You are on page 1of 4

LATIHAN UNTUK TINGKATAN 3: BAB 7: MALAYSIA YANG BERDAULAT

SOALAN OBJEKTIF
Arahan: Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan, iaitu A, B, C
dan D. Pilihlah satu jawapan yang sesuai.
1)

Bagaimanakah Tunku Abdul Rahman Putra mengatasi masalah berikut

2)

3)

Sarawak menghadapi ancaman


komunis.
Parti Tindakan Rakyat diresapi
pengaruh komunis.

A)

Menubuhkan gagasan Malaysia

B)

Menguatkuasakan Undang-Undang Darurat

C)

Mengharamkan parti politik radikal

D)

Mendapatkan bantuan pertubuhan serantau

Mengapakah referendum diadakan di Singapura pada Ogos 1962?


A)

Meninjau pendapat rakyat

B)

Melindungi kepentingan penduduk

C)

Menentukan kawasan pilihan raya

D)

Menamatkan pengaruh parti berhaluan kiri

Bagaimanakah tokoh berikut mewujudkan keamanan di negara kita pada tahun 1960-an?

Tun Abdul Razak


Tun Adam Malik

A)

Memperkukuhkan kerjasama ekonomi

B)

Menyatupadukan pelbagai kaum

C)

Memulihkan hubungan serantau

D)

Mengasaskan pertubuhan kebangsaan

4)

Mengapakah Tunku Abdul Rahman menyingkirkan Singapura daripada Malaysia pada


tahun 1965?

5)

A)

Menyekat pengaruh asing

B)

Melemahkan fahaman komunis

C)

Mengekalkan perpaduan rakyat

D)

Menyeimbangkan penduduk

Apakah peranan suruhanjaya berikut?

Suruhanjaya Cobbold
Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

A)

Menamatkan dasar konfrontasi Indonesia

B)

Menggalakkan penubuhan MAPHILINDO

C)

Merangka Perlembagaan Persekutuan Malaysia

D)

Meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak

SOALAN SUBJEKTIF
Arahan: Jawab semua soalan
1)

Telitikan gambar di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

a) Senaraikan negeri-negeri yang bergabung membentuk Persekutuan Malaysia pada


tahun 1963.
i. ____________________________
ii. ____________________________
iii. ____________________________
iv. ____________________________

b) Siapakah yang mencadangkan konsep gagasan Persekutuan Malaysia pada 27 Mei


1961 di Singapura?
_____________________________________________________________________

c) Nyatakan tiga matlamat pembentukan Perseketuan Malaysia.


i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________

d) Negeri manakah yang mula-mula setuju menyertai gagasan Persekutuan Malaysia


tetapi akhirnya menarik diri?
_____________________________________________________________________

e) Apakah dakwaan Filipina terhadap gagasan Persekutuan Malaysia?


_____________________________________________________________________

2)

Jawab soalan berikut berkaitan matlamat penubuhan Malaysia.


a) Nyatakan tempat Tunku Abdul Rahman mencadangkan idea pembentukan
Persekutuan Malaysia.
_____________________________________________________________________

b) Apakah masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri berikut dalam usaha memperoleh
kemerdekaan secara bersendirian?
i. Singaputa: ________________________________________________________
ii. Sarawak, Sabah dan Brunei: __________________________________________
_________________________________________________________________

c) Apakah tindakan awal Tunku Abdul Rahman dalam merealisasikan gagasan


Persekutuan Malaysia?
i. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) Mengapakah Tunku Abdul Rahman mencadangkan Singapura dan Sarawak


menyertai Persekutuan Malaysia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

e) Cadangan Tunku Abdul Rahman membentuk gagasan Persekutuan Malaysia


merupakan satu usaha murni. Buktikan.
i. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________