You are on page 1of 5

A termelô vezényel...

féldeterminált

paradicsom
hibridek
www.sg-v egetables .com

Cégünk a Magyar féldeterminált piacon már évek óta a vezetô pozíciót tölti be. Köszönhetô ez annak, hogy a piacot folyamatosan nyomon követjük és a termelôi igények azonosak a nemesítési céljainkkal. Büszkék vagyunk arra is, hogy a hazai és külföldi féldeterminált piacokat magyarországi nemesítési programból sikerül magas szinten kiszolgálni, aminek az Operet F1 a legújabb példája.

siluet f1
Rezisztencia: IR = M HR = Fol 1,2; S; ToMV 0,1,1.2,2; V Extra magas hozam és folytonos növekedésû fajtákat meghaladó bogyóminôség jellemzi (kemény, gyönyörû piros, hosszú, húsos csészével, nem reped, tövön is tárolható, utóérik). Erôsebb növekedésû, mintegy átmenetet képez a féldeterminált és folytonnövô típus között. Könnyen termeszthetô 2 vagy több száron is. Sok esetben az extra kacsra történô kiterhelést nagyobb termésátlaggal és kisebb bogyómérettel hálálja meg. Nagyon könnyen újul. Tökéletes kötôdés jellemzi. Hormon hatására sem torzul. Azoknak javasoljuk, akik hosszabb kultúrát szeretnének kihasználva a féldeterminált fajták elônyeit.

operet f1
Rezisztencia: IR = M HR = Ff: 1-5 / Fol: 1, 2 / V / ToMV: 0-2 Az Operet F1 fajta tökéletesen illeszkedik a termelôi és fogyasztói igényekhez: erôs vigorú, jó egyensúlyú, könnyen termeszthetô féldeterminált paradicsom. Kiemelkedô rezisztenciacsomagja, többek között fonálféreg és kladospórium rezisztenciával rendelkezik. Enyhén lapított bogyója 130 gramm, gyönyörû a csészéje, színe szép piros. A fajta nagy elônye, hogy bogyói egyöntetûek, egyformák, ezért kevés válogatást igényel, ami szedését költséghatékonyabbá, gördülékenyebbé teszi.

8 6-8 leveles állapot kg/m3 1. A keltetés 25-27°C közt történjen. középkötött talajra és az intenzív bogyónövekedést. másrészt a növény színe mutatja a közeg só szintjét. tôzegben nevelt palántát használunk a gyakorlatban.5 0. Mivel a fajta jó vegetatív és generatív aránnyal rendelkezik.6-0.0 0.3 0. Begyökeresedés után könnyû nevelni a növényeket.tápoldat 0. hogy mindig optimális legyen a talaj só tartalma a gyökérzónában.2-2. Ha a tôzeg sok sót kötne le és a növények nyúlását tapasztaljuk. a vezetôképessége 1:2 kivonatban mérve.3 közt legyen.9 0. Mórahalom „Harmadik éve termelem az Operet F1-et.9 Talajos termesztés Ha talajba termelünk.5-2.6-1. méhek nélkül is jól kötött.8 2. akkor a talaj jó szerkezetén kívül.3 2. hogy a szikalatti szárrész ne nyúljon meg. és az alábbi táblázat alapján korrigáljuk a tápoldat EC értékét.8 2. a bogyó enyhén lapított.5-2.termelôi vélemények ajánlott termesztéstechnológia Varga Szabolcs. Kis fóliában. zöldbimbós 5 hetes palántát.7 közé emelhetjük.4 1.0-1. amit kezelni kell.4-2.3 mS/cm-es tápoldattal az elnyúlást megakadályozhatjuk. akkor 2.4 0. Kladospórium ellen nem permeteztem a benne lévô rezisztencia miatt. 1:2 arányú vizes talaj kivonat EC-értékei. úgy jön elô a generatív hajlama. illetve a káliumnitrát mennyiségét 20-30%-kal.-4. 2006-ban még számos fajtaként próbáltam ki. Jó egyensúlyban van. elôször talajon. vagy akár sóderben.2 -0. A kijuttatásra javasolt tápoldat EC értékei mS/cm Begyökeresedéstôl determinálásig Determinálástól szedés alatt 2. hogy az idei ôsz hôingásait is jól bírta repedés nélkül. Nem aprósodott még a tetején sem.5 0.9 -1. Második valódi lombleveles állapottól a tápoldat EC-t 2. Ami nekem nagyon tetszik. Száron is jól tartható. a pH értéke és a só tartalma meghatározó a növény termesztése során. sekélyen vessük.7 1. így legalább hetente egyszer ellenôrizzük a talaj sótartalmát. A fajta bogyóminôsége egy szinten van a legjobb folytonnövô fajtákéval.3 -2. Sötétpiros színe és piacos tartós csészelevele van.0-3.” Káliumnitrát Ammóniumnitrát Káliumnitrát Kalciumnitrát szikleveles állapot kg/m3 1. Könnyen termeszthetô fajtának tartom. mert nehezebben kel ki.0-1.8 mS/cm alatt van. a közeg EC-je 1. azért. Ha az elsô valódi lomblevele kifordul. Egyrészt a mérések. 12-13 kg-ot szedtem le egy m2-rôl.5 2. leveles állapot kg/m3 1. ha a tôzeg só tartalma 0.0-2.-2.0-2. Szentes „Kötött talajon termelem a fajtát. a sziklevelek kifordulása után 15-17°C közé le kell vinni a hômérsékletet.1 0. jól köt.9-1.2-1. Ahogy kezdi magát a növény felterhelni.8-3.0 3. Ha fûtetlen. ezért többet lehet róla szedni. az értékesítésével soha nem volt probléma.7 1. gyorsan csökken az EC igénye. Kétszeri ültetéssel az évi 25-30 kg/m2 elérhetô vele alacsony légterû fóliában is.7-0.tápoldat 1.4-0.0 2.0 -0.2-2.1 0.5 közt lehet. palántanevelés Komplex15-30-15 Keserûsó Egyházi Ferenc.” 0.2 Csak salétromsavas vízzel öntözzünk Csak salétromsavas vízzel öntözzünk Öntözzünk csak salétromsavas vízzel.5-3.8 0. és perlittel. vagy konténerben (vödörben) termelünk. akkor a palánta nevelés alatt a legfontosabb szabályokat tartsuk be.8-3. mint a többi féldeterminált fajtáról. Csanytelek „Ôszi kultúrának július 4-én ültettem ki az Operettet. könnyen meg lehet tartani az alábbi tápoldat receptekkel az intenzív növekedés mellett a megfelelô generativitást. Kétszáron.7 0. tehát a jó kötôdést. leveles állapot kg/m3 1. mert nem zár le korán.” Palánta nevelés Ha talajba.4 0. A kelésünk akkor lesz sikeres.5 2.7 0.7-ig.8-3.4 0. Különösen ebben az idôszakban. akkor már biztosabban tarthatunk rá 15-17°C-os éjszakai hômérsékletet az elnyúlás veszélye nélkül.3-0. Ha a közeg só tartalma optimális.2-2. Három-négy leveles állapotban 2.3-as EC-jû tápoldattal tudjuk a növényeket egyensúlyban megtartani. március 20-i ültetéssel. 130 g-os bogyókat szedtem.4 0. a közegben mért EC 1. 3dl/m3 míg le nem csökken az optimumig .2 < 3. egészen a drótig felment.2 1. nem puhul gyorsan.8 2.6 tövet ültetek ki m2-ként. vagy gyengén fûtött körülmények közt termelünk.0 0.0 Gulyás János. akkor egyrészt a tápoldat EC értékét emeljük meg 3. ezért sorolása is könnyû. idén pedig vödörben kókuszroston ültetve.0 1. Két száron 2.

és túl magas marad a közeg vízkapacitása a borús idôben.5 Technológiai eltérések a Siluet F1 paradicsomhoz képest Ültetéskor mindenképpen egy viszonylag fiatal növényt ültessünk ki azért. 1:2 vizes kivonatban mérve. hogy a drén % ne legyen túl magas.6 0. az intenzív bogyó növekedési idôszakban a talaj EC ne legyen magas.5 0. hanem váltson a másik receptre.45 3 1.3-2. tehát 20%-on belül legyen mindenképpen.1 3 1. az ötven-ötven százalékban szívja az (1)-es és a (2)-es törzsoldat tartályt. Az Operett nevelése során kerüljünk minden olyan technikai fogást. ekkor már emelt dózisban adjunk a növényeinknek vaskelátot. 3 1. A Siluet esetében nem gond. és nagyadagú öntözôvíz használatát. ne ingadoztassuk a talaj nedvesség tartalmát. A Siluet esetében ezzel ellentétben a tápoldat EC és a kálium szint emelésével. mert ha a növény túl generatívvá válik a fejlôdésének kezdetén. Amikor már látjuk. illetve magas bór tartalmú lombtrágya használata szükségeltetik. akkor késôbb nem tudjuk a benne rejlô a termôképességet kifejleszteni. A jobb kötôdés érdekében mindenképpen ajánlott poszméhek használata. így a fenti ammóniumnitrát mennyiségek könnyen átválthatók salétromsavra. A levelek világosodó színe. és az ammóniumnitrát együttes mennyiségét. hogy a káros anyagok felhalmozódását megakadályozzuk. ezután jöhet a nevelô tápoldat recept. ha hússzal. 1. ezért kerülni kell a túl hideg. Ritkábban nagyobb öntözési adaggal öntözzünk.6 0. csak 0. mert az gyökérvesztést okozhat. mert a víz fizikai mozgása serkenti a gyökérmûködést. hanem valamilyen közegbe ültetetjük. Használjunk gyökér stimulátorokat. nehogy a gyökerek befulladjanak. Ekkor figyeljünk arra. és ezzel arányosan csökkentsük a káliumnitrát mennyiségét. hogy a begyökeresedés idôszaka. Aki törzsoldat tartállyal dolgozik. alacsony talaj EC-re utal.4 0. virágzásban kg/m3 Tápoldat típusa (1) 3 0.0-3. a növények hajtáscsúcsa sárgulni kezdhet. kókusz.5 Determinálás elôtt két héttel kg/m3 3 0.5* * Az érés lefutást milyen gyorsan szeretném. szabályozzuk a bogyó méretet.8 Káliumnitrát Kalciumnitrát A tápoldat recept egy köbméter kész tápoldatra lettek számítva. ezt addig adjuk – kb. hanem magasabb EC-jû tápoldatot használjunk. az a fenti mennyiségeket.4 -0. hogy a növények kezdenek gyengülni. a hajtáscsúcs el kezd vékonyodni. ami kb.5 dkg ammóniumnitrát nitrát tartalma egyenértékû 1 dl salétromsavval.5-2.8-3. Fontos. Gyökerez-tetés kg/m3 Salétromsav (dl/m3) Monokáliumfoszfát Keserûsó Káliumnitrát Ammónium-nitrát Salétromsav (dl/m ) 3 Szár nevelése.8 Érésben kg/m3 3 0.2 0. mint kôzetgyapot. – ami gyökér vesztéssel járhat –.45 0. és egyenletes drénelésre. amikor a hajtáscsúcs egy kicsit is sárgulni kezd a terheléstôl. amikor a növények nagy terhelésben vannak és determinálni kezdenek. A virágok gyengülése. Ez azért fontos. itt az egyszeri öntözési adag általában 80-150 ml/tô. Aki közvetlenül készíti a törzsoldatot.5 Drén EC 3. ilyenkor párhuzamosan arányosan csökkentsük a káliumnitrát.7 3 1.5 0. hogy a begyökeresedéskor a foszfor túlsúlyos tápoldattal kiültetés után 3-4 alkalommal öntözzük be a növényeket. ami a növényt túl generatív irányba viszi el a fejlôdését. Ez különösen akkor fordul elô.0 0.35 Tápoldat típusa (2) 3 1. A termesztés során azért ügyeljünk a folyamatos. akkor tisztában kell lenni a közeg nedvesség megtartó képességével.A tápoldat receptek 1000 l tápoldathoz lettek meghatározva. akkor 200l –re.0-4. míg a bogyók el nem kezdenek érni. 2. a levelek mozaikos elszínezôdése alacsony EC mellett magnézium hiányra utal. az úgy tud vele számolni. mint a kôzetgyapot és a perlit kevésbé érzékeny erre. ha tízzel szorozza . az lehetôleg három-négy napnál tovább ne használja az egyik receptet. erônléti problémákat jelent.5 -0. Ahogy a növények terhelik fel magukat igyekezzünk az optimális talaj EC-t megtartani. ha ekkor gyorsan változik az idôjárás.7.5 érésben Tápoldat EC 2. míg a szerves közegek esetében könnyebben elôfordul a gyökérfulladás itt az egyszeri öntözési adag általában 100-250 ml/tô. aki törzsoldat tartállyal dolgozik.3-3. hogy a receptekben 0. Tápoldat recepteket az alábbi tünetek fellépésekor az alábbiakat cselekedjük.4-2. fenofázisok gyökeresedés Tápoldat EC 2. Közegben történô termesztés Ha az Operet F1-et nem talajba.8 2. mert a bogyók le fognak aprósodni. ne essen egybe a az elsô fürt nyílásával.6-0. magasabb EC-ben gyorsabb az érés lefutása. akkor váltsunk a következô receptre. Ne a talaj szárításával segítsük a fürtök kifordulását. ekkor váltsunk az érésben használatos receptre. 3. a hajtáscsúcs terhelés általi sárgulásának az oka. perlit. kettô hét. Aki salétromsavat használ.2 Drén EC 3.8 Drén EC 3. és így tovább. ilyenkor a keserûsó mennyiségét 30-40%-kal emeljük a tápoldat receptben.3 0.3-3.8 nevelés Tápoldat EC Drén EC 3. vagy tôzeg.0 0. sôt ajánlott egy kicsit fejlettebb növényt ültetni.4 0. Az inaktív közegek.85 0. .8 determinálás elôtt Tápoldat EC 2. de a teljes terhelésben inkább ritkábban nagyobb öntözési adaggal öntözzünk. ezért emeljük a monokáliumfoszfát szintet a receptbe 20-30%-kal. két hétig –.megkapja 100l törzsoldatra.

Ezek mindegyike minôségi vagy mennyiségi romlást eredményezhet. Bemártásos technológia: A bemártásos technológia elônye. hogy a palántákat közvetlen és célzott védelemben részesíthetjük. Az Actara oldatot a tápoldatozáshoz. A Karate mozgásra ingerli a rovarokat. valamint a psze­ udomonaszos betegség is megjelenhet. 2­3 hét. A növények lankadnak. a trip­ szek ellen 50 ml/100 l adagban hatásos. valamint a kladosporium. szeptória. hanem permetezéssel juttatjuk ki. 1123 Budapest. valamint a magas sótartalom. molibdén) kialakult tünetek fiziológiai elváltozást eredményezhetnek a nö­ vényben. így egy hosszú kultúrás pa­ radicsom esetében pedig az oltás az egyetlen megoldás erôs fertôzés esetén. szürkerothadás. a vödrös. A tenyészidôszakban jelenlévô kártevôk elleni védekezés fontos eleme a technológiának. A Chess 50WG a levéltetvek és a molytetvek ellen 0. A kontakthatású Bravo nemcsak a szürke­ penész. A mikroelem hiány miatt (vas. Azonban a talajvizsgálat segítségével informá­ ciót kapunk arról.5 kg­os kis kiszerelés­ ben is kapható a boltokban.015%­os tömény­ ség) adunk hozzá.Elônye. Az Actara­t követôen váltsunk át Chess­re. A többi szerektôl eltérô. Az egyet­ len védekezési mód.hu . * engedélyeztetés alatt Innovatív termékújdonság a hajtatott paradicsom védelmére! Az Amistar Top a már jól ismert és hatékonyságát évrôl­évre bizo­ nyító Amistar gombaölôszercsalád legújabb tagja. A készítmény szántóföldön és zárt termesztôberendezésekben* egyaránt alkalmazható. Az Actara talajon keresztüli használatával megelôzhetô a kártétel és minimálisra csökkenthetô a szerveszteség! Az Actara két különbözô technológiában is alkalmazható papri­ ka. cink. majd a palántákat tál­ cával együtt mártsuk bele a tápkockák teljes átnedvesedéséig. Ha a késôbbiekben levéltetû. Kü­ lönösen a téli idôszakban. mert 25 °C felett perzselô hatása van! Hatását tapadásfokozókkal tovább növelhetjük. 0. bór. ha minden ültetés elôtt 3 g/ m2 dózisban Nemathorin 10G­vel fertôtlenítjük a hajtató házak talajait (erôs fertôzés esetén speciális eljárás szükséges)! A Nemathorin hatása három hónap. így a védekezést az elsô virágok nyílásától kell megkezde­ ni és a szezonban 2­3 hetente 2­3 alkalommal javasolt használ­ ni. de már 0. poszméhek) ártalmatlan készítmény. mangán. mert nekünk fontos a partnereink biztonsága! Amistar Top Forrai Ákos Zöldség­gyümölcs termékmenedzser Syngenta Kft. parásodnak. A rezisztencia kialakulásának megakadályozására célszerû a Vertimecet. A kezelést követôen a rovarok 2­3 nap alatt elpusztulnak.5 l/ha dózisban. A szer taglózó hatása közvetlenül a kezelés után jelent­ kezik. ahol több éven át paradicsomot hajtattak. már a kiültetéskor is! ÚJDONSÁG A PALÁNTAVÉDELEMBEN – ACTARA TALAJON KERESZTÜL! Teljes körû és hosszantartó védelem! Az Actara a gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe. atkák és tripszek szívogatásuk mellett vírusvektor szerepük is jelentôs. A zöldséghajtatásban a foltbetegségeket okozó bakté­ riumokkal is kell számolni. például Karate Zeon­nal. hogy a kórokozó csírája megtelepedjen a levélen. A Vertimec 1. hogy 1 hektár felületre 400 g Actara kerüljön. Virágzás kezdetével az Amistar 10­12 naponként történô haszná­ lata elengedhetetlen a szeptória. Az elhalt gyökerek kérge körömmel könnyen lehúzható. A paradicsomtermesztés hatékonysága és sikere nagymér­ tékben függ a megfelelô idôben végzett növényvédelemtôl. ami hatéko­ nyabb és hosszantartó hatást eredményez. lisztes­ kék (üvegházi molytetû). A növények tápanyagszükségletének is­ meretében. fitoftóra. Központi telefonszám: (1) 488­2260 www. valamint a talajvizsgálati eredmények alapján pon­ tosan meghatározható az a szükséges tápanyag mennyiség. A kezeléseket 10 naponként. bogyótorzulás kelet­ kezik. mint az alternária. Törekedni kell tehát arra. illetve az öntözéshez hasz­ nált csepegtetô öntözôrendszeren keresztül is kijuttathatjuk. szárán és termésén elhalást és rotha­ dást okoz. Kártételének megelôzésére legjobb megoldás.2 %­os Actara oldatot. A tripszek károsítása révén virágelrúgás. hogy a növényfelület minél rövidebb ideig nedves le­ gyen. hanem az egyéb foltbetegségek. A talajfertôtlenítést évente.6­1l/ha dózisban. A Force 1. növénypusztulást idézhet elô. a bogyók lassan fejlôdnek. Az Amistar Top­ot elsôsorban az intenzív hajtásnövekedés idôszakában preventíven vagy az elsô tünetek megjelenésekor javasoljuk kijuttatni. ezáltal teljes körû és hosszantartó belsô védelmet nyújt a fiatal hajtásoknak is. A gyökérgubacs­fonálférgek sok tápnövényû kártevôk. A lágyrothadást okozó ervinia azonban szórványosan fordul elô. A hervadást okozó baktériumok közül a Clavibacter a legnagyobb gond a paradicsomban. hogy melyik elem mekkora mennyiségben van jelen a talajban. fejlôdésben visszamaradnak. A Vertimec 1. hogy a kezelés a palánták kiültetését követôen. a fûtött hajtató berendezésekben fordul elô leggyakrabban a kártétele.8EC tripsz elleni hatása növelhetô. Elônye. A kórokozók elleni megelôzésre réztartalmú szerek kiváló hatást biztosítanak. A levéltetvek. Az elsô permetezést a kiültetés után két héttel el kell kezdeni Ridomil Gold MZ­vel 2.2­3 l/ha dózisban. mint a fitoftóra. növényvédôszer ágazatán belül a zöldségfélék szaktanácsadására megkülönböztetett figyelmet fordítunk. A Syngenta Kft. A fitoftóra agresszív jelenléte miatt a megelôzô védelem elengedhetetlen. A termesz­ téstechnológiában a talaj elôkészítésre fokozott figyelmet kell fordítani! A kötött vagy sekélyen mûvelt talajokon rossz gyökér­ képzôdéssel számolhatunk! A talaj kémhatása fontos tényezô. zsákos kisze­ relésben lehetett megkapni.A paradicsom növényvédelme Az Actara a levéltetvek és a molytetvek ellen 20­40 g/100 l adag­ ban hatékony.1 – 0. Ez a be­ tegség a növény levelén. mellyel nagyobb hozam és biztos siker érhetô el. Ezek mellett a xantomonaszos betegség. hogy szinte lehetetlen ellenük érdemben védekezni. A hajtatási növények. Abban az esetben. a beön­ tözéssel egy­menetben is elvégezhetô. A palánták fokozottan érzékenyek a kártevôkkel szemben. Rovar­ csapdák használatával a rajzás megfigyelhetô. elsôsorban a fiatal – rovarkártételnek fokozottan kitett­ palánták védelmére használhatjuk ki. más néven gyökérpa­ rásodás olyan növényházak talajában fordul elô. hosszú hatástartamot biztosító specifikus szer. és a Vertimec hatása hamarabb érvényesül. amelyek elbarnulnak. A betegség ellen kiváló kontakthatású szer a Bravo 500 2. ezért nagyon fontos a megfelelô védelem. kiûzi a rejtett helyekrôl. egymás hatékonyságát felerôsítô. így a paradicsom is növényvédelmi szem­ pontból az egyik legigényesebb zöldségnövény. nekrózist. Az Actara­nak ezt a tulaj­ donságát. 2­3 alkalommal meg kell ismételni! A peronoszpórafertôzést a növényfelület nedvességének idôtartama döntôen befolyásolja. A Topas a külsô és belsô élôsködésû lisztharmat félék ellen is hatékony.5 kg/ha dózisban. Sajnálatos módon a ma­ gyarországi homoktalajok legnagyobb része annyira fertôzött az ôshonos szántóföldi gyökérgubacs­fonálférgekkel. A lisztharmat. hogy a palántákat már a kiül­ tetés elôtt. hervad­ nak. hogy a növény felületén szürke gyep fejlôdik. A hasznos rovarokra (Encarsia. réz. A Thiovit használatakor vigyázzunk a hômérsékletre.ami két hatás­ mechanizmusban eltérô. és a peronoszpóra. továbbá az alternária a liszt­ harmat. hogy kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik. vagy molytetû megjelenését ta­ pasztaljuk.5G talaj­ fertôtlenítô granulátumot eddig csak 20 kg­os. ugyanis a talajlakó kártevôk komoly tôszámkiesést eredményez­ hetnek. Hatástartama hosszú. A szürkepenészes rothadást a Botrytis cinerea okozza. Jellemzô tünet. ugyanis a leggyakoribb kártétel a hajtáscsúcs kisárgulása.05%­os dózisban nyújt megfelelô védelmet (erôs fertôzés ese­ tén speciális védekezés javasolt). így a paradicsomban is megtalálhatók. Kártételük hatására a növények vontatottan fejlôdnek. és a kladospórium ellen is védelmet ad. A kártételt leginkább a vashiánnyal lehet összetéveszteni. botrytis és a lisztharmat ellen is. és az Actara­t szer­rotációban használni. Ellenük kiváló hatású szerek az Actara 25WG. az adott körülmények között maximális hozamot lehet elérni. A Force kiváló hatékonyságú a talajlakó rovarkártevôk ellen. de a megelôzésen legyen a hangsúly. Nagyon rövid ideig tartó növényfelület nedvesség elég ahhoz. így teljes körû talajfertôtlenítést érhetünk el. ha fél dózisban Karate Zeon­t (0. amit szellôztetéssel érhetünk el. A védekezés hatékonyságát több tényezô együttesen befolyásolja. trendek mellett növekszik az igény a pontos termesztéstechnológiai tanácsra is.8EC. Elônye. Mindhárom fel­ szívódó. ha az Actarát nem talajon keresztül. akkor folytassuk tovább a védelmet Actara permete­ zéssel. és a paradicsom vész ellen hatásos. azonnal érintkeznek a szerrel. gyári kombinációját tartalmazza. Alkotás utca 41. paradicsom. a kontaktszer pedig a kén tartalmú Thiovit Jet. és kevesebb szer kijuttatásával költségtakarékosan nagyobb hatékonyságot érünk el. még érzékeny palán­ táknak megelôzô védelmet biztosíthatunk a levéltetvek támadá­ sával szemben. a túlzott tápanyag utánpótlás rela­ tív mikroelem­hiányt.septória és a kladospóriumos beteg­ ség ellen egyaránt hatékony. amellyel a jó genetikai tulajdonságokkal rendelkezô zöldségek­ kel. Szisztemikus. A jellegzetes tüne­ teket a gyökéren lehet látni. a Thiovit csak a külsô élôskö­ désûek (a levél felületén megtelepedett kórokozók) ellen hasz­ nálható eredményesen. igen markáns gombaölô hatással rendelkezô. Talajfertôtlenítésre a Force 1. A kijutta­ tandó permetlé töménységét az 1 hektárra kiültetendô növények száma és a tövenkénti permetlé­mennyiség alapján szükséges meghatározni. fokozott figyelemmel kell elvégezni. akkor a tripszek elleni védekezésnél célszerû kombinálni piretroidokkal. a botrytis. felszívódó hatóanyag. azaz felszívódó szer a Topas 100EC 0. megelôzô védelemben részesíthetjük. Alkalmazása: Készítsünk 0. a kezelést követô 4 órán be­ lül a szer a növénybe szívódik és hosszú ideig (3­4 hét) védettsé­ get biztosít a kártevôk ellen. A növény felületén élô lisztharmatok ellen szisztemikus és kon­ taktszerek egyaránt használhatók.5G­t használjuk 7­10 kg/ha (sorkezelésre) dózisban.syngenta. Chess 50WG és Vertimec 1. egye­ dülálló hatásmechanizmusának köszönhetôen még a nehezen irtható rezisztens vagy toleráns levéltetû kolóniákkal szemben is igen hatékony. A palánták bemártásakor és kiültetésekor fokozottan ügyeljünk a munkavédelmi és egészségügyi elôírások maradéktalan be­ tartására! Beöntözéses technológia: A beöntözéses technológiával a kiültetett. uborka és káposztafélék palántáinak védelmé­ re a bemártásos és a beöntözéses módszerrel. Alkalmazása: A kiültetett palántákat öntözzük be tövenként 80­100 ml permet­ lével úgy. A gombás megbetegedések közül az egyik legveszedelmesebbek a peronoszpóra félék.8EC az atkák ellen 25 ml/100 l adagban. A piaci információk. Ezzel szeretnénk az Ön sikerét is növelni. alternária. vagy kôgyapotos termesztés az adott területen. de ezt követôen még gyomorméregként is kifejti hatását. jól szál­ lítódik csúcsirányba. ezért a már bejutott kórokozó fertôzését is képes blokkolni a kezdeti stádiumban. A paradicsom pirenohétás betegsége.

hogy az ne legyen hatással a növekedésére. A rezisztens fajtán erôs kártevô/kórokozó egyedszám esetén megjelenhetnek a betegség tünetei. Jelen dokumentumot a terminológia bevezetése után 5 évvel újra áttekintik. A rezisztencia a növényfajtának az a képessége. A rezisztenciának két szintjét különböztetjük meg: Magas/standard (HR): olyan fajták. Mivel az immunitás. amely korlátozza az adott kártevô. A feltüntetett technikai információk irányadóak csupán. Az ismertetett rezisztenciák a tájékoztatóban feltüntetett kórokozók tudományosan ismert és leírt rasszaira ill. Mérsékelt/közepes (IR): olyan növényfajták. Érzékenységnek nevezzük azt. illetve a kórokozó fejlôdését. és/vagy az érzékeny fajtával összehasonlítva ugyanazon környezeti körülmények között. hogy elkerülje a „tolerancia” kifejezést. Zöldség. Nem kizárható azonban egyéb nem ismert ill. patotípusok létezése. terméshozamára. a magasvagy mérsékelt rezisztencia és az érzékenység kifejezések a növényt érô biotikus (természetes) stresszre vonatkoznak. egeta www. (1) 488 2200 Fax (1) 488 2201 . vagy kártétele. vagy kórokozó növekedését és fejlôdését. de a tünetek és a kártétel a rezisztens fajtához képest nagyobb mértékben jelenhet meg rajtuk. I. tudományosan még le nem írt rasszok ill. Alkotás utca 41. Tolerancia: egy növényfajta képessége az abiotikus (mesterséges) stressz elviselésére úgy. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt információkért felelôsséget nem vállalunk. kifejlôdése. Az adatok nem tekinthetôek abszolút értékûnek. A zöldséggel foglalkozó vállalatok a tolerancia kifejezést a továbbiakban az ilyen jellegû stressztûrés leírására fogják használni.A Syngenta Seeds Kft. és kártevô/kórokozó-jelenlét mellett csökkenti az általuk okozott kártétel mértékét. Erôs kártevô/kórokozó-jelenlét esetén azonban ezeken a növényfajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. mint hasonló környezeti körülmények között és/vagy hasonló mértékû kártevô/kórokozó-jelenlét esetén az érzékeny fajták. megjelenésére.A mérsékleten illetve közepesen rezisztens növényfajták ugyanakkor kevésbé komoly tüneteket mutatnak.és virágvetômagok 1123 Budapest. emelet Tel. az ISF (Nemzetközi Vetômag Szövetség) Zöldség Szekciója tagjai számára javasolja a fenti terminológia használatát. valamint a fajták betegségellenállóságának tesztelésekor. azokat a helyi adottságok és a felhasználók felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. a lehetô legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor. mely megfelel a hivatalos eljárásoknak. amelyek normál kártevô/kórokozó-jelenlét mellett az érzékeny fajtával összehasonlítva nagymértékben korlátozzák a kártevô. patotípusaira vonatkoznak. A helyi körülmények esetleges hatásainak jobb megismerése érdekében elôzetesen kisebb próbatermesztést javaslunk. Definíciók Immunitás: a növény nincs kitéve az adott kártevô vagy kórokozó támadásának. és kevesebb kárt szenvednek.com 06-20-943-9534 Területi képviselôink: Aros József Bognár Mihály Rádi László Rácz Gábor 06-20-366-1652 06-20-236-7541 06-20-579-6495 06-20-977-5656 Syngenta Seeds Kft. amikor egy fajta nem képes korlátozni az adott kártévô vagy kórokozó növekedését és fejlôdését. amelyek az adott kártevô/kórokozó fejlôdését korlátozzák ugyan.sg-v Termékmenedzser: Kiss Csaba bles.