‫‪To Advertise call: 718.388.

7744‬‬

‫‪Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫עש”ק פר’ וירא י”ז חשון תשע”ג לפ”ק ולמס ‪November 2 ‘12‬‬
‫מוצש"ק ‪7:01‬‬
‫הדלקת הנרות ‪5:35‬‬
‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫‪6:15‬‬
‫‪7:27‬‬
‫‪9:27‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪10:03‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:31 :‬‬
‫סוז"ת גר"א ‪10:55‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫‪1128‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫פרייטאג‬

‫שב"ק‬

‫פארוואלקענט‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°52 - °38‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:39‬‬
‫‪5:50‬‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪ 845-662-6122 :‬ך‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫‪°48 - °36‬‬

‫זונטאג‬

‫‪°49 - °31‬‬
‫זוניג‬

‫מאנטאג‬

‫דינסטאג‬

‫מיטוואך‬

‫זוניג‬

‫פארוואלקענט‬

‫רעגן‬

‫‪°46 - °41‬‬

‫‪°47 - °32‬‬

‫‪°46 - °38‬‬

‫שידוכים‬
‫מו”ה יושע וואלף שלעזינגער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫הבה”ח כמר אברהם נ”י‬

‫הרב יחיאל פריעד שליט”א ‪ -‬וומ”ס‬

‫מו”ה משה אליקים פליישמאן הי”ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הבה”ח כמר שמעון נ”י‬

‫מו”ה מאיר ווידער הי”ו ‪ -‬ב”פ‬

‫עלי' לתורה‬
‫בן‬

‫הרה”ג מרדכי אהרן מייזליש‬

‫שליט”א‬

‫רב דביהמ”ד איחוד התלמידים דסאטמאר‬

‫החתן כמר חיים צבי ני“ו‬

‫בביהמ”ד איחוד התלמידים דסאטמאר ‪ 260 -‬וואלאבאוט סט‪.‬‬

‫הרב יוסף מנחם פאנעט‬

‫חתן‬
‫שליט”א‬

‫אבד”ק מעגלי צדק דעעש‬

‫סעודת ליל שב"ק תתקיים אי"ה בביהמ"ד בית שמואל צבי דספינקא ‪ 117‬קיעפ סט‪.‬‬
‫שירה וזמרה לכבוד החתן בשעה ‪9:30‬‬

‫החתן כמר אלי’ ני“ו‬

‫בן‬

‫הרה”ג הערשל אויש‬

‫אב”ד וואלקאן‬

‫שליט”א‬

‫באולם אפריון ‪ -‬קראסנא‬

‫בן‬

‫מו”ה משה יודא גאלדבערגער‬

‫הי”ו‬

‫החתן כמר מרדכי ארי’ ני“ו‬

‫בביהמ”ד הגדול דסאטמאר ‪ 14 -‬הופפער סט‪.‬‬

‫הרה”ג ישי ליעבערמאן‬

‫דומ”ץ דושינסקיא‬

‫חתן‬
‫הי”ו‬
‫מאנטרעאל‬

‫מו”ה ישראל פריעדמאן‬

‫החתונה יתקיים אי”ה ביום ג’ במאנטרעאל‬

‫בן‬

‫מו”ה יעקב יודא מיטטעלמאן‬

‫הי”ו‬

‫החתן כמר יעקב יוחנן ני“ו‬

‫בן‬

‫מו”ה טובי’ לעפקאוויטש‬

‫הי”ו‬

‫הי”ו‬

‫בן‬

‫מו”ה יחיאל מיכל ברי”א גרינפעלד‬

‫הי”ו‬

‫חתן‬
‫הי”ו‬
‫חתן‬
‫הי”ו‬

‫מו”ה בנצין ישעי’ יאקאבאוויטש‬

‫החתן כמר אייזיק ליפא ני“ו‬

‫בן‬

‫מו”ה וואלף שווארץ‬

‫החתן כמר ישראל אלטר ני“ו‬

‫מו”ה יצחק שיף‬

‫בביהמ”ד קהל יטב לב דסאטמאר ‪ 83 -‬סאוט ‪ 8‬סט‪( .‬קאר‪ .‬בערי)‬

‫בביהמ”ד סאטמאר ‪ 152 -‬ראדני סט‪.‬‬

‫חתן‬
‫שליט”א‬

‫בביהמ”ד סאטמאר ‪ 152 -‬ראדני סט‪.‬‬

‫מו”ה מרדכי גוטמאן‬

‫חתן‬
‫הי”ו‬

‫בביהמ”ד דושינסקיא ‪ 135 -‬ראסס סט‪.‬‬

‫מו”ה מרדכי ראטטער‬

‫חתן‬
‫הי”ו‬

‫החתן כמר נתן שמעי’ ני“ו‬

‫קידוש לנשים בביהמ”ד הנ”ל‬

‫בן‬

‫מו”ה נפתלי צבי צינץ‬

‫הי”ו‬

‫החתן כמר לייבוש ני“ו‬

‫באולם די מארקיז ‪ 575 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫חתן‬
‫הי”ו‬

‫מו”ה מרדכי יצחק פערלשטיין‬

‫קידוש לנשים באולם הנ”ל • גם התפילות יתקיים באולם הנ”ל • החתונה יתקיים ביום ג' במאנסי‬

‫קידושא רבא‬
‫מו"ה משה חיים אפרים ראזענבוים הי"ו בן אדמו"ר מסטראזניץ לאנדאן שליט"א ‪ -‬חתן הרה"ג ר' אהרן בהר"מ זילבערשטיין שליט"א‬
‫בביהמ"ד קליוולאנד ‪ 469 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יעקב מאיר מאנדעל הי"ו בן הרב שלמה ע”ה ‪ -‬חתן מו"ה יוסף דוב סיגעל הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה אברהם עביר ב"ר יחזקאל פישער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יעקב צבי ראזענוואסער הי"ו‬
‫בביהמ"ד קאלוב ‪ 188 -‬היוז סט‪.‬‬
‫מו"ה אהרן ב"ר שלמה בנציון שטוהל הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה דוד האלפערין הי"ו‬
‫בביהמ"ד קאלוב ‪ 159 -‬ראסס סט‪.‬‬
‫מו"ה יוסף אלי' ב"ר יצחק דניאל ג'ברא הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה מאיר דוד מאסרי הי"ו‬
‫בביהמ”ד פאקש ‪ 55 -‬העריסאן עוו‪.‬‬
‫מו"ה קלמן אליעזר ב"ר שאול חיים מאלח הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אליעזר דוד סרוגא הי"ו‬
‫בביהמ"ד בוענאס איירעס ‪ 97 -‬העיווארד סט‪.‬‬
‫מו"ה שלום מרדכי ב"ר אברהם שמואל עלענבויגן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה יצחק גוטמאן הי"ו‬
‫בביהמ"ד קראסנא ‪ 631 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫אידישע קינדער‬
‫רחמנים בני רחמנים‬

‫מ'נויטיגט זיך אין עסן‪ ,‬וואס האלט זיך‬
‫פאר עטליכע טעג‪ ,‬ווי למשל ברויט‪ ,‬וכדו'‬

‫אונזערע ברידער אין‬

‫סאיז דא א ‪ Routh‬דורך די ‪ ,MTA‬ווער ס'איז וויליג אוועקצוגעבן צייט‬
‫צו טראגן די עסן‪ ,‬עס שטעלן זיך צוזאם גרופעס מוצש"ק און זונטאג‬

‫‪Five Towns‬‬

‫בעטן פאר הילף!‬

‫ביטע רופט ‪ 718-327-8606‬אדער ‪516-428-6017‬‬

‫נעבעך ‪ -‬א איד דערשטיקט זיך פון חובות‪ ,‬קומטס אים העלפן‬
‫דעם מוצש"ק פאר ריקן דעם זייגער‬
‫עס וועט זיין צוגעשטעלט א ברייטע מלוה מלכה קאלטס און ווארעם‬
‫זמירות ועניני דיומא א יעדע שעה‪ ,‬אויך וועט זיין צוגעשטעלט פארקינג בעז"ה אויף ראסס סט‪.‬‬
‫נעם אהיים מתנות פאר די קינדער פאר ‪ $45‬און ‪$150‬‬
‫זיי מוחל נעם עס אן ווי א פערזענליכע פאון קאל! ישראל שמחה לאנדא‬
‫אין מיין הויז ‪90 Ross St. #2K -‬‬

‫תושבי וויליאמסבורג וועלן זיך באטייליגן צו הערן דעם וויי געשריי פון א חתן א יתום‬
‫וואס גייט בעז"ה אונטערן חופה קומענדיגן מאנטאג הבעל"ט‪ ,‬און וועלן זיכער מאכן‬
‫אז דער חתן וועט נישט גיין צו די חופה פארשעמטערהייט נאר בדרך המלך!‬

‫מיר וועלן אלע דארט זיין "דעם זונטאג" ביים מסיבת‬

‫צעקת יתום ודל תושיע‬
‫‪Bedford Paradise • 620 Bedford Ave.‬‬
‫משעה ‪8:00‬‬
‫מיר ווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן‬

‫ישראל מיללער • מאיר שניצלער • מתתי' האללענדער‬

‫א גאר רייכער‬
‫פראגראם ווערט‬
‫צוגעגרייט‬

‫שלום זכר‬
‫הרב יוסף צבי אילאוויטש שליט"א בן הגה"צ אבד"ק יעמרינג שליט"א ‪ -‬חתן הרב יעקב האניג שליט"א‬
‫בביהמ"ד שערי חיים יעמרינג ‪ 182 -‬דיוויזשאן עוו‪.‬‬
‫הרב יצחק יהושע בן הרב נפתלי צבי (לאנדאן) הורוויץ שליט"א ‪ -‬חתן הרב סיני טייטלבוים שליט"א‬
‫בבית המדרש הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬
‫מו"ה יואל ב"ר יוסף צבי ראטענבערג הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה לייב רוטנער הי"ו‬
‫בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164 -‬סקילמאן סט‪.‬‬
‫מו"ה יעקב ב"ר יודא קאהן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה ישראל דרעזנער הי"ו‬
‫בביהמ"ד איחוד התלמידים דסאטמאר ‪ 260 -‬וואלאבאוט סט‪.‬‬
‫מו"ה יוסף ארי' ב"ר אפרים זאב כ"ץ הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אהרן ווייס הי"ו‬
‫בביהמ"ד צמח צדיק וויזניץ ‪ 186 -‬ראסס סט‪.‬‬
‫מו"ה יואל ב"ר יעקב אלימלך גרין הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה עקיבא משולם דראך הי"ו‬
‫בביהמ"ד אברכים זופניק ‪ 193 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה דוד ב"ר משה שמואל דייטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יוסף הערש שווארץ הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה מרדכי ב"ר יוסף צבי גרינפעלד הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אליעזר שטייף ע"ה ‪ /‬מו"ה חיים לאקס ע"ה‬
‫בביהמ"ד בית יצחק דספינקא ‪ 192 -‬קיעפ סט‪ - .‬וואך נאכט מוצש"ק ‪ 301 -‬היוז סט‪ .‬בעז"ה‬
‫מו"ה יושע הערש ב"ר זלמן לייב גליק הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה מרדכי יודא פאלקאוויטש הי"ו‬
‫בביהמ"ד קראלי ‪ 127 -‬וואלאבאוט סט‪.‬‬

‫וואך נאכט מוצאי שב"ק‬
‫מו"ה יואל ב"ר יעקב אלימלך גרין הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה עקיבא משולם דראך הי"ו‬

‫בבית א"מ ‪ - 177 Taylor St. #2‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר ‪ 165‬קליימער סט‪ .‬שחרית ‪9:00‬‬

‫דערמאנונג! די וואך מוצש"ק רוקט מען צוריק דעם זייגער מיט א שעה פון ‪ 2:00‬צו ‪1:00‬‬

‫שבת שבע ברכות‬
‫הרה”ג מנחם מאיר מיטטעלמאן שליט”א‬
‫מו”ץ בקהל יטב לב דסאטמאר‬

‫הרב משה בער לאנדא שליט”א‬

‫מנוחה ושמחה‬

‫מו”ה אפרים בר”י שטערן הי”ו‬

‫הרה”ג יושע געלב שליט”א‬
‫מו”ץ בקהל יטב לב דסאטמאר‬

‫מנוחה ושמחה‬

‫מו”ה ישעי’ שלום זילבערשטיין הי”ו‬

‫מו”ה אברהם יודא סאמעט הי”ו‬

‫מנוחה ושמחה‬

‫מו”ה וואלף ברי”נ לאנדא הי”ו‬

‫מו”ה צבי אלימלך גראס הי”ו‬

‫מו”ה מאיר יעקב טייטלבוים הי”ו‬

‫מרת שניצטער תחי’‪ ,‬בת הרה"ג שמואל דוד טויב שליט"א‬

‫מו”ה דוב זיידה הי”ו‬

‫מו”ה אברהם בערקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה אברהם שמחה לעווי הי”ו‪ ,‬ב”פ‬

‫מו”ה יצחק פאללמאן הי”ו‬

‫מו”ה אברהם יושע ניימאן הי”ו‬

‫מו”ה נחמי’ מאשקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה יוסף בראנד הי”ו‬
‫בן הרב חיים שליט”א‪ ,‬ר”מ בישיבה לוצערן‬

‫מו”ה הערשל קליין הי”ו‬

‫מו”ה שאול יודא מענדלאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה אלימלך רוטנער הי”ו‬

‫מו”ה הערשל ב”ר ליפא יאקאבאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה אשר ישעי’ קליין הי”ו‬

‫מו”ה אליעזר זוסמאן צבי מיללער הי”ו‬

‫מו”ה דוד קאהן הי”ו‬

‫הרב שמואל ניימאן שליט”א‬

‫הרב אברהם פוקס שליט”א‬

‫מו”ה יעקב מנחם פאזען הי”ו‬

‫מו”ה אברהם זילבערשטיין הי”ו‬

‫שמח תשמח‬

‫מו”ה משה יונתן גרינפעלד הי”ו‬

‫מו”ה רפאל ארי’ סאלאף הי”ו‬

‫שמח תשמח‬

‫קאנטינענטאל‬
‫די מארקיז‬

‫בעדפארד פאראדייס‬
‫פארק מענאר‬
‫ביהמ”ד חרדים‬

‫‪ 143‬ראדני סט‪.‬‬

‫אימפעריאל‬
‫קאנדאר האטעל‬
‫עטרת יואל‬

‫‪ 75‬ווילסאן סט‪.‬‬

‫פאפא קידוש זאל‬

‫‪ 110‬פען סט‪.‬‬

‫בית רחל‬

‫קטע מתוך דרשת כ"ק אדמו"ר מגאלאנטא שליט"א‬
‫בשבת קודש פרשת לך לך קודם קריאת התורה‬
‫בס"ד‬

‫בברית בן הבתרים נאמר על אברהם אבינו ע"ה והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו‪ ,‬ובמדרש‬
‫רבה אמרו חכז"ל חשיכה זו יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה שהיתה אומרת לישראל‬
‫כתבו לכם כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל‪ ,‬וצ"ע דהלא גזירות קשות מזו‬
‫גזרו מלכות יון דהיינו על חדש שבת ומילה‪ ,‬ששבת הוא שקול כנגד כל התורה כולה וזדונה בכרת‬
‫ובסקילה‪ ,‬וכן מצות מילה נכרתו עליה י"ג בריתות ויש עליה כרת‪ ,‬וכן גזרו שלא ילמדו תורה‪ ,‬אשר‬
‫עי"ז חלילה ישתכח כל התורה מישראל‪ ,‬וא"כ למה נחשכו עיניהם דוקא מגזירה זו של כתבו‬
‫לכם על קרן השור‪ ,‬והלא מה איכפת להם לבני ישראל אם יכתבו מה שהם יודעים שאינו אמת‪,‬‬
‫שבאמת יש להם חלק באלקי ישראל‪ ,‬רק לפנים הם כותבים כן‪ ,‬אלא רואין מזה‪ ,‬שבאם כופים‬
‫יהודי לכתוב דבר נגד התורה ית' ותורתו הק' זהו הגזירה הקשה ביותר‪ ,‬שיוצרך בעצמו לכתוב‬
‫דברי כפירה‪ ,‬אפי' אם אינו מאמין בו‪ ,‬וכן הגזירה שגזרו עלינו ראשי מדינת ניו יארק שנכתב‬
‫בעצמינו שמצות מציצה בפה הוא סכנה להילד‪ ,‬והתורה מצוה לנו להכניס ילדים תחת סכנת‬
‫נפשות ח"ו‪ ,‬חוץ ממה שהתוצאות מגזירה זו הוא על כל מצות מילה כמו שכבר נתבאר מדבריהם‬
‫עפ"ל‪ ,‬אבל זו בלבד שנהי' אנחנו מחויבים לחתום על דברי נאצה אלו הוא הגזירה הקשה ביותר‬
‫ומחשיך עיניהם של ישראל ר"ל‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful