Vzemimo za primer kmetijstvo, katerega proizvodnja se iz leta v leto zmanjšuje.

O tem govorijo vidni politiki, poslanci v Dumi in vladni uradniki. Znano je, da danes uvažamo že do 40 % nekaterih prehrambnih izdelkov. Takšno stanje že ogroža nacionalno varnost. Kaj nas pravzaprav čaka v prihodnosti? To bom poskusil opisati. Pričakujejo, da bo do leta 2005 število kmečkega prebivalstva upadlo še za 25%, kar bo stanje še samo poslabšalo, ali točneje: Rusija bo postala popolnoma odvisna. Takrat bo vlada v zameno za živila prisiljena prodajati poleg naravnih bogastev še orožje, sicer jo bo narod raztrgal. Nujno je treba spremeniti položaj v agrarno-industrijskem kompleksu: produkcijo je treba povečati za dva- do trikrat. Tako velik dvig proizvodnje pa ni mogoče doseči po standardni poti, pri kateri se vse predlogi strnejo na ugotovitve, da so najprej potrebne dodatne državne subvencije. Sicer ni povsem jasno, komu naj bi bile te subvencije namenjene, saj je delovno sposobnega kmečkega prebivalstva vse manj. In če je tako, potem problema ne more rešiti niti najsodobnejša tehnika. Saj ni nikogar več, ki bi to tehniko uporabljal. Tako smo že določili svojo osnovno nalogo: v vasi je treba vrniti dela zmožne ljudi. Na milijone ljudi. Povrhu tega je pomembno, da si bodo želeli obdelovati zemljo… Za mnoge politike je vrnitev ljudi na podeželje enaka pričakovanju čudeža. Vanj ne verjamejo in niso začeli verjeti niti tedaj, ko se je to že začelo dogajati. Da, gospodje, čudež se je že zgodil! Zahvalo za ta »čudež« dolgujemo enemu človeku – sibirski puščavnici Anastasiji. Naj se njene besede zdijo še tako neverjetne, delujejo na ljudi. V njihovih srcih in dušah so porodile močno hrepenenje. Več deset tisoč ljudi v različnih regijah po državi si je zaželelo ustvariti novo življenje na

podeželju. Na svoji zemlji so si hoteli zgraditi bivališča in se trajno preseliti iz mesta na vas… Ti ljudje se združujejo v regionalne organizacije, ki prosijo državo: DAJTE NAM ZEMLJO! Pripravljeni smo jo obdelovati. V mestu Vladimir je bila 5. junija 2004 ustanovljena vseruska organizacija ljudi, ki si želijo obdelovati svojo zemljo. Ustanovna konferenca je pokazala, da se je prvič v post-sovjetskem času pojavila ljudska sila brez primere…. Na konferenci je bil sprejet sklep in ustanovljeno narodno gibanje »Zveneče cedre Rusije«. Njegov osnovni namen je podpora idejam o rodovnih posestvih. To gibanje ni v opoziciji oblasti ali strankam. Prav nasprotno, z vsemi želi vzpostaviti stike in kliče: »Ustvarjajmo!« Vzniknilo je narodno gibanje z dodelanim, jasnim in vsakomur razumljivim programom, ki ga je narod podprl. Poglejmo, kaj bi pridobila Ruska država, če bi izpolnila samo eno točko tega programa? Navzven je to zelo preprosta izhodiščna točka, ki predvideva dodelitev hektarja zemlje vsaki družini, ki bi zaprosila zanj, posledično pa bi se zgodilo naslednje: - bistveno bi se izboljšala ekološka situacija; - obnovila bi se plodnost prsti; - rešeno bi bilo vprašanje, kako zagotoviti kakovostne prehrambne izdelke za prebivalstvo naše države; - občutno, dva- do trikratno bi se povečal osebni dohodek na vseh gospodarskih področjih, odpravljena bi bila inflacija; - trenutno bi se izboljšala demografska situacija, prebivalstvo bi zaživelo bolj zdravo in se zato pomladilo; - rešilo bi se vprašanje obrambnih zmogljivosti države; - prekinilo bi se odtekanje kapitala, obnovil pritok kapitala v Rusijo in začelo vračanje intelektualnega potenciala;

opazno bi se zmanjšali korupcija, podkupljivost, kriminal in terorizem, z možnostjo izkoreninjenja vseh že v nekaj letih; - vse obmejne države in države bivšega Varšavskega pakta in vse pribaltske države – bi se lahko združile v enotno močno zvezo držav; prekinila bi se tekma v oborožitvi in vzpostavilo tesno sodelovanje Rusije, ZDA in muslimanskih držav na vzhodu.
-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful