You are on page 1of 1

Điện tử số (đề năm ngoái) cau 1: thiet ke bo giam sat du lieu chieu dai la 4 phat hien cac ma hieu vao

100,1001,1100,1011,0011,0001,0111 bang cak cho ngo ra Z =1 ,cac th khac =0 cau 2:thiet ke mach dem M=7 dung a,FFJK b,dung vi mach PLS cau 3: thiet ke mach logic voi day dieu khien S sao co s=0 mach tao day 101100 s=1 mach tao day 111000 cau 4: nghe Ku Nhan đồn khó lắm, khỏi coi vì coi giải cũng ko dc :)) cau 4:cho FFxy co PT dac trung Q=X(+)X ngag nhan voj Qngag Hay chuyen doj theo A)FFJK B)FFD Ráng 5đ, nha các đồng chí >:D<