Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2008 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi, şi-n curând s-alină, Iar roşul mac închide floarea, Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. Eu cred c-a obosit pădurea, Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. Sub dealuri amurgeşte zarea, Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. (George Coşbuc, Pastel) 1. Transcrie, din textul dat, două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 2. Explică utilizarea cratimelor în structura „Şi-adoarme-apoi". 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) întuneca. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 7. Exprimă-ţi opinia despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul prezent, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful