Tâm hồn em đang bay bổng Thứ gì cũng muốn thay đổi Mong nắm lấy một chút

an ủi Lúc nào em cũng thích lang thang chốn đông người Em sợ nhất dư vị của sự cô đơn Trái tim em rất mong manh Chạm vào sẽ vỡ tan Không chịu được cả một cơn gió nhẹ thổi qua Quanh em lúc nào cũng phải có nhiều người bầu bạn Em sợ nhất là khoảnh khắc khi đêm về Nhưng trời vẫn sẽ phải chuyển sang đêm Người cũng phải đến lúc ly biệt Không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh một ai khác Mà dư vị của cô đơn Ai cũng đều phải đối diện cả Không chỉ riêng em và anh Mới cảm thấy mệt mỏi Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai? Em có muốn tìm một người nào đó để chia sẻ? Hạnh phúc hay khổ đau của em Chỉ có mình anh mới có thể hiểu được Hãy để anh bước cùng em một đoạn nữa nhé!!! Tâm hồn em đang bay bổng Thứ gì cũng muốn thay đổi Mong nắm lấy một chút an ủi Lúc nào em cũng thích lang thang chốn đông người Em sợ nhất dư vị của sự cô đơn Trái tim em rất mong manh

Chạm vào sẽ vỡ tan Không chịu được cả một cơn gió nhẹ thổi qua Quanh em lúc nào cũng phải có nhiều người bầu bạn Em sợ nhất là khoảnh khắc khi đêm về Nhưng trời vẫn sẽ phải chuyển sang đêm Người cũng phải đến lúc ly biệt Không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh một ai khác Mà dư vị của cô đơn Ai cũng đều phải đối diện cả Không chỉ riêng em và anh Mới cảm thấy mệt mỏi Khi em cô đơn, em sẽ nhớ đến ai? Em có muốn tìm một người nào đó để chia sẻ? Hạnh phúc hay khổ đau của em Chỉ có mình anh mới có thể hiểu được Hãy để anh bước cùng em một đoạn nữa nhé!!!