You are on page 1of 4

BANDING BEZA MODEL ASSURE DAN MODEL ADDIE ASSURE Model RP berasaskan bilik darjah Dapat bantu proses

ses p&p berjalan dengan baik Sesuai untuk merancang p&p dalam bilik darjah dengan baik dan berkesan Mengandungi 6 langkah ADDIE Proses generik yang perlu diubahsuai sebelum digunakan Setiap langkah mengandungi set soalan yang jawapannya menjadi asas kepada langkah seterusnya. Dinamik dan dapat diaplikasi untuk menyediakan modul atau program latihan yang efektif Menjadi asas kepada kebanyakan model RP Ciri baik : penambahbaikan yang berterusan berasaskan maklum balas pada peringkat proses pembentukan Menjimatkan masa memandangkan masalah dapat diatasi sebaik sahaja dikenal pasti Mengandungi 5 langkah

ASSURE Analyse Learner (Analisis Pelajar) Ciri-ciri umum, dekskripsi umum tentang umur, tahap/tingkatan dan latar belakang sosio-ekonomi Kompentensi khusus peringkat masuk , berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar dan kandungan pelajaran Stail pembelajaran,menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran. State Objective (Nyatakan Objektif) Objektif pembelajaran bukan bertujuan menyekat pelajar untuk belajar, cuma ia merupakan tahap yang minium tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. Objektif harus difokuskan kepada apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru dipelajari. Select Method, Media & Materials (Pilih kaedah, media dan bahan) Kaedah yang dipilih berkait rapat dengan objektif, kandungan pelajaran dan kumpulan

ADDIE Analyse (Analisis) Lakukan analisis terhadap pengguna. Lakukan analisis terhadap persekitaran pembelajaran. Kenalpasti matlamat pengajaran.

Design (Reka bentuk) Pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran. Pembinaan item-item untuk ujian. Pemilihan strategi pengajaran.

Development (Pembangunan) Penyediaan bahan pengajaran.

sasaran. Pemilihan media berasaskan kriteria iaitu : Sepadan dengan kurikulum Maklumat tepat dan terkini Bahasa dengan jelas dan tepat Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar Menggalakkan penglibatan pelajar Utilize Media and Materials (Gunakan media dan bahan) Penggunaan media dan bahan dalam pengajaran adalah fasa yang amat kritikal kerana walau secanggih atau secantik manapun media yang dihasilkan, jika ia gagal digunakan dengan baik, ia akan memberi kesan yang negatif kepada pembelajaran. Require Learner Participation (Dorong penglibatan pelajar) Implementation (Pelaksanaan) Pelaksanaan pengajaran.

Evaluation (Penilaian) Penyediaan bahan pengajaran.

Evaluate & Revise (Nilai dan Semak)