You are on page 1of 39

LOGO

Mi Trng V Con Ngi

Ch :

Ma Axit

Ni Dung
I

Khi Qut Ma axit


Hin Trng Tc Hi

II
III

IV Bin Php Khc Phc


V
www.themegallery.com

Kt Lun
Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


1.Khi nim
S ha tan cc kh nhim (NOx, SO2, CO2) vi nc ma trong bu kh quyn =>cc axit tng ng=>nng axit trong nc ma cao. Cn ma c PH<5,6 (cn ma thng l 7)

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


2.Nguyn Nhn

Khch quan

Ch Quan

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit Khch quan


Do ni la phun tro, ng t,sng thn cc m chy rng,dung nham chy xung bin,sm chp Sinh ra cc kh NOx,SO2,CO2
www.themegallery.com Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


Do qu trnh phn Hy xc ng,thc Vt gii phng cc Kh NOx,NH3,CH4

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


Ch Quan +Qu trnh t nhin liu nh khai thc du m,than,iu ch metanol t kh thin nhinto 10,65 t tn CO2 hng nm.

www.themegallery.com

Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


+Do s dng phng tin giao thng,phn bn cung cp vo kh quyn cc kh c hi.

www.themegallery.com

Company Logo

Kh thi phng tin giao thng (%)


STT Kh thi Xng iezen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
www.themegallery.com

CO CO2 CmHn Sox NOx R-COOH R-CHO C(mui) Pb Bi

20,81 172,83 29,1 2,325 19,7875 1,432 1,125 1,25 0,625 3,902

1,146 175,64 5,74 3,8 24,581 1,327 0,944 6,250 0,00 117,06
Company Logo

I.Khi Qut V Ma axit


Do s phn hy cht thi sinh hot,rc thi Qu trnh cng nghip nh nung vi,nhum vi mu,t cao su ri ng,kh thi ca cc nh my

www.themegallery.com

Company Logo

II.Hin trng ma axit


Trn th gii +1959 bc u 15000 h bin thnh h cht +1967 sp cu ohio (m) cht hng chc ngi +1979 trn ma axit trong lch s c nng ln nht xung wheeling (m)

www.themegallery.com

Company Logo

II.Hin trng ma axit


Trn th gii +1872 (Anh)nhng cng trnh ngh thut bng t th k 18,19 nh tu vin westminter,nh th saint paul,ngh vin anh +1984 khu rng en(c) tn ph nghim trng

www.themegallery.com

Company Logo

II.Hin trng ma axit


Vit nam +Cui 2002 t l ma axit Bin Ha,Bnh Dng,TP.HCM chim 27-29% mu nc ma. +3/2007 huyn in Bn Qung Nam nhiu t ma axit ko di gy thit hi nghim trng hoa mu
www.themegallery.com Company Logo

II.Hin trng ma axit


Vit nam +Cn th t l xut hin ma axit trong 10 nm l 58% +8/7/2009 h ni xut hin khi m gy kh th v cay mt
www.themegallery.com Company Logo

III.Tc hi

www.themegallery.com

Company Logo

1.Ma axit nh hng xu ti cc thu vc

www.themegallery.com

Company Logo

Lm pH ca h ao gim i nhanh chng,cc sinh vt trong h, ao suy yu hoc cht hon ton

www.themegallery.com

Company Logo

pH < 6,0 Cc sinh vt bc thp ca chui thc n b cht (nh ph du, stonefly), y l ngun thc n quan trng ca c pH < 5,5 C khng th sinh sn c. C con rt kh sng st. C ln b d dng do thiu dinh dng. C b cht do ngt pH < 5,0 pH < 4,0 Qun th c b cht Xut hin cc sinh vt mi khc vi cc sinh vt ban u

www.themegallery.com

Company Logo

2.nh hng mnh n h thc vt v t

www.themegallery.com

Company Logo

+ t ngho dinh dng: Chng ra tri hon ton nhng cht dinh dng v nhng vi sinh vt c li Lm tng chua ca t, ho tan cc nguyn t trong t cn thit cho cy nh canxi (Ca), magi (Mg)

www.themegallery.com

Company Logo

+Lm cho kh nng quang hp ca cy gim, cng lm yu i

sc khng ca cy ci, d mc bnh v b k sinh trng

www.themegallery.com

Company Logo

c bit cy l kim rt nhy cm vi ma axt (cy thng)

www.themegallery.com

Company Logo

Lm gim nng xut cy trng ->nh hng xu n kinh t Tn hi nghim trng n rng VD:10% lc lng lao ng ca Canada ang ph thuc vo lm nghip. Nu rng b tn hi, s nh hng nghim trng n thu nhp v vic lm Canada

www.themegallery.com

Company Logo

3.Ph hu cc vt liu lm bng kim loi,lm gim tui th cc cng trnh xy dng v nh .S kin :1967 cy cu bc ngang sng Ohio sp lm cht 46

Company Logo

www.themegallery.com

Lm l lot b mt bng ca cc cng trnh xy dng, di tch khc

www.themegallery.com

Company Logo

4.nh hng n cc vt liu khc Lm h vi si, sch v cc c qu gi. Cc h thng thng kh ca cc th vin, vin bo tng a cc ht acid vo trong nh v chng tip xc v ph hy cc vt liu ni trn
www.themegallery.com Company Logo

5.i vi con ngi:Tc dng gin tip khi ta n thc phm, rau qu hay tht ng vt

www.themegallery.com

Company Logo

Cc tc hi trc tip ca vic nhim do cc cht kh acid ln ngi bao gm cc bnh v ng h hp nh: suyn, ho g v cc triu chng khc nh nhc u, au mt, au hng..

www.themegallery.com

Company Logo

IV.Bin php khc phc T cc nh my: bng cch lp t cc thit b kh v hp ph SOx v Nox Cc phn ng: CaCO3 + SO2 + H2O + O2 ----> CaSO4 + CO2 + H2O hoc 4NO + 4 NH3 + O2 ----> 4N2 + 6 H2O 2NO2 + 4 NH3 + O2 ---> 3N2 + 6 H2O

Company Logo

SO2 nhiu nht l t cc nh my nhit in d kin n nm 2020 xung cn 7,84 t tn

www.themegallery.com

Company Logo

- i vi cc phng tin giao thng gn hp xc tc kh NOx (DeNOx) v SOx nhm hn ch n mc thp nht lng kh thi ra. - Tm kim v thay th dn cc nhin liu ha thch bng cc nhin liu sch nh hydro, s dng cc loi nng lng ti to thn thin vi mi trng.

www.themegallery.com

Company Logo

Kt Lun
Ma axit l vn ton cu nn i hi cc quc gia cng nhau hp tc nht l nhng nc pht trin gim lng kh thi bng vic chp hnh cng c bo v MT // Pt Kt

www.themegallery.com

Company Logo

-Nghim tc gim st cc nh my v vic thi kh nhim -y mnh tuyn truyn gio dcBVMT

-Hn th na chnh mi chng ta hy l ngi c

TH MI L NGI VIT NAM! :D


thc v bo v mi trng
www.themegallery.com Company Logo

LOGO

TS Vincent Gauci k nhng cn ma axt c th lm gim tc hi ca hiu ng nh knh ln mi trng. Lng lu hunh cao c trong ma axt lm gim s to thnh kh mtan - mt trong nhng nguyn nhn lm tri t nng dn ln Khuyn co:u cn ma v ma u ma th khng nn hng trnh nhng tp cht bn Khi hng khng nn dng tm lp xi mng bi trong tm cha cht aming gy ung th. Tt nht l hng t mi ngi, mi tn, mi b tng".
www.themegallery.com Company Logo