Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Συνοπτικά, τα άρθρα του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή έχουν ως εξής (δείτε [
http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/k-pososto-prakt-1.pdf ] ολόκληρη την αιτιολογική
Έκθεση για το νομοσχέδιο):
Άρθρο 1ο: [173 ναι, 120 όχι Δεκτό κατά πλειοψηφία]
Αφορά την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία τροποποιείται ο νόμος
3986/2011 (Μεσοπρόθεσμο) ώστε η Βουλή να γνωμοδοτεί για το διορισμό του Προέδρου και του
Διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.
Άρθρο 2ο: [(Αποκρατικοποιήσεις, με λίγα λόγια: ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ): 148 ναι, 139 όχι, 6
παρών, Δεκτό κατά πλειοψηφία]
Κύρωση της κατάργησης του ελάχιστου ποσοστού του δημοσίου στις Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ,
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας.
Άρθρο 3ο: [156 ναι, 135 όχι, 2 παρών, Δεκτό κατά πλειοψηφία]
Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται
η δόμηση εκτός σχεδίου, παραχώρηση αιγιαλού, και η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων.
Άρθρο 4ο: [146 ναι, 121 όχι, 26 παρών, Δεκτό κατά πλειοψηφία]
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης και Υγείας. Μεταξύ άλλων, η κατάργηση εισφορών 2%
και 2 τοις χιλίοις υπέρ του ΤΕΕ επί των αμοιβών των μηχανικών και των καταβαλλόμενων ποσών
στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Άρθρο 5ο: [158 ναι, 135 όχι, δεκτό κατά πλειοψηφία]
Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986 για το Επικουρικό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών για
τον κλάδο αυτοκινήτων.
Άρθρο 6ο: [173 ναι, 120 όχι, δεκτό κατά πλειοψηφία]
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των ν.2386/1996, ν.2753/1999, ν.2836/2000.
Τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εξίσωση του φόρου σε πετρέλαιο
θέρμανσης και κίνησης στα 330 ευρώ στο χιλιοστόλιτρο, ενώ ορίζεται ως υποχρεωτική εντός
14ημέρου η καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων από τους εμπόρους όλων των συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL).
Άρθρο 7ο:
Καθορίζεται η ισχύς του νόμου από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Τροπολογία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. [136 ναι, 143 όχι, 14 παρών, καταψηφίστηκε]
Η τροπολογία αφορά διευκολύνσεις σε Δήμους και νομικά πρόσωπα τους για την αποπληρωμή των
δανείων τους, την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του δημοσίου στο Ελληνικό, την ένταξη στον
ΕΟΠΥΥ των ευγενών ταμείων των γιατρών, δημοσιογράφων, των δικηγόρων, των μηχανικών και
των τραπεζικών υπαλλήλων.
Πηγή: http://www.iefimerida.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful