JAN

LANGKAH AKTIVITI 1 2 3 4 1 2

FEB
3 4 1

MAC
2 3 4 1

APRIL
CATATAN 2 3 4

PLAN

Taklimat Dan Kursus Pelaksanaan 5S Kepada AJK Induk dan Ketua Zon Taklimat Kepada Pelajar T5 dan T4 : Amalan 5S Lawatan "bench mark" ke Kolej Vokasional Pengkalan Chepa Mesyuarat J/Kuasa 5S

Taklimat : 5/01/2012

Taklimat : 10/01/2012 Taklimat 15/01/2012 1/12/2012

1/15/2012

Taklimat 5S kepada guru & Anggota Kakitangan Sokongan (AKS) Wujudkan Zon 5S Membentuk Carta Organisasi 5S & Agihan Tugas Membangunkan Polisi & Objektif 5S

1/17/2012

1/17/2012 1/18/2012

1/19/2012 Tarikh Laksana:

Menyediakan Pelan Tindakan Mengikut Zon Latihan,Kursus Dan Ceramah 5S Untuk Guru Dan Kakitangan Kursus Auditan oleh MPC kepada JK Audit

1/29/2012 Tarikh Laksana: 1/30/2012 Tarikh Laksana: 7-8/02/12(MPC)

Mesyuarat Perancangan Aktiviti Promosi 5S Merancang Tarikh Pelancaran & Aktiviti Gotong Royong Penyediaan „Red /Yellow Tag‟ Untuk Semua Pasukan 5S Lawatan Dan Pemantau PPA

2/1/2012 2/4/2012

6-7/02/2012

2/12/2012

JAN LANGKAH D0 1. AKTIVITI 1 AKTIVITI SISIH 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC 2 3 4 1

APRIL CATATAN 2 3 4

Pelancaran 5S Diikuti Dengan Gotong Royong Memasang „Red & Yellow Tag‟ Di Item Berkaitan. Mengadakan gotong royong mengikut zon 5S

10/2/2011

10/2/2011

16-17/11/2011 Pelaksanaan aktiviti sisih 3 minggu

2.

AKTIVITI SUSUN

2 minggu

3.

AKTIVITI SAPU

BERTERUSAN

4.

AKTIVITI SERAGAM

BERTERUSAN

5.

AKTIVITI SENTIASA AMAL

BERTERUSAN

JAN LANGKAH CHECK Mengadakan latihan audit 5S AKTIVITI 1 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC 2 3 4 1

APRIL CATATAN 2 3 4

10/18/2011 Membangunkan kriteria audit 5S 19-20/10/2011 20-23/11/2011 Menjalankan audit mengikut jadual 1-3/11/2011 20-23/11/2011 Aktiviti “self audit” mengikut zon 19-20/11/2011 Menyediakan analisis pencapaian audit dalaman

11/10/2011 11/24/2011

JAN LANGKAH ACTION AKTIVITI 1 Mengadakan Pertandingan 5S Peringkat Sekolah Penambahbaikan 5S 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC 2 3 4 1

APRIL CATATAN 2 3 4

12/11/2011

12/12/2011 Penghargaan Dan Galakan 12/12/2011 Persiapan Terakhir Untuk Pensijilan 12-14/11/11 Penilaian Pensijilan 5s 12/15/2011 12/15/2011 SESI PERSEKOLAHAN 2012

Program 5 Minit 5S Sehari

Kaji Semula – “PDCA Cycle” 1/9/2012

Taklimat 5S Untuk Pelajar Baru KV Aktiviti Pengekalan Mengadakan Hari 5S Gotong Royong Perdana Kempen 5S Anugerah Kelas Paling Kondusif Anugerah Zon Amal 5S Audit Kendiri (Self Auditing‟)

 Setiap Bualn Hari Sabtu Pertama Bulan Ganjil Berterusan sepanjang tahun Setiap bulan Setiap 3 bulan Berterusan Setiap 3 Bulan Berterusan Setiap 6 Bulan

Audit Dalaman

JAN LANGKAH D0 1. AKTIVITI AKTIVITI SISIH 1 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC 2 3 4 1

APRIL 2 3 4

Pelancaran 5S Diikuti Dengan Gotong Royong Memasang „Red & Yellow Tag‟ Di Item Berkaitan. Mengadakan gotong royong mengikut zon 5S Pelaksanaan aktiviti sisih

2.

AKTIVITI SUSUN

3.

AKTIVITI SAPU

4.

AKTIVITI SERAGAM

5.

AKTIVITI SENTIASA AMAL

CATATAN

2/4/2012

2/9/2012

2/11/2012 2 minggu

2 minggu

BERTERUSAN

BERTERUSAN

BERTERUSAN

JAN LANGKAH CHECK Mengadakan latihan audit 5S AKTIVITI 1 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC 2 3 4 1

APRIL 2 3 4

Membangunkan kriteria audit 5S

Menjalankan audit mengikut jadual

Aktiviti “self audit” mengikut zon Menyediakan analisis pencapaian audit dalaman

CATATAN

7-8/02/2012

11-12/02/2012 16 &26 FEB 6 MAC 23-Feb 1 MAC 2/28/2012 7 MAC

LANGKAH ACTION

AKTIVITI Mengadakan Pertandingan 5S Peringkat Sekolah Penambahbaikan 5S

JAN 1 2 3 4 1 2

FEB 3 4 1

MAC

Penghargaan Dan Galakan

Persiapan Terakhir Untuk Pensijilan

Penilaian Pensijilan 5s

Program 5 Minit 5S Sehari

Kaji Semula – “PDCA Cycle” Aktiviti Pengekalan Mengadakan Hari 5S Gotong Royong Perdana Kempen 5S Anugerah Kelas Paling Kondusif Anugerah Zon Amal 5S Audit Kendiri (Self Auditing‟)

Audit Dalaman

MAC 2 3

4

1

APRIL 2 3

4

CATATAN

3/5/2012

3/7/2012

3/8/2012

3/22/2012 3/27/2012

SESI PERSEKOLAHAN 2012

4/9/2012

 Setiap Bualn Hari Sabtu Pertama Bulan Ganjil Berterusan sepanjang tahun Setiap bulan Setiap 3 bulan Berterusan Setiap 3 Bulan

Berterusan Setiap 6 Bulan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful