You are on page 1of 5

Tujuan RP Rancangan perniagaan merupakan satu dokumen bertulis yang menerangkan tentang sesuatu perniagaan yang akan dijalankan

secara menyeluruh. Perkhidmatan print yang saya dikendalikan adalah berbentuk milikan tunggal iaitu sebuah perniagaan yang sangat kecil.Perkhidmatan print itu merupakan sebuah perniagaan sederhana, dan khasnya kepada siswa-siswi universiti utara malaysia. Perkhidmatan tersebut dijalankan di bawah nama saya iaitu C.Thaneswary dari 3 bulan yang lalu dan juga ia merupakan suat hasil waktu lapang saya. Bagi perkhidmatan print pula rancangan perniagaan amat penting untuk mendapatkan pembiayaan modal,menetapkan matlamat perniagaan dan untuk menarik minat para siswa Universiti Utara Malaysia.Perkhidmatan print adalah penyedia penyelesaian percetakan dedikasi menawarkan sumber tunggal keperluan-keperluan cetak dengan keutamaan pada pendapatan dan memelihara kepercayaan pelanggan saya. Saya akan mengekalkan margin yang konsisten dan munasabah sambil menyediakan pelanggan-pelanggan dengan harga yang berpatutan dan perkhidmatan yang tertinggi. Saya akan mengekalkan kemesraan, adil dalam menguruskan perkhidmatan tersebut.

Justifikasi pemilihan perniagaan(alasan memilih) Saya memilih perniagaan tersebut adalah untuk menyelesakan para siswa uum untuk mencetak / print tugasan-tugasan yang mereka diperolehi.Terdapat pelbagai kedai pencetakan di sekitar kawasan uum,tetapi waktu operasinya adalah antara 8pagi hingga 10 malam sahaja.Walaupun perkhidmatan print saya dikendalikan pada waktu lapang saya,tetapi saya akan membuka operasinya sehingga 1am pada setiap hari.Ianya adalah kerana sebanyak 90% pelajar di uum akan mula buat tugasan mereka pada waktu lewat malam ataupun ada juga segelintir pelajar menyiapkan tugasannya sepanjang malam oleh kerana tarikh penghantarannya pada keesokan harinya.Jadi.dengan adanya perkhidmatan print saya tersebut mereka tidak perlu menunggu untuk mencetak tugasannya sehingga pagi,mereka terus boleh kunjungi bilik saya pada lewat malam itu serta boleh uruskan semua kerja mereka pada masa yang sama. Selain daripada itu perkhidmatan saya juga akan mengurangkan kos pencetakan mereka berbanding kedai-kedai di sekitar uum. Percetakan adalah satu perbelanjaan harian yang tidak dapat dielakkan oleh warga siswa uum.oleh itu mereka dapat menjimatkan sedikit wang jika menggunakan perkhidmatan print saya.Seterusnya saya memilih perniagaan kecil ini mengikut kamampuan modal saya sendiri.Bagi memulakan perkhidmatan print ini kos pengeluarannya sedarhana sahaja iaitu hanya perlu membeli mesin pencetakan,kertas A4 dan ink.Jadi,mengikut anggaran perbelanjaan yang saya draf,saya membuat keputusan untuk membuka dan meneruskan perkhidmatan print saya.

Strategi Pemasaran Saya telah merangka beberapa strategi pemasaran yang strategik dan unik bagi membantu meningkatkan prestasi perniagaan saya. Strategi utama yang di gunakan oleh saya ialah sentiasa menjalinkan perhubungan yang baik dengan semua pelanggan untuk jangkamasa panjang. Disamping itu, saya juga akan mengadakan beberapa promosi di dalam facebook. Saya amat mementingkan perkhidmatan serta hasil yang berkualiti tinggi. Sayajuga telah merangka untuk memperluaskan lagi skop perniagaan dengan meneroka beberapa bidang sampingan yang dapat menyokong dan memajukan lagi perniagaannya. Pelbagai teknik pemasaran akan digunakan untuk mempromosikan perkhidmatan print saya kepada siswa di dalam uum. Antara promosi-promosi yang telah dilaksanakan adalah: 1) Promosi Dalam Facebook Membuat iklan dipautan facebook supaya menarik perhatian warga uum. 2) Promosi Dalam Notis Menampalkan maklumat tentang perkhidmatan saya di depan Pintu bilik saya dan papan notis kolej saya iaitu kolej YAB.

Deskripsi produk(senarai prdk) Mesin pencetakan yang saya digunakan bagi perkhidmatan print saya adalah berjenama. Dan berharga RM.mesin pencetakan tersebut boleh digunakan untuk cetak,Photostat scanning dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna.Mesin pencetak saya berwarna hitam dan kelabu. Kertas yang saya digunakan untuk servis adalah kertas A4 berjenama DOUBLE A iaitu salah satu jenama berkualiti di Malaysia. Aplikasi produk Produk merupakan apa sahaja yang ditawarkan kepada pelanggan untuk perhatian,milikan atau kegunaan yang akan memenuhi sesuatu keperluan atau kehendak.Konsep produk tidak terhad kepada objek fizikal dan sebagainya.Tetapi apa sahaja yang berupaya memuaskan keperluan boleh dipanggil produk.Dengan itu,saya telah menawarkan perkhidmatan pencetakan berbentuk 3 in 1 (print,scan,photocopy).Keistimewaan produk dapat memudahkan semua jenis urusan tugasan pelajar serta memuaskan hati mereka.

Kebaikan produk Mesin pencetak tersebut berbentuk kecil yang dapat mencukupi ruang bilik saya.Ia memudahkan saya untuk membawa balik ke suatu tempat.Oleh kerana, terdapat 3 dalam 1 pakej iaitu (print,scan and copy) dapat menjimatkan masa saya serta kos pengeluaran saya.Jadi saya hanya perlu berbelanja untuk membeli kertas A4 dan menukar ink sahaja.Tahap pencetakan daripada mesin yang digunakan oleh saya adalah berkualiti serta boleh diteruskan pada masa yang lama.Bagi kegunaan untuk cetakan berwarna pula dalam keadaan yang baik,warna yang terang serta berstandard.

Sasaran pasaran(focus siapa,tmpt mana) Perkhidmatan print saya berfokuskan hanya untuk warga uum terutamanya siswa-siswi uum.Tempat perkhidmatan pula dalah bilik saya iaitu tingkat lima di kolej YAB,nombor biliknya adalah. Perkhidmatan inijuga dapat merasakan perkhidmatan yang disediakan dan diperlukan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna pada masa sekarang.Saya juga mampu menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan dapat menyediakan segala pesanan yang dibuat dengan cepat,cekap dan sistematik. Saya memilih pasaran utama berdasarkan faktorfaktor yang tidak dapat dielakkan.Antaranya ialah faktor pesaing,persekitaran uum, masa urusan pelajar dan sebagainya.Oleh itu,saya ditubuhkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak siswa uum yang menganggap pencetakan sebagai asas utama yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Pesaing

Dalam percetakan, terdapat sebanyak ........buah kedai di kawasan uum.Para pelajar mempunyai banyak pilihan dari segi urusan pencetakan.0leh kerana mereka memerlukan pencetakan yang berkualiti serta berharga murah,mereka mencari dan menggunakan perkhidmatan saya. Seterusnya,lokasi bilik saya juga tidak jauh sangat berbanding kepada kedai-kedai pencetakan di kawasan uum.Jadi,para siswa uum uum tidak perlu bersusah payah untuk verjalan jauh ke kedaikedai tersebut terutamanya pada waktu malam.Mereka boleh boleh datang ke bilik saya ataupun menghubungi saya bagi urusan print pada bili-bila masa sahaja pada waktu malam sekiranya saya ada masa lapang.Sebagai perkhidmatan perniagaan saya akan berusaha bagi mengekalkan pelanggan-pelanggan sedia ada dengan memberi perkhidmatan bermutu tinggi. Dengan pergi kepada pelanggan, saya akan dapat menawan satu bahagian kecil peruntukan bagi percetakan.

Strategi pemasaran 1.Produk Produk saya adalah satu mesin pencetak sahaja yang meliputi scanning,printing dan photocopy dalam berwarna ataupun hitam putih.Kertas yang saya digunakan adalah kertas A4 berjenama DOUBLE A. 2.Harga Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberikan.Harga bagi print untuk sekeping dalam hitam putih adalah sebanyaksen dabn bagi berwarna pula ..sen.Bagi scanning adalah sebanyak..dan photocopy pula sebanyak..Harga yang ditawarkan satu berpatutan serta mengikut kemampuan para pelajar uum. 3.Strategi Pemasaran Terdapat 3 cara saya memasarkan perkhidmatan saya.Antaranya adalah menerusi penampalan notis,paparan facebook dan juga menerusi panggilan.Penampalan notis adalah di sekitar kawasan kolej kediaman saya sahaja iaitu Kolej Yab dan juga di pintu depan bilik saya.Seterusnya,paparan melalui facebook.Ini adalah pada zaman ini melayari facebook merupakan satu kemestian kepada pelajar yang menuntut.Jadi,pengiklanan yang saya dipaparkan melalui facebook ini saya jamin akan dikenali oleh semua siswad i uum.Akhirnya,dari setiap notis yang saya dipaparkan itu mempunyai nombor telefon saya.Jadi,ia memudahkan bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan saya untuk memastikan saya ada di dalam biliknya.oleh itu dengan adanya 3 cara pemasaran ini saya dapat mencari pelanggan saya yang dapat menguntunkan perniagaan saya. Kos pemasaran Kos yang saya dibelanjakan untuk pemasaran adalah tidak begitu banyak.Saya hanya perlu berbelanja pengiklanan notis sahaja .Jadi saya berbelanja Rm .......untuk pengiklanan dari segi notis.Bagi,pemasaran melalui Facebook pula adalah percuma oleh kerana terdapat perkhidmatan wifi yang diperuntukan oleh universiti saya.Jadi saya harus bersyukur dan berterima kasih untuk kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti saya.Pemasaran dengan perhubungan pula ditanggung oleh para pelanggan.Jadi saya tidak perlu berbelanja untuk itu malah dapat menjimatkan kos pemasaran saya.

Rancangan pengurusan(masa,tempat) Dari segi pengurusan masa itu,saya terpaksa mengorbankan lebih banyak masa berehat saya.Sebanyaknya masa yang saya tiada kuliah itu,saya menguruskan perkhidmatan print saya.Saya juga perlu tidur lewat malam oleh kerana perkhidmatan print saya terbuka sehingga kul 1.00 lewat malam.Namun saya tidak pernah bersusah hati untuk mengurusakan perkhidmatan tersebut.Sebenarnya,saya amat menyeronok dan rela hati untuk berkhidmat kerana ia boleh mengurangkan bebanan para rakan-rakan serta pelajar uum saya.Tempat pengurusan saya pula adalah bilik saya sendiri agar dapat memudahkan saya dan juga para siswa-siswi uum.Tempat bilk saya tidaklah jauh sangat malah dapat dikunjungi oleh semua siswi yang menuntut di uum.