You are on page 1of 4

DERS 7: TASARIM MANTIĞI

SolidWorks gibi parametrik bir modelleme programını verimli kullanabilmeniz için modellemeye başlamadan önce parçanın tasarım mantığını tam oturtmanız gerekmektedir. Tasarım mantığı, tasarım süresince izleyeceğini plan olup parça değiştiğinde nasıl davranacağını yönetmektedir. Tasarım mantığını oluşturan çeşitli sebepler vardır: A. Sketch’te Tasarım Mantığı: 1. Otomatik Sketch İlişkileri: Geometrinin oluşturulma şekline bağlı olan bu ilişkiler paralellik, diklik, yatay ve dikeylik olabilir. 2. Eşitlikler: Ölçülerin birbirine bağlı olarak değişmesini sağlayarak, değişikleri otomatikleştirir. 3. Sonradan eklenen Ölçüler: Otomatik ilişkiler ile aynı görevi gören ama kullanıcı tarafından sketche dahil edilen ilişkilerdir. 4. Ölçülendirme: Sketchi tam tanımlı yapmak için yapılan ölçülendirmelerin tekniği, değişiklikleri nasıl yapacağınızı belirler.

ÖRNEK 1: Sağdaki sketchte yapılan ölçülendirme, toplam uzunluktan (100 mm) bağımsız olarak, iki daireyi kenarlardan 20 mm mesafede tutacaktır.

Baseline adı verilen bu ölçülendirmede ise iki daire arasındaki mesafe dikdörtgenin sol kenarına bağlı olarak değişmektedir.

Bu ölçülendirme tarzında ise soldaki daire sol kenara göre. sağdaki daire iki daire arasındaki mesafeye göre yönlenmektedir. Aşağıdaki örnek aynı ölçünün farklı şekilde elde edilmesidir. Line Secleted 2 Points Selected Line and Point Selected . Ama geometrik ilişkileri silip bu ölçüleri değiştirmeyi denerseniz farklı sonuçlar elde edildiğini göreceksiniz. Burada dikdörtgenin sahip olduğu yataylık ve diklik ilişkileri farklı şekilde oluşturulan bu ölçünün aynı sonuçlar vermesini sağlar. ÖRNEK 2: Ölçüleri oluşturmak için kullanılan metotlar farklı sonuçlar doğurabilir. ikincisi iki nokta arasındaki mesafeyi. İlk ölçü sağ dikey çizgiyi. üçüncüsü ise üst nokta ve alt çizgi arasındaki mesafeyi kontrol etmektedir. Geometrik toleranslardan dolayı bu her zaman apaçık değildir.

Parça Ortamında Tasarım Mantığı: 1. Potter’s Wheel Yaklaşımı . Layer Cake Yaklaşımı 2.B. Manufacturing (İmalat) Yaklaşımı 1. Potter’s Wheel Yaklaşımı 3. Layer Cake Yaklaşımı 2.

Manufacturing (İmalat) Yaklaşımı .3.