You are on page 1of 32

a. bulkan sa gitna ng isang malaking lawa b.

pulo sa gitna ng isang malaking lawa

a. karagatan b. lawa

a. kapatagan b. chinampas

a. piramide, lungsod, sining at agham b. piramide, sangangdaan, lungsod, sining at agham

Sinunog ng mga Aztec ang kagubatan at nilinang ang lupa. Masagana ang ani sa loob ng isang taon bagaman hindi madali para sa tao ang tropikal na klima sa kapatagan dahil walang natural na irigasyon para sa kanilang pananim. Ang mga Aztec ay hindi nagtatanim sa mga kapatagan kundi sa mga chinampas o patanimang nakalutang sa sapa o lawa. Nagtagumpay ang mga Aztec sa pagtatayo ng kahanga-hangang piramide, lungsod, sining at agham.

Noong 1519, nang unang makita ng mga Europeo ang Tenochtitlan, maraming tao ang naninirahan dito tulad ng malalaking lungsod sa Europe. Naninirahan lamang ang ibang tao sa mga barko at lawa. Nagkaroon sila ng kaalamang gumawa ng mga halamang nakalutang na yari sa mga lupaing inipit ng mga sala-salang rattan na nakapatong sa malalaking troso.

a. Mararangyang kasuotan at pok-ta-pok b. Mararangyang kasuotan at headdress

a. aral ng mga Inca b. larawang animo o hiroglipik

a. Piramide ng Aztec b. Larawan ni Quetzalcoatl

a. Hernando Cortez b. Fernando Cortez