Proces verbal de predare – primire

Subsemnatul …………………………………………….. posesor
al CI/BI seria …… numarul ………………………, CNP
………………..………………
predau
subsemnatului
………………………………………………….posesor al CI/BI seria
…… numarul ………………, CNP ……………………….., angajat al
firmei
…………………………………………
canapeaua
model
………………………………… pentru reparare/inlocuire elemente
defecte.

Data:
predare
……………………….
………………………….

Semnatura

client

Semnatura
primire
………………………….

angajat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful