You are on page 1of 2

Illamento en Placa

TCNICAS DE SEMENTEIRA EN MASA e DE ESTRIADO


1. Debuxa o aspecto das placas

Esgotamento por estra

CUESTINS:
1. Obtvose unha separacin correcta partindo dos cultivos bacterianos mixtos? Si, xa que no segundo cadrante aparece menos cantidade de microorganismos que no primeiro e no terceiro menos q no segundo, e parecen tamn colonias aisladas no terceiro cadrante e incluso algunha no segundo. 2. Cal das das tcnicas foi mis sinxela tcnicamente?

3. En que consiste a seleccin dunha colonia? Consiste en illar una colonia especifica apartir dun cultivo mixto para obter as un cultivo puro.

4. Respecto utilizacin de agar fronte xelatina como axente espesante, procura informacin para enche-lo seguinte cadro.

Xelatina Composicin qumica


84-90% protena provinte do colxeno,1-2% sales minerais, o porcentaxe restante e auga.

Agar-agar
E un polmero de subunidades de galactosa, unha mezcla heterognea de duas clases de polisacridos: agaropectina

y agarosa.

Temperatura requerida para a sa fusin Temperatura de solidificacin posible un ataque enzimtico por parte das bacterias?

35C Temperatura ambiente sobre 18C Si.

85C Entre os 31C a 40C Pouco probale.