You are on page 1of 331

30.

4 CHUYN NHNG NGI THO CHY


Kim Lnh

PHN I CUC DI TN CA T HIN KU CU Chin s min Nam si ng hn t u nm 1975. An Lc mt, Bun Ma Thut tht th v ngy 19 thng 3 nm 1975, Qung Tr mt, hng ngn lnh ngy v dn chy v pha Nam, dn c ng ngc lo u. Ri khng bao lu, li hng ngn lnh ngy v dn Hu cng theo ln sng tho chy y, tm ng thot thn; nhng ng v Nng: quc l 1 b ct t. Ngi ta trn ra ca Thun An dng ghe tu tu thot. Ngy 20 thng 3 nm 1975, ci ca bin b nh ny ca Hu trn ngp ngi, chen nhau ln nhng chic tu ca hi qun ngy c lnh tho lui. Ri cc ngy 21 v 22, ngi ta thu mua thuyn ln, ghe nh ca cc li bun nh so bi i. Cn st hong s ln n cao khi Thun An sch tu thuyn, hng vn ngi bn b chy b theo b bin, nhng ngi ny c n o Hi Vn, thot qua bn kia vo Nng. H tin l Nng bnh yn. Nhng ngi dn c i b bng bt s tht v b chin tranh tm l ca M - ngy la bp, e da, h t gii quyt cuc sng tng ngy v h ang m tng ngy sng y trn on ng y ni gian kh, lo u. Bon qun lnh ca nhng n v b nh tan tc Qung Tr v pha Bc Tha Thin t ng r ng, nhp vo ko theo hn lon nhch nhc. 70 cy s i sut trong hai ngy m trn m nc, bn sui, leo ghnh, b li dc ng hng vn ngi. Bo tp di tn min Trung bt u t tra ngy 24 thng 3 nm 1975. Cc bc chn tho chy dn di trn con ng hng ngn cy s khng ch l gian kh na, m cn y p mu v nc mt. Chiu xung, trn ca T Hin, cch pha nam Hu vi mi cy s, ting m ca thn cht lan trong khng gian: mt chic L19 bay dt d qun o lic ng m ngi ngi b gi trong bng l tr nn xanh thm v phng v Nng bc in ku cu: Bng mi gi Lin on 10 Cng binh chin u, a vt sng 5000 ngi. Ti ca bin T Hin. Bo co khn 1

Trung y truyn tin Hong Vn Thi a cho i t lin on trng in tn trn v cho bit hng ngn dn di tn t Hu chy vo ang b kt b Bc T Hin, yu cu phng tin qua sng. Cng vic cu nn ny khng thuc nhim v cng binh, nhng cng binh bit bc cc loi cu v c phng tin lm vic , nn khi nhn c bc in, lo i t lin on trng cho gi tp hp v ku gi xung phong. Lc ny l thi im phi tranh th vo Nam, nn lo i t dng ht li l vn ng m trc sau ch c ba ngi bc ra khi hng, t nguyn xung phong ngc ra pha Bc. khng phi l nhng ngi v nhim v qun mnh, nhng l nhng ngi thng yu gia nh ang b kt. Qu Qung Tr, Tha Thin, h bit trong on di tn c thn nhn gia nh h, nn h liu cht tr ra, nu c phi cht th cng cht vi gia nh. Ti ngi xm trn sn cng vi i lnh bc vc, chun b a h ln trc thng v cht ni qu cha t t. Ti nhm li lai lch ca ba mn l vt m ngi ta sp em hin thn chin tranh. Trung s nht L Nm, sinh ti lng An L, tnh Tha Thin, mt tay th my tu gii, vo lnh 15 nm, mt v ba con ang Trui (Tha Thin). H s Trn Tu, qu Hi Lng, Qung Tr, mt tay rp cu ni nhiu kinh nghim, vo lnh 8 nm, mt v bn con di tn vo Hu t u nm 75. Binh nht Tn Tht Hi, 21 tui, trc kia l lnh king Tha Thin, cha cng chc sp b chnh quyn quc gia sa thi v n hi l khng k, con b y vo chin u y. Cha v con, nh cha hay khc. ng thy i1. Ging Nm hi tic c i ti chng mt ln gip c v con, mnh rung m vn, v ti cng lng nui con. Ti cng mong chin tranh khng cn na ng m cy cy nui gi. By gi chin tranh sp dt, th li ch cn cch dt c nh v m ph chu ti vi ng b t tin. Ni vy ch chc g cht H s trn Tu li hy vng hn. o ng hai ln khng thot, ln ny dp may him c, thot c nh c ri th li ci tn Tu coi nh mt tch, m Tu gi th cng v con rt vo chn ni lm n. Tui y chng cn thuc l thm, ru M na.

Lin on, lnh hay gi ti l ng thy v cm tnh v thn thin.

Binh nht Hi th chng mt li, ng lm thinh, ht ht vo khng kh, mt le ln mt g . Trung s Nm ni mt ln cht, dt dc: Thi, ng thy yn tm, mi ngi mt s, c theo s mng m hnh ng. ng thy cng nn c gng tm cch m xui Nam. C th liu mt ln, thot nm vng km gai, ng thy s gp nhng ngi thn yu ca ng thy. Nghe Nm khuyn mnh thy yn tm, nhng ti khng thy yn tm cht no cho h. Cng tc kh khn qu, a vt sng nhng 5000 ngi vi ba chic thuyn v ba ngi lnh. Khng s quan ch huy nh rn khng u. Cn bn thn mnh, thot , nm lp km gai phng th n v th y mn, im gc nhiu nh mc ci. Gi nh thot c, th ng vo Nam ct ri, ct ngang Qung Ngi. X l qu ngi thot lm sao c vi ci lnh : o ng l bn b!. Nhn nhng ngi lnh sp i vo ch cht, v mun t mt c ch thn i tnh ngi, ti gy s bt ng vi ba ngi lnh: Ti s theo trc thng, tin cc anh n ni.

Ni c cu , ti yn tm thc s khi tri khi hiu trong tay c git tung ln tri, n bp n ting xch xch ca con voi2 Con voi lao nhanh v pha o Hi Vn, mang theo ba i thuyn cng ti v lo i t ra ca T Hin. Lo ta cng i. Lo mun tn mt chng kin vic lm c c mt ci bo co tng cng vi cp trn: a n ni phng tin chuyn ngi di tn qua sng v nh vy khng th cho lo thm mt ci bng mai trn bu o. Lo i t ngi , cnh phi hnh on, im lng trong i knh trng, mt nung nc tht cng li nh st v th dn. Ti ngi gia bng voi cng i thuyn, cng im lng; nhng ming mm ci v khng ly lm ngc nhin vi n ci trn mi my ngi lnh p tr ti.

My bay ln thng loi ln hai cnh qut, chuyn ch hng nng

Bn di, my ph trng xa. Chic trc thng lun lch gia cc nh ni trnh gi cun. Kh lnh t ngi, tt c co ro trong b trn trang b y o gip, o phuy-r, tr lo i t, khng ai trang b v kh: lnh cng binh chun b cho cng tc cp cu thy nn ch khng chun b chin u. Chng ti thy b bin Lng C, v qua khi o Hi Vn. Lc ny con voi i hng bay ra bin. Cc i thuyn bt u chun b qun: 15 pht trc thng bay, im n kia ri! Con voi ly im p chnh xc, st gn ca sng T Hin. Nhng n khng bay v pha , m m thng ra vng bin khi v t b vo tht nhanh. N cng bit tm cch trnh n n ca Qun gii phng. Tc chic trc thng tng gp, tt c ngi v vt dng trt lui trn sn v pha ui con voi. Ph li ca phi hnh on ng dy quay v pha sau ra hiu, n tn hiu bt sng. Ti chm v pha cc anh lnh, bu cht, sit mnh cnh tay tng ngi t bit vi ngh vnh bit. Con voi p st bi bin, bng n m ra, tt c cng thy ct trng chy nhanh ngc li. Th l tng mn mt: thuyn v phuy xng c qung nhanh xung, ri n Nm, Tu v Hi, tng ngi mt cng nhy ba vo bi ct. Ti ng cnh l trng, v vai tng ngi, ra hiu nhy. t nhin u trc thng chch ln, n i hng bay xin vo bu tri, ti mt thng bng chp nhanh vo si dy cp treo ca bng trc thng nhng ngi th vt ra ngoi, treo l lng gia khng trung. Gi git lin hi. Ti c bm vo si cp, mt nhn v pha lo i t. Lc ny lo ng ln, long chong gia thn trc thng, nhn ti ngn ng khng quyt nh g, mt st ca lo vn lnh tanh. Ti khng sc trn ngi ln, v chng cn chu ng c sc nng ca tm thn ang bt gi. Ti bt lc, nghn ngo bung tay, cao trc thng cch bi bin trn 30 mt. Ting gm rt ca con voi t nhin im bt v bn tai ti nghe n pho n dn. Hnh nh sau cng ti cn thy chic trc thng l ci l hng ni bng ca n c ng li. Khi chic trc thng v n bn doanh ca Lin on th trn sn t tp ng o lnh v s quan. Mi ngi mun bit kt qu cuc qun, v trc in tn

t con voi bo v: Tnh hnh bi bin T Hin ang b ch uy hip! qun s gp kh khn!. Ngay sau , lo i t cho lnh triu tp tt c s quan trong Lin on ti hp. Trong bui hp, c h tr bng bia 33 p lnh, lo trnh by tch bch tnh hnh bi trn cay ng ca ci qun i cng ha t hi u nm ti nay: mt Ty Nguyn, mt gn ht vng I chin thut v.v Sau khi ni ht hin ti en ti, lo li ni sang trin vng ngy mai. l Lin on 10 cng binh ca lo s thi hnh diu k iu h ly sn, sau s cht ph ht cu cng, chia ct qun cng sn ra m tiu dit. Ri t nhng im nh cn li nh i T, An L, o Hi Vn, Ha Khnh, Nng, Thng c, i Lc v.vnm trong vng cng qun va chim, s nh bung ra, y li cng qun tng bc, ginh ly thng li. Sau cng, bng mai vng s u thm trn tng bu o cc s quan ca Lin on, iu y khng phi ni thm cng bit, lo kt lun nh vy. C iu lo khng ni k hoch y l do lo tho, duyt v phn cng. Cn lo th nm nh, khng phi rng lng chn. Nu vn nht no, th bng mai trng thm trn bu o lo chc chn s nhiu hn bt c s quan no vo sinh ra t bao nhiu ln cho k hoch. Khi sp tan ba tic mng trc chin thng, lo i t t nhin ng dy, ging nghim trng: Ti xin bo co vi anh em, mt c ch anh hng ca ngi dm i trc anh em, Thiu y Ha. Anh thiu y kin trc s ca chng ta hy sinh. Ri ging lo i t nh t on trch mnh: Ha l ngi m ti c cm tnh nhiu. Anh l tr thc, yu ngh. Chnh anh em li vinh d cho Lin on chng ta bng nhng tc phm xy dng to bo ca anh khp vng I. Nhng trong tham chin, anh cn non nt qu. Cng chnh v th m anh phi b mnh. Ha l ngi thng minh hn thy cc anh, anh ta thy trc nhng iu ti ni ln hm nay m vn dn thn ti. Tic tht! tic tht! Nu anh gii chin u nh chng ta, th qua chin dch ti T Hin anh s c vinh thng i y ngay. Anh cha c 5

vinh quang li nhn ngay vo gia tim vin n th; anh t t trc thng xung bin. Lo i t dng xc cht ca ti kch thch s thm mun ln lon ca bn gii ngh nh m. Lo t ra cng bng: Chng ta s lm l truy iu anh Ha, gi giy bo t, vinh thng trung y, cp tin cho gia nh anh. Phng nht lm gp vic ny vo ngy mai. Mt bin c nh xy ra vo pht u tin ca ngy 26-3-1975. Qu na m, mt bc in c nh v Lin on: on ngi di tn qua ca T Hin v buc ngng li ti ca Sm xin ym tr thuyn t 2. Khi trung y trng ban truyn tin em t in n lo i t, th lo lng lng xp t b vo ti o, lo bn ln k hoch hnh qun ca ring lo. Trong khong na ting ng h, ba mt in t ca Sm c nh v lin tc, nhng trung y Thi khng cn mun bo co vi lo i t na, v nh th v ch. Thi l di hm truyn tin bun ri ri. ci cht ca bn anh, nhng ngi lnh cu ni tht l oan ung v v ch. Cn on ngi qua c ca T Hin nhng li b chn ti ca Sm. Ca Sm, tuy khng rng, ch non 20 mt nhng y li l ni dng thc l thng xung t ni ra bin. Gn ca Sm, bn ny l ni cao him tr m on ngi di tn n, mi ngi chc np c di ghnh, v nu cng qun m mt cuc bao vy c th bt hoc git khng cn con . Cn bn kia l bi ct tri di bao quanh ci m rng xa xa, nu on ngi c vt qua, th ch cn hai hng i lin s qut sch, v khng c mt tng nh no c th che ch ni mt ngi. BIN MU TRN CA SNG Ca phng truyn tin bt tung ra, nng sm trn vo, ti bc n ch Thi ang nm ng. Thiu y Ha bng xng bng tht, v theo sau ti l mt s s quan tr ca Lin on. Ti ngi xung, a tay v v vo ngi Thi. Thi ri m bng mt ra, cp mt trn tri nhn xoy vo ti, anh ngi chm dy. Nh cha tin mt mnh, anh chp vai ti, lc ly lc , ming ku tong: Ha! C y sao? Ti tht tnh cha? Hay ti cng cht ri nn gp c y? Thy ti mm ci, Thi yn lng. 6

Sut c m ti m thy c, c v bn ti, trit l qu c. Ti tng c ngi ln bn th ri ch!

Ti ci ma mai: Ai cng tng th. y h lm giy bo t cho ti.

Trong m s quan i theo c ngi ni: Tht k d, ngi bo cht th cn sng, trong khi nhng ngi lnh cu ni cht ri m li im re, dng nh khng mun cho lnh tin t hay sao y. Thi ku ln vi ti: T trn c ri ?

Ti bun, gt nh u! ng, h cht khng mt li tri trng.

Tt c u ng xung Thi nng ny, ni n: Ha! u c thut li xem, h cht oan ung nh th no?

Ti lm thinh My ngi s quan cng ni theo: u, thiu y Ha k xem no!

H c bm theo ti t ny gi cng ch v mun nghe chuyn. Ti lc u: Ti ch bo co vi i t trc . K li vi mi ngi trc khi bo co vi xp, e khng tin cht no, phi qua h thng qun giai ch. L ra, di mm di ming lc ny khng tt. Thi nh khng bng lng v thi ca ti: Thi, ti xin c, quanh c y ton l bn thn c. Bn c ni g th cng l nhng iu tm s ca ring c i vi bn b. C m thy c cht, gi y bit c vn sng, sng cht th no m c vn giu bn b sao? 7

Ti ci ci: Thi, ng trung y i, ti s k ngay, m k th ti k chi tit ngn ngnh. Tnh ti l th, cc bn c nghe Quay sang m s quan, ti ni tip: Nu phng 5 c mi rng chu a.

Mi ngi gt u. H mun nghe v nhng iu lo i t ni trong bui hp tra hm qua dng nh cha ng s tht. Thi cng ngh nh vy. Anh thy cn ti thut li cuc di tn ti T Hin cho mi ngi nh gi ng mc hin tng v bn cht chin tranh lc ny. Qua , h c th trnh c lm ln khi quyt nh hnh ng trong nhng ngy sp ti Ti bt u k: Ti nm nga ra nhn Nm, Nm xoay ngang ngi nhn ti. Tu v Hi ngonh thp u nhn hai ngi. Ti mm ci, so vai, Nm th nh nh lc u. Tu v Hi c v nhn nhc. Ti vn mm ci, Nm bt ci thnh ting, Tu v Hi cng nhn nhc. Ti a tay y Nm nm nga ra, ra hiu cho Tu v Hi nm nga v chng ti nhn my tri. Non sng mnh p tht, ti nhn tht k thy ht v p ca thin nhin. Gi nh v ting sng bin r ro m lm ti cht nhn ra ting sng im t hi no. Ti quay nhn ba ngi lnh. Hi, Tu nm ti ch, nm theo ti. Hai a chy nhanh v pha mng khi lan rng gn c cy s t ba rng. n i lin 12 ly 7 tun xi x t i xung chn u m ngi ng hn kin c, ang tho chy thc mng v pha rng thng bn bi bin. Cnh hn lon, ngi dy xo ln ngi, x y nhau tranh sng. Ct mn trng phau di chn h trt nhanh nu ko h li. Nhng on ngi dng nh qun hn ct m ch thy rng thng. Bng mt on ngi n tip chng ti t xa bng nhng cp mt hi han lo lng. H xem chng ti nh l n nhn, va nh khng bit c tin cy c khng! Trnh ln n ang ui, chng ti tip tc lm mt ng xuyn thng vo on ngi c thot vo rng thng. on ngi ngc nhin ngn ng ri khng li, mt s 8

tr gt quay lng theo chng ti v ko c m ng cng chy v pha on. H chy nh l ci my v khng tin vo c chnh mnh. n st rng, chng ti dng li, xung quanh trng ip ngi. Cn th hn hn, ti ht to ln: Cho ti gp ngi c thm quyn cao nht y!

Trong m ng chen ra hai qun nhn, u eo qun hm thiu t. Ti ng nghim a tay cho, v nhn ra qun hm nhu nt mi c gn li trn bu o h. H khot tay: Thi thiu y Mt ngi ni Chng ta khng cn cn thit v khng thi gian lm nh vy. Ti, s on I. Ti qun vn Ngi kia ni.

Ti hi tip: Cn ai na khng? Ri s cn na. Thiu t s on I gp rt t lun vn : S c thm ngi ch huy, nhng trong khi ch h tm li c tinh thn trch nhim v lng nhn o, chng ta tin hnh ngay i. Ti gp rt phc k hoch m gn nh l ch th, on ngi im lng nh t: C ba thuyn, mt thuyn ch ch ti a 70 ngi ln nh. Mt chuyn 210 ngi. Vy nh thiu t phn tng nhm 210 ngi, c mt ngi ch huy nhm gim cho. Ting n o bng ni ln, trc nh sau to, ri tr nn huyn no. Ti hiu ngay v ht to ln: Yn lng, tuyt i yn lng! Tt c c a qua sng! Tt c! Tt c! Thuyn s n thm! Tt c mi ngi im lng:

Cc thiu t Ti tip tc ni C mi ci th hiu, 210 ngi s ra; 20 ngi khe mnh chy u, dn s lm theo lnh ti. Chy tht nhanh khi mi thuyn t b bn kia quay li. Chng ti i y!

Ti v Nm chy quay v ca bin. Ti min man suy ngh theo bc chn dn dp, v nhng chi tit k thut v nhng tnh hung xy ra khi vt sng. Ti nhn sang Nm. Lc , chng ti tr nn thn thit vi nhau hn. Chng ti cng xng ra mt lt, Nm, Tu, Hi, mi ngi ph trch chnh li mt thuyn. C ba lao vo trong thuyn, ti ngay pha ui my. Ti hng v pha rng thng ra th hiu. T ni , mt nhm ngi bn b chy ra. Khi nhm ngi cn cch chng ti khong 500 mt th mt lot n 12 ly 7 ria trc mt, cn bc chn h li. H khng li trong my giy ri c vt chy trn ti. Ting i lin n gin, n vi ra bn tung ct; nhng hnh nh lc no n cng cm vo ct trc bc chn ca nhm ngi. Ti a tay ch chic xung gn m nc nht, ht ln khi nhng ngi trc tin n st ti: Cc anh i u mang thuyn kia xung!

Trong nhy mt, thuyn c gn 20 ngi nhc bng ln, mang theo c ngi lnh cu ni iu khin thuyn bn trong; v khi thuyn va th xung nc, th thuyn cht y ngi v tch bn lun. Ti hng v pha rng thng, ra lin hai ci th hiu, hai nhm na chy ra. V ti quay li, quan st chic thuyn bng bng r nc qua b bn kia. Thong chc, xa xa thuyn cp gn m nc, ngi trn thuyn nhy vi xung, nc ngang ti u gi, h rn ngi o t trn vo b tht nhanh, h phng cn chy dc trn bi bin. Mi thuyn quay li, hng v b bn ny. Ti li ra th hiu v t rng thng mt nhm ngi na chy ra, trong khi hai nhm trc ti. Ti li ht ln: Th hai thuyn xung nc!

Th l t giy sau, hai thuyn y ngi v lt i.

10

Tnh hnh n nh nhiu, trn bi bn ny, thy nhiu ngi khe mnh, cha vi i, li gip chng ti iu ng cc thuyn; chm thm xng, bng b ngi gi, tr conV b bn kia, trc khi b i, nhiu ngi cn a tay vy vy. T xa, binh nht Hi chy n m chong ly ti, mt m nc, gt gt u: Em gp cha em. Ri bt ng bung hn ti ra, Hi chy i. Ti thy anh chy n chic xung anh ang vn hnh, ln thuyn v x my. Chic thuyn y y p ngi, r nc m mi vo b bn kia v khng quay li na. Ch cn thuyn ca Nm v Tu trn con nc. Mi thuyn n gi ny chuyn c by chuyn. Phn ba on ngi qua sng. Cn li y gn ba ngn ngi sp tng ton ni nhau bn bi T Hin. Tt c ra khi rng thng t lc no. Lc by gi quang cnh ch cn l cuc qua khng l nhng bnh thng, ngi ta khng cm thy c chin tranh ang e da. S yn xui bit my nu trn bu tri khng xut hin bn chic F5. Sau ny, ti mi bit nhng chic F5 y do con voi bo ti. Bn ci bng trng chi chang lao n vn vt, cng lc cng thp xung. Trn ln vi ting rt ca ng c, ting m vang kh khc khc, khc ca i lin bt u nhm thng u my bay; cy trn i gy . Mt s ting khc khc ca rc kt chi tai, tip lin theo trn na lng i n m m, khi bc en. n lc ny, ngi ta mi bit l i xanh kia khng phi vng bng, khi n 12 ly 7 khng cn pht ra, ti ni ting sng phng khng bt u nhp ng ng Quang cnh ca T Hin t ngt thay i hn. Ti tng chng nh ti ang xy dng ta cao c th bn chic xe cn cu n gip sc li ko gy nhng cy ct ci. Ti bt tai li, mt nhm nghin. ch i s sp hon ton cng trnh m hi nc mt ca chng ti. Chic thuyn ca Tu b bn kia va tr mi. Nhm ngi t thuyn tt t chy ln. H chy gp rt, v bng sng u t tay mt s ln ngi ang chy cha thng vo nhng gp chn i nh n. Lin lp tc c ting sng bn tr li t pha . 11

Bn ny b, thuyn ca Nm tin ra gp rt. ng tc ca mi ngi c nhn nhanh ln theo ting rc kt, ting bom ca my chic phn lc, v cung cung lo s theo ting n phng khng v n 12 ly 7 t pha i. Cnh bn ti, hai khu i lin 30 cng khc n ln i do mt nhm ngi mc rn ri3 bn. Ti khng dm nhn cnh tng , m di theo Nm ra pha sng. Nhng ka, thuyn anh ta tt my khng li, ngi trn thuyn ht hong, Nm go to: Ngi im! Ngi im, ti git my li!

Nm ra sc git my, nhng v hiu. Chic thuyn theo gi tr mi quay ra bin. Mi ngi trn thuyn ht hong ng c dy. Chic thuyn trng trnh, ri lc mnh v p lun. N lt p m ngi xung nc, mi thuyn chng ln, li chm xung nc; nhng chng thy ai ni ln, tt c chm nghm. Bng mt ngi ni ln, cn sng, c sc bi cha xo vo bNgi duy nht sng st bi vo b, tay m mt em b khong 4 tui m tr xng. l Nm. Trong khi , s ngi cha qua sng cn ti ca bin, phn na chy nhn nho hoc nm p sp, ku go thm thit. Mt vi ngi m ly thi hi ngi thn, mt vi ngi ko thi hi lt trn ct, trong khi my thng qun o rn ri mm ming, trn mt bn in cung. Phn na khc tr li ba rng, ngi bp trn ct nhn ra bi bin. S ngi ny an phn, khng dm ngh ti chuyn qua sng na, h ang i ci g ti sau , d n ti nh th no cng c. Thuyn Tu a c thm mt chuyn na qua sng. Khi thuyn tr mi, Tu cho ko theo thuyn ca Hi b bi bn kia. By gi cn mt mnh, anh vn lm tn tm. Trn bi ct b bn ny, thng b sut cht ui ban ny ang ngi o h ct xy nhng lu i. Khng gian hn lon i vi n vn thanh bnh, n chi ht sc t nhin nh qun hn tai ha va xy ra vi n lc ny. N cng khng bit rng bn cnh n l ngi m au kh trong cnh lc chng lc con, gng mt lo u hong s. Tay b nm chn thng b mt nhn qua b bn kia sng, ming rn r:

Binh chng o vn vn: D Thy qun lc chin Bit ng qun

12

ng i thot ring i mt ri b mc m con ti!...ng s khng cn thy c mt tikhng thy c thng con trai t duy nht ca ng!ng s kh mi vi by con gi ng mang theo!

Nm qu ly thng nh ang mi mit chi, dt tay ngi n b lao xung bi sng, lc Tu dt thuyn v ti. Th l hai chic thuyn cng hot ng. Thuyn Nm tch b ra trc mt cch mau l, ti ng theo cn thy b m ly sau lng anh nh t sao, p n anh gip b v con b cng c ln thuyn. Tu chm hn v xy ra mt cuc dng ko: m rn ri m sng my, sng ci, i ln thuyn ang cht nch ngi. Tu phn i v tt my. Ny gi bn rn ri n phng n sng bn vo i v im lng t lc 4 chic my bay ht n bom b i. Chng bn chn v chng c ting sng bn tr. Dng nh qun gii phng khng thm chp nht n hng sng bn vu v. Mt ho hng, chng m sng b i v i c qua sng trc. Mt thng nt Tu: . .m., my cc ng xung thuyn ch? ng gin vi cp ba u rn4 nghe? Khng c gin g c! Cc anh bung thuyn ra cho chy, thuyn y ri. y th ui xung bt cho cc ng ln! Thng khng chu bung. Mt thng khc l lun v bin: Ny ng bn nu5, ng bn nn nh phi cn cn ti ny nghe. ti ny qua sng trc nh m ng. ng cn lm chng gai y ng bn nu ! Khng chu ni nhng li mt dy ngu xun y, ti bc ra pha trc, ng thng vo m rn ri: Khng cn cc anh, hon ton khng cn Cc anh lm c g? Sng cn n th cuc di tn khng yn Hy ngh n dn! H s Tu cho thuyn n my, 16/336

4 5

Mt n v ca bit ng qun Nu: ting ch bai ca ngi min Trung 6 Mt k thut iu khin thuyn my 16 km/gi v 33 km/gi.

13

Chic thuyn r tht, bt thnh lnh ri nho mnh ti, m rn ri b bt nga bung tay, thuyn lao ra khi bi. Chng lm cm ng dy khi nc, cc hng sng gi ln, m rn ri nh thanh ton chic thuyn. Nhng c ting ht: Bung sng xung!

Thiu t s on I v nhng ngi lnh dng sng buc chng u hng. Chng b ko ln b v b c lp. C ting la gia thuyn Tu lm mi ngi quay ra sng. Hai thng rn ri ln ln thuyn lc no khng ai hay, ang ng cha trung lin vo Tu v ra lnh: Tn cng binh quay thuyn tr li b!

Chng nh thc hin m mu, dng dn lm mc quay thuyn tr li b gii vy cho ng bn kt li v cp thuyn tu thot. Dn chng trn thuyn cng bit. Chng ti y cng hiu v lo lng. t nhin mt ting sng kh khan pht ra ri mt ting n tip lin theo, hai thng rn ri trng n. Ti thy chng khng li, ngi u a theo sc nng ca cy trung lin. Mt bng sng trng qu ln nh p ngang, tung hai ci thy ngi xung sng. Mt thng rn ri gng li v mt trng trung lin tht ngn pht ra. C ting my ngi ht ln. H s Trn Tu, ngi gn my pha sau thuyn bt nga nm vt ngang trn be thuyn. Ngay lc thuyn xoay trn, nghing hn v pha sau, lt chng ngc mi ln, m ngi ang hong ht xung bin. Ti lc ny Tu vn cha gp li v con, anh mun t gi cuc i lnh, nh vo chn ni sng vi gia nh ca anh; nhng chm mt ri. Thuyn Nm va n b, mt cuc nh cp din ra. Nhng ngi bn ny b thy ni tuyt vng c c xy n, nn ai cng mun tranh i trc. Mi ngi x xung ginh git nh nhau, v s h n ni khng ai cn nh n m rn ri. Tha c, m ny chm ln dng trung lin cm tay m ng. Tnh kh anh hng ca nhng thin thn m , m xanh nhng con ngi ca nhng n v: cp vn, hm xm, tru inTrc mt h ngi ng nh r. Bng sc mnh ca v lc, chng cp c thuyn d dng. Nhng thuyn khng ngi li v my tt, chng m ra lung cung v ngi im trn thuyn, gm sng vo m ng. Thi gian tri tht chm v nng n.

14

Ti ng ln vo m ng. T pha sau, c ngi no nm ly tay ti v sit mnh. Ti quay li v thy Nm. Nm a ngn tay ln sut ri ch v pha thuyn. Hai ngi no r m ng a tay ln trn u, i tht chm n st bn m rn ri ni l nh g v c bn chng cho ln thuyn. Hai thng l hi qun Ging ai th tho gn bn ti. Ti ngh thm: Th l ht, trong khi thuyn n my, mi thuyn chm ln lao vt ra, mang theo mi tn cp cn, sng vn cha vo b; hng ngn cp mt nhn theo, nim hi vng tan bin. Ni tic nui ln nht ca mi ngi ang r nc lao nhanh v b bn kia v chm hn ln b ct. Mi ci bng nhy ln b v ng lot tm ci bng c sng rt rt rt vo hai ci bng tay khng; ri tm ci bng nga c ln tri: ting ci man di vang trn mt nc, vng sang n b bn ny. Bn rn ri khng ch c c git cht hai tn lnh hi qun a ng cho chng; m cn tn nhn ph hy phng tin qua sng ca hng my ngn ngi dn trn chy. Nhng lng cm th bn chng c tr tht m. Ngay khi chng chy nhanh v pha trc cho n lc gn nh cn l nhng chm en th t dng bi ct bc ln chy. Nhng ngi bn ny b nghe hng lot ting n. Khi im ting sng th cng khng thy ci chm en no ng na. Ti nhn ln tri, khong 2 gi chiu ngy 25-3, i ni thanh ton m rn ri khng cn mt a. Gi y, ting sng im v ca sng vng lng. Bi ct phng phiu v rng thng vi vu gi thi. Nhng ni khip s vn cn , ln trn trong m l v e da trn i, cn thn cht vn ng tr ngoi ca bin. Chiu gn tt nng, ca T Hin tr nn th lng m m. Trong bng hong hn, tt c mu xanh bt u c qunh nhum c, mu trng tr nn tm; ting reo vui ca gi v sng bin i sang ting rt ro v m. Bi T Hin lnh tanh vi xc cht ngn ngang. Ti ngi vi Nm. Gn bn chng ti c hai thiu t ch huy v tm cp y bn xanh ct nga. C m ngi tn gu my ting ng h ri. Tt c chng ti cng thng nht kin a ra kt lun:

15

chuyn 5000 ngi qua sng m ch gi ba i thuyn my l vic lm cho ly c. ng l 5000 sinh mng sng cht mc by! Bn gii phng dng nh ch c ngn li cuc vt sng ch khng c truy n on ngi. Vic gi n 4 chic F5 l mt k hoch hnh qun phi hp xun ngc nu khng mun ni l la thm du, lm gy hon ton cuc vt sng. c mm mng ni lon trong qun ng v thy r bn cht d man ca nhng ngi mc b rn ri.

Trong khi ch i qun gii phng n bt, chng ti n li v k cho nhau nghe v qu kh ca mnh. Chng ti mi m k v nghe cho n khi pht hin c ngi th 13 trong m. y l mt c gi ru tc bc nh tin. ng c thy chng ti nhn sng, ng ci, nh nhng ng dy, ni vi chng ti li ca ng tin. Cc con mun ngi y nghe nhau k chuyn hay theo gi qua bn kia sng?

Ngn tay ng c ch v pha b, mt chic thuyn to bung mi cp m nc. Chng ti ngi yn trn thuyn, ng c cho ng li. Cp mi dm bi nh nhng, thuyn lt m m, bp bnh. Con nc lc ban tra si ro hng h cng my chic thuyn my, th by gi li mn man v v chic thuyn cho tay. Nm ngi da vo vai ti, bng mt ging kinh nghim chin trng, anh th tho: Thay o i ng thy, o ng t cha kh hn. Nm a tay ti chic o. Ti cm ly v bit khng phi l o m l chic phao c nhn mc lin vo ngi. Ti hiu ngay Nm mun ti lm mt iu g c li cho tnh th nguy no c th xy ra, m anh nm c d kin. Ti thc hin ca Nm ngay: ci o, mc phao, mc o ra ngoi, ri ngi lng thinh. Thuyn cch b khong 50 mt. Chn Nm li ng vo chn ti. Ti nhn xung chn Nm tho giy v. Ti li lng lng lm theo. Thuyn cch b khong 30 mt. Mt ngn tay vung ra ch vo b, mi cp mt nhn theo. chn ni cch b 200 mt, my bng ngi chy xung.

16

Cc con i, gi em cc con n gp s sung sng. ng gi ci kh, ngi tay cho. ng ni vi ai y? Vi chng ti, nhng ngi mc ct nga mang giy inh, ngi trn ghe; hay nhng ngi i nn tai bo mang dp ru, chn ni? Ti cht ngh ng mun ni vi c hai m con, anh em mt nh.

Mt hng sng khng bit ngh nh th, a ln gia ghe, nhm thng ng gi khi mt ng a vo bi ct ang c my ngi chy trn tin ra pha b. Lc ng quay li nhn vo ghe, th ong. Ti nghe rt r ging nh t tn ca ng c, hi ch khng on trch th hn: Sao bn gi?

V chic o cnh trng vng huch ca ngi p nh ng tin kia nhum thm mu hng trn ngc. ng gi bc li mt bc v rt sau li, nc bn ln. Thuyn cch b 20 mt, y sng 50 phn; bng trn ct cch b 10 mt, ln trong ct 10 phn. Khong cch 30 mt, hai m con ng gi chy b chi vo nhau, bc chn c lng tng chm mt cht, nhng tay cm sng nhanh hn. H gp nhau trong ting sng n v ting tht au thng. Ti nhn thy r h, nhng ngi gii phng qun, a sng ra trc, nhng ngp ngng, mun ni iu g, trong khi pha chng ti, c k nhanh hn n sng trc. H, bn anh gii phng qun u ng xung. Sau , chng ti mi hai, cn li bn. Chng ti tn tht gp i, c l v hong s. Hai ngi cn ng trn bi ct co gi chy dc theo bi. Lc , ti v Nm ngm mnh trong nc, np nhn t sau chic ghe; mc nhin, chng ti l khn gi chng kin c on phim thi s mang tnh trung thc nht ca cuc chin. Nm khu ti, chng ti ln i theo m nc, bn tai hnh nh cn nghe ting rn ca ng lo cho thuyn b vin n u tin ca pha chng ti bn. Khong nm pht sau, ti thy c hai bng nn tai bo nng nhc tri dy v ng hn ln trong t th nghing ng. Sau cng th hai bng y ta vo nhau l bc v pha chn ni, ni h chy xung lc thuyn sp cp b. Mi khi hai bng y khut hn vo bng m ni rng, th ting bin ro lm ti sc tnh: ti tri qu xa ra st ca bin ri! Ti nhn quanh qut tm Nm anh tri dt u mt lc no khng bit. 17

Ti lo lng v cng, Nm chm mt ri sao? V ti th ang i vo ch cht? Nc cun xoy d di, ti c vng vy, cng li con nc tp vo b. Cui cng chn tay ti chm vo ct. n khi hi th iu ha, ti cng cha mun ngi dy na. Bng t hng dc theo bi bin, mt bng en chy lom khom rt r i v pha ti. ng thy? Ging ca Nm ngi bn chn tnh v ch ct ca ti.

Ti kh p li v Nm khom chong ln ngi ti. ng thy

Ti chn ngang: Nm c gi ti l anh.

Ni th, lng ti m hn. Ngi dn An L ny, tt lng, tt bng, ngho m tnh ngha. Sut ngy hm y ti mi hiu c tt c cuc i anh. Anh sng y a theo hon cnh, nhng anh tn ty, ht lng cu thot nhng ngi dn v ti. Ti gng dy v quyt nh theo anh: i thi, Nm.

Nm chy trc, ti chy sau theo nhp sng bc u ca bin. Nn ct chc v bc chn vng hn. Chng ai ni vi ai mt li, trc mt ti cnh vt ln lt by ra khin ti lc no cng c cm gic mnh chy trn vo mi sng n nhn hng lot on. Chng ti vn phi chy di. Nm v ti trao nhau nhng cu ngn: Anh c thuc vng ny khng Nm? Khng!

Bc chn li u u C nh vy n o Hi Vn? Ti li hi S gp ghnh Qua c khng? Kh! Kh lm!

Hi th chng ti dn dp Hi Vn xa khng? n lt Nm hi. 18

Bn chc cy s. Ti khng nh v sc nh ra: Thi cht, cn mt ca sng!

Ca Sm? ng, ca Sm!

T dng bc chn ca c hai chng ti li ra, chm dn ri khng li. Ni tuyt vng li n. Chng ti ngi qu hn xung. Ti nh cht lng. t nh tt hn xung vc su xa thm. Trc mt ti, nhng ci thy tri, c hai ci m cng vo nhau th c di ln cao tn st mt ti. C l l xc ca ngi n b v a con nh m ti thy Nm hai ln cu ca T Hin. a b cht ui ht gi y rut la nha v trn mt b m ly nhy mu en. Nm git ngc tay ti, co chn phng i. Ngi ti nh ai nhc ln th xung. Ti chy nh in cung, tai ln, khng mt m thanh no qua lt. Chng ti n ghnh x ra bin gn ca Sm vo lc na m. Lc mi n gn , ti v Nm li mt phen git mnh. T xa, chng ti thy nhiu m lp le trong cc hc , lm chng ti phi nm trong ct d xt gn na gi. Sau cng, khng chu c na, Nm r ti: Anh Ha n, ti chng phn bit c ng t l bn hay th, nhng m kia l thuc l , c th l nhng ngi chy trc, m cng c th l ca bn gii phng. Thi c tin i vo, hoc nhp bn, hoc b bt, hai li, li no cng khng cht. Ti cng tin nh vy, d c b bt cng gn nh thot cht. Th l hai anh em mnh dn nhm pha cc hc tin thng vo. Ha ra, ton l nhng ngi vt ca T Hin c, gn 2000 ngi, y nhc. H n vo y, thy an tm; trn u gie ra che ch, sau lng l dng, trc mt ghnh chn che. Bn kia cc ghnh, gn na cy s, l ca Sm. Khng qua c, y yn n hn, gn 2000 con ngi c nh th, h ngi y t chiu!

19

Ti v Nm tm mt hc m st nc, th di ngi trn phin phng, nghe gn ct gin ra. Nm tht l hn nhin, gic ng n lin vi anh. Anh tht can m. Anh sng mt ngy gia him nguy trong phong cch tht bnh thng ngh ngn gn v hnh ng mau mn mt cch ht sc l tnh. Th ri n lc cn ng, anh ng ngay, v gic ng nghn thu ca anh xy ra lin sau gic ng ly sc y, khng kp anh m c mt ly mt giy Trng ln cao mi, ta nh sng bng bc vo khng gian, chiu vo nc, ri vo ghnh xuyn vo hc , ph trm ln nhng b mt hc hc lo u, tri trn nhng qun o xc xch, lem luc, em n ch tr no con ngi mt cht nh sng ngh suy. Trong m en, ngi lnh trn, ph mc ci en ti cuc sng ca mnh trong hc . Nhng nh trng lm h thc tnh. Mi ngi li lc tc ng ln tin dn v pha ca Sm. Ghnh cheo leo, thi gian th tri mi, on ngi khng dng li, h chp nhn i. C mt ngi nhm bc l kch thch ngi k bn khi ng i chn; pht chc on ngi ni ui theo ghnh . Lp trc va khut sau on ghnh, l lp sau tin n th chn vo ch . Thy mi ngi ko nhau i, ti cng nn nao mun bc, ao c sao mnh c thot qua bn kia o Hi Vn tin rng mnh cn sng. My ln mun nh thc Nm, nhng thy bn ng say, ti li thi. Cho n khi ngi quanh ti tha tht, ti mi nht nh ku Nm dy. Ti v v vo vai anh, v nh ri v mnh; nhng anh vn khng nhc nhch; ti bu vai anh lc mnh my ci, anh vn nm im; ti li tay ln ngc anh lay d, anh cng t bao gi. Ti bn rn ng ln nhp vo on ngi, ch cn mt mnh ti. on ngi s st, tay bm cng vo k rong ru, chn d dm trn nhng hc trn trt, k xung thp, ngi ln cao, dn cht ngi vo . Khung cnh nh trn bng n dng ng c gio dn hnh nh cho hc tr xem, ch thiu kho lo mt t, hnh s ri xung t; y con ngi s mt ht vo nc hay v ra trn . Mt em b gi 13, 14 tui, mc c mt chic qun cc t ti, lng eo b vi cm cm, ang tm cch vt qua ti. Ti ng li, p st ngi vo . Em leo tro mt cch chc chn v t tin, c l em sng quen thuc trong khung cnh hng ngy cy 20

hn, m nghu. Nhng lc , ti thy em b trt tay ri xung nh trong m, nm nga vt ngang trn mm cch khong pha di chn ti chng 3 mt. Di trng sng, cp mt em nhn ti trng trng, khong mnh trn ca em tun mu v c sng nc ph nh nhng ra i tng t. Mt anh cn tr cnh ti ngng di chuyn, bm vo ng xung nhn thy em b gi, ri thn nhin anh tm cch vt qua ti. Ci cht ca em b khng lm anh my may xc ng hay hong s. Anh t ra nhanh nhn khe mnh, cng bng li vt ca em b gi, anh tro qua trn pha u ti ri ln xung. Ti cha kp la ln, anh ng vo ch bt u ri ca c b gi. Anh trt v ri nhanh hn em gi ri. Ti nhn theo ch kp thy anh ri ng vo xc em b gi, thn anh y xc em, c hai tun nhanh xung lng nc su mt ht chng cn li du vt. Ci ming ca bin p hai ci thy nh con thn ln p mui tht gn. Ti nhn m nh khng thy g v cng khng kp s hi. Khi nhn thy c hai ngi cht y mt cch, th cm gic s hi dng nh qua mau. Ti git mnh, mnh bit thn nhin nhn ci cht ri sao? C l v ci cht vt n nhanh qu v khng li tn tch no, vic xy ra nh khng h xy ra. Nhng t lc , thn trng l c tnh ln nht i vi ti. Ln theo vch m i, ti li nh mt nh a cht, chm ch tm ti r m, mn m, lc lc tng mng, tng vin mt. C mt vi ngi no khng thm li dn d t m ca , th n nh t ra tic thng cho vnh bit h. ca Sm, ni nh ra st bin, nhng khng c ghnh m ch c ro ct vin quanh b bin. Chn ni khng c nhiu hc m c t khong bng khng l, trong mi bng, nm by trm con ngi ngi, ng, nm, u oi nhn bin ri nhn sng. Khong gia hai bng ln nht, mt con ng mn mu c, chy di t trn ni xung. Dng sng chy xit v con ng mn c nhp nh kia l hai mi him nguy. Mt ca h b by ra dn d vo Nam, buc ngi ta i su vo bin, mt do th a dn d ln trn ni cao kia gp tn mt th, lc u ngi ta ngh nh vy. Nhng sau , hai con ng ca hai mi him nguy c ngi ta chn mt, on ngi ti y s tch i.

21

Khong 3 gi sng, nhng ngi ln ni va dt l nhng ngi vt ca Sm sn sng. Mt ci lnh no cho gp dy, ai c thng, hy mang n ban ch huy. Thm mt ci lnh na, ai li khe n trnh din. Ti khng c thng v cng khng li khe. Ti khng dm nh li vic g xy ra. Ti ang m tng n mt chic b-ing 747 h cnh phi trng, ti ra , ln my bay, thng xui ng bay v Nam; ti Si Gn, ti gp li gia nh. y, c nhng ci bnh thng ngi ta c hng tht d dng, vy m c lc li tr thnh m tng vin vng. Chic b-ing khng cn l phng tin cn thit nht lc ny m chnh l si dy thng. Ti ng ln v i v pha cuc vt ca Sm c t chc. n ni, ti bt ng bt gp quang cnh rn rp nhng khng phc tp, trt t v im lng. Bn si dy thng c cng ngang sng; cc u bn ny c qun chc chn nhiu vng vo nhiu nhnh ; cn b bn kia, cc u dy c hng chui di ngi bm cht. Ti thm khen s sp xp ti tnh ca ton ngi ch huy mi m ti cng chng r l ai trong m h. Khi ti quyt nh vt sng, ti n gn mt on thng. Mt ngi no v vai ti: Anh ln qua bn kia nh th ch gi dy cho mt ngi khc nh, anh khe y. Khong sng rng hai mi thc, thong chc hai bn tay ti ht. Ti ln b v mt ngi ng ch huy trc u dy ch vo mt ngi ang gi dy, bo ti: Anh th vo ch ny.

Ti vo th xong gi dy v trong khong thi gian tht ngn c ngi n thay cho ti nhp on ngi va qua sng ro bc. Ti tin ln pha u on ngi, i mi n khi trc mt thy hin ln dy o Hi Vn sng sng. Pha xa v cn ct, ti nhn ra mt dng i quen thuc, ti chy n gn, ha ra l thiu t s on I. Ti li gp anh. Ti ni. ! Anh thiu t s on I mng mng tr li. Ti tng anh nn li tham chin T Hin m b mng ri ch.

Ti hiu ngay, khi n sng vi 4 ngi gii phng ca T Hin th trong hai ngi b chy c thiu t ny. Anh cng c ch trng ln trnh git nhau nh ti. 22

Ti hi: Thiu t trong m ch huy vt ca Sm? Khng! Nhng ngi khc. H ti tht. Ti tht, nhng hnh nh l

Thiu t s on I b lng cu ni, nhng ti cng hiu anh mun ni g nn ti ng : Ti cng ngh th. Hnh nh h l C th lm, c th l h lm. l mt vic gip c th xy ra nh khi h bng b vt thng cho lnh ca ta bi trn, v y, chng ta khng cn g h phi git b v ch. Ti v thiu t li tip tc lm li bc nhanh. Mt dy di ging ngang t m bin vo tut tn m ly, to bng nhng hnh th nh nhiu cy ct to ln ng san st nhau im lm. Trn u l nh trn na qu cu nh thp loang long, ct bung th lng tng teng hai si dy. Hai bn hng c hai hnh ng tr khunh ra pha trn, bn di qup li, gp cht thanh thp lnh nh khu sng. Pha di l hai ng tr ng dng ra. n gn, cng ng t ra nhn, ng l dy lnh ang dn ngang cn ng. Mt ting tht km gia rng: ng li!

Chng ti nhn ra ton bit kch lnh thy nh b, c lnh ra n chng ti. Nhng v anh hng uy nghi lm lit ny n bo v on ngi thot bao him nguy gi y n st ch yn lnh. Th m sau lng ti, vn cn nghe mt ging run run: Cu tri, cho bn ny ng m vo sng m cht oan chng ti na.

Sau chng ti vt qua bn h, thiu t s on I b li cu nguyn anh c: qu s!

Ri anh lp li: qu s, thot c chng n! 23

Ti phn vn cng anh: Anh ni ai th?

Lic nhn ti, thiu t s on I khng e ngi tr li: L qu ch chc ch bn git, cng vi l qu git ngi, lnh cng binh ca anh y. Chng n m c mt ti ca Sm th dng sng v bi ct s y thy ngi, th vic lm nhn o ti y s c chng thay bng mt cuc tn st. Tin thm my bc, anh cn hm hc: Chng git ngi, mong sao chng s n ti c, chng vn cn mang mun bn git, chng s b bn git c l Lc chng ti n o Hi Vn th tri nng gt, 5000 ngi di tn cn li cha n 1000 b a vo tri tp trung xt giy t hi cung, gn lc a ln xe tr v Nng! D nhin ti cng khng thot li c.

NI LON TI NNG, TAN R n lc ny, lo i t mi yn tm bc i, lo v thng phng lm vic ca mnh, gt giy c dm vang t ra ta y vn vng vng, lo c gng bnh tnh. Bc vo phng, ng ca nh rm sau lng, lo bc nhanh li gh, gieo mnh vo nng trch, nguyn m trn u, th hn hn. Lo mp qu nn hi th lun lun hn hn lm lo nng ngc. Lo nhn ln trn, trn mt. Ting giy p bng ln lm i t git mnh v tip lin theo , lo git tht ngi v ting h dng dc: Cho i t!

Ri lo nghn ngang, mt ti xanh nhn ngi qun nhn va cho lo ng trc mt, ging lo tr thnh thu tho ni t on: Thiu., yHa. Anh i u ?

Vi ch ch tr a c pha cht c , ti p lun: 24

Tha, n gp i t. Ti bo co: Tn tht ton b.

Lo i t bc my bc gp rt v pha ti, bn tay h php, chp ly c o ti git git. B mt b dn mu tm bm, hi th ca lo kh kh. Ti kn o quan st gng mt lo: cp mt m trng trng nhng tht thn, ti bit lo qun mt nhng chuyn xy ra. Lo mt tr nn qun pht i thuyn. i mi lo run run. Mt lo c ng ra nh ngi di. Ti cht thy ti nghip mt lo gi. Ti i thi , k li cho lo nghe vn tt s vic bng li l bnh thng. Tha i t, cng m mt trn, tn tht sinh mng s cng cao, ti c s cng y. Nhng ngi v ti s l nn nhn trc ht. Ti bc ra khi phng, v lun lun tin tng rng h l con ngi th th no cng c mt lc no c nhn hu cng thc tnh. Nhng v lo ny, ti bn khon ngh: khng hiu tnh bo tn ca lo s chm n mc no l cc im. Mt tn chm thu git mn t gn 30 nm nay, lm sao thay i c thi quen hung c ca hn? T lc y, lo i t quay v nh ring v l trong . Nh lo nm st bi bin, ti khong gia t Lin on, cch b ch huy ni lo lm vic chng 200 mt. Nh c ro giu bng km gai, xung quanh nh c t rngMy lc sau ny, lo c t lnh canh phng. S v ra nh lo phi c lnh ca lo, khng phi ai mun n cng c. 27-3-1975. Mt ngy tri qua tht chm trong s t lit ca Lin on, sng khng cho c, chiu khng h c. i i cng v khng tp hp, khng ch th, khng ngi lnh no lm vic. Phng qun l qun v vng hoe. Cc i i bit lp khng m cng. Tht l k, mi ngy hm trc cn hm h, ngy hm sau bng eo so. V lin on trng b mn im lm v Lin on u hiu, k hoch hnh qun ca lo i t lc ny c l b lo x nt. Ti sao nh th? Ti v Thi trm ngm ngi ni bn trong cu lc b ng bng qu ra bin. C ngy hm qua, chng ti ngi y, sng hm nay, chng ti cng li ngi y, rnh ri mt cch k l. Phng in bo, trung y Thi khng thm ; ca phng chin dch, ni lm vic ca ti, ti cng chng bun tra kha.

25

Mt chic xe gip chy o t cng vo sn Lin on, khng gh li b ch huy, m nh vng quanh chn ct c, ri chy thng vo hng nh lo i t. Thi v ti cng bc ra trc ca cu lc b ng nhn. T trn xe, mt s quan hai hoa mai trng bc xung, nn st, o gip dnh y bi ng, hm ru chi x quen thuc trn mt ng ta lm chng ti nhn ra ngay. Tay trung t lin on ph Ti ku ln. y, y, th l c chuyn ri! Thi chc li nh on bit mt iu g.

Tn lin on ph ny n cng tc ti Lin on gn hai nm nay m ngh nghip chuyn mn th chng c g. Cha h nghe ai ni hn ta c cng trn no thuc ngnh cng binh c. Lm lin on ph nhng hn ch c phn cng i ngoi, thay v i ni theo chc nng ph ca hn, v thng lm cng tc phi hp cng n v khc, i y i mi. y l cch m lo i t cho hn lu vong khi bn tm canh chng hn. Nghe ni, hn vn ng th no ti B Tng tham mu n y, mt l chun b thay th lo i t nm Lin on, hai l to c hi v vt cc kho hng cng binh. Cho nn, ngoi mt th hn l ngi gip cho lo i t. Nhng k thc bn trong, th hai tay ny knh chng v ch n tht nhau. T hm Tt n nay, lo trung t ru chi x ny vo Qung Ngi, gi l phi hp hnh qun vi trung on no ca s on 3 b binh. Hm nay, t nhin tay ny v Lin on m chng bo trc, tt l c chuyn. Nht l nhn vo cch n mc ca hn, xc xch v bi bm; tri vi thi quen ca hn, l tay chi chut t giy ln u ngn tc. Va bc qua khi cng ro nh lo i t, tay trung t lin on ph xm xm bng qua vn hoa i thng vo ca ln. Ca cha kp m hn, hn o vo bn trong, lo gi trung s tay chn nh i t h hc ming nhn theo. Trn xe tay lin on ph, bng sau cn c my ngi ngi, cng nn st o gip; nhng xa, chng ti chng bit l ai. Thi ta vo ca cu lc b, tay vut cm, ht ht v pha nh lo i t. Hai thng dm c chong nhau trong lm, b iu ci thng trung t coi hm hm qu. 26

Chong th khng u! Ti ci li: - Trn mt phng ming chi nhau th c; hoc gi, cng qu tay ma chn.

Thi ci ci: Anh em nh n, lu ngy gp nhau, nhiu khi hai a mun th vai hai nhn vt trong tiu thuyt, m nhau mng mng ti ti; m m khng st c v thng trung t th th thn bng o gip, cn lo i t th th th bng sng lc git lng. Hai anh em lng thng bng ngang sn Lin on v khu cc s quan, cng gn nh lo i t. Khi i ngang qua chic gip, ti mi cht nhn ra cc bn mnh: Tn, Nht cng theo lin on ph v y. Hai bn ny ra cng kha cng binh vi ti v cng cng b i ra y, cng mang lon thiu y. Tn l k s cng chnh, ngang tui ti, cn Nht th nh hn gn 10 tui, ang hc d i hc kin trc. Hin nay, Tn, Nht ang cng tc ti tiu on 103CB, tin trm ca lin on ph ti Qung Ngi. Gp cc bn c, li l ngi trong Nam ra c, ti mng lm. Cho cc thiu y tiu on 103.

Mt Tn, Nht nh ln v mng. Tn giu ct: D knh cho thiu y ch huy Lin on.

Cht nhn thy Thi, Tn nhy phc ra khi xe, ng nghim, gng ngi n lc l ci thn cao lng ngng, l m c trng: D, khng dm, d knh cho ngi trung y lnh7 ca em.

Thi ph ci: Ci ng my, khng khi no c c tc phong qun k.

Anh li n v v vo vai Tn: m hoi h? Chc chng chu n, nh nh mit ch g? D, ng, nh v.

T Thi n cc s quan ton l nhng cng v lnh, nn h gi a nh vy.

27

Nht cng chui ra khi xe ni chen: Anh ta nh b n b ng, lc ny cng nh gt.

Chng ai nh m Tn khai tht: Anh Thi i, nh cht m, ng v Nam b ct ri, kho ri k bn ny, ngi bn kia. Thi sng ra: Ni sao Tn? Ct l th no? T hi no vy? 4 gi sng nay, 27-3-1975, gii phng lm ch hon ton pha Qung Ngi. T y h s chia hai cnh, mt tin chim Nam K, mt gii phng Qung Ngi. Ti chen vo: Bn ni sao c v gh gm th, y chc ch l mt ton nh no nh sp mt vi ci cu, v rung bt vi thng x t g thi ch? Khng! Ln ny h nh chnh quy, nh quyt nh bng c my s on . Thi v ti ngn ngi ra. Nht l Thi, ch huy truyn tin m cng cha c bit tin ny. Th ra, c my ngy nay anh c lm vic u. Nht c v nm vng tin tc, cho bit: Tht y! Chng bao lu, ht Tam K, Qung Ngi, Bnh nh, th ri ti Nha Trang, Nng. Cn mit ngoi, Qung Tr n Hu ri Nng. Nghe u c tin ln ny gii phng s ginh li thm phn t t Bn Hi n o C. Tn gt u, c tin: Nh th th ng lo qu, ly bit gia nh n ni ri anh Thi .

Quay sang ti: Tng u bn ct mt ri, ai ng cn y. Bn th mun i lc no m chng c.

28

Ti nghe trong lng t ti, th m ti c bit g u. t nhin Thi r: Thi, min ni n nh m na. By gi mi tt c cc bn v phng mnh ung lai rai chi, mnh ang thy nht ci ming qu. Ri khng ch ai, Thi nghing ngi dm vo xe dn d ngi ti x, ch khi no lin on ph ra, bp kn hiu cho Tn, v Nht, tin th Thi r c trung s Bnh, cn v ca lin on ph nhp bn. Nm ngi i thng vo khu nh s quan. Phng Thi nm gn nh lin on trng nht. Khi no cng vy, s quan truyn tin c b tr ch lm c ch , u gn ch huy trng. Phng anh m ca s s ng thng qua nh lo i t, bn kia gi l anh c th nghe c lin. Nhng ln ny vo phng, Thi khng m ht ca, m ch la ca qua bn, h mt k nh; dng nh anh mun quan st bn kia v khng mun bn kia bit bn ny c ngi. Thi y gh mi cc bn ngi, ko t hc bn ra chai Hen-net-xi. Gu ca Thi l Gin-ni-oanh-c nhng i khch th loi ru ny; c bao nhiu tin, anh mua ru ch khng tiu xi vo th khc. Thi rt ru ra 5 ly nh, mi: 100%, tt c ung cn, ri anh li rt y vo cc ly. Thi ch cho tt c nng ny, anh gi li cu chuyn: Th, lin on ph gp xp l vic khi ny ni?

Nht p gn: ng!

Thi khng ni g thm. Mi ngi cng trm ngm, ai ny u thy l tnh th h trng. Thi ung thm ly ru rt sn, ng dy, ri i m bc trong phng. Quanh qun mt lc, anh n ca s, khot mn nhn ra ngoi. Anh nhn mt lc lu, quay vo, anh ni vi cc bn: Bn nh i t chc c chuyn g. Thy ng gi trung s ang ng rnh ngoi vch.

29

i vi Tn v Nht l nhng ngi khng thn lm, nn thi khng biu l thng tnh cm, khng gi thng gi hay lo. Ti cng on nh th t lc lin on ph n, v tip li bn: Chc chn c chuyn ln. C g u, gii phng sp ly Qung Ngi, nn trung t n yu cu rt ng v Lin on; nhng i t th c lnh t th, th l dng co ch g. Tn nhn mt: Khng ch rt v Lin on, xp cn mun vt thng Si Gn na ka.

Ri anh cn nhn: Khng bit my ng y sao m bnh tnh qu! n n m m c m, dn chng chy lon x ra thnh ph. Qung Ngi ng nght, cnh nguy nan r rt qu ri. My ng ra ng m xem, dn cn ko nhau ra tn Tam K. c ngi cn ko thng v Nng na. Ln ny chc ti ra Nng kim my bay dong lun ri ra sao th ra. Tn ni ra cu ny lm ti ngh ngi d. l b i, o ng. Tn ni phi qu, cn g na u m lo t, lo ti, s b nh, b git. Nht ni chc l ng: ct i min Nam nn trn quch cho xong. Anh Thi, mnh trong h nt, tht l chng bit g ro, khng kho ri nh gi khng kp, kiu nh T Hin, n qu. Chc l phi i thi! Thi lm bm: i th nhanh thi; nhung cc bn Si Gn, cc bn i; cn ti nh ca, v con Nng, ti c nn i khng? Ri Thi ni chm v chc: Nhng m chng ta cn phi tr li cho r cc cu sau y:

Th nht, my ln Qung Tr, Phc Long b nh nt ra, th m sau cng c mt i lun khng? Liu ln ny thy Qung Ngi, Tha Thin b chim, ta c nn cho l s mt lun khng?

30

Th hai, b i l coi nh o ng, nht l o ng trong lc tnh hnh chin tranh nghim trng, l ra sau ny cha c g, ngha l Nng cn nguyn; th hi chng ta trn i u? Th ba, nu b i, chng ta i bng cch g? Ti ni cho cc bn bit, tnh hnh th ny th mun mua v my bay, dn hay qun g cng phi c s v lnh. Ai cp? i xe ? Qung Ngi y! ng bin ? C ai quen vi tu bun khng? Th t, cho l i c i, mi th m xui i, n ni n chn ng hong i, th ci thn trn lnh s khng lm n g c, nui thn v nui v con. Ti mnh l ci th k s, k si, bun gnh bn bng chng c. Tn bn chn qu, nhn khng c, ni ngay: Anh Thi, thi ng ni na! Anh hi cu no cng cng hng ht. Anh lm cho ri beng u c ln. Ti ni l ti i, i th no cng c ri ra sao th ra. Anh dm chn. Chng l ngi y chu cht ? Cht th cha cht u Ti du dng: - Tnh cho k ch Tn. ng l tnh th kh khn , nhng chng ta bnh tnh g ri i. Nht chen li gp , anh chm ri: Ni th ch cng r, ln ny tnh th khc trc xa, bn gii phng c chin dch qut sch, gii phng sut lin c dy. y nh, bn kia hi ngh Ba L ang tin ti hip nh ly o C lm ranh y. Trc sau g, c qun i y cng b i th lm sao gi ta o ng c. Nu tnh i th i cho sm. Trung s Bnh vn ung ru t t ny gi, coi b cng ng ng, chen vo cu chuyn. Xin bo co cc xp, cht na em i lin y. Em cn ch trung t em, cho t bc vn lm l ph. ng anh ca em dn gia nh ni ngoi, v con

31

em t c l, tut ra Tam K n tu ri; n em bt a8 xp kha kh, vo lm vn; hn em gp gp ly c tin ri chun v Tam K ngay. Ni xong, hn vnh vnh: Trung t em cng dng tt xut 9 cho xem.

Thi d: Trung t cng nh b y ? B! Tha xp, b ngay, b gp. Tng sng tinh m, trung t em em dy, bo em theo. Trung t em chi th lin tc, tnh ng vy, vui chi th, bun cng chi th, nn hi sng em cng chng bit l ng vui hay bun. Ci thng kh - Tn bc mnh Vn tt thi qu!

Thi th v v: K, anh ta ni. Nhanh vo i, em v trung t em i bng cch no?

Trung s Bnh n ngc hnh din tun tng li mnh: My bay phn lc! S mt! Ca phi on qun s, trung t em quen ln bn khng qun. Chng no i! Thi hi tip lun. Chc l sau mt gi. Nh cht nh ra iu g, Bnh hong ht: Cht m tui ri, t dng khai ht!

Hn bc ln. Mi ru nng nc. Ti ng dy, n nhn qua khe ca. Ti git mnh. Tay trung t ang ng chng nnh gia sn nh lo i t nhn ngy vo ca s ch ti ang ng, mt hm hm, trong b trn d dn. Lo i t mc bi-gia-ma ng pha sau. B mt tht chy di v ru r. Lo ni g vi tay ru, tay ny ng nghe bt ng, lo trung s gi ngp ngh nhn ng xa. Ti quay vo ng ngi trn ging Thi, mt nhn ln cnh qut trn ang quay nh nh. Trong phng ai ny ngi yn. Pin-pin. Ting ci xe t ngt.

8 9

Tm cch moi tin ngi khc Nhi theo ting nc ngoi: tc th

32

Cht m! Trung t em! Bnh ku ln cng t ngt, ng bt dy chy vi ra khi phng.

Nht v Tn cng ng ln, qu ly nn st m vo nch, nghim trang cho Thi v ti, quay ra Thi hi chn sau lng hai ngi: Cc anh tnh sao?

Quay li Tn ni: Ti i.

Cn Nht nhn vai. C hai quy qu b i. Thi li bch b quanh phng. Ting giy g nh ha iu vi ting qut trn. i my vng, anh li ngi bn cnh, v nh vo lng ti: Ti phi chy ra nh. mt tun cm qun ti khng v, anh c theo khng, sn i tm hiu tnh hnh lun. Ti lc u nh nh. Thi ngi mt lc, ng dy: Thi, ti i mt cht, anh c y chi. Ni xong, Thi m t ly nn i ln, ly thm mt chai ru em n t ln bn: nh, c t nhin!

Anh bc ra khi phng, vi tay khp ca li, ting giy nh dn cui hnh lang. Ting chic gip r ga. Cn li mt mnh. Ti ngh ngi mng lung. Ti cng khng ngh n ng v. Lc no thy mt mng trong ngh, ti thng l i. Nhng vn Thi va nu ra, ti cng chng bit phi gii quyt ra sao. Bt cht ti nh n mt ngi quen thn hng Hng khng dn s Nng. Nhng tr ri, Thi i xa m ti th khng c xe. Ti nhn cnh qut quay trn, trong c ti hin ra hnh nh mt khu rng dy c, on ngi ni nhau i. Bt cht, ti thy gng mt nhng ngi quen thuc thn thch: nhng ngi ca gia nh ti. Ngoi bi bin Lin on, hai qu pho bn t pha o Hi Vn n onh onh, nhng gng mt y cht le sng. Nhng ru ngm, hai mi mt ti t t khp li.

33

Khong 4 gi chiu, tn lin on ph tr v; nhng ln ny vng bng trung s Bnh. Va n Lin on, Tn v Nht n phng Thi, t m ca bc vo. Ti ang h hoy m hp. Nghe ting ng, ti git mnh ngn ln: Sao vy?

Tn v Nht chng ni chng rng, bc dc ci b nn st, o gip, qung ln sn, ngi phch vo gh th hn hn. Ti t hp tht khui np ln bn: Chuyn th no?

Thy hai bn vn im lng, ti li hi tip: Chc l kt ht ri ch g? Trung t u?

Tn tr li nht gng: Nh vng lai, ti va r n nhu, cn by gi cho lui. n g cha? Thy hai bn gt u, ti ly bnh m kh, ko gh mi: n cho vui. Ti cng chm ri bt u n. Hm qua n hm nay ch c lng kh Ti ni. Nh bp ng ca, cu lc b b trng, chng ai nu g c, my gia nh khu gia binh ang ku tri, gi ch ln vn vt, ch ton n rau; ti nghip c my nh mua go ngy, by gi phi n khoai. Mnh may mn cn mt t lng kh, nhng cng ch n trong vi ngy. C tin ra Nng n. Tn ni v bc bi: - Ch phi tr 1000 ng mt t ph thi. M t, c dp l mc hng ngi ta, ba ci tn bun bn. Ti ci: My ng c lm t no cha? T sng n gi lm c th g ri?

Tn vn cn hm hc: Lm ci g u. C ngi sau xe chy qung qung, ci tn ru ln qun gh th tri, m c t tri no ra l hn lc u, hi g cng chng ni, ci b ru c qum qum. Nh n trung s Bnh. Ti ni:

34

Ci tay t lt ca trung t em u? V Tam K ri chc? Hn c b c ng no khng? B b ri ri. Lc vo qun on, lo ru gt thng con ng ch ngoi trm gc, bo l c cic c mt khng cho h s quan vo, th ri lc ra, lo ru bo cho xe chy ng sau.

Ti sao vy? Ai bit.

Ti ngh m thy chua cay cho ci i qun nhn l nh vy, ht cn l b, thm ch cn bn b na l khc. Ti th ght ci loi khi cn th vut ve khen tng, ht cn th lm ng y i. Ti cho l s phn bi v im ng. M ny Ti hi Cc anh tr li Lin on lm g? Ai bit u ci lo ru! Ging Tn vn cn bc.

Nht th phn tch: Tht ra, bn mnh u c mun bm theo t xp, cng my ln mun leo xung xe b i nhng ci hc ca chng ta l ci hc chu sai phi, v nhng ngy lnh, h cn luyn cho chng ta bit lun lun lm theo lnh. Do , khi mun bung b h ra th chng ta mi thy mnh chng cn t ch na. Ti suy ngm, cng thy mnh lm vo tnh trng . Chng mnh tnh chuyn i i. Nht nh phi i sm.

Sc nh Thi, Tn hi: , m ng ch nh u ri? Anh y v nh Ti p Ngay sau lc cc anh i, anh y t li gp, ni l v ngay, th m chiu ri vn cha thy anh v. Ch, khng bit anh c i thot khng kia ch? Sao vy? Ti lo lng hi

Qun cnh ri di theo quc l 1, trang b th tc chin, khng s v lnh, min qua. ng s vng teo, vt u khng thot u. Bn chng c lnh n sng. Nu khng c lo ru, cha chc chng ti ra ti nng. 35

Nht bn gp: Mun i, thiu g ng ng , vng ny l ca mnh, ti cng thuc lm. Mun i, ng theo quc l, chng ta i ng trong. Ti ni. Nhng qun s on 3 s cn Tn chn li. Ti mnh quen, nu cn lm mt t s v lnh cng tc vi chng, ci ny anh Thi c sn ch k ca i t. Chng no anh Thi v? Tn hi cu ng ngn n bun ci. Chnh anh ni kh thot gi li hi chng no v, khng thot th ngi hp10 ch lm sao v. Nhng khng sao, chc Thi s quay li, anh y c lm, thng minh tho vt, khi phi lo, anh v tr l c l bn chuyn gia nh thi. Thi ch anh ta v ri tnh. Tn khot tay. Cho ti ng i.

Tn v Nht ln lt nm xung ging. Ti ra khi phng khp ca, v i mt vng pha ngoi bi bin. Nhng chiu no rnh ri, ti thch th b dc theo bi bin trong khu vc ca Lin on, lng thng xung khu gia binh. Ti y, ti c tm thy cuc sng m m ca gia nh, qun i mt ngy lm vic trong s tri buc ca qun i, dng nn mt th k lut bt p lm vic, hnh ti, chi ra. Liu gi pht ti y, nhng con ngi ca khu gia binh Lin on c chu cnh ca nhng gia nh binh lnh tiu on 101CB khng? My dy nh mc nt che m p nh mun sp cui dy t Lin on hin ra, mt cnh a y qu sc. Mt c gi ln ln, gp mt anh lnh, cho anh ta mt l con, tin lnh th tnh lin, n trc, n sau. Th l ny sinh mt gia nh nheo nhc khn nn, ngi m lam l u b tc ri, my a con th o t, en a, lch thch, lang thang. Th ri anh lnh, khi v n v ny, khi n lnh n, ko theo lun c m ngi a y y, lc tng bt, lc chi l, ci khu gia binh ti tn hi hm Lin on xem vy m i vi h l sng lm ri. Khn nn hn, c anh
10

B t

36

lnh no l bt t u, anh cht th mi l ca anh cng tan r lun. V lnh phi ln thnh ph, vo nh im nui nhng a con cn b; cc a con ln th tr thnh bi i, ra ng t sng. V sut cuc sng ca h l ginh git ming n, chi ra nh p; nhng ci hn, vut ve gia chng v con ci l cnh thin ng, him hoi, t khi c. Nhng ti sao ti vn thy c s m m ti y, v trong ci cnh lm than c tnh ngi, c ba cm quy qun chan chan cho cho; c ting tr con v n b qua li, lm nn sinh kh ca cuc sng. Thnh thong cng c n ci. V ti y, ti c th gip c h trong vic tu b sa cha nh cho h, m khng ai quan tm. Hm nay xung n , ti ngc nhin ht sc. Vng mt cch l thng, dng nh h b i. C rt nhiu gian b trng, khng cn mt th c g. Ti gh vo nh h s Thnh, th in trong Lin on, dn Nng, v ngi Nam. Anh ny gii v m ngh lm. Thnh v v con ang n cm, c nh quy qun trn tm phn. Thy ti, Thnh mng: A! Thy Ha, n ti cha? Tin ngi n by t chn, my ba nay chc thy chng n cm. V con Thnh chn rn nhng ch, ti ngi gh vo nhng t chi khng n. Ni cm nh xu, go n khoai nhiu. B v vn v, tht tnh: Cng chng c g m mi thiu y, ch ba mc ci tri, i ti i lui cng kh qu, ra ch phi i b. Thnh ni: Sng trong ny ht ni, h b i mun ht. Vng qu ng thy h? vng thit. Ti mun hi thm, nhng li ngh, hnh nh cn nguyn do no na ln hn. Thnh c hi e d: Chc ng thy bit r hn?

V Thnh ngh l ngi Nam vi nhau d thng cm nn hi tip chng: Nghe ni bn mnh thua ri, gii phng sp v phi hn? H nghe n nh vy, nn h lnh xa tri. Phn ln c b con ngoi Nng nn h ko nhau 37

ra ngoi y, s y ng th toi mng c nh, ni mt tri pho cng cht dch. Ti gt u, a tay vut ve my a nh, Thnh bo dn thm li: Chuyn ng trung t lin on ph chy v y, thin h cn n d. ng m chy th ai cn dm . Nht l c tiu on 101 vo n ni li dng tut, thy gh. Vy l chuyn b i ph bin, th ny th cha b nh cng tan r. Ni y vy, ch khc cng vy thi. Khng cn i thy bng dng cng qun, h nhau b chy tan tc c ri! Ti tht ln thnh tng ting. Sng trong s bng bt v tin tc v la bp v chnh tr, ti khng sao l gii c nhng hin tng ang xy ra trc mt. Cng nh ti, v chng Thnh nhn nhau

B TRN Chong tnh gic trong nh chp chi la tri, ting n inh tai nhc c, mi ngi si bc t phng ng ra hm trnh pho, khu s quan k bn nh ni ng v ni trnh n cch nhau khng y mi mt. Lc vo c trong hm, mi nghe n n loi nh x nt khng gian, n n tc khng kh v rung rinh t. Tt c nm p sp bn nhau m khng ai bit ai bn cnh mnh, v thn tr cn bn m ting n, lc loi n v nh im n ti. Ai cng tng l s b chn vi trong hm. n i bc, ha tin n lin tc, dai dng c 5 pht ng h v ri chm dt Lin on, ln lt chm dt cc n tri gn bn, qun vn, pho binh v.v Ch phi trng, n cn n thm c 10 pht. Ri tip theo , ton b khp ni ting lin thanh n ro rit, xen ln c ting sng nh, lu n v mn. T trong hm ti om, ti ln ting gi: Anh Thi! Anh Thi i!

Nghe ting gi, Thi tr li ngay: 38

G th? Vit cng tn cng vo tri ri! Ti lo lng. Th l chin cuc n ln y.

Nghe dt cu ca ti, Thi vi v hi li: Tn, Nht! C khng? C Tn y! Tn i ri! Mnh chm qu.

Ha ni vi Tn: Cha tn u Tn, sp yn ri , yn ri th tnh khng chm u, ng cung ln. Va lc bng Thi thp thong ca hm, anh ng ng quanh qut. Nhiu m chy trn o Hi Vn rc, ging nh nhng m chy rng, khi bc ln cun cun, bay tt ra pha bin. y l do bn ta phn pho . Thi ni c v am hiu. i bc 175 ly bn t phi trng ra Nng. Chc l my ng ni dy c trn ri. o Hi Vn l bc tng thun li ca bn no lm ch n; ngc li, th nguy him v cng. By gi ton b phi trng ln cc n v tr ng quanh Nng s l im pho ngon lnh ca bn kia: h c th bn tung tng chic my bay, tng chi canh trm gc khng sai ci no. Bn ph th d - Tn xen vo Nhng tin chim cn nhiu gay go, lc lng Nng d di lm, hng my chc s on, mi binh chng, mi th ha lc v c nhng phi i F5 khng l, c mt phi trng qun s ln nht ng Nam , cha k hi qun. Ri anh t nhin kt lun: Th l ta cn th gi b trn!

Nhn khng c, Thi ci kh kh: Lc lng bn ta mnh m nh th , vy ng thiu y nh ti s g m phi b trn, li sng mi chi mt trn phi sng hn khng? Va ni xong, Thi li nghim ging:

39

By gi l thun li nht. K hoch c, ngh chun b ln ng trong 5 pht na.

T cc pha, n loi vn n cm chng. Theo k hoch bn t u hm, my anh em nht tr vi nhau l ra i khng bao gi quay li na. Chiu hm qua ra Nng, Thi gp nhiu ngi trong Lin on b trn t trc, mt s ri khi Nng t chiu hm nay ri. Li nghe nhiu tin tc khc nh: qun on b ng, tng Trng rt ra M Kh lp b t lnh tin phng. Qung Ngi, Hu, Qung Tr, Tam K mt. Nng trong tnh trng Vit cng sp trn vo nay mai. Anh cho gia nh vo Nam v sng ti qu v Si Gn; chiu qua a v con vo phi trng nhng hn s ti ng, by gi th anh mt mnh s cng cc bn b i. ng t Nng ra khng b qun cnh kim sot, nhng tr vo th rt kh. Mt ngi bn ca Thi l s quan hi qun hn sng mai s n anh, cho qu giang vo Nam trn mt chin hm; nn anh bn vi cc bn, l vo ng chn ni Sn, men ra ng ba Ha Vang m vo Nng. nh i vo lc gn sng, nhng cng ngi l kh ra khi cng Lin on; tuy nhin tnh th khn cp, anh quyt nh i ngay by gi. Tt c hnh trang gn nh v mi ngi mt sng c nhn phng lc cn t v, cht c 4 ngi ln xe gp ca Thi. Chic xe ln bnh trong ting sng n khp ni. n cng Lin an, ton gc xng ra chn xe li. im trng nhn xe bit l ca trung y Thi; nhng cng cn thn th sng ngang ngc, l d bc ti, khi nhn dng c, im trng hi: Trung y i u! C giy ca i t khng? Khng ! Thi p Thm st mt vng ngoi vi tri thi. C giy ca i y i i cng v? Ci thng ngu. My bit ai trc tuyn m nay khng? D, trung y Thi im trng ng ra. M cng nhanh, b ban ngy sao m hi k vy my? ngu, trong tri ch gic v ? tao thm st mt vng, my c nghe sng n khng? Tn im trng nh ci my, ra lnh im gc m cng, chic gp ca Thi vt i. 40

Ra khi cng, xe tt n, chy chm chm trong m. Thi c gi my tht m, ting sng n c li i nhng cha dt. Khong ng na cy s, t cng ra n quc l 1 trang nha, hai bn l ngha a b hoang. nh trng chiu sng nh nh trn cc m bia nghing ng gy . Bng nhng g m en lm tm y c vng t rng mnh mng. Bn kia quc l 1, i din vi tri cng binh l nng ct dn vo xm lng cch ng vi ba trm mt. Ging Tn thu tho nho nh: Ham i, m i th n qu, c thng no chi cho mt pht B40 l tiu.

Khng ai p li li Tn, xe vn ln bnh chm chm. Cn khng th mt thng lnh no ca mnh chi sng mt bng, cng cht ht. Tn li than th. Vn khng ai p li. Mi ngi cng mt quan st trc sau, hai bn. n ng ba quc l 1 v ng vo Lin on, Thi cho dng xe. Chic xe khng phi l phng tin ra Nng v trn quc l 1 s gp rt nhiu n bt, s b chn li do thiu s v lnh, v ngay lc ny c th b bn t xa, khi tn hiu n mt khu khng ng. Bn ngi xung xe, bng qua ngi thp xung v ng bn kia, chia nhau quan st v bn hng. Sau mt lc nm tnh hnh, Tn bo trc: Bn tri quc l hon ton yn tnh. Bn phi quc l hon ton yn tnh Nht tip theo lun. Pha Lin on yn tnh n lt ti bo co. ng vo lng thun li Thi khi lnh Chng ta theo i hnh chim mc tiu Miu B. Dt li, Thi bng mnh phng trc, ri n ba ngi cn li lao theo. Sau khong 10 pht, bn ngi cng c mt ti Miu B. Ti y, Thi nhc li mt khu, cch di chuyn v cc bin php x l tnh hung c th xy ra. Xong, vi i hnh hng mt cch nhau khong 20 mt trong m, bn ngi ln lt tin su vo trong xm. Thi dn u.

41

Trong bc i lm li, tay cm sng a ngang ngc, i cng vi ton tun tra, ti cht ngh c l ngay gi ny, Vit cng ang trng ip t mi li trn o Hi Vn xung di bng c sao, d dng chim lnh nhng ni h i qua; bi v qun lc Cng Ha ch cn con s trn giy; thc cht n tan r ri, tan t trong tim mi ngi lnh, mi s quan. l ngh ca ti v ca tt c nhng ngi chy trn. Thi i trc bng ngi thp xung, np vo mt hng ro tre. Lp tc cc bn i sau ta ra, np xung, m kha an ton khu sng. Cho bit tn hiu mu? Thi hi.

Trng ton tun tra cha kp ni th pha sau , mt h s quan tin ln trc, tr li thay: Ci tng anh Hai cng bit, sao anh Hai c vn vo ti em hoi. Ny gi ti em theo anh Hai xa xa t khi cc anh t nhp Miu B. Ti em c ng u c bit hm nay, s quan ch huy Lin on cng tham gia tun tra, li c c s phi hp ca s quan T 103. Ni thit anh hai ng qu, ch lc u ti em ngh anh Hai b trn qu nn ln theo. Ti nghe m hi i, ci m ny ranh qu, th l ng hng bt mt chng n c; ngc li chng c th bt gii cc anh v Lin on. Ngao ngn hn na l tnh hung xy ra m by ngi u ang ghm tay sng i nhau nghi ng, trong khi trc y h tng chn ch, chn anh vi nhau quanh bn ru. S th qu tht kh khn, bn i i bit lp t khi chu tun lnh cc s quan Lin on. Chng ch c bit xp i i trng ca chng thi. May sao, ci tnh vt chc nng ny ca Tn li cu g c tnh hung kh x ny. Thiu nhn ni, tn huch tt: , by nghi ng, th bn tao trn. li y lm ci qui g, cht oan h? Ri Tn phn lun: Chuyn by, by lm, lo tun tra bt Vit cng i, cn chuyn tao, tao lm. Ri, ai ng ny i! Tay h s th ba ny gi khng ni g, cht ln ting vi Tn: 42

Thiu y, cho em theo vi!

Bn Ha ngc nhin, hai tay khai quang kia cng ngc nhin hn. Chng khng ng trong bn h c ngi sn b trn, gp dp n nhp phe vi cc ng s quan. Ti nhn ngi trng on, hi d: Sao? Cc anh c nh theo lun khng? Chng ti ra Nng y.

Khng c ting tr li, nhng c 7 ngi cng bc i. Thi li dn u. Lng Vn Dng vi t sp tng tng ln cao n tn chn ni Sn. Nh tha tht nn nh no cng c sn vn v ly tre bao quanh. Kiu cch ging nh lng mc thn xm min Nam, ch khc t trn nn l ct trng v vn tc loe hoe mt vi cy n tri. ng trong lng vi b rng t khi b thay i, hai bn vin hai rng tre gi kn mt, l ph an vo nhau pha trn. i trn ng lng, ngi ta c cm gic nh i trong mt hm ni khng c nh mt tri; nhng khi vo sn nh bn sau lng hai dy tre th trng trn, bng nh tha tht. By ngi im lng ni ui nhau trn ng, ch phi nhn v pha trc v pha sau, cn hai bn th ch no cng c th gp phc kch, np bn ng st gc tre hoc t bn trong vn nh; khng th pht hin c. Tre gi che khut tm nhn nhng khng chn c n, khng bo v c ngi b bn. Do th, lng Vn Dng c xem nh mt c im phng th li hi, k xm nhp khng trnh khi b pht hin. Lng khng rng, bm mi xng sut khng trn na gi l ra thot. Tuy nhin, trong na gi ny th tng giy mt, thn kinh con ngi cng thng, ch i ting sng n mc d khng bao gi mun nghe. Trong nhng ngy chin cuc cha xy ra cng thng nh lc ny th lng Vn Dng l k nim ca ti. Thnh thong, ti vo y, tm ngi di bng mi tranh qun ru, nhm nhp vi ly, nhn sinh hot ca dn tnh hin lnh, cm ci. Ti cng nghe c nhiu cu chuyn m p thi th u ca c gi bn qun, nh th cuc i b ni ti. Cuc i vt ln kim sng, chuyn tai ch v.vv y chnh l qu b. Nhng hm nay, qua lng trong m ti, ti thy nguy him v cng, mng sng c th b cp i trong nhy mt. 43

Men theo chn ni, by ngi li cn thn d dm tin v hng x Ha M. nh n c x, mi ngi s yn lnh ra Nng theo ng lng. X ny hin do pha chng ti kim sot. Bn t x, dn v, a phng qun s khng ngn cn, h rt n nang v cng binh nhiu ln gip h kin thit x. Trc khi n x, vng ai an ninh li c lc lng ca s on 3 b binh m trch th c th yn tm. Bng qua sui Rn, ranh gii ca x, th mi ngi s yn tm hon ton. Con sui su thm nhng lm chm kh vt. Nu nh b phc kch th nh lt vo li ha lc. 7 ngi c chia lm ba ton, Thi v Nht qua trc, n ba h s quan khai quang ri n ti v Tn. C mt ton vt sui, hai ton kia canh gi sn sng ym tr; v th m qua con sui nh phi mt c ting. Khi qua c ti b bn kia, mi ngi nh nhm; ton ca ti t li thnh nhm, ngi chm u, Thi pht biu: Ti tng khng thot c on ng va qua, ti c lm b tnh, giu anh em, ch ti ngi c ng gh lm. ng th th no anh em ta cng b m. Nhng n y th hon ton yn lng, c th vo Nng c ri. ng xuyn qua x khong mi cy s, chng ta i nhanh khng n 2 gi ng h, c th n trc khi tri sng. Thi i i cho ri, anh Thi hay di dng qu.

Ni xong, Tn ng ln. Phi lom khom ny gi, c bn lin ng dy theo, un lng b tay cho gin gn ct. Va lc khng bit t u, xut hin mt ngi, gn st bn ti. Cy sng AK ging ln cha v pha trc cng lc vi 7 mi sng M16 cng ging ln. Trong nhy nt, c th xy ra mt trng ting n. Th nhng, khng ai hiu c, ti sao my mi giy tri qua chng mt vin n no ra khi nng. Mt trn cn chin bt ng, nhng khng ai tham chin. B sng xung! u hng i!

Ging ni nh nhng dng dc. K quc tht, ting ni pht ra t pha ch c c mt khu AK trong gia vng quc gia cn lm ch tnh th. Trong khi , by 44

mi sng M16 ngp ngng. Mi sng ca Tn h xung trc, ri n ti v ln lt by mi sng M h xung. Khi nhng cy M16 qung ng di t, anh gii phng buc chng ti li xa. Xong anh thn nhin qu tt c, mang sng ln vai quy qu bc i. Chng ti ng ngc quay tr li.

T SN BAY NNG N BN BCH NG 7 gi sng ngy 28-3-1975, tromg bui cho c, c mt y cc n v cng binh thuc lin on 10. C mt trung t lin on ph, i t lin on trng bnh nng nn vng mt. Bui cho c bun tnh. Mi ngi ci u trong khi l c c ko ln, khng c i qun kn, khng c nhc quc ca, binh lnh khng mc ng phc, t do mc kiu, loi qun o, giy nn. Mi ngi t tm ch ng ca mnh khng theo i ng. Qun s cho c gim hn phn na, nhng s ngi sn c li ng hn cc bui cho c bnh thng ca Lin on trc . H l nhng ngi lnh v nhng ngi dn sng bng ng lng lnh. Tm vi mu vng k ko ln ngn ct st cng lu ri, th m chng ai ni mt li no, mi con mt ang nhn b mt c m ru chi x ch i. m ru y bt ng, ngn ng. Trung y Thi mun mau khi s, bc ra ni cng mi ngi: Anh em binh s, h s quan, trung t lin on ph v Lin on t hm qua, sng nay mun ni chuyn vi Lin on. V th ti triu tp anh em n y nghe trung t ni. Quay sang vi b mt c hm ru chi x, Thi mi: Knh mi trung t ni vi anh em. Tt c !

Tay ru khng th chn ch c. Tht ra, hm nay hn cho tp hp tt c y nghe hn ni mt vic quan trng, nhng cn ngi mt th trch nhim no . Li ni ca hn, hoc l nhng iu hn ni s lm ngi nghe cm th hn. Hoc y, hn mun sai phi ngi khc lm iu g li cho hn m phi chu thit 45

thi, kiu nh hn sai phi trung s Bnh ri hn b ri. i vi mt mnh trung s Bnh hn khng ngi b tr th, cn by gi l hng ngn ngi. Nhng trung y Thi thc gic, thy khng th ko di thi gian c na, hn xoa hai bn tay vo nhau, bc ra trc m ng, c ni tht ln khng ai nghe k nhng li u tin ny: Cng ton th anh em binh s, s quan Lin on, cng tt c gia nh ca anh em. Nhng li ti sp ni vi anh em khng phi l li ca ti m l ca ngi i t thn mn ca anh em Ti ni li cc li i t Hn ly t trong ti o ra cun s tay v ni tip: - Ti c ghi chp y, khi i t truyn lnh nh ti ni vi anh em. i t bnh nng sut hai ngy nay khng ra y c Ti ngc nhin: Lo i t bnh ? Hai ngy nay lo khng ra khi phng l do bnh ? C ngi no bit c khng? C ting tromg m ng: Trung t! i t bnh tht ?

Lm nh khng n kiu gi xc xc trung t mt cch trng khng v li cht vn, tn ru lt lun: Ti cng xin ni, hm nay ti v y khng phi v mc ch ny, m ch tnh c thi, phi ni vi anh em r nh thi t bo lTay ru lic vo giy khng bit trong giy c ghi iu hn sp ni ra khng Tnh hnh bo ng khn cp c ban hnh ban lnh chin u ton din cho qun khu I. K hoch c. Hn ngng ni mi ngi n o trong khonh khc, ri hn xung ging: Cng anh em binh s, trc tin, chng ta an lng chin u, chng ta phi ngh n sinh mng ngi dn, gia nh ca anh em, v th cn lm mt cuc di tn cho nhng ngi ny, di tn qui m ln. m ngi la ln ting n tht d k. m thanh khng phi l go tht m tn s vn cao ngt, bc thng ln my. Tay ru lm c ch im nhin, a hai tay ra pha

46

trc nh thu hi tn s m thanh li, ting n du dn v im i. m ngi lng nghe. Tt c gia nh binh s, h s quan, s quan s c i v cho php cha anh ca h c a i Cho php nhng anh em min Nam c v thm gia nh. Chng ta x tri 50%, cn 50% lnh nhim v trn th nhng im trng yu, phi hp cng cc n v chin u khc y ch l tm di tn, tt c xui v Nha Trang trong thi gian ngn, c th cao lm l mt thng, nn hnh trang phi tht nh, s i trn on chin hm T.H.D 500, 501, 502, 503. Ring n v ca ta s i ph t y n ngoi khi Bch ng. Ph s c thc hin ti y. Hn a tay ch vo mt gc sn c, bi ct gn cu lc b. Mi ngi a mt dn v hng . Hn ni tip: 8 gi ti nay phi khi hnh

Sn cho c im lng. Ri hn ra lnh: 4 gi chiu nay, cc n v c nhim v trn th tp hp ln ng.

Sn cho c bng n o. Tn ru khng chn ch, gnh nng va trt, hn quay lng toan rt lui, cht mt ging gia m ng ht tong ln, ting tht bay theo gi nh ting h: Truuuung t.. !

Tn trung t nh khng li. Mt ngi lnh r hng chy nh bay v pha hn. Ngi lnh chy cha n st h ln m : Trung t hy nn li, chng ti xin trung t hy nn li!

Hn bn chn hi ngay ngi lnh va n bn: Nn lm g?...C nh ni m lm, khng li thi!

Anh lnh mang lon thng s gc kho xng Lin on, khng ni thng vo mt tn trung t m quay lng li ni ln v pha mi ngi, nhng th li l hi tn lin on ph: 47

Tha trung t, chng ti mun hi trung t hai cu. Cu th nht, ti sao ch x tri 50%? Cu th hai, ti sao khng cho chng ti ra Nng bng ng b m phi i ph cho nguy him.

Anh thng s va dt li, m hi v ra lm tm trn trn, t c lng o. Tn trung t lng tng ra mt. Tnh th lc ny i vi hn nguy him qu, hng ngn con mt ang nhn hn im lm nhng d di. Hn lp bp: Ci nyci ny. Hn ht hi, quai hm ng y. Tt c ni ri; cn li phi hi i t. Anh thng s quay li: Sao vy trung t h? Ai bit u. Ti khng bit!

Anh thng s bt ting ci, anh hi v nh bnh tnh mc d ngi anh run ln v tc gin: Knh trung t, trung t truyn lnh m trung t khng hiu g c, rng ra trung t? Lnh l lnh. Tn ru p lin cu thng thng ca nhng thng quan quen honh he. Anh thng s run ln, kh rt: Lnh trn thn xc gia nh v con binh s phi c l c ngun ch trung t. Trung t nn nh, l ra c nghn con ngi cht tit th mn rng? - tn ru trch nhim ln u lo i t. Sinh mng cn qu i ch, c th nn i t lin on trng ca cc anh mi ra lnh i ph. Th tht, ti cng ngc nhin v vic i ph nh anh em, nhng ni tnh i t li khng gii thch th lm th no? Anh c n hi i t. Hn ni nh than phin: Cuc i qun nhn m. Thi hnh trc khiu ni sau. Ri hn li ni nh lo s: Ti cng chng mun ra ta n binh v ci lnh thng cp!. My sau cng ca tn lin on ph lm anh thng s lo lng cn ln, dp tt cn tc gin. C l anh cng s nhng iu l nh binh tri buc c cuc i ngi lnh 48

nh thu. Anh ta b i v hng ngi ang bun ru. Tn trung t c thng vi li lo l v da nt ca hn, hn nhon ming ci vi m ng. Thi tin n bn hn v hi: N trung t, ni ra cng chng hi g, ch nn binh s mnh lo u ti nghip. N ci ca tn ru mo m, Thi ni tip: Trung t cho ti ni ch? Ti xin gii thch mt s vn bao quanh hai cu hi ca anh thng s nhin liu. Thi toan ni chch i tin tc thi s anh bit, nhng nhn nhng gng mt mi ngi ch i bit r l do m bn cm quyn sanh st a ra, Thi nh ni tht ht: X tri 100% th ai li gi cn c, phi c nhng ngi chu thit thi cho nhng ngi khc. Ch nng n gia nh mi i thi, c thn xin thng cm. Cn vn dng ph, khng cch g ra nng bng ng b c, t y ra , nhiu ni Vit cng chim ng ri. Thi ngng ngang, anh tng mi ngi s n ln, nhng khng, h im lng nh t, v mt h chu ng thy r. Dng nh h cng nghe phong phanh tnh hnh nh th, nhng by gi th chnh ming ca s quan trng ban truyn tin ni ra, h cng hn. Nhng ngi lnh ny chu nghe s tht d cho l s tht ph phng. H ght li p p m m gt gm bng nhng li ho huyn. Anh thng s cn mun bit thm: u c b i tha trung y?

Thi im nhin: Dng nh my x dc quc l 1 Ti bit chc Ha M c b i, h sang tip thu v kh ca nhng ngi t gii gii. Anh ni v nh li cu chuyn lc khuya. C ngy hm , i i cng v lm vic ro rit. n tra, danh sch nhng ngi ln ph c nim yt: gm gia nh binh s v chng con i a. Danh sch 49

cc n v trn th c thng bo gm nhng ngi c thn v mt s s quan c gia nh ti Nng. Bui sng, sau khi t m ng ra, ti thy Thi bm theo tn trung t. Ti cha hiu Thi c nh g, nn khng gi li v cng khng i theo, m ko Nht v Tn v phng Thi ch i. Khong na gi sau, Thi v, a cho chng ti xem t s v lnh mc ng du cn t, c ch k ca tn trung t ru v gic cc bn ra xe. Chic gp lao i, ba pht sau chy trn quc l. Trong ba pht , khng phi hi g v hnh ng va ba n, va d tn ca Thi. Ngay c Tn, tnh bp chp, ngh u ni , m cng chng dm hi cu no. n khi chic gp chy v hng Nng, lng nng nh la, Tn mi chm ln hi: Anh Thi, anh lm g nh bt cc chng ti vy?

Thi ci vo knh chiu hu vi Tn: Bt bn bn cho sn bay Nng trn chic C130. Sao??? Chic xe lc nghing, r phi chy v hng Phc Tng tr li thay cho Thi. i tht khng ng - Tn li reo ln hn h: - T m ph bng dng ngi ta c nhc ln Nit bn mt cch ngon , th l bi hng trn t nhin r sch. Anh Thi l Pht sng. Ri Tn ngi im lng, anh min man ngh n gia nh, hy vng gp li cha m anh em, ng m nm m, hng th cuc i sung sng ca mt a con nh giu. Anh Thi , ti ngi l chng mnh kh c th ngi ln my bay

Nht ct ngang. ng vy.

Ti lic qua Nht v ngc nhin ti sao anh ta li qu quyt n nh th, nhng vn ni tip vi Thi: Nu ti on khng lm th phi trng ng nh kin c

50

Nht li khng nh. C th khng cn ai!

kin ca Nht lm mi ngi mt hy vng. Tn ct hng, rn r qua hi th: Cuc i sao ch m qu! Ti qua trn, thot cht, by gi sp bay ht. V ngy mai bm! thnh oan hn vt vng! Ti bt ci. C bm mt ci th bn Tn ca ti mi c xung m ph ch, ri th mi c ngy ln nit bn ngon ch. y chnh l chuyn bn m c kia m. Tn nghn ngo: Thi, ti ly anh, anh Ha xt thng cho ti v c cho anh i. Xt thng m lm g? Ti cm thy chua xt: - Xt thng th c chc c mt ch trn C130 khng? Khng sao, xung m ph bit u ta li gp nhau. Thi min man lo phn s ti x, chm ch trc u xe. Anh ly lm l, sut c khong ng i trn 10 cy s khng thy mt ci bng qun cnh no; sng nay h u c, trong khi my ngy trc h canh gc dy c. Xe thng gp trc cng Phc Tng An ninh phi trng gn chc ngi bu ra, Thi trnh s v lnh, c m cng binh hi hp ch i, sau th pho, cng phi trng c m ra, chic gp lao vo. Cha c r ni dung s v lnh, nhng ti hiu sc mnh ca tm giy ny. Chic xe chy vng vo trnh nhng chng ngi vt phng th ca khng qun mi thit lp. Ti nhng ni lnh t11 trong qun phc tc chin, sng i lin, sng ci 82, i bc 130, 150, 175 ly, c c sng phng khng. Nhiu ni trong phi trng, khi cn bc nghi ngt t mt s cng trnh trm gc, trn xc cc loi my bay. Phi trng thit hi kh nng do 15 pht b pho m ri, s thng vong kh cao.

11

Lnh khng qun phc v phi trng mt t

51

Chic gp chng ti dng li trc nh i phiu s v lnh. Thi bo cc bn ngi ti xe, anh bc vo snh i thng vo trong. Lc y l 8 gi 30 pht ngy 18 thng 3. n na gi sau Thi ra, ming mm ci nhng gia i my th nhn tt li, anh cha cho cc bn thy 4 phiu ln my bay, xong anh b vo ti o mnh, ln ngi bn tay li. Xe vt i, nhm nh khch ch i ra sn bay phng ti. Va quo mt khc quanh, chng ti thy bi xe ca nh ch dy c xe. T lng sung sng bin thnh ni nm np lo ngi. Mi ngi chm ln pha trc nhn quang cnh bo trc s khn nn sp xy ra. Xe u li mi tn pha sau, bn ngi chy nh bay v nh ch. , ngi ng nh kin c, trong khi trc mt l hai ng pt vng tanh. Thi dngli trn hnh lang, mc ti ly 4 ci phiu ra, bn ci u chm vo: trn phiu ghi r: chuyn 24, s 28, 89, 90, 91. Thi chy nhp vo m ngi. Chng ti chy theo. Gp ngi u tin, Thi hi: bay c my chuyn? Cha bay chuyn no. Ngi tr li.

Ming vn mm ci do c 4 ci phiu ch ngi trn my bay, nhng Thi nhn my li do cu tr li va ri ca ngi hnh khch. Ti lm nhm tnh ton s ngi kia, t nht l 3000. Ri ti nghe ng c hng, n khuya nay cha chc gii quyt ht, nu chuyn bay th nht bt u t by gi. Onh! Onh! Onh, onh! Onh, onh! Mi gi sng, n pho rt xung ng bng hng lot, trc mt chic C130 u tin h cnh 3 giy. Khi trng bc ln pha trc chic my bay, bn ci chong chng ca n chun b quay chm li th hai ng phn lc ca n li r ln; hai ci bnh xe trc va chm ln sn pt, bng chc ln tr li. Onh, onh!

Hai tri pho na n thm trn sn pt tng bit n. m ng ngi nh ch chng kin r, nhng li ch ht hong trn gng mt. Chn chn l ti ch. Onh, onh! 52

Hai tri pho na n t ngt ti bi xe, sau nh ch lm m hnh khch ng nght kinh hn nm p xung ng lot. Tip theo , nghe c ting n lp bp v la bc ln mt s chic xe. m ng cng ngoi c chng kin. Onh! Onh!

Hai qu pho bn v pha bn kia ng pt trc nh ch, c bc chy rng rc. m ng xoay u nhn. Xung quanh phng ch c tm tri pho n. Mi ngi hi hp i ch nhng tri pho tip theo ri vo im gia tm tri pho va n, c th kt liu vi trm cuc i. Ting kim giy ng h tay lt di mt ti ku tch tch tht nhanh nhng tim ti th p chm li. Ti tht ngi ln vi ting ci h. on ngi nh b in git vi ting ci, bt tung hn dy. Mt pht ci h, mt cuc chy ua khng tin khong hu, mi ngi mt ng. Ting ci dt, mi ngi mt ni tr n ring. Chng ti nm dc theo ci mng in bo. Nhng lot pho lin tip n khng dt, n pho ri di dc theo vng ai rn ln thnh mt chui m thanh di. Khi vng ai phi trng b nhng qu n n tung t ln thnh h di khp lt c trn mi cy s, th ting n ngng. n n gn na gi lm dt bt ton b h thng phng th, vng ai phi trng, bi b ranh gii gia khong t do lu thng bn ngoi v khong hn ch xm nhp bn trong, ch cn khng ch gia hai bn bng cc bi mn chin u. Mi ngi m thi gian tri qua. Xoay nga ngi nhn ln tri, ti thy hai chic C130 xut hin t hng ni Non Nc. Chng nh liu mng , bay thng v phi trng v cng lc h cnh trn ng bng. Tht bt ng ht sc, trong khung cnh e da nng n, hai chic C130 thn nhin trong bnh yn, chy song song trn ng bng, chm dn t u ny n u kia. Khi chy sut ng bng, hai chic C130 ng thi quay li, chy chm chm, bng sau hai chic my bay ng lot m ra, ri vn vi tc y, chng chy li pha u ny ng bng. Mt ton ngi t u vt chy ra. H cm c ui theo n ni u vo tm bng di bng my bay ko ngi ln v mt ht vo bn trong. Hai chic C130 vn chy chm, th l nhiu ton ngi khc cng chy ra v din li cc ng tc 53

ging nh ton trc. H cng vo c hn bn trong my bay. n cui ng bng, hai chic C130 li tr u, chng khng ngng hn, rc khch bng cch chy chm trn ng bng. Bn ti nh ch hai chic my bay n ngang tm s tun ra; nhng ngay lc , ci li h, hai chic C130 r ln theo bnh chuyn ln mau ht tc lc, chy bng bng trn ng bng, bng my bay c y kn. My bay ct cnh. Onh, onh, onh!! Onh, onh, onh!! n pho ri di theo ng bng trong lc hai chic C130 nhc bng lng cnh m xt vo my. Th l nhng ngi nhanh chn c cu thot. Tt c nhng ngi cn li tic r nhng h vn phi nm im ti v tr trnh pho. Ting tch tch ca chic ng h vn ku vang vang bn tai ti. 15 pht sau, ting my bay nghe rn ln, hai chic C130 t bin Thanh Bnh m st mt t, vt vo phi trng. Tt c nhng ngi ch i ti phi trng, rt kinh nghim t ln trc, cng lc ta ra. Hai chic my bay cn vn cnh m hng ngn ngi chc sn dc theo ng bng. Nhng khi chng chm xung t mt u ng bng th ting ci bng h vang, lm rng ngi hn lon b chy. Hai chic my bay trn p xung, mt chic p hn xung ng bng, chy tr n; mt chic i gic bay c ngng ln. Ci vn h vang, mt ton ng ngi kp thy chic C130 chy trn ng bng, h ui theo, h thm mun nh nhng ton c hai chic trc mang i. Nhng ln ny, chic my bay chy nhanh v cha chu m bng nn h chy thc mng vn khng ui kp. Mt nim hi vng no vn thc gic h chy bm rit theo ui. Trong khi chic my bay t ngt ngng ln c ly ng bay ln, nhng nh th phm vo mt li k thut qu ln, v C130 khng th khi ng c nh F5; th l trong t th my bay ngng ln 30 , m khong cch i vi mt t khng thay i khong 30 mt, c nh th chic C130 ny lao thng vo chn ni Phc Tng, m vo vch km theo mt lot ting n rn. Chic ang chy trn sn n cui ng bng v quay li, lc ny bng my bay m ra. N dm chy chm. Nim hi vng dng ln trn ngp ni m ngi ang ui theo n. Chng nh thy c vy, n vn chy chm i ch, tt c nhng ngi vo v tr np nhn ra cng cng hi vng 54

vi h. Ting ci bo ng t ngt dt. Nhng ngi nhn vn nhn nhng lo ngi nhng tri pho cay nghit s ri vo cnh hn lon ny trn sn bay. Tri li, nhng ngi ang rt theo chic my bay khng cn bit g, chic my bay n st h v m ngi tranh nhau nhy vo bng n. m! nh!

Mt ting n ln, chic C130 lao vo chn ni Phc Tng, m vo vch . Onh, onh! Onh! Onh!

Chic C130 trn sn bay r ln ri lao i. Ton b hnh nh ny, chng ti ghi nhn y r rng. By gi y, c 4 ngi nm di mng in bo, v hy vng. Tn ni ln u tin ngh ca mnh: Thi, a ngc trn gian ri, tt nht l mt tri pho nn ng vo ngi ti. D chn ngn nhng ti vn rng an i bn: Cuc sng nh mt cuc vt ln. Hnh nh ni y lm ti lin tng n ca T Hin, mt cuc b chy v ch. Th nhng, ch c cht vi, hy sng n pht cui chng kin giai on sau cng ca cuc chin. Nhng tri pho kia Tn thy y, c th ch l mt s cnh co: Chy i u, chy lm g? Mt nhm nh thot i sng, cn hng triu ngi khng thot c s cht ? Nht tip li: Tiu hy mng sng hng triu ngi? Cc anh tng tng ra ch th ca Vit Nam cng ha l mt loi pht xt ? Tn bc dc: C th lm ch! Vn tn c h c th lm lm.

Nht gii thch:

55

Lm th no? c nh pht xt c n cng cha tiu hy gh gm nh th i vi dn tc c kia m? Tn thy cha, nu c s tn c, th bi T Hin s c 5000 ci thy, h d sc lm c, nhng c ai phi cht nh th khng?

Thy bn ni c l, Tn lm thinh Ging Thi ni nh trong xa xm: Mnh b lng gt mt cch trng trn, tnh hnh ny, ch nhng ngi b lng gt mi chui vo y, ch thng ru n bin hn i ri Anh nghin rng. N k s v lnh hng a chng ta vo ch cht, th m ta tin, ta mang n n n y. Anh qu quyt vi cc bn: Tnh th s kh hn, hoc ht my bay, hoc nu c, s nguy him v cng. V i thi! Khi bn ngi nhm dy, th hai chic C130 khc li n, hng ngn ngi ng ln. My bay p xung ng bng, mt s ngi ta ra, chy theo, cnh va ri c din li. Nhng tt c my bay cng nh ngi hnh ng trong tm trng ch ting ci. My bay ht hong x my, m ngi chy tri cht. Ci vn cha h. My bay vn chy nhanh v m ngi o o theo. My bay tr u cui ng bng, bng m ra, tc lc c chm li, c ngi u ln ri nhiu ngi u ln, t my bay en c ngi. Ci vn cha h, nhng ti c cm gic on ngi ng nght s bu kn p dp hai chic C130, nn n x my chy nhanh ln, c thot m ngi. m ngi chy theo c tip tc u ln. Ln nhiu qu ri, hai chic C130 r ln chy rt, on ngi vn khng chu bung tha, c bm cng. Khng th nhn nhng c na, hai chic C130 vt i. Mt chic chm ln khi mt s ngi qunh qung m chn bnh xe. Bnh xe ln, mt s ngi t xung, n cn ln, bnh xe vng ln lch hng v pha nh ch. N cn thm mt lot ngi ang chy tr ti. Chic my bay quay trn, cnh my bay nghing i, qut xung nn ng cng gy tung mt mng. Thn my bay v pha cnh gy, u my bay cy xung ng bng. T bng my bay vng ra

56

my chc con ngi. Khng kh rng li, ct la bc ln, ting n m vang. T bng my bay li rt xung thm mt s ngi na. Chic cn li, do chic kia cn ngi, nn ngi ta khng dm eo chn n, n thot c, chy thng trn ng bng, nhng bng n cha ng li c v ngi bu nght. Chic my bay chy mau, hng chc ngi ri theo. My bay ct cnh ngng ln, li hng chc mng ngi rt xung. Ca my bay ng sp li, cht t thm hng chc ngi ang na trong na ngoi. Nhng phn thn th bn ngoi ri l t; my bay ln cao, bay thng li trn ng bng hng trm thy ngi v mt xc my bay cn bc chy, trong bng n bay ra mi kht lt tht ngi cht. T , ting pho v ting ng c my bay khng cn nghe thy phi trng. Ni ch i khc khoi pha ln s s hi chn chng. my bay n trong ting ci h, pho n l nguy him cht chc. My bay n khng ting ci h, khng pho n cng cht chc, th thm. Ngi ta khng cn mun ch my bay n, nhng b i th khng nh v dng nh sau m en kia l bu tri trong sng, l t m yn vui ca h. B i, hay li u trong ni tuyt vng. Mi hai gi tra hm , chic xe Thi ch chng ti ri sn bay bng ng chnh trong ng rng thnh thang, cng m hoc, chng ngi vt khng cn, lnh t trang b tc chin bin u mt. Phi trng b b. Theo ngh ca Thi, chng ti ng l tt c hy ra Nng tm ngi bn ca anh l hm ph. Ci hn ca Thi v cc bn anh trong sut cuc i l b li hn vi ngi hm ph m tin theo tn ru vo phi trng, ri li b b ri. Lc ra n bn Bch ng th hi vng gp anh hm ph ch cn nh tia khi mng trc cn phong ba, Tn lm bm: Ly Tri, ly Pht, ly Thnh thn Thin a ton ci t Qung nam cho Nng gi anh hm ph v chic thuyn ca anh li cho chng ti. Ly ci g na! Thi bun qu bo bn. Anh ni tip: Ly, khng cn l khng cn, tht l ti kh qu m hi cc anh. 57

Ti an i: Thi, anh Thi, ai trong trng hp anh th cng hnh ng nh vy, nh th khng phi l kh, m chnh l chng ta khng lng c ci tinh ma ca thng ru. N cha i, nghe ni mnh tnh chun trc , nn n chi khm mnh, cho mnh mt dp may ln tu, cn tnh trng my bay n nm vng l mnh s khng i c v n hiu khng qun hn mnh nhiu. Th th sao n hi mnh chi ti vy tri? Tn than khc on hn. Hi cho vui. Ci kiu nh thng b chi d, xch d ra quay mng mng, n khi d ht chu , n em ra ngt u hay b vo kin la chi cho vui vy thi. y, thng ru hi trung s Bnh, hai nm cn v cho n v b anh Tn l ngi tng lm nh cho con v b ca n , cng l kiu chi nh vy. Tri i, ti m cht, ti th lm qu hi n.

C m ci r. Xe lao thng vo bn Bch ng, thng gp. H chng hng. Cnh vng tanh, mt chic thuyn con cng khng cn. Dng sng lng l tri.

CUC TU THOT TI TAM K Chic xe gp yn c gi, tic nui v khng ai trong xe mun bc ra. Cha ln no h ngm dng sng k n nh vy. Ti nhn m m con sng v thy con s 0 ln vn mi trong c. Con s 0 vy trn chn kn 4 nm ti sng ti Nng; bao quanh nhng ni ti i qua v nhng vic lm ti nhng ni y; nhng ngy ni cng trng v nhng ngy a vui vi v con trn ct bin; nhng ngy gp nht tng ng xy mt t m em v con ra; v nhng ngy phung ph hng chc ngn vo phng tr tu qun, nhng ngy ma thu nh nh v nhng ngy ma ng trc tngTt c i chi nhau, trit tiu bng 0, v dng sng ri s 0 ca c nhn ti thnh con s 0 to ln ca x hi, ca chnh th, ca qun lc. Cc bn ti chc cng ang min man suy ngh. Tn ang ngi b gi nhn m m mi giy; Thi th ngi trn tay li, mt trng trng v pha trc. Nht nhn m chiu ln trn xe.

58

A ha ha! Ha ha! Ting ci vang di t ngt bn tai, th nhng trn xe chng ai . Ngi n ng ng bn chic gp ct hng v sng s. Trung y Thi! Ngi li ht tong ln bn tai Thi.

Thi chm chp quay sang nhn ngi gi anh, ngi li cng sng s, h hc ming ra. Ti y n! Trung y qun ri !

Khng nghe Thi h m ch nhn st mt, ngi hong kinh la to ln na: ng b ma bt ri ?! Bnh y n! , thng Bnh. Mt Thi ly li v linh hot.

Ti cng va nghe thy cu chuyn: a Bnh, cn y ?

Tn cng chen vo, khng mo u: Sao my? Cha v Tam K ? u c, v Tam K hm qua. a, vy sao, gp gia nh khng? Tn ngc nhin hi. C gp y ng b cha m con chu ni ngoi khng? ng ny sao mc hng hoi, nu gp th ti dng tut ri u cn ng y? Bnh hm hc tr li d n bit l Tn hi tht lng. Vy l my khng gp. Sao vy my? Tn t m. Ti Tam K bn gi chiu, tr qu, ti mc qu giang lu, hai chin hm i hai gi trc . Ti my hng? Ai biu my ham li. Ti vi nghip g? Cng nh ng vy, gia nh ng u m ng y? ng n c ci qui g t min Trung ny? Cu ny lm Tn tiu nghu. Ti vi ni vi Bnh: By gi Bnh i theo chng ti khng? i u ng thy? Bnh gi ti theo kiu lnh Lin on. 59

Tm cch xui Nam Ti tr li.

Bnh t ra rnh chuyn. Hn bit my ng quan ny ra bn Bch ng l n tu: Chin hm ? N dng tut ri, dng t hi khuya.

Thi ngc nhin nh li li hn ca ngi bn hm ph, anh ni: Th sao n nh sng nay mi i? ng ri trung y! ng l 10 gi sng nay n mi i, sau khi cho dn no mun i Nam th ln; nhng mi 2 gi sng c 4 chin hm u rt tut. Thy 4 ngi ng ngc Bnh ng st vo chic xe, p mt chn ln khung thnh, ra v: Ti n trn do cuc thm st Tam K, cht 700 ngi! (Chng ti ngi bt nhm ln) 200 di bn, 500 trn tu, c 30 thng thy th, 4 s quan, c mt thiu t. Do th no? Dng nh c 4 ngi cng hi. Do ta chi! Bnh tr li gn: - Chi thng cnh!

Rt t cung trng xung hay ri vo rut tri t cng u l cm gic ca nhng ngi nghe tin ny. Thit hay ba my? Thi chp c o Bnh hi. N, ci u ti n Bnh khng e d: - Ti cht ng kip. Th gia nh c sao khng? Ti lo lng hi bnh. Cm n Bnh ci: Em cn mt cht nhn c nn gia nh em ra i bnh an. Thi ng vc: Sao my bit? Em c mt ti m. My dc t - Tn chn ngang hng thng Bnh: - Tu i hi 2 gi, 4 gi my mi ti m dm ni c mt. Bnh ci li: 60

Th tui ni c mt l c mt , tui c ni l c mt lc no u m ng bt b. Thi my k i, st rut qu, ni lng dng hoi Tn chu thua. My ng bit khng? Bnh k rnh rt: - Mi hai gi tra hm ngy 27-3, hai chin hm th cng ti Tam K, ngi Qung Ngi chy ra v mt s Tam K t en t, n n ln. C chen ln thit, nhng khng n ni no, khng ai b chn bp, v ai cng c lng hai chic tu ny ch cha n 5000 ngi m trn cng cng ch chng trn 4000 thi nn cng khng ginh git. Mi vic m xui, n gn 2 gi, th s ngi ra i ln ht trn tu. Mt chic t t tch bn. Chic th hai ang thu cng, th t dng u trong ch, ko u ra c m gn 500 thng thy qun lc chin, chng ku tu li, i ln khm tu. Tu khng cho ti n khm, ti n ni tr ra l i qu giang gh Qung Ngi, tu cng khng cho lun.

Bnh th ly hi, nut nc bt, k tip ci cnh hi hng xy ra: Th l ti n h ln khng cho ln! Vt lu n cht m ht ro!.

Thi ct ngang: Ti n c s quan khng? Hng bit! ti k tip cho trung y nghe. Tu va thu cng xong, khng thm ni g n mt ti n, li ra. Ti n vt lu n tht, vt c chc tri ln tu n m m. Th l cht, cht qu c. Tu rt nhanh nhng ti n cha tha, vt khng ti, ti n xi sng phng lu n. Th l nhp nhong nh vng nh ma sa t M79 v trn tu ting n, ting r thu my xanh. Bn trn tu gin qu, cho chi li bng bn khu i lin mt lt, th l ti n ng rp, tu sn th c x sng, ti n t v b chy qu c! Cch gn cng my trm mt, c my i i th a, lc thy ti n ti hung hng, np ht; sau thy ti n chy, nhanh nh chp m cuc truy kch thm t. Nhng ti vn thin chin li nhanh, ch li trn cng 70 ci xc ca n, cn bao nhiu l thy dn b sng qut cht oan, cng chung cng c khong 200 thy ma. Mt cht xu sau , chic tu gh st bn. Thin h xm nhau l l bng xc trn tu xung, ng canh me ti cng tu ln lt m m ra con 61

s 700 ci thy ma. Lc khong 3 gi ri, 4 gi, xe GMC ti ch em b vo nng bn kia ng ray xe la. V hai chic tu lc cng chy mt. K xong, Bnh toe ming ci: Gia nh em, i trn chic tu th nht, by gi chc n Nha Trang ri, khe re. Th ai k li cho Bnh nghe? Ti hi li cu Tn hi minh xc chc chn s vic. ng gi em k li. Bnh p gn mt cu lm mi ngi li mt phen chng hng vi n. Chng nh bit vy, Bnh gii thch: Khi ti cng ri, ng gi em li biu tt c mi ngi ln nh trong i gia nh hy i ng li ng ch em. Ai ni g, ng cng khng chu, ti lc gp qu mi ngi nh nn khc m i, thnh ra sau em gp ng. C m hai cha con tm s vi nhau, ng k cho em nghe chuyn , chng l ng u hai th tc m k lo cho thng con nghe sao? Th ng u ri? Thi hi: D, ng v Qung Ngi. Bnh thch tr li ci kiu lm mi ngi t nga lm. Thy mi ngi tr mt nh cha tin, Bnh gii thch: D, t nhin ng i , khng i u na, ng ni cn nh ca rung vn Tn ngt ngang: Sao my khng li ng i? Thng t qu. Li ch! Bnh ci: - Ti cn h ng coi chng Vit cng b gn v ng l cha lnh ngy, nhng ng bo ti ngy ch ng ngy ch no. ng cn bo l cuc i ng cha thy mt Vit cng no x sng bn cn vo dn ch mi tra qua th ng chng kin mt cnh tn st d man, gh gm ca ti quc gia u tru mt nga. Chn ng qu, n lc r ng v Nng tm cch i yn lnh, th ng cn hm tui l cn i l cn mun tm ci cht. Thy ng li m ti au lng, nhng v con ti i ri, nn ti nh chia tay ng. Lc 62

sng ra i, ti mun khc, th m ng li ng tnh b. Ti ni ti tic qu khng c mt cc cho cha, ng li nt ti! Tao ch s my cht i, rng gi mnh nghe con, tao th cy cy vi ti gii phng l chc chn c ci n. Tht l qui d, qua mt m ng i tnh l qu, mi tra hm qua ti bn tu, ng va khen bn hi qun lo cho dn chu o qu th m sng hm nay, ng li c cm tnh vi Vit cng m chi quc gia. Ni xong Bnh lc u th di. Ti hiu tm trng thay i ca ng gi. ng cm th c bn cht ca s vic xy ra bn tu v thy c ng sai ca ai vi ai, ging nh ti vo mt ngy ca T Hin. Thi hi Bnh mt iu thc mc ln: My c bit ti sao tu y i ht t khuya khng? D qu trung y, n nghe tin Tam K, n qunh , my thng hi qun s n v. Bnh ni thn nhin. Tn rng hi thm: C ch c ai theo khng? C kh mc g u? Lc bn chic tu nh neo y ng gp ba ln Tam K, dn thy tu lui ra khi la vang dy, x chy theo trn b, s rt ng cho ghe nh theo. Th l sng i lin di tu n rn tri lm trn b b chy cht m, cn trn ghe phng xung sng lnh nc. Di sng cht ui, trn b ln chy nhau m b thng. Ti khi ting sng dt, th ti hi qun i xa, may phc ti n ch bn ch thin. Cnh hn lon y, ngi lo vt k di sng, ngi lo ko k trn b. Ngi tm ngi ku ro, ti sng bt mi xong. Thi hi thm: By gi my bit tu i u khng? Ai bit? Bnh qu tay bn ny, qu tay bn kia: Ngi th ni l n u ngoi khi bi Thanh Bnh, k ni bin M Kh, th l h ko i mong ngng.

63

Leo ln xe, theo ti tao! Bnh ln xe, ngi pha trc, cnh Nht. Ny gi anh chng ni chng rng, da nga trn thnh gh, chic m li trai chp h trn mt, quay sang Thi, anh ni: Tr v Lin on ch? Ch i u by gi? Thi p li, ri anh my xe. ng ri, cn chic ph! Tn bng tht ln: Nim hi vng cui cng, bm ly! V Lin on? Bnh h ming sc ngh ra ci g ln cn, Bnh khng mun quay v pha trong, thch y ch c hi thi; nhng t dng sc mt Bnh tr nn khi hi. Thi, v Lin on cng c, ng Tri ng mun vy, nn chiu ng, ng mun nh th no my xp bit khng?

Bnh quay nhn chng ti ci nhn nh. Trong ci ci phng pht v c c. Bnh ni: Thit tnh l ng Tri mun xem mt cnh ngon mc gia ti v thng ru chi x. Xe thng gp, Thi ngn ngi nhn thng cn v bn thu chm mn my pht, ri nhn hng Ha Khnh, x my v thng Lin on.

CHIU BI T TH V DI TN HAY NHNG CUC LA O TRNG TRN Khung cnh Lin on nhn nho, k ngc ngi xui, k b ngi xe, dt nhau, ch nhau, ngi v hng ha. mt gc cu lc b, c gii hot ng v ngi ng nh kin, vt liu cht y bi, mt phn chic ph ang hnh thnh bng phao ni v sn cu M4T6, loi ph trng ti 100 tn, rt ln c th chuyn ch non 2000 ngi, sc y bng 4 my tu 50 m lc. c ngi b gy, ngi ch gn trn sn Lin on tri nha, nng chang chang. Mt m ngi ng khng km, bu ca phng mt, ngng xem cc bng danh sch. Chic gp ca Thi cng r vo . Trn hai bng nim yt, c ch k ca lo i t, tn chng ti b chia ra v ch ring tn ti c nm trong danh sch nhng ngi 64

ln ph. Thi b li v gia nh Nng, Tn v Nht c thn nn cng b b tr li chin u. Tn quay nhn ti ghen t, trong khi Thi v Nht khng quan tm, Thi chp ming: Ln ph cha n na qun s, li chin u ng hn, nhng ch l con s, b trn v s b trn rt nhiu. Nht quay sang: Lo i t li chin u, tn ru c i. Lo i t hnh ng chnh nhn qun t d a, r l ng mt th lnh. Anh ci gn chm dt cu ni. Mi ngi ln xe, lc ny khng ai thy trung s Bnh u c. Tt c mang cm gic phn vn. Chic xe nh mt vng chm quanh chn ct c, v chy v ni Thi . Xe ngng. Ting giy vang trn hnh lang. Ca m, bn ngi vo phng. Ti ng lng xung ging. Nht, Tn ng theo. Thi ngi trn gh, lc li gm bn, ri a c chai ru ln tu vi v, Thi kh mt ting, a cnh tay o qut ming, xoay trn ci gh v pha ba bn v ln ting: Bm ci lo ru. Ch khng phi bm ph sao? Ny gi ti theo di Thi nn hi ngay. Bm ph khng chc n bng bm lo ru.

Tn chm ln: Ti sao khng bm ph? Bm lo ru cho lo cng i ? Thi Tn bm ph Thi ni: - Sao c khng thy chuyn chin hm. Thy sao, chin hm sao? Tn khng chu suy ngh ch ti v Nht hiu Thi: Lo ru s i, tn co gi y tnh ri, hn chng ung dung nm trong tri sao, cn phi lm g no, chy ra bin ngoi khi Nng lm g trong khi khng bit chin hm phng no, mt m hai ngy lnh nh trn bin th bo m khng n tht v c mt tri v nc bin, th con ngi thnh con kh. Bm tay ru l ng nht, Thi thng minh tht.

65

Tn moi c vn khng hiu, nhng thy Nht v ti lm thinh, bit l h cho Thi l diu sch, anh cng ng : Thi, ai sao ti vy, bm tay ru hn cng cng th v. Nhng bm cch no h anh Thi? Ti vn cha ngh ra k hoch. Theo st bn n, km n, n i u mnh theo . Nhng phi tnh sao n khi vut, phi dng uy lc. Nghe nh th, ti thy c cch, nhng vn tr tr, Thi cng va thy ra v anh quyt lit: Cho thng Bnh km.

Mt lot M16 n v ting chi ra km theo vng vo ca s khp h ca phng Thi. o m tin s ton th nh my thng ru!

Ting Bnh nhi ging tay ru My xi ng ht nc con m my. My vt chanh b v, my b ng lang thang khng nh khng ca, nh bt ng cht b cht bi. By gi vn en cho nh my, ng cha cht, ng v y tm my, mn my ming tht n chi. Tin s my thng ru! Mt Tn ti xanh, lm bm: Ci thng linh qu, bin mt, by gi hin ra, phi chi nhc tin nhc bc c nh nhc n! Ni xong, Tn quay sang Thi. V mt Bnh nghim trng. Thi tin dn n trc Bnh v hi: Bnh, my lm khng g vy? Thi, trung y, em xin trung y ng can em, em n thua vi n. Ci thng sao ngu vy my, n thua c my cng cht lun Thi lm ra v l s - cu gi tin ti gn hn na. K em! Cht em cng chu, cho n cht lun, em tc qu, v con em xin vnh bit, ng no cng coi nh vnh bit.

66

Vnh bit ci kh mc, tao s em my v n Nha Trang cho my gp v con my, vi iu kin hn my chia la khi xc. Thi va ni va tin st Bnh, mt khng ri tri lu n trn tay n. Kha lu n u my? Cn vng dy nt em.

Thi ci xung m ly ci kha, ri mt tay nm trm ln tay cm lu n ca Bnh, tra kha vo. C ch Thi nh mt ngi anh hin lnh lo lng cho n em ng ngo kh di. Mt cht thi cng lm cho Bnh nghe m lng, ng yn bt ng sng s, hai bn tay ca n bung lng, cy sng rt vo chn Thi, qu lu n ri vo mi giy ca n nh bp. Bnh khom ngi khc nc n, bn tnh con ngi n thc dy. Thng git ngi theo phn x t nhin khng h au xt, m trc y ngi ta vn thy cng bit khc v khc da dit trong mt trng thi ng nghnh. Say ru v toan mu st. Tri tim ca thng hung bo cng c khi thn thc. Nh vy hnh hung ca n b b gy. Mi ngi bu quanh xem tn tung ny gi, khng ai dm ci, m mau mau gii tn. Thi nm tay Bnh thc gic: i v phng tao mau! n ung ngh khe ri i.

Bnh qun ni au n, n ng dy theo ngi ch huy mi ca n mt cch phc tng. Thc n ca Bnh c Thi thy ln bn: mt s hp, khui ra nhng c ngui lnh. N nhy n gh bu ly mt hp tht v bnh, cho vo ming nhai ngm ngom. C bn Thi im lng ch n n. Bo m cho k hoch ra i ca h by gi l do thng ny! Bnh va tu di ca nc lnh chm dt ba no d sau mt ngy mt m nhn i, th cht nghe c ting g ca. Tn nng ny nhy b n, m toang ca ra. Anh hnh ng t lm con ngi nh th gi khom ng tn ngn khung ca tht kinh, mt ti xanh. Hn l mt trung s gi hu cn lo i t, hn lp bp: Trung y, trung t cho mi.

Thi ni vi tn trung s gi: 67

c, anh v bn trc i.

i i 102A thuc tiu on 102CB, chun b xut pht ln o Hi Vn theo lnh ca lo i t. i y n cho tp hp s quan v binh lnh ko v sn Lin on. Mi c vi thng nay m anh ta va t trung y c gn thm mt hoa mai, nn t ra cc cung tn ty hn ai ht. o Hi Vn lc ny l him a. Bn thy qun lc chin ang rn sit, tng bc rt lui trc sc tn cng mnh m ca qun gii phng. Chng cu cu vi cng binh tip tr bng mt i i ph hy cc cu v chn mn chn ch. Va ra n sn Lin on, chng ti gp n, n vi v n cho. Lu qu khng gp thiu y tiu on 103. Cng mi y, lc anh khao c ln lon, c ti. T n nay Ngi i y lp c bao nhiu chin cng ri? Ti hi. n lc u, ging chn nn: Ln lon, nn by gi phi i np xc

Ti lic nhn Tn v Nht, mun ni my cu nhng li thi. Hai thiu y tiu on 103 khng quen vi i y tiu on 102 ny, nn kiu t. Cn ti, ti bit n khi anh n tng phi Lin on t nm trc. Cng l ngi Nam nhng n ly v Nng hng chc nm nay. Cng tc xy dng m i i 102A ca n m trch thng phi lin h vi ti. Mt thi cng v mt thit k. Khi thy ch cn hai ngi, n th l: Ny Ha, c nghe v i cha? i u? Ti l ng hi li, n ci. i trn. Ln ny ti ko qun i l trn lun.

n vn thy ti nh cha hiu, anh gii thch cn k: i t lo cho . ng ta ku ring ti vo nh, biu ln ny thi hnh cng tc xong t ng rt. n th ra v ni tip:

68

Cng nh nhng thi. i t 100kg thuc TNT12 cu Thy T13, ch lnh nh sp ri dng. V con nh chun b sn, anh Phi, i i trng 102B li tm cch mua v tu. i t lo tt c cho n.

Nu vy th vic g anh phi bun?

Ti on l c ci g cn ln cn trong n, nhng anh ta vn lc u: Ni vy ch bit c lo thit khng? B no chnh tay mnh lo vn hn, cn by gi, ti dn qun i riChin tranh m. Lc on xe chuyn ch n, n t gi ti, cho qun ln xe. Ton qun u tin ln ng trong nhng ngy cui cng trc khi ni y mt. H i vo ch tuyt vng, i cn ng gii phng, cho cp trn c th gi rt lui. Sau , su ton qun na li ln ng i cc ni kiu nh i i 102A. Cn li Lin on, chic ph v trn 1000 ngi ch tu thot. Bn h ngi di tri nng chang chang trong khi chic ph cn ang rp, cha xong. Th m mi ngi khng dm tm tr vo trong mt, bc ra khi hng th chng c bc vo. H xp hng ngay ngn t sng v lnh trn bo ngi yn, mi s xo trn s hy ngay chuyn i. Chu trn l mt thi quen hn np trong gia nh binh s. Cn mt s rt ng phi ln ng ra t a theo nhng ton qun. Nhng ngi ny tht ung dung t ti i ti lui nhn nh trong Lin on. Ti gp h s Thnh trong s nhng ngi ung dung , t xa Thnh bn ti ku la om sm. ng thy! ng thy!

V anh ti ci, ng trc ti: ng thy sp i? ! Anh chc khng i? Ti hi.

Thnh ci: Khng sp hng ch ph, ngha l khng i u c. Khng i th cng chng c v nh.

Thnh vn ci, a tay ch trm gc cng n v xa xa:


12 13

Mt loi thuc n mnh Cu gia hai lng Lin Chiu v Nam , huyt mch quc l 1 t Nng ra Hu

69

ng! B v Nng ti n bm lin. B i lc ny l o ng, l ti t hnh.

Ti ly lm l cho nhng ngi nh Thnh, chng l h li c th doanh tri, nh m g mt nhm bn h, nn hi lun: Th li y ? Phi, li c gia nh. i u cng vy, gii phng ti ri! Ti, nhng h trn vo liu cc anh chng ni khng? Chng ni ch! Thnh ci, chng ngay nhng l c trng ln l m lin!

Thnh t ra vui sng lm, mt anh ti ci, mt v mt cha bao gi tm thy ngi th in ny. Anh ta chng t ra e ngi g nhng ngi bn kia ht, d anh ang l lnh i ch, d anh ang trong n binh. Ri Thnh ngh mt cch thnh khn: ng thy sp i ri, cho em ci nh i. Nh no? Ti ng ngc. Nh di kia ka Thnh ch ch ca ti hin ti ni Lin on, ri tip: Em s cho v con ln trc. Tht ti khng hiu ni ci anh chng ang ng trc mt. Lc mi ngi ang b chy, th anh ta lo tm cch li vng vng v lo s tr mt dp may x ci ch p cho v con. Ti v vai anh th in: Sn lng thi! tt c mi dng ca ti cho anh.

n phin ngi h s ngho kh h hc ming: ngng thy, cho chocho ht ?

Ti nghe nh c ci g nng ni ngc. Vi tm trng bun ru, ti bc ti lc vai con ngi c b c n gin . Nhng anh c hng c u no, cao lm l my ngy na ri thi!

Thnh khng n cu ni ca ti. T h hc ming vt le sng mt, Thnh li lc vai ti tht mnh: Cm n ng thy! Cm n! Cm n! 70

Ri anh si bc v khu gia binh trc s ng ngc ca ti. c gn trm mt, anh h s vn ng li, cm c quay chy v pha ti, th hn hn, va ni va ci: Mi ng thy tra nay xung nh em n cm, nh ca ng thy cho em .

Ln ny anh chy thng v cn nh ngho nn d bn nh chut m anh sng t ngy mi ly v n ba a con o ut. Ti ng nh tri trng, nhn anh ta chy n mt ht cui ng. Mt chic honda u tr n cnh ti. Ngi thng s th kho Lin on r ti: Thiu y v nh lai rai vi ti cht nh, ti cng l ngi li y.

Ti nhn ngi thng s y, soi mi nh nhn mt vt l kiu Thnh, vi hi: Chi vy? Cn g vui m lai rai? Vui ch thiu y. Nu thiu y cng li nh bn ti, thiu y s vui ngay, v cuc i au kh ti mi sp c gii thot ri. Lc , Tn v Nht n bn ti, ngi thng s mi lun: Mi c ba thiu y cng n cho vui. i ngay, gi l cho tm bit!

Ba ngi s quan cng binh cm thy trng rng gia lc th gi tri nhanh v mi vic tr nn gp rt. l iu mt thy, tng k l khi con ngi khng ng vo v tr tham gia mt cng tc no, nhng ngh k th y l vic hin nhin ca con ngi v dng v rnh ri. Chuyn ca h do Thi v Bnh m trch. H ly ru lp thi gian qu bu ca mi ngi, tt c ko v nh ngi thng s v sau , v nh Thnh n cm tra. Ru v cm n s m m tnh k ngi i, d hai s la chn c tri ngc nhau rt ln nu khng ni l i chi nhau v quan nim sng trong lc ny. Thng s th kho ngh cc s quan: Cc thiu y li i, bo m khng sao c, ti s bo v nh bo v kho n cng. Cn Thnh th hn nhin: i u cng vy thi thiu y, chn cnh kh ny qu, mau dt i cho ri, chng ai thm git mnh u. V Thnh th tin tng hn, ni vi ti: 71

Khi no rnh ti v Si Gn chi, s gh thm anh.

Trong khi , ba cm bn nh lo i t, gm nhng ngi cng chung s la chn: tu thot khi ni y; th li m y mi hn th v v ng cay. Ch c my ngy thi m lo i t gi khm i; gng mt tht hc hc b ph trng qui d ht sc. Ci g trn mt lo cng nng nng v chy nho. Lo ta bnh hai ngy m, ung thuc cng khng thuyn gim v lo khng bnh do vi trng c ph m do tm hn u ut v tinh thn bc nhc. Lo ngi nhng khng n; ch nhn mm cm vi y thc n ngon lnh trong nhng ngy bi ch. Chc chc, lo lic nhn ngi n; mc d nhng ngi ngi chung mm vi lo c mt ti nh lo t sng, m lo v co bnh nm trong phng nn cha tip xc. Lo lic nhiu nht tay trung t ru chi x, lic o lng s suy ngh ca tay ny. Lo gin thng ru chi x qu, my ln lo cho tay trung s gi hu h ui kho m vn khng i. N nm v v nng nc bm rit lo. Ba cm tra nay, lo mun r li ca nhng ngi bm quanh lo. Lo ni ging la nha ca ngi bnh, sau khi c na gi m mi ngi quanh mm cm vn gm gh im m: Ti bo cc ngi l v ch. Ti chng trn u c, t th m! M cc ngi hi ti, th , cc ngi c theo danh sch phn chia m lm. Trung t th 8 gi ln ph xui Nam, trung y th v vi ban truyn tin i. Cn thng t lt, trung t mun mang i u th mang. Tn trung t ci nhch hm ru chi x, x l li ging lo i t: Tha tht i t, ti th khng nh b i t i u c, i t t th, th ti li xung ph vo Nam sao nh? Nht l i t th nm lit ging trong khi Lin on khng c ai trng coi. Cha dt cu, hn nghin rng bung nhng li dng dc: Ti th, i t i u th ti . Nht nh th!

Thi hiu ngay cu ni ca hn, anh nhi ng kiu ging hn: Ra i t n, m nh ph tnh huynh chi binh, v Lin on ni, c i t ct nhc cho ngi ch nhn nht, hai nm ni chng c cng g tri th gp lc ra ni ti phi dy cng khuyn m. 72

Bnh khng k hy g ci m s quan ht thi ny, n b b gp cu: Ti th c i cn v, ti trung thnh quen thi, xp biu n v ai l n lin, ai m n xp ti ti n li Ri n ci khnh khch tip: Xp ti by gi, xin li i t nghe, khng phi nh i t ni thng cha ru kia u, m trung y em n. N ch tay ln trung t, ri ch Thi. Thng cn v ng nghnh trong ngh nghip. Cn v cho ai th ch bit ngi l xp thi, khng cn bit xp ca xp n; ging nh con ch ch bo v c ng ch, cha ng ch ti nh, con ch vn p. Nhng con ch th nh ch c. Lo i t hi ngc nhin, c v gm thng Bnh nh tay ru, v i vi Thi lo ngi do hnh ng lo x t vi anh trc nay. T , ba cm nh c khng kh gh rn, km nhau, mc nhau bng nhng cu xa gn, tr a khng sao dt c v s nu ko khai thc hnh h nhau, ca tn ru vi lo i t v ca Thi vi Bnh. Cho n khi trung s gi vo bo c i y i i trng 102A vo bo co tnh hnh. n bc vo, chm dt c khng kh e da; nhng li to khng kh sng sng e ngi vi nhau. n cho lo i t, gi ng qun k nhng li ni th km bo dn theo kiu nh binh: Knh i tknhknh bo co tnh hnh.

Lo i t gt u nhng ng bng qu ni khc. n lng tng: D, i t, cu Nam c t mn tt p.

Lo i t gt u, n tip: D, trung t tiu on thy qun lc chin 258 cha c lnh cho cng binh rt lui m t ra lnh gi i i 120A li, xin kin i t. Nghe n y, lo i t khng gt, cng khng lc, lm thinh, n p ng: Dxin i txinchocho ch th! Cn g na khng? Lo i t ngp ngng ri ni tip: - cho anh lui. Dd..cn cn 73

Cn g? Lo i t nhng cp mi mt nng tru, cp mt c l v gin d nhng s mt hn lm n trn tro. D xinxinbo co ring.

Tn ru, vn hoi nghi thi bnh hon ca lo i t my ngy nay, by gi cht nghe hai ngi i thoi, hn chp ngay lin: i y, khi ring t, y l s quan tham mu, anh c trnh by thng. Chng ti c th bn gp k hoch cho i t gip anh. n ng thn mt. Vic mun bo co ring ca anh l chuyn lo i t ha gip gia nh anh b trn sau khi anh lm xong cng tc do lo sai phi. By gi cng tc xong. n mun bit lo i t lo chuyn y cho anh n u ri. Nhng tnh th ny bit ni th no, trong lc anh gp mi nguy khc, anh tc ti, lo s! Knh i t! Ti v y bng xe ca thy qun lc chin, c bn chng theo gim st. Ti khng th thot c, i i th b chng km chn khng cho rt. Lo i t lm thinh, cn n th v m hi, tn ru rm thy vy, mm ci: Sao phi thot, i y? Lnh i t anh thi hnh, ht lnh th ko qun v, chng lm sao gi li c. Hay l lnh i t gi hn i i cho h iu ng v iu kin v v thi hn? n nhn lo i t ng ngc. Anh tht chng bit lnh gi anh lm ti u v n bao gi vi m vn sng bin. u c anh quay cung, ming cng khng ni c g c. Mt lc lu, lo i t chm dt tnh trng cng thng ny bng mt cu bung thng: c, anh c i, ti s gii quyt!

n a nc mt, run ry quay gt. Lo i t nhn theo ra dng bun b, co t ba cm vo phng ng. Lo chng gii quyt g c, c mc cho n trong tay bn thy qun lc chin v v con anh ch i trong khc khoi lo u. Lo qun bng lun 400 con ngi ca i i 102A m u cht v ch do tay lo. Cn nh lo i t l mt khi hp ch nht, thit k theo kiu sn, trn v tng, ngang 8 mt, di 12 mt, chia lm 3 ngn. Chia i khi hp, thnh phng khch 74

8m x 6m c ca ra vo chnh, phn cn li chia i, phn na l phng ng 4m x 6m, phn na l nh bp, nh cu 4m x6m c li ra sau. Hai phng ng v bp c li ra phng khch. Lo i t nm bnh trong phng ng, ngoi phng khch c ba ngi ngi canh chng, khng phi canh cho lo ng m canh lo thc, trn i khng hay. H s lo i t ln trn th mt phng hng cho cuc tu thot ca h. Tn ru ni vi Thi: Lo ta nh trn y! Thng gi ny m t th ci kh g, c canh ly lo l n chc. Nghe ni lo cm mng ghe my ri y, thot ra Nng l lo ln tu ngoi khi Thanh Bnh. Chic ph ca Lin on y h, dn cnh y! Th l ba ngi c k lo trn trong phng, ngi phng khch nhn chm bm cnh ca phng ng l chc chn, lo mun ra khi nh, u tin phi qua phng khch ny trc, bn bn cn nh th tng dy v chn song cc st, km gai. Yn ch. n gi cm chiu. Trong khi ti sn c, ngi ta khng n, ngi i con ph mi rp c hn na, ti, Nht v Tn st rut cng khng n ni v Thi l trong phng i t t gn tra n gi. Bn n trong nh i t cng khng c i t ra d. Lo ln cn st c chiu lm tn trung s gi lng xng chy ra chy vo chm nc . Thng Bnh nhn mm cm thc gic: Mi trung y, n cho no c sc tnh. Ri n cm u n trc, n qun mi chuyn, ch ngh n n, c i n cha bao gi c n cm i t ngon lnh nh vy. N n cm ci lm Thi v tn ru cng phi ngi vo bn. ang ba cm, th tn trung s gi bng mt bt cho vo phng ng lo i t. Mi c ch hnh ng u c ba ngi khch ca lo quan st, c iu cnh ca th lch s ra v ng li nh nh. Tn trung s gi quay ra ci mo m vi mi ngi ang n cm: Ti nghip i t tui qu, ng b cm hoi, khng bit ri cho gii cm ng c nut tri khng? 15 pht sau, hn li vo phng ng v quay ra vi t cho cn tha cht t di y, hn ci: Chu choa, ng n c ri, m pht, tri cn thng tui. 75

Thng ng hay thng my. Thng Bnh ngt, ming ngm ngom, ci khnh khch Thng tui chtn trung s gi ra sau bp ly bn i cm in

Ba cm xong, ba ngi khch ngi xa rng dm cnh ca phng ng ng ch nh. Mi pht sau, tn trung s gi mang b bi-da-ma mi i vo, nm pht hn li ra trn tay cm b bi-da-ma nhu nt. Hn ci n ci c v ti mt: ng ra c m hi, ra l khe, ng c mt gic chc ng khe hn. Ni xong, hn dn bn n v ra sau bp lui cui lau ra. Ba ngi khch cng mong ng ch mau mnh. Tn ru hi h: Th l ti nay c ng i, 10 gi l lnh ph khi hnh, th no 9 gi lo cng chun trc. Nhng tri ti, bng m dy c bn ngoi m lo i t th cha thy ng tnh g. C m st rut. ng h im 8 gi, tn trung s gi l m ra tha vi tn ru. Xin trung t cho em ra ngoi chi cht, mt mi qu, cn i mt vng cho khe. Xin i t my y. Tn ru tr li cc lc. i t ng ri, trung t cho php.

Tn ru hm hm, hn ang phin no cho s tr ni, dng dai ca lo i t. Tn trung s gi thy th quay sang Thi: Trung y cho ti i.

Thi lm thinh. Thy xp im lng, thng Bnh qut: Ra my, thng gi!

Tn trung s gi li thi xung bp. V sau , thng Bnh cht bt dy nho theo li hn ln. N chp c o lo trung s, ming la ln, mt hng v Thi: Trung y! Thng ny tnh ln trn, em bt ngay. Trn g? Tao i chi. Tn trung s gi ci li. Im my! Tao rng ht rng by gi thng gi ch! 76

Tn trung s gi vng vng g tay thng Bnh nh t chy, thng ny nhanh chn tt ng quyn lm lo ta t sp, t ti o trt ra hai th vung, di c bng hai ngn tay, bc giy. Ai cng bit l hai th vng, mi th mt lng. Cht ri! Thi la ln v lao vo phng ng lo i t, tn ru v thng Bnh lao theo. Cn phng trng trn, sau lng t lnh, mt khong vung vn bng bn ln l ch chui c ca sn t bao gi, thng t phng ng qua bp. N i ca bp! Tn ru la tong, Bnh nho lin ra phng khch va thy tn trung s gi lm cm ngi dy, n dng chn qut lin mt ci lm lo ta li t sp. Tn ru chp lng lo ta li nga ra qut: N i hi no? D, ng i hi ti sp bng t cho vo. Lc tao va bt u n cm? D d. Tri i, c hai ting ri! Thng Tm!

Thi cht nh ra, anh m tay nh rm vo vch: Hn chi tui thy lc chng vng, thng i y Tm cng s nh ng ln vn hng ro m bin, l ng ngng v y. Tn ru bit r trc m mu ca lo i t m cn giu gim, thnh ra Thi khng kp pht gic lc lo trn thot. Bng bn tay tn trung t ru ang nm tn trung s gi b thng trung s tr g ra, trung s tr m thng cnh vo lng trung s gi vng nh sm vo vch. Thn lo ta nh th ri xung, trn vch trng tinh, ch mt lo ta p vo vi ra y mu ti, khng phi mu mt m l mu t trong lng ngc pht ra ca ming. 8 gi ti m chic ph vn cha xong, bn sn cu lc b Lin on vn y ngi, ngi theo gia nh, theo nhm ch i. Mt s kh ng i ln vn pha ngoi. V gia sn Lin on l ti v Nht ang mong ngng Thi. Lc by gi sinh hot Lin on chia ra ba kiu:

77

Th nht l ch ln ph tu thot, th hai l nhn nh yn lnh nh kiu h s th in Thnh, th ba l nhng ngi ra sc bo v cc kho tng qun dng c gii ch qun gii phng nh kiu thng s th kho. Ti nhn ra cnh sinh hot y v ni vi hai bn, Tn tr li phi b, ni ln ngh mnh: m th nht s Vit cng lm tht, m th hai Vit cng cng c m khng Vit cng cng c, m th ba th kh hiu, chng l h cn ra sc bo v ti sn cho lo i t m ng l nn x cng chia chc ht cho ri, nht l lng thc. m th ba cng d hiu thi. Nht ni: - Nhng ngi ny bit bo v ti sn cho nhng ai s dng sau ny. Cho ai? Ti nhy ngang vo chn t ngt cu ni ca Nht, lm anh ny hi lng tng nhng cng tr li lun: Cho nhng ngi phi lo cho cuc sng ti y, mai sau.

Ti ci, nhn Nht bng ci nhn tin ranh, lm anh ta lng tng trong khi Tn th tht s ng ngc. Ti cng khng ng ln cui ti ni vi Nht trong b qun phc. T pht , Nht khng ni li no v mt gi sau hai ngi xa nhau. Mt gi sau, chic gp ca tn trung t ru u li gia sn Lin on. Hn bc xung xe, ri nhy ln u xe hng v m ngi ang ch ph ni to: Tt c anh em sp ln ng xui Nam, nghe ti ni: ph tm xong cn rp my, mt gi na khi hnh, by gi l 9 gi, mi pht sau ti s tr li, s cho xe i i cu ni mang v 4 my y tu nh nh. Trn 1000 con ngi i ph hoan nghnh c v, hoan h tn trung t ru dy t. tn ru dng dng bn mt, bnh bch chui vo xe, Thi i li pha Bnh. Xe n my, chy n gia sn Lin on vi thng gp li. Ti v Tn ln xe ra ngi pha sau. Khng thy Nht. Xe i dng mt pht m tt c thy bn chn. Tn ru gt: Khng th u lu ti y c, coi chng ti n pht gic.

Thi hong ht: 78

Nht u? Nht li Ti tr li.

Thi hong ht: Ti sao vy? Anh y i nh. Ti bun bc ni ra iu ny. Khng ng. Tn xen li: - Hi ny Nht ni i tiu m?

Ti gic: Thi i i, anh Thi, anh y li tht , anh y l ngi bn kia.

Mi ngi trong xe sng st. Chic xe r ln vt i, n bt sng quc, nhm thng cng chnh Lin on. u kia cng m ra theo thi quen, khi nhn c nh n xe ca tn ru. Ti nhn v pha sau, qua tm mui trong trn lng xe, thy m ngi ch ph, ta ra chy theo, ting la ht tht thanh. Xe vt thng ra khi cng. Li mt s phn bi trng trn gh tm na din ra. ng vng tanh n rn ngi. Gic ng thn xm m nay nghe nh thanh bnh m bn trong n, s thay i ln lao ang tin ti. Lng Vn Dng, xm Ha Khnh, x Ha M, lin tc nm dc theo quc l 1 n Nng, chc chn thay i ch. m qua chng ti chng kin cnh ny. Ngang Ha M, hnh ng t nhin ca anh gii phng cho thy s kin , anh thu by sng ca bn ti nh thu sng bn dn v x n np t 4 gi chiu trc . Thnh th, Lin on 10 v cc tri lnh gn , v tnh b bao vy bng nhng thn xm. Khng phi bng qun i gii phng chnh quy m bng ngi dn cc x p, tm bung tay cuc xung cm cy sng, i ln u chic nn tai bo thay cho chic nn m. V ch qua ng ba Hu mi thy nhng b xanh ct nga chen ln vi o thng dn. chc g trong lng nhng chic o thng dn y khng c chic nn tai bo v khu sng AK bng gp? Nng ch cn l mt lm nh, giy da.

NNG NI LON Mt bui sng n t tht sm trong thnh ph Nng. Ti nh khch vng lai, s quan Lin on cng binh s 10, nm ngi sut m khng ng. Mt giao ko dy 79

xch buc h vo nhau khng th ri: tn trung t ru chc ch nh i trn thot vi chic xe kha ca hn. Trung y Thi lun lun bm st theo tn ru gi chng u mi ng thot v Nam cho c bn, tn ru kha vi tn Thi: trung s Bnh theo t ct st nch trung y Thi km hm tn ru, ng thi nng trung y Thi qu giang n Nha Trang, Thi kha vi tn Bnh; cn ti, thiu y Ha lun mt canh chng tn Bnh, s hn gi qu bt ng phn phc, tn Bnh kha vi ti, cn Tn kha vi mi ngi, Tn khng c phn cng, nhng anh khng dm l i mt pht, s mi ngi t nhin bin mt. Bn cng binh ca ti dn dt nhau i trong ci th chng p cht no. Nhng ngi cng n v canh chng nhau, nghi ng nhau trn con ng n mt mc ch chung. V ton th Nng sng ngy 29-3 mang mt sc thi hot ng nh th, ton th nghi ng nhau, toan qua mt nhau. Sc thi sinh hot ny tht ra l bn sc ca thnh ph b M chim ng, trc kia cn din ra mt cch ngm ngm np ln, ph ln nhng ci chiu bi hoa m dn ch t do, nhng hm nay th cc lp chiu bi u ri mt. Ngy cui cng, ton b bn sc y bng ln mt cch mnh lit. My ngy trc y, cp cn xy ra lc c mt vi ni trong thnh ph, cng c trng hp hnh hung n thng tch, hoc c hin tng hip dm. Nhng tt c ci , trong nhng ngy ny, ngi ta xem khng c g h trng khi vic chy trn khi ni y l iu quan tm ln nht ca mi ngi. Sng nay, ch c sng nay, 29-3, th bn cht n cp mi bng ln. C bn cng ng bt u ra i t 4 gi sng; chic xe gp lao vo th x Nng mang theo c nm ngi. Khng hiu l tn trung t ru c ra sao, m theo s hng dn ca hn, xe chy ngon ngoo khp thnh ph, khng gh vo u. Trn ng, Thi c lic nhn tn ru, c hiu xem ti sao li r ni ny, ti sao li quo ni kia, l do g khng chy thng. Trong khi , ti nhn chm chm tn ru, cn Tn th c nhn khng hi. Ring thng Bnh n c m my cy sng. Mi t m sng, m ngi ta ra ng ng c, hay c l h i li sut m, v c m n uc sng choang nh ban ngy. Ngi, xe c an ln nhau cng v sng cng nh nm, lut l giao thng t ng b hy b. 80

Trn khong ng c Lp, gn Ta n thnh ph, mt chic xe Honda mang hai ngi n ng t ngt quo ch U, Thi lch nhanh tay li, xe ln i trnh khi, nhng chic xe GMC ang c qua mt Thi khng trnh kp. Ting va chm vang ln. Xe Honda v hai ngi n ng tung ln trong khi chic GMC va ngp ngng li r ng c lao ti, li sau n trn mt ng xc chic xe Honda v hai thy ngi. Ti c ngoi c nhn lui nhng cha kp thy hai ci thy y b xe cn ti ch no trn ngi, th on xe ln lt ni ui chy khng dt, cn cn qua trn xc cht. Ti khng cn thy na. Mt lt sau, chic gp ca Thi chy qua on ny ln na, trn mt ng, sut c trm mt: vi, giy, tht, tc, da, mau try ra, bnh cc loi xe ch lt mang theo trn mi bnh mt t cc th y. Sau mt gi, chic gp li o qua, bn ti khng cn thy trn ng cc th linh tinh y, cc lung xe chi sch nhn v mang i tt c. n sng bt, sau khi chy khp nhiu vng trong thnh ph, chic gp ca Thi gh vo cng qun on. Khng c qun cnh trn trm gc, chic gp lao thng vo sn, nhng Thi thng nhanh xe. Quang cnh qun on i khc. Ti c tm mt t m t: phi ri! hoang vu. Giy t, h s cc th linh tinh tung trng xa c mt khong t, n ln, hm xung v n pho. Tn pht sng, t nhin tht ln: Tri i! Nh mt ngha a hoang lnh, n da g qu!

Thng Bnh nhn nh ph ha: Khng phi, y l ni ng tr ca thn cht.

Thi ng ng: Ni y ging nh l bn ngy nay khng ai lui ti, mt hn sinh kh.

Tn ci: Mi hm kia ti c ti vi trung t nhng khng thy vng, thy gh nh hm nay, v lc c c bng qun cnh v an ninh qun i. Tn ru ci mm: Cc anh i, anh Thi tinh lm, vng bn ngy nay ri, hn qun on xut t ngy 25-3, ngy xem nh qun on cht, ci hn l ng tng 81

Trng, ci ng tng mm th t th m chn ng cao bay xa chy. ng bo vi thin h qun khu I rng ng ra lp cn c Sn Tr. Hm qua th thin h bit ch tht l ng lnh nh trn Thi Bnh Dng t bn hm trc. Nhiu ting th di thot ra. Tn ru nhai nhai hm ru, th l thm: Ch qu th, ci i im nhc ca con ngi! V lim s mt hng! My ci thng ngoc ming v ngc xng anh hng li l thng trn i trc tin, giao qun cho ch xi ti, c ci thi no m qun i ti tm th ny h! Ht ci thng tng Trng ri n ci thng i t nh mnh, n cng tu thot trc hn ai ht. y, n bin mt t ngt bng chic thuyn cu neo ngoi bin t lc hong hn, n trn i trc mi chng ta, trc hng nghn ngi thuc h binh lnh ca n, th m khng ai hay, v ai cng ang m man sng in ln l n lo lng t chc i ph. Thi cng ang bc tc v nhng li than th ca tn ru, nhng cha bit phi lm g, anh gt: Thi i ng, ng ng quanh qun mi, hy tr ng, v cng nn chm dt ci tr cho xe chy lng vng ny i. Thi li xe tr u ra khi qun on v ti y khng cn g. Mt lot sng n di, hai ngi n b t ng di. Bn thng vn sng bin chy n lt nga h ln, s song vo ngc vo bng hai ci thy. Mt a li ra c mt gi vung to, mt a li ra mt ti nng, nhanh nhu bng ngang ng chy a vo hm. Bng mt chic gp sn vn vn chy tr n, Mt mi tiu lin cc nhanh l ra: Mt trng ting n, n vi i, bn thng vn n cp t sp. Chic xe kia dng li, hai thng nhy xung chy theo vo hm. Va lc y, xe Thi chy tr ti, mi sng tiu lin ca chic gp vn vn li l ra cha vo Thi. Nhng nhanh hn, sau lng Thi mt mi sng lc ny ln. Png!

82

Khu tiu lin chc xung. Xe Thi vt qua, ti kp thy trn xe vn vn mt thng vn vn m tiu lin ci gc u. Gia trn n mt im lng mu chy c vi. Bnh nhanh tay v rt chnh xc. Tn run run: Tri i, chng hiu! Th tc chin! Bnh phn bua: - Tt c hy xem y l mt chin trng, ch th c th h chng ta bt c u v khng v mt l do no ht. Ti cm thy ngao ngn trc cnh hai ngi n b b bn thng cp, ri bn thng cp li b mt l cp! Tt c bn, bn v h bn chm th cht. Cnh sng ny li din ra ni y. Chng l cnh xi-n cao bi M li xy ra tht trn t nc Vit Nam? Ti t ngh. Chng l g na! Tht ri , ci phn x d man kiu cao bi M din ra trong nhng a con M nui, M dy ri! Sng li n hng trng, xe Thi vt qua khi mt m cm sng xng vo nh hng Thi Bnh, ni ch ci tng bng knh va vn. Cho xe n tri qun tip v - Tn ru ra lnh: Chng ta cn lng kh ln ng, sp n gi hn. Onh! Chic xe Thi chao i i vo l, ting bnh thng gp, xe dng li. Mt thng c qung tri lu n ln ca s mt lu cao, ni c my ci mt l nh, ri ht trong khi xe ca Thi va chm ti m ra c s. Tn qung lu n hong hn co gi chy, Bnh va nhy xung xe quay mnh: Png! Thng lng khng. Png! Png! Thng tin hai bc m vo gc cy mai. Bnh thi khi u sng, my ci u l nh ca s v tay tn thng. Thng Bnh chng hiu vic n git tn nm lu n c phi gip m ngi trn lu hay khng? N ch bit ti thng ny m chic xe ca n i phi i vo l, vy thi. N cm nhn mau l v thch ng tc khc cuc sng. N thuc loi ngi c nho nn n khi s hiu bit mt i th cuc sng thch ng s n rt nhanh. m hm trc, t Ha Khnh ra y, ri vo qun on sng nay, thng Bnh khng thy bng dng mt thng qun cnh no, khi ny n chng kin cnh ng xe v hai ci thy b try nt di ng khng ai , hai ngi n b b cp gia ng, cnh bn cp thanh ton nhau khng ai can thip v.vlm cho n 83

thc mau l l mi ngi hy ton quyn gii quyt ly s sng ca mnh, bng cch no, gi no cng c. Trong nhu nht, thi ba hoa l hin tng ph bin, th trong hn lon ca ci x hi ny, s tn bo l bn cht. Thi loay hoay vi chic xe, trong khi tn ru vn ngi yn. Ti v Tn ng cnh xe nhn bng qu. Tn quan st hat ng trc mt vi b thn kinh cng thng tt . T nh n gi, anh cha bao gi thy cnh hn lon. t dng, hm nay li ri ng vo n nn anh dng nh mt i s c mt ca mnh. N np gio dc gia nh ca anh lc no cng trn di, trc sau khun php; x hi anh sng lc no cng l lut nghi thc, trang nh l tc phong, lch s l n np, tt c phi ngay ngn trt t. Lng nhn o lc no cng phi c cao, trong kinh in tn gio xm nhp su xa, lc no tng c Pht cng treo lung lay trn ngc anh. Vo qun i anh ch thy ci bn giy, nhng hnh v k thut v nhng con s. Xung quanh anh lc no cng c bn bc tng chn che, v anh cha ln no vt qu phm vi quy nh cho anh. Anh nghe ngi ta ni u , c bn qu mu nhe nanh ma vut n tht dn lnh; nhng mt anh cha bao gi chng kin. Th nhng trc mt anh, t s kin ca T Hin n gi xy ra iu g? Phi chng l chuyn ca m ph; ct u m bng, ngi bn chng i chu mu, con ngi i x vi nhau tng nh hn c qu dim vng hnh ti con ngi. Qu, nhng c phi l bn qu mu khng? Anh thy r rng chnh chng ng l qu m l qu rn ri, qu vn vn v c c con qu cng binh Bnh na. Anh k bn, ni chuyn, n ung vi con qu m khng hay; con qu , thng ngy anh cng thy n cng ni cng ci cng nh cha, nh m, nh v con, vy m c lc n nh thm kht mu ngi, n n sng bn cht con ngi mt cch ht sc thn nhin. Png! Png! Thng Bnh bn ch thin, ti v Tn quay nhn, thy n ci hnh hch ht u v pha xe. Chng ti nhn v hng . Tn ru ng ngn ng cch xe khong 10 mt v quay tr li, lc ti mi hiu ti sao thng Bnh bn ch thin. Li mt vin n bn trt qua u lm tn ru ht hong leo ln xe. Thng Bnh li thi u sng v ci. N cm sng M16 84

khnh khng i li xe, p st ngi vo tn ru, xong ng trnh ra xa, tay kia thy cm thm mt sng ngn a ln ming hn v nht vo bng. N li ci v ni trong ting ci: Ci ny gi l tch thu v kh k chin bi. N ci r. Mt n anh li k st vo b ru, mi sng M16 n vo bng trung t em ca n, ging n rt ln: Ngi im nghe, b chy l

Tn ru nhn nh v au n v m hi rm ra. Thi qut, s thng Bnh s d li ci kiu i x nh vi tn trung s gi ca lo i t: Bnh! My khng c hn! Ln xe!

Thi chi hai tay trn ming gi, anh cha xong xe. Ti v Tn bc li, leo ln bng sau. Thng Bnh i ch, ngi cnh tn ru bng trc pha ngoi. Chic xe li lao i. Gn n ng t Quang Trung L Li, quang cnh y vng vng, ti thy hi l trong khi cc ni khc ng y, tay li ca Thi hi lng l. Vng qu, cng lc cng vng, anh Thi i! Ti ni. Tn cng thy rn ngi. Coi chng, lui i, hnh nh ch ny Vit cng chim ri.

Thi gt u nh r tri trn ng Quang Trung: c, n ng t ti cho xe ra hng Bch ng, chy bc ln.

V anh tng tc c th trnh nhanh ng n. Tn hi hp, hai bn tay bu chc yn trc ca Thi. Ti chng mt ln nhn ti trc, tn ru ngi dn st vo thnh gh. Ch ring thng Bnh l khng c cht g l s hi, dng nh git c hai mng ngi ri n thy t tin hn. N thay bng n dng mt na bng bng nguyn v m kha raphan14.

14

Bn c lot

85

Cn cch ng t 100 mt th ng t, t hai bn ng, su thng mc m l u ln sau my ci thng phuy cn ng, chng gc sng M16 ln ming thng. Xe n gn ng t, my thng ny k sng ngang ngc. Trung y Thi r ga, xe r tri vun vt, chic xe tt qua tht nhanh st bn my ci thng phuy, lm ti c cm gic nh qu tay ra s git c sng ca my thng m . Bng chic xe nh rung ln nhng ting n cht tai. Sng thng Bnh n trc v c ting Tn ht ln. Png, png, png, png!!! Nhiu lot sng n theo. Bnh chm ra khi xe, n sng i li. Thi cho xe r nhanh phi kp khi n ng Bch ng. Bo co trung y ch bn con ta mt con. Ging thng Bnh kh ran tip: Bo co trung y, ta thng li, do kp thi nh n trc v do tnh hung x l ca ta c son trc. Xe thi vn lao nhanh Xe li cch trung tm qun tip v gn 300 mt. Thi khng a xe n gn v trc cng trung tm ng nght ngi. Sao, Tn sao ri? Lc ny Thi mi quay c ra sau thm hi Tn. Lc ny anh nghe ni tn ch b xy xt nh, anh yn tm cm li. By gi anh mun bit tn mt mc xy xt ca bn. Tn ci nhn nh: Cng chng sao, b nh lm. Va ni Tn va ch ci ch tay mt b qun khn mi soa. Yn tm, Thi quay ra ry Bnh: My ngu qu, ai ra lnh my n sng?

Hi ny Bnh bo co chin dch mt hai cu ngay sau khi n sng, ri t n lm thinh khng nghe hunh hoang, by gi nghe Thi ni, n bc mnh: Sao trung y ni em ngu, em m ngu cht c xe!

86

My ni kh nghe qu Bnh! Thi ni gin: - My khng bn th ti n u c np ti mnh May l khng ai xy ra g, nhng ti nghip ti n, bn thng lm g khng c a c v con nh my. Thi i trung y Bnh ci xng Khng chi trc th em b v con em, ti n t t qu h, chc ti n tha ? C g m tha vi khng tha Ti chen v: Khng c l do g m ti n bn mnh c. Khi cn l do. Bnh hn hc: - My thng d m l do l dic g C d ri ti t l bn, bn cht b. Trong qun ru n i vo vp ci chn bn l ti n nh ngi ngi ti bn hc mu. Bnh qu tay gii thch: - N thy mnh li xe m vo n l n lin, ch tr c b ca n v tng thng Thiu. Em th rnh ti n qu, M m n bun bun, hnh qun chung vi n, n cn chi i na l ai. Ri Bnh i ging trch mc: My xp khng khen em nhanh tr cu c my xp, m my xp li cn chi em. Phi bit nh vy, em ti n tht my xp cho ri, tht tnh em mu v ch!

Ti git mnh chm ti trc nhn vo ngi thng Bnh, bp v n mu chy thm t c. Cht cha, thng Bnh b thng ri!

Thi chm qua nhn thy, anh nhy xung xe ly trong b c nhn ra cun bng, vng trc u xe qua ch Bnh, Thi va bng cho n va trch: Ti sao nh vy m khng bng li? Bng lm qui g? Thng Bnh ht hi: - Mu o chy, mu con tim ta m!

Ti cm gic nh thng Bnh mun lon tr, vin n chc cn trong chn n. C l n ang au thng cho thn phn, sng ngy nay khng bit ngy mai, sng theo bn nng, gi y b thng trong tnh hung tht v hy vng. Thi my y gc xe Thi ni vi Bnh ri quay sang ti: - Anh Ha theo ti Ri quay sang tn ru: Thi ci: - mi trung t theo ti, ng s gip chng ti xin hng qun tip v. Nhn Tn, Thi tip: - Mun theo vc hay y? 87

y cng c, Tn khng li nhng ngi n cc ni ng c, dm nguy lm. em t ct cho trung y Bnh i theo. Thi chn my au, i cng ra mu! Ngi y vi Tn.

Thi cng thy thng thng Bnh khng mun y xc n, d n tn c, nhng n nhu ci sng my lp thm trn xe my cy xua vo ch chin u. Quay sang ti, Thi ra lnh: Ha, phi mang sng theo!

Tn ru i gia, ti i hai bn vi hai khu M16, c ba tin vo cng khng do d. Trong sn trung tm cng ng ngi, k ng ngi ngi, mt s i i li li. Lnh c, dn c, c k cm sng, c my tn cm lu n trong tay. , ti thy nhng thng qun tip v, c thng l hp, c thng l thuc l. C ngi lnh c hng. Nhiu ngi khc cha lnh c nn h cha i khi ni y. 8 gi sng, tn ru i trc, Thi theo st bn, bng qua sn v vo hnh lang, ri ra snh, i qua cc hnh lang. Cc phng c ng kn bng; cc kho c kha bng li ti st to. Ti thy hnh nh nhng ngi ny gc ni y, nhng khng phn bit ni h vi nhng ngi khng c nhim v. i ti i lui v quanh qun gn na gi, chng bit phi xoay ra sao, v cng chng hi thm ai v c hi cng chng ai ni. Tnh th b tc, khng thy ai pht hng, cng chng thy ai lm s sch nhn hng. Sau chng ti b ra sn ng. C cch no khc khng trung t! Thi hi. Cch g? Trung t vi trung tic, n gi pht ny trung t cn thua thng dn en, khng c lng kh th cht i dc ng. Ti hi dn: i kiu g m phi cn thit c lng kh h trung t? By gi ti ni tht. Tn ru bun b ni: - Ti cng nh cc anh, chng bit phi i cch no na. y sng nay, chng ta chy vng vo m cng chng tm ra c cch g c. By gi ch cn c cch ra b bin ngng ch , may ra c tu n vt. 88

Nghe tn trung t ni, ti mi hiu ra v sao m phi d tr lng kh i ng, chun b cho nhiu ngy, t nht l hai ngy hai m lnh nh trn bin. Tt nhin ti cng hi nghi ng tn ru ny ni khng tht, nn hi thm: Chng l trung t khng lo ni cho mnh phng tin i tt hn ? Chng l trung t qu d phi lng bng nh chng ti? Ln ny th ti d tht! Nhiu ln mun v Si Gn l ti c ngay mt ch trn F5 m v, i khi ti cn c li Xcay-ray-d ch chng thm dng C130 ngi chung ng vi lnh trng. Cch y su hm, ti lo vic ny, khng qun cp giy v bng F5, nhng tng Trng li bo cho ti bit ng ta s i thng Honolulu vo ngy 29, v s mang ti cng i v ng ta qu ti lm. Th m cha ch tht, hm qua 26-3, ng y trn ri, mi n 28 ra qun on ti mi bit. Sau lo i t bo ti theo ng y, th nh cc anh bit , khi pht gic ra khng cn lo ta na, chng ta phi ht hong trn ra y Tht l khi hi! Tng gt t, t gt y, y gt lnh. Tr la gt n gi cht tht ngon mc. Thi gi gi u t ngh: Th l bm trt, ha ra tn ru tng k tu k bm li mnh, thng chi khm. V th ti mi theo cc anh Tn ru ni tip. T y khi phi canh chng ti na, ti no dm b cc anh m i mt mnh. Tc ci tht, hi ny ti nh kim ch i tiu, th l ci thng Bnh n chi ti. V cng t gi pht ny cng chng lon l g na. Ni xong hn a tay git bt my ci bng mai trng qung xung t. Ti v Thi ng nhn trn tri. Thng ru ( by gi n tr nn thng, m ng l thng tht v khng cn ci mai trng, th hn ging ng phng c gn ru) ni: Cc anh cng vy, ci lon hi ci thn y!

V thc, ti v Thi cng vt b my ci mai vng. Ri Thi nhn quanh nghim ging bo thng ru: 89

Anh lm n vc dm ci thng hp kia, ti ym tr cho.

Thi a tay ch vo my thng cht ng cch chc bc, c by, tm ngi chng sng ng gi. Tn ru cng liu lnh bc ti, v k vai vc mt thng pha trn thn nhin em i thng ra cng. m ngi ng cnh khng phn ng, v mi sng ca Thi v ti cha thng vo chng, Thi nh nh: Thi cc ngi anh em, cho ti mn bt mt thng, cc ngi anh em cn nhiu lm, ti tui th ang i. Thi va ni va i tht li, ti cng li theo, ln vo m ng tr gt chy theo thng ru. Ra khi cng mt i, ba ngi i nhanh v ni c chic gp u. T xa, chng ti nhn thy chuyn chng lnh. Trc u chic gp ca chng ti c mt chic gp khc mui trn ang u. Trn xe bn thng ng nghing, di t st bn xe, hai thng sng xoi, su thng u mc m 15. Thi vt chy nhanh ln trc, ti v thng ru chy theo. Thi n trc dng li nhn dng xc xe gp mui trn, ri nho n chic xe mnh li, t nhin anh sng li v ht hong, ri bng nhin lao vo xe. Ti chy ti, kp nghe Tn th tho: Thng Bnh c thit, ti n va x sng!...l n bn tr!...nhng n b n ngay!...nhm khng chu ni!....n rt cht lu n!...kt liu chin trn. Ti nhn Tn ngc loang mu, ng trong tay Thi. Bnh da nghing trn gh, khp ngi y mu, king xe b nt ch cn khung. Bn xe kia, nhng ci thy cng y mu. Bn m , chng tm n tr th. Cng lc y c ting n d di trung tm qun tip v, cuc nh cp ti din ra v cng khc lit. Nhng ngi im lm khi ny, trc cng v trong sn nh nhau. H gm nhiu phe n sng vo nhau, k chy ra ngi chy vo, hng ha tun i. My ting n d di c l l mn. Chic xe chy i v hng cu Nguyn Hong qua bi bin M Kh, b li sau lng thnh ph Nng hn lon m mu. Ti nhn hai ngi bn ngi k bn da vo nhau, Tn v Bnh, mt ngi lng tht hin, mt ngi tnh tht d, c hai
15

Lnh d

90

anh cng c tip tc cuc hnh trnh nhng thn hn chng cn phi bn khon g v nhng iu hin d na.

MT CUC N TIP Bi bin M Kh, danh lam thng cnh ca Nng, ni y k c ma ng cng c ngi n thng ngon. Dn a phng t n y ngh ngi an dng, v i vi h l qu quen, qu nhm chn, ch c dn thnh ph Nng thng ra y vui hng cui tun. Bi bin di, ko t khu Non Nc n ni Sn Tr. Non Nc v Sn Tr cng l danh lam thng cnh ca min Trung, cng thm bi bin M Kh, to nn gn 20 km b bin ngon mc, y nhng ci p ca bin, ni dng, ru hoang, ghnh , bi ct trng, cnh tr thay i lin tc. Dc theo bi bin, mt ng tri nha un ln, cy bng mt hai bn, c ni bi li vo trong, st ng c nhiu m rng dng liu. Ton b phong cnh ni y p qua mi thi gian: bnh minh, tra hay hong hn v c mi thi tit: nng chi, ma sa, sng m dy c v.vkhng lm cho n nng nc, lnh lo hoc th lng m tri li cn nh mt m, m p v rng r. Mi gi sng hm nay, mi ngi qun hn ci p . Tng on ngi ng , xe c nh nm, l lt ko di trn ng, t hp nheo nhc trn bi, gng gnh dt du, hnh ng rt khn trng nhng v mt th ru r au bun. Ni y l cui con ng ca nhng ngi chy lon. Qun khu I ln lt c gii phng. L c sao vng php phi khp vng t ny, ch cn mt lm b nh Nng, m bn kia sng Hn l mt thnh ph ca trm cp git chc. Nhng ngi s hi cng sn, nhng ngi mong mun tm v qu hng ca h phng Nam cn st li, tt c dn ht ra y. H mong ch c cu thot, nhng y, h chng thy mt s n tip no, h nghe phong phanh l mi tn ngoi khi 5 km c my chin hm cn ch i trong my ngy nay. Cc chin hm , mt s t Cam Ranh ra v mt s t bn Bch ng n. Trong khi , nhng ngi va mi n bi bin c bo cho bit trt t thnh ph c vn hi. 91

Trong Nng yn ri, cp bc khng cn na! Ti sao hay vy, mi hi ny y ton b thnh ph ni ln cp d qu m? ng vy , ton b m cp u v trang git ngi thng tay. Nghe ni mun git mt ci ng h l n h ngay bng n.

Nhng s tr th trong n on giang h cng li dng lc ny m thc hin. Thng cha thu ln nht Nng b bn v s ngay trn ng. Ci lo c ca hng bn vi cho vay nng li b th tiu. Thng ma c su gch b bn cht nt nh v.v , ri sao yn mau vy? B nh ti bi, ci m m b p cht c trm thng, ci m cn li ci trn bit. Cn v cp kho qun tip v? , ngay lc xy ra v cp trung tm qun tip v, cc v cp khc ti cc kho hng Nng ni ln, nhng cng t lc y chng b nh dp ti bi, xp de ht. N, ai nh ti n vy? Khng bit! T nhin c nhng m ngi eo bng c v trang xut hin, lm vic ny. eo bng ? Thi vy l sp gii phng ri ! My ng ri.

Tin c m ngi eo bng lm cho mt s ngi th di nh nhm, nhng cng lm cho mt s ngi cung qut hn ln. Tin ny lm cho bi M Kh chuyn ng rng rng. D l c ch phi lm g hoc i hoc , h u thy phi khn trng hnh ng. ang ng quan st bin v bi, khi nghe tin m bng tay , thng ru tht sc, n gi Thi git ging: Anh Thi, tnh sao! Nhanh i ch!

Thi cng khng cn tr tr: i thi!

92

Ba ngi ln xe, cc anh xung bi quan st trong khi hai bn Tn v Bnh vn trn xe. Chic xe ln bnh, nhng Thi khng cho xe chy nhanh, anh bo nhng ngi cn thc trong xe quan st bi tm ra c gii php thot i. Bin vng, thuyn b u tut mi xa cch b gn c 300 mt, gi khng th no nghe, d c nghe h cng chng dm tin vo v ng qu, ti thy tnh hnh nh vy nn ni vi Thi: Ch ny ng qu, anh Thi. Ti mnh nh mn ghe hoc tu th phi tm ch no t ngi. Thi gt u, cho xe chy v hng Sn Tr, ni y cn t ngi ti v bi vi ng l st nhau, b tng dng ng, di l nc su, thuyn c th vo st. Xe ngng li khong gn chn ni. Ni y cng c xe u, v ngi trn xe ra b ng. Mt s leo xung ngi trn ghnh ngng trng. Tht cng khng hy vng g, nhng khng cn cch g hn l cu may. Chng ti bc xung xe, mang c hnh trang. n lc t gi hn bn mnh, ti nhn chm chm vo bn. Dng nh Tn vn ng, u da vo vai Bnh. Ngc o anh mu kh, i rm mi khp h trn b mt xanh xao. Cnh thng tm y lm cho ti cm thy nghn ngo. Thi i nghe Tn! Anh li! Ti cng chng lm th no c. Chc anh s c h chn ct thi, ti s bo cho gia nh anh bit. Ti ni vi Tn, nhng tht ra l t nh lng mnh. Ti th chng cng anh hc hnh lm vic, trc y cng t gp nhau, ch c my ngy nay l ti cng anh gn b trong cuc sng lo u s st. Nhng gi y, th anh ht n ri, chng ai c th lm anh lo c na, v th gii bn kia, nhn li trn gian chc l anh s hi tic l cn nhiu iu anh cha bit. By gi, nh phi vnh bit anh. Ti lic nhn Bnh, v mt lc ny cng tr li hin lnh trong gic ng. Ti cng cho anh, anh bit thng cha, thng v con anh. C th anh l mt ngi cm cuc gii nu khng c cy sng trong tay. Nhng cuc i y a 93

Thi v thng ru leo qua b ng, ang tm cch xung ghnh. Ti chy bng qua ng ui theo, chic ba l xc ln xung, cy sng M16 p nhp vo ngc. Ni chng ti dng xe l cui on ng bi bin v bt u vo ng ln ni Sn Tr, nn ch ba ngi leo xung l ch u ghnh chn ni. y, chy di ra bin thnh tng chui nh nhng chic cu neo ghe chi. C mi cu ny c khong mi mi my ngi ch, nng ny ng ln ngi xung. Ba ngi theo ra mt cu , ti i sau cng cch Thi v thng ru mt on kh xa. Khi n ni, ti gp ngay cuc i thoi gia Thi v cc bn quen bit ca anh ti Lin on cng binh: Khi xe anh ra khi cng th mi ngi bao vy ti, i ti phi gii quyt cho ph ra khi Ngi ni l thiu y im ph phng I Lin on H bo by gi t ln n nh ch cn ti c thm quyn gii quyt vic ny. im khot tay ni tip: M anh Thi xem, d cho ng ch cn ti c thm quyn nhng ti no bit phi gii quyt vic ny ra sao, ti ch bit con s qun (ngh nghip qun l qun s ca im), ch mi th ngh nghip cng binh ti hon ton ngu dt. Thi v v vai im: Tht tnh khi ra i ti chng ngh n ai c, v ti cho l lc chng ti l nhng ngi ra i sau cng trong m s quan Lin on Ha ka? im quay nhn ti gt u. Ti cng cho li ly l, v khng a anh ny. im quay sang ch hai ngi ang ng nhn bin: Cn c Dng v Trit ca i i cng v na, cng l ngi i sau cng. Chng ti ba s quan i sau kh v cng, u nh anh v Ha c trung t u i lo cho. Thi ci nhn nh, khng bit ni sao cho im hiu. ng l chuyn mt ca mp ng khng gii thch c, anh nh lt chuyn i ni khc: Th cc anh lm sao i c n y? i b, i sut m im ni. Thi tr mt. im tip: 94

n gin thi. Sau khi bit l b gt v bit ti cng chng gii quyt c g, m ngi ch ph h nhau i b, c theo quc l 1 ra Nng v chng ti g b lon t tr trn vo on ngi . Dc ng c xy ra bin c no khng? Thi hi. C bin c, m khng xy ra vic g.

Thi v ti cng cu chuyn. im tip: Lc , th tht chng ti mt nhc qu, lo ngh, bun bc nhiu ngy ri, nn cng chng bit tnh xa tnh gn g na, c gia m ngi di ng m chn bc. Anh th tng xem, hn 1000 ngi i gia m khuya trn quc l, d cho mi ngi chng ai dm ho, nhng ting th, ting bc chn cng vang di c mt vng. Xm lng hai bn ng, xa xa ti om nhng ca s c m h h lm chng ti s ht sc. n gn ng ba Ha M, ngha l khi chng ti i gn 10 cy s ng, th bng nhin hai m l xut hin my chc ngi eo bng , mang AK, cp hai bn buc on ngi dng bc. H hi chng ti l nhng ai, t u i n y, lnh trng cp bc c no v.vDn tht tnh ni ht, khi ni trong chng ti c my s quan cp y, chng ti lnh tot chn tay, tng l hui nh t ri v chng ti bit h l ai. Vy m khng ng, on ngi c i v m sng chng ti ra ti Nng, ti ng ba cy Lan (ng vo thnh ph) th mnh ai ny i. Tm gi sng, ba chng ti c mt M Kh, v chng ti y gn mt gi. Thi i ngay vo ni lo lng ca mnh: Th cc anh thy c hy vng tu rc khng? C l c im tr li: V nghe ni l chin hm vn cn ch ngoi khi v cho ca-n vo rc? Th ca-n vo cha? C vo, nhng cha rc ai. V hi ny thy ti n c ln vn nhng thy ngi t ng qu nn chng dm vo. Do chng ti mi tm ch vng t tng nhm nh, hy vng hn. im xch li gn Thi hi nh: 95

Anh Thi, sao trung t li y, nghe ni ng mnh lm m, ti tng gi ny cc anh theo ng vo n Si Gn ri ch?

Thi p qua loa cho xui: Thi m, con ngi ai li khng c lc xui xo.

im nhn Thi ng ng, mun hi nhng li thi. Ti hiu anh ny thc mc thi ca Thi v thng ru. Cn i vi chng ti dng nh l lc ny qun s c mt ca hn. Tht th, hn b b qun ri. Tm trng ca nhng ngi trn cu tht kh phn tch. H ch i th ng l ch i, nhng khng phi ch l ch ca-n n rc, m h cng ch on ngi eo bng n na. iu c l v l, nhng v trong ni khc khoi, h sn sng ch i c hai. H mun chm dt sm ci cnh th lng ny. Nhng ni lo s th cc ging mi li ni tip nhau. Lo l ca-n khng ti, lo l ti m khng rc i c, lo l ln c ca-n m li ht tu, ln tu c cha chc a vo Nam v c th tm a ra mt o no ngoi khi. S l ca-n ra khi b lt, i trn tu b my bay Mig truy kch cng tiu, n ni tp trung cung khai, dm b nghi l V.C. H hoang mang c . C nn b i chng, h ngh i l t nay vnh bit ni quen thuc, chc gp li ngi thn yu khng, i m c c ton thn ton mng hay b xc gia ng v i kht, v ma gi kh cc v.vNhng con ngi ng y, lng cn ln bo tp, m ngoi khi th bin lng l, di chn ghnh sng v ln tn. Ngi th tm hn ang dy c nhng bn m nc th trong veo thy y. C ca-n! C ting ku tht xa mt cu . Ca-n xut hin! Ting ku vang ln cu gn u . Ca-n ti rc! Ting ht reo h. Ca-n! Ca-n! Hng ngn ting la hp nhau ta rn vm tri bin M Kh, nh hng ngn ting chung nh th m vang xa tt. Ca-n!!! Ca-n!!! Ting ht n khan c, n t ho: - Ca-n!!! Ting dm chn, ting v tay vang dy.

96

Ri chng ai gi ca-n na, n ang n gn, mt chic ca-n nh xu, tht chm chp, tin ti t ng xa trong ting p nh trng trn ca hng vn con tim trn bi bin M Kh. Hnh dng chic ca-n r dn, bi M Kh lng yn phng phc. Ti khng bao gi qun cnh tng ny. Nh mt bc nh chp, c ri ln thu hnh ton bi M Kh. Nh bc nh, v nt cng ca cnh vt v con ngi. i vi ti, nt cng c l pht sinh t nhng con ngi. T gn n xa, hnh dng con ngi nh tng g; ri n ghnh, bi rng thng nh tc. Sau cng bin tri my ni nh mt lp nc sn m phng. Duy c im nh ca-n l linh ng nh nhng. S di ng ca chic ca-n nh im u ca chic a thn pht qua pht qua bc bnh phong bt ng, u a thn qut n u th bc hnh tr nn sinh ng n y. Chic ca-n vo st bi t ng xa v pha Non Nc. Cnh vt ni bt u lay ng, n lt di dc theo bi qut theo m ng rng rng ui theo sut bi. N n ni ny, th ni ny lay ng d, hy vng le ln v u kia, ni n i qua, s lay ng chm dn, hy vng va le sng tt dn n tt hn khi chic ca-n b i xa. ch cu , mi ngi nhn chic ca-n mt cch ch k v dng ln mt s mong mun tht nhn tm. Thy bi, chic ca-n vn chy khng cp b, h sung sng v cng, h lm rm khn vi cho chic ca-n ng ngng u c, m hy n im m h ng ch. Ai cng ngh ch c mnh l ng c chic ca-n n rc. Tim h nh ngng p v h ng bt ng. Thy ca-n c tin v pha h, h vui mng nhng tay khng qu chn chng ma. Phn ln h l tri thc, h bit u l ci xu ca mnh. Ru, ru, ru, ting ca-n m nh m. Run run, ting ca-n ln cao m tn. Brao, Brao, ting ca-n tri ging. Brun, Brun, ting may ca-n khn ln. Ca-n thy r chi chang n hu. Bring ing ing ing ing ing, ca-n pht sng m thanh vt ln, mi ca-n r sng vt i, bng ca-n thong qua, mu sc nhe nht v t ca-n b thu nh dn.

97

Ngoi khi, sau mi pht sng gi, bin li lng l, sng v ghnh ln tn. Ti rn chn tay, t phch xung. Thi ngi xung theo. Mi ngi ngi xung c, c ngi nm nga ra, nc xp m nghe n t, nhng chng ai . Bng nhin, ngoi bin xa mi ngi thy hng trm ct nc bn ln cao thnh dy lm t on ng chn tri, thong chc hin ra hnh nh mt ci h ln c nhng vi nc phun ln, cng thm ghnh bi ni rng, ton b nh mt cng vin p c ri ln hng ngn ln. Cc ct nc ri xung, hnh nh y tt ngay. Ri hnh nh cng vin y li xut hin, ri tt, ri xut hin. Nhng ct nc l cc lot n pho ri khng bit t u bn ti mt bin dp dnh, tc khc nhng con ngi c mt ni y b chn chn ti ch. Gn mt chc ln, bin phun nc, ri bin im hn. Lin ngoi khi xut hin mt on ca-n dn hng ngang tin vo. Ting la li rn vang trn bi. Quang cnh lc ny khc trc, ngi ta nhy tung ln in cung. on ca-n tin mau vo v bt u ta ra khp cc ni, chia im ton b bi bin M Kh. Tng chic ca-n nhm ni c tng ton nh cm u chy vo. u mi chic ca-n ti, on ngi ni chm ln ra st m nc, li cn xung nc, nhng ton ch khc gn bn th chy a vo. y, ca-n ch ch mt ton nh, nhiu nht ch 50 mng ngi. Trong tnh th ny, thi gian cho php cao nht ch 60 giy. Mt chic ca-n m sm vo cu ni ti ng. Ngi ln. Cha bao gi h c hnh ng nhanh nhn nh vy. thng ru nhy phc ln u tin, Thi, im, Dng, Trit ri ti. Ba l cn trn vai, M16 cn trn ngc, ca-n trng trnh, ti ngi xung st bung li. Vy l ti nm chc phn mnh l yn, l s thot ni y. Ti ci ba l, tho sng, ngi th. Thi cng tho hnh trang da vo thnh phng my, th dc. Nhng ngi lnh cng binh t li quanh nhau trn ca-n. Mt pht tri qua, ca-n lui ra. Mi ca-n tch bn, mt ngi n b m a con gi 6 tui, rng nhy theo, ri trn u mi, lm cm ng dy. T xa trn ghnh , nhng ton khc n ni nhng khng kp na. Ngi n b tay vn m a con khng bung ra, ng ln l bc ti, c i su vo pha trong ca-n. Lc

98

ca-n quay mi tht nhanh hng ra khi. Th l ngi n b, tay vn khng bung con, b y li, bc ngang trn mi ca-n, mi ngi u thy, la to ln: Ngi xung, ngi xung mau! Rt xung bin by gi!

B m khng cng li sc y li y, b r ln, c m con t tm xung bin khi chic ca-n ly sc lt i. Ti qunh qung ci giy, ng ln chy ra. Thi bt thn cng qunh qung ht: Ha! ng li!

Nhng ti dm nhy xung nc Thi ht: Qung phao ngay! Ngng li ngay!

Ti cm xung bin. Ca-n chm u ln phng ra khi. Va tri u ln khi nc. Ti nhn thy t ca-n cch xa hai chic phao t lao xung v pha ti. Chic ca-n lao vt i hng trm mt, ti bng hong vi ting Thi tht xa dn: Quay li ngay! Quay li ngay! Quay li ngay! Quay li ngay!

Ti nhn xuyn sut khi nc trong xanh, hai bng ngi mt ln mt nh ang dt d gn y ct. Ti nhm ngi ln ht y lng ngc v ln su xung hai ci bng kia. Ti bi n, tm tc b m vo mt tay, cn tay kia nm gy o a nh. Ti rng ht sc p mnh trn nn ct a ton thn ba ngi di thng ng ln trn. B m cn sc, vung hai tay ln tri, nm bt khng kh. a con l, mt cng , mi h m. Ti nhn thy hai ci phao cch y khng xa, nn c ly sc a ba ngi ti . Ti u ngi thng ra bi ch, cp theo phao v a m con nn nhn ln cu . Lc phao chm vo tng u tin ca cu, th ti mt l. Ti ngc nhn nhng ngi trn b ku gi. Nhng khng ai nghe, d ng tht gn, v mi ngi cn bn nhn theo chic ca-n ch y ngi ang t cc ni t hp li thnh on ko nhau ra khi Vn mt mnh ti, c leo ln cu v ko hai m con nn nhn ln. B m th c u, tnh to. B ng ln nhn con nm sp di tay ti, ming a nc, b tru tro, la khc. Ti c im lng, c gng lm ng tc h hp nhn to cho a b. 99

Khi hai m con ngi c, a b nghing p st u vo ngc m; b da lng vo vch cui cu phao, ming ku rn: Cha con thot ri, anh con thot ricn m con tacn m con taCha con thot ri! Cha con c thot c khng h? Bao gi gp nhau, bao gi con gp cha! Anh i, mnh i, ng tri i, con i, con i! Hnh ng ca ti trong mt hon cnh no khc cng c th gi l mt hnh ng c hoan nghnh, c khi cng c n n v.vNhng, lc ny hon ton khng c nhng ci , v nhng ngi ng trn cu khng thy ngi trn ca-n ri xung bin, ngay c hai m con nn nhn cng khng thy ti, n nhn cu mng ca mnh. Khng ai thy v khng ai bit nhng g xy ra, thn tr mi ngi mt c, mt theo bng nhng chic ca-n. Ti cng vy, thn nhin leo ln b ng, ngi trn y, ong a hai chn, ngng u nhn qua pha sng Hn. Bng c c ngi sao vng rp bn . 11 gi 30 ngy 29-3-1975, Nng c gii phng. Qun khu I, t Qung Tr n Bnh nh hon ton gii phng. t dng trong lng ti bt ra my cu ht m ti hc c t nm 1954 trong mt nhm sinh hot: on gi phng qun mt lng ra i. No c s chi u ngy tr vRa i, ra i V ti ng dy lang thang qua bn kia ng, n bi xe , nh mn phng tin no tr li Nng. Ti khng mun vt v na. Ti mun din kin mt cuc n tip mi bn kia thnh ph. Nhng ti s, vi quay li, nhn ra bin. Bc hnh chp chung ca gia nh, ti treo trong phng Lin on hin ra to ln, trm c khung tri vi nm n ci ti mt ca v con. Ti rm rm nc mt. Nhn vo kha tng chic xe hi, ti mong gp mt chm cha kha, cn treo lng lng ni ; nhng qua nhiu xe, ti vn khng c mt chic kha no, ti chn ngt v nghe ming cht ngm. Cha t ti n, b i m ca vn cn mun gi, chng by quyt nh b i, cn tic chic xe chi na.

100

Ti tc gin, c qua mt chic xe khng cha kha li hoc m vo thng xe m m. Sot xt li, ti ch thy cn c mt mnh ni y, hon ton mt mnh, n c. ka! Mt chm cha kha, xe ny cn cha kha, ch xe ny tt y: Ti lm bm nh thng in: N khng bit tic ca, kh y, n i c ri. Ni th ti li ngm n mnh: Cn ta y khng tic thn, th sao ta b gi li. Va leo n m tay li, ti va gi u: S ta l nh. Ti a tay bt cng tc, n chy, bt nt xng, xng cn kh, ti li lm bm: Tt, tt. Ti my ting n pht ra m m, ting n quen qu! , ng ri, chic gp ti va i vi Thi, bn ti. Bn ti. Ti quay li pha sau, hai bn khc ca ti cn ngi , vng hoch, nh ng. Ti nhn, nhn k, hai ngi ny trng xa l qu, khng ging mt Tn hin lnh, ng ngn v mt Bnh hung hng tn bo. ng l hai ngi ca m ty.Ti hong hn nhy xung khi xe b chy, chic xe cn n my. Chy mt mch, hot ng ca mu trong ngi lm ti tnh ra, i phn bt s, bt s ri th lo lng, lo lng cho mt cuc din kin bn kia sng, lo lng lm ti lo s. u ti thot nng thot lnh. Ri ti li lm bm: Phi i. Nht nh phi tm cch b i. Ri li lm bm: Thi, i lm sao c! li thi, li thi. li cht d nh chi, khng cht cng b cm t, cm t xa v xa con. Xa n bao gi gp li?. Ri ti lm bm: Phi i! Phi i!. Ka mt bi xe na, ti t chy v , mt chic xe b khng, cha kha tra trong . my, r ga, xe lao ti, chic b-gi lao vng vng trn ng nha, lao nh bay, lao nhanh n ngi li qun nh i u ca mnh, m lm g c ch ch v ngi th c khi nng khi lnh. Xe thng gp, sut cht na lao vo chic tng li nc M113. Khng! Mt on nhiu chic tng M113 chn ngang ng. Lc ny ti n gn cu Nguyn Hong. Ti bc xung xe, bn kia c xanh thy rt r, php phi bay trong nng gi. Bc qua ci g s n tip ta! Tnh hay th? Nhng, khng, by gi ta cha sn sng, ta nn lo ly cho mnh. Ti lm bm nh th v i git li xung bi, trnh xa on xe tng M trc mt v bng c xanh nh sao php phi bn kia cu Nguyn Hong nh vy gi.

101

NHNG C GNG IN R My chic M113 khc n: m! m! m! Khc, khc, khc, khc!!! Cu Nguyn Hong rung rinh, li m, m, m!!! Cu Nguyn Hong rung rinh d. Bng ct ht ln gia m tng, on tng b bn tr d di. Mt chic tng bc la chy rc. m tng ta ra nh nhng con cua khng l, chy li xung bin. Chng va chy git li va nh n, u nng i bc ng nh nhng cng cua nng. Khi bc gia cu. Cc th ting n bng ln d di. Mt con cua na lng ln, ci cng nng quay trn, ct la bc cao v khi en n cun chp ln ta rng. Nhng con cua chy git li nh n. Hai con gp nc, mt vn lui, lui mi vo bin, nc n ngang lng, ngang ci cng ng, ci cng xm xt li chm mt trong bin; vi pht tri qua, ton xc con cua nh rng ngoi ln, ri chm dn. Con cua th hai cn li, din bin ci cht y nh con trc. Nhng con cn trn ct thy vy ng im thin tht khng ng nguy v nhng im trng nh long thong trn lng n. Ti chy, ng mi tt ng xa gia bi nhn ln cu Nguyn Hong v nhn thy my l c xanh sao vng bay phn pht lt ln. Sau nhng l c , on qun hng ngn ci o xanh tay eo bng chy bng bng qua cu. Khng ni khng rng, ti quay lui trong lc nhng ngi xung quanh ng im. Ti cn rng chy cn xung bin. Trn ngi ti ch mt ci o thun trng, c c khoc ngoi ra ngoi chic phao cu nn, v mt ci qun cc. Ti lao vo bin, nhm thng gc vi b, bi si ra khi. Ti hi bn lon c chn tay, bi gp, bi nc rt. Ti ang d mt cuc thi, ngi bi di bin ua vi on ngi chy b qua cu ang lao xung bi. Ngi ti nng ran, bi bao lu ri ti khng nh, ch cht thy mt d en hin ra trc mt, d en ln dn: mt m ghe thuyn ang neo. C thuyn l nh ngi, c thuyn khng mt bng ngi. ti c ngc mt nhn tng chp, c bi ti mt chic thuyn u m ngoi kh xa m thuyn. Thuyn khng ngi, ti li ngc mt nhn tng chp, ri bi ti bm mn thuyn, leo ln g tay neo, vi ly i dm, ngi r nc, ti ng th dc tng hi. , lm g ? Thng no lm g ? n cp thuyn h?

102

Ti quay c nhn, t bn m thuyn, thy mt ngi nhn sang. Ti run cm cp v gi thi thc. Nhit trong ngi ti x ht khi bi. Ti lm rm trong bng: Thi ng la, la lm g, ch nn la ai c, bn ch nn la li ti, mt ngi ang s hi chy trn. Ti nhn ngi , anh chng c v ung dung d, dng nh xa t lin non 300 mt m anh ta cm gic nh tch c cuc sng du si la bng trong kia, nh khng can d n nhng bin c ln lao ang xy ra trong . Ti li t nh Ti sao vy, ti sao n ung dung t ti, cn ta th chi vi hn xc th ny? C gng gi bnh tnh, tm ly mt cht an nhn xem sao? ! Lnh qu, sao ta ang run ry th ny, sao hm di li nh nhp th ny! Sm hi ! Sm hi khng nn li y ? Di mt ngi trn thuyn kia, ti nh mt con ch t, b rt ui, cng ng, sp cht, li c ln thuyn ang ng trn hai ng chn ly by, ngc th ho hn, ming h hc, mt cht g xt thng n vi ngi trn thuyn. Ti li chn mt th in r nh s in r ca my con cua trn bi. Anh ta khng la na m ng nhn. Ti lm lt nhn li, ming lm bm: Mn thi, ri c ly sc y tay cho. Chic thuyn nng trch, ti c sc ng a tay cho. Chic thuyn trng trnh, mi thuyn c di ng c nhch ti, nhng chm chp c h nh ng im. Ti c gng trong run ry, tay cho c nhp, ri theo nhp, mi thuyn nhch ti. Con thuyn tht s lt ti. Ti ci m nc mt tun tro. Ting ci nghn ngo trong khng gian im lm. Trong im lng d dn. Ti vn c cho! Cho! Cho! Thuyn lt i nhanh hn. Ti th tht: Phi cho vi bt c gi no. Ngy xa c ln cha ti ni: khng c s c gng no l v ch, ti lm rm: ng ba , nm cy s m thng ra khi s c ch, n s gp tu, khng n s gp cng cha Long cung, Cn em, em s i ch anh ln c tu anh s v vi em, con; nu anh lm ph m Long vng, anh s xin php v thm em. Khong din tch chic thuyn tri di chn ti chm v pha trc gn st mt nn ti thy to ln nh mt phn t mt bin. v mt bin nh nh li. Cm gic ny khin ti yn tm vng tay cho. Hy vng sng ln lm ti qun pht ng di v him nguy ca bin. Trc mt ti nh c mt con tu v v con ti ngi trn 103

kch thch ti cho ti. Ti cho vi ton tm ton tm ton tr ton thn. Khi ngoi c nhn li pha sau, ti thy m thuyn khi ny li tr thnh mt vt en v trong b bi ch cn l dy ct trng. Ri tt c nh dn v m dn. Khi qu xa b, ng v pha trc nc v mnh mng, cm gic c n, l loi rn rn trong ngi ti. Ni hong s ln dn ln. S mt mi bao trm ly ti, nhn ti xung. Ti thy chn mi v tay st khi tay cho. Ti t sm trong khoang, bn tai ti nghe c ting ai la i i. Nm trn y thuyn, ti thy tri t quay cung, nh chong chng. Hong ht, ti chng tay ln sn thuyn, mng g trc mt ti cn quay nhng chm hn. Chng tay cao hn nhn mi thuyn ti thy nh mi thuyn vn quay. Ti chm hn ngi qu ln, thuyn quay tht, con thuyn ang quay gia bin nhi ln chi xung theo sng. C ting la i i pha mn tri thuyn. Ti quay ngot qua bn . Mt ti trn tri nhn. ng t ti dng li trn mt l g lm nhm ngi. Ti ru li li Chic ghe con ch 12 ngi. Hai bn thuyn ghe thy nhau: Cu chng ti! Cu chng ti vi! Ting go tht ca h. Cu ti! Ting go tht ca chnh ti! Cu mau! Sp cht ri! Ting ui sc cng pht ra t hai chic thuyn.

Ri nh in git, c 13 ngi trn hai phng tin dt d trn bin qu qung tay cho. Chic thuyn to v chic ghe nh va vo nhau tht mnh, mi hai ngi ri xung bin. Ti bung tay cho nho nm sp trn mn thuyn. L nh 12 ci u trong nc bp bnh st thuyn. Nhng cnh tay a ln, bu ly mn thuyn. Mt thn ngi rn ln ln tm vo khoang. V ln lt 12 thn ngi ri vo khoang. Mt l nhng vng tin l mnh cn sng, ti ci gn nhu ngy di. N, khong my gi ri my anh? Ti hi.

My cnh tay che ln mt nhn ln khi nng trn cao: Khong 3 gi chiu. D, gn 3 gi cho chng! Ti git mnh tht ln. 104

N, thuyn ra khi bao xa ri? Ba hi l. Mt ging nh ngh i bin. L my? Theo cch tnh ca cng binh? Khong gn 5 cy. Tu u?

Mi hai ci u ngoi ra sau nhn bin khi, ri quay li thc mc nhn ti, c ngi cht hi: Anh ni 5 cy s cch b c chin hm, sao khng thy? Nghe ni 5 cy s, ch c nghe vy thi, c g chc u! Vy th phi thy ri, d n u cn xa hai cy s naMt ging thy th. Thi ri, khng c tu, khng c tu u c! Nhiu ging ni ln hong ht.

Ting gi thi vi vu, ting nc nhc nhch ln thuyn, mi ba con ngi bung xui tay. Nng u trn trn nh Sn Tr. Hy vng p xung bin, chm trong lng i dng. C ngi va v mn thuyn va ht nh tht: Tri nc i bao la, ni ghnh i xa xa, con ngi i nh b, cuc i i mau qu, ti cc i ln lao, vinh quang i chim bao, cng c i tru nga, mu xng i xit bao. Mi hai ngi thy th bn nhau trong khi ti n : m u xung bin chm dt cuc i i anh em i. m u ra khi tt hn. By no, m u v b tt nht. Ch no ri cng bia vng T quc ghi n ht m. T quc no ghi, xo thy m. Dim Vng tc d th c. Thi th th ch no cng cht. Khng, nht nh m u vo bi l sng. Cho vo d sc, nhng khng c sc t ni. Khi t, cht x trm ngay lp tc. Khng t, khng cht, sng ng hong, sng tnh b. Lo, lo khot, ai cng r xng, cng cht.

105

Tao sng! Tao mt ln sng ri, mt ln tao a tay ln u trc hng AK, hai ngy sau tao c v vi li nhn nh tht tnh: V lm n, ng i lnh lm tay sai M-Thiu na!. Nhng ln ny my cht! Khng th cht c! Ln trc cn nh nhau m tao cn c th, ln ny ht nh nhau, tao v qu i Lc (Qung Nam), x by gi ca Vit Cng gi, m cy rung, chng l tao li cht sao?

Bit vy my cn chy lm g? Ti by chy lm tao cng qunh. Thi i m by! Cn nc, cn tt, chy i. By gi ht nc ht tt, tao nh ra l in. Chuyn c mi hp dn m thy th, chng hi ti ngi thy th qu i Lc m qun i trong chc lt y. Sao hi c th my li tr li lnh, m khng trn lun cho khe thn? Hi qu tao i Lc ca quc gia Tao trn lnh v qu Quc gia i b bt c y tao vo lnh li. By gi th ht quc gia, khi ai b tao, hiu cha? Tao i cy rung ca tao.

Ti y, bin im ng, cm gic ph sc gian lao trong mt cuc c gng in r dng ln trong ti. Mt tri rt sau nh Sn Tr. Thuyn quay mi tr vo, tay cho khoan thai. Hng nm chc khng ng? Mt thy th ni vi ti: - Xo vo ghnh, thy ri li ra khng c nghe, nc tri vo a xo i d lm . My anh lm nh ti l s quan nm hi - ti tr li nng ny: - Xo hay khng xo, nhm gia Non Nc v Sn Tr m i. Non Nc lc ny nng cn tt ngi chi, nhng Sn Tr ng mu xm., mt tri np sau t Sn Tr ri nh sng vo mt Non Nc. Chic thuyn vo b; khi ny n ra, nc thy triu nh xung, by gi n vo, nc thy triu nh dng ln. Thuyn ang tri m xui th ting ca-n cht lm mi ngi quay pht ngng cho nhn. K m n! Mt tay cho cha ngng khng thm ng.

106

ng l mt chic ca-n ang r sng lt v pha thuyn. N thy thuyn. Nhng trn thuyn khng cn mng r m tri li mi ngi trn dng ngao ngn. Con ngi no n kh cc, bao nhiu ln hy vng ri tht vng, khng cn thit g na. Chic ca-n n gn, n gn mi ca-n r sng bng bng ti, chic thuyn ng im nhp nh i ch. Chic ca-n cp mn thuyn, r my, con thuyn trng trnh. Mt thiu y hi qun cm sng ngn nhy ln thuyn mt hoi nghi nhn mi ba b mt en a bng khung, khng mt b binh phc. Cc anh l ai? Ngi mc trng (s quan hi qun) hi. Tri i, l ai ? Mt ci mt en tr li Thiu y li hi l ai? Ai bit! Tr li ngay: - Vit cng h? Cy sng ln n nghe ci rp. D, thy th.

Ngi trng nhp nhy mt, nhng cy sng li a ln cha mi ch vo ngi tr li: My l thy th h? D, tt c l thy th - Ngi trc hng sng tr li. Ni lo! My khng phi l thy th, ng hng qua mt tao.

Nh b go nc lnh tt vo mt, ngi ti cc gian nan trn chy tm s sng, th gp s sng li l ci hng sng, l li qut nt. Anh ta khng cn mun dng co g na. Mt qu, anh dt di: Thiu y mun ni em l Vit cng bn mt pht cho sng tay phi khng? Thiu y thch bn c bn. Thng ny nh cht ri hi sng kia. Ngi mc trng ngn ng, ht hm hi c l ngi trn thuyn: Thy th ht phi khng? Cc b mt tr ra. Khng! Ti l thiu y cng binh.

Ngi mc trng quay li pha ti, mi sng cha theo: Chng minh! Khng cn chng minh g c. Thi ca tn s quan hi qun, mi di cha sch, lc cc lm ti ni gin. 107

Khng cn mt giy t no c, mt ht sch, mun bit th hy quan st, phi suy ngh ch! V l! n khng cn qun o ? C chy lng nh ti ny th s bit v l hay hu l. Mt ngy chy thi l anh trung, hiu khng? Chn qu, ti mun c mt vin n cho ri Hoc cu hoc git, quyt nh lin i, ng hnh h na!

Thng tr con trng, mt k tc gin, nhng vn ngn ng. Thy n lng l ti nh bi mt c vo t i ca n: Mt s quan khng c km hiu bit, hy em chng ti ln ca-n hoc a chng ti xung bin t s hiu bit ca mnh. Tt c sang ca-n! Thng b chot ht l, bn gi ging k c quyn.

Mi hai ngi sang ca-n trong c ti. Trn thuyn cn thng tr con trng v ngi thy th qu i Lc. Cn my? Sao khng sang ca-n? Thng tr con hi. Ti mun v b, v con ti cn kt trong . Ti sao b trn gi li mun v? Thng nh vn vo. i ri thy thng v con, by gi mun v. Ngi thy th mt qu ni ngang. My nh o ng h? Thng b chp m ln u ngi lnh. Khng o ng, ti gii gii, trong b gii gii nhiu lm ri. Khng ni li thi! Thng b o trng quyt lit: - Theo ca-n i! Ln xn tao bn! Ti mun v lng! Khng i u na, mt ri, mun yn! , my ngon h? Thng thiu y tr con gin d. Th my chng cng bit my ri, my c anh em theo Vit cng, by gi anh em my v ri, my mun theo anh em my ch g? c, tao s cho theo l! Mt n ti i, n gi cy sng ln. Png! Png! Hai pht n. Ngi thy th qu i Lc trn trng mt, mm h ra, nhn trn tri tn s quan hi qun, thn ngi giy gia trn sn thuyn. Thng s

108

quan hi qun thn nhin nhy v ca-n, ht hm ra hiu ca-n chy; b li chic thuyn lnh nh lc l, nh ang ru ci thy trong lng n. Nng gn tt, gi bin thi lnh thm, chic ca-n vn rong rui. Ca-n chy i u, n u, no ti c hiu, m ti cng chng cn mun hiu na, lc ny khi vn vng tm no. My thng hi qun qun o sch s mun a bn gn nh bn thu ny ti u cng c. Tht k qui, hi tra ngi ta khc khoi mong i can nh trc ci cht m i s sng; by gi c ca-n a i xa ni b trn th lng li mun chi t. Chic ca-n r my, rng mnh ri khng cn phng nhanh na. Ti gn nh chp mt vo mng, li phi m i mt nng tru ra v s thay i bt ng ca ting ng c v vn tc. Ti lp ngp ngi dy, nhng ngi ln qua mn ca-n, cp mt va va phi khung thp khoang thuyn th chm vo thnh st to sm trc mt ca mt chic ph. Di nh sng m c ca hong hn, sn chic ph kn c bng mt lp ngi nm bp, cht nh nm, chic ph ang lt trn mt nc bng sc ko ca mt chin hm. ! Mt chin hm! Nhng ngi en a xung quanh ti la vang di: T m ca chng ta kia ri. ngh ca thy th khi thy con tu. m thy th bng ln sc sng mi. H ng thng ngi nm tay m thng ln tri, h qun i tt c nhng g va xy ra trc . Mi y h b p ln ca-n nh m t binh, by gi thy tu, h cm thy nh c cu vt. H khng cn thy mnh en thui mc thch na m thy mnh nh khoc o thy th ln ngi, ming vi bay phn pht nh vo hai si bng vi trn nn hi qun thng xung. H hp nhau li ht tht to v tung ngi ln ph lm nhn nho nhng ngi trn y ang i gic ng u bun trong bui hong hn. H khng ch tn thiu y tr con ra lnh, by gi y l chin hm l uy lc cao nht, h tng nh th. Ti nhn thy s sng i thay mnh m ni nhng con ngi sp cht ny, v cng thy s sp cht ca mnh i thay thnh mun sng; nhng c ci g vn cn yu t, khng si ni nh nhng ngi thy th. 109

Ln thuyn i, thiu y. Ti git mnh quay li bt gp nh mt soi mi ca tn thiu y hi qun cn tr, nhng tn ny li ci, n tr li nt ngy th ca tui n. Ti ln thuyn v nhn li, chic ca-n tch ph ui theo chin hm.

Va ln ph, ti li mi mt kim mt ch nm xung. Khng cn bit g c, ti c tm gic ng. m ngi trn ph va nhn nho do s c va ri, by gi cng lc c nm xung d gic. Trn nn tri, khong gia ph, mi hai bng ang ng nhn quanh. u trc ph, xa hn hai trm mt, mt bng trng nh to ln: t chim hm. Mn m r xung hon ton. Lng khng yn, gic ng trong m lnh v cn i cn co, ti khng khp c i mi mt, trn tr lt ngi qua li trn sn thp cng lnh tanh. Ri ti ngi dy, nhn xung quanh. Trong m ti, bin sng, lm nn ph ti hn. Ti c nhn m khng phn bit c g trong ng ngi ang nm ngn ngang. Ch thy ln ngn nh bi rc M: thng to, hp nh, bc dc, cun ngang. a tay thc vo mt ci bc gn bn, ting ngi pht ra: Ny, yn i, nm xung! Ci bc ni ln khi thy bng ti ngi im trn sn ph. Nm khng ni, ng khng c. C ai ng c u, ru thy m, nhng phi nm, khng th s go b ! Bn b u ? Ti sao vy? Ti hi nhng chng ly lm ngc nhin. Chuyn git ngi tr thnh bnh thng my ngy nay. Ci bc bn cnh vng li li ni: n chc anh va mi ti. Thi c. Nghe y: Lnh hi chiu, nm xung sp n m, ai ngi dy v s. Thi nm xung i cha ni! Cha ni b s go th b con xung quanh y dm b vng theo, n ri n xung cht m ht! Nm xung i cha ni! Ti nm xung k bn ci bc, co qup v chng c bc, thp ph lnh qu, ci bc trm mt, trong bc pht ra ting lng bng: u ? Lin on 10 cng binh. 110

Chc v? Thiu y. thiu y, y thiu t? u thiu t? S on I.

Im mt lc, ti hi tip bng ging hi lc: C qua ca T Hin khng? Qua th ch cuc i Ci bc pht ra. Sao? Cng T Hin ? Ti l thiu y cng binh ch huy vt Tu Hin, ti tr li lm ci bc git pht a ci mt ra, qu tay v mnh vo ti: Ha y ? Ti cn nh tn anh. Th m k thit, li gp. Ci th cng ng mt vn hay gp nhau, cng chui vo mt thng rc, ming rc ny ln ming rc kia k cn nhau mi. Thnh rc t hi no? Nghe hi, ti ng ngi, nhng cng kp biu: Thnh rc bn nm. Anh mc thi ri. Cn ti thi n ha mn bc mi mtan (nggu7ng2 mt cht). Mi nm lm rc th cn g na! Im lng cho ngh m khong thi gian em thn lm rc, ci bc li tip: Chng n sp em rc i bin !

Ti bt ngi ln ri t t th di ngi xung. Thot u ti hong hn, nhng nh li nhng i thay ca my ngy qua, ti li bnh thn: Ht rc lm chi ri li rc.

ng bc rung rung do ci, ci khng thnh ting. Ht rung, ci bc li ni: Qut rc, ht rc em rc i . Anh khng thy ngi phu qut ng lm nh vy ln no ? ng bc li ci rung. Ti cm thy chua cht: Rc l rc m ngi l ngi, khng ai c quyn xem ngi nh rc.

111

Anh tng anh l ngi ? Anh l rc, chuyn l ngi qua ri. Ti y n, mi u vo qun trng, n sn pht ti chng nhng l ngi m l thnh chng hip s cung kim dc ngang v ht c anh hng ca tng ti. Khng bao lu, n gi tr chn p. Tay nh c nhng cho ti tin. Vy l phi ln i kim, ginh git, lc ny con ngi bin thnh con vt. Sau cng ht xi, con vt bin thnh cng rc, vic by gi ca n l gom rc li thnh ng em i . Bit ra th nh th ri!

Ti lm thinh. Mt lc sau th ci bc ng nguy: Nhng m anh xem, ngy mai n s lu li ng rc. N khng ph ca u. Ci no xi c n xi tip, ci no ht xi hn, n s em b. Thi ng i, khng c m u xung bin. ng bc bc thn bc c chung quanh; dng nh nhn tm cho li va ni, ci bc cha tay ra, trn tay mt khc bnh m. Ny, n ri ng i Ha! Ging ni m li, ci bc ng nguy v mt ci o bn ti qung qua pha ti. Ti co ro trong ci o, ming gm khc bnh m. Ti khng cn, khng nhai ch ngm ni ming nc bt thm r ming bt kh ri theo ci nut bt ti hn, bt tri qua c. Tt c nhng vic lm ca ti trong mt ngy di nht cuc i l nhng c gng tht in r. Git nc nng hi chy di theo sng mi, tt ngang qua m xung mang tai. Ch st ph nghe m m.

PHN II: BN CHT B I GN LC Ting ci r ln trn chin hm, bn ph ngi lm ngm ngi ln, ng dy, dng ng cng , sau mt m b ng lnh trn st sn ph di sng mui bin mn. Nhng con ngi ny hm qua hm kia cn trn y sc sng, hm h ra i nh tm con ng ca cuc sng t do; h chu chp nhn phi gian kh him nguy cui cng ni mnh t h ri b, hn hoan c n vo nhng vng t 112

mi nui h sung sng hnh phc hn. Th m trc ngng ca con ng b i vo, th h li ng xp re, nt mt du du au kh. Rt nhiu ngi c ngy qua khng n, sut m khng ng; nhng phi ng v lnh ra bo ng. H ng m thn hnh xiu qua vn li, cng may l gi mt ban sm lm cho h tnh to, thm sc m chu ng. ui tu hin ra mt hng ngi mc trng trn boong. Ngi ng gia, khong trng rng hn ht in hnh trn phn cui si dy cp pha ph nhn thy to b v pha tu nhn thy nh xu nh con rt, ni lin hai s phn chia, k n cu v ngi c vt trong tinh thn k nm quyn v ngi giao mng. y, chc chn k i cu bo g th ngi c vt phi rm rp tun theo. Bng trng ng gia ni qua loa: Cng cc chin hu v cc thn nhn Chng ti, nhng ngi c giao nhim v n y n rc cc ngi thot chy khi bn cng sn n gan ung mu, a v vng t t do ca quc gia. S n rc chc chn phi c n cn nng hu, xoa du au thng ca cc ngi phi b cng sn hnh h, bn git lin tc nhiu ngy qua. Nhng hnh ng tn c ca chng gy ra khp ni t Qung Tr n Qung Ngi, Hu n Tam K v Nng phi c i chiu vi lng nhn o ca chnh ph Vit Nam Cng ha Si Gn. V u tin ngay ti y, chng ti c bn phn lm va lng tng thng Nguyn Vn Thiu, bng cch lm va lng cc ngi. Cng n cc chin s v lng trung thnh cc thn nhn ca h phi c n b xng ng. Chin hm chng ti l i gia nh ca cc chin hu v thn nhn s c dng lm ni ngh ngi n ng cho cc ngi trong nhng ngy xui NamGing ni vn cn u u Ging hng hn gi to ca tn hm trng, un nn tng li bi t-cua do m tm l chin trau chut nghe sao pht nn ma. Trong sut my ngy qua, y mi ngi c nm ht khng st mt v ng cay chua cht no do ci gi l Vit Nam Cng ha gy ra, th m n ngang nhin chy ti trng trn trt vo ngi khc. Bn vn sao ng lt lng ny, nn c ti Si Gn cho bn nhn nh trong nghe th cn tm c, nhng c y th r l ngu xun. 113

Nhng c nm trong r, khng ai dm nhc chch. H b qua ht, ch mong bit vn mng ca mnh thi. ..Nhng m, c c sung sng, hnh phc l do cc ngi bit tun gi k lut, bit nghe li ch huy. sp xp cuc ln tu c hiu qu v khng xy ra iu g ng tic nh nhng ln a ln tu trc y; chng ti, nhng ngi ch huy chin hm, cn bo tin cho cc ngi bit! Tt c phi nghe li hi qun, d ch l li mt thy th, v thi hnh tht ng Tt c khng mang v kh theo ngi v qun trang hnh l nng; trn ny chng ti chun b mi th lo cho cc ngi. Lun lun ngay v tr c ch nh khng c t quyn thay i. Nu c bin c g xy ra, khi nghe ci rt, phi lp tc ng yn khng c lay ng. V sau cng m bo lm ng nhng li dn trn, chng ti xin c php n sng vo k no bt tun trnh mu cho k khc. Nhng ngi ca chng ti s qua ph thi hnh phn s, yu cu nht nht phi tun theo. Ting ci rt ln, m o trng bin mt. Bn ph ni ln ting r rm v ni hoang mang cng cc. Hai chic ca-n l ra hai bn mn chin hm chy v pha ph v cp li. Hai ton hi qun ko ln gn 100 mng, trang b qun phc tc chin mu xanh, ngc eo phao thy nn16, tay sng tm-xng, u i nn st, mt tay no tay lm l. Mt tn i y ba mai vng bc ln mt bc: Tt c lui st cui ph!

m ng thiu no, trn ph lc tc l bc ko xnh b gy Tt c lm nhanh, xp hng vo!

m ngi tp tnh ko l nhanh hn.

16

Loi phao ca hi qun chong qua c.

114

Nhanh ln! Tn i y ht m v Tc, tc, tc!!! mt lot tm-xng u tin n. Chng n, nhng thng da quyn uy lc no cng gi tr ot hn. m ngi hong ht dn ht v pha sau, ng dnh cc li, cha ra na phn ph pha trc loang l d bn rc v nc i. ch !

Ri tip theo l mt mn s nhc. n d dy t m, ci h tin!

Trong m ngi dnh cc ngi ta c qu, c ngi pht ra: ch ! M ming l chi, ci n ct!

Lc no th ri cng c mn chi nhau vng tc. Ch thng no va chi . Thng i y ht tng ln, mt ngu, mt long ln sng sc. ng t con m my chi my !

m dnh cc ln nhn u , v mt ngi b y ra bng mi sng lc. y, c ng-ten ca m hi qun ci vo ri. Th l trn ph lng trang. Ch nghe ting gi v ting sng. em n n y! Thng i y mt ti xanh m ming li ci. ! Bng sng st cy tm-xng ng k bn thng i y ging vo gia mt ngi n ng b iu ra, ci thn anh ta xung on nga ra, mu chy t mi v mt. em qung thng Vit cng ny i!

Ci xc cn th b ko lt trn sn ph v pha m ph v bin mt . Bin trong xanh. Trung i th nht tin ln! Lnh thng i y ban ra, vic va ri n qun phc. Nm chc thng o xanh cm tm-xng bc st ti m dnh cc, dn thnh mt hng ngang bt li trc mt m ngi ging nh ng nm; sng tm-xng cha ti trc, cc ngn tr ngoo sn trn c, chng lm nh m ngi dnh cc l nhng ch th gh gm.

115

Lc sot cho qua! Tt c khng c ni mt li! Nghe hi tr li tht nh; mt ngi no nghe c th b mng !

Chc thng xen k vi hng ngang o xanh rn bc vo m dnh cc. Chng khm xt nhng ngi gp trc tin. Ti v thiu t s on I ng gn y. Ti thy mt thng o xanh tay th sng; tay p vo nch, vo ngc, vo bng, vo lng, vo t, vo hng; a chn c vo hai ng qun mt ngi lnh, ming thng o xanh hi nh g , ming anh lnh cng mp my, tn o xanh ng nhn vo mt anh lnh, ming h: i qua! Xch ci ti nh.

Anh lnh riu ru xch ti bc ti, lt qua m o xanh dn ngang, i tut v pha tn i y; y, nm chc thng o xanh cn li cng ng dn ngang ch, n bt anh lnh vo hng. i qua! Ch xch ci b nh. i qua! em theo thng b vi ci gi my. i qua! i qua!, i qua!

m ngi ban ny tha i pha trn, ngha l c mt s ng li, a s l thng dn, cng c mt t ngi mc lnh. Nhng ngi ny khng c cho i qua lo lng v cng. H ng yn mt ch khng dm x dch; nhng bn chn, ci u ng ngoi nhn sau nhn trc, h mun van xin c gi i nhng mi khng dm h. Tht l c c! i kht, cht ht, hnh h th xc cha ; by gi thm ci tr tra tn thn kinh. cn ai bit mnh ang u? u cn ai bit di chn l nh v cnh bn l bin; y l ni thin nhin ta rng nc my; u ai cn bit y l bui sng ti mt, mt tri nhn xung vi tia nng m. Th em tt c vn chng ca tng thin nhin v bu tri, i dng c ln m nhng ngi ni y nghe lt c mt ting. Thn kinh h rung ln nh dy n, trong mch mu b nh, mu tun chy rn rt. Ci hung c v sc v hnh ny hn tt c; khng mu chy tht ri, khng bom n, khng roi vt m au n v cng; tht nh b x ra, mu nh c ln. Ting i qua nh ting ca c t ku gi a b lt lng m, ting ni ca ti sinh. Khng c ting i qua l s m thm da nt ca thn cht. 116

Ci trng mt v ci li qut nt i qua ca ci mt hm hm i nn st, tht l u i bit chng no! L qu, khi cha c ci tr gn lc ny, mi ngi bung xui c mi, mun ra sao cng mc, khng ai cn thit sng; nhng khi by ra tr ny, th mi ngi c mi u mun i qua, u khng bung xui, v i qua l ranh gii gia ci sng v ci cht. Mt thng o xanh n vi ch n b ng cch ti mt ngi th n khng vi lc sot ch, m dng li nhn ngm. N xoa vo m ch, nhn vo cp mt long lanh i ch mt ting i qua. Thng ny cng mun ni ln ting y, nhng cht mt n lt qua ton thn ch, v mt giy ngn ng n khng mun b qua c hi ny. Lut php sn sng che ch n, sc mnh cy tm-xng ang bo v n, v ting th phi c l lun ca cung cch qun i khm xt nh i. V ci ging ch ca n cn dm lm gia ban ngy trc mt thin h kia m, th l n tin hnh khm xt ngi ph n. n khi n bung ch n b ra vi ting i qua th ton thn ch run ly by, mt trn nc mt v mi di rm mu. Ti ng y, m nh ln trn. Lng cm th khin ti cht lng v ni hn nht lm ti nh b tri trng. S bt lc trc sc mnh dng nh l bn cht ca ti. Gi y ti au n thy mnh phi nut hn, cm hn ch thot ra bng li than th. V ngi n b cng vy, yu cu c sng cn ln qu, ch phi dn lng chu nhc. Nhng ngi trn chy cng sn y! Cho ti i qua! Ting nn n ca ngi n ng ng cnh ti va mi c khm xt. i qua chu cht phi khng? Thng o xanh tr li lm ngi n ng sng ra. i qua l cht hay khng i qua l cht, c ai hiu chc chn c kt qu ca ci tr gn lc ny? Cha bit nh th no, n cng thng pht cui cng. Ai cn chu ng ni s tra tn ny cha v mch mu s bit. Ri n lt ti, trong khi king th thm tr li nhng cu hi ca tn o xanh v chu p vo ngi nhiu ci mnh. n khi ting ht i qua ca n vang di bn

117

tai mi lm ti sc tnh. V cho n lc ti cng khng bit l do g m c hay b i qua. Mt gi tri qua, c ngn ngi trn ph c tch lm i ng v hai bn, bn no cng c nhng b xanh v sng tm-xng bo v st nt. Nhm i qua chim gn hai phn. Gia hai nhm l khong cch rng mt phn t chiu di ph, my chc cy sng tm-xng chng ra tua ta. Ci tin i qua l cht v khng i qua cng l cht lm hai nhm mt my u lo u. Nhm ny lic nhn v nhm kia au n cho mnh v cho ngi; c ngi cha n ni bi quan th hiu khc : nhm i qua s c trn boong v gi a vo Nam, nhm khng i qua th xung hm tu v b ln Nha Trang. Ngi bi quan th cho hai nhm u sp gp him nguy; nhm i qua s c a ra o c lp gn lc thm na, ai xi c th xi; nhm khng i qua th trt lun xung bin. C ngi th thm c mong; th sng ht, hoc cht ht, chia nhm lm g cho au lng k ngi i qu th! Mt iu l l c hai nhm u c sc lnh, u c ngi gi v n b tr con, ch ring b gy l nhm khng i qua th rt nhiu. Do ng c qu nhiu, m nhm khng i qua s b trt b vi vt i ca nhng ngi i qua, nhng c ngi ngh khc: b gy c th c nhiu vt dng ng gi nn c th c ht ln tu vi nhm khng i qua. Nhng cu tr li n sau khng lu. Chin hm chy chm li n sang bn ph theo trn trn ln pha trc cp vo mn tu, thng trn tu c qung xung neo ph li, chin hm v ph cp cn st nhau, ch h khong na thc, v do sng bin nhi, hai th th trn nc p vo nhau, mn ph c treo mt hng v bnh xe GMC gi khi v. Mt thang g l mt tm vn rng bn tc, dy ba tc ng g 4x8 cm sc ngang cch khong hai tc c bt t ph ln tu dc cao gn 15 . Khong cch t u thang trn tu n sn ph gn nm mt nn u thang chng trn ph chy chui ra gn st m ph bn kia theo chiu ngang i din vi ch m ph cp tu. Ci cu thang trn ph ny c chn ngang bng khi thp c bt dnh trn sn ph (hnh nh l np vo sa cha bng ph). Nhng u thang khng lun lun c chng vo khi thp y mt cch c nh, m c theo nhp p ca ph vo tu, n qut ti qut lui, xch ra chng vo. 118

Ai xem xic, hy tng tng mn xic ny vi hng qun din vin. Din vin no khng hon thnh vai tr ca mnh th mc nhin b trng pht ngay bng cch t loi mnh ra khi cuc sng. Nghim! Cc ngi hy cn thn, cht sng g u l do cc ngi. Ton bn hu ln trc c b tr vo ni c bit. Ton bn t ln sau, b tr ni khc, ai u theo lnh hm trngTing loa va dt, c hai ton th pho nh nhm, th l khng ai phi cht, ch phi chu mt s phn bit i x no trn tu thi, m chu phn bit i x th ai trong ci x hi ny cng chu quen t lu ri. No ton bn hu, tng hng mt ln cu, n ng trc!

Ti thy thiu t s on I tin ra, anh ln thang u tin, nh mt ngi xic i dy. Hai tay dang ra, anh bc u u bt chp ci thang a qua a li nh nh st ti xch lui. n gia thang, ci thang d tht dy, nhng v trng lng con ngi v di ca n, thang b on xung v hi nhn nhy theo bc chn; do th m t gia thang, bc i ca anh nh lm tr xic. Thong chc, thy anh trn tu. n ngi th hai, th bac th tip mi, con ngi ta sao gan d v ti tnh th kia, n lc cn lm xic ngi ta vn lm c. Ti ng nhn ngao ngn ch ti phin mnh. Khi y bn tu a qua ph mt ci thang ng bng st cao khong bn mt gm hai thnh thang xoc chn. u thang chm vo nhau bng mt mt st nm ngang rng hai tc, thang c my ci o xanh dng ln st m ph v pha tu, chn thang do bn o xanh km gi. u thang cch lan can boong tu trn hai mt theo b cao v ba mt theo b rng, mt ng xo t nh thang qua tu khong gn bn mt. ng xo ny khng c bt cu v mt thang qu b. H dng thang lm g vy? H t chc chu o tht! Ni y s t chc chu o! Nhng a b di su tui, c cha ln tu, b m dt ra y.

Mt a b c m dt ra khi hng, mt tn o xanh hai tay khng bc ti xt a b v ni vi b m: Vo hng! 119

Ri tn o xanh mang a b li pha thang, mt tay m ngang hng a nh ang giy da, tay kia phng thang, chn hn bc u u ln nh thang. Ln n ni hn ng thng mnh hai tay a bng a b ln cao. Bn kia tu, c mt o xanh ang ng ch. Mi ngi hiu ra. B m hiu ra go ln: Aaa

B ch bit go ln nh th ri m b ra. y chic o xanh trn thang hi dong ngi, a a a b mt ln, hai ln, ba ln a b vt i qua i tay o xanh trn boong, hn n bt v em b xung nh nhng. a b lao trong gi tht kinh bt ting khc. Hai bng o xanh trn cao tht nh ngh, lao tr con kiu nh lao da hu hay qung bt gch ngi. Ngi m va m b ra, a hai tay v pha con, a con vt ra, b p ngi ti t sp, n khi ngi ln, a b u mt, b la ln: Con ti u?

Mt o xanh ra y b vo hng qut nt: Ln tu ri, v ch.

Thy a con vt bin mt mt cch k l i git li, nhng ti ngang u thang g, bng b leo ln, khng i m b thon thot, k diu thay b cng mt ht c vo trong tu. Mt ngi n ng m mt a b khong tm tui trn tay ln thang g, anh i thn trng tng bc, a con m cng ly cha nhm nghin mt; na pht sau hai cha con ti ch bnh an. Ti ng nhn cnh ln hm ca on ngi ngi ln v tr em. Tng lc, ti nh pht hin nhng mt mi ca ci x hi m hng chc nm nay ti cha bit ti, v c nhng ngha mi ca nhng danh t, con ngi rt t do: t do la chn cho mnh gi pht no bc vo ci cht. T anh b ln thang v t anh ri. Khng ai y anh xung bin. Ngi ta b tr cho anh ci cu thang! Mc bo ngc y khng ch l c c m cn thm him na.

120

Mt tn o xanh ng trn thang vt mt em b. Tn o xanh ng trn hm n ht. Em b ri tm vo khong cch gia hm v ph. B m, nh mt cc st b nam chm ht, lao ti bu vo ci v bnh xe bn mn ph, chc u xung nhn mt nc tm con. Sng a nh ci ph vo hng hm. Ci v st ca hm v ci v bnh xe p ci u lm ngi b nh in git ht bng ln va lc sng dt con ph ra, thn b trt xung bin ng vo ch a b va ri. Khng ai c th gi chc li mt ci, v v pha thang g, nhng con ngi ang tip tc b ln. Mt a con b trc trn thang g, b m b st theo sau, bn tay lun chc ch c chn a con, a con 10 tui yu qu m u gi c phi gc ln nhng ming g vung au ing. T au mt cm xc ca da, hay em s hi qu m u gi gc ht ra ngoi thang, ci mnh em nghing lt nga ra ngoi, bn tay chc ch ca ngi m lin chp chnh xc chn con bu cht; a con ri dn sc b m, bn tay cn li bm thang khng vng v b lt nga ri theo con, ch rt khong ba thc xung m sn ph cng qu cng lm v s em b v gy xng b m. Nhng tn o xanh ko chn hai con ngi y b qua bn. Ri y bin s li xa thm hai cuc sng. Mt ngi cha m con trc ngc, ng bc, mi c vi mi bc, ht chn, cha con u ri. Ch hn hai thc m cha ln con khng cn ngi ln c na, h ch rn la. Ti sn ph bng thp cng qu hay do h au n hong ht t trong lng? Nhng ci ri khng do mt l do km ci no, ri t nhin. C khi cht, c khi b thng. S c ny c din i din li, trn ph v hm, ngi ta nhn ci cht n nhm chn, khng cn t mt cht bi thng. Th nhn xem mt ng cha ang b trn thang g, a con b theo ng gia ng t nga. Mu t cc l trn mt tro ra chy trn sn ph. ng quay li nhn chm chm my giy, mu sc da mt ng khng thay i, bp tht mt ng khng co git, tay chn ng khng run; ng tip tc b ln tu v ng thot. ng km ch c cm xc hay l ti ni y, khng ai c quyn quay li?

121

Ban u, ci thang i vi ti l mt s him nguy to ln. Ti c cm gic nh b tc ti y v ci thang g c nghit. Nhng s bo ngc qu mc ca bn thng tr v ci cht qu thn nhin ca nhng ngi cng cnh, khin ti ln thang mt cch t nhin gn nh y l tr tiu khin m ti l mt tr th. Chuyn xong nhm i qua th tra, m o xanh v chin hm n ung ngh ngi. K hoch l 3 gi chiu s tip tc a tip nhm khng i qua. Nhng bui tra hm , l ba cm cu i, mi ngi chm bm vo nm cm da mui m qun hn mi vic. Cng lc y, neo v dy buc vo ph b tho b ht. Chic ph v chin hm khng cn rng buc nhau t lc (!). Bui tra trn tu, ti li nm s oi bc ca tri h, nng n ti tng mnh c th hn m bt tnh, v tt c gn 700 con ngi b gom li mt gc trn boong sau ui tu cng u cht lm. n chiu, gi thi mt, mi ngi c gi dy cu i bng nm cm chiu; ngi ta qun hn chic ph. Sau ba n, tt c li lui vo gic ng. Chin hm vn chy. Mi tu r sng, ui tu nc reo. Ting my ru hn nhng con ngi c cu vt vo trong gic ng m man. Khuya, tri mt lnh. Mi ngi vn ng, ng say m, chin hm vn chy u. Trng ln, tri gn sng, chin hm vn lt sng bng bng. Tri sp sng, chin hm vn x my, ti chng tay ngi dy, gng ng ln ta vo lan can boong tu. Xung quanh ti mi ngi cng thc. Sau mt m di v na ngy ng vi, ngi ta thy khe ra, ng nhn tri my v bin c. Thi ai li hy li, ai cht hay khng cn sng kh na, xin cho tt c! Ti thm ngh nh vy. Cam Ranh! C l Cam Ranh hin xa xa theo ngn tay ch ca ngi no . y ch l hn o ngoi khi Cam Ranh. Mt ngi no am hiu Cam Ranh hn pht biu: - Cam Ranh cn trong xa kia. Mi ngi qua pha bn ny nhn ci o xanh r cy c. y v Cam Ranh cn bao xa na?

122

Chc nm hi l, khong 15 pht na chng ta s vo ti Cam Ranh. i, nhng g xy ra hy yn nh th, chin tranh Qun khu I, nhng Cam Ranh vn thanh bnh. Mi ngi ch tr bn tn vui v.

Bng mt ging qui c giu ct no , trong m ng, ni rt nh nhng xuyn thng vo mng nh khng st mt ngi: Cn trn 500 cy s na mi n Cam Ranh, trong 36 gi. y khng phi du hiu Cam Ranh! y l o Voi, ngoi khi bin Nng, cch bi M Kh 10 hi l. Ti king chn nhn ngi ni, nhn ra mt trong mi hai ngi thy th cho cng thuyn vi ti khi ri bi M Kh.

BIN M MU V LNG TH HN Mt m v na ngy rng r, chin hm vn ln qun vng bin M Kh, hay ni ng hn l t lc ti cha n. T nhng ngy 27 n 29 thng 3, nhiu chin hm cn qun nhng vng bin quanh Nng n ngi di tn. K hoch di tn ra tu hng ln ch khch loi bng to cha 4000 ngi, c b tr nh sau: Nhng chic ca-n nh vo tn cc bi bin ca Nng nh Hi An, Non Nc, M Kh, Thanh Bnh, Ha Khnh, Lin Chiu xc tng nhm nh 50 ngi em b ln mt chic ph lnh nh ngoi bin cch b nm, by hi l. Dng ca-n xng lt vo tn ni trnh n pho gii phng nhanh nhn d dng hn. Dng ph t t chc gn lc nhng ngi cn thit v t nguy him cho chng ri mi cho ln chin hm. Chin hm s qun quanh im c phn cng ch nh ch n, n khi y chin hm khong ngn ngi th chin hm s em s ngi ln tu ln ch khch u ngoi khi xa hn mi hi l, v khi tu ln ch y khch ri chng mi xui Nam. Dng chin hm qun ch v khi cn phi giao tranh th chin hm mi ha lc chin u. V cc chin hm lc no cng x ht my chy bng bng v ni y chng nm trong tm ha tin tm xa ca cng sn, trong khi cc tu hng to xa hn ngoi tm nn b neo ng yn. 123

V th m khi ti cng 12 thy th cho thuyn ra bin th gp mt ca-n tun thm pht hin v tm thy ln ph. y s gn lc b i nhng ngi xt ra nguy him v khng cn thit, l nhng ngi khng phi l thn nhn ca mt ngi lnh no trn ph hoc trn hm, cn nu lnh th cha mt ln b thng phi m? Nhm khng i qua b b li gm nhng ngi s c nhng cu tr li khi bn o xanh hi nh sau: Hi: - Chng hay anh ca ch u? Hoc: Con ca c u? Hoc: Cha ca em u?v.v p: - Khng bit u. Hoc: Anh y b i trc ri. Hoc: Con ti t trn(ngha l khng phi l cu tr li: - Hin ang trn tu). Hi: - Anh n v no? p: - Ti gii ng tTi khng tham gia vo lnhNu cha vo lnh th ngh nghip ca anh cha phi l ngh nghip hi ra nhiu tin v.v Hi: - Anh b thng ch no trn c th? p: - Ti b thng ng rut, trn lng, u Nhm khng i qua th ph mc cho bin tri, khi phi mt cng a vo t lin. Chin hm ch ti qun mi c gn 30 gi khng thm c ai,sng nay n ra xa hn ngoi khi tm chic tu to ch khch d ngi. Ngang qua o Voi lm m ngi lm tng i xa mi n tn Cam Ranh; nhng tht ra vn cn ti vng bin Nng. V y ri, chin hm gp tu ch khch. Chic tu ny to ln hn chin hm nhng trang b ha lc rt km. Sng ca n chng cp m thi, ch khng c kh nng tham chin. Khi o Voi nh dn trong xa v chic tu hng xut hin nh mt bng trng nh th m ngi di tn nhn nho. Chnh ra bnh thng m i trn chic tu ny gp mt tu khc th reo vui cho nhau mi phi; th nhng nhng ngi di tn, c dn b nho ra, xng tht mm i, thn s tht s, tm tr khng hong n hn xiu phch lc th bt c gp ci g cng run ln lo s.

124

Chic tu hng to knh cng, th tri chm chm gn nh ng im; mt hai ct khi ta rng en tri li cng lm cho n thm thm u thn b, h da thm mi ngi. Kh i l kh, ci g na vy h? Cuc i nh ba chm by ni, cn phi tri dt n phng no na y? Tri th tri, tri u cng c, ti cc cn cuc sng; ti chng mun sng, th hai chic tu ng vo nhau, ti m la mt ting cho ti cht u thai thnh con ch. Sao? Con ch? Th l sng qu ri, ch u thai lm ngi nh th ny th nn th. Th nh vy mi ng l th c. Th li i: Ti m la th cho ti u thai lm kip ngi di tn, nghe li d ngon Sut! Mun chu h b lin by gi h? .m, ci g m s? Cht l cng, phi bit nh vy li sng vi Vit cng cha chc kh bng. .m, cha thy Vit cng git m thy ti n git, git tn bo, c ci ph n git mt lt trn ba trm mng. Ci qun g tn c? Vo n ngi ln ph ri dt dy cho h b. Ci th g m git ngi nh git nge vy? Mt thng o xanh xut hin va lc, t mi tu i xung: , thng kia! Ci thng ng ni my ch kia n g? My ni ci qun no tn c? Ci qun ti by! Ni ci ging Vit cng h? Chi qun i quc gia h my? Qun i quc gia ci con c! Ngi ht ln: - Qun i quc gia ci con c! Cht m ti by. Tn o xanh khc na li n, hai cy sng tm-xng c ko xung ging b. m ngi ng gn ngi chi bi hong ht tn nhanh ra hai bn ngi ny ng li gia l lan can boong tu. Anh ta khng thy th lm s, anh ta gin run ngi, chi thm: Tao l trung y qun lng y, tao chi ci qun quc gia con c, ch , tn c git ngi! 125

Hai tn o xanh chun b a sng ln ngang ngc. Qun bo ngc! Ti by u d bn tao! Ngi trung y tht to ln ri quay lng nhanh nh chp nhy xung bin, trong lc n tm-xng n hai lot bn vo khng trung. Ting sng n, c by o xanh mang tm-xng chy n. m di tn dn cc li ngi bp trn sn tu, mt xanh nh tu l. Thng cha ngu tn, cht ph v ch. Thiu t s on I k st tai ti th th: Ti m liu nh n th chi mt vi thng trc ri t vn. Anh ta sng ri , ti thm : - Anh ta qu bi thng m pht khng, mi hm qua con nh t cht th thm trc mt nh khi nh b ln cu t ph qua tu . ng vy! Khi ngi trung y nhy xung bin v nhng vin n bn ht lm cho nhng ngi di tn bng ln nhng tia nhn gin d vo mt hai tn o xanh, trong lc my tn ny cm tc trt hn th ln u m ngi kh au ch sut my ngy nay. , ti by nh ni lon ri h? Chng ni v tin st li m ngi ng gn ni ngi trung y va nhy. Mi sng ca mt thng o xanh khiu khch bng cch thc vo bng mt ngi gn nht ri n nhy ra xa, cha sng chc ch s phn khng ca ngi b n thc sng nh n. Trong khi ngi ny au qu, m bng qu xung b quy trn sn tu. Thng o xanh ny cha tha mn c th tnh git ngi ca n, n cn lng ln: .m, cn thng no na? Cp mt n dng li trn mt mt ngi n ng khc ri n ni lun: My h? .m! N tin v ngi n ng. Ti s my ri. N ng st ngi n ng: - Ti s! N! Mi sng ca n li thi mnh vo bng ngi n ng, lm anh ta gp ngi xung nhng hai tay cn nm ly lan can boong tu, anh khng t trnh phi khuu di chn thng v li nh anh, nhng ming anh li th mu ti; mu ra lm ngi n ng phi bung tay v nm qup trn sn tu.

126

Chic tu hng to, r dn ln trn bin trong khi trn chin hm ang xy ra cuc uy hip d man. Ti mun cu cu vi mt ai chm dt ngay tnh hung au thng tn nhn ny. Nhng khi nhn ln bung ch huy chin hm, ti thy c my ngi o trng trn ang thn nhin t ng dm theo di hnh vi hung c ca thuc h. Ti cn rng lc u. Thy mu, tn o xanh cn li cng hung tn v cht thy ti mt nhn nh lc u, n ci gn: Thng ch , my nhn mt lc u phn i phi khng? N nhn thng vo ti: - Ti biu my! N ln c sng ci rp: - Tao m ti ba, khng bc ti tao bn cht con m my lin! Chng cn bit s, ti bung li cc lc: m i!

Thng o xanh c thi khng li. Ti v mnh vo mt n: Hay tao m. m n ba my nh n nghe qu s!

Ti m; bng ton hi: Mt.. Hai

Ti m cha dt ting hai thiu t s on I qut ln: Khoan! Nghe ti ni. Anh ta ly ging ch huy ln ting: - Hai anh hi qun Hai thng o xanh trn trng quay mi sng vo thiu t s on I. Ti, thiu t s on I. Anh bit bn lnh lun lun s cp trn: - Cc anh dm bn cht ht chng ny ngi khng? Cc anh n mt ting sng th xc cc anh s khng cn ht c mt ming xng no vi 700 con ngi ang bao vy cc anh y (qu ng nh th, hai thng o xanh ang lt thm vo vng ca 700 con ngi). y cc anh xem, t b u c ngi sn sng lm mt cuc tr kh bo tn! (hai tn o xanh lic nhn, mt bin sc). 127

Ti c th m ti ba, cc anh dm n sng. Cc anh dm ti m khng? Thiu t s on I m lun, ging to rang rng: Mt! H

Hai tn o xanh tht sc, cp trng mt chng o lin hi, vng ngi theo uy th ca thiu t s on I, xch li sit vng vy cht hn quanh hai tn o xanh. T pha sau hai tn o xanh, my ci bng thp thong. Mt tn o xanh chi nhi v ng trc, tn cn li quay trn. Haai cy tm-xng do ci ngn tay ngoo c sn, theo phn x sit li: Tc! Tc! Tc! Tc! Tc! c c c c!

Hia lot n n di, n mi n ht c bng n. V thn ngi xung, xung lin hi. Ting sng ht n, mu, thy ngi v ting rn la vang dy. Ring hai tn o xanh, mt nt nh, xng u mo m v bn con mt li ray l sc mnh ca tm trng 700 con ngi cng lc cng li. Cnh! Cnh! Cnh! Cnh! n bay veo vo trn u, m ngi nhy nm p rp xung. n i lin chin hm qut uy hip v ting loa vang ln! Cc ngi hy nghe y! Mi hnh ng ca cc ngi chng ti mc kch khng st mt chi tit no. Cc ngi gy nn n mng trn chin hm, chng ti buc cc ngi phi tr li vic lm ny khi vo n trong kia. Hai chin s hi qun ca chng ti anh dng hy sinh trong khi thi hnh phn s gi an ninh cho cc ngi, cc ngi phi chu trch nhim v tr li hnh ng ny ngay ti y. Ngng mt lc trong khi chin hm lt sng o t tin v chic tu hng ln hn ra, hai bn trong thy dng ngi ca nhau, ting loa li tip vi ging y lnh: Cc ngi hy ng ln! Dn st hn vo ui tu! ng st vo nhau Khng c tch ri l t - Lm i! Ting loa li tip: Cc ngi ng yn! Chng ti s n lm vic vi cc ngi.

128

Ba b trng c gn 20 ci o xanh mang tm-xng n gp ngi di tn, lc ny dn st vo boong tu. Mt thiu t hm ph Mt i y (chnh l tn ch huy cuc ln tu). Mt thiu y, ng trc nhn mt lc lu vo m ngi. Hm ph ht hm v mt pha ni: Anh ra y!

Tc th tn thiu y hi qun c bn tn o xanh ym tr tin v pha ci hm hm ph ht, ri sau tn thiu y tr li ch c v bn tay o xanh ko mt ngi ng ra trc mt hm ph, sng cha sau lng anh ta. y l thiu t s on I. Anh b bt! Tn hm ph ni. L do? Thiu t s on I mt nhn thng vo tn hm ph, hi cng. Anh ch mu gy lon trn chin hm! Tn hm ph qut chc nch. Ti khng b bt! Thiu t s on I cng khng km p li. Cc ng lm sai. Tt c y l nhn chng cho vic lm sai tri ca cc ng. ? V khng c mt cuc phn lon no xy ra y. l th nht V ti khng c mu g c trong cuc tn st ny, khng ai lm theo lnh ti. l hai Chng ti khng tr li g c cho s mu y, nguyn do mu chnh l lnh cc ng. l ba. m ngi di tn thm phc nhng cu ni ny ca thiu t s on I, mt s khoi cm no dng ln trong tim ca nhng ngi nhiu ngy ti cc. m hi qun, quan lnh lng tng, trc mt chng, ngi tr li vi chng nghim chnh v uy lc, chn ng dang, tay khoanh, mt nhn thng. Thiu t s on I thy m hi qun tin v pha ui tu, anh chun b i ph vi tnh hnh gay cn chc chn s xy ra cho anh. Anh gn ci mai trng ln ngc, nhng pha sau anh, m ng nhn ra li l chnh ng lm cho ch th phi hong s, nn h an tm v can m hn. H thy khng vic g lo s c v sn sng ym tr cho anh. Anh hnh ng phi l. th chnh l, anh kt lun:

129

Nu y c cng l, th cc ng s b bt v trc ta n qun s, cc ng s b cu thc.

Cu ni ny lm tay hm ph rng ng. N bit l vic lm ca lnh chng n d man, ngha l chnh chng phi chu trch nhim. y chng mun dng sc mnh ln p hu trt ti ln k khc; nhng bng nhin c ngi vch ti chng ra, kt ti chng th lm g chng khng hong kinh. Nhng tn hm ph ngoan c: lo khot, ng mong khua m! Ton l s tht! Cc ng t ng dm v thy ng nh th. Ti c hon ton cc ng. Thiu t s on I tr a rn ri. Mang n i! Tn hm ph vo sc mnh ca con tu bn chng m lm cn. Thiu t s on I la to: By trm ngi y hy lm chng! Hy nh s hiu chin hm ny, hy nh ly mt v bng tn ca ngi s quan hi qun ny. Thiu t ca s on I b my ci o xanh k i. Ba b trng quay i v lin lc , sau lng chng ni ln: Chng ti s lm chng! Anh yn tm!

Ba ci o trng quay li; m ngi ng im lm. Bn sng s hi qun quc mt d tn nhn, v khi tng vi ci nhn ca k nm quyn lm ngi ta hong s, chng quay lng. Trc ta n qun sLi ting , r ln.

Ba b trng ng pht li quay nhn. l trn, m ngi tip lun: Ti Si Gn chng by phi n ti!

Ba b trng sn li m ng. Bng nhin, ng lc ting v tay ni ln vang dy. m ngi v ba tn s quan hi qun cng nhn v mt hng; ting reo, ting v tay v nhng cnh tay hu ln trong khng kh c v. Tu hng cp st chin hm, nhng ngi di tn ang mng nhng ngi di tn! Ba tn s quan hi qun quy qu b i. 130

Ti quay li , t tay ln lan can boong tu. Trc mt ti ch cn i dng xanh bic su thm thm, tng ln sng ui nhau lin tip. Tm can ti giao ng d di vi tt c nhng hnh nh t ca T Hin n y. Ti li ngc mt nhn ln, gia bu tri xanh bic, my trng tng n bay cun cun tht mau, tht gp. T xa trong bu tri, mt m nhng chm en nh nh nhng con chim nhn bay v pha ti. Ti di mt theo ng bay ca chng. ! Sao ng bay thng tp th ny? Khng! Khng phi nhn. ng ri! Nhng chic my bay bay mau. Nhng chic phn lc! T xa ti tng u nhng chic F5 ca T Hin. Lng hn th ni y cha lng i, th lng hn th ni li tri dy. Hai bn tay tc gin sit cht ng st lan can, mt hm hm, ti ng thng cm ght nhn v nhng phi i trn cao ang n gn. Nhng gng mt ti t u on c l tr nn ng ngc v hnh th my chc chic my bay trn kia l qu! Khng phi my bay M. Mig! Mig!

Nhng ting h rn tri ca nhng ngi di tn. Mig n tht nhanh, h nh tri trng trn boong tu. t nhin Mig ln cnh tht nhanh gn st mt bin nhm hai chic tu lao ti. Tim mi ngi c h ngng p. Ting gm r ln ln tht nhanh, bng nng lt thong trn sn tu vun vt, ri ting gm r tr nn nh dn ri tt. Chng mt ting n no ca Mig v ca c chin hm.

L CP BIN Hai bn hnh lang hp l hai dy phng dng lm phng ng h s quan v binh lnh bc xp ca tu. Phng chia ra nhiu ngn by gi th b trng, v tu khng c nhim v ch hng. S binh lnh hi qun chin u v tr chin u ti ch. Cc phng ny by gi dng tng giam nhng ngi b nghi hay qu quyt l Vit cng. Phng gia bn tri, dng tra tn. Phng giam ti v Thi, cn st phng tra tn, ngn cch bi mt bc vch phibro xi-mng mng nh. K bn l phng giam hai anh em c gi tc th, ngn song tha bng nhng ng nhm. Cc phng khc giam nhng ngi cn li. Tt c cc phng, ca u thng ra hnh lang. 131

Ti v Thi ngi bt ng cnh nhau, lng da vch. Trn vch l mt l knh trn, nhn ra bin, mt knh thnh thong b bt sng ph nh. Anh nhn mnh l Vit cng. Ti tay ln vai bn, nh nhng ni: - Th l anh quyt nh mnh l ai ri, anh t mnh qua vi nhng ngi anh em ca anh bn y. H khng bit anh, nhng v hnh trung h c anh ang chin u bn cnh. Thi chin u ca ti. Thi ni quyt lit: - L cn rng v khng phi qu, d cht ti cng cht ng V ti ch cn ht to: Vit Nam mun nm, Bc H mun nm l hm mi chnh tr ri. Ti ci nhng chua cht: Tnh anh cng rn, anh ng vai y tht thch hp, v anh thnh cng. Cn ti th ch yu km, ti s chn sm mt vai ngc li. Ti vn l mt s quan cng ha, khi b nh ti la ht van xin, qu gi ly lc, v trc khi cht, ti rng m ni ci cu ti ght nht ny: Ly ng tha con. C kho khi hi. Thi bt ci: - Th l chng thy hai chng ta i din cho hai bn; mt l ngi lnh du kch cht anh hng vi khu hiu vang ln; mt l s quan ngy cht qu mp xin tha mng. Th l c cng gp phn ngang ti. Cng l mt hnh thc thc tnh k khc. Ngh ra vai phn din y kh hay! Ti phc c y! M ny anh Thi ti cht ngh ra v ni: Ti sao chuyn bin ci rp vy, anh thy g trong my ngy nay! Thy nh c thy y Thi gc gc ci u. Hn c, ti cn c mc kch chuyn ca nm Mu Thn, chuyn thc nh hm nay. Chnh ra ti qu nht nht, c thc t mi chuyn; nu ngy nay cha ti chc ti vn cn tu ru. Ti mun ni vi Thi l bn thn ti chuyn bin cn chm hn. Mi lm nm chm trong tm ti, thy v bit c nh sng, nhng khng c gan dt b cuc sng vt cht; nhng ti s bn phi bun, phi ngh ngi nn li thi, khng ni. Ti nhn qua phng giam bn cnh, hai anh em ngi r, khng ni nng. Ti c tm trong h mt nt g ni ln con ngi cch mng, nhng khng thy c,

132

nht l mn kch m hm li chng t h cng khng phi. Anh hiu h b hm oan. Nhng ti sao li vy? C ting r r bn phng tra tn, Thi ngi gn bn vch, p ngay tai vo. Ting r r nghe r: em thng Vit cng vo chi trc cho , my lc ny tao nga qu. Thi anh Hai, by gi chi g na, sp n Cam Ranh ri m con mi th nhiu qu. Lm n trc anh Hai i Vit cng vit ko m lm g. Vng tin trc tin. Ti by ngu qu, hi iu ti n n, ti by khng moi cho ri. Moi u c anh Hai! ng qu, ti n bit, ti n t th tiu, c ci qui g anh Hai. C lm vy, m ru, sot thng no x thng , khe re khng ai bit! Thi khi di dng, lm g th lm, h tri hng sng l tao chi tay i vi thng Vit cng. C lm, lm rit i! Thng k ngh gia trc nghe anh Hai.

C ting my thng chy i, ting ni li tip: Ti by nh nghe, thng ny chi ngay tm chi phiu nghe, th khc khng cn. Th no cng cn ht anh Hai, th lt vt em lo. ti by, xp chi phiu ca n u? y n anh Hai, em lc trong ci Xam-x-nai17 ca n. Tao s n k tn gi, ti lc vo trng i lnh b chp th b con m tao m ci, ti by cng ht i. Anh Hai ng lo, em, em l qun s ca anh Hai ngon lnh. Tao ph vi my cho anh Hai yn tm. My ni g vy, .m, anh Hai gin by gi, anh Hai s ai m khng yn tm.

Ting ca m ra, bc chn lon x, c ting ko l ci bc to. 17

N i khng ni, em phi li, ci thng mp nng thy m.

Samsonai nhn hiu ca mt loi va li du lch nh

133

Nghe im lm, c ting rn: Tri t i, (ci ging thng xng l qun s) cht m ti by ri! Anh Hai biu my i mi, sao ti by li li ng. Ti by khng bit y l k ngh gia s mt ca ng Thiu hay sao? A ha ha Ci thng dc t - Chi tr g vy my? Im! Ting gm rung chuyn, ti by im ht thng qun s lm vic, a no ln xn tao cho gy ht rng. Im lng. ng k ngh gia thn mn i. Ging ht sc x l ca thng qun s Chng ti bit ng l ai ri, chng ti in v hi, ngi ta cho bit tn ng v bo ng k mt ch k, chng ti cho trc thng v xc nhn, tm thi ng li mt hm Cam Ranh; nu xc nhn l ch k ng, trc thng s a ng v Si Gn lin ng k ngh gia i, ng c nghe r khng? ng rng k cho ng. ng k ng ng v Si Gn khe re ng khng nghe , sao ng ngi th ra vy, ng suy ngh g vy. ng ngh cch tr th ti con sao? Hu hu hu. C ting khc nc n. Cht m ht riti by i, ng k nghtrthhuhu..ng ng thti conng i, ti nghipti con mti con ch bit lm phn s, ci thng ch u ngti con qung xung bin ri. Im lng. Ging thng qun s ro honh: Thy hng? N bin mt ri, ng lm sao thy n y, n theo xch dp cho h b ri Li ging y r ln khc: Hu hucn ti con ng tha ti i. Hu huLy ti by! Ly ti by. Ting ly p u p tay xung sn tu nghe bp bp. Im lng. Ging thng u reo h t m: ng ng dy ri, ng tha ti ri by i, ti by ly giy t ra cho ng k i. Mi mi!! Mi ng ngi! Ly cy vit pa-ke ca ng a y. L by! Mi 134

mi!! K ging nghe ng, nu khng ging trng khng xc nhn th ng tiu m sau ny ti tui cng kh lm. Im lng. Ri thng qun s li tri ln: ng ch k ny. ng khng ng? Tri, khng ng kh lm ng thit h ng? Ti tui gi i ngay nghe, gi ri khng gi li nghe, bt sa g cht nghe ng! Im lng. Bng Thi nghe ci ging khn khn ca tay k ngh gia ly li phong : Ti by ch qu! Dm chi tao. Ti by Khng? M ng ch k ny khng? Con lo cho ng qu, hnh nh cha ng? Thng qun s chen ngang lm tay k ngh gia ni gin, qut nt theo ci ging ca ng ch b: Ch m my! B tao ngu k by tao hui hay sao? Ging khn khn hch dch: - i ri v Si Gn tao tnh ti by! h! Ging thng qun s: - ng ri , yn tm ri, ng t coi nh v c Si Gn, nn ng i tnh ri. Hn i ging: ng k ngh gia i! Mt ch k khng u. Phi hai ch k mi c Hia ch k lm g? Ging khn khn ngc nhin. Phi hai ch k mi c, ng k ngh ! Mt vo Si Gn c ri, cn mt y lm bn lu, bn lu ti em gi mM, ny ng k ngh, hai ch phi ging nhau nh ht, mi gi tr nghe ng. Im lng. Thi em l giy ra i, tao k! Ging khn khn hch dch. y n ng k ngh, ti con chun b sn ri, trc khi k, ng k ngh vit gim mt con s mt v tm con s khng cho k cm chi phiu ny. Im lng. Ri sau c ting thy ngi rm. Xong ri anh Hai, lm mt cht th tc bnh thng ly ch k. Anh Hai cho php nghe. 135

Im lng. Ti by u, lm th tc.

Ting nh, ting la ht, ting ng . Im lng, ting vit ting k tn, ting chi th, li ting nh p, ting la ht, tingsau cng l ting ci tng hp. Xong, mt trm triu v hai ch k y ht nhau ca thng k gng. Ko n qua mt gc, n h my a sau.

Im lng. Ri, n m no na ti by? Anh em con thng ch tim vng Hu, cng mt kiu mh lm lun nghe anh Hai. Tr chi phiu? Khng phi anh Hai, tr vit th. Ri! em vo.

Thi v ti bung ri tm vch, quay nhn hai anh em c gi: Thi ri, hai a con nh giu, phen ny chc chng ht sng. Khai thc trc li xong, chng s th tiu. Cnh ca phng vt m, hai tn vn sng bin bc vo: , thng li con! Mt a nt di lm anh thanh nin git mnh. My phi con ch tim vng T.L khng? Thng hi lm hai anh em trn mt ra nhn. on c ci nhn y, thng mt vn bit ng t, hn dt dc: Ny hai a theo tao qua anh Hai hi! i!

Hhai anh em u oi ng dy, li thi bc i. Hai thng vn sng bin theo ra st nt, chng ng ca li, trong lc Thi lc u th di, ngi ta c thn ngi ln cc ng nhm lm chng on i. Nhn my ng nhm m c ti le ln mt tia chp. Thi ngi thn th, anh thng hai a nh. Con nh giu y, nhng chc cha bit gian ln lm giu nh cha n. Ti bc ti nu vai o Thi: Anh Thi, vn ch cn ci ca phng. Ti a tay, Thi nhn v ca phng giam hai anh em. Ti ni: 136

y anh xem. Va ch Thi, ti va banh hai chn song nhm, chng cong on by ra mt khong trng rt rng. Thi cht ngi nhm dy nhn, v anh bng ng ln ko ti i v ch ngi c. Thi ni: Bnh tnh, phi c k hoch. Th l chng ti bn bnmt lc sau Thi kt lun: y ch cn vn l ci ca phng ny.

T pha bn kia c ting ht v ting m m m. Thi v ti p st tai vo tm phi-bro xi mng, nghe bn phng tra tn: Ngu b m, u phi vng ca my, cng khng phi ca cha my, ca b tnh m tic ci g. Ca b tnh cha my la lc la vo, th by gi ng y ra cho ti tao, ti tao cng l b tnh vy. .m! L thuyt ci con cg, qunh cht m n l n phi vit. Vit i my. Mt bc th vit nh nhng m my cng khng chu, my la a nng phi khng? Ting vo ng tht nhng khng c ting rn la. .m, nh i!

Ting m m m d di, nhng khng ting ku la. ! Thi vit i my! Thi dp thng sang bn, bt con nh vit. n thua chi! Ngi thanh nin bng dng ln ting: Ti bo t u khng n thua. Mng n cha ti chi tr chng hai lng vng l cng. Hoi cng. Tc cht m, no l n nhi ngoi tc, no l ch ng hai lng vng. Con nh chu vit, m mo m tin sth th my vit i! L th ti vit gi tr v cng. Ging anh thanh nin vn cn hi sc: - Ti l con trai duy nht, con c, con cng, i c gia ti s nghip cha ti i ngay. Mt bc th chng hai trm lng vng nhiu h? N, anh Hai. Ging l nh ca thng qun s: ng b n gt C biu con nh vit, trong th ch cn ci cu Hai anh em b bt chung. Chng th thng cha ca n phi lo xong thi. 137

Ni rng ra! Ging anh thanh nin u oi: - Cha ti s ngc nhin. Hai anh em b nht, sao ti li khng vit ci th. ng s t hi: Ti sao khng phi n vit m em n vit?. ng li ngh: Con nh mn th anh m xoay tin. Em ti n h lm, xoay kiu my ln ri, cha ti rnh n lm. ! Vy th tao bt my k vo mt bn l th, ng phi tin. Thng qun s hung c tng kin ngon n, ci kh kh. Tao cha thy ging no ngu bng bn by, mt ch k v mt bc th ngang nhau, tao m chu k th chu vit ri. Ngu ra l ngu, ai m s dng lm chi ci m ngu si dy ti mi ra mi. Chc cng l mt a ngu m

Ting ht vang di v ting m ti bi. Thi ti by, lm n cht th ht hai trm lng vng nghe.

Ting m ngi i. xem. xem. Thng qun s by k: thi c. Anh Hai n, x n, n chu ti cng, x em n, n chu khng ni u? X con nh tao tic qu my, con nh ny c qu, i tao cha gp ln no. Anh Hai tic ci g th tic mt ci thi ch, hoc hai trm lng hoc con nh. Tao tic hai ci. Tri i, nn n anh Hai m! Thi hai a ny li, tao x sau. Hng c u anh Hai, tri gn sng ri m cng Cam Ranh th sp ti. Ti em ni anh Hai chu nghe i, my mn sau khng ngon u. My mn sau lm l m my. Li vo lt ra ri cha nhanh cht m, thi em my mn sau ra lm trc. i i ti by, li ht vo y! Cn hai a ny tnh sau nghen anh Hai. , , , my em ti n qua bn li, , em mt mnh con nh thi. Anh Hai, anh tnh by ri, khng cn th gi.

138

By con m g. Ti by cha xong l tao cng xong. Ti by lm i, cn chn ch g na!

Tht nhanh, ch mt pht sau, chng tp trung sc mi thng lm mt vic C gi b tng vo phng giam ng nhoi xung t, c khc nc n, c bit s phn ca mnh, s ri xung chn tng a ngc, nhc nh au n ri cht, mt s phn en a khng lm sao trnh c. C sp b hnh hnh, bn n t xong, c nghe v ang ch thi hnh, ch trong pht giy thi. Ti cm thy bn chn. K hoch trn i ca hai ngi tht dn gin, nhng tnh hung by gi thay i, c b b li vo phng, ri s li theo thng u s gic cp. Vn by gi khng cn n thun l ch trn thot thn. Khng th lm ng trc mi vic xy ra ni y, nht l i vi c gi. Ti vi hi Thi: Tnh sao y anh? Kh qu. Thi tr li.

Ca phng giam c gi bng b tungthng u s bn vn bc vo, nhn c gi ang nm p sp thng thc, nghe ting ng vn khng quay li. N tot ci mi dy ra, bn tay h php xoa xoa trn bng o. Cht nhn ln thy Thi v ti ang ngi, n ci n tt ngay, tay n bung thng. .m, thng vn u s lm bm: - Hai ci phng thng thng. N qut to: Dm g my?! Nhm mt li ti my. N ly pht cy sng ngn dt sau lng ra ko cp ln n cha vo chng ti. Hai thng Vit cng c chn, cho ti by ng sm cho ri!

Va ni, n va bc li chn song, a tay cm sng qua chn song. Ti ngh l n s bn, nhng thng n n, th vic n u n gii quyt n y, mun hng th n pha dp bn con mt ny i, n ang thc hin nh ny. N nhm k, ch mun ngi ti s ng gc tc khc vi mt vin n, trnh rm r li thi vi nhiu ting n. Mi sng ang i tm im nhc nht trn ngi chng ti.

139

Ti im lng ch i ci au nhi v s qun i tc khc mi vic. Nhng v mt Thi li ni ln v thch , nh nhng gng mt trong bn ph. T dng, anh rt qua k rng: B sng xung i my! ng da m cng ng kh.

Khng kh chm xung, mi sng ang di ng ri t t ng yn li. Cng may l bn my cha git cht ai, cn c th g c.

Thi gn ging ni tip: Ny anh kia, c bao gi anh ngh l anh phi ra trc ta n qun s khng? Ra th i anh chng cn m m g c! .m, my l ci thng Vit cng. Tao git my, tao khng ra u c, tao cn c huy chng, thng tin, thng php. Tao ni tao l Vit cng, nhng bng c u? Tao ni cho my bit, chnh my cng khng c mt bng c no c, my m git tao ri, xt ra tao l mt s quan ca my mang lon trung y th my cht ti! Cu ny, lm thng vn u s git tht ngi, n cng bit l n khng c mt bng c no c, ri m ng nh thng Vit cng ni th cht. Nhng n l lun: Chnh my t xng l Vit cng, ai ny u nghe m? Ai ny l ai? Ch c bn my thi, mt bn ti by ngi ta s cho l ha vi my C my a y nghe, n s lm chng cho tao!

Thi ci: Lm chng ci ni g? My git ngi bt ming ri cn u? Con m my? Tao bt ming my trc! N chc rt sng. Ming tao my bt Thi ni khng chm Ch ming bn tao my bt c khng? C ting nh p la r phng bn, nhng y Thi tip tc vn b c thng ngu n ny. Tao bt lun. 140

Khng phi thng ny l bn tao. Thi a tay ch ti ri ch ln trn: - Bn tao cn trn boong, lc ti by bt tao i, ti by khng thy sao?

Thng vn u s ci r ln: A ha ha, Vit cng bn vi s quan quc gia. N ci rung rinh c ci thn dnh dng ca n. Khng cn ting la ht nh p na, phng bn yn lng. My ni ng thiu t, i y c bn th t ra bn cng phi l trung y. Tao l trung y cng binh y th sao? My lo, lo khot. Mun bit tht hay khng, s sch Tng tham mu tr li my, h s cho my bit r trc vnh mng nga. Thng vn u s ht ci. N ng ra. t nhin mt n sng ln: Vit cng ti by gh lm, thng no nh thng ny, ni mt hi vi ti by l khng lun. Th tao c lm g ngc vi li ni khng no?

Thi khng cho thn kinh thng ngu ngh ngi. Ti theo di cu chuyn ca Thi, v hiu bn mun lm g ri, trong khi , c gi cng ngi ln da vo vch theo di cuc u khu, nt mt ngy th. Phng bn im lng lu. Thi tr ging qut nt: Tao c n cp git ngi nh ti by khng?

Thng vn u s ni khng, mt nh gc: Ni mt qu, tao kh my. N nh moi cy sng ra. Nhanh hn, Thi a tay ch ln ca s knh trn trn vch, bi n cui cng: Sng ri ka my!

N nhn ln ca s, tri sng bnh, bn tay n dng li bn hng, mt nhn nh kh, n quay nhn Thi, Thi lin ci vi n, n ci ung dung t ti; ming n hoc ra, rng ln rung rinh c cn phng giam: Ti by cu tao, cu tao mau ln! 141

Nhanh nh ct, Thi lao qua chn song, ming ku kh: Ha theo ti. V tin tay, Thi li theo c gi ang h hc mm nhn, v lao ra ca m 31 thng 3 rng mt thng 4, trn con tu a 4000 dn di tn xui Nam tht yn tnh. Trn boong, di bng tu, ngi ta nh mt gic di, mt mi gian trun ti cc mt mt, tt c u theo gic ng chm lng; suy ngh tic nh lo s cng c ra sch. Gic ng bnh yn. M sng, kh lnh trong m long dn, tri tr nn mt m, mt s thc dy nhn bng qu v cht thy tt trong xa, t lin mt dy. H ku nhau ch tr, dn dn huyn no c ln. Bui sng, mt tri ln, trn tu thc dy. Hm nay tu s cp bn Cam Ranh, xa ri chin tranh ri. Ngi ta vui v chp nhn cuc sng mi, cc kh nhng khng cht chc. t lin hin ra, con tu ang lt dc b bin min Trung, ni y thy thp thong nh ca gia cy xanh ni i. C l tu i ngang Tuy Ha ri n Nha Trang khi qua o C. Ngi ta ng chng khong tm gi ngy mng 1 thng 4, tu cp bn, mi ngi s t chn trn mt t. Ngi ta xn xao bn tn, cun chn dp m, thay i qun o, chi u, sp xp c, quang cnh no nhit hn ln. By gi sng, tt c chun b xong xui, i ch. Mt s rnh ri theo di t lin thng bo lin tc cc ni ang qua. Ngang mt o nh no ngoi khi, h cng u hi xem l o g, pha trong kia trn t lin s l ch no. C ngi khng nh ni y h i qua nm no, hoc lc bao nhiu tui, hoc h lm g. Lng ngi nn nao kh t, nhiu ngi qun c hm qua cn vt ln vi t thn, qun lun nhng gi thc th thc th trc t thn. Cng c ngi nh, mi gi ny hm qua cn trn chin hm, tng o Voi l Cam Ranh; mi tra hm qua, thy Mig bay qua m xng sng lnh tot, nhng sao Mig li khng bn. C ngi cn n da g khi thy hm i Bc Vit u ngoi khi xa, cng mi chiu hm qua thi (lc Thi v ti ang b nht di hm ti). Cn nhng gng mt trm ngm, ngi yn bt ng th sao? Chc trc mt h l k nim ca nhng ngi thn mt i hay cn li ngoi ?

142

Ci tu h cng ting la mng r vang dy ca 4000 hnh khch. Ting la ko di theo ting ci tu, m giai tit tu ha iu tht n. Rng ngi ng dy lm chm trn boong c lnh trn sn. Con tu nh b nng m chy chm li. Ting ci tu dt, ting la n o. Ting loa vang vang tng ting mt: Tu ang vo vnh! Xin cc ngi gi trt t! V ch, ai u ! Cm ngt di chuyn tu an ton vo cng Ting loa cng hiu ht sc, trn tu im phng phc. By gi cn c sng, biu g li chng nghe. Ting loa li tip: Chng ti chun b mt cuc ln cng theo s n tip . Cc ngi nh k cho, cc ngi s chia lm hai li ln cng. Qun nhn s theo li t trn boong xung cng. Thng dn s theo li t bng tu ln cng. Mi ngi cm giy t trn tay d kim sot. Qun cnh v an ninh qun i s kim sot qun nhn. Cnh st v cng an s kim sot thng dn. Cc ngi s ni ui nhau i. By gi hy chun b hng li, tt c qun nhn hy ln boong tu, tt c thng dn hy xung sn tu. Hi qun chin u hy gi trt t, ch c hi qun mi lm nhim v ny. Tt c binh lnh thuc mi binh chng khc c tng cng, bi b cc lnh trc y, tr li v tr c Thi chc mi ngi ln ng bnh an.

Lnh th n gin, m gy rc ri ht sc cho hnh khch. B v nu ly anh chng lnh! Anh di ny i vi v con, anh ln trn i ring ri m con em lm sao tm gp. ng vy lc nhau lun! t l qu ngi kh m con em lm anh i! Khng c u. Anh chng lnh tr li: Ri anh trnh giy cho ai? D c b lnh mc dn, th kim tra u m trnh cng an cnh st? Ch anh gp qun cnh (b v h chng). N ht anh ln GMC ch lun i nh gic th kh cho m con em lm anh i! Th l ci gia nh y bu vu li vi nhau, chng bit phi nhc nhch v ch no.

143

Cht ri, giy t u m trnh, chy lon rt mt ht ri. N chp n la l Vit cng th cht ta ti! Tui khng cn mt t giy ln lng, giy bc cng khng c nt. Lm sao by gi? My ci giy t mp, ch nhe ht, ai tin l giy thit hay giy gi! Ci g chng minh ti c hon dch u? Trn ph ti n biu b ci b to li. Trong ton l sch v vn bng, giy chng minh sinh vin. Khng b, n khng cho i qua m b ri by gi mi khn nn! Va mi thot t thn li sp ri vo t a ht. C iu ny n ng con trai vo lnh, n b con nt ra rung!

Mi ngi nhn nho, k chy ln ngi chy xung, gi ngang ku dc, mi sm tinh m m m hi mi ngi v ra nh tm. Ging ci lng bn chim, ngi ta n la mua, chim ht hn bay lon x, bay u cng gp thanh lng cn li. Nhng ri cng phi ln cng, cng phi quyt nh mt hng m ng vo. Ngi ta xm xt ni ui nhau. Nhng ngi xp hng u tin, k th ng st vo ca lan can trn boong, k th ng st bng m bng tu; nhng ngi ng sau th nn nng ng nhch ln. Th l ton b ci u con tu b dn ngi nng qu chi xung bin c my mc, ui tu vng tanh nhng cao ln, nhng n vn t t tin vo cng. Cn khong 200 mt na tu cp bn th c ting loa u ui tu vang ln. Xin tha cng qu v trn tu. Trn tu chng ti bt c mi by tn Vit cng tr trn t nhp toan bn git dn lnh. Chng n y, xin trnh din qu v Khng th t ni quang cnh ca con tu na. Mt s k khi hn lon, ton b hnh khch lp tc quay c 180 , ngi ng u thnh ng sau cui, cng sau lng h. Tht xa, pha sau ui tu, c dt ln boong 17 ngi b tri g bt mt, bt ming. My thng vn sng bin n sp hng nhng ngi ny vo st lan can tu tri li. Mi by ngi ng thng, qun o theo gi bay phn pht. Ting loa pht tip tc: 144

Chng ti khng th tha th ti c chng c

Bng cng lc y hai ting loa khc cng pht ln, mt ting t i ch huy tu, v mt ting na t di bn cng. Ba ting ln vo nhau thnh nhng m thanh k d mang ni dung qui g. Ngi t tai lm cng kh c th tch g ra hiu c mi loa truyn t iu g. V cng v th m v n T hnh trn cng Cam Ranh, vi nhng nn nhn t hnh khng ln n b nhn chm, d lc ngi ta cn th gi xt x. Ba ting loa trt trch nhim v ti cho nhau gia ba m cn git ngi: Bn hi qun Bn thy qun lc chin Bn an ninh qun i trn cng Cam Ranh. Ba mi giy sau ting loa, my trng tiu lin cc nhanh M18 n dn tan 17 thn ngi vn ng ta lan can boong tu, nhng u ng sang bn, ngc y mu! Cnh cnh cnh cnh cnh!!! i lin n ran t i ch huy v con tu b neo ngng bn, ch cch cng 50 mt. Trn tu, 4000 ngi ngi xm ti ch - h cha c ln t Cam Ranh. Di hm tu, ti hm ti, lu n n m m.

TI PHM T HNH KHNG LN N ng ln boong sau ui tu, pha m Thi v ti b dn xung y b thng vn u s bt kn. Thi si chn nh bay v pha phng ti ni b giam chiu ti qua. Thng vn u s chy ra khi ch nht c gi nh qua phng m chng lm ni tra tn cu cu vi bn n em. Nghe ting chn sau lng, n quay li v thy Thi ang xc c gi chy trn hnh lang v hng cu lc b dng lm phng ti. N chy theo my bc; dng li, vng tay ra sau lng mc cy sng ngn, sng ln n, hai tay cm sng cha mi nhm t Thi. Trc y, Thi ch r cho n l khng nn bn, nhng lc ny, phn x t nhin ca mt thng st nhn nn n s dng ngay cy sng kp thu ngn ng di h gp ch th. Bt! Thng vn u s vng t nho vo vch, khu sng vng xa. Trong phng va tung ra, ti dng ton sc lc v c sc nng thn ngi lm n ng chi. Ngay lc y ti khom mnh chp nhanh khu sng ngn v chy theo Thi. 145

u kia, ca phng ti m toang, Thi ang ch v ti nhanh chn ti kp. u ny t phng tra tn, my thng vn sng bin nghe c bin c xng ra, trong lc anh Hai ca chng ang u oi ngi ln, mt tay v vo u, lc lc m tc bm xm. Nhn v hng phng ti, thy mi sng cha thng vo chng, chng hong hn nhy n ln thng anh Hai, mi sng ca ti rt ngay vo v lp tc ca phng ti ng sm. Ko ci ba li y tn ca mau ln b con!

Ca phng m t lc Thi vo, nhng ngi trong phng ti thy cnh din ra trn hnh lang, h hong hn s ti vn ko ti git c m nn lp tc nghe theo li Thi. Trong khng gian ti om, h mau mau vn ci ba v pha ca. Ti ca, ti nm tay m, em ht lc ko vo pha trong. Loi tay m ny c kha n nt pha trong, nhng bn ngoi c cha th m c v n nt bn trong y ra, do th ti va nu ly tay nm va n c bn tay vo nt kha. Trong khi ci ba nng n nhch i chm chp trong bng ti; bn ngoi nghe ting rm rp chy n trc ca. Ting cha kha tra vo . Ti thy sc ci nt n chc ny ln, ti c cn rng n ci nt xung, pha ngoi tn no c xoay vng ci cha kha. .m! Ci kha kt ri m khng c? Ting chi th tc bc ca thng m kha. Ti thy cch ca mnh cng hiu, lo phn no nhng vn n lc n mnh thm vo. Chc trong c thng no gi nt kha, m khng c u. Mt thng no hiu ci kha ny. Ti nghe m bun ci. Thi, chu thua i my con, ng mong m m ca.

Th nhng ci kha vn c xoay, trong ny ci ba vn ang c ko ti m o. No nhanh lnNoooo! Thi h ging tng nhp ko y ci ba: - No nhanh lnNoooo! C ln. No nhanh lnNoooo!! Ti n vo th cht c l. No nhanh. ca, ti c gi ci nt n. C ngi no ko tay m ph vi ti, nghe chm mi tc th lt pht thm thm. 146

.m, trnh ra, tao cho mt trng bt ht. Ti nghe ting tht ngoi m ni gai c. Ti chc bung tay trnh n, nhng bn tay nong nng ang ph gi qu m li cht ln tay ti. Ti khng bung nt n. ! Khng h! Ti n ko xung by gi. Mt ging no nt di bn ngoi. Ti nghe thy yn tm, bit bn chng khng dm gy ting n. Thay phin tung ca i. Mt lt hai thng, ging ra lnh.

Rm! Rm! Hai sc mnh nh p ln ca t ngoi vo. N! Ph ngi dn ca Ti ku ln: - My ngi na chy n ly thn ca. H d. H d! Ging Thi gp rt, ting ba ko vang ln m o sn st gp rt. Rng ln gn ti ri! Ci ca rung ln lin tc. H d ! D! n ri! D. Ci u ba ti m ca, ngi dn ca trnh ch cho ci u ba trm vo. Rm, rm!! .m. Ci ca chc qu. Em mun di ngi lun. Ging bn ngoi cn nhn.

Thi vn h y st ci ba thm na. Ton b ci ba, nm by chc ngi y nm chn ngang ca, n st vo cnh ca. Trong phng ti yn tnh, c ting th hng hc Ting ci tu h vang, m thanh tun dc hnh lang, lun qua khe ca, mi ngi trong phng ti nghe thy. V tip theo nh c ting gi thi, nh ting ngi reo vang v pha bng tu. C ting ni gp rt trc ca phng ti: Ting ci tu h! Cht m, sao vy? Sao g na? Tu h l ti ri. ! Thng no ln trn coi coi. C ting rm rm chy i.

147

Cht m ri ti by, hai thng y coi chng thng no thot ra bn cht m n i! By gi ht kp ri. .m. Bn b c ci ming no tt ci My thng ny theo tao. i gi s ti kia. L ln! Nhanh ln i anh Hai em c cch danh chnh ngn thun khe re. Ging thng qun s gy gn. Cch ci con c em x gio Vit cng. Cch ny khe re m anh Hai, em c bn n ti n cho.

Trong phng ting c gi ngi cnh ti tht ln: Anh Hai! Ri c khc ngt. Mi ngi thot ly lm k vi ting anh Hai trong ny v ting anh Hai ngoi kia. Nhng lin ngay sau , ngi ta nh n ngi anh ca c gi. Ni ai on dng ln trong lng, tt c nhng ngi b nht y u nh ti v Thi do mt lc si ni trong lng, bn tn tnh hnh l lt tai bn ng-ten c ci vo. Chng bo li v h b bt ht vo y. H ngh l khi n ni chc cng c th ra. Nhng ng u, bn kiu binh ca thng Thiu tha nc c th cu, gi thi n cp d man, coi mng ngi nh rc. H s trn chy cng sn th lm sao h hiu cho thu bn cht ca bn ngi ny. Thi nn i chu! Mt ging gi gi Bi ai kh ly lm chi cho cc ci thn. My ba nay, ci cht cn c ngha g u, m ci sng cng vy thi Cht sng ging nhau chu .(!) C gi vn nc n ku go: Anh Hai, anh i lun ri, mn rng em sng y? Chu khng cn ai quen ? Khng n i! Tt c vo Si Gn ri, ch ni chu ch c mt mnh. C g u, nhp theo mi ngi y m i ri cng ti.

Ti anh v tr m ra nng ni mn ri. Khng th theo gia nh i tut t lu ri. C gi va khc va k l.

148

Ngi ta hay khc k trc thy ma ca ngi thn nh th y. Nhng ri mi ngi li yn lng ch i s phn ca mnh. n Cam Ranh ri, nhng tt c u bun hiu, h bun v nghe chuyn bun ca ngi khc. Ngi anh l sinh vin hc Hu. Khi Hu gii phng th anh cng nh mi ngi thu xp c b chy. Anh l con nh giu, dn thnh ni nhng gia nh th Nng bun vng bun bc, mnh nht y. c cng knh qu, loay hoay m thnh tr, phi chy theo dn di tn vo n o Hi Vn. Ti y trm kim sot cho binh lnh qua d dng, cn dn th b li gn lc iu tra. n lc Nng rc rch b chy, anh mi v c nh th c gia nh gom gp vng bc vo Si Gn trc ri. Cha anh c em gi li n anh vi hai ci v my bay Hng khng dn s i lc no cng c do th lc ng tin ca cha anh. Nhng ti lc hai anh em gp nhau, mun trn khi Nng th ng bay b ct. Sau cng hai anh em li phi theo m di tn. T ph, vi tn cha anh cng tim vng ni ting ca h, ngi ta cho ln chin hm v qua y. Trn tu, mt lc no , hai anh em ci ln cho mt thng vn bit h l con ng ch tim vng giu nht Nng. N im ch vi hi qun phao l ngi anh c ging sinh vin biu tnh bt nht xung hm ti v s vic xy ra. T , mi ngi hiu ra c s ca nhng thn phn bt hnh b bn vn giam ni phng ti ca anh em c gi. Mt l cp bin m! Ging ng gi tc bc: - My thng ch m mang i hai chc ngi, thot ch c ba , ci anh cao cao en en, sao hi b bt i anh li nhn mnh l gii phng qun? Thi bit ng gi hi n mnh, anh ci tr li: Lm sao ti lm c gii phng qun, thy ti qu s ti ght qu, nn em danh xng cch mng ra da thi. ng no cng b chng git khi chng chp m mnh. Anh ni th lm chi cho cht au n, ti n th Vit cng lm . Bc tng nh vy sao? Thi ci: N u dm th my ng ni ca n, gp my ng n rt thy m. N n sng ct m thy lnh tin ca cha Thiu n. Ci chuyn n ct tai, m bng ton l tai dn bng dn thi. V d 149

nh lc ny, n c th ct tai m bng m mi by ngi cn trong tay chng. Ting my trng tiu lin cc nhanh n pha ui tu xng thng xung hnh lang p vo phng ti, lm mi ngi tht kinh, khng ai nghe Thi ni na. Tt c nhm dy hi hp, lo lng, nhn v hng ui tu. Thi cht ri, chc ti n bn mi by ngi kia! Ging ng gi.

Ting i lin n t mi tu. Mi ngi li git tht ngi. Thi cht ri! Hai u u bn! Ci phng ny s l ci m ca chng ta. Cng ging ng gi. Ting chn chy rm rm xung cu thang, ri chy dc theo hnh lang. Nm xung ht, dn st v hai bn, cha hai ca. Thi qut lm mi ngi m m xung sn tu v lt v nm p vi nhau st vch hng thn tu. Cht m ht ri! Ting ngoi hnh lang: - Ti hi qun n sng bn my ng ni ca n. Im! Cng ti my qun s Trn tu ti n, m my xi ti tao lm cn, ai biu em x t ngi trn tu lm g. Anh Hai ti n sng h, xung ti t n khai ht th thy m anh Hai! Bt! Rm! Chc thng anh Hai li nh thng qun s, nhng ngi trong phng ti ngh vy. Bnh tnh anh Hai. Mt thng no can: - C g ri lon ln u. Git ti n ri th c ni ti n l Vit cng. Vit cng mnh git hng c hay sao? Ti n cht ri ai m bit. Bt! Rm! Chc thng anh Hai li nh thng va ni. .m, ngu nh ch! My a chy thot, n bit hng? Thng anh Hai tc gin nt m n em. Ti n im thin tht. Thng ch huy mt hng trt s tht bi v tc gin ln thuc h ca n. Ting rm rm m cu thang di li. Anh Hai! Ti hi qun chin u ang rnh rnh vy n ui tu. ch, n sng ch thin chn ti n li i! 150

Ting rm rm chy i; u kia pht ting la. Ti lc khn cng, bn c n dng t ch sa nhau v nhn nhau l ch. Ch thin, bn i!

Ting anh Hai ca bn vn u ny: Bn i! o m! Bn bt kha! Vo chi ht! Bt ming ht! Chi lu n cho l. Lm i my thng ch. Mt lot n n. kha tung ra. .m. Ci g vy n. Ting ng ngc ngoi hnh lang. Thng ch! Ngu cht m! Ti n tn tm vch vn ch g. Bn b ra mt l ln cho tao! Thng anh Hai tht. Li mt lot n. Mt mng lng ci ba b toc, bn trong ti om. Ci ba mt trc l tm bng g dy bc pht-mi-ca, pha ci lng l tm vn ngn, gia l cc ngn k ng hng ha, chai l, ly da v.vby gi trng. B ngang n khong tm tc, khi ci lng vn ca mt ci ngn su no b b ra, nh sng hnh lang l nh khng ri c ti bn trong. Ti vn sng bin ng ci khong ti l trong phng giam, chng c ng u cn mt tm bng g dy bc pht-mi-ca na chn che. V li ang qunh qung, chng c thy g. Lc , t pha cu thang, my thng gi u li dn, n sng bn qu cm chng ngn chn hi qun chin u. Qung lu n vo mau! Thng anh Hai ra lnh Ton nhiu vo, dit cho ht l trong phng ti. ch m, cho cm ming ht! Hng chc ting va vo ngn t ba ri xung ti ch. Onh onh onh onh!!! Lu n n vang ln d di. Mt lot ting tht th thm. Lu n n ngay ca, cnh ca bung ra ming lu n tung vo ngi my thng vn sng bin ng k bn, tm bng g dy pht-mi-ca b tt my ng, bn trong phng ti mi ngi nm xa ca khng ai h hn g. Ngay lc y, c ting la vang cu thang: ng im! ng im! 151

Ming lu n n qut gn sch. Ch cn hn mi tn vn cn ng vng. S khc l thy nm di t, t nht hng chc thng cht ti. Hai cnh ca rng 4 mt ca cng tin thng ra bng tu ng im m t sut hm qua n by gi, t dng m toang. nh sng o o vo lm phng ti sng rc. Qua my giy, ngi bn trong v ngoi mi trng thy nhau, gia hai m ngi trong phng ti v trn sn bng tu, hai hng hi qun chin u chong sng v hai pha canh chng. Nhng ngi trong phng ti l gn ra ca, ng do dc c nhn quang cnh bn ngoi, h ch thy hai on ngi phn chia, trong bng tu ton l thng dn, trn boong tu ton l sc lnh ngi xm yn lng. Cn li, ngoi con ngi ra, th di l tu, bn trn l bu tri. Nhng ngi b giam gi ni y thm kht c ra ngoi, c nhp vo mt trong hai on ngi y, v h bit tu n cng Cam Ranh, v s sp xp kia bo hiu sp ln cng. H nn nao chng qua xch li bn trong phng nhng chng ai dm bc ra ca v my mi tm-xng ang cha vo y. Nhiu ngi b giam gi ni y t tra qua, mi nht nh Thi v ti th cng t 4 gi chiu. Tt c qua mt m cha n ung g, h nghe i v kht. y h ng vi, ci thn khe ra, nhng d dy th cn co. Mt ngi n b nh liu ra gn ca, m ming xin mt tn hi qun chin u o xanh ng gc gn : Ch, ch cho ti c n ung, t chiu qua chng ti cha c n ung g. Khng n ung g c! By gi khng phi lc! Tn o xanh p cc lc. C mt ngy hm qua ngi n b c ni n: - Ch c mt vt cm nh xu, chu lm sao ni ch. Khng ni cng phi rng ni! ni by gi khng phi lc, sp ln b ri. Ln trn tha h n. Ch n b ng tn ngn, nhn qua li tm ngi quen. Ch c nhch ra gn ca hn, th mt mi sng tm-xng cha vo ch v tn o xanh qut: i vo! Tao bn cht by gi!

Mt ng gi trong m b giam gi trong phng ti, thy th ln ting vi tn o xanh: 152

Ny ch em, ngi ta i ngi ta xin, lm g m ch nt ngi ta d vy. M ng l my ch phi t ng tip t cho chng ti n ung mi phi ch.

Tn o xanh nt ch n b quay sang, trn trn cp mt vi ng gi: A, ng ni nghe phi d. Ti ti lo cho ng n ? Cc ng l Vit cng ro m, nh cht thy qun lc chin, ch ln t lin m n ci cng! ng gi nghe cu git mnh. Tt c nhng ngi trong phng giam cng git mnh. By gi ti hi qun cng phao h l Vit cng. ng gi sng st hi: Chng ti m cng b ku l Vit cng sao? Sao ht ti vn sng bin chp m moi tin, ri by gi cc ch cng chp m. Cc ch nh lm g vy? A ! ng gi! Tn o xanh ni khng! ng nh ni g vy? nh ni ti ti moi tin ? ng gi khng c ni u nghe, ln trn b ri ng bit s moi ng ci g! Mt ci o trng, nghe c li qua ting li, hn t u bc ti ng trc ca nhn ng gi v nhn khp mt lt nhng ngi b giam gi. Tn trung y hi qun ny c v lch s vi mi ngi. Ny cc ng b! Chng ti lm phn s gip a cc ng b v Nam trn thot khi ch cm quyn ca bn Vit cng. Th m cc ng b ni by b, nh lng chng ti phi gi ring cc ng b ti y, ch chng ti lm phn s a ton th dn di tn ln b ri, chng ti s giao cc ng b cho an ninh, h s gi hoc tha cc ng b ty h, chng ti khng c quyn hn xt x cc ng b. ng l chng ti cng nh b qua mi vic, th cc ng b ngay by gi cho cc ng b sm c on t gia nh hoc tr v n v gc, cc ng b vui m chng ti cng rnh tay; chng phi li thi hnh chnh vi m an ninh qun i trn b. Th nhng, tnh hnh i khc ra ngoi d nh trn, cc ng b xy ra x xt vi cc anh em thy qun lc chin, ai phi ai quy cha bit, m thy ngi , th cc ng b khng th ln b t do c. 153

Ngng li quan st m ngi dng trn tht vng ln mt, ri ly ging, tn trung y hi qun tip: Thnh th ra, chng ti bt buc phi tip tc gi cc ng b n khi giao cho an ninh. Chng ti khng mun dnh dp vo chuyn ny, ch bit lm phn s gi an ninh cho tu nn phi gi cc ng b. Thy tn trung y n ni nh nh, ng gi bo dn hi: Cc ng ni gi an ninh trn tu, sao bn thy qun lc chin n p tra kho chng ti thm t vy? Tn trung y mt lnh nh tin: Ci chng ti khng bit, chng c nhim v canh gi cc ng b, cc vic gia chng v cc ng b, chng ti khng c quyn nhng tay vo. Cng nh cc ng b n nh ti, gy ln u nhau th ti giao tt c cho cnh st vy. ng gi c ly l: Nhng m vic xy ra ti nh ng th ng phi bit ai phi ai tri ch! ng phi chu trch nhim t gic k lm by ch! Chng l cc ng s m vn sng bin m lm ng sao? Nh chm phi nc, tn trung y b ci mt n lch s, nt a: ng gi khng c n ni li thi! N qut mt vo mt nhng ngi trong phng giam qut tho: i vo trong ht! Ngi da lng vo vch tc khc! Khng c di ng. Quay sang m o xanh, hn ra lnh vi ging ca thng cp bin: a no khng lm ng theo lnh, bn chng cho tao Chun b cho chng n chng khi phn nn. Xong ng ngay ca li. Mt lc sau, ca phng ng li ti om. Lc cng khng cn ting ng bn pha hnh lang bng tu. Trong bng ti, ging ng gi b b:

154

M kip, ti no th ti . Chnh ti chng bt gi ti mnh, ngu ngc giao cho ti vn nht, ri h mnh khn nn. n by gi th ni ci ging trn! i! ng i! Mt ging n ng no : - Ti n s ti vn lm, l g i na, ti n cng u dm ng vo, chi m ny, m khc s chi li, cht m lm sao. Ni thit vi ng c; tui cng l hi qun y m ti n dm binh tui u. Lc my thng vn im ch ci ming tui, ti n bt, tui xng l hi qun, ti n cng vn bt. My ci thng vn cng tr th gh lm.

ng gi th ni: S ci g m s. My thng vn sng bin ny em chn sng cho ri, ci th c n ch hi dn, mnh ng thu nui ti n ti n git mnh. Chng ny ngi, c trm ngi m thua ti n sao. Ti n nh tra, ti n kho hch ly tin, ti n git ngi, ri chnh ti n git ti n, r rng nh vy th ai ni g mnh Khng s, khng s g c. C nhiu ting Khng s! ha theo. Ri c m nm xung sn tu ngh mt, mt nm cm chui tt qua c khng cho mi ngi ngi vng. Thi v ti ci, chng ti cng nm xung. Con tu m ng. Phng ti om. Bn ngoi cuc ngi ln cng ang din ra. n lc ca phng ti m ra th trn tu vng tanh dn di tn. Mi ngi i theo ng thang t tu xung cng. Bn vn sng bin i bng ng ca-n qun cnh ra n: chng b bt tri gii i. Nhng ngi b giam ng dy, trong bng ai cng thy lo. Khi ny ni cng, ch by gi h ch l nhng ngi tay khng gia nhng b tc chin sng ng tua ta. H khng phi l t binh, khng l nhng tn trm cp, h khng b xch tay, cng chn; nhng h phi ngoan ngon i hng mt gia hai hng tm-xng tin ra khi phng ti ln boong, ri xung cng. Nhng ngi ny c k m tn ni l kip trc n c c nn by gi phi chu nh vy, c cc khng t c, vt c ng di him nguy: thot khi cp Nng ln c ca-n may cha cht i trn ph cha ri m lt bin khi qua chin hm, khng mu ng xung ti y b giam gi b i trn tu hng, sut na b n bng kho tra, cha phi b 155

a ra x bn By gi li phi ln b vi s e da tnh mng. Cuc sng t do ch l chuyn m c vin vng. Sut con ng di him nguy , ai nm xung sm l khe cho ngi hn, ai cha chu ng xung th th lng vn cn. Khng ai cn mun trng vo ngy mai ti sng na. ng gi chng nh ngh vy, ng mun nm xung thot ci n i ny, ng ni tong ln: Ci thn ti n gi tui ny, li phi lm vo cnh nh mt ti phm m khng mt bn n no. Ngi ta khng x n ti, th m ti b coi l mt ti phm, l m cht m qua th ti l ti phm t hnh ri cn g na. Ni xong, ng gi im lng. Mi ngi im lng, ng ni nh vy cng , v ngi nghe th cng ri. Tht l bun, nhng ngi di tn ai cng mun bc ln cng reo vui sung sng; nhng by gi ci thm xi mng tu cp bn b neo, li cng ngc lnh lng. Bn chn va ri cu tu p ln n mt cch gin hn. Ngi ta mong ch c gp n, c vt bao nguy him, vt ln vi t thn n vi n, th m n n tip h vi b mt nghim khc lnh lng. m ngi kh i c bn o xanh18 trao qua cho bn nn nha lng bng c hai ch QC19 v bn thng phc o b ngoi mang dp nha trong20. Lc i trao t ch ny qua ch kia, m ngi c ng li trong chc lt m nhn quanh qut ci cng bun m m, d bn, cc vng km gai, v nhng b mt hm hm soi mi, ri sau li lm li bc i. Thi v ti i trong on ngi. Chng ti cng chng cn nh g xy ra trn ng y, ng nha hay t p, ch nh l d d, hai bn ng c vng km gai, c kh v cy chy nng; con ngi hai bn ng sinh hot th no, ch c nn QC v dp nha trong. Sau cng, hn mt gi i b, 11 gi ngy 1 thng 4, on ngi b a vo gia mt tri lnh ti tn v buc ngi chm hm gia sn t, phi nng, xung quanh c c chc a QC v dp nha trong i ti i lui.

18 19

Hi qun chin u, o xanh bin m. Qun cnh: xanh ct nga, nt c bit nn nha sn bng vi hai ch QC pha trc. 20 An ninh qun i: mc nh dn, chn i loi dp nha trong c bit.

156

Phi cho n lc mi ngi m hi rng rng, th mt tn c l l s quan an ninh qun i cng hai thng i dp nha ra ng trc m ngi, di dng, da dm: Ny! Nghe y! Ti sao my ngi li tuyn truyn cho Vit cng? My ngi ni g, th phi nh ti li mnh ni, m cht na y tng ngi phi thnh tht khai rnh rt, c thnh tht m ni, chng ti bo c thnh tht th s c khoan hng, chng ti khng mun phi nng li, dng gy gc, in nc li thi ln xn lm. My th , ti cng nh my ngi u mt cm tnh, khng a c H! Ni vy thi, ch chng ti cng mun mau mau thu xp gn th gi, my ngi ln ng cho sm, my ngi di tn ra sn bay c ting ri. Thng ny i ti i lui my bc, gt gt u ra v, ri t ngt quay li nhn m ng: Ny, sao my ngi li git cht my a thy qun lc chin, ti nghip cho n qu. Phi my ngi nghe li Vit cng xi di khng? Bn hn git anh ti! Ting mt c gi Hu. Thng s quan an ninh mt le ci. y. Thng s quan an ninh qun i phn trn vi m ngi: - My ngi li i git mt ngi anh ca c gi p v ti ny sao, mt c gi m miu li phi au thng v bn tay st nhn ca my ngi. Mi ngi chng hng tc ci cho ci thng ngu dt bp chp. Thng ny tr ging qut nt: Ai git anh c ta? Ai? Ri khng i tr li n din xut ng vai theo ngh nghip ca n, ri quay ra ging mn trn vi c gi: - Anh c tn g, thuc n v no ca anh em thy qun lc chin? Ti xin thnh tht chia bun vi c. u, c ch cho ti bit thng st nhn gy ra v thm st ny. C gi khc nc n: Hn b git ri! a! C thng no b git u? Thng trung y an ninh chng hng: - Tt c tm ci xc u l thy qun lc chin kia m! 157

L hn y n! Hn l thy qun lc chin. H? Mt thng trung y tr ra: - Vy ngi anh no ca c b git? H? Anh tui bn hn x t ri. Anh c l Vit cng ? B ti thy qun lc chin bt mt bn phi khng? Khng! Anh ti l sinh vin i hc! C gi dm chn rc khcAnh tui vi tui b chng chp m khai thc d man. Thi! Bit l mi thng trung y an ninh nt di, chn ngang: - Khng ni y! Vo trong kia! Khoan ! Trong c ti! Thi t nhin ng thng ln. Thng trung y quay li, mi ngi u quay li nhn Thi. Anh cao ging: u ui mi vic do ti! Thng trung y ko di ging: ! Raaaa th My th ti, my mun c khoan hng. ccc! Ting c ko di; n quc mt nhn Thi: Vo trong kia! Hai thng qun cnh iu Thi vo!

Thi i trc, nhm cn nh c bng Ban ch huy tin ti, anh i mnh m t tin, ti nhn theo bn. nh ny, Thi bn vi ti, Thi mun ch mnh anh chu trch nhim, cng nh ln anh tng phi b ti vn sng bin th tiu. Cn cht thi gian sng, anh mun cuc sng c ngha. Anh mun tt c mi ngi y c t do, mnh anh lnh chu. Theo s suy ngh ca anh lc , anh ngh nn lm nh vy. Anh ni vi ti: Chuyn ny cha r ra sao, nn ti khng mun bn dy vo. Mt a thi, hai a thm ung. Anh ni t nhin v bc vo gian nguy rt t nhin. Thy c no phi ng ngay, anh dn bc khng cht ngi ngng, d bit l phi vt chng gai, v c th him nguy n tnh mng. Ti chp ming ni ln hai t m Thi thng dng khen ngi khc: C tht!. m ngi li tip tc ngi phi nng khi Thi v c gi theo m an ninh qun cnh vo nh tri. Khong 10 pht sau, mt thng qun cnh t Ban ch huy bc ra ng trc m ng: Cc ngi ng ln, xp hng ngay ngn i! Ri hng mt theo ti ra cng. 158

N t c nhn vo gng mt ng ngc ca mi ngi, v y v t mn ban n, n ly ging nghim: Cc ngi c th!

Nhng b mt ng ngc cng ng ngc thm. H khng ng chuyn n gin nh th, cng l c sng soi nhanh qu! t ra th cng c ni l ng li ru rao ca lo Thiu ch?! Trong lng mt s ngi no phc tinh thn cng bng ca m an ninh qun i, nhiu gng mt t ng ngc t ra ti vui v bit n; nhng ng gi th vn nghi ng, ng hi thng qun cnh: Ny! Cn hai ngi kia, h u khng thy? K h! Thng qun cnh x ngang: - ng lo phn ng i.

ng gi cho s nghi ng ca mnh l ng, ng hi thng thng qun cnh, cng hi ng cng ni gin: Cc ng gi h li ? Cc ng khp ti h sao? H ti li g ch? H cng l nn nhn ca bn qu kht mu nh chng ti. H st nhn git ngi g m cc ng bt gi h? Thng qun cnh mt hn ngay ci v ra n, tr li ci v da nt ngh nghip: ng gi im i! Mun cht phi khng?

ng gi rt bnh tnh, run ging nt a: N! My ng con tao, my ng hn vi tao. My git hi ngi th my git tao lun, git ht y i v bn tao cng l nn nhn vi nhau c. Ci anh trung y cng binh y l n nhn ca chng tao. Nu khng c anh y th ti tao b lu n cht ht c ri. Ti vn tn st khng c th by gi ti by tip tc git tao i. Git i!! Thng qun cnh mt bi ri, n nghe ra cng thy c ci g khng xui thun trong ; nhng phn s ca n, n vn c tip tc. ng gi khng mun sng th ng . My ngi ny theo ti ra cng. Mau!

159

Thng qun cnh ku m ng i; nhng m ng khng nhc nhch. ang ng, h cng ngi xm xung. ng gi nhn m ng, mt ng sng ln, ng ci. Thng qun cnh quay nhn qua nhn li, ci nhn sng st, n cha gp ci cnh qui d ny: ci cnh th sng khng i m li chu cht. N cung cung b m ng ngi , chy vo vi bn ch huy. m ng nh ng ln ko theo, nhng tc khc my thng qun cnh v bn dp nha trong quanh chn li. Bn an ninh rt sng uy hip bt mi ngi ngi im. Lng con ngi nh chuyn Sn Tinh Thy Tinh, nc bnh thng th ni bnh thng, khi nc dng cao th ni cng cao ln. La gin le, thm du, ngn la cng bng cao chy rc. My cy sng rt ra khi bao lm la cm hn t my ngy qua b dn xung, by gi ny bng ln, h khng cn suy ngh g na khi bc chn ng lot bc ti trc. Sng n my pht, nhng h vn c bc ti, khng cn bit c ai trng n hay khng, h bnh thn bc ti. m qun cnh v m dp nha trong hong ht dn ti trc lm mt hng ro cn, nhng nhng vi m ngi. Tin ln khng c, nhng nm tay a ln cao, li phn i vang ln: Yu cu th chng ti ra! Chng ti v ti! Chng ti l nn nhn! Yu cu khng c gy thm ti c! Yu cu! Yu cu! Yu cu tc khc!!!

Ting la ht cng lc cng di ln. Thng qun cnh khi ny li chy ra, theo vi n cn c my thng na, trang b sng M18, loi tiu lin cc nhanh, cc hng sng ng lot bn ch thin. Tanh! Tanh! Tanh! Tanh! Cc hng sng ng lot bn xo ln u m ngi. Ting cnh co ca t thn lm mi ngi hong s ng yn. T ng yn h nhn ra ri t nhn ra h bung xui v tr nn ngoan ngon. Nhng ngi ny cha c rn luyn i u bo ngc v khng c lnh o, nn cn bc pht lm h ging nh mt qu bng cng cng, khi b n p, qu bng x hi. i theo ti! Tn qun cnh b i trc, my tn cn li bao vy, cha sng cp sn thc y m ngi i theo. Nhng khng phi i v pha cng, m quay li i su vo con ng dn ra sau tri. m ngi riu ru bc i. 160

Qua khi cc nh tri, ngi ta thy bi t trng rng mnh mng; ct trng, chi kh v dy thp gai. Gia bi trng, m ngi di tn git mnh thng tht, thy mt m chng hn chc con ngi mnh trn trng trc, u co trc, ang b tri g b nm qu trn ct nng; xung quanh mt vng km gai ro li, c hai tn qun cnh cm sng M18 i ti i lui canh gc. m ngi di tn b a v pha , vng thp gai m ra, tt c b la vo, vng thp gai ng li. H cht nhn ra, di khc mnh trn ca m ngi u trc l nhng ci qun vn sng bin, h thot sn lng khi i mt vi chng ni y. u co st da, lng trn bng lng di nh mt tri; thn hnh co qup kiu ny kiu khc trnh nng, nm nghing bt nga, qu dng ngCon ngi trng nh con vt. My thng vn c lng thy m ngi c lic nhn, chng bit h ang ngc nhin l th thy ci mt hung hng ca chng tr nn d hm, khng cn ging ci mt c tc ph ln trn: ci s da trn b cc tia mt tri xoi vo au n, m hi ra c ht. Ti ny qum mt nhn li m ngi mun trn p nhng ci nhn khinh b kia i; nhng chng bit l ui khng ht ni, ch ny ch khc trong m ngi, nhng ci nhn vn xoi mi vo c chng. Chng n khng cn l nhng thng hin lnh, bit li m tr nn hung c trong qun i. B tri tay chn i khng c, chng nh nm chu trn thi. Lc no c c, tnh hung c li bng ln. m mt vn c my thng lm bm: Ci ti kia d ght, tic l khng kp git sch ti n!

m di tn c my ngi lm bm: Tht tnh phi x i chng ra mi ng. y ri xem, ti an ninh chc cng nh ti hi qun, th n ra cho xem. Ngi nui c lia thia, trc khi cho chng nhau, hai ci l thy tinh li gn, gia ngn bng ming giy ba, thnh thong gi ming ba cho hai con c thy nhau ging vi phng mang ri ngn ming ba li. C lm nh th nhiu ln kch thch chng, n khi cho chng t do nhau l hai con c nhau n cht. Hai thng qun cnh i ti lui gia khong m di tn v ti vn sng bin ging nh ming ba ngn. Khi mt v nng, hai thng ny vo np mt trong nh th nh 161

ming ba c g ra, hai m ngi gm g nhn nhau nh hai con c sp . Ri hai thng qun cnh li ra, ming ba c ng li, hai m ngi ht gm g. Tnh hnh nh th th chuyn g n phi n. Khi hai thng qun cnh vo np mt di bng nh tri gn , mt thng vo nh trong ung nc, thng cn li ngi ng bng qu th trong m di tn, ng gi chy v pha m vn xa xi chi bi v nh nc bt vo mt mt thng no . Thng ny lin bt nm nga ra tung ct ln mt ng gi. Ba ngi trong m di tn li chy qua m vn, hai ngi n m ng gi, mt ngi nho n thng va ct ly chn dm vo bng n. Mt thng vn k bn, co hai ci chn b tri vo lng lm ngi ny t nhi xung ct. Thng qun cnh phi nng canh chng hai m ngi, cng mt mi b ph, cu nhu: u m v y ci l k qui! Chy lon m sinh s lm cc mnh qu!. Cnh ln xn ny lm n vui vui ngi nhn. Thng kia ung nc xong tr ra thy vy qut: ! Ti n qunh nhau m my cn ci h?

Thng ci, vn ci, a tay ch. Thng kia nhn theo hng ngn tay. Anh b nhi xung va lm cm b dy th thng vn va p lng anh li dng i chn khoo chn anh lm anh nhi thm ci na. Th l hai thng qun cnh cng ci: tr ny cng vui qu!. Hai a ng qua li khng thy bng qun cnh hay an ninh qun i, chng yn tr xem. Quang cnh bt u cho mt cuc tn st n gin nh vy. Trn bi ct nng vng lng hai m ngi qun tho nhau, trong bng mt ng xa hai thng gc ngi xem; tr chuyn vui ci. xa thy ng tc nh chm, y nh tr nh cui. Nhng s tht, th mu ang trn ct trng v hai bn u thng tay khng bn no ngn ngi chuyn git ngi. Ngi tay khng, k b tri, nh nhau n cht. Cc k man r! Ti ang cm thy s hy sinh ca Thi l v ch. Tnh th nh vy, bn an ninh c th quay ra buc ti nhng ngi ny ni lon trn tu, d Thi lnh mi trch nhim. Bng chng hin nhin l s ni lon ca h vn cn ang tip din. Ti ht ln: Ngng tay! Tt c khng c ng th! 162

Nhng nhng ngi ang nh nhau nh khng nghe thy g na, nng nh t chy thn kinh ca h. Ti qun cnh c th bn cht ht! Ti l ln h da, nhng cnh u vn tip din. Ngi n ng b khoo chn t nhi sp ngi xung ct, lin b mt thng vn gn pha trn anh ta nhy ngi tht mnh ln u, mt anh ny b n p xung ct, sc nng ca thng vn lm anh khng ngng u ln c. Ti chy ti, chp hai chn anh ta ko mnh, li tut ra. Mm anh ta y ct v mu mi chy mt. i v bn! Ti nt ngi chy mu mi. Anh ny va phun va khc ct v mu trong ming, th hn hn b v. Ngang qua mt tn vn ang qu, anh ta cn tc ti, dng chn vo u tn ny. Nhng thng b gng sc xung chn bng ln, thn ngi n vt vo bng ngi b chy mu mi. Ci vt i nhanh qu lm ti khng cn cch ng ph, nh cng dng ton thn phng vo thng vn; hai ci thn tung vo nhau cng t nga. ng kia, trong bng mt hai thng qun cnh ci r: .m, tao cha thy u c ci cnh nh nhau ng nghnh nh vy. Cho ti n qunh cht m i, bnh thng my thng m xanh21 ny cng ch mnh d qu. C mn tay ngi khc dn ti n mt trn cho b ght. ng ny, ti va t, th hai ci chn b tri gn u tung thng vo u ti. C hai chic giy inh p mnh vo xng s. Nghe tai lng bng, ti lm cm nhm dy nh ng ln th lo o chng bt nga. Ai ly ti, v trc mt ti nhng ngi di tn ta ra, xng trn ngp vo m vn. Ti tht ln vi sc cn li: Ngng ngay! Nhng t nhin ti cm thy bun ng qu khng sao gng c, mt dnh li. Bn tai vng vng mt li ku gi: Chi ti anh em i!

21

Binh chng thy qun lc chin i m b re mu xanh l cy

163

n khi my lot sng n ti mi sc tnh, t mnh ngi dy c th cnh hn lon chm dt. Hay ng hn l cnh thm st xong. K gieo gi phi gt bo; bn vn sng bin khng cn a no sng st. Thi ng ngay gia nhn ti. Ti lc u chn nn; nhng Thi th ci, khng mt cht g xt au v lo u trc cnh tng ngi cht xy ra. Ti ngc nhin, khng hiu sao Thi li ci. Ti cm thy yn lng nhng vn c mt cht g ng ng cho Thi: con ngi tt nh Thi m nhiu nm trong qun i cng bit nhn tm ci trc ci cht hay sao? em xc chng i! Thng trung y an ninh h ht m qun cnh khing my ci xc mt mi y mu v ct em i. Tt c tp hp nhanh! Thng trung y an ninh li ra lnh. Nhng ngi di tn lin gom li. Cc ngi c th v cc ngi v ti. Thay v mng r hoan h, mi ngi li ng im. Trn tu, cc ngi khng c li g c. Thng trung y gn ging l lun. Mi s do m thy qun lc chin gy ra, chnh ti n chp m tra tn v x t mt s cc ngi v v th mt s bn chng n mng do chnh lu n ca chng. iu ny ng, ai y cng thy ng nh th. Thng trung y ch mi ngi suy ngh ri minh xc: ng khng? Hon ton ng! Mi ngi ng . Nhn chng l trung y Thi v c y. Hn nhn Thi v c con gi ng ch tim vng, ci nheo mt. Hai ngi gt u. ngay ti y cc ngi cng khng c li g c. Thng trung y an ninh tip tc l lun: - Sinh s li cng do m thy qun lc chin. Chnh chng n th hn cc ngi t gic ti c chng, nn chng ni in toan git thm cc ngi. V do t v, cc ngi buc phi chng tr. Ti n khng lng sc mnh h nan ch qun h, nn ti n phi tr n

164

iu ny th a phn cho l ng. Mt phn trch nhim v vic lm l gy ra nhng ngi ta vn thng cho l khng c li. Mt s th thy c ln cn, cn cha hn l nh vy, nhng lc ny h ngh: Khng nn tch bch s tht c yn thn, tt hn? Chng nh mi ngi suy ngh xong, thng trung y hi li ng khng? ng hon ton! Mi ngi vi t ra ng . Nhn chng l hai ngi qun cnh y. Thng trung y nhn hai thng lnh ca n ng bn, lm bm: Khng ng th ti by b nht v i y v ti l ng gy ra n mng. Ri n ni ln ln: - ng khng? Hai anh lm nhn chng vic ny? ng! Tha trung y ng? Chng ti chng kin t u s vic ny. Hai thng qun cnh khng th ni khc hn. Xong! Vic gii quyt xong. Thng s quan an ninh xoa tay ging tha mn: - Nhn chng trn tu lm bo co xong, cht na nhn chng y s lm bo co. Chng ti s lm vic ny sau, by gi cc ngi ra i ko mun Xin chc cc ngi ln ng bnh an. N mm n ci h h: An ninh chng ti lc no cng ng mc v cng bng No tp hp i. Trong lc mi ngi sp hng, thng u s an ninh cng Cam Ranh ko Thi v c gi ra bn, u cng nhc nh v h da: Nh y nh! Trong vng mt thng bn n s thnh hnh v cc bo co s c gi i. 88 ngi sng, vi anh v c gi, mi ngi 5 ch - 21 thy ma Thin thn m xanh22 mi xc mt lngChng ti ng ngiH hNh y! Chm hn mt thng thH hTi xin mi hai v ra y, ti s dn mt x lim thong mt hai ngi sng nu bc rng long. N ci r ln khin c gi thy trong lng vui cng ci; Thi th n n ci ca ngi din ri khi nhn con ri trn tay mnh ang xung xon. Ci ci ca thng s quan an ninh pht ln tng mt mi ngi trong m di tn v bt gp nhng n ci ngy ng khng hiu g ht.

22

Danh xng tung h bn vn sng bin thy qun lc chin

165

Ti sp hng sau cht, nhn nhng n ci quay nghing mt v mt pha ca tt c nhng ngi ln ni y v ti quay mt ngc li nhn ln bi ct b qun nt. Mu ng cc trong ct nh nhng ci bnh v lm ti lin tng n bi bin khi cc em b xch x, bay v my ci khun in bnh b i t lu

HY VNG SP Chic Dogdge23 chy r r, 88 ngi ngi trn xe sung sng t mn. Cnh bung li xe, Thi v c gi, ti x l h s quan an ninh qun i; pha sau l nhng ngi di tn ln cng Cam Ranh, v ti. By gi l 3 gi chiu ngy 1 thng 4. Nhng k mun mng ny c a n thnh ph Nha Trang, tr sau mi ngi gn 6 ting ng h. Xe ang chy trn con ng g gh t tri an ninh ca cng ra quc l I H s c nghe ni my bay ch nhng ngi di tn bay cha? Thi hi ngi ti x. Cng cha bit chng. H s an ninh tr li thn nhin: - C th bay lu ri, c th cha bay, m cng c th khng bao gi bay. Lc ny th ci g ngi ta cng u cho l c th c. Anh ni lm ti nh tnh hnh Nng qu. My hm trc khi qun cng vo Nng, tnh hnh sn bay cng nh th. Khc ch! Ngi h s quan ci li ra v bit chuyn: Nha Trang khc Nng, Nng cho khng gii phng, cn Nha Trang gi li. Anh ta ni th, ch c ng u, Nha Trang b ng ba ngy trc khi qun i gii phng n tip thu. V rng cho khng, ai cho ra? C gi tc th ngi cnh Thi hi chen lm ngi h s ti x bt ci: Khng gi ni th gi l cho khng M cho th khng phi l c cho, m ng tng thng ca c cho. Rng l h? Tng thng cho ? ng n u d chu cho ra n? C gi vn thc mc. 23

i, t ai ca ng m, ng mun cho ai th cho, ai m dm ni g.

Xe chuyn ch binh lnh loi nh, hoc s dng trong nhng nhim v c bit: cu thng truyn tin an ninh.

166

Bt bnh li ni ca ngi ti x, c gi ngy th phn nn: Nhng m cho th phi hi kin dn ch? M cho th cng bo cho dn bit, dn dn i cho sm ch? Cho m khng bo, hi dn cht qu tri vy rng? C sao thit kh qu! ng c quyn th lm g ng phi hi ai. Cn bo hay khng bo th cn g l b mt quc gia na. Ngi h s ni ra ci iu suy ngh ca mnh t li dy biu ca cp ch huy anh ta. Khng m! C gi c ci: - Tui khng thy nh ra Chc n cng u mun cho, n cng tic nhm rut n lm ch. M ti v qun quc gia b chy m ra ra. i ch m l gh t, chnh ci n trng vng chy trc tin, ri n ta cng chy, ch ti cho lnh, dn chy sau cng m kh, m cht mn rng khi c. Ri c gi nh ni vi mnh, mt bun du du: Anh tui bn vn vn git hi cht mt, ti gh! Khi sng th anh tui nh ng vua trong nh, ry r ai cng c, vy m b nh b git li khng mt ting ku. Trn tu anh tui ngang ngnh chi bi chnh ph iu, ri anh tui ch bai qun i kiu, cn th anh tui ra. n, ra l anh tui phi cht, by ch bit ni ra rng vi ng cha. Thi mt vn, tin ca k nh khng. Ra ni l ng cha c iu c, mt thng con trai ni dng ni di, ri cn mt vng cu g uy tn danh d cho con trai, v gi an nguy cho chnh thn n. Con gi thn tui th khng c nh ra, mng khng ng ng chinh. Ni chuyn cht ca anh mnh th mnh thy xt xa, cn trc ci cht ca ngi khc th s xt xa gim xung, ch bun thi. Nhm lc , tui cng a cng ra trn tu, hng vi vin n th yn thn ri, c ra rng chi m. Ra n, c ai cht m ku la m, sng ngi ta mi ku l thm thit sut nm ngy thng chuyn ni chuyn n. Lm thn con gi Chic xe lc l, nhp lc u u. Thi mt mi thu m, u c cng thng; trong ting ni u u, anh m mng ri i thng vo gic ng. Sau xe, chic Dodge mui ph bt che tia nng mt tri, nhng sc nng bui chiu cn cao qu, mi ngi ly thm chn mn chiu gi, o qun che m che p 167

thm cho mt. Xe lc mt lc, xe nh rng ra cht t; ngi co chn k dui tay, lem li thn ngi mi ngi mt kiu m nm. Mi ngi y cng tri qua bao ln gian kh m sng cn, nn gi y xem ra khng kht, h lc li i nhau n nhng mn cn st li. n ht, c k, chiu hy tnh, n i cho no ci , bit n bao gi mi c n. C ngi hi: My gi ri c? Khong hn ba gi mt x. Vy l ng i Ng g c, trng thy m. Trng g th cng phi ra Nha Trang, gi ny cha ra quc l I, cn hn bn gi mi n, thi ng i. Th l trong bng mt ca xe, vi th nm d chu, ci lc u u ca xe lm cho mi ngi khng cn cng li gic ng c na. Xe dng li lm mi ngi chong tnh gic. Ti vn ci tm p ca ai che kn pha sau xe nhn ra ngoi, xe ra quc l lc no khng bit v u khong no gia Cam Ranh v Nha Trang cng khng bit. T Cam Ranh m i v thnh ph Nha Trang th c ngha l tr ra hng Bc, nu i theo ng b m xui Nam th khng ai li i nh th; y v chng ti cn n sn bay Nha Trang m phi theo hng nhu vy. Cnh trn ng lm ti ngc nhin. Tng on xe ng o c i ngc hng vi chic Dodge 4, khng mt chic xe no cng chiu vi xe ti, ngha l nhng xe ny t Nha Trang vo Nam. Ti ng ng nh xy ra mt cuc di tn. Nhng ti sao li phi di tn ch? M hnh nh ng l di tn tht! Mt s ng xe con xe ln c ch trn mui bao nhiu l th vt dng ln nh vt vnh ca gia nh; trong xe th no l n ng, n b, tr con. Thi ng ri, ci tin ct t t o C chia li hai min Nam Bc c tht ri, v nh th Nha Trang s l i a u, khng ai mun ti ci i a u, nn h li su vo trong cho chc, nht l lc giao thi, bn ny pho qua, bn kia pho li nguy him.

168

ny! Sao ngi ta ko i nh ngy hi th kia? Mt ngi n ng th u ra khi xe ng do dc ni tong ln, lm nhng ngi trong xe chm theo ra nhn. Ny, ging nh ci lc t Qung Ngi, ngi ta ra Tam K ri t Tam K ra hng Nng y. Ngi n ng hy cn bng mi do b thng trong trn u va qua a ra nhn xt. Dn nh ri a! Ch ch - y m cng chy lon na . ng gi trong m hay c nhng suy ngh phn on ca ngi giu kinh nghim: - Th ny th cn ni th no na, chng mnh di tn vo y th cng nh khng. Kiu ny ngi ta ni chy m mc m y. u m k cc vy. Mt ngi n b chen v bn. Mi ba ngy, va gii phng Nng, chng l by gi y cng sp gii phng na ! My ng c sc thnh cng chng c th m vc sng chy mau cho kp tu. nh gic c thng cha dnh c mt thc t, my ngi ni chuyn thn thnh. y, coi chng , thn thnh a! Tay lnh hi qun ni chc chn: - Trc y m my ng u hm ch kia cch nm chc cy s m sm mai n sng ch ny ri M u phi l ci chuyn nh Nng ri chy vo y nh. ng u, my ng nh , trong ny th cc n v ti ch tham gia chin trng. Khoan, khoan, khoan v rn thm chn, bnh tnh no. Mt ngi mt b bm en chm ln ni: - C ai bit chc tin ct ngang o C khng? C! Rt nhiu ngi ni c. Ct ngang th y yn Min bn na. Ngi bm mt ni xong ri nm xung lim dim i mt. M ch l tin n th c chc g. Anh bng mi li hoang mang tip: - Tc thit, my ngy nay khng c ly mt t bo, i ic g th cng cm tit lun. Sng m nh ch ngi y ging, chng bit g ro! Thi i! ng gi khng bng lng cu va ni: - Ti by gi th khng cn tin ni chuyn chnh ph, qun i ny ni na. Ton l bn lo khot. Qua my trn trc da u ri ai cn tin l cn ngu. By gi mun chc n bng 169

qua bn kia ng hi thin h, n chc. Tin tc chnh xc l ming ngi trong cuc. Ti nghe ng gi ni ng nh mnh nn xung phong: ti lm chuyn ny cho. Ti phc xung xe nh bng qua ng, th bt cht gp Thi t u xe i xung. Ti hi ngay: Sao xe ngng li lu vy. Xe h ?

Thi khng tr li cu hi ca ti m chng tay vo thnh xe, ngc c nhn mi ngi. Trn xe c ngi lo lng hi: Ht xng h anh?

Thi th ra vi mi ngi, quay sang ti, anh lc u ni: Xe chng h m xng th y p. Nhng ti x th b i ri. H? Mi ngi ht hong l lng. Thi ni r thm: Hn nht nh khng chu li na, v hn b i ri. Sao khng gi hn li? Ngi no va hi xong li tr li lun: - Nhng v ch, gi sao c! Thi dy Thi t tn trnh by tch bch: - Ta khng gi ti x ca h li c. Tay ny thy ngi ta rng rng b Nha Trang i, hn ht hong. Hn cho bit ngi ta n gii phng khng chu ngng li o C m m chin dch gii phng sut vo Nam lun, n ni no th ni y thuc vng ca h, c th l c vng 1, vng 2, cn vng 3 v 4 thuc quc gia. n by gi ra n quc l 1, thy cnh ny l n chc ri, n nht nh b trn lo cho gia nh. tri an ninh, ngi ta chun b cho bn mnh hai phng n Thi ngng li, mc ti o trn li ra xp giy nh my gp t, m ra v m trn tay my t, gi ln cao, cho vo ti ri ni tip: - Mt phng n my bay v mt phng n GMC, y s v lnh cha trng in tn mi ngi vo. C hai phng n ny u do qun vn m trch. Anh ngng li, cho trn xe suy ngh thm , ri anh tip:

170

Vy theo ti, th ra cc qun vn Nha Trang thi nhn s v lnh, xin phng tin my bay u tin. Nu my bay khng c hoc phi ch t ngy gii quyt th ti xin ngay GMC i cho kp lc, nu c tht l dn y b chy th ta cng c phng tin GMC i ri. Th by gi ta tr u xe chy lun c hn khng h anh Thi? Ti bn gp: - Ti ch ngi nu chn ch th li m vo ci cnh nh Nng qu. c thi! Thi ni vi vo trong xe bng thi khoan thai mi ngi nghe kp m c thm gii php chn la. Tnh nh anh Ha th chng ta i sm hn, chc n hn; nhng c nhng iu ny s ri ta hi tic. Th nht l nu cn c my bay th ch hai ting ng h sau ta Si Gn ri. Th hai l vi GMC v hai phuy du d tr ta i sut trong 12 ting ng h. Nu cho c n sng mai c xe th chiu mai n cm Si Gn. Th ba l chic Dodge 4 ch cho php ta n Phan R vi lng xng ca n, khng bit ti y chng ta xoay x nh th no. Hn na ta ch c s v lnh ra Nha Trang, i vo Nam gp trm kim sot ta kh qua.

Thi khc tri qua lng l, trong xe bn tn n o. Trong khi Thi hi ti. Ha n, tht tnh th ti vi c c th tch m i ngay by gi, mnh xui Nam lin, ti u hay ti , hai a th cng d tnh thi. Nhng ti c cm gic nh thiu mnh th nhng ngi ngi trn xe m ra lng tng, hn na, ring ti c mt ci g nh l trch nhim vi h. Ch! Kh d. Ti suy ngh mt lc ri tr li ng vy anh, trt th phi trt, cu mang th phi chu n lc sanh ch. C h c kin trc, nu chnh h tch m th mnh c theo mnh, khng phi ngn ngi n o g. m hnh nh anh c trch nhim ln y, by gi anh phi sng lm sao cho y bn phn ca anh Hai ch! Sao, anh Hai no? Thi ngc nhin lm ti ci thch th. Th anh Hai sinh vin mt i ri, tt nhin phi th vo anh Hai trung y ch? Thy v mt ca ti nghim ngh, Thi quay nhn c gi mt lc ri anh gt u. C gi nhn anh im lng 171

Ny anh trung y! ng gi ku Thi ni: - Chng ti tnh k ri, tt c u quyt nh i theo anh nh khi tri an ninh chng ti quyt ch anh i theo vy.

Thi nhn vo trong xe ri nhn ng gi cm ng. ng gi ci: C l kip trc chng ta l nhng ngi trong m Lng Sn Bc, nn by gi chng ta gp nhau, m anh th nh Tng Giang. Thi ci ni: y l kip trc, kip ny th ti lm ti x. Thi chng ta i, mi c ra trc ca-bin. Thi mi ng c v anh lic thy ti ly ngn tay ch ch vo lng ng ta. Xe ln bnh, bnh tnh i vo thnh ph Nha Trang trong khi dn lnh t t ko ra. Vic g v ang xy ra thnh ph ny. Nh Nng vo nhng ngy cui; s hoang tn by ra trc mt mi ngi. Xe u li trong sn Cc qun vn. Thi bc xung ra pha sau gi ti v dn d ngi trn xe ngi ti ch khng c i u. Anh phi ra i bt ng v khng th ch ai c. Anh cn dn nhng ngi n ng khe mnh lo lng cho mi ngi v bo v xe. Xong anh v ti sng vai i thng vo ta nh ln nht c tm bng : Phng tip vn. Ni rt ng ngi chy ra chy vo lng xng. Vo n ni, Thi ko ti n ngay bn tip khch, ni c nhiu ngi chen ln. Thi l d chen vo tht ra ch ny ch n, sau cng anh chen i vo mt ch st bn, ly hai t s v lnh tri ln bn. Nhng t s v lnh ny c chuyn tay ghi tn y mi ngi trn xe ang khi n y. Nhng t s v lnh chng ln cao nghu, trong khi sau bn tip khch ch c hai ngi gii quyt. iu m Thi lo lng nht l hai t s v lnh ca anh c nhiu im sai nguyn tc. Bn an ninh qun i ch c th nh my tn Thi v tn c gi vo thi, nhng tn khc chng ti khng chu in vo. L do tht l rc ri. Khi bn an ninh qun i cp s v lnh ch ghi tn ca Thi v c gi, ct hai ngi v c Si Gn em vng ra np cho chng, m mua s b qua hai v n gy ra trn tu v ti tri an ninh. V mun a c xe Dodge 4 v Si Gn, t in tay 172

86 ngi na vo m lm cho hai t s v lnh tr thnh khng cn hp l. Bit th nhng vn liu khng th xoay th no c na. Ch cn hy vng anh trung s ang tt bt gii quyt thng qua s v lnh s khng kp pht hin s khng hp l . Cn c h s, Thi khng lo, c ch l ci my ng mc ang khng h tay. Trung y Thi! Ngi trung s gi. C ti! Thi git mnh ri chm bm theo di thy ngi trung s cm ly t s v lnh ca mnh, m ngi thon tht. Khng cn chuyn bay! H!... Th hy t s v lnh ny. Va ni xong, ngi trung s qung t s v lnh vo ngn t bn di ch anh ta ngi ri bc lin t k tip, gi tn: Trung y Thi! a cng ca trung y na !? Ca ti! Trung y c mt lt hai s v lnh ? Phi!

Ngi trung s ly lm l tn ngn, cha bao gi c ai li c mt ln hai kiu s v lnh nhng vn hi: Th ? Sao th? Nhim v c bit ca an ninh qun i. Thi p liu. Khng ng s p liu y c vic, nghe n an ninh qun i, ngi trung s e ngi khng vn tip v cc thc mc khc, anh ta d dng chp nhn tt c nhng iu ghi trn s v lnh ca an ninh qun i. 88 ngi tt c h trung y? ng! u i Si Gn! ng! c! Trung y s dng GMC. S cp cho trung y mt giy gii thiu vi on xe, xung trung y c xoay, nhng ngi l khng c ti x. c! Ti lc ny th ci g Thi cng ni c, anh mong thng qua t s v lnh cho ri.

173

V ng nh Thi c, t s v lnh c ngi trung s a sang ng du, trong khi anh ta vit ngay mt giy gii thiu cho Thi n on xe qun vn. Va cm my giy t trn tay, Thi tch lin m ng quay ra tm ti trong lc ti ang ni chuyn vi mt ngi khng quen. i Ha, xong ri! Thi gi ti. Ti vi v t gi ngi kia quay chy theo Thi. Ai th? Va chy ra xe Thi va hi ti. Mt ngi bn kin trc s y. Ti tr li. Lm u? Khu qun sn to tc. Mt trng phng y. h,

n xe, Thi lao ln tay li, ti nhy ngay ln pha sau. Chic xe li vt i tm on xe qun vn cch ch ny ba cy s. n ni, mt khung t rng ri, ni tr ng ton b xe qun vn ca tnh, im lm. Ci im lm tht ng s. Cc phng th ca ng kn, cc nh xe th ca m trng hoang. Trm gc, bn vng ro, trong sn khng c ai. Thi xung xe nhn quanh ng ngc. Im lm vn im lm. Mt ng gi mc lnh mang du hiu qun vn u l d i ra. Thi mng qunh gi ln: ng gi! ng gi i!

ng gi quay li, Thi hi gp: Mi ngi u c ri bc? i ht ri! ng gi tr li gn ln lm Thi nghe au c, nghn hng: Chng no v?

ng gi lc u, ci xung ln thn quay vo ni ng va bc ra. Lc , ti cng nhy xung xe nghe c li ng gi ni. Chng ti nhn nhau. Thi ni nh mun khc: i ht, i lun ri Ha!

t nhin Thi ht to ln trong khong khng vng lng. 174

i lun ht ri, khng cn ai y na c!

Mi ngi lc c bc xung sn nhn quanh qut. Ci sn rng, nh ca b hoang, 88 con ngi v mt chic Dodge 4 ch cn xng cho nm cy s ng m Si Gn th cn xa 500 cy s. Hy vng sp - 88 ngi ngi bt xung t quanh chic xe.

PHN III: T BNG SNG DY LI GN LC n khi chic xe ln u bnh trn ng, thot ra ngoi thnh ph Nha Trang, chng ti mi th pho nh nhm. Thi ni: Lc u ti mun nh tin ca c em ti m mua xng, nhng tnh th xui khin ti phi cp xng. Thi ni th, nhng ti ngh khc: Anh ch git thi. Git li khong xng cn thit ca mnh, xng anh em s dng vo vic c ch cho s sng ca 88 ngi trong xe. Thi ci vui: Tht cng k th, chuyn c xoay nh chong chng, kh m bit trc c, mi d tnh u tiu ma, ch c nhng s vic n sau cng l thng th. Thng Ton nhn c ho m mnh tin n, n chi mnh ti bi; cn vic xng, mnh khng tin l qua c thng th kho, th m li qua. Ti nh li mt vic xa hn, rt l th: Anh Thi cn nh ch, chic xe mnh ang xi y l ca bn an ninh qun i. Bn ny tham vng m ha ra tn tnh gip mnh y, n b cho mnh i li cn tng khng cho mnh chic xe. Nha Trang sp ri vo tay Vit cng, ti n gi y cng b chy, th th n bo co v mnh vi cp trn cn c gi tr g chi ti n na, vng thnh vng m tut. Anh Thi h? Ba ting anh Thi h ti c nhi ging Hu m ni ngt thnh tng ting. Thi ph ln ci rung c trn xe bng bt. 175

Rng m ci gh ra? C gi l mt ra ci l bt, ci ming ci tht d thng.

Thi nghing mt li nhn c gi, trong lng anh thy thng c gi tht tnh. Trong mt anh, c gi ny khng cn l t tiu th knh kiu na, m tr thnh mt ngi c tm lng: C bit v s sng ca k khc. Thi ni trong ting ci vui tht lng: C em gi ca anh, hy khui ngay thng bnh khao mi ngi v khao ci ng ti x ng kch ti tnh ny vi. sau xe ting hoan h v ting ci vang di. a bnh u vy? Ti hi.

Thi dnh cho bn mt s bt ng: Mi hai thng hp chy theo hai phuy xng. Thi li ci ph ln

Ting ci trong thng xe bc cao ln, bn bnh xe Dodge 4 nhm ln mun bay, chic xe nh ang reo vui nhy ma trn ng di m thu. Anh Hai! Nha Trang chy rc t t!

Kt! Chic Dodge 4 dng sng bn ng. Sau tm bt, c gi gi ri rt: Cc anh ra xem, chy to qu. Ra xem t! Cc anhgii phng ri chc?

Thi nhy xung xe, mi ngi trong xe cng nhy xung, ng quanh xe nhn v hng thnh ph. Mt vng tri sng rc, khi trng bc cun ln trong m. Ch bn Thi t hp sau chic Dodge 4 ng nhn cch m chy khong chng mi cy s, kh phn bit c tm xa, nn thot trng thy nh ca la rt gn lm cho mi ngi kinh hong. Vn y l on xem vic g xy ra. Thnh ph di tn chng? Chc l ni lon. Nhiu ngi cng ni ln mt . Khng chc c ni lon, v xem quang cnh Nha Trang lc chiu cha thy c mt hin tng hn lon no, thnh ph cn np, duy c s im ng v cc loi xe ng c c vng i. Ln qun qu, chy g mc k, thot cng xa cng chc n. 176

Th th i l ln!

Thi v ti nghe mi ngi bn bc, chng ti c cho h ni, ni khuy ni su nh tic thng, sn cng cho on ngi ht th khng kh ng qu trong m cho khe; nhng n khi nghe ai ni nhng li sau cng th chng ti nghe n lm sao y. Ti nhn Thi, Thi cng nhn ti. i thi anh Thi, nn i nhanh khi Nha Trang. Ti ni. Ln ng b con i! Thi gi to ln.

Mi ngi lc tc ln xe. Chic xe ln bnh. Ti li xe, v quen li cc loi xe ln trn ng trng vng lm. D trong m ti, ng l, ti vn a xe i nhanh v an ton. ng vng, hai dy nh sng thng ca n xe qut nh qua li trn ng. Thnh thong xa tt, thy mt m en, n gn hn m en l nh nh c ngi, nh n pha in ln n, thy r nhng chic xe b, xe nga cht y c, tr con, ngi ln th i b sau xe. Ri nh n lt ngang, xe lt qua b li pha sau trn ng mt m ngi, xe lm li. Ti khng ni khng rng, hai tay bm cht vng li, mt khng nhy, nhn thng pha trc i khi ti thy vt g vt qua trc mt, nhng ti thy chng cn nh l g. pha sau xe, c ngi pht hin, la ln: A! Thp B! Xa Nha Trang gn 90 cy s ri. Ly Tri Pht, ng vng v yn xui cho chng con ti ni an lnh! Cng mau d, chc chng mt ting ch my, coi chng ci iu ny n Si Gn m cn ti om . By gi my gi ri? Cao lm l 10 gi. Hai, ba gi sng n Si Gn. Ha ha ha. Hai ba gi chc khng ni u, anh lm nh l ng khuya d i, cn nhng ni nguy him chc g qua c? Ti chc anh trung y s gh li Phan Rang, ng qua m ri mi i tip, ban m khng dm i xa hn u. 177

Bn n i m. i m, lm ai nh ra: Cht ri, sao khng gii nghim c? Ny gi xe c sao thy tha tht, ch cn c chic xe mnh chy khng h. Anh trung y tnh sao y? Tnh g na. i th i, mun gh li chng l gh li gia ch o heo ht gi ny ? Chc my nh c k hoch. Cha, sao tui thy n qu n ci g, nu phi ti cht, th bit bao ln tri bt cht c ri. Khng cht u m lo! ng lo g ht, y ton l ngi o cao c dy, ai ny tu mt ngn kip ri khng th cht c. Ai khi hi lm mt vi ngi ci ln. Chc sp cht thnh tin ri! Mi ngi ci r.

Mi li bn tn trong xe, Thi nghe ht. iu anh lo ngi l ch c chic Dodge 4 cn chy bng bng, my loi xe khc vng hoe ri. ng lc ny i vo gii nghim, xem chng dm n n sng lm. C l khng ai dm lu hnh v s iu ny, nhng ny gi xe vn lao i an ton, thi c phng lao theo lao! Ti cng ngh nh th, lic bn hi . Thi nhn ti ni lun: C phng nhanh! V anh quay lui ra sau ni qua l bt: - Tt c im lng, im lng cng l k hoch . Mi ngi im ngay, nhng c ting ai lm bm: Im lngm cng k hoch ?

Chic Dodge 4 lao vun vt, n nh mun x ht tc lc v hnh nh u trong bng m c nhiu con mt rnh ng v nhiu hng sng chng ln cha nh n. Sng ca quc gia hay ca gii phng hay ca c hai? C phi ti xe mang bin s an ninh qun i hay ti sau thng xe, ngi ta thy nhng ngi di tn. Ai bit? Chic xe vn lao i vi tt c tc lc ca n. Ng ba vo cng Cam Ranh im lm trong bng en dy c, chic Dodge 4 vt qua. Xe chm ti dt lui tht nhanh, lm trong xe ng chi ng nho, mi ngi hong hn lm cm ngi ln. Bt ng. Tt c chng mt nhn vo khong rng khng 178

gian thy c qua khung sau xe c cm gic nh xem trn mt ci mn nh ang chiu cnh bng m trn con ng tri rng. Hai bn ng l nh bng xanh ct nga, u loang long nh bng QC, thp sng trong m xanh l tua ta chng ln. Trong xe, c ting rn h h trong c hng: Tri i, l qu qun cnh, ri vo r ri, cng ng!

Mt ci mt ai l ra khung xe nh dm quanh th ngay tc khc, trn mn nh na thn sng M18 cha ra v ting qut kh: Tht vo, ngi yn!

Khn gi th khng chu ngi yn, c lao xao rm r, trong khi cnh chiu phim trn mn nh ng yn nh nh pht ra t phim n chiu. Mt lc khng lu, ci nh b lc lc lay ng v b ko li chm chm ra xa, n lc y phim n chiu c thay bng phim ko phng m my ci nh lin tip c ko qua cng na n nh ci nh u tin. n khi ci nh cui cng ng yn v li dn ra xa mt ht vo m ti. Phim ht, mn ng li. Mn hai l tm phng sn g bn km gai. Ngi trn xe nhn sng m thy cnh vt xy ra qua khung sau xe c cm gic nh th; nhng tht ra y l cnh xe b mt rng qun cnh chn li, p buc r vo bn ng v sau nguyn c chic Dodge 4 b giam trong mt tri khng l. Mt ci lnh nghe n ng nghnh: Ai bc xung xe, cm khng c ln xe!

Khng cn ai canh gi; nhng khng ai dm ri khi xe. Trn mt khu t rng c chc mu ty, b ngang theo ng ci v b di theo chiu t ng ci vo su trong tri, bn bn ro bng gn chc vng km gai. Cng v gia b ngang khu t va lt mt chic xe hoc mt dng ngi hng bn. L ct th mi mt c c c chc ci, v hnh nh c mt s cha li thot ra ngoi hnh ch chi an km gai chng cht. Gia khu t, bn gc c b tr bn i quan st rng. gia bn i quan st l mt dy nh hnh ch O, vung vc t gc ny qua gc kia khong trm thc. Bn trong nh, qun cnh v an ninh qun i c hng trm tn. Sn t pha ct cn ri rc c v chi chy kh, phn 179

lm hai sn trc v sau dy nh. Sn trc chia ct thnh l bng ro km gai bn kn, len li gia cc l l nhng con ng rng. Cc l ny giam c ngi v xe; nhng ngi theo ngi, xe theo xe. c lng cng khong mi ngn con ngi v nm trm chic xe.Chng hai trm thng qun cnh v an ninh i ti i lui canh gi trn ng. Chic Dodge 4 u im lm gia sn. Khng ai nhn thy 88 con ngi va b nht trong . Mt l sn c m cng, gn 500 ngi sp hng hai bc ra, gi an ninh cho h l 50 ci nn QC v 50 khu M18, cha k di cui v lu n. C nh mt thng p gii mi ngi, tt c bn chng la m ngi vo gia sn vung ca dy nh ch C. T mt phng, mt thng an ninh qun i mc sc phc s quan i ra sn ng trc m ngi, ni g . Mt lc sau ni xong, n h ln my ting, th khong my chc ngi a tay v tch ra sp hng hai; my thng qun cnh dn hai hng ngi ny i vo mt phng. Thng s quan li h ln my ting, my chc ngi na a tay v sp hng hai; my thng qun cnh li dn vo mt phng khc. C th, thng s quan c h tng chp, tng ton ngi b i n sau cng, m cn li cht ht khong trm ngi tp hp hng t v m qun cnh dn vo mt lt bn phng lin nhau. Mt lc khng lu sau, m ngi li ln lt t cc phng y bc ra sn, sp ring ra theo thnh tng ton nh lc bc vo. Khi ra ht v cc ton c phn bit hn th qun cnh dt tng ton ring ra pha sn sau, c b tr nh sn trc v ang trng. C mi l chng dt mt ton ngi vo. Ti pht biu trc tin: y! Chng chi tr gn lc, phn chia i ng th ny th n v mi i ng mang mt tnh cht khc nhau trong chuyn xui Nam. ng khng anh Thi? ng nh th! Thi ng : Mt s ngi a tay theo ting h v t ng ra xp thnh ton l cng mt mun nh nhau ri. y ti ni l cng mun v h t nguyn a tay v sp cng hng vi nhau. Nu c t nguyn Ti chen vo: - Ngha l c s ham thch, nhng ti sao h li ham thch; y mi l mu cht. 180

Thi cau my suy ngh: Th xem, th xem. Ai munth sp ring ra. Mun g no? Tht l kh

Ti gp: Mun i i u? V..i bng g? Thi hi th i Si Gn bng my bay. Ti th ngh: - Hay i Si Gn bng xe hi. Bng xe la Hoc i Phan Thit bng ghe tu v.v Hai ngi im lng. Chng l n gin v d chu th? Ai mun th no cng c ? Ngi ta mun g l chng tha mn cho ? T hi no n gi, ri vo tay bn ny chc chn phi gp rc ri m thi. Chng ti va n va suy on nhng din bin, Thi ni: ng ri! u tin ci thng s quan ra ni lp dp my li d d gt gm: Cc anh em qun khu I s c a v tng tham mu quyt nh. Sau ngi ta t nguyn n khi ghi tn v k vo danh sch th danh sch ny c km vo mt t ku gi tnh nguyn ng k vo chin u qun khu II. Cn dn? Ti hi thm. Dn th cng d. Thi li ging: - No l xe la xe hi tu thy my bay, nh th ri th mi m xc i b Nha Trang Phan Thit Phan Rang hay Si Gn g , chia ra nui hoc tr v nguyn qun khi rn rn trn ng. Ti ng vai tn s quan an ninh khi ni trc m ng, lun iu gt gm xo quyt ca chng, ti rnh qu ri. Ti vn dng thm tr tng tng ca mnh; Thi ngi chm ch, va nghe va nhai bnh: Hi anh em binh s v ng bo cc gii! Chnh ph v qun i khng th lm ng trc s ra i thng kh ca cc ngi. Cc ngi ra i v t chc l cc ngi i tm ci cht Nng v cc tnh qun khu I l bi hc au n ca chng ta. Do , c ch th ca chnh ph v ca c quan u tnh

181

y, chng ti ng ra thu xp cho s ra i ny c tt p. Chng ti hoan nghinh vic lm tt ny. Ti nheo nheo mt vi Thi v tip: V pha anh em binh lnh th dt khot anh em no thuc qun on II phi li qun khu II. Ni nh th ch cc anh em phi cn c dng qun trong nhiu thng, chng ti s a anh em n ni an lnh thc hin vic ny, cc anh s c dng qun cc tri ti bi C N. Ni nh th c ch anh Thi? Thi ci: Khoi m ti Ai li khng chu.

Ti tip: Vic chng gi Nha Trang th do cc lc lng chin u ti y v cc thin thn m , m xanh, m nu, con cng ca tng thng Thiu trong Si Gn gi raCn cc anh em binh lnh thuc qun on I th chng ti khng c trch nhim gi cc anh em y li, mnh phi a anh em v Si Gn thi Ni anh em s c dng qun hoc i php nu c gia nh . Thi chen vo: Nghe qu, qu! Anh b trn na ci bnh vo ming, nhai ngm ngom. Ci v lic nhn tn s quan an ninh ang lp dp, anh tip: Mt chuyn tu ha ang i cc anh, cc anh s khi hnh vo sng sm mai. Ti ht hi: Cn qu v dn chnh, i vi qu v thi nh vy, qu v c quyn sng, v th qu v c th n bt c ni no min Nam ny. Chng ti s b tr ton th xe y ra s dng cho cc chuyn i ca qu v. Nhng qu v phi tr tin, qun i chng ti khng c kinh ph ny. Thi ngc nhin nhn ti: Sao c li ch ra ci iu tr tin lm g vy?

182

Ti ci: Anh d qu, phi ni nh th n mi ging nh thit ch, tr my trm tin xe th n thua g cho vic sinh t ca ngi ta. Thi ci r; nhng ging ci vn c hm trong c: Th ny th tin qu, ai ny tin ht, tin t ui. Anh lm b dng dc, nho nh ht ln: Ai qun on II thuc cc n v Bnh nhV anh b nh vo tai bn: Mt lot ngi.a tay. Nhn v sn trong, ti thy my chc ngi a tay tht. Thi cng thy v ni: Hay qu i c, nh th l khp ri. y l cch ca n, nham him qu chng. By gi y, chng ta tm cch i ph. Ti dng hai ngn tay vi ly mt khoanh tht, nga c b ht vo ming v m thm ci bnh lt. Nhai na chng, ti ni vi Thi: Coi chng y l ba n hp mt cui cng ca on ta.

Pha sau cng ang im lng n. Thi gi tm bt xung chm ln gh v t hn ci u ra sau thng xe. Ting ni anh nghe r r. Ti cm ci n, ming n u tin lc ny lm rut ti nghe cn co. Mt lc sau, Thi ngi ngay ngn trn gh: Tt c mi ngi u ng vo n Si Gn ri chia tay.

Ha va lau ming va hi: H r ht gian mu bn chng? R! Thi tr li: - Th nn h ton giao ph cho mnh lo liu Tht, by gi i ph th no y? Hai ngi ngi im lng. Trong sn trc tng m ngi b a dn i gn lc, ch cn li khng n mt na. Tri chc gia khuya, nh sao nhp nhy m m. My m ngi trng my l ro gia sn trng mnh mng, trng nh nhng n th, ban m mui cn khng yn.

183

Thi khc li tri qua, ngh nt c vn khng ra. Ti th ln ting, mong s ko co li qua ting li may ra le cht hy vng no khng? Chng ta ri vo mt tnh hung c bit, vic cng ti ny bit th khng r bin c no s n? H s cho ta l mt l st nhn. Thi lc u: - Th l tnh hung li cn en hn na. en hn khng? Ti c l lun ngc li xem sao: - en th en t tri an ninh qun i kia. Lc khc. Thi th gi li mnh Lc ton quyn mt thng trung y, y vi qui m ny, thng s quan cao cp hn, kh m lung lay c n. Lc , xoay quanh v ngi con trai ng ch tim vng, y khng th xoay nh th c, vic trc l t ring, chuyn y c ch trng ca chnh ph. L lun ca Thi cho thy tnh th qu en i. Hai ngi ngi im. Mt lc sau ti ni thm my : Nhng m s v lnh thng trung y cp cho ra n my bay v Si Gn. By gi khng c my bay, th ta c quyn v cch khc ch, vic i cng tc th xe n u li khng c. Nhng nh th - Thi ct ngang S v lnh phi c nh my y cc tn, phi c ti x ca an ninh qun i v trn s v lnh phi c ghi s xe ang s dng. Th th c lm mt ci s v lnh . Ti p liu. C lm h c? Thi ni sng: - C lm h?

Ti ngi nhm ln, ni nh: Vng lm, vng mt, gi tr v cng! y l mt v n cn gii quyt An ninh qun i lo th no c thi Liu mng qu tri! Thi a hai bn tay ln cao ri v xung i. Pha liu thi ch - Cn nc cn tt, thua th thi.

Thi va nghe ti, va lm lm quay trn gh. C gi Hu nghe anh gi day mt qua l bt. Hai ngi th tho: 184

Em c vng? C. Chi ra? Phi dng n n mi thot. y n! Anh ly ch? Em c bao nhiu? Mi lng.

Thi t ngi xung gh, ngc mt ln: Khng cn ht s y, cn ty. u em c nhiu vy?

C gi mm ci. L bt y li Tn thiu t an ninh qun i hm hm bc ra Thi trn xe leo xung. Anh ni v n no quan trng ca an ninh qun i? Tn thiu t hi ngay. Ti, trung y Thi, Lin on 10 cng binh. Anh cho v ni vi tn thiu t Phi, khng vo m ni nh th c mi thiu t n y V n git cht 12 ngi lnh ti tri an ninh qun i Nha TrangAnh thut li bn n. Ti c c bn n, v n cha kt thc. Tn thiu t an ninh ct ngang. ang trn ng kt thc y. Thi a t s v lnh ca thng trung y cho tn thiu t c, trong lc anh ng k bn r r. Tn thiu t xp xp t s v lnh gt u. Mi thiu t ht thuc. Thi a gi thuc M ly trong thng hp cho tn thiu t. Tn ny kp t s v lnh ra ngoi bao thuc , t c hai vo ti o trn, quy qu b i vo nh tri. Mi pht sau, mt tn qun cnh ra gi Thi vo Hai mi pht sau na, tn qun cnh a Thi ra xe. Ngi trn xe, Thi ni vi ti: Lc ny vo trong y, tn thiu t lm mnh nhy nhm.

Ti bit l chuyn gii quyt tt ri, nn ngi thng ln, ti ci nghe Thi k chuyn. Cho ci thng trung y git ngi kia vo. Lc ti mi ti ca. Ti tn ngn cho l tn thiu t phn ph. N nut ngang hai lng vng v chi mnh thng tay. N ch ci gh st vch ni ti va vo: 185

Ngi xung i trung y, ngi anh hng ca chng ta Cu sau ny n li lm ti chng hng, ging nh nh v y cm tnh. N xoay qua bo mt tn qun cnh: Mi trung y trng tri an ninh cng n y!

Mt thong sau, ng tay trung y ny t ngoi bc vo, hn cha ng yn, b tn thiu t ln ging. Chuyn xy ra ty tri cng hi sng, ti sao anh khng bo co vi ti? D tha thiu t Tn trung y p ng D c bo co ri. Bn bo co vit tay gi ra y lin ngay sau lc y. Bn bo co vit tay? Tn thiu t gn ging: - Chuyn quan trng nh th m anh khng n bo co trc tip c ? Tha thiu t, ti nh bo co ngay , nh l sau vic y ti bo co lun. Chuyn quan trng m anh li chn ch - Nhc anh l: chuuyn quaan troong. y! Tn thiu t ch ti, lc y ti ang ngi sau lng thng trung y, hn vo khng nn cha thy. Hn quay li, thy ti, hn git mnh, mt ti i, bit ra l khng th nut trn m phi chia nhau vi thng xp ca n s vng cng. Chuyn quan trng anh bit y ch? Tn thiu t nheo mt nhn thng thuc h. D, knh thiu t, bit, ri ti s bo co ngay lin. c, cht na vo phng ti Tn thiu t ct ngang v ni tip Anh cp cho ngi ta mt s v lnh khi ny ti a, d trc mt thng trung y Anh hy cho nh my ngay tc khc cc ci tn Thay li ni n: Si Gn Bng xe Dodge 4 mang s- Lm mt giy nhim v cho ti x: H s IHa, thuc n v an ninh qun i Nha Trang r cha? R! Ngay by gi, lm i v k tn vo! Ngay by gi v k tn? Thng trung y lm b ng ngn hi li. Ngay by gi! L do ti cho bit sau, tt p c ch!

186

Sau khi i p hm chia chc s vng tri an ninh cng, thng trung y lng lng cm t s v lnh i ra. Trong khi ch i, tn thiu t i ti i lui ca ngi ti nhng x iu ti xng vi hai lng vng ti tng ring hn trong bao thuc l v ct my thng qun cnh v an ninh nghe thy m m tt gian mu ca bn chng. Mt lc sau, thng trung y a cc th giy t. Tn thiu t li khn ngay vo , a i ng du. Xong, tr li cho ti n cn ni phn hai, na vi ti, na vi thng trung y: Ti khn vo cho cng tc vng hn, vic quan trng phi c hai ch k. Thi chc ngi hng thng l bnh an. Thi k xong ci ha h. Mc t giy nhim v ti x a cho ti. Tri cha sng hn, chic Dodge 4 lao ra khi cng, b li ton b nhng ngi cn ni y.

TM LY NG SNG BNG MI GI Sng sm ngy 2-4-1975, chic Dodge 4 mang 88 ngi n phng i t nt chng an ninh qun i ti ng ba Cam Ranh vo lc nm gi sng. Chic xe i v Si Gn do h s I Trn nh Ha li v trng xe l trung y Hong Vn Thi. Xe c l n Si Gn vo lc 9-10 gi sng. Mt in tn c nh i cho an ninh qun i Si Gn n bt cho c trung y Thi, mu cht v n git cht hai mi thy qun lc chin (!). Thng bo ny cng c ri di theo quc l 1 cc trm kim sot ghi nhn v b mt thng bo v Si Gn tuyn i v thi khc ca xe. Trong khi hi qun Nng trn chy v Si Gn bo co l bn thy qun lc chin ni lon trn tu, cn t lnh thy qun lc chin th n, kin ti an ninh qun i cng Cam Ranh khng chu can thip v thm st trn tu m cn nh cht binh lnh ca h tri an ninh. 5 gi 40, xe li ti sui Xun La. Mi ngi xung xe. Cu bc gia ng Cam Ranh Phan Rang ngang sui b nh sp, dng sui mun cn chy lng l. Sui khng rng lm, b ngang con nc ch khong mi thc, nhng hai b t l li rng thm ra. Ngi li qua c d dng, nhng xe con xe ln g u khng th qua c.

187

Ngi trn xe ra ng bn sui, nhn quanh qun thy chn ngn, chng l qua sui phi b xe li y. Quanh qut hoang vng khng mt bng nh v ngi qua li. Bn tri con ng quc l 1 l rung chy xa xa v b chn li bi my hng cy mng, thp thong sau cy, ch l nng ct ri n bin. Ly mt o th bin cch quc l 1 chng non hai cy s. Trong khi y, ti chic cu gy: .m, ti cng binh 202 Phan Rang chi ri! Chi vy chi vy ta? Chi l chi, ch chi chi, chi cho cht c chm, cu cng cho ph ht, chng chn cho chng chy ch chi. Rng m eo ci o24 ra ni? Chc cht qu, sau bn an ninh qun i sn ui, trc cng binh bn chn ra ni cht ht. i tm ti Nha Trang hi xem c b trn hay ng r chi khng, ch ny th chng mnh chu. Tm chng lm chi cho mt ra, khng nghe l hn xui tu, xui my bay ht ri ? Thi, chu cht, khng th thot c!

y l chic xe GMC 5 tn ca cng binh mang s 20, chc l ca tiu on cng binh 201 t Bnh nh tu thot n y, chc l hi m hm c nm tri tp trung an ninh qun i. Thiu y Ngn trng xe ang ng ni vi ba, bn ngi h s quan. Trn xe thy c mt s binh lnh cng binh v gia nh, lu chng. Bo lui cho pha sau bit. Thiu y Ngn ni v my h s quan chy ngc li. Pha sau chic xe cng binh cn u nhiu xe khc, v t pha xa, tng ton xe vun vt lao ti. Thong chc m on ng cu gy xe cht nh nm, ngi ta leo xung, bang ti bang lui y ng. iu ny chng bit tnh sao! Ti an ninh qun i v qun cnh th no cng ui ti. Thiu y Ngn lo lng. H s cng binh mng bng tn Giu tr li:

24

au ci u, nhi theo ging Bnh nh.

188

Thi ng lo chi c thiu y. Ti y ri ti n lm g bt ht c chng ta. Tra hm qua b d vo trng ch by gi mnh khng nghe li th h lm g? X sng bn ht h?

Dm lm ch? Thiu y Ngn tr li: - N cho mnh ni lon. Dm g m dm. H s Giu t tin: - N cng n mnh ch. N m n sng, y mnh gi tay chu cht ? Ni xe mnh khng cng hai mi tay sng m ha lc li hng hu. C on xe nh vy, mt ngn khu sng bn ch thin thi l chng cng a ra qun. Tng tng tng tng tng! Sng n p li h s Giu.

Cui on xe, ngi ta thy bng dng my chic xe GMC, dn u l mt chic gp. Trn xe ch y qun cnh mc qun phc tc chin. Trn chic gp c b tr mt khu i lin. Ting loa t chic gp ku vang: Cc anh em binh s? ng b ct t on ri, cc anh em khng th no i ni u. Cc anh em ng sa ly khng g ra Tr v lm theo lnh l hay hn ht c!! Hi cc anh em! ng chng ti dng ha lc n p anh em. Chng ti c kh nng, trong khi cc anh hn tp khng th chng li ni u Nghe loa m mi ngi ni gai c, lm thinh. Nhng sau my pht, gn cui on xe, c mt chic GMC n my v 4 chic xe sau n cng n my. Nm chic xe u de lui v ting loa li tip tc: Cc anh nn tr u xe theo chng ti quay li, nh vy l rt ng. K lut st qun i c th tha th cho ai bit hi ci De c mt khong mi thc, nm chic xe tr u u hng mt i din xa xa vi my chic xe qun cnh. Ting loa li tip tc: Cn my chic xe kia cng bt u i!!!

on xe rng rng n my tng chic mt de lui, nhng khng tr u, m u cch ri nhau ra. Cc anh nn quay lui ko i ngay by giTing loa tip.

189

Tt c cc chic xe u tt my. Ngi ta ht xung xe, cc ngi lnh mang sng tn mc ra hai bn ng v li c xung rung; dn chng th chy nhanh v pha sui. Ting loa gin d: Cc anh nh chng li qun lc ?

Trn chic GMC tr u trc tin, hai cy m (lnh d) m mt cy i lin ba cng trn nc xe. Ming mt ci nn lm bm: Tao l qun lc y, ti by nh chng ?

Pha bn qun cnh, ti n thy r mi hnh ng ca dn di tn, bn lnh qun cnh mang sng nhy xung xe tn ra hai bn ng. Chng ti khng mun mu mt cch v ch ti y. Ting loa li dn d: - Cc anh phi tun lnh Chng ti c th hy sinh cc anh y lm gng cho ni khc. Ci ming m li lm bm: Chng tao cng phi hy sinh ti by y lm gng cho k khc.

t dng ngi ta nghe ting Rm rm ca bnh xch nghin trn ng. khc ngot cch ni y khong mt cy s, mt chic tng l u ra, hng sng tng cha v pha trc v t t tin ti. n on ngi di tn, ngi ta nhn nho nght th trong khi ting loa li pht: Ny cc anh, ha lc tng s thiu ri; bn tung cc anh ngay, cc anh c chu nghe lnh khng? Ci ming chic m li lm bm: qu s, ti by git chng tao tht ? Cht th thi!

Chic tng tin n cch m qun cnh chng mt trm mt th dng li, my vn cn n, kp lc y khc quanh, mt on xe hn tp li xut hin chy tr ti, trn xe ngi ta thy l nh ngi. Li mt m di tn na ang ko n, on xe va thy my chic xe qun cnh th sng s ngng li. Th l cc din tr thnh ci th gng km, hai u l hai m di tn, tay sng c khong c ngn ngi; gia l m qun cnh khong hai trm tn, ha lc mnh m v chic tng bc thp lm 190

l. Tt c ha lc u ging ra. Cha ai n sng, thi khc ang g nhp. Tnh hnh ny, nu c ai b cp c, ch mt ting sng n thi th ni y s tr thnh mt cuc tn st thm hi. Trn on ng non mt cy s s y thy ngi v xc xe. T bn kia chic cu gy, cch khong mt trm mt, u ngi ta thy pha bn mt rung sy cao ngt nghu, mt chic xe Dodge 4 ca an ninh qun i t ngt xut hin l d tin ln quc l nhng ti st m ng, n ngng li. y, xa nhn li hay trn my bay nhn xung, ngi ta thy mt th chin u ci rng lc, cuc chin u s l mt trn xp l c khc lit. Chic loa phng thanh ca qun cnh li reo ln: Cc anh em thy y! Cc anh em b bao vy ri! Nn u hng v tun lnh i, cn kp. Ti lc ny th chic tng t thi , cy sng i bc di ngon ca n ang cha xo ln cao v xin xin mt bn; by gi bt u x dch. Ngi ta nn th theo di mc tiu ca n. Hng i bc ca tng gy kinh hi cho mi ngi mnh hn c. Ci ming di ci nn tm li: Cha vo tao ngay i, tao cho n sng v cn ti my ngay! Tao th s lm nh vy! m xe di tn pha trc chic tng cng ch i, m chic tng cng ch i. Bt k u l mc tiu ca chic tng th bt buc phi liu mng trc tin, ngha l phi t ng tin ti v n sng. u sng i bc trn chic tng tm thy mc tiu: nhng n li ng cht sng ra, khng ng. Chic xe gp chin u ca bn qun cnh nh run ln trc u nng i bc trn xe tng ch cch n trm thc. Su thng qun cnh trn xe t t ng ln, mi hai tay a cao. Chic tng ang n my, chy gn ti thm hn na, su thng qun cnh ra khi xe ng st li, tay vn a cao. m di tn pha sau t t cho xe tin ti, mt s qun cnh bn ng lom khom bc ra, hai tay a cao. Nm chic xe tr u ca m di tn, pha trc li thc xe chy n, mt s qun cnh li bc ra khi v ng. V nhng

191

ci nn QC li ln lt bc ra cho n khng cn mt tn no cn gi truy bt on ngi di tn. Ngi ta sc nh chic Dodge 4, nhng ngi ta thy n u trn ng, pha sau l nh ngi trong nh l dn di tn. Mt s quan ng cnh bn kia b con sui, mang cp bc trung y v du hiu cng binh. Sng sm tri giam, on ngi b qun c trong m va ri tho chy ra ht c y. H bit c gian mu ca bn an ninh qun i v cuc sn ui ca bn chng b b gy. Ting la hoan h dy tri t. thot ri! Tm trn ci m qun cnh ri, cho n theo di tn vi. C ng thot ri! Mt chic xe qua c bn kia sui, ch cho ti ny i vi. Trung y cng binh ng ci, ngi ti x chic Dodge 4 bc xung xe ra ng cnh, anh a tay ch tr v pha xa xa trn ng, pha chn ni, ri xa xa theo con sui, ri ch vo u ng r xe anh va ra. Ting la li dy tri dy t, c ngn ci nn vi, l, st c tung bng ln tri.

TRONG TAY L ST NHN Chic Dodge 4 i vo thnh ph Phan Rang mt cch bnh thng. Thnh ph ni chn nhau ct rn ca tng thng Thiu, qu tht l p v yn lnh. Chic xe u li bn ng nghe ngng. Kinh nghim ca ln trc, trn xe Dodge 4 khng ai mun xy ra ci cnh b chn li trc Phan R. Cc iu d on ca Thi v ti sai. Khi b chn li con sui Xun La, chng ti tng l do ti Phan Rang, nhng tht ra do Nha Trang mun gi bt lnh li nn nh sp cu bt li thot. V nu do Phan Rang th chng ti cha chc d dng n y khi thot khi sui Xun La. Thi bc xung xe, ni vi mi ngi pha sau:

192

n y, chng ta c cn ngh li trong thong chc, xem xt cho r tnh hnh ng vo Nam. Anh em c th i quanh qun y trong vng mt ting ng h ri chng ta hp li m quyt nh. By gi khong 10 gi - 11 gi gp li, nhng tt hn ht chng ta ch l hnh tung, v ngh c ai li gi xe.

Trong xe mi ngi nhn nhau vi nhiu ngh. Mt ai ni vng ra: Sao mnh khng i lun trung y nh? i lun cng c. Thi ci: - Nhng c th chng ta s b chn li khi ra khi Phan Rang, chng ta nn bit r iu ny, quyt nh ti ni yn lnh y tt hn. Mt ngi khc li ni cc lc: Ch ti mnh l chim b tn, thy cy cung cng s. Khng h g u. C i i.

Mt ngi khc li ni thm: Ngng li th ny v ch qu. Chng ta s mt thm thi gian. Ti xung xe ng k bn Thi v chn nhng li bn tn: D sao cng phi ngng li y kim thm xng v xem li bnh, hi ny xe b dn d qu. Ging ngi khc na li ni: Th th chng ti i y. Xong mnh i ngay.

Thi ra v ti ci: Vy l chng ta c my v y canh chng xe ri . Cn nhng ngi khc, ai mun i th c i nghe ngng dm. Ai ni: Trung y c i khng? i! Thi p gn ln Ti cn bit c th tnh hnh nht.

Ngi hi ngang ph: Trung y nh i bng ghe? 193

Thi nghe hiu ngay ngi ny, anh lin tr li: Nu xt thy cn. Cht na chng ta s nh, by gi i xem xt .

Ngi hi ngang ph ci hnh hch: i cht na th trung y lnh nh trn bin ri. D sao s dng ghe cng chc n hn. Thi kh chu vi nghi ng ny, Thi ngh mnh i x nh vy m cn c ngi cha tin mnh, v ci tr gt gm ny my ngy nay y ry trong qun lc cng ha. Nhng ch c ngi ny hay cn ai na? Thi o mt nhn mt lot, nhng gng mt im lm nhn anh, anh kh bit qu. Thy Thi ngn ng, ti hiu , nn t nguyn: li coi xe, cng cn c ti, ti x cng phi trng chng xe.

Ti cng mun chm thm cu ni mc, V tt c chng ti b i dm mt xe lm, nhng anh thy khng nn, v trong xe cn c nhiu ngi tt. Nhng ti sao chng ta li khng i ngay? Mt ngi no cn vn gi y. Khng! Chng ti y ng mt ting ng h. Thi p gn ri b xe i.

Trn xe nhiu ngi nhy xung, thong chc sau, ch cn li quanh xe l ti v chng mi ngi. Ti ngi bn l ng ng bng qu, bn ti, c ng gi. Bun v khng c vic lm. Ti quay sang hi thm ng c: Nghe ging ni ca c, chu on c qu min Ty?

ng gi hi ci: Cu ni ng qu, cu dn Nam th rnh qu ri. ng c tr li v hi ngc li: Cu dn Si Gn h?

Ti li ci, cht nh ra ng gi b bt giam nn hi: Chu khng hiu ti sao chng n li bt giam c ti phng ti trn tu hng? Th ai chi n, n nht thi.

194

C gi ri, chi ti n chi cho mt xc! Ti nghing u nh tic cho ng c cn mang ci tnh khng chu c nhng iu tri tai gai mt nn kh thn gi. Nhng t nhin, ng gi mt ngu: Ti gi ri, ch cn tr ti dm git ti n ngay lc y!

Nghe li ni quyt lit , ti nh li bui tra nng trn nng ct tri an ninh qun i. Chnh ng khi mo v tr a y. ng gi ny gn lm. Ti c phn nn: Tht ng tic, c chm ngn la vo hai thng du.

ng gi v ng ngn, thong ci li hn hc: Trong tay ti m c cy sng l ti n khng cn mt mng.

Ti ngh bng: Git khng cn mt mng, m cng cha va lng. Sao ci ng gi ny cm th ti n d vy?. ng ni nh trong xa xm: Ti c nhn ci lan can m tng nh n cn ng , n nhy nhanh qu, ti khng ng. n lt ti ng ra: Ai? Nhy u? i th con ti , ci thng trung y qun lng nhy xung bin . Ti c nhn sng ci lan can, hai thng o xanh b nh li trng con mt ra m ti c bit g u! Ti sc nh ra chuyn trn chin hm, nh ti ngi cho ti ci o mc trn ngi. Lc ng gi chc li ni tip: Ti nghip ci ng thiu t, chc by gi ng cht ri. Ti n bt l cht thi. ng l bn ti Ti bung thng mt cu ri th di: - Thi, chuyn qua ri, by gi tr i yn lnh, ch cn k nim tic thng. Lm thinh mt lc, ng gi nh i su hn vo k nim v ngi con: Tnh n lc no cng quyt lit. Lc n ra trng s quan b binh ng vng I, th a con ca n mi sanh. N gi v con li cho ti ch m. 195

Mt nm hai ln n v php. c ba nm, n khng v na ku ti dn con n ra. Chuyn nh th , ch quanh ng lng lnh ngho, v n b i bn ba ly M - Ri trn tu, con n cht, n quyt lit tm ci cht. my thng kia! u ti y? Ti v ng gi quay li thy bn thng m ng dang chn hi my ngi trong m xe t tp sau chic Dodge 4. Chng hi bt ng lm h qunh qung c ln, nht l do my b ny Nng bao phen lm h khip va. Cho coi giy t. Ti m xng ging.

Mt vi ngi lng cng mc giy t ty thn, s cn li ng ng do dc. Thy th, ti ni vi ng gi: C bng qua bn kia ng, c s thng bo li vi trung y khi no y chng ti b kt. ng gi nghe v qua ng ngay, n bn , ng quay nhn li theo di. Trong khi ti ng ln vng ra sau chic Dodge 4. - thng ny, my ng p mt vo tng! Mt thng m cha sng vo anh b thng mi, hu hu mi sng vo bc tng ro bn ng. Ti giy t m! Ngi b thng mi ci li! Tao biu my ng p mt vo tng! .m, my c chu nghe li khng? Nhng m, tiAnh b thng mi mun c ci, nhng lin khi b sng ca mt thng m khc ng gn bn, dng mt ci tht mnh ln lng anh ta lm anh qu xung. Thng m ang cha sng vo anh b thng mi, qut tht: ng dy my! .m, tnh nm n v h? Nm lun my!

Lc , ti n k bn, a tay y thng m sang bn. Thng ny quay nhanh mi M16 cha vo ti. Ti bnh tnh, mc ly trong ti o t s v lnh cha ra v ni: Cng v y, cc anh khng c nh ngi ca ti.

Thng m tay cm s v lnh lic mt c, tay kia vn gi mi sng cha vo ti. My ngi trn xe Dodge 4 t dn v pha sau lng ti. Thng m c xong n nhn chm bm vo ti; ti mc ti ly ra gi thuc Pan-man trong thng hp 196

M, cha ra mi n. N h mi sng, v iu thuc; nhng ti kp n c gi vo tay n v ni: Anh gi i. Ri ti tranh th, hi lun: Ti sao anh li gi nhim v tun canh trong thnh ph m khng phi l ti qun cnh? Qun cnh m lm g ni ng Thiu ch thch s dng bn ti, tin tng hn. Ri n ci hnh hch! Thnh ph qu hng ca ng m, phi m con cng ca ng coi sc ch! Ti lm b ngc nhin: Th lm sao m phi coi sc mt cch quan trng vy? Ti h s I khng bit Bn di tn hn lon v k, chng n lm nt Nha Trang ri, chng ti ch ti n y, buc ti n phi trt t v quay u tr ra Th th phi phong ta ngay! Ti lm b st sng ch d thm tnh hnh. Phong ta hai ting ng h ri h s i. Chng ti va t Si Gn ra bt tay v lm lin. thnh ph ny, mt cy kim cng khng chui ra ni, m mt con mui cng khng bay vo c. Ha th d thm: Sao chng ti vo khng thy g ht? Khng lm sao thy c chng ti, lc lng hai bit kch d v cc anh em L on 6 thy qun lc chin v bin i 4 bit ng qun ni danh nh nhng bng ma m. Vy sao chng ti vo li khng b chn li?

Thng m ci vang, ch vo bin chic xe Dodge 4. Ti cng ci, lm ra v nh ma mai: Vy m ngi ca chng ti li b anh nh p tn nhn.

Thng m tt ci, n nhn mt: p cht cng c na m h s, ti n ri khi xe l ti khng cn bit, ci s v lnh gn chng vo chic xe h s bit khng? N tr ging nghnh 197

ngang: - H s nn bit, bn ny c lnh tin trm hu tu m. Thy lng qung l lm lin bo co sau, lm trng c thng xng ng, phn thng nhn i so vi lc bnh thng; lm sai, ti chia bn. Ti git mnh, ti xanh mt. Thi ri! Nhng ngi lang thang trong thnh ph gi ny ra sao? Anh gi l: Thi mi cc anh ngh mt cht, tin chng ta n ci g.

Nghe th, thng m quay nhn ng bn, ti n ng vi nhau l nn cho ci g vo bng. Ln n bay! Ci bng tao nghe cn co ri. Thng m r r c bn.

Ti cng lm ra v qut nt bn ca mnh: Cc anh ln xe, cm khng c leo xung.

Cac3 bn ch khch ngi i nhau, gia thng hp cn phn na, c tip tc em ra nh chn, hi thm tnh hnh sc khe ca nhau. c na chng, ti v : Ny anh Ti gi tn binh nht m trng ton Ti c mt iu lo qu. D ti l an ninh qun i mc lng, nhng phi cy oai lc cc anh Th lm sao bit m lm va lng tng thng? Ti t v rt r. Cng kh m bit c. Thng m phn vn: - i khi l ci g chng ti thy khng va lng th iu c ngha l khng th va lng ng (!). S va lng ng Thiu l ng ngha vi va lng mt thng m hung c v ngu dt! ra th!. Ti nghe rut mnh cun ln, nhng lm b khoan thai chp ming khn khon: Vy cc anh cu chng ti vi! Trong bng ti tip Thot khi nanh vut cc anh. Cu cc anh? Thng m nhn nh kh khn: - Cu cc anh kh qu! L bn cc anh lt vo tay chng ti ri th tht kh cu qu. Bn m , chnh chng cng thy chng l mi nguy him, nhng theo lut php, ngi ta chp nhn s nguy him do chng gy ra! y l hai bn cng c 198

trch nhim thc hin cho bng c mun ca tn Thiu, k khai sinh ra m bn tin bo tn nyV tnh trng nhiu nhng hung him ni y ca m dn di tn kh au. Thi th ny. Tn m trng ton ng ln: - Cc anh chia nhng ngi ny ra. N ch my ngi trong xe cn ngi : - i theo bn chng ti Chng ti s chia ra lng sc tm cho. Ai cha b cu dnh th chng ti bo v y ngay Cn ai b ri th ci cha chc Thi i ngay. Ti m nhy xung, ti a thm cho mi a my hp hp, chng nht vo ti hai bn ng qun, ri gi git m trn xe: Chia ra i theo!

Khn nn thay, khng ai dm theo c! Mi y h sut tiu mng, k bn ci xe m cn b nguy thay, hung h theo l chng, c b g chng cho i lun thc tri m bit! Cn hy sinh v ngi khc, h cha h ngh n iu ! Ti bit vy, tht vng v ni lun vi bn m : Thi khi chia u c - Ti s cng i vi cc anh mt nhm, sn c t s v lnh ca ti y lm bng. Ri ti ni vi nhng ngi trong xe nh ly: Cc anh c ch, yn thn hn! Ti quy qu b i theo bn m - ng gi bn kia ng nhn theo. Tnh hnh chic Dodge 4 yn n hn nh ci bng s ca n. Khong 15 pht sau , Thi tr v, leo ln ca bin, c gi Hu ln theo anh lc no khng bit cng tr v ln ngi cnh, Thi nhn v tay li thc mc cho s vng mt ca ti. ng gi bng qua ng, m ca xe leo ln ngi vo ch tay li, bo co mi s ng thy. Thi nhn mt chu my: Kh m thot khi Phan Rang, thnh ph b phong ta. Dn y im thin tht nh nhng con cu non, my quan bo th no, h nghe theo nh vy. Quan no? ng gi t m hi. Th my quan thin thn ng ni . Thi tr li hm hc v ni tip: Ngoi ra cn my quan thin li mt st trn ni xung na. My quan ny ni ting Thng m mc M. My tn ny cn cc k tn bo hn na, 199

lc no cng cho l ct M ngo ng ngon khn t v hi gim ca thng Thiu th thm v ngn, ti n t ho chnh ng t ba i ca thng Thiu l ngi Thng do tri sai xung trn t thing ca ti n kia m. Mi va khi c gi Hu chen vo li Thi: - ng t bn hn moi rut mt lt hai ngi thanh nin ri mc bn con mt b vo ti v ti nhn bn hn m ci Hn lm gia ban ngy Hn lm t nhin. Trc tin hn p b sng vo u cho hai thanh nin t xung, hn qut: Ti by nhn tao m ngh g trong bng. Ra ri hn moi rut ra coi, n lc hai anh thanh nin giy cht trn hai cp mt ln Hn cho nhn nh ra l hn, hn moi mt, hn tnh qung th thng t cho l qu, hai thng chia nhau b ti, ti cn li ch ci thy mu me ci hc hc: Ci o p, mu p. X sau, con ng n vng gii nghim. C gi k lun mt thi, ging cn b kch ng. ng gi nghe m gng mt xanh l. Lc , gn 12 gi tra ngy 2-4-1975. Trn on ng chic Dodge 4 ang u bng ln chao nghing nh ng t. nh! Onh! Onh! Ting n u ng v n gia on ng. on ng na cy s, mt chic xe tng u bng xut hin nm nh bt u ng kia, bnh xch chuyn ng, ting st nghin ken kt, ting ng c m m. Khi en hung hn chm chm nhch ln. Khu i lin trc u n chng ngc chnh chch cng ngc rung rung, nh sng trng le le trc mi. Cnh cnh cnh cnh!!!Cnh cnh cnh!!! Ting n g nhp tng chui ngn. Chic tng tin ln n gn na on ng th ngng li, xung tn ti ch, ri ton b khi st gn cy i bc di ngon quay trn chm chm, u i bc ln xung u u. c hai vng nh vy, n ng yn, v bnh xch ln chm chm n cui ng ng li. Ton b chic tng tr hng khut dn tng on n bin mt. nh, Onh, Onh! C ting n i bc nh hn n gn. Trong lc y, chic Dodge 4, mt ci khn mi soa trng thu cnh mai cn m nc hoa c ging ra trang im trn ci cn knh chiu hu ca n ngoi ca. 200

Sau xe c my ngi nhy xung nm di theo st chn tng nh, h s trn xe s n n i bc ca chic tng. Khi chic tng u li gn bn chic Dodge 4, ming bt che bn hng run ry nh da bng con b rung rung ui rui. Mt nhng ngi ngi trn xe ct khng cn ht mu. ca-bin xe, ngi trung y mang du cng binh trn vai o c tnh a du huy hiu v pha chic tng, mt nhn n ming ci mm. Anh nhn ra n sui Xun La, v khng mun n ng nhn mnh khi thy chic Dodge 4 ca an ninh qun i. Nhng ngi nm theo tng nh, u p sp he h mt nhn bnh xch tng, thy n ln i, h th pho ngng u ln v thy bn ci bnh gp chy ti ngang trc mt h, bn ci bnh cao su chy tht chm v thy r hnh ci d v trn ming chn bn bng cao su. Tch tch tch tch!!! Mt trng ting n ca mt lot my hng sng nh n. C my ngi trong bn h tng tng, lng im nhanh lm tm l vi chy. Mt ngi no cn he h cp mt lc ny l , thy bn ci bnh cao su vt qua cp bnh xch. Bn ngi thit mng, nm hp hi v nm pht sau cng tt th. Trong lc y, u ng, mt chic gp ca bit kch d t xa chy tr ti ngng sng trc u xe Dodge 4. My cnh tay o m l ra khi gp. My hng M16 cha xo xo vo gc tng nh, n nhn ra l my ngi di tn ang nm sp nhn n v chic xe an ninh qun i. Th l n mun chn trc my tri lu n c th t trong m ngi qung ra, n cho n sng trc, v lp tc n lch khi chic Dodge 4 m n ng ca bn an ninh cng phe vi n, chen vt ln chic tng, chy bin. Gia chic gp v chic tng cha a no kp hiu nhau l bn hay th, nu kp hiu chc chn c mt a b h. Trong lc y, Thi trn xe nhy xung li c gi theo, anh ht ln: b xe v ko bin c vo trong ng hm bn kia ng. Tt c ngi trn xe cng nhy ra chy ta nh bay. Khi ng np c vo hm, Thi mi nhn ra ch c mnh mnh ng vo gia hai gc nh no , c gi lc u mt. Nhn ra ng anh thy chic Dodge 4 nh chm ci u ln: m! Ting lu n n.

201

m! m! Thng xe ph ln mt vng la v khi en ph kn chic xe. Phuy xng n ch thiu ri n hon ton. Ngay lc y, mt ton vn sng bin chng mi a u xut hin, kp thy chic tng ng quay nng i bc, chng nhy bng vo tng ro ngay np nhn ra. Chng n thy r cc vic ca chic gp v chic tng, ca m trn xe an ninh qun i. V n cn thy hai ci bng trng trn lu cn nh u hm, ni Thi chy vo, l ra tung lin ba tri lu n vo chic Dodge 4, mang bng s an ninh qun i. My mi sng trong tay m vn chng ln n git git: Tng tng tng tng!!! Mt ci xc o trng ri nh bch trc mt ngi trung y cng binh. Bn vn nhy ra bng qua ng, chy v pha hm nhng khng vo , m xng vo cn nh chng va cha sng bn ln; khi ny chng n c thy mt ci bng tc th chy v y cng mt ng gi. Mt s thng dn chy tong ln, ca nh ng sn st rm rm. Ri sau lc y, con ng vng hoe, im lm. Trn ng, my th st vn cn ngn khi. Trong my ci thy bn tng nh, mt ci chng tay ngi ln, c da lng vo mng vi vng, v nh ci kim ng h to, ci thy t t quay mt trm tm mi , t nn l ng bn ny ng xung v bn kia. Thi khc tri qua tht chm. Mt pht, hai pht, nm pht, con ng vng tanh; mi pht, hai mi pht, na gi sau, con ng vn vng tanh. Gia ng, ngi trung y cng binh bc ra, u ng mt bng o thun trng c c bc ra. C hai di ng n bn xc xe, ng nhn xc ngi v nhn vo mt nhau, cng lc u. H u c ri? p li l ci lc u. Cn h u ri? p li cng l ci lc u.

T dng u khng bit, ngi v xe ta ra, nhn nho, hn lon chy ti chy lui Ci cnh rn rn o o ch din ra trong 10 pht ri bin mt nhng cho cnh thm tht, l d, len ln, rn rn, vi v, vt thong vt hin, 202

Hia ngi cng binh cn , ch i; nhng gn c gi ri, chng ai n vi h. Tm mi tm ngi, nm ngi cht c Thi chng kin, su ci cht b cc thin li25 bt p mt vo tng x t m ti cng m m cha kp can thip, th cn 74, 74 ngi na u? u mt? S hn lon, hay l thc lon, hay l g g lm bin mt 74 con ngi. i khi xe l cht, li xe l sng, i khi xe l sng v li xe l cht? Cn bit sng cht l u? By gi th thnh ph Phan Rang y dn di tn, phi ni l c vn ngi v xe. Qua hai ting ng h, thnh ph ny khng bit ai l ch na. Lc thng th m chnh quyn v an ninh tnh lm ch. Trc y hai gi th m lnh d, con cng ca thng Thiu lm ch. Cch y mt gi th m di tn lm ch. By gi th c ba m lm ch hoc chng m no dm l b mt ch ra, s b hai m kia lm tht. Tnh hnh tht k quc, ba m by gi u c mt trn ng i ti i lui, chy ti chy lui, m no cng dng nh chng m no. Ba m ny c du tung tch; nhng kt hc hm no , l khng du c th gm g lm tht nhau ngay. Chng ti ngi trn ng y lon lc , va c v yn n va v cng nguy him. Thn cht ang lng vng u y. Bt c lc no n cng c th qu li hi ln. Bn chn v s vng bng lu qu ca ngi em gi, Thi c lm bm: By gi ti mi nhn ra c b tr nn d thng lm, c bit v mi ngi, rt sn lng vi mi ngi, khng qun mi ngi. C bit sng c ch cho s sng ca ngi khc. Lc ny ti ri xe v c y cng tm xung m bin nh thu mt chic ghe xui v Vng Tu, v dn y cho bit thnh ph b phong ta, ch c th thot bng ng bin thi. Cng c mt s ngi y s chin tranh mun trn i, h m t chc tng t ln nh. ng nh chng ta d tnh ban sng l mi lng cho tm mi tm. Nhng khi c tin phong ta Phan Rang th gi vt ln mt ngi mt lng. Th nn do c mt chic ghe sp khi hnh, ti ngh c theo h i trc v gi thm mt lng, giao su lng cn li cho ti xoay x cho
25

Bit ng ngi Nng hay cng chnh l bn Phun-r.

203

m mnh. Th m c nng nc khng nghe, khng mun b ai li c. Chnh ti thy tnh hnh nhng ngi trn xe Dodge 4 cng a oan qu, nn ngh l ti r c vi ng gi, bn ngi cng ln i, c cng khng chu. C nht nh i th cng i c, khng th khng i c, v chng ti tr ra y. Ti nh s la mt dp c bn cng i, nhng by gi th Thi th di: - Xt ra ti cha v mi ngi bng c y. i tm c ta ngay thi, anh Thi! Ti qu c gi y nn thc gic Thi. Cng chng bit u m tm. Thi bng khung: - C chy lc u , c l mnh ch y, c nh ng tm v tt hn. Khng th c, con gi nguy lm, ti li gic v hi li Thi. Lc anh ko c ta bng qua ng vo hm th thy c ta chy v hng no? Thi nhu my: Lc bng qua ng th tay ti ri tay c, tng c chy sau lng ti ch, ai ng vo hm, ng vo ngch quay ra th chng thy c y u. Anh khng thy c vt qua mt anh ? Khng. Thi thm: - Lc bng ngang ng cn c ng gi, chc ng gi thy. m ng gi th ti c thy u m hi! C l c gi chy theo ng gi? Ti a gi thuyt. C l hay khng c l. Thi m : - Nu theo ng gi th ng dn c ra y C l c gi khng theo ng gi. C l theo ng gi. Ti l lun dn ra vn : - V ng gi cng khng thy ra u. Vi ng gi th ng khng th chy xa, nn khng th lc ng. M nh th ng dn c gi ra y t lu ri. y, hai ngi vng bng, c th l hai ngi b nn. Ti ng ln v on chc h b nn ri! Thi cng nhm ln, hai ngi tht sc ng do dc. Anh Thi, c y bng qua ng theo anh: Anh vo hm, c y khng vo hm, chc c y vo my ci nh y Nh no anh Thi? Thi nh li: Anh chy qua, c ta tch khi tay anh, tay tri, c bn tri, ng gi cng bn tri. Anh but ming: 204

My ci nh pha tri hm.

Ri anh nh ci thy rt xung, my thng vn sng bin chy vo, cn nh bn tri hm. A, li but ming: Coi chng cn nh u tin!

Ti cht nh ra, khi con ng tr nn rn rn o o, mt ton vn sng bin t cn nh thot chy ra qunh ngay vo hm mt bit. Ti bng chong vng, t bch xung t, Thi xc ti dy, anh ch cn nh u tin pha tri hm: ng, ng cn nh !

Thi lao i, ti gng gng ng dy chy theo. Cn nh ca cn khp h, chng ti tun vo. Va vo n ni, chng ti ng sng li. Trong bng na ti na sng ca tng trt, ci thang lu hai cnh vt theo chiu ngang cn phng khch, mt ngi ton thn mu me va kh va tang bu tay vo lan can ngay ch bc ngh chn gia hai cnh thang. Ngi ny mt xoay v pha ca ra vo, nht nht. Thy chng ti bc vo, ci ming ngi ny m h ra: ng c! chng ti la ln, chy rm rm bc thang n bn ng gi chung xe vi mnh. Chng ti va n bn, ng gi a tay ch ra ngoi, hai anh ng theo ngn tay. Qua cnh ca ra vo m, ti nhn sut qua ng, thy xc chic xe, thy c ch chng ti ngi ch i on ngi t hp khi ny. Tri i! Ti go ln: - Ny gi c nhn thy chng chu!

ng gi khng tr li c. M c khng gi c? ng gi mt mi gt u. C ui sc ri! C b ti vn sng bin n git cht ri.

ng gi khng gt u ni na. Hai bn tay bung li cu thang ng ra trong tay ti, mt t t nhm, ng tng nh ang yn lng nhm mt trong tay con trai ng. Ngi ng nc mi mu tanh, nhng ti vn khng bung ng ra. Gn c ting ng h, ng mang ci thn xc thng tch ca ng xung c n y v ci bc cu thang i ln cn li y mu. ng rng gi ci thn xc ht mu ny cho tim vn cn p, v mt ng vn nhn trng trng vo nhng ngi ng cn gp, thu ht 205

cho h n gp c ng, ng cht an lng. ng c i, c cng quyt lit nh con trai c Ha! Ha! Ting Thi tht ln tn tt trn cao. Ti gp rt t nh nhng ng gi xung nn bc ngh cu thang v chy o ln bc cu thang trn. Ha i! Li c ting ku ti phng k bn, ti o vo.

Trc mt ti hai ci xc n b trn trung, mu me. Ha i! Ting ku pht ra phng trong na.

Ti nhy my bc vo tn trong. Ti ng sng ra, Thi ngi bn c gi mi tc th ngang vai bung xa ri lon, mt c m trng trng, nc mt tun chy di, chy di; mi c run run m khng ting nc n, tm chn c p run run theo nhp mi run run.Cnh c, mt ci khn lng cun vo chn ging, chn t lnh, song ca s, tay nm cnh ca phng. Ti hiu c b hnh h thn xc n l dng no! Thi cng nc mt rn ra, tnh yu thng c em gi lm tht rut anh, anh thu tho: Ha i, em ti hn nh i xa, em khng ni na ri

Ti ngi xung cnh c gi, ni g khng ai hiu ni, u c m h ngh mun cu sng c. Anh Thi a c y xung thi, y, cch g? Khng c u! ng vo ngi c, mt c nh on hn gh lm. Tho my si dy tri m mt c trn ln gin d Cc anh tm cch a c n bnh vin. Ti ni.

Nc mt tun nhiu hn, c gi lc u. Th ny khng xong u, em s cht mt! Thi li khn khon.

Lc ny ti c cm gic mnh phi quyt lit, quyt lit nh ng gi. Ti nh tm ly c trong ci mn b ln; nhng ti git mnh, bung ra, c gi tht yu t: Lu n! Ri nc mt tun tro, c ngt i.

206

Chng ti ngng th, t t ko tm chn ra. Khi ny thot bc vo, c gi b gi b ging chn tay bn gc, thn th trn trung, mt ngng sang bn, ming b ci khn ct gia hai hm ra sau t; Thi ko vi tm chn ging p c li, tho khn, tho dy tri tay chn c ra, nhng c gi c lc u. Thi nh m c i nhng c trn trng mt. Lng bt nhn lm anh u hng l tr, anh ngi gi ti. By gi hai ting lu n lm anh hiu ra; nhng m sao em anh chng ni ngay. Chng ti qu gi hai bn c gi, tht nh nhng v t tn cho tay la nh di thn xc nh mun lnh ca nng thiu n va qua tui dy th. Nhng k qui hon ton bn tay cc anh khng chm vo khi st no. t dng ti nhn ra mt s mo m trn ng cong hnh th ngi con gi, ti nghing mnh xung v thy gia hai i c gi, u mt tri lu n cn l ra, kha cht b rt, ti bn rn, ni trong thn tr hn m: Lu n rt cht

Thi cng ti mt. Chng ti ngi bt ra trn sn nh, Thi rn r: Vy nn em ti nht nh chng ni g!

Ti cn cht quyt lit; cn nc cn tt: Lm nhanh i anh Thi, c ngt ri!

Thi gian tri qua chm chp. Ti ng ln trn trn nh, mu trng vi l mu tang ma, mu vn vn in cng ln trn y l mu git ngi. Ti khng quan tm n ting n ca lu n na, c hay khng cng vy thi. Mu tun xi khi tri lu n nhy nha c th ra trn sn gch, v ting c gi nc ln; c ly hi bung tng ting nht gng: Em nghe nhv em .bit chngmy thng theo mnh t bn thuyn, chng ly ht vng ri, mong cc anh v thot chng, bnh an C gi khng ni thm, c nhm mt li, nc mt tun gia hai cp mi en ng kn. t dng c h ln ming, mu li tun xi x. Thi hong hn chp tay c gi lc lc, v anh li thng tht bung ra, da ca c lnh tot v tm ngt. 207

By gi th c nm trn ging thn ph kn chn, anh hn nh ln trn c v t bit ra i cng vi ti. Ti cng ang thng cm, sa ngay ngn li hai t thi n b, ph chn. H cht cng kiu nh c gi, nhng thay v bng lu n, th bng dao gm. Ca cn nh lu bn hm c khp cht li. Chng ti nhn m m cnh g nh ming vn hm, bng s nh nh chic bi v; quay nhn v my ming st en thui ca chic Dodge 4 nh nhng ming vi iu, my ci thy nh nhng b c ai vt bn b tng. By gi chng ti nh hai ngi dn lm li bc v hng my xm dn chi. Hnh nh chic Dodge 4 ch 88 ngi reo vui xui Nam nh vn cn y.

C THOT KHI NANH VUT L ST NHN Thnh ph Phan Rang nh nhn xinh ti bng dng tn khc iu linh. N sa vo tai ch do n c tn vinh l ni chn nhau ct rn ca thng tng cp u s gi l tng thng ca ci gi l Vit Nam Cng ha! Mt tn hung c tham lam c y vo tay k cp quc M. Chng bo v ci ni ca n bng bo tn. N tung vo y th cc loi cp tri, cp bin, cp rng, cp ni vi my ci tn nc sn thin thn m , m xanh, tia chp rng xanh, nh sao nh ni v.vBy gi th nc sn r, li ct cp ca my tn m , vn xanh, cp vn, beo nanh: ng thi lt lun ci mt n ca tn tng cp u s Nguyn Vn Thiu. m cp tng hung hng trn i c mt! Chng khng ng ng phi lng cm th bng ln mnh m ca nhng ngi b chng dn p vo ti cc khn kh cht oan. Chng tng n p h nh nhng con cu non; c ng u chng ng vo nhng con dao lu ngy nay c mi nn bn. Chng hung hng nh nhng con si; nhng chng lc hn mt mi. Chng cn c eo dai dng bn on di tn m chng thy ngon lnh nh mt n hu, nhng mi sng hu by gi u c ct thm mt con dao sc. Tnh hnh nh vy l cn xng, ai mun n ming coi chng b tr ming. V th nhng thng vn sng bin, m bit kch, cp vn v bit ng Nng bo en, 208

l con tinh thn ca thng Thiu , by gi mi sn ca chng tr nn kh gm th chng hm h mun n tht nhau l iu tht d hiu. By gi ti y, ch sinh ra ca cha chng ang l ch lon lc, ng l trch nhim l chung ca c m bn l con. Th nhng, l no cng hn, cho l my l kia hn km, quen thi n lng ni gt, khng nh m ch v vi vt, mi gnh nng trt ln u n. Nhiu si chng ai ng ca cha. Chng th hn nhau, thng no cng cho l hy sinh di ti khc hng ca, nn n lo hng. V ti kia hy coi chng, lng cm tc c chc nm nay, by gi ang hn quan hn qun, tao s tr th! Cp v cp thanh ton nhau, chng dng dn ly ca v ly kh th! Tng tng tng!!! Mt trng M18 n, mt ngi n ng ang ng va h bt ln my vng, mu ra h ng lnh lng. Thng bit ng Nng ngy ng ry r: Ai cho ti by i by, d ht tng tng thng!

Ngi ng i u c ng c mt thng en a trong gi pht ny li bo v v sinh cho ci thnh ph d bn ny bng hnh ng git ngi! S nc i lm hi ni ca ch, ch chng ngi mu lm tanh. Trong cn nh hoang vng, trn bn n t phng khch, c mt ci a dp, trn p ci t kiu, c th dng c n Ty: dao, mung, na v mt mnh giy k bn mt tm hnh, trn l nt ch nguch ngoc nh mi hc vit: Ch nhn knh mi. Nhn vo tm hnh thy mt c gi o mng h hang ng ny ngc ra. Ai cng s trn da l tri lu n gi, n khi thy kin b trn da, mi tht sng bay t k t, gi ra mi thy mt ming da tht trn trn, trn da c mt im en nh xu. B ci bn ra sau bp, th thy t thanh g trn mi nh thng xung mt si dy tri tay mt b ln tui. Thi th nn nhn ong a, qun tut tr pht t, c chng ln bng mt cy lau nh. Di t, chng mng p u vo chn t chn l mt thng n ng ch cn mc ci o lm m vi M lng l chy mu, phn di da en mun. Lng o ci mt mnh giy, cng mt nt ch y: Th thin hnh o, thay ch k tn l hnh v mt con cp trng y nh con chut. 209

Nghe c ting r rm trn lu, v nghe ting chy rm rm t ngoi ca vo. Mt m vn sng bin chy vo, chy thng ln thang gc. Nghe c ting h nhau lon x trn , sng v lu n rm rm!! Cn li my thng chy xung, chy mt; trn lu ht nghe ting r rm. Ln coi tn mt, thy bn thng nm nghing ng trn sn, ngoi vn sng bin cn c hai m . Trn ging mt c gi nm nga nh ng, trn trung, mt bn ngc mu , thm t c nm bt u kh. Trn bn mt tng pht bng vng cn b st. Hi hng nhng im lng, ting sng n kh khan. Thnh ph thnh thong, nghe ting la ht vang ra t ca s. Mt tri lu n n toang tht gn. Mt trng lin thanh n t xa. Vi ting sng ngn n ri rc. Ci cht v nhiu l, y i, tnh c, gh rn, im lng, tc tu. Thnh ph p ln t ngy Thiu bc vo i lm cha, hm nay nh th . Thi v ti ngi trn be mt chic ghe cn u trn ct kh. Trong ghe ng li c qung vi ngn ngang, tay dm b trng h. Bin dt ra xa, bi ct ni bn lang lng trn trt. Chiu xung trong thnh ph. m chc s tn bo hn. y b bin, nhng gng mt dn chi vng bt, thm vo l ng o nhng b mt l, do dc, lm l, lo s. T ng xa, tin ngang v pha chng ti l hai ci dng o qun loang l, n gn l hai thng vc sng trn vai. Hai chng n th bc u n, khng nhn qua chng nhn li, hai thng u n vn tht k khi, ng phc m khng ging ai. o chng n m nu, qun vn sng bin, u i nn , chn i dp nha trong. Dn th bit chng n l lnh, nhng chng bit chng n thuc loi lnh g. C my thng m ng kia i li, ngang hai chng n l lng nhn, cha kp hi, chng a tay ln vy vy ri i lun. Chng i tt gn n cui bi, th c mt m vn sng bin chy x n, c hai bn tm li vi nhau. Chc sau, hai thng chng n r ra tip tc i, bn vn sng bin ng nhn theo. Thi theo di bc chn ca hai thng l lng kia, ri anh bung mt cu: Hai thng chy mt ri!

210

nh git rit ri cng phi d thi. Ti kt lun. n mc nh th l mun t ra ta y trung lp! Nu mnh c ci king soi ra c ci cn ct ca n th bit nguyn n l loi g! Chng n ging bn ng, kch bn ty. Thi ni cho ht l: - V vt y ti ri ngh mt. Chc hai thng ny cp ca y lm ri, by gi tm ch rt m. Thi mnh cng lo rt i ch anh Thi. Ti ngh: - Gii quyt tnh hung ny i thi. Ci dch hn lon trong thnh ph coi chng cng lan ra ti bi bin ny. Lan ra th khng c u. Thi ph quyt ti: - Di ny ngho rt mng ti m c g u cp.

Ti khng ng vi Thi: Anh qun? u phi chng ch cp c tin bc! Km theo cp ca chng cn cp c sinh mng, trinh tit ca con ngi. Ging nh thng bit kch Nng va cp ca va hip dm xong b hai thng m chi t, ri hai thng m li hip dm cp ca, sau th b ti vn sng bin cp li trong tay, ri mt anh cng binh mt c ci tng Pht vng! Thi mc ci tng Pht vng trong ti ra, ngm nhn xem, ci tng nng bn ch, sng rc. Anh bng khung: C y th Pht k th ny m li nhm mt, thn th tt nguyn, c l c Pht mun v trong nh mt dn chi ngho no v mnh th xin nh ngi qu giang mt on thot khi hang hm. Thi bc nng trn ct tr ln xm Ti ng ng bng qu ri cng i theo. Hai anh i lng l trong xm dn chi, nhn ng. Thi mun tm mt ai lo ghe qu giang. Ha!

Nghe ting gi, ti ngoi u nhn do dc vo sn mt nh, trong sn vi ba ngi n ng ng ngi v ng n b con nt. Ti chng bit ai gi tn mnh. ! y n! Ti kp nhn ra mt ngi n ng quen quen, anh ta ci ci. 211

Qun ri h? V y, v y! Ngi n ng ci vui thch.

Ti r Thi cng bc vo sn, ngi n ng n ca cng, anh ta v vai ti: Cha, gi d! Cng y sao?

Thi cha ni im im ci cho ngi ta nh. Mt b cn tr chm ln ni vo tai ngi n ng, lm anh ta xung ging nh nh hi th: , chy cch no ti y vy?

Ti hiu ra y cng l dn di tn, nhng chng nh l quen anh ny u. Ngi n ng li tot ci ming ci, chm vo tai ti: , vui qu c! Ti sao v ny khng xy ra sm sm, qu!

Ti ngc nhin trc cu ni ca ngi n ng ny. Thi nhn ti, mun hi sao ti li quen thng khng ny y. Chy cht b Nng vo. Hi g k vy b! Ti ni.

Ngi n ng lc u: phi hi vy ch! Bit u my ng trng ra ri kt y! Ti y cng c bn ngi t Si Gn ra c hai tun ri kt lun! Hn i ging d di Ni vy ch kt g, khuya nay lm ci rt, li v Si Gn. Ti ni sang chuyn khc v ly lm l v phong cch ngi n ng: Nh anh y h? u c. Ngi n ng tr li thn nhin: - Nh ca dn chi. Tui nh ca u y. Hi g ng vy? V chng tui cng chy cht b t Bnh nh v y. Nh ra iu gay cn, anh ta nhc li: - H hn ci lc Xun La; ti n ui theo st nt, lc xe tui chy u, chm ci cu gy kt cng. Lc ln xn, tui tng i t ri ch; th m tri thng thot cNgi n ng ni tip: a m tui v duyn qu, chc lc qu v cng c mt ti ?

Thi gt u.

212

Vy m tui tnh k ch! Ngi n ng quay li hi: - Qu v on no? Tui xa bn qun cnh qu nn khng r lm, ch nghe thng h s nht k li thi. Ngi n ng a tay ch ra ca s nh ch ngi h s no .

Thi ngi ngay ln, ung mt ngm tr: Lc , ti bn ny cu, i din vi xe anh qua sui.

Ti ni chen lun: Lc , ti l anh ti x ch ng cho cc bn . Ngi n ng r ln ci. Ny gi ti quan st anh chng ny, c nh li dng dp anh ta, v nhm t ci s 201, ti sc nh ra l quen anh chng lc trng cng binh. Anh ny l cu m con ca mt a ch no C Mau, hai mi su tui mi u ni t ti, hc trng v b Th c ri qua cng binh. Ti nh tn anh ta. Ny Ngn! Ri lc tt c u theo con ng y m i ch? Ch cn con ng no khc na. Ngn k l: - Lc ti tui ni cc anh l bt hin ln ch ng ch, ai ng ci ng Ha cng binh! Chn i kh cht ti lun, con ng con sui nh th, gn c ngn chic xe cy ln nt ra, xe h xe kt lung tung kh cht dch. Ci xe tui l xe chy cht; bn cy s y xe tr u th cht li thnh u, cht, u, hn xui may ri ai m bit. Ban u tng mnh chy u hn, ai d li xui. M xui ri li hn, nh chy cht, li thm tnh trng con ng xu qu, thnh ra 4 gi chiu mi ti Phan Rang, th l cuc tn st qua. Bn tui mi ti y cch c hai ting ch my, ghe tu ngi ta cm-mng26 ht, th l thnh xui. Ti ngc nhin, tnh th nh vy sao tay ny li ci vui? N Ngn, xui m sao vui v qu vy? Ti hi.

Ngn chm ln ng nhng ngi i din ht ngi ny n ngi kia: Ci ny gi l ht tay trn. Ci ng ch nh ny. Ngn ch ngn tay ln mt bn: - Lm mi gii i tr chic ghe no gi 30 lng thnh 40 lng cho bn ny y.
26

t ch trc

213

Tr lm chi 40 lng 35 lng cng c ri. Thi t dng hm hc, ra v bn thm. Tr 40 cho chc n, thm nm lng na m bo m. Ngn t ra nh ngh: vy cn tng cho ng ch nh thm nm lng na cho ng st sng.

Ti nng lng mun bit kt qu. Th xong cha? Xong ri? Ngn khoan khoi ni: - Vng nhiu qu m, l thi. ng ch nh ny ni ch ghe hn mnh 3 gi sng, nc va ln l rt i ngay. Thng cha ch ghe chi bn kia, hn 5 gi. Ngn h ging: - Thng ch ghe gh thit. Bn kia t tc trong cn nh cch ch ghe chng 50 mt, t 2 gi khuya, ng y phi ln khing thuyn ti gn y chng 100 thc, ri mnh xung. Ln ny gi ln dn c nh v Si Gn lun, s ti kia tr th! Ngn ngi da ra, dt chuyn: Vi li 40 lng vng, vo Si Gn d sc mua nh lm n. M gi em gia nh theo bo m cho mnh hn! Ra bin tui n lm, ni mnh gi gp nguy, gi dm b thuyn nh chi! Thi vn cn thc mc: Ti im hn xa khng? Lm sao khing ni? Xa Gn mt cy s ri, nhng thuyn trn gin bnh xe, y d thi.

Tr li xong, Ngn hi li: Cn qu v i u?

Thi v ti khng tr li. Chng ti ang nh v nhng gng mt thn thng ang nm cht trong cn nh hoang vng. C phi bn kia l qu v khng? Ghe c gin bnh xe ? Khng. Ti p Ngn khi nhm: - Ti ti u c bn no? a! Ngn ngc nhin: - Ti nh xe anh y nhc m?

Thi ni nh mun khc, tnh anh cng d thot vui thot bun: Tan tc ht ri anh i, cn c Ha vi ti thi! 214

Ngn nhm ln: C tp theo ch no cha?

Thi lc u. Ngn chp cnh tay Thi v cnh tay ti lc lc: Cc anh theo tui nghe Ha, thi ng bun na!

Ti u oi: Ti chng dm lm phin anh u. Phin g Ha! Ngn vn v ni nh nn n: - Thuyn bao gn ri, ti tui ch c khong 40 ngi thi, m thuyn th cha n 80 ngi ln kia! Ti lic nhn Thi, thy nc mt anh a ra. Con ngi Thi khng cn lm l nh xa, khi anh thy ra iu tt, xu, anh tr nn a cm. Tnh ngi ang ln trong lng anh, anh ang nh n c em gi v ng c va cht sau ngi thn ca h ch mt hai ngy. Nhng ngi ny khng c ch ln ghe khi ghe cn d ch, tic thay! m ngi ca Ngn gm v anh, cc h s quan binh lnh cng trung i vi anh v gia nh ca h. Phn ln l ngi Nam. Cc anh ny i lnh v mang c v con theo. H t Bnh nh dong xe v sut on ng h u gp may mn. Chic xe an lnh n y, v hin ang sn nh mt ngi quen cch khng xa. H cng c em theo trn xe cc loi c t nhuyn t tin, nhng khng b mt cnh cp bc no. Ln no h cng n khi cnh hn lon qua. Pha h cng chun b mt s ha lc mnh, n v ca Ngn l mt trung i cng binh chin u, nn ngi ca h gan d v c kinh nghim chin trng. m , Thi v ti ngi ta ni ca s n gi bin v nhn cnh sinh hot ca bn Ngn trong nh ng ch. ng ch ny cng l tay c ting chuyn thu c ni bn ghe chi, bn ra ch, do th m nh ca rng ri. Hin ti c thm 40 con ngi m nh trong nh ngoi thy cn d ch. Sinh hot ca m Ngn xem ra nh mt i gia nh anh em du r thn cnV Ngn hot bt t nhin, b ta cn tr nh cn con gi, th m l mt tay lm n o . Go t min Ty ch ln Si Gn, hng cng nghip ch xung C Mau, xe b ln xung nh con thoi. C dp ra Trung thm chng, th km gai, xi mng, b ta khng qun km v. Nhng ln thm 215

chng cng l nhng ln b hi bc. Bit ra th Thi v ti khng cn ngc nhin vi 40 lng vng h b ra na. Hai gi sng, ng ch nh l d ra i v pha nh ch ghe. n 3 gi, ngi con trai hai mi tui, theo li dn ca cha, cng i ti ph tr ng. Ti nh, b v ca Ngn chun b sn sng. Mi ngi chun b y hnh trang, thay i c i ghe v ch i. Gn 3 gi, mi ngi no nc hi hp. 3 gi, thi gian nh ngng hot ng. Ri 3 gi 30, mi ngi bn chn nn nng. n 4 gi th mi ngi lo u n cc . H s Giu, ngi ca Ngn, li cng ngi con gi k ca ng ch nh ra i; nhng lc ny nh khng ai cn hy vng na, cn gi hn ca m kia ri. Qua bn gi, tim mi ngi teo dn, gng mt mi ngi nh bn l kh. Ri 4 gi 30, 5 gi, trong nh c ting khc ca v v my a con nh ca ng ch nh. m Ngn th di bun bc, tt c ngi nh pho tng g. Ngoi kia trng ln tr cn nh ci li lim. Ct trng nh nh v nh sng ca bui bnh minh ang r dn ra. Mt tri mc, ngi ta xn xao v ci tin ng ch ghe b cp ghe, c nh b git gn ht, m di tn no cng b cht ly my ngi: nghe ni c c ng li thu c v hai a con b m ng gn cng nh ng ch ghe. C gi nm cht bn mt ngi l mt. Nhe nhng ngi cn sng st ca ng ch nh th st nhn l bn vn vn y sng ng, nhng chng s dng ton li l. T nh, Ngn gi b v ch nh nm lng nh ha, d chuyn bt thnh, ri c bn m thm t gi ra i. Trong m Ngn, c my ngi va i va thn thc, l v con ca h s Giu. Chng ti nh ti nhng li hn xui, may ri ca Ngn, nh ti cu chuyn di tn ca Ngn cha ln no gp gian nguy. Thi ngh n ci cht ca c em gi v nhng ci cht sng nay ti xm dn chi, sng ngy 3-4-1975. 216

M NG MU Chng ti ngi trn nc ci u xe GMC ca cng binh 101, nhp bn vi m Ngn. Lt di t mi ngi mt khu M16 theo yu cu ca trng xe (Ngn). Nhn ng ph hoang tn ti mi cho l Ngn ng. Khng c cch no hn. Ngn ni nh th: - Trong tnh hnh ny, nhng ngi di tn bt buc phi m con ng mu mi mong thot khi ni y Khng cn con ng no khc, chng ta mun v Si Gn, bt buc phi tham gia vo ci chin dch k khi ny. Ngi ta bin Phan Rang thnh nh t, v mun t do, chng ta phi vt ngc. Nhng ngi ca Ngn khng cn gi c khng kh ca chiu hm qua, khng c n ci trong cu ni na. Gng mt Ngn anh li ca mt s quan cng binh chin u, anh coi nh t trc mt, khng trnh khi mt mt mt cn. Nhng Ngn cha thy c, nu Phan Rang thnh mt nh t nh anh ngh, mt thnh ph ni ca thng c n, th t ai n chim c cng phi l nh t to ln hn. Ci thot l ch phi thot khi nh t to ln . M thot ra sao, khi t ai n chim l t ai m anh sng vi cha ng anh bit bao i; vy khng phi l thot m l ph v ngc t do n xy dng ln y. Nhn trn ng, Thi ni vi ti: N c. Ti cm gic cht na y, sng s n nt ci ch ra i ca con qu, n di n ci bang ca n. Nhng k no cn mu qu ca n th k y phi ng xung. Xe ca Ngn by gi trng vo gia cc lung xe. Ngi ta chun b cho mt cuc m con ng mu thot i. ng l phi c tnh tc tc v lng l, nhng ngc li, ng tc m ng mu li chm chp nng n v n o b bn. C l khng cn phi hong s gp rt, m c can m, t t. nh! Mt ting lu n n ngay gia mt xe trc mt ti. Chng ti khng nghe ting la ht ku khc, ch thy mt m ngi ng xung mu me. Chic xe y ngng li v

217

on xe sau cng ngng di li. Trn cc xe, ngi ta nhn qua hai bn ng, ngi ta leo xung. My ngi xung xe, sng ng sn sng tn ra hai bn ng v lng l mt vo cc nh ph. Mt lc lu sau, trong sn mt cn nh nghe c ting sng n; tng trng, tng trng. Bng hai thng m chy ra trc lan can tng lu hai ca cn nh , leo qua lan can lu nh k bn. Mt thng chy trc va t chn ti th trong cn nh xut hin hai ci o xanh ct nga, mi sng trong tay h nh n lin, lm thng ny lt tung ln ri xung ng. Thng cn li ang leo sang cng b ngay n t di ng vi ln, n t qu, nhng thn vng li trn my u st nhn ro gia lu mt ca hai cn nh. Ri t cn nh c ting sng n u tin, c my b xanh ct nga v my ngi thng phc, c l l ch nh, khing hai ci xc m na thy t lu hai xung ng. Trn mt ng, ba ci xc o qun m nm r cong queo. Trn cc st mt ci xc cn vng li, b chn b st ngi n, ch c tc bay bay trong gi. Ri t nhiu cn nh, ngi ta iu ra trc ng gn hai chc thng, mc sc , c m vn c m trng, c bng; tt c nhng thng b tri khuu tay. Ta n dn chng ln ting: Tri lm g? Bn b c chng ra! Tr ti lm gng ngay i! L tay sai kht mu! Git chng i cnh co my thng cn rnh ln git chng ta! .

Ton b ta n ln n t hnh bn ny. Nhng kin ca ai rt hay kt thc vn . Tri chng vo hai bn thng xe, chng lm bia n ca bn chng ta l thng sch. T nay c lm nh th bo m an ton cho chng ta. Lp tc mi ngi thi hnh. My thng vn vn bng m b em tri hai bn hng xe ngay tc khc.

218

Khp cc ng ng Phan Rang, on di tn ln lt qui tp vo ng c Lp, hng ra pha Nam thnh ph, vo quc l 1 i Si Gn. Hin tng dng m con cng ca thng Thiu lm bia n ph bin. Khi nghe c tin n, thng tng Vnh Nghi s chi dn di tn mt n thm khc nt chn pha Nam st Phan Rang! Ngi ta lin tm cch lng sc v bt bn loi k cp ni trn dng lm mc an ton. Nhng chng cn ln rt t qu, khng trang b cho ht cc xe. Mt s ln bn chng ln trn i t khuya khi cm gic c s c s tr th ca dn di tn. Mt s th thng tng Nghi vt lm ro cn nt chn no . on xe t thnh ph ra, chy an ton t lc c mc n. Phng cch y thy hiu nghim. Xe ca Ngn, khi vo ng c Lp phi tin chm v con ng ny tr nn ng qu, cht nh nm. Xa chy cn ba ln h ph v lung xe bin con ng thnh li i mt chiu theo hng Bc-Nam. Cng n ranh gii gia ni v ngoi thnh, xe cng chy chm hn, phi ln tng vng bnh mt. Ri s chm chp y li dn dn c ni ra, v xe ln bnh c chiu mau hn. khc nghn xe ny, ngi ta c dp gp li nhau, nhng ngi cng di tn, hoc trong lc di tn c ln quen bit nhau. H ku nhau i, hi thm sc khe nhau, hi xem ai mt ai cnTrong s , ti thy li Dim, Dng, Trn: my tn n mt ch im em nht ti v Thi di hm tu, lm tri mt phen tng cht. Thi nhn thy v ch trc cho ti, bn chng ang ngi nhn nho trn mt chic xe cch xe Ngn khng xa. Chng cng nhn thy chng ti, mt tht sc, ming h ra v hong hn nhn i ni khc; nhng Thi v ti vn lm ng khng ni g. My ln mun nhn lc nghn xe chy chm, ti ln n ch xe t gic bn xu mu cng dng n cp, ngi ta ui chng xung xe, cho chng li ci thnh ph ca th lnh tng cp m chng mt lng tn ngng th phng, nhng Thi cn: Thi, Ha, lm chi? My thng chng nhm nh g, c l bn chng cng s b dit n ni ri. Chng s ci o t ln chi nh cho xem. Chng ti cng nhn thy mt s ngi cng i trn chic Dodge 4 vi chng ti: hai anh hi qun v mt ch n b cng chng ch, cn v chng b bn bnh m 219

th ch thy mt mnh ci ng to ln en i i i b thi, khng bit b v c bu u; h thy chng ti, lc u, mt nhn nh, ri li ci cho. Lc ny xe Ngn t tc 40 cy s gi, bm rit xe trc. Sau khi ln qun trong vng hai ting ng h, ra n quc l 1, xe cng ko i l lt thnh mt lung bt ngang ng, khng c mt xe no chy ngc li. Mi ngi th pho nh nhm. Trn xe Ngn, mt ngi n ng no ni: Thi, yn ri y n! Chng ma no dm cn ng, thy lc lng di tn ny hng hu qu c, chng chu thua. Ri ging y i: Gi ra n ung i thi, n b con tr ngi dy c ri, nhng my tay sng hy cn cnh gic y n. H lc banh b, m gi. Trn xe lc l, h ngi n tng ming, mt ng vn v hai bn ng, cm gic chuyn i y lo u ny l mt k nim kh qun. iu k th l mt chuyn i trn quc l 1 trong tnh hnh chin s cng thng m khng cn thy chi cht bt gc n canh, khng mt thng kim sot nn vi, nn nha hay nn st no dm l mt ra chn xt, honh he i pht v hi l. Chng ti cng ngi n sng trn nc u xe, hai khu sng cm trn tay lc trong thnh ph, by gi c t xung. Trc mt ti trn con ng trng tri pha trc, xe st cn nhau chy. T xa hn cy s trng ging nh mt lung nc c qunh ni cm ln, t t chy theo ci rnh xanh xm o gia cnh ng c mnh mng. Mu xe en, xm, trng trng lm lung xe nh dng nc bn sn st thot ra t cng thnh ph chy vo dng sng, v ton b hc nng, di nh nng thiu t lm lung xe cng ging nh dng phun thch en d chy t ni la xung. Anh Thi, nhn ka, ng b chn! Ti ch tay v pha trc tht ln, trn nhng xe chy trc cng c nhiu ngi ngi trn nc xe a tay ch v mt hng. Thi ang ngi quay nhn xe pha sau, vui th vi cnh n ung ca m ngi ca Ngn, anh quay li: Mt, hai, ba, bn, nm, su, by chic tng. C mt tiu on vn vn. Thi bung thng ri lm nhm bi ton: - Chin u tn lc th ch khong 5 tng s chy! Hai u hng. Tiu on cn hn trung i s qung sng 220

Bn ta th Thi nhn pha trc ri quay li pha sau; - Pha trc mt tng, pha sau hai tng, xe gn 1000 chic Ch S hao nng, nhng cng vn qua M c chy ti, ngng li s hao hn. Ch ch! Khng c ai iu qun bn ta c. Chic xe ca Ngn t dng tng vn tc, lm chng ti ngc nhin ri ci cho s liu mng ca anh chng con a ch. Phi hp vi vic Ngn cho xe vt ln, Thi v ti c v theo di nhng chic xe b qua mt: Tin ln anh em i! Tiu dit khng cn mt thng! Chng s b chy trc chng ta!

Ri nhiu chic xe khc cng tng tc lc v nhiu ting loa ha theo: Chng ta ng chng lm tht ta d dng Phi lm tht chng trc. Ti n run ln ri ka! Cn ln tt c, n sng tt c! B chn li l cht ht Nh y!

c nhng s qua mt nhau: Trnh ra cho i lin ln! Nhng cho ci! Nhng cho 82 ly! y! Hy cho mt xe M7227 ln trc coi no! Ha ha! C mt chic tng tng cho 20 qu M72. V ting tng gm r i qua mt. Trong khng gian, gi nh b ting la m m vang thnh bc tng ting ng di gn 5 cy s chn li, khng cn thi qua c na. Ci m en cn ng cn mi tn hai cy s ng kia bt u di ng t ng yn n ch n ta ra nghinh chin ri bt u tho dn ra hai bn ng c. Cn mt cy s ri, m en c gia ng thnh m lm tm trong ng cch ng c my trm thc.

27

Loi xe c trang b sng chng tng

221

Cn mt cy s, nhng m lm tm y b chy xa hn. Cn nm trm mt, ba trm mt. Pha u m di tn sng bt u n thi thc: cc m b chy mau hn, dng xe di tn tin ti, tin nhanh thm. on xe ang o o vt qua ch b chn, cn bp va nn va sng va mt s qun trang eo bn mnh b vt ca m chn ng. C chic xe no qua trc, sau ch cng u ri ra mt lot n tng bit bn vn vn c tng b ni oai lc ca n.

MAN R V KINH HONG T xa, on di tn nhn thy thnh ph Phan R. y, bn c n chun b t th n ch m dn di tn. Lc y 12 gi ngy 3-4-1975. Chng ti sn sng bng mi cch gip on qun di tn. Mt khu hiu ging ngang ng khi chic xe u tin cn cch Phan R 10 cy s. Chng ti khng h c ngn cn cuc di tn ca cc bn. Mt khu hiu na cch Phan R 9 cy s. Thnh ph b ng, yu cu on di tn hy n nhanh v qua nhanh. Khu hiu th ba cch khu hiu th hai khong nm trm mt. Chng ti mun gi yn thnh ph, yu cu ng gh li. Khu hiu ny c nn n m chy lng tha cho mt cuc xo trn xy ra Phan R. Lin tip bn khu hiu lm nhng ngi di tn va lng. H thy Phan R ch trng ngc li vi Phan Rang. Thng tnh trng Phan R m mt ri y Ti nh gi tnh hnh theo kiu l lun trc y. Trong lc Thi li hoi nghi:

222

Khng d nh th - Ci bn u tru mt nga ny, thng no cng nh thng no, thng tnh trng no cng tt nghip trng qu gia hnh cht28 ht ro.

Thi li l lun: Thng Nha Trang tng b d d nhng ngu, b phn ph khng kp Thng Phan Rang hm hnh, tng qu thng cha n l tng ng vch st hoc ngi ta knh n ci hnh dng thng cp Thiu, hay n my ci mt vn l con n m chu ci u khut phc; ai ng ri chng cng b qut tan thng Th n ci thng Phan R ny, chc l cng gi tr chi y.. Theo ci li thuyt ba lp thy y th thng ny nham him hn, mun chi tr x l c a ri y! Ci thng c ni chng n Si Gn biu phi bng mi gi chn m di tn, s dm nt min Trung, th my ci thng chu cht chc chn chi thi, nhng mi thng chi mi kiu. Thng mt trng mi son (Nha Trang) th dng li d d m gt bt, thng en a n n (Phan Rang) th ly ci thn n ra chi, cn thng Phan R ny mt di tai chut th nh ci loi hang np rnh cn ln. ng bo cn lng kh, c lng kh ng bo cn xng du, c xng du Nhng th ny ch ng bo bn kia thnh ph. Ba khu hiu na tip hin ln gia ng khi cn cch Phan R su cy s, lm ti c cm gic nhng li Thi ni l ng. Nn cnh gic! Gh li thnh ph ng bo s khng c g. Bo m bn kia thnh ph c . Hai khu hiu na li nhc nh, khin ngi ta phi ngh ngi: ng l thnh ph s khng c g, chng l m di tn lm chuyn n cp. n cp th khng c ri, ngi b cp u quay ra i cp ngi. Nhng ni l bn kia c th khng bit c phi chng d cho qun li mt ch chng tn st hay khng?. Lng kh, xng du, chng ti s ri di theo quc l.
28

Ni nhi bn m Quc gia hnh chnh.

223

C cch khong hai cy s mt trm. ng bo khi s b bn ph hoi tp kch. Ba ci khu hiu lin theo ny xa c lng e ngi ca m di tn Th th cn ch g na. xem nu l li bp bm, s quay vo ph nt Phan R ra, bm vm bn n cng khng mun. Ai cng ngh nh th. Cho mng on di tn. Mong ng bo lm ng li chng ti. l hai khu hiu sau cng, cch thnh ph hai cy s. Chic xe u tin lao vo, ko theo dng xe nh thc l. ka! Thnh ph nh thnh ph cht! Nh b hoang, khng mt bng ngi, khng mt cnh ca m, khng mt chic xe, hay mt vt dng no b trn ng. Ton th thnh ph im vng, ch m m trn con ng, xe ca m dn di tn chy qua. c mt s chun b? Ngi ta thy trn sn thng nhng nh ph, hai bn ng trn nhng chi gc n canh tri lnh, mi ng r ngang m on xe khng qua, c hng tng cao bao ct ging bt kn ngang ng: tt c u c nhng hng sng ln nh cha ra, v thp thong nhng b m, vn. Thi nguy ri, ng l mt thnh ph cht v t thn ang rnh rp n m di tn. Trong ting my n ca xe, ngi ta ngng ch ting sng. Con ng bng t u n cui thnh ph Phan R t quc l 1 vo v thot ra quc l 1 ch di khong 5 cy s. Th th chic xe u va n cui thnh ph v chic xe cui va vo u thnh ph m thnh ph ng ng th qu tht nguy him v cng. T cc ng r, chng ng lot o ra, chia ct on xe hng trm khc th tiu dit d nh chi. Tp kch nh xp l c, th tc chin trong thnh ph, li th phe tp kch rt ln, nng sc mnh ca mt ngi lnh ln mi ln. Trong m di tn, nhng ngi c kinh nghim i vo lnh u nhn ra iu ny. Nhng tht k diu, khng cn bn bc, thm ch khng cn nhn mt nhau, khi mi ngi hiu ra nguy c h u ng lng chun b chin u theo th trn m ly ng sng. Chin thut t ng trin khai nh c ai iu khin: my chic xe chy 224

u m ton b vn tc xe lao nhanh vun vt; my chic sau gi tc km hn ko dn on xe thnh di ra. Chin thut y u tin l trnh b tiu hao lc lng ln, sau bin th trn thnh ni cng ngoi kch v gng km. on xe dn thnh on di 10 cy s th mt na trong v mt na ngoi nu thnh ph ng ng. Nhng khng. Ting loa trong thnh ph pht ra cu ngn: Chng ti khng n sng ng bo ng n sng!. Chng ti ch phng ng thnh ph.

Cu ni trn loa pht ra nhp u lin tc. lo ngi i phn, nhng cc xe c lao i vun vt v cc xe vn gi c ly. Ri nh cn gi lc, on di tn chy bin vo v chy thot ra khi thnh ph an ton. Th l bn Phan R gi li ha khng nh chng ta. Xe Ngn ra khi thnh ph, ngi lnh trong xe anh la vang: H h! Khng bit ri lng kh, xng du bn chng phn pht th no y? Chng m cng gi li nt, th tuyt Anh ta li tn tng thm. Con ngi lun d tin, nht l iu mnh tin s em mnh ra khi him nguy gian kh, hoc s cho mnh li lc. Con ngi d b nh bi hai th trn. Nhng cng c kin ai trn xe cnh gic: Xem chng ! Ng qun l chng nh y! Chng nh th nh ri. C ngi ci li Khi ny chng d sc p chng ta y ch! Chng cng s nt thnh ph ra ch? ng l chng phng th tht. cho ta qua d dng, cho ta qun phng, ri chng tp kch ta trn ng. Ni vy ch ti khng tin Anh ny ci li. Trong kia chng nh ta c nhiu u th hn. Th m khng nh, ngha l y cng khng nh. Xe vn chy o i

225

on xe di chuyn bnh thng trn quc l 1. Li ha hn ca Phan R hin rra bn ng cch thnh ph khong hai cy s thy thp thong t xa. n gn mi thy nhng th ny khng ai canh gi. Hay ang c ngi canh gi? C l bn chng ang phc kch cng nn. My chic xe chy u ngh th, ri lt qua mt, n hai, n ba ci r-moc b bn ng. Nhng thng hp cht ng cao t xa lm h thch th, cng ti gn h li e ngi, ri khi lt qua h tic r. Ni tic r dng cao khi h b xa my ci r-moc. Li mt ci r-moc khc cht y hng my chc phuy xng gi li cm gic kch thch c. Hi ny l tic r cho con ngi, ln ny khi vt qua, b ci r-moc li, th tic r cho xe. Ci r-moc th ba hin ra t xa xa li khu gi lng thm mun ca mi ngi, nhng mi e da, nghi ng lm i lng thm mun tr thnh tic r. Sau cng ci r-moc th t hm nhng bnh xe li, lng thm mun thy s e da. Ci phanh c n xung khi con ngi thong ln ci : Mun ra sao th ra, xe sp ht xng ri, bao t cng ku go ri, cng qu th d sao cng sinh t hai ng. Mt chic xe u li bn ci r-moc th t th nhng chic khc chy sau cng u li ci th t, ri th ba, th hai, c th nht. Chic xe no c vt qua u on xe th cng khng trnh khi gh vo ci r-moc th nm, th su, th by. Th l sau cng trn on ng quc l 1 hn ch cy s, on xe di tn dn cc bu en my ci r-moc ch hng ha. y, bn Phan R nh r m ngi di tn. Hy nhn xem! Lm ngay mt bi ton: nhn trc ri chia sau: Nhn: bn r-moc lng kh cho mi r-moc cht nhiu nht cng ch ba trm thng hp, nhn cho mi thng nhiu nht 50 hp n b b, nhn mt hp cho mt ngi lim lp qua loa chu ng; th lng kh ch s phn n tm b cho su mi ngn ngi. Chia: on di tn lc ny gom ht cc tnh, k c t Pleiku, Kontum, lt chy v nhp bn cng ln n hai trm ngn chia cho su mi ngn th

226

bng ba ngi mt hp. Hay ni cch khc mt ngi nu lng kh chia u c ti tay, cng ch c mt phn ba ming n b t. Tnh vy nhng xa nay, ming n c bao gi nh c cc bi ton. Khi i, ngi ta n nhiu. Khi c, ngi ta mun kim thm dnh v trong ci n, ngi ta khng thch nhng bt cho ngi khc. Khi thiu ht, s ginh git s xy ra, ginh git n hn n v tin n x xt, x xt vi v kh trong tay s gy ra n mng. Chic xe no gh trc tin vo ci r-moc th tha h khun ly khun my thng hp, my chic gh vo sau th qunh qung c ln tranh ginh m khun, my chic sau na th o vo gp rt v my thng cn li. n my chic sau rt gh vo l ci r-mooc trng khng, th h quay ra li xin nhng xe trc. Ban u c s biu xn, ri min cng t chi, ri nht nh khng cho, do m ban u c li h h cm n, ri nn n khn cu, ri hm da. m ngi d tn cng trong ci cht thot ra, by gi ti y li lao vo ci cht mt cch t nguyn! Mt chic xe di tn cht y nhng thng hp b mt ngi ri my ngi lao ln git. Nhng ngi trn xe c y nhng ngi ginh git ra, x mnh n ni c ngi rt xung xe. X pha ny, pha kia nhy ln git. Trn xe c n b tr con, nhng nhng k ginh git cp p nhu. Mt em b trn xe b chic giy inh dm gy tay. B m em b nhy vo co cu b nh vo mt sc mu mi; tn ginh git tr thnh tn n cp, toan vc thng hp trn vai nhy xung xe tu thot. Nhng khu sng trong tay ca cha em b, n mt trng, ht vng thng cp t sng xoi trn ng. My thng cp cn li trn xe do hong ht, do ni mu, va chy va p cn ngi trn xe, va cp bng my thng hp. Ting tr con, n b ku la qun qui. V ting sng n hng trng, hng trng, nhiu thng cp vng nho trn xe, di ng. Mt thng cp nhy xung xe thot c nhng khng cum c g, ni xung thin, ng bn xe, ngoc ming: .m, ti by ginh n ht phi khng? Ti by v bn kia th gii m n. Va chi n va mc trong lng ra hai tri lu n cm trn hai tay. Thng khc ng bn kch thm: 227

Git ht ti n i! t xe ti n i!

Chic xe y mun thot nhng b kt cng vo m xe, khng nhch ln c, th l n n ngay my tri lu n, trong xe, di gm xe. m! m!

Chic xe n bc chy. nh!

Chy lun mt chic k bn. Cn bn cp, b mt s ngi bt bnh no bn ng quay l. Thi lm nhm: Bn ny tht ng l l h ln, khng th ni vi chng bng lng thng c. Mi thot khi nguy him, li gieo lin nguy him cho nhau. Chic xe ca Ngn khng tham gia vo my thng hp nhng cng b nghn li gia ng. Mt chic xe, ri nhiu chic xe x sng bn vo nhau th ca cng v nhng thng hp. My chic khc s lin ly b chy. Gia lc c ngi h hon m : Bn vn c ci tri thot ri! Cht ri! C ng bn chng n ln ln trn xe.

My thng vn ct trn xe c ng bn ca chng gi lm dn xin qu giang t Phan Rang, nhn lc hn lon gii thot cho chng. Chng b y i qu sc. Thot c, chng quay ra tn lc tr th. Ti thy mt thng mc o s mi , m ci qun cn vn, cng mt thng n mc thng phc bn ngoi, nhng chc bn trong cng vn; hai a ang ng trn mt chic xe dm nhy chy trn. t dng nghe b h tong, bit khng bin c; mt thng khom xung li tut mt c gi ng ln, n ta lng vo cu xe cho c gi ra ngoi, trc mt mi ngi. Thng kia th xch nch mt em b ba tui a ln cao, ming tht: a no ng y, tao qut cht ti!

228

Hai thng vn v m trn xe gm nhau. Ti vn th ht li thot, m ngi trn xe th s tri lu n trn tay n. Chuyn s khng bao gi ng ng nu c gi khng ca quy thot ra. C gi ang b thng vn m vng cnh tay ra trc ngc, khi c gi ca quy, cnh tay n cng sit c. N ci man di, hai tay vn khng ngng th bo, c gi ht ln au n v nc mt tun tro. C cng vng vy, n cng sit cht thm. C ting sng n lm n git mnh, nhng khi bit ra ngi ta cha bn n, n ci r ln, tay hu hu qu lu n nh c thng, trong lc thng xch a b b trng n t qu. Thy mi ngi e da n bng cch h st thng ng bn, thng vn ci r ln. Mt ming mi v cc th tht trn mt n git git lm cho n cng c v d dn, in lon hn. Bn tay n cm qu lu n n mnh hn vo gia i c gi. C gi bt rn ngi ln v bn tay kia n bu su cc ngn vo ng c gi. C gi da xanh, mu tro ra khe ming. Thng vn r ln, tri lu n cng p bm bp vo gia hng c gi, lm c hng chn ln giy gia vo khng kh, c xe ht m ln v: m! Tri lu n n. Lc ny ng trng ch, chic xe git mnh chy ti; mang trn xe phn na xc cht trong tng s ngi. Khi on xe rt ra c cuc hn lon th by ci r-mooc c n c ngn ngi b thy, nht li l ba r-mooc cha xng, cuc x xt lm xng ng bc chy; cc phuy xng n thiu ri c mt vng va xc ngi va xe. 15 gi ngy 3-4-1975. on xe phi u li gn mt ting ng h ri. y l tnh Phan Thit, thnh ph trc mt khng hn mi cy s m m di tn khng th vt ti c. Xe c dn ng thnh mt m ng dy trn ng, lan ra en nght trn ng c, ch ny ng c phng phiu xe c th bn ln. on xe di tn b chn li bng hng trm thng phuy sp thnh nm dy bng ngang ng xung c hai mp l. Thng hng vi cc dy thng phuy l hai hng dy thp gai ging ngang sut ng 229

c, mi bn chng non cy s. Xe cng dn ti, cng b nghn trn v pha u cui ro cn, nhng chng c xe no b ng xa. Xe Ngn ti sau v ln m v pha phi ng, nhch tng cht tin n u cch ro km gai trm thc. ro cn mong manh, thng phuy nh nhng d x ln i, nhng chng ai dm m vo. My cu vit v hnh v mng ln nhng th y cho thy du u lu hai xng cho, mn v yu cu on di tn ch vt qua. H chn li n bao gi nh? Lm ro chn li m chng c thng qun cnh, mt vn no y c? Sao mnh khng th vt qua xem sao? Bn ti n chng c ai y iu nh? Thit tnh tc mun in ln, ci kiu ny bit phi tnh sao?

y thy thiu g cng binh, m chng c ai mang theo my d mn. ..

Mt ting ng h ri, m di tn c bn tnh, chng ai dm n gn ht ro. Xe tt my, ngi ta i ti i lui. S ch i lm tnh hnh sinh hot ca m di tn tr nn phc tp. Nhng v ci c nh ri my ngi gy ln nhau n thnh u . Ngi ta v cng lo s lng him th v my thng hp khi ny l nguyn c st pht nhau bng sng. Phi tm cch thot i khi ni y, khng th chng ta li git chng ta thm na . Mt ngi no ng trn u mt chic tng ku gi: ng mc la bn chng n. Chng n la chng ta bng nhng chic rmooc. C tng cu ngn, ngi ly sc ni tht to ln c nhiu ngi nghe: Hi tt c nhng ngi anh em, hy nghe y: Chng ta b chng n la! Cu chng n la c lp i lp li kch thch s t m ca m dn di tn, khin h c ln v chic tng. Thi v ti cng b li cun v pha . y ny, chng pht cho chng ta c bao nhiu lng thc? Anh em thy , chng gi by cho chnh chng ta git nhau V nhng ming bnh nh. 230

Chng l v bnh m ngi anh em sn sng em mng ra i sao? Chng ta lm nhng iu ngu xun. Chng c pht cho chng ta mt git xng no u. Chnh chng n xng ra Cho chng ta t nhau Chng ta t nhau tn nhn. Hi ngi anh em. Bn Phan R ang ci ln u chng ta V chuyn ngu xun chng ta lm Hy thy ychng ta ngu xun.

Ngi ng trn chic tng ngng ni. Xung quanh trong m di tn ngi ta x xo v dn dn thy ra ngi ni c l. Bit ci bin chuyn trong suy ngh ca mi ngi, ngi ni tip: Chng ta ng ngu xun na ng phn n vi nhau do nhng vic nh. Do s xung t ngu xun trc kia. Hi ngi anh em. Chng chn ta li y. ta rnh ri m tnh n chuyn thanh ton nhau. m qun i thanh ton chng n. M ng mu xui Nam. Chng ta c 4 chic tng, tng s m ng!

Ting v tay vang dy. By gi y. Hy cho chng ti 4 chic GMC trng khng. Chng ti s dng lm vt d ng. Hi ngi anh em. Hy dnh ly bn chin xa u trc ro cn. Ngi trn xe y hy sang xe khc. Chng ta lm ngay, vt ln cho sm.

Ting v tay reo h vang dy.

231

Tuy vy, trong khi dn xp c 4 chic GMC chu hy sinh, th cng xy ra hai cuc bn git th thm lm mt i gn hai chc mng ngi. Ting sng v lu n ca m di tn, t nhng th hn ln nhau ng l vn cn tip din nu pha bn kia ro cn khng c m Phan Thit xut hin. Bn ny tin t t trong thnh ph ra ngng li trn ng cch my hng thng phuy c hai trm thc. Chng ch vn vn mt xe gp chin u, bc loa ni vng n m di tn, ging to dt khot: Yu cu dn di tn v binh i chy lng hy tho lui hai cy s. By gi l 14 gi 40. Hn n 15 gi 40 phi lm xong. Khng thi hnh chng ti bt buc phi n sng. Loa dt, chic xe gp quay u tr vo thnh ph. Tht l mt n cn no! Ngn ni.

Lc ny chng ti ang ti xe ca mnh. Thi tip li: Ln ny, khng ging nh li chn ng ca bn Phan Rang. Bn chng chun b ro cn c nh, gi mn, v nht lKhng thm ni nhiu. Dt khot ri . Ti kt lun.

m di tn n o bn tn. H thy s e da tht trm trng. Gii quyt th no y? Vt qua hay tho lui?. Ai cng cng mang ngh y. Chc phi vt qua thi anh Thi ! Ti a kin: - Tho lui, chng ta xem nh u hng chu cht. Th no h cng c k hoch tnh ton vi bn mnh ri y. Vt th no y? Thi nu cu hi v quay nhn Ngn: - Chng ta hy sinh chic xe trc i thi. Ngn trm ngm, bn tay anh c g nhp lin hi my ngn ln chic cm ln phn ru my ngy nay cha co. Anh cng ang t mnh trong tnh hnh chin u v cn phi quyt nh nhanh. Mt lc ngn ng nhn ci ro cn, anh nhy ln nc xe, ht ln: Ti! Ti xin tnh nguyn!

Xung quanh, ngi ta quay nhn ln Ngn, im lng ch anh ni, nhng pha xa vn n o. Anh ht tng ln: 232

Ti xin tnh nguyn!

Thy xe n gn, Ngn ly hi: Chng ta c mt chic GMC chu hy sinh!

Mi ngi im lng. Xe ti! Ngn ht ln tht to, v ting reo n ln.

Nhng ngi di tn nhn su vo Ngn v chic xe anh ang ng, ri ting n o lng ng, mi ngi nhn anh. Lc , anh ang do dc nhn v nhng chic xe khc. Xe ti! Mt hnh nh ging nh Ngn tip theo: - Chic xe th hai

Ting reo nh vui ln. Xe ti! Xe ti!

Ting reo nh v bu tri Mi lm pht sau , bn chic xe GMC khng ngi b trng c u trn ng c, chia lm hai st bn ng. u xe cch ro vi thc nh chc hc vo hai bc mnh km gai c hnh s ngi. Mi lm pht sau na, bn chic xe tng ln ti st pha sau ca bn chic GMC. T th ph ro m. B con i! Chun b vo hng, mi bn ng hai hng xe

Ngi ng trn xe tng ni tng cu nh ra lnh: Ni ui nhau. Chic sau theo vt chic trc. Coi chng mn

Ngng mt lc cho lnh thm vo mi ngi. Ngi ni tip. Chun b i!

Ch cn gn na gi hn nh t st ca bn Phan Thit m my chic xe cn lng tng cha xoay tr kp. C ngn xe v hai mi vn ngi lm sao nhanh c.

233

Nht l pha cnh phi, c mt xe GMC b gy nhp nm chnh nh ra , lm kt chm nhum c my chc xe. Ngi ngi y v lc nhc chen cht quanh . m ca Ngn tht vt v, sau khi xe lm vt th cho mn, chng xe no chu cho ln, h ko xnh t ch ny qua ch n. on ngi di tn trn ng vn im ra nh mt khc phim cm. Bu tri pha trn con ng khng thy xy ra hot ng no nhng li c m thanh vng n t u xa nghe r r ri nh c vn nt iu khin dn n ch cc i. Mt ting r n rn ngi. Bu tri rung chuyn d di vi bn chic Phng-tm bay s st ng, lt ht qua on ngi di tn. m thanh ca chng nh vo u on ngi mnh n i s khng khip lm h nh b ln chn xung t khng nhch ln c. Hnh hi ca h nh b ting ng c my bay lm b mch mu, ng cng, ha . Khi bn ci bng ma29 o cnh vt ngc ln tri. Thot ci, bn con ma d c cnh st vng li t trn cao m xo xung, gn nh ci vo cnh ng c v trn nhanh ngang st u ngi. Ting gm r ca chng li n su on di tn xung t v hnh hi h li cng nh ph ru phong. Cng ngt. Ton khng gian di t ng cng, trong khi bu tri dao ng d di v b ct ngang, dc lm nhiu khonh bi nhng u nhn v cnh bn ca my con ma. iu khin my chic phn lc y l nhng bn tay t chuyn nghip c o to t l chin tranh ca M. Ci khi ng cng bn ngoi , bn trong c hai mi vn con tim ang nhy lin hi v hng chc vn im en tht nh ang di ng c k mnh lit: nhng con mt trn trng nhn vo bu tri. Con ma st tht r da nt trn cao, con mt ngi c run s di mt t. Chng ta thng nghe k - Thi ni tht bnh tnh trong lc mt m m theo di ng bay ca bn gic trn tri, lm ti cng ang theo di my chic my bay, git mnh ng ngc nhn anh Chin thut x tiu hay th qun g g y Chuyn m chng ta vn lun c nghe. V hin gi hai trm ngn ngi y ang c thyThi ni m mt khng ri bu tri.

29

Phng-tm do t Fantome: con ma.

234

Bn chic Phng-tm ln trn biu din ngon mc theo kiu cho kim ca my chng ng lm pho th trc khi xuyn thng li gm vo bng ch th. Khi qun gii phng trn ngp qun cng ha th M c cho di bom cn, hy dit ht v ngi cht y trn t u da vng mi tt, ch thng mi l c xy xt g u. N vn hnh hch ci trn cao Thng mi l li t ba nm nay. By gi chnh thng da vng mi tt, sn phm l o to ca thng mi l ang ci hnh hch trn caoMy bng ma bt u chc xung. y, thng Pho30, cha trm my l M, mnh nghe nc ting m ph, m mn mt chin dch git ngi da mu ang ng khi li nh trong mt tri tp trung ngoi tri. t dng, Thi rng ngi, ngng ni. Hai cnh chic Phng-tm dn u dng thng, ci u qum qum ca n nhy nhy, chp le trong nng chiu vng! Khc khc khc khc!!! Ting i lin my bay. Chin hu mi r, my bn vo dn th ny? Ch !

Tr li li cu chi ra lnh tanh ca Thi, ting i lin my bay tht ln lin hi chi tai: Tng tng tng tng!!! Mt hng di my trm thc, ngi di tn cng ln ht dng. Gh rn! Tht gh rn qu mc, xng u mun n tung. Chic my bay git ngi y chi xung, tn st, bay bng ln, m khung cnh mt t vn bt ng. Hng rng ci u nh khng cn c na, yn lng nhn ui con ma th nht chc ngc xt la ri t t quay n nhn ci u con ma th hai nhy nhy chp le, m nghe ting gm r khc khc ca i lin my bay. Hng di my trm thc, ngi li cng ln ht dng. Hng rng ci u li tip tc yn lng nhn tn vo ui con ma th hai chc ngc xt khi ri li t t quay nhn ci u con ma th ba
30

G.Ford: tn tng thng i th nm ca M trong chin tranh xm lc Vit Nam.

235

Tri i! Khng khip, mt bin ngi hn nh la khi xc ngoan ngon a u cho chng bn nh bn vo bia giy hay m , gc cy. a, Thi u ri? Ka, anh cng ang ng yn ti ch. M sao anh khng cn ni na? Anh khng cn li ni na ? Da mt anh ti xanh, run git. Anh khng ng, tht khng ng, khng bao gi ng c hnh nh ny phi khng anh? Tng tng tng tng!!! Con ma th ba bn d di. Ti nhn trc, nhng con mt trn ngc, ming h hc; nhn ra sau, my con mt bt ng, rng cn vo mi, nhn ngang nhn nga, mt bi ngi hay l b nhn? Tng g? Hnh t? Bia ? Thn cy? Cnh nhng ngi cn sng nh cht, mt chui di my chc ngi cht cn nh sng giy gia, mu tro. Mt ai u oi, chm chp, lng thng i v mt nhc leo ln u mt chic GMC, gh cho sng i lin ba cng chng ngc: Cnh cnh cnh cnh!!!

Hng sng ch n c mt trng vo khong khng vu v, ri ngi t t bt nga, long chong bc lui, t nho xung t. Vi tt c sc lc gn thot ht, v hn bay xa, con ngi lm mt c ch nh thc v khng ai chm vo anh, t anh t tnh mch m cht; va lc bng ma th t vt ln v ton b khng gian tnh gic hn m. Ngay lc , rng ngi chuyn ng rn rn. Ting h ht lon x: Bn! Bn! Bn anh em i! Quyt khng mt thng trn thot! qu phn lc! Ch i bng M! .m, my thng phi cng!

Bn chic Phng-tm quay li, ln ny chng khng dm m b xung na, chng ln vng trn cao. Sng di t chng ln tua ta v on ngi chuyn ng. M ng! Mt ting ht ngn ngi qu cm.

236

Bng chic tng r my, ting ng c m m. Mt chic tng hc vo chic GMC chm ln ri c hai xe r r ln bnh vo ro km gai. nh! nh! nh! Ba tri mn n hng dy. Tung vng cnh, np ca b bung ln p rm rm, chic GMC b nhc bng quay ngang, nghing, o ri bc chy. Bng xch tng vn chuyn ng. Khi thp di ng i ti khi thp chnh nh cn ng; i bc ti, i nh cy nt ti, i lch sang bn chic GMC. Chic tng nh un ngc, chm ln mt nha. nh! Mt tri mn li n. Chic tng b ht, nhp nh th nghing 45 , nhng bnh xch vn chuyn ng. Rn ht sc ti my mng thp bnh xch co tn lc b ng, t v c tung bay. c ri, ton th chic tng dp pha trc xung v ri gn c vo ng, tc tc n chy ti. Sau vt n qua, xe, ngi rng rng tip theo. Aa!

Ting reo h dy tri. Trn ng xe chy o o nh ci cng nght c thng, nc tun xi x. nh! nh! nh! Mn n, n inh tai nhc c. Ba cng nght cn li c thng ra. Hai ci na c thng, hai lung nc na li tun o o. Aa!

Ting la ht vang t. Ba lung ngi o t tun qua v chy bn i trn ng nha, x ht vn tc nhm thnh ph lao vo, xe ln bnh v ngi chy b. Mt ni cn b nghn bn cnh phi ni c mt chic xe gy nhp. Ha v n ch, khi chic GMC v chic tng ch ny lao ti, mn n, th hai chic u bc chy, b hy hoi v lm bt lun li i.

237

Ting gm vang bu tri, bn chic Phng-tm cn qun trn y. Ting gm r ln, bn chic Phng-tm i kiu bay cnh ri nhau ra. Mt chic lng cnh nghing nho o xung mnh d di, nhanh gp rt nh con lao xung p g. Cnh cnh cnh cnh!!! Sng i lin phng khng git lin hi. Bm bm bm bm!!! i lin chng ngi cng chng ln c bn hng chui. Tc tc!! Bng bng!! Sng ngn, sng di cng thi nhau bn rt. on ngi ang gp rt chen ln lao qua ro cn, nhng ngay lc y, tt c mi ni, d ngi qua ri, hoc cha qua, hoc cn kt l ro c ph, u chng sng ln, c, loi sng, bn nhu vo chic my bay. m cho xung l ri, thng Phng-tm hung c khng quay ngc ln c na. N ang mun i ng bay chnh chch cha xo vo pha ni cch khng xa ni , sng my ca n lng thinh. Sng t mt t n ln rt gt, n vi t tung trong khng gian. Nhng cn st cht no cuc i chuyn tn ph, mt cht khn ngoan ni , hoc l qu khip hi khi mi ln lao xung trn u sng ca nhng ngi bn kia; khin ln ny n cn cch cao trn mt t l n i cch bay. M thng hung c, ci thng li Phngtm truyn ni my i thng cha cc k hung c ca n bn t M, ang khi cn tm cch thot nguy, n vn li cho bng c s tn c ca ci mu lai cng nhim c M: hai qu bom xng v hai qu rc-kt, bn ci cha xo xung. Thn hnh my bay quay trn, i ng bay cong xung thnh ng bay cnh cung bc ngang. Mt bn tay chp mnh vo c ti, ti quay li, b mt con ng chy trn ca chic Phng-tm, m nhn ci mt Thi mo m nh mt ngi tt nguyn bm sinh. Anh ttrung y cng binh ny tr nn d dng l lng: c ht cm ln v pha con qu st tn bo ang lao vun vt quanh vng vo ni nh t ra bin, m cp mt trn ngc ln trng d, c trng en xung theo di ng cm xo ca bn tri n gh rn git ngi ang ri, hnh vn bn ny, chn vo bn kia, mt cnh tay cong ngoc thnh cn v v mt bn tay, tt c cc mng bu sit c ngi bn pha trc. Anh thiu y cng binh ny li ang ng chng nhn, sng s cht lng. Hai tri cng loi bom cm php vo khi ng nght ngi, xe, nh ng rc 238

M khng l, ti ni ro cn cn b nghn. Hai tri ng loi bom ri ngay vo cng ch y. T thn la vang: Chnh xc. La bng ln sng la, i. Khi cun cao m mt, trng c. nh nh!! m m!! Ting n lm tan ngu xc xe, lm bay tung xc ngi. Nhiu th ri ra, t ra, chy phng phc, xa te, vng bn xa hng chc, hng trm thc. C my th di di u nng u nh quay vng, c my khi trn trn xoay tt, c nhng ci dm dp lng tng, lc lc. y l thic, st, thp, tht, vi, g, cao su v.v Mt con ma ct i, ba con ma cn li chun thng v pht mc nim bt u. Mt cy s vung xc x ti t. u ngi ci xung quay v trm thc vung ti bi tang tc. Ni , ngi nm cht t, cht ln nhau, trn ln vi t c v kim kh loi, mu la ng cam, mu khi trng thnh en, v xng ang chy chung cng m v mu, ngoi nhp v n M. Ting rn r ca Thi sau lng ti: Khn nnKhn nn.My ming tht c ca n mi nut khi c cha tiu ha th la bom ca n thiu chy c ngi ln n. n ca n th rng m ngm ng nut cay! N git ch c ku than, ngm ming m cht ti nhc i my ngi My ngi hy nm im cho thy chy r ra m tr li tht cho chng n, v tht ca my ngi l do tht th vt ca chng n m ra, d l tht d, tht i, tht dnh cho l qun tay sai ch no c tht ti cho ng ch Ngi trung y by gi nh con b nhn b di nc ri em phi nng, r xung, xui tay xui chn. Ti nhn bn m thm hi cho c chnh mnh. V l lng, Thi li soi mt vo mt mnh, mun hi g m khng hi, t nhin ni nh tr li, ging si ni: H anh dng, t lu h ging sng nhm thng vo u th. Cha phi cn mu tr, cn ti ba na kia, th con ma no li khng b t chy quay cungT t chm chm, Thi a mt tm kim vo ni gn , th thm 239

chm ri: - Phi chi y c cc anh, th tng n khi trng n gia bu tri, my thng, mythng gic li phi chi vi hn la xc. T nhin Thi li ci ln: Gic li, hay tuyt, i pht thanh gii phng, c nghe ln ch! Thi tip, nh ni vi ngi khc, ming vn ci: - Tui gi l phi cng, nn n chi mt trn m khng g c mt a. My anh khng i ? Khng! y ? a m i u? Ai? Ti quay li, Thi nhn theo, ngi mi ng chen vo hi l c gi trong m ca Ngn. Ti ci v gng mt c sao m hay qu, cng vui ci. Trong ci cnh tn khc a ngc trn gian m cng c n ci thanh thn; nhng ngi ny quyt thot khi a ngc. My anh khng i ? C gi li hi. C tch bn thiu y Ngn ri h? D h cn . C gi ch xo qua pha sau Thi. Ti hi tip: Th h c i? D phi, cn hai anh em ca em na. Thiu y Ngn bng lng chng em v qu. Ti ci ha h: C v qu. Gng mt c m thm ci khn rn chong ln c th p tuyt trn. Khng, phi thm mt khu AK cm ngang ni tay na ch. Thi chc li: - p! p! p kiu hng! m m m! m! m! m! mm mm mm!!! Hai dy ro km gai b mi my xe GMC ct dy ko tung; mn n nh bnh pho. Gi y Ni ng c c hai li r. K xui Nam ngi ngc Bc, ro cn gia b san bng, cn tr tri gia ng hai mi my ci thng phuy rng nhi t b nh i din cho chnh ph Si Gn. C gi Bnh nh i cng hai anh em, nhp vo on ngi l lt ko ngc v phng Bc. Trong lng h, nhng g trc y 240

h tng l tn bo au thng, nay c th vo l nhng g ngc li: an lnh vui ti. T ng xa c gi cn ngonh li vy vy chng ti. Nhiu ngi cng a tay vy. Bi hoi c sc v hn, Thi v ti nm nga ra c, nghe m i.

PHN IV: CHNG LI BO TN NG TA TA C I m en, khng cn thy cnh hoang tn th lng ni ng c. Cuc sng cn trng m h tri dy rn r gn xa quanh chng ti v ai cn sng hay cht? ng c cn c con ngi, tt th yn ngh vnh vin hoc cha tt th th hi th c nn trong lng ngc m mt m m nhn bng ti v trong lng chy rc hn th. C ai tri qua on ng ny mi thy thng hn h Ha? Thi ni nh nhng nh hi sng bay ta. Anh th di ? Ti hi Thi nhng chnh ti cng th di: - Ng nguy khi cha thy, thy ri cng ng nguy. Ch khi no lm ngi th mi khi ng nguy nh con ch m thi. Ai mun lm ngi th lm. Ai mun lm ch th lm ch. Hai ci thng cha ngi ch no ng i. Ng gia ng thm mt th ny m cn cha chu na sao? Mun thc th vo nh Phan Thit m thc! Ai trong bng m ct ting mng m. Chng ti lm thinh. Bu tri cao xm mnh mng, sao nhp nhy dy c c vm. Bn chim tinh cho mi sao l mt mng ngi, th th sao phi ln nhiu i ch v cn phi ln thm nhiu na. Ti th tm sao vn mnh ca mnh. Cnh sao no y, chc l khng c, ch c mu sng lung linh chiu ngi trong m h. Khng c sao lu m ca ti v ca m tn qun. Vy th y chc l Sao vn mnh ca gii phng qun. Ti chp ming th tho: - Sao sng qu, y c tri, trn cao, tht cao khp khng gian. Thi i ci thng ngi ch. Ging chi ra khi ny li thc hc: - Sng ra sao ln mt mS khng cn, mt thng cng qun no! 241

Th khng gian li rp bng sao vng mu sng mt tri. Thi chen vo p cht thng va chi ra: - Ngha l t y v sau, ng bn i, s khng cn my ci sao trng31 m ng bn m tng hin ra tr li na u. Sao trng cn nhiu, cn v khi nhng khng bao gi c mt sao trng trn th gii t do ny.

Sao trng mi tht ln mt meeee! Thi c tnh nhi ging chi ca thng cha trong m ti. Ln sao c, u thi, tao n tm l gp. Th i bn cng ln mt m lun!

Ti bun ci qu, khng nhn c, nn ni nh mc vo bng qu: A, ny gi li c thng cha cha chu m mt, c cn mun nh m d dm i m. Ri quay sang Thi: - Ci thng ny n khng ch trn chy v Si Gn thi u nghe anh Thi, m cn mun chy lun qua t M na . Ha ha haLm con ch tay sai cha , n cn mun lm c con heo n cho mp chng n git tht na ka! Cu ni chm chch ny lm cho thng trong bng ti tc gin. ! Ti by ni ai l heo! N qut tng ln Xem chng ci mm nghe!

Ha ha ha! Ha ha h h h! Chng ti ci rm ln. Trong ging ci ca Thi coa pha cht ch giu. Coi chng. Hi hi hian ninhqun i..nn cmhihi. Khng cm g ro. Tao kh ti by y! Thng trong bng ti ln c sng ci rp. Tc th bn Thi tr li ci rp ting ln n. Thi! Im! Mt ngi no ht ln: - T s ci thng an ninh! Ht mun sng ri h? Gi ny m i ln ging x t ngi ta. Khng thy c ngi trong m, ch nghe nhiu ging ni xen vo theo chuyn: A ci thng an ninh! My git ngi nhiu lm ri chc? Tao phi cht tay moi rut my ra. ng moi rut n! Hy ct li g n! Chi li ci tr n hay x ngi ta.

31

ni hnh v ci sao trng trn my bay v qun xa M.

242

Ti nghe Thi rng mnh. Nn nhn b ct li g s khng dm n ung v sc n my gi ng h ri cht. Anh vi ngn li: Tha cho n! N s m im hi ri.

Im lng nghe ngng trong thong chc. Cht m! Ging ca ai ni: - N im hi lt i ch khc, chi li y mt qu lu n th thy m, Cu ni cnh gic lm mi ngi hong kinh im lng, dng tai n ting trn lt trn c, nhng im lng. Thi nm tay ti, la ln: B con trnh mau ch ny! Ri ko ti vt ln chy.

Trc mt hai ngi in trn nn tri, mt bng cng nh ln chy; mt bng khc nh theo sau, nhanh nh chp bn tay le nh chp dao gm, vung t trn xung bng trc. Tin trong tay cm sng, Thi nm khu nng nn ngay ci bng sng vo u tn cm dao t sp. Bng chy trc thot nguy, nghe ting Bp kh khan, quay li nhn nhng khng thy g, anh ta b chy lun trong bng ti. Thi khng chy vi, khom xung lc son trong ngi ci bng th hai ang cht ngt ri mi nm tay ti ko i. Chy lom khom c mt i xa v ngc hng con ng quc l, Thi gh ti ng li; ngi xung v nm nga ra th. Th cha kp xong, ti thc mc ngay: c qu anh Thi! Anh p ai vy? Th p thng an ninh. Thi tr li gn ln v mc ti a ra ci th bc nha c ba sc , khun mt thng b nh trng bng ngn tay gia bn tri th. Thi ng i. Chn qu, Thi mt mi bung xui.

Tang tng sng, ti chong tnh, m mng ri ngi bt dy. Ci cm gic gy gy c th khin ti kh s khi thy mnh ang gia ng c, trc mt l con ng quc l. Mi ngi thc t sm, v c nhng on di tip tc tin vo Phan Thit, c xe, c b, bc tin t t. Nhng tn tch thng au cn trng tr ra , v tri gic im lm. Thi ng ln, loay hoay phi bi bm trn qun o. 243

i thi! Thi ni v bc. Ti u oi ng dy i theo. Cn n thc n, th tm xem. Thi ni li sau, trong khi anh i v ng ci v nhn quanh qut ng c. Thi! i anh Thi. Ln ny ti li li ko bn.

Mt chic hon-a 90 b bn ng cn y xng. Trong s v khi xe b b qun trn quc l, th theo s la chn thoi mi, chic hon-a l tin nht cho chuyn i hai ngi. Ti dng xe ln, y ra khi ch da vo chic xe , leo ln n my vi chic kha cn treo lng lng bn hng hp in. Thi ln ngi pha sau, v chic xe phng nhanh. Trn ng vo Phan Thit, du vt ngi v xe i trc cn li trn mt nha xy xt bi bnh xch xe tng, nhng xc xe h ln nh, c vt ba: o qun, thng hp, my n chy tn hay cn nng bc khi, mt s xc cht c mu hay chng mt vt tch no. Nn nhn hay nhn chng cho nhng du vt ny cng chng l ai, c ai, khng ai ni hay ku mt li mt ting. Ch c ting xe vang m ch khng c ting ngi; con ngi th lm li bun bc, hm hm, s hi hoc cau c. Thnh ph dn hin ra vi nhiu mu sc nhng trng m m ging nh bc tranh lu ngy bi bm. Nh ca qun x then ci cht ngim lm m ng ph th m no ng. Qua mt m trn ngp nhng on ngi di tn v do hc tp c kinh nghim ca dn cc thnh ph b nn di tn, Phan Thit bit cch t phng ng cho mnh. Tuy nhin vn c du vt m mu. R ra b bin. Tm ng i c! Va vo thnh ph Thi thc gic ti.

Sau chng 15 pht, ti cho xe chy trn ct t t u bi bin Phan Thit. 7 gi 30 sng ngy 4-4-1975. Bin bp bnh rc bn, c l qu bn hn ngy thng vi nhiu rc mi toanh x t hm qua n sng nay. Trn bi, ngi ta t tp nhiu nhm ng o ng mng lung ra bin hay nhn bng qu vo xm chi li. Thuyn v dn chi hon ton vng bng. ng bin vn l con ng v Nam tt nht, mt chic ghe hay nhiu chic ghe gia mt nc mnh mng vn an ton. Gia ngi v bin khng c 244

him th nh ngi v ngi trn b. Chng ti tm ra b bin cng nh s ngi di tn c mt ti y. y ri, ngi c ngha xa. Ti a tay ch v pha trc, Thi thy ngay ba cu cng binh x l ca anh. Xn xe vo bn chng! Thi bo ti, ti quay li nhn thy trn bn nhn li, chc l Thi ang c g y. Xe thng gp quay nghing cy trn ct bn tung vo ba tn ang ng l ng. ti by! Thi va ku tht va nhy xung khi xe.

Ting la tong lm ba thng mun b chy, chng cha nhn c ra ai, ch thy m sm vo chng chic xe ho-a 90 v hai cy M16 trn tay ngi ngi sau. ng yn khng tao bn rut! Thi lm nh da nt cha sng vo ba thng, khng ng lm su ci u gi khuu li ri trn ct. Ba ci mt ti mt, ming nh van xin nhng khng li, run run hoang mang. Chng l im, Dng v Trn nhn ra c chng ti. Ti vn ngi yn trn xe, Thi bc xung, mt tay sng a ln, mt tay sng cha vo hng ba thng . Thi gn ging, bt u chi: Cha by khng ra rc by ? Cha by lm ln trong Si Gn lm m, sao li ti by c b ra ni? Ba thng tht sc, y m ngi ta bit l con ng chu cha th khn nn ch chng phi chi. Trong nhng ngy tang tc, ngi ta bit hng lng cm th ng ch, vo nhng thng u s ang phy phy Si Gn. Chnh chng ra lnh cho cc tnh hy dit on di tn. Tr tru thay, con ci h cng ang l nn nhn ca chnh sch bo tn .. chng phi thn s tht s v cn nn li chia chc ca Lin on. D, ba em qun lm. Thng Trn vi thi thot ch r cha ca n lnh v cho thn. Cha my sao qun, b l du th cp git ng ng phi khng? Thi ci gn lm thng nh bi ri, n i cho xong; t dng n tht kinh v Thi ni bu ru ln vi xung quanh: 245

Thng ny n th nhn cha n l thng n cp y b con i! Ri anh hi lun thng nh: Cn my, thng n cp con, my ba ry lm c my v ri? D khng. D oan cho em lm. Cha em khng phi n cp, cha em p xch l. Rc mi cho em t h? Thi tip tc bu ru h cm cha ca ci thng x l ch im bt anh nht di hm tu. Th m thng nh d d lin min. Anh quay sang nt hai thng im v Dng: My thng cha ti by cng sinh sng bng vung vi ci l a nh thng cha thng ny phi khng? im, Dng cng d tut cho yn chuyn.

Mi ngi xung quanh ci r, ba thng nh cng gng go ci theo, ming mo xch. Tht thm hi cho bn chng, khng cn l nhng a nghnh ngang nh khi cn trn chin hm. Trong my ngy b cun theo ln sng chy lon, chng cng nhiu phen kh au hi s lm. Xe r my, b li m ng vy quanh chi hi ba thng nh u cngH gin thng cha m quay ra mng thng con! Loanh quanh mi ni bi bin chng thy g kh d tm c li thot, chng ti tr ra thnh ph. Trn ng ph, hai anh em cng chng tm c cch g gii quyt hay hn. Thi dng lun nghe anh Thi! Ti sang tay ga mnh hn, Thi ngi sau im lng, anh im lng t sau lc hnh h ba thng nh, c l anh ang b lng tm ln ting hi v ngha ca hnh ng va ri chng? Cuc di tn khng cn thnh on rm r na m ri rc. on ngi ng o chiu qua cht mt m kh ng trn ng c. S cn li th mt na quay tr li, mt na tip tc con ng th c ko di l t cch nhau c mi my ting ng h. Quc l 1 phng phiu rng ln k t on ny v xe di tn chy tha tht. Trn chic xe hai bnh, gia tho nguyn mnh mng, bng ni nhp nh xa xa lm ti rn rn gim tay ga. Chng ti d b lm tht nh chi. Cht lc mt chic xe di

246

tn chy tr ti sau lng v qua mt, ti r ga phng theo sau. Ngi pha sau, Thi ni: C rng bm theo xe ny lm bn ng hnh c ch? C gng th xem.

ng on ny cng d i , phn chic xe trc mt l loi xe nh chy lin tnh, tc cng chm nn chic hon-a gi c u khong cch hai trm mt, tuy nhin kim ch tc trn hp n cng ghi vt 60. Nh th ny l vi gi na n Si Gn, mt mi hi s nhiu ri, chng ti cu mong nh vy. Mt chic GMC bng u chy ngc chiu tr li. T ng xa, trn thng sau xe thy khng c mt ai c. Chic xe chy trc ti c gim bt tc . Thi ti x chc ngn ng. Ti cng khng khong cch hai trm thc b thu ngn nn gim tc theo. Chic xe li tut tc xung hn o lng vn tc ca chic GMC ang chy bng bng n. Cn cch khong mt cy s th chic xe nh binh t dng gim nhanh vng quay bnh xe, rng bnh thy nh quay ngc li trong nh nng bui sng chiu xin trn mt ng. Lp tc, phng b t kch, chic xe khn ngoan tng tc ; chng ti thy ngi trn xe khom st xung. Chic xe phng tnh hung rt ng, v khng th c mt xe di tn no trng khng v chy ngc ra nh th. Nu khng l xe di tn th chc chn l xe ca bn h chn ng di tn. Ti lanh tr hm nhanh tc , xe chy tht chm li. H l nhy nghe anh Thi!

ng trc, chic xe c ht sc lao ln, bnh nhy tng tng trn mt ng, thng xe chao i chao li trng nh con ngi tt nguyn ang c thot thn trc tn cn vm v; trong lc chic GMC chy tht chm m ga r d di. Thi ri ri! Thi rn ln sau lng ti.

Hai chic xe bn bnh ch cn cch nhau trm thc. Lin khi y, sau thng xe GMC, mt cy i lin ba cng c hai thng mc bng c th l Phan Thit th ln nc xe; thm mt thng bng th ba vc ng M72 ng t bng vo u xe. Tng tng tng tng!!!! Sng M16 sau lng ti trn tay Thi n ngay. 247

Phng! XOnh! M72 khai ha lm chic xe v tung bn hng chy nghing trn hai bnh cng mt hng. Khc khc khc khc!!! i lin trn nc chic GMC n dn; n lon x vo chic xe . Chic xe chao mnh bt ng nghing cy trt trn mt ng, xoay trn nh cnh qut ri lt mnh vo ng c, u my bc chy. Hng chc ngi trong xe vng ra, run git v sng xoi. Ti trn trng i mt nhn, hn xiu phch lc, qun hn chic hon-a 90 m chng ti ngi trn ang bon bon lao ti t thn. Ngng! Thi ht m tay sng M16 vn n. Phn x chn phi ca ti n xung, hai bnh xe rt ln. Nhy ngay! Thi ht v qung mnh i trc, xe chao ngot xung b ng v qung ti theo sau. Va ri ngi ln c, Thi chm ln nhn theo chic GMC vt qua; trong khi ti cn ln trn c mt nhn v chic xe ng kia. Xe ang chy ln v khng thy ai b ra. Nhng c gn chc thy ngi cn nm khng ng y. au m thn ngi, nhng ti c gng ng ln l d tin v pha . Anh thanh nin nm co qup, mt bn mt b toang. Ti nm chn anh ko qua v ng. Thi cng n ko l mt ngi n ng dp ngc, ming ang tro mu ti. Hai ch em, ngi ch nm cht tay em, mi ngi nm quay v mt pha c Thi v ti a i mt lt. ng gi ru bc nm bung gia ng khng ko i c, xng ng gy vn. Ti ng thng tay nhn, mu dn ln lm gn u git git au but. Cht ti nghe: o! o! o! ting r nghn ngang c, mu si si ra ming mt anh lnh o xanh ct nga, ri mt anh trn ngc, ngi run run, n by gi anh ta mi cht. Ti ti tm my mt, ngc nhn ln tri, da tri xanh trong mu ; nhn qua ni xanh r lm m mu en; nhn v ng c, mu lm m vt thnh tm; t quay vng, nhng ti th ng yn mt ch lc l. Ha! Ti nghe ting bn gi nh trong xa xmKhc khc khc khc!!! Ting i lin vn n dn nhng ti khng cn nghe thy na.

248

Chic GMC tn st chic xe khi ny, tng b i lun v Phan Thit, ng u quay li khong mi pht sau . Dng nh n nghi ng ai cn cha cht hn, m n th khng mun mt ngi no sng st. Thi lin nhanh tr du bn n trn vo bi lm xa trong v ng. Bn bng xe, cha i lin bn gt vo my ci thy nm ri rc, lm ny tng tng v mu tun c vi. Hai thng bng nhy xung xe, n gn chic xe cn ang ngt chy, qung thm my qu lu n, n m m. Chng ci r ln. Thi gn , khng s st; cm gic gh tm trn dng trong lng anh mnh m. Nhng chng ti thot him, chic GMC mang bn t c n i; ln ny n mi tht s chy v Phan Thit, mt ht. Ti cn nm m man. Mt, cng thn kinh, thiu ng; ti nh ng vi. Thi ngi bn ti, ru r; tht tnh lc ny anh mun mi ni y, khng bun nhc t l chn. Anh cha bao gi chng kin ci cnh tn st dn lnh mt cch tn tuyt nh vy, c h nh th git cht ngi bt ming khng bng. Thi u bit l sau lng anh, ni chn ni, ang din ra nhng cuc tn st cn d di hn. Trn con ng di tn, quc l 1 y, gy mu ch l ci c cho hnh ng m mu trong kia. Gy ti c , cng chnh do nhng tp bng. Chng khng phi Phan Thit nh ngi ta lm tng, m chng Si Gn gi ra. Chng ra ti nhng 4000 thng, khng ln mt sc lnh no khc. Chng ra v Si Gn mun dt khot chn ng bng mi gi ln sng chy lon, v i vi chng, l mi e da khng khip dm nt Si Gn. Nhng khi ra n ni th bn ch huy li tnh khc, chng tnh chuyn cp. i tng ca m quan l dn t ph khai thc lm sn ang tha lc lon lm n ro rit hoc dn triu ph ca cc thn trang ngp ngng tic ca cha chu b i. Cn m lnh thbt c ai chng gp, d l phu n in, phu vc g cc kh v ngho mt rp; min l c tha thu hnh h, hip dm. Bn bng theo k hoch, chia lm hai cnh: Cnh ch lc, chng gi th, gm 80% qun s, ng theo ch ch p vo cp ca trong ng, trong rng ni. Cnh lc lng th truy qut m di tn trn ng; phi biu dng cho c lc lng gy bo tn n mc khng khip tt cng; em kt qu bo co 249

cho gn vi cc xp Si Gn, l y tn lc hnh ng vi qun s 4000. Do vy m ng nh Thi thy , bn bng lm cho ngi no nhn vo tai ha do bn chng gy ra, cng tht m v chng hiu m t g hnh ng git tuyt. Ch c cy quanh vn tr ra nhng thy ht, nh Thi. Trong kia, mt ngi n b tr p m a nc mt, cng trn lng a b gi ngt lm xm xanh; i di theo chn ni, trn trng nhn nhng xc xe cn bc khi, nhng thy ngi bm en mu me. Ch trn thot nanh vut, em b dy v ti t, chng con b git cht, tm thn th nt tan.Ngoi ny, Thi v ti du nhau ra ng, mt ngi cn khe, nhng mt hn; mt ngi mt nhm su, hi th nng nhc.

BN THNG VO THNG C N Ha! Tnh dy i c i! Thi gi ng vo lc ti mi ca mnh. Gi mt hy hy thi gip ti mau tnh sau cn m gn c ting. Khi c a ln ca bin v xe chy c mt i ngn, ti mi hon ton tnh hn. Bnh y n i, ti i m xu, khng sao u.

Ti xoay quanh nhn ngi va ni th ha ra l Ngn. Ngc nhin, ti chm ln, nhng mt qu ti li t nga ra m xe. n xe c ting mi gp xe Ngn chy t Phan Thit ra. Thi va li xe va k cho ti nghe nhng vic xy ra lc ti cn bt tnh: - May ri tht kh lng. Tay ny (Thi ht u v pha Ngn) vo Phan Thit t m hm qua, tr pha ch, ch sng li ra bi nh mnh. Vy m u c gp hai bn. Ngn chen li: - M li gp my ci thng c chn b my ng dt . Ti bit thng Dng qun s, thng ny gh lm, qu ti n s khanh s mt, em bn d ca ti b n m treo c ch! Nhng m bi, nghe dng trc hai ngy ri; cn li tr gi my cng khng chu. Thi tip cu chuyn Ngn: Thc th phi mua xe, ngoan d, mua ch khng lm, khng git. 250

ang nhai bnh, ti cht hi khi nh li chic xe : K cho Ngn nghe cha anh Thi? H ri! Hi hi hiNgn chen vo tr li v ci ngt ngho, nhng cu tr li nghe nh lc lm ti ng ngc: H g? Ti bng ! Thnh ra mi n tr. Ngn tr li h h: - Ti bn xe lm my ng t nho . Thitng c b cu h va cho ti, cng may m ng b ti nhn c nn con ci c nh. Nhn c do ba n sng h Ngn? Thi c nghe Ngn k li ri, nhng anh mun hi mc ci nhn c ca Ngn chi v li che i bng n ci ca anh khng Ngn thy c. ng l ng b gic chng ti n sng khi ra khi thnh ph n chng khong mi cy s. n lc trong thnh ph lng qung b git cp th phin; trn ng n th dm b nh p bt t. ng vng t s! Gh thy m! Th l ti cho xe r vo ng mn v chy n gia ng, cch ng c cy s mi u li; cho thi la nng ba con ngng sng mua di bi em theo v my ng xi, hi hi hiang n th ti bng n, ngng xe t ngoi quc l quan st. Trong ny linh tnh cho ng bit c chuyn ri; nhng vn bnh tnh nThi chen vo k mt cu. Hi hi hiNgn ci b mt cp li Chin thut m l! iu h ly sn a! Ti bng thy mi ngon lnh nn cho xe l d tin vo, li n cn cch chng ti trm thc th ngng li. Thit ti n l con nh ngh. Phng hong32 y! B v thy bit, la ng tm st ca chng m u xe. Nhng u nh ngh bng cng binh 202 chin u ca thiu y Ngn phi khng? Thi li chen vo hi lm Ngn cng khoi ch ci ha h: Ha ha hang! Hon ton ng! V cng ng tm st ca hng ro ha lc m bn ti chun b phng ng. Ngn lm b nghim v nhn ging ni tip: - Ti n li cy i lin ba cng ln u xe lm nh l uy hip

32

Lc lng cnh st c bit c n s mt ca Thiu, dng ln chuyn lng sc vo cn c a cch mng.

251

tinh thn nhng tht ra th chng ly ng ngm ria thi. Ti bit r nh th, nn: m m m m!!! Ti cho n hng lot bn qu mn c-ly-mo33. Hng trm ming v bi ghim vo mt, ngc chng r nt bt ra cng vi knh, vi bt trong ca bin v trn thng xe. Na ngi bn trn ca chng nh nhng cy tht nhy nha mu. h thit hi c l! Ngn cn k thm: anh ta keo chic GMC v bn ci xc ra n ng ci t chung vi v kh ca chng cnh gic nhng xe di tn chy sau. Trc khi gp thm ha ca chic xe , anh cn cho bit gp trc hai chic xe ch ngi di tn cng b chng d tr tn st nh th. Chng la chng ta i l t tp kch anh Thi! Ti ni qua vi Thi: - Chnh bn ta gp, gy ra thm ha trn ng chng i v Phan Thit. Ngi gia, Ngn ni qu quyt: Lc ny phi i th li, chng ta phi nh thng vo nhng thng c n. Khng cn chuyn ng ng, chin hu y na! y ka! Li thm ti c ca ti bng. Ngt cht ngng ni, ch tay v pha trc: - Li thm mt chic xe di tn b nh. l chic xe nh loi Pch cp hiu T-d-ta34 cn ng vng bn bnh trn mt ng, nhng ton b gn hai mi ngi trong xe, trn xe u cht gc, y mu me. Chic xe GMC ca Ngn r r chy qua ri ngng li pha trc. Ti n chn xe ngng li v h st bng lu n. Thi a ra nhn xt trc: - Kiu git ngi ny cho thy chng ngang nhin v th gi ung dung thi hnh ti c. Ging nh lc h st chic xe chng ti gp, chy mt i chng cn quay xe li ria thm my trng vo m thy trn ng v c trong chic xe . May l hai ci thy ca chng ti khng n n, cho nn mi cn ngi y. Thi nguy ri! Rt nhy bn trong cch b tr chin thut, Ngn pht biu: Khng phi chng ch c mt xe b bn tui chi khi ny, m chng cn
33 34

Claymore: mn ming chng ngi Toyota pick up.

252

nhiu lm v chia on ra tp kch on ngi di tn. Chng np x xnh no nhn thy ta t xa ri la chng ta n va tm chng tung ha lc nho ra truy cn. Trong khi , nu khng nh git c mt bn, m c thnh thong gp nhng cnh ny, chng ta hay ai cng vy, ch ng l s cp git x xt gia cc xe di tn m thi. T thiu cnh gic, gp chng l np mng. Ti cng nhn l lun ca Ngn l ng. V nh th, on di tn b ct khc v b tiu dit gn ht. Ti hi kin Thi: Anh Thi tnh sao y? i ti chc chn s khng thot c, chng ta l mc tiu ca nhiu phc kch, gii lm ch vt c vi nt chn ca chng l cng, chng ta s b bn lt chy tiu, cht mt thi. Thi cha kp ngh ra mt k hoch no ng bin, Ngn cng ang ngh n chin thut chng tr. Tht l kh qu! Cuc ng u gia chin thut ca qun i Vit Nam Cng ha v cc s quan qua lp hun luyn chin thut ! B v tr ca Ngn sau xe chm u ra pha trc gi git ng chng: Ny ng! Cho xe chy ln trc i ch, u hoi ch ci xe tht ngi gh gm ny hay sao vy? Thi nh chu, cho xe n my chy ln t t. Nhng qua khung knh xe, ng xa kia vi ba cy s c bi m trn ng c lan ra quc l, Thi va nhn ra bng dng mt xe nh binh chy v pha xe mnh. Mt chic GMC. Thi ni nh. Bn chng Thng chi mit ny . Ngn cho bit mt cch chnh xc.

Thi vn xe chy ti nhng khng dm nhn ga. Ln tht chm! Ngn qut kh: - Theo lnh ti!

Trong v tr trng xe ca Ngn, anh ta c quyn ra lnh. Thi v ti khng c kin g, chng ti l s quan bn giy khng c kinh nghim chin u. Lin sau , Ngn m ca xe bc ln bc ng ngoi xe, chm ln ni ch vo pha sau vi nhng ngi lnh ca anh mt chui lnh di. Xong anh li lui vo ca bin: Ngng li! Ngn qut kh: - Ch mt pht. Li tip: - Lui xe tht chm. 253

Bng ti v Thi thy bn v ng c hai ngi lnh cng binh ang nm mp b dc c, cc anh ny xung khi xe ngng, trn tay my tri mn c-ly-mo v chm dy in, xe lui li nn cc anh tr thnh pha trc xe. Lui chm thi. Ngn iu khin tay li ca Thi: - Li dng con ng ch ny thng tp ti n khng bit xe ta ang li, c tng ta ang tin. Tt y! Li hai anh lnh cng binh vi trung lin cm tay xut hin b ng cch chng ti chng nm mi thc. C li chm i

Ri li hai anh lnh cng binh na cng vi trung lin cm tay xut hin b ng. t dng Ngn nh chm ln pha trc ra lnh sang sng: Anh Thi! Li nhanh chnh xc gia ng!

Chic GMC ca bn bng tin vn vt ti cn cch xe Ngn chng hn cy s. Ngn canh theo khong cch gia hai xe iu ng theo trn a anh b tr. Anh Thi! Lui tht nhanh! Tht nhanh ln!

Ting my xe r bng, chic xe lui i kp v n ch chic pch cp. Ngn ht ln: Ngoc xe u st ni tip vi chic xe sau!

Thi cho xe va np c sau chic xe b nn th chic GMC bn bng ch cn cch non ba trm thc. Bn bng, chng chc thng xut hin trn xe vi loi sng trn tay nhm vo pha chng ti. Chng c gng ng bn cho chnh xc v mc tiu ca chng b khut, ch nh ln ci u xe. Bn bng tht bnh tnh v chng ngh rng ch th ch nh mt con voi ang np s hng sng th sn. Chng chm hn ngi ra ngoi trong khi chic GMC ca chng chy chm li. ng ri! Ngn ng chm la mun b knh xe.

Lin sau : m m!! B Wum! Ting mn n vang m p li li Ngn. Tch Tch Tch Tch!!! Ting n trung lin ca cc anh cng binh phc kch ph ha vo thm. C qu! Thi ht ln. 254

Ti thy my ci bng chm cao gy ngay tc khc. Ti lic nhn Ngn, anh ny bung mnh ngi phch xung gh xe, m hi v ra t trn. Thng con ng a ch nh gh qu. ng l mt tay nh ngh. Bn bng b dit khng cn mt a. Chng cht ngay trc khi chic GMC lt nho qung xc bn chng xung ng, xung c. Su ngi lnh cng binh tr v xe, phi t bm trn ngi, mt anh nhn Ngn gt u ri c m thn nhin leo ln xe. Thi c u y. Ngn ni v m ca xe bc xung. Thi v ti cng bc xung theo. Trn tay ti vn cn ang cm hp tht v my ci bnh, ba n ca ti cn d dang. Xung y ngh li. Ngn ni v mi ngi tun li rm rp. Sau khi mi ngi xung ht xe ng vy quanh, anh ta cho bit nh: Theo tnh hnh ny, nu chng ta tin ti th no cng ng thm na. Xe ta th ng ngi, nhiu n b v tr con, gii hn rt nhiu cho th tc chin. Tht ra ta cng khng ly g lm s, nhng c th chng ta b h trong nhiu ln nh nhau v cng chng di g ta a thn ra m ng. Ngng mt cht, anh li tip: - Ta ch cng i tng on ng nhiu xe, nh th lc lng ta mnh hn, chng s hong s khng dm tp kch hoc nu c, chng s yu th hn. Ngn ngng ni, chng ai pht biu g thm. Anh ta tnh nh th l thng sch ri. Sau , mt tm p vi trng c trng ln lm c v Ngn cho m anh ri xe lui xa hn vo pha trong ng c phng my tri phng lu n ca bn bng dm t u bn ti bt ng. Trong vng mt ting ng h c tm xe di tn ln lt n. H chng kin ri rc my xe b nn, nn khi phi ni nhiu, h ng nhp bn. Sau hai ting ng h, mi by xe di tn nhp thnh mt on chy hai hng song song, sng cha ra hai bn sn xe vo pha hai bn b ng, cn hai thnh xe gia, ph n, tr con, ngi gi nm v pha . Ha lc mnh c b tr trc hai u xe chy u v pha sau, hai xe chy sau. Nhn chung t xa, on xe nh mt toa bc st chy bng 68 bnh, sng chn ra tua ta gip vng. y cng l k hoch hnh qun di 255

chuyn do Ngn son ra i ph vi tnh hung. K t lc ny, nhng xe di tn i sau on ca Ngn c an ton hn, nhng nhng xe i trc t chiu qua v sng sm th ra sao? Thm trng tip din di theo quc l 1. S tin a khc lit bng mu v mng ngi ca thng Phan Thit l d di hn c. K t Nng vo, trc mt ba ngi s quan cng binh ca ci gi l qun lc Cng ha, s git hi bng sng n M do bn tay sai th hin trn ng bo v chin hu ca chng gh gm khng th k xit c. Xc xe, thy ngi lin tc trn tng on cy s, vi ba trm thc b rc ri trong khi, trong mu en. Tri qua bao nhiu cuc tn st, hnh nh on ng Phan Thit ny ti khng sao qun c. on xe ca Ngn phi chy chm li, ng b chim ht phn na t ng xa. Khng th cho on xe chy hng hai c, phi tch ra hng mt thi, v xe r r chy n. Khong gn sui Vnh Ho, ba chic xe: mt chic Dodge 4 kiu xe th sn mu nh binh, mt chic xe ln v mt chic xe du lch u chm vo mt ch, cc cnh ca xe m hoc. on xe ca Ngn ngng li trc, sau tai nn. Ai cng thy l tnh hung c th en ti t khc ng ny tr i, chng n nh mt lc ba xe ri . nh ra sao? Mi ngi cn bit c k hoch i ph. Chic xe th b chn li trc tin u chm ln trc. Ngi ti x dn s b bn mt pht vo thi dng, u gc gc trn tay li. Bn phi anh ta c mt ngi n ng v mt ngi n b cng b bn cht: ngi n ng b bn mt pht vo c pha bn tri bung ra c mng, da nga ci u sp la trn nm xe, ngi n b b bn hai pht kht nhau vo gia lng t chm nhum di sn gh, ch chn. Ca sau chic Dodge 4 m toang; trong gia hai hng gh l mt l kin hng vung vung su tc bc vi trng cn sp ngay ngn, cn su ci xc ngi th nm x lch khp mi ch. Trn ngi h, vt n rt nhiu. H l hai ngi n ng v bn ngi n b. u st cch xe th mi thc l chic xe . Ch c mt ngi bc ra khi xe l ng ch ti x ln tui, t nm ti ca bn tri vi bn pht n vo vai, hng, mng v mng tang. di nhn ln xe, cn thy u ngi l nh, nhng chm 256

ln ca xe m nhn th bn trong ton b hnh khch ch l nhng xc cht ngn ngang. Pha sau xe do lu n, pha trc xe do n sng my. Chic xe du lch u k bn chic xe , hi cp u vo khong trng gia xe th v xe . Trn xe ch c ba xc cht: bng trc mt ti x v mt ngi hu nam tay cm sng ngn bung xui, bng sau l mt thiu n cn tr, rt iu. Phc sc dim da t tin b tho tung, b ri rt; ngi da nga trn m ch cn khoc h ci o chong h hang. Hai ngi n ng b cht v n, thiu n th ci khn voan chong c nh xu sit cht. iu c bit l nhng giy t c vit ch. Trn gia nhng kin hng xe th, ngi ta thy tm giy ba cng lng vit hng ch p: X t bn c n. Mt king xe pha trc dng tm giy cng c nh trn vi khc: Tiu dit bn tay sai kht mu cng bng ch p. Trn gia hai v b lt trn ca thiu n mnh giy nh che khut hng vi my ch nguch ngoc vit bng bt k lng my: Khng bung tha bn n chi bc lt. Tt c u c k tn bng hnh v l c nn xanh v gia l sao vng nm cnh. Trn on xe ca Ngn, nhiu ngi xung quan st v thy tt c s th ni y. Chng ai ni g c, khng kh tht nng n kh th. Bng nhng cu kt n v hnh ng x t hng lot th ny th i pht thanh v truyn hnh ca bn Si Gn li nhi n nhm chn khng ai khng nghe thy. Nhng y, chm trn vi hin thc th ngi ta khng th K m n m vi tay kha ci ra-i-, ti-vi nh thng lm. Nhng s kin xy ra trc mt y c lin quan trc tip n mng sng ca nhng con ngi ang chng kin, h phi c bin php i u khi phi hi hn khi cng cht trong tnh hung nh th vi bn n trn u. Phi bit cho c i th ca mnh l ai hng c k hoch i ph. Nh cc anh thy y, cng sn i u tiu dit on di tn, chng c mt v nhng tay vo ti c. Mt ngi n ng nhm ni vi m n ng quanh y, lm mi ngi quay nhn ng ta. Nt mt ngi n ng ny vn bnh thn, ng nhn m m vo mi ngi ri ni tip:

257

C ng nh th khng? R rng l nhng cu kt n ca Mt trn gii phng, X t bn c n, tiu dit b l tay sai kht mu v.vv l c ca h v y.

ng ta dt cu, nhng mi ngi vn yn lng. C ngi nhn ng, c ngi tng l nhn i ni khc. Bng trong m c mt tay thanh nin en a bc n my bc gn ch ngi n ng: o m. Tay en a ni: - Chng n ch cn ai na. Chng tn st khng gm tay, git tn git tuyt ht khng cha ai. .m, chc l tiu ht. N nhn mi ngi tht su nhng khng ai ni mt cu no. Ngi n ng li ln ting, nhc li chuyn my hm nay mun mi ngi nhn ra s vic: Git tn git tuyt nh b con thy trong my ba nay . Chng tm mi cch n, ngn ri bn git, hip dm. Ngi n ng bng quay sang thng en a, hi phang ngang: Cu em chc dn Phan Thit?

Thng en a nhn ng gi v khng hiu ng ta mun g. ng gi thy mnh on ng, ch c k no cha chm trn him nguy trn ng gi l di tn mi ng ngh nh th, nn ng quay nhn mi ngi gii thiu: Xin gii thiu b con, cu em ny Phan Thit chy ra y y!

Xung quanh, ngi ta ci ln lm thng en a lng tng: G vy? H! Ti sao li ci?

Ting ci cht ni dy. Mt ngi n b chen ln ni vi thng en a: Ngi ta ni cu cn ng m .

Ngi n ng li tip, nh ngm th: C on trng mi bit ng cay.

Bng c ging ni: Bn u s Phan Thit gh gm thit, khng thy ti n l mt ra m ngi cht th nh r. Xung quanh li nhn v ngi va ni, anh ta tip:

258

n chng ta bng Phng-tm trn tri, a chng ta bng nhng b bng. Ti cn nh ci cu chng ni khi chng ta b nghn ro km gai y mn: Khng ni nhiu, vt qua s n sng. Sau , va mi nh vt l bom, rc-kt, i lin v mn cho n chng ta ngay. Trong thnh ph th b quan ta cng ui ghe thuyn i ht, v sau lm nh h c buc chng ta ra y l t d n u tiu ditAnh ta c nhn ln mi ngi th di: Thi, chng ta bit ht d tm ca chng ri, cng chng cn che y vi nhau lm g na. Xong anh bc hn i; thong chc anh tr li, cha tm giy ba p trn tay trc mi ngi: Chng chun b cng chu o lm! Giy ba lng M, vit bng mc bt vi nt ch ca ha s ng hong. Do chun b m thnh ngu ra y, du u li li ui. Th ch cn mnh giy ny? Mt anh tr hn anh kia cha tm giy nhu nt c hng ch nguch ngoc: Khng bung tha bn n chi bc lt. Anh kia im nhin tr li: y l mt s v vu, ni hng ti ch hng che y th tnh ca chng trn thn xc ca ngi ph n. Ci ny chng khng chun b cho mt cu vit sn t bn doanh v chng c ng u s th trn xe c mt c gi p m chng khng cng c lng heo hi hm ca chng.

Mi ngi cng vn lm thinh, nhng khng kh lc ny ci m ch khng cn u m nng n. H bit ch thc ai l th phm, nhng b s vu khng trng trn lm h nght th. By gi c ngi ng ln ni cho ra l, h rt khoan khoi. Chng nh cha xong cu chuyn, anh kia gii thch s vic xong, lin i v hng chic xe du lch, chm vo bng sau ly trong bp m c gi, trong khi x y nh ri di chn, mt thi son mi. Anh k t giy ln np ca-b xe, vit cha theo cu x t bn c n: sn phm m mu ca Phng Honghy tm cchtay sai nh Thiu: Xa l c v vit: on di tn. Khi anh gn ln thnh pha sau chic xe du lch th mi ngi c vo t giy. Sn phm m mu ca Phng Hong. Hy tm cch x t bn c n tay sai nh Thiu on di tn. 259

By gi bit ai l th phm ti c ri th chng ta tnh sao y? Ngn ch cn ngh n vic nh nhau, ch xng: - Nhng b bng ny i vi ti chng n thua g c.

Mi ngi nghe anh chng trng on xe ln ting, lc tc ko li. Ngn ni tip: Chng l nhng con tp riu. My chic ny, nh mi ngi thy y, h khng c ha lc. u tin chng chn chic xe th, hai bn hai thng km ti x v ngi lnh bo v. Vi thng na cm trung lin uy hip su ngi tay khng pha sau xe. Ri chng mt lt n sng tht bt ng . Sau my pht, chic xe chy ti, chng sn trn chn li v xe i vi chng th c nhm nh g . Ba thng cm trung lin ln xe nh xt hi giy t, li bt ng chng tung lu n v pha sau v ria n v pha trc; ngi ti x nh thot bng ca ring cnh tay tri ng ta, nhng thng ng gc ngoi bn ng ta b thng ri n gn bn pht n hu vo mng tang. Va lc , chic xe du lch chy tr ti b lun thng ny chng sng l p cp vo. Nu ng l v ng ln i th n cng chng dm h h g, ai ng n bit y l kiu gi chi ca ng ln cm mng t Si Gn ra, nn chng khng b l dp, tht ngay ti x v thng h v xong ri thay nhau chia chc ti ch men tnh m cha bao gi chng tin mua. Ngn nut nc ming ly hi kt lun: Ngha l chng ch khong bn thng thi m tai ha gy ra ln nh vy y! Ti iu nghin hin trng v qu quyt hin trng nh vy. Ngn nhn xt v nh gi ng vic lm ca ton Phng Hong ny, nn anh t tin cho chin thut di qun ca anh vn cn s dng tt, anh h to: Tt c theo ti! Chng ta tin theo i hnh di chuyn nh trc. Khoan , n anh! Anh thanh nin g t giy trn i c gi cm hi khi ny, a bn tay v chn li ngn: - Ti thy chng n cha chu bung tha u. M, my thng ny s tm cch nh vo on ta thi. Nghe cu ni c l, Ngn phn vn, hiu v qut dy c mng tay nhn, ti Phng Hong s ny sinh chin thut nh ng anh khi chng c th gi iu nghin i hnh di chuyn. Phi lm ssao, lm sao?. 260

Tui thy nn m mn nh vo bn chng cho chy tan tc mi c. Thy Ngn lng l, anh thanh nin ch tay vo m rng thp trong kia tip: M, chng n rnh mnh trng, phi sc vo. nh lm g! Mt ch n b lo s: - T dng gy chin tranh y ! My ch sao hay nh nhau vy? Cht ht cn g! Thi i b ni! B chy c thot ti n khng? Ti n rnh chi b, th b ci ngt Thi! Ngn dn xp: - Chng ta vn rt nhanh v pha trc, nhng hy phng. Anh ng v hai bn: - Bn phi trng tri khng c ti n, ch c bn tri, hng rng m bin c th ti n np ; chng ta s cho xe chy km bn ny gi chng. ng c, GMC s chy d thi, h thy chng, ta n sng uy hip. Hn na, thy th chng cng gm, hay hn. Hay lm, v tui lo! Anh thanh nin sng mt ln. Tri i! Thi thi! Ch n b li go.

C m nhn nho. Nhn nho ri m, ai cng thy phi tnh theo cch y mi an ton. Cnh rng trng gh qu, nh t thn cn rnh, hai con mt trng cn trn trng v ci ming nghin rng ken kt. ! N anh! Tay thanh nin ni vi Ngn: - M, dn xp cho mt chic GMC i ch, v ha lc V vic chung v cng do chnh bo v sinh mng ca mnh nn cuc dn xp nhanh chng. Chic GMC c bit ny ch gm c 6 ngi tnh nguyn, su tay thin chin ng hn v hnh nh h cng mt m vi nhau. H em theo tht y sng ng v lu n. Chic xe r r bng vo cnh ng, chy xeo xo v hng rng. Ngi ta nhn theo v bng ngi ta rng mnh, su ngi trn xe khoc trm ln nhng ci o lm m v i ln u my ci b r . Nhng mi ngi yn tm, su ngi y quay nhn li h, ming c n ci thin cm, anh thanh nin a cnh tay ln tri, nm tay ra du vung thng vo rng, ri nm tay nhn ngn ci a ch ch ln trn. Thi! Ln xe mau! Ngn ht ln.

261

Mi ngi rn rn ln xe. My chic xe u trc tai nn n my v ln bnh. Ngn dn u v n ci hi thc my chic xe sau. Onh! Mt ting n kh khan pha sau. Ti chm u ra ca xe, thy my chic xe sau ang chi ra, ch tr g vo chic xe . Ti li tht u vo. G ? Thi hi. Lu n n trong xe . Ti tr li. Sao vy? Thi li hi. Chc l thng no lm ci g trn thn xc ca ai b lu n ci ch g. Ti p mt cch mt mi: - Lc ny m cng c thng Cho xe chy nhanh ln i anh Thi! Ngn gic.

Xe ln bnh mau. Ci cht by gi, d vi kiu no, hnh nh khng cn lm cho ngi ta quan tm na. N quen qu ri, di mi hnh thi. Ci ang chim lnh c u c h by gi, lm cho c b thn kinh h cng thng, l lm th no bn thn mnh khng phi tr thnh mt trong cc kiu thy ma . V rt r, mi con ngi h ang l ch ngm ca mt hng sng b tr sn t ni no ri, t sau mun ngn gc cy, ch np tht l tin li dc bn quc l. D bn cnh ta c su chin s phng v, ti vn cha thy an ton lm u. Ngn ni v nhn v chic xe GMC ang bc m bi theo dc rng, anh tip: - H qu cm tht, ng l h chu hy sinh . Chic GMC chy nhanh ni ba rng. Su con ngi y d sao chng na, cng ang chu cn k ci cht bo v on xe c an lnh trn ng nha. Mt ni cm thng vn n vi ti: B th cn c c; nhng con ngi, bn cht vn tt p. Ti nhn v pha Ngn v Thi, hai anh c v trm ngm Onh! Mt qu pho n tung m bi ct trc u chic GMC ca ton lnh d. Vn tc lc gi nguyn, chic xe lao vo m bi v thot ra ngay t , chy nhanh. Sng trn xe n gin tan vo hng cy bn rng. Onh onh!! 262

Hai qu pho n tip lin. Chic GMC mt hn trong m bi m va dy ln, nhng ri n li vt ra ngay khi , vn chy nhanh. Trn xe my ng phng M72 pht la, n pho bn su vo rng. Onh! Onh! Onh!!! Ba qu pho n bng mt lt. Chic GMC chy cp mt vo rng. Chng ti nh ngng th, lng nghe sng n dy vang rngNhng cng t lc y, khng cn thy bn bng na.

U BN U TH Chng ti ng qun y t sm ti hm nay. n by gi vn cha trin khai c k hoch tc chin. V cc anh thy , lc lng chng ta qu hp. Hm qua chng ti qun li chng hn mt ngn qun mi binh chng, nhng chng c ai l thin chin c. Trong khi th bn chn chng ta ton l vn vn, bng m. Khn ni, bn ta b bt buc phi nh, ch ai cng c bn cnh mnh c mt gia nh. Nu chng c vt ln th chng ni chi, nu thua th ton b lnh v dn s b tn st khng k xit. Bn chng n th cng chng dm ng n ta v chng ta rng ngi trng trng ip ip tnh n by gi cng c c gn trm ngn ngi. u ly thuc l mi mi ngi, anh chm thuc nh khi ri tip: Ti ch ngi Si Gn gi thm qun ra th chng s p vo chng ta ngay. Bn ta th b phng cng cht lm, hm h trn n bom, canh chng chng tp kch, v ha lc cng tht hng hu. Nhng m kh nng tc chin ca chng ta thu ngp ngng th di. Ti cng chng hiu tnh hnh cuc chin y ra sao. Theo nh u k th on di tn n y ton b phi ngng li. Chin dch Phng hong tht bi. Thng k cp Thiu bng mi gi quyt chn on di tn khng h vo thnh ph s s gy hn lon. Nhng on di tn n y th bng mi gi h phi vt qua, v Si Gn gn k ri. Hai bn, lc ny hiu kh r nhau v c kinh nghim nhiu trong vic chn v thot, k t lc ri Nng. 263

Trn con ng quc l kinh hong, on di tn thy r b mt ca bn c n tay sai M. Lng hn th dng trn nn quyt mt bng mi gi phi vt ln. Trong khi bn qu kht mu hong kinh, nht nh phi nh r khi ngi m chng ngh c th gy lon, thm nguy c e da Si Gn. m di tn ng trc tnh trng phi mt trn sng mi vi bn lnh ca Thiu m by gi, h coi l t th ca h, nn t ng hip khi, t chc i ng. C nhng ai l quan cp t nh u t nhn ng ra lnh trch nhim. ang bn tai ti nghe ni S on, S on, ti chen vo hi u: Anh nh gi s on ca anh nh th no? Hi chi vy ng thiu y? u ci chn tnh vi bn. sau ny nu c k li, ti s k r rng. Ri ti ni nh trong m mng: Trong khi chnh quyn tay sai ca M Thiu ang giy cht trc gng km ca qun gii phng, th mt s ontp hp t nhng ngi au kh ti nhc tng a u cho chng hnh h bc lt bao nm v tiu dit vo pht cht, ni lnlm s mng tr th ring cng tr th chung u ci v p li gn ln: S on qun di tn! Nghe c ch?

Ti ci. Cu ti ni ra vo lc nh m mng c u ng tnh. Ngi ti gp u tin trn ng tho lui ang ngi trc mt ti. Trc nguy c anh ta vn ti vui. Mi ch mi ngy m thy anh ta c thay i. Anh khng cn ging thiu t s on I, lc ti quen ca T Hin v b bn hi qun bt giam my hm trc. Ti hi a: Cn ci s on I ca anh u ri khng xi?

u ci xa: N cun theo triu nc ngay t ca sng T Hin kia ln.

Chin hm gi anh khng cho ln tu hng, my ln chng nh em anh qung bin, nhng chng hi ngi v nhng li hm da a chng ra ta n qun s. C hai bn lc u ngh rng s cn ta n qun s ca h. Nu khng c my chic Mig lm chng hong ht a ton b nhn chng ln tu hng ngay th chng 264

c th gi lc la tm v cng cho c mp tt c, trong c c ti. Sau cng, thy nu giam gi th ch nui cm anh v ch, nhn lc tu th neo ngoi khi Ninh Ha, cho ca-n vo kim nc ngt, chng mang anh theo th ln ghnh khu o R R. Lc mi gp nhau, khi k cho ti nghe n y, anh ni: Lc y ti nh bn cng ti vt ghnh ch ca Sm, nhng ln ny ti vt ch c mt mnh. Sau anh tm cch ln m ln quc l 1 v nhp vi on di tn, t Pleiku n Nha Trang. Theo nh anh k li th anh ri Nha Trang trc ti chng my ting. Sut c on ng t bng ni sng , hai ngi khng gp nhau, d trc sau, sau trc h u chng kin v nhn nh mi s din ra ging nhau. Phan Thit, chnh anh l ngi u tin bc ln chic tng ku gi dn di tn khng nn nh git nhau cng hip sc ph ro cn bng ln lt ti. Ri anh v ngi bn i y tng cho tng ln u ph ro, dn u on di tn vt qua. Cng chnh chic tng quay sng cha vo m qun cnh buc chng quy hng Nha Trang, v chy vng vo trong thnh ph Phan Rang bn cnh co dn mt m vn vn rn ri. Ngha l h gn nhau trong gang tc m khng hay. Vo n Phan Thit ri, tng anh mt mch chy thng n y t chiu qua. Theo anh ni th lc bn Phng hong cha dm m cc cuc t kch v m di tn i u rt ng, ko thnh m t nn h n y an ton. C l thm st xy ra sau m i u chng mt vi gi. Lc chng ti cng m xe di tn ca bn Ngn n th lnh ca anh mang bn ti n gp ch huy trng tm thm tay chn chin u. Hai ngi gp nhau, ti sng s hn u. Bn doanh ca S on di tn l mt vi-la c ln cch quc l chng cy s. l nh ca mt tay i t sn trong thn trang rng ln y. Xa xa xung quanh bn l nhng nh v thn trang k cn. Ton th s on tr ng ti c mt vng nhiu thn trang mnh mng hai bn quc l. Binh lnh cn khu gia nh ca h. Thn trang b nh cp, Phng hong rt lui, di tn n . Ni bn doanh, bui hp hnh qun ca B ch huy s on c trin khai. Thi, ti v Ngn cng c mt ti . K hoch c son ra, b ch huy duyt, gi y c thng qua trc ton th s quan cng ha nh li qun i cng ha 265

ang tin n st hi h. Bn l mt bn v tay n gin nh xu, dn bng cm ln tng. Ch huy trng u cm cnh cy khng khiu ch vo bn v bt u ni: Cy cu qua sui y l ci rn ca ch. Chng gm su tiu on thin chin bm gi ng huyt mch ca chng ta. nh vo dit v nh tan tc su tiu on, th ta khai thng c li i. Khong 20 cy s sau cy cu l khu rng l, khng bit ti ni y cn c binh on no ca chng na khng? Bn ta th y v y, y na. Tay u vng hai khunh trn t giy bn ny quc l v mt khunh v pha bn kia. Lc lng qun s v ha lc tp trung y. Cn y l dn v lc lng phng v, c ha lc mnh chn che pha trc. u ch vo ci mi tn k m trn t giy v ni: Mi tin cng ny ca n v tng, ba chic s dn hng ngang tin trn thn trang t y cha xo v cu. Cc anh khi s vo gi M. Mi tin cng ny v ny na do cc n v A v B nh bc vng qua sui, thc vo cnh sn ch. Mi ny ca n v C cc anh, vng ra sau lng thc ti Cc anh khi s vo gi N. Pho th y, y, y v y, cc mc tiu ca cc anh tp trung vo hai bn cu v ch ny cc anh khi s vo gi O on di tn th ch c mi duy nht ny, s khi s vo gi P. Cc anh theo k hoch di tn by v i thnh ba khi ti rng l; c bin th p dng i hnh 1/5/8 bt thng vong. u thuyt trnh lin mt hi, r rng, mch lc, cc s quan ng chng thng sut v chnh h, t sng n gi iu nghin v xy dng nn bn k hoch ny. Ti nghe m cm thy mt nhc, nhng cng ci vi u: Khng n anh c k hoch chin u hay qu! Cu may. u ci ni lm ti sng st. u gii thch tip: - Chin dch Cu may, tn chin dch chng ti son ra . Ny gi Ngn ngi nghe, anh ta cng l mt tay chin thut, a tay hi:

266

Nu chng tp kch ta trc vo khu dn tr ng, thiu t cho bit cch phng ng? Nu chng cho vi phi i F5 n di bom, cch ta chng ? Nu ta bi trn, chin thut rt lui?

Ba cu hi hc ba cng di ln mt lc lm ti nghe chong vng v cha nh ti cng thy thua ti ni ri. Th nhng u vn ci, n tn gii thch: Theo chng ti iu nghin th chng mun nh vo dn hn. Chng thm kht nh vo y hn nh vo cc n v chng ta. nh vo dn chng tha h m thi hnh mi th on d man, t do tn st, tha h cp bc v tha mn th tnh nh chng tng lm trn ng chng ta i. Th nhng cha dit c n v chng ta, th chng cng bit l chng ta khng yn cho chng cp ph. Vy th chng phi tn lc dit cc n v ta trc . u ci v ni tip: Di bom chng c th lm. T phi trng Bin Ha n y tung honh, chng d sc. Nhng liu chng cn my bay khng ? Chin trng ca mt trn gii phng m rng khp, chi phi ht c my bay chng ri; nhng nu c, th chng cng ch sc gi n vi chic l cng, khng th tiu dit ht chng tau li ci: - Lc ny chng ta khng cn ngn ng nh ln Phng-tm n trc na. Chng ta c chin u oai hng nh H Ni, bn ri vi chic l chng tht kinh. u ci ni lun: - Bi trn! Kh nng ny cng c th xy ra. Chng ta s coi nh chp thun nh th nu chng ta b nh vt qua tr ngi ny. Cuc i chng ta chng cn my lc na, a u chng kh c chc nm ri, chng l gi pht ny cng vn tip tc a ra cho chng p lun sao? Khng thng cng nh li chng mt trn cho cuc i c mt cht ngha, mt cht h hi. V pha b con di tn, chng ti cng chun b mt cuc thi lui c k hoch ri, chng dm v chng ta m chu au thng thm na, mc du khng c chng ta th b con cn phi chu au thng thm gp my ln. C tht! Thi t ngt ni ln hai ting. Ngn th ci u suy ngh, anh mun gip mt tay vo chin dch Cu may ny. 267

Lc y l 3 gi chiu ngy 4-4. Nng gay gt chiu vng chy c ng bng, chiu le ni v chiu nh t con ngi. Gi N, ca n v A, B, C im, mi tin cng ca h ang din ra m thm. Mt vi chic xe GMC trng khng ang di ng. Ri rc khp mi ni trn cc nng trang, tng tiu i lnh l t i su vo ni hay ra xa pha bin, cht na y h s gp nhau v ko thnh ba mi v hng v lng sui, ni c chic cu huyt mch. Hai gi ng h lng l tri qua. Gi O bt u im. Nng cn ri trn nh ni. Onh onh onh onh! Ci c t sn ti nhng ni xa cc im tr ng ca khu dn, thi nhau n xi x. Tic khng c i bc bn tip cn. Nhng ch vi sng ci thi m khong khng gian vn yn tnh y dao ng d di. 15 pht sau, ting n ca n ci vn cn rung rinh khng kh, th tng n. Ba chic tng chy bng bng trn ng c hng v sui, my cy ng ten ca chng lung lay, trn qun hai si bng dy mu xanh trng n d thng. ng! ng! i bc tng ln ting. Cng lc , sng n rn vng xa xa. Lp tc ton b on di tn chuyn ng rn rn nhng trt t. T mi ni ngi ln xe. T mi ni xe chuyn ng. T mi ni xe cm u di hai bn thng gc vi b ng. Tt c hng chc vn cp mt dn v pha Nam, ni con sui. Nhng chng ai thy g hn con ng xa tp dc v quo ngoc i mt ht. T xa vng v nhiu loi ting sng n rm ran. Chiu ri, nng mt ch cn nh sng, sng vn cn n. Bng t hng khut tm nhn phng Nam mt qu pho trng ln lt c bn ln, ri lin tip nhiu qu pho trng c bn ln ko di n on di tn. u xe on di tn v hng sui, my chic xe ln ng quc l v r v hng Nam chy thng. Ting reo h vang di chuyn i rn rn. ngng ting sng! S on qun di tn ton thng! on di tn yn lnh ln ng tip tc cuc hnh trnh.

268

Tri ti hn m cn n c mt phn ba on xe cha khi hnh; chc gi ny chic tng dn u i su trn on ng vo rng l. Tt c y u n, hai ngn nh xu pha trc v hai chm mu nh xu pha sau. Sut con ng di ti thy nhng chm mu nh trm ln bng nhng khi nh nh ang di chuyn lc l, trng sut t xa nh nhng bng sng ca con om m l lng ang lp le bay cch khong u n. Gn pha ti, nhng bng en sm sm ang ng im, lm l ch i. S ch i ri cng phi chm dt. Chic xe Ngn ln bnh trn quc l 1 chng cy s tm li vt tch chin thng lc chiu ca on qun di tn, nhng mn m v bi lm dy c che kn tt c. Cy cu kia ri, cn nguyn vn, xe trc ang qua. Cy cu, nt giao thng b su tiu on lnh chn nght, phi trn hai ngn qun di tn n sng mi khai thng c. Quanh cu, chc cng phi c ngn xc ngi cn nm . Bn vn vn ng xung tht l phi l. Chng c c ci li g y? Tic thay cho sinh mng chng c sinh thnh nui dng em thn lnh n vi li nguyn ra xu xa. Nhng anh em on qun di tn cht ni y mi tht l ti nghip. t nhiu thc tnh, h quyt thot khi cuc chin tranh phi ngha m h trt gn b s phn mnh, nguyn vnh vin khng lm thn tru nga, ch mong v n gia nh lm li cuc sng mi, cuc sng lao ng nh t truyn i dng di h, th m y h t nguyn tham d cuc chin tranh. Qua khi cu, bn ngi lnh u hai bn ng nhy ln ng hai bn bc xung ca-bin xe Ngn. H l lnh ca on qun di tn; sau khi lm nhim v m ng, h cn tip tc lm nhim v bo v on xe. C hai anh lnh leo thng ln nc xe ngi chung vi Thi v ti. Cc anh ch y t chiu ? Ti hi ngi lnh ngi k bn. T chiu, sau khi chng rt lui. Anh lnh tr li bnh thn. Tnh hnh sao anh? Ti li hi. Ti ch m! Ti n thua cht m m nht nh khng chu rt. Ti n la lng vi nhau: T th. T th! v a no a ny ng li bn l. Coi chng chng tp kch li ti chen vo ngh ca mnh.

269

Ci khng chng m c a! Do vy m chng ti phi theo xe. Nghe n u, ko ba vo ngay; kiu ny m n sng th ta cng c trong phm vi ny my trung i ti ch. Nhng ci cha ly lm to lm. Anh lnh kia chen vo: - Nguy l ci thng t binh khai l Mt trn t t trong R ra n rng l ri. Ci ny mi run cht m! Nh vy lo ch! Ti pht biu ngc li: - Gii phng khng nh di tn u. M ti vn vn th chy sc gch. Mnh i thong dong. My ln trc my ng khng bn cho i. Anh lnh kia cn phn vn: Ch ln ny tui s my ng mn qu!

Ti ngc nhin vi cu ni ny. V sao qua tng y s kin trong my ngy nay m li cha lng tin vo qun gii phng? Ti hi ngi lnh: Sao li nh chng ta? Chc anh cng i sut ng di tn, thy ch? C. Anh lnh thn nhin tr li: - Ti di tn gn thng nay ri, n v ti Pleiku, thua chy theo dn di tn, ti tui cht nh r. My ng gii phng c can thip nh gii vy ri ni cu cho i, hn phn na theo my ng tr v, tui th i tip m thnh ra vy. B vy m hi ny tui mi chi x lng cu cho c. Th sao by gi anh li s my ng? Ti hi anh lnh. My ln trc th x b x bn ging dn di tn, ch by gi i ng xe c thit gip rn rn ging y ht lnh hnh qun! S th khng s, ch ngi my ng lm, chi cho my pht th mnh ri tng. ! Ra th. Thi by gi mi ni; anh gii thch cho anh lnh ny hiu hn v qun i ni chung: - Ti ni anh nghe. Mnh l ngi lnh, ch u bn ch ch huy th khc, trc khi cho bn th h phi hiu l ti sao bn, bn vo ai v bn kiu g. By gi nu c gii phng th ngi anh em y bit ta l ai ri, khng chng h ang m thm bo v cho on di tn khi b bn tiu on vn vn phc kch na l khc. h! Anh lnh hiu ra v ngc nhin: - Hn g m t chiu n gi khng thy tm hi ti n. a! Cc anh c nghe thy g khng? I, I, hnh nh phn lc? Thi b m! Anh lnh t dng ht tng ln: 270

B m ri! C phn lc! Tt ht n! u li! u li! Phn lc! Phn lc! Ri ting anh go nh mun khc, ming mo m v nh ging dn nh nghn ni c: - Phn lc: B m ri! B m ri!

Lng xc ng cc mnh, ti cng nghe nghn ni c. Ti cm thy lu i cao ln ang xy dng y o xung nh ln ca T Hin. T lc n gi, ti cng nh c on di tn, my ln b dp xung li di ln. ang yn n trn ng, hy vng ang n hoa rc r; bng nhn thm trng xy ra, tt c t tri nh sp , ti om vi nhng vng mu cRi th ng o nh hnh phc li hin ra, ln vn trc mt. on ngi hng hi i, di theo bng n. Nhng ri di hnh thc khc, qu sa tng mang cu lim thn cht non ngi li giy gia, li chin u, li trn chy nh th my ln ri nh? C on ngi b hn m bi ci chin tranh tm l ca l c n, b nh ca ra i s m u ngay vo trong bom n ny, c tnh tr giy no u m nh ra. Ti nghe ting my bay ang x nh m trn cao cng lc cng r tht. V bn di con ng, chui di v tn nhng nh lp le ca n li xe vi tt pht. Hng quang tuyn phn lc chin u khng pht ra nh sng, nhng thng gic li s thy rt r. Rng cy xanh tho mc thnh xm, con ng nha xm thnh trng c v on xe mu thp sn thnh trng sng. im trng sng nhiu v k chi cht ni ui nhau my chc cy. Tha h m bn, m oanh tc! Con ng a ngc s chy rng rc vi cy rng l thnh bin la ngt tri. Vng t ny s thnh vng t do oanh tc ca n y. Rt t do! Cc hng sn xut v kh bn c sn phm ly tin vo ti. Cn nn nhn ca v kh ny l Vit Nam, l chng ta phi giy cht trn qu hng ca mnh. Bu tri, nhn ln tng cy rng hai bn l trong nh mt di la bc, trn tri nhn xung ng qua tng cy nh ci hang thnh rnh tht di. Ti thy mi ngi ngng c nhn ln lo s ng ngc nh ch Thng gi s gi tn, v trn tri nh c mt con qu qui c khng l, ngc xm hnh con i bng en thui xe rng cnh, chn qup cung tn sng n, ci the th. Ting ci the th ging nh ting F5 hay ting F5 lm ti nghe ra ting ci ca tn qu hung bo. ng! ng! ng! ng ng ng ng!!!! 271

Ting sng phng khng nhp ng ng lin tc t u khi mi ngi cha thy r bng my bay. ng ng ng! ng ng ng ng! Ting sng phng khng li n. Bn na! Bn nt i my ng! Ging anh lnh go nh khc khi ny by gi ht ln nh kinh git. Khng gian yn lng, ch c ting phng khng. Thi ngi bt ng, mi anh mp my nho nh nh thy r mt hnh nh no trc mt: C qu! Tht l ho hng! Trong khung cnh ny, ti khng bao gi qun hnh nh ho hng ny. Khng ai cn nghe ting phn lc na, nn n n st lc no khng hay. C bn chng ti, hay ng hn, c on di tn git mnh khi thy mt chic phn lc bay vt m ngang tht thp trn ngn hng cy ny bng qua ngn hng cy kia hai bn ng. Git mnh, hong hn, ri thong mt giy l yn tm, ri bng ln sung sng. Chic my bay thng gic rc. Hng vn ting reo nh rng cy gp gi bo. Ting my bay c st ngn cy, n nh, n ln v tan xc. nh hng lp le mi xa trng rng. Mt thng gic tin na, nhng thng ny cn nguyn, i lin n vi ra ngi ta mi hay bit v nhn thy n ang lng cnh dc ng, t ng xa, trc mt ti m ti. Chen vi ting phng khng, c ting rc kt v ting bom. Su tri rc kt tng i mt cm xung ng. m! m! m! m! m! m!!! La bng sng ln. Lp tc sng n. Bc tranh p khng th v cho t c. Mu sc! Con ng c nh sng, sng rc t ch c rc kt n v chy sng bng xung quanh on ngi v rng cy c my trm thc, sng le le xa hn n na cy s v sng l nh y, ch bn ti ngi. on xe di ng t chm n nhanh ri lao i vn vt. Trn xe, sng tua ta, cha ln tri pht sng chp le. Khng cn phi nhm con qu ang bay x i lin, ch cn an li n n n. C mt on ng di n o loi ting ng, mun ngn ting ng trong c mt vng khng gian rng ln. 272

Chic F5 vt qu xe Ngn v sau lng ti c my ting ht dng, c ngi trng n i lin, v khi vt xa gn cy s, thng gic cho ri hai qu bom. m m!! Vang di. La li chy bng ln, chy lun c cy rng, nhng chic F5 bc khi, lng cnh bay ln xoay trn theo trc thng, khut trn tng cy. La trc, la sau, ch xe Ngn lc ny sng nh ban ngy, chic xe lao i tht nhanh v m la pha trc ang li dn. u mt ri! Ti thy Thi ch tay v trc mt. Ny gi ti khng nhn v pha trc d xe ang tin ti, cnh tng y kch ng con ngi. y khng ch ring c pha trc, by gi ti mi thy trn ng ch cn mi my xe, cn ton b gn mt cy s trc ng la, ng vng hoe. Chic xe u tin va r tri. i Bnh Tuy! Anh lnh trn nc xe ni chc n. on di tn t i? Thi hi dn. Trong k hoch. Anh lnh ni gn: - Khng th tu thot bng on di l th. Thi v ti ngi im. Xe quo tri, cnh trc mt vt thay i, ti om. Mi th ting ng cng li khng cn, con ngi ging nh trong m va tnh gic, khng kp nhn mnh u. Cnh ton ng chuyn sang ton tnh, con ngi nh ri hng trong khng gian bp bnh gia khng kh. Bng ti nghe bun nn, ni vi Thi: Mun ma qu anh Thi!

Thi cng ngi lm thinh, cht anh vung tay bu thnh xe, quay ngang u. Thi i thc i tho. Ti nu ly anh, nhng anh li nh chm bng ra ngoi. C phi do lc chiu ch xe i, anh n nhiu qu? Thi i lm ti cng nn rut qu mc, ti khng dm nhn Thi, ngoc nhn ra sau xe, nhng mi ngi cng ang nhoi u ra xe i ly i . Lc , ngi b thng do i lin my bay, ni bng c mt ng bng vi khoanh trn c lng, cng chc i. Mi nn vi ci, mu vt thng nc nhiu qu lm anh nc ln ri cht. Ti khng nhn c l ai trong bng ti v cng khng bao gi c bit anh ta. Mt lc sau, Thi ngi ln ly o chi ming, anh ht i nhng rut c nn nn tng hi: 273

Cao su chy kh chu qu! Thi nh gii thch l rng cao su b chy bay mi kh chu nn phi bun nn. Nhng anh lnh ci li: Bom ma. Ngng mt cht, anh tip: - My ngi trong xe ch bom n khng cht ming, cht la, cng cht v ma; ma hoi, ma mit, chng no cht mi ht ma. Mnh xa m cn vy th bit .

on xe lao vun vt, chy bin trong m. N nh hong s. Cha bao gi n thy ht bn cht ngi M thng qua cc loi v kh git ngi ca n, nh lc ny. m khuya, gi mt, con ng hp bn mt un ln theo ba rng. Mt bn rng, mt bn ng bng vi chi cao lm thp, bng en lan man dai dng ni di sut ng. Nguy c ln no i qua, cng tng nh qua dt. V nhng ngi di tn lc y vn cha thy rng h l ch nhm ca tn t u s ang ti Ph u rng. Gp kh khn mi thy sc chu ng ca con ngi bn b ng ngc nhin, ngi ta c th sn mt ngy bng c trm nm dn li, v nu cu cng c th sinh trm nm cho c mt ngy: m di tn nh sng c th k trong c mi ngy va qua. Dn dp c s lin tip ti, ngi ta i ph thu xp thn nhin tip tc sng, thn nhin y c ngha l c sng n u hay , cht thi. V h nh b mc trong chic r, u tranh sng, nhng khng th ngh n ngy mai. Bn phi con ng g ng ngn ngang, ngha a by ra . Thi nm trn nc xe, ti gi cho anh ng mt gic, by gi anh khe ra, ht bun nn, ngi ln. Ti u ri Ha? Thi hi, u cng cn l m. Chc sp n th x ri, thy c ngha a Ti tr li ri phn vn tip: Khng bit n Bnh Tuy chng ta s lm g. N nh ci bn o xa cch quc l 1 nhiu qu. Tht l tic v cng, ra khi rng l th ch cn trn mt trm cy s l ti Si Gn. Th m by gi ta li i xa Si Gn hn ri . Tht cng chng cn trng mong g ng thy. Thi ngp di mt mi tip li ti: - T Bnh Tuy qua Long Hi-Vng Tu ch cch c dy ni Bnh Gi m ra bin thi, nhng m ti th ht hy vng ci no thuyn b, bit bao nhiu ln ra bi, c ln no c g u? Khng i tu thuyn g ht. Tr ra li Hm Tn. Anh lnh ngi k ti vt gi ni: - Ngha l nh mt vng, thay v hai mi cy s ng rng l th 274

thnh trn mt trm nm mi cy s t ng ba Bnh Tuy n Bnh Tuy, ri t Bnh Tuy ra Hm Tn m theo quc l 1 v. Ti ngao ngn. Mt thc ng l mt thc him nguy, ko di thm c trm cy s th him nguy qu nhiu. Ti quay ni vi Thi: Gn st n ni ri, con ng di qua ht m cn vng vo chi na. Cht th cht quch cho xong, ch c ly hi ln ngy ny qua ngy khc hoi chi cho kh qu vy! c! Thi lay bn: - C lm ci g m ym th qu vy, chc cht nh con g sp em ct tit vy?! Ngha a vi m m dy c bn ng lm ti chn ngn cuc sng v cng, chn n thn th: Cht l khe nht, chng cn g sng bng nm yn di lng t, cuc sng dp bm, sau my tm m bia kia ka, b ci xc cht nm p lum khum rnh xem g cuc sng h? - a! Ti bng nhy chm. xa xa trong ngha a c ngi rnh np tht. Anh khng th ngi l lun sung v ym th hay yu i, cuc sng l hin thc, anh tht kh: Hai thng!

Thi v hai anh lnh git mnh, nhn theo ngn tay ch ca ti. Mt anh lnh chc ngc cy M79 ln gi bn tri n vng bng cm tay vo. Bc! Bc. Hup!Hup! Hai pht n nh trong sng, n bay i. Xe vn ang chy nhanh. Cnh! Cnh! Hai pht n tung t gn im nhm ca cy sng phng lu. T ch , ng l hai thng phng ra qung mnh qua cc g nng khc. Bc! Bc! Hup! Hup! Cnh! Cnh!! t li vung vi. Ln ny sai. V n bn thng bng bng ri i ni khc. on xe vn chy nhng c chao ng. Ngn t trong ca-bin xe chm qua ca xe l u ln qut: 275

Trong xe nm xung! My ng trn nc xung lun!

Thi la th nhy vo thng xe. Hai anh lnh khc v ti lm cm toan nhy theo trong lc Ngn vn na trong na ngoi ca ca-bin xe th c ting: HoooNghe nh mt ting th kho khng nghe c ting n. La chy ph sng rc, chic xe m sm vo ba rng cht my v kt trong bi lm cnh hng cy sao dy c. Mt tri B40 t ngha a bn qua trng vo ca xe ch tay li, chy c mng v lng sut phn di thng xe, xng bc chy. Trn nc xe, ti v hai anh lnh vng bng xung t. Sng n vang dy tri. Thi nghe nng bn mnh, anh lm cm ngi dy, la ang chy v mi ngi h ht, leo nhy bng b thy nhau xung. Anh nhy vi xung ng ng do dc tm ti, cht thy Ngn lng thng chm ung a na ngi ca xe. Thi vi m ca li Ngn xung nm di trn c, chm vo ca-bin li v Ngn theo ra, nh li c h s ti x nhng anh ny ang ng c mu ti gia mt. Thi cung cung chy ngc li ch xe b bn chy li nm mi thc. Trong khi on xe dng li v lnh ca s on qun di tn ang dn hng ngang bng qua l, trn xung ngha a, m cuc truy kch: Ti vn bng ! Git khng cn mt thng! Xung phong!

Trc khi qung cy B40 b chy theo ng bn, hai thng qun o b chn vn vc ln cha mi vo on xe. Png: - Cnh - m! Mt qu B40 na bn vo mt xe khc. Phng! Tchtchtchtch! Sng giao tranh n dn, nhng Thi khng , anh chy xng xc kim ti. Thi ri, trn ng kia, xe cn dp mt ri. Ha, Ha! Ha i!

Anh bn b chy ti. 276

a! Khng! Anh lnh ngi vi mnh ti nghip qu, anh lm bm: Ti, ti qu. Ka! Thi la tong ln ri li lm bm: Ci o thun trng. Anh li bn b chy vo m chi, va chy va lm bm Nm trong chi, t trn chi. Thi li ht: Ha! Ha! Ha! Ha i! Ging Thi nh i, gn nh th tho: Ha! Ha! Cht ri, thi cht ri.

Hn mt gi sau, mi vic y cng xong. on xe di tn li tip tc ln ng, im lng, bun no n. Trn xe ca Ngn cht ti ch gn mi ngi, cn li phn na b thng, b bng au n. Xe th hai, tn thng tng t. Bn vn bng b truy kch git ti ch 20 tn, cn li tu thot mt dng. Thi ru r ngi m bn trong lng. Ti cn th, hi th nng nhc, m man v mt th nng bng bng. Ti khng b ming, b bng, ch b hi nng tt vo v t vng xung; li may mn rt ng trn lm cy, nn khng b gy xng hay chy mu. on xe i mt on chng nm cy s th gp thm mt tai nn ging nh th na, nhng tn tht cao hn. Su xe b bn nm li , du tch b bn h cng do B40. T v sau khng vic g xy ra, on xe n Bnh Tuy vo 2 gi sng ngy 5-41975.

PHI NHN CHO C MT K TH Nm gi sng Thi thc dy. Anh vn vai ln cho tht tnh sau mt cn mt mi v ng thip i c my ting. Nh gi bin thi vo lc tang tng sng gip anh thm sng khoi. Nh cht nh sc ra khng gian v s vic, anh chm ln chng tre, thy ti cn p mn ang nm ng, khng cn v m man nh khi mi xy ra tai nn. Thi li bnh tnh, th ngi xung sn. Nhn mi phi-b-r, anh min man ngh ngi, rut ri t v. Trong lng anh c mt ci gt my ngy nay anh cha dm nhn thng vo n. l vic v con anh vo Nam. Gi ny tht thanh vng, yn lng, d quanh anh gn c trm ngi nm , anh cm thy nh mnh khng c lin h cht no vi h. Anh dnh mi suy ngh v gia nh. Anh

277

nh ba tra hm , t Lin on ra Nng thy thnh ph c mm mng ni lon. Anh tr v nh, th c nh ang lo ng lo ngi. Va thy anh bc vo nh, v anh ang ngi ngng trng, bng ng dy khc a. Nng ta th c th, lun khc, nhng ln ny khc n ti nghip, nt mt y lo s hoang mang. Anh va ngi vo gh xa-lng l nng s vo. Mi ln th nng khng dm th, v nng v bn con ang chung vi cha m chng, mt gia nh phong kin nng n. Hm nay r rng l nng khng cn king d, gi t g na: Mnh! V Nam ngay i mnh!

Thi thng v, anh ly nng lm v t khi vo Bnh Dng hc lp cng binh ri ra trng l mang nng ra y. Sut trong mi mt nm, sinh c bn con, nhng anh ch a my m con v qu ngoi c vn vn c hai ln. C mt ln cng lu ri, nng thng kh qu trong ch phong kin ca gia nh chng, nn m hai a con v bn m rut na nm. Nhng c gi min Nam chn phng khng th cn rng xa chng lu hn na, nn li m con tr ra Nng. My ln chung ngi v hin hu n yu ui , Thi lm n xin i cng tc vo Nam nhng khng c, v ngi v lun phi n nhn trong nh v mt i ng n ngi ci ni. Khi Nng r ri trong nhng ngy sp , ngi n b ny quyt nh dt khot tr v qu hng. Trong nc mt tun tro rn ra, nng ni vi anh nh nh nhng quyt lit: Vnh vin v Nam, vnh vin xa ri ni y mnh !

Thi cng ngh nh th. M cn g na u, khng bit cn my ngy na th ni y chc chi gi c. c thi, anh s v lun bn em trong .

Anh cn nh r gng mt ngi m bng con vn cn rt ngy th hn hoan mng r. Thi t cm gin cho mnh qu ngu xun, qu m m, v trch nhim khi gi ton b gia nh cho ngi cu mang i gim, cn anh th v cng v phi tr vo tri. Hai v chng t bit ln y khng dm hn nhau trong nh, v cc con th anh cha chia tay. 278

T lc bc ln cng Cam Ranh, anh m h v thi gian gia lc bui chiu v con anh ra phi trng v sng hm sau, bn anh n phi trng ang b bao vy khng ch. Ti u s c n ca qun i la gt anh xa gia nh nh th. By gi cng lc cng i v su v pha Nam, cm gic lo s cung cung trong lng Thi cng ln cao. My ln anh mun tr li Nng nhng c ngi v con xui Nam c ri. Nhng nu anh n Si Gn m v con cn kt Nng thl sao h? Thi th ra, ni lm bm: Ba sng ri Nng th xe c chy qua nh, ca ng then ci r rng, nhng chc g m con em i thot?. Ting rn khe kh ca ti, lm Thi b ct dng suy tng. Anh chm ln, thy ti xoay nghing c, anh mng qu gi ri rt: Ha, c, c i! C tnh li lun i, chc c mt m ng thi. Thi chp vai ti lay lay. Sng ri, ngy mi bt u. Tai qua nn khi ri c .

Ti khng m ni mt ra, con mt au thn nh b m mnh v cay x nh xt bng mui t, thm nng c vng mt nh b p nc si. Ti tnh lu ri, nhng mt qu li ng thip. Khi nghe Thi gi, s bn lo ngi, ti c gng m mt nhng vn khng m c. Dng nh nh sng lm cho mt but hn nn va h ra, ti phi nhm nghin mt li. Sao, nghe c b g khng? Thi on .

Ti ca mnh nm nga ra lc u: Khng sao! Ch hi mi mt v au mt. Sao, c m cha? Ti nghe ting Thi ci, nn cng ci theo: Cha, nhng cng gn m. Khng sao u, mt cha b bng, v nng v la B40 sng qu chi mt mt th thi, ln ln ri khi. Ti nghe Thi ngi ln k bn. Nghe nhc li B40, ti hi bn v nh li hnh nh my thng chy ra sau bia vi b trn b chn: Ti no lm vy? Ti vn sng bin Khng bit u li xut hin bn ny? 279

Ti bc mnh ni tong, qun c con mt au: Cng ci tr vu khng trng trn, may m mnh thy chng nu khng t u , chng bn B40 ri ln mt th ngi ta li bo l gii phng bn thi. Thi ni ging cm ght. Thy g, git ngay ti trn 19 thng vn bng sng bin. Bt c mt thng cng vn, tnh dn theo dc ng cho thin h bit ci tr bn tin ca chng; nhng c tay no c ngi thn cht v chng, nn em ra cha ti xe l mn tht ri. Bn ta b hai xe, nhiu ngi cht oan c. Ti nghe ni ti ngi cht, nn nh n chic xe ca Ngn. Trn xe y chc c tn thng ln, nhng thng tm qu ti chng dm hi ch nm im nghe Thi k. Sau , xe i c mt on nm cy s th thy c su xe cng b bn nh ta. Ti chc ti n phc kch m ny trc ri i ngc li phc ta , do chng gp gp di chuyn m l hnh b bn pht gic. Cng may, khng th on ca mnh cn phi hao to na. y l u vy anh Thi? Ti hi v bit mnh ang nm trn chic ging tre k st vch. Bnh Tuy, st gn bi, cch bi chng hai cy s. y l u vy anh Thi? Ti mun hi ni ang nm. Tri kho lng thc, mt phng kho. Xung quanh ta cn nhiu ngi ang nm, nhng ngi cn khe mnh. Cn nhng ngi thng vong? Ti lo lng hi. Tt c u c thn nhn mang n y. B thng nng c a vo nh thng, ngi cht c chn ct. Ti cm thy yn lng, tr mnh nghing: nc mt t nhin chy ra. Thi ng bi ly! Thi gt vi ti: - Nh n b y, mi ngy nay c chc ngn ngi cht ri, ci cht by gi bnh thng qu, c khng cht c cn nm , ti cha cht ti cn ngi y, khng sng th cht, c g l l u. Thi ni cng nh th vi ti ti thm sc chu ng, ch anh cng nghe nghn ni c v cay mt. Nc mt anh cng chc tro. Ngi ta, nu khc c ngay t 280

u au kh th sau au kh ko di lm ngi ta khng khc c, nhng c phi chu ng mi au kh th lc no ngi ta cng phi khc thi. Chng nh khng chu ni un c cht cha trong lng. Ti tht hi: Ngn u ri?

Thi sng s, nh ni: Cht ri, v anh a anh ra ngha a t gia khuya.

Khng gian im lng. Nhng ting tht ca ti lm mi ngi chong dy. Thi bi ngi nhc li ci cht ca Ngn: Ngn cht v lo cho nhng ngi anh mang theo. Anh hon thnh trch nhim i vi h. Nu anh th thn ngi yn trong ca-bin, c th anh khng vic g nhng v chm ra ngoi, khi xe b n git p ngang ngi anh vo khung xe. Lc u b thng nng, trn ng v Bnh Tuy, anh cn dn d v mi th, gi li thm hi cc con ri anh mi cht. Ni n y Thi xc ng v lc chia tay v, chnh anh cng khng gp con. Ti cng thy Ngn l mt ngi tt, nhng trc sau ti vn khng thy mt du hiu no Ngn t ra c s chuyn bin trong nhn thc. i vi ti, trong tnh hnh mi ngy ny m ngi no cha phn bit r bn th l mt con ngi cha c bo m lm v bn cht. Ri con ngi thn tnh cm ca ti bng thy nh tic r mt ci g, ti chp ming, ni ln thn: Thi, Ngn nm xung l yn hn, anh cng chng cn tt hay xu na. Ngi ta hy vng ngi sng hn, nu cn sa i c g th ngi sng vn c ch trong s ng gp chung xy dng. Cn li ai l ngi yu ui bnh hon nht? Thi ngn ngi nhn ti ri li quan st khp xung quanh, ming lm nhm va cho ti nghe: Gi, gi, em b, ngi bnh.gi qu, gi yukhng cem b..emb, a no cng chy chi, m ny ai nm co ro kia, ai khc t t k bn kia. Ri! Hiu ri! Thi ni ln ln vi ti: 281

a y! V anh nhn ci mn len trong tay ti m i. Mt chc sau, anh tr li, v chn ti: C y! C ta cn hn anh nhiu, st cp tnh nguy lm, chng va cht chy, v em chn chng nhim sng. i, kh, gian nguy, tang tc, c ta st, i cht, ngi ch khc nn n, nhng m nn n sng lm g khi khng c mt vin thuc. Thuc th c, m mua bng vngth l Th l th no, ti li ci mt cn nhm ht: - Th l tng Pht vng v ng ch.

Thi ci, anh gi mi ci tng Pht vng n ngy hm nay mi c dp s dng: ng l c Pht tr chng sinh. C ta u? Ti cht hi. Nm gc nn nh ng kia. C cn i c, cn c ta th nm qup. Phin anh khing dm. Ch , i phi khing, thng bnh binh cp bn h c? Khng phi khing thng binh m li chng tre.

Thi ngn ngi ri ci ln ha h. Mi ngi ang ru r, thy anh chng ny ci quay li nhn on ght v xoi mi. H thy mt ngi m ang chm chp s song leo xung chng tre ng da vo tng, cn ci anh d ght li gng sc vc ci chng tre i v gc phng xung, m ngi thiu ph nh nhng ln, ko mn. n lc n ci c im ln my ci mi n nhn v ca h. Thi a ti ra ngi da hnh lang n gi bin. Ni y l trm kho lng thc ca Bnh Tuy, go t min Ty hoc t Si Gn chuyn ra c bn hm go cha y, con bun n mua v ch i khp ni trong tnh v mt s tnh khc. My hm ry c ng, hm khng dm chuyn go n v con bun vt sch tu tn mt. Do ch ny chng cn ai cn canh chng gc xch, on qun di tn chim ly dn di tn tr ng. Chnh quyn y cng c ti d xt nhng thy h trt t v khng ph phch nn chng cng chng ba c l do g n. Khu nh rt ln xy ct bng vt liu nh hnh ch T gm c n ba ngn mt vung din tch s dng, chia ra nhiu phng tm tr cho con bun v kho hng. Hin nay th c n gn bn ngn dn di tn y. Mt s phng dnh cho lnh s on di tn v mt 282

vi phng cho s quan ch huy on ny. Mt con ng tri nha t ng m bin xa mt cy s dn vo cng tri ca kho, cn t b l ct vi cy dng, bch n. Xa xa v pha tri chng hai cy s l khu ch v nh , pha phi l ng ln nh lc c xm dn chi. M bn kia ng ven bin, di mt qua c hng l dng v da, ngi ta thy thp thong c bin l vnh thuyn, c cu bao quanh bo v v kim sot. Cn li l ni. Ti hi li v k hoch di chuyn tip tc. Ch sao? Ti nn nng v cu tr li ca Thi. Phi ch! Thi nhn mnh v anh bit k hoch ca h - H s cho mt s xe on qun di tn i trc xem xt tnh hnh ng ng ba Hm Tn ri v Xun Lc, n Si Gn. H chia ra di chuyn tng chng. Chng Hm Tn yn n th on di tn s c a n trong khi h d xt tip chng Xun Lc, nu c, a i lun. C hai kh nng phi trnh: mt l b nh p, hai l bn Si Gn chn li ph v dn v gom lnh. Tnh lm sao cho dn v lnh u v ti nh, khi vo tri tp trung. Nghe Thi ni th, ti ngui li v cng ly lm lo cho ci kh nng th hai. Chy cht ln cht xung ri vo by lnh th cn g na. Nu hai kh nng ny xy ra th sao, ti li hi Thi: K hoch i ph, anh Thi? Do thm tnh hnh trnh b nh p. Cn b chn gom th k hoch tn cng xut k bt lm tan r nt chn v on ngi di tn long ra tn mt mi no lm chng kh truy lng. c qu! Ti hoan h: - Th th chng no bt u! C l bt u ri. H m thm lm vic ny, trong khi h tung ra ngun tin cho chnh quyn y l on di tn s ngng i Si Gn tm bin php gii quyt n tha. Mt mt gii quyt ngi cht, ngi b thng. Cht th chn trc t khuya, b thng th bng b, tip mu, gii phu ri thn nhn a vo Si Gn. Nhng tin u lm vic ny? Ti hi n yu t huyt mch.

283

Tin th thn nhn b ra, ku gi lng mi h rng lnh. Bnh vin th trng thu thuc men, bc s qun y th chng ta c nhiu v h xn tay o, nn cng chng tn hao bao nhiu. Hay qu! Ti ku ln sung sng: - Th l an ton. Cha u! Thi lm ti sng st: - Cha ly g lm chc c. Bn Si Gn gh gm lm, tn u s, tn trm ca my thng ngoi ny, n m chi th phi bit. C khng thy sao, nu rng l khng gp may c phng khng ca qun gii phng th Si Gn t chy rng thiu sng, ai m chy ra c th lt vo tay ti vn tm ht. Gh lm nghe c, git khng cn con nghe. Thay chn M, chng tn st khng thua g M u.

Thy mt ti bun, Thi khng ni na. Khng c di tn g c! bp bm hn! Bn thm him d man! bc lt n tht ngi! Ti chi tong ln, mt vn nhm nghin, mi mt run git Ha! Thi cht ku ln lm ti khng li, th hn hn. Thi bit tnh ti. Lin on, ti thng b cm t, b i y, cp lng cp php, do ti hay ni thng nhng sai tri ca thng xp v my thng trn xp. Cng v lc ti cha thy r cn nguyn nhng iu sai tri . By gi hai mt khng m ra ni, ti li c cm gic rng mnh thy c mi s r hn nn ni cng mnh. Cht c ting nh Bp kh khan. Trong m bu quanh, c thng t soi ra trn hnh lang, khu sng ngn vng ra. Mi ngi lao xao cha kp hiu g, th mt ngi trung y, tay cm sng ngn, ci xung lm khu sng di t ln, quc mt nhn v mt pha ht ln: Tc sng ti n! m ngi lao xao v c my anh lnh y bn thng va b khm ly sng. Anh trung y quay ni vi Thi: Bn anh ang b thng, anh hy a vo ngh i, chng ti c cp ging cho anh y. Khng nn ng, mt s nhc v lu hi phc c, nn nm th tt hn. 284

Ri anh ta ni vi mi ngi: B con thy , mi ngi u thy v u bit; nhng cn nht y l nn yn lng. Chng n ch c c hi l s gy ra x xt hng to c cho chnh quyn a phng nhng tay vo, chng gii quyt theo cch ca chng. Mi ngi lc c b i. Khi ny c ngi hi thm con mt ca ti, b ti ht ln nn lng thinh. Ngi l ch ca thiu ph st cp tnh, by gi bit ra s vic, ch xt xa ni vi ti: , ha ra anh b thng mt. Thi tr ging li cho anh, ai ng bn anh nhn tm nh th, ui anh ra ly ging cho ngi khc. Vy m anh khng gin sao c? Ti khng nh c ci, lc u, bng ngh: Bi din vn ca mnh hay qu m ngi n b ny chng hiu c cht no! M ch ta cng chng quan tm g c Hai anh em dt nhau i loanh quanh trong tri lng thc mt lc ri ra sn ct n ngi da bn gc cy dng. Mi va t t, li nghe ging ch n b khi ny ni vi Thi: Thuc nh mt y, anh nh cho bn anh i cho mau lnh, cn ci ny anh cm ly. Ci g vy? Tin u vy n? Nghe ging Thi ngc nhin. Mua thuc cho em tui cn d , tr li anh. Thi ct ly! ln xn! Thi lm b nt khi kn ca vi ch n b, ri anh hi thm. Phi thuc nh mt khng y, nh v lnh hay ui lun. Khng lnh th cng bt au ch sao li ui c.

Thi lm b khng dm nhn chai thuc: Thi, ch nh i, c g ch chu trch nhim.

Khng nghe ni li no na, ch thy c hi th v my ngn tay chm vo mt ti. Ti hiu v rng h mt ra nhng rt qu li nhm nghin li. Ti bi ri: Ti va h ra, ch nh lin nghe khng! Rt qu. Ni xong ti li rng h mt ra ln na, mt git nc ln ri ng vo k mi, ti bt nga ngay trn ct, 285

nhc thu ln c. Ti bit y l loi Ni-trt bc mt loi thuc nh mt rt hay. Ch ln bnh vin mua thuc, qua ch mua n thy ngi ta sinh hot ra sao? u c sinh hot g? H bn tn v m ti mnh. H bn sao? H ni ti mnh chy gic ch lm sao? Ch s khng? S cng khng c! Tri ku ai ny d. Con em tui, hai a con va mi cht, chng b cht chy lun. By gi n li st, mi ti! Bt khng ch? C thuc ca anh cho, tng Pht, chc bt. Ch c thy gian kh khng? ra, ng b ni l i kh ri m!...Ti nghe ging ni ngi h l ca anh thn thc: Ti ti ch c hai ch em m con em kh quN s Si Gn m b trn 15 nmChu ly mt thng ngu dt vo sng ngho nn trong chn niNhng sau th gia nh n m m hnh phc qu. Thng chng em ci thn tru ra lm m cng ci n ci mc cho m con nn n m ci chn ni m khng thm i u cVy m trong Si Gn cng khng bung tha, ti n ra y bn git n cp!...Nh ca con em ti c g m cpTi n khng phi con ngi m! Hu nh khng cn nghe cu chuyn qua li ngi n b k na. Ci cnh git chc, hm hip i vi ti lc ny qu quen thuc n nhm chn ri; nhng ti c suy li tm trng tnh cm con ngi ng trc ci cht. Ni au thng trn ngp lng ti, nghe ngng cho thi khi c nh mt. By gi ch lm u? Lm xng dt Vinatexco.

Ti trm ngm. y c th l c m ca ch, mt c th dt, ch s p bit my nu gng mt y c i ci nn trng thu huy hiu ci my dt vi ch V l 286

ng phc ca n cng nhn hng dt. Nhng cuc i mt cng nhn, ch lm sao kham c gnh gia nh. Ch em ch khng ai c ngh g c. Thy ti lm thinh, ch tng ti ng vc. Gng mt ch trng bch ra, mc cm b khinh r lm ch hong s

KH GII CA K TH KHNG CH L SNG N on ngi phi ngi ch con nc ngay t by gi, gia bui tra nng chy trn bi ct, di mi thp phi-b-r, khi m m nc cn tn tut ngoi xa bin khi. Chuyn i ng b coi nh hon ton v vng. Ngi ta quay ra chun b cho cuc vt bin, nm bt mau chng tnh hnh cho gi tt c ghe thuyn cn li Bnh Tuy. Ni l gi c khi qu, nhng l mua tt c s ghe thuyn v tr tin, tr tht hu, dng co ng gi c my ting ng h mi mua xong vi ci gi ct c: ch cc phng tin bt buc phi mua t ch khng chu cho mn, ghe 10 ngi 2 lng, ghe di 60 ngi 10 lng, thuyn di 100 ngi 13 lng, thuyn di 200 ngi 16 lng, trn 200 ngi 18, 20, 24 lng. S on qun di tn ch c dng quyn hn bt phi bn thuyn, cn gi c th phi thng lng v ngi i thuyn phi u chung tin. Dn di tn th kh vi dn thuyn chi, cn bn ny th b ti x t y git dy chia chc mi th tin. Tin tr ch ghe, tp on ghe; tin ng thu bn hng nm, lc ny phi ng lun d ch s dng bn c mt ngy; tin bi thng 30% hng ha thiu ghe di chuyn b ng h hao; 2 thng tin lng cho ph ghe b tht nghip; mt qu tin li tc cho ch ghe v.vSau cng th thi bui chin tranh m, phi nhn hai nhn ba do ng tin mt gi; m bc giy lc ny v gi tr, phi i thnh vng m vng th ang ln gi, do mm. kiu. n lc dn di tn chung , th tin vng bc giy g cng qu b ti c ht, m ch b vo ti ca mt ngi: ng ch. Xong vic mua ghe thuyn li phi lo n ti cng, l ngi li phng tin. Ti cng li ht sc gay go, v y l con ngi, ng hn l mng ngi, l do sng gi bin khi, tai nn gic gi, ra i u chc c ngy tr v (d ch khong 100 cy s ng bin thi) v.v do m mng ti cng cao lm, nhng gi vn cha bng ghe. Ti gi 10 lng v cn nhiu ph ti, mi ngi hai lng; ti tr c sc 287

th mi bn, mi lm lng; ti gii c kinh nghim phi thm 4 lng. V phi chu nhng iu kin sau: phn ln ti cng u ni ra i l i lun khng tr v, do phi em gia nh theo, dn t nhuyn theo lun. Th l dn di tn li phi chung thm vo phn tin mn ti cng mt s na mn ph ti v nhng bt ch trn ghe. Nhng tht ra th ti cng, v phi ng thu c bit trong ln kinh doanh v tin khong hu ny, nn tm cch g li. H bn ch em gia nh cho ngi dn Bnh Tuy no mun di tn, d nhin tr bng vng. Nhng dn di tn c k giu ngi ngho, vy phi lm sao? K giu th nn i nhng bt h ng chong cho ngi khc u c. Cn ngi ngho th c khi n rt mng ti, ly u ra vng m ng. i qun trong s on di tn y bn bn xe, bn sng, bn lu n, mn v.vSng th khng ai mua, v mua sng t. Xe th dn mua, nhng ch mua heo du v v rut bnh xe thi. Cc th kia, h ch mua mn C4 v n c hp cht s dng t l tt; cng li tt c cng chng c bao nhiu tin. Dn di tn th bn ht c t nhuyn, c n khung nh th m, ci trm k nim, cho n khi ch cn ci o ci qun trn ngi, cng chng c bao nhiu trong phn hn hp. Sau cng, ai lanh tr vn dng phng thc u tin ca ch ngha t bn: vn l quan trng, tin l trn ht. Ai c tin mua tin, tin y l i trc. Ai ng nhiu nht i trc. Hi ng ghi danh sch v ng tin c lp ra. Ngi lp danh sch c ln lt ra gi mua tin, ngi no s theo gi c vic em np v c tn, ghi s ghe thuyn v ti cng nhn ngay lin mt ci phiu: Nm chc lng, mi ngi ng ngc. C ku st xung tng lng. Bn chc lng, vn cn ng ngc. Ba chc lng, vn cn ng ngc. Mi lng, vn cn ng ngc. NmBn lng, vn cn ng ngc. Qui l, ti sao chng c ai ln ting, ngho qu ? Thi ri, bn nh giu c nhiu vng, nhng h knh gi vi nhau, a no cng mun mua ch r, di g vung cho thng ngho. Phi c c mi. m c mi c tung ra: 288

Ba lng! Ti!

Mt thng c mi p nhanh a cao ba ci lnh tin (ba lng vng) bc ln, lp tc mt by c mi bc ln rn rn, ming c la: Ti! Ti! Lon x. Khoan! Ti bn lng. Mt thng nh giu qunh qung thc s mun mua tin v vn cn tic tin. Ti nm lng. Mi lng. . Ba mi by lng. Gi cao nht, np vng mt y .

Ci danh sch mua tin c th t s thp ghi ln n s cao vi ci tn b L Hu Ngn Mt ch ngi 37 lng vng vi chic ghe u tin ra i theo b chn. Thi ngi ch n phin ln np tin ghi danh vi hai lng vng trong tay, vng l do b L Hu Ngn cho. B cng cho m thuc h ca chng mi ngi mt lng. Khi i ngang Thi, b dng li phn bua v t gi an i: Ti mua ch nh th cho n my n mt anh Ngn. D sao i na th dp ny ngi ta bit n tn anh y, t nht y cng 4000 con ngi ta. Thi, nhy mt l ti Si Gn, ti tm bit tt c, sau ny vo gp li. b nh i, nhng cn ngoi li: - Ni vy ch, trc hay sau g, cng n Si Gn tt c, tin ng s cn d hn s i, him chi thuyn. Ngi n b mun cho i bit n tn chng mnh khng ngh ra c cch no khc. Nhng nhng anh em binh s cng i trong xe ca Ngn t Nng n y th ngh rng tn ca Ngn c i bit ti ri, d trong mt din tch khng rng, nhng vi nhng k nim hay. Chiu xung ri anh Thi . Mt ti vn cn hi h v chy nc mt, ti nhng nhng ni vi bn. Thi lm thinh trong lc ngi ch ca c gi st cp tnh th ngng m ht lng: B y nhn tng bit ngay l ngi nhn c, mp trn phc hu. n nh vy th lm g Tri khng thng cho giu. 289

Trong khi th c em co ro m tong, ni nh t hi: C tin n no th mp trn phc hu ngay.

S on qun di tn hon thnh nhim v tri kho lng thc. H tip tc lm nhim v trn bi. Bn gi chiu, chuyn ra i bt u. Lnh s on qun di tn chia nhau c 4 ngi ph trch mt ghe thuyn, lo cho ngi ln v cho lnh ghe thuyn tch bn. H ch ng dn xp chu o tn tnh v rt cng bng cho n chuyn i sau cng. H lm m khng v mt li nhun ring t, nn vic lm ca h rt ngay thng. Do theo con nc m cc chuyn i u dnh cho ghe, n nh nhng nn khi phi ch nc ln cao. Cn thuyn th trng ti cng cao cng phi i sau rt, v nc cn thuyn khng th vt qua ct nng ngm. Ch cu c t mt ca kim sot; ngoi ca ra khng cn ch no thuyn qua c, ton ngm. Ghe ui tm chy cp m bin th d sc n Long Hi, khi lo sng c gi to. Loi ny thng ngc xui v Vng Tu mua bn, quen ng nn khng ngi. Ghe u tin c ch cho b Ngn. Thuyn trng ti cao phi ra tut ngoi khi, cch b bin nm by cy s trnh ngm v vng chn vt vo rong bin, c th b sng to gi ln. Nht l lc ny ma u ma, gi hay tr chiu. My chic thuyn sau cng c ch cho Thi v ti. Hai lng vng ca v Ngn cho chng ti, Thi mua tin cho hai ch em c bn ca ti. Tt c dn di tn u xung bi mt lt, chia nhau n ghe thuyn ca mnh trnh din vi 4 ngi lnh s on qun di tn c b tr ngi sn vo ch, ch con nc ln ng vch chic no th chic ra khi. Khng ai c nhn nh trn bi, s gy ra xo ng. Pha bn chng ti th ngi ch nhng nhng mi khng mun tch i ring, s khng c n ng ri c em c tr bnh bt t kh xoay x; hn na sng bin i vi ch l iu qu s hi, ch cha bc ln ghe thuyn ln no. Nhng Thi th mun cho ch em c ta i trc c pht no hay pht y, em sm c em n 290

bnh vin Vng Tu hay tut thng v Si Gn. Nu khng, st m tr li, ch tr mt vi ting thi l kh cu. Chnh v vy m Thi a ra ht hai lng vng ca v Ngn tng chng ti cho c ch. Thi a ngi ch chu i trc bng cu: Tui ni ch nghe, ci g ri cng do ng Tri, ng nh sao mnh chu vy. Do ng nh m tnh c li gp nhau phi khng? Ti v hai ch em mi my nm Si Gn khng gp, li gp ch ny, m gp do ci tng Pht na th ng do ng Pht qu ri y, sau ng Tri xui khin g na, xui ngi ch chi nn n ti Vnh Ho, thnh ra m c em ang lc au kh bnh hon li c ch k bn sn sc. By gi c au nng cn v Si Gn sm th ngi ch phi i theo ch. ng Tri mun vy m! Thnh ra li khin ti mua tin ch c hai ch ngi. Ngi ch ngm ngh cho ring thn phn mnh, thy cng do ng Tri a y m ra c, nn c bng lng. Th y, n ci xu xa m h cn cho ng Tri, ng m h gi l tn knh hn ht, vy th cho ngi h c ngi g, tt c ti ln li nh. Thy nt mt ngi ch n tin tng, Thi v ti u thy lng bt nhn, ti nghip. Nhng khng c th gi cho nhng l l hn thit r rng. Con ngi cn ti tm m tn th cn b lng gt, b bc lt v ci chnh quyn ca Thiu cn khuyn khch to iu kin cho m tn pht trin tip tc lng gt, bc lt dn di di. M x hi ny, bao nhiu vic cn c a nham him hn na kiaC em, con ngi xanh xao thoi thp nm , tui tr au n bit l dng no! Chng ti khing c ci chng tre mang cuc sng bt hnh y ra bi bin, a ra ghe. Lc t gi, ti ni vi ngi bn gi ngy th ca mnh bng ging t tin: Em hy xem s sng 12 nm qua ca em nh 12 ngy di tn. Em sng dn dp, mt nm trong mt ngyThot ra nhng ngy di tn ny, chng ta s i n mt ngy tht mi bt u cho mt cuc sng mi, xy dng v hnh phc. i vi ti, bi bin Bnh Tuy trong cuc ra i yn lnh rn r lm cho ti khng cn nh li mt cht chi tit no ca ngy trn bi bin M Kh nguy him ch: Con thuyn chy my ui tm lt bng trn nc khng gi c hnh nh ca 291

chin hm, tu hng, sng gi di bin trn boong; b dng con ngi nn nao trn bi ch i. Ni vui mng tin tng hin nay xa mt hnh dng con ngi tht sc au kh b b li trn ph chi vi tuyt vng. Nhng tha, s sng m u buc con ngi phi eo tang cha sut i. u ph li ca chin tranh vo khc nhc ha bnh c. Nhng coi chng! Khc nhc ha bnh lun c hng sng nhm vo gia ngc. ng c vn hay. Vui v, ha bnh, kh au, chin tranh, ngi m ni b v. Ci m g u, mi khc t t hi khuya, sng ci vt vo. Tng yn ri h? Tri cn nng m my en ko ln kia ka! Ci anh ru ria khng co, mt xanh mt nh b st rt, hm hc mt cu khng ai l lun vo u c. My en ko ln ngn ngt t phng Nam, ti sm pha . Bnh Tuy cn nng, nhng nng i mu vng chanh tai ti v gi thi tr thnh phnh phch. Tt c ghe tu, mi ngi ngi yn ch, ch cn i li trn bi mt s lnh s on di tn canh phng. Thy my en, hn ngi bng u ti. Thy triu cha ln, lng ngi cht mc cn. Thm kht c ra khi qu l m nc bin c xm xp y thuyn, ngi ta c nhn nc ri nhn my. Mi ngi trng ngng mt trong hai th ti trc, th cn li hy ti sau. Th m, nc bin c xm xp m my en cng c l . Nhn mt nc chng thy ln bao nhiu, nhiu ngi khua ly m my mau ti. Ngi n b ngi gn em b nm b trn sn thuyn, chp hai tay ln trn: Ly my mau thi ti y, mau ma mt trn ti tri ti t ri ng tri quang ng ra cho con i yn lnh. Con i, ly vi m i con! Ngc thy my c u xa chn vn, nhiu ngi chm ra be thuyn khn cu nc mau ln. Em b gi ngi bn ngi n b, chng khu nhn nc bin, ngoc ming: M i m, ti i vi con cho y nc thuyn chy i. My im i con, i lm sao m y. Ch m ly my u c bay ti.

292

Hai thng cha ngi sau li th chi th gin, bt c vi nhau m cng lm mi ngi lo theo st v: Tao c vi my ma trc! Ngi ta thy nh ma trc thit. Tao c vi my khng ma ti y! Mi ngi li , dm y khng ma. .m, my mi ngu, my bay ti kia ka. Ngi ta than thm: cht ri my bay mau qu. .m, my mi thit l ngu, my bay g u, nc ln l qu c kia ka! Mi ngi qung mt ngay nc t nhin ln c tc ri kia. Em c khng? Bao nhiu? Tin u? Vo Si Gn tr.

Thng cha st rt ru rm chen v, hn hc: Xung Long cung m tr! Tao c vi ti by l mua di xung thuyn v nhn ti by xung bin. Mi ngi cng: ln kinh hi vi hnh nh con thuyn trng trnh trong ma bo sp chm. Nc ngp n na mn thuyn th tri sm ti. Nhng chic ghe con ghe ln u bnh yn ra i, ch cn thuyn v nhng chic nh chun b khi ng. My vn cn vng tri pha Si Gn, cha lan n y; khng bit trong y c ma khng m y gi d? Chuyn my ma c tm qun, ngi ta ch cn nn con nc. Cc thuyn nh ln lt ln ng. Mi u cuc i, s ghe i ri khng ng k so vi s ghe thuyn cn trn bi; by gi ton b ghe i mt, mt s thuyn con cng thot, s li thy vng rt nhiu. Do vy m nn, nn n lo s, cm gic b b li lm ngi ta pht kinh hong, nht l cn gi ro cn bng m bao trm. ng ti! N mnh xung ht, xm nng thuyn ra ca cu , ch nc su chc l i c ri . Mt ngi chu ng khng ni pht ku ln. Mt s ngi cng ku ln inh i, nhng ng ti gi th khng cht nn 293

nng. Con ngi bi bin ny t nh, sng trong ngh li thuyn my chc nm, bit l yu cu ca hnh khch khng chp thun c, nn vn lng thinh. ng ti! C nghe khng? C lm i i ch. Ch ht ni ri ng i. Coi chng b ma gi kt lun! ng gi ti cng vn lng lng, nm khoo ht thuc r. Thng ru rm bc tc chi ra: Ci ng nghin xi ny khng bit ai mn ng vy na! Ci b dng nh thng cht ri, lm n nc m g. ng gi chng gin, mt nhn nc thuyn; quan st k, thy ng cng ang lo lng. Ngh nghip ca ng, ng qu r; ng cng ang ngh n phng sch no k diu cho tnh th ny y. Chc l khng cn cch g, ng vn nm im. Mt trong hai thng c nhau li ln ging: N ba! Thi ba v ngh cho khe, gi nh ba m cn li thuyn th con xt xa qu. Con c l ln ny xong ri v ba cht li cho coi. C l ng gi kh chu, ng b tut vo khoang my, nm xoay mt v vch. Thng ru rm tc qu, lm cm ng ln n bn hm my, ch u vo: , ng gi! Ra y coi! Vt ng xung bin ti ti khing thuyn i cho ri. ng gi b ra ng ln. Sau ng c ba thanh nin vm v lng trn cng b ra ng ln. Ny em! ng gi bnh tnh ni: - Em khng bit g c, ci lng bi y ti thuc lu. Nht c nht ng g em cng phi ti tnh ti lo, em chen vo ni ti ni lui b con phin. Thi i ng gi! Thng ru rm thng thng: - ng ng lo l, ng n tin ri nh lm ma lm gi. ng l th g vy. Mt trong ba thanh nin vm v chen vo, dnh dng nhn thng ru rm: Ny anh! Kim ch ngi i ng ng y coi chng t tro xng nghe anh. Ba tui ng gi ri, ng lm ng bun, khng nn cho anh. 294

A! Ti by con ng h? Cha con ti by n cp h? Thng ru rm gn gn ri quay sang m ngi trn thuyn: - Mi ngi thy , cha con thng li thuyn d tr ln lo ri . p cht m ti n qung xung bin cho ri Ti li cho! N! Coi chng ci ming ht nhai cm nghe. a con ng ti gi mt nng bng: - Chng ti n tin chng ti phi lm. Nhng cha lm c. Anh tht ln: - Thy khng thng ch , nc khng mc!

Tao bo khing! Thng ru rm mt xanh l v tc gin: - Khing ra ngoi kia, ra ngoi kia chy c. Khng khing c! Anh thanh nin cng tht: - Khng chy c! Thng ngu!

Vi nh quyt lit, u tin thng ru rm nut gin, gii thch vi m trn thuyn: Mi ngi thy khng? Ti ch mun mnh i nhanh, trn bi ri chng cn ai, lnh s on di tn cng chng cn li my. li mt pht l cng nguy thy m ri, ti vn vn th cn ln qut u , n nho ra th cht dp ht c m! Ngng th mt cht, n tip: By gi th ti qung cha con thng ny xung bin, ti s li tu a b con i. Ri gng mt thng ru rm xanh mt tr li, n vng tay ra sau lng, nhanh nh chp, mt khu sng ngn trn tay n cha ra v pha bn cha con ng ti: Bc ra be thuyn!

C nhiu ting r tht. Ngi thiu ph ly my khi ny tht kinh chy ti: Thi mnh! ng c st nhn thm na!

Thng ru rm ly chn x b v: Trnh ra! Tao bn lun my by gi!

C thuyn nhao nhao ln, phn hai tri ngc nhau: N, ng ti gi tnh, ng can vo! Thi, khing thuyn i cho ri. Anh ru rm ni ng ! 295

sau li nhiu hn mi khn ch. Nhng lin khi , Rch!!!, ting ln n, hai khu M16 cha hai bn tn ru rm: Ct sng vo! Thng ngu. My i git ng gi ? Mt trong hai anh lnh s on di tn cm sng ni: - Coi chng cho my ln b by gi! ng c, nh lm nh th thi. Anh lnh kia li n tn ni: - B con y yu cu. Khng phi v ng nhn tin m phi lm u, m y l s ng. Anh ti ci gi l: dn l tri m Anh lnh mi hc u c cu ny, ni nghe c v cp tin qu. dn l tri, cu vang lng Hi ngh Din Hng i Trn, anh ta mang ra xi ngang xng y vi ng ti gi lo luyn trong ngh, gia m ngi khng c mt cht kin thc no c v con thuyn v bin khi. y, khng phi vn ca ai, v n l k thut; ti ng ln, ni vi hai anh lnh kin ca mnh. Nn nghe li ng c ti cng. ng ta c nhiu kinh nghim s a chng ta n ni. Khng th chiu mi ngi, v khng ai c kh nng y. ng c cng khng di g m nhng nhng y u. Khng c! Anh lnh ci li ngay: - Ngi ta mun cng c ch. Khing i d qu m, ch cn xm nhau y thuyn l l trong nc. Ngoi kia nc su chy c th tt, cn khng c u li c sao u. Khng nh vy c u! Ti c gng gii thch: - Khi y thuyn s b nhn xung cy trong ct. M c y c, con ngi xung nc n ngang c cng phi ngng, phi leo ln thuyn v nhn y thuyn ng ct tr li thi. Ln thuyn cao c hai mt khng thy sao? Hn na, ngoi cu , cng cn cn nh y. y cn mc cn th ra n cng vng thi. Cn nh thuyn trng ra khi cu nu c c i na th ngi ta lm sao ra ln thuyn? Anh lnh nghe m l ng cha hiu ra. ng my anh! ng c ti cng cng nhn ti: - Anh ny cng rnh thuyn b y. Nhng s ng ny chng ly g lm kh hiu, th m v nng lng, mi ngi qun mt, Nhng ri mi s tr li. 296

Thi ni hoi! i pht cho ri. C my ngi nhy xung nc. Khng lm sao hn c. Anh lnh quyt inh dt dt: - Ti c lnh lo lm sao cho dn va . By gi dn . Anh h ln: - Mi ngi mt tay y thuyn !

Ti lc u chn ngn. Ngi c quyn hn quyt nh th ? Ban u cng lng nghe mi kin, t ra ht sc dn ch ri li chp hnh cng ngt chung chung ca cp trn, m cho thc hin theo mnh. Va dt va thiu trch nhim m lnh o, ch huy, ly c a ln kin ca qun chng. Mt hay: c a ngu sn sc, l b a nh qu chn vn ln trong ti. D h! D h! Thuyn ko li.

Ti nghe m ci kh khan, nhng cng nhy xung ra sc y. Lm sao c khi c lnh mi thanh nin u phi y thuyn. Chng n ngu qu m c quyn ra lnh mi ngi phi thc hin theo ngu ca chng mi c. Ti mc cn th u li c sao u! Thi hn hoc: - M kip, lm by ri thi sao, d qu h ? i cht m ! Nu y v ch th ny th y lm g h ng? Ngi no nghe hai anh ni, bt ni theo. M chng phi ch y mt chic thuyn c Thi v ti. Tt c thuyn bi bin Bnh Tuy chiu hm , u bt chc xm nhau y. Chic ny li chic kia y i trn nc cn. Ting la ht h d vang tri trong bng m m m, trng kh th v cng. Kh th si ch , khi u cho ci mi thm ha s xy ra, y on ngi vo vc su m mt. By gi cng nn ni mt cht v chnh quyn v dn Bnh Tuy, v nhng thng vn m ln qut trong lm bi hoc ngoi nng ct. Mi u, my chic ghe ra i, bn x t c ra dm ng, dn c t m n xem; nhng c tng chic l t b i yn tnh v bun chn nn h b v. By gi th bi b dy tri dy t, bn h li t m nho ra, nh uc y bi. Thuyn y xa cch m nc my trm thc. Hai thng x t ni vi nhau: 297

T, ti n lm lon h? D, hnh nh vy, lm nh ti n cp kho hay sao m b dng mt lt vy? T, my cho lnh kim tra ht vng bi ny coi c ai b cp hay ng ti mnh c lm sao khng?

Hai ngi dn th ni vi nhau kiu khc : N, hnh nh h nghe thy ci g , thnh ra chy hi h. Thuyn cha ra ni m cng rng cong lng y thy khng ? Bn ny chc bit gic ti st t mi qunh vy ch. N, coi chng nghe! Dm lm , mnh lng qung ti chng bit ra, chy ht kp a! Vy phi tnh i ch. V nh mau, lo i cho gp!

Trong lc , bn vn m b nh tan tc t m qua n chiu nay cng l d ti y np ng rnh rp. Chng cng mong c thuyn v Si Gn, ng b l mi kinh khip ca chng ri, thy c gii phng rp. Hai thng: mt vn sng bin, mt bng , u l bit kch, bn bc: Ti lnh trn bi u ht ri my? Ti canh phng di tn h? Ln thuyn ht ri, thuyn mt lc cng nh neo, u thng no con g m li trn bi. Vy th ln k hoch cp thuyn i ch! Xong ngay, ti n ang ri lon c ri ka, tp hp anh em i! H d! H d! Ko thuyn, thuyn trn ct.

Ting reo h li i dn, nhng cho hi th hng hc. H d! H d! Ko thuyn, thuyn mc cn. H d! H d! Nc ngang c. H ... Mt s ln thuyn phi ngng li. Nc bin lnh qu ngi ta run ly by, phi leo ln thuyn. Thuyn li hn vo trn ct. Ting loa vang trong nh la uc trn bi: Ny! Dn di tn. Trn ra ngoi lm tr g vy ? Ny! u ! Kim tra! 298

m di tn ng y: Cht m, ti n xa vo ka! Th l mt s thuyn nh x my chy th, ri chy cn. Tng! Tng! Tng Tng! Sng ch thin vang rn trong nh uc trn bi m vt trn mt bin xa tp. Loa li vang: Tt my tu! Coi chng bn b!

Ting my tu li cng n gt. Chic thuyn Thi v ti i cng n my, ting n b v tr con khc vang rn. Di nh n l m trong khoang bn cha con ng ti gi ci trn loay hoay vi dn my tu. ng gi th lc u: - Tri i, ni my cng khng nghe. Xm nhau lm m , ti n bt thuyn li, mt i, mt thuyn, t. Trn sn thuyn, gia m di tn mt my ti mt l lo, my anh lnh s on di tn ngi bun xo. Chic thuyn r my, r m ln, khi trng bc nghi ngt u khoang; chn vt quy nc ln ct bn cao, gi tt vo thuyn vng y u c mi ngi; nhng chic thuyn khng nhc nhch. My tu mt mi ngng r. Cha con ng ti th hng hc, m hi nh nhi. Ri my thuyn li r ln d di, r na d di hn, khi trng bc m mt. Khng cn thy g c trong khoang thuyn, nc ct bn vi nh ma ti tm mt my hnh khch. Chic thuyn git git lin hi, git mnh v trt ti r r .. ri t dng lt c trn nc, trn di vn vt. SS TTT! C chic thuyn cm st ci ln vo ct. My tu va cht bt r khi thuyn va chy c, khi va bt cun, nc, ct va bt vi, hnh khch sung sng chm ln th bt t nga, khi cun c v xt cao ngt, nc ct vi bn bng, thnh ct ta ra rt xung nh b di bom, my thuyn tht r th thm .. Ri my tt t ngt, im re; nc ct ri nghe rt trn thn ngi ri dt, khi khoang thuyn ta rng l . Di nh sng c v khi, bng dng ng c ti cng ng nga th hn hn, ba a con lc lng chng r tay, tt c t nh tm v ngt mun tt th.

299

My, thuyn dng chn vt xot ct trn nng ly phng ti, vt ch cn qua vng nc su, lt c mt on li cn vo nng ct khc. Cha ln no chic thuyn gian kh n nh vy, n nh con voi dng ton sc ca hai b my hi nc khe mnh: nhng c nh con chu chu khng l chm chn nn lc, nhy chm tng on, tng on. Nghe c ting my ca ca-n, ghe ui tm n dn trn bi t pha b, bn Bnh Tuy bt u sn ui. C th khng nghe ting ng, bn vn bng cng nng bng ti li ra. Gn 20 chic thuyn sp tr thnh nn nhn ca hai bn ny. Trong t th sp sa chm vt ca chic thuyn, my cn ang r d di, mt chic ca-n gh vo cp mn thuyn. Su thng xanh bn ti nhy ng lot qua thuyn cha sng my vo hnh khch. V trong cn ct nc vi t tung v ting gm ca nc my thuyn, hnh khch khng nghe thy ting ca-n v bn chng. n khi nghe ting h ln: - Ngi im! - th mun. Tt my!

My tu cng tt theo li ra lnh. Bn anh lnh s on qun di tn b bt buc giao sng. Bn Bnh Tuy ht: Tt c tu thot ! Ti sao? Khng tu thot, chng ti ra i! C giy php. Mt anh lnh s on qut li. Giy b hy, v cc ngi khng chu yn lng m li cn gy no lon ni y. H! Khng th th c! Chng ti khng n sng. Nhng cc anh lm no ng c bi bin. Chng ti khng phm lut. Vn i! Anh lnh tay i li, m ng trn ghe cng lm rm theo: Vn i, thuyn chng ti mua ri, php c ra khi c ri, khng th cn chng ti c, khng c quyn! Mt thng bn ti ru c chp ngn ng, n thy dng l khng xong v chnh chng n k giy cho i, n quay ra v lc, ht u v pha m n em. Tc th c ting ln c sng, mt s n ln nng b vng ra ngoi rt trn sn g lp cp 300

kh khan. m hnh khch hong hn lm thinh, ng c ngoi em b gi t t ng dy bc ln my bc n gn mi sng bn bn ti: nh git ngi ? Chng by dm bn ht y khng, th coi. Lu n rt cht, tao m t xung ti by cng tan xc. Su thng bn ti phn x cng bc lui mt bc, nhng sng vn cha. Ti by nh bt v b ht ? Hy ch nc ln, ch chng tao khng li c. Thng ru c chp o trng mt, hn ci ri ht bo my thng bn ti: Bt cha con thng gi ti cng nht khm! Ci g vy? ng gi chn li: - Quyn g? Chng ti mn ri, tr tin hn hoi. c, c thi ng gi gn. C quyn ch! N phm lut giao thng trn nc s dng thuyn khng ng quy cch v quy nh, chng ti ra lnh cho tc bng li. Hn ci. Ci ru c chp vnh ln: - Mt bng th mi lun cha con n vo c khng? Ci ru chp li vnh cao ln: - Thi nh, cn tin mn thng ti cng, sn xin mi ng gi vo trng ti tr li. N quay sang m b h, ht hm: Lm i, bn cha con thng gi kia v thng gi ny! Cha! Cha, ng i n git . Ngi m ca c b gi, con gi ca ng c, chy nho ra m ly tay cha tr ko. Trong lc ba thng bn ti i n khoang thuyn tm cha con ng gi ti cng, th y mt thng cha sng vo ngc ng c, mt thng cha vo m hnh khch. Cn thng xp th ru c chp run ln trong ting ci ha h, ni ct nh vi con gi ng c, n mc loi vi mng theo kiu b chn l hnh: Khng git u, cn ku ng bng cha na, chu khng? Ging tr nn u gi hn, n nhn thn hnh ngi n b chm ch: C em v theo lun ch, ngoi ny lnh lm. Thng ru rm chng ca ngi n b ng ta tay vo nc khoang thuyn, ru cng run v tc gin. 301

C em, v ngh li mt m, sng mai i. N ht hm ln lt cho c m n em.

Ba thng bn ti cha sng xung mt bn cha con ng ti cng ang ng di hm my nhn ln, chng tht: Ln! Ln ngay! Mt!...Hai!...

Thng bn ti cha sng vo ngc ng c, thc ti: i. Sang ca-n! Mt!....hai!...

Thng cha sng vo m hnh khch qut: Rc rch tao ria!

Thng ru c chp, rt sng lc ln n, cha vo ngi n b, mt sm xung nhng mt li lng l: C em, theo qua ngay i!

Png! C ting sng n bn ca-n v ting tht tip theo lin: Cp! Thu qun lc chin cp ca-n

Png Png!! Hai ting sng na n lin bn ca-n v my ca-n r ln. Su thng bn tu bn thuyn tht sc, thng km hnh khch quay sng v pha can rt rung nng khu trung lin: Tch Tch Tch Tch!!! V trong my giy tht nhanh xy ra bn thuyn di tn: Png! Png! Png! Png! - Cch! Bp! Ba ting sng ngn ca thng ru rm n ngay bn khoang, bn nhanh nh chp vo 3 thng bn ti khi mt go nc si t di khoang thuyn ht tt vo mt chng. Mt pht sng ngn na ca thng hi trn bi nh c tri ma bn vo gia ngc tn bn ti uy hip ng c. Hai cy M16 ca hai anh lnh chp li nh vo t thng ru c chp v thng bn ti quay bn v bn ca-n. Thng ny b nh trng vai cha n thua, n ch xing ning ri ly li thng bng quay li nh n sng vo m ngi di tn, nhng 302

Png ! N b di dng gia ngc, t nga xung nc. Pht sng sau cng ca Thi. Bn ca-n ting my tt ngm v thn ca-n ang chp chnh trn nc. Thng ru rm chy tht nhanh n bn thng ru c chp, nm chn n ko v mn thuyn. Trc khi y xc thng ny xung bin, n cn p bng sng ngn vo gia b ru c chp, mu ming phun ra. Tr th xong, n ng ln, tht to: Qua bt can cho thuyn nh, qua bn chc ngi nhanh ln, ti li ca-n. N ci sng sc: - i y hi qun li can nh ngh y. Ha ha ha...Ri: m! N nhy xung nc. Hai pht sau, ting my ca-n n chen vi ting my thuyn. Ngi c sang bt, thuyn nh i nn lt mau chm chm v chic ca-n chy quanh n nh hi thc. Ti ca cu ri, qua mau mau mau!! Mi ngi ht dng:

Chic ca-n lao nhanh qua trc. Chic thuyn vt theo. Nhng: S TTT! Thuyn nhy dng nm ch v trn cn. Lui, lui ly !

Thuyn git lui, ri lao ti. S TTT! Ct nc vi bng, thc ln. Trong bng m, chic ca-n quay li ri n, chy loanh quanh. Thuyn v ca-n nh hai m con ch si, ch m b thng chy khng ni, con qunh qung long qung k bn nhng khng bit lm g. Png Png Png Png!! n trn cu bn vi xung thuyn. Cht cha, b chn nh!

Png Png Png Png!!! Sng vn bn t cu . Can tt n pha! Ting tht x c hng ri lm rm: o m, ngu thy m ri n cho n bn ch!

303

Can khng tt n m ri v pha cu . nh sng qut loang long, qut trng mt m vn sng bin gn mt chc tn ang ng sng ngi n n. Tng Tng Tng Tng !! Trung lin trn thuyn qut lin. Khc Khc Khc Khc!! i lin ca-n qut bi vo. Bn nm thng vn qu Tt c bn cn li nm bp xung cu . Ca-n vn ri n. Sng vn bn. Chic thuyn li S TTT! S TT!! Trn nng, ct nc vung vi, my n m m. Khc Khc Khc Khc!!! i lin n nh ngy di, thm hai thng vn vng tung. S TTT S TTT S TT!! Thuyn dng ht sc in cung vt qua. C ht sc. A A A. Qua ri!! Ting ht chin thng ,thuyn lao qua, hm vo mt nc, tri ln, lt ti tc tc. Chic ca-n quay li chy theo thot qua ca cu , tt n. t dng c chic thuyn v chic ca-n sng trng ln. Mt chic ca-n th hai ui theo bn gt, cha ti ca cu , i lin ca n n lin hi, gp rt vo chic can di tn. C my ngi trn ng ln ra. Ca-n trng n lng l! Mt ngi trn chic ca-n chy trc ht ln. Chic can ny b nc trn v tht nhanh nhng vn c lt ti, my ngi chm ln vy vy cu cu thuyn. ONH! Lu n cu qung xung ca-n chy sau. chic ca-n di tn nhn li chic ca-n bn hiu chin Bnh Tuy, thy n va chy n ca kim sot b lu n t nhin quay tua b vng m sm vo cu ; n pha qut loang long, i lin chng ngc, nhng m vch ln n bay ln tua ta. Trn cu , bn vn cng nh n xung nh ma. Trong hn lon, chic can ghim mi thng vo ca cu. MMM! B NG W MM!! N te bng la rc. 304

Ti vn bt trt thuyn v ca-n chy trc, quay ra bt chic can chy sau m gy ra c s. Chng cn ci thot v Si Gn, bt cn ai c. Cuc hn chin th tam gic tan, bn thng ghi cho m dn di tn. Bn vn cn vi a chng sng nhn theo tic r trong khi bn Bnh Tuy ang chm vo nc chua cay. Nhng .. lon chin vn cn ang tip din gia ba phe trong vnh u tu vi nhng chic thuyn cha thot ra c khi cu . Ting m vang v nh la chp le nh ang c ngy hi ln, t pho bng! Ch c dn Bnh Tuy ng xem trong b l yn n, lc ; ch lc sau, chc h b bn x t , vn vn trt gin ln u. Ngha l Bnh Tuy cng ch yn tnh lc u v sau phi chu cnh tang thng nh cc tnh khc. V ng nh vy, ni no c lnh ch huy ca con qu cha Ph u rng th ni chc chn s tr thnh a ngc trn gian.

VN CHM I TT C Thi v ti ngi sau thuyn, thng ru rm ngi i din gn , can sp chm th ui kp thuyn nn n v nhiu ngi khc c cu sng. Ti ngi ngm ngha thng ru rm mt lt, ri khu Thi ni nh: Ci thng , i y chin u. Trc mt mi ngi, n xng danh ri c chin u cho xng vi chc v. i c nhng thng nh th. Ra v ta y anh hng x thn v nh v nc. Nhng hin nay trn thuyn l nhng con ngi au kh v bun bc khng ai v tay khen thng i y, n mt cu khch l cng khng c, lm n tc bc chi ng: o m tin s i! Chy nh mi ra mt chut. y ton l k nm khng chc ch hng k. .m, th ny phi em vt xung bin cho c n. Nh tao y n, i y ra i y, trong ny c thng s quan no nh tao khng? .m, ht ro ti by, ch tao a ra cho n h ? Ni xc qu th c phn khng, mt ging no mng li: Ci thng b ch leo nn u n cn nn khng b con! 305

Thng no ! .m, l mt ra coi! My l li y m coi, con ch u trn u my y.

Trong nh sng l nh ca n phng my ht ra trn khoang, thng i y l d i tm con ch. y ny! Bp! Mt anh vm v nh vo gia mt thng ru rm, n yu th t nga. Anh vm v l con ng ti cng, by gi thuyn chy u nn anh ln sn thuyn nm ngh nghe thng i y chi ng, anh ni nng. Thng ny va nt n cha anh, lm cho ni hn th c xa ca anh sng li. Anh ngn gi ln c, v nm tay rn chc chc vung vo hm ru ca thng i y, anh tht: Tao nhn my nm! Tao bit thn tao l c nm trn tht nn chu nhn my, khng dm ng ti my v quan qun ca my khinh my, v qun cnh chc bt tao. My khng nh tao ch tao nh my! My ng vi v lnh nhiu qu, nh lnh nhiu qu, my u c nh ni. Bp! Bp! Anh vm v m hai ci khi thng ny ca quy. Theo li hi ti ca anh con ng ti cng, ngi ta c bit cu chuyn: Anh ta l lnh hi qun lm di quyn thng ru rm. Trc kia n l trung y trong b t lnh ng bn Bch ng. Ngy anh ly v c mi n n d v n l xp anh. Cuc i lnh bin, anh vng nh lun nn gi v bn nh cha m v xm Bn C ( Si Gn). Thng trung y lm b n thm lom v sau lm nh thn tnh mi v anh i n ung ch n ch kia; ban u i ng ngi v thnh thong cng c anh. Ba nhn sinh nht ca v m anh th ang ngoi bin, hn mi ton th bn b ca c nng n tu nh nhu nht say sa v cho gip a mt nhm v tn nh. C v anh v vi bn gi c a v sau ht, nhng li a v phng ng. T , anh hi qun khng c dp v nh v v v c b t. Anh thot v vi cha, chy thuyn m np thu thn cho a phng. Anh cng thy thng i y gh Bnh Tuy ch hng lu my ln, nhng phi nut hn chu nhn. Ln ny chc thng i y b kt cng no , di tn v y m oan gia gp nhau. Hi ti xong th b ru rm nhm ln cao trn b mt sng v. Anh lnh ngy xa tri n li gia sn tu v hm da: 306

Bo cho my bit, by gi th chuyn tch bch, lut php ca ti by sp tiu ri, ch xong v ny tao lm tht my tr hn.

Ti nghip a con ca hn, c b gi u hiu g, vn mt lng thng cha: Ci tri ba ti, ci tri ba ti! C b nho ln lc v khc tht.

Lc thng ru rm b x, ngi ta nhn xem h d; by gi th n on khng cn dy da, h th m vn vn trong cuc di tn, h tr c ngay vo chnh chng ; nn h mc nhin cho ci th lu nm c tr lun trong dp may him c ny, lc m lut php binh vc chng n mc nhin b h hy b. Nhng tnh ph t lm con ngi xc ng. Hnh ti ngi cha trc mt a con l thi qu ! Nhiu ngi ln ting: Tha cho hn. Ci tri cho hn ri bt hn ngi im khng c chi ra mi ngi. Nh anh lnh s on canh chng hn. Thng ru rm c ci tri ngi , nhng vn gm gm. Mt lc sau, nhn khng c n khng dm chi thin h, m quay ra t ra mnh. Chi mnh nhng cng chi ngi khc: .m tc qu, ti tao i, ti thng cha tao, ti con v tao, th tao u c thua! Im! Anh lnh sng s. Ba i! Ba ng ni g ht. H bn ba rut ! a con gi ca n li nn n. Ti nghip c b gi, dy bo che ch cho cha mnh. Mnh im i c c khng? Ngi v cng bo v ng chng. ! Nhng thng ngang ngc li trt gin ln u ngi n b

Trn thuyn, nh sng l nh. Bin th en kt, trn tri khng mt nh sao. m di tn ngi chm nhm ging nh ngi trn g nh sn; ch khc ci sn nh y b nhi ln xung. Ngi ta ngi bnh bng nghe chuyn chi ra cho vui, khi nn nao nh ti Vng Tu v ch. M v thng ru rm dim da d dy ra ma mai ng o: Mnh ng s v em ci ti nghip. Con v gi ca anh, anh c s nhc rc khng. M gi th khng m hng, cn em phi em ci thn b ny lm ra tin cho anh, cho m ta. 307

Trc y, m l c gi qu Vnh in (Qung Nam), m i ph phim ra tnh , chuyn t tay tn lnh ln tn thiu y. p sn, li t im thm bng my ci n phn vinh gi to, c gi qu thnh b i cc, tng t m ti ci dm hn lon xc ca c nng, n tn thiu y ln i y. Thng ny khng b c m, s i; h gi nhau bng a con gi. Ln ny nghe ng, thng i y dng thuyn ra rc ti tin. Dc ng v, b cc chin hu cp ht tin mt, n nh mang tm thn ng ngc ny v Si Gn kim vn tr li, d tranh giu khng c nh tnh l th cng kim chc qua ngy. Nhng mi chc ngy phi chu vt v kh s, ci cn li ra. Ti nhn su vo nh sng m o, nhiu gng mt v thn hnh con ngi mp m ca ci x hi ang lnh nh trn nc. Ti thy h bnh bng trong s sng kiu M, chc cn nhiu ci mp m thi tha bn trong cha c phi ra. V d nh ti, cn khn ngoan giu k. T dng ti cn thy pha phi by ci thi M trong con ngi mnh, ch khng phi ni m s mp m cn bao trm; phi ch no trong sng kia. Mt con thuyn xa b vi nhiu ti li cht cha bn trong, khi no mi n bn con thuyn c ci ra sch s; cn nh con thuyn khng chu vo b, cn mun lnh nh tri dt t do p ci thi M th th nhn chm quch n xung i dng, cho mui mn p n tanh, n thi sang ngi khc. iu ti ngh, n ti! Ti mt cch khng khip! Nhn chm con thuyn mi u l my ht nc nng v tha, ku lp bp sn thuyn cng vi gi tht ng c khng gian. Ma! Tri dy! Bin ng!

Nc bin b cn gi ht bng bay ta thnh bc mu hng vn ht nc ln my git ma l t. Mt cn gi khc thi trt xung trc mi thuyn, ht c khi nc khng l tung ln tip theo, lm mt nc lm su v con thuyn chi vo chng bng ui li ln khng. Ting r nh b chc tit ca ai vng lin xung bin v ca ai go ku thng tic con ngi, mng m bin khi. Mt cn gi tip 308

theo ln di ui thuyn o mt khi nc to rng, lm con thuyn nh b trt lui ri vo , d bng mi thuyn cha xo ln my. Ting r nh b chc tit li tht ln th thm, t nhiu ngi g li ln tm xung bin. Gi la o t tri sang phi lm con thuyn nghing ng p mn thuyn hai bn ln mt nc. Con thuyn dp di d tn, con ngi th ngc li .. ln trn .. Trng chui .. Bt ngi dng ln .. lt sp .. t nga .. ri .. ri .. ri xung bin. ng tc nh chm, tht chm theo tng ln, tng con sng u u nhng chc nch khng cng li c. Trong cc t th , hn 200 con ngi trong thuyn lng thinh, mm mi, ly sc chu ng. Ti m cng khoanh trn khi g trc li, hai chn bung thng qung ln p xung rm rm. Khng thy Thi u c. Mt thn hnh no ln trn .. trn .. trn tng vng, ny cao ln ri ri xung, ri t dng ln trn tht nhanh v pha ti, vp vo thn hnh ti, tng ln rt qua ti, tut tut nm dn st vo be thuyn cao hn sn bn tc. Ti nhn ra l em b gi con thng ru rm. Lp tc ti ly sc, mt tay v thn hnh m cng tr li, mt tay vn ra tm ly em; nhng ngay lc , ui thuyn thp xung tht su khong bn thc. Em b dn st dc be thuyn, t t trt ton b thn hnh nm ngang theo cng chiu thng; chn u thnh hng ngang trc mt ti; mt tc, mt tc ri, hai . ba .. bn tc tht chm, ri vng bn ra bng m khng gian ca bin, khng nghe ting ri, c l em vng ra , qu hng chc thc. Cnh tay vn ra ca ti trong lc y khng a ti c m b a cao ln cng vi hai chn ri nh rm ln sn thuyn v t dng c ai bu cht tay ti, ti c nhn nhng khng bit mt. Hai con ngi nm bp trn sn cch khng xa, tay chn qu lon bu vu vo nhau. Ngi n ng l thng ru rm lm cm ng ln li b ngi n b l m v quy vo chn lm n t sp xung ri lt nga ra; m v mun lm cm ngi ln li b thng chng tm o li vt li. Hai a qun nhau mun nt bm. Nu khng l chic sn ang b sng nhi ti cho y l cuc u vt gia cp oan gia . Chng chi nhau ri n nh nhau. Nhng khng; y tht ra chng ang bu vu nhau gi ly s sng cn. V p hn l do c s bu vu ny m nhng ngi ln trn qua c vt i, nhng vn cn xi c v cu c nhiu s sng. M tht, khng c g phi b vt i c. 309

Ma nc vo bin o o lm gi gim i. Thuyn va bt nhi th nc li trn lan, con ngi ngi trn nc, di nc. Trong bng m, mn ma nh tng trng d, ri c ngu. Bng ti en trn bin, c nhn cn thy m m; nc trng trong ma c, ngc li, trng chng cn c. Ting Thi gi ln, ting ti p li v hai ngi gp nhau bnh li thuyn. Thi b vng vng u , by gi gp li ti. Chng ti mng m nhau. Cha kp lo s cho chuyn nc chy trn vo hm tu th ma t ngt tnh. Ngi ta va mng r, lin quay ra than khc. Ti lc ny, ngi ta mi kp kim im li, thy mt ngi thn, ku go k l. Nc vo thuyn b con i! Ting ng ti cng tht ln lm mi ngi nn khc lng nghe, nhng cha kp nhn ra nguy him. y thuyn b! Nc trn! ng gi r ln, c thuyn git mnh theo.

Ting x x ca nc si khi n ang dng ln chm my tu. Tt nc b con i! ng gi ht ln.

Mt s trn sn chy rn rn n khoang. Trong khoang, nc ln hn bn tc. Bn cha con ng ti gi, chn ngm trong nc ngang ng quyn. Qunh qung, qunh qung gu go, thng mng nn b c ngi ta ko o o ti. Trnh ra, bu vo lm g, bu vo cht h? Ngi ta tht ln. n b trnh ra! - n b khc r ln. Mc b con, tt nhanh b con!

Nm, su ngi nhy ngay xung khoang. Trn sn c chc ngi ng chc. Tt c mm mi nn th, mc, co , c, a ln, chuyn ln, chuyn i, xung bin. Thi v ti di khoang, chng ti c mc, c a ln. Ti ghi lin vo mt mc nc ni ci cn nhm no hng thuyn v theo di trong khi mc a ln, mt cch lin tc bn b. Nhn qua Thi, ti thy anh cng ang nhn ci thng thic ko nc a ln, ri nhn ci thng thic vo nc...V my bng st nng gp nc ku xo xo, my dy khi trng xt ln; mt lc nc ph ngang gi ti, nghe m m. Mt lin tc nhn vo ln mc mc nc ghi, thy c xung nhiu.

310

Ngh n s bn b c hn ca con ngi trong ci vic a nc chy vng t khoang thuyn ra bin t bin n li ko vo khoang, ti reo ln: Hy chun b ton ngi mnh khe thay phin. Va mc a ln, ti li ro tip: - Chun b bt cp thay phin i! on khc vo thay, mc co a chuyn tht khe. Mc nc li dt xung, dt xung n ngang mt c chn. ng gi ti cng mng qu, ht tng ln: Rng ln cc con, con thuyn ang lt mnh ti! Lng ng ti gi d thng, ai cu con thuyn l cu con ng. Ma! Ma na ri! Gi! Gi na ri! Ting ht trn sn thuyn lm di khoang ng ngn ng trong thong chc. Anh em i! Hy c gng tip tc! Bung li l cht! Ti tht ln trong khi ngi no , ng k bn ti li lm bm: Coi nh cht. Thi, ch cht thi. Trn tay ngi ny ang cm ci gu. Trn thuyn, ton b 200 ngi ku khc d di, ngi ta xm qung i tt c c mang theo. Thay phin! Ti ht v nhy xung thay th bn di. Lm hng ln anh em! Thi la to ph ha. Ta thng! - ng tri thua! Cn nhiu ngi nhit tnh qu ni to ln bn tai ti. Li tip tc mc co, mc co. Tri vn ma, ma tht m. Gi vn thi, thi tht m. Con thuyn di ln xung, nghing qua li, nc v ra khoang thuyn u u. Mc nc trong khoang lc ny khng thy xung, n ng yn v bt u dng ln t t. Ti ngm ngh mt bi ton ri hi bc ti gi! Cn xa khng bc? Hai gi na mi n Vng Tu! ng gi n nhn tr li. Mt gi thi bc! Ti chia i thi gian. Khng c! X ht my ri. ng gi c chu ng. Gh li sau mt gi ti a thi. Ti va mc nc a ln, va ni nh nn n. ngm nhiu qu, cha cp thuyn v c. Cp ngoc th lt. ng gi p va ch cho cu. ng ht tm tr vo vic chy my. 311

L mt ci l khng ai cn nh n nguyn nhn gy ra tnh trng khn nn ny, khng ai ngh n bt ti thng ru rm khi xng thc gic ra i gp gp gp ci cht bi sng n vnh Bnh Tuy v ci cht chm sp n y c. Chng cn ai xem n lm g v ang lm g y. Nht l ng c, c cuc i lo luyn ca ng phi gy ngang bi thng ru rm. ng l mt th my kinh nghim bnh tnh, n l thng s quan hi qun phch li, xc ni. Ti v c ca ng thng n bng kt qu cuc thua trn y. N thua ng bng bao nhiu mng ngi trn thuyn v ng thng n i bng my mng sng ca cha con ng. ng gi nhn vo l knh tm xa, m m soi mt chm ch vo mn ma trng c; t dng ng la to v b tt my chc vng tay quanh bnh li: C chin hm trc mt!

Ti va c thay phin nhy ln sn thuyn. Thi cng nhy ln theo. Sau ting tht ca ng gi, chng ti chc nhn trong mn ma, bng chin hm hin ra. Ci thnh tu rng ln nh mt bc tng chn ngang trc con thuyn b nh, chp chn nh n nh hin vi my m en nh xu chp tt chp tt. Con thuyn c b lch ngang song song vi chin hm, nh st vo chy ngc chiu vi nhau. Mi tri tim va c p u tr li qua mt cn nhi nh ng tim. Anh con trai bc ti gi, ngi lnh hi qun, cay ng cm cy cn st di chy ra mn thuyn, khoo chn chc vo ct neo, mt tay nm be nc khoang, tay kia c gng gng bp tht cun cun, ly ht sc y cy cn vo sn chin hm, ct gy ting ng mnh chin hm nghe thy. Nhng cy cn hu vo khng kh, p ngc li vo be thuyn nh bp lm tot mt mng ln. Anh ta chng cy cn, ng th hng hc. Cht nhn thy thng ru rm mt xm xt ang t ngi vo trc nc thuyn; ming cn cht nhng mi nhch ln nhe rng trng nhn trng qu khip. C l lc , nhng cnh tng hn lon dn dp lm cho thng s quan hi qun c nt mt ngy di y, nhng ci mt khng hn sc ny li khin anh con trai ng ti cng thy ra l b mt ngo mn khinh i. Hnh nh ngi v trong tay thng cu ch bng le ln trc mt; anh lnh hi qun ng dang hai chn, hai tay nm cht mt u cn nhc cao ln trong khi tn s quan th vn trn trng mt tho l ng nhn anh; ng l thn hn n i xa. Th ri cy cn tip tc c 312

nhc cao, bng hn ln, quay na vng, qut tt ngang vo gia thn hnh tn ru rm lm thng ny nh gy cp, vng bn v pha chin hm. Cy cn cn quay thm v vng i cng v pha chin hm. Ti nhn thy v chun b n ting rm nh thc con tu st. Nhng khng hiu sao, hai bn tay anh lnh hi qun khng chu bung thanh cn m vn nm chc ly, khin sc bay ca thanh st nng li vt thn hnh anh ta theo ri tm xung bin. Ln th hai, cy cn vn khng p c vo thnh chin hm. Chin hm v con thuyn va lt qua ht trong ting la dy tri ca nhng ngi trc cn cht ui sp n. Chin hm cao qu khng th thy con thuyn b nh khut lp trong mn ma trng vo gia m en mnh mng. Lin khi y, vi hnh nh git nhau khng lon ca hai ngi hi qun, mt ting tht m nghe nh ting st nh ngang tai mi ngi: Qung bt ngi xung bin!

Mt pht yn lng. Hng my trm con mt trn trng. Tt c nghe r cu tht anh c ng nguyn ra y. M khng phi ch c tn ao ph no , ngang nhin i dt mng sng ca con ngi; hu nh mi ngi, ai cng vy, nh m vang cu ni y trong u ngay my giy trc khi ci ming tay sai thn cht y pht ra. Qung bt ngi xung bin! Thng ao ph u tin ht! Qung bt xung bin! Mt m tay sai thn cht ht theo. Qung bin! Qung bin! Qung bin!! Ton b con thuyn thng kh rng ln. C gi, mi khi ny ni vi con gi: S lm ng lc li kh cu g con, th by gi li lm bm: Qung bin... qung bin v chy x ti m ngi ang hn lon. Ri c b qung xung bin ngay lc y. ng k bn c gi, ti b dng in in lon kch ng, bng mun ct nhc chn tay; mun bc thng va qung ng gi m qung n xung bin ngay, ly c tr c, nhng Thi nm tay ti, km li ngay. C l Thi kh cn b c, lung in khng chuyn qua c m cn ng nh tri trng c sao?

313

Hai thng nh c nng ma chm chy nh ma lon, nhiu nm s hi nn hai tn n ng lc lng th m phi s hi n cung chn, vp t, chm ln, chy chy. Chng loi choi, lm kch thch s sn ui; sau cng, li thot ca chng l bin c, chng khng gh rn vng nc bao la en c trong m trc mt bng m ngi tr thnh man di sau lng. L tht, sc mnh hp qun mau l khng u bng! Ch n b o mng b chn thot ng vi thng ru c chp vnh u thuyn, ang m cng cy ct chng li, b mt ngi con gi o l nu ko pha sau. Ch y m s ngi con gi bng na thn mnh?! V m ng ko ti, k nh v l, p vo nu ko ngi n b. Khi m ngi nhc bng th tm ch n b v vi bin cng chng con, th h quay nhn nhau gm gm. C gi o l yu bng va toan chy th c l mc tiu qung bin lc ny .. trong lc con thuyn khm nng y nc trong khoang. ng ti gi t mem, xp xung m tong teo dang tay trc ca khoang la khn c: Tt ..nc!...

ng cn ngh c con thuyn c cu vt th n s cu vt c mi ngi. Nhng ch mt s khng li nhn ng, s ng vn cn ang lon cung ui bt x y. Hai ngi x y nhau gn , bang vo ngi ng ti cng, c ba rt vo trong khoang bn tung nc. T dng, cn lon cung du li; bt nc trong khoang n cun khin ngi ta nhn ra ci ng n cn phi hnh ng. L tt nc, l tr li t u nh khi ny cu nguy con thuyn. H thong cht hi hn v s in cung, dng ngi h r xung. Nhng tr. Mt s my ming vn y thuyn nt khi ny, khng chu ni na bt tung, nc t di y thuyn tro ln cun cun, pht chc trn ngp c khoang thuyn. Thi nm cht tay ti. C hai nhn sng vo chin hm ang khut mt vo mn ma, ri quay nhn sng vo con thuyn. Sn thuyn h dn xung, mi thuyn cn rn ti git git lm hai anh lng khng bc lui. Ch cn hn trm con ngi v l l khng mt ting la ht, thuyn chm vo bin c, khng ai c ng. Ch mt thi gian qu i ngn ngi, thi gian ca hai phng tin i bin chy ngc nhau m s tn st xy ra n d man cc . Nhng con ngi cng kh

314

git nhau nh by si xu x tht nhau khng bng! Gn phn na vng xung bin, hn phn na ngay sau , cng chm i tt c. Mt cn gi lc thi st my t sng dng cao lm nc bn ln thnh mt mu sng trng trong m. Bin u mt.

PHN V: VT VT C G BY RP GING Y N CON MI SNG ST Chm nghm vo trong nc m ti khng c cm gic mnh ang b cht ui, va nh cn thy con thuyn hn r trong tr, hnh nh cht sng ca mi ngi trc thm ha m thuyn, va lm nhng ng tc phn x t nhin c dnh s sng: ht nc vo mi, hp nc vo ming, a tay, p chn n khi nghe nght th ht bit. Trc khi chm th ti cng cht sng nh mi ngi v sau khi nghe nght th ti li i vo cn ng. Trong cn ng, ti nm mng, thn th dt d trong nc, ti c nh thy ln lt ht con vt ny n con vt kia. Con thung lung ln vng quanh un o nh nhng, n bng qun lng, ui ngot bn ny u ngoo bn kia. Con ra th mai trn mai di nng n chm ni, ci mi ngng ln p ht khng kh nh nhng. Ri con khng long chn i chm y bin, u ngng cao vo bu tri nhn ng xa xa ri bng con c li tru li nghing nghing lch lch trn ct lp xp nc. Ti thy mnh ang li chic gip mui trn chy trn con ng hp t, c v con ngi pha sau. Chic xe ang dc lm u ti mun nhi xung th con ng t ngt b mt tng chn li. Tng to chim gn ht con ng, ti c cho xe lch chen vo khong ng nm tc cn li nn lm lc tay li v c ci xe lao xung b dc. Khi thy bi tha ma, m m ngn ngang th ht thng kp, xe trn ln cc nm t v m bia. Pha sau, mt bng en chong ln nm cng cnh tay ti, ming ti h hoc ra chng nghe ting trong c na. Ti chc ngt i chi b ni khng khip n tt cng. Ha, c lm sao vy?

Ti nghe ting m chng hiu g, t t quay li, thy ngi bn rt quen, nhn sng hi lu mi nhn ra Thi. Cn ht hong li dn. 315

Thi ngi xung bn ti: Tui qun kim c qu l, may qu! Tng c cht mt di bin ri. Ging ni ca Thi tht cm ng. Ngay lc thuyn chm, anh c nm cht tay ti nhng sc chm ca thuyn li hai ngi chm theo lm Thi vut tay. Trong lc nguy nan gia vng nc bin mnh mng, Thi cn kp git git nt phao cho ti v cng b nght hi chm vo nc. Vn bnh tnh, Thi nhn th ch phao phnh nhanh, y hi, anh bi ngc ln mt nc. Anh cng tng ti cng ni ln ngay sau , nhng chng thy g trong bng m dy c. Anh nhn quanh qut mi trn nc, c nh hng li vo b nhng bng m chng c phng hng g c. Sao khuya khng thy, my ph ti tri. nh con nc bp bnh y a, anh thm c, nu cha phi cht, sng s a vo b. Th thi! Mi gn hai ting ng h sau, chn chm ct, anh m vo bi. C n gia tri nc trong hon cnh ny, Thi bun v hn - ti ngi bn sinh t my ba ry chng cn thy u. Anh hoang mang khng bit lc anh git nt phao cho ti c cha na?! Anh gin mnh qu. Khi con thuyn sp sa chm li khng nh n s dng ngay ci phao cp cu thy nn ca cng binh m chng ti lun mc nh o trn ngi t Nng. Thi nhn mi ra khi ri chy ti lui qun kim khp khong bi. Khi va i qua khi ln th hai ch hng trm t thi ca cc d phc ni bp bu trng c khong rng bin en th anh nghe ting pha sau lng, anh rn ngi quay li v thy mt bng ngi ng trn ct qui d v cng: phn trn to b ra. Nhng cht nh n hnh dng ngi mang phao, anh mng qunh v m sm chy ti. Ti c tng l trn ng chy lon t nht mi ngi phi au thng nh thy v ti mt c. Thi cm xc, ging run run. Hi th ti u v ti nh li tt c nhng g xy ra. Ngh li v gic m, ti hiu mnh ln ln trong nc, ni ln tri lnh bnh v sng bin dp vo b, chn chm t ko l trong m t thi trng lp ca cc d phc bp bnh ng kia. C l ti khng bao gi qun c gic mng hi hng ny, c n hng trm nhng b trng - Ti ni v cht nhn ln cao: C thin ng khng 316

y m cc c gi cht th thm th ny ? - M n li l s tht ang hin nhin trc mt chng ti. Sao? Khe hn cha? Thi n cn. Ti lc u nhng cng t t ng dy. Ti c nh con thuyn v 200 con ngi trn . n hm sau, c l sng bin cng s a h tp vo y nhng h s vo chm v phi dt d v ln trn cun di y ct gia bin xa. Hai trm con ngi, cn hai chng ta! Ti bun ru ni vi Thi. Khng! Ti c gp 5 ngi cng bi, cng th nga vo y, Thi k: - H i v Long Hi ri. , anh lnh hi qun con trai ng ti gi vy m cn sng, nh vng xung bin trc nn vo trc tin; lc ti tri vo, nh chy ra n hi han, nh cng thy thuyn chm. Anh ta u ri? Ti hi mt cu ng ngn. i ri! Khng ch cha v em sao? Ti ngc nhin hi thm v gia nh ca ngi lnh thy th cn st li. C ch ch! Nhng anh ta tnh nhm t lc gp thm 4 ngi na mi tp vo. Mi ti sau khng thy ai ln na, anh ta coi nh cht ht ri! Ti cng thm bun nn min cng ni: Thi ta i i! Ri ti bc trc mt cch nng n

Trn ng n bi bin Long Hi, khong 20 cy s, chng ti cn thy nhiu xc cht trn bi, c l l nhng ngi t Bnh Tuy i trc, hay ai i t Phan Rang, Phan R n y. Cng i, ngi cng nng, mu chy u; mong ngng mau n Si Gn, chng ti bc hng hn. My quang, sao t, ti thy c nh sao mai chn tri. Mt bin sang sng, ct l nh v trc mt non hai cy s trn bi v pha Long Hi c nh vng vt ca bng sng in ht ra khut trong dy dng gi. , dng li! C ting ni kh v hai ngi n ng chy ra. Dm li thy hai anh chng c nhau v my v nc khi thuyn cn Bnh Tuy. Hai tay ny l hi qun ngi nhi Nha Trang nn ra iu rnh nc my lm, c nhau chng trng vo u; nhng tinh ranh th chng ai bng. n st chng 317

ti, ngi nhi hai chn my nh dnh lin lm mt, ln ting trc, ging c ln da: kha! Hai kha35 mun np mng h?

Chng ti khng bun tr li. Ti n t chc tip n my kha kia ka! N ch v pha Long Hi.

Thi v ti vn lng thinh. Thng nhi kia, b chot ngi, mi hch, ni r rm: C ph, c cm, c c bia, thuc l li c c ngi p mc o tuyn, ni c!

Chng ti li cng ng ngc. Thng c cp chn my dnh lin nhi theo li thng bn n. Kha m m n, m gi, th kha chi lin ci cng s 8 m tn i a!

n lc ny, Thi ly lm kh chu, anh gn gn: Ci g? u? My anh ni ng hong nghe ch. t bu. Ka! Thng ny lin tip lun, a tay ch v hng c nh in vng trong hng dng: - C mt giang sn gm vc! n m xem! ! Thng chot ngi ku git ging mc d ang ng xoay mt vo nhau, ri chm ti nhn st mt ti t ngt hi : - Kha phi l thng m khng? Ti ht bit ti sao n hi vy, nhng n ni lun: i kha tn ri, mng tinh tan r, au kh kha qu kha i!

Thng nhi hch mi ln ti,lm ti thiu kin nhhn, nt a: Cc anh l ai, mun g! Ch ch ngon d. Thng ny lin nghng ngang: - Bit kch s36 Bc Vit y. Chng ti bit gp phi hai thng c n ri, chng ngy trang theo dn chy lon nn chng ai bit c. Thng hch mi ln ging dy i:

35 36

Ting i ca t khch; khch kha. Ting lng ca bn c ln da dng c khinh mit, khiu khch. Loi ip bo chin hm ra iu nghin tnh hnh, nh ph min Bc.

318

Chia bun cng kha cht chi, ch con nh nm tay dt kha i , ng s ci dng bit n ngay, nhn bn tay ct st mng hai ngn th bit lun l hng no ri. N ti l tr ngh con chng hiu ngay tut sut.

Ti thong hiu ra, chng n mun ni ti ngi ch c bn hc ca ti. Ci ngh dm l kha ca chng th rnh qu khng giu c, nhng ti thc mc sao ch ta li cn , c em u? Ti l ng mun hi nhng li thi. Thi hiu ti, chen hi nht ging ra chiu thn mt: N kha! Kha c qunh37 khng , trng b gi thnh con gi th thy m!

Thng mi hch nut nc bt: Qunh ci ba ! Tao thm cht m, Bnh Tuy thy n bu kha ui thnh ra thi, ch by gi thy n tao mun ni cn. May l ti tao c ngh khng th rt nh ba kha kia ri. N m ch anh lnh thy v hai ngi khc ri n trn con mt ni tip: - i 300 mt, xe bt bng ch sn, Rp kn bng. N ci khnh khch a tay bm ming nh mun hm thanh: chc ba thng con by gi khc cht m. Chng ti thy c mtt phn mu gian ca bn Si Gn. Chng ging by nh tm ht nhng ai cn sng st v n y. Cng li ci tr tip rc ,nhng xo thut cao hnn nhiu, n ung vui chi rt ha bnh v bit iu. y l sn phm ca bn an ninh, mt v hng chp bu. My kha nh sao y? Thi hi hai thng kia. nh khng phi ngh - Ti tao a tin, ti by nh i. Thng my lin qum qum, i sang ging khc: - Mt con ng c o v Si Gn phi qua i ny. Khng n khng chi ln i qua cng chua. Ti nghe nng ngc v cng , thit khng bit pht no l pht cht ca vic au kh. Thng t Nguyn Vn Thiu cn th l n cn quyt h cho c khng b st mt thng n l no trn thot, n sn ui n cng. Bng i cn co, ti ngh nn nhn y tm cch b bng cht g ri s tnh sau. Ti ni vi Thi: 37

Ta vo lm mt t ph, ch y bao cho.

Lng qung, qu qung: ni theo ting lng ca bn lu manh.

319

Thi chng hng, ri li tng ti ngh ra c diu k, anh hi dn: Thng minh ni ting tht, cch no vy c, lt khng?

Thi ni cu lm hai thng c n dng tai ln nghe, bn chng c v mng r. Ti thy vy tru chi: Cch no u, ng hong n ku 4 t ph, 4 chai bia, cho hai kha ny nhp cuc, xong mi ch ta n tr tin, xong ri i thi , nh ch ni nh vi cu tha to dm mnh nh To Tho nn n Quan Cng tha mng vy. kha, n l ni tuyn h? Thng mi hch nhn ti hi ging knh phc. Ti nghe thng mi hch ngy ng mo m ngh nghip m chc ci, nhng cht ngh ra hai ch ni tuyn. Ti nh li l chng ti c hn nhau v trong y, chc v th ch ta cn ch y ; nhng sao li khng v lun Si Gn? Ch lm g ch .. ch .. ! c th v c g nguy him cho bn mnh m ch y ch thng tin cho mnh bit. Chng th sao thng hch mi va ni : m n m gi i khi qun 300 thc c xe bt bng ch sn, ng kn bng, cng s 8, tn c cuc i nh anh lnh hi qun con trai ng ti cng v hai ngi i cng thuyn, m n va thy . Nhng sao ch khng n bi? , s khng gp. S vut. Ch bo cho chut thot th ch ngay trc by l hay nht. ng l mt kiu ni tuyn tht, nhng cn nht l ch phi c th thn th bn ti mi lt c. Thi ri! Ngh ca ch, gy th thn c kh khn g. Tht l au lng! Tht l bt nhn! Ba ngi thy ti im lng, bit ti ang suy ngh nn lng thinh, dng suy ngh ca ti cun trn lin vi nhau m ra vn . Ti mun kim tra, bo thng c i my dnh lin v thng ny c v chn chn hn: kha ny! Sn thm coi n c cp vi a no khng? nh bt ghen h? Thng hi ct ngn. ! Kha ngu qu. Ghen lm qui g, v c mu trng i y m. Ti giu vo mt n. , tao thy ht ri. Cp lung tung! Thng ni cho xui chuyn. R li i, ri tao dn cho i! Ti ra gi dt khot vi n. B thm thng mi hch c i thc hi, thng ny lin b i. 320

Tri cha sng hn, Thi v ti bc vo khu n ung d chin ca bn cn dng ln tip n dn di tn ngay trn bi bin Long Hi. n b cho cng lao dm l kha, chng ti dt hai thng ny theo chng kim ph v bia. V chng, cng khng th trn chy chng c. Nghe c n chng bm st sau chng ti. Bn ngi lm nh ht sc t nhin bc vo khung t nghnh n gi to , oc bao quanh bng thp bc km gai v c cng cn thn vi hng ch, trn bng nh bng -rn: Hn hoan tip n on di tn v k bn c cm l c vng ba ln t mem do cn ma ti qua. Khu nghnh n rng ri, ti chng mu t. Tng cy dng an st nhau kn bng khng thy tri, mt bn khong trng tri l khu n ung ngh chn, bn gh vn thng ng tm b. Bn ngi va chn ch ngi xong, mt c gi tr xun xoe chy ti: Cc anh dng g? C ph, m, bin ... C ny gii thiu c l mn n bng ci ming ci ti nh hoa, cp mi t rt vi lai son sp m; ng nhn khch bn tnh chn mn. Thng mi hch th ch cn phi la chn, ni ngang: Th g cng c! em ngay, em ngay!

C gi li ci tt cp mt mi l me sn na xanh na ging nh qu, n n: S khng ng gu, cc anh pht lng ch. Mn no cng ngon nhng ngi cc anh c gu c bit. Thng mi hch nghe c gi ni tng nh mt li bng gi mi mc, n nhn chm bm v quan st k thn hnh c gi, nhn ci mt n nh c gi. N ni theo ngha bng lun: Gu th c, nhng cha phi lc, i kht lu ri, min cho y tht th ngon lnh. N cng bit ci mn, ci mi hch dng ln, rng tc hoc, lng mi l ra. t dng c gi ni lm bn ngi chng hng: Cc anh cho tin trc, ty tin em dn!

Ti khng ng k hoch ca mnh li v nhanh th. nh vo y n c ca, ch cho ch c bn bt gp m thc hin ln thot, ai ng tnh th din bin l lng qu. Nhng Thi nhanh tr: 321

Tin bc l bao! Em c dn, ti ny tr , dn thuyn chi xin li em chi sp lm. Ri anh cng ci v nh mt cng lm b thm mun cho ph hp cu ni.

C gi cng li ci ln, thn hnh rung rung m, quay i, thn um mnh x, c tnh ht tng tng cp mng. C va xa bn my bc, ti nhn Thi, tht vng ra mt. Thng c i my lin chm ln bung nh: Em gi D Lan , cht m ri! Thy m, hn chi gh lm b lng nheo, cu gi quan st ch tnh. Thng mi hch chen v nhn xt ca n lm thng my lin ln ging nt: My ngu nh la! Ci ging my u a thy m! N nh hi c ri, by gi th n bo co khi trt na ly: Ti lnh thm gi, khng c mt xu ri n kt lun: Lnh chy lng, hai ci ti rch - Ngi y m ch an ninh ti lm i my! Bit kch m mc mu D Lan, thi thy m! Trong cc sc n binh ca Thiu c hai loi lnh chuyn lm chin tranh tm l bng m nhn k. l Thin Nga v D Lan. Thin Nga chuyn dng trong cng tc chnh tr, d d chiu hi. Cn D Lan th ci vo ni b, bi lng tm vt h b nhau. Chng tuyn vo hai binh chng ny nhng c gi p ham tin, d nhin phi l hng cc k sa a v qu quyt. u s bn ny cng c o to ti M hn hoi v cng lnh c nhiu la nh im M hng sang. C gi tr li, trn tay cha c g, nhng ci ming nhon ra t xa; n gn c mi ni c ngha en, ln ngha bng: Hnh nh my anh kt tin h? My anh li k s i, ti em mi dm bn. L bn ri m khng c tin giao ch ch th ti em ra ra kh lm. Bn ngi khng bit tnh sao, ngn ng. Thi cht nh ra, mc ti nhng vo mt con nh ci th ba sc, n trn mt quay lui. nhn dng i n lc ny va nng va xng x, khng c thn un mnh x na. Ti ci: Ci th ca anh Thi Phan Thit vy m qu, tn hiu lng lng cp mng khng cn na, th l c c thot y. 322

Ci th th c sc bit ngay l c khi cn, c khng thy t lc Cam Ranh v Nha Trang sao; c tng l ti ln n theo lng vt khng i sao ch?

C gi tr li, mt c i theo ph bng mm, khi ln nghi ngt, ri nt 33 n dn. Bn ngi lin qung gnh lo i m vui sng. C gi ko gh ngi bn Thi loay hoay rt bia, nn chanh: Anh Hai, xin li anh nghe, con mt em n m lm tin nn c thy g u, cn ci ming em th ham n nn mi ni ngu - C nng ci a tnh vi Thi, bn tay con im D Lan hng bt ln la; ci ming h mi ni bng ci li ngng nghu: N, ni vy ch, khng phi b u n u nghe!

Ti sc nh li lo i t gi mp s ca anh cng mt ln tng mt mng vi bn D Lan ny. Ln lo tham nhng hai chc ngn bao xi mng, chia chc khng ngt vi tay em. Thng em tc bn h mu thm. N ngt ngo gii thiu vi lo gi mt em D Lan tr p thng hng ngon lnh v ht sc nh ngh. Qua mt m hoan lc, sng ra , lo i t mt my tht sc, m hi v nh tm khi ngi nghe li cun bng m lo tm s vi em D Lan thm ngt v v xi mng, qua nhng cu hi kho lo n tnh nng chy ca em cng vi ging ni hn hn ca lo trong cun bng. Lo nh th di nh ra mt s tin bng ba ln s lo nut v, mua li cun bng v phim nh. S tin y, d nhin con D Lan phi chia chc: ch trc tip, cc xp ln nh trong tm l chin, bn tnh bo ngm theo bo v cho n hnh ngh v.v... Lc ny, gn nh cn ro mi chin thut n bt chn git nhng ngi di tn m chng gi l k phn bi chy trn khp mi ni v Si Gn, chng tun lun chin thut tin ny. Thng lnh no l m ham ci ca tha vn k trao tay ny, th dnh by ngay. S d chng khng lm nhng vic thng tnh nh xt giy, bt b, giam cm, git hip d man on ngi chy lon ngay hang ca chng v hai l n gin d hiu. Trc tin l v c qu nhiu my sn phim git gn ang lng tm em bn qua th gii t do, k l ni m mi ngy thng qu vng n trc my truyn hnh ru rao lng nhn i su xa i vi m dn di tn. 323

My ngy nay, chng ging di khu n tip di tn dc bi bin t Vng Tu n Long Hi thc hin chin dch chn bt. Dn chng n ngh mt hay ti y u cho l vui hn ngy hi, qun lnh ng xa chy v n c tip rc chu o v n ngon ung sng, c my em m bp ri mi a v Si Gn bng xe hi. Nhng thc ra th au n bit bao cho nhng con ngi ngn ngm on ght chin tranh, chy v n y tha cht thiu sng, v mt cht v hoc m mt v gi m ln xe cy, tay b cng thnh gh sau lng, r v s b a vo cc tri tp trung Ph Quc, C Mau, H Tin hoc Long Bnh. Ch em thy tr li min Trung, em thn n. C khi chng em lun xung bin cho ng i bn ci li dm khng t th cho ng c an hng thm na ci Si Gn hoa l ny. Con gic ci D Lan hng bt y thy ci th ba sc ca Thi l th ca an ninh qun i n ngi ng, nhng tin tng ci ti bia m ca n, tm cch lm cho Thi mm ngi m khai l lch, mt tay c vut di trn v Thi qua li, mt tay la vo ngc. Nhng ba n tn m n chu thua, n lin quay sang d tr d bn anh chng vo by ln hn, n ni mn trn: Thi, anh Hai cm canh no ri, em dn anh Hai v my anh y v phng em tm ra cho sch s, chi t ba nghe. Ri mun Thi tin hn, n ra ging gi giang h : - Bit anh Hai y ri em m lm, anh Hai u cho em cn g bng, ngh lm n ca em m. Mi ngh v tn cng hnh ng lng gt, u cng, lm n, trc tng ca bn qu D Lan, thng qu ru, thng qu mi khom m ti qun phc con qu ci ti bn ti b i t lu. Khi Thi nm tay ti ko ng ln th ti mi tnh ra khi ci thi gian u m ngy trc, nhp bn bn ngi theo chn ch c bn n gii cu ra khi tri tip rc, a n trm kim tra, trnh din vi thng i y th s. Ngi ch phi chu nhn giao ko rng n tr t do cho 4 ngi th ch lm vic bn ngy n thu hu li. Ri ch a c bn ra bn xe di cho t tin ln chic xe chy lin khi y. Ch ng li a tay vy cho, ming ci ri vt tt. Xe chy xa tt, gi thi mt lnh vo xe em theo khng kh trong lnh ca mt bui m sng vng bin, khin mi ngi tnh to i cht. Nhng dng nh mi ngi

324

trn xe khng c ni vui hay mt nim vui hon ton nh Thi v ti. B li sau lng chng ti, gi y thm mt ngi bn gi thn tnh cu mng. Thi bun bc ra mt, anh xoay qua tr li lun trn gh, anh nh khng va lng, bt rt. Anh gin mnh tr thnh bt lc trc th s, anh khng gi c mng sng cho nhng ngi anh cu mang: Tri i, v con ta , ta li nh b ra i ch mt mnh, ph mc s phn cho ngi n b yu ui chn dt dn a m con di trong vng la n ngp tri. C gi Hu ngy di kia, ta li c cht tc ti nhc nh ngay trong tm vi bn tay. V c gi ny ta li ph mc nng!.Nhng con ngi, nhng gng mt y chn vn trc mt Thi, lc l n ci, khi l nhng git nc mt; cp mt vui ti v i my r. Hi th anh dp dn.

CI TNH I VI DN DI TN Cch nh tro chua cay, y au n a c bn bn ngi ln xe ra i yn n, thot khi ngc t qun i phi tr gi bng ci gi bn m ngi ch c bn ca ti b giam cm trong tay tn i y. C gi c ci c m cao nht l lm th dt giu nhm vic y vi bn ti. Ch sau ny h mi tnh c bit c. Ch n Long Hi t chng vng ti hm qua, ln tri n rc m ng ra l tin trm tp trung qun chy lng ca Si Gn. By gi qun lnh m phi chy trn bn hi t lng x! Trong khi lc lng lnh v lng - l phi lun lun da vo nhau, phi hp cht ch vi nhau gi ch . Va t chn vo tri tip rc dn di tn , vi con mt ngh nghip, nhn thong qua c ch my con D Lan gi vic n tip , bng mn n cho khch ch thy ngay bn cht, mc ch ca tri ny. Ch nh thi au kh cho thn phn a em oc mai tng vo lng bin hm qua trong cn ma di dp chic ghe. Ri t nhn ly nhim v bo n cho mt ngi n ng m ch gp ln u tin trong cuc i chuyn lm ngi p ca ch. Hai lng vng v mt tng pht vng, gip c hai ch em m khng h i hi ch phi tr la iu g. Khi xe chy c mt i xa, ti nhc Thi: 325

Anh Thi nh xung trc Long Thnh nghe! Ch y lun dn nh th l chc phi c chuyn. Ti nhc nh s chuyn Chm qu gi ci chn cho ng trm ngy.

Thng mi hch nhp nhp ci chn, ht tr li: Yn ch ln i kha! My kha lo trn nhim v. Hoan nghinh my kha, very number one. m lo on ti, m nh con trch khng thng no chp c u. N vng cnh tay xa xung sn xe, ming ku di: Lm ci Cttt. Vt nhin n im bt, ngi nhn chm chm ci bc di di gh ngi pha trc m tnh c n thy khi xa tay xung sn xe. Ngi k bn, thy c ch lu lo ca n, ti rt bc bi, nhng khi nhn theo nh mt ca n, ti bng thy tim mnh p nhanh. Thng mi hch ngi st thnh xe, k n ti, ri Thi, bng gh ba ngi nn thng c i my dnh lin ngi bng trn, trc mt Thi, pha trong l mt ng ng tui v mt thanh nin ngi k thnh xe. Bn chn cu thng mi hch c p nh nh vo ci b di st gc sn pha thnh xe, l ra mt gc bng g mu hung hung . Thi quen ngh nghip lm n tinh mt pht him ci bao y c th c chc khu AK. Nhng cn mun chc chn, ti lm b nhn v pha Thi ra hiu v bn anh cng kp thy, trong lc thng mi hch nhp nha nhp nhm ng vo t anh thanh nin ngi trc mt n v v quay li nhn mt ngi ngi pha sau n. Bt gic n rng mnh: bt gp ci nhn thng nghim khc ca ngi ngi sau lng, mt ngi n ng trng chc nch ngi k bn hai thanh nin nam n. Bit r iu g ri, thng mi hch xp re ci hung hng lu manh li, ngi yn nhn ra bn ng nh trng cnh ni non B Ra v nhn rit v hng , im lun ci ming. Cm gic trong ti na mng na lo. Ti qun hn khng gian. Tht l st nt, ti ngh nh th v nghe gi la t ng rung vo mt ri. Long Thnh, b con i ch Long Thnh! C gi ph l hay con b ch xe g , la ln bo ni xe ang ti. Xung! Xung my kha! t dng thng mi hch ng dy chc chen ra trc c Thi v ti. Thng c i my lin nghe ging thng bn n, quay li nhn nh: 326

Ci thng c ti, xung u y my? Long Thnh ch u phi Long Bnh m la con m my qu vy! bo xung th xung! y m, un m t ch, h? c, it v, ng c, n tr, x (ni li cu:My mun cht h? C Vit cng trn xe). y v .. xung! Xung! Ti phin thng my lin i xung xe, n ng bt dy b i lin, Thi v ti cng ng dy. Thng mi hch a ln theo sau, n s b b li trn xe vi mi nguy tm phc ca n, va i va la to khi xe mun chy:

Xung! Xung! Ch xung!

Chic xe cun bi chy i, b li 4 ngi n ng khng ging ai c, lem luc xc xch v m i; dn i ng u quay li nhn. Thng mi hch va ng vng bng lin qua ng, lm li i ngc li hng B Ra, ming n lm bm: T cha ci thng th hi v ri cng bng lun qua ng. Thi v ti nhn theo, thng trc thng sau, hai thng n dch ang cm c bc. Khng cn bit lm g na , khng bit phi i con ng no, hai anh cng sang ng v theo sau lun. i theo hai thng . Ci g ch li th phi nh hai thng ny dn ng. Thi ni vi ti khi thy ti c v phn vn. Ri anh tip: Nhng ng i gn, coi chng ti n, ci ging phn trc phi phng.

Chng quo vo con ng pha tay mt v Nhn Trch. Hai thng c n lu c thy sp n ni, mun b ri hai ngi lnh cng binh . 8 gi sng ngy 6-4-1975, Thi v ti cng r v hng . Pha trc hai thng c n cm c i, sau l chng ti, hai ngi lnh cng binh lm li theo bn gt, gi khong cch 300 thc. Mt tri ln cao, nng nng m hi tho t m. Ti mt mi qu sc. Ti nh li lc Long Hi, c n thc ung ngon lnh, nhng ch cho vo bng c c my mung. Lc , ai cn bng d no m n .. tay a, tay mung, ti quy quy xc xc trong t ph. .. m ph hay m ka? Ti khng nh r na. V di mt ti l t thc n m trc mt ti l hai thng sc vt : hai thng bit kch, mt thng nhi v mt thng s .. Cng trong qun i, nhng cc binh chng ca qun i Si Gn ngm k ln nhau, knh chng nhau, c dp l chi nhau ngay, khng tha. Bn bit kch c th ra min Bc m ting lng chng gi l s 327

Bc Vit li b coi l l bn tin nht, b cc chin hu ca chng gi tri ra l bch ct. V tr cng binh bn giy ca ti t cho ti c dp tip xc vi cc binh chng khc. Nhng cu chuyn trong cu lc b s quan nh cu chuyn D Lan, cu chuyn bch ct, ti ch nghe nh gi thong qua, chng ng quan tm . Nhng my ngy nay, ti c thc t nh li v kim nghim .. Ti nghe bng mnh au v ming lt .. mun nn ma. ng hnh ri li phi ng bn vi hai thng bch ct ny ? By gi bc b, ti mi thy r ri, yu ui, bc chn ti ch l nhp bc chn Thi. My lc ti mun nm di ra trn ng, nhng Thi th c bc dn, v ng kia hai thng c n bc cng lc cng gp ln Hai con th b sn ui qu c v mnh li phi theo n cho st! Ti ngh v ci chua cht, Thi cng ci theo: Thi rng ln i, chc ti nh ri , hai thng kia i bc chn thuc lu qu, chc n. Ti ci ph, lc u, chn lt ht ni. Ti quay sang ni vi Thi: Ni anh ng bun nghe, 23 cy s ng b ti ph Ct Li, cng 2 cy s ng sng v rch Si Gn, 8 cy s ng b Ct Li ti nh. Ng ny l ng tt t Long Thnh v Si Gn ti rnh lm, hi nh p xe p i lun. Hi i chi m, i bng xe , by gi chy cht c ngn cy s ri i b. Ht chu ni! Ni va dt, ti ngi bt xung lin, dui chn, nghin rng. Thi dng li ng ti, ng theo bng hai thng c n, ri cng t t ngi xung. Ch chng ti ngi y l gip ranh gia on ng trng nha phng phiu v khc l g gh lm chm. Hai bn ng, mt bn l rung vng i di nng thoai thoi dc. Mt bn l i m non, chung quanh vn tc rp cy n tri sai qu chnh chch ln cao. Bng mt xanh r. Cnh tht yn lnh, p , ngi la tha thp thong u trong vn nh tht xa. ng vng tanh, mt em b t tut trong hng Nhn Trch i ra, em i mt mnh tay m cp, tay xch bnh mc, i ngang i u hai thng c n em ng li quay nhn; thong chc hai thng cng quay nhn li em, chng a tay ngoc v em vt b cha. Mt chp, em b ngng chn ng ngoi li sau thy hai thng vn lm li bc, em yn lng li i. i ti mt cht cht thy chng ti ngi 328

bn ng, em ng sng li nhn. Chng ti - hai ngi lnh cng binh - nhn li, ti ci cho em ng s, nhng em v thc b lui chn bc; Thi li a tay vy , em b hong kinh quay lng chy ngc tr li. Mt i em ng li, li quay nhn chng ti nhng ng yn khng i ti. Mt c gi o b ba trng t hng Long Thnh i b vo. C bc e d. Khi n gn chng ti c lin sang bn kia ng ri i nhanh thon thot vt qua ch chng ti. C lm li bc khng ngoi c li. n gn em b, em b n c li ni nng ch tr chng ti. C gi nghe em b ni ht cu, lc u bc thng, em b cn li ng nhn chng ti, khng i. Va lc y, mt b t Nhn Trch i ra, em b n li, cng ni, cng ch nh trc; ngi n b nhn chm chm vo chng ti, ri nm tay em b dt i. Chn bc i m mt c hc sinh b nh c lom lom nhn chng ti - hai ngi n ng l ngi bn v ng. Ti tht sc tht vng, nh b o nho trong khng kh: Em b s mnh ra mt, chn tng mnh hin ra nh th no, mt con qu ang nhe rng ma vut chng? Lu nay mnh sng chung vi mt l qu m mnh no c bit! Hm nay mnh thnh qu ri chng ?. Ti chng tay ng ln, gh o Thi. Thi i! i nhanh v nh, sm giy no tt giy . Nhng ti li lo o ngi xung ngay bn v ng. Mt ng, i mt nhng s nht vn l tht vng cuc sng. Ti cm thy chong vng. Chic xe b u tr ti ngng li quay v hng Nhn Trch, m chn b trc mt ti m khng khiu, da en nhm. Mt ng gi nh xe b o b ba en, qun en mc thch xut hin. ng nhn sc din chng ti, hai con ngi lem luc t ti, dng nh hiu ra, ng ni nh nh: My chu di tn?

Ti lc y chn nn: Di tn vo u, c ai lo n lo a u bc? , . Th nghe ni di tn, qua cng ni di tn. ng l d hi th. My chu v ci n lnh trong Nhn Trch h?

Thi nhn ti. 329

Nh ti trc cng s 938 thy qun cnh ng qu c c trm tn, dc theo ro, trong xa th c hai chc thc ng mt a, a no a y khng thm M16 m M18 ro tri.

ng thy ni mt mnh nghe rit thnh l, ng lm b hi b ngi xo bn phi: B ph tng39 , b thy g trong khng? Ch ca b cao nhn vo d hn tui. B ph tng ni bng qu: tri lnh th c lnh ch sao! M lng ry sao lnh u nhiu qu! M khng thng no ra lnh, mc lnh g m xc x thy pht gm. Pht gm l sao h b? ng khch c la cho b ph tng dng t chnh xc hn: - L d hy, l i rch hay d dn? D con kh g! C r nh t y!

ng khch ci khnh khch. Chng ti cng c ng c nh xe b cnh gic nh th trc ri, nhng xe ngng trc khi bc xung , ti cng nhn ng khch vi cp mt cm n. Chc ng khch ny cu thot nhiu ngi lnh chy lng nh mnh. Ti thm ngh nh vy. Con ng t y v Si Gn ch c trn di 40 cy s m cng phi i b. Nm 15 tui, ti dng xe p di hnh trong sinh hot k th ca thiu nhi; by gi cuc di tn s k th hn nhiu! Ti tin tng nh sp bc vo ngng ca t m gia nh. Ti thc Thi: i anh Thi! Nh nghe! Lc cn Nha Trang anh c ha bao tt c mi ngi trn chic Dodge 4 mi ngi mt t ph tu bay c bit, by gi ch cn mnh ti .. Ti bng nghe rut mnh qun li, mt cay ln, lng au n, 88 ngi trn chic Dodge 4, ch cn thy c hai anh em ---Ht---

38 39

Cng tri Long Bnh trn quc l 13 gn ng ba Vng Tu. Chc b ny bn ph tng xe p, xe my ti khu ng ba Vng Tu.

330