You are on page 1of 2

NO AL PUERTA A PUERTA!

DISTRIBUCIN Y COSTE DE LA BASURA QUE GENERA GIPUZKOA GIPUZKOAK SORTZEN DUEN ZABORRAREN BANAKETA ETA KOSTUA

La falta de planificacin de Bildu nos obliga a exportar los residuos de los guipuzcoanos por Euskal Herria con su consiguiente gasto econmico.
A DNDE? / NORA? CUNTO? / ZENBAT? COSTE / KOSTUA

NO
al PUERTA A PUERTA! Es un paso atrs para Gipuzkoa ATEZ ATEKO bilketari EZ! Gipuzkoari atzerabidea ekarriko dio

BIZKAIA IPARRALDE NAFARROA Total / Guztira

25.000 Tn 1.000 Tn 5.000 Tn 31.000 Tn

2.000.000 200.000 70.000 2.270.000

ATEZ ATEKO BILKETARI EZ!

Bilduren plangintzarik ezak behartu egin gaitu gipuzkoarron hondakinak Euskal Herri osora esportatzera eta horren gastu ekonomikoari aurre egitera.

Pedimos al PNV que retire el apoyo a BILDU en Gipuzkoa y defienda una gestin sensata y eficaz de los residuos. EAJri eskatzen diogu ez dezaiola laguntza gehiagorik eman Bilduri Gipuzkoan, eta hondakinak kudeatzeko modu zentzudun eta eraginkor bat defenda dezala.

Qu alternativa proponemos? Zer aukera proposatzen dugun?


Respetar los cuatro contenedores existentes y sumar uno nuevo para la basura orgnica (pescado, carne, fruta, verduras...)
Un sistema ms limpio y sostenible Sistema garbiagoa eta iraunkorragoa

Ms econmico Merkeagoa Ms cmodo, esttico y ordenado Erosoagoa, estetikoagoa eta ordenatuagoa Permite incrementar los umbrales de reciclaje Oraingo birziklatze-maila igoko du

Qu es el sistema de recogida de basuras Puerta a Puerta? Zer da zaborrak Atez Ate biltzeko sistema?
Elimina todos los contenedores de tu calle despreciando las inversiones realizadas por el Ayuntamiento. Edukiontzi guztiak kenduko ditu zure kaletik, eta Udalak egindako inbertsioak alferrik galduko dira.

Oraingo lau edukiontziak errespetatzea eta beste berri bat ezartzea zabor organikoa biltzeko (arraina, haragia, frutak, barazkiak...) k...) .

1.

2.

Exhibe la basura de cada portal colgada en postes, lo que supone un retroceso en higiene, intimidad, esttica y salubridad. Etxalde guztietako zaborra zutoinetan eseki eta erakusgai jartzen du, higiene, intimitate, estetika eta osasun gaietan atzera eginda.

Impone un calendario que condiciona tus hbitos alimenticios y de compras, adems de convertir tu cocina en un almacn de residuos. Elikatzeko eta erosteko ohiturak baldintzatzen dituen egutegia inposatzen du, eta sukaldea hondakin-biltegi bihurtzen dizu, gainera.

3.

cin Implanta nedor nte del 5 co ntzia 5. edukio a ezartze

4.

Es un sistema muy caro. Multiplica los costes del ayuntamiento y obliga a contratar ms personal, lo que incrementar tu recibo de la basura. Oso sistema garestia da. Udalaren kostuak bidertu egiten ditu eta langile gehiago kontratatu beharra sortzen du; beraz, zabor-tasa garestiagoa izango duzu.