P. 1
Tamazight Tura U7 Yennayer 2011

Tamazight Tura U7 Yennayer 2011

|Views: 111|Likes:
Published by idlisen

More info:

Published by: idlisen on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

eṭṭes armi d azal, yekker yettazzal.
Ḥuzan lejdud-nneɣ imaziɣen i d-yeǧǧan anzi-agi.
Ihi, akken i ɣ-t-id-nnan ara t-id-nini ula d nekni,
ad t-naru daɣen i wakken ad iɣer uɛeẓẓug, ad isel uderɣal, s tmaziɣt
neɣ s tutlayin nniḍen, ad ẓren medden merra tidet akked tilawt n
tmaziɣt di tmurt-is.

Di tazwara :

Uran tutlayt tamaziɣt s yisekkilen n tfinaɣ, s widen n taɛrabt akked
widen n tlatinit… ahat yal tallit s tira-s ! D acu i d anamek n waya ?
Yiwet tririt i usteqsi-agi : nezmer ad tt-naru s yisekkilen n yal
agemmay n yal tutlayt di ddunit merra, d aya kan i d anamek-is,

ulac ayen nniḍen. Am nettat am tutlayin nniḍen, akken nezmer ad
naru taɛrabt s yisekkilen n tlatinit i nezmer ad naru taṭerkit s
yisekkilen n taɛrabt…
Maca ayen ilaqen i tutlayt tamaziɣt, ḥala widen teɛna temsalt-is ara
t-id-yinin imi ḥala nitni i t-yeẓran. Ɛettben, nudan, zerwen, ufan,
ugar n lqern aya, ḥala isekkilen n tlatinit i iwulmen i tutlayt
tamaziɣt. Wigi i terza temsalt d widen i la tt-yettmeslayen, widen i
la tt-yettarun, widen i la tt-ilemmden akked yimusnawen i s-igan
llsas. Di taggara, ssawḍen tmaziɣt ɣer Internet akked wayen yellan

Y

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

Tamaziɣt tura Ŕ Un 7 Ŕ H.C.A / yennayer 2011

- 29 -

d amaynut di taɣult n taywalt ! Akken ḥuzan lejdud-nneɣ i ḥuzan
yimusnawen-nneɣ… yal yiwen di tallit-is !
Ulayɣer nuɣal s agemmay akked yisekkilen-is, maca ad d-nini kan
belli ɣur kra mazal tamsalt ur tefri ara. Ar ass-a mazal la sseqdacen
kra n yisekkilen ur nelli ara deg ugemmay, amedya n gh, th… dh
neɣ z‟, s‟… c‟. Wissen ahat ur ssinen ara, ur ẓrin ara neɣ ur slin ara
s Unicode yekksen aɣbel n yisekkilen Ŕs tacciwin neɣ s usenqeḍ
(diacritiques )Ŕ acḥal d aseggas aya.
I wakken ur d-neqqar daɣen ḥuzan lejdud-nneɣ imaziɣen (ulamma
ttḥazen dima deg wawal-nsen) mi d-nnan ulac lḥebb ur nesɛi akerfa,
ad d-nini kan di Internet kullec yella… yella kullec i widen ur nebɣi
ara ad ḍurren tamaziɣt.

Ssyin akin :
Ass-a, awal ara yilin ɣef tmaziɣt mačči ɣef yisekkilen iss ara
tettwaru… mačči d ayen yefran iɣef ara yili uskasi ! Yessefk ad yili
wawal ɣef wayen ixuṣṣen tamaziɣt, ɣef wayen ur tesɛi ara tutlayt-agi
taɣelnawt. Ihi askasi ilaq ad yili ɣef yizerfan i s-tefka trusi-ines di
tmendawt : ula d nettat d tutlayt taɣelnawt !
Win yebɣan ad d-yemmeslay ɣef tmaziɣt ilaq ad yesteqsi ɣef kra n
tɣawsiwin yettabaɛen tutlayt taɣelnawt :
Amek armi ulac tamaziɣt, tutlayt tayemmat, deg useggas amezwaru
n ulmud amezwaru n yinelmaden ladɣa di tmurt n leqbayel ?
Acuɣer ur tettuḥettem ara tutlayt-agi taɣelnawt deg uɣerbaz n
tmurt-is, Lezzayer ?

Acuɣer ur tettaf ara tamaziɣt di taɣult n taywalt tunṣibt ? Acuɣer i
tt-mazal kan di ccḍeḥ akked ccna ? Di lfolklor-nni n zik ?
Anwa ara inadin ɣef teẓrigin s tmaziɣt ?
Anwa ara yesteqsin ɣef l‟académie neɣ ɣef le haut conseil ideg ara
tennerni tutlayt-agi taɣelnawt ?
I lemmer ulac Asqamu Unnig n Timmuzɣa… ?!
Anwa... ara yemmeslayen ɣef wayen ur nefri ?
Ma d tira... dayen tefra… acḥal aya !

Tasɣunt s Tmaziɣt n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

- 30 -

Tamaziɣt tura Ŕ Un 7 Ŕ H.C.A / yennayer 2011

Di taggara :
Awal yettabaɛ-it leqdic. Awal ur nesɛi azal tif-it tsusmi. Imira neẓra
belli diddi di tira i yella. D isekkilen iɣer icudd kullec : am win umi
yedda usennan gar yiḍudan. Mi kksen ugur n tira, ayen nniḍen
yeshel-asen maḍi i wigi yettmeslayen kan... i wigi yessuturen i
yimaziɣen ad asen-d-ssuqlen ɣer tutlayin nniḍen i wakken ad
fehmen tamaziɣt bla ma lemden-tt !
Win yesɛan takti nniḍen ilaq ad d-yekcem s annar s tmusni-s akked
leqdic-is. Ilaq ad d-yernu ayen yesɛa ɣef wayen yellan yakan. Ur
yelli wamek ara teḥbes tikli i wakken ad d-leḥqen widen yeggran.
Mačči s wawal aḥerfi akked rray uzlig iss ttaẓen yimdanen ɣer zdat.
Widen teɛna temsalt s tidet, nudan ɣef wayen i ten-ixuṣṣen, ufan-t,
sqedcen-t... imira ttemsawalen di Internet akked ttawilat imaynuten
n NTIC.
Ayen yugaren lmut, d asirem ma yella nettu-t. D tagi i d tallit n
tmaziɣt, d tagi i d tallit n tlatinit. Ɣas ixuṣṣ wayen i d-iṣaḥen
tamaziɣt, maca asirem ilaq ad yili akken yella leqdic-nni i ɣ-d-
yessawḍen s anda nella tura.

TUKKIST

Tamaziɣt tura Ŕ Un 7 Ŕ H.C.A / yennayer 2011

- 33 -

Aḍu n tirga

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->