You are on page 1of 6

TI

GII QUYT TRANH CHP KINH T BNG TRNG TI THNG MI


I. KHI NIM 1/ Trng ti Trng ti l hnh thc gii quyt tranh chp thng qua hot ng ca trng ti vin vi t cch l bn th ba, c lp vi cc bn tranh chp nhm chm dt xung t, mu thun bng vic a ra phn quyt buc cc bn phi thi hnh. 2/ Cc dng th hin ca trng ti Trng ti v vic (AD-HOC): + L trng ti do cc bn thnh lp gii quyt mt tranh chp c th v s t gii th ngay sau khi tranh chp c gii quyt xong. + Ph hp vi nhng tranh chp nh, t phc tp. + Trng ti vin do cc bn tranh chp la chn. + t ph bin nc ta v trn th gii. Trng ti thng trc: + L hnh thc trng ti c: tr s ring, b my thng trc, danh sch trng ti vin, quy ch t tng ring. + Hot ng di hnh thc trung tm trng ti. 3/ Trung tm trng ti Chc nng: t chc, iu phi hot ng gii quyt tranh chp, h tr Trng ti vin v cc mt hnh chnh, vn phng v cc tr gip khc trong qu trnh t tng trng ti. (iu 23-Lut TTTM 2010) iu kin thnh lp trung tm TT: + t nht c 5 sng lp vin l cng dn VN c iu kin l trng ti vin. + c B trng B T php cp giy php thnh lp. c im: + + + + C t cch php nhn, c con du v ti khon ring. Hot dng khng v mc ch li nhun. c lp chi nhnh, vn phng i din trong v ngoi nc. C Ban iu hnh & Ban th k.
(iu 27-Lut TTTM 2010)

* u im khi gii quyt tranh chp bng trng ti: Th nht, trng ti c tnh linh hot, c lp so vi ta n. Th hai, trng ti c kh nng m bo b mt trong kinh doanh v uy tn trong thng trng. Th ba, t tng trng ti tn km v nhanh chng hn so vi ta n.

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)

II. THM QUYN GII QUYT CA TTTM 1/ Phm vi thm quyn TTTM Theo iu 2-Lut TTTM 2010, trng ti c thm quyn gii quyt cc tranh chp pht sinh lin quan n hot ng thng mi hoc c php lut quy nh gii quyt bng trng ti. Theo iu 3-Lut Thng mi 2005: Hot ng thng mi l hot ng nhm mc ch sinh li, bao gm mua bn hng ho, cung ng dch v, u t, xc tin thng mi v cc hot ng nhm mc ch sinh li khc. 2/ Thm quyn TTTM + Thm quyn gii quyt ca TTTM do cc bn la chn, tc phi c tha thun trng ti, trc hoc sau khi xy ra tranh chp. + Phn quyt ca TTTM l chung thm, buc cc bn thi hnh bng quyn lc Nh nc. III. TRNG TI VIN 1/ Tiu chun Trng ti vin a) Nhng ngi c cc tiu chun sau y c th lm Trng ti vin: + C nng lc hnh vi dn s y theo quy nh ca B lut dn s; + C trnh i hc v qua thc t cng tc theo ngnh hc t 5 nm tr ln; + Trong trng hp c bit, chuyn gia c trnh chuyn mn cao v c nhiu kinh nghim thc tin, tuy khng p ng c yu cu nu ti im b khon ny, cng c th c chn lm Trng ti vin. b) Nhng ngi c tiu chun nhng thuc mt trong cc trng hp sau y khng c lm Trng ti vin: + Ngi ang l Thm phn, Kim st vin, iu tra vin, Chp hnh vin, cng chc thuc To n nhn dn, Vin kim st nhn dn, C quan iu tra, C quan thi hnh n; + Ngi ang l b can, b co, ngi ang chp hnh n hnh s hoc chp hnh xong bn n nhng cha c xa n tch. c) Trung tm trng ti c th quy nh thm cc tiu chun cao hn tiu chun trn i vi Trng ti vin ca t chc mnh. (iu 20-Lut TTTM 2010)

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)

2/ Quyn, ngha v ca Trng ti vin Chp nhn hoc t chi gii quyt tranh chp. c lp trong vic gii quyt tranh chp. T chi cung cp cc thng tin lin quan n v tranh chp. c hng th lao. Gi b mt ni dung v tranh chp m mnh gii quyt, tr trng hp phi cung cp thng tin cho c quan nh nc c thm quyn theo quy nh ca php lut. + Bo m gii quyt tranh chp v t, nhanh chng, kp thi. + Tun th quy tc o c ngh nghip. (iu 21-Lut TTTM 2010) + + + + + 3/ Thay i trng ti vin Trng ti vin phi t chi gii quyt tranh chp, cc bn c quyn yu cu thay i Trng ti vin gii quyt tranh chp trong cc trng hp sau y: + + + + Trng ti vin l ngi thn thch hoc l ngi i din ca mt bn; Trng ti vin c li ch lin quan trong v tranh chp; C cn c r rng cho thy Trng ti vin khng v t, khch quan; l ha gii vin, ngi i din, lut s ca bt c bn no trc khi a v tranh chp ra gii quyt ti trng ti, tr trng hp c cc bn chp thun bng vn bn. (iu 42-Lut TTTM 2010) IV. NGUYN TC GII QUYT TRANH CHP BNG TRNG TI Theo iu 4 lut TTTM 2010, c 5 nguyn tc gii quyt tranh chp bng Trng ti l: + Trng ti vin phi tn trng tha thun ca cc bn nu tha thun khng vi phm iu cm v tri o c x hi. + Trng ti vin phi c lp, khch quan, v t v tun theo quy nh ca php lut. + Cc bn tranh chp u bnh ng v quyn v ngha v. Hi ng trng ti c trch nhim to iu kin h thc hin cc quyn v ngha v ca mnh. + Gii quyt tranh chp bng Trng ti c tin hnh khng cng khai, tr trng hp cc bn c tha thun khc. + Phn quyt trng ti l chung thm * Gii thch: Phn quyt ca trng ti c gi tr chung thm c ngha: Phn quyt ca trng ti l quyt nh gii quyt tranh chp cui cng khng b xem xt li. (Khc vi phn quyt ca ta c th c xt x li). Trng hp mt trong cc bn c yu cu ta n tuyn hy phn quyt ca trng ti. Th khng phi l xt x li v vic m ch l xem xt tnh hp php ca phn quyt.

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)

V. T TNG TRNG TI T tng trng ti l tng th cc qui nh ca php lut v trnh t, th tc gii quyt tranh chp kinh doanh, thng mi ti trng ti. Gm cc bc sau: 1/ Tha thun trng ti + L s tha thun bng vn bn ca cc bn tranh chp rng tranh chp pht sinh trong qu trnh thng mi c gii quyt bng trng ti. + Tha thun trng ti tn ti di 2 dng: iu khon TT trong hp ng (Tranh chp xy ra trong tng lai) Tha thun TT ring bit (Khi tranh chp xy ra) + Ni dung c bn: Cc bn phi tha thun a tranh chp ra TT gii quyt Tn c quan TT c thm quyn gii quyt Lut p dng cho hp ng Lut p dng cho th tc t tng Gi tr ca phn quyt Chi ph TT a im TT Ngn ng xt x Thi hiu khi kin Ni dung tranh chp + K kt: Nhng ngi k kt hp ng th cng c ngha h c quyn k tha thun TT. 2/ Np n kin TRNG TI THNG TRC TRNG TI V VIC Nguyn n gi cho trung tm trng ti: Nguyn n gi b n: n kin n kin Bn sao tha thun trng ti Bn sao tha thun trng ti Bn sao cc chng t ti liu Bn sao cc chng t ti liu Tm ng ph trng ti i vi TT thng trc Tn v ac ch trng ti vin bn nguyn n. Trung tm trng ti gi cho b n bn sao n kin ca nguyn n, tn trng ti vin bn nguyn n chn v danh sch trng ti vin ca trung tm trng ti. Sau thi gian 30 ngy k t khi nhn c bn Sau thi gian 30 ngy k t khi nhn c n sao n kin, b n gi cho trung tm trng ti: kin, b n gi cho nguyn n: Bn t bo v km theo cc chng c Bn t bo v km theo cc chng c Tn v a ch trng ti vin bn b n Tn v a ch trng ti vin bn b n LU + B n c th phn bc ton b hoc mt phn ni dung kin ca nguyn n + B n c th gi n kin li

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)

3/ Hi ng trng ti (HTT) Thnh phn HTT c th bao gm mt hoc nhiu Trng ti vin theo s tha thun ca cc bn. Nu cc bn khng c tho thun th HTT bao gm ba Trng ti vin. Mi HTT u c mt Ch tch HTT. Thnh lp HTT ti Trung tm trng ti (TTTT) 30 ngy t khi nhn c bn sao n kin v yu cu chn Trng ti vin (TTV) do TTTT gi n, b n phi chn TTV cho mnh hoc ngh Ch tch TTTT chn TTV. Nu b n khng chn c TTV hoc khng ngh Ch tch TTTT ch nh, th trong vng 7 ngy, k t ngy ht thi hn, Ch tch TTTT s ch nh TTV cho b n. 15 ngy k t ngy cc TTV c cc bn chn, cc TTV ny bu mt TTV khc lm Ch tch HTT. Ht thi hn ny m vic bu khng thc hin c, th trong 7 ngy, k t ngy ht thi hn, Ch tch TTTT s ch nh Ch tch HTT. Nu cc bn tha thun v tranh chp do mt TTV duy nht gii quyt nhng khng chn c TTV trong thi hn 30 ngy, k t ngy b n nhn c n khi kin, th theo yu cu ca mt hoc cc bn; trong thi hn 15 ngy, k t ngy nhn c yu cu, Ch tch TTTT s ch nh TTV duy nht.
(Theo iu 40-Lut TTTM 2010)

Thnh lp Hi ng trng ti v vic 30 ngy t ngy b n nhn c n kin, b n phi chn TTV v thng bo cho nguyn n bit. Ht thi hn ny, nu b n khng thng bo cho nguyn n TTV m mnh chn, th nguyn n c quyn yu cu Ta n c thm quyn ch nh TTV cho b n. 15 ngy k t ngy cc bn chn c TTV, cc TTV bu mt TTV khc lm Ch tch HTT. Trong trng hp khng bu c th cc bn c quyn yu cu Ta n c thm quyn ch nh Ch tch HTT. Nu cc bn tho thun v tranh chp do mt TTV duy nht gii quyt nhng khng chn c TTV trong 30 ngy, k t ngy b n nhn c n khi kin, nu cc bn khng c tho thun yu cu mt TTTT ch nh TTV, th theo yu cu ca mt hoc cc bn, Ta n c thm quyn ch nh TTV duy nht. Cc trng hp Ta n c yu cu ch nh TTV th trong vng 7 ngy, Chnh n Ta n phi phn cng mt Thm phn ch nh TTV.
(Theo iu 41-Lut TTTM 2010)

4/ Phin hp gii quyt tranh chp + Thi gian v a im m phin hp do HTT quyt nh, giy triu tp tham d phin hp phi c gi cho cc bn chm nht 30 ngy trc ngy m phin hp. + Phin hp gii quyt tranh chp c tin hnh khng cng khai + Nu bn nguyn khng c mt th b coi l rt n kin; nu bn b n khng c mt th HTT vn tin hnh gii quyt tranh chp cn c vo ti liu v chng c hin c.
(Theo Chng VIII-Lut TTTM 2010)

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)

5/ Phn quyt trng ti + HTT ra phn quyt trng ti bng cch biu quyt theo nguyn tc a s. Nu biu quyt khng t c a s th phn quyt trng ti c lp theo kin ca Ch tch HTT. + c ban hnh ngay ti phin hp hoc chm nht l 30 ngy, k t ngy kt thc phin hp cui cng. + Phn quyt trng ti l chung thm v c hiu lc k t ngy ban hnh.
(iu 61-Lut TTTM 2010)

6/ Cng nhn v thi hnh phn quyt trng ti Cc bn c trch nhim thc hin ngay cc quyt nh ca trng ti. V trng ti khng nm trong h thng c quan nh nc nn khng c nhng bin php cng ch; nu bn thua kin khng t nguyn thc hin th theo Thng l quc t, bn thng kin c quyn yu cu Ta n ra quyt nh cng nhn lm cn c cho vic cng ch thi hnh. Sau khi Ta n kim tra tnh hp php ca phn quyt trng ti, ta s ra quy nh cng ch thi hnh n. Lc , phn quyt trng ti c hiu lc thi hnh nh mt quyt nh hay bn n ca Ta n.

NHM THUYT TRNH LP S02-QUN 7 (11/2012)