ika anda menggunakan Firefox sebagai browser anda, maka anda boleh mengubah setting dalam fire untuk

menjadikan ia lebih laju daripada setting yang biasa.Langkahnya adalah seperti berikut: Dalam URL bar (address bar) taip, “about:config” dan tekan enter. Ini akan membawa kepada "configuration menu" dimana anda boleh mengubah parameters atau setting Firefox. Settings ini adalah untuk mengoptimumkan "broadband connections" anda Double Click pada settings berikut dan simpan nombor seperti di bawah - untuk true / false booleans - ia akan berubah jika anda double klik Code: browser.tabs.showSingleWindowModePrefs – true network.http.max-connections – 48 network.http.max-connections-per-server – 16 network.http.max-persistent-connections-per-proxy – 8 network.http.max-persistent-connections-per-server – 4 network.http.pipelining – true network.http.pipelining.maxrequests – 100 network.http.proxy.pipelining – true network.http.request.timeout – 300

Sepekara lagi, Right-klik di mana -mana atas screen dan Add a NEW -> Integer. Namakan ia “nglayout.initialpaint.delay” dan set value kepada “0”. Value ini adalah jumlah masa untuk browser merespon sesuatu maklumat yang diterima Restart Firefox. Mulai sekarang anda akan lihat Firefox loading pages lebih pantas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful