You are on page 1of 1

Str.

6
Fo to Lu c

Nr 11 (196) listopad 2012

VI Forum Polonijne w Czerniachowsku


nych, Muzeum Historyczne M. St. Warszawy oraz przez Fundacj Korczakowsk i Polskie Stowarzyszenie Janusza Korczaka. W ystawa bdzie otwarta do 11 listopada 2012 roku. Po obejrzeniu wystawy zapro-

27 padziernika 2012 roku w Czerniachowsku odbyo si VI Forum Polonijne pod egid organizacji Dzie-

Uroczyste otwarcie VI Forum wsppracy zagranicznej z Gdaski w Czerniachowsku. Na forum przybyli polonusi z ska i Olsztyna, gocie z Siedlec
Na wystawie powiconej Januszowi Korczakowi Konsul D. Kozowski zabiera gos

dzictwo kulturowe Polakw w Obwodzie Kaliningradzkim


Administracja miasta wita goci

szeni gocie przeszli do Kocioa Rzymsko-Katolickiego im. w. Brunona Bonifacego z Erfurtu, gdzie odbya si Msza wita. > str. 7 caego Obwodu Kaliningradzkiego, przedstawiciele Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego, starostwa Wgorzewo i reprezentacja Muzeum Kultury Ks. Andrian Zudin wygasza referat Ludowej tego miasta, a take Zezorganizowane przez Stowa- sp Pieni Ludowej Absolrzyszenie Polonijne Dom Pol- went, przedstawiciele oddziaw
Polonia Czerniachowska piewa Marsz, Polonia Z. Pietrzak prezentuje ceramiczne prace dzieci

oraz administracja miasta Czerniachowsk. Wydarzenie to zaczo si od otwarcia wystawy powiconej Januszowi Korczakowi w Bibliotece Centralnej w Czerniachowsku. Wystawa przedstawia dzieje Janusza Korczaka od jego dziecicych lat, poprzez karier oficera a po okres II wojny wiatowej i wsplne ycie z dziemi. Wystawa przygotowana zostaa przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-

Wystp artystyczny dzieci Stowarzyszenia Inicjatyw Polonijnych