You are on page 1of 5

NOTA MINTA

Rujukan : JPS(W)/SKLS(Kew)/153/04/11/01 Tarikh : 2 NOVEMBER, 2012 Kepada : Guru Besar SK Long Sukang, Lawas

Daripada : EN MUHAMAD SYAFIK BIN AZMI Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2012 Berhubungan dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil Perihal Barang Kuantiti
8 rim

Anggaran Harga
RM 88.00

Tarikh Diperlukan

Catatan oleh Pengetua/ Guru Besar


Colta Business Solution

1. Kertas fotostat 80gms

Untendered item'

Tujuan : Pengajaran dan Pembelajaran

JUMLAH

RM

88.00

Peruntukan:TERAS Subsidiari / Matapelajaran: Baki peruntukan semasa : Sekian, terima kasih. Yang Benar, (MUHAMAD SYAFIK BIN AZMI) Tarikh : 2 NOVEMBER , 2012 Permohonan di atas Diluluskan / Tidak diluluskan (ERAK AK TUT) Tarikh : PANITIA MATEMATIK
RM 6.68

Harga seunit
11.00

NOTA MINTA
Rujukan : JPS(W)/SKLS(Kew)/153/04/11/01 Tarikh : 11hb Ogos, 2010 Kepada : Guru Besar Sk Long Sukang, Lawas Daripada : Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2010 Berhubungan dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil
1. (4) 2. (123) 3. (125) 4. (125) 5. (125) 6. (125) 7. (125) 8. (125) 9. (125) 10. (125) 11. (125) 12. (125) 13. (125) 14. (125) 15. (125) 16. (125) 17. (125) 18. (125) 19. (125) 20. (125)

Perihal Barang
Binding Comb Ring Kicap Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan Belangan JUMLAH

Kuantiti
20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji

Anggaran Harga
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 12.00 6.40 32.00 40.00 48.00 40.00 40.00 40.00 48.00 56.00 64.00 8.00 8.00 8.00 16.00 8.00 288.00 448.00 696.00

Tarikh Diperlukan

Catatan oleh Pengetua/ Guru Besar

RM 1,906.40

Peruntukan:

TERAS Kajian Tempatan

Subsidiari / Matapelajaran: Baki peruntukan semasa : Sekian, terima kasih. Yang Benar, ( )

Permohonan di atas Diluluskan / Tidak diluluskan ( LAURENTIUS AK THOMAS )

Tarikh :

Tarikh :

Harga seunit 0.60 0.80 0.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 36.00 56.00 87.00