You are on page 1of 1

Illamento en Placa

TCNICAS DE SEMENTEIRA EN MASA e DE ESTRIADO


1. Debuxa o aspecto das placas

Esgotamento por estra

CUESTINS:
1. Obtvose unha separacin correcta partindo dos cultivos bacterianos mixtos? Si porque a partir del segundo tercio se obtuvieron colonias aisladas. 2. En que consiste a seleccin dunha colonia? Consiste en aislar una colonia de una muestra especifica para obtener un cultivo puro. 3. Respecto utilizacin de agar fronte xelatina como axente espesante, procura informacin para enche-lo seguinte cadro. Xelatina Composicin qumica Agua Colgeno Sales minerales 37C 18C Si Agar-agar Agarosa Agaropectina Galactosa 85C 35-40C

Temperatura requerida para a sa fusin Temperatura de solidificacin posible un ataque enzimtico por parte das bacterias?