You are on page 1of 9

El primer dia Du va crear la terra els rius i la llum , Du vei que la llum era bona i li va posar el nom de dia

i a les tenebres la nit.

La llum

La terra

El segon dia Du va crear un firmament enmig de les aiges, per a separar unes amb altres, va fer la volta del firmament i va separar les aiges que hi ha a sota i a dalt.

El tercer dia Du va crear els continents i els oceans, tamb va crear la vegetaci, herbes que facin llavor i arbres de tota mena, que donin fruit de la llavor.

El quart dia Du va crear la volta al cel perqu hi hagi el dia i la nit, assenyalar les festivitats, els dies de lany, es van fer les estrelles.

El cinqu dia Du va crear ssers vius que shi moguin i animals alats que volin entre la terra i la volta al cel, tamb va crear els grans monstres marins que pugin moures per laigua. Du va dir que tots aquets animals es multiplicaren omplin tot el mn, el marins , els alats

El sis dia Du va crear els ssers vius de tota mena; bestioles i tota mena danimals domstics i ferstecs, tota mena de cucs i espcies diferents

El set dia Du va crear a Adam ,un noi normal i corrent per al veure que Adam estava molt sol en el mn , va crear a Eva ,una noia normal i corrent.

Ana Martnez Montas 6B