You are on page 1of 1

14-dec-2009, 11.

30

TEST Programarea calculatoarelor
Să se scrie un program care să aibă următoarele funcţionalităţi: 1. Citeşte elementele unei matrici de numere intregi de la tastatura. Dimensiunile matricii sunt citite de asemenea de la tastatura 2. Implementeaza si apeleaza o functie prin care afiseaza pe ecran (in forma matriciala) elementele matricii transpuse 3. Afiseaza elementele vectorului obtinut prin inmultirea matricii cu vectorul de elemente corespunzator unei linii a matricii. Indexul liniei va fi citit de la tastatura. 4. Ordoneaza matricea pe linii. Liniile vor fi reordonate in sens crescator in functie de media artitmetica a elementelor care alcatuiesc liniile respective. Matricea ordonata va fi afisata pe ecran. Exemplu: 1) Daca citesc de la tastura cu dim 3 x 4 avand urmatoarele elemente 1 5 0 8 4 6 1 1 2 3 0 2 2) Afisez pe ecran matricea transpusa : 1 4 2 5 6 3 0 1 0 8 1 2 3) Daca indexul citit este 1, afiseaza 42 54 28 4) Afiseaza pe ecran matricea ordonata: 2 3 0 2 4 6 1 1 1 5 0 8