Title goes here 

to two lines 
Subtitle 

Vietnam Overview: How good will be the year of Dragon 
2011 in introspect and outlook to 2012
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp 
Phỏng vấn trực tuyến 

Đối tượng tham gia phỏng vấn 
Nhân viên quản lý cấp cao của các nhà sản xuất và cung cấp 
dịch vụ tại Việt Nam 

Số mẫu 

Tổng số mẫu N = 58 

Thời gian tiến hành 

Tháng 11 – Tháng 12, 2011

Thiết kế nghiên cứu
Nielsen Vietnam Business Barometer 
Nghiên cứu phỏng vấn quản lý cấp cao của các nhà 
sản xuất và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
–Tổng số mẫu N=58 
– Tháng 11 – Tháng 12, 2011 

Khảo sát toàn cầu về niềm tin 
người tiêu dùng Q4/2011 

Nielsen Vietnam Omnibus 
– HCM & Hanoi (N =150/city) 
– Mọi tầng lớp thu nhập 
– Tháng 11, 2011 

Số liệu Đo lường bán lẻ Nielsen 
Q1­ Q4 2011 

Dữ liệu kinh tế vĩ mô 
– Tổng cục thống kê Việt Nam 
– Báo chí 

External 
economic & 
social 
impact 
Tổng Quan Thị Trường

Năm 2011 kết thúc với… 
một vài kế hoạch bị lỡ… 

Tỉ lệ tăng trưởng GDP 

… nhiều biến động 

2010 vs. 
2009 

2011 vs. 
2010 

+6.8% 

+5.9% 

Ưu tiên số một của Việt Nam 
trong  năm  2012  là  kiềm  chế 
lạm  phát  với  chỉ  số  giá  tiêu 
dùng  (CPI)  khoảng  9%,  và 
đạt tốc độ tăng trưởng 6% 
Thủ  tướng  Nguyễn  Tấn  Dũng 
(báo cáo chính phủ*) 

Lãi suất cho vay 
Lạm phát (trung bình) 
USD/VND (ngày 31/12/2011) 
Vốn FDI (tỉ USD) 

2 nd  Half 2011 

16­17% 

22­25% 

9.2% 

18.6% 

19,500 
11 

21,036 
11 

Việt  Nam  có  thể  kiềm  chế 
lạm  phát  năm  nay  nếu  áp 
dụng  thành  công  nghị  quyết 
11 
ADB  tại phiên họp thường niên 
lần thứ 44, tháng 5, 2011
lần thứ 44, tháng 5, 2011 

Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; 
FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. 
thanhniennews.com 

External 
economic & 
social 
Quan điểm của doanh 
impact 
nghiệp và phản ứng 
của người tiêu dùng

Gần 2 phần 3 nhà quản lý doanh nghiệp cảm thấy tình hình kinh tế ở Việt Nam 
đã xấu đi 
Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam (so với 1 năm trước) 

Base: n= 58 

Q6a: So với cùng kỳ năm trước, bạn có nghĩ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam đã có 
tiến triển hay đang xấu đi? 
2 nd  Half 2011

…nhưng hầu hết đều đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp vượt chỉ tiêu 
trong năm 2011 so với 2010 
Hiệu quả kinh doanh so với chỉ tiêu 

Base: n= 58

Q5: Nhìn lại thành tích doanh nghiệp của bạn từ đầu năm đến nay, bạn nghĩ doanh nghiệp của 
mình ra sao khi so với chỉ tiêu đạt được? 
2 nd  Half 2011 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần đầu tiên nằm trong top 5 quan ngại hàng đầu. 
Lạm phát vẫn là quan ngại đặc biệt của doanh nghiệp. 
Kỳ 2 ­ 2010 
1) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (69%) 

Kỳ 1 ­ 2011 

Kỳ 2 ­ 2011 

1) Lạm phát (68%) 

1) Lạm phát (59%) 

2) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (41%) 

2) Khả năng tăng giá (55%) 

2) Sự giảm giá của VND (68%) 

3) Lạm phát (49%) 

3) Khả năng tăng giá(50%) 

3) Sự giảm giá của VND (41%) 

4) Thiếu lao động 
lành nghề (39%) 

4) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (32%) 

4) Khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu  (24%) 

5) Lương tăng (18%) 

5) GDP tăng chậm (14%) 

5) Lương tăng  (24%) 

6) GDP tăng chậm (14%) 

6) Thách thức về hậu cần/ 
cung ứng (10%) 

6) Khả năng tăng giá (18%) 

7) Tác động từ 
tham nhũng (14%) 

7) Giá xăng dầu (9%) 

7) Thiếu lao động 
lành nghề (18%) 

8) Khác (VND mất giá, 
Pháp luật, nhà nước 
ủng hộ hàng nội địa…) (12%) 

8) Lương tăng (9%) 

8) GDP tăng chậm (18%) 

2 nd  Half 2011

Q12: Vấn đề nào sau đây làm bạn lo ngại về ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn? Hãy xếp hạng 3 vấn đề 
hàng đầu mà bạn quan tâm nhất 1 st Half 2011 theo thứ tự 1 = quan tâm nhất, 2 = quan tâm thứ hai, …. 
Source: Nielsen Business Barometer , 
Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma ­n=17 

Niềm tin người tiêu dùng giảm trong năm 2011, nhưng 
tăng điểm tích cực ở quý 4 
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng 
Việt Nam 2011

10 

Q4’11 Consumer Confidence Index 
Base : All respondents n=10072 

2011 in introspect and outlook to 2012 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Với niềm tin tiêu dùng giảm trong quý trước, người tiêu dùng đang thận 
trọng hơn trong mua sắm, chi tiêu 
Chỉ số niềm tin tiêu dùng 
Việt Nam

GIA TĂNG CHI TIÊU 
(Tăng 10% mức chi tiêu) 
103 

Q4'10 

98 

97 

96 

Q1'11 

Q2'11 

Q3'11 

CẮT GiẢM CHI TIÊU 
(Giảm 10% mức chi tiêu) 
Báo cáo về niềm tin 
của người tiêu 
dùng toàn cầu 
Q3 ­ 2011 

Có sự giảm nhẹ về sản lượng FMCG trong 4 quý vừa qua 

*Source  Nielsen Growth Reporter Q4 2011 (6 Cities All Channels in Vietnam) 

2 nd  Half 2011

External 
economic & 
social 
Xử lý cơn ác mộng 
impact 
mang tên “lạm phát”

Hơn phân nửa các nhà quản lý doanh nghiệp gặp phải mức giá tăng 2 chữ số 
của nguyên liệu đầu vào, cứ 5 doanh nghiệp thì có 1 phải đối mặt với mức 
tăng 20% hoặc hơn. 
Thay đổi của giá nguyên liệu đầu vào 

Q12c: Bạn có nhận thấy những thay đổi về giá của nguyên liệu đầu vào? Nếu có, thay đổi đó 
khỏang bao nhiêu? 
2 nd  Half 2011

Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma 

Vì lạm phát có thể tiếp tục tăng gần đến ngưỡng 2 chữ số, các nhà quản lý 
doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp thay thế như tìm nguyên liệu đầu 
vào giá rẻ 
Giải pháp cho việc tăng giá nguyên liệu đầu vào 

Kỳ 1 ­ 2011 

Kỳ 2 ­ 2011 

Q12d: Bạn giải quyết với sự tăng giá nguyên liệu đầu vào như thế nào? 
2 nd  Half 2011 

Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma

Các nhà quản lý doanh nghiệp cho rằng người tiêu dùng sẽ giảm bớt việc mua 
những thứ không cần thiết và mua hàng khuyến mãi nhiều hơn. 
Kỳ 2 ­ 2010 

Kỳ 1 ­ 2011

Q16: Bạn dự đóan người tiêu dùng Việt Nam sẽ thay đổi thói quen mua sắm trong từ 
6 đến 12 tháng tới như thế nào? 
2 nd  Half 2011 

Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma 

Kỳ 2 ­ 2011 

Phân khúc cao cấp tăng trong khi giá trị giảm đi liên tục, thể hiện xu hướng 
mua hàng cao cấp hơn của người tiêu dùng ở một số ngành hàng 

% Volume Share 

Volume share of price tiers 

Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT 

17 

2011 in introspect and outlook to 2012 
2 nd  Half 2011

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Mục tiêu kiểm soát giá trị và tăng trưởng sản lượng vẫn là công việc dễ nản 
lòng của ngành công nghiệp, ngoài ra việc nắm bắt độ co giãn của giá cũng 
là yếu tố then chốt 
Top 10 ngành hàng – 6 thành phố TT 
Giá trị and sản lượng tăng trưởng so với 1 năm trước 

Q1 2011 

Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT 

Q4 2011 

18 

2011 in introspect and outlook to 2012 
2 nd  Half 2011

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Corporate 
strategic 
direction & 
Định hướng chiến 
plan 
lược & dự định của 
doanh nghiệp

19 

2011 in introspect and outlook to 2012 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Triển vọng kinh tế nhìn chung vẫn lạc quan trong năm 2012 nhưng nhiều 
công ty cảm thấy họ sẽ gặp nhiều thử thách hơn so với những năm trước. 
Triển vọng về điều kiện kinh doanh

Q7,: Trong 6 đến 12 tháng tới, bạn cho rằng điều kiện kinh doanh tại Việt Nam và 
ngành của bạn sẽ tiến triển hay suy giảm? 
2 nd  Half 2011 

Base: ALL RESPONDENTS 

Khoảng 2 phần 3 các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn kỳ vọng mức tăng 
trưởng 2 chữ số trong 12 tháng tới nhưng số doanh nghiệp kỳ vọng mức 
tăng dưới 10% nhiều hơn so với kỳ khảo sát trước.
Tăng trưởng dự kiến của công ty 

Q11: Theo bạn tăng trưởng của công ty bạn trong 12 tháng tới sẽ như thế nào? 
Base: ALL RESPONDENTS 

2 nd  Half 2011 

Trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng và mở rộng thị trường vẫn là động cơ chính 
thúc đẩy tăng trưởng, M&A và Xuất khẩu đang là mối quan tâm mới của các 
nhà quản lý doanh nghiệp. 
3 nhân tố chính dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng của công ty 

Kỳ 1 ­ 2011 
Nhu cầu tiêu dùng cho 
ngành tăng 

Kỳ 2 ­ 2011 
Nhu cầu tiêu dùng cho ngành tăng 
Mở rộng ra các thành phố thứ 
cấp/nông thôn 

Mở rộng ra các thành phố 
thứ cấp/nông thôn 
Mở rộng sang kênh 
thương mại hiện đại 

Mở rộng sang ngành hàng khác 

Mở rộng sang ngành hàng 
khác 

Tăng chi phí tiếp thị 

Tăng chi phí tiếp thị 

Sát nhập và mua lại (M&A) 

Điều kiện kinh doanh ở 
Việt Nam được cải thiện 

Mở rộng sang kênh thương mại 
hiện đại 

Điều kiện kinh doanh của 
ngành được cải thiện 

Xuất khẩu sang các thị trường nước 
ngoài 

Q11b: Theo bạn, 3 nhân tố chính ảnh hưởng tới tăng truởng cho công ty trong 12 tháng tới là gì? 
2 nd  Half 2011 

Base: ALL RESPONDENTS

Ngân sách quảng cáo sẽ tiếp tục được tăng để thu hút tiêu dùng. 

Ngân sách cho quảng cáo 

Q13: Trong 6 tới 12 tháng tới, theo bạn ngân sách cho quảng cáo của công ty bạn sẽ thay đổi 
thế nào? 
2 nd  Half 2011

Base: All Respondents EXCEPT Media respondents 

Kênh truyền thông hiện đại (trực tuyến và di động) sẽ tiếp tục được quan tâm, 
trong khi vai trò của TV và các vật dụng hỗ trợ bán hàng ở điểm bán (POSMs) 
vẫn không thay đổi. 
T2B (increase): 

24% 

24% 

11% 

15% 

31% 

5% 

53% 

20% 

B2B (decrease): 

4% 

2% 

6% 

2% 

16% 

4% 

0% 

2% 

Q15: Trong thời gian 6 – 12 tháng tới, bạn dự đóan công ty mình sẽ dành ngân sách quảng 
cáo thế nào cho các kênh truyền thông sau? 
2 nd  Half 2011

Base: All Respondents EXCEPT Media respondents 

Thị trường nông thôn tiếp tục thu hút các nhà quản lý doanh nghiệp dù mức độ 
hấp dẫn có giảm đi so với kỳ 1 – năm 2011. 
Khu vực nông thôn thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp 

Q22: Trong 12 – 18 tháng tới, theo bạn thị trường nông thôn Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng công ty của bạn tới mức nào? 
2 nd  Half 2011

Base: ALL RESPONDENTS 

Triển vọng tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam nói 
chung và kênh thương mại hiện đại nói riêng vẫn lạc quan trong 
năm nay. 

2 nd  Half 2011

Tổng thị trường bán lẻ 
tăng 25% 

Giá trị thị trường bán lẻ 
kỳ vọng đạt 88 tỉ USD 
trong năm 2012 

Kênh bán hàng hiện 
đại đóng góp 20% 

717 cửa hàng thuộc 
kênh bán hàng hiện đại 
so với 8,600 chợ truyền 
thống 

Kênh bán hàng hiện đại tiếp tục phát triển các loại hình cửa hàng mới để 
đánh vào nhu cầu thích tiện lợi ngày càng tăng của người tiêu dùng. 
•  Các nhà bán lẻ mở rộng với các cửa hàng mới 
•  Nhiều nhà bán lẻ bắt đầu cạnh tranh trong loại hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi mới 
Cửa hàng 
(Satrafoods, New Cho, Coopfood) 
Cửa hàng 
Cửa hàng thực 
sức khỏe và 
tiện lợi 
Siêu thị 
phẩm 
sắc đẹp 

17 

27 

18 
14 

20 

54 

16 

70 


44 

16 

76 

16 
11 
101 

2 nd  Half 2011

As of Dec 2011 

Tổng kết 
Thận trọng với lạm phát & 
lên kế hoạch cẩn thận nếu 
muốn tăng giá khi bán 
sản phẩm cho người tiêu 
dùng

• Kiểm soát chi phí sản xuất 
• Chọn nguyên liêu và nhà cung cấp giá rẻ 
• Nắm bắt độ co giãn của giá trong ngành hàng của 
mình để giảm thiểu rủi ro phải tăng giá sản phẩm. 
Lên kế hoạch cẩn thận để tăng khả năng thành công. 

Khám phá các động 
cơ thúc đẩy tăng 
trưởng mới 

• Tăng trưởng thông qua mô hình sát nhập và mua 
lại, tham gia các ngành hàng mới và xuất khẩu ra 
thị trường ngoài nước 
• Khu vực nông thôn vẫn là thị trường tiềm năng 
cần khai phá 

Tiếp tục tương tác với 
người tiêu dùng 

• Thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những sản 
phẩm/ dịch vụ đáng giá đồng tiền của người tiêu dùng 
• Khám phá các hình thức truyền thông mới như quảng 
cáo trực tuyến và di động 
• Chú ý tương tác với khách hàng qua các vật dụng hỗ 
trợ tại điểm bán (POSMs) 

2 nd  Half 2011 

Khi được viết bằng tiếng Trung, từ khủng hoảng được gói gọn 
trong 2 chữ 
Một chữ mang nghĩa nguy hiểm, một chữ tượng trưng cơ hội. 

­John, F Kennedy (1959)

2011 in introspect and outlook to 2012 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Nielsen Vietnam 

30 

2011 in introspect and outlook to 2012 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Hãy kết nối với Nielsen Vietnam 
vn.nielsen.com

www.twitter.com/nielsenvietnam 

www.facebook.com/nielsenvietnam 

31 

2011 in introspect and outlook to 2012 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.