P. 1
BAB I

BAB I

Ratings:
(0)
|Views: 63|Likes:
Published by Warda Humaira

More info:

Published by: Warda Humaira on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

 
 1
BAB IPENGENALAN
 
PENDAHULUAN
Bab ini akan membincangkan latar belakang, penyataan masalah kajian,tujuan kajian, persoalan kajian, Berdasarkan kepada teori
Input Hipotesis 
 Stephen Krashen (1981) yang menjadi teras utama kerangka teoritikalkajian, pengkaji membina kerangka konseptual kajian. Ini diikutipenerangan mengenai justifikasi kajian, limitasi kajian dan definasioperasional serta rumusan bab satu.
LATARBELAKANG KAJIAN
Bahasa Arab merupakan di antara bahasa utama dunia dan bahasarasmi di 24 buah negara Arab serta dituturi oleh hampir 300 juta penutur jati iaitu lebih kurang 4 peratus daripada penduduk dunia (Ibtisam, 1999).Ia juga dituturi oleh minoriti bukan Arab yang tinggal di dalam negara Arabdan minoriti bangsa Arab yang tinggal di Iran, Turki dan negara lain.Sebenarnya penutur bahasa Arab juga terdapat di Afghanistan dan dinegara-negara Asia Tengah (Bright, 1992).
 
 2
Menurut Jassem (1995), memandangkan bahasa Arab merupakanbahasa Al Quran , ia digunakan oleh hampir 1000 juta umat Islam diseluruh dunia . Sebagai contoh dalam ibadat solat, seluruh umat Islammenunaikan dalam bahasa Arab. Jassem (1995) menjelaskan lagi;
Arabic … is the language of Islam, the holy Quran and about 250,000,000 native speakers who spread in 24 Arab countries, kingdoms, republic, and emirates stretching from the Atlantic to the Iraq-Iran border. Many more millions Muslim all over the world have, moreover, various degrees of competence in this language because of its relation to Islam and the Quran.
(m.s : 11)
 Sejarah perkembangan bahasa Arab ke luar semenanjung TanahArab bermula setelah munculnya Islam (Hassan, 2000). Sebelumkemunculan Islam terdapat segelintir bukan Arab mempelajarinya untuktujuan perniagaan (al-Nadawi, 1990). Dalam kurun pertama dan kedua,terdapat ramai golongan bukan Arab yang memeluk Islam danmempelajari bahasa Arab bagi mendalami Islam. Mereka mempelajaribahasa Arab secara natural melalui interaksi dengan penutur Arabataupun melalui hafalan ayat-ayat Al Quran, Hadis dan bait-bait syair(Abdul Rahim, 1993).Menurut Abdul Rahim (1993), perkembangan pengajian Islam danbahasa Arab di luar Semenanjung Arab telah dilakukan oleh para
 
 3
pendakwah Arab dan golongan pedagang yang menjalankan aktivitiperniagaan serta penduduk tempatan yang mempelajari Islam dan bahasaArab di Mekah dan Kaherah seterusnya mengajarkannya setelah pulangke negara asal mereka.
Sejarah kedatangan bahasa Arab Ke Malaysia
Tiada persetujuan di kalangan pengkaji mengenai tarikh sebenarkedatangan bahasa Arab ke Malaysia (Abd. Rahim, 1993; Adil, 1996;Rosnani 1996). Walau bagaimana pun, mereka mengandaikanperkembangan bahasa Arab bermula setelah kedatangan Islam keMalaysia. Menurut Abd. Rahim (1993), pengajian bahasa Arab danPendidikan Islam telah pun bermula di beberapa buah negeri seperti diMelaka, Johor , Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak dan Pahangsemenjak abad ke 14 atau ke 15 Masihi.Menurut kajian al-Nadawi (1990), teori kedatangan bahasa Arabserentak dengan kemunculan Islam di Malaysia bukanlah sesuatu yangmenghairankan kerana bahasa Arab merupakan kunci untuk memahamiagama Islam. Oleh sebab bahasa Arab ialah bahasa al-Quran dan hadisyang menjadi sumber dan asas utama Islam, tarikh kedatangannyatidaklah sukar ditentukan jika dikaitkan dengan tarikh kedatangan Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->