You are on page 1of 2

IZJAVA ZA JAVNOST

ZA TAKOJNJO OBJAVO!

Kljub volilnem porazu se Rdei tudentje z goljufijo poskuajo obdrati na OU v Ljubljani


(Ljubljana, 3. 11. 2012) Po opravljenih tudentskih volitvah 16. in 17. oktobra so zaasni rezultati pokazali, da je na letonjih volitvah slavila trenutna tudentska opozicija. Ko pa je e vse kazalo, da bodo letonje tudentske volitve potekale brez tradicionalnih zapletov in teav ter da bo prilo do demokratine zamenjave vodstva, je na dananjem zasedanju spolitizirani Senat OU v Ljubljani nezakonito in mimo vseh aktov OU v Ljubljani razveljavil tudentske volitve na ve fakultetah, kjer je slavila tudentska opozicija. S tem dejanjem so ogrozili demokratinost celotnih tudentskih volitev in njihovo legitimnost. V skupini Modro za tudente zato napovedujemo ve akcij z namenom zaite demokracije in volilne odloitve tudentk in tudentov. Na dananji seji je Senat OU v Ljubljani, ki ga v tokratnem sklicu skoraj v celoti nadzoruje trenutno vladajoa tudentska skupina, ki je na letonjih tudentskih volitvah kandidirala pod rdeo barvo, nezakonito in mimo vseh pravil razveljavil tudentske volitve na Fakulteti za drubene vede in Fakulteti za port. Ker se seja Senata e ni zakljuila, se v skupini Modro za tudente glede na dosedanjo ignorantsko in goljufivo ravnanje senata upravieno bojimo, da se zna taken poskus kraje volitev zgoditi tudi glede pritob, o katerih bo Senat e moral odloati, saj je s svojim trenutnim ravnanjem izpadel popolnoma spolitizirano in goljufivo. Kot primer naj opiemo dogodek na Fakulteti za drubene vede, o katerem se je Senat e dokonno odloil in ki najbolj opisuje banalnosti, ki si jih upa privoiti Senat OU v Ljubljani. Skupina FDVjevci Vsedrutvena lista je na volitvah na Fakulteti za drubene vede zmagala z ve kot 100 glasovi razlike (357 glasov nasproti drugouvreni skupini z 226 glasovi), po pritobi nasprotne ekipe pa je danes Senat OU v Ljubljani volitve razveljavil zaradi domnevnega zadrevanja kandidatov na voliu, pri emer je pria predsednik volilnega odbora na voliu jasno povedal, da FDVjevci Vsedrutvena lista niso bili problematini tako kot nekateri nasprotniki, natanneje gre za kandidate Rdeih (FDV Povezani). Ironija je torej v tem, da je Senat volilno zmago skupine FDVjevci Vsedrutvena lista razveljavil zato, ker so njihovi nasprotniki in poraenci na volitvah (Rdei) po mnenju Senata krili akte. Dejanja in goljufijo Senata OU v Ljubljani, ki si s svojimi dejanji odkrito prizadeva za ohranitev trenutnega stanja na OU v Ljubljani, ki so ga tudentje na volitvah jasno zavrnili, ostro obsojamo. V skupini Modro za tudente nikakor ne bomo dovolili, da se z goljufijo in mahinacijami spremeni demokratino izraena volja tudentk in tudentov Univerze v Ljubljani. V ta namen bomo v uporabili vsa razpololjiva pravna sredstva za zaito demokracije in v dobrobit organizacije, ki ve kot oitno nujno potrebuje spremembo. Dananje dogajanje al ni ni novega za OU v Ljubljani,.Tako se ne nameravamo pritoiti le na Razsodie OU v Ljubljani (drugostopenjski pritobeni organ), ampak tudi na Nadzorno komisijo

tudentske organizacije Slovenije. Prepriani smo, da je takna goljufija nesprejemljiva in da s tem poskua trenutno vladajoa, vendar na volitvah poraena opcija na vse pretege obdrati oblast v organizaciji. V skupini Modro za tudente bomo v prihodnjih dneh uporabili tudi vsa druga legalna in legitimna sredstva za zaito demokracije in delovali v dobrobit tudentk in tudentov, ki so na tudentskih volitvah jasno povedali, da taknega vodenja svoje organizacije ne elijo ve. O vseh svojih nadaljnjih aktivnostih bomo aktivno obveali javnost in medije.

###

Ve informacij: Tilen Gorenek, predstavnik skupine Modro za tudente in liste FDVjevci Vsedrutvena lista gsm: e-mail: 041 755 239 gorensek.t@gmail.com