Susţinerea testului în condiţii simulate

O modalitate importantă prin care vă puteţi pregăti pentru testul de verificare a raţionamentului logic este aceea de a susţine un test simulat în aceleaşi condiţii şi limite de timp care vă vor fi impuse la susţinerea reală a testului. Acest lucru vă va ajuta să estimaţi timpul pe care îl puteţi acorda fiecărei întrebări dintr-o secţiune şi să determinaţi tipurile de întrebări asupra cărora e nevoie să mai lucraţi. De vreme ce testul este unul cronometrat, este important să utilizaţi timpul acordat cu mult discernământ. Pe parcursul testului aveţi voie să lucraţi numai asupra secţiunii desemnate de coordonatorul testării. Nu vă este permis să acordaţi timp suplimentar unei secţiuni dificile, ca mai apoi să recuperaţi acel timp la o secţiune care vi se pare mai uşoară. Atunci când vă stabiliţi ritmul de lucru şi când verificaţi răspunsurile, ar trebui să consideraţi fiecare secţiune ca fiind un mini – test separat. Aveţi grijă să răspundeţi la fiecare întrebare din test. Când nu cunoaşteţi răspunsul corect la o întrebare, eliminaţi mai întâi răspunsurile care ştiţi cu siguranţă că nu sunt corecte, apoi încercaţi să ghiciţi dintre variantele rămase. Nu vă fie teamă să ghiciţi. Când veţi susţine testul simulat ce urmează, respectaţi toate condiţiile specificate în instrucţiuni şi încadraţi-vă strict în limitele de timp. Lucraţi fără pauze. Atunci când veţi susţine testul real veţi avea doar o pauză scurtă – în

mod obişnuit 10 – 15 minute – după SECŢIUNEA a III – a. Când este susţinut în condiţii cât mai apropiate de condiţiile reale de testare, testul simulat vă asigură o pregătire extrem de utilă pentru susţinerea testului real. În acest test simulat sunt incluse instrucţiuni oficiale pentru cele patru secţiuni cu teste grilă şi pentru completarea formularului de la sfârşit, astfel încât aveţi posibilitatea să aproximaţi condiţiile reale de testare pe măsură ce exersaţi. Pentru a susţine testul:  porniţi cronometrul şi fixaţi-l la 35 de minute. Răspundeţi la toate întrebările din Secţiunea I. Încetaţi să lucraţi asupra acestei secţiuni când cele 35 de minute au expirat. repetaţi acţiunea, acordându-vă câte 35 de minute pentru Secţiunile II, III şi IV; fixaţi cronometrul la 30 de minute, apoi pregătiţi-vă lucrarea pentru proba de dezvoltare a unui subiect dat pe care o găsiţi la sfârşitul acestui test; consultaţi rubrica de calculare a punctajului pentru instrucţiuni privind evaluarea performanţelor dumneavoastră. În acest scop, veţi găsi o listă cu răspunsurile corecte.

Dezvoltarea în scris a unui subiect dat
Susţinătorilor testului li se acordă 30 de minute pentru o probă de dezvoltare în

1

scris a unui subiect, care nu este punctată dar care este folosită pentru a evalua aptitudinile de compunere. Citiţi subiectul cu atenţie. Probabil cel mai potrivit ar fi ca, înainte de a începe să scrieţi, să reflectaţi preţ de câteva minute asupra subiectului şi să vă structuraţi ideile. Nu scrieţi despre un alt subiect decât cel specificat. Nu este admis să scrieţi despre un subiect la alegere. Nu există o poziţie „corectă” sau „greşită” în abordarea subiectului. Interesează cu câtă pricepere vă susţineţi poziţia pe care o adoptaţi şi cât de clar vă exprimaţi acea poziţie. Este mult mai important să scrii bine decât să scrii mult. Nu se cer şi nici nu se aşteaptă de la dumneavoastră să aveţi cunoştinţe speciale. Se au în vedere structurarea, vocabularul şi compunerea. Limitaţi-vă la spaţiul liniat de sub subiect. Veţi descoperi că aveţi spaţiu

suficient dacă vă structuraţi cu grijă textul, scrieţi pe fiecare rând, evitaţi spaţiile mari la marginile foii şi vă menţineţi scrisul la dimensiuni rezonabile. Aveţi grijă ca scrisul să vă fie citeţ.

2

SECŢIUNEA I Durata: 35 minute 25 de întrebări Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentele conţinute de afirmaţii sau pasaje scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare. Nu trebuie să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt neverosimile, superflue sau incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună variantă de răspuns, marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul pentru răspunsuri. Scafandrii francezi au descoperit de curând o peşteră mare situată de-a lungul coastei Mării Mediterane. Accesul la peşteră este posibil numai printr-un tunel subacvatic. Interiorul peşterii este acoperit în totalitate de apa mării şi conţine numeroase stalagmite de mari dimensiuni, care sunt pilonii calcaroşi ce se formează când cad picături de apă în mod repetat în acelaşi loc de pe fundul unei peşteri, lăsând depuneri minerale care se acumulează în timp. Pe care dintre ideile de mai jos o susţine mai puternic informaţia de mai sus? (A) Marea Mediterană se afla la un nivel mai înalt în trecut decât se află acum. (B) Nivelul apei în peşteră este mai crescut acum decât era în trecut. (C) Scafandrii francezi sunt primii care ştiau de existenţa tunelului care conduce la peşteră. (D) În trecut mai exista o intrare în peşteră în afara tunelului subacvatic. (E) Apa Mării Mediterane are în prezent un conţinut de minerale mai scăzut decât avea în perioada când s-au format stalagmitele. 2. Un director al Companiei Farmaceutice Rexx susţinea că cheltuielile pentru dezvoltarea de noi vaccinuri solicitate de departamentul pentru sănătate ar trebui subvenţionate de guvern, deoarece comercializarea de vaccinuri va fi în perspectivă mai puţin profitabilă decât comercializarea oricărui alt produs farmaceutic. În sprijinul afirmaţiei sale, directorul a arătat că vânzările de vaccinuri vor fi probabil mai scăzute, deoarece un vaccin se administrează fiecărui pacient doar o dată, în timp ce medicamentele care combat maladiile şi bolile cronice sunt administrate de mai multe ori unui pacient. Care dintre următoarele variante, dacă este valabil, slăbeşte cel mai mult argumentul adus de directorul companiei în sprijinul afirmaţiei sale referitoare la comercializarea vaccinurilor? (A) Vaccinurile sunt administrate mult mai multor persoane decât sunt administrate cele mai multe dintre celelalte produse farmaceutice. (B) Multe dintre bolile pentru care sunt produse vaccinuri

3

profilactice pot fi tratate cu succes de medicamente. (C) Companiile farmaceutice comercializează ocazional produse care nu intră nici în categoria medicamentelor nici în cea a vaccinurilor. (D) Alte companii în afară de Compania Farmaceutică Rexx produc vaccinuri. (E) Costul de administrare a vaccinului este rareori suportat de compania care produce vaccinul. 3. Administratorul: Noua noastră reţea de calculatoare, al cărei scop este acela de a creşte productivitatea, poate fi instalată în timpul zilei, ceea ce ar duce la perturbarea activităţii angajaţilor noştri, sau noaptea, fapt care ar implica cheltuieli de instalare mai mari. De vreme ce este important să facem economii, ar trebui să instalăm reţeaua în timpul zilei. Pe care dintre variantele de mai jos le susţine argumentul administratorului? (A) Valoarea monetară a echipamentului reţelei nu ar trebui să depăşească costurile de instalare a reţelei în timpul nopţii. (B) Valoarea monetară a productivităţii pierdute pe perioada instalării în timpul zilei ar trebui să fie mai mică decât diferenţa dintre costurile de instalare în timpul zilei şi cele de instalare în timpul nopţii. (C) Instalarea în timpul zilei ar trebui efectuată de o echipă la fel de mare şi acesteia din urmă nu ar trebui să-i ia mai mult

timp decât i-ar lua instalarea în timpul nopţii. (D) O dată ce reţeaua a fost instalată, cei mai mulţi angajaţi ai companiei vor avea posibilitatea să o utilizeze imediat, pentru a-şi spori productivitatea. (E) Cei mai mulţi angajaţi ai companiei ar trebui să poată lucra productiv pe durata cât se desfăşoară instalarea în timpul zilei. 4. În urma unor experimente, s-a descoperit că o substanţă pe care o conţine marijuana, cunoscută sub numele de THC, dezactivează viruşii de herpes. În experimente anterioare, cercetătorii au descoperit că viruşii de herpes dezactivaţi pot transforma celulele sănătoase în celule cancerigene. Se poate trage concluzia că consumul de marijuana poate cauza cancer. Care dintre următoarele, dacă este valabil, slăbeşte cel mai mult acest argument? (A) Mai multe echipe de cercetători au efectuat experimente diferite şi toate echipele au obţinut rezultate similare. (B) Efectul carcinogen al THC ar putea fi neutralizat de alte substanţe pe care le conţine marijuana. (C) Când THC distruge viruşii de herpes, aceasta slăbeşte sistemul imunitar şi astfel ar putea diminua capacitatea organismului de a lupta împotriva altor viruşi, inclusiv a viruşilor cancerigeni.

4

Dacă chimiştii modifică structura THC, aceasta ar putea fi incorporată fără riscuri în medicamentele pentru prevenirea herpesului. (E) Pentru a diminua efectele secundare nedorite ale chimioterapiei, a fost recomandat consumul de marijuana pentru pacienţii care nu au virus de herpes.
(D)

unei aşezări arheologice ar trebui implicaţi în restaurare. (E) Riscul de a pierde dovezi relevante pentru posibile teorii viitoare ar trebui să cântărească mult mai mult decât orice avantaje de a arăta rezultatele teoriilor deja dezvoltate. 6. Pe lângă ouăle pe care le depune în propriul său cuib, orice femelă de raţă sălbatică va depune un ou în cuibul altei femele dacă observă că cealaltă raţă îşi părăseşte cuibul. În condiţii naturale de clocit, acest comportament parazitar este relativ rar, deoarece cuiburile raţelor sunt foarte bine ascunse. Totuşi, când oamenii amplasează cutii - cuiburi pentru a le ajuta pe raţe să-şi clocească ouăle, de fapt subminează eforturile de reproducere ale acestora. Aceste cutii - cuiburi puse de om sunt atât de aglomerate de ouăle în plus încât doar câteva ouă din acele cuiburi vor scoate pui, sau poate chiar nici unul. Pe care dintre variantele de mai jos o susţin mai puternic, dacă e valabil, afirmaţiile de mai sus? (A) Raţele sălbatice femele îşi vor face cuibul în aceste cutii cuiburi amplasate de om numai în cazul în care nu sunt disponibile locuri naturale pentru clocitul ouălor. (B) Raţele sălbatice femele care văd adesea alte femele de raţă sălbatică reuşesc cel mai bine în eforturile lor de reproducere. (C) Cutiile – cuiburi amplasate de om pentru raţele sălbatice au un

5. Arheologul: O mare corporaţie sa oferit de curând să asigure fonduri pentru restaurarea unei aşezări arheologice şi pentru construirea de facilităţi în scopul redării acesteia publicului larg. Restaurarea va respecta teoriile cele mai avansate referitoare la cum arăta aşezarea la apogeul civilizaţiei care a populat-o. Totuşi, această ofertă ar trebui respinsă, deoarece multe părţi ale aşezării conţin dovezi ce nu au fost încă examinate. Care dintre următoarele principii, dacă este valabil, justifică argumentul arheologului? (A) Proprietatea aşezărilor arheologice nu ar trebui să fie sub controlul intereselor de afaceri. (B) Orice restaurare a unei aşezări arheologice ar trebui să reprezinte numai perioada cea mai veche a istoriei respectivei aşezări. (C) Nimeni nu trebuie să se pronunţe asupra a ceea ce constituie apogeul altei civilizaţii. (D) Numai cei care manifestă o preocupare reală faţă de istoria

5

spaţiu mai mic pentru ouă decât cuiburile naturale. (D) Cutiile - cuiburi ar fi mai eficiente în a le ajuta pe raţele sălbatice să-şi clocească ouăle dacă ar fi mai puţin vizibile pentru alte raţe sălbatice decât sunt în prezent. (E) Cutiile – cuiburi sunt necesare pentru suplimentarea spaţiului natural pentru cuiburi al raţelor sălbatice, datorită distrugerii unei mari părţi din habitatul natural al acestora. 7. Esenţa creativităţii stă în capacitatea de a compune variaţiuni pe o temă dată. Dacă aruncăm o privire asupra istoriei ştiinţei, de exemplu, vom vedea că orice idee este clădită pe seama a o mie de idei legate de aceasta. O analiză atentă ne ajută să înţelegem că ceea ce numim o temă nouă sau o nouă descoperire este ea însăşi, întotdeauna şi fără excepţie, un fel de variaţie, la un nivel profund, a unor teme anterioare. Dacă toate afirmaţiile din acest pasaj sunt adevărate, fiecare din cele de mai jos trebuie să fie adevărate, CU EXCEPŢIA: (A) Lipsa capacităţii de a compune variaţiuni pe o temă anterioară denotă o lipsă de creativitate. (B) Nici o idee ştiinţifică nu este absolut independentă de toate celelalte. (C) O analiză atentă a unei anumite variaţiuni poate scoate la iveală teme anterioare, a căror variaţiune este aceasta.

(D) Toţi marii descoperitori ştiinţifici au avut capacitatea de a compune variaţiuni pe o temă dată. (E) Unele descoperiri ştiinţifice recente nu reprezintă, la nivel de substanţă, variaţiuni pe teme anterioare. 8. Milioane de lilieci femele îşi cresc puii în Peştera Bracken. Deşi toate mamele părăsesc peştera noaptea, la întoarcere fiecare mamă ajunge rapid aproape întotdeauna la puiul ei. De vreme ce ţipetele emise de lilieci sunt singurele mijloace de a se găsi unii pe alţii, iar un pui de liliac nu poate distinge ţipătul emis de mama sa de cel emis de oricare alt liliac adult, este clar că fiecare mamă - liliac va recunoaşte ţipătul puiului ei. Pe care dintre variantele de mai jos încearcă să o susţină acest argument? (A) să tragă o concluzie generală referitoare la toţi membrii unui grup pornind de la fapte cunoscute despre membri reprezentativi ai acelui grup; (B) să stabilească valabilitatea unei explicaţii a unui fenomen prin excluderea explicaţiilor alternative; (C) să sprijine, prin descrierea unui mecanism corespunzător, ipoteza că un anumit fenomen poate apărea; (D) să conchidă că membrii a două grupuri este posibil să aibă o anumită capacitate, datorită altor trăsături pe care le au în comun.

6

(E) să demonstreze că o regulă generală se aplică la un caz particular. 9. O persoană căreia i se face rău după ce a consumat un anumit fel de mâncare, va căpăta de cele mai multe ori o aversiune puternică faţă de mâncarea din meniu care va avea mirosul cel mai pronunţat, indiferent dacă acel fel de mâncare i-a provocat starea de rău sau nu. Acest fenomen explică de ce copiii sunt cei mai predispuşi să capete aversiune puternică faţă de anumite feluri de mâncare. Care dintre variantele de mai jos, dacă e valabil, oferă susţinerea cea mai puternică a acestei explicaţii? (A) E mai indicat să li se servească copiilor, mai mult decât adulţilor, mese alcătuite din feluri de mâncare care nu au arome pronunţate. (B) Copiii sunt mai puţin predispuşi decât adulţii să vadă legătura dintre sănătatea lor şi alimentele pe care le consumă. (C) Copiii au un simţ al gustului mult mai ascuţit decât cel al adulţilor şi li se face rău mult mai des decât acestora din urmă. (D) În mod obişnuit, copiii îşi revin mult mai greu decât adulţii în urma intoxicaţiilor provocate de alimentele pe care le consumă. (E) Copiii sunt mult mai înclinaţi decât adulţii să refuze să consume feluri de mâncare cu care nu sunt familiarizaţi.

10. Primele de asigurare în caz de accident sunt adesea mai mari pentru maşinile de culoare roşie decât cele pentru maşinile de alte culori. Pentru a justifica aceste taxe mai mari, companiile de asigurări susţin că, în ansamblu, un procentaj mai mare de maşini roşii e implicat în accidente decât al celor de altă culoare. Dacă această afirmaţie este adevărată, atunci multe vieţi ar putea fi salvate prin interzicerea totală a circulaţiei maşinilor de culoare roşie. Argumentul de mai sus prezintă carenţe deoarece: (A) acceptă fără rezerve faptul că toate companiile de asigurare au dreptul să încaseze prime de asigurare mai mari pentru clienţi expuşi unor riscuri mai mari; (B) nu ţine seama de faptul că repararea maşinilor de culoare roşie costă tot atât cât şi cea a maşinilor de alte culori; (C) ignoră posibilitatea că şoferii care conduc imprudent au o preferinţă pentru maşini de culoare roşie; (D) nu prezintă cu exactitate care este procentajul maşinilor de culoare roşie implicate în accidente; (E) face afirmaţia nefondată că orice accident rutier are drept rezultat pierderea de vieţi omeneşti. 11. O anumite companie de cărţi de credit acordă clienţilor săi puncte de premiere pentru că folosesc cărţile sale de credit. Clienţii pot

7

folosi punctele acumulate la achiziţionarea mărfurilor de firmă prin poştă, la preţuri mai mici decât preţurile cu amănuntul propuse de producător. Prin urmare, în orice moment clienţii care cumpără marfă utilizând punctele de premiere cheltuiesc mai puţin decât dacă ar fi cumpărat aceleaşi mărfuri din magazinele de comercializare cu amănuntul. Care dintre variantele de mai jos este o premisă pe care se bazează argumentul de mai sus? Marfa care poate fi comandată prin poştă folosind punctele de premiere nu este oferită la preţuri mai mici de alte companii de cărţi de credit care acordă puncte de premiere. (B) Punctele de premiere nu pot fi folosite de beneficiarii cărţilor de credit la achiziţionarea produselor de marcă ce nu sunt expuse spre vânzare în magazinele cu amănuntul. (C) Compania de cărţi de credit nu cere clienţilor săi să acumuleze un număr mare de puncte de premiere înainte ca aceştia să devină eligibili pentru a comanda mărfuri la preţuri mai mici decât cele cu amănuntul ale producătorului. (D) Suma plătită de beneficiarii cărţilor de credit pentru livrarea mărfii comandate nu măreşte suma pe care clienţii o plătesc mai mult decât suma pe care aceştia ar plăti-o în cazul în care ar cumpăra aceleaşi produse din magazinele cu amănuntul.
(A)

(E) Mărfurile disponibile pentru clienţii companiei de cărţi de credit care folosesc punctele de premiere sunt adesea vândute în magazinele de vânzare cu amănuntul la preţuri mai mari decât preţurile cu amănuntul propuse de producător. 12. Probabil nu este adevărat că colica la nou născuţi este provocată de incapacitatea acestora de a tolera anumiţi anticorpi care au fost descoperiţi în laptele de vacă, de vreme ce simptomele colicii sunt depistate la sugari care sunt exclusiv alăptaţi la sân. Care dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este vreuna, slăbeşte cel mai mult argumentul de mai sus? (A) Un studiu efectuat pe 500 de perechi de gemeni a constatat că dacă unul dintre gemeni are colică, fratele său geamăn va avea probabil şi el colică. (B) Simptomele colicii dispar în general pe măsură ce sugarul creşte, dacă sugarii au fost exclusiv alăptaţi la sân sau dacă au fost alimentaţi cu lapte praf pentru sugari care conţine lapte de vacă. (C) În cadrul unui studiu efectuat asupra a 5.000 de nou născuţi care erau alimentaţi numai cu lapte praf pentru sugari care conţinea lapte de vacă, peste 4.000 dintre aceştia nu au manifestat nici un fel de simptome de colică. (D) Când mamele copiilor care sunt exclusiv alăptaţi la sân elimină laptele de vacă şi toate

8

produsele ce conţin lapte de vacă din propriul lor regim, toate simptomele de colică pe care le-au manifestat copiii lor vor dispărea rapid. (E) Copiii care sunt alăptaţi la sân îşi dezvoltă un sistem digestiv matur la o vârstă mai fragedă decât cei care sunt alimentaţi cu lapte praf, iar copiii cu un sistem digestiv matur au o capacitate mai mare de a tolera anumite proteine şi anumiţi anticorpi ce se găsesc în laptele de vacă. Întrebările 13 - 14 Yolanda: Accesul la computere fără autorizaţie şi manipularea datelor şi programelor pe care le conţin acestea pot fi comparate cu a conduce o maşină furată; ambele implică violarea unei proprietăţi private şi tratarea acesteia cu nesăbuinţă. Cu toate acestea, conducerea unei maşini furate este un delict mai periculos, deoarece pune oamenii fizic în pericol, în timp ce în cazul delictelor informatice este afectată numai proprietatea intelectuală. Arjun: Nu sunt de acord cu tine! De exemplu, utilizarea neautorizată a sistemelor conţinând fişele medicale din spitale ar putea afecta sistemele de date de care depind vieţile oamenilor şi, prin urmare, delictele informatice pot de asemenea provoca vătămări fizice oamenilor. 13. Subiectul disputei dintre Yolanda şi Arjun este: (A) dacă condusul unei maşini furate pune fizic în pericol vieţile oamenilor;

(B) dacă manipularea neautorizată a datelor computerizate provoacă daune proprietăţii private; (C) dacă daunele aduse proprietăţii fizice constituie un delict mai grav decât daunele aduse proprietăţii intelectuale; (D) dacă utilizarea neautorizată a computerelor este la fel de periculoasă pentru oameni ca şi condusul unei maşini furate; (E) dacă tratarea cu nesăbuinţă a unei proprietăţi private constituie un delict grav. 14. Argumentele pe care le aduce Arjun prezintă carenţe deoarece: (A) ele nu menţin distincţia pe care o face Yolanda în argumentarea ei; (B) resping concluzia Yolandei fără a aduce argumente împotriva acesteia; (C) se bazează pe existenţa reală a unui fenomen despre care au arătat doar că ar fi posibil; (D) confundă ceva care duce la concluzia lui Arjun cu ceva care este necesar pentru concluzia acestuia; (E) folosesc ca dovadă un fenomen care este incompatibil cu concluzia lui Arjun. 15. Un raport asupra unui sondaj efectuat de guvern conchidea că Center City se află printre primele zece oraşe din ţară cu cea mai ridicată rată de abandon şcolar. Datele din sondaj au fost obţinute prin chestionarea tuturor rezidenţilor oraşului cu vârsta peste 19 ani dacă au absolvit liceul şi prin procesarea procentajului celor care au

9

răspuns negativ la această întrebare. Un reprezentant oficial din învăţământ a ridicat obiecţii, susţinând că procentajul nu pare corect în raport cu cifrele raportate de şcoli. Pentru care dintre motivele de mai jos poate reprezentantul oficial critica cel mai bine modul în care au fost obţinute rezultatele prezentate în raportul asupra sondajului? (A) că nu ţinut seama de împrejurările în care subiecţii au abandonat şcoala, care au apărut înainte ca aceştia să fi ajuns la liceu; (B) că nu i-a întrebat pe subiecţi dacă şi-au terminat liceul în mai puţini ani decât numărul obişnuit; (C) că nu a făcut distincţia între cei care au frecventat şcolile publice şi cei care şi-au făcut studiile în altă parte; (D) că nu a prevăzut efectul informaţiilor conţinute în raport asupra ratei viitoare a abandonurilor şcolare din oraş; (E) că nu a luat în considerare faptul dacă o diplomă obţinută de la liceele publice din oraş semnala acelaşi nivel de pregătire în timp.
16.

sunt suficient de fierbinţi pentru a topi complet litiul, transformându-l în heliu. În consecinţă, orice stea care se constată că nu conţine litiu, nu face parte din categoria acestor stele pitice brune reci. Argumentul depinde de asumarea căreia dintre deducţiile de mai jos? (A) Nici una dintre stelele pitice brune nu a fost vreodată suficient de fierbinte pentru a topi litiul. (B) Cele mai multe stele care sunt prea reci pentru a arde hidrogenul, sunt prea reci pentru a topi complet litiul. (C) Stelele pitice brune care nu sunt suficient de fierbinţi pentru a topi litiul, sunt suficient de fierbinţi pentru a topi heliul. (D) Cele mai multe stele, când s-au format, conţineau în mare aceeaşi proporţie de litiu. (E) Nici o altă categorie de stele nu este atât de asemănătoare ca aspect cu cea a stelelor pitice roşii precum este cea a stelelor pitice brune. 17. Ori de câte ori o companie pierde un proces important privind garanţia produselor, valoarea acţiunilor companiei scade semnificativ în câteva ore după ce s-a pronunţat sentinţa. Compania Cotoy a fost multă vreme implicată într-un proces referitor la garanţia produselor şi astăzi valoarea acţiunilor sale a scăzut semnificativ. Prin urmare, putem fi siguri că în cursul zilei de astăzi a fost pronunţată o sentinţă nefavorabilă în acel

Stelele pitice brune – stele roşiatice care sunt mult prea reci pentru a arde hidrogenul – sunt foarte asemănătoare cu stelele pitice roşii, care sunt suficient de fierbinţi pentru a arde hidrogenul. Stelele, când s-au format, conţineau cantităţi semnificative de litiu. Toate stelele, în afară de piticii bruni care sunt mai reci,

10

proces Cotoy.

împotriva

Companiei

Care dintre situaţiile de mai jos conţine argumente defectuoase care se apropie cel mai mult de argumentul de mai sus? (A) Ori de câte ori un magazin îşi tratează nepoliticos clienţii, aceştia vor merge să-şi facă cumpărăturile în altă parte. Shopwell vrea să-şi păstreze toţi clienţii; prin urmare, angajaţii săi nu vor trata niciodată clienţii cu lipsă de respect. (B) Ori de câte ori companiile aeriene mari reduc preţurile, stabilitatea companiilor aeriene mai mici este afectată negativ. Prin urmare, stabilitatea financiară a companiilor aeriene mai mici aflate în competiţie trebuie să fie ameninţată foarte serios atunci când companiile mari anunţă o reducere importantă de preţuri. (C) Ori de câte ori o ţară dă dovadă de lipsă de atitudine în problemele internaţionale, respectul faţă de politica ţării respective începe să scadă. Prin urmare, pentru a dobândi respect faţă de politica sa, o ţară trebuie să ia atitudine în problemele internaţionale. (D) Ori de câte ori un student admis la Cashman College câştigă o bursă de merit, acesta primeşte 10.000 USD. Prin urmare, Eula, o studentă care s-a înscris la Cashman, trebuie să fi câştigat o bursă de merit, deoarece tocmai a primit 10.000 USD de la colegiu. (E) Ori de câte ori o companie face publicitate eficientă produselor

sale, vânzările companiei cresc. Vânzările Companiei Oroco nu au crescut; prin urmare, este posibil ca această companie să nu fi făcut publicitate eficientă produselor sale. 18. În ultimii ani, clima a fost în general rece în nordul Asiei. Dar în perioadele în care temperatura zilnică medie şi umiditatea în nordul Asiei erau puţin mai crescute decât nivelul lor obişnuit, recoltele celor mai multe cereale cultivate în această zonă au crescut considerabil. În următorul secol, se aşteaptă ca această medie crescută a temperaturii şi umidităţii să devină normă. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă anticipă că recoltele anuale ale celor mai multe dintre cerealele cultivate în regiune vor scădea în următorul secol. Care dintre cele de mai jos, dacă este vreuna, contribuie cel mai mult la dezlegarea paradoxului aparent al informaţiei de mai sus? (A) Se aşteaptă ca recoltele de cereale din nordul Asiei să rămână constante chiar şi după creşterea mediei a temperaturii şi umidităţii faţă de cotele din ultima vreme. (B) Orice creştere a temperaturii şi umidităţii ar fi însoţită de cote mai înalte de dioxid de carbon în atmosferă, care este vital pentru plante. (C) Clima din nordul Asiei a fost în general prea rece şi uscată în ultimii ani pentru a favoriza

11

apariţia insectelor şi dăunătorilor. (D) În multe părţi ale Asiei, nivelul crescut al precipitaţiilor anuale, care ar avea drept rezultat o climă mai caldă şi mai umedă, ar duce la dezvoltarea tuturor plantelor comestibile. (E) Clima recentă din nordul Asiei împiedică cultivarea multor cereale în timpul iernii în acea zonă. 19. Nici unuia dintre profesorii de la catedra de franceză, unde lucrează profesorul Alban, nu-i este permis să predea mai mult de un curs introductiv în unul din semestre. Mai mult decât atât, toate cursurile predate în următorul semestru sunt cele de nivel avansat. Deci, este falsă afirmaţia conform căreia ambele cursuri de franceză pe care le va preda profesorul Alban în semestrul următor vor fi introductive. De care dintre argumentele de mai jos este mai apropiat tipul de raţionament prezentat de argumentul de mai sus? (A) Centrul Morrison va fi ocupat complet până în mai şi, de vreme ce dacă o clădire este ocupată până în mai, se aplică noile rate de impozit, Centrul Morrison va fi impozitat conform noilor rate. (B) Codul fiscal revizuit nu se aplică deloc asupra clădirilor construite înainte de 1900 şi numai prima secţiune a codului se aplică asupra clădirilor construite între 1900 şi 1920, aşa încât codul revizuit nu se

aplică asupra Centrului Norton, de vreme ce acesta a fost construit în 1873. (C) Toate proprietăţile de pe Overton Road vor fi reevaluate în scopul impozitării până la sfârşitul anului, iar birourile companiei Elnor se află pe Overton Road, deci impozitele pe proprietatea Elnor vor fi mai mari în anul următor. (D) Noile clădiri care includ spaţii publice sunt scutite de impozite municipale pe o perioadă de doi ani, iar toate clădirile noi din cartierul Alton al oraşului sunt scutite de impozite pe o perioadă de cinci ani; deci, clădirea construită de curând în cartierul Alton, care include un spaţiu public mare, nu va fi supusă impozitării în anul următor. (E) De vreme ce, potrivit legii adoptate de curând, unei clădiri care este scutită de impozit pe clădire i se aplică un tarif special pentru apă, iar spitalele sunt scutite de impozitul pe clădire, spitalului Founder i se va aplica un tarif special pentru apă. Întrebările 20 – 21 Unii oameni promovează un nou amestec de plante ca remediu împotriva răcelii obişnuite. Amestecul conţine, printre altele, extracte de ruji purpurii şi gălbenele. O persoană suferind de răceală, sceptică în ceea ce priveşte afirmaţia că acest amestec este un remediu eficient împotriva răcelii, a argumentat: „Să presupunem că amestecul este un remediu eficient împotriva răcelii. De vreme ce cei mai

12

mulţi oameni răciţi vor să se însănătoşească repede, ar însemna că aproape toată lumea care suferă de răceală l-ar folosi. Prin urmare, de vreme ce sunt mulţi oameni care suferă de răceală dar nu folosesc amestecul, este clar că acesta nu este eficient.” 20. Fiecare dintre cele ce urmează este o premisă necesară argumentului adus de persoana sceptică ce suferă de răceală, CU EXCEPŢIA: (A) Se produce suficient amestec pentru a asigura dozele necesare pentru aproape toţi cei care suferă de răceală. (B) Amestecul nu are efecte secundare suficient de grave pentru a-i face pe mulţi oameni să evite să-l folosească. (C) Amestecul este suficient de puternic pentru a feri pe aproape oricine îl foloseşte să mai contracteze răceli în viitor. (D) Amestecul este destul de cunoscut încât aproape toată lumea care suferă de răceală ştie de existenţa lui. (E) Nu sunt remedii eficiente împotriva răcelii la îndemână pe care să le prefere mulţi dintre cei suferind de răceală în locul amestecului. 21. Care dintre cele de mai jos descrie cel mai fidel metoda de raţionament folosită de bolnavul de răceală pentru a trage concluzia argumentului? (A) constatarea că o afirmaţie este falsă pe motiv că, dacă ar fi adevărată, ar avea consecinţe care sunt false;

(B) acceptarea unei afirmaţii pe baza opiniei publice asupra acesteia; (C) arătând că sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru stabilirea adevărului; (D) bazându-şi generalizarea pe un grup reprezentativ de împrejurări; (E) arătând că o măsură care se susţine a fi eficientă în obţinerea unui efect ar face ca obţinerea efectului să fie de fapt mult mai dificilă. 22. A trage la răspundere răufăcătorii pentru fărădelegile lor implică incapacitatea de a recunoaşte că actele criminale, ca de altfel toate acţiunile, sunt în cele din urmă rezultatul mediului care a format caracterul agentului. Nu răufăcătorii, ci majoritatea oamenilor care se supun legii sunt cei care, prin acţiunile lor, fac tot posibilul pentru a crea şi a menţine acest mediu. Prin urmare, adevărata răspundere pentru fărădelegi aparţine oamenilor care se supun legii, datorită exclusiv acţiunilor lor. Argumentarea afirmaţiei de mai sus este cel mai mult expusă criticilor pe motiv că: (A) exploatează ambiguitatea termenului „mediu”, tratând două sensuri diferite ale cuvântului de parcă ar fi echivalente; (B) nu face distincţia dintre acţiunile care sunt acceptabile şi cele care nu sunt acceptabile din punct de vedere social; (C) modul în care face distincţia dintre răufăcători şi fărădelegi respinge implicit faptul că o

13

persoană devine răufăcător numai în virtutea faptului că a comis o fărădelege; (D) concluzia sa este o generalizare a dovezilor statistice extrase numai de la un segment minoritar al populaţiei; (E) concluzia sa contrazice un principiu implicit, pe care se bazează o parte anterioară a argumentului. 23. Durerile cronice de spate sunt cauzate de obicei de vertebrele afectate de hernie de disc sau degenerate. În cele mai multe cazuri, discul este afectat cu mult timp înainte ca boala cronică să evolueze şi, de fapt, unul din cinci oameni cu vârsta peste 30 de ani are discul afectat de hernie sau degenerat dar nu prezintă simptome cronice. Dacă durerea cronică apare mai târziu într-un astfel de caz, aceasta este provocată în general de o deteriorare a muşchilor abdominali şi spinali, datorată insuficienţei de exerciţii fizice. Pe care dintre variantele următoare, dacă e valabil, o susţin mai puternic afirmaţiile de mai sus? (A) Patru din cinci persoane cu vârsta peste 30 de ani pot fi sigure că nu vor avea niciodată dureri cronice de spate. (B) Oamenii care fac gimnastică în mod regulat pentru muşchii abdominali şi spinali vor fi feriţi cu siguranţă de dureri de spate cronice.

(C) Pacienţii rareori suferă chiar de dureri uşoare şi trecătoare de spate în momentul când un disc spinal este afectat de hernie sau degenerat. (D) Medicii pot prevedea cu exactitate care dintre persoanele care nu suferă de dureri de spate cronice le vor avea în viitor. (E) Există o strategie care poate fi eficientă în întârzierea sau prevenirea apariţiei durerilor datorate unui disc spinal afectat de hernie sau degenerat care în prezent este asimptomatic. 24. La data de 31 decembrie a fiecărui an, în ţara Q se face un calcul al rezervelor complete de cărbune disponibile ale ţării respective – adică, întreaga cantitate de cărbune care a fost extrasă pe teritoriul ţării dar care nu a fost consumată. În anul 1991 această cantitate a fost considerabil mai scăzută faţă de 1990. Mai mult, ţara Q nici nu a importat şi nici nu a exportat cărbune din 1970. Dacă afirmaţiile de mai sus sunt adevărate, care dintre afirmaţiile următoare trebuie să fie de asemenea adevărate, pe baza celor de mai sus? (A) În ţara Q a fost extras mai mult cărbune în anul 1990 decât în 1991. (B) În ţara Q cantitatea de cărbune consumată în 1991 a fost mai mare decât cantitatea de cărbune extrasă în 1991. (C) În ţara Q cantitatea de cărbune consumată în 1990 a fost mai mare decât cea consumată în 1991.

14

(D) În ţara Q cantitatea de cărbune consumată în 1991 a fost mai mare decât cea consumată în 1990. (E) În ţara Q a fost consumată o mai mare cantitate de cărbune în prima jumătate a anului 1991 decât a fost consumată în prima jumătate a anului 1990. Tom: Angajatorii se plâng că absolvenţilor de liceu adesea le lipsesc aptitudinile profesionale cerute de angajarea cu normă întreagă. Prin urmare, de vreme ce aceste aptitudini se formează cel mai bine la locul de muncă, ar trebui să le cerem elevilor de liceu să lucreze cu jumătate de normă, astfel încât să dobândească aptitudinile cerute de piaţa muncii în prezent. Mary: Şi aşa există prea puţine posturi cu jumătate de normă pentru elevii care vor să lucreze şi simplul fapt că le vom (F)

cere elevilor să lucreze nu va crea locuri de muncă pentru ei. Care dintre cele ce urmează descrie cu cea mai mare acurateţe modul în care răspunsul lui Mary se asociază cu argumentul lui Tom.? (A) Acesta analizează rezultatul nedorit al preluării direcţiei de acţiune pe care o recomandă Tom. Argumentează că Tom a luat o tendinţă inevitabilă drept una evitabilă. Oferă informaţii care sunt incompatibile cu o premisă exprimată explicit în argumentul lui Tom. Avansează un argument care anihilează o premisă de care depinde argumentul lui Tom. Susţine o soluţie alternativă la problema prezentată de Tom.

(B) (C)

(D)

(E)

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

15

SECŢIUNEA A II – A
Timpul acordat – 35 minute 26 de întrebări Instrucţiuni: Fiecare pasaj din această secţiune este urmat de un grup de întrebări la care urmează a se răspunde pe baza a ceea ce se afirmă sau se sugerează în pasaj. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi să marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul pentru răspunsuri. „Cariera trompetistului Miles Davis a fost una dintre cele mai impresionante şi prolifice pe care le-a cunoscut lumea jazului. Totuşi, geniul său nu s-a bucurat de aprecierea pe care o merita. Nerăbdarea şi neastâmpărul artistic ce îi caracterizau creaţia au trecut de la un stil la altul şi au făcut din Davis o anatemă pentru mulţi critici, care deplângeau faptul că acesta a abandonat mai întâi stilul bebop iar mai apoi jazul acustic „cool” în favoarea unor formule sonore din ce în ce mai inovatoare. Începându-şi cariera prin studierea stilului bebop, Davis a fost cel care a oferit primul numeroase surprize stilistice, în momentul în care, în 1948, a devenit membru al unui grup improvizat de înregistrări care se întâlnea într-un apartament din New York. Activitatea acestui grup nu numai că a încetinit ritmurile şi a dat personalitate ansamblului prin interpretarea pieselor solo sau chiar mai mult decât a pieselor solo – ca reacţie directă faţă de bebop – ci a devenit de asemenea leagănul stilului de jaz „West Coast cool”. Făcând ceea ce ar putea fi caracterizat ca un zigzag, Davis însuşi nu a urmat aceste inovaţii. În loc de aceasta, spre sfârşitul anilor ’50 a format un nou grup care elibera jazul din şablonul restrictiv al schimbărilor de armonie. Soliştii puteau să determine forma melodiilor fără să revină la aceeaşi invariabilă repetiţie a armoniilor. În această perioadă, Davis a încercat să lege frazări, armonii şi calităţi tonale jazistice de un sunet unificat şi integrat, asemănător celui dintr-o lucrare orchestrală clasică: în înregistrările sale, ritmurile, oricât de caracteristice jazului, sunt întotdeauna diminuate, iar sonorităţile instrumentale par estompate. Înregistrările lui Davis de la sfârşitul anilor ’60 semnalează, încă o dată, că se îndrepta spre altceva. În Filles de Kilimanjaro, faptul că Davis i-a cerut instrumentistului Herbie Hancock să cânte la pian electric şi nu la unul acustic a produs consternare în rândul celor mai înfocaţi adepţi ai jazului pur. Alte albume se caracterizau prin ritmuri rock, instrumentaţie electronică pronunţată, un atac improvizatoric lejer şi o mai mare utilizare a prelucrării în studio pentru a crea sonorităţi în zigzag. Până în 1969, procedura de studio a lui Miles era aceea de a îi lăsa pe instrumentişti să improvizeze pe o partitură dată, după care făcea montajul pieselor pe bandă, întocmai ca un regizor de film. Grupurile rock fuseseră primele care utilizaseră această procedură; pentru iubitorii de jaz, formaţi în idealul improvizaţiei în direct, această abordare părea o încălcare a principiului conform căruia

16

înregistrările trebuie doar să păstreze procesele de gândire ale muzicianului în timpul real. Davis a devenit din nou ţinta unor polemici aprinse ale criticilor purişti, care au continuat să minimalizeze contribuţiile sale aduse jazului. Poate ceea ce stă în spatele intensităţii acestor reacţii împotriva lui Davis este teama de a explora posibilităţile pe care el le-a scos la iveală. În mod ironic, el na făcut decât ceea ce-au făcut întotdeauna exploratorii jazului: a căutat să ajungă la ceva nou, care îi aparţinea. Dar, datorită faptului că a avut o carieră de lungă durată, că nu a murit tânăr sau nu a făcut înregistrări sporadice şi pentru că a refuzat să se încadreze în nişa pe care şi-o crease anterior, criticilor le este greu să-i găsească cu certitudine locul lui Davis în ierarhia estetică ai cărei adepţi sunt.” 1.Care dintre variantele de mai jos redă cel mai bine idea principală a pasajului? (A) Deoarece cariera lui Miles s-a caracterizat prin frecvente schimbări de stil, el nu şi-a valorificat niciodată potenţialul muzical la maxim. (B) Deoarece cariera lui Davis nu se încadrează exact în nici unele dintre prejudecăţile lor referitoare la viaţa şi creaţia jaziştilor, criticii de jaz nu i-au acordat preţuirea pe care o merită. (C) Deoarece cariera lui Davis a fost neobişnuit de lungă şi prolifică, el nu s-a bucurat de aprecierea publicului rezervată în general artiştilor cu un destin tragic. (D) Cariera îndelungată şi prolifică a lui Miles Davis a abordat cele

mai multe dintre schimbările stilistice majore, influenţând jazul secolului XX. (E) Nestatornicia şi francheţea lui Miles Davis au trezit admiraţia celor mai mulţi critici de jaz. 2.Potrivit pasajului, care dintre variantele de mai jos referitoare la stilul „West Coast cool” este adevărată? (A) A fost popularizat de Miles Davis. (B) Era caracterizat prin sunet unificat şi integrat. (C) Era interpretat mai ales de ansambluri mari. (D) A introdus o varietate mare de şabloane de schimbare a armoniei. (E) A luat naştere din inovaţiile dezvoltate în New York. 3.Ce tip de jaz prezentat mai jos ne sugerează pasajul că îl cânta Miles Davis înainte de 1948? (A) Era caracterizat prin ritmuri rapide şi de accentul pe interpretările solo. (B) Făcea un echilibru între interpretările de grup şi cele solo. (C) Era o reacţie împotriva stilurilor de jaz mai restrictive. (D) Este considerat de către criticii purişti ca fiind unicul stil de jaz autentic. (E) A fost cântat mai ales în cluburile de jaz din New York. 4. Care dintre variantele de mai jos descrie cel mai bine atitudinea autorului faţă de muzica lui Miles Davis?

17

(A) (B) (C) (D) (E)

ambivalenţă stânjenitoare; neutralitate prudentă; respect zgârcit; moderat - laudativă; susţinere plină de apreciere. 5.Care dintre procesele creatoare este cel mai asemănător cu procedura de studio a lui Miles Davis de la sfârşitul anilor ’60, aşa cum este prezentată în paragraful 4 al pasajului?

privit Miles Davis de către criticii de jaz? (A) Numeroşi interpreţi şi compozitori de jaz care se specializează în interpretarea improvizatorică sunt foarte mult admiraţi de criticii de jaz. (B) Numeroşi interpreţi şi compozitori de jaz a căror carieră s-a caracterizat prin mai multe schimbări de stil radicale sunt foarte mult admiraţi de criticii de jaz. (C) Mai mulţi interpreţi şi compozitori de jaz care cântă exclusiv la instrumente electronice sunt apreciaţi foarte mult de criticii de jaz. (D) Inovatorii în jaz care sunt apreciaţi foarte mult de criticii de jaz au avut cariere scurte dar strălucite. (E) Criticii de jaz sunt cunoscuţi ca manifestând o apreciere mai mare pentru muzicalitate decât pentru virtuozitatea tehnică. „Până la mijlocul secolului al XIV – lea, asociaţiile profesionale ale avocaţilor canonici (avocaţii din curţile ecleziastice creştine, care se ocupau de cazuri ce implicau căsătoria, moştenirea şi altele) apăruseră în cea mai mare parte a Europei Occidentale şi o serie de standarde profesionale fuseseră definite pentru aceştia. Ne-am aştepta ca asociaţiile profesionale să joace un rol important în punerea în aplicare a acestor standarde de conduită, aşa cum făcuseră adeseori alte ghilde, şi cum fac asociaţiile profesionale moderne, dar acest lucru s-ar părea că nu s-a întâmplat. Organizaţiile profesionale ale avocaţilor au dat dovadă de un entuziasm scăzut în disciplinarea

(A) Producătorul unui serial de comedie de televiziune propune un cadru şi un subiect general pentru un sketch, după care îi lasă pe comici să-şi scrie propriile scenarii. (B) Un actor divaghează de la scenariul scris şi improvizează în timpul unui monolog, pentru a-i da spectacolului un aer de spontaneitate. (C) Un dirijor repetă cu fiecare partidă de instrumentişti a orchestrei separat înainte de a-i reuni pentru a repeta întreaga lucrare împreună. (D) Un artist le cere mai multor fotografi să facă fotografii pe o temă dată şi apoi asamblează fotografiile într-un colaj plastic. (E) Un profesor cere fiecărui elev ca în ora de compunere să scrie un eseu pe o temă dată şi apoi propune cele mai bune lucrări pentru a fi publicate într-o revistă. 6.Care dintre variantele de mai jos, dacă acest lucru este adevărat, ar submina cel mai mult explicaţia autorului referitoare la modul în care este

18

membrilor lor care greşeau. Unele chiar au încercat să pună piedici eforturilor de punere în aplicare a standardelor. De exemplu, ghilda avocaţilor din Florenţa le-a interzis membrilor săi să aibă vreun rol în procedurile disciplinare iniţiate împotriva altor membri ai ghildei. În cele câteva episoade de punere în aplicare a standardelor de conduită care au fost înregistrate, iniţiativa acţiunii disciplinare s-ar părea că a venit de la câte un client nemulţumit şi nu de la colegii avocaţi. La prima vedere, s-ar părea că există două explicaţii posibile referitor la raritatea procedurilor disciplinare. Avocaţii canonici medievali s-ar putea ca în general să fi respectat cu scrupulozitate standardele de conduită profesională. Ori, este posibil ca abaterile de la standardele de conduită stabilite să nu fi fost ceva neobişnuit, dar mecanismele disciplinare canonice erau atât de ineficiente încât cei mai mulţi dintre cei care comiteau abateri disciplinare scăpau nedescoperiţi şi nepedepsiţi. Două considerente ne conduc la concluzia clară că această din urmă explicaţie este mai plauzibilă. Primul este acela că instanţele engleze civile, ale căror standarde de etică erau similare cu cele ale instanţelor ecleziastice, prezintă mult mai multe exemple de acţiuni disciplinare intentate împotriva avocaţilor practicieni decât prezintă arhivele instanţelor bisericeşti. Această discrepanţă ar putea foarte bine indica faptul că mecanismele disciplinare ale instanţelor civile funcţionau mai eficient decât cele ale instanţelor bisericeşti. Concluzia alternativă, şi anume aceea că avocaţii ecleziastici erau mai puţin înclinaţi spre abateri de la etică decât

colegii lor din instanţele civile, pare în mod inerent nefondată, mai cu seamă că era o oarecare suprapunere de personal între baroul civil şi cel ecleziastic. Al doilea considerent este acela că înseşi autorităţile bisericeşti se plângeau de eşecul avocaţilor de a se ridica la înălţimea standardelor de etică şi deplângeau deficienţele sistemului disciplinar. Astfel, Consiliul de la Basel a declarat că avocaţii canonici nu au aderat la recomandările de etică prevăzute în numeroase documente papale şi l-a însărcinat pe cardinalul Caesarian să se ocupe de această problemă. În Anglia, unde arhivele bisericii medievale sunt extrem de bogate, plângerile similare, referitoare la eşecul sistemului disciplinar de a reforma practicile lipsite de etică erau un lucru obişnuit. Astfel de critici par să fi avut un efect paradoxal, deoarece ele par să fi întărit solidaritatea profesională a avocaţilor în detrimentul punerii în aplicare a standardelor de etică. Astfel, criticile la adresa profesiei s-ar putea ca de fapt să îi fi determinat pe avocaţi să organizeze asociaţii profesionale pentru autoapărare. Atacurile critice s-ar putea de asemenea să-i fi convins pe avocaţi să dea prioritate autoapărării împotriva atacurilor făcute de cei care nu făceau parte din această profesie decât disciplinării membrilor neascultători din rândurile lor. 7.Care dintre variantele de mai jos redă cel mai fidel concluzia principală a fragmentului? (A) Organizaţiile profesionale ale avocaţilor canonici medievali au pus probabil în aplicare

19

(B)

(C)

(D)

(E)

standarde de etică pentru membrii lor în momentul când au fost provocate să procedeze astfel de criticile venind din afară. Organizaţiile profesionale ale avocaţilor civili medievali par să fi menţinut standarde de etică mai stricte pentru membrii lor decât au menţinut organizaţiile profesionale ale avocaţilor canonici medievali. S-ar părea că organizaţiile profesionale ale avocaţilor canonici medievali serveau mai degrabă la apărarea membrilor lor împotriva atacurilor critice decât la punerea în aplicare a standardelor de etică. Standardele de conduită menţinute de asociaţiile profesionale ale avocaţilor canonici medievali erau prevăzute în primul rând de documentele papale. Standardele de conduită pentru avocaţii canonici medievali nu au fost legiferate până când nu s-au format asociaţiile profesionale ale acestora. 8.Potrivit fragmentului, care dintre următoarele afirmaţii referitoare la instanţele din Anglia medievală este adevărată?

iniţieze proceduri disciplinare împotriva colegilor lor decât avocaţii din instanţele civile. (C) Avocaţii englezi din instanţele civile menţineau standarde de conduită mult mai stricte decât avocaţii din instanţele civile din restul Europei. (D) Instanţele ecleziastice engleze fuseseră iniţial concepute după modelul instanţelor civile engleze. (E) Instanţele ecleziastice engleze aveau o arhivă mult mai bogată şi mai detaliată decât instanţele civile engleze. 9. Autorul face referire la ghilda avocaţilor din Florenţa în primul paragraf, cel mai probabil, cu scopul de a: (A) introduce o teorie ce urmează a fi promovată; (B) ilustra tipul de acţiune la care se face referire în fraza anterioară; (C) sublinia caracterul universal al unei metode discutate în respectivul paragraf; (D) scoate în evidenţă o deficienţă a unui argument prezentat mai înainte în paragraf; (E) combate o obiecţie anticipată la teza care tocmai a fost propusă. 10. Autorul face referire la Consiliul de la Basel în primul rând pentru a: (A) oferi un exemplu de acţiune necesară pentru stabilirea standardelor profesionale pentru avocaţii canonici; (B) compara reacţiile autorităţilor ecleziastice engleze cu reacţiile altor autorităţi faţă de

(A) Unii avocaţi englezi care practicau în instanţele civile, practicau de asemenea şi în instanţele canonice, însă alţii practicau exclusiv în una sau alta din instanţe. (B) Era mai puţin probabil ca avocaţii canonici englezi să

20

încălcarea standardelor profesionale de către avocaţii canonici; (C) susţine argumentul că aveau loc într-adevăr încălcări ale standardelor profesionale de către avocaţii canonici; (D) explica modul în care au fost stabilite regulile de conduită pentru avocaţii canonici; (E) descrie dezvoltarea unui sistem disciplinar pentru aplicarea în practică a standardelor profesionale în rândul avocaţilor. 11. Potrivit informaţiilor din fragment, pentru care dintre următoarele încălcări ale normelor de conduită este cel mai probabil să existe documente care să ateste iniţierea de acţiuni disciplinare împotriva unui avocat canonic?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B) (C) (D) (E)

divulgarea secretului clientului părţii adverse; mituirea judecătorului pentru a hotărî în favoarea clientului său; falsificarea de documente pentru a putea fi admis în ghilda avocaţilor; răspândirea de zvonuri pentru a discredita un avocat advers; ajutarea cu bună ştiinţă a unui client să denatureze adevărul. 12. Care dintre situaţiile de mai jos este cea mai similară cu „solidaritatea profesională” la care se face referire în pasaj?

fost acuzat pe nedrept că foloseşte un manual inadecvat. Pentru a apăra reputaţia presei în faţa publicului în mare parte ostil, un jurnalist ascunde denaturarea adevărului făcută de un coleg al său într-un articol de ştiri. Mai multe zeci de interpreţi acceptă să participe la un concert pentru a contribui la salvarea unui habitat natural care se află în pericol. Pentru a grăbi aprobarea de către guvern a unui medicament, un reprezentant guvernamental este convins să pretindă că nu observă când producătorul farmaceutic ascunde probele care atestă că medicamentul are efecte secundare minore. Un politician foarte popular este de acord să-i facă o campanie altui politician, mai puţin popular, aparţinând aceluiaşi partid politic. 13. După cum sugerează fragmentul, care dintre variantele de mai jos referitoare ghildele medievale este mai probabil să fi fost adevărată?

(A) Membrii unui sindicat al profesorilor intră în grevă când consideră că un coleg de-al lor a

(A) Existau puţine ghilde importante înainte de mijlocul secolului al XIV – lea. (B) Multe ghilde medievale exercitau influenţă asupra acţiunilor membrilor lor. (C) Cele mai multe ghilde medievale menţineau standarde de conduită mult mai stricte decât asociaţiile avocaţilor canonici.

21

(D) Ghildele medievale întâmpinau dificultăţi în a aplica măsuri disciplinare în rândul membrilor lor. (E) Standardele de conduită ale ghildelor medievale variau de la un oraş la altul. 14. Cu care dintre variantele de mai jos credeţi că ar fi cel mai mult de acord autorul, referitor la ipoteza că avocaţii canonici medievali respectau standardele de conduită profesională cu scrupulozitate? (A) Acest lucru nu este adevărat deoarece este contrazis de documente obţinute de la instanţele ecleziastice. (B) Este puţin probabil, deoarece descrie o conduită vizibil diferită de cea urmată în aceeaşi situaţie în societatea modernă. (C) Este puţin probabil, deoarece descrie o conduită vizibil diferită de cea urmată într-o arie similară a societăţii medievale. (D) Este imposibil să facem o evaluare avizată datorită lipsei de documente civile şi ecleziastice. (E) Acest lucru este susţinut direct de documentele obţinute de la instanţele civile şi ecleziastice. „Multe păsări care formează cârduri concurează prin interacţiune agresivă pentru a obţine prioritate în ceea ce priveşte accesul la resurse, precum hrană şi adăpost. Rezultatul interacţiunilor repetate între membrii cârdului este acela că fiecare pasăre dobândeşte un anumit statut social legat de capacitatea acesteia de a lupta şi, o dată cu prioritatea

accesului la resurse creşte şi statutul social. Totuşi, pe măsură ce numărul şi intensitatea interacţiunilor dintre păsări sporesc, tot astfel sporeşte şi preţul pe care îl are de plătit pasărea în ceea ce priveşte consumul de energie, timp şi riscul de a fi rănită. Astfel, păsările care posedă atribute care reduc numărul acestor interacţiuni costisitoare în care trebuie să se implice, fără ca acest lucru să ducă la o diminuare a statutului social, sunt în avantaj. Un semnal extern, cum ar fi un anumit tip de penaj, care semnalează capacitatea de a lupta şi, prin urmare, scoate în evidenţă nevoia de a lupta, ar putea fi un astfel de atribut. Zoologul Rohwer susţinea în lucrarea „Vrăbiile Harris” că variaţiile de penaj susţin ipoteza semnalizării statutului (SSH). El afirma că, aproape fără nici o excepţie, păsările cu gâtul mai închis la culoare înving în conflicte cu exemplare care au penajul mai deschis la culoare. Susţinea că, chiar şi între păsări având aceeaşi vârstă şi sex, prezenţa penajului mai închis la culoare este un semn care indică un statut de dominare. Cu toate acestea, datele lui Rohwer nu îi susţin afirmaţiile: în unul dintre studiile sale, păsările cu penajul mai închis la culoare au învins în numai 57 de conflicte din 75; în cadrul altui studiu, care se concentrează asupra conflictelor dintre păsări din aceeaşi grupă de vârstă sau de acelaşi sex, păsările cu penajul mai închis la culoare au învins în 63 de conflicte şi au pierdut în 62. Există indicii că penajul semnalează probabil diferenţele de statut legate în general de vârstă în rândul vrăbiilor Harris: adulţii, de obicei având gâtul închis la culoare, au un statut social mai înalt decât puii, care au de obicei gâtul deschis la culoare; mai mult chiar, puii care au

22

coloritul asemănător adulţilor sunt dominanţi în faţa celor care nu au un astfel de colorit. Totuşi, diferenţele de penaj legate de vârstă ale vrăbiilor Harris nu semnalează statutul individual al păsărilor în cadrul unei categorii de vârstă şi astfel acestea nu pot fi incluse în termenul „semnalizarea statutului”. Cea mai grăitoare dovadă de semnalizare a statutului o găsim la piţigoiul mare. Experienţele arată o strânsă corelaţie între dimensiunile penajului negru dungat de pe piept şi statut, care se măsoară prin succesul în interacţiunile agresive. Analiza factorilor care ar putea fi asociaţi cu dimensiunile penajului negru dungat de pe piept (sex, vârstă, lungimea aripilor, greutatea corpului) a demonstrat că statutul social este singura variabilă care se corelează cu dimensiunile penajului negru dungat de pe piept, când toate celelalte variabile sunt constante. Un experiment ingenios a oferit şi mai multe dovezi referitoare la semnalizarea statutului la piţigoiul mare. Unul din trei piţigoi împăiaţi a fost aşezat pe o poliţă cu hrană pentru păsări. Când s-a apropiat o pasăre vie, exemplarul împăiat a fost întors cu ajutorul telecomenzii cu faţa spre pasăre şi şi-a „etalat” pata neagră de pe piept. Când au fost puse în faţa unei păsări cu o pată mai mică decât a lor, păsările s-au apropiat şi au avut un comportament agresiv. Cu toate acestea, când păsările vii au fost puse în faţa unor păsări împăiate având pata neagră mai mare decât a lor, cele dintâi au avut un comportament paşnic şi nu s-au apropiat.” 15. Potrivit fragmentului, ipoteza semnalizării statutului susţine că posibilitatea de a etala un semn

extern recognoscibil ar avea unul dintre efectele următoare asupra păsării: (A) îi dă capacitatea de a atrage un partener cu un statut social înalt; (B) îi permite să evite interacţiunile agresive costisitoare; (C) îi diminuează accesul la resursele limitate; (D) o face mai puţin atrăgătoare pentru păsările de pradă; (E) îi sporeşte capacitatea de luptă. 16. Autorul face referire la faptul că vrăbiile Harris adulte au de obicei gâtul închis la culoare cu scopul de a: (A) susţine concluzia că variaţiile de penaj din rândul vrăbiilor Harris probabil nu semnalizează statutul individual al păsărilor; (B) argumenta că variaţiile de penaj în rândul vrăbiilor Harris contribuie la confirmarea ipotezei semnalizării statutului; (C) indică faptul că, în lumina tiparelor variaţiilor de penaj în rândul vrăbiilor Harris, ipoteza semnalizării statutului ar trebui probabil modificată; (D) demonstrează că vrăbiile Harris sunt subiectul cel mai indicat pentru studiul semnalizării statutului în rândul păsărilor; (E) sugerează că semnalizarea diferenţelor de statut legate de vârstă este larg răspândită în rândul păsărilor care formează cârduri. 17. Care dintre următoarele variante, dacă este vreuna, ar submina cel mai grav valabilitatea rezultatelor

23

experimentului discutat ultimul paragraf?

în

adevărată referitor la relaţia lui Rohwer cu ipoteza semnalizării statutului (SSH)? (A) Deşi studiul său era menit să testeze ipoteza semnalizării statutului, datele sale s-au dovedit a fi mai relevante pentru alte subiecte. (B) A pornit să confirme ipoteza semnalizării statutului dar a sfârşit prin a o revizui. (C) A pornit să infirme ipoteza semnalizării statutului dar a sfârşit prin a o accepta. (D) A modificat ipoteza semnalizării statutului, extinzând-o pentru a cuprinde diferite tipuri de semnale. (E) A susţinut ipoteza semnalizării statutului dar datele cercetărilor sale nu au reuşit să o confirme. 20. Fragmentul sugerează că, în rândul păsărilor care formează cârduri, pasărea cu un statut social înalt va avea cel mai probabil una dintre următoarele caracteristici: (A) penaj închis la culoare pe gât; (B) o greutate a corpului mai mare decât media; (C) urmaşi cu un statut înalt; (D) o mare capacitate de luptă; (E) răni frecvente. 21. Care dintre următoarele concluzii referitoare la vrăbiile Harris poate fi trasă din fragment? (A) În rândul vrăbiilor Harris, diferenţele de penaj semnalează numai statutul individual în cadrul grupelor de vârstă.

(A) Păsările vii proveneau toate din cârduri diferite de piţigoi. (B) Caracteristicile fizice ale păsărilor împăiate erau diferite nu numai în ceea ce priveşte pata neagră de pe piept. (C) Nu a fost inclus nici un pui în experiment. (D) Hrana aşezată pe poliţă nu era tipul de hrană pe care o consumă piţigoii în sălbăticie. (E) Chiar şi păsările care s-au comportat agresiv nu au atacat practic fizic păsările împăiate. 18. Care dintre variantele de mai jos descrie cel mai bine structurarea fragmentului? (A) Este introdusă o ipoteză şi sunt discutate şi evaluate studii relevante pentru acea ipoteză. (B) Este prezentat un fenomen natural şi mai multe explicaţii ale fenomenului sunt examinate în detaliu. (C) Este descris un comportament, cauzele posibile care stau la baza acelui comportament şi este evaluată probabilitatea fiecărei cauze. (D) Se explică o enigmă ştiinţifică şi relatarea respectivă este redată în rezumat. (E) Se subliniază o teorie ştiinţifică şi sunt comparate părerile în favoarea şi împotriva valabilităţii acesteia precum şi experienţele care susţin pe fiecare dintre părţi. 19. Potrivit fragmentului, care dintre următoarele variante este

24

(B)

În rândul vrăbiilor Harris, adulţii au acces prioritar la hrană faţă de pui. (C) În rândul vrăbiilor Harris, puii cu penaj relativ închis la culoare au acelaşi statut cu adulţii cu un penaj relativ deschis la culoare. (D) Puii de vrăbii Harris se angajează în interacţiuni agresive mai frecvent decât o fac adulţii. (E) Vrăbiile Harris se angajează în interacţiuni agresive mai rar decât o fac piţigoii mari. „În lucrarea The Dynamics of Apocalypse (Dinamica Apocalipsului), John Lowe încearcă să dezlege misterul prăbuşirii civilizaţiei clasice a indienilor maya. Lowe îşi bazează studiul pe o examinare minuţioasă a datelor arheologice cunoscute. Ca şi alţi cercetători înaintea sa, Lowe se bazează pe monumentele a căror dată a fost identificată pentru reconstitui pe etape prăbuşirea actuală a acestei civilizaţii. Folosind ridicarea de monumente ca mijloc de a determina popularea unei aşezări, Lowe pleacă de la premisa că o dată ce au încetat să se mai construiască monumente noi, aşezarea respectivă a fost abandonată. Analiza dovezilor făcută de Lowe sugerează că ridicarea de noi monumente a continuat să crească între anii 672 – 751 e.n. dar că civilizaţia a încetat să se extindă geografic; noile construcţii au fost ridicate exclusiv în ariile stabilite. Au urmat primele semne care anunţau problemele. Inscripţiile descoperite pe monumente arată că între anii 751 – 790 alianţele care fuseseră încheiate de multă vreme au început să fie rupte. Dovezile arată de asemenea că între anii 790 – 830 rata mortalităţii în oraşele indienilor maya depăşea rata

natalităţii. Aproximativ după anul 830, construcţiile au încetat în zonă şi în decurs de 100 de ani civilizaţia clasică a indienilor maya a dispărut definitiv. Stabilind această cronologie, Lowe avansează o explicaţie plauzibilă a prăbuşirii care se potriveşte cu dovezile arheologice existente. Conform teoriei sale, civilizaţia clasică a indienilor maya a fost doborâtă de interacţiunea mai multor factori, puşi în mişcare de creşterea populaţiei. Creşterea populaţiei, mai ales în cadrul elitei societăţii, a dus la necesitatea dezvoltării agriculturii. Intensificarea agriculturii a exercitat presiuni asupra solului şi a dus la o scădere a productivităţii (cantitatea de hrană obţinută pe fiecare unitate de muncă investită). În acelaşi timp, creşterea păturii dominante a societăţii a dus la cereri mai mari pentru monumentele de ceremonial şi obiecte de lux, preluând o parte din forţa de muncă necesară în agricultură. Teoria susţine că aceste presiuni erau răspândite – şi amplificate – în toată regiunea, deoarece statele mayaşe se angajau în războaie pentru a dobândi mână de lucru şi hrană, iar refugiaţii părăseau zonele sărăcite. Astfel, statele cele mai vulnerabile au început să se prăbuşească şi fiecare prăbuşire atrăgea altele după ea, până ce întreaga civilizaţie s-a prăbuşit. Dacă există o carenţă majoră în explicaţia lui Lowe, este aceea că întreaga construcţie se bazează pe premisa că dovezile existente redau un tablou real al modului în care s-a produs colapsul. Cu toate acestea, este greu de spus cât de fidel reflectă dovezile arheologice activitatea istorică, mai ales cea a unei civilizaţii atât de complexe cum este cea mayaşă, iar o ipoteză poate

25

fi verificată numai pe seama datelor existente. Este posibil ca înţelegerea colapsului pe care o avem acum să fie schimbată radical de date suplimentare. De exemplu, ipoteza lui Lowe referitoare la construcţia de monumente şi popularea unei aşezări ar putea fi răsturnată dacă cercetări suplimentare a aşezărilor civilizaţiei clasice a indienilor maya ar stabili că unele dintre ele au continuat să fie puternic populate multă vreme după ce a dispărut obiceiul sculptării în piatră a monumentelor dinastice.” 22. Care dintre variantele de mai jos descrie cel mai bine structurarea fragmentului? (A) Este descrisă o metodă folosită pentru a analiza dovezile, se sugerează o explicaţie pentru dovezi, după care se trage o concluzie pornind de la dovezi. (B) Este prezentată o ipoteză, se oferă dovezi în spijinul ipotezei, după care ipoteza este confirmată. (C) Este prezentată o analiză a unui studiu, sunt examinate dovezile contrare, după care se sugerează o direcţie pentru studiile viitoare. (D) Este descrisă baza studiului, este prezentată o teorie care explică dovezile existente şi este arătată o posibilă carenţă a studiului. (E) Se face o observaţie, se prezintă dovezile care sprijină observaţia, după care sunt discutate contradicţiile pe care le prezintă dovezile.

23. Care dintre variantele de mai jos exprimă cel mai bine idea principală a fragmentului? În lucrarea The Dynamics of Apocalypse, John Lowe dovedeşte cu succes că prăbuşirea civilizaţiei clasice a indienilor maya a fost pusă în mişcare de creşterea populaţiei şi scăderea productivităţii. (B) În lucrarea The Dynamics of Apocalypse, John Lowe deschide noi căi spre dezlegarea misterului prăbuşirii civilizaţiei clasice a indienilor maya prin folosirea monumentelor datate pentru a reconstitui colapsul pas cu pas. (C) În lucrarea The Dynamics of Apocalypse, John Lowe foloseşte cu succes date pentru a urmări reducerea şi mai apoi stoparea construcţiilor în cadrul civilizaţiei clasice a indienilor maya. (D) Deşi studiul lui John Lowe se bazează pe o examinare atentă a datelor istorice, acesta nu reflectă cu acurateţe circumstanţele în care a avut loc colapsul civilizaţiei clasice a indienilor maya. (E) Chiar dacă teoria lui John Lowe referitoare la prăbuşirea civilizaţiei clasice a indienilor maya pare credibilă, aceasta se bazează pe o ipoteză care nu poate fi verificată folosind dovezile arheologice. 24. Care dintre următoarele variante este cea mai apropiată de ipoteza pe care o avansează Lowe referitor la relaţia dintre construirea de monumente şi oraşele mayaşe clasice?
(A)

26

(A) O persoană presupune că criza de produse proaspete de pe rafturile unui aprozar este rezultatul condiţiilor meteorologice nefavorabile pe durata cultivării acestora. (B) O persoană presupune că la un cinematograf rulează numai filme străine, deoarece titlurile filmelor afişate acolo nu-i sunt cunoscute acelei persoane. (C) O persoană presupune că un restaurant are un nou proprietar, deoarece meniul restaurantului s-a schimbat radical de ultima dată de când acea persoană a luat masa acolo. (D) O persoană presupune că o corporaţie a fost vândută deoarece acum corporaţia are altă denumire pe firma de pe clădirea unde se află aceasta. (E) O persoană presupune că prietena sa şi-a vândut colecţia de timbre, deoarece acea prietenă a încetat să mai achiziţioneze timbre noi. 25. Se poate deduce din fragment că autorul ar descrie metoda pe care a folosit-o Lowe pentru a reconstitui pas cu pas cronologia prăbuşirii civilizaţiei clasice a indienilor maya ca fiind: (A) îndrăzneţ de inovatoare dar cu carenţe; confirmăm exactitatea reconstituirii.

(B) acceptată în general dar discutabilă; (C) foarte solidă dar învechită; (D) neştiinţifică dar eficientă; (E) neconvenţională dar strălucită. 26. Cu care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la utilizarea dovezilor arheologice pentru reconstituirea activităţii istorice credeţi că ar fi de acord cel mai mult autorul fragmentului? (A) După o analiză atentă, dovezile arheologice pot fi folosite pentru a reconstitui cu acurateţe activitatea istorică a unei civilizaţii apuse. (B) Dovezile arheologice sunt mai utile pentru reconstituirea activităţilor cotidiene ale unei culturi decât tendinţele evolutive pe termen lung ale acesteia. (C) Exactitatea dovezilor arheologice pentru reconstituirea activităţii istorice depinde de longevitatea civilizaţiei respective. (D) Dovezile arheologice nu sunt o sursă potrivită de informaţii pentru reconstituirea activităţii istorice. (E) Activitatea istorică poate fi reconstituită pe baza dovezilor arheologice dar, în cele din urmă este imposibil să

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

SECŢIUNEA A III – A
27

Timpul acordat – 35 minute 24 de întrebări Instrucţiuni: Fiecare grup de întrebări din această secţiune se bazează pe o serie de condiţii. Atunci când răspundeţi la unele întrebări, ar fi util să faceţi o diagramă. Alegeţi răspunsul care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe foaia cu răspunsurile. Întrebările 1 – 5 Fiecăruia dintre cei şapte călători – Norris, Oribe, Paulsen, Rosen, Semonelli, Tan şi Underwood – i se va repartiza câte un loc dintre cele nouă ale unui avion. Locurile sunt numerotate de la 1 la 9 şi aranjate pe rânduri după cum urmează: Rândul din faţă: locurile 1,2,3 Rândul din mijloc: locurile 4,5,6 Ultimul rând: 7,8,9 Numai locurile de pe acelaşi rând sunt alăturate. Repartizarea locurilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  locul lui Oribe trebuie să fie pe ultimul rând;  locul lui Paulsen este lângă cel al lui Rosen şi de asemenea, lângă un loc neocupat;  locul lui Rosen se află pe rândul din spatele rândului pe care se află locul lui Norris;  nici Semonelli nici Underwood nu au locurile lângă Norris. 1. Căreia dintre următoarele perechi de călători îi pot fi repartizate locurile 2 şi respectiv 8? (A) Norris, Semonelli; (B) Oribe, Underwood; (C) Paulsen, Oribe; (D) Rosen, Semonelli; (E) Underwood, Tan. 2. Dacă lui Semonelli şi Underwood nu le sunt repartizate locuri pe acelaşi rând, care dintre următoarele afirmaţii este falsă? (A) Lui Norris i s-a repartizat locul 2. (B) Lui Paulsen i s-a repartizat locul 5. (C) Lui Rosen i s-a repartizat locul 4. (D) Lui Tan i s-a repartizat locul 2. (E) Lui Underwood i s-a repartizat locul 1. 3. Dacă lui Semonelli i s-a repartizat un loc pe acelaşi rând cu Underwood, căruia dintre călătorii de mai jos i-ar putea fi repartizat un loc alături de unul dintre locurile neocupate? (A) (B) (C) (D) (E) Oribe; Rosen; Semonelli; Tan; Underwood.

4. Dacă locul repartizat lui Tan este alături de un loc repartizat altui călător şi de asemenea alături de unul dintre locurile neocupate, care dintre următoarele afirmaţii trebuie să fie adevărată? (A) Lui Tan i s-a repartizat un loc pe rândul din faţă.

28

(B) Lui Tan i s-a repartizat un loc pe ultimul rând. (C) Lui Oribe i s-a repartizat locul de lângă Semonelli. (D) Lui Oribe i s-a repartizat locul de lângă Tan. (E) Lui Semonelli i s-a repartizat locul de lângă Underwood. 5. Dacă lui Oribe i s-a repartizat un loc lângă unul dintre locurile neocupate, care dintre afirmaţiile de mai jos trebuie să fie adevărată? (A) Lui Oribe i s-a repartizat locul 8. (B) Lui Tan i s-a repartizat locul 2. (C) Lui Underwood i s-a repartizat locul 1. (D) Locul 4 nu este repartizat. (E) Locul 9 nu este repartizat. Întrebările 6 – 12 Comisia bugetară a unei biblioteci universitare trebuie să reducă exact cinci dintre cele opt domenii de cheltuieli – G,L,M,N,P,R,S şi W – în conformitate cu următoarele condiţii:  dacă domeniile G şi S sunt reduse, domeniul W va fi de asemenea redus; dacă domeniul N este redus, nici domeniul R şi nici domeniul S nu vor fi reduse; dacă domeniul P este redus, domeniul L nu va fi redus; exact două dintre cele trei domenii L, M şi R vor fi reduse.

(A) (B) (C) (D) (E)

G,L,M,N,W G,L,M,P,W G,M,N,R,W G,M,P,R,S L,M,R,S,W

7. Dacă domeniul W este redus, care dintre variantele de mai jos ar putea fi o listă corectă şi completă a celorlalte patru domenii care urmează a fi reduse? (A) (B) (C) (D) (E) G,M,P,S L,M,N,R L,M,P,S M,N,P,S M,P,R,S

8. Dacă domeniul P este redus, care dintre perechile de domenii de cheltuieli de mai jos conţine cele două domenii care trebuie reduse? (A) (B) (C) (D) (E) G,M M,R N,R R,S S,W

 

9. Dacă atât domeniul L cât şi domeniul S sunt reduse, care dintre perechile de domenii de cheltuieli de mai jos conţine cele două domenii care trebuie reduse? (A) (B) (C) (D) (E) G,M G,P N,R N,W P,S

6. Care dintre cele de mai jos ar putea fi lista corectă şi completă a domeniilor de cheltuieli reduse de către comisie?

29

10. Dacă domeniul R nu este redus, care dintre variantele de mai jos trebuie să fie adevărată? (A) domeniul G este redus; (B) domeniul N nu este redus; (C) domeniul P este redus; (D) domeniul S este redus; (E) domeniul W nu este redus. 11. Dacă atât domeniul M cât şi domeniul R sunt reduse, care dintre perechile de mai jos conţine două domenii dintre care nici unul nu va fi redus? (A) (B) (C) (D) (E) G,L G,N L,N L,P P,S

precede această pereche trebuie să fie roşie; orice pereche de mărgele alăturate care sunt de aceeaşi culoare trebuie să fie verde; nici o mărgea portocalie nu poate fi lângă o mărgea roşie; orice porţiune a şiragului care conţine opt mărgele consecutive trebuie să includă cel puţin o mărgea de fiecare culoare.

13. Dacă şiragul are exact opt mărgele, care dintre variantele de mai jos ar prezenta ordinea acceptabilă, pornind de la încheietoare, a celor opt mărgele? (A) verde, roşu, violet, galben, roşu, portocaliu, verde, violet; (B) portocaliu, galben, roşu, roşu, galben, violet, roşu, verde; (C) violet, galben, roşu, verde, verde, portocaliu, galben, portocaliu; (D) roşu, portocaliu, roşu, galben, violet, verde, galben, verde; (E) roşu, galben, violet, roşu, verde, roşu, verde, verde. 14. Dacă o mărgea portocalie este a patra mărgea de la încheietoare, care dintre perechile de mai jos ar putea fi a doua şi respectiv a treia mărgea? (A) verde, portocaliu; (B) verde, roşu; (C) violet, violet; (D) galben, verde; (E) galben, violet.

12. Care dintre domeniile de mai jos trebuie redus? (A) G (B) L (C) N (D) P (E) W Întrebările 13 – 18 Un bijutier face un colier înşirând un singur şirag de mărgele colorate într-o singură direcţie de la încheietoare. Fiecare dintre mărgele este verde, portocalie, violet, roşie sau galbenă. Şiragul confecţionat are următoarele caracteristici:  dacă o mărgea violet este alături de o mărgea galbenă, fiecare mărgea imediat următoare şi fiecare mărgea care

30

15. Dacă într-un şirag compus din opt mărgele, cea de a doua, a treia şi a patra mărgea de la încheietoare sunt roşie, verde, respectiv galbenă, iar cea de a şasea şi a şaptea sunt violet, respectiv roşie, atunci care dintre variantele de mai jos trebuie să fie adevărată? (A) prima mărgea este violet; (B) cea de a cincea mărgea verde; (C) cea de a cincea mărgea portocalie; (D) cea de a opta mărgea portocalie; (E) cea de a opta mărgea galbenă. este este este

(E) Cea de a noua mărgea este galbenă. 18. Dacă pe un şirag format din opt mărgele, prima, a doua, a treia şi a patra mărgea de la încheietoare sunt roşie, galbenă, verde, respectiv roşie, atunci a cincea şi a şasea mărgea NU POT FI: (A) verde, respectiv portocalie; (B) verde, respectiv violet; (C) violet, respectiv portocalie; (D) violet, respectiv galbenă; (E) galbenă, respectiv portocalie. Întrebările 19 - 24

este În cadrul unui concert, un număr de şase cântece – O,P,T,X,Y şi Z - vor fi interpretate de trei solişti vocali – George, Helen şi Leslie. Cântecele vor fi interpretate consecutiv ca piese solo şi fiecare dintre ele va fi interpretat o singură dată. Următoarele restricţii condiţionează stabilirea programului concertului:  cântecul Y trebuie să fie interpretat mai înainte de cântecul T şi de cântecul O; cântecul P trebuie interpretat înaintea cântecului Z şi mai târziu decât cântecul O; George poate să interpreteze numai cântecele X,Y şi Z; Helen poate să interpreteze numai cântecele T, P şi X; Leslie poate să interpreteze numai cântecele O,P şi X; Solistul vocal care interpretează prima melodie trebuie să fie diferit de cel care o interpretează pe ultima. 19. Care dintre variantele de mai jos este un program acceptabil

16. Dacă pe un şirag format din şase mărgele, prima şi a două mărgea de la încheietoare sunt violet, respectiv galbenă, atunci cea de a cincea şi a şasea mărgea NU POT FI: (A) (B) (C) (D) (E) verde, respectiv portocalie; portocalie, respectiv verde; portocalie, respectiv galbenă; violet, respectiv portocalie; galbenă, respectiv violet.

17. Dacă pe un şirag format din nouă mărgele prima şi a patra mărgea de la încheietoare sunt violet, iar a doua şi a cincea sunt galbene, care dintre variantele de mai jos ar putea fi adevărată? (A) Cea de a şaptea mărgea este portocalie. (B) Cea de a opta mărgea este verde. (C) Cea de a opta mărgea este roşie. (D) Cea de a noua mărgea este roşie.

   

31

pentru interpretarea cântecelor, începând de la primul până la ultimul cântec interpretat? (A) (B) (C) (D) (E) X,T,Y,O,P,Z X,Z,Y,T,O,P Y,O,P,X,T,Z Y,P,O,Z,T,X Y,X,O,P,Z,T

20. Care dintre variantele de mai jos trebuie să fie adevărată referitor la program? (A) George interpretează cântecul X. (B) Helen interpretează cântecul O. (C) Helen interpretează cântecul T. (D) Leslie interpretează cântecul P. (E) Leslie interpretează cântecul X. 21. Care dintre cele de mai jos este lista completă şi corectă a cântecelor dintre care ar putea fi interpretat ultimul cântec din concert? (A) (B) (C) (D) (E) O,P,Z O,T,X T,P,Z T,X,Z X,P,Z

(A) Cântecul George. (B) Cântecul Helen. (C) Cântecul patrulea. (D) Cântecul doilea. (E) Cântecul treilea.

X este interpretat de X este interpretat de P este interpretat al Y este interpretat al Y este interpretat al

23. Fiecare dintre variantele de mai jos este un program acceptabil de interpretare a cântecelor, în ordine de la primul până la ultimul cântec interpretat, CU EXCEPŢIA: (A) (B) (C) (D) (E) Y,O,P,T,Z,X Y,T,O,P,X,Z Y,X,O,P,Z,T X,Y,O,P,Z,T X,Y,O,T,P,Z

24. Dacă melodia Y este interpretată prima, melodiile interpretate a doua, a treia şi respectiv a patra ar putea fi: (A) (B) (C) (D) (E) T,X şi O T,Z şi O X,O şi P X,P şi Z X,T şi O

22. Dacă melodia X este interpretată prima, care dintre variantele de mai jos trebuie să fie adevărată?

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

32

SECŢIUNEA A IV – A
Timpul acordat – 35 minute 26 de întrebări Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentul conţinut în afirmaţii sau fragmente scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare. Nu trebuie să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt neverosimile, superflue sau incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună variantă de răspuns, marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul cu răspunsurile. 1.Criticul: Oamenii pun astăzi un preţ extrem de mare pe respectul faţă de ceilalţi; cu toate acestea, în interpretările lor comice, mulţi dintre cei mai renumiţi comici contemporani dau dovadă de o lipsă de respect flagrantă faţă de alţii. Dar când oamenii nu reuşesc să se ridice la înălţimea idealului faţă de care au o stimă deosebită, exagerarea unor astfel de eşecuri formează adesea baza comediilor de succes. Astfel, popularitatea actuală a actorilor comici care afişează lipsă de respect în spectacolele lor nu este deloc surprinzătoare. Pe care dintre afirmaţiile de mai jos se bazează argumentul criticului? (A) Oamenii cărora le plac comicii ce afişează lipsă de respect în spectacolele lor nu pun mare preţ pe respectul faţă de alţii. (B) Numai comicii care afişează o lipsă de respect flagrantă în spectacolele lor se bucură de succes în prezent. (C) Mulţi oameni dezaprobă etalarea unei lipse de respect flagrante în spectacolele de comedie. (D) Oamenii care preţuiesc foarte mult un ideal nu reuşesc întotdeauna să trăiască la înălţimea acestuia. (E) Oamenii de astăzi eşuează să trăiască la înălţimea idealului lor mai frecvent decât se întâmpla în trecut. 2.Firma de avocaţi Sutherlin, Perez & Asociaţii este una dintre firmele cele mai pline de succes, a cărei specializare principală este asigurarea apărării în procese penale. De fapt, firma are o rată de peste 90% a achitărilor în asemenea procese. Dalton este un avocat specializat în primul rând în procese de divorţ, deci Dalton cu siguranţă nu poate fi membru al firmei Sutherlin, Perez & Asociaţii. Raţionamentul din acest argument prezintă carenţe deoarece: (A) aduce în sprijinul concluziei sale dovezi care se contrazic reciproc; (B) ignoră posibilitatea că o persoană poate practica avocatura fără a fi membră a unei firme de avocaţi; (C) conchide că o persoană nu este membră a unui grup pe motiv că persoana respectivă nu posedă o trăsătură pe care o posedă ceilalţi membri ai grupului;

33

(D) foloseşte rata de succes a membrilor unui grup pentru a arăta că reuşitele sunt repartizate egal în cadrul grupului; (E) face o generalizare bazată pe o selecţie care nu este reprezentativă pentru grupul despre care se presupune că generalizarea este adevărată. 3. Adversarii ideii de a le permite camioanelor cu remorcă triplă să utilizeze sistemul naţional de autostrăzi greşesc când afirmă că aceste camioane sunt mai periculoase decât alte vehicule comerciale. În partea de vest a ţării, în zone în care li se permite în prezent camioanelor cu remorcă triplă să circule pe anumite autostrăzi, rata accidentelor pe milă este mai scăzută decât rata naţională pentru alte tipuri de vehicule comerciale. Cu siguranţă, camioanele cu remorcă triplă sunt mai sigure decât alte vehicule comerciale. Care dintre următoarele afirmaţii, dacă este adevărat, slăbeşte cel mai mult argumentul de mai sus? (A) E nevoie de două semi–remorci mai mici pentru a transporta cantitatea pe care o poate transporta un camion cu remorcă triplă. (B) Autostrăzile din vestul puţin populat sunt mult mai puţin circulate şi, în consecinţă, sunt mult mai sigure decât autostrăzile din sistemul naţional în ansamblu. (C) Cei care se opun în prezent camioanelor cu remorcă triplă au obiectat cândva şi faţă de camioanele cu remorcă dublă, care acum sunt o prezenţă obişnuită pe autostrăzile naţionale. (D) În zonele în care li se permite camioanelor cu remorcă triplă să circule pe autostrăzi, conducătorii auto au nevoie de un permis de conducere special. (E) Pentru camioanele cu remorcă triplă rata accidentelor pe milă a fost mai ridicată anul trecut decât în cei doi ani precedenţi. 4. Whittaker: Nu poate fi vorba de un număr al studenţilor din facultăţile de medicină care abandonează studiile înainte de al doilea an, deoarece, dacă abandonează, nu mai ajung nicicând în anul doi. Hudson: Conform raţionamentului nostru, eu nu pot să nu mă îmbogăţesc, deoarece, în mod similar, nu poate fi vorba ca eu să mor înainte ca primul meu milion de dolari să fie depus în bancă. Hudson îi răspunde lui Whittaker în felul următor: (A) (B) (C) (D) arătându-i că un argument analog duce la o concluzie lipsită de valabilitate; folosind un exemplu pentru a combate afirmaţia lui Whittaker; arătându-i lui Whittaker că acestea ia o situaţie necesară drept una posibilă; susţinând că ceea ce afirmă Whittaker nu poate fi adevărat, deoarece Whittaker se manifestă de parcă ar fi fals; (E) arătând că argumentul lui Whittaker se bazează pe analiza unui caz extrem şi nereprezentativ.

34

5. Un bec produs de curând este mult mai economic decât becurile convenţionale: costă numai de trei ori mai mult decât becurile convenţionale însă rezistă până la de zece ori mai mult decât acestea. În ciuda eforturilor susţinute ale producătorului de a face publicitate avantajelor oferite de noul bec, un analist prevede că vânzările la aceste becuri vor fi foarte scăzute. Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărată, susţine ceea ce anticipă analistul, CU EXCEPŢIA: (A) Lumina generată de noul bec este în spectrul galben, un tip de lumină artificială care le displace multor oameni. (B) Cei mai mulţi oameni care cumpără becuri preferă să cumpere becuri ieftine decât becuri mai durabile dar mai scumpe. (C) Un producător de becuri convenţionale a anunţat că noul bec consumă mai multă electricitate decât becurile convenţionale. (D) Noul bec va fi comercializat în câteva cantităţi diferite, începând de la pachete ce conţin un singur bec, până la pachete ce conţin patru becuri. (E) Un producător concurent urmează să introducă pe piaţă un bec care durează de zece ori mai mult decât becurile convenţionale dar costă mai puţin decât acestea. 6. Rienzi, o navă de pasageri, s-a scufundat datorită unei spărturi în carcasă, provocată probabil de un sabotaj. În mod obişnuit, când o navă având o spărtură se scufundă atât de rapid cum s-a întâmplat cu Rienzi, apa nu pătrunde în navă suficient de rapid ca nava să fie complet plină cu apă când ajunge pe fundul oceanului. Totuşi, inundarea completă poate fi obţinută prin sabotaj. Orice navă care se scufundă la mare adâncime în ocean înainte de a fi complet inundată va face implozie. Fotografiile subacvatice făcute la locul unde se află epava vasului Rienzi pe fundul oceanului, arată că aceasta nu a făcut implozie. Plecând de la informaţiile de mai sus, care dintre afirmaţiile următoare trebuie să fie adevărată?
(A) (B) (C) (D) (E)

Nava Rienzi a fost construită în aşa fel încât să se reducă riscurile de scufundare în urma unui impact. Dacă nava Rienzi a fost complet inundată, acest lucru s-a întâmplat numai după ce aceasta a ajuns pe fundul oceanului. Dacă nava Rienzi nu a fost scufundată prin sabotaj, apa a pătruns în interiorul ei neobişnuit de repede. Dacă nava Rienzi s-ar fi scufundat mai încet, ar fi făcut implozie. Nava Rienzi era atât de solid construită încât să reziste la implozie sub presiunea apei la mare adâncime.

7. La fiecare 50 de câini care contractează o anumită boală, unul dintre ei va muri de acea boală. Există un vaccin care teoretic este eficient 100% în prevenirea acestei boli. De vreme ce riscul de deces în urma complicaţiilor apărute de la vaccinare este

35

de 1 la 5.000 de vaccinări, este prin urmare mai sigur pentru un câine să fie vaccinat decât să nu fie vaccinat. Care dintre variantele de mai jos ar fi mai util de ştiut pentru a face o evaluare a argumentului? (A) numărul total de câini care mor anual din toate cauzele luate la un loc; (B) faptul dacă vaccinul este eficient împotriva bolilor contractate şi de alte animale de casă în afară de câini; (C) numărul de câini care mor anual datorită altor boli decât boala în cauză; (D) probabilitatea ca un câine să contracteze altă boală, cum ar fi rabia; (E) probabilitatea ca un câine nevaccinat să contracteze boala în cauză. 8. Simptomele bolilor psihice se manifestă prin probleme comportamentale, cognitive şi emoţionale. Unii pacienţi cu tulburări psihice pot fi trataţi eficient prin psihoterapie. Dar în prezent se ştie că la unii pacienţi tulburările psihice sunt cauzate de dezechilibre chimice care le afectează creierul. Astfel, aceşti pacienţi pot fi trataţi eficient numai cu medicamente care diminuează sau corectează aceste dezechilibre. Pe care dintre presupunerile de mai jos se bazează argumentul? (A) Tratamentul prin psihoterapie nu poate diminua sau corecta eficient dezechilibrele chimice care provoacă tulburările psihice. (B) Tratamentul medicamentos dă întotdeauna rezultate mult mai rapid pentru pacienţii care suferă de tulburări psihice decât dă tratamentul prin psihoterapie. (C) Cele mai multe dintre tulburările psihice nu sunt provocate de dezechilibrele chimice care afectează creierul. (D) Tratamentul medicamentos este întotdeauna mai eficient în tratarea pacienţilor cu tulburări psihice decât este psihoterapia. (E) Tratamentul prin psihoterapie nu are alt efect asupra tulburărilor mentale în afară de reducerea simptomelor. Întrebările 9 – 10 Custodele: Decizia de a restaura mantia personajului central din tabloul lui Veronese, schimbând-o din roşie cum este acum în verdele găsit în stratul de dedesubt este pe deplin justificată. Teste sigure pe bază de raze X şi chimice arată că pigmentul roşu a fost aplicat după ce tabloul fusese terminat şi că vopseaua roşie nu a fost pregătită în atelierul lui Veronese. Prin urmare, e posibil ca un alt artist să fi falsificat tabloul lui Veronese după terminarea acestuia. Criticul de artă: Dar într-o copie a tabloului lui Veronese, făcută imediat după ce acesta a murit, mantia este roşie. Este foarte puţin probabil ca un artist care a făcut copia să fi făcut o schimbare atât de importantă atât de curând după moartea lui Veronese.

36

9.Ipoteza că un artist de mai târziu a falsificat tabloul lui Veronese serveşte căreia dintre funcţiile de mai jos din argumentul custodelui? (A) (B) (C) (D) (E) Este idea centrală spre care se îndreaptă argumentul în ansamblu. Este o concluzie complimentară care sprijină concluzia de bază a argumentului. Este o clarificare a termenului – cheie al argumentului. Este un aspect particular care susţine poziţia generală. Este o reiterare a ideii principale făcută de dragul emfazei.

10.Căreia dintre concluziile de mai jos i-ar oferi cel mai puternic sprijin răspunsul pe care criticul de artă îl dă custodelui? (A) Copia tabloului lui Veronese care a fost făcută curând după moartea pictorului nu este deosebită de original. (B) Nici o pictură nu poate fi restaurată înainte de a fi testată cu ajutorul unui echipament tehnologic sofisticat. (C) Restaurarea propusă nu va reuşi să redea tabloului lui Veronese înfăţişarea pe care o avea la sfârşitul vieţii artistului. (D) Valoarea lucrării unui artist nu este neapărat compromisă atunci când acea lucrare este falsificată de artişti mai târziu. (E) Veronese nu a avut iniţial intenţia să facă mantia personajului central verde. 11.John lucrează câte cinci zile pe săptămână, cu excepţia perioadelor de concediu şi a săptămânilor în care sunt sărbători naţionale. Patru zile pe săptămână lucrează într-o companie de asigurări; vinerea lucrează ca fierar. Săptămâna trecută nu a fost nici o sărbătoare şi John nu a fost plecat în concediu. Prin urmare, săptămâna trecută el trebuie să fi lucrat la compania de asigurări în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi. Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul? (A) John nu-şi ia niciodată concediu mai lung de o săptămână. (B) În fiecare zi pe care a lucrat-o John săptămâna trecută, el a lucrat întreaga zi de lucru. (C) John nu-şi ia concediu în săptămânile în care sunt sărbători naţionale. (D) Săptămâna trecută John nu a lucrat nici sâmbătă nici duminică. (E) Nu au fost zile săptămâna trecută când John a lucrat atât la compania de asigurări cât şi ca fierar. 12.După câteva încercări de a-l dezvăţa pe puiul de papagal să roadă mobila, George a urmat cu reţinere sfatul unui specialist şi lovea uşor ciocul papagalului ori de câte ori acesta începea să roadă mobila. Pasărea a încetat să roadă mobila, însă acum se teme de mâini şi uneori ciupeşte. Dacă faptul că rodea mobila nu iar fi făcut rău păsării, George nu ar fi lovit-o. Când căţeluşul Carlei a scăpat din curte, a început să alerge pe o stradă aglomerată. Deşi Carla nu este de acord în general cu pedeapsa fizică pentru a-l

37

disciplina, l-a lovit pe căţel usturător cu palma. Acum căţelul iese pe stradă numai însoţit de Carla, deci ea avut dreptate să-l disciplineze. Care dintre principiile următoare, dacă este stabilit, ar justifica opiniile referitoare la acţiunile Carlei şi a lui George? (A) Când disciplinează un animal fizic, dresorul ar trebui să folosească un obiect cum ar fi un ziar făcut sul, pentru a evita ca animalului să i se facă teamă de mâini. (B) Când se dresează un animal, disciplina fizică ar trebui folosită numai atunci când astfel de măsură disciplinară este necesară pentru a corecta comportamentul care ar putea dăuna grav animalului. (C) Folosirea disciplinei fizice în dresajul unui animal este justificată numai atunci când toate celelalte strategii de corectare a comportamentului nedorit al animalului au eşuat. (D) Disciplina fizică nu ar trebui aplicată animalelor care nu sunt adulte. (E) Disciplina fizică nu ar trebui folosită de un dresor de animale decât pentru a corecta probleme de comportament persistente. 13.Pinii albi ajunşi la maturitate interceptează aproape toată lumina soarelui care cade asupra lor. Ei lasă un strat gros de ace care se usucă imediat şi cresc la înălţimi impresionante, astfel încât chiar şi atunci când sunt poieni mari printre aceşti copaci, pătrunde puţină lumină în solul pădurii. Din acest motiv, pinii albi nu pot regenera la propria umbră. Astfel, când într-o pădure deasă nu sunt altfel de copaci în afară de pini albi, este sigur că___________. Care dintre variantele de mai jos ar conchide argumentul în modul cel mai logic? (A) vârstele copacilor din pădure nu diferă cu mult de timpul necesar unui pin alb să ajungă la maturitate; (B) pământul pe care creşte pădurea a fost curăţat de toţi copacii în momentul în care au început să crească primii pini albi; (C) competiţia copacilor din pădure pentru lumină va duce în curând la uscarea unor copaci şi astfel pădurea se va rări; (D) alte specii de arbori vor începe în curând să colonizeze pădurea, înlocuind în cele din urmă toţi pinii albi; (E) toate diferenţele de înălţime a copacilor din pădure sunt atribuite exclusiv diferenţelor de vârstă dintre ei. 14.Anunţ: Un economist renumit a determinat că dintre persoanele care au folosit computere la locul de muncă anul trecut şi aveau şi computere portabile (laptops) au câştigat în medie cu 25% mai mult decât cele care nu au avut. Rezultă clar de aici că deţinerea unui computer portabil a avut drept rezultat un serviciu mai bine plătit. Care dintre variantele următoare identifică o eroare de raţionament în argument?

38

(A) (B) (C) (D) (E)

Încearcă să susţină o generalizare cuprinzătoare numai pe baza informaţiilor referitoare la un număr restrâns de indivizi. Concluzia sa nu face decât să confirme afirmaţia făcută mai devreme în cadrul argumentului. Conchide că un lucru a fost cauzat de un altul deşi dovezile aduse arată că primul lucru a fost cel care l-a generat pe al doilea. Oferă informaţii în sprijinul unei concluzii când de fapt acele informaţii arată că acea concluzie este falsă. Proiectează fără spirit critic tendinţele care există în prezent într-un moment nedefinit din viitor.

15.Rhonda va vedea filmul mâine după – amiază numai dacă Paul merge la concert mâine după – amiază. Paul nu va merge la concert decât dacă Ted va fi de acord să meargă la concert. Totuşi, Ted refuză să meargă la concert. Deci, Rhonda nu va vedea filmul mâine după – amiază. De care dintre variantele următoare este cel mai apropiat tipul de raţionament prezentat mai sus? (A) Dacă Janice vine în vizită, Mary nu va achita facturile mâine. Janice nu va veni în vizită decât dacă găseşte o dădacă. Totuşi, Janice a găsit o dădacă, deci îi va face o vizită lui Mary. (B) Gary îşi va spăla rufele mâine numai dacă Peter trebuie să meargă la serviciu. Dacă Cathy nu e bolnavă, Peter nu va trebui să meargă la serviciu. De vreme ce Cathy nu este bolnavă, Gary nu-şi va spăla rufele mâine. (C) Kelly va pregăti peşte pe grătar diseară dacă nu plouă şi dacă pe piaţă se găseşte păstrăv proaspăt. Deşi prognoza meteo nu prevede ploaie, pe piaţă nu se găseşte păstrăv proaspăt. Deci, Kelly nu va pregăti peşte la grătar diseară. (D) Lisa va merge la reuniunea de familie de săptămâna viitoare numai dacă unul din fraţii ei, Jared sau Karl, va merge şi el. Karl nu va merge la reuniune, dar Jared va merge. Deci, Lisa va merge la reuniune. (E) George nu va merge la muzeu mâine decât dacă Mark este de acord să meargă cu el. Mark va merge la muzeu numai dacă poate să îşi amâne cele mai multe dintre întâlnirile pe care le are. Mark şi-a amânat o parte din întâlniri, deci va merge la muzeu. 16.Sectorul industriei private încearcă să atragă cercetători ştiinţifici cu înaltă calificare oferindu-le salarii mari. Drept urmare, cei mai mulţi cercetători din sectorul privat câştigă în prezent cu 50% mai mult decât câştigă cercetători ştiinţifici cu aceeaşi calificare angajaţi de guvern. Deci, dacă cercetătorii ştiinţifici angajaţi de guvern nu sunt motivaţi mai mult de un simţ al datoriei publice decât de propriile lor interese, e posibil ca guvernul să piardă pe cei mai buni cercetători în favoarea sectorului privat, de vreme ce nici unul dintre aceşti cercetători nu ar avea probleme în a găsi un serviciu în sectorul privat. Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul?

39

(A) E mai puţin probabil ca cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern să se bucure de recunoaşterea contribuţiei lor la cercetare decât cei din sectorul privat. (B) Nici unul dintre cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern nu câştigă mai mult decât cei mai bine plătiţi cercetători angajaţi în sectorul privat. (C) Guvernul nu angajează atât de mulţi cercetători cu înaltă calificare câţi angajează orice companie mare de cercetare din sectorul privat. (D) Guvernul nu le asigură cercetătorilor ştiinţifici condiţii de lucru corespunzătoare sau beneficii extra – salariale care să compenseze salariile mici pe care le primesc. (E) Cercetătorii ştiinţifici angajaţi în sectorul privat lucrează în general mai multe ore decât cercetătorii angajaţi de guvern. 17.Folosirea mai eficientă a energiei fosile este în interesul mediului naţional şi global dar îmbunătăţiri majore sunt puţin probabile dacă standardele propuse de guvern nu sunt aplicate în practică pentru a elimina produsele sau practicile cele mai puţin eficiente în cadrul categoriei lor. Obiecţie: Este cel mai bine ca hotărârile referitoare la utilizarea energiei să fie lăsate operaţiunilor de piaţă. Care dintre variantele următoare, dacă este adevărat, subminează în modul cel mai direct obiecţia de mai sus? (A) Ar fi nerealist să ne aşteptăm ca societatea să facă schimbările necesare pentru a realiza o eficienţă maximă a utilizării energiei dintr-o dată. (B) Există produse, precum automobilele, care consumă suficientă energie ca persoanele care le achiziţionează şi le folosesc să devină conştiente de orice ineficienţă în utilizarea energiei în comparaţie cu alte produse din aceeaşi categorie. (C) Ori de câte ori se introduce un nou mod de producere a energiei, cum ar fi un combustibil nou, trebuie create sau adaptate o serie de sisteme de susţinere, cum ar fi sistemul de distribuire a combustibilului. (D) Când cresc preţurile la energie, consumatorii de energie tind să caute modalităţi noi de a spori eficienţa energiei, cum ar fi de exemplu izolarea caselor în care locuiesc. (E) Adesea, cel care achiziţionează un produs, cum ar fi un proprietar care cumpără o instalaţie, va alege pe criteriul preţului de achiziţionare, deoarece cumpărătorul nu este persoana care va suporta cheltuielile pentru energia consumată de produs. 18.Dobson: Unii istorici susţin că poporul care a construit un cerc de piatră în Britania cu mii de ani în urmă avea cunoştinţă de evenimentele astronomice. Temeiul care stă la baza acestei afirmaţii este faptul că două dintre pietre formează o linie indicând exact poziţia soarelui la răsărit în ziua echinocţiului de primăvară. Totuşi, sunt multe pietre în cerc şi şansa ca o pereche să indice o direcţie semnificativă din punct de vedere astronomic este

40

mare. Prin urmare, poporul care a construit cercul nu avea cunoştinţă de evenimentele astronomice. Care dintre variantele următoare este o eroare de raţionament în argumentul lui Dobson? (A) Incapacitatea dovezilor prezentate de a susţine o afirmaţie este luată drept dovadă că acea afirmaţie este falsă. (B) Concluzia lui Dobson contrazice logic unele dintre dovezile prezentate în sprijinul acesteia. (C) Afirmaţiile care stabilesc în mod absolut concluzia lui Dobson sunt tratate ca şi cum ar veni oarecum în sprijinul acelei concluzii. (D) O afirmaţie care exprimă doar o opinie este tratată de parcă ar fi fost supusă verificării ca fapt. (E) Concluzia pe care o trage Dobson se bazează pe interpretarea termenului – cheie în două moduri diferite. 19.Aproape toată corespondenţa pe care adresa este scrisă corect ajunge la destinaţie în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii. De fapt, corespondenţa pe care adresa este scrisă corect ajunge în mai mult timp numai când plicul este deteriorat în timpul tranzitului. Totuşi, în general, cea mai mare parte a corespondenţei ajunge la destinaţie în decurs de trei sau mai multe zile după ce a fost expediată. Dacă afirmaţiile de mai sus sunt adevărate, care dintre variantele următoare trebuie să fie adevărată? (A) O proporţie mare din corespondenţa pe care adresa este scrisă corect este deteriorată în tranzit. (B) Nici un fel de corespondenţă pe care adresa nu a fost scrisă corect nu ajunge în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii. (C) Cea mai mare parte din corespondenţa care ajunge în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii are adresa scrisă corect. (D) O proporţie mare din corespondenţă are adresa scrisă greşit. (E) Mai multă corespondenţă ajunge la destinaţie în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii decât ajunge în decurs de două – trei zile lucrătoare de la data expedierii. 20.Raportul difuzat de ministerul de interne susţine că în ultimii cinci ani programul de ameliorare a terenurilor a avut drept rezultat creşterea cu 19% a suprafeţei de teren arabil din ţară. Dacă aceste cifre sunt corecte, programul a fost un succes răsunător. Cu toate acestea, doamna senator Armand, un distins matematician şi o femeie cu o inteligenţă remarcabilă, susţine că programul de ameliorare nu a fost un succes. Prin urmare, este clar că cifrele prezentate în raport nu pot fi corecte. Argumentul de mai sus prezintă un tip eronat de raţionament. Cu care dintre variantele următoare este cel mai asemănător?

41

(A) Tatăl lui Albert susţine că acesta din urmă nu ştie unde sunt ascunse cheile de rezervă ale maşinii. Totuşi, ieri Albert a spus că a descoperit cheile de rezervă ale maşinii în trusa de scule din garaj, deci afirmaţia tatălui său nu este corectă. (B) Profesoara de teatru a Gloriei susţine că strategia ei este aceea de a da fiecărui student posibilitatea de a juca în cel puţin o piesă pe parcursul anului dar, de vreme ce Gloria, care a frecventat toate cursurile, susţine că ei nu i s-a dat o astfel de posibilitate, afirmaţia profesoarei nu poate fi adevărată. (C) Amos susţine că poate să-şi ţină respiraţia sub apă timp de o oră întreagă. Dr. Treviso, un specialist cardio-pulmonar, a afirmat că oamenii sunt incapabili din punct de vedere fiziologic să-şi ţină respiraţia chiar şi jumătate din acest timp; deci, afirmaţia lui Amos nu poate fi adevărată. (D) Evelyn susţine că a ajuns acasă înainte de miezul nopţii. Robert, care ştie întotdeauna cât este ceasul, insistă că nu e adevărat. Dacă Robert are dreptate, Evelyn nu avea cum să asculte programul nocturn de ştiri; de vreme ce ea recunoaşte că nu a ascultat programul nocturn de ştiri, afirmaţia ei nu poate fi adevărată. (E) Moira, după ce a urmărit finalul cursei de ciclism de 60 de kilometri, susţine că Lee l-a întrecut pe Adams cu trei poziţii. Totuşi, Lomas, un specialist în proiectarea bicicletelor, insistă că Lee nu putea să învingă într-o cursă de ciclism în care a concurat Adams; deci, afirmaţia Moirei nu poate fi adevărată. Întrebările 21 – 22 Wirth: Toate eforturile de a identifica gena responsabilă pentru predispunerea oamenilor la manie depresivă au eşuat. De fapt, aproape toţi cercetătorii sunt acum de acord că nu există o „genă maniaco - depresivă”. Prin urmare, dacă aceşti cercetători au dreptate, afirmaţia că unii oameni sunt predispuşi la manie depresivă este pur şi simplu falsă. Chang: Nu contrazic dovezile tale, dar am o problemă cu concluzia pe care ai tras-o. Mulţi dintre cercetătorii la care te referi au descoperit dovezi că un set de mai multe gene este implicat şi că interacţiunile complexe dintre acestea produc o predispoziţie spre manie depresivă. 21.Aspectul disputat între Wirth şi Chang este dacă: (A) toate eforturile de a identifica gena sau setul de gene responsabile pentru predispunerea oamenilor la manie depresivă au eşuat; (B) este puţin probabil că cercetătorii vor putea vreodată să identifice o singură genă care predispune oamenii la manie depresivă; (C) aproape toţi cercetătorii sunt în prezent de acord că nu există o genă a maniei depresive; (D) cercetările actuale sprijină afirmaţia că nimeni nu este predispus la manie depresivă; (E) eforturile făcute pentru a identifica gena care poate produce o predispoziţie spre manie depresivă au avut un caracter aprofundat.

42

7. Care dintre variantele de mai jos exprimă cel mai exact critica pe care o face Chang argumentului lui Wirth? (A) Argumentul presupune că există doar o posibilitate acolo unde există mai multe. (B) Se bazează pe dovezi separate care se contrazic reciproc. (C) Se bazează pe opinia experţilor într-un domeniu aflat în afara ariei de expertiză a acelor specialişti. (D) Respinge în principiu orice dovadă care i-ar infirma concluzia. (E) Tratează ceva care este puţin probabil ca şi cum ar fi imposibil. 23.Gropile de gunoi nu dăunează animalelor sălbatice. Dovezile sunt furnizate de rezervaţia Masai – Mara din Kenya, unde babuinii care folosesc gropile de gunoi de pe rezervaţie ca sursă de hrană se maturizează mai repede şi au mai mulţi urmaşi decât babuinii din rezervaţie care nu caută de mâncare în gropile de gunoi. Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărat, risipeşte îndoielile referitoare la argument, CU EXCEPŢIA: (A) Babuinii care se hrănesc din gropile de gunoi sunt din specii diferite de cei care nu procedează astfel. (B) Longevitatea babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este semnificativ redusă faţă de a celor care nu se hrănesc cu gunoaie. (C) Nivelul colesterolului babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este periculos mai ridicat decât al celor care nu consumă gunoaie. (D) Populaţia de hiene care trăieşte în apropierea gunoiştilor neamenajate din nordul rezervaţiei s-a dublat în ultimii doi ani. (E) Rata maladiilor congenitale s-a dublat la populaţia de babuini de când au fost deschise aceste gunoişti. Întrebările 24 – 25 Marianne este jucătoare de şah profesionistă care fredonează cu voce tare în timpul partidelor, distrăgându-le astfel atenţia adversarilor. Când i s-a cerut de către oficialii din şah să înceteze să mai fredoneze sau, în caz contrar, va fi descalificată din şahul profesionist, Marianne a protestat împotriva acestui ordin. Ea a argumentat că, de vreme ce ea nu este conştientă că fredonează, fredonarea este involuntară şi, deci, nu ar trebui făcută răspunzătoare pentru aceasta. 24.Care dintre următoarele principii, dacă este valabil, o ajută cel mai mult pe Marianne să-şi susţină argumentul împotriva ordinului? (A) Şahiştii care fredonează cu voce tare în timpul partidelor nu ar trebui să protesteze dacă adversarii lor fredonează. (B) Dintre acţiunile unui jucător, numai cele care sunt voluntare ar trebui folosite ca justificare pentru descalificarea acelui jucător din şahul profesionist.

43

(C) O persoană ar trebui făcută răspunzătoare pentru acele acţiuni involuntare care servesc interesele acelei persoane. (D) Tipurile de comportament care nu sunt considerate voluntare în circumstanţe obişnuite, ar trebui considerate voluntare dacă se manifestă în contextul unei partide de şah profesionist. (E) Şahiştii ar trebui descalificaţi din partidele de şah profesionist dacă încearcă cu regularitate să distragă atenţia adversarilor lor. 25.Care dintre variantele de mai jos, dacă e valabil acest lucru, subminează cel mai mult argumentul lui Marianne împotriva ordinului? (A) Oficialii din şah au puţină autoritate sau chiar deloc în a controla comportamentul jucătorilor lor profesionişti în afara partidelor de şah. (B) Multe dintre uzanţele din partidele de şah pentru amatori nu sunt respectate de către şahiştii profesionişti. (C) Nu toate acţiunile involuntare ale unei persoane sunt acţiuni de care persoana nu este conştientă. (D) O persoană care fredonează involuntar poate învăţa cu uşurinţă să îşi dea seama de acest lucru şi poate astfel să ajungă să se controleze. (E) Nu toţi adversarii lui Marianne sunt deranjaţi de fredonatul ei în timpul partidelor de şah. 26.Fumatul în pat a fost multă vreme principala cauză a incendiilor în locuinţe. Cu toate acestea, în ciuda reducerii semnificative a fumatului în ultimele două decenii, nu s-a înregistrat o reducere comparabilă a numărului de oameni care mor în incendii în locuinţe. Fiecare dintre afirmaţiile care urmează, dacă este valabilă pentru ultimele două decenii, ajută la rezolvarea discrepanţei aparente de mai sus, CU EXCEPŢIA: (A) În comparaţie cu alte tipuri de incendiu în locuinţă, incendiile provocate de fumatul în pat provoacă de obicei pagube relativ mici înainte de a fi stinse. (B) Incendiile provocate de fumatul în pat izbucnesc adesea după ce locatarii au adormit. (C) Fumătorii care fumează în pat sunt fumători înrăiţi şi e mai puţin probabil ca aceştia să renunţe la fumat decât fumătorii care nu fumează în pat. (D) Un număr din ce în ce mai mare de persoane au murit în incendii în locuinţe care au izbucnit la bucătărie. (E) Densitatea populaţiei a crescut, având drept urmare faptul că un incendiu într-o locuinţă poate provoca mai multe morţi decât în deceniile trecute.

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

44

Instrucţiuni generale referitoare la formularul cu răspunsurile
Timpul real de testare este de 2 ore şi 55 minute. Sunt cinci secţiuni, fiecare cu o limită de timp de 35 de minute. Coordonatorul testului vă va spune când să începeţi şi să terminaţi fiecare dintre secţiuni. Dacă terminaţi o secţiune înainte de a expira timpul, puteţi verifica numai răspunsurile de la acea secţiune; nu vă întoarceţi la nici o altă secţiune din manualul de testare şi nu lucraţi asupra nici unei secţiuni, fie din manualul de testare fie de pe formularul cu răspunsurile. În cadrul testului există diferite tipuri de întrebări, iar fiecare tip de întrebări are propriile sale instrucţiuni. Asiguraţi-vă că aţi înţeles instrucţiunile pentru fiecare tip de întrebări înainte de a încerca să răspundeţi la întrebările din secţiunea respectivă. Nu toţi vor reuşi să răspundă la toate întrebările în timpul acordat. Nu vă grăbiţi, dar lucraţi susţinut şi cât de repede puteţi, fără a sacrifica corectitudinea. Dacă o întrebare pare prea dificilă, mergeţi mai departe la următoarea şi întoarceţi-vă la întrebarea dificilă după ce aţi terminat secţiunea respectivă. MARCAŢI RĂSPUNSUL PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CEL MAI BUN LA FIECARE ÎNTREBARE. NU SE FAC DEPUNCTĂRI PENTRU RĂSPUNSURILE GREŞITE. PUNCTAJUL VA FI CALCULAT NUMAI PE BAZA NUMĂRULUI DE ÎNTREBĂRI LA CARE AŢI RĂSPUNS CORECT. S-ar putea să fie mai multe întrebări notate pe formularul cu răspunsurile decât întrebările dintr-o secţiune. Nu vă faceţi griji, dar asiguraţi-vă că secţiunea şi numărul întrebării la care răspundeţi corespunde cu secţiunea şi numărul întrebării de pe formularul cu răspunsurile. Spaţiile pentru răspunsurile în plus de la fiecare secţiune din formularul pentru răspunsuri trebuie lăsat necompletate. Începeţi următoarea secţiune de la spaţiul pentru răspunsul numărul unu al acelei secţiuni.

45

RĂSPUNSURI SECŢIUNEA I 1.B 2.A 3.B 4.B 5.E 6.D 7.E 8.B 9. C 10.C 11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.C 19.D 20.C 21.A 22.E 23.E 24.B 25.D SECŢIUNEA II 1.B 2.E 3.A 4.E 5.D 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B 13.B 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.E 20.D 21.B 22.D 23.E 24.E 25.B 26.E SECŢIUNEA III 1.A 2.A 3.D 4.A 5.B 6.A 7.E 8.B 9.A 10.A 11.C 12.E 13.C 14.D 15.C 16.E 17.E 18.D 19.E 20.C 21.D 22.D 23.B 24.C SECŢIUNEA IV 1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.C 7.E 8.A 9.B 10.C 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.D 17.E 18.A 19.D 20.E 21.D 22.A 23.D 24.B 25.D 26.B

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful