You are on page 1of 5

Variasi Selanjar dan Variasi Tak Selanjar Mata Pelajaran Tajuk Masa Tingkatan Hasil pembelajaran (Objektif) : : : : : Biologi

Variasi dan Keturunan 80 minit 5 Berdasarkan data maklumat berat badan dan kebolehan menggulung lidah semua pelajar di dalam kelas yang diberi, pelajar-pelajar dapat menghasilkan graf palang/histogram bagi keduadua data di dalam kertas graf dalam masa 20 minit. i. Konstruktivisme ii. Kontekstual iii. Mengeksperimen Matematik (statistik) i. ii. Bekerjasama Bersyukur atas kurniaan Tuhan

Strategi Pengajaran

:

Penyerapan Ilmu Penerapan Nilai

: :

Kemahiran Generik KBKK : i. Mengumpul data ii. Melukis graf bar/histogram iii. Membanding dan membeza i. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL) ii. Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) iii. Soalan penyoalan i. ii. iii. iv. Kecerdasan Kinestetik Naturalistik Interpersonal Intrapersonal

Alat KBKK

:

Jenis Kecerdasan

:

1

Pelajar Pelajar meneliti daun-daun yang dipamerkan dan memberikan pendapat mereka.Langkah / Masa (Peristiwa Pengajaran) SET INDUKSI (5 minit) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Isi Pelajaran Guru 1. Media pengajaran 10 helai daun Kemahiran generik KBKK: Meneliti Membandingmembeza Alat KBKK: Lembaran Pengurusan Lisan Kecerdasan Pelbagai: Naturalistik Interpersonal Rangsang minda (Menarik perhatian) LANGKAH 1 (5 minit) (Menyediakan bimbingan) Jenis variasi Guru merumuskan pendapat pelajar dan menjurus kepada konsep variasi selanjar dan tak selanjar. Guru meminta pelajar membanding dan membezakan daun-daun yang diperhatikan. 2. Guru menunjukkan 10 helai daun yang diperolehi daripada satu pokok kepada semua pelajar. (Nota) 2 .

Pelajar menimbang berat badan dan mencatatkannya di papan hitam. 2. ii. mengenal pasti sama ada boleh menggulung lidah atau tidak. Guru meminta pelajar mencatatkan semua maklumat pelajar di dalam kelas ke dalam buku amali masingmasing. 4. Pelajar membincangkan sela kelas dan membentuk satu jadual yang berpadanan.LANGKAH 2 (30 minit) (Menyampaikan bahan rangsangan) (Menyediakan maklum balas) Memperoleh data variasi selanjar dan tak selanjar 1. Guru meminta pelajar melakukan aktiviti-aktiviti berkenaan: i. Guru meminta 1. Semua pelajar mencatat data setiap pelajar di dalam kelas dalam buku amali. menimbang berat badan. 3. 3. Pelajar Penimbang berat badan KBKK: Menjalankan eksperimen Mengelaskan data Merekod maklumat Alat KBKK: LPL(Lembaran pengurusan lisan) Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik Naturalistik Interpersonal 3 . Guru meminta pelajar mencatatkan semua maklumat mereka di ruang yang telah disediakan pada papan hitam. 2.

LANGKAH 4 (30 minit) (Menampilkan pencapaian) (Menilai pencapaian) Bentuk graf bar/histogram variasi selanjar dan tak selanjar Kertas graf Lembaran Kerja 1 (LPG 1) KBKK: Melukis graf Membanding dan membeza Alat KBKK: LPG 1 Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan kinestatik Kecerdasan interpersonal 4 .pelajar mengelaskan data-data ke dalam sela kelas yang sesuai dan membentuk satu jadual yang berpadanan.

Guru mengedarkan Lembaran Kerja 2 dan meminta pelajar menjawab dalam masa 10 minit.LANGKAH 5 (10 minit) (Menilai pencapaian) Penilaian 1. Lembaran Kerja 2 Alat KBKK: Soalan penyoalan Kecerdasan Pelbagai: Kecerdasan logikak Kecerdasan intrapersonal 5 . 2. Pelajar menjawab soalan.