Klokgieters Nayomi Grup de treball : Natasha, Nayomi, Carme i Sandra. Pila amb llimes.

Resum: Hem fet funcionar un LED amb quatre llimes en serie, Quatre monedes de 0,05 €, quatre caragols i quatre cables, sense cap font d’alimentació. Les llimes estaven connectats entre si mitjançant els cables, les monedes i els caragols (Zinc). Base teòrica: Hem format una pila amb monedes de 0.05 € que fa d'ànode amb un caracol que fa de cátode i el suc àcid de les llimes que fa d’electròlit, que permet el pas dels electrons d'un elèctrode a un altre, si en la llima poses una moneda de 0.05 € i un caragol , aquests actuen com elèctrodes i els electrons passen del caragol a la moneda de 0.05€ mitjançant el suc de la llima. Materials: 4 llimes, moneda de 0.05€, 4 caragols (Zinc), 4 cables i un LED.

Procediments: - Primer unim els cables als cocodrils a continuación fem un tall en les llimes i introduïm els caragols i les monedes de 0.05€ en les llimes.

-

Després unim els cables i fem un circuit en serie. Cada cable va unit a una moneda i un caragol i els dos cables finals els unim al LED.

Resultats: L’experiment no ha eixit molt bé ja que el LED es va encendre però no es va encendre del tot. Pensem que va ser causa d’algún cable mal posat o que alguna llima no en tenia molt d’àcid. Problemes i solucions: Hem tingut problemas en posar els cocodrils pero finalment vam poder.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful