You are on page 1of 12

NAMA : ..........................................................

TAHUN :........................

Sulit Kemahiran Hidup OKT 2010 1 jam SEKOLAH KEBANGSAAN JELIANG 33800 MANONG PERAK

100

________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR ) 2 AKHIR TAHUN 2010 ________________________________________________________________________ KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN 5 (1 JAM ) ________________________________________________________________________ JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 4 bahagian. Bahagian A,B,C dan D. 2. Jawab semua soalan. 3. Bahagian A, soalan berbentuk objektif diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.Pilih satu sahaja jawapan yang betul. 4. Bahagian B,C dan D jawapan hendaklah ditulis diruangan yang disediakan. ________________________________________________________________________

BAHAGIAN

Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan iaiu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.

1.

Pilih pernyataan yang benar mengenai alatan X dan Y .


I.

Alatan X digunakan untuk mengetuk kepingan logam manakala alatan Y untuk mengetuk kayu. Alatan X digunakan untuk mengetuk kayu manakala alatan Y untuk mengetuk kepingan logam. Bahagian kepala alatan X dibuat daripada kayu manakala bahagian kepala alatan Y dibuat daripada getah. Bahagian kepala alatan X dibuat daripada getah manakala bahagian kepala alatan Y dibuat daripada kayu. A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

II.

III.

IV.

2.

Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan?


A Untuk mengerat batang keluli. B Untuk memotong kepingan kayu nipis. C Untuk melicinkan permukaan logam. D Untuk memotong kepingan logam nipis.

I.

III.

II.

IV.

3.

Manakah antara bahan buangan yang berikut, dapat digunakan untuk membuat projek ? A I dan II B I dan III C II dan III D II dan IV

4.

Pernyataan manakah yang benar berkaitan dengan simbol komponen dalam rajah di atas ? A Nilai rintangannya menjadi tetap apabila tidak menerima cahaya. B Nilai rintangannya bertambah apabila menerima cahaya. C Nilai rintangannya berkurangan apabila menerima cahaya. D Nilai rintangannya menjadi tetap apabila menerima cahaya.

5.

Simbol di atas menunjukkan ______________. A L.E.D B anod C L.E.D dwi-warna


D perintang boleh laras

6.

Manakah antara simbol yang berikut, mewakili transistor ?


3

7.

Yang berikut adalah pasangan komponen dan simbolnya. Pilih pasangan yang tidak betul.

8.

Bahagian manakah pada engsel di atas yang perlu diminyakkan ? A P B Q C R D S

9.

Manakah antara aksesori perabot yang berikut, yang tidak perlu diminyakkan ?
4

10. Ikan hiasan dipelihara untuk tujuan-tujuan yang berikut, kecuali _____________________ .

A menghayati keindahan alam akuatik. B memberikan ketenangan perasaan. C memupuk perasaan sayangkan binatang peliharaan. D mengelakkan ikan daripada membiak.

11.

Bahagian yang bertanda X dalam rajah di atas berfungsi untuk _______________________. A mengawal arah pergerakan ikan ke atas dan ke bawah. B mengawal arah pergerakan ikan ke hadapan.
C mengawal arah pergerakan ikan ke kiri dan ke kanan.

D mengawal arah pergerakan ikan ke belakang.

12.

Bahagian yang manakah pada sebuah akuarium yang berfungsi membantu ikan bernafas di dalam air ? A P B Q C R D S

13.

Apakah nama kancing dalam rajah di atas ?


A Butang katup. B Cangkuk dan mata. C Cangkuk dan palang. D Cangkuk dan rumah.

14.

Apakah nama jahitan yang digunakan untuk membaiki pakaian dalam rajah di atas ?
A Jahitan lilit ubi. B Jahitan sembat. C Jahitan lilit kemas. D Jahitan silang pangkah.

III

II

IV

15.

Manakah antara jahitan yang berikut, sesuai untuk menjahit cangkuk dan palang ? A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV

16.

Apakah nama mata jahitan dalam rajah di atas ?


A Jahitan lilit kemas. B Jahitan insang pari. C Jahitan lubang butang. D Jahitan lilit ubi.

17.

Cara menjual sesuatu barang bergantung pada ____________.


A jenis gerai. B jumlah pembekal. C jenis barang jualan. D jumlah barang jualan.

18. Manakah antara yang berikut, tidak ada kaitan langsung dengan pengubahsuaian barang yang

ditunjukkan dalam rajah di atas ?


A Kek. 7

B Sup. C Kuih. D Aiskrim.

19. Antara barang yang berikut, yang manakah tidak sesuai dijual secara berjaja ?

20. Antara barang-barang yang berikut, manakah yang tidak sepatutnya dijual di sekolah ? A B C D

Dadih. Rokok. Gula-gula. Kuih-muih.

21.

Promosi adalah cara untuk _______________. I II III IV membaiki kualiti barang. mengurangkan harga barang. menarik perhatian pembeli. memperkenalkan barang baru.

A I dan II. B I dan III. C II dan III.


8

D III dan IV.

22. Apakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat pada poster di bawah ini ? A Jenis barang. B Harga barang. C Berat barang. D Jenama barang.

23.

Manakah antara yang berikut, menunjukkan promosi cara pembungkusan ? A C

24.

Pesanan untuk membeli sesuatu barang biasanya diterima oleh _______________. A buruh. B peniaga. C pembeli. D pekerja kerajaan.

25.

Rajah di atas menunjukkan __________________. A poster. B katalog. C senarai barang. D borang pesanan. Pizza Istimewa Sekali mencuba pasti tak lupa. Lazatnya tak terkata ! Hubungi kami : 012-8259443 Berdasarkan iklan di atas, apakah kaedah yang paling sesuai untuk memesan piza ?
A Menggunakan e-mel B Menggunakan telefon. C Membeli terus dari kedai. D Menggunakan borang pesanan.

26.

KEDAI PERABOT PROFDIN Hubungi kami melalui : profdin.BKD8404@gmail.com 27. Iklan di atas menunjukkan kedai perabot tersebut dapat menerima pesanan melalui ___________. A e-mel.
10

B telefon. C majalah. D borang pesanan.


28. Antara yang berikut, peniaga manakahyang berurus niaga melalui internet ?

A Pustaka Hikmah B Restoran Mydin Sdn Bhd C Ummiku Sayang.com.my D Syarikat Muhibbah Sdn. Bhd Mengawal arah pergerakan ikan ke atas atau 29. ke bawah di dalam air. Fungsi bahagian ikan di atas merujuk kepada ________________. A mulut B mata C sirip atas dan bawah
D sirip pektoral

30.

Sekolah anda akan mengadakan Hari Kantin. Apakah kaedah promosi yang sesuai untuk menghebahkan hari tersebut kepada orang ramai?
A Radio B Poster C Papan iklan D Surat khabar

BAHAGIAN B Padankan alatan jahitan dengan kegunaannya. Jarum tangan Menanggalkan mata jahitan mesin atau jahitan tangan seperti jelujur. Menjahit jelujur atau kekal dengan tangan atau mesin Menyemat fabrik buat sementara sahaja. Mengunting fabrik.
11

Gunting fabrik Benang jahit Penetas jahitan

Jarum peniti

Menjahit dengan tangan. ( 5 markah )

BAHAGIAN C Tuliskan nama bahagian luar ikan berdasarkan jawapan yang diberi. Mulut Sirip atas Sisik Sirip bawah Mata Penutup insang Sirip pektoral Sirip pelvik Dubur Ekor

( 10 markah )

12