radierelor rigide. se alcătuieşte sistemul de ecuaţii (F. pe care acţionează presiunea distribuită pi... ξ − y)dηdξ pentru încărcările discrete piAi.. + p1j A j α nj + . xj. + p1j A j α 1 j + .1) α ij = 1 − ν s2 1 ⋅ ..1). + p1j A j α jj + .1 în funcţie de raportul (Li/Bi). yi. y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x ..utilizând expresia generală z( x . Figura E.. + p1 A n α nn 1 i n unde: (E. ale căror deplasări verticale sunt exprimate de relaţia z=z0+θyx+θxy. E. presiunea distribuită pe teren din acţiunea unei încărcări verticale (N) având excentricităţile (ex) şi (ey) (fig... i=1÷n. + p1 A n α1n 1 i n z i = 1 = p1 A 1α i1 + . punând condiţia ca toate tasările sa fie egale cu unitatea: z 1 = 1 = p1 A 1α 11 + ..ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER ... + p1 A n α jn 1 i n z n = 1 = p1 A 1α n1 + . E-1 . + p1 A i α ni + ..1).i≠j 2 πE s ( xi − x j ) + ( yi − y j ) 2 1 − ν s2 ω ( Li / Bi ) ⋅ α ii = Bi πEs (E. + p1 A i α ii + . + p1j A j α ij + . . + p1 A n α in 1 i n z j = 1 = p1 A 1α j1 + .. aproximarea diagramei continue de presiuni pe teren este cu atât mai bună cu cât numărul suprafeţelor dreptunghiulare prin care se discretizează suprafaţa de fundare este mai mare. i=1÷n. yj sunt coordonatele punctelor i şi j Li şi Bi reprezintă laturile lungă....

867 1. ξ − y)dηdξ . E-2 . Presiunea limită la care în pământ se produce cedarea se determină în funcţie de poziţia punctului de aplicare a încărcării N. ţinând seama de relaţia z=z0+θyx+θxy.4) rezultă valorile ( z 0 ). ( θ 0 ) şi ( θ 0 ) care.406 1. introduse în relaţia x y 0 z=z0+θyx+θxy. cunoscând valoarea k si = p1 şi tasarea locală (zi) din expresia: i (E. sunt mai mari pe conturul i radierului şi mai reduse spre mijlocul suprafeţei de fundare. condiţiile de echilibru static al radierului: Tabelul E.5) pi = ksi zi Presiunile distribuite (pi) corespund deformaţiilor terenului. y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x . în teren încep să apară zone plastice dacă pi ≥ ppl. se procedează la rezolvarea sistemului de ecuaţii (E.2). • cu expresia z( x . Soluţia { p1 } a sistemului (E.3) zi = 1 Cu valorile {ksi} astfel determinate. în zona interioară a bazei radierului. De la un anumit nivel de solicitare. se scriu.4) reprezintă situaţia y x 0 în care pe suprafaţa de fundare apar puncte de cedare locală a terenului. că presiunea limită maximă la care terenul cedează local. se determină presiunile pi.4) z i A i y i = N ⋅ e y = z o ∑ k si A i y i + θ y ∑ k si A i x i y i + θ x ∑ k si A i y i2 1 1 1 1 n 1 n 1 n Din rezolvarea sistemului (E. rezultate din rezolvarea sistemului (E. a) Încărcarea centrică Încărcarea totală critică are valoarea Pcr=pcrA în care A este aria totală a bazei radierului. b) Încărcarea excentrică Se admite.1) reprezintă rigiditatea resoartelor Winkler. după cum urmează: • valorile z 0 .322 ∑p A = ∑k i i 1 n 1 n 1 n 1 n n n si z i A i = N = z o ∑ k si A i + θ y ∑ k si A i x i + θ x ∑ k si A i y i 1 n 1 n 1 n n n n ∑ p i A i x i = ∑ k si z i A i x i = N ⋅ e x = z o ∑ k si A i x i + θ y ∑ k si A i x i2 + θ x ∑ k si A i y i x i ∑p A y = ∑k i i i 1 1 si (E.4). în care se introduc coeficienţii de pat ksi cu valorile proprii fiecărui punct i.1 5 1. Presiunea pv se calculează conform relaţiei: pv=3ppl–2pcr (E. θ 0 şi θ 0 obţinute în prima etapă de rezolvare a sistemului (E.6) Pentru a ţine seama de faptul că presiunile repartizate de radier nu pot depăşi presiunile limită de cedare locală a terenului. în mod aproximativ.542 ω Coeficienţii de influenţă de tipul (αij) sau (αii) se calculează cu expresiile (E.525 2. corespunzătoare centrului de greutate al suprafeţei radierului. i=1÷n. i=1÷n. plim variază liniar între ppl pe conturul radierului şi o valoare pv. permit calculul presiunile pi în orice punct pe suprafaţa de fundare. {ksi}: i pi k si = = pi (E.1). • cu relaţia z = z 0 + θ 0 ⋅ x + θ 0 ⋅ y se stabilesc valorile deplasărilor verticale ale radierului în 0 y x punctele i. Valorile presiunilor ( p1 ).1 2 3 4 Li/Bi 3. ca mediu discret modelat prin resoarte.

i şi se corectează încărcarea exterioară la valoarea N’=N .7). Pentru toate suprafeţele Ai pentru care este îndeplinită condiţia (E. determinată prin interpolare liniară între valoarea ppl şi pv. E-3 . În ambele situaţii se produce pierderea generală de stabilitate a terenului de fundare aflat sub radier prin refulare laterală.8) şi (E. Pentru toate suprafeţele Ai la care s-a îndeplinit condiţia (E. se anulează termenii corespunzători din sistemul (E.4). condiţia (E.i reprezintă presiunea limită corespunzătoare ariei Ai.i.9) unde: pi reprezintă presiunea corespunzătoare ariei Ai pc. se pot calcula eforturile secţionale în secţiunile caracteristice ale radierului. Se calculează: S i = ∑ p c .i ⋅ A i (E.7)÷(E. Cunoscând distribuţia finală a presiunilor la contactul radier general teren de fundare. Calculul continuă. Dacă încărcarea N este mare şi / sau cu excentricităţi mari.i plim.4).9).9).i (E.7) nu va putea fi îndeplinită pe un număr suficient de suprafeţe Ai astfel încât: .i=0. Pentru noile valori pi se verifică condiţiile (E. până când pentru toate suprafeţele „active” Ai se îndeplineşte condiţia (E. în funcţie de poziţia centrului ariei Ai şi punctul de aplicare al forţei exterioare N. Cu aceste corecţii rezolvarea sistemului de ecuaţii furnizează valorile z1 .i (E.10) Se plafonează valorile ksi în funcţie de pc. în toţi termenii sistemului de ecuaţii (E.4).9plim.Si în cele trei ecuaţii din sistemul (E.7) pi > pc.8) pi < 0 (E.fie nu se poate obţine condiţia de echilibru global . θ1 şi θ1 ale primei o x y iteraţii.8).9) şi se reia procedura prezentată anterior pentru toate suprafeţele Ai care îndeplinesc relaţiile (E.fie suprafaţa activă se reduce sub 50%. se introduce pi=pc.Valorile presiunilor pi se pot situa în unul din următoarele cazuri: 0 < pi ≤ pc. fenomen însoţit de tasări şi rotiri excesive ale fundaţiei. prin iteraţii succesive.

presiunea maximă pe teren se poate calcula cu (F. presiunile pe terenul de fundare pot fi determinate cu (F2) sau (F2’): 2⋅N p max = (F.1 funcţie de excentricităţile relative ēx şi ēy MX unde: ex = N⋅L MY ey = N⋅B pmax este presiunea maximă pe terenul de fundare.1 nu sunt realizate. F-1 .2) şi (F. care ţin cont şi de deformaţiile fundaţiei. Dacă condiţiile minimale privind rigiditatea fundaţiei izolate stabilite conform tabelului F.2’) N. 4 = ± 2 X± (F. unde p1.….3): (F. p4 reprezintă valorile presiunilor la colţurile tălpii fundaţiei. N 6⋅M 6 ⋅ MY p1. MX şi MY reprezintă valori ale solicitărilor la nivelul tălpii fundaţiei.). Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe ambele direcţii principale.2) 3⋅d ⋅ B L M unde: d = − X 2 N (F.ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ Valorile presiunilor calculate conform Anexei F se pot utiliza pentru verificarea terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale şi pentru determinarea solicitărilor în fundaţie (momente încovoietoare etc. se vor utiliza metode de calcul mai complexe.3) N p max = μ L⋅B unde: μ rezultă din tabelul F. Presiunile pe terenul de fundare sunt determinate în ipoteza distribuţiei liniare a eforturilor unitare pe talpa fundaţiei. Calculul presiunilor pe talpa fundaţiei în cazurile în care aceasta nu se desprinde de pe teren se poate face cu relaţia (F. (F.1).2’) 2⋅ N p max = 3⋅d ⋅ L B M unde: d = − Y 2 N În relaţiile (F.1).1) L ⋅ B L ⋅ B L ⋅ B2 Dacă fundaţia este solicitată cu moment încovoietor pe una din direcţiile principale şi talpa fundaţiei se desprinde de pe teren.

5 4.03 0.47 3.32 0.34 2.02 2.49 2.21 2.24 0.08 2.02 1.06 3.15 2.66 2.22 3.41 2.62 3.83 2.09 1.08 2.48 1.43 2.79 3.46 3.08 2.29 5.80 2.09 3.55 2.21 3.17 4.18 1.12 1.27 2.18 0.78 1.05 0.90 2.07 4.14 2.54 1.96 3.98 0.56 2.09 4.82 4.46 3.60 1.42 1.14 2.66 1.19 3.66 1.10 0.78 1.15 2.60 1.92 3.27 2.86 3.03 1.84 1.13 0.08 2.96 2.28 4.27 2.78 1.60 1.35 3.72 1.64 4.04 0.02 0.65 3.36 4.30 1.60 3.68 2.12 1.48 2.08 2.34 2.0 1.06 1.54 1.02 2.27 3.21 2.05 1.09 Tabelul F.02 2.27 0.15 4.84 1.36 1.54 1.78 1.33 0.88 Z=0.36 1.20 3.84 1.21 2.18 1.90 1.30 1.78 2.62 2.36 1.10 0.21 2.12 0.56 2.01 0.83 2.84 1.14 0.41 2.42 2.34 2.90 1.42 1.73 3.06 1.52 3.41 2.02 2.51 2.27 2.72 2.24 1.80 2.08 2.79 0.31 3.17 0.75 3.66 1.23 0.31 3.47 2.48 2.66 1.91 3.10 0.09 0.1 0.96 2.90 1.84 1.72 1.11 F-2 .22 3.66 1.50 2.64 2.37 3.60 2.55 2.42 2.95 3.72 1.75 3.06 0.29 0.05 0.99 2.30 4.21 2.42 1.12 1.42 1.57 3.48 1.02 3.18 3.42 3.99 3.44 2.60 1.30 1.45 4.45 5.75 2.02 2.90 1.21 2.60 1.03 4.36 1.96 2.41 3.34 ēx/ēy 0.24 1.72 1.37 2.71 3.90 1.78 1.72 1.23 4.96 2.27 3.27 2.08 2.33 3.18 1.08 0.29 2.00 3.56 0.02 2.41 2.54 1.63 2.01 1.14 2.81 2.03 4.18 1.72 1.48 1.48 1.60 1.45 0.66 1.82 2.03 0.96 4.08 2.42 1.84 1.05 4.90 1.10 4.03 3.93 4.14 2.09 3.16 4.14 2.90 3.85 4.15 2.96 2.01 3.58 3.54 1.13 3.56 4.04 0.73 4.22 2.59 2.98 5.72 2.86 2.32 3.48 2.34 2.96 2.42 1.36 2.02 2.36 1.72 1.07 0.25 3.52 3.48 1.02 2.38 2.58 2.78 2.66 1.50 4.54 1.34 2.08 3.84 1.00 0.60 1.72 1.14 2.72 1.89 2.36 3.42 4.96 2.21 2.54 1.22 2.29 2.13 3.28 3.06 0.66 1.73 2.96 2.91 4.78 1.62 3.48 1.11 3.08 2.72 1.78 1.93 3.45 2.48 1.10 3.21 2.23 3.29 0.44 3.14 2.24 1.17 3.14 2.95 4.57 2.12 3.48 1.49 3.90 1.57 3.84 1.32 4.24 1.30 0.34 2.21 0.87 2.01 0.79 3.84 1.59 4.48 2.08 2.71 3.63 2.28 2.04 4.51 3.66 1.96 Z=1.78 1.34 2.69 4.75 2.28 2.57 2.53 2.30 1.38 3.42 1.60 1.78 1.08 2.96 2.28 2.60 1.36 2.50 2.84 1.54 1.07 0.02 2.19 0.48 2.90 1.18 0.16 0.43 4.87 4.72 1.69 0.21 4.89 3.30 1.ēx/ēy 0.62 5.30 0.84 0.90 1.24 1.08 1.41 4.64 2.06 1.66 1.27 2.95 3.55 4.36 1.22 0.29 4.41 2.13 5.44 3.85 2.15 5.54 1.90 1.02 2.11 1.67 2.99 5.73 3.30 2.15 0.41 2.54 1.48 1.67 2.66 1.22 2.98 4.11 0.92 3.20 0.56 2.96 2.28 0.21 2.80 2.72 2.93 4.26 0.90 1.36 1.68 3.99 3.54 3.31 0.84 4.64 2.70 4.78 1.71 2.60 1.14 2.78 1.08 0.42 1.66 1.08 2.84 1.04 1.00 1.13 0.96 2.84 5.02 0.16 3.74 2.84 1.25 0.66 2.19 4.60 1.76 2.02 2.04 3.83 5.02 2.30 1.72 1.70 2.55 2.90 1.00 0.68 3.91 4.00 1.07 1.63 3.35 2.78 1.04 3.34 3.42 0.

88 4.14 2.66 4.08 2.16 4.38 3.55 4.33 4.64 2.14 4.41 2.64 3.03 5.89 2.14 2.80 2.42 2.48 2.99 3.21 0.55 3.27 2.80 6.89 2.81 2.47 4.29 3.27 2.21 2.87 4.20 0.14 4.77 4.71 2.69 4.18 0.30 0.35 5.58 4.29 4.22 2.28 3.46 6.91 4.65 3.23 0.18 4.97 4.78 5.08 2.60 2.51 3.29 0.72 2.24 F-3 .26 0.47 2.22 0.35 2.99 3.74 2.45 4.91 4.21 3.63 2.09 3.88 4.34 2.21 2.14 0.26 5.17 3.62 4.63 2.20 0.44 4.98 3.61 4.14 0.08 2.75 2.29 3.63 2.96 5.85 2.07 3.56 2.64 5.66 2.85 0.07 3.19 5.48 2.21 0.80 2.55 2.47 4.08 3.18 3.53 3.38 5.14 2.23 3.15 4.07 3.02 2.66 2.41 2.17 6.71 2.15 4.86 5.93 3.61 4.66 5.35 5.16 5.57 3.15 2.49 2.30 3.11 4.72 2.21 0.62 3.73 6.97 3.86 2. (continuare) 0.54 5.41 3.04 0.28 3.52 3.38 3.36 5.90 1.28 0.79 4.27 0.28 2.30 2.06 5.02 5.18 4.17 3.90 1.67 2.36 2.98 4.91 2.18 5.55 3.62 2.04 0.64 2.00 4.72 2.23 0.33 0.52 4.18 3.1.84 1.35 2.38 2.42 2.21 2.72 6.89 2.90 1.88 4.17 3.79 4.17 0.03 4.31 4.81 6.09 5.55 2.00 0.56 2.17 0.48 5.87 6.02 2.59 2.ēx/ēy 0.05 4.99 3.02 3.33 4.37 2.08 0.83 2.02 6.16 1.84 1.83 6.09 0.82 3.65 3.55 2.15 2.80 2.78 5.30 3.01 4.24 2.70 4.48 2.12 0.35 3.51 2.79 6.95 4.68 3.95 3.40 3.63 2.19 0.21 4.72 1.14 2.38 3.74 3.34 2.87 4.74 3.92 6.39 4.21 2.72 2.87 2.34 2.48 2.68 2.40 3.41 2.14 1.41 3.21 2.62 4.47 4.79 4.78 5.61 5.93 6.53 3.79 2.02 0.96 2.84 5.08 3.23 0.78 2.86 4.03 0.27 2.44 4.02 2.44 5.19 0.16 2.32 6.80 2.63 4.54 5.01 0.75 3.84 1.73 2.33 0.12 1.62 3.96 2.31 4.89 5.30 4.02 2.14 2.25 4.45 2.15 0.62 3.38 3.11 5.17 3.52 3.13 0.88 4.15 5.39 3.99 0.18 3.34 2.44 3.63 4.21 2.89 2.41 2.97 5.90 2.88 2.01 3.06 6.61 3.28 5.55 Z=0.48 2.29 4.29 4.18 0.78 1.28 3.33 3.5 5.17 0.08 2.15 4.58 2.05 3.22 0.31 0.97 3.56 2.14 6.92 4.16 5.30 4.28 2.76 3.23 Tabelul F.57 2.75 3.69 0.34 ēx/ēy 0.19 2.82 2.74 3.23 5.43 4.50 3.34 2.08 4.78 1.90 1.02 4.98 0.78 3.47 5.50 3.18 3.18 2.25 3.31 3.01 4.98 3.76 3.24 0.50 3.48 2.96 2.22 0.38 3.41 2.41 2.80 3.79 2.62 3.50 3.72 2.74 3.16 0.50 2.28 3.80 3.18 4.78 3.57 5.35 4.49 4.39 3.13 3.46 0.98 5.73 4.96 5.16 0.05 0.22 2.39 6.10 3.68 3.06 0.27 2.66 5.32 0.53 2.28 3.94 5.64 3.27 2.80 2.15 0.79 2.62 5.62 3.31 5.29 2.81 5.25 0.99 3.56 2.07 3.28 3.29 5.96 2.56 2.08 2.02 2.08 2.15 2.46 3.17 2.01 5.92 3.63 4.36 4.51 2.28 2.08 2.92 3.43 2.02 4.51 3.20 3.36 5.17 3.00 4.21 2.07 0.96 2.63 2.07 3.79 4.53 4.14 4.20 2.35 4.64 2.47 4.03 4.98 3.56 6.10 0.34 2.88 2.76 2.89 2.19 5.25 0.11 0.01 5.44 2.71 2.12 0.62 3.57 5.57 2.18 3.42 5.11 3.70 2.02 2.04 3.13 0.08 6.15 1.94 5.96 2.07 3.13 1.06 2.

34 3.52 0.23 4.02 6.73 4.98 5.79 0.31 3.81 6.56 4.58 3.15 5.44 5.11 4.05 0.84 4.69 4.29 4. (continuare) 0.31 0.36 5.66 5.75 3.19 5.87 3.08 4.79 0.27 3.23 5.21 4.06 5.75 2.08 6.98 4.22 0.52 3.62 3.04 3.04 4.32 3.31 5.49 4.45 5.62 3.69 4.84 5.87 6.83 2.00 0.15 4.54 5.43 4.02 5.22 3.45 4.45 4.03 3.78 4.61 5.1.14 6.52 3.09 0.23 6.68 3.25 6.62 5.08 0.42 5.03 4.51 6.27 3.15 0.26 0.65 3.42 3.37 3.03 5.91 4.78 2.11 5.72 6.83 6.98 5.41 3.18 3.11 0.90 2.66 4.32 0.84 4.59 4.30 3.82 3.25 2.22 3.28 3.16 5.95 3.27 2.42 4.21 4.88 5.46 3.79 3.00 3.19 3.93 6.71 3.30 4.42 3.18 0.50 4.09 5.73 3.39 0.63 4.28 4.70 4.04 5.86 5.78 4.31 0.07 0.25 6.96 4.26 5.81 4.99 3.49 3.91 4.35 4.36 3.25 0.26 0.05 4.17 6.47 5.30 0.32 6.17 4.41 4.25 4.71 3.48 5.29 4.92 6.12 0.03 4.33 0.20 0.57 5.02 0.95 4.98 5.55 4.46 6.23 0.64 4.17 0.56 3.94 5.17 5.79 5.89 5.47 3.60 3.29 0.28 5.08 3.34 3.06 6.27 0.32 0.75 3.00 6.17 3.69 Tabelul F.79 3.36 4.92 3.86 3.18 5.06 0.62 4.16 0.38 3.01 6.ēx/ēy 0.27 ēx/ēy 0.19 4.19 5.21 0.25 6.44 3.34 F-4 .19 0.28 0.10 0.96 4.64 5.30 3.63 3.67 2.32 4.16 4.93 4.58 4.70 4.07 4.16 4.26 2.18 3.29 4.54 5.99 5.84 5.95 4.24 0.52 4.80 6.86 2.25 0.78 6.09 3.43 4.79 6.69 4.01 5.39 4.13 0.73 4.73 3.52 6.14 0.73 5.09 4.29 6.33 0.12 3.66 5.94 5.03 0.85 5.33 0.85 3.29 3.13 5.57 5.56 0.53 4.13 3.28 3.10 4.93 4.82 4.96 4.57 3.83 5.29 5.13 4.99 5.54 3.51 3.68 3.36 5.38 5.01 0.46 6.55 4.35 5.36 4.04 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful