You are on page 1of 9

Spisak Advokata Novi Sad

Agošton Laslo, 21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovi a 6, Adamovi Siniša, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 7/I, Aleksi Zoran, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo enja 153, Aleksi Nemanja, 21000 Novi Sad, Stevana Branova kog 6A/I, An eli Saša, 21000 Novi Sad, Dimitrija Tucovi a 4, An eli Stevan, 21000 Novi Sad, Njegoševa 24/2 Anti Živka, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 22, Apro Ljubomir, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 7, Aracki Gordana, 21000 Novi Sad, Episkopa Visariona 7, Arsenov Branislav, 21000 Novi Sad, Lov enska 4, Arsi Tanja, 21000 Novi Sad, Trg neznanog junaka 2, A Etelka, 21000 Novi Sad, Gorana Kova i a 13, Babi Jovan, 21000 Novi Sad, Lov enska 4, Babi Nada, 21000 Novi Sad, Bra e Ribnikara 63/2, Baji Saša, 21000 Novi Sad, Dimitrija Tucovi a 14, Baji Snežana, 21000 Novi Sad, Futoški put 42-44, Balta Slavica, 21000 Novi Sad, Mileti eva 32, Bankova ki Dragica, 21000 Novi Sad, Ive Andri a 3, Barjamovi Dragoljub, 21000 Novi Sad, Radni ka 4A, Baroš Borislav, 21000 Novi Sad, Sime Matavulja 27, Baši Zoran, 21000 Novi Sad, Poštanska 3, Bednarik Snežana, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 26, Beleslijin Mirjana, 21000 Novi Sad, Bra e Ribnikara 52/2, Beli -Brki Vladislava, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 7 Beljanski S. Vladimir, 21000 Novi Sad, Vase Staji a 20D, E-mail: vbelja@eunet.yu Beljanski Slobodan, 21000 Novi Sad, Stevana Misi a 4, tel: 623-079 i 623-436, E-mail: vbelja@eunet.tu Bernat Margita, 21000 Novi Sad, Vrša ka 77, Beronja Biljana, 21000 Novi Sad, Njegoševa 18, tel. 021/28-194, E-mail: advberon@eunet.yu, Beronja Božidar, 21000 Novi Sad, Njegoševa 18 Biorac Zvonimir, 21000 Novi Sad, Poštanska 3, Bjelica Bogdan, 21000 Novi Sad, Vase Staji a 19/II, Bjeloš Danica, 21000 Novi Sad, M. Stojadinovi Srpkinje 6/5, Bogi Branislava, 21000 Novi Sad, Beogradski kej 7, Bognar Ištvan, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 2/B, Bogovac Predrag, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 7, Bosni Zoran, 21000 Novi Sad, Radni ka 12/2, Bordjoski-Ka anski Jelisaveta, 21000 Novi Sad, Vuka Karadzi a 31, 021/21-296, 422-473, email: knica@eunet.yu Boži Zoran, 21000 Novi Sad, Miroslava Anti a 5, Bozoki Antal, 21000 Novi Sad, Stražilovska 15, Bojkov Aleksandar, 21000 Novi Sad, Vase Staji a 6, Boti Nataša, 21000 Novi Sad, Jovana or evi a 6, Boti -Raki Branislava, 21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra 6/I Beti Stanko, 21000 Novi Sad, Vladimira Nikoli a 8, Bjelogrli Milan, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo enja 66, Brki -Beli Danica, 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 7, tel.: 021/26-198, E-mail: slobodan.belic@telekom.yu, Brkovi Nikola, 21000 Novi Sad, Žarka Vasiljevi a 12,

Gr ki A. 21000 Novi Sad. Ga eša Ana. Vujanovi Boško. 21000 Novi Sad. Gliši Jelena. Vu kovi Snežana. Guzina Milorad. 21000 Novi Sad. Dimitrija Tucovi a 4/I. Tel. 21000 Novi Sad. Gudovski Zagorka. E-mail : guliver@eunet. Tel. Vrani Vesna. 21000 Novi Sad. Jovana or evi a 13.yu. Gojkovi Maja. Cara Lazara 19. 21000 Novi Sad. Stojana Novakovi a 5.: +3812125825 tel/fax: +38121421251. Veber or e./fax: (++381)-(0)21-619-630. Dani i eva 9/2. Garabandi Aleksandar. Gardinova ki Zori Marijana. Vojnovi Radovanka. Miroslava Anti a 5/1. Lov enska 12. 21000 Novi Sad. Vukani Dragana. 21000 Novi Sad. Vu evi Miloš. Poštanska 5/II. Vukobrat Gordana.Bugarski Nenad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Budakov Olivera. 21000 Novi Sad. Vorgi Aleksandar. Gavrilovi Raco. Vojnovi Milan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad Almaška 18. Fruškogorska 21/1. Vickovi Tanja. Jovana Boškovi a 14. Milana Toplice 8. 21000 Novi Sad. E-mail : gradojev@EUnet. Narodnog fronta 14. Železni ka 4. Vojnovi Miodrag. 21000 Novi Sad. Milovana Gliši a 6.yu. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Stražilovska 4/1. 21000 Novi Sad. Vukajlovi Elizabeta. Katoli ke porte 2. 21000 Novi Sad. Bra e Jovandi 17/7. Futoška 31. Bul. 21000 Novi Sad.: +3812125825 tel/fax: +38121421251. Mirej. 21000 Novi Sad. Dani i eva 3/I. Golubovi Svetlana. Jovana Boškovi a 8/1. Maksima Gorkog 5/I. Ravani ka 1. Zmaj Jovina 14. Vještica Magdolna. Gvozdenovi Milica. Veselinovi Predrag. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Gruji Miloš. Gruji Sanja. 21000 Novi Sad. Gradojevi Jovan. Mileti eva 2/I Vu kovi Milka. 21120 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Petra Drapšina 48 . Tel. Bulevar oslobo enja 78/III. Gavanski dr Branislav. Gaudenji Matild. 21000 Novi Sad. Futoška 13. Mileti eva 2/I. Poštanska 5/2. 21000 Novi Sad. Njegoševa 28. E-mail : advveber@eunet. 21000 Novi Sad. Veg dr Enike. Dimitrija Tucovi a 8. 21000 Novi Sad. Miroslava Anti a 5/1. 21000 Novi Sad. Ive Lole Ribara 4.yu. Grdi Prstojevi Vesna. Vukosavljevi Dušanka. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Stražilovska 4/1. Vuli Branislav. Ignjata Pavlasa 2. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Gnatenko-Andri Tatjana. 21000 Novi Sad. Narodnog fronta 73. 21000 Novi Sad. Email: zarkovu@eunet. Budošan Kova Jelena. Petra Drapšina 37/3. Jevrejska 2. Trg Ferenca Fehera 8. Vojnovi Branka. Gojkovi Dragan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Vemi Tihomir.yu Vu kovi Žarko. Dimitrija Tucovi a 4/6. Vlajkovi Milan. 21000 Novi Sad. Gali Vladimir. Radni ka 10. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Miše Dimitrijevi a 2. Stražilovska 23/1. Petra Drapšina 1. Šekspirova 5. Vukadinovi Nenad. Stevana Mokranjca 16. Bulevar Jaše Tomi a 25. Matice srpske 6. Gucunja dr Jovan. Vojnovi Tomislav. Vu i evi Zoran. Email : zarkovu@eunet. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.yu . Futoška 31. 21000 Novi Sad.

Bul. Dušana Vasiljeva 6/I. 21000 Novi Sad. Dobrosavljev Sr an. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. fah. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Petra Drapšina 48.yu. . Lov enska 12. Kosovska 41/a. akonovi Danilka. Etinski Verica. 21000 Novi Sad. Ilije Ognjanovi a 9. Dameski Blagoja. Železni ka 23/2.yu. onovi Maluckov Zorka. Matice srpske 5. 612-627. Došen Saša. 21000 Novi Sad. Devet Jugovi a 1. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Dronjak Žikica. Jovana or evi a 13. Maksima Gorkog 11. oki Snežana. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.yu ur evi Igor. 21000 Novi Sad. Vladike iri a 22. Radni ka 12. Dušana Danilovi a 28. Davidovi Radoje. Ive Andri a 19. uranovi Ilona. 21000 Novi Sad. Duši Branko. Dmitri Jovo. 21000 Novi Sad. Desnica-Petrovi Biljana. Kara or eva 71. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad . Žiki Ljubica. Divjak Dušan. Zaklan Dragana. E-mail : etinski@EUnet. Sonje Marinkovi 9/A. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Trg Carice Milice 2. E-mail : igordjur@ptt. Etinski Biljana. ur ev Maja. oki Sanja. Maksima Gorkog 5/I. Zagor i Zijah. 21000 Novi Sad. Alberta Tome 4. uri Suman Štefica. 21000 Novi Sad. Trg Ferenca Fehera 8. Maksima Gorkog 26. Dobri Željko. Zagor i Predrag. Trg Toze Markovi a 12. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 22. lok. Žuni Vitomir. 21000 Novi Sad. 1300 kaplara 8. Miroslava Anti a 3. Dušana Vasiljeva 22. Maksima Gorkog 22 Dobrosavljev Svetozar. isalov Miodrag.6. Davidovi Radivoj. Maksima Gorkog 3. 21000 Novi Sad. Lov enska 2. Maksima Gorkog 22 Doni Dragan. 92. 612692. Jovana or evi a 13. Stevana Branova kog 9. Dubaji Laslo. Dragovi Tubi Vojislava. Dubaji mr Dušan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Kraljevi a Marka 34/1. 21000 Novi Sad. Bulevar oslobo enja 30A/II. 21000 Novi Sad.yu. 21000 Novi Sad. E-mail : gucunja@EUnet. 21000 Novi Sad. Šumadijska 4. Zaviša Kovina. akovi Jovanka. 21000 Novi Sad.Gucunja Dr Jovan i Milan. uki Milan. erkovi Miroslav. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Žuržul Boško. post. Pap Pavla 24. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Zeve i Oliver. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Narodnog fronta 2A. Zdjelar Miroslav. Dr Laze Stanojevi a 7. 21000 Novi Sad. Jevrejska 13. Maksima Gorkog 3. Železni ka 4. fax: 25-395. Erdeš Ilona. 21000 Novi Sad. Daj Ljubica. Etinski Veljko. Železni ka 4. Slobodana Jovanovi a 34/3 Zavrtanik Paroški Sanja. 21000 Novi Sad. ur evi Vladimir. 422-506. Dori Žarko. 21000 Novi Sad. Duši Nikola. Dobrosavljev Milan. Zaklan Milan. 21000 Novi Sad. Davidovi Ljubiša. 21000 Novi Sad. Jovana or evi a 1. 21000 Novi Sad. Radni ka 4A. Miše Dimitrijevi a 2. Maksima Gorkog 7. 21000 Novi Sad. Bulevar Cara Lazara 65/VI. E-mail : vuksanla@eunet. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Podgori ka 8. Radni ka 12. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Željezni ka 52. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Dendi Biljana. Zjali Dragomir. Vojvo anskih brigada 6.

Maksima Gorkog 4/C Joki Milica. 21000 Novi Sad.yu . Jankov Dragomir. 21000 Novi Sad. Matice srpske 4. Ivanovski Saša. 21000 Novi Sad. Karanovi Nebojša. Maksima Gorkog 41. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 5 Kova evi Sr an. 21000 Novi Sad. Joksimovi Dragan. 21000 Novi Sad. Danila Kiša 23. lokal D-16. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Kneževi Sima.com. 21000 Novi Sad. Milete Jakši a 14. 21000 Novi Sad.Zrni Nenad. Jovanovi Gordana. Njegoševa 28. Tel. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Ke a Uroš. Maksima Gorkog 7/1. Kartalija Dejan. 21000 Novi Sad. Pasterova 10. mobilni 063 524-700. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 38. 21000 Novi Sad. Zmaj Jovina 22 Kova evi Boško. Trg mladenaca 7.net Joli Kosta. Katani Arsenije. Ivani M. Koji Zoran. Bulevar oslobo enja 151. Koprivica Zoran.co. Bulevar oslobo enja 135. 21000 Novi Sad. Vladike Platona 6. Kova ev Radojka.yu Kozomora Milan. 21120 Novi Sad. Ivkovi Nebojša. Bul. E-mail : advjovic@EUnet. Ili Aleksandar. Kova evi Jelena. E-mail: dusanns2@eunet. Jeli Steva. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.tel. Kopri Dejan. 21000 Novi Sad. Jovan evi Svetozar. 21000 Novi Sad. Vojvo anskih brigada 6. 21000 Novi Sad. Zmaj Jovina 23. Kajon Miroslav. Vuka Karadži a 4 Jefti or e. 21000 Novi Sad. Mihajla Pupina 18A. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Železni ka 17. Drage Spasi 3. irila i Metodija 97A. Kordi Nada. Milete Jakši a 14.: 021/619-749.yu Ivanovi Zoran. Kneževi Slobodan. 21000 Novi Sad. Ivkovi Dušan. 21000 Novi Sad. E-mail : simak@EUnet. E-mail : jojolic@EUnet. yuadvjovic@yahoo. Jovanovi Neda. Janevski Aleksandar. Dunavska 8.yu Jovi Radivoje. 21000 Novi Sad. Pap Pavla 14. Bra e Ribnikar 1-pasaž. Ka ar Sreto. E-mail : kajonm@EUnet.co. Kitanovi Baši Branislava. 21000 Novi Sad. E-mail : ankov@EUnet. Petra Drapšina 48. Vojvo anskih brigada 9. Kalu erski Milan. 21000 Novi Sad. Teodora Pavlovi a 39.yu . 21000 Novi Sad. Mokranj eva 6/34. Joci Milena. 21000 Novi Sad. Selja kih buna 45.yu Jeki Borivoj. Maksima Gorkog 5. Lukijana Mušickog 8. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Kopanja Vladimir. Gogoljeva 5. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.yu. Kljaji mr Dejan. E-mail: zoraniv@eunet. Željko.yu Ivan in Nikola. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Tel. Turgenjeva1. Ili Goran. Jakab Ana. Radni ka 21. 21000 Novi Sad. E-mail : jeftic@lawoffice. Alekse Šanti a 24. E-mail: ivanovski@email. Železni ka 4. 21000 Novi Sad. Bul. Radni ka 6. Ini Aleksandar. 21000 Novi Sad. Ili Boško. Maksima Gorkog 22. 21000 Novi Sad.Vojvode Stepe 119/1. Bulevar oslobo enja 21/V. E-mail : advokatjokic@neobee. 064/144-67-72. Matice srpske 4. or a Radujkova 15. 21000 Novi Sad. Pavla Simi a 6. 21000 Novi Sad. Jankulov Nebojša. Ivkov Mirjana. .: 021/364-236. Pavla Simi a 2/I. Dunavska 19. Pavla Simi a 2. Železni ka 26 Iva kovi Dragan.

yu Laki evi Stoja i Snežana. 21000 Novi Sad. Lauševi Ljubica. E-mail : advokat@eunet. Laze Kosti a 5/A. Malenica Stani Gordana. 21000 Novi Sad. Mikeš Dragan. Maksima Gorkog 46A. 21000 Novi Sad. Bul. Mikovi Miodrag. Mi urinova 36/5. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Cara Dušana 47 Mari Jovanka. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.yu . Martinovi Dragoljub. Loboda Aleksandar. 21000 Novi Sad. Vuka Karadži a 31. Stevana Branova kog 6A. Vojvo anskih brigada 17/1. Markovi Dušanka. Slobodana Jovanovi a 39. 21000 Novi Sad.upi Vidosava. Tel. 21000 Novi Sad. Milete Proti a 1. Kupres Sla ana.yu Mari i Vladimir. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Lon ar Miloš. Matijevi Ivan. Krn evi Goran. Ive Andri a 11. vuksanla@eunet. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Laki -Duši Radmila.net Latinovi Slobodan. Njegoševa 24. 21000 Novi Sad. Banijska 22. 21000 Novi Sad. Lukijana Mušickog 24. Maksima Gorkog 22-24. 21000 Novi Sad. Maruši Nebojša. 21000 Novi Sad. Mihajlovi Siniša. 21000 Novi Sad. Stražilovska 21/2. Mike Ester. Cara Dušana 73. Trg Republike 11. Mite Ruži a 2 Lalin Radovan. Maksima Gorkog 3. 21000 Novi Sad. E-mail : vuksanla@eunet. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. E-mail : gorank@neobee. Laki evi Vuksan. Le dr Endre. Marseni Milorad. 21000 Novi Sad. Novosadskog sajma 21.: 064/110-88-54. 21000 Novi Sad. Lauševi Maja. Mileti eva 51. Dr Laze Stanojevi a 7. Krkljuš Ljubinka. 21000 Novi Sad. Lotina Miroslav. Kri kovi Zdenka. Dimitrija Tucovi a 14. Mili Milan. Žarka Zrenjanina 2. . Masnikosa Vujadin.yu Lakovi Milorad. 21000 Novi Sad. Milkov Vesna. Lasla Gala 23/I. Materi Jovanka. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Ludoški Vesna. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Marovi Željko.Kosti Vladislav. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Bulevar Jovana Du i a 28/2. Narodnih heroja 10. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Danila Kiša 23. Maksi Dejan. Antona ehova 6. 21000 Novi Sad. Bra e Ribnikara 7. Krkljuš Milorad. 21000 Novi Sad. Trg Ferenca Fehera 1. 21000 Novi Sad. E-mail: lalinlaw@neobee. Bulevar oslobo enja 16/3. Jovana or evi a 13. Mandi Dušan. Kej žrtava racije 2. Narodnog fronta 75. 21000 Novi Sad. Milivojev. 21000 Novi Sad. Malenica Nikica. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Markovi Predrag. 21000 Novi Sad. Radni ka 14/II Medovi Vladimir. Mikašinovi Darko. Leti Smiljka. 21000 Novi Sad. Bra e Ribnikara 5. Ilije Ognjanovi a 16. Mili Kosta. Krstin Marko. Mi urinova 36. Vojvo anskih brigada 17/1. Krznari Mile. Lasla Gala 23/I. Njegoševa 16/II. Jovana or evi a 6.net. 21000 Novi Sad. Lisica Dragan. Futoška 31. Danila Kiša 23. 21000 Novi Sad. Mikovi or e. Miladinovi Dragan. Temerinska 6. Maksima Gorkog 2/B. Maksima Gorkog 26. Miroslava Anti a 5. Zmaj Jovina 23/1. 21000 Novi Sad. Lazi Stevan. Trg Republike 18. Stevana Branova kog 11. E-mail : vuksanla@eunet. 21000 Novi Sad. Milosavljevi Aleksandar. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad.

21000 Novi Sad. Paš anovi Rodoljub. Dunavska 11/I. Zmaj Jovina 2/1. Mišuli Petar. Mihajla Pupina 28. 21000 Novi Sad. Lon arska 2. PF 72. Pavlovi Slavica. Pantovi Brigita. Bul Mihajla Pupina 18A. 21000 Novi Sad. Ise Baji a 6/I Mušicki Doroteja. Maksima Gorkog 7. . Obradovi Miroslav. Mihajlovi Dejan.net Mušicki Pavle. 21000 Novi Sad. Jovana or evi a 5. Stražilovska 21/II. Nonin Marija. Maksima Gorkog 26. Opranovi Božidar. Lasla Gala 2. Maksima Gorkog 5 . Mrazovi Miloš. Beogradski kej 29. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. fah 35. Nikoli Žarko. Narodnih heroja 5/1. 21000 Novi Sad.yu Paji Branko. Mumin Aleksandar. 21000 Novi Sad. Parabu ski or e.co. E-mail : Katia@EUnet. 21000 Novi Sad. E-mail : goya@EUnet. Pandurov Aleksandra. Dimitrija Tucovi a 4. 21000 Novi Sad. Mirkovi Radmila. Naumovska Niki Jelena. Njegoševa 16/II. 21000 Novi Sad. Svetozara Markovi a 1. Novakovi Nikola. 21000 Novi Sad. Miloša Baji a 13/7. Železni ka 21. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. E-mail : musicki@EUnet. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Munižaba Zagorka. Maksima Gorkog 22. Ravani ka 9/III. Mi aševi -Kova evi Biljana. 21000 Novi Sad. Miodrag. Nedeljkov or e. Pavla Simi a 2/I. Mitreski Mom ilo. Šafarikova 15. 21120 Novi Sad. 21000 Novi Sad Ignjata Pavlasa 2-4. Mi i Kahriman Jovanka. Mileti eva 51. 21000 Novi Sad. Dunavska 11/I. Mostarac Goran. E-mail : micasevic@lawoffice. Bulevar oslobo enja 151. Oberman Igor. 21000 Novi Sad. Nikoli Jelena. 21000 Novi Sad. Jevrejska 13. Munižaba Branko. Mihajlovi Vera. Pavli i Igor. Maksima Gorkog 6/I Nedeljkovi Dr Darinka. 21000 Novi Sad./fax: 021/613-580. Milete Jakši a 5 Molnar Andraš. 21000 Novi Sad. 21120 Novi Sad. Ilije Ognjanovi a 6. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 22-24. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. E-mail : dolores@ptt. Narodnog fronta 34. Stevana Musi a 5. 21000 Novi Sad. Mrdi Sanja. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Novakovi Radmilo. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Obradovi Mitar. Danila Kiša 44. Radni ka 17.yu. 21000 Novi Sad. Miljuš Milan. Bulevar cara Lazara 52. 21000 Novi Sad. Pereski Slavko. Janka melika 100. 21000 Novi Sad. Mihajlovi Nedeljko. 21000 Novi Sad. Stevana Branova kog 6/A.yu Nedeljkovi Mr Katarina.Miloševi Miroslav. Maksima Gorkog 27/I.yu .yu. 21000 Novi Sad. Železni ka 4. dorotejam@neobee. Maksima Gorkog 43. 21000 Novi Sad. Stojana Novakovi a 21. Tel. Pantovi Vladimir. Pepi Drago. Lov enska 2. Nedi Dragan. Matice srpske 4. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Miljenovi Dragan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Niševi Tadi Gordana. 21000 Novi Sad. Ilije Ognjanovi a 6. 21000 Novi Sad. Narodnog Fronta 89/351. 21000 Novi Sad. Paunovi Gordana. Parla M. Bul. 21000 Novi Sad. Nani Radmila. Njegoševa 24/1. Beogradski kej 29. 21000 Novi Sad. Mudrini Dejan.

Radivojevi Natalija. Lov enska 4. Popovi aslav. Ka e Dejanovi 52. 21000 Novi Sad. Bulevar oslobo enja 11/I. Mihajla Pupina 26/2.Perduh Aleksandar. Bul. 21000 Novi Sad. Petrovi Nikola. Radoševi Violeta. Petrovi Dragoslav. Popovi Branivoj. Prica Slobodan. Bulevar Cara Lazara 54. Prov i Darinka. Drage Spasi 10. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Save Ljubojeva 9. Maksima Gorkog 26. 21000 Novi Sad. Lasla Gala 2. 21000 Novi Sad. Turgenjeva 2/IV. Stražilovska 7. Plavši Ljiljana. Jovana or evi a 13. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 26. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Popov Gordana. Raki Željko. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Radujkovi Kosta. 21000 Novi Sad. Prodanovi Ljiljana. 21000 Novi Sad. Peri Zorica. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Stevana Musi a 12. Radomirovi -Etore Zora. Pla kov or e. Popivoda Slavko. Raši Gordana. Radonja mr Ante. Pap Pavla 2 Polja ki Dimitrije.yu. Raki Gordana. Radoj i Nikola. Bulevar oslobo enja 47. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Radovanovi Branimir. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 26. Vase Staji a 30/1. 21000 Novi Sad. Bulevar oslobo enja 94. Miroslava Anti a 12. Ive Andri a 29. Trifkovi ev trg 7. Ka e Dejanovi 52. Prodanovi Dragan. Popovi Janja. Železni ka 4/II. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 8A. 21000 Novi Sad. Radanov Žarko. 21120 Novi Sad. Radni ka 6. Petrovi Bogdan. 21000 Novi Sad. Futoška ulica 72. Železni ka 44. 21000 Novi Sad. Lasla Gala 10. Prostran Branka. Železni ka 44. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Rapaji Vera. Bulevar Cara Lazara 19. 21000 Novi Sad. Dunavska 8/II. Stražilovska 7. 21000 Novi Sad. Fruškogorska 32. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Pocrni Maja. Bulevar Cara Lazara 51. 21000 Novi Sad. Popovi Divna. Popovi Radovan. Radonjanin Mirela. Radukin Milan. 21000 Novi Sad. Bra e Ribnikara 52. 21000 Novi Sad. Petkovski Goran. Njegoševa 8 Pla kov Mirjana. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Vase Staji a 30/1. 21000 Novi Sad. Radosavljevi Ljubica. 21000 Novi Sad. Primovi Gordana. Raki Gordana. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Dr Ribara 15/1. Bulevar oslobo enja 109. Ive Lole Ribara 6. Vase Staji a 13. Radenkovi Miodrag. 21000 Novi Sad. Železni ka 36. Rapaji Vladeta. Rakovi Brane. E-mail : guliver@eunet. Mi urinova 68 B. 21000 Novi Sad. Pozorišni trg 1. Ramadanovi Jakov. Puhalovi Aleksandar. Železni ka 4. 21000 Novi Sad. Peri Živka. 21000 Novi Sad. . Katoli ke porte 2. Železni ka 33. Vojvode Miši a 10. Maksima Gorkog 43. Rapaji Mirko. 21000 Novi Sad. Miroslava Anti a 3. Gr koškolska 6. Periši Mihajlo. 21000 Novi Sad. Radi Goran. Prostran edomir. Prica Sr an. Perkovi Miroslav. Vladike Platona 6/1. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Prstojevi Goran. 21000 Novi Sad.

Mihajla Pupina 9/I. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Stankovi or e. 21000 Novi Sad. Silaški Snežana. Sabadoš Jakov. 21000 Novi Sad. 21120 Novi Sad. Šafarikova 30. Trg Ferenca Fehera 8. Suvajdži Nenad. Ognjena Price 17. Strumi ka 1. Mileve Mari 10. Soro Mirjana. Save Kova evi a 8. Stanojevi Ž. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 19. 21000 Novi Sad.: 021/21-468. Tanasin Branislav. Tel. Dunavska 8/II. Suji Biljana.yu Rudi Darko. 21000 Novi Sad. Tel. Stanojevi Siniša. Sikimi Zorislava. 21000 Novi Sad. E-mail : zoristic@eunet. E-mail : RACANS@EUnet.yu Spasojevi -Ivan i Dejana. Stevana Branova kog 7. Železni ka 40. Zmaj Jovina 21/I.Raši Uroš. 21000 Novi Sad. Suva ar Sanda. 21000 Novi Sad. Repac Nikola. 21000 Novi Sad. Goran. Veljka Petrovi a 14. 21000 Novi Sad. Železni ka 13. Maksima Gorkog 5/II. 21000 Novi Sad. Balžakova 27. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Vojvode Miši a 14/I. mobilni 063 / 521-736. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Dimitrija Tucovi a 8. Stupar Milan. Petra Drapšina 47/23. Stoši Dragan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Trg Ferenca Fehera 1. Starevi Dušan. Soldo Radmila. Mileti eva 30. Balzakova 15. Fax: +381 21 611568. 21000 Novi Sad. Pavla Simi a 4 Stanivukovi D. Smiljani Gordana. Dragan. Jevrejska 33. Stevani Nikola. Stevana Branova kog 7. Risti Zoran. Risti Dragoslav. 21000 Novi Sad. E-mail : sovlja@eunet. Stojanov Mirjana. Stupar Sla ana. Mileti eva 51.yu. 21000 Novi Sad. Bul. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 7. Selakovi Svetlana. Stojanovi Radojica. Subotin Milan. Maksima Gorkog 6. Sikimi Sr an. Danila Kiša 23. 21000 Novi Sad. Alekse Šanti a 14. 21000 Novi Sad. E-mail : stanivukovic@lawoffice. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 7/1. Trg Ferenca Fehera 8. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Njegoševa 24/II. Tel: +381 21 52988. Dimitrija Tucovi a 8. Savi Milan. Veljka Petrovi a 3. 21000 Novi Sad. Petra Drapšina 48. Zmaj Jovina 12. Sinjeri Igor. . Sabo Zvonko.: 021/421332. Stojanov Zoran. Stojanovi Šunjka Branka. Tankosi Dragan. Dr Laze Stanojevi a 7. Stanivukovi Višnji Gordana. Suvajdži Branislava. Stjepanovi Ilija. Milovana Gliši a 6. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Simi Dragan. 21000 Novi Sad. Dr Laze Stanojevi a 7. Temerinska 89. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Lov enska 4. Stepi Nikola. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Šafarikova 13. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Pap Pavla 14. Savi Dani i Jelica. Stanisavljevi Dragomir. Slobodana Jovanovi a 10.co. pejdzer 066 315-830. Laze Kosti a 10. E-mail : soro@EUnet. 21000 Novi Sad. Pavla SImi a 2/I.Vojvo anskih brigada 11. Bul. Tabakovi Nevenka 21000 Novi Sad. Skeledžija Šijakov Gordana. Stepanov Milivoj. Stražilovska 17. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Sovljanski Branimir.yu Staki Branislav. 21000 Novi Sad.yu. 21000 Novi Sad. Soro Siniša.

Sremska 2. Beogradski kej 7. Železni ka 17/I. Trg mladenaca 6. Selja kih buna 35. Šereš-Šimon Marija. Futoška 2/2. Selja kih buna 51. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Franj evi Olivera. 21000 Novi Sad. Jovana Boškovi a 8/1. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. ulajevi Jovan. Tafilovi Hasida. Ive Andri a 5/I. Železni ka 40. Ukropina Nebojša. Jovana Boškovi a 14. . Tucakov or e. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Beogradski kej 7. 21000 Novi Sad. Trg Ferenca Fehera 8. 21000 Novi Sad. Stražilovska 17 . Ukropina Dejan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. ur i Mirjana. Maksima Gorkog 7. Tomi Željko. Stražilovska 17. Tomi Radmila. Bulevar Cara Lazara 59. 21000 Novi Sad. Almaška 18. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Tomi Jovanovi mr Mirjana. Teši Zdravko. Šukovi Petar. Šunjka Tomislav. Mite Ruži a 2. Herbez Vukica. Stražilovska 29. Pozorišni trg 6/1. abarkapa Vladimir. Pap Pavla 23. 21000 Novi Sad. Ravani ka 1/244. Hadži Borjanovi Sonja. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Radni ka 10. Toši Borisav. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Šoti Fe a. auševi Tatjana. Horovic Vladimir. irpanova 51. Ukropina Danko. Šaši Milan. 21000 Novi Sad. Ru era Boškovi a 1. Trg Ferenca Fehera 4. Džigurski Branimir. Šoki Dušanka. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. irpanova 4. Pap Pavla 2. Salvadora Aljendea 30. Vase Staji a 20 D. oni Zoran. Hadžibabi Dragan. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Maksima Gorkog 7. Trajkovi Zoran. Cvjetojevi Jovo. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Uzelac Vera. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Filipovi Milenko. Boška Buhe 4/2. 21000 Novi sad. Horovic-Vavi Aleksandra. ik Andrija. E-mail : RACANS@EUnet. 21000 Novi Sad. Štrbac Radovan. Stražilovska 33. Maksima Gorkog 5. Dimitrija Tucovi a 8. obanov Ružica. Še erov Uroš. 21000 Novi Sad. Njegoševa 3. 21000 Novi Sad. Narodnog fronta 40/6. 21000 Novi Sad. Tomi Uzelac Vera. 21000 Novi Sad. Jovana Boškovi a 14. 21000 Novi Sad. Strumi ka 3. Hrenar Aleksandar. 21000 Novi Sad. 21000 Novi Sad. Bulevar oslobo enja 46A. Dušana Danilovi a 9.Tati Branko. Ilirska 30. 21000 Novi Sad. Šijakov Milovan. 21000 Novi Sad. Topi Goran. Bulevar oslobo enja 30. mobilni 063 521-736 pejdzer 066 315-830. 21000 Novi Sad. Kralja Aleksandra 10. Stražilovska 33. Francuski Gordana. 21000 Novi Sad. eleketi Veljko. Hrn jar Verica. Uzelac Dušan. Harhai Željko. Železni ka 21. Veljka Petrovi a 3. Še erov Miomir. Tomovi Božidar. Branimira osi a 29. Cvejin Miloš.yu .