You are on page 1of 5

ORGANISASI JABATAN SAINS DI SEKOLAH RENDAH

GURU BESAR

KETUA PANITIA SAINS

GURU KANAN MATA PELAJARAN SAINS

GURU MATA PELAJARAN SAINS

STAF SOKONGAN BILIK SAINS

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Ahli Guru Besar Tugas dan tanggungjawab  Menyelia pengurusan berkaitan  Membuat keputusan berkenaan apa-apa perkara selepas berbincang dengan Ketua Panitia Sains Ketua Panitia Sains  Mengendalikan program kurikulum dan ko-kurikulum daripada segi perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan.  Bimbingan profesional kepada guru sains dan staf / LPS  Menyelia dan memastikan guru, staf dan murid mematuhi peraturan di bilik sains  Merancang dan menyediakan senarai tugas dan waktu kerja / jadual waktu  Mengurus dan memastikan penyemakan stok dibuat enam bulan sekali  Merancang dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan  Menyemak dan menguruskan perolehan peralatan dan bahan sains yang diterima  Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa Guru Kanan Sains  Membantu Ketua Panitia Sains terutama daripada segi pentadbiran  Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa Guru Mata  Memberi maklumat keperluan Mata Pelajaran Sains Pelajaran Sains  Memastikan murid mematuhi peraturan di bilik sains  Memastikan bilik sains sentiasa kondusif  Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan sains digunakan secara selamat dan berhemah  Membantu Ketua Panitia Sains merekod, menyemak dan mengemas kini stok  Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa Staf Sokongan  Membuka pintu dan tingkap bilik sains pada awal pagi persekolahan  Mengawas murid supaya mematuhi peraturan di bilik sains  Memastikan bilik sains sentiasa kondusif 1

(b) kualiti.000 setahun bagi satu item / kelas jenis item dari pembekal Bumiputera berdaftar.000 – RM100. Pesanan tempatan (LO – local order) 2 . Panjar wang runcit 2. (c) khidmat selepas jualan. Pembelian Terus – bagi bekalan dan perkhidmatan kurang RM10. (d) mudah diperolehi. tutup bekalan gas/air/elektrik. Menyediakan peralatan dan bahan sains yang dipesan guru melalui borang pesanan  Memelihara dan menjaga tumbuhan dan haiwan yang diperlukan untuk kerja amali / Taman Sumber Sains  Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan / buat laporan  Memastikan meja/papan tulis/sinki bersih selepas kerja amali terakhir setiap hari.000 – RM50. Kontrak Pusat – dibeli daripada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.000 setahun. III. Bukan Kontrak Pusat i. Cara bayaran 1.000 setahun bagi satu item / kelas jenis item dari mana-mana pembekal (berdaftar atau tidak) atau bagi bekalan dan perkhidmatan antara RM10. Sebut Harga – bagi bekalan dan perkhidmatan antara RM50. sekolah perlu mempelawa sebut harga sekurang-kurangnya dari 5 pembekal Bumiputera berdaftar. Syarikat lain perlu mendapat kelulusan KSU Kewangan Malaysia melalui JPN. II. Kriteria pembekal terbaik ialah (a) spesifikasi. (e) reputasi syarikat dan (f) keupayaan syarikat membuat pembekalan. Sumber lain – sekolah digalakkan berusaha sendiri untuk menambah bekalan kegunaan mata pelajaran sains. ii. menutup tingkap dan mengunci bilik sains  Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa BELANJAWAN I. Jawatankuasa Sebut Harga Sekolah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 ahli dengan dipengerusikan oleh Guru Besar.

PS-4) . Daftar Inventori (KEW. Daftar Harta Modal (KEW. minyak. ikan Subsidi utk Persatuan Sains spt bayar tambang bas ke Olimpiad Sains Perbelanjaan membina Taman Sumber Sains Subsidi utk kakitangan makmal menghadiri kursus tertentu jika kursus yg dihadiri menguntungkan murid dan pendidikan sains PENYELENGGARAAN STOK 1.untuk bahan habis guna (alatulis. ABM Membeli bhn rujukan utk kegunaan guru dan murid Memberi upah penceramah jika bermanfaat kepada murid Membeli bhn runcit utk p&p sains – garam. telur. dakwat pencetak) 3 . pinggan mangkuk. model. PA-2) – bahan lebih RM1000 seunit (bahan yang memerlukan penyelenggaraan) 2. Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.Rajah carta pembelian barang/peralatan Sains Wang peruntukan Sains adalah untuk perbelanjaan berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Membeli alat dan radas sains Membeli bhn kimia yg diperlukan Membeli carta. perabot) 3. PA-3) – bahan kurang RM1000 seunit (langsir.

usang. PA-6) – untuk merekod pergerakan harta modal / inventori Peralatan / bahan sains Bahan habis guna Bahan tidak habis guna Bekalan pejabat Inventori Harta modal Selain 4 buku daftar di atas. PA-4 iaitu Senarai daftar harta modal. rosak. PA-5 iaitu Senarai daftar inventori. luput tarikh. kawalan.tumbuhan 11.tahun pembelian 1. Tindakan pelupusan diambil untuk peralatan atau bahan yang tidak ekonomi dibaiki. Cth melabel aset: KPM/IPGKPT/JS/I(T)/11/1 KPM.Kementerian Pendidikan Malaysia IPGKPT – Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik JS – Jab Sains H – Harta Modal / I jika Inventori (T) . tiada alat ganti. PA-2 diikuti KEW. siri PELUPUSAN – satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. PA-3 diikuti KEW. KEW. keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. KEW. Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW. pembekal 4 .No.4. sekolah juga perlu mengadakan Buku Rekod Kerosakan / Pecah dan Buku Rekod Pelupusan Peralatan Sains.

Permohonan dibuat menggunakan Borang Perakuan Pelupusan KEW. pindahan dsb. kebakaran. cara yang sesuai dibenarkan. i) KPM memaklumkan kelulusan Hapus Kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan.000.000 atau jumlah keseluruhan tidak melebihi RM 1 juta. KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA KEHILANGAN – aset yg tiada lagi dlm simpanan disebabkan oleh kecurian. perubahan teknologi dan melebihi keperluan.PA-29 Jawatankuasa Penyiasat mengemukakan Laporan Akhir KEW.PA-17 Pelupusan dibuat sebaik sahaja kelulusan diperolehi dengan mengambil kira sekiranya bahan kimia. penipuan atau kecuaian. penipuan atau kecuaian pegawai awam.000 atau jumlah keseluruhan melebihi RM 1 juta. Kementerian/Jabatan bertanggungjawab untuk pelupusan aset tidak melebihi RM200. g) Perbendaharaan pula meluluskan Hapus Kira dengan nilai perolehan asal melebihi RM200. Juga utk aset yg dipindahkan antara Jabatan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Perbendaharaan bertanggungjawab untuk pelupusan aset melebihi RM200.000 atau jumlah keseluruhan tidak melebihi RM 1 juta. Tempoh pelantikan tidak melebihi 2 thn.PA-28 daripada Ketua Jabatan Mengemukakan laporan awal dan salinan laporan polis kepada KSU Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Juga aset yg diterima sbg hadiah. HAPUS KIRA – proses untuk membatalkan rekod aset yg hilang. kemalangan.PA-31 dikeluarkan. penipuan atau kecuaian.000 jumlah keseluruhan tidak melebihi RM 500.PA-16 dan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. bukan melibatkan aset ICT dan tidak melibatkan soal kecurian.PA-30 KSU boleh meluluskan Hapus Kira dengan nilai perolehan asal kurang daripada RM200. disyor oleh pemeriksa. tidak lagi diperlukan Jabatan. h) Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan KEW. catatkan kelulusan Hapus Kira pada Daftar Harta Modal/Inventori dan makluman kedudukan tindakan surcaj/tatatertib. kesusutan. Setiap sekolah perlu melantik 2 org ahli Lembaga Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dengan stor. pencairan hendaklah dilakukan terlebih dahulu atau jika bukan bahan kimia. 5 . bencana alam.- - tidak lagi memberi khidmat sokongan.000 atau jumlah keseluruhan melebihi RM 1 juta. melibatkan aset ICT dan melibatkan soal kecurian. Ringkasan Proses Kerja Hapus Kira: a) b) c) d) e) f) Mendapatkan maklumat aset hilang melalui Daftar Harta Modal / Inventori Mendapatkan laporan awal KEW.