RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS TARIKH MASA BILANGAN MURID TEMA TAJUK

Bahasa Malaysia 1K 2 November 2012 4.00pm – 4.30pm 34 orang Rajin Berusaha Kebun Datuk Saya Standard Kandungan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami maklumat Membaca dan daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran Standard

2.4.2

4.1

FOKUS SAMPINGAN

Kandungan Standard Pembelajaran

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. Membuat klasifikasi dengan betul.

ii. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian. EMK : ICT Nilai : Kerjasama, Hemah Tinggi, Kerajinan, Bersyukuran Ilmu : Sains, Muzik KP : Verbal-linguistik KB : Menjana idea, Mencatat maklumat, mengelaskan, menghubungkaitkan BCB : kemahiran mencatat maklumat SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata nama am Sayur-sayuran, bakul, gambar sayur-sayuran, Ms PowerPoint, lembaran kerja

PENGISIAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA Set induksi (5 min) AKTIVITI 1. Murid menamakan sayur-sayuran yang ditunjukkan oleh guru 2. Murid menyebut nama sayur kegemaran mereka Langkah 1 ( 6 min ) 1. Guru memaparkan gambar sayur-sayuran menggunakan MS Power Point. 2. Murid-murid membaca nama sayur-sayuran yang terpapar pada skrin. Langkah 2 ( 8 min ) 1. Guru memaparkan jenis-jenis sayuran. 2. Murid-murid dipilih secara rawak untuk mengklik gambar yang dipaparkan. EMK: ICT KP: Verbal-linguistik KB: mengelaskan, menjana idea EMK: ICT KP: Verbal-linguistik KB: mengelaskan, menjana idea Komputer LCD Powerpoint Komputer LCD Powerpoint PENGISIAN KURIKULUM Teori kecerdasan pelbagai.

CATATAN Sayur-sayuran Bakul

Langkah 3 ( 6 min )

3. Guru membimbing murid-murid mengelaskan jenis-jenis sayuran. KP: 1. Guru membimbing murid Verbal-Linguistik membaca seni kata lagu. 2. Murid menyanyikan lagu mengikut melodi lagu “Old McDonald”. 3. Murid menggerakkan badan mengikut rentak lagu dan gambar sayur-sayuran. KB: Menghubungkaitkan Ilmu: Muzik

Seni kata lagu Gambar sayur-sayuran

Penutup ( 5 min )

1. Guru memberi lembaran kerja kepada murid. 2. Murid menyelesaikan lembaran kerja dalam kumpulan.

KB: Verbal-Linguistik Ilmu:Sains

Lembaran kerja

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Pentaksiran KB: Verbal-Linguistik 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid mengelaskan jenis-jenis sayuran Ilmu:Sains berdasarkan gambar. Pemulihan 1. Murid membaca nama sayur-sayuran berdasarkan gambar dengan bimbingan guru Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid mencatat jenis-jenis sayuran untuk membuat klasifikasi.

Lembaran Kerja 1

Lembaran Kerja 2

Lembaran Kerja 3

Lembaran kerja 1 Mengelaskan jenis-jenis sayuran berdasarkan gambar.

bendi

terung

bayam

tomato

ubi keledek

kacang panjang

keladi

kubis

Sayur jenis daun

Sayur jenis kekacang

Sayur jenis buah

Sayur jenis ubi

Lembaran kerja 2 Tuliskan nama sayur-sayuran berdasarkan gambar. tomato ubi keledek kubis keladi terung bendi peria bayam kacang panjang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lembaran kerja 3 Mengelaskan jenis-jenis sayuran di bawah.

peria sawi kangkung

bendi timun keladi

tomato ubi kentang kacang panjang

terung kubis sengkuang

Sayur jenis daun

Sayur jenis buah

Sayur jenis kekacang

Sayur jenis ubi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful