Recomandari privind elaborarea lucrarii de disertatie

Prin lucrarea de disertatie absolventul face dovada competentelor dobandite la finalul cursului de master, anume: • identificarea si selectarea informatiilor necesare rezolvarii unor probleme complexe; • analiza comparativa a unor solutii existente si selectarea variantei optime pentru contextul problemei de solutionat; • adaptarea unei solutii existente pentru rezolvarea problemei sau proiectarea si dezvoltarea de solutii proprii; • redactarea lucrarii, avand in vedere continutul si forma; • capacitatea de prezentare (clara si convingatoare); Lucrarea de disertatie va contine: 1. Coperta exterioara, Coperta interioara (daca se utilizeaza coperta cartonata) 2. Cuprins 3. Introducerea: scopul si obiectivele tinta, justificarea tratarii temei propuse (care este importanta temei alese pe plan national si international, un studiu sumar asupra stadiului cunoasterii, etc. ) 4. Partea teoretica: se vor prezenta pe scurt elementele teoretice necesare pentru realizarea aplicatiei: analiza şi sinteza unor studii/articole/carti/monografii/lucrari ale conferintelor de specialitate/standarde/norme/rapoarte de cercetare/manuale de utilizare din literatura de specialitate (organizarea informatiilor selectate se va face pe capitole si subcapitole). 5. Partea practica: etapele proiectarii si implementarii sau sub forma unui manual de utilizare (organizarea pe capitole si subcapitole) 6. Concluzii personale: se evalueaza daca au fost indeplinite obiectivele propuse, se vor enumera contributiile proprii, posibilitatile de dezvoltarea ulterioara a temei abordate etc. 7. Bibliografia (cel putin 10 titluri) 8. Anexe (optional): codul sursa (selectiv), glosar de termeni, lista cu acronimele folosite, diagrame etc. Observatii i. ii.
iii. iv. v.

Se recomandă ca lucrarea să fie tehnoredactata cu font Times New Roman/Arial, 12 cpi, la 1/1,5 linii; Figurile si tabelele vor fi numerotate si vor avea o eticheta - daca sunt preluate din literatura de specialitate va fi specificata sursa lor; Lucrarea de disertatie vor avea maximum 40 de pagini, fara anexe; In vederea sustinerii lucrarii de disertatie, se va pregati un exemplar tiparit (coperta din carton sau din plastic – legatura cu arc) si unul in format electronic (CD-ul va contine lucrarea si aplicatia) Sustinerea lucrarii de disertatie consta din:

o prezentare, de obicei, in Power Point care contine: elementele de identificare (tema, conducator stiintific si autor), obiectivele propuse, principalele elemente teoretice tratate in lucrare, contributiile personale, concluzii, bibliografie selectiva; prezentarea aplicatiei – aplicatia poate fi instalata dintr-o locatie din retea sau pe un calculator personal.

vi. vii.

In general, timpul total alocat sustinerii unei lucrari este de maximum 20 de minute. Dialogul permanent al masterandului cu profesorul coordonator este obligatoriu (comunicarea in orele de consultatii sau prin posta electronica).

Coperta exterioara (pe coperta de carton)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

LUCRARE DE DISERTATIE

Coordonator: Prof.[/Conf./Lect.] univ. dr. Prenume NUME Absolvent(ă): Prenume NUME

- Bucureşti, 20XX -

Coperta interioara

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

LUCRARE DE DISERTATIE TITLUL LUCRARII

Coordonator: Prof.[/Conf./Lect.] univ. dr. Prenume NUME Absolvent(ă): Prenume NUME

- Bucureşti, 20XX -

Lista bibliografica - recomandări
Precizarea materialelor consultate pentru întocmirea lucrării de disertatie se poate face în diverse moduri: 1. prin notificarea în subsolul paginii a cărţilor/articolelor/studiilor/etc.; 2. prin referire la cărţile/articolele/studiile/etc. din lista bibliografică de la finalul [capitolului/] lucrării. Lista bibliografică va include datele de identificare pentru lucrările consultate/studiate: - numele autorului/autorilor; - titlul cărţii/articolului/studiului/etc.; - editura, an apariţie (pentru carţi); - nume revistă, nr. revistă, an apariţie, paginile alocate articolului; - dacă materialul este de pe net se va specifica şi URL-ul si data la care a fost accesat. Bibliografia poate fi organizata afabetic - după numele autorilor.

Bibliografie
[1] … [4] [5] [6] … … … Sarah Reedy, Mobile banking grows in prevalence, Apr 22, 2008, http://telephonyonline.com/wireless/news/mobile-banking-prevalence-0422/ …

sau
[NnnAA] [NnnAA] [Sar08] NnnAA] … … Sarah Reedy, Mobile banking grows in prevalence, Apr 22, 2008, http://telephonyonline.com/wireless/news/mobile-banking-prevalence-0422/ …

NnnAA – 3 caractere din numele primului autor; AA – ultimele două cifre ale anului de publicare Exemplu de referire la un material din lista bibliografică: “... mobile payments are defined as payments for a product or service made using mobile technology, such as text messaging, wireless application protocol, unstructured supplementary service data and near field communications [5].” sau “... mobile payments are defined as payments for a product or service made using mobile technology, such as text messaging, wireless application protocol, unstructured supplementary service data and near field communications [Sar08].”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful