You are on page 1of 22

UNDE ESTE ENERGIA GRATUITĂ? (Extras din NEXUS Magazine, An.I/nr. 2 - revista din România) de Dr.

Peter Lindemann ©2001 Clear Tech, Inc. PO Box 37 Metaline Falls, WA 99153, S.U.A. Tel: (509) 446 2353 Email: support@free-energy.ws Website: http://www.free-energy.com Răspândirea tehnologiilor de energie gratuită funcţionale a fost împiedicată de către elite bogate, guverne, inventatori induşi în eroare, şarlatani, precum şi de un public indiferent. Spre sfârşitul anilor 1880, jurnaliştii specializaţi în electricitate şi în ştiinţele asociate preziceau „electricitate gratuită" pentru viitorul apropiat. Descoperirile incredibile legate de natura electricităţii deveniseră ceva obişnuit. Nikola Tesla demonstra „iluminarea fără fir" şi alte minuni asociate curentului de înaltă frecvenţă. Niciodată până atunci nu existase aşa un entuziasm în ceea ce priveşte viitorul. In mai puţin de douăzeci de ani urmau să apară automobile, avioane, filme, înregistrări muzicale, telefoane, transmisiile radio şi aparatele de fotografiat. Epoca victoriană ceda locul în favoarea a ceva complet nou. Pentru prima dată în istorie, oamenii obişnuiţi erau încurajaţi să-şi imagineze un viitor utopic, îmbogăţit de mijloace de transport şi de comunicare moderne, precum şi de locuri de muncă, alimente şi locuinţe pentru toată lumea. Bolile şi sărăcia urmau să fie învinse. Viaţa urma să devină mai bună şi de data asta toată lumea urma să capete „o felie din tort". Ce s-a întâmplat deci? In mijlocul acestei explozii tehnologice, unde au dispărut descoperirile din domeniul energeticii? Toate acele emoţii legate de „electricitatea gratuită" nu au fost altceva decât rodul unei gândiri exagerat de optimiste pe care „ştiinţa reală" le-a dezaprobat ulterior? STAREA TEHNOLOGICĂ DIN PREZENT De fapt, răspunsul la această întrebare este „nu". Mai mult, contrariul este adevărat. Au fost dezvoltate tehnologii energetice spectaculoase, împreună cu inovaţii uimitoare în alte domenii. De atunci s-au descoperit metode multiple de a produce cantităţi vaste de energie, la preţuri extrem de scăzute. Oricum, nici una dintre aceste tehnologii nu a ajuns pe piaţa de consum, ca şi articol comercial. Vom discuta pe scurt despre motivul pentru care lucrurile sau petrecut astfel. Mai întâi, aş dori să vă prezint o scurtă listă de tehnologii producătoare de „energie gratuită" pe care le cunosc şi care s-au dovedit, dincolo de orice îndoială, rezonabile. Trăsătura comună tuturor acestor descoperiri este folosirea unei mici cantităţi dintr-o formă de energie pentru a controla sau elibera o cantitate mare dintr-un alt tip de energie. Multe dintre ele exploatează într-un anume fel câmpul eteric fundamental - o sursă de energie ignorată de ştiinţa „modernă". 1. Energia radiantă Transmiţătorul amplificator a lui Nikola Tesla, dispozitivul de energie radiantă al lui T. Henry Moray, motorul EMA al lui Edwin Gray şi maşina Testatika a lui Paul Baumann funcţionează toate cu „energie radiantă". Această formă de energie naturală (numită greşit electricitate „statică") poate fi obţinută direct din mediul înconjurător sau extrasă din electricitatea obişnuită prin metoda numită „fracţionare". Energia radiantă poate executa aceleaşi minuni ca

şi electricitatea obişnuită, la un cost de sub 1%. Ea nu se comportă exact ca electricitate şi aceasta a contribuit la înţelegerea ei greşită de către comunitatea ştiinţifică. Comunitatea Methernitha din Elveţia deţine în prezent cinci sau şase modele funcţionale de dispozitive fără combustibil, care funcţionează singure pe baza acestei energii. 2. Motoarele cu magneţi permanenţi Dr. Robert Adams (Noua Zeelandă) a creat uimitoare modele de sisteme de încălzire, motoare şi generatoare electrice care funcţionează pe baza magneţilor permanenţi. Un astfel de dispozitiv consumă 100 W de electricitate de la sursă, generează 100 W pentru a reîncărca sursa şi produce peste 140 BTU' de căldură în două minute! Dr. Tom Bearden (S.U.A.) deţine două modele funcţionale ale unui transformator electric pe bază de magneţi permanenţi. Acesta foloseşte un impuls electric de 6 W pentru a controla distribuţia sarcinilor magnetice ale câmpului magnetic provenit de la un magnet permanent. Prin canalizarea câmpului magnetic, mai întâi către o bobină de ieşire şi apoi către a doua bobină de ieşire, în mod repetat şi rapid, într-un fel de „ping-pong", dispozitivul poate produce un curent electric de 96 W, fără a avea piese în mişcare. Bearden şi-a numit dispozitivul „Generator electromagnetic fără piese în mişcare" sau MEG". Jean-Louis Naudin a făcut în Franţa o copie a dispozitivului lui Bearden. Principiile acestui tip de dispozitiv au fost dezvăluite pentru prima dată în anul 1978 de către Frank Richardson (S.U.A.). Troy Reed (S.U.A.) are modele funcţionale ale unui ventilator special magnetizat care radiază căldură în timp ce se roteşte. Indiferent dacă ventilatorul generează sau nu căldură, se foloseşte exact aceeaşi cantitate de energie. În afara acestor realizări, mulţi inventatori au identificat mecanisme funcţionale ce produc cuplu de torsiune motor doar pe bază de magneţi permanenţi. BTU - unitate de măsură termică britanică. Reprezintă cantitatea de energie termică necesară pentru a creşte temperatura a 453,59. g de apă cu l0 grade F. 1 BTU = 0,293 W/h = 1,055 kJ. 3. Generatoarele mecanice de căldură Există două clase de dispozitive care transformă o cantitate redusă de energie mecanică într-o cantitate mare de căldură. Cele mai bune dintre aceste modele pur mecanice sunt sistemele cu cilindrii rotativi proiectate de Frenette (S.U.A.) şi Perkins (S.U.A.). In aceste maşini, un cilindru este rotit în alt cilindru, între cei doi cilindri existând un spaţiu de cea. 3 mm. Acest spaţiu este umplut cu un lichid precum apa sau uleiul, acest „fluid funcţional" fiind cel care se încălzeşte atunci când se roteşte cilindrul interior. Altă metodă foloseşte magneţi montaţi pe o roată pentru a produce mari curenţi turbionari într-o placă de aluminiu, determinând-o să se încălzească rapid. Aceste generatoare mecanice de căldură au fost demonstrate de Muller (Canada), Adams (Noua Zeelandă) şi Reed (S.U.A.). Toate aceste sisteme pot produce de zece ori mai multă căldură decât metodele standard, cu acelaşi consum de energie. 4. Electroliza supereficientă Apa poate fi descompusă în hidrogen şi oxigen prin folosirea electricităţii. Manualele clasice de chimie pretind că acest proces necesită mai multă energie decât cea care poate fi recuperată atunci când cele două gaze sunt recombinate. Aceasta este adevărat doar în cazul cel mai rău. Când apa este făcută să vibreze la propria ei frecvenţă de rezonanţă moleculară, folosind un sistem realizat de Stan Meyer (S.U.A.) şi apoi, mai recent, de Xogen Power, Inc., ea se descompune în hidrogen şi oxigen gazos, cu un consum foarte scăzut de electricitate. De

trebuie ca „sursa pozitivă" să fie fierbinte. dar a fost catalogată şi transmutarea atomică a elementelor la energie joasă.U.A. au anunţat că au produs reacţii de fuziune atomică cu un dispozitiv simplu. folosirea de diferiţi electroliţi (aditivi care fac apa să conducă mai bine curentul electric) modifică dramatic eficienţa procesului. Aceasta este modul său de folosire tipic. poate produce gratuit hidrogen din apă. de exemplu. În frigiderul dumneavoastră situaţia este exact invers.). iar „sursa negativă" este temperatura aerului din bucătăria dumneavoastră. în cazul tornadelor. Foloseşte o unitate de energie (electricitatea) pentru a deplasa trei unităţi de energie (căldură). pentru totdeauna. Aceasta reprezintă un „coeficient de performanţă" (CDP) egal cu trei. Viktor Schauberger (Austria) a fost primul care a construit modele funcţionale de motoare cu implozie în anii '30-'40. Motoarele cu implozie Toate motoarele industriale majore folosesc eliberarea de căldură pentru a produce lucru mecanic prin intermediul expansiunii şi presiunii. pentru ca procesul să funcţioneze. 7. Callum Coats a scris pe larg despre munca lui Schauberger în cartea sa: Living Energies. care este rece. pentru a produce o mişcare continuă în fluide. Frigiderul este o pompă de căldură alimentată electric. asemenea motorului maşinii dumneavoastră. iar „sursa negativă" rece. doi chimişti. implicând zeci de reacţii diferite! Această tehnologie poate produce în mod evident energie la preţuri scăzute. în mod evident. Fuziunea la rece În martie 1989. Aceasta înseamnă că acest aliaj metalic special. aliaj care descompune în mod spontan apa în hidrogen şi oxigen fără nici un fel de impuls electric exterior şi fără a provoca nici un fel de schimbări chimice în aliajul respectiv. 5. Chiar şi mai uimitor este faptul că un aliaj metalic special a fost patentat de Freedman (S. De atunci. Pretenţiile lor au fost „demolate" în şase luni iar publicul şi-a pierdut interesul. Martin Fleischmann şi Stanley Pons. Utah (S.A.asemenea.locul care absoarbe căldura. Natura foloseşte procesul opus de răcire pentru a produce lucru mecanic prin intermediul absorbţiei. Frigiderul dumneavoastră foloseşte o cantitate de electricitate pentru a pompa trei cantităţi de căldură din interiorul frigiderului către exteriorul său. „Sursa pozitivă" este în interiorul cutiei.U. Se ştie de asemenea că anumite structuri geometrice şi texturi ale suprafeţei au rezultate mai bune decât altele. Din această cauză .) în anul 1957. Pompele de căldură solare Frigiderul din bucătăria dumneavoastră este singura „maşină cu energie gratuită" pe care o posedaţi. Fuziunea la rece este totuşi foarte reală. dar este cel mai rău mod posibil de a folosi tehnologia. Există de asemenea modele mult mai simple care folosesc mişcarea turbionară pentru a capta o combinaţie de forţă centrifugală şi gravitaţie. Nu numai că s-a raportat în mod repetat o producere de căldură în exces. aer care este mai cald. O pompă de căldură transmite căldura de la „sursa pozitivă" către „sursa negativă" . care produc lucru mecanic datorită energiei obţinute de la un vacum. Implicaţia este că maşinile pot funcţiona cu cantităţi nelimitate de hidrogen la preţul apei. 6. după aceea un număr de cercetători au construit modele funcţionale de motoare cu implozie cu turbină. de la Universitatea Brigham Young. Iată de ce. Acestea sunt motoare fără combustibil.

cu excepţia faptului că foloseşte un fluid care „fierbe" la o temperatură mult mai scăzută decât apa. CDP-uri de la opt la zece sunt obţinute cu uşurinţă la pompele de căldură solare. această funcţie este de obicei treaba guvernului. moneda şi creditul. într-o astfel de instalaţie. Putem desaliniza acum cantităţi nelimitate de apă de mare. Moneda se referă la tipărirea „banilor". oriunde. Deci. pe lângă un „public nesolicitant". ceea ce înseamnă că acest sistem a produs de 17 ori mai multă energie decât s-a consumat pentru a-1 face să funcţioneze! Ar putea furniza energie unei mici comunităţi.CDP-ul rămâne scăzut pentru frigiderul dumneavoastră. folosind exact aceeaşi tehnologie prin care alimentele sunt păstrate reci în bucătăria dumneavoastră.) Cantitatea de energie folosită de compresor a fost sub 20 CP. A spune că există şi că a existat o „conspiraţie" pentru a suprima această tehnologie conduce doar la o înţelegere superficială a lumii şi plasează vina. Ea oferă o abundenţă de energie nepoluantă. care pot face viaţa pe această planetă cu mult mai uşoară şi mai bună pentru toată lumea. E uşor de înţeles că .78°C. În prezent există un sistem de pompe de căldură de dimensiuni industriale în nordul localităţii Kona din Hawaii. au fost amânate zeci de ani. în prima clasă. De ce? Ale cui scopuri sunt satisfăcute de această amânare? DUŞMANII NEVĂZUŢI AI TEHNOLOGIEI ENERGIEI GRATUITE Există patru forţe gigantice care au cooperat pentru a crea această situaţie. în afara noastră. există trei subclase: capitalul natural. Creditul se referă la împrumutarea de bani cu dobândă şi la extensia valorii economice prin depozite bancare. Costurile de transport şi producţie pentru orice lucru pot scădea dramatic. Capitalul natural se referă la materialele brute (o mină de aur. capitalul. energia mecanică este extrasă în timpul transferului. Toate aceste beneficii minunate. Un astfel de sistem. bunuri şi servicii. (Acesta nu este sistemul promovat de Dennis Lee. pentru a avea apă potabilă proaspătă chiar şi în cele mai defavorizate zone ale globului. care sunt celelalte trei forte care împiedică folosirea tehnologiei energiei gratuite? 1. Această listă scurtă este suficientă pentru a vă forma o idee: tehnologia ce poate furniza energie gratuită există aici şi acum. Alegerea noastră de a rămâne ignoranţi şi inactivi în faţa acestei situaţii a fost întotdeauna interpretată drept „consimţământ implicit" de către două dintre aceste două forţe. care generează electricitate folosind diferenţele de temperatură din ocean. Acum este posibil să oprim producerea „gazelor de seră" şi să închidem toate centralele nucleare. Monopolul Financiar în teoria economică standard există trei clase de industrie: capital. (măsuraţi cu un dinamometru) cu ajutorul unei instalaţii speciale ce folosea un colector solar cu o suprafaţă de doar 9 m2. a cărui temperatură rămâne la 12. multe dintre ele fiind la fel de viabile şi de bine testate ca şi cele pe care le-am amintit. la un preţ convenabil. Dar aceasta nu este valabil pentru toate pompele de căldură. Procesul este echivalent cu cel de la un motor cu abur care extrage energie mecanică între boiler şi condensator. testat în anii '70. în totalitate. Chiar şi mâncarea poate fi obţinută din sere încălzite iarna. o pompă de căldură absoarbe căldură de la un colector solar şi o descarcă într-un absorbant subteran mare. de exemplu) şi sursele de energie (precum zăcămintele de petrol sau barajul unei centrale hidroelectrice). a produs 350 CP. pentru toată lumea şi în toată lumea. Există zeci de alte sisteme pe care nu le-am menţionat.

Dacă o sursă independentă de capital (energie) ar fi prezentă în economie şi orice afacere sau persoană ar putea obţine mai mult capital fără a-1 împrumuta de la o bancă. Cele mai bogate familii şi furnizorii de credit nu vor nici o competiţie. „experţi demistificatori". Majoritatea dintre cei care respectă legea fac asta deoarece ei cred că aşa este corect. In politică. Tehnologia energiei gratuite schimbă valoarea banilor. Este datoria guvernului „să asigure apărarea internă". după care „cel care are aurul face legile". iar grupul „cel mai puternic" câştigă! în economie asta se cheamă „legea de aur". uciderea şi tentativele de asasinare a inventatorilor şi a personajelor implicate. Este vorba pur şi simplu de „supravieţuirea celui mai adaptat". Există totuşi întotdeauna câţiva indivizi care cred că este în avantajul lor să nu se comporte conform ordinii sociale general acceptate. în Statele Unite şi în majoritatea celorlalte ţări din lume există un „monopol financiar" bine stabilit. cumpărarea şi ascunderea de tehnologie. „forţele de poliţie" sunt delegate de ramura executivă a guvernului pentru „a impune legea". Planul lor este de a ajunge să controleze întrun procent de 100% toate resursele de capital ale lumii. fiind consideraţi răzvrătiţi. atunci manipularea dobânzilor nu ar mai avea acelaşi efect. controlând astfel viaţa fiecăruia prin disponibilitatea (sau indisponibilitatea) tuturor bunurilor şi serviciilor. „cel mai adaptat" a ajuns să însemne partidul cel mai puternic şi care este capabil să lupte cel mai murdar. Este aşa de simplu. 2. incendierea şi o gamă largă de stimulente şi inhibitori financiari pentru a-i manipula pe posibilii suporteri ai energiei gratuite. tehnologia energiei gratuite nu este doar ceva de suprimat. iar aceste bănci sunt proprietatea celor mai bogate familii din lume. Este folosit absolut orice mijloc disponibil pentru a menţine un avantaj asupra „adversarului" . Pe plan internaţional există o constantă luptă pentru poziţie şi influenţă. Motivaţiile lor sunt „dreptul divin de a guverna". Problema aici nu este legată atât de competiţie în domeniul tipăririi banilor cât de menţinerea „securităţii naţionale". tipărirea banilor de către guvern sau acordarea de credit de către o bancă. Pentru ei. Armele pe care le folosesc pentru a forţa această amânare includ intimidarea. Pentru aceasta. Asta înseamnă că guvernele se tratează unul pe altul după cum sunt tratate. Tot ei au promovat acceptarea generală a teoriei ştiinţifice care afirmă că energia gratuită este imposibilă (legile termodinamicii). Adevărul acestor lucruri este uşor de văzut. necinstiţi şi meschini. O sursă independentă de bogăţie (un dispozitiv cu energie gratuită) aflată în mâinile oricărei persoane din lume ar ruina pentru totdeauna planurile lor de dominare globală. lăcomia şi nevoia insaţiabilă de a controla toate lucrurile. Acest monopol financiar se află în mâinile unui mic număr de bănci private.şi oricine altcineva este „adversarul". revoluţionari sau terorişti. Exact aşa este şi în politică. Aceşti oameni aleg să opereze în afara legii. Ei vor să-şi menţină controlul monopolist prezent. ea trebuie interzisă permanent! Deci cele mai bogate familii şi instituţiile lor bancare centrale reprezintă prima forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. Adevărul e că lumea este o junglă iar oamenii pot fi foarte cruzi.energia funcţionează în economie la fel ca aurul. indiferent dacă este . Majoritatea guvernelor au descoperit prin încercări şi erori că singura politică externă care funcţionează cu adevărat în timp este cea numită „după faptă şi răsplată". pentru beneficiul propriu. Nu pot face nimic pentru a fi plătit în aur sau în vreo altă formă de „bani". criminali. Guvernele A doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de guvernele naţiunilor. dar voi fi plătit doar în bancnotele oficiale. Sunt „liber" să câştig cât de mulţi „bani" vreau. în prezent economia unei naţiuni poate fi încetinită sau accelerată prin mărirea sau scăderea dobânzilor. trădători.

furt al proprietăţilor expediate poştal şi o grămadă de alte metode de intimidare care fac imposibilă construirea şi lansarea pe piaţă a unei instalaţii de energie gratuită. incendieri.U. în acelaşi timp. asasinarea liderilor. şi 3) prin menţinerea veniturilor ce provin din taxarea surselor energetice aflate în uz. Se poate să existe tehnologii reale în spatele acestor nume. Înşelătorie şi necinste în cadrul „Mişcării pentru energie gratuită" A treia forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea energiei gratuite este reprezentată de grup de inventatori care se înşală şi din şarlatani. va dori să împiedice pe oricine altcineva să o obţină. verificări ale impozitelor. oricum. Nici un guvern nu va face vreodată ceva care să-i dea un avantaj gratuit unui adversar. tratate. Acestea includ: poziţii psihologice insultătoare. au ieşit la suprafaţă zeci de poveşti despre invenţii neobişnuite. minciuna. Aşadar. întotdeauna! Tehnologia energiei gratuite este cel mai rău coşmar al unui guvern! Anunţată pe faţă. Aceste nume rămân asociate cu o mitologie a energiei gratuite şi. Plăcută sau nu. Aceasta ar putea deveni un război total pentru a-1 împiedica pe „celălalt" să aibă avantajul puterii şi bogăţiei nelimitate. spionajul. care este interpretată ca oferind orice fel de avantaj unui adversar. A apărut o combinaţie de „febră a aurului" şi/sau „complex . a oricărui individ. nu ar încerca să-1 oprească pe Osama bin Laden să obţină energie gratuită? Dacă o energie nelimitată ar fi disponibilă în starea politică actuală a acestei planete. aceasta va conduce la o regrupare inevitabilă a „balanţei puterii". înşelăciunea. urmărirea convorbirilor telefonice. dinăuntrul sau dinafară ţării. Motivaţia lor este „autoconservarea". Această autoconservare operează pe trei nivele: 1) prin neacordarea de avantaje unui inamic exterior. câţiva inventatori cu tehnologii marginale care demonstrează anomalii utile au exagerat din greşeală importanţa acestor invenţii.A. ameninţarea cu războiul. sunt citate de „demistificatori" ca exemple de fraudă. furtul. Unele dintre aceste idei au captivat imaginaţia publicului într-o asemenea măsură încât continuă să existe până astăzi o mitologie despre aceste sisteme. Credeţi că Japonia nu s-ar simţi intimidată dacă China va obţine energia gratuită? Credeţi că Israelul va sta liniştit dacă Irakul va dobândi energia gratuită? Credeţi că India va permite Pakistanului să dezvolte energia gratuită? Credeţi că S. arestări. pentru a distrage atenţia publicului şi pentru a discredita descoperirile reale prin asocierea lor cu fraudele evidente. ajutor străin şi prezenţa foiţelor militare oricând este posibil. Gândiţi-vă. aceasta este arena în care operează guvernele naţiunilor. Primele două forţe au folosit constant mass-media pentru a face publice cele mai rele exemple din cadrul acestui grup. hărţuirea legală şi ilegală a inventatorilor prin acuzaţii criminale. a invenţiilor marginale şi a promotorilor lipsiţi de scrupule. Armele lor includ impiedicarea eliberării de patente din motive de securitate naţională. guvernele sunt a doua forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite. tehnologia energiei gratuite ar iniţia o cursă a înarmărilor într-o încercare finală de a obţine dominaţie şi avantaj absolut. ameninţări. La periferia descoperirilor ştiinţifice extraordinare ce constituie tehnologiile reale de energie gratuită se află o lume întunecată a anomaliilor neexplicate. Niciodată! Asta este sinucidere naţională. Nume ca Keely. alianţe şi schimbări de alianţe. În ultimii o sută de ani. Hubbard. Unii dintre aceşti inventatori şi-au exagerat de asemenea propria importanţă. Oricum. va fi considerată o ameninţare pentru „securitatea naţională". 3. Ideea de energie gratuită este totuşi adânc înrădăcinată în subconştientul uman. Toată lumea o va dori şi. Coler şi Hendershot ne vin imediat în minte.considerat prieten sau duşman. Orice activitate. 2) prin împiedicarea acţiunii individuale (anarhiei) capabilă de a provoca eficient puterile poliţieneşti din interiorul ţării. dar nu există destule date tehnice disponibile publicului pentru a lua o decizie.

oamenii cumpărau casete video . toţi ceilalţi.U. în secret. combinate cu cunoştinţe ştiinţifice dubioase.000 $. Există o seducţie puternică dar subtilă care poate perverti o personalitate dacă individul respectiv crede că „lumea stă pe umerii lui" sau că el este „salvatorul" lumii. Armele folosite sunt minciuna. După ce erau convinşi că vor primi electricitate gratuită pentru toată viaţa. chiar dacă acesta promite o mare recompensă? . nu vrea fiecare să-şi asigure propria supravieţuire? Dacă am fi prinşi în mijlocul unei săli de teatru. În timp ce calitatea muncii ştiinţifice se deteriorează. În timp ce direcţia de cercetare pe care o urmează poate promite mult. în mână. unii inventatori dezvoltă un „complex al persecuţiei" care-i face extrem de defensivi şi inabordabili. Odată ce ai înţeles puterea şi motivaţiile primelor două forţe despre care am discutat. astăzi? Sau. nu neam „vinde".000 $. în lupta către ieşire? Asemenea inventatorului care se păcăleşte pe el însuşi. In urma acestui fapt a colectat peste 100. autoînşelarea şi aroganţa. a existat o persoană care a ridicat înşelătoria în domeniul energiei gratuite la nivelul de artă profesionistă. iar compania lui va vinde companiilor locale excesul de energie produs. unde se află şi acum. Acest proces îi împiedică să dezvolte vreodată o maşină reală cu energie gratuită şi alimentează enorm mitologia fraudelor. iluzii de falsă superioritate şi dorinţa de a-i controla pe ceilalţi în loc de a ne controla pe noi înşine? De asemenea. Psihicul multor inventatori a devenit instabil datorită doar credinţei lor că au o maşină cu energie gratuită. dar le vindea de fapt doar informaţii promoţionale care nu dădeau nici un fel de date reale despre sistemul energetic respectiv.al lui Mesia" care a distorsionat orice viitoare contribuţie pe care ar fi putut-o aduce. Îţi trebuie o disciplină spirituală imensă pentru a rămâne obiectiv şi umil în prezenţa unei maşini funcţionale cu energie gratuită. excrocheria. valoarea muncii ştiinţifice scăzând mult din acel moment.000. La fel ca familiile bogate. la fel ca şi guvernele. pline de lume. Un public nesolicitant A patra forţă care operează pentru a amâna disponibilitatea publică a energiei gratuite este reprezentată de noi. decât orice altă forţă. 4. Excrocheria obişnuită a acelei persoane consta în contactarea a sute de mii de oameni cărora le solicita permisiunea de a plasa o instalaţie de energie gratuită pe proprietăţile lor. dorinţa de putere şi un sentiment fals de autoimportanţă. Acest individ a făcut probabil mai mult rău mişcării pentru energie gratuită din S. Poate fi uşor de văzut cât de înguste şi josnice sunt motivaţiile celorlalte forţe. 1. este clar că „planul de afaceri" al acestei persoane nu ar fi putut fi implementat. I s-a interzis să facă afaceri în statul Washington şi a fost condamnat la închisoare în California. distrugând încrederea oamenilor în această tehnologie. ei urmau să primească gratuit energie electrică toată viaţa. dacă preţul ar fi destul de mare .A. înşelătoria. Motivaţiile sunt simţul grandorii. a treia foită care amână disponibilitatea publică a energiei gratuite este înşelăciunea şi necinstea ce îşi au sursa chiar în cadrul mişcării. Există apoi şarlatanii declaraţi. El vorbea întotdeauna despre o variaţie a unui sistem real de energie gratuită. Lucruri ciudate li se întâmplă de asemenea oamenilor când cred că sunt pe cale de a deveni extrem de bogaţi. A jefuit fară milă comunităţile creştine şi grupări care promovau spiritul civic şi patriotic.000. In schimb. nu întreţine fiecare dintre noi. în S.să spunem. nu am intra în panică şi nu i-am împinge din calea noastră pe cei mai slabi. nu am preferat niciodată o iluzie confortabilă unui fapt neplăcut? Nu ne place să ne considerăm mai importanţi decât ne cred alţii? Nu ne mai este oare frică de necunoscut.A. dar aceste motivaţii sunt de fapt prezente şi în fiecare dintre noi. lăcomia. Prin urmare. În ultimii cincisprezece ani. îi făcea pe oameni să dea bani în ideea că vor primi curând un astfel de sistem.care îi făceau şi pe prietenii lor să cadă pradă înşelătoriei. ei încep să vândă entuziasmul drept fapte.U.

Lumea. devine clar că cele mai bogate familii din lume au înţeles asta de multe zeci de ani. operând pe nivele diferite ale societăţii. casete video şi pagini de internet. Aceasta este chiar ceea ce au început să facă în tăcere mii de oameni. Apariţia tehnologiei energiei gratuite în domeniul public înseamnă răsăritul unei epoci cu adevărat civilizate. Dacă veţi citi Atlas Shrugged (1957). nu pe ceea ce mai este încă de făcut. Este un eveniment epocal în istoria umanităţii. Această „civilizaţie" a atins apogeul dezvoltării sale deoarece a produs seminţele propriei transformări. sau raportul The Limits To Growih (1972). Motivul pentru aceasta este simplu.Vedeţi. Ea este motorul economiei unei societăţi iluminate . oamenii transmit informaţii despre aceste tehnologii prin cărţi. când este necesar. Regii au considerat întotdeauna că restul oamenilor sunt supuşii lor. Este pur şi simplu un dar al lui Dumnezeu. Focalizaţivă pe ceea ce puteţi face acum. toate cele patru forte sunt de fapt aspecte diferite ale aceluiaşi proces. dar să-i menţină pe ceilalţi în starea în care sunt acum. Multe sunt hotărâte să-şi publice rezultatele pe internet. tehnologia energiei gratuite este o manifestare către exterior a Abundenţei Divine. Puteţi fi doar o verigă dintr-un lanţ de evenimente în beneficiul altora. Ar face doar ceea ce au făcut întotdeauna. dar începeţi acum să strângeţi informaţii. Nimeni nu se poate îmbogăţi din asta. Ne forţează pe toţi să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile noastre acţiuni şi pentru autoconstrângerea noastră autoimpusă. care suntem cea de-a patra forţă. Dintr-o perspectivă ultimă. Planul lor este de a trăi în „lumea energiei gratuite". în care diferenţele dintre oameni sunt considerate plăcute sau cel puţin tolerate. Primele două forţe nu vor permite niciodată unui inventator sau unei companii să construiască şi să vă vândă o maşină cu energie gratuită! Singurul mod în care veţi obţine una este de a o construi chiar dumneavoastră (sau un prieten de-al dumneavoastră). Din ce în ce mai mult. furnizat de The Club of Rome. Asta nu este ceva nou. Pe internet mai există încă foarte multă informaţie inutilă despre energia gratuită. Nimeni nu poate să-şi asume meritul pentru asta. nu poate beneficia de tehnologia energiei gratuite fără a fi total transformată în altceva. ŞANSA PENTRU O SOCIETATE JUSTĂ Ceea ce a început să se întâmple este faptul că inventatorii au început să-şi publice rezultatele în loc de a le patenta şi de a le păstra secrete. În mod real există o singură forţă care împiedică disponibilitatea publică a energiei gratuite şi aceea este comportamentul lipsit de o motivaţie spirituală al animalului uman. Poate că simţiţi că nu sunteţi pregătit pentru aşa ceva.în care oamenii se comportă voluntar într-o manieră respectuoasă şi civică. o ocazie de a zdrobi eforturile combinate ale celorlalte forţe ce împiedică răspândirea tehnologiei energiei gratuite. în care fiecare membru al societăţii are tot ce-i trebuie şi nu râvneşte la bunurile vecinului. adică să obţină avantaje asupra altora sau să-i distrugă pe ceilalţi şi pe ei înşişi în acest proces. Este imperativ să începeţi să strângeţi cât mai multă informaţie puteţi despre sistemele reale de energie gratuită. . Mici grupuri de cercetători lucrează la detalii chiar în timp ce citiţi aceste rânduri. Nimeni nu poate conduce lumea pe baza ei. aşa cum este astăzi. Ceea ce este nou e faptul că acum putem comunica între noi mai bine decât în orice moment din trecut. de Ayn Rand. în care războiul şi violenţa fizică sunt comportamente sociale neacceptate. dar disponibilitatea informaţiilor de calitate este într-o creştere rapidă. Verificaţi lista de site-uri şi de alte resurse care se află la finalul acestui articol. Internetul ne oferă nouă. Animalelor umane nespiritualizate nu li se poate încredinţa energia gratuită.

Vă provoc să fiţi printre cei care vor încerca. a devenit interesat de energia gratuită în anul 1973. Întrebarea este: cine va controla în final Guvernul Mondial care va apare . tehnologiile energiei gratuite sprijină o societate justă în care fiecare are suficientă mâncare. Tehnologia energiei gratuite este aici. Nici un guvern nu va supravieţui acestui proces.U. Acţiunea noastră combinată poate produce o schimbare. a tot mai multor ţări. Ele nu ne vor ajuta să fim liberi de manipulările lor. Ea este reală şi va schimba complet modul în care trăim. Bancherii şi guvernele nu vor să se întâmple asta dar nu o pot opri. vor supravieţui pentru a vedea răsăritul lumii energiei gratuite. Celelalte trei forţe nu ne vor ajuta să ne amplasăm în pivniţă o centrală fară combustibil. dacă veţi avea un dispozitiv cu energie gratuită. Societatea occidentală coboară în spirală către autodistrugere. Oricum. poate că veţi fi într-o poziţie mai bună pentru a supravieţui tranziţiei politice. intimidare sau manipulare. valori proprii şi timp liber pentru a contempla semnificaţiile spirituale superioare ale vieţii.N. trebuie să manifestăm mai întâi generozitatea şi încrederea în propriile noastre vieţi. Unii dintre noi. Despre autor: Peter Lindemann. . După aceasta va veni începutul unei civilizaţii reale. doctor în ştiinţe. când a aflat de opera lui Edwin Gray. Ea este acea dorinţă de a ne exprima liber. Instabilităţi economice uriaşe şi războaie vor fi folosite în viitorul apropiat pentru a distrage oamenii. In general nu vor exista reportaje de presă despre acest aspect al lucrurilor. de „păstrare a păcii". Până în anul 1981 îşi dezvoltase propriile sisteme de energie gratuită bazată pe generatori cu rezistenţă variabilă şi modele de motoare pulsatorii. îmbrăcăminte. Sursa energiei gratuite este în interiorul nostru. muncim şi ne raportăm unii la ceilalţi. împiedicându-i să se alăture mişcării pentru energie gratuită. Dacă luăm o poziţie fermă şi refuzăm să rămânem ignoranţi şi inactivi. Disponibilitatea generală a tehnologiei energiei gratuite nu poate opri această tendinţă. În timpul anilor '80 a lucrat împreună cu Bruce DePalma şi Eric Dollard. In final. conducând la ocuparea de către forţele O. între anii 1988-1999 s-a alăturat consiliului de conducere al Borderland Sciences Research Foundation. La modul ideal. In această perioadă a scris peste douăzeci de articole pentru The Journal of Borderland Research. Oamenii din toată lumea încep să construiască dispozitive cu energie gratuită pentru propriul lor uz. Ea este generozitatea noastră. Pur şi simplu vor exista rapoarte despre războaie între naţiuni şi războaie civile care vor erupe pretutindeni.Noi toţi constituim a patra forţă. datorită efectelor acumulate ale corupţiei şi lăcomiei. tehnologia energiei gratuite va face să fie perimată lăcomia şi frica inspirate de dorinţa de a supravieţui. Tehnologia energiei gratuite este totuşi aici. sociale şi economice care este iminentă. Nu ne datorăm unul altuia să ne înfruntăm temerile şi să acţionăm pentru a crea acest viitor pentru copiii copiilor noştri? Poate că nu sunt singurul care aşteaptă să acţioneze pe baza unui Adevăr superior.prima forţă sau a patra forţă? Ultimul Mare Război este aproape de noi. O poate doar intensifica. Este aici de zeci de ani. putem schimba cursul istoriei. care vor refuza să lupte. adăpost. care se exprimă fară distragere. Tehnologia comunicaţiilor şi internetul au sfâşiat secretul aşternut asupra acestui fapt remarcabil. Seminţele sunt plantate. Numai acţiunea comasată reprezentată de aprobarea noastră unanimă poate crea lumea pe care o dorim. Dar asemenea tuturor exerciţiilor de credinţă spirituală. Este intuiţia noastră ghidată spiritual.

The Coining Energy Revolution: The Search for Free Energy.fr. Cel mai bun site de pe internet! http://www. com/fe/index.hunl.xogen.794 (1998). http://www. Lindemann este o autoritate în aplicaţiile practice ale tehnologiei eterului şi ale electricităţii reci. Sabbcrton.143. Peter Lindemann. 1957. Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and Beyond.345 (1957) Richardson: USP #4. Dr. The Free Energy Secrets of Cold Electricity.adrese de internet: http://www.. S. Harold.com: un site excelent cu ştiri alternative din diferite domenii.A. Living Energies. creat de JLN Labs în Franţa.Dr. Galium.. El este de asemenea director al departamentului de cercetare de la Clear Tech.001 (1978) Frenette: USP #4.U. precum şi o casetă video pe acest subiect sunt disponibile prin Clear Tech.ee: creat de Clear Tech.U. Modern Aether Science. Applied Modem 20th Century Aether Science.free-energy. • Manning. Gerry.A.U. Âethmogen Technologies. Avery Publishing Group..cărţi: • Adams. .. 1996. • Vassilatos.free. din S. Robert. Resurse .. Whakatane.424. revizuită.A. Ayn. http://www. • Rand. Noua Zeelandă. • Lindemann.com.797 (1984) Gray: USP #4. DSc.595. Inc. Random House.rumormillnews.077. ediţia a doua.957 (1901) Freedman: USP #2. Adventures Unlimited Press.patente: Majoritatea acestor patente pot fi văzute la www. S. 2001.U. cu multe link-uri. şi Dr. Inc.cc şi Adventures Unlimited. Cartea sa. În prezent el este cercetător asociat cu Dr.U. Jeane. The Free Energy' Secrets of Cold Electricity. 1 dove. Gateway Books.com: site pentru tehnologii dc superelectroliză. Marea Britanic 1972.126. Iată doar o mostră din invenţiile care produc energie gratuită: Tesla: USP #685. 1996. 2001.free-energy. www...961 (1990) Chambers (Xogen): USP #6. http://www. • Coats. Resurse .A.delphion.936.A. Dr. Clear Tech.keelynet. Resurse .com/greenfield/bp/16/: creat de Geoff Egcl în Australia. Peter.adventuresunlimited press.A. http://jnaudin.796. Marea Britanic. Inc.com. http://www. Atlas Shrugged. http://www.com: creat de Jerry Decker în S.975 (1986) Meyer: USP #4.U. Inc..639 (1979) Perkins: USP #4. • Aspden. S. 1999.Foriunecify. Robert Adams din Noua Zeelandă şi are o colaborare strânsă cu Trevor James Constable din S.

Alexander Sinetzki. dupa ce au intrat in ritm cei doi sunt opriti si miscarea continua cu cel de-al treilea care se roteste invers. E ca un deja-vu: atatea tipuri de energie alternativa. Si ca omenirea va avansa mult mai mult si mai repede dupa ce se va renunta la energia poluanta (cu jertfa de sange corespunzatoare. reglaj fin dinamic. Si se pare ca in noua era care va incepe daca sunt corecte calculele astrologilor de prin 2150 (pentru a intelege corect ce inseamna erele. Cred ca am citit undeva ca se vor descoperi o multime de astfel de tehnologii care vor fi folosite pentru a evolua si care ne vor ajuta sa intelegem mai bine lumea in care traim. mai multe nu stiu sa va spun. de unde vin zodiile care credeam ca sunt niste inventii/superstii si de ce zic astrologii ca ‘ne influienteaza’ vedeti articolul Intersectia cu ‘planeta strabunilor’. (. motorul cu magnet care se alimenteaza singur PERENDEV bazat pe fenomenul OCMPMM (WhipMag) porneste cu 3 magneti care se rotesc in sensul acelor de ceasornic si unul invers. iar ceea ce noi numim conductivitate este abuilitatea de a repara aceasta tulburare. care se afla chiar si in vid si chiar si atunci cand miscarea browniana a incetat (asta e alt Brown decat ala cu gazul HHO). downloadati-le sa le aveti si sa le puteti uploada mai tarziu cand dispar de pe net. se pare spuneam ca SUA nu va mai detine suprematia. nu numai asa de distractie ci pentru a avea lumina gratis sau pentru a incarca acumulatori. Poate va fi o catastrofa prin schimbarea polilor magnetici. mergeti si-l vedeti. pierzand motivul pentru care a pus stapanire pe lume. “Energia negativa” este energia care inconjoara totul. in timp ce varianta lui Bearden si a australianului John Cristy folosea campul magnetic al pamantului pe post de magneti si un rotor bobinat mai… cu cap pentru a produce energia folosita in casa. petrolul.) producand curgeri de energie foarte mari pemasura ce mediul local revine la starea sa de echilibru stabil. a se vedea articolul Rezonanta in slujba sanatatii – Asceza si teoria lui Bedini. la zero grade kelvin (-273˚C). Edwin Gray. John Bedini "Energy from the Vacuum" Seria de documentare – a construit un motor auto alimentat pe care-l puteti face si voi din tr-un CD. – vedeti ca lkucrurile astea nu stau mult pe internet. Nibiru).” Pentru detalii vedeti patentul lui Herman privitor la extragerea energiei din camp si explicatiile lui Tom Bearden privitor la ‘energia punctului zero’ sau ‘nergia negativa’ Folosind aceata metoda puteti incarca mai multe baterii folosind bateria initaiala doar pentru impuls (daca aveti un circuit de amplificare) sau doar pentru a alimenta cu o cantitate minima (un circuit dintr-o singura bobina cu doua infasurari in acelasi sens) Exemlul acesta de motor foloseste o bobina statica si magneti mobili. Energie gratuita nelimitata: Filmul il gasiti aici. Aceasta remarca a lui Hermann Plauston in opinia mea explica mai bine totul: “Sa ne amintim ca o descarcare electrica produce un impuls cu o crestere foarte mare a potentialului destabilizand local campul de energie cuantica.. o bobina si un condensator sau baterie. Searl Effect Generator multi altii – (cautati pe internet) ne spun care e secretul si cum se poate: excitatie in curent continuu pulsat. Hal Puthoff este un sceptic care a facut un laborator capabil sa verifice aparatele termice care pretind a avea randament supraunitar. ca doar n-o sa renunte de buna voie la banii din petrol). atatea patente pentru energie curata. poate va fi o rascoala a cetatenilor americani (99% din filmele puse pe youtube sunt facute de americani care au inteles ce se intampla si condamna manipularea din . Se bazeaza pe energia radianta studiata de Tesla. Este energia care incearca intotdeauna cu disperare sa curga atunci cand a aparut o tulburare in camp. Treaba e mai adanca.

tara lor). Huntsville. In fenomenul de extractie a energiei din camp s-a oservat ca dimensiunea conteaza. dar nu se arde daca energia produsa nu este disipata – din ‘vid’ se extrage atat cat este nevoie pentru a compensa ‘tulburarea’ in camp pe care o cream invartind Cdul cu magneti. A. etc) si creat la o scara mai mare pentru a avea putere. Imprastierea energiei este lucru mecanic. Nu este tot energie. 1993.).S. din ‘vid’. cursul de apa in sine ramane. Energia are capacitatea de a efectua lucru mecanichas deoarece lucrul mecanic este corect definit ca fiind disiparea (dezordonarea. forma de manifestare a energiei (ordonarea) poate sa apara sau sa dispara. Dar energia este ordonarea in fluxul virtual de fotoni (VPF." Energia este in mod obisnuit definita ca fiind “capacitatea de a produce lucru mecanic”.O. eu sincer ma indoiesc ca o catastrofa naturala va fi suficienta sa-I inlature pe petrolisti – si-au facut buncare ermetice. poate alimenta un autovehicul sport cu motor electric de 280CP precum cel facut de Aston Martin sau BMW. Box 1472. Tom Bearden a descris principiul capturii energiei direct de la sursa. si nu mai sunt de batjocura manipulatorilor. “E ca un vartej intr-un rau. Bearden. 2-4magneti lipiti pe el si o bobina cu miez bobinata dublu in acelasi sens. sincer.A. acesta este unul din atributele sale. Asta este adevarat. February 9. 1993). nu-mi trebuie sa functioneze optim. Toata smecheria e sa fie cat mai mare. sunt informati caci Cine are informatia stapaneste situatia.. o parte din energie e ca partea de apa care se afla in vartej (intre intrarea si iesirea din vartej) la un moment dat. Evident. Nu poti spune ca omul este capacitatea de a prinde peste! Ar putea sa fie si asta o definitie. dar nu este o definitie. energia nu se poate defini ca propria sa imprastiere! Sa luam un exemplu: un om are capacitatea de a prinde peste. Similar. control de puls fin reglat pentru a obtine rezonanta perfecta.” (Tom Bearden) CONSTRUTI SINGURI !!! OBS: sistemul cel mai simplu al lui Bedini. Pe pagina in liba engleza se gaseeste o parte mai mare din prefata la cartea “THE FINAL SECRET OF REE ENERGY” © 1993 T. Imi e de ajuns ca functioneaza. . P. (slightly revised March 23. Lumina si Campul magnetic sunt efecte secundare ale curgerii electronilor si NU consuma electricitate. sunt pregatiti pentru orice si mai ales. necesita o minima calibrare pentru a se automentine..D. Energia e ca apa care curge. Conceptul de baza este "Caldura. mergeti si cititi daca vi s-a aprins un beculet)(. E. imprastierea) energiei (ordinii). sub forma vartejului). Dar mie. Orice "manifestare a energiei" este intotdeauna cantitatea "prinsa" intr-un "colector" (in exemplul dat. AL 35807. In conditii deosebite de calibrare atat mecanica cat si electronica (amplificare. ceea ce nu e tocmai exact. energia are capacitatea de a efectua lucru mecanic. dar nu e corecta. cel cu un CD. – La noi cine are bani are si informatia :) Va rog sa notati ca Australia va fi cel mai putin afectata de inundatii la o crestere de +75m a nivelului marii datorita inaltimii teritoriului sau. Aceasta deoarece cantitatea de energie este cu atat mai mare cu cat ‘tulburarea’ pe care o producem campului e mai mare. de bine ce o definitie trebuie sa fie in oarecare sens o identitate. Mai departe spune ce si cum se face cu motoarele astea si care sunt conditiile ca sa functioneze optim.e prea complicat de tradus.

adica sa vina cu ceva nou. De exemplu.. ca daca merge salariul gras si asa. razboaie (de genul celor din Irak. Cind poporul are burta plina. instalarea democratiei.de ce nu?! si politicul pompeaza bani catre acestia. pragmatic: au inlocuit toti judecatorii din Germania de Est. cu prima ocazie). una dintre cele mai sarace tari din Europa. . ca acesta sa aiba grija sa ca banul dat la cercetare. care se prevad din start ca fiind putin si foarte putin folositoare. daca baga bani mai multi in cercetare. si atita timp cit nu au dat de un sant adinc.. fie cheltuit cu folos. in directii neprofitabile (ca doar statul plateste.. adica ne aflam in situatia in care un orb conduce pe alt orb. SUA. majoritatea domeniile necercetate de catre oamenire.In ultimii ani. unde sub pretextul luptei contra terorismului. (dupa aceiasi tip de gindire puerila cum ca. impresia este ca. oamenii de pe planeta noastra consuma tot mai mult si mai mult. dupa modelul celei mai bogate tari de pe planeta. Mecanismul concret: ca sa isi ia salariul. gata sa puna mina si pe petrolul lor. si nu va face nedreptati pe baza de spaga . insa au constatat practic ca judecatorii din fosta Germanie de Est au ramas la fel de corupti dupa ce li s-au marit spectaculos salariile. chimistii (in Romania se aruca multi bani in cercetarea in chimie. si in plus sta in coasta altor tari arabe vecine. SUA a pus mina pe petrolul de acolo.).. nu ar obtine rezultate profitabile.. Cercetatorii romani s-au obisnuit sa sape intr-un domeniu steril. a devenit un scop in sine pentru umanitate. sunt cele care sunt neprofitabile. a consuma cit mai mult.asa au gindit si nemtii dupa unirea celor 2 Germanii. Si nu intimplator. pentru ca nu au ca prim scop. tarile isi "permit" sa aiba conducatori de proasta calitate. publicat. Datorita exploziei tehnologice.. cu judecatori din Vest). acesta va fi mai responsabil. si chiar daca li s-ar mari salariile de mii de ori.. asa ca nemtii au mers la sigur. daca platesti mai bine un judecator. poluarea.. a crescut nivelul de trai pe planeta. Mai pe scurt. necesitate. si apoi le cerceteaza proprietatile.. dar nu se simt responsabili. Datorita acesui fapt.. fiind convinsi ca. In Romania. Asta inseamna consum tot mai mare de energie. cercetatorul roman gindeste ca este responsabilitatea celui care da banu' . toti sunt multumiti. vor avea folos mai mare. Problema e ca politicienii sunt PROSTI GRAMADA. nu ii mai pasa de detalii.. si nici prin cap nu le trece ca realitatea arata altfel.. cercetatorul X trebuie sa publice rezultate de cercetare dintr-un domeniu unde nu s-a cercetat. care consuma 40% din tot ce se produce pe planeta. adica politicianul. caci "savanta" Elena Ceausescu a dezvoltat domeniul asta) obtin in laborator substante noi. Ei stiu clar ca "sapa" intr-un domeniu steril. sume imense de bani sunt risipite in cercetarea finantata de stat. Privit de departe.

cu idei despre obtinerea de energie ieftina. si de a produce in Romania aproape totul. a directionat cercetarea romaneasca spre directii profitabile. si a reusit in cercetarea lui. Din zvonuri. Adica acolo activitatea de cercetare functioneaza pe dupa mecanisme firesti de selectie naturala. unde s-a copiat cu nerusinare produsele de succes din tarile capitaliste. Ceausescu era obsedat de ideea de a importa cit mai putin pentru ca sa plateasca datoriile externe. construiti si experimentati! . aparatul de radio GLORIA. Insa nimic solid. impuscatul Ceausescu. si comparativ cu. niste documentare la Discovery TV. insa sunt destui romani. a fost realizata in industria electronicii. nu aduc folos contribuabilului roman (ei gindesc ceva de genu "la inalta mea valoarea. Am cunoscut un cercetator care mi-a povestit ca pe timplul lui Ceausescu a convins ca poate realiza banda magnetica pentru casetofon. cu exceptia carcasei.FOLOSUL omenirii. se autoelimina. cu un produs occidental de succes.. un prototip ceva. Un alt fel de "cercetare" (furt tehnologic) de succes a comunismului romanesc. care sa dovedeasca ca produce energie mai ieftin. chiar daca folosea informatiile obtinute de la securitate. si astfel. colegii din tarile bogate. adica firma cutare baga 1 leu in cercetare. se dezvolta mai mult organul care aduce folos mai mare. Sunt convins ca nici un institut de cercetare din Romania nu are ca prioritate cercetari in domeniul obtinerii de energie ieftina. Culmea. ar exista inventii care ar rezolva ieftin nevoile de energie a omenirii. cerceteaza intr-un domeniu steril. si cistiga 10 lei. a convins. acolo functioneaza cercetare privata. a primit finantare si tot sprijinul necesar. De exemplu. pe piata au iesit la vinzare casete audio integral realizate in Romania. care se gindesc la aceast subiect. era identic in interior. persoane private. ahhh! sunt platit tare prost!") SUA este tara care baga cei mai multi bani in cercetare pentru ca aceasta este o afacere profitabila (se "sapa"=cerceteaza acolo unde se banuieste ca ies mai multi bani). nu se simt deloc responsabili ca pentru salariile pe care le primesc.. In fine. Copii mai jos textul de care vorbeam: ========================================================= Energie gratuita nelimitata Cautati pe web si cititi. sa lasm deoparte trecutul. am auzit de ideea ca. Cineva mi-a trimis un text care circula pe internet. Firmele private care "sapa". pina la nivel de detaliu de cablaj.

constructia bateriei de procesare a apei costa cam $1500 si din pacate pentru petrolisti poate fi instalata pe o masina normala. duzele raman reci.. nu atat din cauza H2 cat din cauza.8KHz pentru a produce &#8220. (adica la 100űC) a fost un mit pana cand a fost explicata stiintific si mai ales pusa in practica de nenumarati amatori (vezi filmulete pe youtube) &#8211.la rece&#8217. acesta este fenomenul prin care se explica extragerea energiei din mediu si randamentul supraunitar de care se tem petrolistii (si noi din cauza lor) si care inseamna practic energie gratis sau aproape gratis.Fuziunea &#8216. Curajosii pionieri . este periculos sa dai foc la apa &#8211. singura sau instalatie hibrida. Eu personal m-am uitat pe documentatie si tipul si-a facut temele.John Keely a descoperit frecventele de rezonanta pentru separarea moleculei de apa: 610Hz.clustere/ciorchini de gaz energizat&#8221... . . principiul a fost aplicat cu succes de numerosi entuziasti (cautati pe youtube filmuletele) dar cand a fost vorba de pus in practica. potio folosi fenomenul CAVITATIEI in apa (vezi mai jos) . Tehnologia foloseste unde electromagnetice cu o frecventa anume (6 10Hz si 42. sunt mai sigure decat gazul metan pentru ca fuziunea la rece inseamna implozie si nu explozie.(Craig Patrik Fox26 News) . Mychael Raines a facut un astfel de reactor care arde hidrogen si alimenteaza un aparat de sudura cu plasma. Mai ales daca scrii e-mail de pe google sau yahoo (am fost surprins de promptitudinea cu care MIB au intervenit).In concluzie. 42. alimentat cu apa transformata in gas Brown: &#8220. nu luati de bbun ca asa zic eu) Masina lui Stanley consuma 2.Teddy Cline a facut un autogen cu plasma care. Teddy lucreaza pentru armata in acest moment punand la punct un vehicul de teren Hummer hibrid&#8221.men in black&#8217. au aparut niste &#8216.6lapa/100km.Stan Meyer a murit se pare otravit dupa ce a anuntat ca vrea sa puna in productie o masina care functioneaza exclusiv cu apa. Cele doua gaze nu sunt separate pentru a fi reametecate ca in procedeul clasic. Pe youtube gasiti numeroase astfel de instalatii facute acasa care functioneaza bine merci. in filmulet puteti vedea masina. petrolului care este la fel de inflamabil ca intotdeauna in ceea ce priveste interesele proprii (cu referire la ai nostri petrolisti) Aici aflati ce se intampla daca iti doresti o planeta curata si energie gratis.com. Aparatele de sudura cu plasma sunt cele mai simple dispozitive si in ciuda a ceea vor unii sa credem.8kHz) care prin rezonanta transforma H2O in HHO. a patentat tot. Procesul combina puterea hidrogenului cu stabilitatea apei. Un alt fenomen daca ai electricitate. . Cateva surse de citit: waterforfuel. . ci pur si simplu sunt create si arse pe loc. si s-au razgandit (a se vedea cazurile concrete.Sunt nenumarate modalitati patentate de a folosi cat mai bine energia.Graeme Jenkins a facut si el o astfel de instalatie hibrida pentru a adauga gaz Brown la amestecul de combustibil imbunatatind randamentul motorului si implicit consumul de benzina. Va invit sa studiati teoria pentru a vedea de ce.arde foarte fierbinte (5000űC) pe alte materiale dar nu frige la mana.

Philip Kanarev. la o distanta de 1mm. . Paul Pantone.Alexander Sinetzki. in opinia mea o abordare mistica a teoriei campului. Un tip a facut un mecanism prin care picurand continuu apa pe o bujie. dupa ce au intrat in ritm cei doi sunt opriti si miscarea continua cu cel de-al treilea care se roteste .Stanley Meyer a perfectat procesul de separare folosind curent <0. William Rhoada. Andrija Puharich.) &#8211. 12V generand magnecule de apa teorie a clusterelor a lui Ruggero Santili). la 120V a obtinut o ardere continua &#8211. reglaj fin dinamic.Newman motor. Si Meyer a facut unul si e chiar mai simplu decat motorul cu ardere interna &#8211. teoria campului isi are radacinile in cercetarile facute de Nikola Tesla cand incerca sa extraga energia electrica din vid (lucru realizat astazi prin motoarele Bedini &#8211.) . 150. George Wiseman. Paoul Zigouras.5A. pentru ca se face fuziunea la rece).Todd Knudston anomaliile gazului Brown sunt similare cu cele ale Ciorchinilor/clusterelor energizate de gaz (Charged Clusters Gas anomalies).6W => H2 la o presiun de 1psi/min. teoria Orgonului. a creat un motor cu reactie bazat pe apa folosind Whorl pipes. dar pentru cine nu stie. nu am idee ce inseamna pe englezeste dar e bine de stiut. (cautati pe internet) ne spun care e secretul si cum se poate: excitatie in curent continuu pulsat. produce maximul de HHO cautand frecventa specifica de rezonantacu un randament &#951. . . motoare care produc mai multa energie decat consuma. a realizat acest lucru direct pe bujie (cautati water fuel injector). waterfuelcell. 3. Daca stau si ma gandesc. Viktor Schauberger &#8211. fara electrolit (cand ai nimerit frecventa nu mai e nevoie practic de electroliza. Searl Effect Generator multi altii &#8211. experimentul este impresionant :) Overunity = &#8216. Mark I energy cell. a obtinut plasma.imposibil&#8217. Stanley Meyer in final.Ruggero Santilli. controlul se face cu o bobina cu impuls patrat la 10-250kHz. . . Bateria de procesare a apei a lui Stephen Meyer .com. Yull Brown.Thomas Kramer a construit si el o masina care merge exclusiv cu apa si are o discutie interesanta despre rezonanta apei. Stephen Chambers.waterfuelconverters. Edwin Gray. foloseste ca electrozi 40 de tuburi de inox.=700% (insemnand un COP=70 &#8211. pentru ca nu mi se pare evident).Denny Klein a facut un generator de HHO (electrozi de inox la 0.Charle Garett a patentat un carburator electrolitic pen tru a produce HHO direct in carburator.com . fratele lui Stanley care a preluat afacerea si studiile acestuia.imposibil&#8217.35inci. 90% ciclu de impuls.rotary pulse voltage generator&#8217. si frecvente de cca 20kHz (folosind un &#8216. vezi articolul Overunity = &#8216. acceasi poveste ca si Henry Coanda. John Kanzius. mergeti si vedeti voi insiva. .Joe Cell &#8211. .Alex Schiffer &#8211. aparent incalcand legile fizicii newtoniene. nu emare lucru. motorul cu magnet care se alimenteaza singur PERENDEV bazat pe fenomenul OCMPMM (WhipMag) porneste cu 3 magneti care se rotesc in sensul acelor de ceasornic si unul invers. . electrolit KOH/NaOH.

&#8221. pierzand . Treaba e mai adanca. a se vedea articolul Rezonanta in slujba sanatatii &#8211. Cred ca am citit undeva ca se vor descoperi o multime de astfel de tehnologii care vor fi folosite pentru a evolua si care ne vor ajuta sa intelegem mai bine lumea in care traim.. Este energia care incearca intotdeauna cu disperare sa curga atunci cand a aparut o tulburare in camp. Asceza si teoria lui Bedini.ne influienteaza&#8217.planeta strabunior&#8217. Se bazeaza pe energia radianta studiata de Tesla.) producand curgeri de energie foarte mari pemasura ce mediul local revine la starea sa de echilibru stabil. mergeti si-l vedeti. &#8220. Si se pare ca in noua era care va incepe daca sunt corecte calculele astrologilor de prin 2150 (pentru a intelege corect ce inseamna erele.nergia negativa&#8217. se pare spuneam ca SUA nu va mai detine suprematia. vedeti articolul Intersectia cu &#8216. de unde vin zodiile care credeam ca sunt niste inventii/superstii si de ce zic astrologii ca &#8216. a construit un motor auto alimentat pe care-l puteti face si voi din trun CD. Energie gratuita nelimitata: Filmul il gasiti aici. &#8211. cu cap pentru a produce energia folosita in casa. atatea patente pentru en ergie curata.Sa ne amintim ca o descarcare electrica produce un impuls cu o crestere foarte mare a potentialului destabilizand local campul de energie cuantica.Energia negativa&#8221. este energia care inconjoara totul. la zero grade kelvin (273űC). nu numai asa de distractie ci pentru a avea lumina gratis sau pentru a incarca acumulatori. vedeti ca lkucrurile astea nu stau mult pe internet.. mai multe nu stiu sa va spun. Pentru detalii vedeti patentul lui Herman privitor la extragerea energiei din camp si explicatiile lui Tom Bearden privitor la &#8216. sau &#8216. Hal Puthoff este un sceptic care a facut un laborator capabil sa verifice aparatele termice care pretind a avea randament supraunitar. o bobina si un condensator sau baterie. Nibiru).invers. Si ca omenirea va avansa mult mai mult si mai repede dupa ce se va renunta la energia poluanta (cu jertfa de sange corespunzatoare. in timp ce varianta lui Bearden si a australianului John Cristy folosea campul magnetic al pamantului pe post de magneti si un rotor bobinat mai. Folosind aceata metoda puteti incarca mai multe baterii folosind bateria initaiala doar pentru impuls (daca aveti un circuit de amplificare) sau doar pentru a alimenta cu o cantitate minima (un circuit dintr-o singura bobina cu doua infasurari in acelasi sens) Exemlul acesta de motor foloseste o bobina statica si magneti mobili..energia punctului zero&#8217. John Bedini "Energy from the Vacuum" Seria de documentare &#8211. downloadati-le sa le aveti si sa le puteti uploada mai tarziu cand dispar de pe net. E ca un deja-vu: atatea tipuri de energie alternativa.. ca doar n-o sa renunte de buna voie la banii din petrol). Aceasta remarca a lui Hermann Plauston in opinia mea explica mai bine totul: &#8220. iar ceea ce noi numim conductivitate este abuilitatea de a repara aceasta tulburare. (. care se afla chiar si in vid si chiar si atunci cand miscarea browniana a incetat (asta e alt Brown decat ala cu gazul HHO).

necesita o minima calibrare pentru a se automentine.. AL 35807. &#8220. Lumina si Campul magnetic sunt efecte secundare ale curgerii electronilor si NU consuma electricitate.A. Bearden. nu-mi trebuie sa functioneze optim.vid&#8217. ceea ce nu e tocmai exact. Conceptul de baza este "Caldura. Box 1472..O. Evident.vid&#8217. Energia are capacitatea de a efectua lucru mecanichas deoarece lucrul mecanic este corect definit ca fiind disiparea (dezordonarea. eu sincer ma indoiesc ca o catastrofa naturala va fi suficienta sa-I inlature pe petrolisti &#8211. se extrage . petrolul.capacitatea de a produce lucru mecanic&#8221. Huntsville. Pe pagina in liba engleza se gaseeste o parte mai mare din prefata la cartea &#8220. Imi e de ajuns ca functioneaza. Mai departe spune ce si cum se face cu motoarele astea si care sunt conditiile ca sa functioneze optim. Tom Bearden a descris principiul capturii energiei direct de la sursa. dar nu e corecta.&#8221. Similar. Dar energia este ordonarea in fluxul virtual de fotoni (VPF.. poate va fi o rascoala a cetatenilor americani (99% din filmele puse pe youtube sunt facute de americani care au inteles ce se intampla si condamna manipularea din tara lor).D. (Tom Bearden) OBS: sistemul cel mai simplu al lui Bedini. P. cursul de apa in sine ramane. energia are capacitatea de a efectua lucru mecanic. February 9. sincer. Nu poti spune ca omul este capacitatea de a prinde peste! Ar putea sa fie si asta o definitie." Energia este in mod obisnuit definita ca fiind &#8220. dar nu se arde daca energia produsa nu este disipata &#8211. 1993).. o parte din energie e ca partea de apa care se afla in vartej (intre intrarea si iesirea din vartej) la un moment dat.THE FINAL SECRET OF REE ENERGY&#8221.S. Poate va fi o catastrofa prin schimbarea polilor magnetici. imprastierea) energiei (ordinii). 1993. din &#8216. sunt pregatiti pentru orice si mai ales. dar nu este o definitie. din &#8216.e prea complicat de tradus. ˆ 1993 T.E ca un vartej intr-un rau. Imprastierea energiei este lucru mecanic. Asta este adevarat. 2-4magneti lipiti pe el si o bobina cu miez bobinata dublu in acelasi sens. Nu este tot energie.motivul pentru care a pus stapanire pe lume. energia nu se poate defini ca propria sa imprastiere! Sa luam un exemplu: un om are capacitatea de a prinde peste. forma de manifestare a energiei (ordonarea) poate sa apara sau sa dispara. E. Energia e ca apa care curge. sunt informati caci Cine are informatia stapaneste situatia. Dar mie. si nu mai sunt de batjocura manipulatorilor. cel cu un CD. de bine ce o definitie trebuie sa fie in oarecare sens o identitate. acesta este unul din atributele sale. si-au facut buncare ermetice. &#8211. mergeti si cititi daca vi s-a aprins un beculet)(. sub forma vartejului). A.). La noi cine are bani are si informatia :) Va rog sa notati ca Australia va fi cel mai putin afectata de inundatii la o crestere de +75m a nivelului marii datorita inaltimii teritoriului sau. Orice "manifestare a energiei" este intotdeauna cantitatea "prinsa" intr-un "colector" (in exemplul dat. (slightly revised March 23.

polarizate (incarcate) in care avea loc condensarea sarcinilor (o astfel de situatie ar fi constituit un proces de fuziune la rece Casimir.Motorul lui Edwin V. etc) si creat la o scara mai mare pentru a avea putere." [Forward. alta varianta de generator fix foloseste o antena care nu capteaza undele EM cum m-am gandit eu ca ar face si sa le transforme in energie..Extragerea Energiei Electrice din Vid.atat cat este nevoie pentru a compensa &#8216. corespunzator vitezei la care motorul era . pentru ca are tot asa. eliminarea adiacenta de energie urmand sa duca la automentinerea procesului in anumite conditii [de rezonanta.Motorul care se alimenteaza singur&#8221. 1984] Experimentele cu placute incarcate electric (condensatori) au demonstrat mai degraba logica energiei negative din &#8216.vid&#8217.Grey &#8220. ca si reactia nucleara clasica.L. prin `80 parca] avand ca baza Casimir pinch effect&#8221. decat violarea legilor fizicii. . Alternativa extragerii energiei din vid era producerea unei plasme dense.tulburarea&#8217. aspect indispensabil in toate metodele de extractie a energiei din vid cu randament supraunitar (sau overunity devices) Un alta metoda similara foloseste doua bare paralele din pamanturi rare &#8211. randament supraunitar &#8211. reci.Putina istorie Toata povestea a inceput cu descoperirea efectului Casimir (cautati pe google. In conditii deosebite de calibrare atat mecanica cat si electronica (amplificare. antena aia foloseste ca rezonator &#8211. p. volume 30.. apoi a aparut cartea &#8220. Motorul pulsat al lui Grey avea un microcontroler care directiona pulsuri calibrate pentru a mentine rezonanta reducand astfel consumul de energie necesara punerii in miscare a aparatului de cca 100kg.tulburarea&#8217. control de puls fin reglat pentru a obtine rezonanta perfecta. Toata smecheria e sa fie cat mai mare. pe care o producem campului e mai mare. Rev. 10x1x1cm scot bine mersi 60V curent continuu de mica intensitate suficient insa pentru a aprinde un bec de 220. Aceasta deoarece cantitatea de energie este cu atat mai mare cu cat &#8216. cu un impuls de energie care sa produca plasma trecand bariera Coulomb. Phys. 1700. (cautati pe web) . Ar porni. Energia din vid . inca mai este).Generatorul Electromagnetic fix (adica nu se misca) are la baza un magnet si niste bobine care nu se misca. poate alimenta un autovehicul sport cu motor electric de 280CP precum cel facut de Aston Martin sau BMW. urmat apoi de condensarea particulelor incarcate atrase reciproc de o un potential puternic cu raza scurta de actiune (in acest caz un efect Casimir in locul potentialului nuclear din reactia de fisiune nucleara). care in ciclul sau de operare ar imitat procesul de fuziune nucleara [adica exact ceea ce inseamna acum fuziunea la rece]. descoperite mai tarziu. Acest text a fost pus la inceput pe KeelyNet BBS in 23 martie 1990. R. In fenomenul de extractie a energiei din camp s-a oservat ca dimensiunea conteaza. B. . in camp pe care o cream invartind Cdul cu magneti. Programatorul dadea pulsurile intr-o anumita ordine cu o anumita polaritate o anumita durata.

de 25kW care poate alimenta lejer minunatul Tesla Roadster negru produs de Aston Martin : 60MPH in 4 sec probabil alimentat si el de un motor Cyclone de 300CP produs de Michael Hugent (Australia). energia din vid).surge&#8221. In acelasi timp apareau cateva atractii si respingeri intre magneti si electromagneti. dragut. Tesla Roadster produsa de Aston Martin.In alta ordine de idei dar tot legat de energie gratuita si nelimitata am vazut un motor cu aer fara nici o sursa de energie. .Dennis Weaver & Troy Reed au instalat pe o masina un motor similar numit &#8220. dar cand pui un cub de gheata obtii gheata incandescenta foarte fierbinte dar care NU SE TOPESTE.Leslie I Szabo este un ungur care a construit in 1990 o varianta comerciala a acestui generator de 7. EBM 720 de 1500kg produce 15kW. Dr Erno Petz (cautati pe web) a confirmat ca o cantitate apreciabila de energie este produsa cu un consum mi9nim de energie (acum stim de ce) Motorul a fost incredintat prin licenta de producere unei companii canadiene..05CP. surge produce energia rotind magneti permanenti si bobine in campul magnetic al Pamantului. 150kHz &#8211.motorul magnetic lui Robert Adams are un randament de 700% .5kW EBM in Ungaria. dar. doar bateria de 12v ca sa asculti radio si sa pornesti motorul surge .in rezonanta. Nu are circuit pentru reglare fina dinamica (dynamic tunning) ca motoruol Grey asa ca are un randament mai reduc. arde tesutul viu &#8211. si necesita o frana de 32. dar. gata cu uleiurile care se biodegradeaza in 2000 de ani. ce m-a impresionat e ca topeste cu usurinta orice conductor. In principal. dezvolta o putere de 100CP. e ca suna ca OZNurile de prin filme &#8211. bile de otel. Toata smecheria era in structura rotorului care directiona aerul in asa fel incat se rotea. gata cu benzina. incalzitorul prin inductie. Este acelasi &#8220. alimentandu-se singur cu 1/5 din energia produsa. Era un motor activ cu un torque constant de 66 lbs la o viteza de 2550RPM.cautati pe web numele lui si cititi.Lou Britz si John Cristy (Australia) au construit un generator pentru casa folosind acelasi principiu al &#8220.zero point energy&#8221..imbunatatirea confortului termic al locuintelor&#8221. Motorul cu Puls Electromagnetic (EPM) al lui Gray avea viteza variabila reglabila dintr-un reostat: 5001300-1950-2550.. era &#8220. este de fapt principiul magnetronului din cuptoarele cu microunde. piulite. :) In ceea ce priveste &#8220. . nu? .Joe Holden a facut o turbinamade a turbine care nu are nevoie de un lac de acumulare :) . La 600W. minunat Ce mi s-a parut ciudat cand am vazut masina aia neagra.free energy&#8221. . . nu are un randament grozav. nici macar ca sa porneasca la inceput. din cauza ca erau astfel legate bobinajele &#8211. Din 2000. Avea torque infim. spre deosebire de aceea insa. nu stiu cifre ca nu m-a interesat. (energia negativa.incalzitorul prin inductie &#8211. metalele se inrosesc la fel de repede ca la torta autogen cu apa a lui Teddy Cline care arde gaz Brown.surge&#8221.3350-4100RPM .

SteamCell &#8211. . implozia cu degajare de energie. Aburul produs fiind transformat in energie termica si electricitate &#8211. . In textul original apare ca este dotata cu un contor electri cu dublu sens. Din cate stiu frecventa specifica keely a apei este 42. in adevaratul sens al cuvantului inseamna formarea de heliu din apa grea. metalice. Cele produse de Hydro Dynamics Inc. compania electrica cumpara surplusul de energie de la apartinator. Principiul de baza este trecerea apei prntr-un cilindru cu gauri (infundate in deget de manusa) in care la o anumita viteza se face vid datorita fortei centrifuge apoi apare fenomenul de cavitatie. diferite obiecte. Putine firme. OBS: trebuie sa fac observatia ca &#8220.Boilerul Hidrosonic cu Hidrogen se bazeaza pe plasma.fuziunea la rece&#8221. se auto alimenteaza. Termovikhr si Noteka vand astfel de pompe de cavitatie in Rusia. vandute momentan doar pentru uz comercial sunt pornite de un motor electric de putere medie. Bateria de abur &#8211. lichide sau nu . Si in sfarsit. plasma. Deocamdata pentru mine fuziunea la rece e H2O => HHO => H2O+W . avand un circuit rezonator &#8211. iar Vizor Corporation in Moldova de peste Prut. in functie de calibrare. USA.. in Georgia. fuziunea la rece in lichid si tot tacamul. Cautati pe google cuvintele cheie. Aici gasiti detalii. Unitatea mCHP produce apa calda si curent electric simultan. O parte din aceste patente apar in dezvoltarea programului HAART al departamentului de securitate american.. (sau Mick Jagger) si consta in: .din vid&#8217. motorina sau electricitate. Aparatul are dimensiuni reduse si este conceput pentru case si apartamente. LEVITATIA: . zboara (mai precis se resping de pamant. autoalimentandu-se. ulei. produsa in Germania de Micro Heat & Power. Yusmar.Cel mai eficient dispozitiv de incalzire cu randament supraunitar din lume este o sfera alimentata la o baterie de 9V care poate fi deconectata dupa ce reactia a pornit.Pompa hidrosonica Griggs incalzeste apa pe baza efectului de cavitation (forum romanesc) cu un randament de 180% (COP=1 8) si mai mult. descoperit de un tip destul de pitoresc care aduce cu Florian Pitish.. a se vedea filmul). se automentine printr-un sistem similar. ca undele electromagnetice pot fi folosite pentyru a crea un scut antiracheta si care spunea ca poate despica pamantul folosind unde de inalta frecventa..In 1985 Bernard Eastlund a aplicat pentru patente in SUA folosind multe din ideile lui Nikola Tesla care a descoperit ca energia poate fi extrasa &#8216..8KHz. Poate fi adaptata sa porneasca cu orice sursa de energie: lemne. este principiul folosit de Meyer in reactorul sau cu apa energizata cu laser . Aici ar trebui sa apara intrebarile despre intentia ace stui proiect si a SUA.Efectul Hutchison.obiectele. Mai multe cladiri publice in Georgia au instalat acest sistem..

ro/viewtopic. fara copyright) sunt adunate intr-un pdf de 1600 pagini. experimetele lui Hutchison au demonstrat modificarea subatomica a materialelor in unele cazuri &#8211. eu m-am uitat pe ele desi nu am inteles tot. Partea generala a patentelor este insa usor de inteles odata ce ai inteles principiul. Acolo sunt proiectele complete pentru muulte alte inventii di astea sf.folosind o banda foarte ingusta de frecventa&#8221. asta ma face sa ma gandesc ca Stonehenge ar putea fi o rampa de lansare pentru obiecte mari. A doua:este violent combatut.Pistol shrimp&#8221. Devices&#8221. sau rupte precum pieptul de pui fiert (asa aratau).Free-Energy&#8217.A Practical Guide to &#8216.la inceput credeam ca doar metalele cilindrice sau care pot forma un circuit electric. Mai multe patente (documentele sunt publice. (Arthur Schopenhauer.php?f=32&t=43 .Free-Energy&#8217. dar studiind teoria rezonantei. fara scantei sau caldura.la rece&#8221. &#8211. Adevarul trece prin trei faze: Intai. folosind fusiunea la rece. 1 7881860) =============================================== articol publicat la adresa: http://forum. &#8220. asta folosind doar stimulare pe o anumita frecventa.deasemenea. spune cand cum si unde.. un emitator piezoelectric creat de el dintr-o roca (in filmulete apare punand un Vumetru si aratand ca roca aia are o diferenta de potential precum rocile din nordul Angliei).Principiul rezonantei se bazeaza pe efectul Casimir . Crevetele asta razboinic produce o bula de vid prin fenomenul de cavitatie (mai precis scuipa cu viteza incredibila) care prin implozie produce temperaturi similare cu cele de la suprafata soarelui. mare parte din ele fiind verificate. Devices&#8221. Cireasa de pe tort: natura foloseste de milioane de ani fuziunea la rece: &#8220. a se vedea filmuletele: bare de metal faramitate. ..A Practical Guide to &#8216. mi-am dat seama ca nu are importanta din ce e facut obiectul. sunt peste 1600 pagini cu schite ale multor autoridatand inca din 1960 care nu apar pe internet. pentru ca este demonstrat ca vibreaza sincron. Si a treia adevarul este acceptat si evident prin el insusi. Si pocneste. &#8220. . In cartea digitala &#8220.practic Hutchison avea niste generatoare de unde electromagnetice. sau un mar bobinat :) (la scoala am invatat despre efectul Leinz) &#8220. si asta este crucial in opinia mea pentru verificarea teoriei campului.stelici. crevetele pistol o duce numai bine. este ridiculizat.